Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TURAD TURİZM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ TÜRKİYE TURİZM ARAŞTIRMASI KÜRESEL KRİZİN ETKİLERİ ESTİMA ARAŞTIRMA İstanbul, Mayıs 2009

2 TURAD 2009 TÜRKİYE TURİZM ARAŞTIRMASI KÜRESEL KRİZİN ETKİLERİ BASIN ÖZETİ BULGULAR Dünya Turizm Örgütü (WTO) verilerine göre; dünya ekonomisindeki daralma nedeniyle, turizm sektöründe son yıllarda gözlemlenen büyüme, 2009 yılında yerini %1 ile %2 arasında öngörülen küçülmeye terk edecektir. Akdeniz ve Ege de tatil, güneş ve deniz ağırlıklı konumlandırılan Türk turizm yatırımları, hedef pazarlarda potansiyel kaybetmeye başlamıştır yılının ilk 3 aylık verileri; zamanında önlem alınmazsa sektörün uğrayacağı kayıpların, dünya ortalamasının üzerine de çıkabileceğini göstermektedir. Türkiye de turizm yatırımlarının büyük çoğunluğu; seksenli yılların anlayışı ile üst gelir guruplarına dönük (OECD ülkeleri gibi) tatil alışkanlıklarına göre tasarlanmıştır. Aynı alanda Türkiye den daha uzun geçmişe ve pazara yakınlık üstünlüğüne sahip, çok güçlü aktörler yer almaktadır. Ege ve Akdeniz deki Türk yatırımları, küresel ekonomik kriz koşullarında giderek artan fiyat rekabetinin baskısı altındadır. Enerji, su ve haberleşme alanında fiyatların yüksekliği, alkollü içeceklere uygulanan, dünyadaki en yüksek vergi oranları, girdileri yükseltmekte, rekabet şansını azaltmaktadır. Hedef pazardaki sapmalardan kaynaklanan, ortalama satış fiyatlarındaki düşüşler; işletme bazında karlılık ve nakit akışını olumsuz yönde etkilemektedir. Nakit sıkışıklığı yüzünden doğan finansman darboğazı, işletmeleri düşük fiyatlı her şey dahil modeline zorlamaktadır. Turizm Sektörü son 10 yıllık dönemi, başta hedef pazarı olan AB ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri derinlemesine analiz etmeksizin, her şey dahil tatil paketleri sunarak geçirmek zorunda kalmıştır. Her şey dahil uygulamasının yaygınlaşmasında, turist profili kadar, terörün ve sektörün alt bileşenlerinin, her yıl azalan geliri paylaşmaktaki tavırlarının da etkili olduğu bir gerçektir. Son dönemde gelişme gösteren yeni pazarlar; tatil dönemleri, tüketim alışkanlıkları ve harcama kapasiteleri açısından değerlendirildiğinde, bu ülkelerden gelen ziyaretçilerin, Türkiye ye giriş yapan yabancıların sayılarını arttırdıkları, ancak ortalama kişi başına elde edilen gelirin ise düştüğü ortaya çıkmaktadır. Yaşadığımız süreçte OECD ülkelerinin yerini, Rusya Federasyonu, Bulgaristan, Gürcistan, Azerbaycan ve İran dan gelen turistler almaktadır. Yatak yatırımlarının yüzde yetmişi aşan bölümünün yer aldığı kıyı bandında, doluluk oranları düşmektedir. Kıyılarda sezon süresi 180 günlük ortalamadan, 120 güne doğru gerilemektedir yılında bu sürenin daha da daralacağı

