FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2014"

Transkript

1 Başak Kültür ve Sanat Vakfı Başak Culture and Art Foundation Kayışdağı Mah. Uslu Cad. Nihat sok. No:55/A Ataşehir İSTANBUL T F facebook.com/basaksanat - twitter.com/basaksanatvakfi FAALİYET RAPORU Başak Kültür ve Sanat Vakfı Başak Culture and Art Foundation

2 Başak Kültür ve Sanat Vakfı Başak Culture and Art Foundation FAALİYET RAPORU

3 Başak Kültür ve Sanat Vakfı Başak Culture and Art Foundation Kayışdağı Mah. Uslu Cad. Nihat sok. No:55/A Ataşehir İSTANBUL T F facebook.com/basaksanat - twitter.com/basaksanatvakfi YÖNETİM KURULU THE BOARD BAŞKAN PRESIDENT ŞAHHANIM KANAT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ MEMBERS OF THE BOARD BEHİCE BORAN, AYTEN ŞAHİN AHMET ŞAHİN, GÜLCAN ÇETİNKAYA YAYINA HAZIRLAYAN PREPARED BY EDİTÖR EDITOR REDAKSİYON PROOFREADING ÇEVİRİ TRANSLATED BY TASARIM DESIGN BSV Belma Yıldıztaş Dilan Şahin Şeyda Bilken Serok Demircan VAKIF ÇALIŞANLARI STAFF HÜMEYRA TUSUN YEĞİN, DİLAN ŞAHİN BELMA YILDIZTAŞ, ŞEYDA BİLKEN ŞÜKRAN KARAŞ, EMİN SARIKAYA PSİKOLOJİK DANIŞMAN PSYCHOLOGCAL COUNSELOR NALAN ÖZÇETE, AYSEL POLATSOY YELİZ YILMAZ HUKUK DANIŞMANI LEGAL ADVISOR CEVRİYE AYDIN, ŞİRİN GÜNER MUHASEBE ACCOUNTANT FERİT MÜFİT BAYRAM 3

4 SUNUŞ İÇİNDEKİLER CONTENTS SUNUŞ INTRODUCTION PROJELER THE PROJECTS ATÖLYELER WORKSHOPS SEMİNERLER SEMINAR GÖNÜLLÜLER VOLUNTEERS PLATFORM VE GİRİŞİMLER PLATFORMS AND INITIATIVES ORTAKLIKLAR VE İŞBİRLİKLERİ PARTNERS AND ASSOCIATES YAYINLAR PUBLICATIONS Başak Kültür ve Sanat Vakfı ırkı, dili, rengi, cinsiyeti, yaşı, siyasal ya da başka düşünceleri, ulusal, etnik ve sosyal kökeni, mülkiyet, sakatlık, doğuştan gelen ve sonradan kazanılan statüleri ve diğer bütün farklılıklarını bir yana bırakarak; çocuğun hakları ile birlikte bir 'birey' olarak kabul edilmesi için çalışır. Çocuğun ve toplumun 'Temel İnsan Hakları ve Özgürlüklerine' saygının arttırılmasını; 'çocuğun yüksek yararının' korunmasını ve 'eğitim, kültür, sanat' yolu ile çocuğun yeteneklerini geliştirmesine destek olmayı, ona yol göstermeyi amaçlar. Vakıf çocukların adil ve özgür bir toplumda büyümelerine ve çocuklar için demokratik bir toplumun tesis edilmesine katkıda bulunmak için hak odaklı çalışmalar yapar ve işbirliklerini teşvik eder. INTRODUCTION Başak Culture and Art Foundation works for children to be accepted as individual with their rights by putting aside race, language, color, sex, age, political or other thoughts, nationality, ethnic and social origin, property, disability, inherent and acquired status and other differences. The foundation aims to increase the respect to 'Human Rights and Fundamental Freedoms' of children and society, to protect 'the best interest of the child', to support children to develop their abilities through 'education, culture, art', and to lead them. The foundation does right-based works in order for children to grow up in a fair and free society and also in order to contribute to establish a democratic society for children, and encourages cooperation among organizations. 4 5

5 1. PROJELER 1. THE PROJECTS BÖLGESEL DESTEK MEKANİZMASIYLA TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ EŞİTSİZLİKLE VE KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE PROJESİ Proje, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilmiş, Başak Kültür ve Sanat Vakfı'nın öncülüğünde, Günebakan Kadın Derneği Mersin ve Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği Urfa ortaklığında, 3 farklı ilde yerel bazda (İstanbul'da Ataşehir ve Sancaktepe'de, Mersin'de Toroslar'da ve Şanlıurfa merkezde) 2 yıl süre ile Kasım 2012-kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi yerel destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ile birlikte amaçlayan proje ile 300 şiddet mağduru kadın doğrudan, 2 bin kadın dolaylı olarak, psikolojik, hukuki, kurumsal olarak desteklenmiştir. 3 ortak kurumun kendi faaliyet alanlarından ulaşmayı hedeflediği şiddet mağduru kadınlar yerel düzeyde yapılan bu desteklerden ücretsiz olarak faydalanmıştır. Kadınların gördüğü şiddetin türü, sıklığı, failinin tespiti; sivil toplum kuruluşlarına gelme nedenleri ve taleplerinin belirlenmesi; sivil toplumun bu talepleri nasıl cevapladığının ortaya konulması; kadınların devletin hukuksal ve sosyal destek kurumlarından ne ölçüde yararlanabildiği ve nerede sıkıntılar yaşandığı gözlenmiş ve sonuçlar raporlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. THE PROJECT FOR STRUGGLE AGAINST GENDER BASED INEQUALITY AND VIOLENCE AGAINST WOMENT THROUGH THE MECHANISM OF LOCAL SUPPORT The Project is a local project supported by the European Union Delegation, led by Basak Culture and Arts Foundation, in cooperation with Gunebakan Women's Association (Mersin), and Lifehouse Women's Solidarity Association (Sanliurfa) in Atasehir and Sancaktepe Districts of Istanbul, Akdeniz and Torostlar districts of Mersin, and city of Sanliurfa from November 2012 November. The aim of this Project is to struggle against gender based inequality and violence against women through the mechanism of local support. The proect has envisaged to at least 100 and a total of 300 female victims of violence in Istanbul, Mersin and Sanliurfa to overcome their victimness as well as providing psychological and legal support to treat the trauma that appears after violence. The women, who are the victims of violence have benefited from the support, which was organised on local level by the 3 partner organisations in their activity areas, free of charge The provision of psychological, legal and social support and guidance to women constitute the most important aspect of the project. It aimed at observing the type and frequency of violence, identification of the perpetrator, reasons to approach the civil society organisations and identification of demands, clarifying the ways in which the civil society organisations respond to these demands, as well as the extend to which which women benefit from the legal and social support institutions of the state and the difficulties they encounter. 4 5

