FIXED INTEREST CONSUMER LOAN AGREEMENT SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. AKBANK Türk Anonim Şirketi Agreement (Credit Application) No:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FIXED INTEREST CONSUMER LOAN AGREEMENT SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. AKBANK Türk Anonim Şirketi Agreement (Credit Application) No:"

Transkript

1 AKBANK Türk Anonim Şirketi Agreement (Credit Application) No: AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme (Kredi Başvuru) No: FIXED INTEREST CONSUMER LOAN AGREEMENT Article 1-Parties: This Consumer Loan Agreement is executed and exchanged under the following terms and conditions by and between on one hand AKBANK T.A.Ş. (hereinafter to be shortly referred to as the BANK ) and on the other hand Credit Customer, Joint Debtor and his Guarantor/ Guarantors whose names and signatures appear on the last page hereof. Article 2-Loan Limit / Amount: The Credit Customer, Joint Debtor and his Guarantor/Guarantors hereby declare, acknowledge and accept that the provisions of this Agreement shall govern and be applicable both on repayment of the Consumer Credit equal to an amount as accepted and agreed by the Bank to be made available to the Credit Customer as further specified in Article 13 hereof, and on payment of credit interests to be accrued for the period from the date of disbursement/drawdown of Consumer Credit to the date of repayment/settlement thereof, and of the Resource Utilization Support Fund (R.U.S.F.) and the Banking and Insurance Transactions Tax (B.I.T.T.) and all other costs and charges to be levied on the said credit interests. Article 13 hereof indicates the total amount of loans, together with interests to be calculated over the contractual interest rate, and other charges relating thereto (total amount of installments), while the breakdown of such amount (principal, interests, B.I.T.T. and R.U.S.F.) is included and shown in the repayment SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve imzaları bulunan Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller arasında aşağıdaki koşullarda bir sözleşme akdedilmiştir. Madde 2-Kredi Limiti / Tutarı Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, MADDE 13 te belirtilen ve BANKA tarafından lehlerine açılması uygun görülen tutardaki Tüketici Kredisini, kullandırım tarihinden tamamen tasfiye tarihine kadar geçecek süreye işleyecek kredi faizi, faiz üzerinden hesaplanacak Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (K.K.D.F.) ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (B.S.M.V.) ile diğer giderlerin geri ödenmesinde, işbu sözleşmenin hükümlerinin geçerli olacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler. Akdi faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz ve diğer unsurlarla birlikte kredinin toplam borç tutarına (taksit toplamına) MADDE 13 te, ayrıca (anapara, faiz, B.S.M.V. ve K.K.D.F.) ile birlikte dağılımına işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan ödeme planında/planlarında yer verilmiştir. Signature of Credit CustomerJoint Debtor/Guarantor(s) 1/30 Sözleşme versiyon no :09/2013-2

2 schedule/schedules attached hereto as an integral part hereof. The Credit Customer, Joint Debtor and Guarantor/Guarantors hereby declare, agree and undertake that, as for loans made available against mortgage as security, the Bank shall have the right and authority to credit said loans to the Credit Customer account prior to the completion of mortgage establishment. Article 3- Interest Rate, Taxes and Costs: The Credit Customer, Joint-Debtor and his Guarantor/Guarantors hereby declare, agree and accept that: a. where the consumer credit is made available over a FIXED interest rate in reliance upon this Agreement, a. the applicable contractual loan interest rates per month / term or per annum shall be the rates specified in Article 13 for the loan terms again specified in Article 13, and b. the annual cost rate shall be the rate specified in Article 13, and that in calculation of this rate, as for the credit facilities covered by house financing loans defined in article 38/A of the Capital Markets Law, the costs of the letter of default sent in the case of default in credit payments are not included in the calculation. b. Where the consumer credit is made available within the scope of a campaign, while the monthly contractual interest rate applicable to credit facility made available is normally the rate specified in the REPAYMENT SCHEDULE attached hereto as an integral part hereof, since a portion of interests, again as specified in the REPAYMENT SCHEDULE, is borne and covered by the parent firm and/or its vendor organizing the campaign with a prior consent of the Credit Customer, the Credit Customer and his Guarantor/Guarantors know that a discounted interest rate per month or per annum, as further stated in the REPAYMENT SCHEDULE, shall apply to the loan, and They further agree and undertake to pay the R.U.S.F. and B.I.T.T. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, ipotek teminatı ile kullandırılan kredilerde, kredinin ipotek tesis işlemi sonuçlanmadan önce Kredili Müşteri hesabına BANKAca alacak kaydedilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Madde 3- Faiz Oranı, Vergi ve Masraflar Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, işbu sözleşmeye istinaden; a. SABİT faiz oranı ile kullandırılacak, Krediye, MADDE 13 te belirtilen vadede, MADDE 13 te belirtilen oranlarda aylık/dönemlik ve yıllık akdi faiz tahakkuk ettirilmesini, Yıllık maliyet oranının, MADDE 13 te belirtilen oran olduğunu, bu oran hesap edilirken, Sermaye Piyasası Kanunu nun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı kapsamındaki kredilerde, kredi ödemelerinde temerrüde düşülmesi halinde temerrüt mektubuna ilişkin masrafların hesaplamaya dahil edilmediğini, b. Kredinin kampanyalı kredi olması durumunda krediye, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan ÖDEME PLANI nda belirtilen oranda aylık akdi faiz oranı uygulanacak iken, faizin ÖDEME PLANI nda belirtilen kısmı, kampanyayı düzenleyen ana firma ve/veya bayi tarafından müşteri muvafakati dahilinde üstlenildiğinden, Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, krediye ÖDEME PLANI nda belirtilen oranlarda aylık ve yıllık indirimli faiz tahakkuk ettirilmesini, Krediye uygulanan söz konusu faiz üzerinden ve sözleşmenin Signature of Credit CustomerJoint Debtor/Guarantor(s) 2/30 Sözleşme versiyon no :09/2013-2

3 to be levied on the aforementioned loan interests over the rates current as of the date of signature of this Agreement. If the loan is made available subject to R.U.S.F. and B.I.T.T. exception, then R.U.S.F. and B.I.T.T. shall not be charged and collected. c. The Credit Customer, Joint Debtor and his Guarantor/Guarantors agree and accept that they are obliged to pay to the Bank, both the costs, charges and fees specified in Article 13 and in REPAYMENT SCHEDULE both attached hereto and made an integral part hereof, and insurance premiums and costs subject to such terms specified in Article 8, if insurance is provided by the Bank. The Credit Customer, Joint Debtor and the Guarantor/Guarantors hereby declare, warrant and accept that the lending fee as specified in Article 13 and REPAYMENT SCHEDULE will be collected at the time of drawdown of the credit facility, and that the enquiry fees, flexible repayment plan charges and interest reduction commissions will be automatically collected from the account of the Credit Customer at the end of the day of drawdown of the credit facility, and accordingly that the said amount of costs and charges to be collected at the end of day must be made available in the account as of date of drawdown of the credit facility, and that if a sufficient balance is not available in the account as of the said date, the Bank shall be authorized and entitled to collect and recover such costs and charges from the overdraft deposit accounts (out of the plus money credit limit). d. The Credit Customer, Joint Debtor and his Guarantor/Guarantors hereby declare, accept and acknowledge that if and when they request refinance or restructuring throughout the maturity of the loan, as such request by nature requires an amendment in this agreement, the acceptance of such request will be in the discretion of the Bank, and that if the Bank accepts such request of the Customer, they will be liable to pay a Refinance Fee or a Restructuring Fee, and that the amounts/rates of said fees as of the date of drawdown of the credit are specified in Article 13, and such amounts may have been changed by the Bank as of the date of imzalandığı tarihteki geçerli oranlarda K.K.D.F. ve B.S.M.V. ödemeyi, beyan, kabul ve taahhüt ederler. K.K.D.F. ve B.S.M.V. istisnası uygulanan türde kredi kullandırılması halinde, K.K.D.F. ve B.S.M.V. tahsil edilmez. c. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan MADDE 13 ve ÖDEME PLANI nda belirtilen masraf ve ücretler ile BANKA tarafından düzenlenmesi halinde MADDE 8 de belirtilen şartlar çerçevesinde sigorta ücretlerini BANKA ya ödemekle yükümlü olduklarını kabul ederler. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, MADDE 13 ve ÖDEME PLANI nda belirtilen kredi kullandırım ücretinin kredi kullandırımı sırasında tahsil edileceğini, istihbarat ücreti, esnek ödeme planı ücreti ile faiz indirim komisyonunun ise Kredili Müşterinin hesabından kredinin kullandırıldığı gün sonunda otomatik olarak tahsil edileceğini, gün sonunda tahsil edilecek söz konusu masraf tutarlarının kredi kullandırım tarihinde hesapta bulundurulması gerektiğini, belirtilen tarihte hesapta yeterli bakiye bulunmaz ise, BANKA nın bu masraf bedellerini kredi/kredili mevduat hesaplarından (artı para kredi limitinden) tahsil etmeye hak ve yetkisinin bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. d. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, kredi vadesi süresince ödeme planı tipi değişikliği, yeniden finansman veya yeniden yapılandırma talep etmesi durumunda bu talebin sözleşme değişikliği mahiyetinde olması nedeniyle talebin kabulünün Bankanın takdirinde olduğunu, Bankanın Müşteri talebini kabul etmesi durumunda ise Ödeme Planı Tipi Değişikliği Ücreti, Yeniden Finansman Ücreti veya Yeniden Yapılandırma Ücreti ödeyeceklerini; söz konusu ücretlerin kredi kullandırım tarihindeki tutarlarının/oranlarının MADDE 13 te belirtildiğini ve bu tutarların ödeme planı değişikliği, yeniden finansman veya yeniden yapılandırma talebinin gerçekleştiği tarihte BANKA tarafından değiştirilmiş olabileceğini, işlem öncesinde BANKA Signature of Credit CustomerJoint Debtor/Guarantor(s) 3/30 Sözleşme versiyon no :09/2013-2

