MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013"

Transkript

1

2 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT PRESIDENCY RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI YAYINIDIR A Publication of Official Statistics Programme

3 Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre her hakkı Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz Ministry of National Education reserves all the rights of this publication. Unauthorised duplication or distribution of this publication is prohibited under Law No: 5846 Yayın içeriğine yönelik sorularınız için For questions on the content of the publication Tel: +90 (312) İnternet E-posta Internet ISSN Bu yayın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun katkılarıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Resmi İstatistik Programı kapsamında hazırlanmıştır. This book is prepared by the Ministry of National Education with the contributions of Turkish Statistical Institute within the framework of Official Statistics Programme. Millî Eğitim Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu Ministry of National Education Turkish Statistical Institute Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Bilgi İşlem Grup Başkanlığının katkılarıyla hazırlanan bu kitap, Bakanlık Makamının 27/03/2013 tarih ve sayılı olurlarıyla Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce adet bastırılmıştır. This book which has been prepared by the Ministry of National Education, Presidency of Strategy Development with the contributions of Computing Group Presidency has been published in 3200 copies by the General Directorate of Support Services aproval dated 27/03/2013 and numbered ISBN

4 Önsöz Foreword ÖNSÖZ FOREWORD Resmi İstatistik Programının yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye İstatistik Kurumu nun yayınladığı verilerin yanı sıra, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretilmesi ve yayınlanması öngörülen veriler, Programda yer alarak resmi istatistik olarak kabul edilecektir. Böylece ihtiyaç duyulan her alanda güvenilir veriler üretilmesi sağlanmış olacaktır Resmi İstatistik Programında Örgün Eğitim İstatistikleri nin basılı yayın ve internet ortamında yıllık olarak yayınlanması sorumluluğu Bakanlığımıza verilmiştir. Örgün eğitim; okul öncesi eğitimi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. Ancak, Programda belirtildiği üzere yüksek öğretim istatistikleri Bakanlığımızın hazırladığı yayından bağımsız olarak Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yayınlanmaktadır. Örgün eğitimin, plan ve program hedeflerine uygun bir biçimde işlerlik kazanması, gerekli verilerin doğru, güvenilir ve analiz edilebilir şekilde derlenmesi ile mümkündür. Eğitim planlamasının uygulanabilirliği tam, doğru ve güvenilir istatistikî bilgilerin seri bir biçimde derlenmesi ve kullanıcılara aktarılması ile mümkün olacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan bu yayın İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması ve yerleşim yeri düzeyinde okul, öğrenci, öğretmen, mezun ve yeni kayıt öğrenci sayıları ile uluslararası karşılaştırmalar yapılabilmesi amacıyla bazı eğitim göstergelerini kapsamaktadır. With the entrance into force of the Official Statistics Programme, besides the data published by Turkish Statistical Institute, data anticipated be producing and publishing by other organizations and institutions will be included in the Programme and regarded as official statistics. Thus, requested reliable data on any field will be provided. As stated in the Official Statistics Programme, Ministry of National Education (MoNE) is responsible for the annual publication (hardcopy and online) of Formal Education Statistics. Formal education; includes pre primary, primary school, lower secondary school, upper secondary and tertiary educational institutions. However, as stated in the Programme, tertiary statistics is published - independent of MoNE - by the Higher Education Council. In order for formal education to operate in accordance with the goals of its plans and programmes, compiling relevant data in accurate, reliable and analyzable way is necessary. The applicability of educational planning will be possible through rapid compilation and transmission of implicit, accurate and reliable statistical data to users. The publication prepared for the purposes stated above includes number of new entrants, students, graduates and teachers by settlement according to Statistical Regions as well as certain internationally comparable educational indicators. Yayının, karar vericilere, bilim insanlarına ve diğer ilgili tüm kullanıcılara yararlı olmasını diliyoruz. We hope that the publication will be beneficial for decision makers, academicians and all other users. Millî Eğitim Bakanlığı Ministry of National Education III

5

6 İçindekiler Contents İÇİNDEKİLER CONTENTS Sayfa Page Önsöz III Foreword İçindekiler V Contents Tablo Listesi VI List of Tables Simge ve Kısaltmalar XI Symbols and Abbreviations 1. Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat Şeması Açıklama XIII Explanation XXV 1. Structural Organization of The Ministry of National Education 2. Türk Millî Eğitim Sistemi Şeması XXVII 2. Turkish National Education System 1. Eğitim Göstergeleri 1 1. Education Indicators 2. Örgün Eğitim, Formal Education, Temel Eğitim (öncesi) 51 Basic Education (Pre-Primary Education) Temel Eğitim (İlkokul, Ortaokul) 66 Basic Education (Primary Education, Lower Secondary Education) Ortaöğretim 118 Upper Secondary Education 3. Burslu Öğrenciler ve Öğrenci Pansiyonları Scholarship Students and Student Boarding Houses 4. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Hizmetleri Services Provided by Higher Education Loans and Dormitories Institution 5. Yurt Dışı Eğitimi ve Yüksek Öğretim Bilgileri Education Abroad and Tertiary Education 6. Uygulama Otelleri ve Öğretmen Evleri Practice Hotels and Teachers Guest Houses 7. Bütçe Budget 8. Yatırım Investment V

7 İçindekiler Sayfa Contents Page Tablo Listesi List of Tables 1 Eğitim Göstergeleri 1 Education Indicators 1.1 Öğretim yılı ve eğitim (5 yıllık zorunlu eğitim) seviyesine göre okullaşma oranı 1.2 Öğretim yılı ve eğitim seviyesine göre okullaşma oranı 1.3 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. Düzey ve eğitim seviyesine göre okullaşma oranı ( öğretim yılı) 1.4 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. Düzey ve eğitim seviyesine göre okullaşma oranı ( öğretim yılı) 1.5 Öğretim yılı ve eğitim (5 yıllık zorunlu eğitim) seviyesine göre cinsiyet oranı 1.6.a Öğretim yılı ve eğitim seviyesine göre cinsiyet oranı 1.6.b öğretim yılı ilköğretim (ilkokul+ortaokul) ve ortaöğretim il bazı cinsiyet oranı 1.7 türü ve öğretim yılına göre okul / birim, öğretmen, öğrenci ve mezun olan öğrenci sayısı 1.8 türü ve öğretim yılına göre okul, öğretmen, şube, öğrenci ve mezun olan öğrenci sayısı yılında ÖSYS okul türü ve öğrenim durumuna göre başvuran ve yükseköğretim programlarına yerleşen aday sayıları (sınavsız geçiş dahil) 1.10 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. düzey ve eğitim seviyesine göre okul, şube, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısı 1.11 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey ve eğitim seviyesine göre okul, şube öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısı 1.12 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey ve eğitim seviyesine göre okul, şube, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısı 1.13 İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey, yerleşim yeri ve eğitim seviyesine göre mezun olan öğrenci sayısı 1.14 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3 düzey, yerleşim yeri ve eğitim seviyesine göre yeni kayıt öğrenci sayısı 1.15 Özel Eğitim Kurumlarında okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı 1.16 Özel Öğretim Kurumlarında okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı 1.17 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1., 2. ve 3. düzey ve eğitim seviyesine göre okul, şube, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı ing ratio by educational year and level of education (5-year compulsory education) ing ratio by educational year and level of education ing ratio by Statistical Regions Levels 3 and level of education (the educational year ) ing ratio by Statistical Regions Levels 3 and level of education (the educational year ) Sex ratio by educational year and level of education (5-year compulsory education) a Sex ratio by educational year and level of education b The sex ratio of primary education (primary school+lower secondary school) and upper secondary education by provinces in educational year Number of schools / units, teachers, students and graduates by type of school and educational year Number of schools, teachers, divisions, students and graduates by type of school and educational year Number of applicants and appointed to tertiary education programmes in 2012 by school type and educational status (transition without examination is included) Number of students per school, division, teacher and classroom by level of education according to Statistical Regions Levels Number of students per school, division, teacher and classroom by level of education according to Statistical Regions Levels Number of students per school, division, teacher and classroom by level of education according to Statistical Regions Level Number of graduates by settlement place and level of education according to Statistical Regions Level Number of new entrants by settlement place and level of education according to Statistical Regions Level Number of schools, students, teachers and classroom in Special Education Institutions Number of schools, students, teachers and classrooms in Private Education Institutions Number of schools, divisions, students, teachers and classrooms by Statistical Regions Levels 1, 2, and 3 and level of education VI

8 İçindekiler Sayfa Contents Page 1.18 Eğitim kurumlarının kademelere göre okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı Number of schools, students, teachers and classrooms in education institutions by level of education 2 Örgün Eğitim, Formal Education, öncesi eğitim 2.1 öncesi eğitim kurumlarının okul türlerine göre okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı 2.2 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey resmi - özel ayrımında, yerleşim yerine göre okul öncesi eğitim kurumlarında okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı 2.3 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey, yerleşim yerine göre okul öncesi eğitim kurumlarında okul, şube, öğrenci ve öğretmen sayısı İlkokul, Ortaokul 2.4.a İlkokullarda okul türlerine göre okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı 2.4.b Ortaokullarda okul türlerine göre okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı Pre-primary education Number of schools, students, teachers and classrooms by types of school in preprimary education institutions Number of schools, students, teachers and classrooms in public and private preprimary education institutions by settlement place according to Statististical Regions Level Number of schools, divisions, students and teachers in pre-primary education institutions by settlement place according to Statististical Regions Level 3 Primary school, Lower secondary school a Number of schools, students, teachers and classrooms in primary schools by types of school b Number of schools, students, teachers and classrooms in lower secondary schools by types of school 2.5.a 2.5.b İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey resmi - özel ayrımında, yerleşim yerine göre ilkokullarda, okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey resmi - özel ayrımında, yerleşim yerine göre ortaokullarda, okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı a Number of schools, students, teachers and classrooms in public and private primary schools by settlement place according to Statistical Regions Level b Number of schools, students, teachers and classrooms in public and private lower secondary schools by settlement place according to Statistical Regions Level a İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey, yerleşim yeri, sınıflara göre ilkokullarda, okul, şube ve öğrenci sayısı 2.6.b İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey, yerleşim yeri, sınıflara göre ortaokullarda, okul, şube ve öğrenci sayısı 2.7.a İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey, yerleşim yeri ve doğum yıllarına göre ilkokullarda öğrenci sayısı 2.7.b İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey, yerleşim yeri ve doğum yıllarına göre ortaokullarda öğrenci sayısı 2.8 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzeye göre taşımalı uygulaması yapılan ilkokul, ortaokul, okul ve öğrenci sayıları a Number of schools, divisions and students in primary schools by grade and settlement place according to Statistical Regions Levels b Number of schools, divisions and students in lower secondary schools by grade and settlement place according to Statistical Regions Levels a Number of students in primary schools by year of birth and settlement place according to Statistical Regions Levels b Number of students in lower secondary schools by year of birth and settlement place according to Statistical Regions Levels Number of transporting and transported primary schools, lower secondary schools and students by Statistical Regions Levels 3 VII

9 İçindekiler Sayfa Contents Page Ortaöğretim 2.9 Ortaöğretim kurumlarının genel müdürlüklere göre okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı 2.10 Ortaöğretim kurumlarında okul türlerine göre okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı 2.11 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey, ortaöğretimde resmi ve özel ayrımında yerleşim yeri, okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı 2.12 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey, yerleşim yeri ve sınıflara göre ortaöğretimde okul, şube ve öğrenci sayısı 2.13 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey yerleşim yeri ve doğum yıllarına göre ortaöğretimde öğrenci sayısı 2.14 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzeye göre taşımalı ortaöğretim yapılan öğrenci sayıları 2.15 Öğretim yılına göre mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının toplam ortaöğretim mezunları içindeki oranı 3 Burslu Öğrenciler ve Öğrenci Pansiyonları 3.1 Öğretim dairelerine göre burslu öğrenci sayısı, İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında burslu öğrenci sayısı 3.3 Öğretim dairelerine göre pansiyon sayısı, pansiyon kapasitesi ve pansiyonlarda kalan öğrenci sayısı 3.4 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzeye göre resmi pansiyonlu okullarda kalan öğrenci sayısı ve pansiyon kapasitesi 3.5 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzeye göre özel öğrenci yurtlarında kalan öğrenci sayısı ve yurt kapasitesi 3.6 Ortaöğretim ve yükseköğretim özel öğrenci yurtları ile öğrenci sayısı 3.7 Özel öğrenci yurtlarının sayısı, yatak kapasitesi ve yurtta kalan öğrenci sayısı 3.8 Yerleşim yerine göre özel öğrenci yurtlarının sayısı VIII Upper secondary education Number of schools, students, teachers and classrooms in secondary education institutions by general directorate Number of schools, students, teachers and classrooms in secondary education institutions by school type Number of schools, students, teachers and classrooms in public and private secondary education institutions by settlement place according to Statististical Regions Level Number of schools, divisions and students in secondary education by grade and settlement place according to Statistical Regions Levels Number of students in secondary education by year of birth and setlement place according to Statistical Regions Levels Number of students transporting secondary school by Statistical Regions Level The ratio of graduates from vocational and technical secondary education to total graduates from secondary education according to education years 3 Scholarship Students and Student Boarding Houses Number of scholarship students by General Directorate/Department, Number of scholarship students in primaryr and secondary education institutions Number of student boarding houses, their capacities and students in boarding houses by General Directorutel Department Number of public dormitories, their capacities and students in public dormitories by Statistical Regions Levels Number of private dormitories, their capacities and students in private dormitories by Statistical Regions Levels Number of private dormitories and students in dormitories for secondary and tertiary education Number of private dormitories, their bed capacity and students in dormitories Number of private dormitories by settlement place

10 İçindekiler Sayfa Contents Page 3.9 İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin yurtiçi burs ücreti, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Hizmetleri 4.1 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs, öğrenim ve katkı kredisi alan öğrenci sayısı ve kredi miktarı 4.2 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlar ve kapasiteleri 4.3 İl ve ilçelere göre Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda barınan öğrenci sayısı ile yurt kapasitesi 5 Yurt Dışı Eğitimi ve Yüksek Öğretim Bilgileri 5.1 Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarında açılan öğretim kurumları ile Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezlerinde öğrenci, idareci ve öğretmenler 5.2 Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından gelen ve ülkemizde burslu öğrenim gören öğrenciler 5.3 Ülkemizde MEB (hükümet) burslusu olarak eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin ülkelerine ve öğrenim düzeylerine göre sayısı 5.4 Ülkeler, öğrenim düzeyleri ve öğrenim dallarına göre yurt dışında öğrenim gören burslu öğrenciler 5.5 Öğrenim düzeyleri ve öğrenim dallarına göre yurt dışında öğrenim gören özel öğrenciler ile resmi burslu statüdeki öğrenciler 5.6 Ülkeler, öğrenim düzeyleri ve öğrenim dallarına göre yurt dışında öğrenim gören özel öğrenciler Domestic study grants of students in primary and secondary education, Services Provided by Higher Education Loans and Dormitories Institution Number of students receiving study grant, loan and contribution from Higher Education Loans and Dormitories Institution and the amount of loan Number of dormitories dependent on Higher Education Loans and Dormitories Institution and their capacities Number of students in dormitories dependent on Higher Education Loans and Dormitories Institution and the capacities ofdormitories by province and district 5 Education Abroad and Tertiary Education Number of students, managers and teachers in Turkish Education Centers and education institutions opened in Turkish Republics and communities of Turks and relatives Number of scholarship students in Turkey, coming from Turkish Republics and communities of Turks and relatives Number of foreign students by MoNE (government) according to their countries and levels of education Scholarship students studying abroad by country, level of education and programme Private students and public scholarship students studying abroad by level of education and programme Private students studying abroad by country, level of education and programme 6 Uygulama Otelleri ve Öğretmen Evleri 6 Practice Hotels and Teachers Guest Houses 6.1 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzeye göre öğretmen evleri ve akşam sanat okulları ile öğretmen lokali sayısı Number of Teacher's guest houses and clubs, and evening arts schools by statistical regions levels 3 7 Bütçe 7 Budget Yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ve 2012 yılı bütçe ödeneğine oranı Allocation of the budget of Ministry of National Education for year 2013 by economic classification and it's ratio to net budget appropriation of year 2012 IX

