Stratejik İş Planı İstanbul, Şubat 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Stratejik İş Planı İstanbul, Şubat 2013"

Transkript

1 Stratejik İş Planı İstanbul, Şubat

2 İçindekiler Değer Zinciri Tanım Sayfa 3 SWOT Analizi 4 Yapı Taşları 9 Misyon ve Vizyon 10 Kurum Kültürü 12 Altyapı ve İşlevler 13 Strateji, Taktik ve Hedefler 17 2

3 Tanım Stratejik iş planımızı benchmark kabul edilen şablonları kullanarak geliştirdik. İnsan Kaynağı Değerlendirmesi İçsel Faktör Değerlendirmesi Finansal Kaynak Değerlendirmesi Organizasyon Tanımı Misyon/Vizyon Oluşumu Konuların Belirlenmesi Strateji Alternatiflerinin Önceliklendirilmesi Hedeflerin Saptanması Dış Çevre Analizi Hizmet Alanı Analizi Pazar Analizi Güçlü ve Zayıf Yönler Ölçülebilir Kriter Oluşumu Stratejik İş Planı Oluşumu Ve Uygulama Planı Fırsatlar ve Tehditler 3

4 SWOT Analizi SWOT analizi yaparken, odağımız her ne kadar mezunlar olsa da çalışmalarımızda paydaşların etkisini de dikkate aldık. OKUL MEB, YÖK VE DİĞER REGULATÖRLER MEZUN ÖĞRENCİ VAKIF 4

5 SWOT Analizi Çalışmalarımızda kuvvet alacağımız güçlü yönlerimizi belirledik. 125 yıllık geçmiş Vakıf olmak; bağımsız bir yapıda kar odaklı olmamak Atatürk ün okulu Çağdaş Sayısal üstünlük Eğitim ve kültür seviyesi yüksek mezun profili Mezunların toplumdaki saygın konumları Arkadaşlık/dayanışma Bireysel azim Sorumlu bireyler Aidiyet artışı Güçlü finansal yapı Toplumun tüm katmanlarına açık yapı Yüksek oranda burs veriliyor olması Öğretmen/öğrenci seçiminde yüksek standart Eğitimde insani değerlere önem verilmesi ÖSS performansını da destekleyen eğitim Kültür ve sanata verilen önem Spor klübü sahibi olunması Lokasyon çeşitliliği (tüm kampüsler) Okulların fiziksel altyapısının çok güçlü olması Lokal ve bir araya gelinen tesislerin kampüs içinde olması 5

6 SWOT Analizi Geliştirmemiz gereken zayıf yönlerimizi dikkatle irdeledik. Yönetimde kurumsallaşma olmayışı Vakfın hiyerarşik ve dominant yönetim yapısı Muhafazakar (low profile, yeniliklere kapalı) yapı Hesap verme (performans) sorumluluğunun olmaması Kurumun sosyal zekayı desteklememesi Vakıf/dernek görev tanımlarının ayrışmamış olması FID'ın gerçek dernekçilikten uzak yönetimi Best-practice/networking uygulamalarından yararlanılmaması İş bitiricilikten uzak, amatör yapı Dernek profesyonel yönetiminin oluşmamış olması Sıkça değişen FID yönetim tüzüğü Gücü olmayan bir mezunlar derneği İşlerliği zayıf bir IŞIK EV (no meeting point) Dernek binası/lokali yok Kaynak ve bütçe yok Varolan kaynaklar harekete geçirilemiyor FID imajının mezunlar arasında kötü oluşu FID okul, öğrenci ve velilerden kopuk Mezun-dernek ve mezun-mezun arasındaki iletişim kopuk Yeni mezunlara dahi ulaşılamıyor Arkadaşlar arası bağlılık yüksek ama FID'a bağlılık zayıf Kötü anılar (duyulan tepki, aşırı disiplin, Şevket Bey) GS de varolan ağabeylik/ablalık anlayışının olmayışı Okul zamanında aidiyet duygusu verilmiyor Mezunlarına hiç dokunmayan bir anlayış Mezunlara/üyelere ulaşacak güncel/temiz veri tabanı olmayışı Modern tanıtım faaliyetlerine inanılmayarak geride kalınması (bizi bilen bilir anlayışı) Web dahil hiçbir iletişim kanalının etkin/verimli kullanılmayışı Aktivite sayısının yetersizliği Camiada başarılı mezunların (yelken,müzik,iş, vb) kullanılmayışı Yapılan aktivitelerde o işi yapan Işıklı ların kullanılmayışı Planlı burs ve bağış kampanyası olmaması Korkaklık/sinmişlik kültürü Başkasından bekleme kültürü Bahane kültürü Çoğunluğu lise mezunu olan dernek olmak Yatılı öğrenci olmaması Kötünün iyisi 6

7 SWOT Analizi Dış ortamda gelişen fırsatlardan yararlanmamız gerektiği tespit ettik. Toplumsal dayanışmada bilinçlenme ve harekete geçirilebilirlik Bağış yapmaya eğilimin artışı İlgi gruplarının FID gibi üçüncü şahısların desteğine ihtiyaç duyması Sektörün büyüme potansiyeli Ekonominin gelişmesi/refahın artması İşsizlik ve geleceğe güvensizlik üzerine kaygı Ailelerin eğitime bakış açısı Elit kesimin seçmeyi arzuladığı okulların limitli oluşu Diğer şehirlere yayılma olanağının artmış olması Özellikle üniversitedeki talebe bağlı büyüme potansiyeli 7

8 SWOT Analizi Dışarıdan gelebilecek tehditlere yönelik çözümler üretmek gerekliliğine inandık. Eğitim sektöründeki belirsizlik ve keyfi değişiklikler Eğitim sektöründe artan rekabet Okul çağı nüfusunun azalması Elit kısım oranının azalıyor olması Okula dış güçlerin bakış açısı ve ele geçirilme riski Bilgi Paylaşımı Kanunu nun okul/vakıf veritabanlarından faydalanılmasına limit getirilmesi 8

9 Yapı Taşları Misyon ve vizyonumuza hizmet edecek tüm yapı taşlarını birbirini destekler şekilde oluşturmayı hedefledik. Misyon Vizyon Strateji Taktik Hedef Altyapı İşlevler Kurum Kültürü 9

10 Misyon Birbirini tanıyan, koruyan ve kollayan, Işık lı olmaktan gurur duyan güçlü bir camia yaratmak için varız! Birleşmek Sinerji yaratmak Gelişmek Mezunların kurumla bağını artırmak ve sürekli tutmak Işık lı olarak gurur duymak Işık mezunlarının elçi olmasını sağlamak A TIP FROM YALE UNIVERSITY Fundraising = Foundation (Vakıf) Friendraising = Alumni Club (Dernek) 10

11 Vizyon Işık mezunlarının hayat başarısına katkı sağlayacak en etkin paydaş olmayı hedefliyoruz! CV değerini yükselten network Işık lıları yükselten yıldız Öncü, lider, yön veren yapı Vakfa, okula, öğrenciye ve mezuna katma değer yaratan etkin bir kurum İyi insan yetiştirme felsefesine paralel yürüyen akademik başarı için destek Mezununun yaşam kalitesine en büyük fayda sağlayan paydaş 11

12 Kurum Kültürü Misyon ve vizyonumuzu destekleyen, bizi birbirine bağlayan, iş yapışımıza yön veren ve dolayısı ile kurum kültürümüzün temelini oluşturan değerlerimizden ödün vermiyoruz. İnsan sevgisi Kurumsal ve sosyal sorumluluk bilinci Kanuna, ahlaka, nizama ve etik ilkelere saygı Sahiplenme ve bağlılık Dürüstlük, güven, hoşgörü Şeffaflık ve hesap verebilirlik İnsan odaklı ortamda takım bilinciyle, uyumlu çalışabilirlik Bilgiye, ölçerek yönetime ve performansa değer Öğrenme ve gelişme eğrisinde değişime yön verebilirlik Yaratıcılık 12

13 Altyapı ve İşlevler Misyon ve vizyonumuz doğrultusunda yapacağımız çalışmalarda en önemli unsurun network gücümüz olduğunu biliyoruz. Kaliteli Eğitim Network Güçlü Finansman Etkin İletişim 13

14 Altyapı ve İşlevler Network gücümüzü etkin ve verimli kılacak bir altyapıya sahip olmamız gerektiğine inanıyoruz. Genel Kurul Denetleme Kurulu Yönetim Kurulu Başkan Başkan Yardımcısı Genel Sekreter Genel Sayman Sosyal Tesisler Organizasyonlar Üyeler Disiplin Kurulu Yüksek Divan Kurulu Danışma Kurulu Dernek Çalışanı 14

15 Altyapı ve İşlevler Organizasyonel yapılanmada mezunların katılımcı olarak geleceği yönlendirmesi; çalışma grupları ve komitelerde aktif rol oynamaları gerekiyor. Spor Kültür ve Sanat Üye Kazanım İşbirliği IşıkKariyer Yönetim Kurulu Yönetim Ekibi Komiteler Çalışma Grupları (Sorumlu ve Paydaşlar) İletişim ve Data Üye İlişkileri Genç Kaynak Gelişimi Kariyer Gelişim Etkinlik Spor Katılımcı Mezunlar 15

16 Altyapı ve İşlevler İşlevlerin şeffaf, ölçülebilir, hesap verilebilir olması ve performans odaklı yönetilmesi için profesyonel yapılanmaya gidiyor; süreçleri yazılı olarak tanımlıyoruz. Üye ilişkileri İletişim kanallarının yönetimi Etkinlik organizasyonu Mali ve hukuki işler 16

17 Strateji, Taktik ve Hedefler Çalışmalarımızın önemi böyle gelmiş böyle gider anlayışını temsil eden bütçede net olarak gözüküyor. FEYZİYELİLER IŞIKLILAR DERNEĞİ BÜTÇESİ GİDERLER (TL) GELİRLER (TL) Genel Giderler Üye Ödentileri Personel Giderleri Finansal Gelirler Amaç ve Hizmet Giderleri Bağış ve Yardımlar Diğer Giderler Geçmiş Yıl Gelir/Gider Fazlası Genel Toplam Genel Toplam

18 Strateji, Taktik ve Hedefler Üye veritabanındaki bulgular, aksiyonlarımızın kazandırabileceği katma değere net olarak işaret ediyor. Bakiye Borç Tutarı (TL) Üye Sayısı Toplam Bakiye Borç (TL) >=600 TL >=500 TL >=400 TL >=300 TL >=200 TL >=100 TL >=75 TL <75 TL Borç Yazılmamış 54 0 Borç Yok, Ödemiş Toplam Üye Tipi Üye Sayısı Toplam Bakiye Borç (TL) Asil Üye Fahri Üye (Veli) Fahri Üye (Kişisel) Onursal Üye 94 0 Genel Toplam

19 Strateji, Taktik ve Hedefler Misyon ve vizyonumuz destekleyen stratejileri dört başlıkta topluyor ve bu stratejileri yönetim kurulumuza rapor eden altı komite kanalıyla yönetiyoruz. Kurumsallaşmanın sağlanması Mezunlara dokunuş Derneğin Işık Camiası ve toplum nezdinde etkinliğinin artırılması Kaynak yaratılması ve yönetimi Yönetim Kurulu Etkinlik Komitesi Genç Kaynak Gelişimi Komitesi İletişim ve Data Komitesi Kariyer Gelişim Komitesi Spor Komitesi Üye İlişkileri Komitesi 19

20 Strateji, Taktik ve Hedefler Kurumsallaşmayı sağlamak için 4 ana taktik üzerinde hareket ediyoruz. 1 FID re-organizasyonu ile görev paylaşımı ve diğer konularda güncellemeler (tüzük değişimi) 2 İktisadi işletme kurulması 3 Profesyonel yönetim ekibi kurulması, görev tanımı ve performans bazlı yönetim sisteminin oturtulması 4 Rutin rapor şablonlarının ve bu şablonların dağıtım mecralarının oluşturulması a Mali raporlar b Üyelik gelişimi raporu c Etkinlik/aktivite raporları Yönetim Kurulu Etkinlik Komitesi Genç Kaynak Gelişimi Komitesi İletişim ve Data Komitesi Kariyer Gelişim Komitesi Spor Komitesi Üye İlişkileri Komitesi 20

21 Strateji, Taktik ve Hedefler Uyandırmak için dokunmamız gerektiğini biliyoruz (1/2). 1 Mezun ve paydaş veritabanı oluşturulması ve/veya güncellemesi 2 Üye veritabanı yapısının geliştirilmesi ve bilgilerin güncellenmesi 3 Bilgi ve iletişim mimarisinin stratejik çözümü a Web sitesi yapımı b Sosyal medya kanal entegrasyonu, konsolidasyonu ve üye düzenlemesi c Gelişmelerin, aktivitelerin, etkinliklerin, duyuruların, raporların periyodik yayını d Chat odaları ve benzeri uygulamalar e E-yıllık uygulamasına geçiş f İstikrarlı kurumsal mailing g Akıllı telefon aplikasyonu h Datacenter hosting/virtual private server hizmeti 4 IşıkKariyer Portalı'nın oluşturulması 5 Işık'lı kariyer sohbetleri 6 Işık'lı sektör buluşma toplantıları 7 Işık Business Club 8 Kişisel gelişim ve eğitim programları Yönetim Kurulu Etkinlik Komitesi Genç Kaynak Gelişimi Komitesi İletişim ve Data Komitesi Kariyer Gelişim Komitesi Spor Komitesi Üye İlişkileri Komitesi 21

22 Strateji, Taktik ve Hedefler Uyandırmak için dokunmamız gerektiğini biliyoruz (2/2). 9 Mezunların Işık'ı hatırlamasına yönelik aktiviteler a 14 Aralık ve Işık'lılar Sergisi b Belirli şehirlerde Işık'lı Günler kokteyleri yapılarak mezunlarla buluşma c Mezunlar tiyatrosu d Işık'lı Geceler e 'Işık' objesi ile kimlik oluşumu f Kampüs spor alanlarının mezunlar arasındaki spor aktivitelerine tahsisi g Koşu, yüzme müsabakaları gibi toplumsal spor aktivitelerinde FID temsiliyeti h Outdoor aktiviteler (orienteering, ada macerası, bisiklet turu gibi) i Yüzyıllık Okullar Spor Şenliği'nde mezunlar müsabakalarının organizasyonu j Işık Spor Masterlar yüzme takımı sponsorluğu k FID sağlıklı yaşam koşusu ve yürüyüşü l Toplumun önde gelen Işık mezunları ile özel röportajlar ve etkinlikler m FID üyelerinin yaşgünlerinin kutlanması n FID üyelerine yönelik kampanyalar, özel indirimler ve FID Card! Yönetim Kurulu Etkinlik Komitesi Genç Kaynak Gelişimi Komitesi İletişim ve Data Komitesi Kariyer Gelişim Komitesi Spor Komitesi Üye İlişkileri Komitesi 22

23 Strateji, Taktik ve Hedefler Derneğin Işık Camiası ve toplum nezdinde etkinliğini artırmak için başlıca dokuz başlıkta çalışmalarımızı sürdürüyoruz (1/2). 1 Üye kazanımı a Neden FID lı olmalıyım? konusunda potansiyel üyeye yönelik anket b Küskünleri geri kazandıracak birebir iletişim c Dönem/sınıf temsilcileri seçerek etkin takip d Şehir temsilcileri seçerek etkin takip e Yeni mezun olacakların derneğe üyeliklerinin sağlanması f Üye olma süreci ve üye çeşitliliğinin yönetmelikle netleştirilmesi g Orta ve lise son sınıfların üye kaydedilmesi için özendirici aktif çalışma 2 Vakıf çalışmalarına aktif destek verilmesi a Burslu öğrenci saptanmasında aktif çalışma 3 Eğitim ve öğretime destek verme a Anaokul/ilkokul öğrencilerine yönelik aktiviteler Yönetim Kurulu Etkinlik Komitesi Genç Kaynak Gelişimi Komitesi İletişim ve Data Komitesi Kariyer Gelişim Komitesi Spor Komitesi Üye İlişkileri Komitesi 23

24 Strateji, Taktik ve Hedefler Derneğin Işık Camiası ve toplum nezdinde etkinliğini artırmak için başlıca dokuz başlıkta çalışmalarımızı sürdürüyoruz (2/2). 4 Öğrenci ve velilerle sıcak temas ile okul döneminde aidiyet geliştirilmesi a Öğrencilerle periyodik olarak 'Ben Sıranda Oturuken' söyleşisi b Öğrencilerin görev alacağı CIP sponsorluğu c Işıkfest katılımı d Summerfest katılımı e Mezuniyet töreninde aktif çalışma ile üye kazanımı 5 Okul ile sıcak temas a Özel günlerin kutlanması ve temsiliyet b Meslek tanıtım günlerine Işık mezunlarının angajmanı 6 Birleşik mezunlar derneği oluşturulması 7 Işık Ev'in FID yararına kullanılacak şekilde sahiplenilmesi 8 Toplumsal/sosyal gelişmelerde aktif duruş sergilenmesi 9 Sektörel başarı (+ yılın öğretmeni, yılın öğrencisi?) ödülleri verilmesi Yönetim Kurulu Etkinlik Komitesi Genç Kaynak Gelişimi Komitesi İletişim ve Data Komitesi Kariyer Gelişim Komitesi Spor Komitesi Üye İlişkileri Komitesi 24

25 Strateji, Taktik ve Hedefler Kaynak yaratımı ve yönetimi için beş taktik üzerinde yoğunlaşıyoruz. 1 Aidat toplanması a Dönemsel kampanya ile belirli bir sürede borcunu ödeme taahhüdü yapanlara kurumsal matching teşviği b Banka kredi kartlarına taksitlendirme c Her aidat ödemesi için Işık Ormanı nda bir ağaç dikilmesi d 75 TL ve altında borcu olanlara hatırlatma telefonu 2 İşbirlikleri ve bağışlar ile fon yaratma 3 Yıllık bağış kampanyası 4 Sponsor bulma konusunda konsantrasyon 5 Farklı programlar dahilinde burs verilmesi Yönetim Kurulu Etkinlik Komitesi Genç Kaynak Gelişimi Komitesi İletişim ve Data Komitesi Kariyer Gelişim Komitesi Spor Komitesi Üye İlişkileri Komitesi 25

26 Strateji, Taktik ve Hedefler Genel Saymanımız İlkim Sancaktaroğlu nun başkanlık ettiği Etkinlik Komitesi nin uygulayacağı taktik ve hedeflerde başlangıç ve bitiş süreleri, bütçe ve başarı kriteri aşağıdaki gibidir. Aktivite Çalışma Grubu Bütçe Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Başarı Kriteri Sektörel başarı (+ yılın öğretmeni, yılın öğrencisi?) ödülleri verilmesi Başarı Ödülleri Ocak 23 Nisan Medya coverage varlığı Işıkfest katılımı Öğrenci Haziran 18 Haziran ISUMED ile işbirliğinde medya coverage Funfest katılımı Öğrenci Haziran 25 Haziran Minimum 10 fahri üye kazanımı Mezuniyet töreninde aktif çalışma ile üye kazanımı Öğrenci Haziran 30 Haziran Minimum 50 yeni üye kazanımı Öğrencilerin görev alacağı Community Involvement Project sponsorluğu Öğrenci Temmuz 8 Temmuz Minimum 12 öğrenci Işık'lı Geceler Kültür ve Sanat Temmuz 30 Ağustos Kar eden organizasyon Mezunlar tiyatrosu Kültür ve Sanat Ekim 10 Kasım 500 seyirciye ulaşan performans Belirli şehirlerde Işık'lı Günler kokteyleri yapılarak mezunlarla buluşma Işık'lı Günler Planlı / Sürekli Planlı / Sürekli En az 5 şehirde kokteyl 14 Aralık ve Işık'lılar Sergisi 14 Aralık Aralık 30 Aralık Sergiye en az 500 kişi ziyareti 26

27 Strateji, Taktik ve Hedefler Başkan Yardımcımız Volkan Kırım ın başkanlık ettiği Genç Kaynak Gelişimi Komitesi nin uygulayacağı taktik ve hedeflerde başlangıç ve bitiş süreleri, bütçe ve başarı kriteri aşağıdaki gibidir. Aktivite Çalışma Grubu Bütçe Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Başarı Kriteri Meslek tanıtım günlerine Işık mezunlarının angajmanı Meslek Tanıtım 0 10 Eylül 15 Haziran Katılımcıların %70'nin Işık'lı olması Anaokul/ilkokul öğrencilerine yönelik aktiviteler Ana/İlk Eylül 15 Haziran Her kampüste 5'er aktivite Öğrencilerle periyodik olarak 'Ben Sıranda Oturuken' söyleşisi Lise 0 12 Şubat 15 Haziran 21 söyleşi Farklı programlar dahilinde burs verilmesi Burs Eylül 15 Haziran 1 tam burs, 5 program bursu Vakıf burslu öğrenci saptanmasında aktif çalışma Burs Mayıs 1 Ekim Minimum 50 öğrenci bursunda rol alma 27

28 Strateji, Taktik ve Hedefler Yönetim Kurulu Üyemiz Fatma Küçüktaş ın başkanlık ettiği İletişim ve Data Komitesi nin uygulayacağı taktik ve hedeflerde başlangıç ve bitiş süreleri, bütçe ve başarı kriteri aşağıdaki gibidir. Aktivite Çalışma Grubu Bütçe Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Başarı Kriteri Mezun ve paydaş veritabanı oluşturma ve güncelleme çalışması Kanal Yönetimi Mayıs 13 1 Eylül sonunda üye sayısının %60'ının tam profil bilgisinin girilmiş olması Web sitesi yapımı Kanal Yönetimi Mayıs Ağustos 13 Ayda 50 tekil ziyaret, her ay 20 artışla, 2 haftada 1 blog yazısı Sosyal medya kanal ve üye düzenlemesi Kanal Yönetimi Haziran 13 1 Ağustos 13 Çalışma sonunda FID FB üyesi, 2014 sonunda üye sayısının %50'si tarafından kullanılıyor olması marketing Kanal Yönetimi 200 Planlı / Sürekli Planlı / Sürekli Ayda 1 bulten, 3 ayda 1 faaliyet raporu Datacenter hosting / virtual private server hizmeti Kanal Yönetimi Sürekli Sürekli Hızlı, kesintisiz, genişleyebilir Akıllı telefon aplikasyonu Kanal Yönetimi Eylül Kasım 13 İlk 3 Ay içinde 700 Kişinin indirmesi, 2014 sonunda üye sayısının % 60'ı tarafından kullanılıyor olması Toplumun önde gelen Işık mezunları ile özel röportajlar ve etkinlikler Mezun Röportaj Mayıs 13 1 Şubat Öğrenim yılında her ay 1 röportaj, toplam 9 röportaj FID üyelerinin yaşgünlerinin kutlanması Kanal Yönetimi 50 Planlı / Sürekli Planlı / Sürekli Listenin birebir uygulanması Özel günlerin kutlanması ve temsiliyet Temsiliyet Planlı / Sürekli Planlı / Sürekli Listenin birebir uygulanması Gelişmelerin, aktivitelerin, etkinliklerin, duyuruların, raporların periyodik yayını Ajans 0 Sürekli Sürekli Ayda 1 bülten ve tüm etkinlik duyuruları 28

29 Strateji, Taktik ve Hedefler Yönetim Kurulu Üyemiz Mehtap Alanyalı nın başkanlık ettiği Kariyer Gelişim Komitesi nin uygulayacağı taktik ve hedeflerde başlangıç ve bitiş süreleri, bütçe ve başarı kriteri aşağıdaki gibidir. Aktivite Çalışma Grubu Bütçe Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Başarı Kriteri IşıkKariyer Portalı'nın kurulması IşıkKariyer 0 1 Haziran 13 1 Ekim 13 Minimum 500 CV havuzu ve 10 işveren kaydı Işık lı kariyer sohbetleri IşıkKariyer Planlı / Sürekli Planlı / Sürekli 3 ayda bir sabah kahvaltısı organizasyonu Işık'lı sektör buluşma toplantıları IşıkKariyer Planlı / Sürekli Planlı / Sürekli Yılda minimum 4 toplantı Işık Business Club IşıkKariyer 0 1 Eylül 13 Sürekli Her dönemde en az 10 staj imkanı Kişisel gelişim ve eğitim programları Gelişim ve Eğitim 0 1 Eylül 13 Sürekli Her dönemde en az 6 program 29

30 Strateji, Taktik ve Hedefler Başkanımız Murat Dayanıklı nın başkanlık ettiği Spor Komitesi nin uygulayacağı taktik ve hedeflerde başlangıç ve bitiş süreleri, bütçe ve başarı kriteri aşağıdaki gibidir. Aktivite Çalışma Grubu Bütçe Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Başarı Kriteri Kampüs spor alanlarının mezunlar arasındaki spor aktivitelerine tahsisi Spor 0 Okul sezonu Tatil sezonu Her imkanın en az 2 mailing ile duyurusu Adım Adım takım maratonuna katılım (6K) Koşu Haziran 1 Haziran 7 kişilik takım ile katılım Runtalya maratonuna katılım 2013 (10K, 21K) Koşu 0 2 Mart 2 Mart En az 5 kişi ile katılım Avrasya maratonuna katılım 2013 (8K, 15K, m) Koşu 0 17 Kasım 17 Kasım En az 10 kişi ile katılım Berlin maratonuna katılım 2013 (42,195m) Koşu 0 29 Eylül 29 Eylül En az 3 kişi ile katılım FID Sağlıklı Yaşam Koşusu ve Yürüyüşü Koşu Nisan 27 Nisan En az 100 kişi ile organizasyon Orienteering yarışması düzenlenmesi Outdoor Eylül 22 Eylül En az 30 kişi ile katılım Ada macerası yarışmasının düzenlenmesi Outdoor Haziran 16 Haziran En az 15 kişi ile katılım Riva'da bisiklet turu Outdoor Ekim 20 Ekim En az 10 kişi ile katılım Işık Spor masterlar yüzme takımı sponsorluğu Yüzme 0 Sürekli Sürekli 24 kişilik takım ile yarışmalara katılım Yüzyıllık Okullar Spor Şenliği'nde mezunlar müsabakalarının organizasyonu Yüzyıllık Okullar Mayıs 18 Mayıs En az 10 okul, 250 sporcu katılımı 30

31 Strateji, Taktik ve Hedefler Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Alişan ın başkanlık ettiği Üye İlişkileri Komitesi nin uygulayacağı taktik ve hedeflerde başlangıç ve bitiş süreleri, bütçe ve başarı kriteri aşağıdaki gibidir. Aktivite Çalışma Grubu Bütçe Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Başarı Kriteri Üye veritabanı yapısının geliştirilmesi ve bilgilerin güncellenmesi Üye Kazanım 0 1 Mayıs 13 1 Eylül 13 Maksimum Data Güncellenmesi Aidat toplanması Üye Kazanım 0 1 Eylül 13 Sürekli Aidatını ödeyen sayısının 1000 kişiye ulaşması Üye kazanımı Üye Kazanım 0 Sürekli Sürekli Üye sayısında yılda %10 artış FID üyelerine özel indirimler & FID Card İşbirliği 0 1 Eylül Aralık 14 En az 10 avantaj programı, FID card lansmanı 'Işık' objesi ile kimlik oluşumu Kültür ve Sanat 0 1 Mayıs Aralık 13 Işık'lıları tanıtan 1 obje ortaya çıkması İşbirlikleri ve bağışlar ile fon yaratma İşbirliği 0 1 Mayıs 13 Sürekli En az TL/yıl fon yaratma 31

32 Strateji, Taktik ve Hedefler Başkanımız Murat Dayanıklı nın başkanlık ettiği Yönetim Kurulu nda uygulayacağımız taktik ve hedeflerde başlangıç ve bitiş süreleri, bütçe ve başarı kriteri aşağıdaki gibidir. Aktivite Çalışma Grubu Bütçe Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Başarı Kriteri Profesyonel yönetim ekibi kurulması Yönetim 0 15 Mayıs 13 1 Ocak 14 Tam-gün çalışan en az 2 profesyonel Rutin raporlama sistematiğinin oluşturulması Yönetim 0 1 Eylül 13 1 Ocak 14 Faaliyet raporu yayınları FID organizasyonel yapılanması (tüzük değişimi) Yasal Mayıs 14 1 Mayıs 14 Olağanüstü GK ile sonuç alınması İktisadi işletme kurulması Yasal Eylül Aralık 13 Fatura kesebilme imkanı Sponsor bulma konusunda konsantrasyon Sponsor 0 1 Eylül 13 Sürekli Sponsorlu etkinliklerde bütçenin minimum %70'inin sponsorlar ile karşılanması Işık Ev'in FID yararına kullanılacak şekilde sahiplenilmesi Işık Ev 0 Sürekli Sürekli Işık Ev kaynaklı sürekli gelir yaratılması Birleşik mezunlar derneği oluşturulması Yasal Aralık Ocak 15 Tek çatı altında toplanma Toplumsal/sosyal gelişmelerde aktif duruş sergilenmesi Temsiliyet 0 Sürekli Sürekli Güncel konularda proaktif mesaj verilmesi 32

33 mezunun okuluna aidiyet duyması; okulunun gönüllü elçisi olarak koşması gerekiyor okulu okul yapan mezunlarıdır mezunlarının sahip çıkmadığı okul sürdürülebilir başarı yakalayamaz mezun ağı kuvvetli olmayan okulun kökleri derine ulaşamaz; kusursuz fırtınada yerinden sökülür gider Desteğiniz İçin Teşekkürler! güçlü bir camia için sağlam bir mezun dayanışması gerekiyor 33

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016 Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Mustafa Kemal Atatürk TÜRKİYE

Detaylı

geleceğe sahip çıkıyoruz

geleceğe sahip çıkıyoruz İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 4 Genel Müdür ün Mesajı 7 Kurumsal Profil, Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Değerlerimiz 8 Başlıca Göstergeler 11 Türkiye Finans ve Sürdürülebilirlik 17

Detaylı

geleceğe sahip çıkıyoruz

geleceğe sahip çıkıyoruz İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 4 Genel Müdür ün Mesajı 7 Kurumsal Profil, Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Değerlerimiz 8 Başlıca Göstergeler 11 Türkiye Finans ve Sürdürülebilirlik 17

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 RAPOR HAKKINDA Turkcell 2011 Sürdürülebilirlik Raporu yayınladığımız ikinci rapordur. 2009-2011 yıllarında etki alanımız içinde yer

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri garant emekl l k 2013 faal yet raporu İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 04 Başlıca Finansal Göstergeler 06 Garanti Emeklilik ve Hayat Üzerine 07 Garanti Emeklilik ve

Detaylı

Faaliyet Raporu 2009

Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu 2009 İçindekiler Sunuş Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir GAZİ ÜNİVERSİTESİ E Jİ 2014 2018 Gazi Gelecektir Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. SUNUŞ Gazi Üniversitesinin

Detaylı

2006 2010 STRATEJİK PLANI

2006 2010 STRATEJİK PLANI IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2006 2010 STRATEJİK PLANI Sürüm 1.0 İstanbul, Haziran 2006 Işık Üniversitesi 2006-2010 Stratejik Planı Işık Üniversitesi Senatosu tarafından 4.5.2006 tarihinde, Işık Üniversitesi Üniversite

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu ilkelere

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı 9. Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz 10. Stratejimizin

Detaylı

3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE SOSYAL SORUMLULUK

3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE SOSYAL SORUMLULUK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM RAPOR HAKKINDA 2. BÖLÜM GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. FAALİYET RAPORU

FİNANSBANK A.Ş. FAALİYET RAPORU FİNANSBANK A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009 FİNANSBANK A.Ş 2009 YILI FAALİYET RAPORU FİNANSBANK A.Ş 2009 YILI FAALİYET RAPORU FİNANSBANK A.Ş. 2009 YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN Finansbank A.Ş. Yıllık

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

Yasanabilir bir dünya icin...

Yasanabilir bir dünya icin... 2012 Faaliyet Raporu Yasanabilir bir dünya icin... Değişen dünyanın sigortası ...sürdürülebilirlik inisiyatifini hayata geçiren ve fark yaratan global bir oyuncuyuz. Sigortacılık ve bireysel emekliliğin

Detaylı

Ürün Sorumluluğumuz...59. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı. İş birimlerimiz...59. Operasyon Yönetimi...88. Genel Müdürün Mesajı...

Ürün Sorumluluğumuz...59. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı. İş birimlerimiz...59. Operasyon Yönetimi...88. Genel Müdürün Mesajı... Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı...1 Ürün Sorumluluğumuz...59 İş birimlerimiz...59 Genel Müdürün Mesajı...5 Operasyon Yönetimi...88 Risk Yönetimi...94 Dünden Bugüne Akbank ve Sürdürülebilirlik...9 Müşteri

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu BÖLÜM I. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (Ocak 2013 Aralık 2014) BİLMED Olağan Genel Kurulu İstanbul - 18 Ocak 2015 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2015 YILI OLAĞAN

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER 3 RAPOR HAKKINDA 11 AKSA HAKKINDA 20 YÖNETİŞİM 36 SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR 53 ÇEVRE 67 İNSAN KAYNAKLARI 87 TOPLUM 93 PERFORMANS TABLOLARI 101 GRI GÖSTERGELERİ

Detaylı

Türkiye nin Sabancı sı...

Türkiye nin Sabancı sı... Türkiye nin Sabancı sı... 1 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Değer Yaratan... Sorumlu... 3 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Aktif Katılımcı... 5 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Yaratıcı...

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında CEO nun Mesajı Yapı Kredi Hakkında Yönetişim Çalışanlarımız Sürdürülebilir Bankacılık Doğal Kaynakların Korunması Toplum Performans Tabloları GRI

Detaylı