İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi"

Transkript

1 ŞEMA NO: /1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi Doğrudan temin İhale yönteminin belirlenmesi Temin yönteminin belirlenmesi Pazarlık usulü ihale Açık ihale Doğrudan teminle satın alma Tek kaynaktan satın alma DMO'dan satın alma Pazarlık usulü ihale işlemleri iş akış şeması Belli istekliler arasındaihale işlemleri iş akış şeması Doğrudan teminle satın alma iş akış şeması Tek kaynak satın alma iş akış şeması DMO alımları iş akış şeması

2 ŞEMA NO: /2 ŞEMA ADI: AÇIK İHALE İŞ AKIŞ ŞEMASI Satın slma yöntemi belirleme iş akış şeması İhtiyaç talep yazısı Açık ihale usulü ile alımı yapılacak ihtiyaç talep yazısının ve belgelerin birime gelmesi Harcama Yetkilisi Onayı İhale dökümanlarının hazırlanması İhale ilanının yapılması İhale komisyonunun görevlendirilmesi İhale komisyonu görevlendirme yazısı İhale işlem dosyasının açılması Teklif dosyası hazırlığı ve isteklilerin ihale dökümanını alması Tekliflerin toplanması ve ön değerlendirmelerinin yapılması Tekliflerin değerlendirilmesi ve nihai kararın verilmesi Sözleşme görüşmeleri yapılması ve sözleşmenin imzalanması Alım sözleşmesi

3 ŞEMA NO: /3 ŞEMA ADI: AÇIK İHALE İŞ AKIŞ ŞEMASI Mal ya da hizmet alımının yapılması Muayene kabul komisyonu tarafından muayene kabul tutanağının düzenlenmsi Muayene kabul tutanağı Mal ya da hizmetin faturasının alınması Mal ya da hizmet alımı faturası Mal ya da hizmette tesbit edilen eksiklik ve aksaklıkların firmaya bildirilmesi Mal ya da hizmet uygun mu Mal ya da hizmetin kabulü TİF Taşınır işlem fişinin kesilmesi Mal alımı Satınalmanın türü Hizmet alımı Hizmet işleri kabul tutanağı Hizmet İşleri Kabul tutanağı Faturanın ödenmesine yönelik ödeme emrinin Ödeme emri belgesi Harcama Yetkilisi Onayı

4 ŞEMA NO: /4 ŞEMA ADI: BELLİ İSTEKKLİLER ARASINDA İHALE İŞ AKIŞ ŞEMASI Satınalma Yöntemi Belirleme İş Akışı İhtiyaç talep yazısı Belli istekler arasında ihale yöntemi ile alımı yapılacak ihtiyaç talep yazısının ve ilgili belgelerin birime gelmesi Ön yeterlilik ve ihale dokümantasyonunun hazırlanmasıı İhale ilanının yapılması İhale komisyonunun görevlendirilmesi İhale komisyonu görevlendirme yazısı Danışmanlık hizmeti İhalenin hangi tür satın alma için yapıldığının tespiti Diğer mal/hizmet alımı Ön yeterlilik ve ihale dökümanının alınması Ön yeterlilik ve ihale dökümanının alınması Ön yeterlilik işlemlerinin sonuçlandırılması ve davetiye ile birlikte ihale dökümanının gönderilmesi Ön yeterlilik işlemlerinin sonuçlandırılması Tekliflerin alınıp teknik değerlendirilme ve puanlamanın yapılması Teklif dosyası hazırlığı ve isteklilerin ihale dökümanını alması Mali değerlendirme ve puanlarının yapılması ve konsolidasyon Tekliflerin değerlendirilmesi ve nihai kararın verilmesi Sözleşme görüşmeleri yapılması ve sözleşmenin yapılması Danışmanlık sözleşmesi Mal/hizmet alımı sözleşmesi

5 ŞEMA NO: /5 ŞEMA ADI: BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE İŞ AKIŞ ŞEMASI Mal ya da hizmet alımının yapılması Muayene kabul komisyonu tarafından muayene kabul tutanağının Muayene kabul tutanağı Mal ya da hizmetin faturasının alınması Mal ya da hizmet alımı fatuası Mal ya da hizmette tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların firmaya bildirilmesi Mal ya da hizmet uygun mu? Mal ya da hizmetin kabulü Satınalma türü Mal alımı Taşınır işlem fişinin kesilmesi TİF Hizmet alımı Hizmet işleri kabul tutanağı düzenlemesi Hizmet işleri kabul tutanağı Fatuaranın ödenmesi yönelik ödeme emrinin Harcama Yetkilisi Onayı

6 BİRİM: ŞEMA NO: /6 ŞEMA ADI: YARGITAY BAŞKANLIĞI PAZARLIK USULÜ SATIN ALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI Satın Alma Yöntemi Belirleme İş Akış Şeması İhtiyaç talep yazısı Pazarlık usulü ihale yöntemi ile alımı yapılacak ihtiyaç talep yazısının ve ilgili belgelerin gelmesi Makam onayının alınması Harcama Yetkilisi Onayı Piyasa fiyat araştırmasının ve yaklaşık maliyet hesaplamasının yapılması İhale dokümanlarının hazırlanması İlanın yapılıp yapılmayacağına karar verilmesi İlan yapılacak İlan yapılmayacak İhale komisyonunun görevlendirilmesi İhale Komisyonu Görevlendirme Yazısı İhale işlem dosyasının açılması İhale ilanının verilmesi Davet mektubunun Davet mektubu Teklif dosyası hazırlığı ve isteklilerin ihale dökümanını alması Önyeterlilik tekliflerinin verilmesi İsteklilerin önyeterliliklerinin tespit edilmesi

7 ŞEMA NO: /7 ŞEMA ADI: PAZARLIK USULÜ SATIN ALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI Fiyatı da içeren tekliflerin alınması, değerlendirilmesi ve karar alınması İhalenin yapılması Sözleşme görüşmeleri yapılmaı ve sözleşmenin imzalanması Alım sözleşmesi Mal ya da hizmet alımının yapılması Muayene kabul komisyonu tarafından muayene kabul tutanağının Mal ya da hizmet alımı fatuası Mal ya da hizmet uygun mu? Mal ya da hizmetin faturasının alınması Muayene kabul tutanağı Mal ya da hizmetin kabulü Satınalmanın türü Mal alımı Taşınır işlem fişinin kesilmesi TİF Mal ya da hizmetle tesbit edilen eksiklik ve aksaklıkların firmaya bildirilmesi Hizmet alımı Hizmet işleri kabul tutanağı Hizmet işleri kabul tutanağı Ödeme emri belgesi Faturanın ödenmesi yönelik ödeme emrinin Harcama Yetkilisi Onayı

8 ŞEMA NO: /8 ŞEMA ADI: TEK KAYNAK USULÜ SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerin ihtiyaç talep yazılarının ödeme ile ilgili bölüme gelmesi Talebe konu alımın yapılacağı firmanın tek kaynak olup olmadığının sorgulaması Satınalma yöntemi belirleme iş akış şeması Firmadan fiyat teklifinin alınması Tek kaynak mal ve hizmetlere ilişkin matbu formunun doldurulması Tek kaynak matbu formu Harcama Yetkilisi Onayı Muayene kabul komisyonunun kurulması

9 ŞEMA NO: /9 ŞEMA ADI: BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE İŞ AKIŞ ŞEMASI Mal ya da hizmet alımının yapılması Mal ya da hizmetin faturasının alınması Mal Ya da hizmet Alımı faturası Muayene kabul komisyonu tarafından muayenen kabul tutanağının Muayene kabul tutanağı Mal ya da hizmette tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların firmaya bildirilmesi Mal ya da hizmet uygun mu Mal ya da hizmetin kabulu Satın almanın türü Mal alımı Taşınır işlem fişinin kesilmesi TİF Hizmet alımı Hizmet işleri kabul tutanağı Hizmet işleri kabul tutanağı Faturanın ödenmesine yönelik ödeme emrinin Ödeme emri belgesi Harcama Yetkilisi Onayı

10 ŞEMA NO: /10 ŞEMA ADI: DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birim ihtiyaç talep yazılarının ödeme ile ilgili bölüme gelmesi Talep doğrudan temin üst sınırının altında mı? Satınalma Yöntemi Belirleme İş Akış Şeması Talep edilen malın veya hizmetin piyasa fiyat araştırması yapacak personelin belirlenmesi Personelin görevlendirilmesine ilişkin yazının hazırlanması Harcama Yetkilisi Onayı Görevlendirilen personelin piyasadan en az 3 teklif alınması Piyasa fiyat araştırma tutanağı En düşük teklif veren firmadan malın alınması İhale onay belgesi Harcama Yetkilisi Onayı Mal veya hizmetin teslim alınması Muayene kabul komisyonunun kurulması

11 ŞEMA NO: /11 ŞEMA ADI: DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ ŞEMASI Mal veya hizmet alımının yapılması Muayene kabul komisyonu tarafından muayene kabul tutanağaının Mal veya hizmet faturası alım Mal veya hizmet uygun mu Mal veya hizmet faturasının alınması Muayene kabul tutanağı Mal veya hizmetin kabulü Satınalmanın türü Mal alımı Taşınır işlem fişinin kesilmesi TİF Hizmet alımı Hizmet işleri kabul tutanağı Mal veya hizmette tespit edilen eksiklikler ve aksaklıkların firmaya bildirilmesi Faturanın ödenmesine yönelik ödeme emrinin Ödeme emri belgesi Harcama yetkilisi onayı

12 ŞEMA NO: /12 ŞEMA ADI: DMO ALIMLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep listesi İhtiyaç talep formunun ödeme birimine gelmesi İşlemin ilgili personele havale edilmesi Malzeme ihtiyaç listesinin hazırlanması Malzeme Listesi İnternet ortamında DMO kataloğuna bakarak katalog ürünlerinin ihtiyaç listesi ile karşılaştırılması İhtiyaç duyulan malzemeler katalogda var mı? Satınalma yöntemi belirleme iş akış şeması İhtiyaç katalog da bulunan kod numaralarından oluşan DMO malzeme istem listesi oluşturulması DMO malzeme istem listesi DMO ya kredi açılması Kredinin açıldığında ilişkin muhasebe işlem fişiyle talep formunu/listesini içeren üst yazının DMO'ya gönderilmesi Harcama Yetkilisi Mutemetinin görevlendirilmesi

13 ŞEMA NO: /13 ŞEMA ADI: DMO ALIMLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI DMO 'nun hesabına para aktarılması Muhasebe işlem fişi Fatura Malın teslim alınması Muayene kabul komisyonu tarafından malların kontrol edilmesi Mallara uygun mu? DMO ile bağlantı kurulması Ödeme emrinin ve kredinin mahsup edilerek kapatılması Ödeme emri belgesi MİF Harcama Yetkilisi Onayı

14 ŞEMA NO: /14 ŞEMA ADI: SARF MALZEMELERİ TEMİN VE DAĞITIM İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç duyulan sarf malzemesi çeşit ve miktarının belirlenmesi Belirlenen malzeme listesinin satın alınmak üzere satınalma ile ilgili birime verilmesi Satınalma yöntemini belirleme İhtiyaç doğrultusunda düzenlemiş taşınır istek belgesinin gelmesi İlgili birime sevk edilmesi Malzeme depoda var mı? Bir sonraki alımda değerlendirilmesi Malzemenin ilgiliye teslim edilmesi ve Taşınır İşlem Fişinin Depo çıkış icmallerinin 3'er aylık dönemlerde saymanlığa bildirilmesi Depoda kalan malzemelerin dönemler halinde sayımının yapılması

15 ŞEMA NO: /15 ŞEMA ADI: DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMESİ DEPO ÇIKIŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Depodan çıkışı yapılacak demirbaş malzeme için çıkış onayının gelmesi / hazırlanması Ekonomik ömrünü dolduran ve kullanım dışı kalan metal aksamlılar Ekonomik ömrünü dolduran ve kullanım dışı kalan ahşap aksamlılar İhtiyaç fazlası havuzuna atılanlar Kullanıma verilenler Komisyon kararı Komisyon kararı Görevliye teslim edilmesi Listelerin hazırlanması Listelerin hazırlanması Teslim tutanağının Kayıttan düşme teklif onay tutanaklarının Kayıttan düşme teklif onay tutanaklarının Zimmet fişinin Milli Emlak Müdürlüğüne teslimi İmha edilmesi Sistemden çıkış işlemlerinin yapılması ve taşınır işlem fişi Taşınır İşlem Fişi'nin malzeme gönderilen birime ve muhasebe birimine gönderilmesi Mali yıl sonunda ambar depo sayım tutanağının Harcama birimi yönetim hesabının Kayıtların uygunluğunun kontrol edilmesi

16 ŞEMA NO: /16 ŞEMA ADI: TAŞINIR KAYIT KONTROL İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Satın Alınan malzeme ile ilgili belgelerin taşınır kayıt kontrol yetkilisine gönderilmesi Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin kontrol etmesi Evraklar tamam mı? Evrakların Eksikliklerine tamamlanması için satınalmaya iade edilmesi Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin kontrol etmesi Faturadaki malzemenin hesap kodu var mı? Harcama birimi taşınır hesap kodu tanımlanması Taşınır net programından taşınır işlem fişi çıkarılarak, ödeme emri belgesine eklenmesi Taşınır net programı ile ilgili personel sisteme girerek kodların açılması TİF Ödeme birimine teslim edilmesi

17 ŞEMA NO: /17 ŞEMA ADI: PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Memur maaş bilgileri, sözleşmeli personel maaş bilgileri (4B) geçici personel maaş bilgileri(4c) Her ayın 1-8'i arası personel maaş bilgilerinin toplanması Toplanan bilgilerin saymanlık SAY2000 sisteminde girilmesi Saymanlıktan gelen son bilgilerin kontrol edilmesi Hata var mı? Hataların düzeltilip tekrar saymanlığa gönderilmesi Harcama Yetkilisinin onayına sunulması Harcama Yetkilisinin onayı İmzalanan personel maaşlarının saymanlığa tekrar gönderilmesi Ayın 13'nde bankalara ödeme emri talimatının gönderilmesi Ayın 15'i ile 25'i arası emekli keseneklerinin gönderilmesi

18 ŞEMA NO: /18 ŞEMA ADI: MEMUR FAZLA ÇALIŞMA MESAİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Harcama Yetkilisi Onayı Her yıl Ocak ayında fazla çalışma yapan personele mesai ücreti ödenmesi İçin üst yneticinin onayının gelmesi Günlük puantaj cetvellerinin hazırlanması Her bir ay İçin harcama yetkilisinden onay alınması Harcama Yetkilisinin Onayı Üst yazı yazılarak ödeme birimine gönderilmesi Harcama yetkilisi onayı Ödeme belgesinin

19 ŞEMA NO: /19 ŞEMA ADI: MAL TESLİM ALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI Fatura ve muayene kabul komisyon oluru Satınalma birimi tarafından düzenlenen fatua ve muayene kabul komisyonu olurlarının taşınır kayıt kontrol yetkilisine gelmesi Malın kontrol edilerek depoya alınması Fatura bilgilerine göre mal girişlerinin yapılması Taşnır işlem fişi Taşınır işlem fişinin teslim eden (Satınalma Memuru) ve teslim alan (Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi ) tarafından imzalanarak dosyaya kaldırılması

20 ŞEMA NO: /20 ŞEMA ADI: YOLLUK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Başkanlar kurulunca veya yönetim kurulu tarafından yapılan görevlendirme yazısı Görevlendirme onayı Muhasebe işlem fişi Harcama yetkilisinin onayı Muhasebe işlem fişinin saymanlığa gönderilmesi İlgililere ödeme yapılması Görev dönüşü bildirimlerin ve belgelerin ödeme birimine gönderilmesi Harcama Yetkilisi Onayı Ödeme belgesinin ve MİF''nin kapatılması

21 ŞEMA NO: /21 ŞEMA ADI: YURT DIŞI MAAŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Başkanlar kurulunca veya yönetim kurulu tarafından yapılan görevlendirme yazısı Her ayın son günü açıklanan Merkez Bankası kuruna göre her ayın 1-5 arası yurt dışı maaş bordrosu hazırlama Ödeme emri Harcama Yetkilisinin Onayı Ödeme emrinin saymanlığa gönderilmesi Saymanlıkca Merkez Bankasına aktarılması Merkez Bankasınca ilgilinin hesabına aktarılması

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır ŞEMA ADI Gelen Evrak İş Akış Şeması Akış No : 01 Harici Evrak Evrakın Posta veya elden Dekanlığa gelmesi Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili Evrak Fakülte Birimlerini

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER İŞ SÜRECİ Doküman No: Yayın Tarihi : 15 Haziran 2011 Revizyon Tarihi : Süreç Adı: Süreci Sürecin Sorumlusu: Sürecin Uygulayıcıları: Şube Müdürlükleri Sürecin Amacı ve Kısa Özeti: Eskişehir

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Türkiye

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU 2013 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin başlıklı 22 nci maddesi kapsamında yapılan alımlara ilişkin kılavuz 22/a 22/f 22/b DOĞRUDAN TEMİN 22/e 22/c 22/d FİNANS

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 DERLEYENLER Alfabetik Sırayla Adnan KUM Burcu B. BAŞAL Hasan Murat BERKSOY

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Dilekçe ve evrakın ilgili personele havale edilmesi. Evrakın ilgili personel tarafından incelenmesi. Başvuru evrakı uygun mu?

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Dilekçe ve evrakın ilgili personele havale edilmesi. Evrakın ilgili personel tarafından incelenmesi. Başvuru evrakı uygun mu? İZMİR GID TRIM VE HYVNCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ / KOORDİNSYON VE TRIMSL VERİLER İGTH.İKS.ŞM.002 / 05.01 TRIMSL YYIM VE DNIŞMNLIK YETKİLENDİRME İŞ KIŞ ŞEMSI Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Yetkisi Başvuru Evraklar

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

X/5 ESASLAR 1. Madde 2-(**) Bu Esaslar, TÜBİTAK a bağlı Merkez, Enstitü ve

X/5 ESASLAR 1. Madde 2-(**) Bu Esaslar, TÜBİTAK a bağlı Merkez, Enstitü ve TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERE İLİŞKİN İDARİ VE MALİ ESASLAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu Esaslar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yayın : 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı