Binalarda Deprem Yalıtımı. Mustafa Erdik, Boğaziçi Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Binalarda Deprem Yalıtımı. Mustafa Erdik, Boğaziçi Üniversitesi"

Transkript

1 Binalarda Deprem Yalıtımı Mustafa Erdik, Boğaziçi Üniversitesi

2 Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşundan sonra yaşadığı ilk büyük deprem olan 1939 Erzincan Depremi ülkemizde depreme dayanıklı yapı kavramının ortaya çıkması ile Başlayan Deprem Mühendisliği sürecin çıkış noktasıdır. Bayındırlık Bakanlığı nca 1940 da yürürlüğe konulan yönetmeliği 1947, 1953, 1961, 1968, 1975, 1997(1998) ve 2006(2007) yönetmelikleri izlemiştir de AFAD Tarafından Kurulan Bir Komisyon Vasıtası İle 2007 Deprem Yönetmeliğinin Güncellenmesi Çalışmalarına Başlanmıştır. (Pasif Deprem Kontrolü bölümü eklenecektir) Soyluk ve Harmankaya, 2012

3 YALITIM SİSTEMLERİNİN TEMEL TASARIM İLKELERİ Performans Amaç ve Kriterleri (Üst Yapı, Yalıtım Sistemi, Alt Yapı) Deprem Yer Hareketi Özellikleri Yalıtım Sistemi Temel Tasarım Özellikleri Deprem Yalıtımı Uygulanan Binaların Modellenmesi Eşdeğer doğrusal ve doğrusal olmayan modellenmeler. DEPREM YER HAREKETİ Tasarım Depremi - 50 yılda %10 aşılma olasılığına sahip deprem yer hareketi Enbüyük Deprem 50 yılda %2 aşılma olasılığına sahip deprem yer hareketi ANALİZ YÖNTEMLERİ Eşdeğer Yatay Yük Yöntemi ile Doğrusal Analiz Mod Birleştirme Yöntemi ile Doğrusal Analiz Zaman Tanım Alanında Doğrusal Analiz Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz

4 DEPREM YALITIM ŞARTNAMELERİ ABD (ASCE7-10, IBC), EC8, Japonya, Çin, Tayvan ABD şartnamelerinin taşınılabilirliği vardır. ABD şartnamelerine de kullanılan performans kriterleri Türkiye de binalar (deprem güçlendirmesi) ve ulaşım yapıları (demiryolu köprüleri ve limanlar) için kullanılanların benzeridir (Özel, önemli veya kritik yapılar için 2475 yıllık depremde kontrollü hasar veya can emniyeti) EuroCode8 Şartnamesi, ilgili ulusal kural ve parametreler tamamlandıktan sonra Türkiye de kullanılabilir. Ancak bu şartnamede hedef spektrumu sadece enbüyük yer ivmesine bağlı olarak bulunmaktadır. Güncel bilgilerimiz dahilinde: deprem yalıtımı için gerekli yüksek periyotlu spektral genliklerin bu şekilde tesbiti doğru değildir. Japon Şartnamesi Japonya koşullarına özgü bir şartnamedir ve diğer ülkelere taşınabilirliği bulunmamaktadır. Kullanılan performans kriterleri Türkiye de kullanılanlardan farklıdır.

5 ABD - ASCE/SEI 7-10 (2010), FEMA P-750 (NEHRP. 2009) ve IBC (2009) İki aşamalı tasarım: 2/3MCE (475 yıl) ve MCE (2500 yıl). Genelde doğrusal olmayan zaman tanım alanında analiz (T > 3* To, Yumuşak zemin, Fay yakını) Alyapı dogrusal elastik, Üstyapı R<=2.0 ve relatif kat ötelemesi sınırlamaları. Bağımsız Denetim (Deprem tehlikesi, tasarım, yalıtıcı deneyleri) Kalifornia hastaneleri için OSPHD Eşdeğer Statik analiz ile Tasarım sınırları belirleniyor: Deplasmanlar ve Kesme Kuvveti> Eşdeğer Statik değerlerin %80 - %90. Yalıtım sistemi 2500 yıllık depremde negatif rijitlik gösteremez.

6 USA - TASARIM SPEKTRUMU 0.2s ve 1s deki Spektral İvmeler ve TL periyotu ile belirlenir yıl ve 475-yıl (2/3 x 2475 yıl) dönüş süreleri. Fa ve Fv zemin bağımlı spektral büyütme katsayıları (2/3) faktörü 2500 yıllık dönüş süresini 475 yıla çevirmek için kullanılır

7 AB (EUROCODE 8) Tek aşamalı tasarım (475-yıl dönüş süresi), Ancak önem katasayısı var. Genelde doğrusal olmayan zaman tanım alanında analiz ( F-δ, birim yer değiştirme hızı, iki doğrultuda deprem). Özelde rijit üstyapı kabulüne dayalı yanal yük yaklaşımı (Düzenli yapı, plan boyutu <50m, T < 3s) Üst ve alt yapı doğrusal elastik olarak tasarlanıyor (Üstyapı için q=1.5). Yalıtıcı deplasman kapasitesi ilave emniyet için %20 arttırılabiliyor. En iyi şartname uygulaması İtalya da.

8 EUROCODE-8 TASARIM SPEKTRUMU Herbir üye ülke tarafından Enbüyük deprem ivmesi cinsinden (tek parametre) hazırlanmış deprem tehlike bölgeleri haritaları tarafından belirlenir. (Tavsiye edilen dönüş süresi 475 yıl) 1. Tip: Yüksek Depemsellik 2. Tip: Düşük Depremsellik (Ms < 5.5).

9 JAPONYA ŞARTNAMESİ Bayındırlık Bakalığı (MOLIT) Notification No (Ekim, 2000) Küçük binalar için ayrıntılı hesap gerekmiyor. Konstrüktif ve geomtrik kurallar geçerli. Ancak deplasman kapasitesi > 35cm. 60m den daha yüksek binalar için IBC-2000 ve EC-8 benzeri analiz metodları. Relatif kat deplasmanları < 1/300. Yaltım seviyesindeki eksantrisite oranı < Yapıya tabela asılması mecburi. Şartnamede tanımlanmış durumlarda MOLIT tarafından kurulmuş bir komisyonun denetimi gerekiyor.

10 JAPON ŞARTNAMESİ (2000, MOLIT) GROUND MOTİON Tasarım Spektrumu Sa(T) = Z * Gs(T) * So(T) Tasarım Spektrumu = Bölge Katsayısı * Zemin Faktörü * Kaya Spektrumu Kaya Spektrumu Bölge Katsayısı Büyük Deprem = Ortalama 500 yılda bir oluşan deprem (Kabule dayalı) Küçük Deprem = Ortalama 50 yılda bir oluşan deprem (Kabule dayalı)

11 GENEL KARŞILAŞTIRMA

12 Deprem Yalıtımı Deplasman Bazlı Tasarımı BİNA VE TSD MODELİ EŞDEĞER RİJİTLİK Esas Unsurlar: Deplasman ve Eşdeğer Rijitlik İlişkisi Deplasman ve Eşdeğer Sönüm Oranı İlişkisi Deplasman Spektrumu Eşdeğer Sönüm Oranı Deplasman 1-Bilinen kütle ve deplasman kabulüne dayalı eşdeğer rijitlik, periyot ve sönüm oranını bul 2-Deplasman spektrumundan periyot ve sönüm oranına dayalı yeni bir deplasman bul 3- İterasyonu yenile

