Datacenter Güç ve Soğutma Sistemi Durum Analizi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Datacenter Güç ve Soğutma Sistemi Durum Analizi"

Transkript

1 IT Profesyonel Servisler Datacenter Güç ve Soğutma Sistemi Durum Analizi Professional Services 1. ÖZET ITPS Güç ve Soğutma Sistemleri Durum Analizi Servisi; veri merkezinizde bulunan kritik fiziksel altyapı bileşenlerinizin, analiz edilmesini ve detaylı bir şekilde değerlendirilmesini hedeflemektedir. Bu analiz hizmeti mevcut yapının optimum performans ile yönetilmesi, donanım ömürlerinin maksimize edilmesi ve üst seviyede bir iş sürekliliğinin sağlanması için gerekli bilgileri sağlamayı amaçlamaktadır. ITPS, veri merkezi altyapı durum analizleri çalışmalarında müşteri odaklı olarak kapasite belirleme ve yönetimini ön planda tutmaktadır. Yapılacak olan ölçme, test, gözlem sonuçlarının son kullanıcıya söz konusu salondaki mevcut kapasitesini, ölçülebilir ve yorumlanabilir şekilde sunulması temel yaklaşımımızdır. Bir veri merkezi için kapasite anlamında üç ana unsur bulunmaktadır. Yer, Güç ve Soğutma Alt Kapasiteleri. Veri merkezinin hedeflenen iş sürekliliği seviyesinde; barındırılan IT sistemlerine sağladığı kapasite, bu üç alt kapasitenin en küçüğüdür. Örnek olarak, güç tüketimi açısından kaynakların yetersizliği ile sınıra gelmiş bir veri merkezi salonunda, mevcut boş yer ya da kullanılmayan soğutma kapasitesinin bulunması, o veri merkezinin kaynaklarını etkin ve verimli olarak kullanamadığı durumunu ortaya koyar. ITPS Soğutma ve Güç Sistemleri Analiz Servisi kapsamında veri merkezinin ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. ITPS Profesyonel Servis Danışmanları veri merkezinizi ziyaret edecek ve aşağıdaki konularla ilgili bilgileri toplayacaktır: Çevresel Koşullar Kritik Altyapı Kapasitesi ve Verimlilik Oranı Soğutma Sistemi Dağıtımı ve Etkinliği Güç ve Soğutma Sistemlerinin Durumu ITPS bu bilgiler doğrultusunda,, aşağıdaki ihtiyaçların karşılanmasını amaçlayan kapsamlı bir rapor sunacaktır: Müşteriye özel ihtiyaçların belirlenmesi Eksiklerin düzeltilmesi Mevcut durumun optimize edilmesi Altyapı verimliliğinin arttırılması Veri Merkezi servis hayatının uzatılması IT Profesyonel Servisler Sayfa 1 / 6

2 2. Müşteriye Sağlanan Yararlar Özellikler Veri Merkezi Elektrik Altyapı Yüklerinin Ölçülmesi Veri Merkezi Kabin ve Soğutucu Bazlı Sıcaklık- Nem ve Hava Debisi Haritalarının Çıkartılması Sağlanan Yararlar Veri merkezi gerçek güç ve elektrik yüklerinin etkin bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Mevcut sürekliliği riske atan aşırı yük koşullarının belirlenmesi de bu ölçümler sayesinde belirlenir. Yapılacak ayrıntılı ölçümlerle kabin bazlı veri merkezi sıcaklık, nem ve hava debisi haritaları çıkartılmaktadır. Bu haritalar ısıl problemleri ortaya çıkarttığı gibi veri merkezinin ısıl karakteristiğini de ortaya koymaktadır. Servisin belirli aralıklarla tekrarlanması ile, arada yapılan değişiklikler ve güncellemelerin soğutma sistemine olumlu ya da olumsuz etkilerini bu ısıl karakteristik haritasının değişimini inceleyerek izlemek olanaklı kılınmaktadır. Yetersiz hava akışı bölgeleri, aktif kullanılmayan soğuk hava kaçakları tespit edilerek önlemlerinin alınması mümkün kılınmaktadır. Veri Merkezi Güç ve Soğutma Sistemleri Verimlilik Analizi maksimumum kapasite kullanımını engelleyen kritik altyapı kısıtlamalarını belirler İş Sürekliliği Tehditlerinin Ortaya Konması Yapılan analiz soğutma sistemindeki sıcak alanları, yetersiz hava akışı bölgelerini ve sıkışan sıcak hava bulut yerlerini ortaya çıkarmaktadır. Bu verilere dayanarak soğutma sisteminin performansını yükseltecek şekilde güncellenmesi planlanabilir. Veri merkezi içinde soğutma sisteminin yeterliliği klasik metot olan oda bazında değil, kabin bazında yapılmaktadır. ITPS in önerdiği kabin bazlı analiz hem yeterlilik analizi bakımından güvenilir hem de alınacak önlem ve geliştirme çalışmaları açısından etkin olmaktadır. Altyapı Kullanımını için Öneriler Güç, Soğutma ve Yer unsurlarının maksimum iş sürekliliği ve verimlilikle kullanılması için önerilerin yapılması 3. Servis Detayları Güç Sistemleri Aktivite Veri Merkezi Elektrik Altyapı İncelenmesi Tanım Elektrik Panosu, ATS ve diğer Güç dağıtım ekipmanlarının katalog değerlerinin, markalarının ve konfigürasyonlarının dokümante edilmesi. Güç sistemlerinin yedeklilik durumlarının belirlenmesi. Jeneratör, ATS, UPS ve UPS Dağıtım Altyapısının görsel olarak denetlenmesi. Mevcut uygulamaların geliştirilmesi için; Elektrik sistemlerinin geçmişe yönelik bakım kayıtlarının incelenmesi. IT Profesyonel Servisler Sayfa 2 / 6

3 Mevcut UPS ve Güç Dağıtım Altyapısının Dokümante Edilmesi UPS ve Güç Dağıtım Altyapısının konfigürasyonunun, mevcut durumunun ve katalog değerlerinin dokümante edilmesi. Akü sistemlerinin konfigürasyonunun, mevcut durumunun ve katalog değerlerinin dokümante edilmesi. UPS Kapasitesinin ve Kullanım Oranının Dokümante edilmesi Statik Transfer Switch Konfigürasyonunun Dokümante Edilmesi UPS'den alınan giriş ve çıkış yük değerlerinin dokümante edilmesi. Alternatif ve tercih edilen kaynakların tanımlanması ve kayıt altına alınması, yük okumalarının kaydedilmesi, yük dengesinin ve aktarma yeterliliklerinin tanımlanması. Veri Merkezi Yük Analizi Ölçülebilir PDU ünitelerinden okunan yük değerlerinin kayıt altına alınması, yorumlanması ve analiz edilmesi. Analiz boyunca, yük panellerinden ve veri merkezinden toplanan yük bilgilerinin yorumlanması ve analiz edilmesi. Soğutma Sistemleri Aktivite Veri Merkezi Soğutma Ekipmanları Karakteristikleri ve Analizi Veri Merkezi Isı ve Nem Seviyelerinin Kaydedilmesi Tanım Soğutma ekipmanlarının çalışma şartlarının denetlenmesi Üfleme ve geri dönüş sıcaklıklarının ve çalışma modlarının kaydedilmesi Soğutucu ünitelerin anma değerlerinin belirlenmesi Soğutucu ünitelerin çalışma şartlarının değerlendirilmesi Oda sıcaklık ne nem değerlerinin kaydedilip ekipman sağlayıcının ve standartların belirlediği değerler arasında olup olmadığını belirlemek. Kabin yerleşim tabanının alt ve üstündeki hava akışını engelleyen unsurların belirlenmesi Kabinet ve Ekipmanların Analizi Sıcak-soğuk hava karışım yerlerinin ve eksik kapama panellerinin saptanması Kabin tipi ve iç yerleşiminin hava akışkanlığı uyumluluğunun saptanması Kabinsel ve kendi özel kabinli ekipmanın hava akış modelinin belirlenmesi Hava Akışı Dağıtım Etkinliği Hacim Kabin ve kabinsel güç dağılımın hava akışı dağıtım etkinliğinin analizi Yükseltilmiş taban (ya da alçaltılmış tavan) uygulamasında hava debisi ve sıcaklıklarının ölçülmesi Yükseltilmiş taban (ya da alçaltılmış tavan) uygulamasında hava akışını kısıtlayan unsurların modellenmesi Önemli hava kaçaklarının saptanması IT Profesyonel Servisler Sayfa 3 / 6

4 4. Sağlanacak Dokümantasyon ITPS, müşterisine aşağıdaki dokümantasyon ve materyali sağlanmaktadır: Toplanılan ölçüm verilerinin liste ve yerleşim haritasında raporlanması. Güç ve Soğutma sisteminde iş sürekliliği tehdidi oluşturan bölge ve unsurların raporlanması, önerilerin yapılması. Genel ve detay güç ve soğutma sistemi ve kullanımı ile ilgili tavsiyeler. 3 adet pdf formatında rapor çıktısı Sonuç ve raporların sunulacağı ve değerlendirilmenin yapılacağı toplantı arzu edilirse sağlanacaktır. 5. Servisin Dışında Kalan Konular Aşağıdaki konular bu servisin kapsamı dışındadır: Güç dağıtımı devre takibi kapsam dışındadır. Yukarıda tanımlananlar dışındaki özel testler, analizler ve senaryo çalışmaları kapsam dışındadır. 6. Sorumluluklar Aşağıdaki hususlar karşılıklı olarak ITPS ve müşteri tarafından yerine getirilmesi servisin başarılı olarak tamamlanması için gereklidir ITPS Sorumlulukları Alınacak ya da üretilecek tüm bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak şekilde gizli tutulması. Servis ile ilgili sorumlu kişi atanması. Aşağıdaki konuları içerecek ön bilgilenme toplantısı koordine edilmesi. o Müşterinin bu servisi istemedeki hedeflerinin saptanması. o Veri merkezi içindeki özel durum ve problemlerin listesinin alınması. o Servis süreci ve sorumlulukların gözden geçirilmesi. İş planı yapılması Veri merkezindeki sistemlerin teknik ve çalışma durumları hakkında bilgi toplanması ve ölçmelerin yapılması. Sağlanacak doküman ve materyalin sağlanması Müşteri Sorumlulukları ITPS servis sorumlusu ile koordinasyonu yapacak müşteri tarafından bir yetkilinin atanması. Veri merkezi hakkında ilgili ön bilgilerin sağlanması. Bilgi işlem merkezinde konumlu sistemlerin güç sağlayan panellerinde etiketlenmenin ve gerekiyorsa güç okuma ya da ölçümünün sağlanması. Güç okuma ve ölçümü sırasında dağıtımı bilen bir elektrik sorumlusunun servis sırasında ITPS ekibine yardımcı olmak üzere hazır bulundurulması. Veri merkezi ile ilgili mimari, mekanik ve elektriksel çizimlerinden var olanlarının sağlanması. Soğutucularla ilgili sağlayıcılar tarafından müşteriye teslim edilmiş manuellerin sağlanması. Panelden okuma şifrelerini bilen bir yetkilinin yardımının ve bakım verilerinin sağlanması. Veri merkezi, güç dağıtım odaları ve soğutucu iç ve dış ünitelerin bulundukları konumları fiziksel olarak erişmek için yetkili kişi desteği. IT Profesyonel Servisler Sayfa 4 / 6

5 7. Proje Plan Detayı Servis aşağıdaki sıra ile gerçekleyecektir: 1. ITPS in müşteriden gelen satın alma emrini (sipariş) alması. 2. Ön Bilgilenme Toplantısının yapılması ve toplantı notunun karşılıklı olarak onaylanması. 3. Saha çalışma planının belirlenmesi. 4. ITPS sorumlusunun müşteri proje yetkilisi ile buluşup saha çalışmasının koordinasyonu. 5. Saha veri toplama çalışması. 6. Sonuç raporunun içerdiği dokümantasyon ve materyalin hazırlanıp teslim edilmesi. 8. Fiyatlama ITPS in sunduğu Veri Merkezi Soğutma Analizi Servisi fiyatlandırması, servisin sağlanacağı veri merkezi boyutu, içinde barındırılan kabin, iklimlendirme ünitesi, güç sağlama ve dağıtma üniteleri, perfore / ızgaralı / delikli karo sayılarına, müşteri tarafından sağlanacak bilgi ve dokümantasyona ve istenen standart dışı senaryo çalışmasına bağlıdır. Aşağıdaki verileri alarak bir teklif sağlayabiliriz. Bizim ile paylaşırsanız çok memnun oluruz. Eğer paylaşabileceğiniz güncel; Tek hat şemaları Yerleşim Planları Envanter gibi bilgiler var ise aşağıdaki detay bilgileri daha kolay belirleyebiliriz. IT Profesyonel Servisler Sayfa 5 / 6

6 8.1. Boyutlar ve Ünite Sayıları Hacimsel Veri Merkezi Salonları Salon Alanı (m²) Kabin ve Main Frame Sayısı Soğutucu Sayısı Perfore/Izgara Karo Sayısı (yaklaşık) Kapasite Komponentleri (Veri Merkezi ile ilgili olanlar) Güç Komponentleri Veri Merkezi Dağıtım Panoları Soğutucular UPS ler Chiller (VM için kullanılıyorsa) Jeneratörler Anma Gücü (kva veya KW) Adet Yedeklilik Durumu (N, N+1, 2 N gibi) Bulunduğu Yer 8.2. İstenen Analizler Analizler Evet Hayır Yukarı (Trafodan UPS Sistemine Kadar) Güç Altyapısı Analizi Aşağı (UPS Sisteminden Kabinetlere Kadar) Güç Altyapısı Analizi Güç Yapısı İş Sürekliliği Analizi (Uptime Institute) Veri Merkezi Soğutma Etkinliği Durum Analizi Soğutma Yapısı İş Sürekliliği Analizi (Uptime Institute) CFD (Computational Fluid Dynamics) ile Basınç, Isı, Hava Akış Haritaları ve Analizi Diğer İstekler Diğer İstekler Diğer İstekler IT Profesyonel Servisler Sayfa 6 / 6