3 beklenmelidir. Bu hızlı gelişmeleri yakından izleyecek, özel nitelik taşıyan ve karar vericilerin yararlanacakları araştırmalara ihtiyaç vardır. Son üç yılda en çok turist gönderen 10 ülke sıralamasında, ilk üç basamakta yer alan; Almanya, Rusya Federasyonu ve İngiltere de, yaşadığımız ekonomik krizin, Türkiye programlarına yönelik talebi nasıl etkileyeceğine ilişkin sağlıklı bir değerlendirme de yapılmamıştır. HAVA ULAŞIMINDA KAMU-ÖZEL SEKTÖR REKABETİ Turistik taşımada en önemli unsur havayolu ulaşımıdır. Türkiye nin THY (22.238) ve Özel Sektör işletmelerinden (20.000) oluşan filosu;yaklaşık koltuk kapasitesine sahiptir. Buna karşın havayolu ile gelen turistlerin yarıdan fazlası yabancı bayraklı taşıyıclar tarafından getirilmektedir. THY iç hat uçuşlarında yeni potansiyel yaratan Özel İşletmelerle yoğun bir rekabet içindedir. Kriz nedeniyle Pazar paylarını kaybeden bazı özel taşıyıcılar, Bangladeş, Sri Lanka, S.Arabistan ve Cezayir de taşımacılık yapmak zorunda kalmışlardır. Kriz nedeniyle düşen talep ve artan maliyetler, kamu kontrolundaki tekel nitelikli kurumların fiyatları artırması, bu sektörü olumsuz yöndeetkilemektedir. SEKTÖR NASIL BAKIYOR? KÜLTÜR TURİZMİNİN ÖNEMİ GEÇ DE OLSA ANLAŞILIYOR Sektör yöneticilerinin; son küresel ekonomik kriz nedeniyle ortaya çıkan durumu değerlendirirken, kitle turizmi ile birlikte alternatif ürünlerin geliştirilmesini de arzu ettikleri anlaşılmaktadır. Bu anlamda ortaklaşa seslendirilen çözüm önerisi; kültür turizmine ağırlık verilmesidir. Yatırımlarının yüzde yetmişini güneş, deniz ve kum üçlemesine yoğunlaştıran sektörün, son çeyrek yüzyılda hemen hiç yatırım yapılmayan, kültür turizmine yönelmeyi, bunalımdan çıkış yolu olarak görmesi, çelişkili olsa da olumlu bir gelişme sayılmalıdır. Kültür turizmini çözüm olarak gören anlayışı savunanlar; bu türü seçen turist profilinin, tatil turizmini seçenlere oranla daha istikrarlı davrandığına inanmaktadırlar. SEKTÖRÜN SAYIYA DEĞİL BİLGİYE İHTİYACI VAR TUİK ve KTB tarafından yayınlanan istatistiklerin, turizm sektörünün bilgi eksikliğini gidermekten uzak olduğu, yurda giriş yapan yabancı sayıları ile turistik amaçla gelenlerin aynı kategoride değerlendirilmesinin yanlışlığı vurgulanmaktadır. Veri sağlığı konusunda eleştirilen bir başka yöntem ise yurtdışında yaşayan TC vatandaşlarının, giriş ve çıkış istatistiklerinde, turist olarak değerlendirilmesidir. Türkiye ye gelen turist profilinin yıllar içinde değiştiği, bu nedenle kişibaşı harcama miktarının düştüğü, yaygın bir kanaattir. Sektör liderleri 2009 yıllında, 2008 yılına göre ziyaretçi ülke vatandaşları sıralamasının değişmeyeceğini varsaymaktadırlar. Rus ziyaretçilerin toplam turist sayısı içindeki oranının, önümüzdeki yıllar içinde artacağı beklenmektedir. Ancak elde bulunan 2009 yılına ilişkin ilk 3 aylık veri, bu saptamayı doğrulamamaktadır.

4 SEKTÖR KAMUDAN KURUMSAL İŞBİRLİĞİ İSTİYOR Sürekli ve sürdürülebilir nitelikte, Türkiye ye özgü bir turizm modelinin oluşturulması konusunda, sektör ile kamu yönetimi arasında henüz tam bir düşünce birliğinin oluşmadığı görülmektedir. Sektör liderlerine hakim olan bir başka dikkat çekici görüş; daha önce eleştirilen kitle turizmine ağırlık veren (her şey dahil) modelin, küresel ekonomik krizden etkilenen, -özellikle AB kökenli- turist profilini Türkiye ye çekeceğine ilişkindir. Uygulanan kitle turizmi modelinin, kriz sürecinde zorunlu ekonomik tatil arayışına giren Avrupalı tüketiciler için geçici fırsat oluşturabileceği beklenmektedir. Sektör yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, Türkiye nin yurtdışında yeterince etkin tanıtılmadığına dair fikirbirliği oluştuğu dikkat çekmektedir. Dünya ekonomisindeki gelişmeleri ve siyasal uygulamalardaki keskin değişimlerin, turizm üzerindeki olası etkilerini araştıran, nitelikli bilgi akışını sağlayacak bir araştırma ve iletişim modelinin kurulamayışı, hızlı karar vermek durumunda bulunan sektör yöneticilerini güç durumda bırakmaktadır. SEKTÖRÜN ÇÖZÜME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Sivil havacılık, konaklama, tur operatörleri ve seyahat acentalarını bir araya getiren, KTB ya da hükümet liderliğinde, planlı çalışmayı mümkün kılan, bir üst yapı örgütlenmesinin gerekli olduğunun altı çizilmiştir. Tanıtma çalışmalarında ağırlıklı olarak reklam faaliyetlerine yer verildiği bilinmektedir. Bunun dışında ortaklaşa seçilecek bir halkla ilişkiler (PR) kuruluşunun, sektör temsilcileri ile birlikte, uzun soluklu grup çalışması yürütümesi arzulanmaktadır. Tanıtım politikalarının etkinliği ve başarısı, verilecek mesajların Türkiye gerçekleri ile örtüşmesi ve doğruluğuna bağlı görülmektedir. Tanıtım planı çerçevesinde internet kullanımının daha aktif olması gerektiği, inandırıcılığı yüksek ve profesyonelce yapılmış web sitelerinin önemi vurgulanmaktadır. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER Kurumlar arası yetki karmaşası; sıklıkla başvurulan idari düzenlemeler, hatta yasa değişiklikleri, yukarıdan aşağı örgütlenmeyi gerçekleştirmek amacıyla önerilen mesleki örgütlenme talepleri, hızlı bilgi akışına dayalı karar mekanizmalarına duyulan gereksinimi karşılamaktan uzaktır. Üstelik bu tür yaklaşımlar; sektörün alt bileşenlerini, sağlıklı işbirliğinden uzaklaştıracak, dar perspektifli bakış açılarını yansıtmaktadırlar. Hızlı değişim, çabuk karar alınmasını gerektirir; Dünya ekonomisindeki gelişmeleri ve sosyo-politik uygulamalardaki keskin değişimlerin, turizme olası

5 etkilerini araştıran, nitelikli bilgi akışını sağlayacak bir iletişim modelinin kurulamayışı, hızlı karar vermek durumunda bulunan sektör yöneticilerini güç durumda bırakmaktadır. Örneğin son üç yılda Türkiye ye en çok turist gönderen 10 ülke sıralamasında, ilk basamakları paylaşan; Almanya, Rusya Federasyonu ve İngiltere de, yaşadığımız ekonomik krizin, Türkiye programlarını nasıl etkileyeceğine ilişkin sağlıklı bir değerlendirme yapılmamıştır. AB içinde en güçlü ekseni oluşturan, Almanya ve Fransa; aynı zamanda Türkiye ye en çok turist gönderen ülkeler arasında 1 ve 7. sırada yer almaktadırlar. Bu iki ülke son üç yıl içinde köklü sosyo-ekonomik değişikliklere giderek, geçmişte uyguladıkları sosyal devlet ten, Anglo-Sakson modeli olarak nitelenen, refah devleti ne geçiş yapmışlardır. Özellikle B.Almanya nın 2.Dünya Savaşı nın ardından elde ettiği ekonomik büyümenin, uzun bir aradan sonra, birleşmeyle durgunluk dönemine girdiği, saptanan değerlendirmeler sırasında dikkate alınmamıştır. Akdeniz Bölgesinde pazarda fiyatların ve tatil türünün belirlenmesinde en etkili ülke olan Almanya da baş gösteren gerilemenin, aralarında Türkiye nin de bulunduğu tatil hizmeti sunan, Doğu Akdeniz deki üreticiler üzerindeki olumsuz yansımaları, henüz yeterince değerlendirilmemektedir. Krizin etkilerinin ortalama 5 yıl sonra giderilmeye başlanacağı öne sürülen Almanya başta, AB ülkelerinin tümünde; tatil paketi satışlarının düşmesi, ucuz ve son dakika programlarını bekleyen tüketicilerin sayılarındaki artış, 2009 yılında ciroların bir önceki yıla oranla kayda değer ölçülerde azalacağını göstermektedir. Almanya-Fransa ikilisinin uygulamaya başladıkları refah devleti modeli, çalışanların geçmişte bu ülkelerde sağladıkları önemli bazı hakların geri alınmasına yol açmaktadır. Başta tatil ve sağlık alanlarında getirilen kısıntılar, savaştan sonra en yüksek oranlara tırmanan işsizlik, düşük gelir guruplarına yönelik programlara ağırlık veren Türkiye açısından daha az turist anlamına gelecektir. Benzer olumsuzluk; 2. ve 3. sıralarda yer alan İngiliz ve Rus pazarları için de söz konusudur. Bankacılık krizi nedeniyle ekonomisinin çöküntüye girdiği ifade edilen İngiltere ile ekonomik dengeleri doğal gaz, petrol ve madencilik gibi sanayide kullanılan yer altı kaynaklarına dayalı Rusya nın, azalan küresel sanayi üretimi ve düşük talep nedeniyle ciddi gelir kaybına uğrayacakları açıkça görülmektedir. Bu gelişmenin doğal sonucu olarak, Türkiye de düşük bütçeli tatil satın alan bu iki ülkeden, daha az turist beklenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Son üç yılda Alman kökenli tur operatörlerinin sayılarının azalması, Rus pazarında birbiri ardına başlayan iflaslar, önümüzdeki döneme ilişkin iyimserliğin gerçekçi olmayacağını işaret etmektedir. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Uluslararası ekonomik kriz öncesine kısaca göz atıldığında, turizm sektörünün durumunun pek içaçıcı olmadığı, kolayca anlaşılmaktadır. Bu anlamda; kriz tartışmalarının sektörün çıkış yolları aramasına ilişkin arayışları gündeme getirerek, son günlerin moda deyimiyle; fırsat yarattığı söylenebilir.

