T.C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Sayı Konu : B.30.2.KOÜ / : Enstitü Yönetim Kurulu Toplantısı Kararları TOPLANTI NO 1) Fizik Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi Harun BAYRAKDAR, 25/01/2011 tarihli doktora tez savunması sınav sonucu tutanağına istinaden, sınav jürisinin oybirliği ile aldığı karar doğrultusunda doktora tez isminin aşağıdaki gibi değiştirilmesine Eski Tez Đsmi: Dielektrik-Manyetik ve Polimer Kompozit Malzemelerin Elektro-Manyetik Özelliklerinin Đncelenmesi Yeni Tez Đsmi: BaTiO 3, Ni x Zn 1-x Fe 2 O 4, Co x Zn 1-x Fe 2 O 4, Mn x Zn 1-x F 2 O 4, Cu x Ni 1-x Fe 2 O 4, Cu x Co 1-x Fe 2 O 4 ve Cu x Mn 1-x Fe 2 O 4 Örneklerinin Elektromanyetik Soğurma Özelliklerinin Đncelenmesi 2) Fizik Anabilim Dalının 25/01/2011 tarihli ve 15 sayılı yazısı ekindeki nolu doktora öğrencisi Harun BAYRAKDAR a ait 25/01/2011 tarihli jüri ortak raporu görüşüldü. BatiO 3, Ni x Zn 1-x Fe 2 O 4, Co x Zn 1-x Fe 2 O 4, Mn x Zn 1-x F 2 O 4, Cu x Ni 1-x Fe 2 O 4, Cu x Co 1-x Fe 2 O 4 ve Cu x Mn 1-x Fe 2 O 4 Örneklerinin Elektromanyetik Soğurma Özelliklerinin Đncelenmesi konulu doktora tez sınavı ile ilgili jüri ortak raporunda başarılı bulunan öğrenciye Doktor ünvanı verilebilmesi için konunun Üniversite Senatosuna sunulmasına 3) Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalının 11/02/2011 tarihli ve 53 sayılı yazısı ekindeki nolu yüksek lisans öğrencisi Fatih AKKOYUN na ait 11/02/2011 tarihli jüri ortak raporu görüşüldü. Öğrenci yüksek lisans tez sınavında başarılı olduğundan mezuniyetinin onaylanmasına 4) Mühendislik Yönetimi (II.Öğretim) Anabilim Dalının 21/02/2011 tarihli ve 43 sayılı yazısı görüşüldü nolu tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi Cem OKTAY ın 17/02/2011 tarihli yüksek lisans proje savunma tutanağına istinaden yüksek lisans proje sınavında başarılı olduğundan mezuniyetinin onaylanmasına 5) Mühendislik Yönetimi (II.Öğretim) Anabilim Dalının 21/02/2011 tarihli ve 43 sayılı yazısı görüşüldü nolu tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi Mehmet Veysi DÜNDAR ın 18/02/2011 tarihli yüksek lisans proje savunma tutanağına istinaden yüksek lisans proje sınavında başarılı olduğundan mezuniyetinin onaylanmasına 6) Otomotiv Mühendisliği (II.Öğretim) Anabilim Dalının 24/02/2011 tarihli ve 4sayılı yazısı görüşüldü nolu tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi Harun Onur SEZER in 31/02/2011 tarihli yüksek lisans proje savunma tutanağına istinaden yüksek lisans proje sınavında başarılı olduğundan mezuniyetinin onaylanmasına 7) Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalının 17/02/2011 tarihli ve 31 sayılı yazısı görüşüldü nolu yüksek lisans öğrencisi Kadir ĐMAMOĞLU na, 17/02/2011 tarihli yüksek lisans tez sınavı jüri ortak raporuna dayanılarak Kocaeli Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14-(4) maddesi uyarınca tezindeki eksiklikleri düzeltmek üzere 3 (üç) ay (17/05/2011 tarihine kadar) süre verilmesine 8) Mimarlık Anabilim Dalının 16/02/2011 tarihli ve 24 sayılı yazısı görüşüldü nolu yüksek lisans öğrencisi Özleyiş KARAKUŞ KOLCU ya, 15/02/2011 tarihli yüksek lisans tez sınavı jüri ortak raporuna dayanılarak Kocaeli Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14-(4) maddesi uyarınca tezindeki eksiklikleri düzeltmek üzere 3 (üç) ay (15/05/2011 tarihine kadar) süre verilmesine

2 9) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalının 16/02/2011 tarihli ve 56 sayılı yazısı görüşüldü nolu yüksek lisans öğrencisi Ufuk SUADĐYE ye, 16/02/2011 tarihli yüksek lisans tez sınavı jüri ortak raporuna dayanılarak Kocaeli Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14-(4) maddesi uyarınca tezindeki eksiklikleri düzeltmek üzere 3 (üç) ay (16/05/2011 tarihine kadar) süre verilmesine 10) Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalının 21/02/2011 tarihli ve 47 sayılı yazısı görüşüldü nolu yüksek lisans öğrencisi Özgür SAPANCI ya, 11/02/2011 tarihli yüksek lisans tez sınavı jüri ortak raporuna dayanılarak Kocaeli Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14-(4) maddesi uyarınca tezindeki eksiklikleri düzeltmek üzere 3 (üç) ay (11/05/2011 tarihine kadar) süre verilmesine 11) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalının 16/02/2011 tarihli ve 57 sayılı yazısı görüşüldü nolu yüksek lisans öğrencisi Seçkin UZUN a, 16/02/2011 tarihli yüksek lisans tez sınavı jüri ortak raporuna dayanılarak Kocaeli Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14-(4) maddesi uyarınca kaydının silinmesine 12) Đnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı nolu yüksek lisans öğrencisi Koray KONDAKCI nın 22/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü. Adı geçen öğrencinin Eğitimöğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen dersi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünden almasına DYB 612 Performansa Dayalı Tasarım ve Değerlendirme ) Đnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı nolu yüksek lisans öğrencisi Ömer Fatih SAK ın 22/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü. Adı geçen öğrencinin Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen dersi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünden almasına DYB 612 Performansa Dayalı Tasarım ve Değerlendirme ) Đnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı nolu yüksek lisans öğrencisi Cem GÜNEŞ in 22/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü. Adı geçen öğrencinin Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen dersi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünden almasına DYB 612 Performansa Dayalı Tasarım ve Değerlendirme ) Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi M.Mustafa ERTAY ın 18/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü. Adı geçen öğrencinin Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen dersi Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden almasına oybirliği ile karar verildi Güç Elektroniği Sistemleri

3 16) Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi Mehmet Kenan DÜŞOĞLU nun 16/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü. Adı geçen öğrencinin Eğitimöğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen dersi Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden almasına Lineer Sistem Teorisi ) Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı nolu yüksek lisans öğrencisi Mine SERTSÖZ ün 16/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü. Adı geçen öğrencinin Eğitimöğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen dersi Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden almasına Güç Elektroniği II Mühendislik Matematiği I ) Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi Serhat DUMAN ın 21/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü. Adı geçen öğrencinin Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen dersi Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden almasına oybirliği ile karar verildi Lineer Sistem Teorisi ) Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi Semra BÜYÜKKAPU nun 16/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü. Adı geçen öğrencinin Eğitimöğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen dersleri Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden almasına Elektrik Tesislerinde Koruma Sistemleri Đleri Aydınlatma Teknolojileri ) Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı nolu yüksek lisans öğrencisi Ceydanur PEHLĐVAN ın 21/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü. Adı geçen öğrencinin Eğitimöğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen dersleri Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden almasına ENM-517 Zaman Serileri Analizi ve Tahmin Teknikleri ENM-551 Lojistik Yönetimi ) Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi Aynur YAŞAR ın 17/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü. Adı geçen öğrencinin Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen dersi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünden almasına ÇMB 635 Çevre Mühendisliğinde Membran Prosesler