13 YER BAĞIMLI ÖZEL ETÜDLER Birçok şartnamede enbüyük deprem senaryosu aletsel büyüklüğüne (6.5 ve daha büyük) ve fay uzaklığına (15km ve daha az) bağlı olarak ve ASCE 7-10 ve AASHTO (2010) şartnamelerinde ise 2475 yıllık 1s periyotlu spektral ivmenin 0.6g değerini aştığı durumlarda (Ülkemizde, sert zeminler için, 1. ve 2. derece deprem bölgesi) tasarım bazlı spektrum ve yer hareketlerinin yer-bağımlı özel etüdlerle bulunması istenmektedir. Bu tip özel etüdlerde güncel azalım ilişkilerinin belirlenmiş standart sapma değerleri ile kullanılması ve direktivite etkilerinin belirlenmesi için uygun fiziksel modellere dayalı deprem yer hereketi simülasyonlarının yapılması gerekmektedir. ASCE 7-10 şartnamesi yapılacak yer-bağımlı özel etüdlerin bir teknik hakem (Peer Review) denetimine tabi tutulmasını şart koşmaktadır. Ancak bu özel-etüdlere dayalı olarak bulunan spektral değerlerin şartname bazlı deprem tehlikesi haritalarından bulunan değerlerin çok altında olmasına izin verilmemektedir. Deprem yalıtımı tasarımı için kullanılacak tasarım spektrumlarının belirlenmesi için öngörülen yüksek yinelenme sürelerine ve periyotları 3-6s arasında değişen spektral değerlerin tasarımı kontrol etmeleri nedeni ile deprem yer hareketinin rasyonel ve güncel yöntemlerle belirlenmesi hususu zorunlu olmaktadır.

14 Enbüyük Spektral Genlik ve GMRotI50 Arasındaki İlişki Yer hareketi tahmin ilişkilerinde enbüyük spektral ivmeler (SA(T)): yatay bileşenlerin döndürülerek elde edilen geomerik bileşkesinin en büyük hareketi (GRMRotI50) olarak verilmektedir. Hedef spektrumun elde edilmesi için geometrik bileşke değerleri kısa peritotlarda 1.1, orta ve uzun periyotlarda ise 1.3 iie çarpılmalıdır. Spektrum ölçeklenmiş ivme kayıtları spektral ivmelerinin kareleri toplamının karekökü hedef spektrum ile uyumlu olmalıdır. Fay yakını bölgelerde deprem kaydı seçerken faya dik yöndeki kayıtlar kullanılmalıdır.

15 Reduction Factor Sönüm ölçeklenmesi (Spektrum azaltma katsayıları) Deprem yönetmeliklerinde, sönüm oranı %5 in üzerinde olan spektrumların bulunması için sönüm oranı %5 olan spektral ordinatlara ölçeklendirme katsayıları uygulanır. EC8 (1998) EC8 (2003) Fay Yakını Deprem Priestley vd. (2007) Damping ratio (%) Forward Directivity(?) Newmark+Hall EC8 (new) EC8 (old)

16 YAKIN FAY BÖLGESI DAVRANIŞ SPEKTRUMU Yakın Fay Bölgesi yer hareketi özelliklerinin spektrum şekline yansıtılması gerekir Fay hattı, merkezüstü ve ilgili mahal arasındaki geometrik özelliklere bağlı olarak periyodun 0.6s den daha yüksek olduğu bölgelerde ortalama spektrum genlikleri büyütmektedir. Faya normal yöndeki deprem spektrumu ile ortalama deprem spektrumu arasındaki oranlar 0.6s lik periyot değerinden sonra artmaya başlamakta ve 6s civarında 1.6 mertebesine kadar varmaktadır. (Somerville ve diğ.,1997)

17 FAY YAKINI DİREKTİVİTE ETKİLERİ 1. Faya normal yöndeki deprem spektrumu ile ortalama deprem spektrumu arasındaki oranlar (Somerville ve diğ., 1997)

18 Eşdeğer Yer Hareketi Pulsları (2003)

19 PROBABİLİSTİK UZUN PERIYOT SPEKTRAL DEPLASMAN HARİTALARI SD(3s) 2475 Yıl SD(4s) 2475 Year

20 FAY YAKINI BÖLGELER İÇİN ASGARİ YALITICI DEPLASMAN TALEBİ (ÖNERİSİ) 2475-yıllık deprem, Deterministik hesaplama, Vs30>760m/s Ana Faydan Uzaklık Asgari Deplasman Talebi x (Direktivite Faktörü) T=2s T=3s 0-5km 60cm x ( ) 90cm x ( ) 5-10km 50cm x (1.1) 70cm x (1.2) 10-20km 40cm x (1.05) 60cm x (1.1) 20-30km 30cm x (1) 40cm x (1.05) Vs30 değeri m/s ise bu deplasmanların ayrıca 1.2 faktörü ile çarpılması gerekir

21

22 KURŞUN ÇEKİRDEKLİ KAUÇUK YALITIM BİRİMİ (LRB) Yanal rijitlik kauçuk kesme modülü ve kauçuk alanı ile doğru, toplam kauçuk kalınlığı ile ters orantılıdır. Kauçuk kesme modülü = MPa (sıcaklık ve basınçla değişebilir). Yalıtım periyodu taşınan kütlenin karekökü ile orantılıdır. Enbüyük Kayma Birim Yerdeğiştirmesi = 250% (ABD), % (Japonya) Etkin sönüm oranı = %10 - %40

23 LRB LİMİT GERİLMELER Basınç (0%) = 50MPa Basınç (400% kayma birim yer değiştirmesi) = 15MPa Çekme (250% kayma birim yer değiştirmesi ) = -1.3MPa TASARIM GERİLMELERİ Uzun süreli statik basınç = 15 MPa Kısa süreli basınç (250% kayma birim yer değiştirmesi) = 20-25MPa (Japonya) Kısa süreli basınç (250% kayma birim yer değiştirmesi) = 10-15MPa (USA) Kısa süreli çekme= 1MPa Negatif Rijitlik

24 Kurşun Çekirdekli Kauçuk Yalıtım Birimi Devir adedi ile etkin sönüm oranı %50 azalabilir.

25 Kurşun Çekirdekli Kauçuk Yalıtım Birimi Sıcaklığa bağlı olarak etkin yanal rijitlik ve sönüm oranı değişebilir. After Constantinou, 2011

26 Kurşun Çekirdekli Kauçuk Yalıtım Birimi Etkin yatay rijitlik (düşey yükten bağımsız olarak) yatay yükleme hızı ile en az %50 artar (prototip testlerinde yükleme hızları konusu) Benzoni, 2013

27 Eğri Yüzeyli Sürtünmeli Yalıtım Birimi Dinamik Sürtünme Katsayısı yüzey kaplama malzemesi, hız, basınç ve sıcaklıkla %3 - %8 arasında değişebilir. Başlangıç Sürtünme Katsayısı %10 olabilir.

28 Eğri Yüzeyli Sürtünmeli Yalıtım Birimi Etkin yatay rijitlik yatay yükleme hızı ile %10 civarında artar. Benzoni, 2013

29 Eğri Yüzeyli Sürtünmeli Yalıtım Birimi Bir dönümde yutulan enerji (etkin sönüm oranı) basınca, dönüm sayısına ve yatay yükleme hızına bağlı olarak değişir. Benzoni, 2013

30 YALITIM SİSTEMİ ÜST ve ALT SINIR DEĞERLERİ Elastomer yalıtım birimlerinin eşdeğer doğrusal rijitlikleri ve eşdeğer sönüm oranları elastomer malzemenin kayma modülünün alt ve üst sınır değerlerine bağlı olarak değişir. Bu sınır değerler, üretim farklılaşmasını, sıcaklık, yaşlanma, etkilerini yansıtacak şekilde Düz ve Eğri Yüzeyli Sürtünmeli yalıtım birimlerinin eşdeğer doğrusal rijitlikleri ve eşdeğer sönüm oranları sürtünme katsayısının alt ve üst sınır değerlerine bağlı olarak değişir. Bu sınır değerler, üretim farklılaşmasını aşınma, çevresel kirlenme ve yaşlanma etkilerini yansıtacak belirlenmelidir. Yalıtım sistemindeki eşdeğer rijitlik, sönüm ve sürtünme katsayısının: Alt sınır (enküçük) değerleri kullanılarak enbüyük yalıtıcı deplasmanları, Üst sınır (enbüyük) değerleri kullanılarak enbüyük üstyapı ivmeleri, atalet kuvvetleri, yapısal gerilme ve deplasmanlar bulunur.

31 Yalıtmış Binanın Modellemesi Yalıtıcı sistem ve üstyapı modelinde düşey serbestlik derecelerinin göz önüne alınması ve analizlerde, özellikle düşey etkilerin belirlenmesi için, deprem yer hareketinin yatay ve düşey bileşenleri ile kullanılması gereklidir. Yalıtım sisteminin tasarımı için zaman tanım alanında enaz iki boyutlu analiz gereklidir. Tek boyutlu ve/veya spektrum bazlı analizler doğru sonuç vermez. Analiz Metodları Ön değerlendirme için Eşdeğer Yatay Yük Yöntemi Mod Birleştirme Yöntemi ile Doğrusal Analiz Nihai Değerlendirme İçin Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz Özellikle çok katlı (5-10 katlı, fleksibil) üstyapıların tasarımı için zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz kullanılmalıdır.

32 YATAY KAY İVMELERİ MİMARİ UNSUR VE DONANIM HASARI Devrilme Stabilitesi, Pik İvme=0.15g, Pik İvme=0.5m/s, (Constantinou, 2011) İvme 130cm yükseklik ve 30cm derinliğinde bir kabinenin devrilme stabilitesi (Shimizu) Periyot

33 KAT SPEKTRUMLARI ve ENBÜYÜK YATAY KAT İVMELERİ Hastanelerde deprem yalıtımı gerek yapısal sistemin, gerekse mimari unsurların, tıbbi donanımın ve hastaların sağlığının korunması için gereklidir. Deprem yalıtımlı yapılarda üstyapının artan fleksibilitesi ile kat pik ivmeleri artar. Az katlı (2-5 katlı, rijit) üstyapılarda kat pik ivmeleri temel pik ivmelerine yakın değerle haizdir. Çok katlı (5-10 katlı, fleksibil) üstyapı için kat kat pik ivmeleri (özellikle orta katlarda) temel pik ivmelerinin %50 si civarındadır. Ancak üst katlarda artabilir. (Kat ivmelerinin azaltılması için ek kat arası sönümleyiciler kullanılabilir). ABD nde ATC-58 kılavuzunda yapısal olmayan hasarların önlenmesi için 2%/50 (2475 yıl) depremi pik kat ivmesi 0.35g olarak belirlenmiştir. Bu şartın özellikle fay yakını bölgelerde ilave kat arası söndürücüler kullanılmadan sadece yalıtım sistemi ile sağlanması olanaksızdır.

34 DÜŞEY KAT İVMELERİ Hokuriki Lisesi Niigata-Chuetsu Depremi (Kani et. al, 2006) 2005 M7.2 Hanshin Awaji Depremi

35 2005,M7 Fukuoka Depremi

36 Tohoku Depremi (Miwida, 2012)

37 Iiba et al., Tohoku Depremi

38 Iiba et al., 2013 Üstyapı ve Temelde Maksimum İvme Üstyapı ve Temelde Maksimum İvme Oranı

39 ÜST YAPI DÜŞEY TİTREŞİMLERİ Yalıtım sistemi elastomer yalıtıcılardan oluşan binalarda üst katlardaki düşey ivmeler temeldeki düşey pik ivmenin 2-3 katına çıkabilmektedir. Deprem yalıtımı yapılmış binanın düşey doğrultudaki temel titreşim periyodunun 0.1s den daha büyük olması durumunda, gerek üstyapıda oluşacak düşey hareketlerin ve etkilerin, gerekse yalıtım sistemimde oluşacak kalkma ve çekme gerilmelerinin belirlenmesi için deprem yer hareketi iki yatay ve bir düşey bileşeni ile göz önüne alınacaktır. Bu durumda yapısal modelde düşey serbestlik dereceleri de kullanılmalıdır

40 DEPREM YALITIMI UYGULAMALARI 30 Ülkede yaklaşık 20,000 uygulama

41 ÜLKEMİZDE DEPREM YALITIMI UYGULANMIŞ BİNALAR (20) İstanbul-Ataturk Airport Terminal (Retrofit) (FPS, EPS) Antalya Airport Terminal (Retrofit) (LRB, Alga) Bilkent School - Erzurum (LRB, Maurer) Sabiha Gökçen Airport Maintenance Building (LRB, Robinson) Sabiha Gökçen Airport Terminal Building (FPS, EPS) Data Center at İstanbul Technical University (LRB, Robinson) Aykent Condominium at Silivri, İstanbul (LRB, Robinson) UDİM Building at KOERİ, İstanbul (FPS, EPS) Bilkent University Campus Building, Erzurum (LRB, Maurer) Maintenance Hangers, Diyarbakır Air Base (LRB) MHP Building Roof, Ankara (Shock Transmitters, Italy) Ayazağa Cultural & Convention Center, İstanbul (LRB, Robinson) Turkcell Data Center, Gebze Ülker Data Center, Istanbul Avrasya Exihibition Center, Halkalı, Istanbul Kocaeli University Hospital (FPS, EPS) Erzurum State Hospital (LRB, DIS) Erzurum Medical Campus (Under construction, FPS, Maurer) Van Health Campus (Under construction, FPS, FIP) Başıbüyük Hospital (Retrofit) (LRB, Freysinet-Alga) Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar gereğince 1. ve 2. Derece Deprem Bölgelerindeki tüm Hastanelerde Deprem Yaltımı kullanılacaktır. (Halen inşaatı veya projelendirmesi devam eden 42 Hastane binası vardır)

42 Istanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı Terminali (2008) Toplam kat alanı: 200,000 m 2, 160m x 272m, 4+1 katlı, Yoplam yalıtıcı sayısı: 296

43 Direktivite Analizi

44 Landers earthquake and Kocaeli earthquake model DEPREM YER HEREKETİ SİMÜLASYONU

45 DEPREM YER HEREKETİ SİMÜLASYONU

46 2% / 50 Hedef Spektrumu 10% / 50 Hedef Spektrumu

47 SPEKTRUM UYUMLU DEPREM YET HAREKETİ TAKIMLARI

48 Kullanılan üç eğik yüzeyli sürtünmeli yalıtım birimleri ve idealleştirilmiş histeresis eğrisi. Yalıtım periyodu 3s, deplasman kapasitesi 34cm.,

49 Normalize kesme kuvvetleri ve maksimum kat ötelemeleri Darama ve Zekioğlu, 2013

50

51 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI (Dünyanın Enbüyük Deprem Yalıtımlı Terminal Binası)

52 Marmara Üniversitesi Başıbüyük Hastanesi, İstanbul 600 Yatak, 112,440 m 2 Yapım: 1991 Toplam alan: 112,440 m 2 Toplam Yalıtıcı:

53

54

55 DEPREM YALITIM BİRİMLERİNİN YERLEŞTİRME METODOLOJİSİ

56 TEŞEKKÜRLER

DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ

DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ ÖZET: DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ A. ÖZMEN 1, B. ŞADAN 2, J. KUBİN 1,3, D. KUBİN 1,2, S.AKKAR 4, O.YÜCEL 1, H. AYDIN 1, E. EROĞLU 2 1 Yapısal Tasarım Bölümü, PROTA

Detaylı

UZUN PERİYOTLU YER HAREKETİNİN KARAKTERİZASYONU

UZUN PERİYOTLU YER HAREKETİNİN KARAKTERİZASYONU ÖZET UZUN PERİYOTLU YER HAREKETİNİN KARAKTERİZASYONU M.Erdik 1, E.Harmandar 1, K.Şeşetyan 1 ve M.B.Demircioğlu 1 1 Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Email: erdik@boun.edu.tr Yüksek binaların, sismik taban

Detaylı

YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR EK DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM 1.1.1 Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha önce yapılmış mevcut binalara

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK Yayın tarihi: 06.03.2007, Resmi Gazete o.:26454 Değişiklik : 03.05.2007, Resmi Gazete o.:26511 EK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA

Detaylı

KIYI VE LĐMA YAPILARI, DEMĐRYOLLARI, HAVA MEYDA LARI Đ ŞAATLARI A ĐLĐŞKĐ DEPREM TEK ĐK YÖ ETMELĐĞĐ (2008)

KIYI VE LĐMA YAPILARI, DEMĐRYOLLARI, HAVA MEYDA LARI Đ ŞAATLARI A ĐLĐŞKĐ DEPREM TEK ĐK YÖ ETMELĐĞĐ (2008) KIYI VE LĐMA YAPILARI, DEMĐRYOLLARI, HAVA MEYDA LARI Đ ŞAATLARI A ĐLĐŞKĐ DEPREM TEK ĐK YÖ ETMELĐĞĐ (2008) Yayın tarihi: 18.08.2007, Resmî Gazete o.:26617 Değişiklik : 26.12.2008, Resmî Gazete o.:27092

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARA TIRMA ENSTİTÜSÜ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARA TIRMA ENSTİTÜSÜ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARA TIRMA ENSTİTÜSÜ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ZAYIF ZEMİNLERDE YAPILAN BİNALARDA DİNAMİK YAPI KAZIK ZEMİN ETKİLEŞİMİ İÇİN UYGULAMAYA YÖNELİK

Detaylı

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5.1. GİRİŞ 5.2. BİNALARDAN BİLGİ TOPLANMASI 5.2.1. Bina Geometrisi 5.2.2. Eleman Donatı Detayları 5.2.3. Malzeme Özellikleri

Detaylı

2. SAFHA MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA YAPI STOKLARININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ: KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ AMAÇ

2. SAFHA MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA YAPI STOKLARININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ: KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ AMAÇ FATİH İLÇESİNİN DEPREME KARŞI GÜVENLİ KILINMASI KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRMA, REHABİLİTASYON VE GÜÇLENDİRME PROJELERİNİ YÖNLENDİREN KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLAMA VE YEREL EYLEM PLAN VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İnş. Müh. Rasim TEMÜR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı

Detaylı

YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM

YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM T.C. ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ.K.Ü. YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM Dr.Erdal Coşkun İstanbul Kültür Üniversitesi 1 Yapıların Güçlendirme Yöntemleri

Detaylı

Sismik İzolasyon Sistemleri ve AR-GE Çalışmaları. Doç. Dr. Alp Caner

Sismik İzolasyon Sistemleri ve AR-GE Çalışmaları. Doç. Dr. Alp Caner Sismik İzolasyon Sistemleri ve AR-GE Çalışmaları Doç. Dr. Alp Caner SismoLab AR-GE Ekibi Ülkelere Göre AR-GE Harcalamaları (Dünya Bankası) % Gayri Safi Milli Hasıla SismoLab AR-GE SismoLab Faaliyet Alanları

Detaylı

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler Carmen Amaddeo Yar. Doç. Dr. Gediz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Özgür ÖZÇELİK Yar. Doç. Dr. Dokuz Eylul Universitesi İnşaat

Detaylı

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ.

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 1. OTURUM KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ M. Yaşar Kaltakcı a, Hasan Hüsnü Korkmaz a, Ali Köken a,

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı *

Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı * İMO Teknik Dergi, 14 6699-674, Yazı 416 Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı * Fevzi SARITAŞ* Zeki HASGÜR** ÖZ Elastomer mesnetli bir

Detaylı

DEPREM MÜHENDİSLİĞİ'NDE YENİ UFUKLAR: PERFORMANS YAKLAŞIMI

DEPREM MÜHENDİSLİĞİ'NDE YENİ UFUKLAR: PERFORMANS YAKLAŞIMI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ'NDE YENİ UFUKLAR: PERFORMANS YAKLAŞIMI Mustafa KUTANİS Y.Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi,İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adapazarı E-mail: kutanis@sakarya.edu.tr Öz: Deprem mühendisliğindeki

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 25-27 Eylül 23 MKÜ HATAY ÖZET: MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel ve M. Palanci 2 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI M. İnel, E. Meral 2 ve H.B. Özmen 3 Profesör, İnşaat

Detaylı

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte)

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) Đlk Yayın Tarihi: 2.9.1997-23098 mükerrer sayılı Resmi Gazete Yürürlüğe Giriş Tarihi:

Detaylı

Tesisatlarda Sismik Koruma

Tesisatlarda Sismik Koruma Tesisatlarda Sismik Koruma Eren KALAFAT, Makine Mühendisi, MBA 1. Deprem Nedir? Depremin sözlük anlamı Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi

Detaylı

DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ

DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ REHBER NO: 003 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık 4000

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM KAYITLARI KULLANILARAK HEDEF YERDEĞİŞTİRMELERİN HESABI İÇİN İKİ AMPİRİK FORMÜL

TÜRKİYE DEPREM KAYITLARI KULLANILARAK HEDEF YERDEĞİŞTİRMELERİN HESABI İÇİN İKİ AMPİRİK FORMÜL Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 6-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 6-20 October 2007, Istanbul, Turkey TÜRKİYE DEPREM KAYITLARI KULLANILARAK HEDEF

Detaylı

PERFORMANSA BAĞLI TASARIMDA KIRILGANLIK ANALİZLERİ. Armagan KORKMAZ 1, Engin AKTAŞ 2 armagan.korkmaz@deu.edu.tr, enginaktas@iyte.edu.

PERFORMANSA BAĞLI TASARIMDA KIRILGANLIK ANALİZLERİ. Armagan KORKMAZ 1, Engin AKTAŞ 2 armagan.korkmaz@deu.edu.tr, enginaktas@iyte.edu. PERFORMANSA BAĞLI TASARIMDA KIRILGANLIK ANALİZLERİ Armagan KORKMAZ 1, Engin AKTAŞ 2 armagan.korkmaz@deu.edu.tr, enginaktas@iyte.edu.tr ÖZ: Son yıllarda hızla önem kazanmakta olan performansa bağlı analiz

Detaylı

VİSKOZ AKIŞKANLI SÖNÜMLEME VE SİSMİK TABAN YALITIM SİSTEMLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

VİSKOZ AKIŞKANLI SÖNÜMLEME VE SİSMİK TABAN YALITIM SİSTEMLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VİSKOZ AKIŞKANLI SÖNÜMLEME VE SİSMİK TABAN YALITIM SİSTEMLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Mimar Selma ÖZCAN FBE Mimarlık Anabilim Dalında Yapı Programında

Detaylı

BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ

BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ SEISMIC SAFETY OF THE REGIONAL SCHOOL BUILDING OF BİNGÖL Zekai Celep İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi İstanbul Özet Bu bildiride,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Afet İşleri Genel Müdürlüğü. Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme.

Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Afet İşleri Genel Müdürlüğü. Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme. Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme Örnek Uygulamalar Hazırlayan Kurum: Mali Destek Veren Kurum: Belediyeler için Sismik

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı