T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Republic of Turkey Prime Ministry Undersecretariat for Maritime Affairs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Republic of Turkey Prime Ministry Undersecretariat for Maritime Affairs"

Transkript

1 T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Republic of Turkey Prime Ministry Undersecretariat for Maritime Affairs KAPSAM: Uluslararası sefer yapan tüm gemileri ve tüm gemi cinsleri için genel gerekleri kapsar. HSSC Başlangıç ve/veya Yenileme sörveylerinde kullanılacaktır. YÜK GEMİSİ EMNİYET TEÇHİZATI ONAY KAYDI RECORD OF APPROVED CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT Bu kayıt daima gemide muhafaza edilecek ve atanan sörveyör veya organizasyonun deneti esnasında hazır bulunacaktır. Boş kutular YES, NO ve N/A olarak işaretlenecektir. This record must be kept on board at all times and be available for inspection by a nominated surveyor or recognized organisation. The blank boxes to be marked as YES, NO and N/A. Gemi Adı Name of ship IMO No IMO Bağlama Limanı Port of registry Tersane No Yard number Klas Class Önceki adı ve Bayrağı Previous name and flag Geminin tipi of ship Kütük Boyu (m) Registered length (m) Tam Boy (m) Overall length (m) Çağrı İşareti Signal letters Gros Tonajı Gross Tonnage Bayrağı Flag Omurganın konulduğu tarih Date keel laid İnşaa Eden Builders Bilinen herhangi bir kardeş gemi adı Names of any known sister ships Gemi boyu (Lc-LLC 1966) Length of ship (Lc-LLC 1966) Kaimeler arası boy (m) B.P. length (m) Azami Genişlik (m) Maximum breadth (m) Adedi Armatör & Adres Owners & Address İşleten & Adres Operators & Address Ana Makine si Engine manifacturer Model i Model type Adedi Jeneratörler Generators Çıkış Gücü (kw) Power output (kw) Ana Kazan Main boilers type Yardımcı Kazan Auxilary boilers type Madde Item Çıkış Gücü (kw) Power output (kw) Kişi Persons Adedi Adedi Can kurtarma aracının tipi of survival craft İskele can filikası toplam istiap kapasitesi Lifeboats on port side capable of accommodating Sancak can filikası toplam istiap kapasitesi Lifeboats on starboard side capable of accommodating Motorlu can filikası (yukarıda görülen filikaların toplamına dahil) Motor lifeboats (included in the total lifeboats shown above) Serbest düşen can filikası Free-fall lifeboats capable of occommodating Kurtarma botu (yukarıda görülen filikaların toplamına dahil/dahil değil) Rescue boat (included/not included in the total lifeboats shown above) capable of accommodating Onaylı denize indirme tertibatı olan can salları Liferafts for which approved launching appliances are required capable of accommodating Onaylı denize indirme tertibatı aranmayan can salları Liferafts for which approved launching appliances are not required capable of accommodating Baş/kıç tarafta konuşlanan can salları Liferafts stowed forward/aft capable of accommodating Gerekli / Required Mevcut / Provided Can Simidi / Lifebuoys Can Yeleği / Lifejackets Dalma Elbisesi / Immersion suits Isı Koruyucu Elbise / Thermal protective aids Gemi tanımı tarihinden sonraki yeni gemiye uygulanır Ship definition Applicable to new ship from SOLAS 74. Ekleri hükümlerine göre Yeni/mevcut gemi Existing ship/new ship under the provision of the Amendments to SOLAS 74 Sayfa 1/27

2 BÖLÜM 1.0: DÖKÜMANTASYON SECTION 1.0: DOCUMENTATION 1.1 Yangın Kontrol Planları (Ch II-2/15.2.4) Fire Control Plans (Ch II-2/15.2.4) Bayrak Devletinin resmi dilinde yazılmış olacaktır. Ulusal dil: To be in national language. State language: Ulusal dilin İngilizce ve Fransızca olmaması halinde bunlardan birine çevirisi de yer alacaktır: If national language is not English of French then state translation language Yangın Kontrol Planının ikinci seti yaşam mahalli dışında muhafaza edilecektir. Duplicate set of fire plans stored outside dechouse Semboller IMO tavsiye kararlarına uygun Symbols in accordance with the Recommendations of the Organisation 1.2 Role Cetveli ve Acil Durum Talimatları (Ch III/8 & 37) Muster List and Emergency Instructions (Ch III/8 & 37) Role Cetveli, tüm gemi personelinin anlayacağı dilde yazılmış olacak, acil durum prosedürleri içermeli, yangına müdahale ekiplerini belirtmeli ve gemi boyunca göze çarpan aşağıda belirtilen yerlere asılmalıdır; Muster list including manning of fire parties and emergency procedures in a language understood by the ship s complement are posted in several parts of the ship, particularly; Personel salonlarında In the crew s quarters Makine Dairesinde In the engine room Köprüüstünde On the navigation bridge 1.3 Seyir Yayınları (Ch V/27 & 19) Nautical Publications (Ch V/27 & 19) Son düzeltmeleri yapılmış haritalar, seyir rehberleri, fener listeleri, denizcilere ilanlar, gelgit çizelgeleri ve gerekli diğer seyir yayınları kaptan onayı ve yapılacak sefere uygun olarak gemide bulundurulacaktır. Adequate and up-to-date charts, sailing directions, lists of lights, notices to mariners, tide tables and other nautical publications necessary for the intended voyage are provided to the master s satisfaction Kağıt harita yerine ECDIS kullanılmaktadır. ECDIS is used instead of paper charts ECDIS için yedekleme imkanı mevcut (kağıt harita da olabilir) Backup for ECDIS is available (can be paper charts) Elektronik Seyir Yayınları bulunmaktadır. Electronic Nautical Publications are carried Elektronik Seyir Yayınları yedekleme imkanı bulunmaktadır. Backup for Electronic Nautical Publications 1.4 Uluslararası İşaret Kod Kitabı (Ch V/21) ve Can Kurtarma İşaretleri Posteri (Ch V/29) International Code of Signals (Ch V/21) and Life Saving Signals Table (Ch V/29) Son yayın gemide bulunmaktadır. Copy of current edition is provided Örneklendirilmiş can kurtarma işaretleri gemide bulunmaktadır. Illustrated table of life saving signals provided 1.5 Eğitim El Kitabı (Ch III/35 ve Ch II & 16) Training Manual (Ch III/35 and Ch II & 16) Eğitim El Kitapları kolay anlaşılabilir şekilde emniyet teçhizatının kullanılması ve denizde sağ kalabilme yöntem / talimat ve bilgilerini içermelidir. Training manuals containing instructions and information in easily understood terms which illustrate the use of lifesaving appliances and methods of survival are provided on the ship Yangın emniyeti uygulamaları için yangın eğitim el kitapları mevcuttur (II-2/15.2.3) Training manuals for fire safety practice provided (II-2/15.2.3) Yangın emniyeti operasyon el kitabı (II-2/16) mevcuttur maddesinde belirtilen ile birleştirilebilir. Fire safety operational booklet provided (II-2/16) may be combined with above. 1.6 Gemideki Bakım Tutum Talimatları ve Kullanıma Hazırlık (Ch III/36 ve II-2/14) Instructions for Onboard Maintenance and Operational Readiness (Ch III/36 and II-2/14) Gemideki can kurtarma teçhizatının bakım tutum talimatları uygun ve mümkün olan yerlere asılmalıdır. (Ch III/36) Instructions for onboard amintenance of life-saving appliances, illustrated where possible are provided. (Ch III/36) Yangın emniyeti önlemleri için bakım tutum planı mevcut (II-2/14) Maintenance plan for fire safety measures provided, may be conference based (II-2/14) 1.7 Çalıştırma Talimatları (Ch III/9) Operating Instructions (Ch III/9) Can kurtarma araçları ve denize indirme tertibatlarının çalışmasını gösteren talimat ve posterler teçhizatın yakınında uygun yerde asılıdır. Poster or signs are provided on or in the vicinity of survival craft and their launching controls which illustrate their use. Sayfa 2/27

3 BÖLÜM 2.0: SEYİR GÜVENLİĞİ (CH V/19) SECTION 2.0: SAFETY OF NAVIGATION (CH V/19) 2.1 SEYİR CİHAZLARI SHIPBORNE NAVIGATIONAL EQUIPMENT Manufacturer Seri No Serial Standart Manyetik Pusula Standard magnetic compass Dümenci manyetik pusulası veya dümen mevkiinde gösterge Steering magnetic compass, OR display at steering position Standart pusula ile normal seyir kumanda mevkii arasındaki haberleşme sistemi Means of communication between standard compass and normal navigational control position Ufuk dairesi üzerinden 360 o kerteriz alınabilme imkanı (Polerus veya hedefe) Means of taking bearings through 360 o (Polerus or compass bearing device) Manyetik Pusula Sapma Cetveli Magnetic compass table of residual deviation (Means of correcting heading & bearing to true) Yedek Manyetik Pusula Spare magnetic compass Cayro Pusula Gyro compass Cayro pusula kerteriz takipçisi Gyro compass bearing repeater Hedef veya iz kontrol sistemi Heading or track control system Hedefe alıcı cihazı (THD) Transmitting heading device (THD) Acil durum dümen pozisyonundan pruvayı okuyabilme Heading information at emergency steering position Radar No 1 ( kolonuna frekansını yazın) Radar number one, (state band in type column) Radar No 2 ( kolonuna frekansını yazın) Radar number two, (state band in type column) Otomatik Radar Plotlama cihazı (ARPA) Automatic radar plotting aid (ARPA) Otomatik izleme cihazı* Automatic tracking aid* İkinci Otomatik izleme cihazı* Second automatic tracking aid* Elektronik Plotlama Cihazı Electronic plotting aid Otomatik tanımlama sistemi (AIS) Automatic identification system (AIS) Seyir data kaydedici (VDR) Voyage data recorder (VDR) Basitleştirilmiş seyir data kaydedici (S-VDR) Simplified voyage data recorder (S-VDR) Derinlik ölçme cihazı Echo sounding device Hız ve mesafe ölçme cihazı (suya göre) Speed and distance measuring device (through the water) Dümen müşiri Rudder angle indicator Pervane devir sayısı göstergesi Propeller revolution counter Pervane piçi ve mod göstergesi Propeller pitch and mode indicator Dönme yarıçapı göstergesi Rate of turn indicator Acil dümen mevkii telefonu Telephone to emergency steering position 2.2 HEDEF VEYA İZ KONTROL SİSTEMİ (OTOPİLOT) ( CH V/19) HEADING AND TRACK CONTROL SYSTEM (AUTOPILOT) (CH V/19) Otopilot acil durum güç bağlantısı var mı? Is the system provided with an emergency source of power? Otomatik pilottan manuel pilota geçme veya tersi için konsol üzerinde bilgi/talimat var mı? Where a system is fitted, clear instructions are provided at the control console on change-over procedure from automatic to manual steering and vice-versa Otopilot rotadan sapma alarmı ile donatılmış mı? Is the system fitted with an off-course alarm? Sayfa 3/27