4 fulfillment of the refinance or restructuring demand, and that the Bank will give information to them about the fees before the transaction. e. The changes of fees up to 20% at any time during one year will be notified to you in advance within a time of 45 days and by effective methods of communication as specified in the applicable laws and regulations. During this period of 45 days, you have the right to renounce from the relevant product or service. If you use this right, fees for the new period will not be charged on or recovered from you. If the right of renunciation is not used by the end of this period, the new prices will be applied. In the changes of fees in excess of 20% per annum, your request will be received separately. f. The Credit Customer, Joint Debtor and his Guarantor/Guarantors agree and accept: a. That the transactions regarding the release of guarantees submitted by them shall be subject to a mortgage removal process cost/ commission; and b. That if the credited house/workplace has not yet been completed / is at the designing stage, as for the house/workplace credits made available without a mortgage, at a certain mortgage establishment date to be determined before the credit is made available, a mortgage will be established on the credited house/workplace, and a mortgage establishment cost/commission will be charged; and That these costs/charges are, as of the date the credit is made available, equal to an amount specified in Article 13, and that up to not more than 1.5% (one point five percent) of the loan amount, and at any time until the establishment or removal of mortgage, as the case may be, and in line with the changing market conditions, the Bank may increase the aforementioned percentage by sending a prior notice by using any one of account statement, electronic mail, SMS and posting methods, and that the Bank may at any time change the removal fee specified in this Agreement up to not more than the stated percentages, within the frame of principles specified tarafından ücret hakkında taraflarına bilgi verileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. e. Bir yıllık sürede %20 yi aşmayan ücret değişiklikleri için, mevzuat tarafından belirlenen etkin yöntemlerle 45 günlük bilgilendirme yapılması düzenlemesi kapsamında önceden tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Bu 45 günlük süre içinde ilgili ürün ya da hizmetten vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkı kullanmanız halinde tarafınızdan yeni döneme ait ücret tahsil edilmeyecektir. Bu sürenin sonunda vazgeçme hakkının kullanılmaması durumunda yeni fiyatlar uygulanacaktır. Yıllık % 20 yi aşan ücret değişikliklerinde ayrıca talebiniz alınacaktır. f. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, Verdikleri teminatların serbest bırakılmasına ilişkin işlemlerde, ipotek fek işlem masrafı/komisyonu alınacağını, Krediye konu konut/işyeri henüz tamamlanmamış/proje aşamasında ise, ipotek alınmadan kullandırılan konut/işyeri kredilerinde, kredi kullandırılmadan önce belirlenecek ipotek tesis tarihinde, kredi konusu konut/işyeri üzerine ipotek tesis edileceğini ve ipotek tesisine ilişkin masraf/komisyon alınacağını, bu masrafların kredi kullandırım tarihinde MADDE 13 te belirtilen tutarda olduğunu, kredi tutarının %1,5 (yüzde bir buçuk) inden fazla olmamak kaydı ile, ipotek tesisinin/ipoteğin fekkinin gerçekleşeceği tarihe kadar, BANKA'nın piyasa koşullarına paralel hesap özeti, elektronik posta, SMS, posta vesaire yöntemlerden birini kullanarak yukarıda belirtilen oranı artırabileceğini BANKA nın belirtilen oranları aşmamak kaydıyla işbu sözleşmede belirtilen fek ücretini ilgili mevzuatın öngördüğü esaslar dahilinde değiştirebileceğini, ve söz konusu işlemlerin gereği olarak tahakkuk edecek her türlü masraf, vergi, resim, harçlarla, bunların gider vergilerini de BANKA ya ayrıca ödemekle yükümlü olduklarını kabul ederler. Signature of Credit CustomerJoint Debtor/Guarantor(s) 4/30 Sözleşme versiyon no :09/2013-2

5 in the applicable laws, and that they will further be liable to pay or reimburse to the Bank all kinds of costs, expenses, taxes and duties to be accrued or levied in the course of such transactions, as well as expenditure taxes relating thereto. g. The Credit Customer, Joint Debtor and his guarantor/guarantors agree, declare and undertake that the Bank is entitled to apply R.U.S.F. and B.I.T.T. rates taking into account any change or new taxes and duties that may be imposed by respective authorities in the future, and according to the new calculation to be performed in that case, the installment amounts on the repayment schedule attached hereto may vary in line with such legislation. The Bank is obliged to inform the Borrower immediately about such change through appropriate methods and means. The Borrower is entitled to terminate this Agreement provided that he fulfills all of his outstanding obligations. The Credit Customer, Joint Debtor and his guarantor/guarantors agree, declare and undertake that as for the credit facilities covered by house financing loans defined in article 38/A of the Capital Markets Law, the costs of the letter of default sent in connection with a default in credit payments under Housing Finance Account Extract will be born and paid by them, and that these costs are equal to the amount specified in Article 13 as of the date of disbursement, and may be increased in tandem with the market conditions by sending a prior notice to the Credit Customer by any one of account statement, electronic mail, SMS and posting methods, and will be automatically recovered from and debited to the account/accounts of the Credit Customer, and that if the said account does not contain an adequate balance, the BANK will be authorized and entitled to recover and collect the said costs from the overdraft deposit accounts (out of the plus money credit limit), h. The Credit Customer, Joint Debtor and his Guarantor/Guarantors agree that if there are installments outstanding, then they shall pay at once and in cash any cost and expense incurred by the Bank due to notices served on them by the Bank. g. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, BANKA nın; yetkili mercilerce yapılacak her türlü değişiklik ve ileride konulabilecek yeni vergi ve resimleri dikkate alarak, K.K.D.F., B.S.M.V. oranlarını bu değişikliklere göre uygulamaya yetkili olduğunu, bu durumda yapılacak yeni hesaplama uyarınca ekte yer alan ödeme planındaki taksit tutarlarını mevzuat paralelinde değiştirebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. BANKA bu değişikliği uygun yöntem ve koşullarla borçluya derhal haberdar etmekle yükümlüdür. Borçlunun bu halde tüm edimlerini yerine getirmek kaydıyla sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, Sermaye Piyasası Kanunu nun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı kapsamındaki kredilerde, Konut Finansmanı Hesap Ekstresi ile kredi ödemelerinde temerrüde düşülmesi halinde gönderilen temerrüt mektubuna ilişkin masrafları ödemeyi, bu masrafların, kredi kullandırım tarihinde MADDE 13 te belirtilen tutarda olduğunu ve piyasa koşullarına paralel olarak artabileceğini, artırımdan sonra Müşterinin hesap özeti, elektronik posta, SMS, posta vesaire yöntemlerden birini kullanarak, Kredili Müşterinin hesabı/hesaplarından otomatik olarak tahsil edileceğini, hesapta yeterli bakiye bulunmaz ise, BANKA nın bu masraf bedellerini kredili mevduat hesaplarından (artı para kredi limitinden) tahsil etmeye hak ve yetkisinin bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. h. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller ödenmeyen taksitleri olursa bundan dolayı BANKA nın kendisine göndereceği ihtar ve ihbarnameler için yapacağı her türlü masraf ve benzeri giderleri nakden ve defaten ödemeyi kabul ederler. Signature of Credit CustomerJoint Debtor/Guarantor(s) 5/30 Sözleşme versiyon no :09/2013-2

6 Article 4- Repayment: The Credit Customer, Joint Debtor and his Guarantor/Guarantors hereby agree, declare and accept in advance that they shall repay the Consumer Loan made available to them at such due dates specified on the repayment schedule/schedules attached hereto in the amount of installments calculated under such terms specified above relating to the determination of interest. Madde 4- Geri Ödeme Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, tahsis edilen Tüketici Kredisini Ekte yer alan geri ödeme planında/planlarında gösterilen vade tarihinde ve yukarıda belirtilen faizin belirlenmesine ilişkin koşullar üzerinden hesaplanan taksit miktarını ödeyeceklerini peşinen kabul beyan ve taahhüt ederler. If any of the due dates appearing on the attached repayment schedule/schedules coincides with a weekend or an official holiday, then the respective payment shall be realized on the first business day following the weekend or the official holiday. Article 5- Power of Collection From Customer s Account The Credit Customer, Joint Debtor and his Guarantor/Guarantors hereby irrevocably agree, declare and acknowledge that the Bank shall be authorized to collect the amount/amounts of installments from the credit account of the Credit Customer held with the Bank and to debit the collected amount to the same account on the due date of each installment as specified in the repayment schedule attached hereto. Payment of any one of the installments does not construe as payment of the previous installments and interests as well. Article 6- Prepayment: The Credit Customer is entitled to prepay the total amount of loan or one or more undue installments prior to their maturity. The Credit Customer and his Guarantor/Guarantors agree, declare and acknowledge that in respect of fixed interest credits made available and disbursed within the framework of the housing finance as defined in Article 38/A of the Capital Markets Law, if they prepay the total loan amount or one or more undue installments thereof prior to their Ekte yer alan ödeme planında/planlarında belirlenen ödeme tarihlerinden herhangi birinin hafta sonu veya resmi tatile denk gelmesi halinde ilgili ödeme, hafta sonunu veya resmi tatil bitimini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilecektir. Madde 5- Alacaklı Hesaptan Tahsilat Yetkisi Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, Ekte yer alan ödeme planındaki her bir taksitin vadelerinde, taksit tutarının/tutarlarının BANKA nezdindeki Kredili Müşteriye ait kredi ödemesi yapılan hesaptan tahsiline ve tahsil olunan miktarın hesaba borç kaydedilmesine BANKA nın yetkili olduğunu gayri kabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt ederler. Taksitlerden herhangi birinin ödenmesi, önceki taksitlerin ve faizlerin ödendiği anlamında kabul edilemez. Madde 6- Erken Ödeme Kredili Müşteri, aldığı kredinin toplam tutarını veya vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksitini vadesinden önce ödeyebilecektir. Sermaye Piyasası Kanunu nun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı kapsamında kullandırılan sabit faizli kredilerde, Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, aldığı kredinin toplam tutarını veya vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksitini vadesinden önce ödemesi halinde, BANKA tarafından gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve erken ödenen Signature of Credit CustomerJoint Debtor/Guarantor(s) 6/30 Sözleşme versiyon no :09/2013-2