11 İçindekiler Sayfa Contents Page Yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin fonksiyonel sınıflandırılmaya göre dağılımı Allocation of the Budget of Ministry of National Education for 2013 fiscal year by Functional Classification 7.3 Milli Eğitim Bakanlığı bütçe büyüklükleri Budget of Ministry of National Education 7.4 Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ile Konsolide/Merkezi Yönetim Bütçesinin Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine oranları yılı Yüksek Öğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri bütçelerinin 2012 yılı bütçesine oranı 7.6 MEB ile YÖK+Üniversiteler bütçesinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ile Konsolide /Merkezi Yönetim bütçe içindeki payları 7.7 YÖK, üniversite ve ileri teknoloji enstitülerinin ekonomik sınıflandırmaya göre 2013 yılı bütçesi Ratio of MoNE's Budget in Gross Domestic Product and Consolidated /Central Government Budget Ratio of 2013 budgets of Higher Education Council, universities and high technology institutes to 2012 budget Proportions of Budgets of MoNE and HEC +Universities in Gross Domestic Product and Consolidated/ Central Government Budget budget of HEC, universities and high technology institutes by economic classification 8 Yatırım 8 Investment 8.1 Konsolide bütçe yatırımlarından Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarına ayrılan pay 8.2 MEB yatırım bütçesinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla ve konsolide bütçeye oranları 8.3 Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden yatırımlara ayrılan pay Proportion of MoNE's Investments in Consolidated Budget Investments Ratio of investment budget of MoNE in Gross Domestic Product and Consolidated budget Proportion of investments in the budget of MoNE 8.4 Son on yılda yapılan derslik sayısı Number of classrooms built in the last ten years 8.5 Halkın ve Özel İdarelerin eğitime katkıları Provincial Private Administrations' and Individuals' Support to Education Yılında tahsisi öngörülen yatırım Investment appropriations foreseen to be ödenekleri allocated in Yılı Milli Eğitim Bakanlığı biten yatırımlarının projelere göre dağılımı Allocation of completed investments of MoNE in year 2012 by projects X

12 İçindekiler Sayfa Contents Page SİMGE VE KISALTMALAR SYMBOLS AND ABBREVIATIONS Bilgi yoktur - Denotes magnitude nil 01/10/2012 ile 31/09/2013 arasındaki öğrenim dönemi Education period from 01/10/2012 to 31/ 09/ 2013 Türk Lirası TL Turkish Liras Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM Student Selection and Placement Centre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ÖSYS Student Selection and Placement Examination Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu YURTKUR Higher Education Loans and Dormitories Institution Türkçe Öğretim Merkezi TÖMER Turkish Education Centre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ADNKS ABPRS Adress-Based Population Register System Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması ISCED 1997 International Standard Classification of Education Gayri Safi Yurtiçi Hasıla GSYH GDP Gross Domestic Product İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması İBBS SR Statistical Regions Milli Eğitim Bakanlığı MEB MoNE Ministry of National Education Yüksek Öğretim Kurulu YÖK HEC Higher Education Council Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK TurkStat Turkish Statistical Institute Ayarlanmış İlköğretim Net laşma Oranı ANER Primary Adjusted Net Enrollment Ratio Akşam Sanat u ASO EAS Evening Art XI

13

14 Açıklama AÇIKLAMA EXPLANATION Explanation 1. Giriş 1. Introduction Türk Millî Eğitim Sisteminin Yapısı 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile belirlenmiş olan Millî Eğitim Sistemi, "Örgün Eğitim" ve "Yaygın Eğitim" olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. 1.1 Örgün Eğitim Örgün eğitim; belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. öncesi Eğitim öncesi eğitim; isteğe bağlı olarak zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş, 3-5 yaş grubundaki çocukların eğitimini kapsar. öncesi eğitim kurumları bağımsız ana okulları olarak kurulabildikleri gibi, gerekli görülen yerlerde ilköğretim okullarına bağlı ana sınıfları halinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılmaktadır. öncesi eğitimin amacı; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını, onların ilköğretime hazırlanmasını, koşulları elverişsiz çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratılmasını, Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasını sağlamaktır. öncesi eğitim kurumları, bağımsız ana okulları olarak, örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde uygun fiziksel kapasiteye göre ana sınıfları ve uygulamalı sınıflar olarak açılmaktadır. Overall Structure Of Turkish National Education System The National Education System, determined by National Education Basic Act No. 1739, consists of two main parts, namely formal education and non-formal education. 1.1 Formal Education Formal education is the regular education conducted within a school for individuals in a certain age group and at the same level, under programs developed in accordance with the purpose. Formal education includes pre-primary, primary school, lower secondary school, upper secondary and higher education institutions. Pre-Primary Education Pre-primary education; involves the education of children in the age group of 3 to 5 who have not reached the age of compulsory primary education, on an optional basis. Pre-primary education institutions may be established as independent kindergartens or, where considered necessary, as nursery classes within a primary education school or as practice classes affiliated to other related education institutions. The objective of pre-primary education is to ensure that children develop physically, mentally and emotionally and acquire good habits, that they are prepared for primary education, that a common environment of upbringing is provided for children who come from a disadvantaged background and that they speak Turkish properly and correctly. Pre-Primary education institutions are opened as independent kindergartens and as nursery classes and practical classes within formal and non-formal education institutions with suitable physical capacity. Yaz u öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve geliştirmek, çalışan anne-babanın taleplerini karşılamak amacıyla öncesi Eğitim Programı doğrultusunda çocuklar için önem ve öncelik arz eden konuları kapsayan, okul öncesi eğitimden yararlanamayan aylık çocuklara öncelik tanınarak yaz aylarında uygulanan eğitimdir. Gezici Sınıf öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla, maddi imkanları yetersiz ailelerin okul öncesi eğitim kurumlarına devam edemeyen aylık çocukları için kuruma dayalı okul öncesi eğitimi uygulamasıdır. Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim XIII Summer Preschool The aim of summer school programme is to spread and develop pre-primary education and to meet the needs of families that are on work about their child care and education. Summer school programme is an education that covers the subjects which have importance and priority in pre-primary programmes and implemented in summer especially for children aged months who can not continue pre-primary education. Mobile Aiming at developing pre-primary education, mobile classroom is an implementation to institution based pre-primary education for children of low-income families aged months who cannot attend pre-primary education institutions.

15 Açıklama Gezici sınıf projesi, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, il millî eğitim müdürlükleri, belediyeler ve üniversiteler arasında imzalanan protokolle sürdürülmektedir. İlköğretim Kurumları Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter. İlköğretimin amacı; her Türk çocuğunun iyi birer vatandaş olabilmesi için, gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlık kazanmasını, millî ahlak anlayışına uygun olarak yetişmesini, ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmasını sağlamaktır. İlköğretim kurumları; dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkan veren ortaokullar ile imam hatip ortaokullarından oluşur. Ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarında lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçimlik dersler oluşturulur. Explanation Mobile classroom project is carried out by General Directorate of Basic Education for provincial education directorates, municipalities and universities. Primary Education Institutions The compulsory primary school age involves in the age group of 6 to 13. The enrollment of this age group starts at the and month of September when child completed the age of 5, and finishes at the end of the educational year when child completed 13 and begins the age of 14. The objective of primary education is to ensure that every Turkish child acquires the necessary knowledge, skills, behavior and habits to become a good citizen and is raised in accordance with the concept of national morals and that he/she is prepared for life and for the next level of education in accordance with his/her interests, talents and capabilities. Primary education institutions are consist of the four-year and compulsory lower secondary schools four year and compulsory lower secondary schools which give opportunity to allow between different programmes, and lower secondary schools for imams and preachers. The preferable lessons in type of supporting students upper secondary education are consist of by students ability, improvement and prefers in lower secondary schools and lower secondary schools for imams and preachers. Açık Öğretim Ortaokulu İlkokulu bitiren ancak herhangi bir nedenle ortaokula devam edememiş vatandaşlara yönelik olarak uzaktan öğretim yöntemi ile ortaokulu tamamlama olanağı sağlayan kurumdur. Sistem gereği şube ve öğretmen bulunmamaktadır. Ortaöğretim Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Ortaöğretimin amaç ve görevleri; Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, 1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak, 2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır. Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır. Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim XIV Open Lower Secondary It is the institution that provide the opportunity of completing lower secondary education to citizens who completed primary education but couldn t attend to lower secondary education because of any reason, by distance educational method. There are not any divisions and teachers in accordance with system. Upper Secondary Education Upper secondary education includes all the teaching institutions, general vocational and technical education institutions with at least four year compulsory formal or non-formal education, based on primary and lower secondary education. The aims and duties of secondary education, in accordance with the general purposes and basic principles of National Education, are as follows; 1. Enabling all students to have the awareness and power to get to know the problems provided that giving culture on minimum common general level look for ways of solution and aqquire the conscious of contributing to country s economical, social and cultural development and power. 2. Preparing students for higher education or for life and job fields in accordance with their interests, aptitude and abilities with various programs and schools. While these missions are accomplished, a balance is set between students expectations and abilities and the needs of the society.

16 Açıklama Explanation Genel Ortaöğretim İlköğretime dayalı en az dört yıllık zorunlu eğitimle öğrencilere genel kültür kazandırmanın yanı sıra, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yükseköğretime, hem yükseköğretime veya geleceğe hazırlayan eğitim öğretim sürecidir. General Secondary Education It is a four-year compulsory educational process that prepares students both for higher education and for the future according to their interests, expectations and abilities in addition to equipping them with world knowledge with an education based on primary education. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim İlköğretime dayalı en az dört yıllık zorunlu eğitimle öğrencilere genel kültür kazandırmanın yanı sıra, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yükseköğretime, hem yükseköğretime hem mesleğe veya geleceğe ve iş alanlarına hazırlayan eğitim öğretim sürecidir. Vocational and Technical Secondary Education It is a four-year compulsory educational process that prepares students both for higher education and for the future as well as for an occupation and job fields according to their interests, expectations and abilities in addition to equipping them with world knowledge with an education based on primary education. Açık Öğretim Lisesi Yüz yüze eğitim yapan örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen, örgün eğitim çağını geçiren ve liseye devam ederken açık öğretim lisesine geçmek isteyen öğrencilere hizmet vermektedir. Açık öğretim lisesinde ders geçme ve kredi sistemi ile öğretim verilmektedir. Sistem gereği şube, öğretmen bulunmamaktadır. Yükseköğretim Yükseköğretim; ortaöğretime dayalı, en az iki yıllık yüksek öğrenim veren eğitim kurumlarının tümünü kapsar. Yükseköğretimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, 1. Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek; 2. Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak; 3. Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak; 4. Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları, Hükümet ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak ve Hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek; 5. Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak; 6. Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilimsel verileri sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır. Open Upper Secondary High It offers education to students who are not able to attend formal educational institutions providing face-toface education, who have completed the formal education stage in terms of age, and who want to follow an open upper secondary high school while attending upper secondary high school. Education is provided with a pass or fail and a credit system. There are not any classes and teachers as the system does not require them. Higher Education Higher education includes all the educational institutions which are based on secondary education, and which provide at least two years of higher education. The aims and duties of secondary education, in accordance with the general purposes and basic principles of National Education, are as follows; 1. Train students according to our country s science policies and the need for labor in higher and various levels of the society in accordance with their interests, aptitude and abilities, 2. Providing scientific training at various levels, 3. Doing research exploring sciences in further detail in order to finding solutions to scientific, technical and cultural problems especially to ones related to our country, 4. Providing the society with the results on research focusing on our country s problems regarding its progress and development with the coordination of the government and institutions and giving opinion on the research the government asks for, 5. Publishing everything that shows the results of research and that enables science and technology to develop, 6. Providing educational services such as spreading scientific data that can improve the level of Turkish society and that can enlighten the public in written or oral form. Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim XV

17 Açıklama Explanation Yükseköğretim kurumları; Higher education institutions are; * Üniversiteler * Fakülteler * Enstitüler * Yüksekokullar * Konservatuarlar * Meslek yüksek okulları * Uygulama ve araştırma merkezleridir. Universities, Faculties, Institutes, Colleges Conservatories Vocational Colleges Center for Practice and Research 1.2 Yaygın Eğitim 1.2 Non-Formal Education Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. Yaygın eğitimin özel amacı, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş olan veya herhangi bir kademesinde bulunan, ya da bu kademeden çıkmış vatandaşlara örgün eğitimin yanında veya dışında; *Okuma-yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim olanağı hazırlamak, *Bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere uyumlarını kolaylaştırıcı eğitim olanağı sağlamak, *Millî kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı ve benimsetici nitelikte eğitim yapmak, *Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak, *Ekonominin gelişimi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslek edinmelerini sağlayıcı olanaklar hazırlamak, *Beslenme ve sağlıklı yaşam tarzını benimsetmek, *Çeşitli mesleklerde çalışanlara, gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, *Boş zamanlarını yararlı bir biçimde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak. In accordance with the general objectives and basic principles of national education, the objectives of non-formal education, which covers citizens who have never entered the formal education system or are at any level of it or have left at that level, and which may accompany formal education or be independent of it are; *To teach citizens to read and write and to provide them with the possibility of continuous education so that they may complete their deficient education, *To provide them with the opportunity of education that shall help them in adjusting to scientific, technological, economic, social and cultural developments, *To provide an education that serves to protect, develop, promote and assimilate the values of our national culture, *To ensure that an understanding and habits for living together, solidarity, mutual assistance, working together and getting organized are acquired and assimilated, *To provide opportunities for citizens in nonformal education to gain a profession in accordance with the employment policies and in line with the development of the economy, *To promote a healthy way of life and healthy nutritional habits, *To provide people engaged in various professions with the necessary information and skills for further development, *To establish the habit of spending and using spare time productively. Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim XVI

18 Açıklama 2. Yöntem Veri Derleme Şekli 2. Method Data Collection Explanation Örgün eğitim istatistiklerinin derlenebilmesi ve yayımlanabilmesi için internet ortamında çalışan ve her eğitim seviyesi ile okul bazında bilgi girişi yapılabilen Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS), 2002/ 03 eğitim-öğretim yılında başlatılmıştır. müdürlükleri aynı yılın öğretim yılı başı ve bir önceki yılın öğretim yılı sonu bilgilerini okul kayıtlarından almaktadır eğitim ve öğretim yılından itibaren okul öncesi ve ilköğretim öğrenci ve bina bilgileri e- okul modülünden, internet ortamından alınmaktadır eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim öğrenci ve bina bilgileri e-okul modülünden, internet ortamından alınmaktadır. In order for formal education statistics to be collected and published, Ministry of National Education launched the project named MEBBİS in the educational year 2002/ 03. directors send their recorded data covering level of education to the computer centre of Ministry of National Education via internet. Data are taken from the school records at the beginning of the educational year and the end of the previous educational year. Beginning from the educational year , data on students and buildings for pre-primary and primary education have been taken via internet from the e-school module. Beginning from the educational year , data on students and buildings for secondary education have been taken via internet from the e-school module. e- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemdir. e- It is the system in which the work and the operations regarding education and administration in the schools/institutions depend on the Ministry of National Education are carried out and stored in accordance with regulations. İşbirliği Yapılan Kurumlar Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile ortak çalışılarak, veri taleplerindeki değişiklikler her yıl güncellenmektedir. 3. Tanım ve Kavramlar Cinsiyet Oranı Belirli bir öğretim yılında ilgili öğretim türünün kız çocuk brüt okullaşma oranının, aynı öğretim yılında ilgili öğretim türünün erkek çocuk brüt okullaşma oranına olan göreli büyüklüğünü göstermektedir. İki farklı göstergenin (brüt okullaşma oranlarının) birbirine oranlanmasıyla yapılan hesaplamanın 100 ile çarpılmasıdır. Brüt laşma Oranı İlgili öğrenim türündeki tüm öğrencilerin, ait olduğu öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir. A: öğrenci sayısı B: Teorik yaş grubundaki toplam nüfus A Brüt okullaşma oranı = x 100 B Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim XVII Institutions in Collaboration In order to collect data, and to publish formal education statistics, Ministry of National Education, Turkish Statistical Institute (TurkStat) will be in cooperation according to demands for every educational year. 3. Definitions and Concepts Student Sex Ratio It indicates the relative greatness of female gross schooling ratio as compared to male gross schooling ratio in a specific educational year and level of education. It is obtained by dividing the female gross schooling ratio by the male gross schooling ratio multiplied 100. Gross ing Ratio It is obtained by dividing the total number of students in a specific level of education by the population in the theoretical age group. A: number of students B: population in the theoretical age group A Gross schooling ratio = x 100 B

19 Açıklama Explanation Net laşma Oranı İlgili öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan öğrencilerin, ait olduğu öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir. Net ing Ratio It is obtained by dividing the number of students of a theoretical age group enrolled in a specific level of education by the population in that age group. A: Teorik yaş grubundaki öğrenci sayısı B: Teorik yaş grubundaki toplam nüfus A Net okullaşma oranı = x 100 B group A: Number of students in the theoretical age B: population in the theoretical age group A Net schooling ratio = x 100 B Öğrencilerin bitirdiği yaş temel alınarak; okul öncesi teorik yaş 3-5, ilköğretimde teorik yaş 6-13, ortaöğretimde teorik yaş 14-17, yükseköğretimde teorik yaş olarak kabul edilmiştir. The theoretical age groups at primary education, at secondary education and at higher education are accepted respectively as 6-13; and on the basis of the completed age of students. Ayarlanmış Ortaokul Net laşma Oranı Ortaokul eğitim kademesi yaş grubunda olup ta, farklı eğitim kademesine devam eden toplam öğrencinin ilgili eğitim kademesi çağ nüfusuna oranıdır. Lower Secondary Adjusted Net Enrolment Ratio (ANER) It is the ratio of total student at the lower secondary education level age group, but enrolled in a different education level to the population in the age group of the relevant education level. Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı İstenilen eğitim kademesine ve İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması seviyesine göre, toplam öğrenci sayısının toplam derslik sayısına bölünmesi ile elde edilen ve bir derslikteki ortalama öğrenci sayısını gösteren göstergedir. Number of Students per It is the indicator which is obtained by dividing the total number of students by the total number of classrooms according to the level of education and the level in the classification of regional units for statistics and which shows the average number of students in a classroom. Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı İstenilen eğitim kademesine ve İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması seviyesine göre, toplam öğrenci sayısının toplam öğretmen sayısına bölünmesi ile elde edilen ve bir öğretmenin eğitim verdiği ortalama öğrenci sayısını gösteren göstergedir. Number of Students per Teacher It is the indicator which is obtained by dividing the total number of students by the total number of teachers according to the level of education and the level in the classification of regional units for statistics and which shows the average number of students a teacher teaches. Başına Düşen Öğrenci Sayısı İstenilen eğitim kademesine ve İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması seviyesine göre, toplam öğrenci sayısının toplam okul sayısına bölünmesi ile elde edilen ve bir okuldaki ortalama öğrenci sayısını gösteren göstergedir. Number of Students per It is the indicator which is obtained by dividing the total number of students by the total number of schools according to the level of education and the level in the classification of regional units for statistics and which shows the average number of students in a school. Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim XVIII

20 Açıklama Explanation Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Bir ekonomide yerleşik olan üretici birimlerin belli bir dönemde yurtiçi faaliyetleri sonucu yaratmış oldukları tüm mal ve hizmetlerin üretim değerleri toplamından bu mal ve hizmetlerin üretimde kullanılan girdiler toplamının düşülmesi sonucu, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla değerine, dış alım net faktör gelirleri değerinin eklenmesiyle Gayri Safi Milli Hasıla değerine ulaşılır. Gross Domestic Product Gross Domestic Product is a value which is equal to the sum of the values of all goods and services produced by residental institutional units engaged in domestic production activities in an economy in a given period of time, minus the total inputs which are used in the production of these goods and services. Gross National Product is Gross Domestic Product plus net factor incomes from the rest of the world. Konsolide Bütçe Konsolide bütçe, genel bütçe ve katma bütçelerin toplamına eşittir; ancak katma bütçeler, genel bütçeden katma bütçelere hazine yardımlarını da içerdiğinden, bu toplamdan hazine yardımları düşülür. Consolidated Budget The consolidated budget equals the sum of the general budget and annexed budgets; however, since the annexed budgets cover the Treasury aid to annexed budgets from the general budget, the amount of Treasury aid is subtracted from the total. un aynı düzeydeki sınıflarından her hangi birisidir. It is one of the any grades of the same level in the school. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2006 yılında çıkarılan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile ülkemizdeki nüfus sayımlarının da veri kaynağını oluşturacak yeni bir sistem kurulmuştur. Sistemin kurulmasına yönelik tüm çalışmalar, TÜİK koordinasyonunda il ve ilçelerde vali ve kaymakamların başkanlığında oluşturulan yürütme komiteleri marifetiyle gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, önce ülkemizdeki tüm adres bilgilerinin kaydedildiği Ulusal Adres Veri Tabanı oluşturulmuştur. Daha sonra, bu adreslerde ikamet eden vatandaşlar T.C. kimlik numaraları, yabancı uyruklu kişiler ise pasaport numaraları aracılığıyla adresle ilişkilendirilerek kayıt altına alınmış ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) oluşturulmuştur. TÜİK tarafından kurulan ADNKS, 5490 sayılı Kanun gereği İçişleri Bakanlığı'na devredilmiştir. Address-Based Population Register System With the entrance into force of Law No 5490 on Population Services in 2006, a new system which also formed the data source for the population censuses in Turkey has been established. All studies related to the establishment of the system have been realized by the executive committees established in provinces and districts under the chairmanship of governors and have been coordinated by TurkStat. In this framework, first of all, the National Address Database though which all address information in Turkey is stored has been developed. Subsequently, citizens residing in these addresses have been registered (Turkish citizens with their ID Number and foreign nationals with their passport number) and Address- Based Population Register System has been developed. The Address-Based Population Register System established by TurkStat has been attorned to the Ministry of Interior in accordance with Law No Ders Yılı Derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen süredir. Academic Year It is the period of time between the beginning and the end of the lessons. Eğitim Kademesi öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim seviyeleridir. Level of Education It is the levels such as preschool, primary school, lower secondary school, upper secondary and higher education. Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim XIX

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİKLERLE KADIN Women in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM 2013 APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM İ Ç İ N D E K İ L E R Giriş... 3 Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapısı... 5 1. Örgün Eğitim... 5 Okul Öncesi

Detaylı

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 2002 STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY TURKISH PRIME MINISTRY PRESIDENCY OF ADMINISTRATION ON DISABLE PEOPLE Bu yayının

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 213 FAALİYET RAPORU Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Preface 5 TSB Hakkında Tarihçe TSB Birlik Organları

Detaylı

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI AFYON KOCATEPE UNIVERSITY Bu katalog, Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü,

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

Türkiye deki Siyasal Partilerin Eğitim Söylemleri ve Siyasaları

Türkiye deki Siyasal Partilerin Eğitim Söylemleri ve Siyasaları Educational Administration: Theory and Practice 2012, Vol. 18, Issue 2, pp: 273-312 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2012, Cilt 18, Sayı 2, ss: 273-312 Türkiye deki Siyasal Partilerin Eğitim Söylemleri

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

BU SAYIDA IN THIS ISSUE

BU SAYIDA IN THIS ISSUE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and The Republic of Turkey. T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY

Detaylı

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter İSTİHDAM EMPLOYMENT EĞİTİM EDUCATION HAYAT BOYU ÖĞRENME LIFELONG LEARNING SOSYAL İÇERME SOCIAL INCLUSION TEKNİK YARDIM TECHNICAL ASSISTANCE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

Detaylı

III ÖNSÖZ. Bu kitap Merkezimiz tarafından önceki yıllarda yayınlanan;

III ÖNSÖZ. Bu kitap Merkezimiz tarafından önceki yıllarda yayınlanan; ÖNSÖZ Yükseköğretim ve işgücü planlamasının yapılabilmesi için yükseköğretim kurumlarında görevli olan öğretim elemanları ile aynı kurumlarda okumakta olan öğrencilerin yıllara, kurumlara ve alanlara ilişkin

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE 1 2 3 2015-2019 YÖNETİM KURULUNUN 28.11.2014 TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION

Detaylı

İÇERİK KURULUŞ VE TARİHÇE. 1 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar Maarif Vekaleti".

İÇERİK KURULUŞ VE TARİHÇE. 1 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar Maarif Vekaleti. İÇERİK 1 MEB nın Kuruluşu ve Tarihçesi TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİ 2 Teşkilat Yapısı Başlıca Görevleri 4 Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri Millî Eğitim Sisteminin Yapısı KURULUŞ VE TARİHÇE Millî Eğitim

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY Rektörlük Özel Kalem Tel: 0388 225 26 01-02 Faks: 0388 225 26 00 E-Posta: ozelkalem@nigde.edu.tr İLETİŞİM Uluslararası İlişkiler

Detaylı

ÖZÜRLÜLERİN SORUN ve BEKLENTİLERİ ARAŞTIRMASI Survey on Problems and Expectations of Disabled People 2010

ÖZÜRLÜLERİN SORUN ve BEKLENTİLERİ ARAŞTIRMASI Survey on Problems and Expectations of Disabled People 2010 TÜİK ÖZÜRLÜLERİN SORUN ve BEKLENTİLERİ ARAŞTIRMASI Survey on Problems Expectations of Disabled People 2010 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Republic of Turkey Ministry of Family Social Policies

Detaylı

Eğitim ile aydınlanmıș huzur, mutluluk ve refah dolu yarınlar dileklerimle

Eğitim ile aydınlanmıș huzur, mutluluk ve refah dolu yarınlar dileklerimle Tarih ve tabiat harikası bu müstesna șehrin yașam standartlarını yükseltebilmek, İstanbulluların huzur dolu bir ortamda geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak için canla bașla çalıșıyoruz. Bu șehirde

Detaylı

building Turkey of the future

building Turkey of the future building Turkey of the future hastaneler HospItals Sağlık Ocakları health care clınıcs Her tür sağlık savaşımını, olanaklı olan derecede hızlı ve geniş bir biçimde izlemek, başlıca hedeflerden olmağa yaraşır.

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROJESİ

Detaylı

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi 3 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 11, Sayı 1, Mart 2014 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 11, Issue 1, March 2014 http://www.tused.org Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

Toplumsal yatırımlarımız. ınvestments. Türkİye nin Tasarruf. Turuncu Damla Programı The Orange Drops Program Küçüklere Büyük Destek

Toplumsal yatırımlarımız. ınvestments. Türkİye nin Tasarruf. Turuncu Damla Programı The Orange Drops Program Küçüklere Büyük Destek Toplumsal yatırımlarımız Our Social ınvestments Türkİye nin Tasarruf Eğİlİmlerİ ARaştırmaSı The Survey of Saving Tendencies in Turkey Turuncu Damla Programı The Orange Drops Program Küçüklere Büyük Destek

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakkı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aittir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından

Detaylı

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI Rektör / The Rector

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI Rektör / The Rector Bilginin en önemli güç haline geldiği bugünün dünyasında, ilerlemenin tek yolu bilginin üretilmesinden geçmektedir. İşte üniversiteler de bilimsel bilginin üretildiği ve öğrencilere aktarıldığı kurumlardır.

Detaylı

ISSN: 1308-7177. doi number: 10.14686/201321986

ISSN: 1308-7177. doi number: 10.14686/201321986 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, s. 171-189, Kış 2013 BARTIN TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 2, Issue 2, p. 171-189, Winter

Detaylı

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü General Directorate of Support Services Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı Educational Materials and Publications Department OKUMA KÜLTÜRÜ VE Z-KÜTÜPHANE ÇALIŞTAYI

Detaylı