4 BÖLÜM 2.0: SEYİR GÜVENLİĞİ - Devamı SECTION 2.0: SAFETY OF NAVIGATION Continued 2.3 DÜMEN DONANIMI ( Ch V/19) DÜMEN DONANIMI ( Ch V/19) Uzaktan kumanda dümen sisteminde güç kaynağı değiştirilmesi (change-over) işlemlerini şematik ve kısaca gösteren bir talimatın hem köprü üstünde ve dümen dairesinde asılı olmalıdır. Simple operating instructions with a block diagram showing the change-over procedure for remote steerin gear control systems and steering gear power units are permanently displayed on the navigating bridge and in the steering gear compartment 2.4 İŞARET TEÇHİZATI (Ch V/19 ve COLREG 72) SIGNALLING APPARATUS (Ch V/19 ve COLREG 72) Teçhizat Apparatus Adet No Manufacturer /Tarifi /Description Seri No Serial Gündüz işaret lambası (Aldis) Daylight signalling lamp Güç beslemesi Source of power Baş kasara çanı Forecastle bell Gong ve tokmağı Gong (with striker) Gemi Düdüğü* Ship s whistle* adet siyah küre 3 black ball shapes adet siyah eşkenar dörtgen 1 diamond shape adet silindir 1 cylindrical shape * Eğer düdük elektrik ile çalışıyorsa, buna ana ve yedek güç kaynağı bağlı olmalıdır. * If only one electrically powered whistle is fitted it is provided with both main and emergency power supply 2.5 SEYİR FENERLERİ (COLREG 72) NAVIGATION LIGHTS (COLREG 72) Temmuz 2002 tarihinde revize edilen COLREG 72 ye dayanılmıştır. Application of revised Collision Regulations 1972 as amended to July 2002 Aşağıdaki bilgiler eğer varsa, planlardan alınabilir. The following information may be obtained from plans, if available Yatay mesafe (m) Horizontal distance in metres Maksimum kıça trimde su hattı üzerindeki dikey yükseklik (m) Vertical height in metres above waterline in condition of maximum trim by stem En üst devamlı güverteden dikey yükseklik (m) Vertical height in metres above uppermost continuous deck Fener Light Pruva direği Fore masthead Grandi Direği Main masthead İskele Port side Sancak Starboard side Pupa Stern Yedekleme Towing Demir (1) Anhor (1) Demir (2) Anchor (2) Kumandadan aciz (1) NUC (1) Kumandadan aciz (2) NUC (2) Başüstü en yüksek ucundan pruva direği feneri arası Foremast light abaft top of stem Baş silyon feneri Foremast light Borda Fenerleri Sidelights Güç i Power type Menzil (Mil) Miles range Pruva direği feneri Foremast light İki Katlı? Two tier type? Grandi ve pruva direkleri arası Between foremast and mainmast lights Grandi feneri (Kıç silyon) Mainmast light Grandi feneri Mainmast light Güç Kaynağı (Ch II-1/41&43) Power source (Ch II-1/41&43) Sayfa 4/27

5 BÖLÜM 2.0: SEYİR GÜVENLİĞİ Devamı SECTION 2.0: SAFETY OF NAVIGATION Continued En az bir tam set yedek ampul mevcut At least one complete set of spare bulbs is provided Borda fenerlerinin bulunduğu muhafaza siyah mat boyalıdır. Sidelights fitted with inboard screens painted matt black Seyir fenerlerinin pozisyonları COLREG 72 gereklerine uygun mu? Do the positions of the navigation lights comply with 1972 Collision Regulations? 2.7 PİLOT ÇARMIHI VE MEKANİK PİLOT VİNCİ (Ch V/17) PILOT LADDERS AND MECHANICAL PILOT HOISTS (Ch V/17) Pilot çarmığının gece aydınlatması, pilot çarmıhı ve kol halatları yeterli ve iyi durumdadır. Pilot ladder and man ropes provided for embarkation and disembarkation of pilots with provisions of adequate overside lighting at night Çarmıh ışıklı can simidi ve el incesi ile donatılmıştır. Lifebuoy with light and a heaving line located close by are provided Küpeşte merdiveni, menteşeli puntel veya pilot kapısı olup olmadığını belirtiniz State whether bulwark ladder, hinged rail section or pilot door Mekanik Pilot Vinci (varsa) (Ch V/17) Marka Make Güç Kaynağı Source of power Mechanical Pilot Hoist (if provided) (Ch V/17) İndirme teçh malzemesi Material of falls Yapı Construction Sayısı Uzunluk (m) Length (m) Çapı (mm) Diameter (mm) Borda Merdiveni (deniz ile giriş arasındaki mesafenin 9 m den fazla olması durumunda) Accom. ladder (only required for use when distance from sea level to access point is more than 9 m) Marka Make Malzemesi Material Uzunluk (m) Length (m) Sayfa 5/27

6 BÖLÜM 3.0: EMNİYET TEÇHİZATI SECTION 3.0: LIFESAVING APPLIANCES 3.1 FİŞEK VE SİNYALLER (Ch III/6 & 18&LSA Code) ROCKETS AND SIGNALS (Ch III/6&18&LSA Code) Halat atma aparatı 4 roket ve halatıyla Line throwing appliances with 4 rockets and lines adet Paraşütlü işaret fişeği 12 parachute distress signals İlave kartuş ve işaret fişeği (varsa) Additional rockets and signal if provided 3.2 HABERLEŞME COMMUNICATIONS İki yönlü telsiz telefon cihazı (en az 3 adet) * Two-way VHF radio telephone apparatus (minimum of 3) * Marka Make Seri No Serial number Radar Transponder (en az 2 adet) (bunlardan biri sertbest düşmeli filikada bulunacaktır) * Radar transponder (minimum of 2) (If vessel has a freefall lifeboat one to be stowed within it) * * 500 GT den küçük ve 300 GT den büyük yük gemilerinde en az 1 radar transponder ve 2 adet iki yönlü telsiz telefon cihazı bulunacaktır. * For cargo ships of 300 GT and upwards but less than 500 GT at least 1 radar transponder and 2 two-way VHF radiotelephone apparatus shall be provided Acil durum kontrol istasyonları, toplanma istasyonları ve biniş istasyonları ve stratejik mahaller arası iki yönlü haberleşme imkanı vardır. Onboard means are provided for two-way communications between emergency control stations, muster and embarkation stations and strategic positions on the ship 3.3 CAN KURTARMA ARACI, ROLE, İNDİRME VE BİNDİRME DÜZENLERİ, DENİZE İNDİRME İSTASYONLARI, CAN KURTARMA ARAÇLARI VE KURTARMA BOTU YERLEŞİMİ (Ch III/11, 12, 13, 14, 16, 17 & LSA Code) SURVIVAL CRAFT, MUSTER, LAUNCHING AND EMBARKATION ARRANGEMENT, LAUNCHING STATION, STOWAGE OF SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOAT (Ch III/11, 12, 13, 14, 16, 17 & LSA Code) Toplanma istasyonu binme istasyonuna yakın yerde olmalı. Muster station provided close to embarkation station Toplanma ve binme istasyonu, can kurtarma aracı ve kurtarma botu indirme teşkilatı, can kurtarma aracı ve kurtarma botunun denize indirildiği alan yeterli ışık ile donatılmış olmalı. Muster and embarkation station, survival craft and rescue boat launching appliance, area of water into which survival craft and rescue boats are launched, provided with adequate lighting Aydınlatma acil durum güç kaynağı tarafından beslenebiliyor olmalı. Lighting also supplied from emergency source of power a Toplanma ve binme istasyonları sedyelerin can kurtarma aracına yerleştirilmesine imkan verecek şekilde olmalı. Muster and embarkation stations are arranged to enable stretcher cases to be placed in survival craft b Her binme istasyonu en uygunsuz trimde güverteden su hattına tek parça inen şeytan çarmığı ile donatılmış, veya An embarkation ladder in single length from the deck to the lightest seagoing waterline under unfavourable trim and list, is provided at each launching station, or c Bitişik olan her iki binme istasyonlarında birer adet bulunmaktadır. One at every two adjacent launching sites Binme istasyonu pervaneden neta, gemiden dışarı rahatlıkla çıkılabilecek şekilde olmalı. Launching station arranged to be clear of propeller and steeply overhanging portions of the hull Can kurtarma araçları ve kurtarma botları birbirlerinin çalışmasını engellemeyecek şekilde yerleştirilmiştir. Survival craft and rescue boats are stowed so that they and their arrangement will not interfere with each other Can kurtarma araçlarından suyun boşaltılabilmesi için önlem alınmıştır. Means are provided for preventing discharge of water into survival craft Can kurtarma aracının geminin dengeleyici kanatları tarafından hasara uğratılması tehlikesinin var olması durumunda, dengeleyici kanatları içeriye almak için acil durum güç kaynağından düzenler vardır. If there is a danger of the survival craft being damaged by ship s stabiliser fins, are means provided to bring the fins aboard using an emergency source of power Dengeleyici kanat pozisyon göstergesi köprüüstünde mevcuttur. A stabiliser fin position indicator is provided on navigation bridge Benzer can kurtarma araçlarında tek tip salıverme mekanizması kullanılmıştır. Only one type of release mechanism, used for similar survival craft Can kurtarma aracını geminin bordasından açmadan tutabilecek donanım vardır. Means are provided for holding survival craft against the ship s side ve 20 dereceden fazla meyil durumunda can kurtarma aracının indirilmesi için gereken en fazla trim ve meyil açısını belirtiniz. (Petrol, kimyasal ve gaz tankeri) Indicate the maximum angle of trim and list against which survival craft can be launched if greater than 10 o and 20 o respectively (Tankers, chemical tankers and gas carriers) Sayfa 6/27

7 BÖLÜM 3.0: EMNİYET TEÇHİZATI - Devamı SECTION 3.0: LIFESAVING APPLIANCES - Continued 3.4 CAN KURTARMA ARAÇLARI VE KURTARMA BOTLARI POZİSYONLARI LOCATION OF SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS Can filikaları, can salları ve kurtarma botlarının pozisyonlarını aşağıdaki tabloya işleyin. (Baştan kıça doğru, sancaktan iskeleye doğru numaralandırınız) State positions of lifeboats, liferafts and rescue boats in the table below. ( of each type of lifeboat/raft from forward, odd numbers starboard side, even numbers port side) CAN FİLİKALARI (Ch III/31) LIFEBOATS (Ch III/31) Bot/Sal Numarası Boat/Raft Kapasite kişi sayısı Capacity number of persons Ağırlık tam yüklü ve malzemeli (kg) Weight fully loaded and equipped (kg) İmalat malzemesi Material of boat Uzunluğu (m) Length (m) Eni (m) Breadth (m) Derinliği (m) Depth (m) Metre küp kapasitesi (m3) Cubic capacity (m3) Serbest Düşme Free-fall Kapatılma tipi Enclosure type Sevk tipi Propulsion type Kendinden doğrulan Self-righting Yangına karşı korumalı With external fire protection Hava sarnıçlı With self-contained air supply system Manufacturer Seri numarası Serial number Onaylayan kurum Approval authority Can filikası kurtarma botu olarak mı kullanılıyor? Is the lifeboat used as a rescue boat? / Güverte / Deck Pozisyon / Position No. 1 No. 2 No. 3 No Kapasite (kişi sayısı) eğer yukarıdakinden az ve kurtarma botu olarak kullanılıyorsa Capacity (number of persons) if less than the above when used as a rescue boat Alt indirme makaralarına bağlı kaldırma kancalarının eş zamanlı kurtarma mekanizması mevcut. Simultaneus release mechanism for releasing lower fall blocks from lifting hook is fitted. Kanca Kurtarma Mekanizması i Release Hook Mechanism Manufacturer Seri No Serial s Sayfa 7/27

8 BÖLÜM 3.0: EMNİYET TEÇHİZATI - Devamı SECTION 3.0: LIFESAVING APPLIANCES - Continued (a) Filika suya daldığında veya kancalarda yük olmadığında kurtulabilir ve, Able to operate when the lifeboat is waterborne or there is no load an the hooks, and (b) Filika, istiap hacmi ve tüm malzemesi ile donatıldığında ve filika hacminin 1.1 katı fazla yüklendiğinde kancalar otomatikman kurtulur. With a load on the hooks of 1.1 times the mass of the boat when loaded with its full complement of persons and equipment Filikanın yükleme kapasitesi, beklenmeyen düşüş ve kaza yapmasını engelleyebilecek durumdadır. The on load capability is adequately protected against accidental or premature release İndirme teçhizatını kullanan personel kurtarma botlarının indirilmesi ve bindirilmesini sağlayabilecek kapasitededir. The launching appliance operator on the ship is able to observe survival craft at all times during launching and recovery. 3.6 CAN FİLİKASI DENİZE İNDİRME TERTİBATI (LSA Code) LIFEBOAT LAUNCHING APPLIANCES (LSA Code) Serbest düşme can filikaları için indirme ve bindirme tertibatları Launch track and recovery arrangement provided for free-fall lifeboat Mataforalar Davits Irgatlar Wiches Matafora Tel Halatları (İskele) Falls (P) Matafora Tel Halatları (Sancak) Falls (S) Tel Konstrüksiyonu Falls construction Maker Maker Seri No Serial number Uzunluk (m) Length (m) Korozyon direnci Corrosion resistant Uzunluk (m) Length (m) Korozyon direnci Corrosion resistant Üretim malzemesi Material Element tipi Core type Çap (mm) Diameter (mm) Rotasyon direnci Rotation resistant Çap (mm) Diameter (mm) Rotasyon direnci Rotation resistant Tel sayısı of wires SWL (kg) SWL (kg) Kopma gücü (kg) Breaking load (kg) Kopma gücü (kg) Breaking load (kg) Kol sayısı of strands Filikaların indirme şekli Means of launching lifeboats Tam donanımlı filikada indirme ve taşıma esnasında bulundurabileceği personel sayısı Maximum no. of persons onboard the fully equipped lifeboat that the launching appliance is capable of recovering 3.7 HER FİLİKA AŞAĞIDAKİLERLE DONATILMIŞTIR (LSA Code) EACH LIFEBOAT IS EQUIPPED AS SHOWN BELOW (LSA Code) Sertifikalandırılan istiab kapasitesi of persons the boat is certified to carry Kürek takımı (serbest düşmeli filika hariç) Roving oars (except free-fall boats) Dümen tutma küreği (gerekiyorsa) Steering oar if applicable Her bir kürek için yarım ay ıskarmoz ve pimler Thole pin and crutch permanently attached or equivalent arrangement, one for each oar. (Except freefall boats) Her bir lavra deliği için zincire bağlı tapa Plugs with chain attached, one for each drain valve Otomatik dreyn valf sayısı of automatic drain valves fitted Dümen (ekli) ve yeke Rudder (attached) with tiller Tutunma halatı bot çevresine yerleştirilmiş Lifeline becketed around the outside of the boat or suitable handholds El tulumbası (1) veya otomatik tahliye tulumbası Bilge pumps manually operated (1) or automatic self bailing Küçük malzemeler için lokerler Lockers for small items of equipment Baş parima (1) (mataforalı filikalarda yük altında salıverme teçhizatı bulunan) ve kıç parima (1) Painter (1) secured to stem (with release device able to be released under tension for davit launched boats) painter (1) secured Parima halatı (2) 15 m uzunluğunda (serbest düşen filikalar için) Painters (2) of at least 15 m in length (free-fall lifeboats only) Bot No. 1 Boat No. 1 Bot No. 2 Boat No. 2 Bot No. 3 Boat No. 3 Bot No. 4 Boat No. 4 Sayfa 8/27

9 BÖLÜM 3.0: EMNİYET TEÇHİZATI - Devamı SECTION 3.0: LIFESAVING APPLIANCES - Continued HER FİLİKA AŞAĞIDAKİLERLE DONATILMIŞTIR Devamı EACH LIFEBOAT IS EQUIPPED AS SHOWN BELOW Continued Filika kancaları (2) Boat hooks (2) Yiyecek kj/kişi (onaylı hava geçmez paketlerde ve su geçmez kutuların içinde) Food rations of approved type in airtight receptacles stowed in watertight containers totalling not less than kj per person İçme suyu, 3 litre / kişi Fresh water, 3 litres or 6 pints per person in a watertight receptacle Tuzdan arındırma sistemi, kişi başı 1 l veya ozmoz tipli olanlarda kişi başı 2 l çevirebilen Desalting apparatus, which may replace 1 l per person or 2 l if reverse osmosis type Roket paraşüt fişekleri, kırmızı (4) Parachute signals, red (4) İşaret fişekleri, kırmızı (6) Hand flares, red (6) Yüzer duman kandili, turuncu (2) Buoyant smoke signals, orange (2) Yüzer çamçak (1) Bailer, bouyant (1) El inceli kova (2) Buckets with lanyard (2) Balta, el inceli (1 başta ve 1 kıçta) Hachets with lanyard, one at each end of boat (2) Pusula (1), muhafazalı ve etkin aydınlatmalı Compass in binnacle, efficiently luminized or illuminated at steering position Deniz demiri (1), şok geçirmez halatlı ve savlolu Sea anchor (1) with shock resistant hawser and tripping line Paslanmaz su çekme kabı, savlolu (1) Dipper, rust proof with lanyard (1) Su içme kabı, paslanmaz ve ölçekli (1) Graduated drinking vessel, rust proof (1) Tıbbi ilk yardım malzemesi, su geçmez kutuda (1) First aid outfit, approved type in watertight case (1) Su geçirmez el feneri (1), mors işareti vermeye uygun ve su geçirmez kapta yedek pili ve ampulü ile birlikte Electric torch, waterproof, suitable for morse code signalling (1), with spare set of batteries and spare bulb in waterproof container İşaret aynası (1) Daylight signalling mirror (1) Gırcalayla bağlı çakı (1) Jack-knife attached to boat with lanyard (1) Düdük veya benzeri ses işareti (1) Whistle or equivalent sound signal (1) Olta takımı (1 set) Fishing tackle (1 set) Su geçirmez veya su geçirmez muhafaza içinde can kurtarma işaretleri posteri Lifesaving signal on a waterproof card or in a waterproof container Kısa çarmıh veya düzgün yüzen bota tırmanma imkanı Short ladder or other means of climbing into upright boat from the water Kayak veya usturmaça (ve gerekliyse kızak), ters meyile karşı indirmeyi sağlayabilecek Skates or fenders (and skids if required) to facilitate launching against adverse list Tekne altında tutamaçlar (kendinden doğrulan filikalar hariç) Handhold on underside of hull (only required on non self-righting lifeboats) Denizde canlı kalabilme el kitabı A survival manual Deniz tutması tableti, 6 doz/kişi Six doses for anti-seasickness medicine per person Deniz tutması poşeti 1 adet/kişi One sea-sickness bag per person Konserve açacağı (3) Tin openers (3) Bot No. 1 Boat No. 1 Bot No. 2 Boat No. 2 Bot No. 3 Boat No. 3 Bot No. 4 Boat No. 4 Sayfa 9/27

10 BÖLÜM 3.0: EMNİYET TEÇHİZATI - Devamı SECTION 3.0: LIFESAVING APPLIANCES - Continued HER FİLİKA AŞAĞIDAKİLERLE DONATILMIŞTIR Devamı EACH LIFEBOAT IS EQUIPPED AS SHOWN BELOW Continued Bot No. 1 Boat No. 1 Bot No. 2 Boat No. 2 Bot No. 3 Boat No. 3 Bot No. 4 Boat No m yüzer halatlı kurtarma simidi (2) Buoyant rescue quoits (2) attached to not less than 30 m of buoyant line Işıldak (1) Searchlight (1) Radar reflektörü Efficient radar reflector Radar transponder (serbest düşmeli filikalarda) Radar transponder stowed in lifeboat (freefall boats only) Termal koruyucu elbise (%10 veya 2 kişi için, hangisi büyükse) Thermal protective aids (for 10% or 2 persons wichever is the greater) En az 12 saat dayanıklı manuel kontrollü iç ve dış lamba Manually controlled internal and external lamps able to be operated for at least 12 hours Motor bakım tutumu için iş aletleri Sufficient tools for minor adjustments to the engine and its accessories Her bir oturma yerinde emniyet kemeri (tamamen kapalı filikalarda) A safety belts fitted to each seating position (totally enclosed lifeboats only) Eğer sabit iki yönlü VHF radyo telefonu antenleri ayrıca monte edilmiş ise, uygun çalışma pozisyonuna sabitlenmiştir. If the antenna of fixed two-way VHF radiotelephone is separately mounted, arrangements are provided for it to be secured effectively in its operating position 3.8 AÇIK FİLİKALAR İÇİN İLAVE İSTEKLER ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPEN LIFEBOATS Yalpa omurgası veya puntel Bilge keel or rails Küpeşteden küpeşteye tutamaç halat (en az 2 adet) Grablines gunwale to gunwale (2 minimum) Yüzer el incesi (2) Light buoyant heaving lines (2) Galvanizli, çelik halatlı ve turuncu yelkenli direk (motorlu ve mekanik sevkli filikalar hariç) Mast with galvanised wire stays and orange sail (not required for motor or mechanically propelled boats) İyi görülebilen koruyucu üst örtü. Cover, highly visible, for protecting occupants Lamba, en az 12 saat yeterli yağ ile Lamp with sufficient oil for 12 hours Su geçirmez kapta kibrit Matches in watertight container litre deniz sakinleştirici yağ (1 galon) Storm oil 4.5 litres (1 gallon) Deniz demirine bağlanabilecek deniz sakinleştirici yağ için kap Storm oil container, for attaching to sea anchor Filikayı mayna ederken gemi bordasından açılmaması için kullanılan palanga sistemi Bowsing tackles to hold boat against ship s side Kürekçi oturağı sayısı of rowing thwarts 3.9 YARI AÇIK FİLİKALAR İÇİN İLAVE İSTEKLER, GEMİ SEFER ALANININ KISITLANDIĞI DURUMDA (Ch III/42) ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR PARTIALLY ENCLOSED LIFEBOATS IF VESSEL TRADES ON RESTRICTED SERVICE (Ch III/42) Etkin su boşaltma imkanı veya varsa otomatik su boşaltma donanımı An effective means of bailing, or fitted with automatic means of selfbailing arrangements Daimi tutturulmuş, sert ve katlanabilir botun açık bölümlerinde bulunan açılabilir örtü A permanently attached foldable rigid anti-exposure cover in way of open part of boat Katlanabilir örtü su toplamak için uygun imkana sahiptir. Foldable cover is provided with means of collecting water Sayfa 10/27

11 BÖLÜM 3.0: EMNİYET TEÇHİZATI - Devamı SECTION 3.0: LIFESAVING APPLIANCES - Continued 3.10 MOTOR DETAYLARI MOTOR DETAILS Makine tipi, dizel Engine type, diesel Makine gücü (kw) Engine power (kw) En az iki bağımsız güç kaynaklı ateşleme sistemi Starting system with two independent rechargeable energy sources Tam yüklü ve sakin havada ileri hızı (knot) Speed ahead in smooth water fully loaded (knots) saat yeterli yakıt, litre Fuel capacity sufficient for 24 hours running, litres Yakıt yangınlarına uygun taşınabilir söndürücü Fire extinguisher, portable, suitable for oil fires Pervane muhafazası mevcut Propeller guard is provided Makineye su girmesini engelleyebilecek egzost Exhaust pipe is provided with means to prevent ingress of water to engine Makine ve aksesuarı yanmaz muhafaza içinde Engine transmission and accessories are enclosed in the fire retardant casing Makine ateşlemesini, ışıldak yedek pili ve telsizi (varsa) şarj edebilecek sistem mevcut. Means are provided for recharging engine starting, radio (if provided) and search light batteries Makine çalıştırma ve operasyon su geçirmez talimatları mevcut Water resistant instructions for starting and operating the engines are provided 3.11 FİLİKA MARKALAMALARI (LSA Code) MARKING OF BOATS (LSA Code) Ölçüler ve taşıma kapasitesi markalı Dimensions and number of persons it is permitted to carry permanently marked Her bir tarafın baş omuzluğunda gemi adı ve bağlama limanı yazılı Name and port of registry of the ship to which the lifeboat belongs painted on each side of the bow Filika numarası ve filikanın hangi gemiye ait olduğu bilgileri yukarıdan görülebilecek şekildedir. It is possible to identify the ship to which the lifeboat belongs and the number of the lifeboat from above 3.12 KATI CAN SALLARI TEÇHİZATI RIGID LIFERAFT EQUIPMENT Sertifikalandırılan istiab kapasitesi of persons the liferaft is certified to carry Parima halatı (1), istif edildiği pozisyondan en az yüklü durumdaki su seviyesi mesafesinin 2 katı veya 15 m den az olmayan uzunlukta (hangisi büyükse) Painter attached (1) length not less than twice the distance from stowed position to waterline at lightest seagoing draft or 15 m whichever is greater Tutunma halatı, sal dış çevresine yerleştirilmiş Lifeline around outside of liferaft provided Tutunma halatı, sal iç çevresine yerleştirilmiş Lifeline around inside of liferaft provided Deniz demiri (1 asıl ve 1 yedek), şok geçirmez halatlı ve savlolu Sea anchors (1 pemanently attached and 1 spare) with shock resistant hawser and triiping line El incesine bağlı pilli fener (1) Buoyant battery light attached to lanyard (1) Yiyecek kj/kişi Food rations totalling not less than kj per person İçme suyu, 3 litre / kişi Fresh water, in a watertight receptacles (1.5 litres per person) Tuzdan arındırma sistemi, kişi başı 0.5 l veya ozmoz tipli olanlarda kişi başı 1 l çevirebilen Desalting apparatus, which may replace 0.5 l per person or 1 l if reverse osmosis type Deniz tutması tableti, 6 doz/kişi Six doses for anti-seasickness medicine per person Deniz tutması poşeti 1 adet/kişi One sea-sickness bag per person Bot No. 1 Boat No. 1 Bot No. 2 Boat No. 2 Bot No. 3 Boat No. 3 Bot No. 4 Boat No. 4 Sal No. 1 Raft No. 1 Sal No. 2 Raft No. 2 Sal No. 3 Raft No. 3 Sal No. 4 Raft No. 4 Sayfa 11/27

12 BÖLÜM 3.0: EMNİYET TEÇHİZATI - Devamı SECTION 3.0: LIFESAVING APPLIANCES - Continued KATI CAN SALLARI TEÇHİZATI Devamı RIGID LIFERAFT EQUIPMENT Continued Sal No. 1 Raft No. 1 Sal No. 2 Raft No. 2 Sal No. 3 Raft No. 3 Sal No. 4 Raft No Yüzer kürek (2) Buoyant paddles (2) Tıbbi ilk yardım malzemesi, su geçmez kutuda (1) First aid outfit, approved type in watertight case (1) Roket paraşüt fişekleri (4) Parachute signals (4) Yüzer duman kandili (2) Buoyant smoke signals (2) İşaret fişekleri, kırmızı (6) Hand flares, red (6) Yüzen can kurtarma halkası, 30 m yüzebilen can halatlı (1) Buoyant rescue quoit with 30 m buoyant line attached (1) Bıçak, 12 kişi ve azı kapasite (1), 13 kişi ve fazlası kapasite (2) Knife, 1 for rafts carryin not more than 12 persons carried, 2 if 13 or more persons carried Çamçak, 12 kişi ve azı kapasite (1), 13 kişi ve fazlası kapasite (2) Bailer, 1 for rafts carrying not more than 12 persons carried, 2 if 13 or more persons carried Sünger (2) Sponges (2) Konserve açacağı (3) Tin openers (3) Su içme kabı, paslanmaz ve ölçekli (1) Graduated drinking vessel, rust proof (1) Su geçirmez el feneri (1), mors işareti vermeye uygun ve su geçirmez kapta yedek pili ve ampulü ile birlikte Electric torch, waterproof, suitable for morse code signalling (1), with spare set of batteries and spare bulb in watertight case İşaret aynası (1) Daylight signalling mirror (1) Düdük veya benzeri ses işareti (1) Whistle or equivalent sound signal (1) Olta takımı (1 set) Fishing tackle (1 set) Denizde canlı kalabilme talimatları mevcut Survival instructions provided Su geçirmez veya su geçirmez muhafaza içinde can kurtarma işaretleri posteri (1) Lifesaving signals, illustrated table on a waterproof card or in a waterproof container (1) Radar reflektörü ile radarda tespit Radar location by efficient radar reflector Radar transponderi ile radarda tespit Radar location by radar transponder stowed in liferaft Acil müdahale için talimatlar Instructions for immediate action En az 12 saat dayanıklı, manuel kontrollü, 2 milden görülebilen iç ve dış lamba Manually controlled internal and external lamp visible at a distance of at least 2 miles for not less than 12 hours Isı koruyucu elbise (%10 veya 2 kişi için, hangisi büyükse) Thermal protective aids (for 10% or 2 persons which is the greater) 3.13 KATI CAN SALI MARKALAMALARI (LSA Code) MARKING OF RIGID LIFERAFT (LSA Code) Gemi adı ve bağlama limanı yazılı Name and port of registry of the ship to which the lifeboat belongs İmalatçı adı veya ticari markası Maker s name or trademark Salın seri numarası Serial number of raft Onaylayan kuruluşun adı Name of approval authority Sertifikalandırılan istiab kapasitesi The number of persons it is certified to accommodate at each entrance SOLAS A paketi SOLAS A pack Parima uzunluğu Length of painter Mevcut uzunluğu belirtiniz (m) State actual length (m) İndirme talimatları Launching instructions Sayfa 12/27

13 BÖLÜM 3.0: EMNİYET TEÇHİZATI - Devamı SECTION 3.0: LIFESAVING APPLIANCES - Continued KATI CAN SALI MARKALAMALARI - Devamı MARKING OF RIGID LIFERAFT - Continued Müsaade edilen en fazla istif yüksekliği Maximum permitted stowage height Su seviyesinden müsaade edilen en fazla istif yüksekliğini belirtiniz (m) State maximum permitted stowage height above waterline (m) Mevcut istif yüksekliğini belirtiniz (m) State actual stowage height (m) 3.14 KENDİNDEN ŞİŞEN CAN SALLARI, KURAL ' YE UYUMLU VE BAŞ VEYA KIÇTA BULUNAN İLAVE CAN SALLARI HARİÇ (Ch III/31 ve LSA Code) INFLATABLE LIFERAFTS EXCLUDING ANY ADDITIONAL LIFECRAFT STOWED FORWARD OR AFT FOR COMPLIANCE WITH REGULATION (Ch III/31 and LSA Code) Sal no Raft no adı Makers name tip tanımı Maker s type designation Seri no Serial no Kişi kap. No. of persons Onaylayan kurum Approval authority İndirme donanımı Davit launched Taşınabilir Transferable Üretim tarihi Date of manifacture BAŞ VEYA KIÇTA İLAVE CAN SALI HARİÇ (Ch III/31.14) ADDITIONAL LIFERAFT FORWARD OR AFT (Ch III/ ) Sal no Raft no adı Makers name Seri no Serial no tip tanımı Maker s type designation Kişi kapasitesi No. of persons Onaylayan kurum Approval authority Üretim tarihi Date of manifacture 3.16 CAN SALI İNDİRME TERTİBATI (LSA Code) LIFERAFT LAUNCHING ARRANGEMENTS (LSA Code) Her bir can salı parimasıyla gemiye bağlanmıştır. Each liferaft stowed with its painter permanently attached to the ship Her bir can salı gemiye serbest olarak yüzebilecek şekilde bağlanmıştır. (kural gereği bulundurulan sallar hariç) Each liferaft stowed able to float free from the ship (except raft fitted to comply with reg ) Eğer can salları bağlı ise, herbiri HRU ile donatılmıştır. (kural gereği bulundurulan sallar hariç) If stowed lashed, is each liferaft lashing fitted with hydrostatic release (not applicable to rafts carried for compliance with reg ) Eğer can salı mataforalı ise, bırakma kancası no load durumda çalışabilmektedir. (LSA CodeVI/6.1.5) If liferaft is david launched is the automatic release hook able to operate in the no load condition (LSA CodeVI/6.1.5) Matafora i SWL (kg) Davit Manufacturer 3.17 ŞİŞİRİLEBİLİR CAN SALI KONTEYNER MARKALAMASI (LSA Code) MARKING OF INFLATABLE LIFERAFT CONTAINERS (LSA Code) adı veya markası Maker s name or trademark Seri no Serial number Onaylayan kurum Name of approval authority Acil durum paketi tipi of emergency pack enclosed İndirme talimatları Launching instructions Parima uzunluğu Length of painter Müsaade edilen en fazla istif yüksekliği (m) Maximum permitted stowage height (m) Son servis tarihi Last date of service Mevcut uzunluğu belirtiniz (m) State actual length (m) Mevcut istif yüksekliğini belirtiniz (m) State actual stowage height (m) Sayfa 13/27

14 BÖLÜM 3.0: EMNİYET TEÇHİZATI - Devamı SECTION 3.0: LIFESAVING APPLIANCES - Continued 3.18 KURTARMA BOTU (LSA Code) (KİŞİ SAYISI VE TAM YÜKLÜ AĞIRLIĞI SERTİFİKASI İLE AYNI OLMALI) RESCUE BOAT (LSA Code) (NUMBER OF PERSONS AND WEIGHT FULL LOAD SHOULD BE THAT FOR WHICH RESCUE BOAT IS CERTIFIED) Bot no Boat no Malzemesi Material Seri no Serial no İstihab hacmi No. of persons Tam yüklü ağırlık (kg) Weight full load (kg) İç yüzer malzeme Internal buoyancy material Onaylayan kurum Approval authority 3.19 KURTARMA BOTU MALZEMESİ GENEL İSTENENLER RESCUE BOAT EQUIPMENT GENERAL REQUIREMENTS Durgun suda sürat yapabilecek uygun kürekler veya pedallar Sufficient oars or paddles to make headway in calm sea Her bir kürek için yarım ay, ıskarmoz ve pimler Thole pins, crutches or equivalent for each oar Zincir veya gırcala ile bağlanmış pim veya yarımaylar Thole pins or crutches attached by lanyard or chain Yüzer çamçak (1) Buoyant bailer (1) Pusula (1), muhafazalı ve etkin aydınlatmalı Compass in binnacle, efficient luminous (1) Deniz demiri (1), en az 10 m savlolu Sea anchor (1) with tripping line 10 m in length Baş tarafa yerleştirilen uygun uzunlukta ve kuvvette parima halatı (1) Painter of sufficient length and strength at fore end (1) Bir can salını yedeklemeye yeter kuvvette, en az 50 m uzunluğunda olan yüzer halat (1) Buoyant line not less than 50 m in length of sufficient strength to tow a liferaft (1) Mors işareti vermeye uygun su geçirmez el feneri (1) Electric torch, waterproof, for message signalling (1) Su geçirmez kapta yedek pil ve ampul (1) Spare set of batteries and spare bulb in watertight container (1) Düdük veya benzeri işaret imkanı (1) Whistle or equivalent sound signal (1) İlk yardım kiti, su geçmez kapta (1) First aid kit in watertight case (1) Uzunluğu 30 m den az olmayan yüzer el incesine bağlı yüzer can halkası (1) Buoyant rescue quoits (1) attached to not less than 30 m of buoyant line m genişliği, en az 180 m uzağı ve açık renkli bir nesneyi gece aydınlatabilen ışıldak A searchlight able to efficiently illuminate a light coloured object at night which has a width of 18 m at a distance of 180 m En az 3 saat dayanabilen ışıldak (1) A searchlight able to operate continuously for at least 3 hours (1) Radar reflektörü ile radarda tespit Radar location by efficient radar reflector Isı koruyucu elbise (%10 veya 2 kişi için, hangisi büyükse) Thermal protective aids (for 10% or 2 persons which is the greater) 3.20 KATI KURTARMA BOTLARI İÇİN İLAVE GEREKLER ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR RIGID RESCUE BOATS Kanca (1) Boat hook (1) Kova (1) Bucket (1) Bıçak (1), veya balta (1) Knife (1), or hatchet (1) 3.21 ŞİŞİRİLEBİLEN KURTARMA BOTLARI İÇİN İLAVE GEREKLER ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR INFLATABLE RESCUE BOATS Yüzer emniyet bıçağı (1) Buoyant safety knife (1) Sünger (2) Sponges (2) Etkin çalışan el pompası veya tulumba (1) Efficient manually operated bellows or pump Uygun kapta tamir kiti (1) Puncture repair kit in a suitable container (1) Emniyet bot kancası (1) Safety boat hook (1) Bot No.1 Boat No.1 Bot No. 2 Boat No.2 Sayfa 14/27

15 BÖLÜM 3.0: EMNİYET TEÇHİZATI - Devamı SECTION 3.0: LIFESAVING APPLIANCES - Continued 3.22 KURTARMA BOTLARI İÇİN İNDİRME VE BİNDİRME DONANIMLARI (LSA Code) LAUNCHING AND RECOVERY ARRANGEMENT FOR RESCUE BOAT (LSA Code) Kreyn SWL (kg) Crane Maker Mataforalar SWL (kg) Davits Maker Irgat SWL (kg) Winch Maker Matafora tel halatları Uzunluk (m) Length (m) Çap (mm) Diameter (mm) Kopma gücü Breaking load Falls Korozyon direnci Corrosion resistant Rotasyon direnci Rotation resistant Üretim malzemesi Material Element tipi Core type Tel sayısı of wires Kol sayısı of strands Kurtarma botu 0.3 m/saniye hız ile tüm teçhizat ve personeli ile beraber denizden alınabilir kapasitede The rescue boat is able to recovered from the water with its full complement of persons and equipment at a speed of at least 0.3 m/sec Kurtarma botu geminin 5 knot hızında indirilebilir kapasitededir. The rescue boat is able to be launched with the parent vessel moving ahead at 5 knots KURTARMA BOTU MOTORU RESCUE BOAT ENGINE Detaylar Details Makine tipi of engine si Manufacturer Seri no Serial number Güç (kw) Power (kw) Yakıt tank kapasitesi (litre) Fuel tank capacity (litres) 3.24 KURTARMA BOTU MARKALAMALARI (LSA Code) MARKING OF RESCUE BOAT (LSA Code) Ölçüler ve taşıma kapasitesi kalıcı şekilde markalı Dimensions and number of persons it is certified to carry permanently marked thereon Her bir tarafın baş omuzluğunda gemi adı ve bağlama limanı yazılı Name and port of registry of the ship to which the rescue boat belongs painted on each side of the bow Kurtarma botunun hangi gemiye ait olduğu bilgileri yukarıdan görülebilecek şekilde markalı mıdır? Is the rescue boat marked so that, from above, the ship to which it belongs can be identified? 3.25 DİĞER CAN KURTARMA TEÇHİZATI (Ch III/7) OTHER LIFESAVING APPLIANCES (Ch III/7) Teçhizat cinsi Kind of equipment Işıklı ve düdüklü can yeleği Life jackets with whistle and light İlave Additional Vardiyacı için For persons on watch Can kurtarma aracı istasyonu için For remote survival craft stations Gerekiyorsa, çocuklar için If required, for children Köprü üzerinden çabuk düşürülebilecek ışıklı ve duman işaretli can simidi Lifebuoys with lights and capable of quick release from navigating bridge Yalnızca kendinden yanan ışıklı can simidi Lifebuoys with self igniting lights only Yüzer halatlı can simidi (halat boyu 30 m veya can simidinin istif pozisyonundan denize olan dikey mesafesinin iki katı hangi mesafe daha büyükse) Lifebuoys with buoyant lifeline of length not less than twice the height from the stowed position to the lightest seagoing waterline or 30 m, whichever is greater Donanımsız can simidi Lifebuoys without attachments Dalma giysileri Immersion suits Adet Marka Make Isı koruyucu elbise (filika ve sallar için kullanılanlar hariç) Thermal protective aids (excluding those provided for lifeboat/raft equipment) Tüm kurtarma araçları, can simitleri ve can yeleklerinde yansıtıcı bant vardır. All survival craft, lifebuoys and lifejackets are fitted with retro-reflective material Sayfa 15/27

16 BÖLÜM 4.0: YANGIN SÖNDÜRME DONANIMLARI (Ch II-2/10.2) SECTION 3.0: FIRE EXTINGUISHING ARRANGEMENTS (Ch II-2/10.2) 4.1 POMPALAR, ANA DEVRE, MUSLUKLAR, HORTUMLAR V.S (Ch II-2/4) PUMPS, FIRE MAIN, HYDRANTS, HOSES, ETC. (Ch II-2/4) YANGIN POMPALARI VE YANGIN ANA DEVRESİ (Ch II-2/10.2.2) FIRE PUMPS AND FIRE MAIN (Ch II-2/10.2.2) Yangın Pompası Fire Pump Tanıtım No ID No Kapasite Capacity (m3/h) Tahrik Ünitesi Prime Mover Varsa, yangın istasyonundan ve köprüüstünden kontrollü Remote controlled from bridge and fire station, if any Ana yangın sistemi basıncını sabit tutabilen Capable of maintaining permanent pressurisation of fire main Dizel tahrikli Diesel driven Elektrikle çalışan Electrically driven Çalıştırma imkanı Means of starting Yakıt tankı kapasitesi Fuel tank capacity Emercensi güç kaynağı Source of emergency power Emercensi güç kaynağının yeri of emergency power Ana Yangın Devresi çapı (mm) Fire main diameter (mm) Makine mahalli ana yangın devresi izolasyon valf(ler)inin yeri of machinery space fire main riser isolating valve(s) Tankerlerde tank güvertesindeki ana yangın devresi izolasyon valf(ler)inin yeri of fire main isolating valve(s) on tank deck (tankers only) Pompalar servis devresinin dizayn basıncını geçmesine karşı relif valfler donatılmıştır. Relief valves fitted if pumps capable of developing pressure exceeding the design pressure of service pipe Relief valflerin bulunduğu yer Relief valve locations 4.2 YANGIN MUSLUKLARI (Ch II-2/ ) HYDRANTS (Ch II-2/ ) Makine mahalli Machinery spaces Yaşam mahalli Accommodation Dış mahaller Weather decks Adet Çap (mm) Diameter (mm) Bağlantı tipi of coupling 4.3 HORTUM VE NOZULLAR (Ch II-2/ ) HOSES AND NOZZLES (Ch II-2/ ) Adet Hortum çapı (mm) Hose diam. (mm) Uzunluk (m) Length (m) Üretim malzemesi Material Kapatılabilen Sprey/Jet Nozulu Spray/Jet Nozzle with shut-off Makine mahalli Machinery spaces Yaşam mahalli Accommodation Dış mahaller Weather decks KUM KUTUSU VE KÜREKLER (Ch II-2/ ) EĞER VARSA SAND BOXES AND SCOOPS (Ch II-2/ ) IF PROVIDED Toplam Adet Total (ler) (s) 4.5 ULUSLARARASI GEMİ/SAHİL BAĞLANTISI (Ch II-2/ ) INTERNATIONAL SHORE CONNECTION (Ch II-2/ ) Toplam Adet Total (ler) (s) Sayfa 16/27

17 BÖLÜM 4.0: YANGIN SÖNDÜRME DONANIMLARI Devamı SECTION 3.0: FIRE EXTINGUISHING ARRANGEMENTS Continued 4.6 YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER (Ch II-2/10.3 & FSS Code) FIRE EXTINGUISHERS (Ch II-2/10.3 & FSS Code) Teçhizat Item Taşınabilir Söndürücüler Portable extinguishers Adet Kapasite Capacity Yedek tüp veya dolum malzemesi sayısı No. of spare charges or duplicate extinguisher Taşınabilir köpük aplikatörler üniteleri Portable foam applicator units Taşınamaz söndürücüler Non-portable extinguishers 4.7 İTFAİYECİ DONANIMI (Ch II-2/10.1 & FSS Code) FIREMAN S OUTFITS (Ch II-2/10.1 & FSS Code) İTFAİYECİ DONANIMI FIREMAN S OUTFITS No ID No Koruyucu Elbise Protection suit Botlar Boots Eldiven Gloves Kask Rigid helmet El Feneri Safety lamp Balta Axe Can Halatı Lifeline Emniyet Kemeri Safety belt SOLUNUM CİHAZI SELF-CONTAINED BREATHING APPRATUS No ID No Manufacturer Kapasite (litre) Capacity (litres) Fonksiyon periyodu (dk) Function period (min) Yedek tüp* Spare cylinders* * Alternatif olarak her bir solunum cihazı için onaylı dolum imkânı en az bir yedek tüp mevcuttur. * Alternatively approved recharging facilities provided with at least one spare cylinder per self-contained breathing appratus fitted Sayfa 17/27

18 BÖLÜM 4.0: YANGIN SÖNDÜRME DONANIMLARI Devamı SECTION 3.0: FIRE EXTINGUISHING ARRANGEMENTS Continued 4.8 HAVA POMPALI DUMAN KASKI VEYA DUMAN MASKESİ VE HORTUM SMOKE HELMET OR SMOKE MASK WITH AIR PUMP AND HOSE No Seri No Serial No Make ACİL DURUM KAÇIŞ NEFES ALMA CİHAZLARI (EEBD) (II-2/ FSS Code) EMERGENCY ESCAPE BREATHING DEVICES (EEBD s) (II-2/ FSS Code) No Make (Yaşam li veya Makine Dairesi) (Accommodation or Engine Room) 4.9 SABİT YANGIN SÖNDÜRME VE KORUYUCU SİSTEM FIXED FIRE EXTINGIUSHING AND PROTECTION SYSTEMS Korunan alan Space protected CO2 Halon Sabit köpük Fixed foam Sabit basınclı su spreyi Fixed pressure water spray Otomatik sprinkler sistemi Automatic sprinkler system Kuru toz Dry powder Inert gaz sistemi Inert gas system Diğerleri Others Sabit lokal aplikatör sistemi Fixed local application systems 4.10 SABİT YANGIN SÖNDÜRME VE KORUYUCU SİSTEM DETAYLARI DETAILS OF FIXED FIRE EXTINGUISHING AND PROTECTION SYSTEMS CO2 SİSTEM(LERİ) (Ch II-2/10.4 & FSS Code 5) CO2 SYSTEM(S) (Ch II-2/10.4 & FSS Code 5) Korunan Alan Space protected Muhafaza Edildiği Kap Storage Containers No Her Birinin Kapasitesi (kg) Capacity Each (kg) Uzaktan Kumanda İstasyonunun Yeri of Remote Control Station Duyulabilen Alarmın i of Audible Alarm Çalışma Talimatı Asılmış ler Operating Instruction Posted Sayfa 18/27

19 BÖLÜM 4.0: YANGIN SÖNDÜRME DONANIMLARI Devamı SECTION 3.0: FIRE EXTINGUISHING ARRANGEMENTS Continued 4.11 YÜK MAHALLERİNDE SABİT YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ YOKSA (Ch II-2/ ) IF NO FIXED FREE EXTINGUISHING SYSTEM IS FITTED IN CARGO SPACES (Ch II-2/ ) Aşağıdakiler zorunludur: The following must apply: (a) Ambar kapakları çeliktendir. Hatch covers are of steel (b) Ambarlara bağlı tüm havalandırma kapakları ve açıklıklar etkin kapanabilecek özelliktedir. Effective means are provided for closing all ventilators and other openings leading to holds (c) Gemi yangın riski az olan yalnızca maden, kömür, hububat, işlenmemiş kereste ve kolayca tutuşmayan yükler taşıyacak şekilde inşa edilmiştir. The ship is constructed and solely intended for carrying ore, coal, grain, unseasoned timber and non-combustible cargo which are considered to constitute a low fire risk (d) Etkilenen alan dışından tüm havalandırma fanları durdurulabilir, tüm havalandırmalar ve diğer tüm açıklıklar kapatılabilir. Ventilator fans can be stopped and doorways, ventilators and all other openings can be closed from outside the space concerned (e) Muafiyet düzenlenmiştir. Exemption is issued 4.12 HALON SİSTEMİ HALON SYSTEMS Korunan Alan Space protected Muhafaza Edildiği Kap Storage Containers No Her Birinin Kapasitesi (kg) Capacity Each (kg) Duyulabilen Alarmın i of Audible Alarm A/M * Çalışma Talimatı Asılmış ler Operating Instruction Posted * Sistemin otomatik (A) veya manuel (M) bırakma tertibatı olduğu belirtin. (Yalnızca ikincil sistemler otomatik bırakma tertibatı ile donatılabilir) * Indicate automatic (A) or manual (M) release of system. (Secondary systems are permitted to be fitted with automatic release) Korumalı alanların havalandırma fanları otomatik kapama sistemi ile donatılmıştır. Automatic stop for all ventilation fans serving the protected space is provided 4.13 SABİT KÖPÜK SİSTEM(LER)İ (Ch II-2/10.4 & FSS Code 6) Köpük Foam Pompa Pump FIXED FOAM SYSTEM(S) (Ch II-2/10.4 & FSS Code 6) Detaylar Details Manufacturer Miktar Quantity Uygulama hızı Application rate Muhteva veya genişleme oranı Concentration ratio, or Expansion ratio Kapasite (m3/h) Capacity (m3/h) Kontrol ünitesinin mahalli of controls Köpük tankının bulunduğu yer of foam tank Kontrol ünitesinin bulunduğu yer of controls Korunan Alan / Space Protected Makine/Kazan Odası Yük li/yük Tankı Engine/Boiler Room Cargo Area Deck/Cargo Tank Pompa Dairesi Cargo Pump Room Sayfa 19/27

20 BÖLÜM 4.0: YANGIN SÖNDÜRME DONANIMLARI Devamı SECTION 3.0: FIRE EXTINGUISHING ARRANGEMENTS Continued SABİT KÖPÜK SİSTEM(LER)İ Devamı FIXED FOAM SYSTEM(S) Continued servis talimatı el kitabı mevcuttur Manufacturer s service instruction manual is provided Besleme Şekli Tank güvertesindeki monitörler Manufacturer Kapasite (litre) Capacity (ltr) Means of Monitors on tank deck Adet Supply Aplikatörler Detaylar Makine li Tank Güvertesi Applicators Details Machinery spaces Tank Deck Manufacturer Adet Hidrant sayısı of hydrants Hortum sayısı of hoses İzolasyon valfleri güverte monitörlerinin hemen önüne monte edilmiştir. Isolating valves are fitted immediately forward of deck monitors Ana yangın devresi ve köpük devresi birbirlerine bağlantılı bir sistemdir. Fire main and deck foam main are combined systems 4.14 SABİT BASINÇLI SU SPREY SİSTEM(LER)İ (Ch II-2/10.4 & FSS Code ) FIXED PRESSURE WATER SPRAYING SYSTEM(S) (Ch II-2/10.4 & FSS Code ) Korunan Alan Space Protected Pompalar * Pumps * Kapasite (m3/h) Capacity (m3/h) Nozul i ve Üretim Malzemesi Nozzle and Make Uygulama Hızı Application Rate Uzaktan Kumanda Mevkii of Remote Control Station * Yalnızca elektrikle çalışan pompalar için acil güç kaynağını yazınız. * For electrically driven pumps state source of emergency power Acil durum güç kaynağı mahalli of emergency power source 4.15 OTOMATİK SPRINKLER, YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMİ (Ch II-2/10.6 & FSS Code 8) AUTOMATIC SPRINKLER, FIRE DETECTION AND FIRE ALARM SYSTEM (Ch II-2/10.6 &FSS Code 8) Korunan Alan Space Protected Bağımsız otomatik pompa * Automatic independent power pump * Kapasite (m3/h) Capacity (m3/h) Güç Kaynakları Sources of power * Yalnızca elektrikle çalışan pompalar için acil güç kaynağını yazınız. * For electrically driven pumps state source of emergency power Acil durum güç kaynağı mahalli of emergency power source Tatlı su tankı kapasitesi (m3) Fresh water tank capacity (m3) Kesit planı ve talimatlar mevcut Section plan and instructions provided Stop valflerinin bulunduğu mahal of stop valves Sayfa 20/27

Bu belgeye teçhizat kaydı (Form P) ekli olacaktır. This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form P)

Bu belgeye teçhizat kaydı (Form P) ekli olacaktır. This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form P) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı YOLCU GEMİSİ EMNİYET BELGESİ RAPORU PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE REPORT KAPSAM: Uluslararası sefer yapan tüm yolcu gemileri için kullanılacaktır. Bu belgeye

Detaylı

BORU DÖŞEME GEMİLERİ. Cilt C. Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri

BORU DÖŞEME GEMİLERİ. Cilt C. Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri BORU DÖŞEME GEMİLERİ Cilt C Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri BORU DÖŞEME GEMİLERi İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel... 1 B - Klaslama, Klaslama İşaretleri... 1 C - Onaylanacak Dokümanlar... 1 D - Tekne Yerleştirmesi

Detaylı

TÜRK LOYDU GÖZETİMİ ALTINDA İNŞA EDİLECEK GEMİLERDE YAPILACAK MUAYENE VE TESTLER

TÜRK LOYDU GÖZETİMİ ALTINDA İNŞA EDİLECEK GEMİLERDE YAPILACAK MUAYENE VE TESTLER TÜRK LOYDU GÖZETİMİ ALTINDA İNŞA EDİLECEK GEMİLERDE YAPILACAK MUAYENE VE TESTLER LIST OF INSPECTION AND TESTING FOR SHIPS TO BE BUILT UNDER THE SUPERVISION OF TÜRK LOYDU 2005 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Tekne...

Detaylı

Gemi Geometrisi. Prof. Dr. Tamer YILMAZ. GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2009, Tamer Yılmaz

Gemi Geometrisi. Prof. Dr. Tamer YILMAZ. GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2009, Tamer Yılmaz Gemi Geometrisi Prof. Dr. Tamer YILMAZ GEMİ GEOMETRİSİ Bir geminin yüzebilmesi, seyredebilmesi ve dengesi büyük ölçüde geminin su altında kalan kısmının şekli (geometrisi) ile ilgilidir. Su altı formunun

Detaylı

Gemiler İçin Liman Varışlarından Önce Yapılacak Pratik Kontroller. -PSC İçin Yapılacak Pratik Kontroller

Gemiler İçin Liman Varışlarından Önce Yapılacak Pratik Kontroller. -PSC İçin Yapılacak Pratik Kontroller Gemiler İçin Liman Varışlarından Önce Yapılacak Pratik Kontroller. -PSC İçin Yapılacak Pratik Kontroller 1. Kaptan ofisi / sorumlulukları 1. Sertifikalar Tüm sertifikaların ve dokümanların orjinal kopyaları

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

Boyu 12 metreden büyük özel yatlarda VHF telsiz bulundurulması zorunludur.

Boyu 12 metreden büyük özel yatlarda VHF telsiz bulundurulması zorunludur. TEKNEMĠZDE BULUNMASI GEREKENLER Tablo 1. Teknelerde Bulunması Gerekenler Ekipman Tekne Boyu 7 m ye Kadar Tekne Boyu 7 m. den 15 m ye Kadar Tekne Boyu 15 m den 24 m.ye Kadar Can yeleği Gerekli Gerekli Gerekli

Detaylı

Sirkülasyon Pompaları

Sirkülasyon Pompaları Sirkülasyon Pompaları Circulation Pumps Dünyayı koruyan teknolojilerle daha konforlu bir hayat için çalışıyoruz.. Dünyanın önde gelen markaları, uzmanları, bilim insanları ve profesyonel kadroları, gelişen

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

TURKISH P&I M/V. Gemi resmi Insert the vessel s general appearance CONDITION SURVEY REPORT FORM. Rev.0.1.1. Sayfa/Page 1

TURKISH P&I M/V. Gemi resmi Insert the vessel s general appearance CONDITION SURVEY REPORT FORM. Rev.0.1.1. Sayfa/Page 1 TÜRK P&I Sİgorta A.Ş. TURKISH P&I KONDÜSYON SÖRVEY RAPOR FORMU CONDITION SURVEY REPORT FORM M/V Gemi resmi Insert the vessel s general appearance Rev.0.1.1. Sayfa/Page 1 By performing this condition survey,

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü.

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. TANIM HLM-A: Lineer menfez, kanatlar 17 bükümlü. HLM-B: Lineer menfez, kanatlar 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum

Detaylı

CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP

CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP MOBİLTİP MobilTip 1 tank sistemleri 3 m³ den 80 m³ e kadar çeşitli boy ve ölçülerde üretilmektedir. Çift cidarlı ve tek cidarlı, bölmeli ve bölmesiz olmak üzere tank

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

QUESTIONNAIRE/SPECIFICATION INERTING SYSTEM CO2 CO2 INERTIZASYON SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER BİLGİ FORMU

QUESTIONNAIRE/SPECIFICATION INERTING SYSTEM CO2 CO2 INERTIZASYON SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER BİLGİ FORMU Sayfa: 1 / 5 QUESTIONNAIRE/SPECIFICATION INERTING SYSTEM CO2 CO2 INERTIZASYON SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER BİLGİ FORMU Questionnaire/Specification of inerting systems for preparing an offer Teklif hazırlamak

Detaylı

7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler

7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler 7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler 7.1 GROS VE NET TONAJ Dünyada ilk tonaj tanımı 1423 yılında Britanya hükümetinin ticaret gemilerinin taşıdıkları yükten vergi almak için çıkardığı yasa ile gündeme

Detaylı

YXV 2XY (N)2XY. 90 c 250 c. Uygulanabilir Standartlar Applicable Standards

YXV 2XY (N)2XY. 90 c 250 c. Uygulanabilir Standartlar Applicable Standards YXV 2XY (N)2XY XLPE İzoleli, Tek Damarlı Bakır İletkenli XLPE Insulated Single Core with Copper Conductor 90 c 250 c Maksimum işletme sıcaklığı Maximum operating temperature Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı

Detaylı

Yapım Yeri ve yılı / Place & Date Buılt Tuzla/İSTANBUL 21.12.2010 Başa Dön

Yapım Yeri ve yılı / Place & Date Buılt Tuzla/İSTANBUL 21.12.2010 Başa Dön YAKIT TOPLAMA GEMİSİ, ORV SEYİT ONBAŞI Gemi Özellikleri Yapım Yeri ve yılı / Place & Date Buılt Tuzla/İSTANBUL 21.12.2010 Başa Dön Klas / Classification Tam boy / Lenght Over All Kütük boy / Lenght Moulded

Detaylı

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS 8 tarım agriculture sanayi industry su idareleri water authority POMPA VE S AND S " 8" PASLANMAZ POMPA 8" SS 6 8 8 10 10 SS 877 KOMPLE PASLANMAZ POMPA FABRICATED STAINLESS STEEL 60 Hz 60 Hz seçim aralığı:

Detaylı

Kaptan GüvenliG. venliği. Kılavuz Kaptan Transfer Düzenekleri

Kaptan GüvenliG. venliği. Kılavuz Kaptan Transfer Düzenekleri Çarmıh h Kazaları ve Kılavuz K Kaptan GüvenliG venliği Kılavuz Kaptan Transfer Düzenekleri Kapt. Ali CÖMERT TDİ A.Ş. Kılavuz Kaptan Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim kurulu II. Başkanı 25 Aralık

Detaylı

M/V HAYAT N GEMİSİ KAZA RAPORU

M/V HAYAT N GEMİSİ KAZA RAPORU ANTI H10P: ANTI HEELI NG 10P A N T I H 1 0 P : A N T I H E E L I N G 1 0 P A N T I H 1 0 S : A N T I H 1 0 S W B 1 2 P : W A T E R B A L A S T 1 2 P W B 1 1 P : W A T E R B A L A S T 1 1 P W B1 1 S: W

Detaylı

DEN 322. Gemi Sevk Makinaları

DEN 322. Gemi Sevk Makinaları DEN 322 Gemi Sevk Makinaları Ana Makina Seçim Kriterleri gerekli beygir gücü ağırlık hacim maliyet işletme masrafları geminin elektrik ve ısı enerjisi gereksinimi güvenilirlik ve bakım gereksinimi gemiden

Detaylı

AUE. Yangın Pompa İstasyonları Fire Pump Stations

AUE. Yangın Pompa İstasyonları Fire Pump Stations AUE Yangın Pompa İstasyonları Fire Pump Stations Sprinkler tesisatlarını besleyen sistemlerde UNI 949, yangın hidrantlarını besleyen sistemlerde UNI 1779 standartlarının özelliklerine uygun olarak imal

Detaylı

GEMİ KONTROL LİSTESİ

GEMİ KONTROL LİSTESİ GEMİ KONTROL LİSTESİ GEMİ ADI TARİH IMO NO ÇAĞRI İŞARETİ GROSS TONU DWT TAM BOY İNŞAA TARİHİ GEMİ BİLGİSİ KAPTAN AD,SOYAD İmza BAŞ MÜH. AD,SOYAD İmza 1. ZABİT AD,SOYAD İmza ENSPEKTÖR AD,SOYAD İmza KAYIT

Detaylı

Mekanik pinç vanaları tip OV Mechanical Pinch Valves type OV

Mekanik pinç vanaları tip OV Mechanical Pinch Valves type OV tip OV type OV Emniyet ile ayarlanmış... Safety regulated... Mekanik pinç vanaları: İzolasyon ve Regülasyon için Vana Çözümleri Daha büyük katı partiküller, aşınma ve korozyona özel olarak dayanıklı olan

Detaylı

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02 DECLARATION OF PERFORMANCE No. According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011 This declaration is available in the following languages: English Declaration of Performance Page 2-3 Turkish

Detaylı

PETROLLE KİRLENMENİN ÖNLENMESİ (IOPP) BELGESİ RAPORU

PETROLLE KİRLENMENİN ÖNLENMESİ (IOPP) BELGESİ RAPORU T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı ULUSLARARASI PETROLLE KİRLENMENİN ÖNLENMESİ (IOPP) BELGESİ RAPORU INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION (IOPP) CERTIFICATE REPORT KAPSAM: Uluslararası sefer yapan

Detaylı

MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir.

MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir. TANIM HIKD: İdeal Konfor Difüzörü MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir. UYGULAMA HIKD Serisi İdeal Konfor Difüzörleri 3,8-15 mt

Detaylı

Yapım Yeri ve yılı / Place & Date Buılt Tuzla/İSTANBUL 21.12.2010 Başa Dön

Yapım Yeri ve yılı / Place & Date Buılt Tuzla/İSTANBUL 21.12.2010 Başa Dön YAKIT TOPLAMA GEMİSİ, ORV SEYİT ONBAŞI Gemi Özellikleri Yapım Yeri ve yılı / Place & Date Buılt Tuzla/İSTANBUL 21.12.2010 Başa Dön Klas / Classification Tam boy / Lenght Over All Kütük boy / Lenght Moulded

Detaylı

BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER

BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER 40 BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER 41 42 AYDIN TRAFO BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI AYDIN TRAFO HIGH PRESSURE WASHERS Aydın Trafo Yüksek Basınçlı Yıkama Makinaları nda yüksek kaliteli, 3 silindirli

Detaylı

Yapım Yeri ve yılı / Place & Date Buılt Tuzla/İSTANBUL 21.12.2010 Başa Dön

Yapım Yeri ve yılı / Place & Date Buılt Tuzla/İSTANBUL 21.12.2010 Başa Dön YAKIT TOPLAMA GEMİSİ, ORV SEYİT ONBAŞI Gemi Özellikleri Yapım Yeri ve yılı / Place & Date Buılt Tuzla/İSTANBUL 21.12.2010 Başa Dön Klas / Classification Tam boy / Lenght Over All Kütük boy / Lenght Moulded

Detaylı

Yapım Yeri ve yılı / Place & Date Buılt Tuzla/İSTANBUL 21.12.2010 Başa Dön

Yapım Yeri ve yılı / Place & Date Buılt Tuzla/İSTANBUL 21.12.2010 Başa Dön YAKIT TOPLAMA GEMİSİ, ORV SEYİT ONBAŞI Yapım Yeri ve yılı / Place & Date Buılt Tuzla/İSTANBUL 21.12.2010 Başa Dön Klas / Classification Tam boy / Lenght Over All Kütük boy / Lenght Moulded Kütük Genişliği

Detaylı

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mechanical Constant Flow Damper MEKANÝK SABÝT DEBÝ AYAR DAMPERÝ (BCAV) MECHANICAL CONSTANT FLOW DAMPER Model: Malzeme: Kullaným: Sipariþ Kodu: *BCAV-R : Dairesel kesitli

Detaylı

DİZEL ELEKTRİKLİ FORKLİFT FARKLARI

DİZEL ELEKTRİKLİ FORKLİFT FARKLARI DİZEL ELEKTRİKLİ FORKLİFT FARKLARI PAZAR STRATEJİSİ Akü gücüyle çalışan (elektrikli) forkliftler özellikle ülkemizde yanlış tanıtılmakta ve az bilinmektedir. Birçok markanın elektrikli makinelerin kaliteli

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 36712415-160.99-8623 02/10/2013 Konu : Denizde, Yağ ve Su İkmal Operasyonları UYGULAMA TALİMATI 2013/210

Detaylı

7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler

7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler 7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler 7.1 GROS VE NET TONAJ Dünyada ilk tonaj tanımı 1423 yılında Britanya hükümetinin ticaret gemilerinin taşıdıkları yükten vergi almak için çıkardığı yasa ile gündeme

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

Lineer Difüzör Linear Diffuser

Lineer Difüzör Linear Diffuser Malzeme Fonksiyon Yüzey Kaplama Montaj Aksesuarlar : Özel olarak haddelenmi 606 aluminyum profil. : Havaland rma sisteminde alçak tavanlarda üfleme difüzörü olarak kullan lmaktad r. Ayr ca emi eleman olarak

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

ET16. The most spacious and yet compact of the 1.5t class

ET16. The most spacious and yet compact of the 1.5t class ET16 İzlenen Geleneksel Arka Ekskavatörleri The most spacious and yet compact of the 1.5t class Compact in size and yet the best of its class in terms of cabin size. The ET16 achieves not only top scores

Detaylı

Yapım Yeri ve yılı / Place & Date Buılt Tuzla/İSTANBUL 21.12.2010 Başa Dön

Yapım Yeri ve yılı / Place & Date Buılt Tuzla/İSTANBUL 21.12.2010 Başa Dön YAKIT TOPLAMA GEMİSİ, ORV SEYİT ONBAŞI Yapım Yeri ve yılı / Place & Date Buılt Tuzla/İSTANBUL 21.12.2010 Başa Dön Klas / Classification Tam boy / Lenght Over All Kütük boy / Lenght Moulded Kütük Genişliği

Detaylı

Sorun Yıkamaksa Çözüm

Sorun Yıkamaksa Çözüm Sorun Yıkamaksa Çözüm Parça Yıkama Makinaları w w w.yilmaksan.com Öncelikle bizim kataloğumuzu eline alıp inceleme nezaketini gösteren siz değerli müşterilerimize teşekkür ederiz. 2000'li yıllarda böyle

Detaylı

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Republic of Turkey Prime Ministry Undersecretariat for Maritime Affairs

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Republic of Turkey Prime Ministry Undersecretariat for Maritime Affairs T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Republic of Turkey Prime Ministry Undersecretariat for Maritime Affairs KAPSAM: Uluslararası sefer yapan tüm gemileri (L 24 m) kapsar. HSSC Başlangıç ve/veya Yenileme

Detaylı

SOFTAOGLU MAKINA TIRE RETREADING MACHINE CO.

SOFTAOGLU MAKINA TIRE RETREADING MACHINE CO. www.softaoglu.com.tr e-mail: softaoglu32@hotmail.com Tel: +90 246 218 28 38 Fax: +90 246 223 55 48 Adres: Yeni Sanayi Sitesi 9. Blok No:9 Merkez-ISPARTA SMS 2500 BUFFER PLC RASPA PLC Web: www.softaoglu.com.tr

Detaylı

Single core conductor BETAtherm 145

Single core conductor BETAtherm 145 Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single core conductor BETAtherm 145 Açıklama BETAtherm 145 is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded wire

Detaylı

www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin.

www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin. www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin.com DAVLUMBAZ İÇİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ MEVCUT RİSKLER

Detaylı

Teknoloji tecrübe ve kalite ister

Teknoloji tecrübe ve kalite ister Teknoloji tecrübe ve kalite ister Technology needs expertise and quality Endüstriyel elektronik sektöründe 15 yıllık tecrübeyi 2006 yılında Vinç uzaktan kumanda sektörüne taşıyan Elfatek Elektronik in

Detaylı

ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) General Information. Genel Bilgiler. Applications. Kullanım Yerleri

ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) General Information. Genel Bilgiler. Applications. Kullanım Yerleri ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) Basma Flanşı Genel Bilgiler : DN32...DN 200 mm General Information Discharge Flange : DN32... DN 200 mm Debi : 700 m³/h Capacity : 700 m³/h Basma Yüksekliği : 550

Detaylı

Photopolymer Plate Processor Fotopolimer Kalıp Hazırlama

Photopolymer Plate Processor Fotopolimer Kalıp Hazırlama Finisher Dryer Finisher Dryer Include exposure unit, for Back, Main and Post, Dryer, * The machine is controlled from the control panel. All settings are made from here and can be stored in memory * 2x40

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar.

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. TANIM HDKM-S: Üfleyici Tip Dairesl Kanal Menfezi. HDKM-R: Emici Tip Dairesel Kanal Menfezi. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. UYGULAMA Dairesel kanallarda

Detaylı

Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain

Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain PLASTİK HAFİF SEİ PLASTIC LIGHT SEIE CK15 SEİSİ / CK15 SEIE CK20 SEİSİ / CK20 SEIE CK24 SEİSİ / CK24 SEIE 3-16 4-7 8-11 12-15 İÇİNDEKİLE / CONTENT PLASTİK

Detaylı

Projenizin gizli değeri. Hidden value of your project MOTOR VE POMPA MOTORS AND PUMPS

Projenizin gizli değeri. Hidden value of your project MOTOR VE POMPA MOTORS AND PUMPS Projenizin gizli değeri Hidden value of your project VE POMPA S AND PUMPS İÇİNDEKİLER INDEX Açıklamalar.................. 2 Instructions Ürün gamı.................. Product range 6".................. 5

Detaylı

www.baskentfirinmakina.com 1986 yılında; yola çıktığımızda ilk olarak Döner Arabalı Ekmek Fırını ile sizlerin karşısına çıkmıştık. Daha sonra sizlerin güvenci ve bizlere verdiğiniz cesaret ile şuan tam

Detaylı

www.hasmetalmakina.com.tr info@hasmetalmakina.com.tr CEPHE PLATFORMU OTOMATİK İSKELE MAST CLIMBING WORK PLATFORMS Teknik Özellikler Has Grup Metal Makina cephe platformları, bina cephe kaplamaları, mantolama,

Detaylı

MALZEME Üründeki lineer menfez, konvektör kasası ve çerçevesi yüksek dayanıma sahip alüminyum profillerden imal edilmektedir.

MALZEME Üründeki lineer menfez, konvektör kasası ve çerçevesi yüksek dayanıma sahip alüminyum profillerden imal edilmektedir. YK TANIM YK-C: Doğal Konveksiyonlu Yer Konvektörü YK-FC: Fanlı Yer Konvektörü YK-MFC: Mini Fanlı Yer Konvektörü MAZEME Üründeki lineer menfez, konvektör kasası ve çerçevesi yüksek dayanıma sahip alüminyum

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

Gemi Adı (Vessel s Name):..

Gemi Adı (Vessel s Name):.. Türk P&I Sigorta Kondüsyon Sörvey Rapor Formu Turk P&I Sigorta Condition Survey Report Form Gemi Adı (Vessel s Name):.. Gemi resmi Insert the vessel s general appearance TPI Sörvey Referans No / TPI Survey

Detaylı

TÜRK LOYDU GÖZETİMİ ALTINDA İNŞA EDİLECEK GEMİLERE AİT ONAYLANACAK RESİMLER VE DOKÜMANLAR LİSTESİ

TÜRK LOYDU GÖZETİMİ ALTINDA İNŞA EDİLECEK GEMİLERE AİT ONAYLANACAK RESİMLER VE DOKÜMANLAR LİSTESİ TÜRK LOYDU GÖZETİMİ ALTINDA İNŞA EDİLECEK GEMİLERE AİT ONAYLANACAK RESİMLER VE DOKÜMANLAR LİSTESİ LIST OF DRAWINGS AND DOCUMENTS FOR APPROVAL FOR SHIPS TO BE BUILT UNDER THE SUPERVISION OF TÜRK LOYDU 2005

Detaylı

[ATALAY 76-500 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-500 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION

[ATALAY 76-500 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-500 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION [ATALAY 76-500 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-500 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION -TEKNİK ÖZELLİKLER -TECHNICAL SPECIFICATIONS - DELGİ KAPASİTESİ / DRILLING

Detaylı

[ATALAY 76-700 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-700 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION

[ATALAY 76-700 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-700 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION [ATALAY 76-700 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-700 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION -TEKNİK ÖZELLİKLER -TECHNICAL SPECIFICATIONS - DELGİ KAPASİTESİ / DRILLING

Detaylı

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Açıklama BETAtherm 145 UL is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded

Detaylı

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS 8 tarım agriculture sanayi industry su idareleri water authority POMPA VE S AND S " 8" PASLANMAZ POMPA 8" SS 6 8 10 SS 872 KOMPLE PASLANMAZ POMPA FABRICATED STAINLESS STEEL 50 Hz 50 Hz seçim aralığı: Q=

Detaylı

SAVEL SAVEL. www.savel.com.tr. Akaryakıt Otomasyon LPG CNG

SAVEL SAVEL. www.savel.com.tr. Akaryakıt Otomasyon LPG CNG SAVEL Akaryakıt Otomasyon LPG CNG SAVEL Savel Mobil İstasyon Çözümleri Serisi 10ft, 20ft,40ft ve 40ft-HC iso standartlarında CSC sertifikalı BIC-CODE lu istasyon çözümleri., akaryakıt dünyasına yeni bakış

Detaylı

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com Damperler / Dampers RGS International HVAC Equipment www.rgs-international.com international.com İçindekiler / Index Volüm Damperi / VRD Volume Control Damper / VRD Back Draft Damper / NMD Back Draft Damper

Detaylı

190 CC PARÇA VE FİYAT LİSTESİ

190 CC PARÇA VE FİYAT LİSTESİ 190 CC 06.145.3005 BURUN MAKARASI Paslanmaz Çelik Burun Makarası 146,10 06.145.1505 ZİNCİR MUHAFAZASI Paslanmaz Çelik Zincir Muhafazası 3,40 06.045.0520 KOÇ BOYNUZU Paslanmaz Çelik - 20 cm 11,05 06.045.5020

Detaylı

4" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS 4" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPA

4 STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS 4 PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPA 4" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS 4" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPA www.vansan.com.tr 4" DALGIÇ POMPALAR 4" SUBMERSIBLE PUMPS 5 HZ m ft 9 25 8 15 6 5 4 1 5 VSP SN 4 VSP SN 45 VSP SN 48 VSP SN 412 VSP

Detaylı

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü EK Yangın Emniyet Sistemleri Uluslararası Kodu (International Code for Fire Safety Systems FSS Code) nda İdarenin Takdirine, Düzenlemesine veya Onayına Bırakılan Teknik Konular Paragraf 1/4: Yangın söndürücü

Detaylı

FWB 201 FWD 202 FWV 203 FWT 204 FWM 205 FWL 206 FWC 207 FWF 208

FWB 201 FWD 202 FWV 203 FWT 204 FWM 205 FWL 206 FWC 207 FWF 208 FWB 201 FWD 202 FWV 203 FWT 204 FWM 205 FWL 206 FWC 207 FWF 208 200 FWB Orta Statik Basınçlı Fancoil FWB04AAT FWEC1A FWEC2A FWEC3A Tüm boyutlarda ünite yüksekliği yalnızca 240 mm dir 3, 4 veya 6 sıralı

Detaylı

PETROL TOPLAMA GEMİLERİ

PETROL TOPLAMA GEMİLERİ PETROL TOPLAMA GEMİLERİ Cilt C Kısım 12 - Petrol Toplama Gemileri PETROL TOPLAMA GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM 1. Genel, Klaslama İşaretleri, Onaylanacak Dokümanlar, Sörveyler A - Genel... 1-1 B - Klaslama

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL

KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL M-BUS MASTER PMM 30 KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL PMM 30: M-BUS MASTER FOR UP TO 30 SLAVES M-BUS ÇEVİRİCİ 30 SAYACA KADAR AÇIKLAMALAR: DESCRIPTION: PMM 30 M-BUS çevirici 30 adet sayaca kadar sayaçların

Detaylı

Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain

Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain PLASTİK HAFİF SEİ PLASTIC LIGHT SEIE CK15 SEİSİ / CK15 SEIE CK20 SEİSİ / CK20 SEIE CK24 SEİSİ / CK24 SEIE 3-16 4-7 8-11 12-15 İÇİNDEKİLE / CONTENT PLASTİK

Detaylı

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide.

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide. Teknik Detaylar / Installation Guide Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware Sürgü Sistemler Kapı Donanımları Dekoratif Menfezler Ürün Bilgilendirme Product Information M03 SRG 100 60 KG

Detaylı

10. DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME

10. DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME 10. DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME 1. Dar bir kanalda ilerleyen bir tekne, kanalın neresinde seyredecektir? Kanalın, teknenin sancak tarafındaki dış sınırına olabildiğince güvenle yaklaşabileceği mesafede 2.

Detaylı

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables 0 A brand of the 8 Özel Kablolar Special Cables Kontrol - Ölçü - Kumanda Kabloları H05VV5-F Control - Measurement and Signal

Detaylı

AFUMEX Gemi Kabloları AFUMEX Ship Cables

AFUMEX Gemi Kabloları AFUMEX Ship Cables AFUMEX Gemi Kabloları AFUMEX Ship Cables 9 A brand of the 165 Özel Kablolar Special Cables Afumex Ekransız Gemi Kabloları Afumex Ship Cables Without Screen 1XZ1-R 0,6/1 kv IEC 60092-350/353 AFUMEX (LM-HF)

Detaylı

Barbarossa Yachts Ltd. M25 Mini Yacht

Barbarossa Yachts Ltd. M25 Mini Yacht Barbarossa Yachts Ltd. M25 Mini Yacht M25 Mini-Yacht STANDART İNŞA YÖNTEMİ Gövde / Güverte ve kabin iç kaplamaları cam elyaf + polyester reçine, el yatırması yöntemi ile İç kısımda ara izolasyon katı Güverte

Detaylı

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com artık güç siz de! Now you have power! ARABALI VİNÇ KEDİSİ Trolley Crane Hoist Özel Üretim Kaldırma Redüktörü Special Edition Lifting GearBox Elektro Manyetik Fren ElectroMagnetic Brake FEM Standartlarına

Detaylı

PARÇA VE MALZEME LİSTESİ-LIST OF SPARE PARTS AND MATERIEALS

PARÇA VE MALZEME LİSTESİ-LIST OF SPARE PARTS AND MATERIEALS HmSS HmSS 50 NO 1 2 3 4 45 P. ADI SLG 540 SLG 540 SLG 540 SLG 540 40 HP 15 20 25 30 HmSS 20 14 P. ADI HP SLG 4" 10 18 2900 d/dk 13 2900 d/dk 16 30 1450 d/dk 12 35 4 P. ADI HP SLG 540 4 14 11 12 10 10 9

Detaylı

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8454.10.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi R Blok No:

Detaylı

225 RM PARÇA VE FİYAT LİSTESİ

225 RM PARÇA VE FİYAT LİSTESİ 225 RM 06.045.2004 KATLANIR KOÇ BOYNUZU Paslanmaz Çelik Katlanır Koç Boynuzu 60,30 06.055.1012 U MAPA Paslanmaz Çelik 12 mm U Mapa 9,70 Paslanmaz Çelik / 12 mm 06.055.3012 KUŞ GÖZÜ MAPA 4,70 Halat Bağlamak

Detaylı

IMO STABİLİTE KURALLARI STABİLİTE BUKLETİ VE IMO KURALLARI IMO STABİLİTE KURALLARI STABİLİTE KİTAPÇIĞI 11/14/2012

IMO STABİLİTE KURALLARI STABİLİTE BUKLETİ VE IMO KURALLARI IMO STABİLİTE KURALLARI STABİLİTE KİTAPÇIĞI 11/14/2012 IMO STABİLİTE KURALLARI STABİLİTE BUKLETİ VE IMO KURALLARI IMO nun Uluslararası geçerliliği olan hasarsız ve yaralı stabilite kuralları mevcuttur. Bu kurallar uluslararsı sefer yapan tüm gemilerin uyması

Detaylı

C100 TAM HİDROLİK SONDAJ MAKİNESİ FULL HYDRAULIC DRILLING MACHINE FULL HYDRAULIC DRILLING MACHINE

C100 TAM HİDROLİK SONDAJ MAKİNESİ FULL HYDRAULIC DRILLING MACHINE FULL HYDRAULIC DRILLING MACHINE TAM HİDROLİK SONDAJ MAKİNESİ C100 Sondaj Makinesi, Karotlu Sondaj amacıyla üretilmesinin yansıra, doğru ekipmanlar kullanılarak karotsuz delgi delmeye de imkan vererek günlük daha çok metraj yapmanızı

Detaylı

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PROJE KAYIT NO: PROJECT REGISTRY NUMBER (PGM tarafından doldurulacaktır /To be filled by PGM) SAYFA/PAGE: 1/15 Başvuru Sahibi Kuruluş Applicant Company Ürün Adı Product Name 1.EKİPMANIN TİPİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

HİDROLİK KURTARMA SETLERİ

HİDROLİK KURTARMA SETLERİ HİDROLİK KURTARMA SETLERİ Kesici ve ayırıcılar; tüm dünya ülkelerinde kurtarma operasyonları, trafik kazaları ve afet yönetimlerinde kullanılmak üzere çeşitli güçlerde ve ebatlarda tasarlanmıştır. İstanbul

Detaylı

Endüstriyel Vakum Makineleri

Endüstriyel Vakum Makineleri modelindeki elektronik kontrol paneli, gerçek zamanlı olarak vakum gücünün verimliliğini ölçer. 50-100lt hazne, yer çekimi yüklemeli boşaltım sistemi (plastik torba ya da Longopac), L-M-H sertifikaları,

Detaylı

Yangın Pompası dikeyden emiş yapabilen dik türbin tip (Vertical Turbine) olacaktır.

Yangın Pompası dikeyden emiş yapabilen dik türbin tip (Vertical Turbine) olacaktır. ELEKTRİKLİ YANGIN POMPASI Pompa Özellikleri Yangın Pompası dikeyden emiş yapabilen dik türbin tip (Vertical Turbine) olacaktır. Pompa aşağıda belirtilen karaktere sahip olacaktır. a) Pompa gövdesi dökme

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

EN 50014 EN 50281-1-1. C c1. Dahili boyutlar Internal Dimensions. Montaj delikleri Mounting holes

EN 50014 EN 50281-1-1. C c1. Dahili boyutlar Internal Dimensions. Montaj delikleri Mounting holes zone zone EEx d IIB EEx d [ia] IIB II()G II()GD zone zone EEx d [ib] IIB II()G II()GD EN 00 0 C +0 C İRTİBAT KUTUSU ENCLOSURE T T EN 0 T EEx de IIB IIG IIGD 0 C KEMA 0ATE T 0 C T C T 0 C EEx dm IIB IIG

Detaylı

KESİNTİSİZ BANT ARMATÜRLER CONTINUOUS BATTEN LUMINAIRES

KESİNTİSİZ BANT ARMATÜRLER CONTINUOUS BATTEN LUMINAIRES KESİNTİSİZ BANT ARMATÜRLER CONTINUOUS BATTEN LUMINAIRES MARKETLER MARKETS REYONLAR SHOPS OFİSLER OFFICES 76 YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / STREET LIGHTING LUMINAIRES www.alkanaydinlatma.com Kesintisiz ışık

Detaylı

KARDAN MAFSALLI & LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ

KARDAN MAFSALLI & LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ KARDAN MAFSALLI & LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ 2 KARDAN MAFSALLI DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ GIMBAL TYPE DILATATION EXPANSION JOINTS TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL INFORMATIONS Açısal kompansatörler;

Detaylı

GENERAL CATALOGUE. KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile. şirketidir.

GENERAL CATALOGUE. KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile. şirketidir. GENERAL CATALOGUE KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile şirketidir. KİBAROĞLU is a family owned company established to operate in the automotive industry. KİBAROĞLU,

Detaylı

Endüstriyel vakumlu temizlik makineleri

Endüstriyel vakumlu temizlik makineleri modeli Z22'de çalışabilen ATEX onaylı bir vakum makinesidir. Küçük boyutlarına sahip olmasına ek olarak yüksek kaliteli bir yapıya sahiptir. Antistatik L sınıfı filtre ve paslanmaz çelik hazne gibi özelliklere

Detaylı

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System Zamandan Tasarruf Kaliteli Malzeme Üst Düzey Güvenlik Müşteri Memnuniyeti 01 02 06 07 03 04 08 09 05 01-70cm H Dikme / 70cm H Frame 02 - Yürüme Platformu / Walking Platform 03-90cm H Dikme / 90cm H Frame

Detaylı

TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE

TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE Model: Malzeme: Teknik Özellikler: Kaplama Tipleri: Montaj Tipleri: Aksesuarlar: *BRG - H : Ayarlanabilir yatay tek sýra kanatlý menfez. *BRG - V : Ayarlanabilir

Detaylı

zone 1 zone 2 EEx d IIC EN 50014 T5 T4 T3 EN 50281-1-1 T 95 C T 130 C T 195 C 60Hz (isteğe bağlı)

zone 1 zone 2 EEx d IIC EN 50014 T5 T4 T3 EN 50281-1-1 T 95 C T 130 C T 195 C 60Hz (isteğe bağlı) EV YDINLTM RMTÜRLERİ KEM 01TEX2249 zone 1 zone 2 EEx d IIC T 95 C T 130 C T 195 C D IP 66 20 C 45 C ydınlatma rmatürü ( KFESLİ ) Lighting fixtures Hafif alaşım ve ısıya dayanıklı camlı Light alloy and

Detaylı

BANT KONVEYÖR (BKV MODEL)

BANT KONVEYÖR (BKV MODEL) BANT KONVEYÖR (BKV MODEL) MYSİLO Bant konveyörü ürünlerinizin yatay ve eğimli olarak daha güvenli ve hassas bir şekilde taşınmasını sağlar. BKV Model Bant Konveyör değişik kapasitelerde çalışabilmesi için

Detaylı

Trim Optimizasyonu. P r o f. D r. A l i C a n T A K İ N A C I

Trim Optimizasyonu. P r o f. D r. A l i C a n T A K İ N A C I Trim Optimizasyonu P r o f. D r. A l i C a n T A K İ N A C I İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi 27. ITTC Direnç Komitesi Üyesi (2011-2014) 26. ITTC İz Ölçeklendirme Komitesi Üyesi

Detaylı