7 maturity, they will additionally be liable to pay a prepayment fee equal to maximum 2% (two percent) of the prepaid loan amount as will be calculated by the Bank by making the necessary discount for interests, and also that the provisions of the Law 5582 and all and any present and future regulations and bylaws associated to and relied upon the said Law shall be applicable on the Credit Customer. The Bank is entitled to determine and change the prepayment fee freely within the limits imposed by the relevant legislation. Article 6.1- Prepayment of Loan Installment/Installments: If one or more loan installments are prepaid by the Credit Customer prior to maturity thereof, a discount equal to the interests to be calculated over the amount of principal contained in the prepaid installment amount at the contractual interest rate by taking into account the number of days remaining up to the maturity of the prepaid installments, plus all of the governmental liabilities, taxes and levies to be calculated over such interest, plus a commission amount shall be applicable. Article 6.2- Prepayment of Outstanding Loan Debts in Full Prior to Maturity (Early Settlement of Loan): The Credit Customer hereby agrees that if he fails to pay the early settlement amount determined by the Bank within the agreed upon period of time, then the normal repayment schedule shall continue to apply as if no such application has been made with regard thereto. If the Credit Customer wishes to settle and close the total outstanding loan debts as of an installment date, the Bank shall collect the due installment amount and the remaining principal sum of the loan. If the Credit Customer wishes to settle and close the total outstanding loan debts at any time between two installment dates, the Bank shall collect the total sum of interests accrued over the principal sum for the meblağın maksimum %2 (yüzde iki) si tutarında erken ödeme ücreti ödeyeceklerini, ayrıca 5582 sayılı Kanun da öngörülen hükümler ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış ve çıkarılacak alt düzenlemelerin kendisine uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. BANKA, ilgili mevzuatın tayin ettiği sınırlar dahilinde, erken ödeme ücretini serbestçe belirlemek ve değiştirmek hakkına sahiptir. Madde 6.1- Kredi Taksit/Taksitlerinin Vadesinden Önce Ödenmesi Kredili Müşteri tarafından bir veya birden fazla taksitin erken ödenmesi halinde erken ödenen taksit tutarı içinde yer alan anapara tutarı üzerinden akdi faiz oranı ile erken ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz, faiz üzerinden hesaplanacak kamusal yükümlülükler toplamı ve komisyon tutarı kadar indirim yapılır. Madde 6.2- Kredi Borcunun Tamamının Vadesinden Önce Ödenmesi (Kredinin Erken Kapatılması) Kredili Müşteri, BANKA tarafından belirlenen erken kapama tutarını, taahhüt ettiği gün içinde BANKA ya ödemediği takdirde, başvurusu hiç yapılmamış sayılarak normal ödeme planının işlemeye devam edeceğini kabul eder. Kredili Müşterinin taksit tarihinde kredinin toplam tutarını erken ödemeyi istemesi halinde, BANKA vadesi gelen taksit ödemesi ile kredinin kalan anapara borcunu tahsil eder. Kredili Müşterinin iki taksit tarihi arasında kredinin toplam tutarını erken ödemeyi istemesi halinde, BANKA ödeme planında yer alan en son ödenmiş Signature of Credit CustomerJoint Debtor/Guarantor(s) 7/30 Sözleşme versiyon no :09/2013-2

8 period between the date of the last paid installment as shown in the repayment schedule and the date of early settlement, plus all of the governmental liabilities, taxes and levies to be calculated over such interest, plus the remaining principal sum of the loan. taksit tarihiyle, erken kapatma işleminin gerçekleştiği tarih arasında, anaparaya işleyen faiz tutarı, faiz üzerinden hesaplanacak kamusal yükümlülükler ile kredinin kalan anapara borcunu tahsil eder. The provisions of the Consumer Protection Law pertaining to loans settled through prepayment before the end of maturity are, however, reserved. Article 7- Default Interest Rates, Acceleration of Loan Debt, and Legal Consequences of Default: The Credit Customer, Joint Debtor and his Guarantor/Guarantors hereby agree and undertake to repay all of their debts arising out of this Agreement in accordance with the repayment schedule, and that if any of the installments is not paid in part or in full, a default interest shall apply over the respective installment amount as from the due date thereof, and that if at least two consecutive installments are not paid in part or in full, the Credit Customer shall be deemed to have fallen in default as of the date of acceleration over the amount of receivables that becomes due and payable after the Bank serves and delivers an acceleration notice allowing a cure period of 1 (one) month for loans within the scope of housing finance as defined in Article 38/A of the Capital Markets Law or a cure period of 1 (one) week in other consumer credits, and in that case, they shall be obliged to pay to the Bank immediately in cash and at once a default interest to be accrued over a rate equal to 30% (thirty percent) above the contractual interest rate specified in Article 13 hereof, along with the taxes, fees and costs thereon levied for the period from the date of default until the payment of the whole outstanding debts to the Bank. If the Credit Customer opts to make a partial payment for the overdue and due installments hereunder, then the acceptance of such payment shall not preclude the Bank from using and employing all or any of the rights vested in the BANK by this article. The Credit Customer hereby accepts and acknowledges that despite any such partial payment, the acceleration of outstanding debts hereunder by the Bank upon Vadesinden önce kapatılan kredilere ilişkin olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. Madde 7- Temerrüt Faiz Oranları, Kredi Borcunun Muacceliyeti ve Temerrüde Düşmenin Hukuki Sonuçları Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, işbu sözleşmeden doğan borçlarının geri ödeme planına uygun olarak ödeneceğini, taksitlerden birinin tamamen veya kısmen ödenmemesi halinde, taksit tarihlerinden itibaren ilgili taksit tutarı üzerinden temerrüt faizi işleyeceğini, birbirini izleyen en az iki taksitin kısmen veya tamamen tam olarak ödenmemesi halinde, BANKA tarafından Sermaye Piyasası Kanunu nun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı kapsamındaki kredilerde 1 (bir) ay, diğer tüketici kredilerinde 1 (bir) hafta süre verilerek muacceliyet uyarısında bulunulması sonrasında muaccel hale gelen bakiye alacak üzerinden, muacceliyet tarihinden itibaren, temerrüt hasıl olacağını ve bu halde temerrüdün doğduğu tarihten borcun tamamının BANKA ya ödeneceği tarihe kadar geçen süreye, MADDE 13 te belirtilen yıllık akdi faiz oranının % 30 (yüzde otuz) fazlası oranında işleyecek temerrüt faizini, vergi, harç ve masraflarla birlikte BANKA ya derhal nakden ve defaten tediye ile yükümlü olduklarını kabul ve taahhüt ederler. Kredili Müşterinin vadesi gelmiş taksitleri için kısmi ödeme yapmak istemesi halinde, bu ödemenin kabulü BANKA nın işbu maddede yer verilen haklarını kullanmasına engel teşkil etmeyecektir. Kısmi ödemeye rağmen Kredili Müşteri, yukarıda kabul edilen yasal şartların BANKA tarafından gerçekleştirilerek oluşacak muacceliyet halinin kendisi hakkında aynen Signature of Credit CustomerJoint Debtor/Guarantor(s) 8/30 Sözleşme versiyon no :09/2013-2

9 satisfaction of all legal conditions as stated above shall be valid and enforceable for the Credit Customer, and that acceptance of any such partial payment by the Bank after occurrence of the event of acceleration shall in no case construe as renewal or deferment of the debts, and that collection of any such partial payment by the Bank shall only mean and construe as a payment effected in account of and for deduction from the accelerated and overdue debts of the Credit Customer, and finally that the Bank reserves and retains its right to take all kinds of legal actions and remedies for recovery and collection of its overdue receivables hereunder. The Credit Customer, Joint Debtor and his Guarantor/Guarantors hereby agree, acknowledge and declare that they shall have fallen in default if and to the extent they fail to repay all of their debts owed to the Bank and accelerated as above, consisting of overdue and/or undue installments and other costs and charges levied hereunder, within 1 (one) month in the case of loans for housing finance as defined in Article 38/4 of the Capital Markets Law or within 7 (seven) days in other consumer credits, respectively after receipt of a notice of acceleration from the Bank via a notary public or by registered mail, return requested. In respect of the loans for housing finance as defined in Article 38/A of the Capital Markets Law, if and when the Credit Customer falls in default, the Bank shall send a notice to the Credit Customer within 5 (five) business days following the date of default by registered mail, return requested. Article 8- Borrowing on collateral security: As a security for and in consideration of the Consumer Credit to be borrowed from the Bank pursuant to and under this Agreement, the Credit Customer, Joint Debtor and his Guarantor/Guarantors hereby agree and undertake to designate personal guarantees, or establish a real estate mortgage, and/or establish a chattel mortgage on motor vehicles, cash funds, bank deposits, foreign currency deposits, securities hüküm ifade edeceğini, BANKA nın muacceliyet halinin doğumundan sonra kısmi ödemeyi kabul etmesinin borcun yenilenmesi ertelenmesi anlamına gelmeyeceğini ve BANKA nın kısmi ödemeyi tahsil etmesinin sadece, muaccel hale gelmiş alacağına mahsuben ödeme manasına geleceğini, BANKA nın muaccel hale gelen alacağı için yasal yollara müracaat hakkının mahfuz olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, BANKA tarafından noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla kendilerine bildirimde bulunulduğu tarihten itibaren Sermaye Piyasası Kanunu nun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı kapsamındaki kredilerde 1 (bir) ay, diğer tüketici kredilerinde 7 (yedi) gün içinde vadesi gelmiş ve/veya gelmemiş taksit borçlarını ve diğer masraflardan müteşekkil muaccel BANKA alacağının tamamını ödemedikleri takdirde, mütemerrid duruma düşeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Sermaye Piyasası Kanunu nun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansman kredilerinde, Kredili Müşterinin temerrüde düşmesi halinde BANKA, Kredili Müşteriye temerrüt tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirimde bulunur. Madde 8- Kredinin Teminat Karşılığı Kullandırılması Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, bu sözleşme gereğince, BANKA dan temin edecekleri Tüketici Kredisi işlemlerinin teminatı ve karşılığını teşkil etmek üzere; BANKA nın kabul edeceği kefaleti getirmeyi, Signature of Credit CustomerJoint Debtor/Guarantor(s) 9/30 Sözleşme versiyon no :09/2013-2

10 and other Capital Market Instruments specified in the Capital Markets Law and in other regulations and decrees associated to and related with the said Law, or assign their receivables, to or in favor of the Bank, all acceptable to and satisfactory for the Bank. The Credit Customer, Joint Debtor and his Guarantor/Guarantors and/or third parties (if any) who submit and deliver pledge / mortgage deeds and/or assign their receivables hereby agree and accept that if and to the extent the security or guarantee as specified above is inadequate or becomes inadequate for any reason whatsoever in the opinion of the Bank, then the Bank shall be authorized to request additional security or guarantee and to foreclose and realize and turn into cash all or any of the existing securities or guarantees. gayrimenkul ipoteği vermeyi ve/veya BANKA ya motorlu taşıt, nakit, mevduat, döviz tevdiatı, menkul kıymetleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu Kanun ile ilgili tüm mevzuat hükümlerinde öngörülen Sermaye Piyasası Araçlarını rehin etmeyi, keza alacaklarını temlik etmeyi kabul ve taahhüt ederler. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu, Kefil/Kefiller, ve varsa rehin/ipotek belgesi tevdi eden ve/veya alacağı temlik eden üçüncü şahıslar, BANKA nın teminatın yetersiz halde olduğu veya yetersiz hale düştüğü kanaatine vardığı takdirde, ek teminat isteme hakkının doğacağını ve mevcut teminatları paraya çevirme yetkisine de sahip olacağını kabul ve taahhüt ederler. Article 8.1- General Provisions Regarding Securities: The Credit Customer, Joint Debtor and his Guarantor/Guarantors hereby accept and agree in advance that if the Bank accepts a real estate mortgage as a security for the loan facility hereunder, then the Bank may, for expertise survey (appraisal) of the real estate to be mortgaged, commission and appoint experts or surveyors deemed fit and qualified by the Bank and/or if and when needed, any of the persons or entities authorized within the frame of the provisions of the Capital Markets Law and the Banking Law and other associated regulations, and in that case, the survey fee to be charged on the Bank by the person or entity appointed for expertise survey (appraisal) will be in the account and cost of the Credit Customer. If the expertise survey reveals any defect or flaw, the Bank hereby reserves and retains its right to refuse making the loan facility available hereunder. The Credit Customer, Joint Debtor and Guarantor/Guarantors hereby declare, accept and undertake that, as for loans made available against mortgage as security, upon crediting of said loans to the Credit Customer account prior to the establishment of mortgage as specified in ARTICLE-2, the mortgage will be established within 12 (twelve) Madde 8.1- Teminatlara İlişkin Genel Hükümler Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefillerce, BANKA nın kredinin teminatını teşkil etmek üzere gayrimenkul ipoteği alması halinde, ipotek alınacak gayrimenkulün ekspertizinin (kıymet takdirinin), BANKA nın uygun göreceği ekspertizlere ve/veya gerektiğinde Sermaye Piyasası ve Bankacılık Kanunu mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş kişi ya da kurumlara yaptırılabileceği, ekspertiz (kıymet takdiri) yapan kişi veya kuruluşun BANKA dan talep edeceği ekspertiz ücretinin Kredili Müşteri tarafından ödeneceği peşinen kabul edilmiştir. Ekspertiz sonucunda olumsuzluğa rastlanması halinde, BANKA nın krediyi kullandırmama hakkı saklıdır. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, ipotek teminatı ile kullandırılan kredilerde, MADDE 2 de belirtilen şekilde kredinin ipotek Signature of Credit CustomerJoint Debtor/Guarantor(s) 10/30 Sözleşme versiyon no :09/2013-2

11 business days following the date of credit drawdown/disbursement. In the case of reduction or a probable reduction in the value of security margin or if and when the collaterals fully or partially lose their qualities as a security margin, or if the security margin is understood to be inadequate, or upon occurrence of similar other just causes, the Bank is further authorized to change the security margins applied hereunder and to request the Credit Customer, Joint Debtor and his Guarantor/Guarantors to gross up the security margin or to provide additional collaterals in any format and under any terms and conditions to be determined by the Bank with regard thereto by sending a prior notice to them in connection therewith. The Credit Customer, Joint Debtor and his Guarantor/Guarantors and/or third parties who submit and deliver pledge / mortgage deeds and/or assign their receivables hereby agree and accept that if and to the extent the value of the security or guarantee established hereunder falls in the opinion of the Bank due to fluctuations in the stock exchange or in other markets or due to other damages, losses and causes whatsoever, they shall be obliged to maintain the value margin deemed fit and necessary by the Bank between the said value margin and the debit balance of the account of the Credit Customer held with the Bank hereunder, by closing the difference arising out of such fall in value of the security or guarantee by making a cash payment or submitting new pledge / mortgage deeds and/or by assigning receivables, as acceptable to and in the sole discretion of the Bank, within 3 (three) days following the date of request in connection therewith. The Bank shall be authorized to charge and collect a safe-deposit fee apart from and in addition to the costs for the deeds, certificates and documents to be presented as security, and to continue charging and collecting this fee until redelivery and restitution of such deeds, certificates and documents, and to determine the amount of such fee. The Credit Customer, Joint Debtor and his Guarantor/Guarantors and/or third parties who submit and deliver pledge / mortgage deeds tesis işlemi sonuçlanmadan önce Kredili Müşteri hesabına alacak kaydedilmesi halinde, ipotek tesis işleminin, kredi kullandırım tarihini müteakip 12 (oniki) işgünü içinde gerçekleştirileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. BANKA, önceden ihbarda bulunmak kaydı ile teminatın değerinde azalma olması, azalma ihtimalinin bulunması, kısmen veya tamamen teminat vasfının ortadan kalkması, teminatın yetersiz olduğunun anlaşılması, gibi haklı nedenlerin varlığı halinde teminat marjının oranlarını değiştirmeye ve Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefillerden belirleyeceği şekil ve koşullarda ek veya yeni teminat istemeye yetkilidir. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu, Kefil/Kefiller veya rehin/ipotek belgesi tevdi eden ve/veya alacağı temlik eden üçüncü şahıs; ister borsa ve piyasa dalgalanmalarından olsun, isterse sair hasar, zarar ve sebeplerden doğsun, herhangi bir sebepten dolayı BANKA ca teminat kıymetinde düşüklük görülürse bu düşüklükten doğan her türlü farkı BANKA nın uygun görmesi üzerine, talep tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde gerek nakden ödeme ve gerekse yeniden rehin /ipotek belgeleri terhini ve/veya alacağın temliki suretiyle takviye ederek, söz konusu kıymetle Kredili Müşterinin hesabının borç bakiyesi arasında BANKA nın uygun göreceği kıymet marjını muhafaza etmeyi kabul ve taahhüt ederler. Teminat olarak tevdi edilecek belgeler için masraflardan başkaca muhafaza ücreti almaya ve bu ücreti söz konusu kıymetlerin istirdadına kadar devam ettirmeye ve miktarını tayine BANKA yetkilidir. Signature of Credit CustomerJoint Debtor/Guarantor(s) 11/30 Sözleşme versiyon no :09/2013-2

