YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 - 1 - İŞİN ADI : YEMEK HİZMETİ SÖZLEŞMESİ TÜRÜ : TAŞIMA İŞVEREN : AXA : SİGORTA A.Ş. YÜKLENİCİ : BAŞLANGIÇ TARİHİ : SÖZLEŞME NO : İÇİNDEKİLER 1. TARAFLAR VE KONU 1.1. TANIMLAR 1.2. SÖZLEŞMENİN KONUSU 2. U TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İŞVEREN İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ SÖZLEŞMENİN KONUSU FİYAT / FİYAT ARTIŞI / ÖDEME FİYAT 3.2. FİYAT ARTIŞI 3.3. ÖDEME 4. TEMİNAT 5. DEMİRBAŞ / MALZEME / EKİPMAN / BAKIM - ONARIM 6. DEVİR 7. BEKLENMEYEN HALLER VE GEÇ İFA 8. İHTAR VE FESİH 9. SONA ERME 10. UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ 11. TEBLİGAT ADRESİ 12. SÜRE 13. YASA VE HÜKÜMLERİN AYRILIĞI 14. ÖZEL ŞARTLAR 15. SON HÜKÜM

2 - 2 - YEMEK HİZMETLERİ (TAŞIMA SÖZLEŞMESİ) 1. TARAFLAR VE KONU 1.1. TANIMLAR Bir tarafta Meclisi Mebusan Cad. No:15 Salıpazarı / İSTANBUL adresinde mukim AXA SİGORTA A.Ş. ( Bundan sonra bu sözleşmede İŞVEREN olarak anılacaktır. ) ile diğer tarafta.. adresinde mukim... (bundan sonra bu Sözleşmede olarak anılacaktır.) arasında bu Sözleşmede ve ayrılmaz parçası olan Sözleşme ekleri dahilinde tespit edilen ve belirtilen koşullarda bir Sözleşme akdedilmiştir SÖZLEŞMENİN KONUSU İş bu Sözleşme İŞVEREN ile.. arasında olup aşağıda belirtilen hizmetleri kapsamaktadır İŞVEREN in Bir tarafta Meclisi Mebusan Cad. No:15 Salıpazarı / İSTANBUL ve Bakırköy Bölge Müdürlüğü Bahçelievler Mh. Mehmetçik Sk. Kadir Has Center Kat:1 No:1 Ofis no:99 İstanbul adresindeki tesisleri yemekhanesine...merkezi Mutfağında üretilen yemeğin taşınması, servise hazır hale getirilmesi, İŞVEREN personeli ve İŞVEREN in belirleyeceği misafir ve yöneticilere servisinin yapılması, tepsi, çatal, kaşık, bıçak, bardak, sürahi gibi gereçleri sağlık kurallarına uygun olarak yıkanması, mutfak tezgah ve eşyalarının yıkanması bu sözleşmenin konusunu oluşturur. 2. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sözleşme tarafları bu Sözleşmenin diğer maddelerinde ve eklerinde yer alan yükümlülükleri yanında aşağıdaki hususları da yerine getirmekle yükümlüdür NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yemeğin elemanları tarafından S... nın Merkezi Mutfağında yemeğin üretilmesi, Bir tarafta Meclisi Mebusan Cad. No:15 Salıpazarı / İSTANBUL ve ve Bakırköy bölge müdürlüğü Bahçelievler Mh. Mehmetçik Sk. Kadir Has Center Kat:1 No:1 Ofis no:99 İstanbul adresindeki tesislerine taşınması, yemek salonlarında dağıtımı, ekmek, su servisi, bulaşıkların yıkanması ve mutfakların, yemekhane bölümündeki sandalye, masaların temizliği İŞVEREN tarafından teslim edilen, yemek pişirilmesi ve servisi ile ilgili demirbaş ve malzemelerin veya kendisinin temin ettiği, cihaz, teçhizat ve ekipmanı sağlam ve çalışır halde bulundurulması ve kullanım arızalarının giderilmesi, bakımlarınız yapılması. ya ait olacaktır.

3 Yemek salonlarının yemek öncesi ve yemek sonrası günlük temizliği, masa örtülerinin periyodik yıkanması, servis tepsisi, tabak, kaşık, çatal, bıçak, bardak, sürahi vs. temizliği işleri.. ya ait olacaktır. Aynı şekilde masa üzeri, sandalye temizliği de ya aittir. Ancak, yemek salonlarının camlarının temizliği ve yemekhanenin haftalık / aylık detaylı temizlik ve bakımı (yıkama, cila v.b) İŞVEREN tarafından yaptırılacaktır Yemek servisinden kaynaklanan çöp ile yemek ve bulaşık artıkları.tarafından, İŞVEREN' in tesisinde bulunan çöp toplama mahalline kendi imkanları ile bildirilen çöp atma saatlerinde nakil edilecek, gerek çöplerin gerek diğer artık madde ve pis suların çevreyi kirletmesine meydan verilmeyecektir. Lavabolarda yağ filtreleri bulunduracak ve 15 günde bir temizliğini yaptıracaktır Yemek listeleri, işbu sözleşme esaslarına uygun olarak. tarafından aylık olarak hazırlanır ve İŞVEREN temsilcisine onaylatılır. Düzenlenmiş listelerdeki, zorunlu durumlarda yapılacak değişiklikler için tarafından İŞVEREN e bir gün önceden haber verilecektir..zorunlu haller dışında listeyi değiştirmeyecektir. Değişiklik talepleri yazılı olarak yapılır ve onay alınır yemek servisi verdiği İŞVEREN in tesislerinde yeterli sayıda personel çalıştıracaktır.. Salıpazarı lokasyonun da 8 personel ile Bakırköy lokasyonunuz da 1 personel ile bu operasyonu yönetmeyi taahhüt eder. ( çay ocağında görevlendirmesi istenen çalışanımız hariç) , müteahhit firma olarak İŞVEREN in işyeri düzenine ve kurallarına uyacaktır Yemek esnasında kullanılacak yeteri kadar ekmek.tarafından sağlanacaktır Masalarda tuz, karabiber, peçete, baharat, kürdan vb. sarf malzemeler de.tarafından tedarik edilerek, hazır bulundurulacak ve bu malzemelerin bedeli.. ya ait olacaktır çalıştıracağı tüm elemanlar ile ilgili ücret, sigorta primi, vergiler, kesintiler, fonlar, tazminatlar ile İş Kanunu kapsamındaki tüm hak ve alacaklar için sorumlu olacaktır. çalıştırdığı elemanların SGK prim ödemelerini gösterir belgeyi ve bu elemanların bordrolarını ait olduğu ayda düzenli olarak İŞVEREN e verecektir. Önceki ay evrakları aybaşında teslim edilene kadar ilgili aya ait ilk ödeme gerçekleşmeyecektir İŞVEREN in iş yerinde çalıştırdığı elemanların ücretleri her ay düzenli ve eksiksiz olarak ödenecektir. Aksi taktirde İŞVEREN, eksik ödenen/ödenmeyen SGK prim tutarlarını yada eleman ücretlerini ödeyip, ya ödeyeceği fatura tutarlarından mahsup etme hakkına sahiptir elemanları İŞVEREN in işyerlerindeki çalışma koşul ve esasları ile disiplin kurallarına uymakla yükümlüdür...personeli, İŞVEREN in

4 - 4 - personeline karşı iş adabına aykırı davranışlarda bulunmayacak ve uyumsuzluk yaratmayacaktır personelinin herhangi birinin İŞVEREN yönetimi tarafından değiştirilmesi istendiğinde bu değişikliği hemen yapacaktır elemanları işyerine giriş ve çıkışta İŞVEREN yetkililerince kontrol edileceklerdir. Gerekirse. elemanlarının da üstleri veya eşyaların araması yapılabilecektir çalıştıracağı personelin kimlik dökümü, sağlık raporu ile güvenlik açısından gerekli belgeleri İŞVEREN e verecektir. İŞVEREN in kendi güvenliği açısından uygun bulduğu ve onay verdiği. elemanları işbaşı yapabilecektir İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan hizmette görevli personelin iş kıyafetleri bir örnek olarak. tarafından temin edilecektir. Bu kıyafetler her zaman temiz olacak şekilde. tarafından yenilenecektir.. çalışanları, tek tip beyaz aşçı kıyafetleri giyeceklerdir. Ayrıca görevli personele İşyerine giriş için,.. tarafından düzenlenmiş ve.. işaretini taşıyan tanıtma kartı verilecektir. Bu tanıtma kartı bulunmayan. personelini İŞVEREN kimliği karşılığında iş yerine kabul edecektir Yemek hazırlama ve pişirme ile görevli personel.. tarafından yılda bir akciğer filmi ile altı ayda bir portör muayenesi için doktora gönderilecek ve sonuçlar sağlık kartlarına işlenecektir. Muayene sonuçlarının bir kopyası her istendiğinde İŞVEREN e verilecektir , çalıştırdığı elemanların yürürlükteki İş Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler kapsamında işverenidir elemanlarının işe giriş ve işten çıkışlarını İŞVEREN yetkililerine aynı gün SGK ve Bölge Çalışma Müdürlüğüne ise süresi içinde bildirecektir işveren sıfatıyla eleman çalıştırmaktan dolayı mer i Kanunlar ( SSK, Borçlar Kanunu vs.) kapsamında bütün sorumluluğu kabul eder elemanlarının, işyerindeki çalışmalarının sona ermesi halinde doğabilecek ihbar ve kıdem tazminatları ile sair her türlü hak ve alacakları. tarafından ödenecektir çalıştırdığı elemanlar için çalışma koşulları ve mevcut kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre işverence alınması gereken İş Güvenliği tedbirlerini bizzat almakla yükümlüdür. Bu konuda İŞVEREN in sorumluluğu söz konusu değildir kendi elemanlarının işyerinde çalışırken uğrayabilecekleri iş kazaları nedeniyle doğabilecek tüm tazminatlardan münhasıran sorumludur. İŞVEREN in.. elemanlarının uğramış olduğu iş kazası sebebi ile herhangi bir şekilde tazminat

5 - 5 - ödemek zorunda kalması halinde.., İŞVEREN e bu tazminatı ödemeyi kabul ve taahhüt eder personeli imkan olduğu takdirde İŞVEREN in servis olanaklarından yararlanabilecektir yemeklerde piyasada tanınmış muteber firma ve markalar arasından seçtiği tedarikçilerden temin ettiği malzemeyi kullanarak yemekleri pişirmeyi kabul ve taahhüt eder. Onaylı Tedarikçi Listesi ektedir İŞVEREN personeli toplam seçmeli düzenden 5 kap yemek alabilecektir. YEMEK ÇEŞİTLERİ Çorba Ana Yemek Yardımcı Yemek Tatlı veya Meyve* Zeytinyağlı İçecek Hazırlanmış Salata( Salata sosları, taze limon, baharatlar) ÇEŞİT SAYISI 2 çeşit 2 çeşit 2 çeşit 2 çeşit 2 çeşit 2 çeşit 10 çeşit Pizza / Pide / Makarna ( en az iki özel soslu ) / Islak Hamburger vb. alternatif ürünler dönüşümlü olarak her gün olacaktır. Makarna günü ana servis deki yardımcı yemek makarna yemeği ise normal servis tabağında yine makarna büfesinden servis edilecektir. (Bu bölüm değişik alternatiflerle farklı bir şekilde yenilenebilir, mevcuttaki durum yazılmıştır). Kahvaltı hizmeti personelinize nakit satış sistemi ile servis edilecektir. Kahvaltıda ve gün içerisinde çay İŞVEREN tarafından, Ekmek ve ekmek çeşitleri, domates, salatalık.. tarafından ücretsiz temin edilecektir. Diğer kahvaltılıkların fiyatlandırması İŞVEREN ile mutabık kalınarak belirlenecektir.kahvaltı fiyat artışı yıllık TÜFE/ÜFE on iki aylık ortalaması ile olacaktır. Mesai için 10 kişi ve üzeri yemek, 10 kişi ve altı için ayrıca ücretlendirilmiş sandviç + içecek alınacaktır. Ayda bir olacak Özel menü İŞVEREN e bildirilecektir. Her hafta çalışanlara farklı günlerde çay saati kapsamında ikram ( kek, börek, mısır, hazır meyveli yoğurt, dondurma, kurabiye vb.) ücretsiz olarak verilecektir *Meyveler kesinlikle çürük, bereli şekli bozuk olmayacak Yazın dönemine göre her gün dönüşümlü çeşitler, üzüm, çilek, karpuz, kavun vb Kışın elma, portakal, mandalina, muz Öğle yemeği sonrası makarna büfesinde Türk kahvesi bedeli çalışandan alınmak üzere verilecektir. Bu amaçla kahve makinası,kahve.şeker temini.. firmasına attir. Çalışanların 16:30 a kadar çayomatta çay servisi verilecektir. Çay, şeker tedariki İŞVEREN tarafından yapılacaktır.