4 22) Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi Mehveş Feyza ÖCAL ın 18/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü. Adı geçen öğrencinin Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen dersleri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden almasına EQE 540 Site Response Analysis EQE 400 Introduction to Earthquake Engineering ) Fizik Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi Zeren KORKULU nun 16/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü. Adı geçen öğrencinin Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen dersleri Đstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden almasına oybirliği ile karar verildi. NUF 657 Parçacık Hızlandırıcılarının Nükleer Fizik Uygulamaları II NUF 522 Nükleer Elektronik ) Fizik Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi Esma DĐKME nin 16/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü. Adı geçen öğrencinin Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen dersleri Đstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden almasına NUF 558 Nükleer Tekniklerin Endüstriyel Uygulamaları NUF 522 Nükleer Elektronik ) Fizik Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi Berna TIRPANCI nın 18/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü. Adı geçen öğrencinin Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen dersi Đstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden almasına OTF 103 Tedavi Planlaması I ) Đlköğretim Anabilim Dalı Matematik Öğretmenliği programı nolu yüksek lisans öğrencisi Çağla IŞIK ın 22/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü. Adı geçen öğrencinin Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen dersi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden almasına EPÖ105 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ) Đlköğretim Anabilim Dalı Matematik Öğretmenliği programı nolu yüksek lisans öğrencisi Tuğba BARAN ın 18/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü. Adı geçen öğrencinin Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen dersi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden almasına EPÖ105 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

5 28) Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi Alper KARAHAN ın 16/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü. Adı geçen öğrencinin Eğitimöğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen dersi Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden almasına BSM 511 Kriptografi ) Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı nolu yüksek lisans öğrencisi Özkan KARGI nın 16/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü. Danışmanı ve Anabilim Dalı Başkanının onayı ile yüksek lisans tez isminin aşağıdaki gibi değiştirilmesine Eski Tez Đsmi: Şehir Şebekesi Dağıtım Sisteminde Kablo Seçiminde Optimum Çözümler Yeni Tez Đsmi: Şebeke Đle Paralel Çalışan Rüzgar Türbinlerinin Kısa Devre Akımı Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi 30)Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı nolu yüksek lisans öğrencisi Ayça KARANĐS in 18/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü. Danışmanı ve Anabilim Dalı Başkanının onayı ile yüksek lisans tez isminin aşağıdaki gibi değiştirilmesine Eski Tez Đsmi: Kalite Geliştirme Yöntemleri Yeni Tez Đsmi: Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi 31) Makine Mühendisliği Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi Burak YELKEN in 17/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü. Otomotiv Mühendisliği (II.Öğretim) Anabilim Dalı yüksek lisans programından Motorlu Taşıtlarda Güç Aktarma Organları ve Motorlu Taşıtlarda Titreşim ve Görüntü isimli derslerinin ücretini (900 TL) yatırmak koşuluyla almasına 32) Makine Mühendisliği Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi Ümit ŞENYÜREK in 17/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü. Otomotiv Mühendisliği (II.Öğretim) Anabilim Dalı yüksek lisans programından Otomotivde Güç Elektroniği ve Elektriksel Taşıtlar isimli dersinin ücretini (450TL) yatırmak koşuluyla almasına 33) Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi F.Serap ONURSAL ın 23/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü. Mühendislik Yönetimi (II.Öğretim) Anabilim Dalı yüksek lisans programından Lojistik Yönetimi isimli dersinin ücretini (450TL) yatırmak koşuluyla almasına 34) Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı nolu yüksek lisans öğrencisi Hüseyin Korkut DERE nin 16/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü. Hüseyin Korkut DERE, 31/01/2011 tarihinde askerlik görevini tamamladığından Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren kaydının açılmasına 35) Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı nolu yüksek lisans öğrencisi Gürkan KÜÇÜKYILDIZ a, ek süre verilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı nın önerisi görüşüldü. KOÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği nin 12/(4) maddesi gereğince adı geçen öğrenciye (son defa) iki yarıyıl ek süre verilmesine ve bu sürenin Eğitim-öğretim yılı bahar ve Eğitim-öğretim yılı güz yarıyılını kapsamasına 36) Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı nolu yüksek lisans öğrencisi Önder YAKUT un 16/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü Eğitim-öğretim yılı bahar için kayıt dondurma talebinin kabulüne

6 37) Kimya Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi Çiğdem YAĞCI nın 17/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için kayıt dondurma talebinin kabulüne 38) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi Eylem YAMAN YALÇIN ın 17/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü Eğitim-öğretim yılı bahar ve Eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için kayıt dondurma talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. 39) Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi Yasemin BORA nın 17/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü Eğitim-öğretim yılı bahar ve Eğitimöğretim yılı güz yarıyılı için kayıt dondurma talebinin kabulüne 40) Mimarlık Anabilim Dalı nolu yüksek lisans öğrencisi Cengizhan AYDIN ın 17/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için kayıt dondurma talebinin kabulüne 41) Đnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi Erdinç KESKĐN in 17/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü Eğitim-öğretim yılı bahar ve Eğitimöğretim yılı güz yarıyılı için kayıt dondurma talebinin kabulüne 42) Đnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi Cüneyt YILMAZ ın 17/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü Eğitim-öğretim yılı bahar ve Eğitimöğretim yılı güz yarıyılı için kayıt dondurma talebinin kabulüne 43) Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi Esra KANDEMĐR BEŞER in 18/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü Eğitim-öğretim yılı bahar ve Eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için kayıt dondurma talebinin kabulüne 44) Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi Atakan ALKAN ın 22/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için kayıt dondurma talebinin kabulüne 45) Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi Nur DEMĐR in 22/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü Eğitim-öğretim yılı bahar ve Eğitimöğretim yılı güz yarıyılı için kayıt dondurma talebinin kabulüne 46) Makine Mühendisliği Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi Đlbeyi KILAVUZ un 16/02/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü. Askere gitmek istediğinden sevk tehirinin iptal edilerek Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren kaydının askerliği süresince dondurulmasına 47) Makine Mühendisliği Anabilim Dalının 22/02/2011 tarihli ve 90 sayılı yazısı görüşüldü nolu yüksek lisans öğrencisi Beytullah GÜNGÖR ün Anabilim Dalı Kurul Kararına istinaden danışmanlığının Yrd. Doç. Dr. Adalet ZEREN den Prof. Dr. Erdinç KALUÇ a aktarılmasına 48) Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalının 21/02/2011 tarihli ve 56 sayılı yazısı görüşüldü nolu doktora öğrencisi Mehveş Feyza ÖCAL ın Anabilim Dalı Kurul Kararına istinaden danışmanlığının Yrd. Doç. Dr. Fadime SERTÇELĐK ten Prof. Dr. Oya ÇAKIN a aktarılmasına

7 49) Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalının 21/02/2011 tarihli ve 33 sayılı yazısı görüşüldü nolu yüksek lisans öğrencisi Gökhan SARAY ın Anabilim Dalı Kurul Kararına istinaden danışmanlığının Prof. Dr. Muharrem YILMAZ dan Doç. Dr. H.Metin ERTUNÇ a aktarılmasına 50) Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalının 21/02/2011 tarihli ve 33 sayılı yazısı görüşüldü nolu yüksek lisans öğrencisi Mehmet GÜLEÇ in Anabilim Dalı Kurul Kararına istinaden danışmanlığının Prof. Dr. Muharrem YILMAZ dan Yrd. Doç. Dr. Metin AYDIN a aktarılmasına 51) Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalının 21/02/2011 tarihli ve 33 sayılı yazısı görüşüldü nolu yüksek lisans öğrencisi Aras KANGAL ın Anabilim Dalı Kurul Kararına istinaden danışmanlığının Prof. Dr. Muharrem YILMAZ dan Doç. Dr. Zafer BĐNGÜL e aktarılmasına oybirliği ile karar verildi. 52) Biyoloji Anabilim Dalının 18/02/2011 tarihli ve 30 sayılı yazısı görüşüldü nolu yüksek lisans öğrencisi Seda AKDUMAN HOŞER in, Yönetmeliğimizin 5/(1) Maddesine istinaden bilimsel hazırlık programı kapsamında, Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıdaki dersleri lisans programından almasına Bahar Yarıyılı BĐO222 Tohumlu Bitkiler Sistematiği BĐO434 Genel Ekoloji ) Makine Mühendisliği Anabilim Dalı nolu yüksek lisans öğrencisi Yücel PEKGÖZ ün 16//02/2011 tarihli dilekçesine istinaden, kendi isteği ile yüksek lisans kaydının silinmesine oybirliği ile karar verildi. 54) Makine Eğitimi Anabilim Dalı nolu doktora öğrencisi Fuat KARTAL ın 15//02/2011 tarihli dilekçesine istinaden, kendi isteği ile yüksek lisans kaydının silinmesine oybirliği ile karar verildi. 55) Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi nin 20/04/2009 tarih ve 2009/02 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden aşağıda isimleri belirtilen ve başvuru koşullarını sağlayan doktora öğrencimizin doktora tezi için verilen destekten yararlanması için dosyasının Rektörlük Makamına gönderilmesine Öğrenci Adı - Soyadı Anabilim Dalı Numarası Aslı EŞME Fizik 56) Aşağıda Adı-Soyadı, Anabilim Dalı ve Programı belirtilen Enstitümüz öğrencilerinin kayıtlarının silinmesine Öğrenci Adı Soyadı Anabilim Dalı Program Đlgili Yönetmelik Maddesi Numarası Cem Kubilay IŞIK Makina Mühendisliği YL KOÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğ.Yön.Madde 12-(4) Seçkin ÇELEBĐ Makina Mühendisliği. D KOÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğ.Yön.Madde 5-(5) Mustafa YAVUZ Bilgisayar.Müh. YL KOÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğ.Yön.Madde 12-(2)

8 Prof. Dr. Đlhan T. ÖZTÜRK Enstitü Müdürü Prof. Dr. A.Nilgün AKIN Üye Prof. Dr. Elşen VELĐ Üye Doç. Dr. Sami ARSOY Üye Doç. Dr. Zafer BĐNGÜL Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Taner YILMAZ Müdür Yardımcısı Leyla ŞENOL Enstitü Sekreteri (Raportör)

T.C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü T.C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Sayı Konu : B.30.2.KOÜ.0.40.01.00/ : Enstitü Yönetim Kurulu Toplantısı Kararları TOPLANTI NO 1) Matematik Anabilim Dalının 10/01/2011 tarihli

Detaylı

Ön Değerlendirme ve Giriş sınavı Jürisi için Önerilen öğretim üyeleri

Ön Değerlendirme ve Giriş sınavı Jürisi için Önerilen öğretim üyeleri SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARAR TUTANAĞI TOPLANTI NO : 652 YER : FBE 1 nolu Salon TOPLANTI TARİHİ : SAAT : 11:30 14:30 TOPLANTIYA KATILANLAR Doç. Dr. Ali Osman

Detaylı

Öğrencinin Adı Soyadı Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Kredisi Mehmet Haşim KISA MIM 728 Yapılarda Deprem Etkisi Earthquake Effects in Buildings 3+0

Öğrencinin Adı Soyadı Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Kredisi Mehmet Haşim KISA MIM 728 Yapılarda Deprem Etkisi Earthquake Effects in Buildings 3+0 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARAR TUTANAĞI TOPLANTI NO : 664 YER : FBE 1 nolu Salon TOPLANTI TARİHİ : 04.03.2014 SAAT : 10:00 11:30 TOPLANTIYA KATILANLAR Ali Osman

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU NUN 23.02.2015 TARİHLİ TUTANAK ÖRNEĞİDİR TOPLANTI SAYISI: 05

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU NUN 23.02.2015 TARİHLİ TUTANAK ÖRNEĞİDİR TOPLANTI SAYISI: 05 MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU NUN 23.02.2015 TARİHLİ TUTANAK ÖRNEĞİDİR TOPLANTI SAYISI: 05 Prof. Dr. Uğur YAHŞİ Prof. Dr. Ebru TOKSOY ÖNER Doç. Dr. Hayriye KORKMAZ

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 23 2011/437-454 29.09.2011. Prof. Dr.

