SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL(İŞLETMELER) MALİ DESTEK PROGRAMIN ADI PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL(İŞLETMELER) MALİ DESTEK PROGRAMIN ADI PROGRAMI"

Transkript

1 A SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (İşletmeler) a) GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE YÖNELİK PROGRAM KÜNYESİ SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL(İŞLETMELER) MALİ DESTEK PROGRAMIN ADI PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO İSTKA/2015/SMI İstanbul da Sağlık Turizmi sektörünün geliştirilerek bölgenin bu alanda PROGRAMIN GENEL HEDEFİ uluslararası bir çekim merkezi haline getirilmesine katkıda bulunulması Ön cel i k 1 Örn ek Proj e Konu l arı Sağlık turizminde kültürler arası iletişim konusunda yenilikçi bir eğitim modelinin geliştirilmesi ve uygulanması Hastanelerde çalışacak ara elemanların (hastaya refakat, evrak işlerinde destek, lojistik personel, uluslararası departmanda çalışacak personel vs.) istihdam garantili eğitim programlarına dahil edilmesi olarak Hastane, yaşlı ve engelli bakım merkezi, klinik, rehabilitasyon tesisi gibi sağlık turizmi tesislerinin sağlık turistleri tarafından tercih edilebilirliğini artıracak şekilde uluslararası alanda akredite olması İşitme engelli hastalar ile tüm tedavi süresince iletişim kuracak ve yönlendirecek sağlık dili bilen personelin istihdam garantili olarak eğitim programlarına dahil edilmesi Engelli sağlık turistlerine lojistik hizmet sunan kuruluşların uluslararası standartlara ygun şekilde hizmet modelleri geliştirmesi ve uygulaması Ön cel i k 2 Örn ek Proj e Konu l arı Mevcut sağlık hizmetleri sunumu altyapısının sağlık turizmine uygun hale getirilmesine yönelik olarak hastanelerde yaşlı ve engelli tedavi ve bakımına yönelik merkezlerin kurulması Sağlık turistleri için tedavi sonrası rehabilitasyon hizmeti sunacak merkezlerin kurulması Uluslararası akreditasyona sahip sağlık turizmine yönelik laboratuvar, ayakta tedavi merkezi gibi tamamlayıcı ünitelerin kurulması Refakatçisi olmayan sağlık turistlerine yönelik kent içi hizmetleri içeren dijital uygulamalarının geliştirilmesi Sağlık turistlerinin sıhhi durumlarına yönelik ziyaret edebileceği/edemeyeceği yerler hakkında bilgiler sunan mobil uygulamaların hayata geçirilmesi Havalimanı altyapısının sağlık turistlerine uygun hale getirilmesi 1

2 PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI TL Asgari Tutar: TL Azami Tutar: TL Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25 i nd en az ve % 50 si nd en fazla olamaz. PROJE SÜRESİ UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Asgari 6 ay, azami 12 aydır İşletmeler SON BAŞVURU TARİHİ 18/03/2015 b) KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI PROGRAM REFERANS NO SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI İSTKA/2015/SMK İstanbul da Sağlık Turizmi sektörünün geliştirilerek bölgenin bu alanda PROGRAMIN GENEL HEDEFİ uluslararası bir çekim merkezi haline getirilmesine katkıda bulunulması 2