6 1. PROJELER 1. THE PROJECTS ÇOCUKLAR İÇİN İNSAN HAKLARI VE SİNEMA Savunmasız çocukların insan hakları konusundaki farkındalıklarını ve sinema konusundaki bilgilerini arttırmak ve yeteneklerini geliştirmek; kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine destek olmayı amaçlayan proje BSV'nin öncülüğünde, Van Barosu ve DW-RS Producties'in (Amsterdam) ortaklığı ile Sivil Toplum Diyalogu Programının finansörlüğüyle Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 14 ay sürecek proje, Ekim 'te başlamış ve 15 farklı lokasyonda çocukların yanı sıra, sivil toplum örgütlerinin çocuklara ulaşma ve onlara hukuki, sosyal, kültürel, eğitsel anlamda destek sağlayabilmeleri için kurumsal kapasitelerini geliştirmeye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, hazırlanan ve fonlanan proje ile Türkiye'de 14 ilde (Van, Manisa, İzmir, Denizli, Hatay, Adana, Mersin, Tunceli, Bitlis, Erzurum, Batman, Ordu, Düzce, İstanbul) ve Amsterdam'da göçten etkilenen, sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel etkinliklere ulaşma da dezavantajlı olan yaşları arasındaki çocuklar için insan hakları ve sinema atölyeleri gerçekleştirilecektir. Proje ile her lokasyondan 25 çocuğa, 5 ila 10 STK'ya ve ilgili yerel birimlerden 20 ila 30 katılımcıya ulaşmak hedeflenmektedir. Van Barosu-Çocuk Hakları Komisyonu üyesi avukatlar çocukların insan hakları konusunda bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının arttırılması için geliştirdikleri Çocuklar İçin İnsan Hakları modülünü 15 farklı lokasyonda uygulamaktadır. Eş zamanlı olarak, Proje Danışmanı - Yönetmen Derya Durmaz çocuklarla birlikte Amerikalı Yönetmen ve akademisyen Theron Patterson ile sinema atölyesini gerçekleştirmektedir. Projenin Avrupa'dan ortağı DW-RS'den hak savunucuları ve sinemacılar skype görüşmeleri ile çalışmanın bütün etaplarına dâhil olmakta; Amsterdam Atölyesine ev sahipliği yapmaktadır. HUMAN RIGHTS FOR CHILDREN AND FILMMAKING The project, which has 3 partner organizations (Başak Culture and Art Foundation, Van Bar Association, and DW-RS Producties - Amsterdam), is carried out by Republic of Turkey Ministry for European Union Affairs, financed by Civil Society Dialogue Program. The project aims to increase the awareness on human rights and the knowledge on filmmaking, and to develop the abilities for vulnerable children. Thus, they will be able to express themselves in a better way. At the same time, it also aims CSOs in the project areas to reach those children, and aims to contribute to develop their institutional capacity in order to provide legal, social, cultural, educational support to children. In this respect, with the project prepared and financed,human rights and filmmaking workshops will be carried out in 14 cities of Turkey (Van, Manisa, İzmir, Denizli, Hatay, Adana, Mersin, Tunceli, Bitlis, Erzurum, Batman, Ordu, Düzce, İstanbul) and in Amsterdam for children aged between who affected from migration and are disadvantaged to reach social, cultural, artistic and educational activities. We are planning to reach 25 children from every location, 5-10 CSOs and participants from related local units. The lawyer(s) who are the member of Children's Rights Commission from Van Bar Association will implement the module which they carried out in 15 different locations in order to inform children about human rights and to increase their awareness. Simultaneously, Project Consultant/Director Derya Durmaz and American Director and academician Theron Patterson will carry out filmmaking project with children. The rights defenders and filmmakers from our partner DW-RS (Amsterdam) will get involved in all steps of the activities via Skype and they will also do works which will be carried out in Amsterdam. 6 7