6 İlk yaklaşım, yeni yatırımlar ve uzun vadeli, bekleme gerektiren öneriler yerine, mevcut varlıkların en verimli biçimde değerlendirilmesine katkıda bulunacak bir modelin ele alınması olmalıdır. Turizm sektörü kıyı bandında yoğunlaşan tatil ağırlıklı aktiflerini, akılcı bir planlamayla karlı ve kendisini yeniden üretecek konuma getirebilir. Sonuçta bir hizmet sektörü olan turizm; ülkenin turistik amaçla pazarlanabilir sağlık, eğitim, spor, kültür, sanayi vb her türlü hizmet üretimini, özellikle yurtdışına sunacak verimli bir ekonomik etkinlik olarak değerlendirilmelidir. İDARE (AUTHORITY) MODELİ Sektörde alt bileşenleri oluşturan paydaşlar ile kamu ve yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve özellikle yöre halkının temsilcilerinden oluşan, yerinde karar alacak, sorumlu ve yetkili bir (idare) modelin hayata geçirilmesi, kriz sürecinde önem kazanmaktadır. Yeni kadro ve yapılanma bütçesine ihtiyaç duyulmayan bu modelde ilk yapılacak iş; merkezde ve turizmle doğrudan ilişkisi bulunmayan kamu kuruluşları arasında dağıtılmış yetkilerin, belirli bir disiplin çerçevesinde, oluşturulacak idare eliyle kullanılmasıdır. Her yönetim çevresinde tercihan il bazında- kurulacak idare ler; örneğin Muğla İli Kıyı İdaresi (ya da Yönetimi), sınırları tanımlanmış bir coğrafyada, kıyılarla ilgili düzenleyici kararların alındığı, denetim, belgelendirme ve uygulamadan doğan şikayetlerin değerlendirildiği bir yönetim modeli olarak tasarlanmalıdır. Aynı model; tanıtım, taşıma, çevre etkileri, mesleki eğitim gibi burada sayılmasına gerek olmayan alanlarda da kolaylıkla uygulanabilir. Örneğin, AB Ekonomi Komiserliği tarafından yaptırılan, küresel ekonomik krizin topluluk üyesi ülkelerde turizme etkilerini belirlemeyi hedefleyen araştırmasında ortaya çıkan bulgular, yukarıdaki idare örgütlenmesiyle, mevcut yönetim modeline oranla çok hızlı biçimde değerlendirilebilir. Araştırmaya göre, AB tatil tüketicilerinin yaklaşık yarısının son dakika satışlarını beklediği bir ortamda, Türkiye nin yurtdışı reklam kampanyalarının, seçilecek pazarlarda bu eğilimi dikkate alacak biçimde, hızla tasarlanması, idare modeliyle daha kolay gerçekleştirilebilir. ALTERNATİF ÜRÜNLER İstanbul; tek başına önemli bir turizm ürünü olarak ele alınmalıdır. Bu kentin seksenli yılların ortalarında gerçekleşmeye başlayan, tatil turizmine dönük yatırımların artışıyla, bir süre için Antalya ve Muğla karşısında yenik düştüğü bir gerçektir. Tatil turizminde bilinen nedenlerle süren gerileme ve son ekonomik kriz, turizmcilerin bu kenti yeniden keşfetmelerine yol açmaktadır.

7 Merkezde aşırı pahalılaşan arazi fiyatları nedeniyle, varoşlarda yükselmeye başlayan otel inşaatları, hızlı talep artışını karşılamak amacıyla, kentte gelişmeye başlayan yeni bir turistik ürün anlayışını temsil ediyorlar. İstanbul yeni bir Beyrut olma arzusu ile çarpıcı inşaatların yükseldiği Dubai ikilemi arasında kalan bir kent görünümü veriyor. AVM yatırımcıları İstanbul u belki de farkında olmadan, bölgede yeni bir uluslararası alışveriş merkezi konumuna getirecek girişimleri başlattılar. Aslında bu gelişme yeni ve salt bu döneme özgü değil. Son yıllarda Laleli piyasası olarak adlandırılan alışveriş etkinlikleri bu aşamada AVM biçimine dönüştü. Geçtiğimiz yüzyılın başlarından bu yana, İstanbul a yönelik bir ticari etkinlik söz konusu. İmparatorluğun tasfiyesi öncesinde, günlük ticaret açısından liman kenti olan İstanbul un, Balkanlar, Ortadoğu ve Karadeniz in kuzeyinde yaşayanlar için ticari çekim merkezi olduğu, unutulmamalı. İthalat ve ihracatın basitleştirilmiş vergilerle yapıldığı, 20.yüzyıl başlarına kadar süren dönemde İstanbul un büyük bir ticaret merkezi olma özelliği, ondokuzuncu yüzyılın ilk çeyreğine kadar (II.Mahmut dönemi) uzanıyor. Kızılordu nun önünden kaçan Rus soylularının sığındıkları kent, bölgede yoğun savaşların yaşandığı dönemlerde bile siyasal güvenlik kadar, ekonomik alışverişin yapıldığı bir ortamı da sağlıyordu. Mevcut bu potansiyelden yararlanarak, özel bir İstanbul paketi hazırlanabilir. Kamu yönetimince fazlasıyla bel bağlandığı izlenimi veren, İstanbul un 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olması, yeni etkinlik türleri yaratılamazsa, bu kente önemsenecek ölçülerde turizm geliri sağlayamayacaktır. İstanbul un yetmişli yıllarında otantik çevrenin merkezi Kapalıçarşı da başlatılan, organize turlara dönük, geleneksel ürünlere dayalı alışveriş hareketi, mutlaka üzerinde durulması gereken nedenlerle sona ermiştir. Ancak bu gelişmeye karşın İstanbul un bir alışveriş geleneğinden söz edilebilir. İstanbul a ortalama 2 saatlik uçuş uzaklığında bulunan ve ekonomik değişim yaşayan, çevre ülkelerin başkentleri, bu operasyonun hedef pazarını oluşturabilir. Hedef pazarlar; aynı zamanda siyasal ve ekonomik açıdan kısıtlamaların asgari ölçülerde uygulandığı ve yerel pazarlama enstrümanlarının kullanımına kolaylık sağlayacak ülkelerden seçilmelidir. Örnek; Atina (563 km), Sofya (507 km), Bükreş (446 km), Şam (1060 km), Amman (1178 km), Bağdat (1611 km) ve yukarıda değindiğimiz uzaklık sınırını biraz aşan Tahran (2041 km) ve Bakü (1760 km), İstanbul Ekspress için hedef sayılabilir. Yukarıda sayılan kentlerden bir ya da birden fazlası, operasyon başlangıcı için model oluşturmak amacıyla seçilerek, THY ve projeye katılmak isteyecek özel havayolu şirketleriyle birlikte paket oluşturulabilir. Örnek seçilen ülkeler arasında, AB üyesi ve komuta kontrol ekonomisinden aşamalı olarak, serbest piyasa koşullarını uygulamaya başlayanlar bulunmaktadır. (Örnek Suriye ve Romanya veya Bulgaristan)

8 İstanbul sadece coğrafyası ile değil, neolitik çağdan başlayarak günümüze uzanan, aynı düzlem üzerindeki, arkeolojik ve tarihsel varlıklarıyla da eşsiz bir kenttir. İstanbul imar rantının çekiciliğine kurban verilmemelidir. Havacılık ta yeni önlemlere ihtiyaç var. Seçilecek projeler için THY özel taşıyıcılarla rekabete girmeksizin kriz döneminde tamamlayıcı işbirliği yapmalıdır. Bu anlamda yurt dışı charter uçuşlarında fiyat rekabeti yerine, özel sektörün karşılayamadığı talepler için iş ortaklıkları düşünülmelidir. Son ekonomik krizde bireysel tüketici taleplerinin artışı dikkate alınarak, tarifeli uçuşlarda, operatörler için uygun fiyatlı IT programları hazırlanmalıdır. Deniz turizminde inisiyatif alınmalıdır. Türkiye yatçılık alanında, dünyanın bilinen en elverişli kıyılarına sahiptir. Özellikle Güney Ege deki kıyılarının, tarihsel ve doğal sit karakterli varlıklarla dolu oluşu, yatçılık konusunda Türkiye yi rakipsiz kılmaktadır. Ancak yetki karmaşası yüzünden, çevresel etki denetimleri yeterli ölçülerde değildir. Yapılaşmada düzenli kullanım ve koruma politikasının bulunmayışı, yerli ve yabancı bayraklı teknelerin Türkiye kıyılardaki seyirlerinden, hak edilen payın alınmasını engellemektedir. Yat turizmi rotasında bulunan kıyı bandında, çevre etkileri gözönüne alınarak düzenlenecek yat yanaşma ve bağlama yerleri ile marinaların, bölgesel kıyı yönetimleri altında düzenlenmeleri, demir atılacak bölgelerin belirlenerek denetlenmesi ve hangi nedenle olursa olsun yapılaşmanın engellenmesi, şarttır. Kruvaziyer turizmi üst gelir grubuna yöneliktir ve bu nedenle yüksek oranda getiri sağlamaktadır. Ancak limanları ziyaret eden gemi sayılarındaki artış ve rekabet, turist profilini değişime uğratmaktadır. Geleneksel olarak ziyaret edilen limanların başında yer alan Kuşadası Limanı nın aynı zamanda gemi işletmeciliği de yapan bir şirkete tekel olarak tahsisi, bu kuruluşun rakipleri karşısında bir tür rekabet üstünlüğü sağlamasına yol açmaktadır. Yükselen değer: Sağlık turizmi. Türkiye genelinde sayılarının 308 olduğu öne sürülen, özel hastanelerinin % 44 ü İstanbul da bulunmaktadır. Ortalama yatırımları kuruluş başına 10 milyon doları bulan özel sağlık kuruluşlarının son yıllarda büyük kapasiteye yönelmeleriyle, bu rakamın 40 milyon dolara çıktığı kaydedilmektedir. Özel hastaneler içerisinde ilk üç kuruluşun yıllık kapasiteleri 2 milyon kişiye ulaşmaktadır. Önümüzdeki iki yılda ülke düzeyinde yatırımları süren 50 yeni hastanenin açılması halinde, İstanbul da 20 yeni hastanenin daha hizmete gireceği varsayılmaktadır. Ortalama 3 milyar doları aşan bir varlıkla, İstanbul dünyanın sayılı sağlık merkezlerinden birisi haline gelebilir. Sağlık kurumlarının mevcut potansiyeli değerlendirmek amacıyla, bir takım etkinlikler düzenledikleri gözlenmektedir. Yeni başlatılan bu girişimlerin arzu edilen verimliliği sağlaması için yeni ve profesyonel yöntemlerin uygulanması gereklidir. Tanıtım projelerinde sağlık hizmetlerine yer verilmesi, bu kapasitenin verimli değerlendirilmesine katkıda bulunacaktır.

9 AVM lerin değerlendirilmesi: Alış Veriş Merkezleri, çekim alanı olmalarının yanında, turistik bir çok kente turist gelişini arttıracak, çok önemli fonksiyonları turizm aracılığıyla üstlenebilirler yılı sonu itibariyle Türkiye deki AVM lerin sayıları 179 dur. Sadece İstanbul daki AVM sayısı operasyonda bulunan 46, inşaat aşamasında 43 ve proje aşamasında olan 52 ile birlikte, 141 e ulaşacaktır. Ekonomik dalgalanmalar nedeniyle, proje aşamasında bulunanların durdurulması halinde bile İstanbul 89 AVM ne sahip olacaktır. Ekonomik kriz döneminde bu gücün gelir getirecek biçimde yurtdışında pazarlanması mümkün görülmektedir. Spor Etkinlikleri: Olimpiyatlar, çok uluslu sportif karşılaşmalar (futbol şampiyonaları), geniş katılımlı uluslararası fuarlar, özel amaçlı haftalar, yüksek sayıda ziyaretçilerin yanısıra, tanıtım imkanı da sağlayan etkinlikler olarak değerlendirilmelidir. İç Turizm Desteklenmelidir: Kriz döneminde iç turizmi hareketlendirmek için, konaklama sektöründe yabancılara uygulanan özel fiyatlara benzer şekilde iç pazara dönük yerli turistlere de ayarlamaların yapılabileceği söylenmektedir. Her ekonomik etkinlik gibi, turizmin de en önemli desteğinin iç pazarda yaratılacak talepten kaynaklandığı, son kriz döneminde iyice anlaşılmıştır. Kriz döneminde, çalışanların iç turizm talebinin canlandırılmasında önemli bir potansiyel oluşturacakları unutulmamalıdır. Bu bağlamda sendikaların da katılacağı bir sosyal turizm modeli kısa sürede hayata geçirilebilir. Kültür ve Turizm Bakanlığının bu kapsamda açıkladığı, tatil herkesin hakkıdır kampanyası olumlu bir başlangıç olarak değerlendirilmelidir.

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI Mayıs, 2010 Hazırlayan: Denizli ABİGEM AB Türkiye İş Merkezlerinin Yaygınlaştırılması Projesi AB tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

Yarýna bir deðer býrak

Yarýna bir deðer býrak Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme GÜNEYDOÐU ANADOLU BÖLGESÝ NDE TURÝZMÝN GELÝÞTÝRÝLMESÝ & GÜNEYDOÐU ANADOLU PROJESÝ NÝN VE YEREL KAYNAKLARIN

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

İZMİR DE TURİZM ÇEŞİTLERİ VE TURİZM YATIRIMLARI İHTİYAÇ ANALİZİ

İZMİR DE TURİZM ÇEŞİTLERİ VE TURİZM YATIRIMLARI İHTİYAÇ ANALİZİ İZMİR DE TURİZM ÇEŞİTLERİ VE TURİZM YATIRIMLARI İHTİYAÇ ANALİZİ MAYIS 2009 Yrd. Doç. Dr. Aslıhan AYKAÇ YANARDAĞ Arş. Gör. Muzaffer Özgür YANARDAĞ İÇİNDEKİLER 1. İzmir Turizminin Mevcut Durumu 1.1 İzmir

Detaylı

EVALUATION OF ALL INCLUSIVE SYSTEM AND ITS EFFECTS TO STAKEHOLDERS AT A GLANCE OF THE HOTEL MANAGERS (THE CASE OF MARMARIS) Abstract.

EVALUATION OF ALL INCLUSIVE SYSTEM AND ITS EFFECTS TO STAKEHOLDERS AT A GLANCE OF THE HOTEL MANAGERS (THE CASE OF MARMARIS) Abstract. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar 2005, 1:97-124 HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİN VE SİSTEMDEN FAYDALANANLAR AÇISINDAN ETKİLERİNİN OTEL YÖNETİCİLERİNİN GÖZÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ (MARMARİS ÖRNEĞİ)

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ.

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ Onur GÜLBAHAR * Özet Dünya turizmi, 20. yüzyılın ortalarından itibaren hızlı

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR "

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU  DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR " MART 2011 MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİĞİ DİĞER SEKTÖRLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER, ULUSAL

Detaylı

www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış

www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış Mayıs 2012 Yönetici özeti Türkiye nin ekonomik görünümü 2041 yılında oldukça farklı bir konuma gelecek. Uzun vadeli ekonomik büyümeyi sağlamak için sayısı

Detaylı

TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI

TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI Gülay TOKSÖZ Seyhan ERDOĞDU Selmin KAŞKA Ekim 2012 IOM International Organization for Migration Bu araştırma, İsveç Uluslararası

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Haziran 2012 2 İçindekiler Giriş...1 Mevcut Durum Analizi...2 Sürdürülebilirlik...14 Yapısal Reform Alanları...18 Sürdürülebilir

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.281110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373 6502 Teknik Hazırlık: Birleşik

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE

Detaylı