3 Ön cel i k 1 Örn ek Proj e Konu l arı Sağlık turizminde kültürler arası iletişim, yabancı dil vs. gibi konularda yenilikçi eğitim sunacak eğitim merkezlerinin kurulması Sağlık turizminin hizmet ayaklarından biri olan lojistik hizmetlerde bir standardizasyon geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlayacak işbirliklerinin kurulması Sektörde görev alan tüm personelin iş tanımının yapıldığı, rehber niteliğine sahip standartların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlayacak işbirliklerinin kurulması Hastane, yaşlı ve engelli bakım merkezi, klinik, rehabilitasyon tesisi gibi sağlık turizmi tesislerinin sağlık turistleri tarafından tercih edilebilirliğini artıracak şekilde uluslararası alanda akredite olması Sağlık kuruluşları, turizm kuruluşları, pazarlama kuruluşları, lojistik ve ulaşım kuruluşları vs. gibi sağlık turizmi hizmet bileşenlerinin yer aldığı entegre hizmet modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması Uluslararası akreditasyon konusunda tüm sağlık kuruluşlarının bilgilendirilmesini sağlayacak ve akreditasyon sürecinde destek olacak eğitim merkezlerinin kurulması Ön cel i k 2 Örn ek Proj e Konu l arı Mevcut sağlık hizmetleri sunumu altyapısının sağlık turizmine uygun hale getirilmesine yönelik olarak hastanelerde yaşlı ve engelli tedavi ve bakımına yönelik merkezlerin kurulması Engelli hastaların tedavi sonrasında kentte sosyal faaliyetlere katılım sağlayabilmeleri için fiziki iyileştirilmelerin pilot bölgelerde gerçekleştirilmesi Uluslararası akreditasyona sahip sağlık turizmine yönelik laboratuvar, ayakta tedavi merkezi gibi tamamlayıcı ünitelerin kurulması Görme engellilerin sağlık hizmetleri hakkında bilgi 3 edinmesine yönelik işitsel, etkileşimli ara yüzler üretilmesi

4 PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI TL Asgari Tutar: TL Azami Tutar: TL Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25 i nd en az ve % 90 ı n d an fazla olamaz. PROJE SÜRESİ Asgari 6 ay, azami 12 aydır Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri, Kamu Hastane Birliklerine bağlı hastaneler UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Yerel Yönetimler (Belediyeler, İSKİ, İETT), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Merkezler Organize Sanayi Bölgeleri, Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler, Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, 4

5 B)YARATICI ENDÜSTRİLERİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI(İşletmeler) a) GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE YÖNELİK PROGRAM KÜNYESİ YARATICI ENDÜSTRİLERİN GELİŞTİRİLMESİ (İŞLETMELER) MALİ DESTEK PROGRAMIN ADI PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO İSTKA/2015/YGI İstanbul da yaratıcı endüstrilerin gelişmesi ile İstanbul un küresel PROGRAMIN GENEL HEDEFİ rekabet gücünü ortaya koymasına ve uluslararası değer zincirinde yüksek katma değerli işlevler edinmesine katkıda bulunmaktır. Örnek proje konuları Firmaların ürün, süreç, organizasyon ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik danışmanlık ve eğitim hizmeti alarak ilgili ulusal/uluslararası sertifikasyonları edinmesi Endüstriyel tasarım sektöründe faaliyet gösteren firmaların ürünlerini uluslararası pazarlarda tanıtımına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi Sektörde ihracat potansiyeli ve kurumsal kapasite artırmaya yönelik olarak uluslararası ağlara entegrasyon ve akreditasyonların sağlanması Sinema sektöründe seyirci kitlesini çeşitlendirmeyi ve büyütmeyi amaçlayan seyirci geliştirme yöntemlerinin çeşitli boyutlarıyla ele alınarak oluşturulması ve uygulanması Sinema ve diğer yaratıcı endüstri sektörlerinin yurt içi ve yurt dışı tüketicisiyle daha kolay ve etkin buluşmasını sağlayacak alternatif dağıtım kanallarının oluşturulması ve teşvik edilmesi Geleneksel üretim yapan küçük ölçekli işletmelerin bilgiye erişim ve teknoloji kullanımı konusundaki kapasitelerinin artırılarak rekabet edebilirliklerinin iyileştirilmesi Yaratıcı endüstrilerde faaliyet gösteren küçük ölçekli işletmelerin hem yurtiçi hem de yurtdışında pazarlama ve ürün geliştirmelerinde destek olacak ortak pazarlama yapılarının oluşturulması Yayıncılık sektöründe çevrimiçi alternatif dağıtım kanallarının geliştirilmesi 5

6 PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI TL Asgari Tutar: TL Azami Tutar: TL Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25 i nd en az ve % 50 si nd en fazla olamaz. PROJE SÜRESİ UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Asgari 6 ay, azami 12 aydır İşletmeler SON BAŞVURU TARİHİ 19/03/2015 b) KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI YARATICI ENDÜSTRİLERİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO İSTKA/2015/YGK İstanbul da yaratıcı endüstrilerin gelişmesi ile İstanbul un küresel PROGRAMIN GENEL HEDEFİ rekabet gücünü ortaya koymasına ve uluslararası değer zincirinde yüksek katma değerli işlevler edinmesine katkıda bulunmaktır. 6

7 Öncelik 1) proje örnekleri Sektör içerisinde ve sektör dışındaki disiplinlerin birbirleri arasındaki etkileşimin artırılması amacıyla tasarım ve sanat merkezlerinin kurulması Yaratıcı sektördeki girişimcileri destekleyecek tasarım kuluçka merkezlerinin kurulması Tasarımcı ile kullanıcıyı bir araya getiren tüm tasarım ve üretim süreçlerinin tanıtıldığı ortak alanların kurulması Görsel sanatlar, müzik, sahne sanatları, mimari, tasarım gibi alanlarda çalışan uluslararası sanatçılara yönelik misafir sanatçı (artist in residence) programlarının ve bunlara uygun atölye, stüdyo gibi mekanların geliştirilmesi Yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren alt sektörlerin ortak çalışmasına imkan verecek merkezlerin oluşturulması Mevcut kültür merkezlerinin yaratıcı endüstrilere daha iyi hizmet etmesini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması, bu kapsamda örnek modellerin oluşturulması Yaratıcı endüstrilere yönelik dönemsel geçici mekanların oluşturulması (açık hava sinemaları, sergi ve etkinlik alanları gibi) Zanaatkar, imalatçı ve tasarımcıların bir araya gelmesini sağlayan merkezlerin oluşturulması Zanaatkarların becerilerini yeni nesillere aktarmalarını sağlayacak merkezlerin oluşturulması Endüstriyel tasarımcılarla mühendislerin bir araya gelebilecekleri, disiplinler arası çalışma yapabilecekleri mekanların oluşturulması İstanbul un küçük üretici ve zanaatçı haritasının çıkartılıp üretim bölgelerine yönelik ortak tasarım atölyelerinin geliştirilmesi İstanbul un yaratıcı üretim alt bölgelerinin ve kümelerinin korunması, geliştirilmesi Kentsel mekanların tasarımının halkla birlikte yapılmasına imkan sağlayan katılımcı kentsel tasarım merkezlerinin oluşturulması Deneyimli ve genç profesyonellerin bir araya gelip tecrübe paylaşımı yapabilecekleri yapıların oluşturulması Çocukların yaratıcılık kapasitesini artırmak üzere sektörün doğrudan katılım sağladığı yaratıcılık atölyelerinin düzenlenmesi İstanbul'un yabancı sinemacılara ve reklamcılara uluslararası bir film üretim merkezi olarak tanıtılmasını sağlayacak yapıların oluşturulması Yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren aktörlerin bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilecekleri ve araştırma yapabilecekleri yapıların kurulması, bu amaca yönelik mevcut yapıların kapasitelerinin geliştirilmesi Ön cel i k 2 Örn ek Proj e Konu l arı Yaratıcı sektörler içerisinde tespit edilmiş niş konularda usta çırak sisteminin geliştirilmesi Sektörde yer alan firmaların finansmana erişim konularında kapasitelerinin artırılması Sektörde yer alan firmaların pazarlama ve dış ticaret konularında kapasitelerini artırmaya yönelik eğitim modüllerinin geliştirilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması Sinema profesyonellerinin becerilerini geliştirmeleri için eğitim ve danışmanlık hizmeti veren yapıların oluşturulması Kültür sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin eğitim kurumları ile işbirliği yaparak öğrencilerin bu sektörlerin sunduğu iş imkanları ve kariyer olanakları konusundaki farkındalığının artırılması Yaratıcı endüstrilerle ilgili alanlarda eğitim gören veya yeni mezun olmuş öğrenciler için iş üstünde öğrenme modellerinin geliştirilmesi ve pilot uygulamaların hayata geçirilmesi 7

8 PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ TL PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI Asgari Tutar: TL Azami Tutar: TL Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25 i nd en az ve % 90 ı n d an fazla olamaz. PROJE SÜRESİ UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Asgari 6 ay, azami 12 aydır Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri, Yerel Yönetimler (Belediyeler, İSKİ, İETT), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Merkezler 8

9 C)YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (İşletmeler) a) GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE YÖNELİK PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI PROGRAM REFERANS NO YENİLİKÇİ İSTANBUL (İŞLETMELER) MALİ DESTEK PROGRAMI İSTKA/2015/YNI İstanbul un yüksek katma değerli, teknoloji ve bilgi yoğun ürün ve PROGRAMIN GENEL HEDEFİ hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi için Ar-Ge ve yenilik odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesi Öncelik 1: Ar-Ge ve yenilik çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan, patent, faydalı model veya endüstriyel tasarım olarak belgelenmiş veya tescillenmiş yenilikçi ürünlerin ticarileştirilmesi PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI TL Asgari Tutar: TL Azami Tutar: TL Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25 i nd en az ve % 50 si nd en fazla olamaz. PROJE SÜRESİ UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Asgari 6 ay, azami 12 aydır İşletmeler SON BAŞVURU TARİHİ 20/03/2015 9

10 b) KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI PROGRAM REFERANS NO YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI İSTKA/2015/YNK İstanbul un yüksek katma değerli, teknoloji ve bilgi yoğun ürün ve PROGRAMIN GENEL HEDEFİ hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi için Ar-Ge ve yenilik odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesi PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI TL Asgari Tutar: TL Azami Tutar: TL Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25 i nd en az ve % 90 ı n d an fazla olamaz. PROJE SÜRESİ Asgari 6 ay, azami 12 aydır Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri, UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Yerel Yönetimler (Belediyeler, İSKİ, İETT), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, 10

11 Ön cel i k 1 Örn ek Proj e Konu l arı İşletmelerin Ar-Ge ve yenilik alanlarında ihtiyaç duydukları insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla danışmanlık, yönlendirme, koçluk, mentorluk hizmetleri verecek yapıların oluşturulması Ar-Ge ve yenilik alanlarında işletmeler arası bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik bilgi transfer ağlarının kurulması İşletmelerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve yönetimi konularında kapasitelerini artıracak merkezlerin/ofislerin kurulması ve/veya geliştirilmesi Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri yürüten işletmelerin finansman kaynaklarına erişim kapasitelerini artıracak ara yüzlerin kurulması ve/veya geliştirilmesi Endüstriyel teknik norm ve standartların oluşturulması, sanayide geniş uygulaması olabilecek süreç ya da malzemelerin geliştirilmesi, ortak parça veya sistem geliştirilmesi ya da platform kurulması, sektörel stratejiler ve çözümler oluşturması gibi alanlarda firmalar arasında rekabet öncesi araştırma işbirliklerinin artırılması Ön cel i k 2 Örn ek Proj e Konu l arı Üniversite-özel sektör işbirliği ile yenilik (inovasyon) ve teknoloji transfer merkezleri, mühendislik ofisleri, teknoloji danışmanlık merkezleri kurulması ve/veya geliştirilmesi İleri teknoloji alanlarının farklı sektörlerde kullanımının sağlanmasına yönelik yenilik aktarım merkezlerinin kurulması Ar-Ge ve yenilik çalışmalarında ihtiyaç duyulan altyapının ortak kullanımına yönelik laboratuvar, merkez vb. alanlarının oluşturulması ve/veya geliştirilmesi Yenilikçi ürün ve hizmetlerin ihracatını artırmayı ve yerel ve uluslararası ağlara katılımı kolaylaştıracak platformların oluşturulması İstanbul sanayisinin mevcut teknoloji ve bilgi yoğunluğuna, Ar-Ge ve yenilik kapasitesine dair politikalar belirlenmesine yönelik yenilikçi uygulamaların/veri tabanlarının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi Öncelik 2 Örnek Proje Konuları Ulaşım hizmetlerinde kalite ve etkinliği artırmak üzere akıllı ulaşım sistemlerine dayalı yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi, Kentsel hizmetlerinin sunumunda ve yönetiminde bulut bilişim temelli entegre ve bütüncül bakış açısıyla çevrim içi yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi Kentsel hizmetlerin geliştirilmesinde ve sunumunda halkın ve diğer paydaşların bilgilendirilmesi ve etkin katılımının sağlanmasına yönelik bilgi ve iletişim teknoloji odaklı çözümlerin geliştirilmesi Kentsel hizmetlerin geliştirilmesi üstüne çalışan BİT merkezi kurulması Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için sağlık laboratuvarı kurulması ve sağlık problemi yaşayan insanların bu laboratuvarlarda geliştirilen uygulamaları denemesi ve kullanması Belediye verilerine dayanarak kentsel hizmetler kullanılabilecek akıllı telefon uygulamalarının geliştirilmesi Kentsel hizmetlerde akıllı çözümlerle verimliliğin ve etkinliğin artırılması 11

12 D) BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO PROGRAMIN GENEL HEDEFİ İSTKA/2015/BGM Madde ve davranış bağımlılıkları ile mücadele yoluyla İstanbul da sosyal bütünleşme ve toplum sağlığı alanında iyileşme sağlanmasıdır. Öncelik 1 Örnek Proje Konuları Bağımlılığı önlemek amacıyla, toplumun farklı kesimlerine (gençlere, ailelere, hizmet sağlayıcılara vb.) yönelik yazılı, görsel ve işitsel materyal, eğitim modülleri ve programların hazırlanması Bağımlılığın zararları ve korunma yöntemleri ile ilgili olarak okullarda öğrenciler ve ailelerine yönelik olarak rehber öğretmenler tarafından uygulanacak bir rehberlik programının geliştirilmesi ve uygulanması Ebeveynlerin bilgilerinin arttırılması amacıyla, aile eğitimi ve rehberliği uygulamalarının il genelinde yaygınlaştırılması Çocuk ve gençlerin iletişim, hayır diyebilme, çatışma çözme, uzlaşma ve problem çözme/ sorunlarla baş etme becerilerinin güçlendirilmesi yoluyla bağımlılığın önlenmesine yönelik bir yaşam becerileri programının uygulanması Okullarda kurum yöneticileri ve öğretmenlere, uygulayabilecekleri bağımlılık önleme faaliyetleri konusunda bilgilendirme çalışmalarının yapılması ve okul, aile, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle okul sonrası programlarının geliştirilerek yaygınlaştırılması Sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklara, madde bağımlılığını önlemeye yönelik güvenli ve destekleyici bir ortam sağlanması, bu çocukların sağlık ve sosyal hizmetlerden yararlanma imkanlarının, eğitim ve danışmanlık hizmetlerine erişimlerinin, yaşam kalitelerinin ve mesleki becerilerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması Bağımlılıkla mücadele çalışmalarının, aile hekimliği uygulamaları ve toplum sağlığı merkezi çalışmaları içerisine entegre edilmesi ve bu kurumlar aracılığıyla özellikle aile ve gençlere yönelik yapılacak bilgilendirici faaliyetlerin yaygınlaştırılması Öncelik 2 Örnek Proje Konuları İstanbul da birinci basamak sağlık kuruluşları ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında çalışanlar başta olmak üzere riskli gruplara, bağımlılara ve ailelerine doğrudan hizmet sağlayan kurumların, bağımlılıkla mücadele alanında insan kaynakları, teknik uzmanlık ve işbirliği kapasitelerinin geliştirilmesi Riskli gruplara ve bağımlılara hizmet sağlayan kurumların programlarının etkisinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik gösterge ve araçların geliştirilmesi, standartlaştırılması ve kullanımının yaygınlaştırılması 12

13 PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI PROJE SÜRESİ Tedavi görmüş bağımlıların sosyal içerilmesi amacıyla eğitim, istihdam, sosyal yardım ve hizmetlerden etkin bir şekilde faydalanmalarını, bu hizmetlerin devamlılığını ve kişinin tekrar bağımlılık davranışına geri dönmemesini sağlayacak bir sosyal rehberlik, izleme ve destek mekanizması modelinin geliştirilmesi Önleme, tanı, tedavi, rehabilitasyon, zarar önleme gibi farklı aşamalarda gereksinim duyulan mesleki uzmanlıkların tespit edilerek standartlarının belirlenmesi, bu meslek alanlarının gelişimini ve yaygınlaşmasını sağlayacak işbirliklerinin kurulması; üniversitelerde lisans ve yüksek lisans programlarının içeriklerinin bu amaca yönelik olarak geliştirilmesi Yerel önleme ağı içinde medyanın etkin rol oynamasını sağlamak için tüm basın yayın kurumları ile etkili iletişiminin sağlanması; medya çalışanlarının ve medya alanında mesleki eğitim görenlerin, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı konularındaki farkındalık ve bilinç düzeyinin arttırılması; bu alanda etik habercilik ve yayın ilkelerinin geliştirilmesi ve sahiplendirilmesi Sokakta yaşayan ve/veya çalıştırılan çocuklara yönelik hizmet sağlayan kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının personelinin ve gönüllülerinin, bağımlılıkla mücadele, erken tanı ve müdahale konusunda kapasitelerinin arttırılması, Başka ülkelerde bağımlılıkla mücadelede başarılı olmuş modellerin tanıtılması ve bölgenin sosyal ve kültürel bağlamına uygun olacak şekilde geliştirilerek pilot uygulaması, etkisinin ölçülerek değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilgili kurumlarla paylaşılması Bağımlılıkların yaygınlığını ölçmeye ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik ilgili kurumların veri toplama ve takip altyapısının entegrasyonunun sağlanması ve bir veri toplama ve raporlama sistemi oluşturulması Uyuşturucu kullanma nedeniyle denetimli serbestlik altına alınan yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla yükümlülerle çalışan personel için bir kapasite geliştirme programı geliştirilmesi ve pilot uygulaması TL Asgari Tutar: TL Azami Tutar: TL Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25 i nd en az ve % 90 ı n d an fazla olamaz. Asgari 6 ay, azami 12 aydır Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İlçe Emniyet Müdürlükleri, İlçe Müftülükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Yerel Yönetimler (Belediyeler, İSKİ, İETT), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası 13

14 E)KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO İSTKA/2015/KDN İstanbul da kadınların işgücüne ve istihdama katılımlarının artırılması PROGRAMIN GENEL HEDEFİ yoluyla kadınların ekonomik olarak güçlenmesinin ve ülke ekonomisinde daha aktif rol almasının sağlanması Ön celik 1 Örnek Proje Konuları İstanbul daki işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda kadın istihdamı yaratma potansiyeli taşıyan perakende, bilişim, sağlık, turizm vb. alanlarda satış danışmanlığı, teknoloji uzmanlığı vb. mesleklere özel, kadınlara yönelik istihdam garantili mesleki eğitim programları ve iş arama, işe yerleştirme ve işe uyum amaçlı uzun vadeli takip ve danışmanlık hizmetlerini verecek kadın toplum merkezleri kurulması Mesleğine çocuk yetiştirmek veya diğer sebeplerle ara vermiş olan kadınların çalışma hayatına geri dönmelerini kolaylaştırmak için, mesleki bilgilerini güncellemelerini sağlayacak meslek geliştirme eğitimi ve mesleğe uyum danışmanlık programının uygulandığı, aynı zamanda gündüz çocuk bakım hizmetlerinin verildiği bir merkezin kurulması Potansiyel/yeni girişimci ve/veya küçük iş sahibi kadınlar ile başarılı kadın girişimcileri uzun vadeli iş danışmanlığı ve koçluk hizmetleri ekseninde bir araya getiren bir merkezin kurulması İstanbul da genişleyen hizmet sektöründe kadınların istihdam fırsatlarına erişimini, girişimci kadınların ürünlerini pazarlama için yeni kanallar yaratmasını kolaylaştıracak türde becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalı eğitim programı geliştirilmesi ve uygulanması İstanbul da kadın girişimciliği açısından potansiyel taşıyan organik tarım, seracılık, mantar üreticiliği vb. katma değeri yüksek, sanayileşebilecek alanların tespit edilerek kadınlara bu alanlara özel girişimcilik eğitimlerinin, iş geliştirme ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi İstihdama yönelik eğitim alan, aktif olarak iş arayan veya düşük gelirle çalışmakta olan kadınların çocukları için ücretsiz bakım hizmeti aldığı ve daha iyi iş olanaklarına erişimlerini kolaylaştıran hizmetlerin sağlandığı bir kreş ve gündüz bakım evi modeli geliştirilmesi ve uygulanması Organize sanayi bölgelerinde düşük gelirle çalışmakta olan kadınların çocukları için ücretsiz bakım hizmeti alabilecekleri kreş ve gündüz bakım evi modeli geliştirilmesi ve uygulanması Engelli kadınların toplumsal hayata katılımını ve görünürlüğünü arttıracak istihdam alanlarına katılımını sağlayan istihdam garantili mesleki eğitimi merkezi kurulması 14

15 Öncelik 2 Örnek Proje Konuları İşgücündeki kadınların çalışma yaşamında sahip oldukları haklar ve maruz kalabilecekleri şiddet, ayrımcılık ve mobbing gibi durumlarda yasal olarak neler yapılabileceği konusunda bilgi edineceği ve hukuksal danışmanlık alabileceği bir merkezin kurulması İnsan kaynakları politikalarını yapan ve uygulayan personel öncelikli olmak üzere, işletmelerdeki tüm çalışanlara toplumsal cinsiyet farkındalığı ve kadın dostu insan kaynakları konusunda kurumsal eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi Erkeklerin başat olduğu branş ve mesleklerde (şoförlük, elektrikçilik, bakım-onarım işleri vb.) kadın çalışan sayısının artırılması ve iş ortamındaki cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla işletmelerin insan kaynakları politikalarının dönüşmesini sağlayacak programların geliştirilmesi ve uygulanması PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI PROJE SÜRESİ İşletmeler arası deneyim paylaşımı ve işbirliği olanakları sağlayacak şekilde, ağ kurma ve kurumsal danışmanlık sağlama yoluyla cinsiyet eşitliği sağlayan insan kaynakları politikalarının uygulamasının yaygınlaştırılması İşletmelerin kadın dostu uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak için uluslararası düzeyde kabul görmüş endeks, derecelendirme, sertifikalandırma gibi mekanizmaların tanıtılması ve yaygınlaştırılması TL Asgari Tutar: TL Azami Tutar: TL Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25 i nd en az ve % 90 ı n d an fazla olamaz. Asgari 6 ay, azami 12 aydır UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ SON BAŞVURU TARİHİ 17/03/2015 Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri, Yerel Yönetimler (Belediyeler, İSKİ, İETT), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Merkezler Organize Sanayi Bölgeleri, Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler, Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar) Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler 15

16 16

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/KDN Son

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

m i i i l r Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki

m i i i l r Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki http://www.bilisimdergisi.org/s176 Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki v a a m i t l ş i e l r i i b 7 Haziran seçimleri için bildirgelerini açıklayan partilerin bildirgelerinde, bilgi, bilişim,

Detaylı

2011 Yılı Mali Destek Programı Başarılı Projeler. www.ankaraka.org

2011 Yılı Mali Destek Programı Başarılı Projeler. www.ankaraka.org 2011 Yılı Mali Destek Programı Başarılı Projeler www.ankaraka.org T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI Yayın Adı : 2011 Yılı Mali Destek Programı Başarılı Projeler Kitapçığı Basım Tarihi : Temmuz 2012 İçindekiler

Detaylı

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi. Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi. Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ 1 Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi 2015 Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ 2015 2 Öncelik 1: Bölgede İşbirliği ve Dayanışmanın Güçlendirilmesi Gerekçelendirme:

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi SunuĢ Bu doküman hazırlanırken kurumların yürüttükleri programlar; 1. Çağrı Yöntemi ile Duyurusu Yapılan Hibe Programları ve 2. Yıl Boyunca Açık Olan Hibe/Destek Programları özelinde değerlendirilmiştir.

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 i BAKAN SUNUŞU 2011 yılında 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımızın temel amacı; köklü devlet geleneğimizi

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan ve yaklaşık 770 Bin KOBİ nin veri tabanına kayıtlı olduğu KOSGEB 81 ilimizde hizmet veriyor.

BAKAN SUNUŞU. Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan ve yaklaşık 770 Bin KOBİ nin veri tabanına kayıtlı olduğu KOSGEB 81 ilimizde hizmet veriyor. BAKAN SUNUŞU K OBİ ler istihdama katkıları, gelir adaletini sağlamadaki fonksiyonları, rekabet ve yeniliğe eğilimleri dolayısıyla her geçen gün daha çok önem kazanıyorlar. Günümüzde üretim modeli ağır

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI. eylem planı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI. eylem planı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü: OCAK 2015 1. Programın Amacı ve Kapsamı Toplumun çekirdeğini oluşturan, bireyleri

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI Rev.01 İçindekiler Yönetici Özeti / Sunuş... 2 1. GİRİŞ... 2 2. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 3. 2013 YILI FAALİYETLERİ... 8 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 8

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE SUNUŞ Yeni kamu yönetimi anlayışı ile yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı, mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve stratejik

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10399 Ekli Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi (2007-2013) Hakkında Karar a ilişkin Yüksek Planlama Kurulunun 21/4/2006 tarihli ve 2006/14 sayılı Kararının kabulü;

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

Tarihi. Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, TOBB, İstanbul Tahkim Merkezi

Tarihi. Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, TOBB, İstanbul Tahkim Merkezi 1. ADALET BAKANLIĞI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI No den Sorumlu Kuruluş le İlgili Kuruluşlar Başlangıç-Bitiş Tarihi Açıklama 26 Meslekteki ilgili hâkimler ile tahkim alanıyla ilgilenen

Detaylı

2015 Yılı Çalışma Programı

2015 Yılı Çalışma Programı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2015 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2014-2023 TRAKYA BÖLGE PLANI VİZYON VE GELİŞME

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-SOS Son Başvuru: 07.03.2014 Saat 23:00 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 4 1. SOSYO-EKONOMİK KALKINMA

Detaylı

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı ARALIK 2014 ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

DUMLUPINAR U NI VERSI TESI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

DUMLUPINAR U NI VERSI TESI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI DUMLUPINAR U NI VERSI TESI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 30.01.2015 İçindekiler Tablosu I. DURUM ANALİZİ...1 1.1. TARİHÇE...1 1.2. TEŞKİLAT ŞEMASI...2 1.3. İNSAN KAYNAKLARI...3 1.4. ÖĞRENCİ YAPISI...5

Detaylı

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/SMK Son

Detaylı

EK - 1: TÜSİAD Görüş- Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Strateji Taslak Belgesi

EK - 1: TÜSİAD Görüş- Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Strateji Taslak Belgesi ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 18 Kasım 2013 Ref: ZAY/shk/13-2176 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı tarafından gönderilen 01.11.2013 tarihli ve 33106256-267

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Mayıs, 2015 İçindekiler SUNUŞ... 2 KISALTMALAR... 4 1. GİRİŞ... 5 2. POLİTİKA

Detaylı

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 476 ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA SUNULDUĞUNA DAİR BAŞBAKANLIK TEZKERESİ İLE PLAN

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1.

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. Halkı Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eğitim Amaç: Tütün ve tütün ürünlerinin

Detaylı