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 23 2011/437-454 29.09.2011. Prof. Dr. T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 23 2011/437-454 29.09.2011 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU başkanlığında

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 450 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Toplantı Tarihi : 07.04.2015 KARAR 2015/009 01: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına giren öğrencilerin Anabilim Dalı Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU NUN 09.02.2014 TARİHLİ TUTANAK ÖRNEĞİDİR TOPLANTI SAYISI: 04

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU NUN 09.02.2014 TARİHLİ TUTANAK ÖRNEĞİDİR TOPLANTI SAYISI: 04 MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU NUN 09.02.2014 TARİHLİ TUTANAK ÖRNEĞİDİR TOPLANTI SAYISI: 04 Prof. Dr. Uğur YAHŞİ Prof. Dr. Ebru TOKSOY ÖNER Doç. Dr. Hayriye KORKMAZ

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI TOPLANTI TARİHİ :17/01/2013 TOPLANTI NO :584 KARAR SAYISI :16 TOPLANTIYA KATILANLAR 1-Prof. Dr. Süleyman SEYDİ 2-Yrd. Doç. Dr. Murat KILIÇ 3-Yrd. Doç. Dr. Münire ÇİFTÇİ 4- Prof. Dr. Metin TOPÇUOĞLU 5-

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 403 TOPLANTI TARİHİ : 23.07.2009 Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 23.12.2014 T.C. KARAR 2014/030-01: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tez konusu alan öğrencilerin Anabilim Dallarından gelen Tez Öneri Formalarının Yönetim Kurulumuzca yapılan

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2012/012 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına girecek öğrencilerin Anabilim Dalları Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulan

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 10 2011/163-226 21.04.2011

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 10 2011/163-226 21.04.2011 T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 10 2011/163-226 21.04.2011 Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof.Dr.Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU başkanlığında

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr.Fatih ÜSTEL Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekanı Prof.Dr.Etem

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 0.03.201 T.C. KARAR 201/007-01: 2013-201 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Özel Öğrenci Statüsünde ders almak isteyen öğrencilerin, Özel Öğrenci Statüsünde Ders Alma Formlarının Yönetim

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH: 04.01.2013 SAYI: 968 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Raportör Prof. Dr. Ahmet ULUSOY

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 26.01.2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/ 4 KARAR NO: 2015 / 36 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitümüz Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 16/1/2014 2014/1

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 16/1/2014 2014/1 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 16/1/2014 2014/1 Üniversitemiz Senatosu 16/1/2014 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan V. Prof.Dr.Orhan

Detaylı

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI. 11/04/2012 2012/15 Toplantıya Katılanlar : Prof.Dr. Orhan ŞAHİN

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI. 11/04/2012 2012/15 Toplantıya Katılanlar : Prof.Dr. Orhan ŞAHİN Toplantıya Katılanlar Rektör : Prof.Dr. Orhan ŞAHİN Fen Fakültesi Dekanı : Prof.Dr. Adem KILIÇ Mühendislik Fakültesi Dekanı : Prof.Dr. Alaittin HASTAOĞLU Mimarlık Fakültesi Dekanı : Prof.Dr. Tülay ESİN

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2012/008 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tez çalışmasına başlayacak olan öğrencilerin Anabilim Dallarından gelen Tez Projesi Öneri Formalarının Yönetim Kurulumuzca yapılan incelemeler

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan Prof.Dr.Orhan

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (EK-1 28.04.2015 tarih ve 91-2 sayılı Enstitü Kurulu Karar ekidir 21.05.2015 tarih ve 447-6 Sayılı Senato kararı ile onaylanmıştır). SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 12 2009/179-194 27.05.2009

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 12 2009/179-194 27.05.2009 T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 12 2009/179-194 27.05.2009 Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof.Dr.Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU başkanlığında

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Evrak Tarih ve Sayısı: 06/01/2015-70616 T.C. Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 401 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan Prof.Dr.Orhan

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 442 TOPLANTI TARİHİ : 05.05.2011 Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki

Detaylı

S.D.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 06.11.2014 34 11

S.D.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 06.11.2014 34 11 S.D.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 06.11.2014 34 11 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 1- Doç.Dr.Nejdet ADANIR 4- Prof.Dr. A.Nesimi KİŞİOĞLU 2-

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 12.02.2009 2009/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 12.02.2009 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe

Detaylı