FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2014"

Transkript

1 Başak Kültür ve Sanat Vakfı Başak Culture and Art Foundation Kayışdağı Mah. Uslu Cad. Nihat sok. No:55/A Ataşehir İSTANBUL T F facebook.com/basaksanat - twitter.com/basaksanatvakfi FAALİYET RAPORU Başak Kültür ve Sanat Vakfı Başak Culture and Art Foundation

2 Başak Kültür ve Sanat Vakfı Başak Culture and Art Foundation FAALİYET RAPORU

3 Başak Kültür ve Sanat Vakfı Başak Culture and Art Foundation Kayışdağı Mah. Uslu Cad. Nihat sok. No:55/A Ataşehir İSTANBUL T F facebook.com/basaksanat - twitter.com/basaksanatvakfi YÖNETİM KURULU THE BOARD BAŞKAN PRESIDENT ŞAHHANIM KANAT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ MEMBERS OF THE BOARD BEHİCE BORAN, AYTEN ŞAHİN AHMET ŞAHİN, GÜLCAN ÇETİNKAYA YAYINA HAZIRLAYAN PREPARED BY EDİTÖR EDITOR REDAKSİYON PROOFREADING ÇEVİRİ TRANSLATED BY TASARIM DESIGN BSV Belma Yıldıztaş Dilan Şahin Şeyda Bilken Serok Demircan VAKIF ÇALIŞANLARI STAFF HÜMEYRA TUSUN YEĞİN, DİLAN ŞAHİN BELMA YILDIZTAŞ, ŞEYDA BİLKEN ŞÜKRAN KARAŞ, EMİN SARIKAYA PSİKOLOJİK DANIŞMAN PSYCHOLOGCAL COUNSELOR NALAN ÖZÇETE, AYSEL POLATSOY YELİZ YILMAZ HUKUK DANIŞMANI LEGAL ADVISOR CEVRİYE AYDIN, ŞİRİN GÜNER MUHASEBE ACCOUNTANT FERİT MÜFİT BAYRAM 3

4 SUNUŞ İÇİNDEKİLER CONTENTS SUNUŞ INTRODUCTION PROJELER THE PROJECTS ATÖLYELER WORKSHOPS SEMİNERLER SEMINAR GÖNÜLLÜLER VOLUNTEERS PLATFORM VE GİRİŞİMLER PLATFORMS AND INITIATIVES ORTAKLIKLAR VE İŞBİRLİKLERİ PARTNERS AND ASSOCIATES YAYINLAR PUBLICATIONS Başak Kültür ve Sanat Vakfı ırkı, dili, rengi, cinsiyeti, yaşı, siyasal ya da başka düşünceleri, ulusal, etnik ve sosyal kökeni, mülkiyet, sakatlık, doğuştan gelen ve sonradan kazanılan statüleri ve diğer bütün farklılıklarını bir yana bırakarak; çocuğun hakları ile birlikte bir 'birey' olarak kabul edilmesi için çalışır. Çocuğun ve toplumun 'Temel İnsan Hakları ve Özgürlüklerine' saygının arttırılmasını; 'çocuğun yüksek yararının' korunmasını ve 'eğitim, kültür, sanat' yolu ile çocuğun yeteneklerini geliştirmesine destek olmayı, ona yol göstermeyi amaçlar. Vakıf çocukların adil ve özgür bir toplumda büyümelerine ve çocuklar için demokratik bir toplumun tesis edilmesine katkıda bulunmak için hak odaklı çalışmalar yapar ve işbirliklerini teşvik eder. INTRODUCTION Başak Culture and Art Foundation works for children to be accepted as individual with their rights by putting aside race, language, color, sex, age, political or other thoughts, nationality, ethnic and social origin, property, disability, inherent and acquired status and other differences. The foundation aims to increase the respect to 'Human Rights and Fundamental Freedoms' of children and society, to protect 'the best interest of the child', to support children to develop their abilities through 'education, culture, art', and to lead them. The foundation does right-based works in order for children to grow up in a fair and free society and also in order to contribute to establish a democratic society for children, and encourages cooperation among organizations. 4 5

5 1. PROJELER 1. THE PROJECTS BÖLGESEL DESTEK MEKANİZMASIYLA TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ EŞİTSİZLİKLE VE KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE PROJESİ Proje, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilmiş, Başak Kültür ve Sanat Vakfı'nın öncülüğünde, Günebakan Kadın Derneği Mersin ve Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği Urfa ortaklığında, 3 farklı ilde yerel bazda (İstanbul'da Ataşehir ve Sancaktepe'de, Mersin'de Toroslar'da ve Şanlıurfa merkezde) 2 yıl süre ile Kasım 2012-kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi yerel destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ile birlikte amaçlayan proje ile 300 şiddet mağduru kadın doğrudan, 2 bin kadın dolaylı olarak, psikolojik, hukuki, kurumsal olarak desteklenmiştir. 3 ortak kurumun kendi faaliyet alanlarından ulaşmayı hedeflediği şiddet mağduru kadınlar yerel düzeyde yapılan bu desteklerden ücretsiz olarak faydalanmıştır. Kadınların gördüğü şiddetin türü, sıklığı, failinin tespiti; sivil toplum kuruluşlarına gelme nedenleri ve taleplerinin belirlenmesi; sivil toplumun bu talepleri nasıl cevapladığının ortaya konulması; kadınların devletin hukuksal ve sosyal destek kurumlarından ne ölçüde yararlanabildiği ve nerede sıkıntılar yaşandığı gözlenmiş ve sonuçlar raporlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. THE PROJECT FOR STRUGGLE AGAINST GENDER BASED INEQUALITY AND VIOLENCE AGAINST WOMENT THROUGH THE MECHANISM OF LOCAL SUPPORT The Project is a local project supported by the European Union Delegation, led by Basak Culture and Arts Foundation, in cooperation with Gunebakan Women's Association (Mersin), and Lifehouse Women's Solidarity Association (Sanliurfa) in Atasehir and Sancaktepe Districts of Istanbul, Akdeniz and Torostlar districts of Mersin, and city of Sanliurfa from November 2012 November. The aim of this Project is to struggle against gender based inequality and violence against women through the mechanism of local support. The proect has envisaged to at least 100 and a total of 300 female victims of violence in Istanbul, Mersin and Sanliurfa to overcome their victimness as well as providing psychological and legal support to treat the trauma that appears after violence. The women, who are the victims of violence have benefited from the support, which was organised on local level by the 3 partner organisations in their activity areas, free of charge The provision of psychological, legal and social support and guidance to women constitute the most important aspect of the project. It aimed at observing the type and frequency of violence, identification of the perpetrator, reasons to approach the civil society organisations and identification of demands, clarifying the ways in which the civil society organisations respond to these demands, as well as the extend to which which women benefit from the legal and social support institutions of the state and the difficulties they encounter. 4 5

6 1. PROJELER 1. THE PROJECTS ÇOCUKLAR İÇİN İNSAN HAKLARI VE SİNEMA Savunmasız çocukların insan hakları konusundaki farkındalıklarını ve sinema konusundaki bilgilerini arttırmak ve yeteneklerini geliştirmek; kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine destek olmayı amaçlayan proje BSV'nin öncülüğünde, Van Barosu ve DW-RS Producties'in (Amsterdam) ortaklığı ile Sivil Toplum Diyalogu Programının finansörlüğüyle Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 14 ay sürecek proje, Ekim 'te başlamış ve 15 farklı lokasyonda çocukların yanı sıra, sivil toplum örgütlerinin çocuklara ulaşma ve onlara hukuki, sosyal, kültürel, eğitsel anlamda destek sağlayabilmeleri için kurumsal kapasitelerini geliştirmeye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, hazırlanan ve fonlanan proje ile Türkiye'de 14 ilde (Van, Manisa, İzmir, Denizli, Hatay, Adana, Mersin, Tunceli, Bitlis, Erzurum, Batman, Ordu, Düzce, İstanbul) ve Amsterdam'da göçten etkilenen, sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel etkinliklere ulaşma da dezavantajlı olan yaşları arasındaki çocuklar için insan hakları ve sinema atölyeleri gerçekleştirilecektir. Proje ile her lokasyondan 25 çocuğa, 5 ila 10 STK'ya ve ilgili yerel birimlerden 20 ila 30 katılımcıya ulaşmak hedeflenmektedir. Van Barosu-Çocuk Hakları Komisyonu üyesi avukatlar çocukların insan hakları konusunda bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının arttırılması için geliştirdikleri Çocuklar İçin İnsan Hakları modülünü 15 farklı lokasyonda uygulamaktadır. Eş zamanlı olarak, Proje Danışmanı - Yönetmen Derya Durmaz çocuklarla birlikte Amerikalı Yönetmen ve akademisyen Theron Patterson ile sinema atölyesini gerçekleştirmektedir. Projenin Avrupa'dan ortağı DW-RS'den hak savunucuları ve sinemacılar skype görüşmeleri ile çalışmanın bütün etaplarına dâhil olmakta; Amsterdam Atölyesine ev sahipliği yapmaktadır. HUMAN RIGHTS FOR CHILDREN AND FILMMAKING The project, which has 3 partner organizations (Başak Culture and Art Foundation, Van Bar Association, and DW-RS Producties - Amsterdam), is carried out by Republic of Turkey Ministry for European Union Affairs, financed by Civil Society Dialogue Program. The project aims to increase the awareness on human rights and the knowledge on filmmaking, and to develop the abilities for vulnerable children. Thus, they will be able to express themselves in a better way. At the same time, it also aims CSOs in the project areas to reach those children, and aims to contribute to develop their institutional capacity in order to provide legal, social, cultural, educational support to children. In this respect, with the project prepared and financed,human rights and filmmaking workshops will be carried out in 14 cities of Turkey (Van, Manisa, İzmir, Denizli, Hatay, Adana, Mersin, Tunceli, Bitlis, Erzurum, Batman, Ordu, Düzce, İstanbul) and in Amsterdam for children aged between who affected from migration and are disadvantaged to reach social, cultural, artistic and educational activities. We are planning to reach 25 children from every location, 5-10 CSOs and participants from related local units. The lawyer(s) who are the member of Children's Rights Commission from Van Bar Association will implement the module which they carried out in 15 different locations in order to inform children about human rights and to increase their awareness. Simultaneously, Project Consultant/Director Derya Durmaz and American Director and academician Theron Patterson will carry out filmmaking project with children. The rights defenders and filmmakers from our partner DW-RS (Amsterdam) will get involved in all steps of the activities via Skype and they will also do works which will be carried out in Amsterdam. 6 7

7 1. PROJELER 1. THE PROJECTS KIZ ÇOCUKLARININ ZORLA EVLENDİRİLMESİNE KARŞI FARKINDALIK ÇALIŞMALARI VE KAMU SPOTU Proje, Hollanda Başkonsolosluğu MATRA İnsan Hakları Programı kapsamında fonlanmakta ve 9 ay süre ile Ataşehir ve Bağcılar ilçelerinde yapılacak saha çalışmasını ve eğitim toplantılarını kapsamaktadır. Zorla ve erken yaşta evlendirilmiş ya da bu riski taşıyan kız çocukları ve genç kadınlara ulaşıp mevcut durumlarını ortaya çıkarma, yaşadıkları adaletsizlikleri görünür kılma; hakları ve hakların talep edilmesi yönünde önce onları sonra yakın çevrelerini bilinçlendirme faaliyetlerini içermektedir. Bu doğrultuda, hedef grupla derinlemesine görüşmeler yapılacak ve sonuçlar raporlaştırılacaktır. Çalışmanın bu ayağı Maltepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Belma Akşit'in danışmanlığında yürütülmektedir. Öte yandan, proje ile kız çocuklarının zorla ve erken yaşta evlendirilmelerine yönelik kamuoyunda bir farkındalık yaratmak için bir kamu spotu çekilecek; söz konusu sorunun görünür kılınması ve gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır. AWARENESS ACTIVITIES AGAINST FORCEDLY MARRIAGE OF FAMELE CHILDREN AND PUBLIC SPOT The Project supported by Netherland Consulate Human Rights Funds and will continue for 9 months. Young women and girls who are forced to marriage or in this risk group will be reached in Ataşehir and Bağcılar. They will be trained about their rights, violation of these rights and process of demanding their rights. Families will be informed about forced and early marriage leading to violation of the terms of many of human rights.there will be face to face in-dept interwiews and focus-group meetings with the women forced to marriage and their mother also the young women at risk on same issue.also Prof Dr Belma Akşit who is vice-chancellor in Maltepe University and director of Humanities and Social Sciences Research and Application Center will support the Project with her perspective and her experience. Within the scope of the project, families, local governments, NGOs will be informed and encouraged for cooperation. In that respect press conference will be held periodically and public spots will be shot. 8 9

8 1. PROJELER 1. THE PROJECTS DRAMA VE KENDİ OYUNCAĞINI KENDİN YAP ATÖLYESİ SURUÇ VE FİDANLIK Başak Kültür ve Sanat Vakfı'nın kendi öz kaynakları ile yerel düzeyde çalışan birimlerin desteğiyle Suruç ve Fidanlık'taki çadır kentlerde çocuk ve gençler için geliştirdiği psiko-sosyal destek çalışmaları yılında 3 ay aralıksız devam etmiştir. Suruç ve Fiadanlık'a Kobane ve Şengal'de süren savaş ve katliamlardan kaçarak gelen çoğu kadın ve çocuk olan insanların acil temel ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra, ne yazık ki geri plana itilen travma sonrası psiko-sosyal destek almaları ve özellikle çocukların oyun ile bir işe/eyleme kanalize olması büyük bir eksiklik olarak görünmektedir. Bu eksikliği gidermek ve vakfımızın öncelikli hedef grubu olan göç mağduru (politik ve yasal olarak gelen gruplar 'göçmen' olarak kabul edilmemekle birlikte, teknik olarak göç etmiş olduklarından) 'mülteci çocuklar' için ön hazırlıklarına İstanbul'da başladığımız Kendi Oyuncağını Kendin Yap atölyesi tasarlanmıştır. Atölye için, Suruç'ta eğitim verecek olan gönüllü Arkadaşlarımız Baran Demir ve Mizgin Acet, Plastik Sanatçı ve Akademisyen Seçil Yaylalı'dan bir hafta süre ile teknik eğitim almıştır. Eğitimci eğitiminin ardından, Suruç'a giden arkadaşlarımız beklentimizin çok üstünde çocuğun katılımı ile drama ve tiyatro çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışma, eğitimcileri ve mülteci çocukları birbirine yakınlaştırmak, kaynaştırmak için bir geçiş dönemi olarak düşünülmüşse de somut çıktıları olan bir amaç haline gelmiştir. Çocukların yüksek motivasyonları ve katılım istekleri, eğitimci arkadaşlarımızın doğru yönlendirmeleri ile ikisi komedi biri dram üç oyunu sahneye koyacakları bir düzeye gelmeleri başarılmıştır. Yaşları 5 ile 20 arasında olan ve çalışmalara katılan çocuklarla gerçekleştirilen Kendi Oyuncağını Kendin Yap atölyesi yoğun bir ilgi görmüş gerek çocuklar gerek yerel ilgililer çalışmaların devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını bildirmişlerdir. Suruç ve Fidanlık'ta Kobane ve Şengal'li çocuk ve gençleri kapsayan çalışmalarımız çeşitli kurum ve kişilerin (az da olsa) katkıları ve BSV'nin kararlılığı ile önümüzdeki 6 ay için de devam edecektir. Çalışmaların sürekliliğini sağlamak adına mültecilerin atölye çalışmaları içinde rol ve sorumluluk almasını özellikle teşvik edilmekte ve kurumsal destek aramayı sürdürmekteyiz. DRAMA AND MAKE YOUR OWN TOY SURUÇ AND FIDANLIK Başak Culture and Art Foundation (BSV), with its own resources and the support of local units, had continued psycho-social support works with children and youngster, who lived in city tents in Suruç and Fidanlık, for 3 months in. Beside people, who the majority part of them contains women and children and escaped from war and massacre in Kobane and Şengal to Suruç and Fidanlık, were met the urgent basic needs, it was also seem important that children who were pushed back after trauma took psycho-social support and spent time with making their own toys. In order to create such atmosphere in the region, the preliminary for Make Your Own Toy workshop was designed in Istanbul for 'refugee children'. For the workshop, our volunteer trainers Baran Demir and Mizgin Acet who gave training in Suruç had received technical training for one week. After the training of trainer, our friends who went to Suruç stated that there were more participants than excepted and they started to do drama and theater works. Even though this work was thought as a transition process that made children and trainers closer and fusing, it turned to an aim which had concrete outcomes. With great motivation and interest of children and with the right guidance of trainers, 2 comedy and one dram theater play were created. Make Your Own Toy workshop took great interest from children who were between 5 and 20. So, children and local authorities stated that they would do the best in order this workshop to be continued. Our works in Suruç and Fidanlık for children who are from Kobane and Şengal will be continue for more 6 months with the contribution of organizations and individuals (even it is not much) and with the determination of BSV. We encourage especially children and youngster to take responsibility and role in the workshops, and keep looking for institutional support

9 1. PROJELER 1. THE PROJECTS STK'LARARASI İŞBİRLİĞİ VE ERMENİSTAN SEYAHATİ Hrant Dink Vakfı tarafından, yılında duyrulan Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu'nu iki komşu ülke halkı arasında doğrudan temasların artırılması ve her alanda işbirliklerinin teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda BSV, komşu ülkedeki Women's Recource Center Armenia, Child Development Foundation, Arevamanuk Family and Child Care Foundation ve KASA Gyumri STK'ları ile tanışma ve ortaklık geliştirme fırsatı bulmuştur. Kurumlar arası işbirliği ve dayanışmanın sağlanması için gelecekte yapılacak çalışmalarda kurumların sürekli olarak temas halinde olmasının hedef grupları olan çocuk ve kadınlar için daha çözümcü yaklaşımların geliştirilmesine katkıda bulunacağı kanısında hem fikir olunmuştur. Çocuk ve kadınlara yönelik yapılan çalışmalarda bilgi ve tecrübeler paylaşılmış yeni proje ve çalışma konularında fikirler üretilmiştir. COOPERATION WITH CSOs AND VISIT TO ARMENIA The Hrant Dink Foundation launches the Turkey-Armenia Travel Grant with a view to increase direct contacts and to promote cooperation between the peoples of the two neighboring countries. For this aim, Başak Culture and Art Foundation had a chance to meet and to cooperate with Women's Resource Center Armenia, Child Development Foundation, Arevamanuk Family and Child Care Foundation, and KASA Gyumri. In the meetings, the organizations shared their experiences and had an opportunity to make projects together

10 1. PROJELER 1. THE PROJECTS SANATIN BULUŞTURDUĞU RENKLER / COLORS BROUGHT TOGETHER BY ART - EV BSV'nin yürütücülüğü ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan proje ile gençlerin 'diğer kültürlere' karşı olan önyargıların kırılması için bir şans sağlamak; kendi kişisel gelişimlerini ve karşılıklı öğrenme süreçlerini desteklemek ve oyunla öğrenme yöntemini kullanarak kaynaşmalarına ve kültürlerarası ögelerin bütünleşmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Fransa'dan Inter Echanges adlı kurumla ortaklaşa yapılan projede Maud Ricket faaliyetlerin yürütücüsü olarak 4 ay süre ile BSV'de, hedef grupla çalıştı. COLORS BROUGHT TOGETHER BY ART - EVS The project which was implemented by BSV and funded by Turkish National Agency aimed children and youngsters to have a chance to break prejudices to 'other cultures', to support their personal developments and mutual learning process, and to contribute them to know each other and to intercultural learning. The project partner is Inter Echanges from France. Maud Richet was our EVS volunteer for 4 months period. She carried out artistic activities in the foundation

11 1. PROJELER 1. THE PROJECTS FARKLI HAYATLAR ORTAK HAYALLER / DIFFERENT LIVES COMMON DREAMS EVS Yine BSV tarafından yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan proje, 3 farklı kültürden gencin Türkiye'den gençlerle biraraya gelerek sanatsal faaliyetler oluşturmalarını ve uygulamalarını kapsamaktadır. Proje ile gençler kendi kültürlerini tanıtma ve farklı kültürleri tanıma fırsatı bulmuşlardır. İspanya ETL Don Bosco, Macaristan Messzelato Egyesület ve Portekiz ESN Minho'dan 3 farklı kurumdan 3 gencin Türkiye'de 4 aylık çalışmalarını içeren projede Miguel Pineiro, Anna Teglassy ve Ana Lucia Monteiro rol ve sorumluluk almıştır. DIFFERENT LIVES COMMON DREAMS EVS The project was implemented by BSV and funded by Turkish National Agency. With the "Different Lives Common Dreams" project, we aim to bring together both local youngsters and youngsters from different countries and to show them that they have common dreams. These common dreams will come up by art. Art will help them to break their prejudices against each other because art has a power to bound people and to create dialogue between them. Main theme of this project is that "there can be a common share among the people from different cultures and for reaching this common share people must let them to know each other". Our partners were ETL Don Bosco from Spain, Messzelato Egyesület from Hungary, and ESN Minho from Portugal. Our volunteers were Miguel Pineiro, Anna Teglassy and Ana Lucia Monteiro. They had stayed for four months

12 2. ATÖLYELER 2. WORKSHOPS Koma Awaze Jinan: Kadın Müzik Grubu Çalışmaları Kadına yönelik Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında bir araya gelen kadınlardan oluşan Awaze Jinan grubu 14 kadın üyesi ve 4 müzisyenin katılımı ve müzik eğitimcisi Dilşad Güngör'ün yönetiminde çalışmalarına 2 yıl boyunca devam etmiştir. Kadınların solfej, müzik teorisi ve şan gibi konularda eğitim süreçleri ile beraber ilerleyen koro çalışmaları çeşitli illerde konserler, dinletilerle sürmüştür. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapılan kutlamalarda İstanbul ve Şanlıurfa'da konser veren kadınlar, çalışmaları boyunca eşsiz tecrübeler yaşama şansı elde etmişlerdir. Koma Awaze Jinan: Women Music Band Koma Awaze Jinan was created by women who came together within the project for combating violence against women. There were 14 women and 4 musicians and one music trainer-dilşad Güngör who leaded the band. The band had continued their works for 2 years. Women received some training such as solfege, music theory, singing lesson and so on. They gave concerts in different cities. Also, they gave a concert on 8th March International Women's Day in Istanbul and Şanlıurfa. During their works about music band, they had had many experiences

13 2. ATÖLYELER 2. WORKSHOPS Başak Çocukları: Çocuk Müzik Grubu Çalışmaları 5 erkek, 6 kız çocuğundan oluşan Başak Çocukları Müzik Grubu çalışmalarını müzik eğitmeni Kadriye Kurt ve Seren Tekin'in gözetiminde 6 ay süre ile gerçekleştirmiştir. Çocukların koro olarak sahne alması amacıyla bir araya gelmesi ile solfej, ritim ve koro çalışmaları yapılmış; çocuklar anadillerinde türküler öğrenmişlerdir. Vakfın II. si düzenlenen Festivalinin açılış ve kapanış gecelerinde sahne alan Başak Çocukları özellikle çocuklardan yoğun bir ilgi görmüşlerdir. Başak's Children: Children Music Band Children music band which consisted of 11 children had worked for 6 months with the trainers who are Kadriye Kurt and Seren Tekin. Children worked on solfege, rhythm and chorus. They had a chance to sing in their mother tongue. Also, they gave concerts in the Second Helin Başak International Art Festival during the opening and closing events. During their concerts, they saw an intense interest from especially children

14 2. ATÖLYELER 2. WORKSHOPS Kurmancî Sınıfı: Anadilini Öğrenen Çocuklar Bir dili koruyabilmenin en önemli yolu insanların o dili konuşabilmesi ve çocuklarına öğretebilmesi için uygun koşulları yaratmaktır. Bu genellikle, 'azınlık' dilini tanıyan ve koruyan ulusal politikaların, anadil eğitimini destekleyen eğitim sistemlerinin, o dili konuşan toplulukla dilbilimciler arasında yaratıcı bir işbirliğinin var olmasını gerektirir. En belirleyici etkin dili konuşan topluluğun dile yönelik tutumu olduğundan, çok dilliliği ve azınlık dillerine saygıyı yüreklendiren, bir dili konuşmanın ödev değil, zenginlik olduğunu hissettiren toplumsal ve siyasal ortam oluşturmak esastır. UNESCO Kurdish Language Class: Children who learn their mother tongue Thanks to the trainer Tülay Acar who has given the class voluntarily, Kurdish language class has continued for one year with 13 children. With great interest and high motivation of children, the project for Learning My Mother Tongue will continue for the next year. Children who learn their mother tongue planed a learning language camp for 2015 and their families supported them to carry out the activity. Bu hassasiyeti ve gerekliliği göz önünde bulundurarak gönüllü eğitmen Tülay Acar'ın verdiği Kurmancî dersleri 13 çocukla birlikte bir yıldır devam etmektedir. Çocukların yoğun ilgisi ve kuvvetli motivasyonları ile önümüzdeki yıl da sürecek olan anadilimi öğreniyorum projesi etki düzeyini arttırmış durumdadır. Çocukların ilk etapta çekinerek başladıkları ve devam etmekte kararsız oldukları Kurmancî dersleri, eğitmenin eğlenceli ve sevecen üslubu ile hız kesmeden sürme şansı yakalamıştır. Derslere katılan çocukların memnuniyetleri hem ailelerini hem yakın çevrelerindeki diğer çocukları sarmış; derse katılan öğrenci sayısı periyodik olarak artmıştır. Anadilini öğrenen çocukların, 2015 yılı için ortaklaşa planladıkları bir dil kampı fikri doğmuş ve ailelerin desteğini almıştır

15 2. ATÖLYELER 2. WORKSHOPS İngilizce AGH/EVS (Avrupa Gönüllü Hizmeti) kapsamında 2007'den beri gönderici, ev sahibi ve koordinasyon kurulu olarak çalışmakta olan Vakfımıza gelerek farklı kültürlerin tanışması ve diyalog ortamının güçlendirilmesini hedefleyen Avrupalı gençler tarafından verilen İngilizce dil dersleri 22 çocuğun sürekli katılımı ile 5 ay sürmüştür. Çocuğun eğitim hakkını kabul ederek ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çocuğun bilgi ve yeteneklerini geliştirmek için herkese açık ve parasız olarak hafta sonları 2'şer saat gerçekleştirilmiştir. Dil eğitimi vakfın devam eden çalışmaları arasındadır. English Language Club Başak Culture and Art Foundation who has been sending, receiving and coordinating organization in European Voluntary Service (EVS) since 2007 opens English language club in every year. The club is given by our EVS volunteers. So, children and youngsters who are willing to learn English can make practice with international volunteers. The language club had continued for 5 months with 22 children. By accepting the education right for children and with the aim of providing equality of opportunity, it was open public and free during weekends in order to improve the knowledge and talents of children. The language club is one of the ongoing activity of the foundation

16 2. ATÖLYELER 2. WORKSHOPS Resim ve Seramik Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Büşra Aydoğan ve AGH gönüllüleri Anna Teglassy ve Ana-Lucia Monterio tarafından gerçekleştirilen resim ve seramik atölyeleri ayrı ayrı olarak gerçekleştirilmiştir. Yaşları 2 ile 15 arasında değişen iki gruptan toplam 27 çocuğun bir yıl süre ile katıldığı atölyelerde çocuklar malzeme kullanımı, geri dönüşümden sanat ve farklı resim tekniklerini öğrenerek hayallerini resmetmişlerdir. Painting and Ceramic Painting and ceramic workshops which were given by Büşra Aydoğan from Yeditepe University and Anna Teglassy and Ana-Lucia Monterio who were EVS volunteers were made separately. 27 children participated to the workshops. They learned using materials, making art from recycling and painting techniques

17 2. ATÖLYELER 2. WORKSHOPS Enstrüman (Gitar ve Keman) Vakfın gönüllülerinden ve İÜ-Konservatuarı öğrencisi Ronahi Dölek bir yıl süre ile 2 kız çocuğuna birebir keman; Miguel Fernandez ise 5 ay süre ile birebir ve grup halinde 9 farklı yaştan çocuğa gitar kursu vermiştir. Çalışmalar BSV'nin Kayışdağı'ndaki ofisinde gerçekleştirilmiştir. Musical Instrument (Guitar and Violin) Ronahi Dölek who is volunteer of the foundation and Istanbul University Conservatory student had given violin course to 2 children (one to one course) for one year. Our EVS volunteer Miguel Fernandez had given guitar course to 9 children for 5 months and one to one course. The courses were made in the foundation in Kayışdağı

18 2. ATÖLYELER 2. WORKSHOPS Drama ve Tiyatro I.Festivalin ardından Dramaturg Sinan Akcan'ın eğitmenliğinde bir araya gelen çocuk ve gençler 6 ay süre ile drama eğitimi almış; bir kısa tiyatro oyunu tasarlayıp çalışmışlardır. Sahne ve dekor tasarımında AGH gönüllüleri ile işbirliği içinde yapan atölye katılımcıları, çalışma sırasında İngilizce konuşabilecekleri bir şans da yakalamışlardır. Drama and Theater After the First Helin Başak International Art Festival, dramaturge Sinan Akcan had given drama training to children and youngsters for 6 months. They wrote and organized a short theater. Also, the workshops participants who cooperated with EVS volunteers about stage and décor design found a chance to speak English

19 2. ATÖLYELER 2. WORKSHOPS HELİN BAŞAK ULUSLARARASI SANAT FESTİVALİ II. Helin Başak Uluslararası Sanat Festivali kimlikleri, dilleri, inançları vb nedenlerle ayrımcılığa maruz kalan başta çocuk ve gençler olmak üzere toplumun her kesimini kucaklayacak 'Dönüşüm' temasını benimsedi. Festivalle, çocuk ve gençlerin festival faaliyetlerine aktif bir biçimde katılımını sağlayarak çok çeşitli sanat ve kültür atölyeleri, müzik ve dans performansları, kültür ve beceri paylaşımları ile farklı ve yeni bir bakış açısı kazanmalarını; yetenek ve enerjilerini sanatın sınırsızlığı ve kültürün çeşitliliğiyle destekleyerek düşlerini ve düşüncelerini geliştirmeleri hedeflenmiştir. Ataşehir ve Kadıköy'de, çeşitli park, açık alan ve salonlarda, 2-7 Eylül tarihleri arasında; Ataşehir Kent Konseyi'nin ortaklığı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün maddi katkıları, Ataşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesinin desteği ile, çok sayıda sanatçı ve eğitimcinin gönüllü katılımı ile gerçekleştirilen festivalle, çoğunluğu çocuk ve kadın olan 5 bine yakın insanın katılımı sağlanmıştır. HELIN BASAK INTERNATIONAL ART FESTIVAL Second Helin Başak International Art Festival determined the theme transition which embraced all part of the society, especially children and youngsters who were exposed to discrimination because of identities, languages, beliefs and so on. In the festival, there were various workshops and music and dance activities where children and youngsters could take place actively, so they could have different perspective. The festival took place in different areas in Ataşehir and Kadıköy from 2nd and 7th September. Almost 5 thousand people, mostly children and women, participated to the festival which was with the partnership of Ataşehir Urban Council, the financial contribution of Istanbul Provincial Directorate of Culture and Tourism, with the support of Ataşehir Municipality and Kadıköy Municipality, and with the voluntary participation of artists and trainers

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories

Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program

Detaylı

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014 T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

BU SAYIDA IN THIS ISSUE

BU SAYIDA IN THIS ISSUE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and The Republic of Turkey. T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY

Detaylı

AREL KOLEJİ 25.YILINDA

AREL KOLEJİ 25.YILINDA SAYI 32 NEWS BULLETIN OF AREL COLLEGE ŞUBAT / FEBRUARY AREL KOLEJİ 25.YILINDA THE 25th YEAR OF AREL COLLEGE AREL ÖĞRENCİLERİ YÜZMEDETÜRKİYE ŞAMPİYONU AREL STUDENTS ARE CHAMPION SWIMMERS IN TURKEY AZMİ

Detaylı

EKİM ZAMANI SOWING SEASON. Sabancı Vakfı Hibe Programı Öyküleri. Sabancı Foundation Grant Program Stories

EKİM ZAMANI SOWING SEASON. Sabancı Vakfı Hibe Programı Öyküleri. Sabancı Foundation Grant Program Stories EKİM ZAMANI SOWING SEASON Sabancı Vakfı Hibe Programı Öyküleri Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programı Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories

Detaylı

BİLGİ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ BILGI YOUNG SOCIAL ENTREPRENEUR AWARDS

BİLGİ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ BILGI YOUNG SOCIAL ENTREPRENEUR AWARDS BİLGİ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ BILGI YOUNG SOCIAL ENTREPRENEUR AWARDS 2013 İÇİNDEKİLER / CONTENTS 2 4 14 22 24 BİLGİ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ HAKKINDA ABOUT BİLGİ YOUNG SOCIAL ENTREPRENEUR

Detaylı

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club 2014 / 8 Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri The Guards of the Republic were at the Ata nın Huzurunda Presence of Atatürk okulummarmara@mek.k12.tr ilknurakgun@mek.k12.tr

Detaylı

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter.

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter. Sunuş - Editorial UCLG-MEWA UCLG-MEWA Newsletter dergisinin beşinci sayısı ile yeniden sizlerleyiz. Sürdürülebilir kalkınmanın tanımı 1980 li yıllarda üç ayaklı olarak yapılmıştı: ekonomik büyüme, toplumsal

Detaylı

Eğitim ile aydınlanmıș huzur, mutluluk ve refah dolu yarınlar dileklerimle

Eğitim ile aydınlanmıș huzur, mutluluk ve refah dolu yarınlar dileklerimle Tarih ve tabiat harikası bu müstesna șehrin yașam standartlarını yükseltebilmek, İstanbulluların huzur dolu bir ortamda geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak için canla bașla çalıșıyoruz. Bu șehirde

Detaylı

okulum Yayın İletişim Kulübü Publications & Communication Club 2014 / 9 Avrupa Gençlik Parlamentosu Seçimlerinde Büyük Başarı!

okulum Yayın İletişim Kulübü Publications & Communication Club 2014 / 9 Avrupa Gençlik Parlamentosu Seçimlerinde Büyük Başarı! okulum Yayın İletişim Kulübü Publications & Communication Club 2014 / 9 Avrupa Gençlik Parlamentosu Seçimlerinde Büyük Başarı! Great Success at the European Youth Parliament Elections! FLL Yenilikçi Çözüm

Detaylı

Reflections. Highlights of the year Project and Services Conferences and Workshops Socials and Trips. Financial Statement 2012 / 2013.

Reflections. Highlights of the year Project and Services Conferences and Workshops Socials and Trips. Financial Statement 2012 / 2013. Reflections Highlights of the year Project and Services Conferences and Workshops Socials and Trips Financial Statement 2012 / 2013 Special Thanks Advice Line: 020 7354 1359 Main Line: 020 3227 3580 2

Detaylı

Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı Türkiye Ağı Rehberi Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between

Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı Türkiye Ağı Rehberi Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı Türkiye Ağı Rehberi Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures Members of Turkish Network Bu proje Avrupa Birliği

Detaylı

DURATION: BUDGET: FUNDING: CONTRACTING AUTHORITY: BENFICIARY: PARTNERS:

DURATION: BUDGET: FUNDING: CONTRACTING AUTHORITY: BENFICIARY: PARTNERS: KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ PROJESİ SÜRES : 23 Temmuz 2013 den itibaren 24 ay BÜTÇES : 2.915.900 Avro KAYNA I: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti nin eş finansmanı ile yürütülmektedir.

Detaylı

Sayı: 22, Sene 2012. e-bülten. E-Bülten Sayı 22, 2012. Türkiye Biyoetik Derneği. Sayı: 22

Sayı: 22, Sene 2012. e-bülten. E-Bülten Sayı 22, 2012. Türkiye Biyoetik Derneği. Sayı: 22 Türkiye Biyoetik Derneği e-bülteni Sayı: 22, Sene 2012 e-bülten E-Bülten Sayı 22, 2012 Türkiye Biyoetik Derneği e-bülten Sayı: 22 1 İÇİNDEKİLER 3 Türkiye Biyoetik Derneği Etkinlikleri 6 EACME 2011 Raporu-

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

Orhan Erinç Chris Brown Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı British Council Türkiye Direktörü

Orhan Erinç Chris Brown Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı British Council Türkiye Direktörü ÖNSÖZ Avrupa Birliği ne uyum sürecindeki beklentilerden birisi de tüm aday ülkelerin toplumsal katılımın sağlanması konusunda Avrupa değerlerini benimsemiş olmalarıdır. Bu değerlerin algılanması, içselleştirilmesi

Detaylı

Toplumsal yatırımlarımız. ınvestments. Türkİye nin Tasarruf. Turuncu Damla Programı The Orange Drops Program Küçüklere Büyük Destek

Toplumsal yatırımlarımız. ınvestments. Türkİye nin Tasarruf. Turuncu Damla Programı The Orange Drops Program Küçüklere Büyük Destek Toplumsal yatırımlarımız Our Social ınvestments Türkİye nin Tasarruf Eğİlİmlerİ ARaştırmaSı The Survey of Saving Tendencies in Turkey Turuncu Damla Programı The Orange Drops Program Küçüklere Büyük Destek

Detaylı

NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE. #gelecektest #FUTUREofCS

NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE. #gelecektest #FUTUREofCS NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Third Sector Foundation of Turkey NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE #gelecektest #FUTUREofCS SİVİL TOPLUMDA YENİ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter İSTİHDAM EMPLOYMENT EĞİTİM EDUCATION HAYAT BOYU ÖĞRENME LIFELONG LEARNING SOSYAL İÇERME SOCIAL INCLUSION TEKNİK YARDIM TECHNICAL ASSISTANCE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

Detaylı

FARK YARATANLAR TURKEY S CHANGEMAKERS

FARK YARATANLAR TURKEY S CHANGEMAKERS Çevirmenler Ahmet Besim Toker Ahmet lper Kaya Arzu Kaykı Ati Gençlik ve Spor zel Bedriye Hülya Bener Erkorur Berrin r Yüksel Cavidan Yılmaz Celal Karadoğan ojesi Çoruh Türksel Dülgergil Doğa İçin Genç

Detaylı

İki arada bir derede İki ar

İki arada bir derede İki ar İki arada bir derede İşte sana düş İşte sana gerçek İki arada bir derede İki ar İki arada bir derede İşte sana d üş İşte sana gerçek İşte sana gerçek İki arada bir derede İşte sana düş İşte sana gerçek

Detaylı

ARK TOURISM UNGC COMMUNICATION ON PROGRESS REPORT ARK TURİZM BMKİS İLERLEME RAPORU 2013 PERIOD 2013 DÖNEMİ. turizm fuarcılık m.i.c.e.

ARK TOURISM UNGC COMMUNICATION ON PROGRESS REPORT ARK TURİZM BMKİS İLERLEME RAPORU 2013 PERIOD 2013 DÖNEMİ. turizm fuarcılık m.i.c.e. ARK TURİZM BMKİS İLERLEME RAPORU ARK TOURISM UNGC COMMUNICATION ON PROGRESS REPORT 2013 DÖNEMİ 2013 PERIOD turizm fuarcılık m.i.c.e. tercüme medyakom consultancy exhibitions m.i.c.e. translation mediacom

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ

İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ PROVINCES PREPARING FOR THE EUROPEAN UNION PROJECT ABSTRACTS 21 Haziran 2011 21 June 2011 Ankara İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı REF

Detaylı

itunes U da ilk yayın yapan Türk okulu, Eyüboğlu.

itunes U da ilk yayın yapan Türk okulu, Eyüboğlu. Sayı Issue 38 Mart March 2013 itunes U da ilk yayın yapan Türk okulu, Eyüboğlu. Eyüboğlu is the first Turkish school to broadcast on itunes U Önsöz Preface Değerli Okuyucularımız, 44. yılımıza adım attığımız

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ

TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ Eylül - Ekim 2008 TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ HEALTH TOURISM IN TURKEY AND ITS IMPORTANCE FOR THE MIDDLE EAST TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ BİLİNCİ ARTIYOR HEALTH TOURISM CONSCIOUSNESS

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE Sunuş Presentation İstanbul buluşmaları İstanbul Meetings Genel Müdürlüğümüzün Faaliyetleri Activities of DGMM Logomuzun Hikayesi Story of Our Logo TODAİE ile Protokol Protocol with TODAIE Göç Bilgisi

Detaylı

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü General Directorate of Support Services Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı Educational Materials and Publications Department OKUMA KÜLTÜRÜ VE Z-KÜTÜPHANE ÇALIŞTAYI

Detaylı

İÇİNDEKİLER CONTENT 6 KURULTAY / CONVENTION 18 YURTDIŞI TÜRKLER / TURKS ABROAD 30 DİASPAROLAR / DIASPORAS 46 İŞBİRLİKLERİ / COLLABORATIONS

İÇİNDEKİLER CONTENT 6 KURULTAY / CONVENTION 18 YURTDIŞI TÜRKLER / TURKS ABROAD 30 DİASPAROLAR / DIASPORAS 46 İŞBİRLİKLERİ / COLLABORATIONS ÖNSÖZ PROLOGUE Türk diasporası yeniden İstanbul da buluşuyor İlk defa Türk diasporası kavramını Türkiye nin bir küresel güç unsuru olarak değerlendiren ve Türk diasporasının seçkin temsilcilerini 2009

Detaylı