7 1. PROJELER 1. THE PROJECTS KIZ ÇOCUKLARININ ZORLA EVLENDİRİLMESİNE KARŞI FARKINDALIK ÇALIŞMALARI VE KAMU SPOTU Proje, Hollanda Başkonsolosluğu MATRA İnsan Hakları Programı kapsamında fonlanmakta ve 9 ay süre ile Ataşehir ve Bağcılar ilçelerinde yapılacak saha çalışmasını ve eğitim toplantılarını kapsamaktadır. Zorla ve erken yaşta evlendirilmiş ya da bu riski taşıyan kız çocukları ve genç kadınlara ulaşıp mevcut durumlarını ortaya çıkarma, yaşadıkları adaletsizlikleri görünür kılma; hakları ve hakların talep edilmesi yönünde önce onları sonra yakın çevrelerini bilinçlendirme faaliyetlerini içermektedir. Bu doğrultuda, hedef grupla derinlemesine görüşmeler yapılacak ve sonuçlar raporlaştırılacaktır. Çalışmanın bu ayağı Maltepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Belma Akşit'in danışmanlığında yürütülmektedir. Öte yandan, proje ile kız çocuklarının zorla ve erken yaşta evlendirilmelerine yönelik kamuoyunda bir farkındalık yaratmak için bir kamu spotu çekilecek; söz konusu sorunun görünür kılınması ve gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır. AWARENESS ACTIVITIES AGAINST FORCEDLY MARRIAGE OF FAMELE CHILDREN AND PUBLIC SPOT The Project supported by Netherland Consulate Human Rights Funds and will continue for 9 months. Young women and girls who are forced to marriage or in this risk group will be reached in Ataşehir and Bağcılar. They will be trained about their rights, violation of these rights and process of demanding their rights. Families will be informed about forced and early marriage leading to violation of the terms of many of human rights.there will be face to face in-dept interwiews and focus-group meetings with the women forced to marriage and their mother also the young women at risk on same issue.also Prof Dr Belma Akşit who is vice-chancellor in Maltepe University and director of Humanities and Social Sciences Research and Application Center will support the Project with her perspective and her experience. Within the scope of the project, families, local governments, NGOs will be informed and encouraged for cooperation. In that respect press conference will be held periodically and public spots will be shot. 8 9

8 1. PROJELER 1. THE PROJECTS DRAMA VE KENDİ OYUNCAĞINI KENDİN YAP ATÖLYESİ SURUÇ VE FİDANLIK Başak Kültür ve Sanat Vakfı'nın kendi öz kaynakları ile yerel düzeyde çalışan birimlerin desteğiyle Suruç ve Fidanlık'taki çadır kentlerde çocuk ve gençler için geliştirdiği psiko-sosyal destek çalışmaları yılında 3 ay aralıksız devam etmiştir. Suruç ve Fiadanlık'a Kobane ve Şengal'de süren savaş ve katliamlardan kaçarak gelen çoğu kadın ve çocuk olan insanların acil temel ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra, ne yazık ki geri plana itilen travma sonrası psiko-sosyal destek almaları ve özellikle çocukların oyun ile bir işe/eyleme kanalize olması büyük bir eksiklik olarak görünmektedir. Bu eksikliği gidermek ve vakfımızın öncelikli hedef grubu olan göç mağduru (politik ve yasal olarak gelen gruplar 'göçmen' olarak kabul edilmemekle birlikte, teknik olarak göç etmiş olduklarından) 'mülteci çocuklar' için ön hazırlıklarına İstanbul'da başladığımız Kendi Oyuncağını Kendin Yap atölyesi tasarlanmıştır. Atölye için, Suruç'ta eğitim verecek olan gönüllü Arkadaşlarımız Baran Demir ve Mizgin Acet, Plastik Sanatçı ve Akademisyen Seçil Yaylalı'dan bir hafta süre ile teknik eğitim almıştır. Eğitimci eğitiminin ardından, Suruç'a giden arkadaşlarımız beklentimizin çok üstünde çocuğun katılımı ile drama ve tiyatro çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışma, eğitimcileri ve mülteci çocukları birbirine yakınlaştırmak, kaynaştırmak için bir geçiş dönemi olarak düşünülmüşse de somut çıktıları olan bir amaç haline gelmiştir. Çocukların yüksek motivasyonları ve katılım istekleri, eğitimci arkadaşlarımızın doğru yönlendirmeleri ile ikisi komedi biri dram üç oyunu sahneye koyacakları bir düzeye gelmeleri başarılmıştır. Yaşları 5 ile 20 arasında olan ve çalışmalara katılan çocuklarla gerçekleştirilen Kendi Oyuncağını Kendin Yap atölyesi yoğun bir ilgi görmüş gerek çocuklar gerek yerel ilgililer çalışmaların devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını bildirmişlerdir. Suruç ve Fidanlık'ta Kobane ve Şengal'li çocuk ve gençleri kapsayan çalışmalarımız çeşitli kurum ve kişilerin (az da olsa) katkıları ve BSV'nin kararlılığı ile önümüzdeki 6 ay için de devam edecektir. Çalışmaların sürekliliğini sağlamak adına mültecilerin atölye çalışmaları içinde rol ve sorumluluk almasını özellikle teşvik edilmekte ve kurumsal destek aramayı sürdürmekteyiz. DRAMA AND MAKE YOUR OWN TOY SURUÇ AND FIDANLIK Başak Culture and Art Foundation (BSV), with its own resources and the support of local units, had continued psycho-social support works with children and youngster, who lived in city tents in Suruç and Fidanlık, for 3 months in. Beside people, who the majority part of them contains women and children and escaped from war and massacre in Kobane and Şengal to Suruç and Fidanlık, were met the urgent basic needs, it was also seem important that children who were pushed back after trauma took psycho-social support and spent time with making their own toys. In order to create such atmosphere in the region, the preliminary for Make Your Own Toy workshop was designed in Istanbul for 'refugee children'. For the workshop, our volunteer trainers Baran Demir and Mizgin Acet who gave training in Suruç had received technical training for one week. After the training of trainer, our friends who went to Suruç stated that there were more participants than excepted and they started to do drama and theater works. Even though this work was thought as a transition process that made children and trainers closer and fusing, it turned to an aim which had concrete outcomes. With great motivation and interest of children and with the right guidance of trainers, 2 comedy and one dram theater play were created. Make Your Own Toy workshop took great interest from children who were between 5 and 20. So, children and local authorities stated that they would do the best in order this workshop to be continued. Our works in Suruç and Fidanlık for children who are from Kobane and Şengal will be continue for more 6 months with the contribution of organizations and individuals (even it is not much) and with the determination of BSV. We encourage especially children and youngster to take responsibility and role in the workshops, and keep looking for institutional support

9 1. PROJELER 1. THE PROJECTS STK'LARARASI İŞBİRLİĞİ VE ERMENİSTAN SEYAHATİ Hrant Dink Vakfı tarafından, yılında duyrulan Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu'nu iki komşu ülke halkı arasında doğrudan temasların artırılması ve her alanda işbirliklerinin teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda BSV, komşu ülkedeki Women's Recource Center Armenia, Child Development Foundation, Arevamanuk Family and Child Care Foundation ve KASA Gyumri STK'ları ile tanışma ve ortaklık geliştirme fırsatı bulmuştur. Kurumlar arası işbirliği ve dayanışmanın sağlanması için gelecekte yapılacak çalışmalarda kurumların sürekli olarak temas halinde olmasının hedef grupları olan çocuk ve kadınlar için daha çözümcü yaklaşımların geliştirilmesine katkıda bulunacağı kanısında hem fikir olunmuştur. Çocuk ve kadınlara yönelik yapılan çalışmalarda bilgi ve tecrübeler paylaşılmış yeni proje ve çalışma konularında fikirler üretilmiştir. COOPERATION WITH CSOs AND VISIT TO ARMENIA The Hrant Dink Foundation launches the Turkey-Armenia Travel Grant with a view to increase direct contacts and to promote cooperation between the peoples of the two neighboring countries. For this aim, Başak Culture and Art Foundation had a chance to meet and to cooperate with Women's Resource Center Armenia, Child Development Foundation, Arevamanuk Family and Child Care Foundation, and KASA Gyumri. In the meetings, the organizations shared their experiences and had an opportunity to make projects together

10 1. PROJELER 1. THE PROJECTS SANATIN BULUŞTURDUĞU RENKLER / COLORS BROUGHT TOGETHER BY ART - EV BSV'nin yürütücülüğü ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan proje ile gençlerin 'diğer kültürlere' karşı olan önyargıların kırılması için bir şans sağlamak; kendi kişisel gelişimlerini ve karşılıklı öğrenme süreçlerini desteklemek ve oyunla öğrenme yöntemini kullanarak kaynaşmalarına ve kültürlerarası ögelerin bütünleşmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Fransa'dan Inter Echanges adlı kurumla ortaklaşa yapılan projede Maud Ricket faaliyetlerin yürütücüsü olarak 4 ay süre ile BSV'de, hedef grupla çalıştı. COLORS BROUGHT TOGETHER BY ART - EVS The project which was implemented by BSV and funded by Turkish National Agency aimed children and youngsters to have a chance to break prejudices to 'other cultures', to support their personal developments and mutual learning process, and to contribute them to know each other and to intercultural learning. The project partner is Inter Echanges from France. Maud Richet was our EVS volunteer for 4 months period. She carried out artistic activities in the foundation

11 1. PROJELER 1. THE PROJECTS FARKLI HAYATLAR ORTAK HAYALLER / DIFFERENT LIVES COMMON DREAMS EVS Yine BSV tarafından yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan proje, 3 farklı kültürden gencin Türkiye'den gençlerle biraraya gelerek sanatsal faaliyetler oluşturmalarını ve uygulamalarını kapsamaktadır. Proje ile gençler kendi kültürlerini tanıtma ve farklı kültürleri tanıma fırsatı bulmuşlardır. İspanya ETL Don Bosco, Macaristan Messzelato Egyesület ve Portekiz ESN Minho'dan 3 farklı kurumdan 3 gencin Türkiye'de 4 aylık çalışmalarını içeren projede Miguel Pineiro, Anna Teglassy ve Ana Lucia Monteiro rol ve sorumluluk almıştır. DIFFERENT LIVES COMMON DREAMS EVS The project was implemented by BSV and funded by Turkish National Agency. With the "Different Lives Common Dreams" project, we aim to bring together both local youngsters and youngsters from different countries and to show them that they have common dreams. These common dreams will come up by art. Art will help them to break their prejudices against each other because art has a power to bound people and to create dialogue between them. Main theme of this project is that "there can be a common share among the people from different cultures and for reaching this common share people must let them to know each other". Our partners were ETL Don Bosco from Spain, Messzelato Egyesület from Hungary, and ESN Minho from Portugal. Our volunteers were Miguel Pineiro, Anna Teglassy and Ana Lucia Monteiro. They had stayed for four months

12 2. ATÖLYELER 2. WORKSHOPS Koma Awaze Jinan: Kadın Müzik Grubu Çalışmaları Kadına yönelik Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında bir araya gelen kadınlardan oluşan Awaze Jinan grubu 14 kadın üyesi ve 4 müzisyenin katılımı ve müzik eğitimcisi Dilşad Güngör'ün yönetiminde çalışmalarına 2 yıl boyunca devam etmiştir. Kadınların solfej, müzik teorisi ve şan gibi konularda eğitim süreçleri ile beraber ilerleyen koro çalışmaları çeşitli illerde konserler, dinletilerle sürmüştür. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapılan kutlamalarda İstanbul ve Şanlıurfa'da konser veren kadınlar, çalışmaları boyunca eşsiz tecrübeler yaşama şansı elde etmişlerdir. Koma Awaze Jinan: Women Music Band Koma Awaze Jinan was created by women who came together within the project for combating violence against women. There were 14 women and 4 musicians and one music trainer-dilşad Güngör who leaded the band. The band had continued their works for 2 years. Women received some training such as solfege, music theory, singing lesson and so on. They gave concerts in different cities. Also, they gave a concert on 8th March International Women's Day in Istanbul and Şanlıurfa. During their works about music band, they had had many experiences

13 2. ATÖLYELER 2. WORKSHOPS Başak Çocukları: Çocuk Müzik Grubu Çalışmaları 5 erkek, 6 kız çocuğundan oluşan Başak Çocukları Müzik Grubu çalışmalarını müzik eğitmeni Kadriye Kurt ve Seren Tekin'in gözetiminde 6 ay süre ile gerçekleştirmiştir. Çocukların koro olarak sahne alması amacıyla bir araya gelmesi ile solfej, ritim ve koro çalışmaları yapılmış; çocuklar anadillerinde türküler öğrenmişlerdir. Vakfın II. si düzenlenen Festivalinin açılış ve kapanış gecelerinde sahne alan Başak Çocukları özellikle çocuklardan yoğun bir ilgi görmüşlerdir. Başak's Children: Children Music Band Children music band which consisted of 11 children had worked for 6 months with the trainers who are Kadriye Kurt and Seren Tekin. Children worked on solfege, rhythm and chorus. They had a chance to sing in their mother tongue. Also, they gave concerts in the Second Helin Başak International Art Festival during the opening and closing events. During their concerts, they saw an intense interest from especially children

14 2. ATÖLYELER 2. WORKSHOPS Kurmancî Sınıfı: Anadilini Öğrenen Çocuklar Bir dili koruyabilmenin en önemli yolu insanların o dili konuşabilmesi ve çocuklarına öğretebilmesi için uygun koşulları yaratmaktır. Bu genellikle, 'azınlık' dilini tanıyan ve koruyan ulusal politikaların, anadil eğitimini destekleyen eğitim sistemlerinin, o dili konuşan toplulukla dilbilimciler arasında yaratıcı bir işbirliğinin var olmasını gerektirir. En belirleyici etkin dili konuşan topluluğun dile yönelik tutumu olduğundan, çok dilliliği ve azınlık dillerine saygıyı yüreklendiren, bir dili konuşmanın ödev değil, zenginlik olduğunu hissettiren toplumsal ve siyasal ortam oluşturmak esastır. UNESCO Kurdish Language Class: Children who learn their mother tongue Thanks to the trainer Tülay Acar who has given the class voluntarily, Kurdish language class has continued for one year with 13 children. With great interest and high motivation of children, the project for Learning My Mother Tongue will continue for the next year. Children who learn their mother tongue planed a learning language camp for 2015 and their families supported them to carry out the activity. Bu hassasiyeti ve gerekliliği göz önünde bulundurarak gönüllü eğitmen Tülay Acar'ın verdiği Kurmancî dersleri 13 çocukla birlikte bir yıldır devam etmektedir. Çocukların yoğun ilgisi ve kuvvetli motivasyonları ile önümüzdeki yıl da sürecek olan anadilimi öğreniyorum projesi etki düzeyini arttırmış durumdadır. Çocukların ilk etapta çekinerek başladıkları ve devam etmekte kararsız oldukları Kurmancî dersleri, eğitmenin eğlenceli ve sevecen üslubu ile hız kesmeden sürme şansı yakalamıştır. Derslere katılan çocukların memnuniyetleri hem ailelerini hem yakın çevrelerindeki diğer çocukları sarmış; derse katılan öğrenci sayısı periyodik olarak artmıştır. Anadilini öğrenen çocukların, 2015 yılı için ortaklaşa planladıkları bir dil kampı fikri doğmuş ve ailelerin desteğini almıştır

15 2. ATÖLYELER 2. WORKSHOPS İngilizce AGH/EVS (Avrupa Gönüllü Hizmeti) kapsamında 2007'den beri gönderici, ev sahibi ve koordinasyon kurulu olarak çalışmakta olan Vakfımıza gelerek farklı kültürlerin tanışması ve diyalog ortamının güçlendirilmesini hedefleyen Avrupalı gençler tarafından verilen İngilizce dil dersleri 22 çocuğun sürekli katılımı ile 5 ay sürmüştür. Çocuğun eğitim hakkını kabul ederek ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çocuğun bilgi ve yeteneklerini geliştirmek için herkese açık ve parasız olarak hafta sonları 2'şer saat gerçekleştirilmiştir. Dil eğitimi vakfın devam eden çalışmaları arasındadır. English Language Club Başak Culture and Art Foundation who has been sending, receiving and coordinating organization in European Voluntary Service (EVS) since 2007 opens English language club in every year. The club is given by our EVS volunteers. So, children and youngsters who are willing to learn English can make practice with international volunteers. The language club had continued for 5 months with 22 children. By accepting the education right for children and with the aim of providing equality of opportunity, it was open public and free during weekends in order to improve the knowledge and talents of children. The language club is one of the ongoing activity of the foundation

16 2. ATÖLYELER 2. WORKSHOPS Resim ve Seramik Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Büşra Aydoğan ve AGH gönüllüleri Anna Teglassy ve Ana-Lucia Monterio tarafından gerçekleştirilen resim ve seramik atölyeleri ayrı ayrı olarak gerçekleştirilmiştir. Yaşları 2 ile 15 arasında değişen iki gruptan toplam 27 çocuğun bir yıl süre ile katıldığı atölyelerde çocuklar malzeme kullanımı, geri dönüşümden sanat ve farklı resim tekniklerini öğrenerek hayallerini resmetmişlerdir. Painting and Ceramic Painting and ceramic workshops which were given by Büşra Aydoğan from Yeditepe University and Anna Teglassy and Ana-Lucia Monterio who were EVS volunteers were made separately. 27 children participated to the workshops. They learned using materials, making art from recycling and painting techniques

17 2. ATÖLYELER 2. WORKSHOPS Enstrüman (Gitar ve Keman) Vakfın gönüllülerinden ve İÜ-Konservatuarı öğrencisi Ronahi Dölek bir yıl süre ile 2 kız çocuğuna birebir keman; Miguel Fernandez ise 5 ay süre ile birebir ve grup halinde 9 farklı yaştan çocuğa gitar kursu vermiştir. Çalışmalar BSV'nin Kayışdağı'ndaki ofisinde gerçekleştirilmiştir. Musical Instrument (Guitar and Violin) Ronahi Dölek who is volunteer of the foundation and Istanbul University Conservatory student had given violin course to 2 children (one to one course) for one year. Our EVS volunteer Miguel Fernandez had given guitar course to 9 children for 5 months and one to one course. The courses were made in the foundation in Kayışdağı

18 2. ATÖLYELER 2. WORKSHOPS Drama ve Tiyatro I.Festivalin ardından Dramaturg Sinan Akcan'ın eğitmenliğinde bir araya gelen çocuk ve gençler 6 ay süre ile drama eğitimi almış; bir kısa tiyatro oyunu tasarlayıp çalışmışlardır. Sahne ve dekor tasarımında AGH gönüllüleri ile işbirliği içinde yapan atölye katılımcıları, çalışma sırasında İngilizce konuşabilecekleri bir şans da yakalamışlardır. Drama and Theater After the First Helin Başak International Art Festival, dramaturge Sinan Akcan had given drama training to children and youngsters for 6 months. They wrote and organized a short theater. Also, the workshops participants who cooperated with EVS volunteers about stage and décor design found a chance to speak English

19 2. ATÖLYELER 2. WORKSHOPS HELİN BAŞAK ULUSLARARASI SANAT FESTİVALİ II. Helin Başak Uluslararası Sanat Festivali kimlikleri, dilleri, inançları vb nedenlerle ayrımcılığa maruz kalan başta çocuk ve gençler olmak üzere toplumun her kesimini kucaklayacak 'Dönüşüm' temasını benimsedi. Festivalle, çocuk ve gençlerin festival faaliyetlerine aktif bir biçimde katılımını sağlayarak çok çeşitli sanat ve kültür atölyeleri, müzik ve dans performansları, kültür ve beceri paylaşımları ile farklı ve yeni bir bakış açısı kazanmalarını; yetenek ve enerjilerini sanatın sınırsızlığı ve kültürün çeşitliliğiyle destekleyerek düşlerini ve düşüncelerini geliştirmeleri hedeflenmiştir. Ataşehir ve Kadıköy'de, çeşitli park, açık alan ve salonlarda, 2-7 Eylül tarihleri arasında; Ataşehir Kent Konseyi'nin ortaklığı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün maddi katkıları, Ataşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesinin desteği ile, çok sayıda sanatçı ve eğitimcinin gönüllü katılımı ile gerçekleştirilen festivalle, çoğunluğu çocuk ve kadın olan 5 bine yakın insanın katılımı sağlanmıştır. HELIN BASAK INTERNATIONAL ART FESTIVAL Second Helin Başak International Art Festival determined the theme transition which embraced all part of the society, especially children and youngsters who were exposed to discrimination because of identities, languages, beliefs and so on. In the festival, there were various workshops and music and dance activities where children and youngsters could take place actively, so they could have different perspective. The festival took place in different areas in Ataşehir and Kadıköy from 2nd and 7th September. Almost 5 thousand people, mostly children and women, participated to the festival which was with the partnership of Ataşehir Urban Council, the financial contribution of Istanbul Provincial Directorate of Culture and Tourism, with the support of Ataşehir Municipality and Kadıköy Municipality, and with the voluntary participation of artists and trainers

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Başak Kültür ve Sanat Vakfı Kayışdağı Mah. Uslu Caddesi, Nihat Sokak No:55/A Ataşehir - IST www.basaksanatvakfi.com.tr www.facebook.

Başak Kültür ve Sanat Vakfı Kayışdağı Mah. Uslu Caddesi, Nihat Sokak No:55/A Ataşehir - IST www.basaksanatvakfi.com.tr www.facebook. 2015 Başak Kültür ve Sanat Vakfı Kayışdağı Mah. Uslu Caddesi, Nihat Sokak No:55/A Ataşehir - IST www.basaksanatvakfi.com.tr www.facebook.com/helinbasak Başak Kültür ve Sanat Vakfı ırkı, dili, rengi, cinsiyeti,

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities January February March 2013 IYLA Trainings and Activities In the months of January February March 2013, various local trainings on 5 different subjects were conducted. In total, our trainers conducted

Detaylı

YEREL DESTEK MEKANİZMASIYLA TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ EŞİTSİZLİK VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE PROJESİ

YEREL DESTEK MEKANİZMASIYLA TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ EŞİTSİZLİK VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE PROJESİ YEREL DESTEK MEKANİZMASIYLA TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ EŞİTSİZLİK VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE PROJESİ AB Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen Yerel Destek Mekanizmasıyla Toplumsal Cinsiyet

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1

T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1 T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1 STEP-2 Please list all stakeholders that you can think of Please rate the importance and influence of the listed stakeholder Public institutions: Name of stakeholder

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

It aims "to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values".

It aims to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values. The Comenius programme is a European Union educational project. It concerns schoollevel education, and is part of the EU's Lifelong Learning Programme 2007 2013. It aims "to help young people and educational

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI COURSE NAME GELENEKSEL TAKI VE AKSESUARLAR TRADITIONAL ORNAMENTS AND ACCESSORIES AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation,

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: ULUSLARARASI METROPOLIS KONGRESİ 2017'DE BİNİ AŞKIN UZMANLA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK Göç ve

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) COURSE NAME SAHNE MAKYAJI 2 STAGE MAKEUP 2 AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı (Local

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Avrupa Birliği Bakanlığı İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı

Avrupa Birliği Bakanlığı İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Basic Project Activities: Avrupa Birliği Bakanlığı İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Ministry For Eu Affairs Provinces Preparing for the European Union Programme Kırıkkale on the Path to the EU 1 Avrupa

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE Beşiktaş Belediyesi Kadıköy Belediyesi INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi

Detaylı

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Date of Birth / Place E-Mail Adress : 977 / Bandırma : esma.esgin@bayar.edu.tr Education Programme/Department University Year Bachelor Sociology Ege University 000 Master

Detaylı

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK PROGRAMI (YOUTH IN ACTION)

AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK PROGRAMI (YOUTH IN ACTION) AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK PROGRAMI (YOUTH IN ACTION) UFND060 PROJECT DESIGN GENÇLİK PROGRAMI Gençlik Programı, Avrupa Komisyonu tarafından gençler için uygulamaya konmuş bir programdır. Bu program gençlerin

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

Jci Türkiye 2014 Genel Kurulu Ödül Programı Bodrum / Muğla / Türkiye Cihan ADA JCI TURKEY Most Outstanding Member

Jci Türkiye 2014 Genel Kurulu Ödül Programı Bodrum / Muğla / Türkiye Cihan ADA JCI TURKEY Most Outstanding Member Awards Entry Jci Türkiye 2014 Genel Kurulu Ödül Programı Bodrum / Muğla / Türkiye Cihan ADA JCI TURKEY Most Outstanding Member http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=39342 1/9 Page 1 Entry Information

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

ANKET 2- Personel(Staff)

ANKET 2- Personel(Staff) 1 Hükümlü/Tutuklu Kadınlar için Eğitim Arayışı ( Finding Education for Female Inmates ) ANKET 2- Personel(Staff) Araştırmacı(Reseacher): İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Tarih(Date): Ülke(Country):TÜRKİYE

Detaylı

DÜNYA ENGELLİLER VAKFI WORLD DISABILITY FOUNDATION DÜNYA ENGELLİLER VAKFI DEV bir Düşünce ve Proje Kuruluşudur. 2010 da kurulmuş olup Birleşmiş Milletler e akreditedir. WDU Dünya Engelliler Birliği nin

Detaylı

Kötüler dünyada ne yapar?

Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler Daima kendi çıkarlarını düşünenler Gözlerini güç, para ve iktidar hırsı bürümüş olanlar İstediklerini elde edebilmek için diğer insanları tehlikeye atmaktan sakınmayanlar

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI COURSE NAME SAHNE YÖNETİMİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO STAGE MANAGEMENT AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation, Hours/Week)

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Aile ve ev içi şiddet. Yeter demenin zamanı geldi.

Aile ve ev içi şiddet. Yeter demenin zamanı geldi. TURKISH Aile ve ev içi şiddet. Yeter demenin zamanı geldi. Aile ve ev içi şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez. Fertler, aileler, iş yeri ve toplum üzerinde ciddi etkileri vardır. Aile ve ev içi şiddet

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM DERS TANITIM BİLGİLERİ BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Bursa. Anket Sonuçları

Bursa. Anket Sonuçları Bursa Anket Sonuçları Bursa Valiliği Toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa KARSLIOĞLU, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Nurdan BERKEM, Yabancı Çalışma Grubu (Foreigners Working Group)

Detaylı

KURUMSAL TAKDİM INSTITUTIONAL PRESENTATION

KURUMSAL TAKDİM INSTITUTIONAL PRESENTATION KURUMSAL TAKDİM INSTITUTIONAL PRESENTATION Ömer Kalli WDU Uzman Dünya Engelliler Vakfı ( DEV ) Engelliler adına ve yararına kurulmuş bir düşünce ve proje kuruluşudur. World Disability Foundation ( WDF

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Course Name SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Hemşirelikte temel kavram ve ilkeler Basic concepts and principles in nursing Kodu (Code) Yarıyılı (Semester)

Detaylı

Jci Türkiye 2015 Ödül Programı JCI Adana Eğitimcilerini Yetiştiriyor JCI TURKEY Best Local Personal Skill Development Program

Jci Türkiye 2015 Ödül Programı JCI Adana Eğitimcilerini Yetiştiriyor JCI TURKEY Best Local Personal Skill Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2015 Ödül Programı JCI Adana Eğitimcilerini Yetiştiriyor JCI TURKEY Best Local Personal Skill Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=46137 1/8 Page

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu)

READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu) READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu) READY-STUDY-GO-AHEAD (2009-2011) Summary READY-STUDY-GO-AHEAD (2009-2011) will continue and transfer the innovation of the earlier Leonardo Language project for

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

1996 Şubatında Kudüs te düzenlenen Kudüs Dinî Müzikler Festivali ne Necdet Yaşar, Sadreddin Özçimi ve Derya Türkan la birlikte katıldı.

1996 Şubatında Kudüs te düzenlenen Kudüs Dinî Müzikler Festivali ne Necdet Yaşar, Sadreddin Özçimi ve Derya Türkan la birlikte katıldı. NEYZEN AHMED ŞAHİN 1964 te İstanbul da doğdu. Nüfusu Isparta, Yalvaç ilçesi Sücüllü kasabasındadır. Ailesinin Konya ya yerleşmesi münasebetiyle ilk, orta ve lise tahsilini Konya da yaptı.1982 de Konya

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı 12 Haziran 2014 http://annalindhturkey.net annalindhfoundation.org Toplantı Gündemi Tanışma ALV Nedir? Neler Yapıyor? İyi Örnekler ALV Türkiye ağı ve STEP 6 Faaliyetleri

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SOSYAL POLİTİKA Tezli Yüksek Lisans Programı Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçe dir. Programın

Detaylı

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=33941

Detaylı

Beş Günlük Eğitim Programı. Ocak 26-30, Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü

Beş Günlük Eğitim Programı. Ocak 26-30, Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü Trauma Resource Institute tarafından Türkiye de Suriyeli Mültecilere Destek Hizmeti Verenler için Toplumsal Dayanıklılık Eğitimi Beş Günlük Eğitim Programı Ocak 26-30, 2015 - Bahçeşehir Üniversitesi Galata

Detaylı

Sosyolojiye Giriş (SOC 101) Ders Detayları

Sosyolojiye Giriş (SOC 101) Ders Detayları Sosyolojiye Giriş (SOC 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyolojiye Giriş SOC 101 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK PROGRAMI EYLEM 1.3 ve 5.1 PROJELERİNDEN ÖRNEKLER TR-5.1-7-2008-R3 Gelecek Bugündür-Gençlik Politikalarına

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ MÜTERCİM TERCÜMANLIK - İNGİLİZCE

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ MÜTERCİM TERCÜMANLIK - İNGİLİZCE Ders Dili: DersTürkçe İsmi: YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ English AVRUPA KÜLTÜRÜ VE KURUMLARI Ders İngilizce İsmi: EUROPEAN CULTURE & INSTITUTIONS Dersi Verecek: Dersin Türü:

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

AKSAM. Kültür markası: Afyonkarahisar ın

AKSAM. Kültür markası: Afyonkarahisar ın ÖZET: İşadamı İbrahim Alimoğlu: AKSAM Derneğini kurarken Afyon Kocatepe Üniversitesi nden gönüllü akademisyenlerin de desteği oldu. AKSAM, yapılan kültür sanat araştırmaları ve etkinliklere verdiği desteğin

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı: İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name: Korrepetisyon 6 Correpetition 6 Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kredisi (Local Credits) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Ders Uygulaması,

Detaylı

The Deutsche Bank Urban Age Award

The Deutsche Bank Urban Age Award The Deutsche Bank Urban Age Award İstanbul 2009 Genel Bilgiler General Information A Passion to Perform. 02 İnsanları, kendi şehirleri için sorumluluk almaya teşvik eden bir ödül Her yıl düzenlenen Deutsche

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI 0-0 ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ A/B SINIFI İ YILLIK PLANI Y ÖĞRENME ALANLARI VE EKİM -5 8/ Ekim- Kasım THEME THEME INTRODUCING YOURSELF DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE

Detaylı

İnsan Hakları İhtisas Komitesi

İnsan Hakları İhtisas Komitesi İnsan Hakları İhtisas Komitesi Prof. Dr. Harun Tepe İnsan Hakları İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Prof. Dr. Harun Tepe Komite Üyeleri Üyeler Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi Prof. Dr. Mesut Gülmez Prof.

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Çözüm ortağınız. Project Partner

Çözüm ortağınız. Project Partner NEO TEK PROJE Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle çözüm üreten Bir

Detaylı

Lesson 57 : all, both, each. Ders 57: Hepsi, her ikisi de, her biri

Lesson 57 : all, both, each. Ders 57: Hepsi, her ikisi de, her biri Lesson 57 : all, both, each Ders 57: Hepsi, her ikisi de, her biri Reading (Okuma) All the birds flew away. ( Bütün kuşlar uçtu.) Did you eat all of the cakes? ( Tüm kekleri yedin mi?) Not all the seats

Detaylı

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: *

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: * 08~29 Ocak/Jan. 2016 Kültür Sanat Merkezi Kordon'da Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: +90 232 4649935 * 4649835 Http://www.kedikultursanat.org*info@kedikultursanat.org Kültür Sanat

Detaylı