6 - 6 - HAFTALIK MENÜ PRENSİBİ (5 GÜN) Her gün et yemeği (Köfte, biftek, balık, karışık Izgara, Döner, kebap çeşitleri,şinitsel,hünkar beğendi, Tas kebabı vb ) Her gün etli sebze ( güveç, kağıt kebabı, kıymalı ıspanak, etli bezelye, eli taze fasulye, vb) Her gün diet menüsü Spesiyal salata (özel büyük servis tabağında sadece salata yemek isteyenler için kaşar taneli, mısırlı, ton balıklı vs ) Seçmeli menüye göre planlanacaktır. Hafta sonu mesai ve /veya eğitim, toplantı nedeniyle alınacak yemek sayıları ayrıca bildirilerek hizmet alınacaktır KİŞİ BAŞI GRAMAJ TABLOSU (NET ) Et yemekleri* 160 gr.(köfte Biftek,, döner, piliç ızgara karışık ızgara, balık,kebap çeşitleri, şinitsel v.b.) Etli yemekler 140 gr. (orman kebabı, tavuk sote, çiftlik kebabı,hünkar beğendi v.b.) Etli Bakliyat ve sebzeler 100 gr. Köfteler 140 gr. ( adet olarak en az 5 adet ) Bakliyat 80 gr. Pirinç 150 gr. Makarna 100 gr. Sebzeler 250 gr. Meyve (Taze, günlük ve kaliteli adetli ise 2 ad.) 250 gr. Kavun (Servise hazır durumda ) 300 gr. Karpuz (Servise hazır durumda ) 300 gr. Tatlılar 140 gr. (taneli ise 3 adet) Yoğurt porsiyon 150 gr. Ekmek İstenildiği kadar Gramajları gerektiğinde kontrol için Hassas tartı mutfakta bulundurulacaktır. * Soya eti kullanılması sözleşme fesh nedenidir.

7 İŞVEREN' in yemek salonunda yemek servisine her gün 11:30 da başlayacak ve 14:00 a kadar devam edecektir her gün üretimini yaptığı ve servise çıkarttığı her çeşit yemekten alınan numuneleri, steril poşetlerde soğuk ortamda 72 saat muhafaza edecektir. Şahit numuneler gerektiğinde, bedeli. tarafından ödenmek şartıyla laboratuarda analiz edilecektir Menü nın İŞVEREN e sunacağı aylık master menü üzerinden karşılıklı mutabakat ile belirlenecektir resmi tatil, hafta sonu tatili ve bayramları da nazara alarak İŞVEREN tarafından hazırlanan programı aksatmamak için gerekli tüm tedbirleri alacak, gerekli araç ve personeli temin edecektir Mutfakta buunan çay ocağı işletim sorumluluğu malzeme dışında.sorumluluğundadır İŞVEREN için Mevlüde Özcan isimli çalışanı daimi olarak İŞVEREN Salıpazarı binasında hizmete alacaktır. Anılan çalışan iş tanımı ve çalışma süresi İŞVEREN tarafından belirlenecektir. Bu personel İŞVEREN e ayrıca fatura edilecektir. Bu personelin izin veya İŞVEREN tarafından başka görevde kullanılması durumunda bu bölümde görev yapacak yetkin bir çalışanın görevlendirilecektir İŞVEREN e her sözleşme yılı için teminat mektubu verecektir Servisteki her türlü malzeme ( örn Salatalar ) AXA Mutfağına ayıklanmış, yıkanmış,işlenmiş (doğraması yapılmış) olarak gelecektir. Meyveler aynı şekilde yıkanmış, servise hazır olarak gelecek olup Tüm mevsim meyvalarının dolgun ve kaliteli olanları seçilmiş olacaktır AXA Mutfak ta depolama imkanı verilmeyecek olup, günlük olarak malzemeler taze getirilecektir İŞVEREN İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Mutfak ve yemek salonlarında kullanılan doğalgaz giderleri, tüketilen, içme kullanma suları ile elektrik bedelleri İŞVEREN e aittir , İŞVEREN in yemekhane ve mutfağını kullandığından ötürü kira ödemeyecektir.ancak telefon,fax.. adına olacak ve ücretini ödeyecektir Günlük ortalama yemek sayısı 375 adet / gündür. ( Bakırköy + Salıpazarı için ) Günlük yemek asgari adedi İŞVEREN tarafından ' ya 7 gün öncesinden bildirilecektir. Sipariş edilen yemek sayısı faturalandırılacaktır. Sipariş edilen yemek sayısının yetmediği durumlarda mutfağınızda takviye yemek üretilip servis edilmesi durumunda servis edilen yemek adedi faturalandırılacaktır.

