Genel olarak Mono- ve Dikotyl bitkilerin yaprakları birbirine benzer ve yaprak atmosfere karşı epidermisle çevrilidir. Altında, epidermise dik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel olarak Mono- ve Dikotyl bitkilerin yaprakları birbirine benzer ve yaprak atmosfere karşı epidermisle çevrilidir. Altında, epidermise dik"

Transkript

1 GENEL BOTANİK

2 Yapraklar Gerçek yapraklar sadece yüksek organizasyonlu kara bitkilerinde görülür. Eğreltilerde karşımıza tam anlamı ile gerçek yapraklar çıkar. İbreli ağaçlarda kışın yapraklar dökülmediği için yaprak üst yüzeyi aşırı derecede küçülmüştür. Örnek olarak bir çam yaprağını incelersek; yaprak epidermisi; kutikula ile örtülü kalınlaşmış hücrelerden oluşur. Yaprağın biraz sert ve katı oluşu ve parlaklığı bu yüzdendir. Epidermisin altında 1-2 sıra sikleranşim hücresinden ibaret ve epidermisin fonksiyonunu destekleyen bir tabaka daha vardır (Hypodermis). Stomalar ince yaprakların alt tarafında iki beyaz çizgi halinde bulunur. Yaprak ortasında paralel seyreden iki ayrı iletim demeti vardır. İletim demetleri endodermis adını verdiğimiz tek tabakalı bir doku ile çevrilmiştir. Genellikle iğne yapraklılarda iletim demetlerine paralel seyreden ve dışa doğru yaslanmış reçine kanalları vardır.

3

4 Genel olarak Mono- ve Dikotyl bitkilerin yaprakları birbirine benzer ve yaprak atmosfere karşı epidermisle çevrilidir. Altında, epidermise dik olarak, silindirik dar ve karakteristik görünüşlerinden dolayı palisad adı verilen paranşim hücreleri bulunur. Palisad paranşiminin altında geniş hücrelerden oluşan tek tabakalı bir doku, toplayıcı tabaka bulunur. Buna gevşek yapısından dolayı sünger paranşimi de denir alt taraftaki stomalarla doğrudan bağlantı halindedir. İletim demetleri palisad ve sünger paranşimi arasında bulunur ve tek tabakalı koruyucu bir doku ile (kın) çevrilidir. Yaprakların ekserisinde yaprak üstü (yaprağın sırtı) ve yaprak altı (yaprak karnı) olmak üzere iki taraf vardır. Yaprak alt ve üst tarafından damarlanma farklı örülebileceği gibi, tüylenme de farklıdır. Çoğunlukla üst taraf daha koyu ve daha parlaktır.

5

6

7

8

9

10 Yaprak damarlanma sistemleri Ayrı seyreden damarlanma Damarlar birbirleriyle bağlantılı değildir ve a)basit damarlanma;iğne yapraklı ağaçlarda, b)çatal dallanma; Eğrelti ve Ginkgo yapraklarında. Birlikte seyreden damarlanma Damarlar birbirleriyle bağlantı halidedir. Burada da iki tip vardır. a)şeritler halinde parelel; Monokotyledon larda, Convallaria majalis ve bütün Gramine yapraklarında, b)ağ biçiminde ; Dikotyledon larda (örneğin Carpinus yaprağı).

11

12

13 Yaprak sapı Her yaprakta sap bulunmaz. Yaprak sapının görevi, yaprağı ışığa göre belli bir duruma getirmektir. Özellikle Huş ve Titrek kavakların yaprakları, kendilerine özgü bir yapı gösterir. Bu ağaçların oldukça uzun yapraklarının sapları iki yandan basıktır ve hafif bir hava hareketinde bile sallanırlar (Titrek kavak ismi buradan gelir).

14

15 Yaprakların Şekillenmesi Bitkilerde hiç bir organ şekillenme bakımından yaprak kadar çeşitlilik gösteremez. Kotyledon denilen çenek yapraklar Monokotyledon larda 1, Dikotyledon larda 2 ve Gymnosperm lerde 2 veya daha fazla olabilir. Çenek yaprakların ömrü çoğunlukla kısadır ve normal yapraklara göre daha basit bir yapı gösterirler. Çenek yapraklardan sonra gövdenin kaidesinde oluşan ve bu nedenle altyapraklar denilen yapraklardan farklı biçimde yapraklar vardır. Bunlarda herhangi bir geniş yaprak yüzeyi bulunmaz, çoğunlukla pul halindedir. Bu tip yapraklar toprak altı gövdelerinde de bulunur. Ayrıca odunsu bitkilerde tomurcukların etrafındaki tomurcuk pulları (Tegment ler) da bu tip yapraklardır.

16

17 Alt yapraklardan sonra bitkinin daha sonraki yaşamında gördüğümüz normal yapraklardan daha basit yapılı primer yapraklar yer alır. Primer yaprakları normal yapraklar izler. Yukarı doğru gittikçe, yani çiçeklerin oluşacağı kısma doğru ilerledikçe normal yaprakların şekli yeniden sadeleşmeye ve büyüklükleri azalmaya başlar ve gittikçe gövdenin kaidesinde gördüğümüz alt yaprakların formunu alırlar.

18

19 Anisophylli sürgünlerin alt ve üstlerinde bulunan yapraklar, hatta aynı nodi üzerinde yer alanlar farklı büyüklükte olur (Acer, Aesculus larda). Bazen de yapraklar sadece büyüklük bakımından değil tamamen başka şekillerde olabilir ki buna da heterophylli denir.

20 Yaprak formları Median düzlemi yaprağı iki simetrik yarıma ayırır. Bunlar simetrik yapraklardır. Bir yarım kısmın gelişmesinin teşvik veya engellenmesiyle asimetrik yani çarpık yapraklar oluşur. Yaprak formları başlıca. Basit yapraklar Lamina bölünmemiş; Yuvarlak (orbiculatus), Yumurta biçiminde oval (ovatus), Ters yumurta biçiminde (obovatus), Böbrek biçiminde (reniformis), Elips biçiminde (ellipticus), Bisturi biçiminde (lanceolatus), Spatül biçiminde (spatulatus), Şerit biçiminde (linearis), İğne (İbre) biçiminde (acicularis), Pul, Yürek biçiminde (cordatus), Ters yürek biçiminde (obcordatus), Ok biçiminde (sagittatus), Mızrak biçiminde (hastatus), Kama biçiminde (rhombeus), Biz biçiminde (subulatum), uzunca (oblongum), üçgen biçiminde (triangulare), Delta formunda (deltoides), Rombik biçiminde (romboidale), Kare biçiminde (cuneatum veya cuneiforme) olarak isimlendirilir.

21 Laminası bölünmüş olanlar ise ; Loblu (palmitifik), Yarıklı (pennatifik); oyuklar yaprak laminasının ortasına kadar, Bölünmüş (dar ablamda); oyuklar yarı yaprak laminasının ortasından daha ileri derinlikte, Tüysü bölünmüş (litrat) yapraklarda oyuklar orta damara parelel seyrederler, Parmak biçiminde (palmat) olanlarda ise oyuklar yaprak kaidesine yönelir (Ranunculus sp.).

22

23 Bileşik yapraklar Bir müşterek orta damar veya müşterek sap üzerinde bulunan yapraklardan oluşur. Üçlü yapraklar;yaprak üç yaprakçıktan oluşur (Yonca, Cytisus laburnum = Sarı salkım). Tüysü yapraklar;yaprakçıklar orta damarın her iki tarafında aa)çift tüysü ;yaprakçıklar çift çift karşılıklı yer alır (Sultani bezelye, Pistacia lentiscus), bb)tek tüysü ; yaprakçık çiftlerinden başka tek bir uç yaprakçık vardır (Dişbudak, Gül, Menengiç= Pistacia terebinthus), cc)aralıklı tüysü; Bütün yaprakçıklar arasında daha küçük yaprakçıklar yer alır (Patetes, Domates), dd) Çift veya daha fazla katsı tüylü ; birinci ve daha yüksek dereceden tüysü yapraklarda tekraren tüysü ( Havuç, Albizzia, Jülibrissin). El biçiminde yapraklar;bütün yaprakçıkların orta damarları bir ana eksenin ucunda yer alır (At kestanesi).

24

25

26 Yaprak kenarlarının yapısına göre de. Tam kenarlı (integer), Leylak larda, Dişli (serrat), Isırgan, Çift dişli (duplicatuserranum), Karaağaç, Gürgen, Kaba destere dişli, Taraxacum, Dişli (dentatus), Kertikli (crenatus), Oyuntulu (siniatus), meşe, Oyuklu (nepandum), Kirpikli (folciliatum) olarak tanımlanır.

27 Yaprakların ömrü Bütün odunsu bitkilerde yapraklar üzerinde bulundukları sürgünlerden daha kısa ömürlüdür, erken veya geç onlardan ayrılarak dökülür. Yapraklarını bir kaç vejetasyon periyodu muhafaza edilen bitkilere daimi yeşil bitkiler, yaprakları bir vejetasyon dönemi faal olan bitkilere de yazın yeşil veya yaprağını döken bitkiler denilir. Aslında daimi yeşil bitkilerin de ömürleri de sınırlıdır. Örneğin İlex, Olea europea, ve Pinus sylvestris lerde takriben 2 sene, Laurus nobilis ve Picea abies lerde 5-6 sene, Abies nordmanniana ve A. bornmülleriana larda 8(12) seneye kadar, Araucaria angustifolia larda ise 15 seneye kadar olabilir. İstisnai olarak bir Gymnosperm olan Welwitschia mirabilis in yaprakları 600 yıldan fazla yaşar.

28

29

30

31 Yaprak Metamorfozları Yapraklardan türeyen ve normal yapraklardan fark eden çok çeşitli metamorfozlar vardır. Bunlardan başlıcalar; diken, tutunma organı, böcek tutmaya yarayan organlar, pul yaprak, brahte vb.dir.

32

33

34 Kök Kural olarak çok simetri düzlemine sahip, başlangıçta çok ince iplik biçiminde çoğunlukla toprak içinde, daha nadiren havada büyüyen köklerde hiç bir zaman yaprak bulunmaz. Kök bitkiyi toprağa tespit eder, su ve toprak tuzlarını (erimiş olarak) alır ve bunları gövdeye sevk eder, gövde ve yapraklar gibi yedek madde biriktirir ve bu fonksiyonların hepsi bir arada ve aynı zamanda gerçekleşir.

35

36 Kök ucu Kök gövdeye benzer şekilde bir meristemle uç büyümesi yaparak uzar. Kök uç meristeminin çok duyarlı embriyonal hücrelerinin özel bir korunmaya ihtiyaçları vardır. Bu görev paranşimatik daimi hücrelerden oluşan ve kaliptra (Calyptra) adı verilen bir örtü tarafından üstlenilir.

37

38 Kök ün dış yapısı Kökün boy büyümesi, apikal meristemin arkasında çok kısa, en fazla 5-10 mm. lik bir kısımla sınırlıdır. Toprak köklerinde kök ucunun bir kaç mm. arkasında uzunluk büyümesinin takriben sona erdiği yerde kök tüyleri oluşur. Ömürleri bir kaç gün ile sınırlı bu tüylerle, üst yüzey önemli derecede büyütülerek, topraktan su ve tuzların alınması kolaylaştırılır. Ancak Mycorrhizamantarları ile birlikte ortak yaşam yolu ile beslenen bitkilerde kök tüyleri oluşmaz.

39

40 Kökün dallanması Kök uca doğru ilerleyen bir dallanma yapar. Ondan çıkan primer yan kökler de aynı şekilde dallanır ve böylece toprakta bir kök sistemi meydana gelir. Bir bitkiye ait bütün köklerin uzunlukları toplansa beklenmedik yüksek değerlere ulaşabilir. Örneğin tek bir Buğday da birbirinin yanında yer alan köklerin toplam uzunluğu 80 km. ye ulaşmaktadır. Yan kökler daima düz sıralar halinde bulunur. Bir çok Dikotyledon (Quercus) ve Gymnosperm ler (Pinus) bir kazık kök geliştirirler. Kazık kök uzamış radikula dır. Önemli derinliklere ulaşabilir. Örneğin Süveyş kanalının yapımı sırasında 30 m. derinlikte Tamarix kökleri bulunmuştur. Bazı Dikotyledon lar ve Gymnosperm lerde ise kök sistemi daha ziyade üst yüzeyde yayılır (yayvan köklüler; Ladin lerde ve Kaktüs lerde).

41

42 Sürgün kökenli kökler ve kök sürgünleri Sürgünlerde yine çoğunlukla endogen kökler oluşturulabilir. Bunlar oluştukları yere göre gövde veya yaprak kökenli olarak isimlendirilir. Bazı Geophyt lerin Rhizom veya toprak içindeki gövdelerinin (Fragaria, Ranunculus opulus) alt kısımlarında bu tip normal olarak gövde kökenli kökler oluşur. Adventif kök kavramı, asıl anlamına sadık kalınarak alışılmamış zaman ve alışılmamış yerlerde oluşan (örneğin yaralanmalardan sonra yapraklarda, hormon muamelesinden sonra gövdelerde oluşan kökler için kullanılmaktadır. Kök sürgünleri ise yaşlı köklerde oluşur ve vejetatif yayılmaya hizmet ederler.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK AÇIK TOHUMLU BİTKİLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK DIŞ MEKÂN BİTKİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK DIŞ MEKÂN BİTKİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK DIŞ MEKÂN BİTKİLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Dr. İsmail Gökhan DENiZ

Dr. İsmail Gökhan DENiZ Dr. İsmail Gökhan DENiZ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAYINLARI: 19 ANTALYA KENT MÜZESİ ARAŞTIRMALAR DİZİSİ: 4 Aralık 2013, Antalya ISBN: 978-605-85729-2-8 Grafik Tasarım İbrahim Keleş Cem Burak Çimrin

Detaylı

1. Phylum: Rotifera 2. Phylum: Nematoda 3. Phylum: Nematomorpha 4. Phylum: Gastrotrichia ayrıca daha küçük phylumlar;

1. Phylum: Rotifera 2. Phylum: Nematoda 3. Phylum: Nematomorpha 4. Phylum: Gastrotrichia ayrıca daha küçük phylumlar; BÖLÜM IX: ASCHELMINTHES Günümüzde fazla kabul görmeyen bir grup ismidir. Eskiden bu grup içinde class olarak kabul edilen tatlı su ve denizel formlar şimdi ayrı birer phylum olarak incelenmektedirler.

Detaylı

Bitki Koruma (Fitopatoloji)

Bitki Koruma (Fitopatoloji) Bitki Koruma (Fitopatoloji) Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2014 B itki hastalıkları ve yabancı otlar başta insanın beslenmesinde doğrudan gıda olarak kullanılan ayrıca

Detaylı

MODÜL DEĞERLENDİRME...36 CEVAP ANAHTARLARI...37 KAYNAKÇA...38

MODÜL DEĞERLENDİRME...36 CEVAP ANAHTARLARI...37 KAYNAKÇA...38 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1...3 1. TOHUMLA ÜRETİM...3 1.1. Tanımı ve Kullanım Nedenleri...3 1.2. Tohum Çimlendirme Ortamları...4 1.2.1. Açık Alanda...4 1.2.2. Kapalı Alanda...6

Detaylı

Budama Teknikleri Hazırlayan Peyzaj Mimarı Tijen BAHAR Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu

Budama Teknikleri Hazırlayan Peyzaj Mimarı Tijen BAHAR Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Budama Teknikleri Hazırlayan Peyzaj Mimarı Tijen BAHAR Budama Nedir? Yaşlı, kuru, zayıf, hasta ya da bitkinin gelişimini engelleyecek biçimde oluşan bölümlerinin kesilerek ayıklanmasına,bitkiden ayrılmasına

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ELMA Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ELMA Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ELMA Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire

Detaylı

Bitki Koruma (Fitopatoloji)

Bitki Koruma (Fitopatoloji) Doç.Dr. Mehmet Ali ŞEVİK (Ecevit ve ark., 2002. Bitki Koruma Ders Kitabı) Bitki Koruma (Fitopatoloji) Fitopatoloji: Bitki Koruma içinde yer alan anabilim dallarından biri olan fitopatoloji, kelime anlamı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK ÜRETİM TEKNİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK ÜRETİM TEKNİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK ÜRETİM TEKNİKLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

SERA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI UYGULAMA ESASLARI, RİSK İNCELEME VE POLİÇE SERALARDA HASAR TESPİTİ, UYGULAMA ESASLARI

SERA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI UYGULAMA ESASLARI, RİSK İNCELEME VE POLİÇE SERALARDA HASAR TESPİTİ, UYGULAMA ESASLARI Ferit Şentürk İşletici Şirket Bölge Müdür Yardımcısı SERA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI UYGULAMA ESASLARI, RİSK İNCELEME VE POLİÇE SERALARDA HASAR TESPİTİ, UYGULAMA ESASLARI 1. SERALAR 1.1.SERANIN TANIMI Sera

Detaylı

KENT AĞAÇLARI, SÜS BİTKİLERİ VE MEYVE AĞAÇLARINDA BAKIM VE BUDAMA ESASLARI

KENT AĞAÇLARI, SÜS BİTKİLERİ VE MEYVE AĞAÇLARINDA BAKIM VE BUDAMA ESASLARI KENT AĞAÇLARI, SÜS BİTKİLERİ VE MEYVE AĞAÇLARINDA BAKIM VE BUDAMA ESASLARI HAZIRLAYANLAR İbrahim DEDEOĞLU - Orman Yüksek Mühendisi Nimet EZBER ALTIN - Ziraat Mühendisi Lütfi ÇERİBAŞ - Orman Endüstri Mühendisi

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

Yaprakların hava soluması, dışarı su transferi ve güneş ışığından glikoz üretmesi

Yaprakların hava soluması, dışarı su transferi ve güneş ışığından glikoz üretmesi ÇAY BİTKİSİNİN FİZYOLOJİSİ VE GELİŞİMİ * Büyüyen bir bitkinin içerisinde neler oluyor? Çay bitkisinde gelişme aşamaları Kök gelişimi Büyüyen bir bitkinin içerisinde neler olur? Çiftçiler için, çay ürününün

Detaylı

CEVİZ ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

CEVİZ ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ÖNSÖZ Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurların başında kuşkusuz zararlı organizma olarak adlandırılan hastalık, zararlı ve yabancı otlar gelmektedir. Ülkemizde yetiştirilen kültür

Detaylı

İNCİR TANITIMI. "sen de bu topraklarda ol, bu topraklarda büyük avantajlar vardır" mesajı verilmekte, kuru incirin İNCİRİN TARİHTEKİ YERİ

İNCİR TANITIMI. sen de bu topraklarda ol, bu topraklarda büyük avantajlar vardır mesajı verilmekte, kuru incirin İNCİRİN TARİHTEKİ YERİ İNCİR TANITIMI İNCİRİN TARİHTEKİ YERİ İncirin botanik ismi "Ficus carica" dır. Adını Ege Bölgesindeki antik yerleşim alanı "Caria"dan alan incir Anadolu ve Ege'de binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir.

Detaylı

Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fak. Tarla Bit. Bölümü PAMUK

Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fak. Tarla Bit. Bölümü PAMUK Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fak. Tarla Bit. Bölümü PAMUK Pamuk sistematik sınıflandırması: Takım : Malvales Familya : Malvaceae Cins : Gossypium Tür : Gossypium hirsutum L. (2n= 52) Gossypium barbedense

Detaylı

Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU. Süs Bitkileri Sektörü. Yatırım. El Kitabı

Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU. Süs Bitkileri Sektörü. Yatırım. El Kitabı Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU Yatırım Süs Bitkileri Sektörü El Kitabı önsöz Ülkemizde dış mekan süs bitkileri üretiminde ve satışında başta Marmara, Ege ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM TEKNOLOJİLERİ TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARIYLA MÜCADELE 621BHY124

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM TEKNOLOJİLERİ TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARIYLA MÜCADELE 621BHY124 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM TEKNOLOJİLERİ TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARIYLA MÜCADELE 621BHY124 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA - DİKİM TEKNİĞİ

AĞAÇLANDIRMA - DİKİM TEKNİĞİ AĞAÇLANDIRMA - DİKİM TEKNİĞİ HAZIRLAYAN Nihat ŞİMŞEK Orman Endüstri Mühendisi AĞAÇLANDIRMA - DİKİM TEKNİĞİ 1. FIDANLARIN DIKIM ÖNCESI TABII OLACAĞI İŞLEMLER Fidanların söküm, depolama ve nakillerinde

Detaylı

ISPANAK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Ispanak YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2

ISPANAK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Ispanak YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 ISPANAK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Ispanak YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde

Detaylı

Hacı Yılmaz. www.haciyilmaz.com. Gül Yetiştiriciliği. YILMAZ Hacı YIlmaz 21.03.2010

Hacı Yılmaz. www.haciyilmaz.com. Gül Yetiştiriciliği. YILMAZ Hacı YIlmaz 21.03.2010 Hacı Yılmaz www.haciyilmaz.com 2010 Gül Yetiştiriciliği YILMAZ Hacı YIlmaz 21.03.2010 1. GiRiŞ Ticari amaçla kesme çiçek üretimi bugün dünyada büyük rakamlara ulaşmış olup, birçok ülke bu konuda büyük

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI Serik - ANTALYA (A.İnce) SUNUŞ...5 A B ÖNSÖZ...3 GENEL ORMAN DURUMU... 7 İllere Göre Orman Yoğunluğu Haritası...8 Ormanlık Alanların

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERİNİN YAPISI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

TABAKALI KAYAÇLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ ve JEOLOJİDE YAŞ KAVRAMI

TABAKALI KAYAÇLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ ve JEOLOJİDE YAŞ KAVRAMI TABAKALI KAYAÇLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ ve JEOLOJİDE YAŞ KAVRAMI 1. Tabaka ve Tabakalanma Altındaki ve üstündeki birimlerden renk, sertlik, tane boyu vb. özellikleriyle gözle rahatça ayırt edilebilen en

Detaylı

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK KÜLTÜREL BAKIM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

Sürvey Talimatları Klavuz El Kitabı

Sürvey Talimatları Klavuz El Kitabı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sürvey Talimatları Klavuz El Kitabı Keşif-Sınırlandırma-Değerlendirme B i t k i S a ğ l ı ğ ı v e K a r a n t i n a D a i r e B a ş

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAHÇECİLİK FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 621EEH041

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAHÇECİLİK FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 621EEH041 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAHÇECİLİK FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 621EEH041 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK ÇELİKLE ÜRETİM ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME

SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME Ülkemizde örtü altı (sera) ve açıkta yapılan yetiştiricilikte üretimi yapılan hıyar genellikle taze olarak tüketilmekte ve bunun yanında turşuluk (kornişon tipi) olarak

Detaylı