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SUNUŞ OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER Operasyonel riskin

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No : 1 / 26 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL) 2.GENEL MÜDÜR 1 01 3.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

Enerji Yönetim Sistemleri ISO 50001 EN 16001

Enerji Yönetim Sistemleri ISO 50001 EN 16001 Enerji Yönetim Sistemleri ISO 5000 EN 600 İşletmelerde Enerji Yönetimi EN 600 Giriş Sistematik enerji tasarrufu Enerji yönetimi kapsamında enerji tüketimi ile ilgili hedefler, O2 emisyonları ve enerji

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Genel Şartlar Proseslerin dış kaynaklı hale getirmek yeni standart bütünün bir parçası olsa da prosesler hem yasal hem

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ PROJE ORTAKLARI PROJE İŞTİRAKÇİLERİ Sözleşme No: İSTKA/2012/DFD/142 2 Ekip Tülay TAŞÇI Bütçe ve Planlama Daire Başkanı Ramazan BURÇAKBAŞ - Proje Sorumlusu Zeynep Deniz

Detaylı

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. Daha iyi, iyinin düşmanıdır Kapak Tasarım Reklama Ajans Mizanpaj ve Baskı Reklama Ajans Copyright 2004, Standart Belgelendirme Ltd.Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Standart Belgelendirme Ltd.Şti. ne ait

Detaylı

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP)

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) Bu el kitabının amacı tedarikçilere İleri Ürün Kalite Planlaması ve Kontrol Planı hakkında gerekli bilgileri sağlamaktır. Bu kapsamda müşteri ihtiyaç ve beklentilerini

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU Daha Yaşanılır Bir Dünya İçin, ENERJİ VERİMLİLİĞİ Enerji verimliliği; tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ Ş A R T L A R I Girdi Kaynak Yönetimi Katma değer sağlayan faaliyetler Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleştir

Detaylı

Olması gereken: Ürün ve Süreç Tasarımı Dr.Müh. Tülin Gündüz Cengiz

Olması gereken: Ürün ve Süreç Tasarımı Dr.Müh. Tülin Gündüz Cengiz Olması gereken: Süreçleri tanımsız proje yaşam döngüsü Süreçleri tanımlı proje yaşam döngüsü Olgunluk-İyileştirme: BT Cafe Sufle Süreci Seviye 1 Süreç Ortamı Seviye 2 Süreç Ortamı Seviye 3 Ortamı Seviye

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 7 NUMARALI EYLEM RAPORU

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 7 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 7 NUMARALI EYLEM RAPORU İNTERNET VERİ MERKEZİ UYGULAMALARININ EKONOMİSİ VE YAPILABİLİRLİĞİ Teknik Altyapı ve Bilgi Güvenliği Çalışma Grubu Şubat 2005 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3

Detaylı

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi DOKÜMAN NO: EEK 03.01.2013 : 2 / 32 ĠÇĠNDEKĠLER. Çapraz Entegre Çizelge 3 0. Firma Bilgileri 5 Firma Tanıtımı 6 1. Kapsam 9 1.1. Genel 9 1.2. Uygulama 9 2. Atıfta Bulunulan Referanslar 9 3. Terimler ve

Detaylı

BÖLÜM A. PROJE VE KURULUŞ BİLGİLERİ

BÖLÜM A. PROJE VE KURULUŞ BİLGİLERİ TÜBİTAK 1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE ÖNERİ BAŞVURU FORMU (AGY111-02) HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK AGY111 2 Eylül 2013 İÇİNDEKİLER A.

Detaylı

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi Sayfa : 1/34 4. Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel şartlar 4.1.1 Genel şartlar - Ek 4.2 Dokümantasyon şartları 4.2.1 Genel

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Dinamo Training & Consulting www.dinamo.co Uphill Court Kuleleri B Blok Kat 9 / 50 Ataşehir 34746 İstanbul TR p + 90 216 688 74 94 f + 90 216 688 74 95 içindekiler BİZ KİMİZ

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

Dell Compellent Copilot Optimize Servisi Açıklama

Dell Compellent Copilot Optimize Servisi Açıklama Dell Compellent Copilot Optimize Servisi Açıklama Hizmete Genel Bakış Bu Servis Açıklaması ("Servis Açıklaması") siz ( siz veya Müşteri ) ile bu Servis'in satış faturasında tanımlanan Dell kuruluşu arasındadır.

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı Basım Tarihi: 10.01.2011 1. 16.06.2014 2. 15.01.2015 Haziran 2014 Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. Adres : Ihlamurkuyu Mah. Ateş Cad. Hatipler Sok. No.2 Ümraniye

Detaylı