8 - 8 - Günlük yemek sayısı dokümanı (fiş, bilgisayar çıktısı) İŞVEREN e irsaliye ekinde teslim edilecek ve irsaliyeler faturaya baz teşkil edecektir. İŞVEREN, İrsaliye imzalamaya yetkili görevlisini ya yazılı olarak bildirecektir. Bu bildirim yapılmadığı taktirde irsaliyeler altındaki İşveren temsilci imzasının, bu hususta yasal temsile yetkili olduğu peşinen kabul edilmiş olacaktır Sözleşmemizden doğacak damga vergisi yarı yarıya İŞVEREN ve.tarafından ödenecektir a teslim edilen servis mutfağı ve yemek salonu gibi tesisler yemek servisinde kullanılan her türlü araç, gereç, malzeme her zaman İŞVEREN yetkilisi tarafından kontrol edilebilecek ve tespit edilen aksaklıklar tarafından derhal giderilecektir. Aksi takdirde sözleşme ihlali olarak kabul edilecektir. 3. FİYAT / FİYAT ARTIŞI / ÖDEME 3.1. FİYAT İŞVEREN tarihinde geçerli olmak ve her türlü masraflar dahil olmak üzere,.. ya yemek bedeli karşılığı olarak. - TL, Sandviç + İçecek fiyatı. TL Akşam mesai yemeği fiyatı. TL ödeyecektir. ( KDV hariçtir) Özel yemek fiyatları ( kokteyl, kutlama, yılbaşı vbg. ) karşılıklı görüşmeler sonucu belirlenecektir. Özel yemek günlük yemek menüsüne ilave edilecek bir yemek olursa yalnızca ilave yemek bedeli ödeniyor olacaktır FİYAT ARTIŞI Bu sözleşmede belirtilen yemek bedeli 31 Mart 2011 tarihine kadar sabittir. 01 Nisan 2011 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyatı belirlemek için 7 aylık enflasyonun ilk 6 ayı dikkate alınacaktır. Bu tarihten itibaren birim yemek fiyatımızın artış oranı, her 6 ayda bir aşağıdaki formülle göre hesaplanacaktır. Eskalasyonlu yeni fiyatımız bu şekilde belirlenecektir. TUİK ÜFE + TUİK TÜFE = ARTIŞ ORANI 2 Sandwıch + İçecek fiyatı; tarihleri arası için. TL 'dir. Kahvaltı fiyatlarımız 05 Mart Mart 2013 tarihleri arası için geçerlidir.

9 Fiyat artışı dönemindeki eskalasyon yazısı İŞVEREN e teslim edildikten 10 işgünü içerisinde yeni fiyat için hesap yöntemi mutabakatı sağlanmalıdır. Mutabakatın gecikmesi halinde kesilecek olan ilk fatura otomatik olarak yeni fiyat üzerinden kesilecektir ÖDEME Faturalar her 7 günde bir kesilecektir. Ödeme, ay içerisinde kesilmiş tüm faturaların toplamı 30 gün içerisinde yapılacaktır. 4. TEMİNAT., verdiği hizmet ile ilgili gerek 3.Şahısların ve gerekse İŞVEREN ve çalışanların uğrayacağı zararları temin amacıyla 3.Şahıs Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi yaptırmak, prım bedellerini ödemek ve sözleşme süresince yürürlükte olan bir poliçenin bulunmasını sağlamak zorundadır. Düzenlenen bu poliçede Sigortacı, personelinin, İŞVEREN iş yerinde ve Meclisi Mebusan Cad. No:15 Salıpazarı / İSTANBUL adresindeki iş faaliyetleri sırasında ve poliçe müddeti esnasında meydana gelecek bir hadise neticesinde üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin muhtel olması, üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar ve ziyan meydana gelmesi sebebiyle sigorta sahibine karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı, Türkiye Cumhuriyeti nin hukuki mesuliyetine muteallik mevzuatı hükümleri dairesinde ve poliçede yazılı meblağlara kadar işbu poliçe ile temin eder. Ayrıca: gıda zehirlenmesi; sigortalı, müstahdem veya sigortalı adına hareket eden kimselerin 3. şahıslara ait bina ve araziye vereceği zararlardan doğan sorumluluklar 3.şahıs mali mesuliyet teminatına genel şartlar 3a-7 hilafına yangın, infilak ve dumandan dolayı üçüncü şahısların karşı karşıya kalabileceği bedeni ve maddi zararlar ile kiracılar ve komşular dahil olmak üzere teminata dahil edilmiştir..sigorta 3.ŞAHIS MALİ MESULİYET SİGORTASI Acente No :.. Ürün No. Müşteri No : Poliçe No 5. DEMİRBAŞ, MALZEME, EKİPMAN, BAKIM, ONARIM

10 , İŞVEREN den tutanak karşılığı teslim aldığı tüm mutfak malzemelerini, sözleşme süresi içinde çalışır vaziyette tutmaktan, eksilen malzemeyi tamamlamaktan ve sözleşmenin sona ermesinden sonra tam ve eksiksiz olarak teslim etmekten sorumludur. Tutanak karşılığı teslim aldığı mutfak malzemelerinde bir eksiklik söz konusu olduğunda, malzeme bedelleri.. nın istihkakından kesilecek veya.. tarafından İŞVEREN e ödenecektir.teslim aldığı tüm mutfak malzemelerinin bakım ve tamirinden sorumludur 6. DEVİR. işbu Sözleşmenin konusunu oluşturan işi başkasına devir ve teslim edemez. 7. BEKLENMEYEN HALLER VE GEÇ İFA işyerinde grev, lokavt, kanunsuz direniş, yangın ve su baskını gibi beklenmeye hallerin vukua gelmesi halinde, durumu derhal İŞVEREN e bildirecek ve diğer yemek firmalarından bu Sözleşmedeki koşullarla yemek verme ve servis hizmetlerini temin edecektir. İŞVEREN işyerlerinde grev, lokavt, kanunsuz direniş, işverenin iş bırakması, yangın, su baskını gibi beklenmeyen hallerin vukua gelmesi durumunda ise İŞVEREN bu durumu derhal. ya bildirecektir. Beklenmeyen halin 30 günden fazla sürmesi durumunda her iki taraftan biri bu sözleşmenin feshi için diğer tarafa bildirimde bulunabilmek hakkını saklı tutar.. günlük servisi 1 saat geciktirdiği takdirde İŞVEREN yemekleri mahallen temin yoluna gidebilecektir. Bu durumda o gün içinde. ya her hangi bir yemek bedeli ödenmeyeceği gibi dışarıdan temin edilen yemeğin bedelinin % 50 sini İŞVEREN tarafından. ya tazmin ettirilecek ve nın alacağından mahsup edilecektir.. nın hizmeti aksatır ve İŞVEREN tarafından verilen programa uygun olarak işi ifa edemez ise İŞVEREN in bu sebeple uğrayacağı zararı karşılayacaktır 8. İHTAR VE FESİH Taraflar sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmedikleri taktirde, birbirlerini yazılı olarak uyaracaklardır. Yapılan uyarıyı takiben 10 gün içerisinde yükümlülükler yerine getirilmez ise karşı taraf 30 işgünü içinde sözleşme tek taraflı olarak fesh edilebilecektir. 30 iş günü içerisinde fesih hakkını kullanmayan taraf bu hakkından feragat etmiş sayılacaktır. Tarafların üzerine düşen edimleri yerine getirmemesi, verilen hizmetin kalitesinde veya miktarında azalma görülmesi halinde taraflar birbirlerini yazılı olarak uyaracak ve eksikliğin giderilmesi için 15 gün mehil verecektir. Bu süre içinde taraflar ihtara konu edimleri yerine getirmemekte devam ederse taraflar işbu sözleşmeyi tek taraflı fesh edebilecektir.

11 SONA ERME 9.1. İşbu Sözleşme SARDUNYA veya İŞVEREN tarafından aşağıda belirtilen hallerin vukuunda her hangi bir ihtara kalmaksızın sona erdirebilir, ancak kanundan ve işbu sözleşmeden doğan hükümler saklıdır. Tarafların her hangi birinin iflası halinde, Taraflarca varlığı iddia olunan beklenmeyen halin ihbardan sonra 20 gün geçmesi, Taraflardan birinin hukuki kişiliğini kaybetmesi ve / veya mal varlığını kaybetmesi halinde derhal ve ihbara gerek kalmaksızın, İŞVEREN ve.. herhangi bir sebeple bağlı olmaksızın herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi fesh etme hakkına sahiptir Sözleşmenin sona ermesi durumunda yeni firma ile anlaşma yapılana kadar aynı koşullarla yemek yemeğe devam edilecek,ancak bu süre 45 günü aşmayacaktır 10. UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ Bu Sözleşmenin geçerliliği, yorumu yürütülmesi ile hükümleri veya tarafların borç ve hakları hususunda tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Beyoğlu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 11. TEBLİGAT ADRESİ Akit taraflar işbu sözleşmenin 1. Maddesinde açık ve yazılı olarak bildirdiği adresini her türlü tebligat için ikametgah ittihaz ettiklerini buraya yapılacak tebligatların kendisine yapılmış sayılacağını, adresini değiştirmesi halinde derhal yenisini yazılı olarak bildireceğini aksi takdirde eski adrese yapılan tebligatın geçerli olduğunu kabul ederler. İşbu sözleşme uyarınca yapılması gereken tüm ihtar ve ihbarlar ile bildirimler, sözleşmede aksi belirtilmediği sürece taahhütlü, iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla tarafların adresine yapılacaktır. 12. SÜRE Sözleşme süresi tarihinden tarihine kadardır. İŞVEREN herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın derhal sözleşmeyi fesh edebilir. Sözleşme süre bitiminde taraflar yazılı olarak mutabakat sağlanması durumunda sözleşme maddeleri fiyat maddesi hariç geçerli olmak üzere sözleşmeyi uzatabilirler. Bu sözleşme ve ekleri taraflar arasındaki tüm hususları düzenleyen tek metindir. Daha önceki tüm sözlü yazılı muhaberat ve Sözleşmeler bu

12 Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle hükümsüz kalacaktır. Bu Sözleşmede yer alan istisnalar haricinde sözleşme hükümleri ancak tarafların yazılı anlaşmaları ile değiştirilebilir. 13. YASA VE HÜKÜMLERİN AYRILIĞI İşbu Sözleşme belirtilmemiş bilcümle hususlar hakkında Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunacaktır. Bu Sözleşmenin hükümlerinden her hangi birinin geçersiz veya uygulanamaz olması anlaşmanın geçersizliği sonucunu doğurmaz. Sözleşme, diğer hükümleri ile yürürlükte kalır. 14. ÖZEL ŞARTLAR.Personeli tarafından servis yapılmayan durumlarda ( örn; gece yemek teslim edilerek müşteri personelinin servis etmesi, yemek ayrılması vb. ). tarafından bilgilendirme yazısı aracılığıyla işveren yetkilisi ile olası riskler paylaşılır. 15. SON HÜKÜM 15 madde, 12 sayfa ve ile AXA SİGORTA A.Ş.arasında imzalanacak olan 1 adet demirbaş teslim tutanağından ibaret olan işbu Sözleşme tarihinden geçerli olmak üzere 1 nüsha olarak tanzim edilmiş ve.../.../... tarihinde taraflarca imzalanmıştır.. AXA SİGORTA A.Ş. Ek 1: İŞVEREN imza sirküleri Ek 2:. imza sirküleri Ek 3: Fiyat teklifi

13 Ek 4: Benmari dışında tüm ekipmanlar.. firmasına aittir (fırın, saklama dolapları, taşıma arabaları, derin dondurucular, konversiyonel fırın, bulaşık makinası,çay ocağı servis arabası,makarna/fide köşesi, ocak, çorba servis termosları, çayomatlar, tost makinaları, ekmek kızartma makinaları çay ğında kullanılacak servis arabası gibi hizmet için gerekli tüm diğer ekipmanlar vb.)tüm ekipmanla iki ayrı bölümden servis verileceğinden bu ihtiyacı karşılayacak miktarda bulunmalıdır.

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki anlamları taşır. 1.1. Türk Kızılayı,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015-

TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015- TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015-1 1. TANIMLAR 1.1. İDARE: Türk Kızılayı Kartal Hastanesi İdaresi. 1.2. YÜKLENİCİ: İhale sonucu işi alan ve sözleşme

Detaylı

T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ

T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ Madde 1. İşin Tanımı TEKNİK ŞARTNAMESİ Tunceli Halk

Detaylı

MADDE 3: İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ:

MADDE 3: İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ: KARTAL BELEDİYESİ KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ VE ŞUBELERİNE; SABAH KAHVALTISI, ÖĞLE YEMEĞİ VE İKİNDİ KAHVALTISI HAZIRLAMA, DAĞITIMI VE SERVİS HİZMETLERİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğüne

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 01 Haziran 2012 31 Mayıs 2013 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK İHALE USULÜ YEMEK ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 01 Haziran 2012 31 Mayıs 2013 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK İHALE USULÜ YEMEK ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İhale No: 2012/22664 TANIMLAR NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 01 Haziran 2012 31 Mayıs 2013 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK İHALE USULÜ YEMEK ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İDARE: Bu teknik şartnamede Niğde Üniversitesi

Detaylı

SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA adresinde bulunan Siteplus Entegre Tesis Profesyonel Site Yönetimi ve

Detaylı

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Yüklenici yiyeceklerin siparişi, satın alınması, depolanması, hazırlanması,

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

YEMEK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ YEMEK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca ihalesi yapılacak olan Çevre ilçelerde mevcut okullarda öğrenci ve

Detaylı

YEMEKHANE ve TÜM YEMEK, CATERİNG, KAFETERYA İŞLERİ ŞARTNAMESİ

YEMEKHANE ve TÜM YEMEK, CATERİNG, KAFETERYA İŞLERİ ŞARTNAMESİ 1. TARAFLAR: YEMEKHANE ve TÜM YEMEK, CATERİNG, KAFETERYA İŞLERİ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş ile Yemek Üretimi yapıp, hizmet verecek firma

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ FİRMA PERSONEL SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

SÖZLEŞME 2. SÖZLEŞME KONUSU

SÖZLEŞME 2. SÖZLEŞME KONUSU SÖZLEŞME 1. TARAFLAR ve TANIMLAR A) TFF: İşbu sözleşme bir tarafta İstinye Mahallesi Darüşşafaka Cad. No 45 Kat 2 İstinye İstanbul adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu (Bundan böyle TFF olarak anılacaktır)

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Teklif Verilmesine İlişkin Şartname, 2. Standart Form, 3. Sözleşme

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır)

Detaylı

NĐĞDE ÜNĐVERSĐTESĐ 01 Mayıs 2015 30 Nisan 2016 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK ĐHALE USULÜ YEMEK ALIMI ĐHALESĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

NĐĞDE ÜNĐVERSĐTESĐ 01 Mayıs 2015 30 Nisan 2016 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK ĐHALE USULÜ YEMEK ALIMI ĐHALESĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ NĐĞDE ÜNĐVERSĐTESĐ 01 Mayıs 2015 30 Nisan 2016 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK ĐHALE USULÜ YEMEK ALIMI ĐHALESĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TANIMLAR ĐDARE: Bu teknik şartnamede Niğde Üniversitesi Rektörlüğü bundan

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Nispetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis No:133 749

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) TOSB

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YEMEK HİZMETLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME TANIMLAR

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YEMEK HİZMETLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME TANIMLAR T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YEMEK HİZMETLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME TANIMLAR İDARE : Bu teknik şartnamede Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık,

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

Değerli Temsilci Adayımız;

Değerli Temsilci Adayımız; Değerli Temsilci Adayımız; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları ile ilgili kanun 27 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ

YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ TMMOB Orman Mühendisleri Odası ve Türkiye Ormancılar Derneği ( Sözleşme metninde KİRALAYANLAR olarak anılacak veya OMO ve TOD kısaltmaları ile ifade edilecek) ile

Detaylı