AB DE GEÇTİĞİMİZ HAFTA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB DE GEÇTİĞİMİZ HAFTA"

Transkript

1 AB DE GEÇTİĞİMİZ HAFTA Haber Özetleri Şubat 2010 (YIL: 2, SAYI: 8) ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU (USAK) AB ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Mebusevleri Mahallesi, Ayten Sokak, No:21, 06570, Tandoğan, ANKARA Tel: , Faks:

2 Bültende Yer Alan Konular AİHM Reformu İçin İlk Adım Atıldı...2 Çek Cumhuriyeti Yüksek İdare Mahkemesi, İşçi Partisi Hakkında Kapatma Kararı Verdi...4 İTO ile İtalya nın İstanbul Başkonsolosluğu Arasında Vize Kolaylığı Anlaşması...5 Kıbrıs Rum Meclisi Garantörlük Karşıtı Bildiriyi Onayladı...6 Çin in Sırbistan Yatırımları ve AB-Çin İlişkilerinde Yeni Aşama...7 Avrupa Birliği, Nijer de Gerçekleştirilen Askeri Darbeyi Kınadı...8 Sayfa 1

3 AİHM Reformu İçin İlk Adım Atıldı Geçtiğimiz hafta İsviçre nin Interlaken kentinde bir araya gelen Avrupa Konseyi Adalet Bakanları, ağır dosya yükü, personel ve bütçe yetersizlikleri nedeniyle son dönemde etkinliği giderek sorgulanmaya başlanan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin (AİHM) kapsamlı reformu için düğmeye bastılar. Günümüzde 47 ülkenin 800 milyondan fazla vatandaşı için insan hakları bağlamında nihai yargı organı olarak faaliyetlerini yürüten AİHM, Sovyetler Birliği nin çökmesi ve akabinde birçok Doğu ve Orta Avrupa ve son olarak Kafkasya ülkelerinin de Avrupa Konseyine üye olmaları ile yargı yetkisi alanını oldukça genişletmiş; her yıl bilhassa söz konusu ülkelerden gelen on binlerce başvuru neticesinde tıkanmanın eşiğine gelmişti. Mahkemenin Genel Sekreteri Erik Friebergh, yapmış olduğu basın açıklamasında, başvurularda geçtiğimiz yıla nazaran %15 oranında artış olduğunu, Mahkemenin söz konusu artışa göre kapasitesini artırma yönünde girişimlerde bulunduğunu ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti. İstatistiklere göre, Mahkemenin önünde şu an itibariyle 120 bin bekleyen dosya bulunuyor. Mahkemenin iç yargısal mekanizmasında bir reforma gidilmemesi halinde ise bu başvuruların 46 yıl içinde sonuçlandırılması pek mümkün gözükmüyor. Mahkemenin bakmakta olduğu derdest davaların sayısı ve geleceğe yönelik pek de iyimser olmayan senaryoları dikkate alan Avrupa Konseyi üye ülkeleri, yakın zamanda kapsamlı bir reform yapılması konusunda anlaştılar. Avrupa toplumunun geçirmiş olduğu dönüşümün ihtiyaçlarına yanıt verebilen bir Mahkemenin oluşturulması bağlamında öne sürülen reformlardan biri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ne ekli 14 no lu Protokoldür. Mayıs 2004 te imzaya açılan belgenin temel amacı, ağır dosya yükünü hafifleterek, Mahkeme nin içtihat yaratabilecek potansiyele sahip ciddi insan hakları ihlallerine yoğunlaşmasını sağlamaktır. Tek yargıçlı mahkemelerin yetki alanını genişleterek başvurunun kabul edilebilirliğine ilişkin kararları bu mahkemeye devreden Protokol, yerleşik içtihatlara ilişkin başvuruların da yedi yargıç yerine üç yargıçlı komiteler tarafından ka- Sayfa 2

4 rara bağlanmasına olanak tanımıştır. Böylelikle, yargıçların daha fazla başvuruyu ele alarak yargılama sürecinin hızlandırılması amaçlanmaktadır. Protokol tarafından getirilen bir diğer önemli yenilik, yeni bir kabul edilebilirlik kriterinin Sözleşmeye eklenmesidir. Buna göre, bir ihlal iddiası, ancak ciddi olması halinde kabul edilebilir addedilebilecektir. Sözleşmenin 35(3). maddesi şu şekilde değiştirilmiştir: Mahkeme, başvuruyu, işbu Sözleşme ve Protokolleri hükümleri ile bağdaşmaz, açıkça dayanaktan yoksun veya başvuru hakkının kötüye kullanılması olarak değerlendirirse; veya başvurucunun ehemmiyetli bir dezavantaja maruz kalmamış olduğuna kanaat getirirse, işbu Sözleşme ve Protokollerinde tanımlanan insan haklarına saygı anlayışının başvurunun esastan incelenmesini gerektirmemesi ve de ulusal bir mahkeme tarafından layıkıyla ele alınmamış hiçbir davanın bu gerekçeyle reddedilmemesinin sağlanması şartıyla, 34. madde uyarınca sunulan herhangi bir kişisel başvuruyu kabul edilemez olarak ilan eder. Bu madde ile getirilen ehemmiyetli bir dezavantaja maruz kalma ön şartının mahkemenin takdir yetkisine bağlı olması ve belirsizlik yaratması muhtemel olmakla birlikte, asıl amacı başvurular açısından AİHM in filtre kapasitesinin geliştirilmesidir. Yapılan tahminlere göre, yeni dönemde Mahkeme nin kapasitesinin %20-25 civarında artması beklenmektedir. Protokol aynı zamanda Avrupa Birliği ne de bir tüzel kişi olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ne taraf olma imkânı tanımaktadır yılının başına kadar 14 no lu Protokol, 47 Avrupa Konseyi üyesinin 46 sı tarafından onaylanmış, geriye tek başına Mahkemenin dosya yükünün %28 ini oluşturan Rusya kalmıştı. Yoğun müzakereler neticesinde Protokolü imzalayacağını açıklayan Rusya, karşılığında, ülkeyi ilgilendiren her davada bir yargıcını bulundurma hakkı elde etti. Protokol ün 2010 Haziran ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Sayfa 3

5 Çek Cumhuriyeti Yüksek İdare Mahkemesi, İşçi Partisi Hakkında Kapatma Kararı Verdi Çek Cumhuriyeti Yüksek İdare Mahkemesi, 17 Şubat 2010 Çarşamba günü almış olduğu kararda aşırı sağ İşçi Partisi nin kapatılmasına kararı verdi. Mahkemenin 120 sayfalık kararında, Parti, ırkçı, antisemitik, yabancı ve eşcinsel düşmanlığını teşvik eden söylemlerde bulunmakla suçlanıyor ve Çek demokrasisine bir tehdit olarak tanımlanıyor. Neonazi gruplarla yakın ilişkide bulunduğu tespit edilen partinin kapatılması, 1993 te bağımsızlığını ilan eden Çek Cumhuriyeti siyasi tarihinde bir ilki oluşturuyor. Mahkemenin tespitlerini inkâr eden ve kapatma kararını eleştiren parti lideri Tomas Vandas, karara karşı temyize başvuracaklarını, sonuç elde edememeleri halinde ise yeni bir parti ismi altında Mayıs ta gerçekleştirilecek olan genel seçimlere katılacaklarını ifade etti. Ülkede genel bir destekçi kitlesine sahip olmayan İşçi Partisi, geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sadece %1 oranında oy alabilmişti. Ayrıca Parti nin Çek Parlamentosunda üyesi bulunmuyor. Çek kanunları uyarınca her ne kadar Yüksek İdare Mahkemesi nin bir partinin kapatılması hakkında karar verebileceği ifade ediliyor olsa da Mahkeme, kendi inisiyatifiyle harekete geçemiyor. Sürecin başlatılabilmesi için hükümetin veya cumhurbaşkanının girişimde bulunması gerekiyor. Hükümet, Parti nin kapatılması için ilk kez 2008 yılında Mahkemeye başvurmuş ancak başvurusu reddedilmişti. EUObserver da yer alan habere göre, uzmanlar, İşçi Partisi hakkında verilen bu önleyici nitelikteki kararın, ülkede hala aktif olarak faaliyette bulunan Komünist Partisi için uyarı mahiyetinde olduğunu belirtiyorlar. Sovyetler döneminden bu yana varlığını sürdüren ve kimi siyasiler tarafından demokrasi adına bir utanç kaynağı olarak gösterilen Komünist Partisi, Çek Parlamentosunda üçüncü büyük siyasi grubu oluşturuyor. Parti, 2006 yılında gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde %13 oranında oy almıştı. New York Times a göre, Çek Komünist Partisi, Polonya ve Macaristan daki muadillerinin aksine kendisini yeni demokratik düzene uygun olarak geniş kapsamlı bir reforma tabi tutma- Sayfa 4

6 dı. Bu nedenle, hala birçok kimse tarafından demokrasiye yönelik bir tehdit olarak algılanıyor. İTO ile İtalya nın İstanbul Başkonsolosluğu Arasında Vize Kolaylığı Anlaşması İstanbul Ticaret Odası ve İtalya nın İstanbul Başkonsolosluğu arasında geçtiğimiz hafta içerisinde imzalanan anlaşma uyarınca, iş adamlarına İTO tarafından verilecek tanıma mektubu sayesinde 5 yıllık süreli Schengen vizesi alımının önü açıldı. İmza töreninde bir konuşma yapan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, uluslararası ticaretin önündeki en büyük engellerden birinin vize olduğunu ifade ederek, önümüzdeki dönemde Türk işadamlarının çok daha kolay ve uzun süreli vize alabilmelerini sağlayacaklarını belirtti. Yeni düzenlemeye göre, Avrupa ya iş gezisinde bulunacak işadamları, İtalyan Konsolosluğuna İTO dan alacakları tanıma mektubu ile başvurmaları halinde 5 yıla kadar Schengen vizesi alabilecekler. Bu mektubu verirken çok titiz ve ilgilinin söz konusu kriterleri yerine getirip getirmediğini inceleyeceklerini ifade eden Yalçıntaş, böylelikle prosedürel zorlukların büyük ölçüde önüne geçileceğini belirtti. İtalyan Konsolosluğundan alınacak Schengen vizesinin hangi ülkeleri kapsayacağına ilişkin bir soru sorulması üzerine Yalçıntaş, bu vizeyle, diğer tüm Schengen ülkelerine girilebileceğini söyledi. Daha sonra söz alan İtalya nın İstanbul Başkonsolosu Massimo Rustico, İTO ile uzun süredir devam eden iş birliklerine vurgu yaparak, sırf geçtiğimiz yıl 50 bin vize verdiklerini ifade etti. İtalyan firmalarının Türkiye pazarına girişinde İTO nun yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eden Rustico, bu nedenle Murat Yalçıntaş a İtalyan Devlet Nişanı takdim etti. Sayfa 5

7 Kıbrıs Rum Meclisi Garantörlük Karşıtı Bildiriyi Onayladı Kıbrıs Rum Meclisi, Kıbrıs ta garantiler ve garantörlük haklarını reddeden bildiriyi oybirliği ile onayladı. Rum Temsilciler Meclisi tarafından 18 Şubat ta onaylanan bildiride, AB ye üye bir devlet olan Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti nde garantiler ve garantörler düşünülemez ifadesi yer alıyor. Söz konusu karar, 1960 tarihli Garanti Anlaşması ile Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ye sağlanan garantörlük hakkının Rum tarafınca tek taraflı olarak reddi anlamına geliyor. Adada çözüm için kapsamlı müzakereler devam ederken Rum Meclisince onaylanan bildirinin çözüm çabalarını olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor. Bu doğrultuda, KKTC deki siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri de Rum Meclisi tarafından onaylanan bildiriye tepki gösterdi. KKTC başbakanı Derviş Eroğlu, Rum Meclisinin garantörlük haklarının kabul etmediğini belirttiği kararın, müzakerelerin sürdüğü bir dönemde, müzakereleri baltaladığını vurguladı. Eroğlu, Türkiye nin etkin ve fiili garantisinden taviz veremeyiz diyerek Türk tarafının da bu konudaki kırmızı çizgilerine dikkat çekti. CTP Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer söz konusu bildiriyi, Kıbrıs sorununun çözüm sürecine ilişkin art niyetle atılmış bir adım olarak nitelerken; DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, garantilere ilişkin karardan sonra müzakerelere devam etmenin bir anlamı kalmadığını belirtti. Rum Meclisinin onayladığı bildiriye tepki gösteren sivil toplum örgütleri adına ise Bağımsızlık İttifakı Sözcüsü HasanYılmaz Işık açıklamalarda bulundu. AB Haber tarafından yayımlanan habere göre, 22 Bağımsız Sivil Toplum Örgütü adına açıklama yapan Işık, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti nin varlığının 1960 Kıbrıs Londra ve Zürih Antlaşmalarına ve bu antlaşmaların tarafı olan ülkelerin çıkarları ve garantörlüğü esasına dayandığını anımsattı. Ayrıca yapılan açıklamada, Rum Meclisinin Türkiye nin ve diğer garantör ülkelerin uluslararası antlaşmalardan doğan garantörlük haklarını reddeden kararı, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti nin temelli olarak varlığına son verecek siyasal bir süreci başlatan siyasi bir karar olarak nitelendirildi. Sayfa 6

8 Çin in Sırbistan Yatırımları ve AB-Çin İlişkilerinde Yeni Aşama Çin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Sırbistan a köprü, enerji santrali ve altyapı alanlarında olmak üzere kapsamlı yatırımlar yapacağını açıkladı. Sırbistan ile imzalanan anlaşmaya göre Çin, Tuna nehri üzerinde 170 milyon Euroluk köprü yapımı projesi için yılın ikinci yarısında harekete geçecek. Sırbistan ın enerji üretim tesislerinin yenilenmesi ile ilgili 890 milyon Euroluk ikinci bir projede ise temel finansör olarak Çin Exim Bank aktif rol oynayacak. Yukarıda bahsedilen iki pilot projenin sorunsuz tamamlanması halinde Çin-Sırbistan arasında yeni anlaşmaların imzalanacağı ve yeni yatırımların hayata geçirileceği yetkililer tarafından dile getirildi. Ayrıca Çin in Bosna-Hersek ve Hırvatistan a da yatırım yapmayı tasarladığını duyurması, Çin in Avrupa nın kapısına dayanması şeklinde yorumlara sebep oldu. Bilindiği gibi Çin uzun yıllar çok yüksek büyüme oranlarını yakalamayı başarmış ( döneminde yıllık ortalama %11), geçtiğimiz aylarda Almanya yı da geçerek dünyanın en büyük ihracatçısı konumuna yükselmişti (2009 için ihracat hacmi yaklaşık 1,2 trilyon dolar). İlk olarak Asya da konumunu sağlamlaştıran Çin, ikinci olarak Afrika pazarlarına yönelmiş, enerji açığını kapatmak için Afrika coğrafyasında kapsamlı ekonomik faaliyetlere girişmişti. Finansal krizle birlikte ortamın da elvermesi nedeniyle Çin, son olarak Balkan ve Doğu Avrupa pazarlarına yönelmiş gözüküyor. Çin in Avrupa nın arka bahçesine girmiş olması kimi AB yetkililerini oldukça rahatsız etmiş durumda. Son yıllarda AB nin Çin e karşı hızla artan ticari açığı zaten kaygıları ciddi oranda artırmış durumda idi yılında yaklaşık 80 milyar Euro olan AB nin ticaret açığı 2009 başı itibariyle 163,5 milyar Euro ya yükseldi. İkili arasındaki ticaret hacmi ise 360 milyar Euro yu aştı. Ancak ikili ilişkilerin tek başına AB yi bağımlı kıldığını söylemek mümkün gözükmüyor. Zira AB Çin in en büyük ticari ortağı konumunda ve Çin AB nin en fazla ithalat yaptığı ülke unvanını elinde tutmuyor. Ayrıca ihracata dayalı büyüme stratejisi takip eden Çin in büyümesinin motoru olarak AB ve ABD tüketicileri gösteriliyor. Dolayısıyla ilişkilerin seyrini AB nin tek taraflı bağımlılığı yerine karşılıklı bağımlılık şeklinde yorumlamak daha doğru gözükmektedir. Yine de dengelerin uzun vadede Çin den yana değişmekte oldu- Sayfa 7

9 ğunu gören AB li yetkililer Çin e karşı rekabet stratejilerinin geliştirilmesi üzerine çalışıyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde, konunun AB gündeminde daha fazla yer alması bekleniyor. Avrupa Birliği, Nijer de Gerçekleştirilen Askeri Darbeyi Kınadı Batı Afrika ülkesi Nijer, devlet başkanının görev süresini uzatan bir düzenlemeyi devreye sokmasına karşı, 18 Şubat tarihinde ordu darbesine sahne oldu. Anayasanın askıya alındığı ve devlet kurumlarının feshedildiği askeri darbe üzerine, Avrupa Birliği Nijer deki askeri darbeyi kınayan bir açıklamada bulundu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, 19 Ocak tarihinde Nijer deki askeri darbenin kınandığı belirten bir açıklamada bulundu ve askeri cuntaya demokrasinin derhal yeniden tesisi için çağrıda bulundu. Ashton, yaptığı açıklamada, AB nin Afrika Birliği ve Batı Afrika bölgesel bloğu ECOWAS ın Nijer deki gelişmeler konusunda dile getirdikleri derin endişeyi paylaştıklarını belirtti. Ashton ayrıca Nijer deki siyasi krizi yakından takip ettiğini ve etmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi. Sayfa 8

10 Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu yayınıdır. Tüm hakları saklıdır. Önceden yazılı izin alınmaksızın hiçbir iletişim, kopyalama sistemi kullanılarak yeniden basılamaz. Akademik ve haber amaçlı kısa alıntılar bu kuralın dışındadır. Bu konudaki taleplerinizi aşağıda belirtilen iletişim adresine iletebilirsiniz: Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Yayınlar Departmanı Mebusevleri Mahallesi, Ayten Sokak, No: , Tandoğan, Ankara Tel: Fax: USAK HAKKINDA USAK, ulusal ve uluslararası siyaset, ekonomi, hukuk, toplumsal bilimler ve güvenlik alanlarında faaliyet gösteren bağımsız bir düşünce kuruluşudur (think-tank). Öncelikli olarak kamuoyunun tarafsız, doğru ve yeterli bilgi ihtiyacını karşılamayı amaçlar. Bu amaç çerçevesinde özel ve kamu kuruluşlarının, firmaların ve medya kuruluşlarının taleplerinin yanı sıra, bireysel talepleri de karşılamaya çalışır. USAK'ın yerine getirmeye çalıştığı önemli amaçlarından biri Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu bilgileri toplamak ve bilgi yığınları içinden gerekli seçkiyi yapmaktır. İhtiyaç sahibine, ihtiyaç duyduğu anda istediği nitelik ve nicelikte bilgiyi sunmaya çalışır. Aynı çerçevede bilgilerin değerlendirilmesi ve analiz edilmesi de USAK'ın amaç ve görevleri arasındadır. Gerekli nitelikli personelin yetiştirilmesi ve eğitim hizmetlerinin verilmesi, uzmanlar ve uygulayıcılar arasındaki iletişim eksikliğinin giderilmesi USAK ın amaçları arasındadır. Alan çalışmalarına ek olarak USAK kuramsal ve kavramsal alanda da kendisine görevler düştüğünün bilincindedir. Günümüzde anlaşmazlıkların önemli bir kısmının kavram karmaşasından doğduğunu düşünen USAK, kavramların doğru tanımlanmasına büyük önem verir. Özellikle Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı sorunlarda kavram karmaşasının rolü büyüktür. USAK Türkiye için dünyalı, dünya için Türkiyeli kavramları sunmaktadır yılında kurulan USAK merkez binası Ankara Mebusevleri'ndedir. Merkez'de 34 tam zamanlı akademisyen, uzman ve araştırmacı ile 7 teknik personeli bulunan USAK ayrıca Türkiye ve dünya çapında 100 ün üzerinde akademisyen, alanında uzman, araştırmacı ve yazar ile çalışmaklarını zenginleştirmektedir. Bunlara ek olarak anlaşmalı, yarı-zamanlı ve gönüllü çalışanlar da zaman zaman USAK çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Staj ve eğitim programları çerçevesinde her dönemde eğitim vermektedir. Katılımcılar sadece Türkiye'den değil, dünyanın diğer ülkelerinden de gelmektedirler. USAK bir tür 'şemsiye örgüt' yapılanması modelini izlemektedir. Kendisine bağlı 7 araştırma merkezi aracılığıyla çalışmalarını yürütür. Sayfa 9

11 USAK doğru bilginin, daha iyi bir eğitimin ve daha iyi bir iletişimin Türkiye ve insanlığın daha mutlu ve refah içinde yaşamasına katkıda bulunacağına inanır. USAK'ın en temel ilkesi şudur: bilgi doğru kullanıldığı sürece güçtür. USAK AB ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (ABAM) USAK-ABAM, USAK çatısı altında yer alan en önemli merkezlerden biridir. Merkezin idari ofisi, USAK Ankara Merkez Binası nda olmakla birlikte çok sayıda uzman farklı şehir ve ülkelerden ABAM ın çalışmalarına katılmaktadır. Avrupa Birliği'nin (AB) gelişimi, kurumları, hukuki statüsü, AB üyelerinde siyaset, AB dış ve güvenlik politikaları, Güney Avrupa ve Balkanlar, Avrupa nın politik ekonomisi ve küreselleşme merkezin temel ilgi alanlarıdır. Ayrıca Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye'nin AB'ye katılım süreci de merkezin en çok önem verdiği konular arasındadır. Tüm bunlara ek olarak merkez AB'den yola çıkarak bölgesel entegrasyon hareketlerini kuramsal ve uygulamalı olarak incelemektedir. Merkez'in USAK Evi içinde bir de Avrupa Birliği Kitaplığı bulunmaktadır. ABAM uzmanları çalışmalarını siyasi olmaktan çok, bilimsel alanda gerçekleştirirler. Konulara siyah-beyaz taraf olmak yerine, evresel bilimin ilkeleri doğrultusunda bakarlar. Genel USAK ilkeleri, diğer USAK merkezlerinde olduğu gibi USAK-ABAM da da geçerlidir. Hangi görüşte olursa olsun, hangi farklı açılardan bakarsa baksın USAK-ABAM uzmanları evrensel bilimsel kriterleri izlemek zorundadırlar. ABAM çatısı altında birbirinden çok farklı görüşleri savunmak mümkündür. Ancak ABAM ülkemizde AB hakkında, AB ülkelerinde ise Türkiye hakkında ciddi önyargıların bulunduğunu, bu önyargıların ise uzun çalışmalar sonucunda bir ölçüde azaltılabileceğini düşünmektedir. Bu çerçevede ABAM ın en önemli misyonlarından bir tanesi AB ye Türkiye yi, Türkiye ye de AB yi doğru tanıtmaktır. ABAM uzmanları Türkiye nin Avrupa nın doğal bir parçası olduğunu varsaymakta ve Türkiye AB ye tam üyesi olsun ya da olmasın, Türkiye-AB ilişkilerinin hayati olmaya devam edeceğini düşünmektedirler. Sayfa 10

12 İlgi ve Uzmanlık Alanları Türkiye-AB İlişkileri Avrupa nın Politik ve Ekonomik Yapısı AT Hukuku, Türkiye-AT Ortaklık Hukuku Güney Avrupa, Doğu Akdeniz Havzası ve Kıbrıs Sorunu Avrupa nın Politik Ekonomisi Göç Problemi Türkiye nin Politik Ekonomisi AB ve Küreselleşme Türkiye-AB Ekonomi İlişkileri ve Gümrük Birliği AB'de Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Yunanistan ın Politik Ekonomisi ve Balkanlar Avrupa Entegrasyon Teorileri Avrupa Genişlemesi Sayfa 11

13 USAK AB ARAŞTIRMALARI MERKEZİ DOÇ. DR. MEHMET ÖZCAN (BAŞKAN) USAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Özcan, aynı zamanda USAK Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi nin başkanıdır. Temel çalışma alanları Türkiye-AB ilişkileri ve AB Hukuku dur. Yüksek lisansını 1999 yılında İngiltere-Galler Aberysthwyth Hukuk Fakültesinde tamamlayan Özcan, doktora çalışmasını ise Avrupa Birliğinde Fikri Hakların Düzenlenmesi ve Malların Serbest Dolaşımına Etkisi üzerine yapmıştır. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğretim üyeliğinin yanı sıra Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde AB de İnsan Haklarının Gelişimi konularında ders vermektedir. Özcan ın alanında yayınlanmış çok sayıda makale ve kitabı bulunmaktadır. FATMAYILMAZ ELMAS Fatma Yılmaz Elmas, AB de ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde Kıbrıs sorunu, Türkiye-AB ilişkileri konularına odaklanmaktadır. Elmas ın AB de ırkçılığı ele alan kitabının yanı sıra alanında yayınlanmış birçok makale ve bildirisi bulunmaktadır. MUSTAFA KUTLAY Mustafa Kutlay, küresel politik ekonomi, Avrupa nın politik ekonomisi, Türkiye de devlet-piyasa etkileşimi, Türk ekonomisinin dönüşümü, Türkiye-AB ilişkileri ve Avrupa entegrasyon teorileri alanlarında çalışmalarını yürütmektedir. CEREN MUTUŞ Ceren Mutuş, AB Hukuku ve Türkiye-AT Ortaklık Hukuku üzerine çalışmalarını yürütmektedir. Başlıca ilgi alanları AB Hukuku, Uluslararası Ceza Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku dur. MUZAFFER VATANSEVER Muzaffer Vatansever, Balkanlar üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Odaklandığı temel konular Balkanlar ın Avrupalılaşma süreci, Türkiye-Balkan ülkeleri ilişkileri ve Yunanistan'ın ekonomi-politiğidir. Sayfa 12

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni 27 Haziran 3 Temmuz 2012 İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 AB ÜLKELERİNDE SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI İKV NİN DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMDA ELE ALINDI... 2 İKV AB

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni 30 Mayıs 5 Haziran 2012 İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 İRLANDA HALKI OYUNU MALİ SÖZLEŞME LEHİNDE KULLANDI... 2 AVRUPA KOMİSYONU İSTİKRAR, BÜYÜME VE İSTİHDAMIN ARTIRLMASI İÇİN

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

I84 İKV DEN YENİ YAYIN ÖZEL - ANKARA ANLAŞMASI NIN ELLİNCİ YILDÖNÜMÜ

I84 İKV DEN YENİ YAYIN ÖZEL - ANKARA ANLAŞMASI NIN ELLİNCİ YILDÖNÜMÜ I84 İKV DEN YENİ YAYIN EYLÜL 2013 19 6 5 KRİZ SÖZLÜĞÜ 100 KELøMEDE AVRUPA NIN EKONOMøK KRøZø İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları Yayın No: 261 A A N K A S. 0 0 1 5 3 I I N N L I Y I 2 19 6 5 ÖZEL - ANKARA

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ Harf Eğitim Yayıncılığı: 52 Akademik: 6 * Editörler (alfabetik sırayla) Semih AKTEKİN Penelope HARNETT Mustafa ÖZTÜRK Dean SMART * Birinci

Detaylı

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İçindekiler I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1) AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHÇESİ... 2 2) AVRUPA BİRLİĞİNİN KURUMLARI... 6 3) AVRUPA BİRLİĞİNDE YASAMA VE KARAR ALMA

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI NIN GÜMRÜK BİRLİĞİ İLE İLGİLİ BASIN DUYURUSU... 2 EKONOMİ BAKANI ZAFER ÇAĞLAYAN GÜMRÜK BİRLİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 1, Sayfa: 347-367, ELAZIĞ-2005 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU The Problem Of Cyprus

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III-

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- İÇİNDEKİLER I- TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- SİYASİ KRİTERLER ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR... 7 IV- VİZE MUAFİYETİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI...

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 08.10.2014 SWD(2014) 307 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU TÜRKİYE NİN KATILIM YÖNÜNDE İLERLEMESİ NE İLİŞKİN KOMİSYON 1999 DÜZENLİ RAPORU ***************************** 1 İçindekiler A Giriş a) Sunuş b) Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler Son gelişmeler

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni 23 29 Mayıs 2012 İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 İKV BAŞKANI PROF. DR. HALÛK KABAALİOĞLU ÇİN DE NANKEİ ÜNİVERSİTESİ NDE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ KONUSUNDA BİR KONFERANS VERDİ...

Detaylı

AB - Türkiye İlişkileri

AB - Türkiye İlişkileri Kasım 2014 Yıl: 1 Sayı: 1 Hem Seviyeli Hem Keyifli AB - Türkiye İlişkileri Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri Çıkmaz Sokakta mı? AB Bakanlığı Siyasi İşler Başkanı Ege Erkoçak Röportajı AB nin Türkiye

Detaylı

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI E Bülteni

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI E Bülteni İKTİSADİ KALKINMA VAKFI E Bülteni İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 AB VE ABD ARASINDAKİ TRANSATLANTİK TİCARET VE YATIRIM ORTAKLIĞI MÜZAKERELERİ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ SEMİNERİ YAPILDI... 3 ANKARA ANLAŞMASI NIN

Detaylı

50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ GENİŞ AÇI YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ TÜRKİYE'NİN DAİMİ TEMSİLCİLERİDİR BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ

50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ GENİŞ AÇI YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ TÜRKİYE'NİN DAİMİ TEMSİLCİLERİDİR BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ Sayı 3, Temmuz - Ağustos - Eylül 2011 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yerel Süreli Yayınıdır. Ücretsiz Olarak Dağıtılır. ISSN: 1308-528X GENİŞ AÇI 50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

yönünde belirlediği AB tam üyelik hedefi çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerine yönelik bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır.

yönünde belirlediği AB tam üyelik hedefi çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerine yönelik bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. GİRİŞ Bu çalışmamız, 1958 tarihinde Roma Antlaşması nın yürürlüğe girmesi ve AET nin kurulmasından günümüze kadar geçen 40 yılı aşkın sürede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin nasıl geliştiğini

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 www.abgs.gov.tr ISBN 978-975-19-4654-6 Avrupa

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 10 Ekim 2012 SEC (2012) 336 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 {COM(2012) 600} ekindeki

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni 29 Şubat 6 Mart 2012 İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 AVRUPA BİRLİĞİ DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ 1-2 MART TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ... 2 AVRUPA KOMİSYONU NUN 2011

Detaylı