12 and/or assign their receivables hereby agree and accept that if and when the security or guarantee established hereunder is required to be transferred to another place of holding due to good causes such as change of branch or transfer of branch or if and when the Credit Customer requests return and redelivery of the pledged assets and properties at another place upon full repayment of debts and removal and annulment of the pledge thereon, then and in this case, they hereby give consent in advance to transportation of the pledged assets and properties to such place as specified by the BANK or as designated in the letter of request by use of such means of conveyance deemed appropriate by the Bank, and that if and when the Credit Customer requests transfer of the credit to another branch and such request is accepted by the Bank, they shall be liable to pay all of the costs, charges and fees of service arising from transportation of the security. The Credit Customer, Joint Debtor and his Guarantor/Guarantors or the Pledgors hereby acknowledge, declare, agree and undertake that as a security for repayment of all kinds of their present or future debts owed to the BANK, the BANK shall have the rights of pledge, lien, clearing and offset on all kinds of their rights, interests and claims held with the BANK, and on the cash funds contained in their time or demand, foreign exchange or, repurchase and securities accounts, and on their securities, negotiable instruments and other assets, and on the amounts of proceeds of realization or sale of the pledge and other collaterals given as security under this Agreement, and accordingly that the BANK will be authorized to recover and collect such debts by selling and turning their securities into cash and by transferring or setting off the cash funds available in their accounts without any further warning or notice or any execution proceedings or other legal proceedings or any legal action for foreclosure of pledge. The Credit Customer hereby declares and accepts that the collaterals and guarantees to be provided to the BANK hereunder will be valid and remain in force until all debts owed to the BANK are settled, and may be removed and annulled only upon full settlement of all debts owed to the BANK. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu, Kefil/Kefiller veya rehin belgesi tevdi eden ve/veya alacağı temlik eden üçüncü şahıs; şube değişikliği, şube devri gibi haklı nedenlerle teminatın başka bir yere naklinin gerekmesi veya borcun ödenmesi ve rehnin kalkması sebebiyle, Kredili Müşterinin teminat olarak gösterilen kıymeti başka yerden almak istemesi hallerinde, BANKA ca bildirilen veya talep mektubunda gösterilecek yere, BANKA tarafından uygun görülecek şekilde gönderilmesine muvafakat ettiğini ve Kredili Müşterinin kredinin başka bir şubeye nakledilmesini istemesi ve BANKA nın bu talebi uygun bulması halinde, teminat naklinden doğan her türlü hizmet masraf, ücret ve harçları ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu, Kefil/Kefiller veya Rehin Verenler, BANKA ya olan doğmuş ve doğacak her türlü borçları nedeniyle, BANKA nezdindeki her türlü hak, alacak ve istihkakları ile vadeli, vadesiz, döviz,., repo, menkul kıymet hesaplarında yer alan nakit tutarlar ile kıymetli evrak ve sair varlıkları üzerinde ve işbu sözleşmenin teminatında yer alan rehnin ve diğer teminatların paraya çevrilmesi halinde elde edilecek tutarlar üzerinde rehin, hapis, takas, mahsup hak ve yetkisi olacağını, icra takibine veya diğer yasal yollara ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ile kanuni takibe başvurma zorunluluğu, ihbar ve ihtara gerek olmaksızın BANKA nın menkul kıymetleri satarak paraya çevirmek, nakit tutarları virman/mahsup etmek suretiyle alacaklarını tahsile yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kredili Müşteri, BANKA ya sağlayacağı teminatların BANKA nın tüm Signature of Credit CustomerJoint Debtor/Guarantor(s) 12/30 Sözleşme versiyon no :09/2013-2

13 Article 8.2- Information About House to be Mortgaged Interest Housing Finance Loans and House Financing Account Extract: A first rank and degree debt (principal sum) mortgage shall be established in favor of the Bank on the real property as specified in Article 13 herebelow. In respect of the housing finance loans as defined in Article 38/A of the Capital Markets Law, as a security for and in consideration of the loan facility, apart from and other than real estate mortgages, the Credit Customer may also be requested to designate personal guarantees or establish a pledge on motor vehicles or a pledge on cash funds, bank deposits or foreign currency deposits or a pledge on securities or a pledge on other Capital Market Instruments specified in the Capital Markets Law and in other regulations and decrees associated to and related with the said Law, and/or assign the receivables of the Credit Customer, to or in favor of the Bank, all acceptable to and satisfactory for the Bank. The Credit Customer, Joint Debtor and his Guarantor/Guarantors or the Pledgors hereby acknowledge, declare, agree and undertake that the BANK will in its initiative apply R.U.S.F. and B.I.T.T. on the loan amount: i. in the credits made available subject to the condition of establishment of mortgage within 3 (three) business days following credit drawdown/disbursement for the house credited and/or mortgaged, if the mortgage is later not established thereon by the end of said time for any reason whatsoever, as of the date the credit facility is drawn down; j. in the case of sale of the mortgaged house while the credit risk is still ongoing, as of the date of sale of the house; or k. in the case of replacement of the collateral by another collateral other than the Credit Customer s own house, without prejudice to alacakları sona erene kadar geçerli olacağını, BANKA nın herhangi bir hak ve alacağının kalmadığı durumda fekedilebileceğini kabul ve beyan eder. Madde 8.2- Konut Finansmanı Kredilerinde İpotek Alınacak Konuta İlişkin Bilgiler ve Konut Finansmanı Hesap Ekstresi Madde 13 te özellikleri belirtilen gayrimenkul üzerine BANKA lehine 1.dereceden ipotek alınacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu nun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı kapsamındaki kredilerde kredinin teminatını ve karşılığını teşkil etmek üzere Kredili Müşteriden gayrimenkul ipoteği haricinde, BANKA tarafından kabul edilecek kefalet, motorlu taşıt rehni, nakit, mevduat veya döviz tevdiatı rehni, menkul kıymet rehni, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu Kanun ile ilgili tüm mevzuat hükümlerinde öngörülen Sermaye Piyasası Araçlarının rehni ve/veya Kredili Müşteri alacağının temliki alınabilecektir. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu, Kefil/Kefiller veya Rehin Verenler; Kredi konusu ve/veya ipotek konusu konutun kredi kullandırımını müteakip 12 (oniki) işgünü içinde ipotek tesis edileceği öngörüsü ile kullandırılan kredilerinde herhangi bir nedenle söz konusu süre sonunda ipotek tesis işleminin gerçekleşmemesi halinde kredi kullandırım tarihi itibariyle, Kredi riski devam ederken, teminat olarak ipotek edilen konutun satılması halinde konutun satış tarihi, BANKA nın kabul etmeme hakkı saklı kalmak kaydıyla teminatın müşterinin kendine ait konut dışında başka bir teminatla Signature of Credit CustomerJoint Debtor/Guarantor(s) 13/30 Sözleşme versiyon no :09/2013-2

14 the BANK s right of refusal in connection therewith, as of the date of such replacement; or l. in the Project Housing and Cooperative Credits extended and made available without a mortgage security assuming that the credited house will be mortgaged, if the mortgage is later not established thereon for any reason whatsoever, as of the date the credit facility is drawn down; and also that they will be liable retrospectively for the unpaid R.U.S.F. and B.I.T.T. amounts and for all kinds of interests and penalties to be applied thereon, and that they will have no right of claim, exception or objection in connection therewith, and that they will pay all such amounts in cash and at once immediately upon first demand of the Bank, and that the Bank holds the rights of pledge, lien, clearing and offset on all kinds of rights, interests and claims of them held with the Bank, and that the Bank may in its sole discretion use any of its such rights at any time deemed necessary and without a prior notice relating thereto, and that in the case of a delay in payments thereof, they shall be liable to separately pay a default interest to be calculated thereon for the period from the date these charges are paid by the Bank to the relevant Tax Department to the date the same will be reimbursed to the Bank, over the then-current highest credit interest rate applied by the Bank on Consumer Credits during the said period, plus 30% (thirty percent) thereof, together with R.U.S.F. and B.I.T.T. levied thereon. Upon occurrence of total loss or partial damages in the house mortgaged hereunder, or in the case of fall in security margin value of the house for any reason whatsoever, or if and when the house mortgaged hereunder is offered for sale as a whole or in parts due to failure of the Credit Customer in repayment of his debts or in performance of his obligations, or the rights of disposal of the Credit Customer on the mortgaged house is restricted or encumbered by a court judgment, or the mortgaged house is expropriated, and the expropriation pay is below the total amount of outstanding receivables, the Bank hereby reserves and retains its right to demand additional security and guarantee hereunder. değiştirilmesi halinde değişiklik tarihi, Kredi konusu konutun ipotek edileceği öngörüsü ile ipoteksiz kullandırılan Projeli Konut ve Kooperatif Kredileri nde ise, herhangi bir nedenle ipotek tesis edilememesi halinde kredinin kullandırım tarihi itibariyle, krediye BANKA tarafından re sen K.K.D.F. ve B.S.M.V. uygulanacağını, ayrıca, geriye yönelik olarak tahsil edilmeyen K.K.D.F. ve B.S.M.V. tutarları ile bu tutarlara uygulanacak her türlü faiz ve cezadan dolayı sorumlu olduklarını, bu hususlarda herhangi bir itirazda bulunmayacaklarını, bu tutarları BANKA nın ilk talebinde derhal nakden ve def aten ödeyeceklerini, BANKA nezdindeki tüm hak ve alacakları üzerinde BANKA nın rehin, hapis, takas ve mahsup hakkının bulunduğunu ve bu hakkını dilediği takdirde önceden bildirim yapılmasına gerek bulunmaksızın kullanabileceğini, ödemede gecikme olması halinde, bu tutarların BANKA ca ilgili Vergi Dairesi ne ödendiği tarih ile BANKA ya ödeme yapılacak tarih arasında geçecek süre için, bu tarih aralığında BANKACA Tüketici Kredileri ne uygulanan en yüksek kredi faizinin % 30 (yüzde otuz) fazlası oranında hesaplanacak temerrüt faizi ile bunun K.K.D.F. nu ve B.S.M.V. ni ayrıca ödeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. İpoteğe konu konutta tam veya kısmi hasar meydana gelmesi veya herhangi bir sebepten dolayı konutun teminat kıymetinin düşmesi, Kredili Müşterinin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı, ipotek konusu konutun tamamının veya belirli bir payının satışa çıkarılması, mahkeme kararı ile konut üzerinde tasarruf hakkının kısıtlanması, konutun kamulaştırılması halinde kamulaştırma bedelinin alacak miktarının altında kalması gibi hallerde BANKA nın ek teminat isteme hakkı saklıdır. Signature of Credit CustomerJoint Debtor/Guarantor(s) 14/30 Sözleşme versiyon no :09/2013-2

15 The Credit Customer hereby declares, agrees and commits himself that as a security for all kinds of his debts arising out of this Agreement and owed to the BANK, the Credit Customer hereby pledges in favor of the BANK all kinds of his rights, interests and claims arising out of the real property promise to sell agreement signed by the Credit Customer with the seller/contractor firm for purchase of the uncompleted house being the subject matter of this credit facility, and accordingly that a first rank mortgage will be established on the said house in favor of the BANK in any amount and under any conditions deemed fit by the BANK at the same time with transfer of ownership and title deed of the house by the seller/contractor firm to the Credit Customer. The Credit Customer hereby declares, agrees and accepts that the House Financing Account Extract will be sent to his address designated as Legal Domicile Address in this Agreement within the frame of the conditions specified in Article Article 8.3- Insurance Provisions Provided that the Bank is named as loss payee therein, subject to the following premium payment conditions as mutually agreed upon with the Bank, and through an insurance company or carrier for which the Bank acts as an insurance agency or through any other insurance company or carrier deemed qualified and proper by mutual agreement, in the sole opinion and discretion of the Competition Board: a. the Credit Customer / mortgager / pledgor hereby agrees, declares and undertakes to take out and provide insurance, including, non-voluntary insurance, for the house/houses, properties, vehicles and movable items designated as security to the Bank and/or purchased with the loans borrowed from the BANK hereunder, and b. the Credit Customer hereby agrees and undertakes to take out and buy a life insurance or personal accident insurance contract Kredili Müşteri, kredi konusu proje halindeki tamamlanmamış konutun satın alınması için satıcı/müteahhit firma ile imzalamış olduğu gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinden doğan hak ve alacaklarını, BANKA ya işbu sözleşmeden doğan borcun teminatı olarak rehin ettiğini, konutun tapusunun satıcı/müteahhit firma tarafından kendisine devri ile eş zamanlı olarak konut üzerinde BANKA lehine BANKA nın dilediği tutar ve şartlarda 1. dereceden ipotek tesis edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Kredili Müşteri, Konut Finansmanı Hesap Ekstresi nin, MADDE 12.4 te belirtilen şartlar çerçevesinde, işbu sözleşmede Kanuni İkametgah olarak belirtilen adresine gönderileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 8.3- Sigorta Hükümleri BANKA dain ve mürtehin olacak şekilde BANKA ile mutabık kaldığı ve aşağıda yer alan prim ödeme koşulları ve Rekabet Kurulu kararları kapsamında Banka nın acentesi olduğu sigorta şirketine veya dilediği sigorta şirketine karşılıklı mutabakata varılmak suretiyle, Kredili Müşteri/ipotek veren/rehin veren, BANKA ya teminat olarak gösterilen ve/veya BANKA dan aldığı krediye istinaden satın aldığı konut/konutları, malları, taşıt ve menkulleri, zorunlu sigortalar dahil sigorta ettireceğini, Kredili Müşteri, hayat sigortası veya ferdi kaza sigortası yaptıracağını, (Konut finansman kredisi kapsamında kullanılacak Signature of Credit CustomerJoint Debtor/Guarantor(s) 15/30 Sözleşme versiyon no :09/2013-2

16 (for the loan facilities to be borrowed within the scope of housing finance loans, both house insurance and life insurance / personal accident insurance are optional and discretionary), and in addition, to maintain and renew the insurance policies until full repayment of all of the debts owed to the Bank hereunder, and to name the Bank as loss payee in all of the present or future or renewed insurance policies, and also that the BANK may in its sole discretion renew all insurance policies taken out and issued due to the loan facility made available hereunder upon expiry thereof, and that the amount of insurance renewed every year as above shall not be less than an amount to be determined by the Bank over a particular margin as necessary to secure its risk assumed hereunder, and that the cost and premiums of insurance renewed as above shall be in the account of and be paid by the Credit Customer,. kredilerde konut sigortası ve hayat sigortası/ ferdi kaza sigortası yapılması isteğe bağlıdır), sigorta sözleşmelerini BANKA alacağının tamamen tahsil edileceği tarihe kadar yenileteceğini, mevcut/yapılacak/yenilenecek tüm sigorta poliçelerinin üzerinde BANKA nın adının dain ve mürtehin olarak gösterileceğini, BANKA nın açılacak kredi sebebi ile yaptırılan tüm sigorta poliçelerini vadelerinin hitamında dilerse yeniletebileceğini, her yıl yenilenen sigorta bedelinin; BANKA nın riskini teminat altına alacak marj oranı ile belirleyeceği tutardan düşük olmayacağını, yenilenen sigorta ücretlerini ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. In the case of failure of the Credit Customer to provide all of the requested guarantees and to pay the insurance premiums and fees as required for insurance coverage being a condition precedent of the lending hereunder, the Bank may itself take out and buy insurance cover in its own favor at any sum insured, under any terms and conditions and for any duration deemed fit for protection of the pledged assets and properties against all risks and through any insurance company or carried deemed fit and qualified in its sole discretion and to the extent considered necessary, and in this case, the Bank may claim and request the Credit Customer to pay the fees and premiums of such insurance cover as a part of the conditions precedent of this Consumer Loan Agreement. Provided, however, that the right of the Bank to buy insurance cover for the pledged assets and properties hereunder does not constitute an obligation on the part of the Bank, nor does it impose any such responsibility on the Bank. The house or relevant property insurances shall by nature cover all risks including earthquake, fire, flood, landslide and terrorism. The Credit Customer / Mortgager hereby agree and accept that if and when BANKA; tüm teminatları ve kredi şartı tüm sigortalama işlemlerinin sigorta primlerinin Kredili Müşteri tarafından ödenmemesi durumunda, gerekli göreceği hallerde ve tamamen kendi yetkisi ile gerekli göreceği her türlü rizikolara karşı, dilediği şart, kayıt ve müddetlerle, lehtarı kendisi olmak üzere dilediği sigorta şirketine sigorta ettirebilir ve bu primleri Kredili Müşteriden işbu kredi sözleşmesi şartları dahilinde talep edebilir. Ancak, krediye ilişkin teminatların BANKA ca sigortalanma yetkisi, BANKA için bir mecburiyet teşkil etmez ve bundan dolayı BANKA ya bir sorumluluk yüklenemez. Konut veya ilgili mal sigortasının mahiyeti her türlü risklere karşı Signature of Credit CustomerJoint Debtor/Guarantor(s) 16/30 Sözleşme versiyon no :09/2013-2

17 the mortgaged real estate is damaged, the Bank shall be entitled to take all kinds of actions required as per substantive laws and procedural laws for collection and recovery of the indemnity for damages in accordance with the provisions of the insurance contract, and to determine, calculate and collect the amount of indemnity for damages, and to recover and take all of the debts owed to the Bank out of the sum insured, and that all costs and expenses of the lawsuits and legal proceedings to be instituted by the Bank upon occurrence of a dispute with the insurers in respect of indemnification of damages shall be in the account of and be paid by them, and that they will notify any such damages and losses to the insurers holding the house insurance cover, and pay the insurance fees and premiums, and perform all of their other obligations in connection therewith, or otherwise, they shall be held personally liable towards and against the Bank for all kinds of resulting damages and losses. yangın,deprem, sel, su baskını, yer kayması ve terör teminatlarını da kapsayacaktır. Kredili Müşteri/İpotek Veren, BANKA nın ipotek edilen taşınmazın hasara uğraması halinde, sigorta sözleşmesi hükümleri uyarınca tazminatın tahsili için kanunen ve usulen gerekli her türlü işlemi yapmaya ve tazminat miktarını tespit ve tahsil etmeye ve zimmetindeki bütün alacaklarını sigorta bedelinden almaya yetkili olduğunu, sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlığın BANKA ca açılacak dava ve takip masraflarının tümünün kendilerine ait olduğunu; konut ile ilgili olarak sigortanın yaptırıldığı sigorta şirketine hasarı ihbar, prim ödeme ve sair tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini, aksi takdirde doğan her türlü zarardan dolayı BANKA ya karşı sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt ederler. The Credit Customer hereby agrees, declares and accepts that as the Bank is designated and named as loss payee in the said life insurance/ personal accident insurance policy, the amount of indemnity due and payable by the insurers in the case of death of the Credit Customer at any time during the insurance cover period shall, only after deduction of the then-existing outstanding debts owed to the Bank as of the date of payment, be paid to his legal heirs and inheritors (or in the case of disability, such balance remaining after deduction of the then-existing outstanding debts owed to the Bank shall be paid to himself), and that if the amount of indemnity payable as above does not meet the thenexisting outstanding loan debts owed to the Bank, the balance of such loan debts shall be charged on and recovered from his legal heirs and inheritors. Article 9- Liability of Joint Debtors and Guarantor/Guarantors: Joint Debtor and the Guarantor/Guarantors having affixed their signatures under this Agreement hereby assume full responsibility for and give guarantee for payment of all kinds of debts owed or to be owed to the Bank by the Credit Customer under this Agreement up to Söz konusu hayat sigortası/ferdi kaza sigortası poliçesinde BANKA nın dain ve mürtehin olarak gösterilmesi nedeniyle, sigorta süresi içinde Kredili Müşterinin vefatı halinde sigorta şirketince ödenecek tazminattan ödeme günündeki BANKA ya olan borcun mahsubundan sonra kalacak olan meblağın kanuni mirasçılarına (sakatlık halinde ise BANKA ya olan borcun mahsubundan sonra kalan tutarın kendisine) ödenmesini, tazminatın krediden kaynaklanan BANKA borcunu karşılamaması durumunda, bakiye alacak meblağın kanuni mirasçılardan tahsil edilmesini kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 9- Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefillerin Sorumluluğu İşbu sözleşmenin sonunda imzası bulunan Müşterek Borçlu ile Kefil/Kefiller, Kredili Müşterinin bu sözleşme ile borçlandığı/borçlanacağı bütün meblağları, BANKA ya karşı MADDE 13 de yazılı kredi miktarına kadar Müşterek Borçlu, Kefil/Kefiller olarak üstlenirler; Müşterek Borçlu borcun Signature of Credit CustomerJoint Debtor/Guarantor(s) 17/30 Sözleşme versiyon no :09/2013-2

18 the amount of loan specified in Article 13 herebelow, and hereby declare, agree and accept that Joint Debtor is liable the whole of the loan debts, and, the Guarantor/Guarantors accept that their guarantee covers, apart from and in addition to the principal debt, the contractual or current interests to be calculated in the manner and at the rates stipulated herein, and the funds and expense taxes thereof, and all costs and attorney fees, and default interest to be calculated as described herein, and that they hereby stand as guarantor for the aforementioned debts in the capacity of guarantor(s) jointly and together with the Credit Customer and other guarantors, if any, and that in such capacity they agree to be bound by all the provisions of this Agreement signed by and between the Bank and the Credit Customer, and they undertake to comply with the provisions of these articles, and that they shall be responsible for all current and future interests, RUSF, BITT and other taxes, etc. that are levied and accrued in respect of the debts owed to the Bank, even if the same covers a period longer than one year. Joint Debtor and the Guarantor/Guarantors hereby agree and undertake to have their present and future rights and interests arising out of being jointly liable and of their guarantee(s) given hereunder properly registered and recorded in the bankrupt s estate to be constituted for liquidation of estate pursuant to the applicable laws upon insolvency or death of the Credit Customer, or in the liquidators if liquidators are appointed to that end, as the case may be. Article 10- Use of Loan Facility For Its Intended Purpose: The Credit Customer, Joint Debtor and Guarantor/Guarantors hereby agree and declares that c. where a house financing loan is borrowed, the loan amount will fully be used for buying a house, and accordingly, if and when it is discovered that the whole or a part of the loan amount is used for any purpose other than buying a house, or d. where the Housing Finance Loan as described in Article 38/A of the Capital Markets Law or any other consumer credit is tamamından sorumlu olduğunu, kefiller ise, kefalet miktarının anaparaya ilave olarak bu sözleşmede öngörülen şekil ve oranda hesaplanacak akdi veya cari faizlerini, fon ve gider vergilerini ve her türlü masrafları, vekâlet ücretlerini, sözleşmede belirttiği şekilde hesaplanacak temerrüt faizini de kapsadığını ve bunlara Kredili Müşteri ve mevcut olabilecek diğer kefillerle birlikte, Kefil/Kefiller sıfatıyla kefil ve zamin olduklarını, bu sıfatla, BANKA ile Kredili Müşteri arasındaki kredi sözleşmesindeki tüm hükümlerin kendileri hakkında da aynen uygulanmasını kabul ile bu maddelerde yer alan hususları aynen taahhüt ettiklerini, BANKA alacağı için işlemiş ve işleyecek faiz, K.K.D.F., B.S.M.V. ile vs. vergi, fon ve masrafların tamamından bir senelikten fazla olsa dahi, sorumlu olduklarını, kabul, beyan ve taahhüt ederler. Müşterek Borçlu ile Kefil/Kefiller, Kredili Müşterinin iflası veya ölümü sonucunda mirasının iflas hükümlerine göre tasfiyesi halinde teşekkül edecek iflas masasına, tasfiye memurları seçilmesi halinde bu memurlara Müşterek Borçlu, Kefil/Kefiller olmaları sebebiyle doğmuş ve doğacak haklarının kaydını yaptırmayı beyan ve taahhüt ederler. Madde 10- Kredinin Amacına Uygun Kullanılması Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller; Konut Kredisi kullanıyorsa, kredinin tamamını konut alımı amacıyla kullanacağını kabul ve beyan etmekte olup, kredinin tamamının veya bir kısmının konut alımı dışında başka bir alanda kullanıldığının, Sermaye Piyasası Kanunu nun 38/A maddesinde tanımlanan Konut Finansmanı Kredisi veya diğer tüketici kredisi türlerinden birini Signature of Credit CustomerJoint Debtor/Guarantor(s) 18/30 Sözleşme versiyon no :09/2013-2

19 borrowed, he will not use the loan amount in full or in part for any professional or commercial purposes, and accordingly, if and when it is discovered that the whole or a part of the loan amount is used for professional or commercial purposes, then and in this case, the Credit Customer shall be liable to pay all the interests, taxes, funds, and etc. arising from this crediting transaction along with the default interests and fines relating thereto. The Credit Customer and the Joint Debtor(s) and Guarantor(s) hereby irrevocably declare, agree and acknowledge that in house development credits made available as a part of house finance, the full credit amount will be used for alteration of and/or for annexes to be added to the house, the address and land registry information of which are given in Article 13, and which is or will be mortgaged in favor of the Bank as a security for repayment of the loans, and that they will submit to the Bank the original invoices, alteration works contract, etc. evidencing the expenditures to be made thereinfor, and that if the loans are determined to be used for non-intended purposes, R.U.S.F. (Resource Utilization Support Fund) will be applied directly and ex officio on the loans, and accordingly, they will bear full responsibility for both the sums of RUSF uncollected as of the time of disbursement of loans due to RUSF exemption, and all kinds of interests and penalties to be accrued or levied thereon, and that they will have no right of objection or plea in connection therewith, and they will pay all these sums in cash and at once immediately upon first demand of the Bank, and in the case of a delay in payment, they will further and separately be liable to pay a default interest to be accrued thereon for the days from the date of payment of these sums by the Bank to the relevant Tax Department to the date of reimbursement to the Bank, over the then-current highest credit interest rate applied by the Bank on Consumer Credits, plus 30% thereof, together with BITT (Banking and Insurance Transactions Tax) and RUSF to be levied thereon. Article 11- Prima Facie Evidence of Bank s Records: Bank's Records and Books Shall Constitute Final and Conclusive Evidences kullanıyorsa, kredinin tamamını veya bir kısmını mesleki veya ticari bir amaçla kullanmayacağını kabul ve beyan etmekte olup, kredinin tamamının veya bir kısmının mesleki ya da ticari amaçla kullanıldığının tespit edilmesi halinde bu kredi işlemi nedeni ile doğabilecek her türlü faiz, vergi, fon v.s. mükellefiyetini temerrüt faizi ve cezalarıyla birlikte ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, konut finansmanı kapsamında kullandırılan ev geliştirme amaçlı kredilerde, kredinin tamamının kredinin teminatı olarak BANKA lehine ipotek edilen/edilecek olan MADDE 13 te adres ve tapu bilgileri yer alan konutun tadilatı ve/veya bu konuta yapılacak eklentiler için kullanılacağını, bu hususta yapılacak harcamalara ilişkim orijinal fatura, tadilat sözleşmesi vb. yi BANKA ya ibraz edeceklerini beyan eder, kredinin amacına uygun kullanılmadığının tespiti halinde, krediye re sen K.K.D.F. uygulanacağını, ayrıca kredinin başlangıcı itibariyle K.K.D.F. muafiyeti ile kullandırılmış olması sebebiyle tahsil edilmeyen K.K.D.F. tutarları ile bu tutarlara işleyecek her türlü faiz ve cezadan dolayı sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, bu konuda herhangi bir itirazlarının olmayacağını, bu tutarları BANKAnın ilk talebinde, derhal nakden ve def aten ödemeyi, ödemede gecikme olması halinde, bu tutarların BANKAca ilgili Vergi Dairesi ne ödendiği tarih ile BANKA ya ödeme yapılacak tarih arasında geçecek süre için, bu tarih aralığında BANKAca Tüketici Kredileri ne uygulanan en yüksek kredi faizin % 30 fazlası oranında hesaplanacak temerrüt faizini ve bunun BSMV ve KKDF sini ayrıca ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler. Madde 11- Banka Kayıtlarının Geçerliliği Signature of Credit CustomerJoint Debtor/Guarantor(s) 19/30 Sözleşme versiyon no :09/2013-2

20 The Credit Customer, Joint Debtor and his Guarantor/Guarantors hereby agree, declare and acknowledge that in the case of a dispute arising from this agreement, the legal books and records, computer records, and microfilms of the Bank shall constitute definite, final and prima facie evidence therein within the meaning ascribed to evidence clauses by Article 193 of the Turkish Civil Law Procedures Code. Article 12- General Provisions: Article Disclosure of Information by the Bank to Eligible Persons and Entities About Credit Customer, Joint Debtor and Guarantor/Guarantors The Credit Customer, Joint Debtor and his Guarantor/Guarantors hereby acknowledge and accept that disclosure of any information about the Credit Customer, Joint Debtor and/or his Guarantor/Guarantors or about the credit account opened as a requirement of their crediting relation with the Bank by the Bank to the relevant suppliers, or to insurers of the property funded by this loan facility, if any, or to the legally authorized authorities, persons, entities and bodies will in no event constitute or construe as a breach of the client secrecy and confidentiality obligations of the Bank. Furthermore, the Customer hereby declares, agrees and undertakes that he gives his prior consent to sharing of his personal information in possession of the Bank either with third party persons or entities with which the Bank has entered into cooperation agreements for the sake of services to be provided to the Customer hereunder, or with other third party persons or entities for any reason whatsoever (even in cases of refusal of Credit Card and/or other credit demands or applications) without any intention of giving harm to the Customer, and accordingly that he will not have any right of claim against the Bank due to and because of sharing of such personal data and information, and that the Bank has already warned the Customer that the Customer is not obliged to disclose and provide information to be shared with third parties, and thus, the Customer hereby gives consent to disclosure of the Customer s own data and information by the Bank to third parties. Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflar da HMK 193. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olmak üzere BANKA nın kanuni defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtları ve mikro filmlerin muteber delil olacağını kabul beyan ve taahhüt ederler. Madde 12- Genel Hükümler Madde Bankanın Uygun Göreceği Kuruluş ve Mercilere Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller Hakkında Bilgi Vermesi Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, BANKA ile aralarındaki kredi ilişkisi gereği, Kredili Müşteri, Müşterek Borçlu ve/veya kefiller hakkında kredi hesabı ile ilgili bilgileri satıcı firmalara, varsa kredi konusu malın sigortalandığı şirketlere, kanunen yetkili merci, kişi ve kuruluşlara aktarması, müşteri sırrının açıklanmasına dair yasağa aykırılık teşkil etmeyecektir. Ayrıca Müşteri, kendisine ait Banka nezdinde bulunan bilgileri, gerek tarafına hizmet sağlamak amacıyla Banka nın işbirliği anlaşması yapmış olduğu işbirliğine taraf gerçek veya tüzel kişilerle, gerekse Müşteri ye zarar verme amacı olmaksızın her hangi bir nedenle (Kredi Kartı ve/veya sair kredi taleplerinin reddedildiği durumlarda dahi) üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi ile paylaşılmasına izin verdiğini, bilgilerinin paylaşımı nedeniyle Banka dan herhangi bir hak ve talepte bulunamayacağını, üçüncü kişilerle paylaşılacak bilgilerin verilmesinin şart olmadığına yönelik Müşteri ye gerekli uyarıların Banka tarafında yapılmış olduğunu, bu kapsamda Banka nezdindeki Müşteri ye ait bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılmasını kabul ve beyan eder. Signature of Credit CustomerJoint Debtor/Guarantor(s) 20/30 Sözleşme versiyon no :09/2013-2

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

GENERAL CREDIT AGREEMENT GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ 1- PARTIES AND CREDIT LIMIT

GENERAL CREDIT AGREEMENT GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ 1- PARTIES AND CREDIT LIMIT GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ. ( Banka ) ile.......... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere... (Yalnız....). limitli Kredi açılması

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM Overdraft loan (money plus credit) shall be provided to you by our Bank in accordance with the provisions stipulated in Individual Banking Services Contract (BBHS).

Detaylı

ÖRNEKTİR DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTİR DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT Türev İşlemler Çerçeve Sözleşmesi (Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır), DenizBank A.Ş. nin yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar: Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik)

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik) REQUEST AND INFORMATION FORM FOR MOTOR VEHICLE CREDIT INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount MOTOR VEHICLE CREDIT TAŞIT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER:

Detaylı

Temel Bankacılık Hizmetleri SözleĢmesi. Main Banking Services Agreement

Temel Bankacılık Hizmetleri SözleĢmesi. Main Banking Services Agreement Temel Bankacılık Hizmetleri SözleĢmesi Denizbank A.ġ. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) Bahreyn ġubesi ile yurt içi ve dıģı Ģubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde Ģube sayılan birimlerinde,

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION)

MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION) MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION) TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O..... ŞUBESİ (BRANCH) Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi aşağıda yazılı tarihte tarafıma/tarafımıza

Detaylı

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Consumer Banking Services Agreement Müşteri Adı Soyadı: Client s First & Last Name: Müşteri No: Client s Number: Müşterek Hesap mı? Is it joint account? Evet /

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-013) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-013) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA TİCARİ SÖZLEŞME COMMERCIAL CONTRACT SÖZLEŞME

Detaylı

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms POLİMER KAUÇUK SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ EMEA Standard Terms and Conditions of Sale (dated August 2014) These terms and conditions of sale ( Terms and Conditions of Sale ) are between POLİMER

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. 1 Tedarik ve Edim Şartlarının Geçerliliği. 2 Sözleşmenin meydana gelmesi / İcaplar

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. 1 Tedarik ve Edim Şartlarının Geçerliliği. 2 Sözleşmenin meydana gelmesi / İcaplar SATIŞ SÖZLEŞMESİ VULKAN Kupplungs- und Getriebebau B. Hackforth GmbH & Co. KG ve SeaCom Digitale Mess- und Übertragungssysteme GmbH (Bundan böyle kısaca VULKAN olarak anılacaktır) 1 Tedarik ve Edim Şartlarının

Detaylı

Akbank Malta Türev İşlemleri Sözleşmesi. Agreement for Akbank Malta Derivative Transactions. Sözleşme. Agreement. Tarih:.. dated as of..

Akbank Malta Türev İşlemleri Sözleşmesi. Agreement for Akbank Malta Derivative Transactions. Sözleşme. Agreement. Tarih:.. dated as of.. Agreement for Akbank Malta Derivative Transactions Agreement dated as of.. between Akbank T.A.Ş. Malta Branch ("Party A") and A.Ş. ("Party B") Akbank Malta Türev İşlemleri Sözleşmesi Sözleşme Tarih:..

Detaylı

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR İşbu Genel Hükümler ve Şartlar (bundan sonra GHŞ olarak söz edilecektir), SIBUR International GmbH ile Alıcı arasında akdedilecek tüm sözleşmelerin ayrılmaz

Detaylı

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul EXPO Center da tarihlerinde düzenlenecek olan DOMOTEX Middle East, Halı ve Zemin Kaplamaları Ticari Fuarı

Detaylı

EFET Avrupa Enerji Tacirleri Federasyonu. EFET European Federation of. Energy Traders

EFET Avrupa Enerji Tacirleri Federasyonu. EFET European Federation of. Energy Traders Version 2.1 (a)/september 21, 2007 Versiyon 2.1 (a)/21 Eylül 2007 Turkey version EFET European Federation of Energy Turkiye versiyonu EFET Avrupa Enerji Tacirleri Federasyonu Amstelveenseweg 998/ 1081

Detaylı

Version 2.1 (a)/september 21, 2007 Versiyon 2.1 (a)/21 Eylül 2007 Turkey version. Turkiye versiyonu EFET. EFET European Federation of Energy Traders

Version 2.1 (a)/september 21, 2007 Versiyon 2.1 (a)/21 Eylül 2007 Turkey version. Turkiye versiyonu EFET. EFET European Federation of Energy Traders Version 2.1 (a)/september 21, 2007 Versiyon 2.1 (a)/21 Eylül 2007 Turkey version Turkiye versiyonu EFET EFET European Federation of Energy Avrupa Enerji Tacirleri Federasyonu Amstelveenseweg 998/ 1081

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. adına Şubesi, diğer taraftan "Müşteri" diye adlandırılacak olan.. ile "Kefil/Kefiller"

Detaylı

17-19.12.2015 İSTANBUL KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

17-19.12.2015 İSTANBUL KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul Fuar Merkezi / Yeşilköy de 7-9..0 tarihlerinde düzenlenecek olan CeBIT Bilişim Eurasia Uluslararası Bilgi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

If in full agreement with the document, fax the signature page at the end of the documents to: (+356) 2138-3307

If in full agreement with the document, fax the signature page at the end of the documents to: (+356) 2138-3307 K2, First Floor, Forni Complex, Valletta Waterfront Floriana, FRN 1913 Malta (Europe) P: (+356) 2013-3933 F: (+356) 2138-3307 FXDD Customer Agreement, Risk Disclosure And Trading Rules & Regulations Documents

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/11 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak

Detaylı

PART 14 ARTICLETTER WINTER 2015. gsi 1 74

PART 14 ARTICLETTER WINTER 2015. gsi 1 74 Ata Sarıkatipoğlu & Timur Arif Çapkın & Sinem Özyiğit SUKUK IN TURKEY: LEGISTLATIVE HISTORY AND CURRENT PRACTICE/ Türkiye de Sukuk: Tarihsel Gelişimi Ve Mevzuat Çerçevesinde Günümüz Uygulaması, GSI ARTICLETTER

Detaylı

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan aşağıda "Katılım Bankası" diye adlandırılacak olan

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı