FARKLI ORTAMLARDA KÜR EDİLMİŞ LİF KATKILI BETONLARIN DEPREM YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FARKLI ORTAMLARDA KÜR EDİLMİŞ LİF KATKILI BETONLARIN DEPREM YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI"

Transkript

1 FARKLI ORTAMLARDA KÜR EDİLMİŞ LİF KATKILI BETONLARIN DEPREM YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU ÖZ: Deprem kuşağının etkisi altında bulunan ülkemizde inşa edilen yapılar deprem yüklerinin etkisine karşı yüksek risk taşıdığı bilinmektedir. Betonun içerisine değişik tiplerde lif katılmasıyla elde edilen lifli betonlar, yapıların taşıdığı bu riski azalmakta kullanılan uygulamalardan biridir. Bu deneysel çalışmada, çelik lif katkılı betonların farklı ortamlarda kür edilmesi sonucu lif miktarının ve kür koşullarının mekanik özellikler üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Karışımlarda lif miktarı 0(kontrol), 15, 30, 45 ve 60 kg/m 3 olarak değiştirilerek 5 farklı seri üretilmiştir. Çalışmada 10x10x35 cm 3 prizma numuneler ve Ø15x30 cm silindir numuneler kullanılmıştır. Üretilen numunelere havada ve suda olmak üzere iki faklı kür uygulanmıştır. 7 ve 28 günlük Prizma numuneler üzerinde eğilme dayanımı, silindir numuneler üzerinde de basınç dayanımı deneyleri yapılmıştır. Ayrıca 28 günlük silindir numunelerde basınç dayanımları esnasında yük-kısalma ölçümleri yapılarak gerilme-şekil değiştirme eğrileri belirlenmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda özellikle suda kür edilen lif katkılı betonların katılan lif miktarının artması ile basınç dayanımı ve şekil değiştirmeleri artış göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Beton, Lif, Şekil Değiştirme GİRİŞ Günümüzde nüfusun çoğalıp belirli bölgelerde toplanması, marjinal ve tehlikeli alanların daha yoğun bir biçimde kullanıma açılması, mevcut denetim ve güvenlik önlemlerinin giderek yetersiz kalması, yaşamımızın her yönünde doğal afetlerin etkilerini can kaybı ve ekonomik zarar bakımından arttırmaktadır(ulusal Deprem Konseyi, 2002). Ülkemiz gibi deprem riski yüksek ülkelerde yapılarda aranan en önemli özellik, deprem güvenliğidir. Depreme dayanıklı bir yapıda aşağıdaki üç koşulun sağlanması gerekir(ersoy, 2004): 1- Yeterli dayanım 2- Sünek davranış 3- Sınırlı yanal ötelenme (yanal rijitlik) Her yıl milyonlarca metreküp beton baraj ve barajların değişik yapılarında, konutlarda, yollarda ve diğer alanlarda kullanılmaktadır. Bu yapılarda gerekli dayanımı elde etmek nispeten kolaydır, esas olan gerekli stabilite ve dayanıklılıkta bu yapıların çeşitli yükler altında nasıl davranacağı ve en ekonomik şekilde nasıl yapılacağıdır. Beton tanımlanırken, esas alınan basınç ya da çekme gerilmesi kriterleri gibi temel karakteristikleri kullanarak betonun bütün davranışlarını (tokluk, darbe dayanımı, rötre, sünme, vs.) açıklamak mümkün değildir. Betonun birçok davranışını beton özellikleri ile çok yakından ilgili olduğu bilinen bir gerçek olmakla birlikte bazı davranışlarının ise bu temel karakteristiklerin dışında geliştiği de göz ardı edilmez bir gerçektir(ünal,1994). Betonda yüksek dayanımlara erişmek için karışımdaki su miktarını azaltmak, sünekliği attırmak için karışımda kısa kesilmiş çelik teller kullanılması ile sağlanacağı yapılan çalışmalarda belirlenmiştir.(taşdemir ve diğ.,2004). Beton mukavemeti belirli bir sınıra kadar lif ve matris tarafından belirlenmekte, bu sınırın aşılması ile matris çatlamakta ve gerilme lifler tarafından taşınmaktadır. Betonun içerisine lif ilave edilmesi ile betonun basınç dayanımının yanı sıra deprem yükleri etkisinde önem arz eden çekme, eğilme, kayma ve yorulma dayanımları da arttırılmaktadır(demir ve diğ., 2004). 1,2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü 629

2 Liflerle güçlendirilmiş betonlar normal betonlarla karşılaştırıldıklarında, yüksek basınç dayanımına, eğilme dayanımına, çekme dayanımına ve özellikle tokluk ve enerji yutma kapasitelerine sahiptirler(yan and etc.,2002). Çelik tel donatılı betonları karakterize eden en önemli özelikleri, tokluk ve dinamik yüklere dayanımıdır. Başka bir değişle,betonun enerji yutma kapasitesindeki büyük artıştır. Basınç ve eğilme çekme gerilmeleri çelik tellerin rolünden ziyade beton kalitesine, tokluk ise çelik tellerin performansına bağlıdır.yapıların taşıyıcı sistemlerinin enerji yutma kapasitelerinin arttırılmasında (sünek davranış göstermesinde) kolon-kiriş birleşim bölgesinin önemi büyüktür. Bugüne kadar bu bölgenin sünek davranışını sağlamak amacı ile birçok araştırma yapılmıştır. Bu amaçla yapılmış çalışmalardan biri de, birleşim bölgelerinde çelik tel donatılı beton kullanılmasıdır(yerlikaya,2003). Beton içerisinde en yaygın olarak kullanılan lifler çelik, polipropilen, karbon ve alkali dirençli cam fiberlerdir. Lifler aynı zamanda betonda oluşan çatlakların ilerleme hızını da azaltmaktadır. Ayrıca, lifli betona uygulanan maksimum yükten sonra artan deformasyonlar sonucunda yükün azalma hızı, normal betona göre çok daha yavaştır(altun ve diğ., 2004). Bu çalışmada, betonun içerisine belirli oranlarda katılan çelik liflerin ve farklı kür şeklinin betonun bazı mekanik özellikleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. MATERYAL VE YÖNTEM Çalışmada, agrega olarak 12/22 mm kırmataş-i (KT1), 6/12 mm kırmataş-ii (KT2), 0/6 mm kırma taş tozu (KTT) ve 0/3 mm doğal kum kullanılmıştır. Karışımlar TS706 da verilen referans eğrileri arasında kalacak şekilde belirlenmiş olup agregalara ait elek analizi Şekil-1 de verilmiştir. PKÇ 42,5 Portland Kompoze Çimentosunun kullanıldığı karışımlarda çimento dozajı 325 kg/m 3 olarak sabit alınmıştır. Etkin su/çimento oranı 0,6 olarak sabit tutulmuştur. Çimentonun kimyasal bileşenleri Tablo-1 de verilmiştir. Elekten Geçen(%) mm Doğal kum 0-6 KTT 6-12mm KT mmKT2 0, ,5 Elek Çapı(mm) Şekil 1. Kullanılan Agreların Granülometri Eğrileri Tablo 1. PKÇ 42,5 Çimentosunun Kimyasal Bileşenleri Bileşen (%) SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 MgO CaO Na 2 O SO 3 K 2 O A.K. Çimento 19,3 5,57 3,46 0,86 63,56 0,13 2,91 0,80 2,78 Karışımlarda %1 oranında MR50 SR geciktirici orta akışkanlaştırıcı beton katkı maddesi kullanılmıştır. Kullanılan lif tipi çelik lif olup, beton içerisine 0 (kontrol), 15, 30, 45 ve 60 kg/m 3 oranlarında ilave edilerek 5 farklı seri üretilmiştir(şekil-3). Çelik life ait özellikler Tablo-2 de ve Şekil-2 de verilmiştir. Üretilen seriler sırası ile LB0, LB15, LB30, LB45 ve LB60 olarak kodlandırılmıştır. 630

3 Tablo-2. Kullanılan Çelik Lifin Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Lif Tipi Boy (mm) Çap (mm) Narinlik Oranı Çekme (Mpa) Elastisite Modülu (N/mm 2 ) Kg.daki Lif Sayısı (Adet) Özgül Ağırlık (kg/m 3 ) ZP 30/0,5 30 0, Şekil 2. Deneyde Kullanılan Çelik Lifin Tipi Şekil 3. Çelik Liflerin Taze Beton İçerisindeki Görünümü Numuneler, her seri için 10x10x35 cm 3 prizma ve 15x30 cm silindir şeklinde üretilmiştir. 7 ve 28. güne kadar havada ve suda olmak üzere iki farklı ortamda kür edilmişlerdir. Böylece prizmatik ve silindirik numuneler için toplam 10 seri beton üretilmiştir. 7 ve 28 günlük numunelerde, prizmalar üzerinde orta noktadan yükleme yapılarak eğilme dayanımı, birim ağırlık ve ultrases hızı belirlenirken, silindir numuneler üzerinde basınç dayanımının yanı sıra numunelerde deformasyon çerçevesi ile yük-birim boy kısalma değerleri ölçülerek gerilme-şekil değiştirme eğrileri çizilmiş ve karşılaştırılmıştır(şekil-4). Her iki kür ortamındaki lifli betonlar için belirlenmiş olan gerilme-şekil değiştirme eğrilerinin 0,003 şekil değiştirme oranı sınır değer olarak kabul edilmiş ve her bir eğrinin bu sınır değere kadar olan alanları mat-cad programı yardımı ile hesaplanmış ve böylece enerji yutma kapasiteleri elde edilmiştir. Her test için prizma ve silindir numunelerden 3 adet üretilmiş ve aritmetik ortalamaları kullanılmıştır. (a) (b) Şekil 4. Silindir Numunelerde Yük-Birim Boy Kısalma Ölçümü(a) ve Lif İçeriğine Göre Prizma Numunelerin Görünümü(b) 631

4 DEĞERLENDİRME Beton içerisine katılan lifler, betonun özelliklerini önemli ölçüde etkilemektedir. Bilhassa eğilme dayanımı üzerine liflerin olumlu etkisinin olduğu literatürden bilinmektedir. Diğer taraftan, normal betonun dayanımı üzerine kür şartlarının etkisinin belirlendiği çalışmalarda, su içerisinde saklanan numunelerin dayanımları havada kür edilmeye göre daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. Ancak lifli betonlarda bu durumun nasıl değişeceği yapılan deneysel çalışmada elde edilen sonuçlara göre açıklanmaya çalışılmıştır. Betonun içerisine 0 (kontrol), 15, 30, 45 ve 60 kg/m 3 oranlarında lif katılarak betonun özellikle deprem yükü altındaki basınç, eğilme ve şekil değiştirme özelliklerinin belirlendiği bu çalışmada 7 ve 28 günlük dayanımlar üzerine aynı zamanda kür şartlarının etkisi de araştırılmıştır. Numuneler üzerinde yapılan birim ağırlık, ultrases hızı, eğilme ve basınç dayanımı deney sonuçları havada ve suda olmak üzere farklı iki kür koşulu için Tablo-3 de verilmiştir. Tablo-3. Havada ve Suda Kür Edilmiş Numunelerin Mekanik Özellikleri Laboratuvar Ortamında Kür Beton Yaşı Beton Türü Birim Ağırlık (kg/m³) Ultrases Hızı (km/sn) Eğilme (MPa) Basınç (Mpa) Birim Ağırlık (kg/m³) Suda Kür Ultrases Hızı (km/sn) Eğilme (MPa) Basınç (Mpa) 7 GÜN 28 GÜN LB ,39 4, ,52 6,1 25 LB ,35 4, ,55 6,2 29 LB ,39 5, ,64 6,5 29 LB ,29 5, ,60 6,8 27 LB ,39 4, ,57 6,8 29 LB ,50 5, ,79 6,3 34 LB ,50 5, ,76 7,3 36 LB ,42 5, ,66 6,5 36 LB ,48 5, ,71 6,7 37 LB ,47 5, ,68 7,6 34 Tablo-3 incelendiğinde, suda kür edilmiş olan numunelerin mekanik özellikleri havada kür edilmiş olan numunelerin mekanik özelliklerine göre daha iyi sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Bu sonuç literatür den bilinen sonuçla uyuşmakta olup yapılan çalışmanın önemini belirlemektedir. Bunun yanında her iki kür koşulunda numunelerin birim hacmindeki lif miktarının artması ile ultrases hızında 7 günlük numunelerde fazla bir değişim olmaz iken 28 günlük numunelerde kısmen de olsa bir düşüş görülmüştür. Bunun sebebinin birim hacimdeki artan lif miktarının yine kısmen de olsa topaklanmadan dolayı boşluk oluşturmuş olabileceği düşünülebilir. Bu durum özellikle suda kür edilmiş olan numunelerin basınç dayanımları üzerinde de etkisini göstermiştir. 28 günlük numunelerin 20ºC de laboratuar ortamındaki LB0(kontrol) serisine göre eğilme ve basınç dayanımı sonuçları rölatif (%) olarak değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar aşağıda grafik ortamında verilmiştir. Lifli ve lifsiz beton numunelerde zamana bağlı olarak dayanımdaki artış hızı su içerisinde kür edilen betonlarda daha belirgin olduğu görülmüştür. Örneğin, 28 günlük laboratuar ortamında kür edilen lifsiz betonun eğilme dayanımına göre, betonun su içerisinde kür edilmesi ile rölatif eğilme dayanımının %120 değerine yükseldiği görülmüştür. Dolayısıyla kür etkisi lifsiz betonun 28 günlük eğilme dayanımını yaklaşık olarak %20 mertebesinde artırmıştır(şekil-5 ve Şekil-6). LB15, LB30, LB45 ve LB60 betonlarında da benzer davranış görülmektedir. Eğilme dayanımına lif miktarının etkisi her iki kür yöntemi uygulamasına göre artma eğiliminde olmuştur. Artma eğilimi suda kür edilmiş olan numunelerde daha belirgindir. 632

5 Rölatif (%) Değerler Eğilme Basınç 90 LB0 LB15 LB30 LB45 LB60 Beton Türü Şekil 5. Havada Kür Edilmiş 28 Günlük Numunelerin Eğilme ve Basınç Dayanımları Arasındaki İlişki 170 Rölatif (%) Değerler Eğilme Basınç LB0 LB15 LB30 LB45 LB60 Beton Türü Şekil 6. Suda Kür Edilmiş 28 Günlük Numunelerin Eğilme ve Basınç Dayanımları Arasındaki İlişki Lifli ve lifsiz betonların basınç dayanımları üzerine kür şeklinin etkisi artma eğiliminde olmuştur. Karışıma katılan lif miktarı artışına paralel olarak 28 günlük numunelerde lifsiz betona göre bir artış görülmesine rağmen LB60 betonunda hem suda hem de laboratuarda kür etkisi azalmaktadır(şekil-5 ve Şekil-6). Bu durumda basınç dayanımı üzerine kür şeklinin karışıma katılan lif miktarının artması ile etkisinin azaldığı görülmüştür. Dolayısıyla lif miktarı artışı ile daha boşluklu bir yapı oluşmaktadır. Böylece boşluklu bir yapının dayanım azalmasında önemli rol oynadığı söylenebilir. 633

6 Gerilme (N/mm^2) LB0 LB15 LB30 LB45 LB ,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 Şekil Değiştirme Şekil 7. Havada Kür Edilmiş 28 Günlük Numunelerin Gerilme-Şekil Değiştirme Eğrileri Gerilme (N/mm^2) LB0 LB15 LB30 LB45 LB60 0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 Şekil Değiştirme Şekil 8. Suda Kür Edilmiş 28 Günlük Numunelerin Gerilme-Şekil Değiştirme Eğrileri Şekil-7 ve Şekil-8 de farklı kür koşullarında tutulmuş 28 günlük silindir numuneler üzerinde belirlenmiş olan gerilmeşekil değiştirme eğrileri görülmektedir. Şekillerden de görüldüğü gibi suda ve havada kür edilmiş olan LB0 betonunun şekil değiştirme oranının yaklaşık aynı olmasına karşılık, lif katkılı betonlarda suda kür edilmiş olan numunelerin havada kür edilmiş olanlara göre daha iyi şekil değiştirme yeteneğine sahip oldukları görülmektedir. Lifli betonlarda kür koşullarının şekil değiştirme oranı üzerine etkisi özellikle 15 ve 30 kg/m 3 lif içeriğine kadar önemli bir etkisi olduğu söylenebilir. Ancak lif miktarının daha da artması ile kür koşulunun etkisi azalmaya başlamıştır. Yine lif katkılı betonlarda kür koşullarının etkisi gerilmeler üzerinde de etkili olduğu görülmektedir. Laboratuar ortamında havada kür ediliş olan lif katkılı numunelerin maksimum gerilme noktasındaki şekil değiştirme oranları, suda kür edilmiş olan lif katkılı numunelerin maksimum gerilme noktasındaki şekil değiştirme oranlarından daha düşüktür. Sonuç olarak lif katkılı betonlarda kür şartları etkisini suda kür edilmiş olan numunelerde havada kür edilmiş olanlara göre olumlu yönde göstermiştir. 634

7 Enerji Yutma (MPa) 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 Suda K. Havada K. 0,01 0 LB0 LB15 LB30 LB45 LB60 Beton Türü Şekil 9. Havada ve Suda Kür Edilmiş Lifli Betonların Enerji Yutma Kapasiteleri Şekil-9 da havada ve suda olmak üzere iki farklı ortamda kür edilmiş olan lifli betonların enerji yutma kapasiteleri verilmiştir. Şekil incelendiğinde genel olarak suda kür edilmiş olan numunelerin enerji yutma kapasiteleri havada kür edilen numunelere göre daha fazladır. Aynı şekilde beton içerisindeki lif miktarının artması ile betonun gerilmesi ve şekil değiştirmesinin artması ve buna bağlı olarak betonun enerji yutma kapasitesi de artış eğilimindedir. Numuneler içerisinde en yüksek enerji yutma kapasitesi sırası ile suda kür edilmiş olan LB60 betonunda ve havada kür edilmiş olan LB45 betonunda görülmüştür. Betonun içerisine çelik lif ilave edilmesi ile normal betona göre enerji yutma kapasitesi arttırılmış ve buna bağlı olarak betonun sünekliliği de arttırılmıştır. Havada kür edilmiş olan LB60 betonlarının enerji yutma kapasitesinde düşüş görülmüştür. Bunun sebebi de, betondaki belli bir değerden sonra artan lif miktarının betonda boşluk oluşturması ve numunelerin havada kür edilmeleri sonucu hidrate ürünlerinin suda kür edilmiş olan numunelerinki kadar gelişemedikleri sebebi ile basınç dayanımının düşmesine ve buna bağlı olarak gerilme-şekil değiştirme eğrisi alanının küçük olmasına sebep olarak enerji yutma kapasitelerinin de düşük olmasına sebep olduğu belirtilebilir. Yapılan çalışmalar sonucunda çekme dayanımı, şekil değiştirme yeteneği ve süneklik özelliği zayıf olan normal betonun içerisine çelik tel katılması ile literatürden de bilindiği gibi özellikle betonun şekil değiştirme yeteneğinin dolayısıyla sünekliğinin, eğilme ve basınç dayanımının arttığı görülmüştür. Bu performansları sayesinde lifli betonların yapılarda özellikle deprem yükleri etkisi altında kritik bölgeler olarak nitelendirebileceğimiz kolon-kiriş birleşim yerlerinde ve titreşime maruz yapı elamanlarında kullanılması ile beton daha sünek hale getirebilir. Bu sayede yapının yıkılma riski azaltılmış ve buna bağlı olarak can kaybı ve ekonomik açıdan oluşacak zararlar da azaltılmış olacaktır. Normal betonlar gibi lifli betonların da suda kür edilmeleri sonucunda mekanik özelliklerinin havada kür edilen betonlara göre daha iyi olduğu görülmektedir. Lifli betonların yapılarda kullanılması ile betonun inelastik özelliklerinde iyileşme sağlanabileceği ve normal betonlar gibi ilk günlerde sulama yoluyla kür edilmeleri sonucunda daha iyi performans göstereceği söylenebilir. SONUÇLAR Normal betona lif ilave etmek suretiyle şekil değiştirme, eğilme ve basınç dayanımı gibi betonun inelastik özelliklerinin arttırılması ve bunun yanında deprem etkisi altında deplasmanların arttırılması üzerine yapılan çalışmada üretilen lifli betonlara havada ve suda olmak üzere uygulanan kür şeklinin etkisi de belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar maddeler halinde aşağıda verilmiştir. Her iki kür koşulunda numunelerin birim hacmindeki lif miktarının artması ile lifin betonda oluşturduğu küçük boşluklardan dolayı ultrases hızında düşüş görülmüştür. Eğilme dayanımına lif miktarının etkisi her iki kür yöntemi uygulamasına göre artma eğiliminde olmuştur. Eğilme dayanımındaki artış en belirgin olarak su içerisinde saklanan numunelerde görülmüştür. 635

8 Birim hacimdeki lif miktarının artması ile eğilme dayanımı da artmıştır. En yüksek eğilme dayanımı suda kür edilen LB60 betonlarında görülmüştür. Lifli ve lifsiz beton numunelerde zamana bağlı olarak dayanımdaki artış hızı su içerisinde kür edilen betonlarda daha belirgin olduğu görülmüştür. Lif miktarı artışı ile betonda daha boşluklu bir yapı oluştuğu ve bu nedenle, boşluklu bir yapının dayanım azalmasında önemli rol oynadığı söylenebilir. Lifli betonlarda kür koşullarının şekil değiştirme üzerine 45 kg/m 3 lif içeriğine kadar önemli bir etkisi olmadığı ancak daha yüksek lif içeriğindeki suda kür edilmiş betonların havada kür edilmiş olan betonlara göre yaklaşık aynı gerilmeler altında daha yüksek şekil değiştirme yeteneğine sahip olduğu görülmüştür. Genel olarak suda kür edilmiş olan numunelerin enerji yutma kapasiteleri havada kür edilen numunelere göre daha fazladır. Beton içerisindeki lif miktarının artması ile betonun enerji yutma kapasitesi de artış eğilimindedir. Sonuç olarak çelik lifli betonlarla inşa edilen süneklik düzeyi yüksek betonarme yapıların deprem kuvvetleri altındaki davranışı olumlu yönde değişecektir. Ülkemizin deprem kuşağında olduğu göz önüne alındığında gevrek bir malzeme olduğu bilinen betonun bu zayıf yönünü iyileştirmenin önemli olduğu açık bir gerçektir. Bu yapıların dinamik etkilere karşı enerji emme yeteneği geleneksel yapılara göre daha yüksek olduğundan bu tür etkiler sonucu meydana gelebilecek yapısal hasarlar en alt düzeye indirilecektir. Çelik liflerin betonda kullanılmasının önemi karşı karşıya bulunduğumuz depremin yapılarda meydana getirdiği hasarlar incelendiğinde daha iyi anlaşılacaktır. Betonda çelik lifin kullanılması ile özellikle eğilme ve şekil değiştirme özelliklerinin arttığı görülmüş olup, normal betonlarda olduğu gibi lifli betonların uygulamada ıslak halde kür edilmeleri sonucunda deprem yükleri etkisi altında daha iyi performans kazanacağı söylenebilir. KAYNAKLAR Altun,F., Özcan,D.M., Vekli,M.,Karahan,O., 2004, Çelik Lif Katkılı C20 Betonun Mekanik Özelliklerinin Deneysel Araştırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, Cilt-4, Sayı 1-2, Ekim, Afyon Demir, F., Gençoğlu, M., Güler, K., 2004, Çelik Tel Takviyeli Betonların Gerilme-Şekil Değiştirme Davranışı İçin Bir Bulanık Mantık Yaklaşımı, 17. Teknik Kongre ve Sergisi, İnşaat Mühendisleri Odası, Nisan, İstanbul Ersoy, U., 2004, Betonarme Yapıların Deprem Davranışı İle İlgili Bir İrdeleme, Beton 2004 Kongresi, Haziran, İstanbul Taşdemir, M.A., Bayramov, F., Kocatürk, A.N., Yerlikaya, M., 2004 Betonun Performansa Göre Tasarımında Yeni Gelişmeler, Beton 2004 Kongresi, Haziran, İstanbul Ulusal Deprem Konseyi, 2002, Deprem Zararlarını Azaltma Ulusal Stratejisi, Tubitak Matbaası, Ankara. ÜNAL, O., 1994 Liflerle Güçlendirilmiş Betonda Isıl İşlem Uygulaması, Dr. Tezi, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yan, A., Wu, K., Zhan, X., 2002, A Quantitative Study on the Surface Crack Pattern of Concrete With High Content Steel Fiber, Cement and Concrete Research 32, Yerlikaya, M., 2003, Çelik Tel Donatılı Betonların Deprem Etkisi Altında Davranışları, Deprem Sempozyumu, Kocaeli. 636

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon,

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon, UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1,2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Ahmet

Detaylı

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 1 uygunoglu@aku.edu.tr, 2 unal@aku.edu.tr ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı

Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri

Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri Osman Ünal Yrd.Doç.Dr.AKÜ Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü AFYONKARAHİSAR (272)2281311/345 unal@aku.edu.tr Mehmet Uyan

Detaylı

ÇELİK LİF KULLANIMININ YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARIN SÜNEKLİK ÖZELLİĞİNE ETKİSİ

ÇELİK LİF KULLANIMININ YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARIN SÜNEKLİK ÖZELLİĞİNE ETKİSİ ÇELİK LİF KULLANIMININ YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARIN SÜNEKLİK ÖZELLİĞİNE ETKİSİ Araş.Gör. Hüseyin YİĞİTER Yard.Doç.Dr.Selçuk TÜRKEL huseyin.yigiter@deu.edu.tr selcuk.turkel@deu.edu.tr D.E.Ü. Müh. Fak.

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (2) 13-20 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Agrega Granülometrisinin Yüksek Performanslı Beton Özelliklerine Etkisi

Detaylı

ÇELİK LİFLERİN BETON BASINÇ VE EĞİLME ÖZELİKLERİNE ETKİSİ

ÇELİK LİFLERİN BETON BASINÇ VE EĞİLME ÖZELİKLERİNE ETKİSİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK B İ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 27 : 13 : 1 : 23-3 ÇELİK LİFLERİN

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini S. Yıldız 1, Y. Bölükbaş

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer. YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.com Öz: Bu çalışmada, üretilen çeşitli dayanımda betonların

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ Polipropilen Lif Katkılı Yarı Hafif Betonların Basınç Dayanımı Özellikleri SDU International Technologic Science Vol. 2, No 1, February 20 pp. -14 Construction Technology POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI

Detaylı

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Şirin Kurbetci, Şakir Erdoğdu, Ali Recai Yıldız KTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 61080 TRABZON

Detaylı

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Burak Işıkdağ 1, İlker Bekir Topçu 2, Seyfettin Umut Umu 3 Özet Bu çalışmada çelik lifli taze betonlarda (ÇLB) çelik liflerin beton kıvamına etkisi araştırıldı.

Detaylı

YAPILARDA DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN KULLANILMASI

YAPILARDA DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN KULLANILMASI YAPILARDA DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN KULLANILMASI Tayfun UYGUNOĞLU, Osman ÜNAL Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü, Afyonkarahisar ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete Politeknik Dergisi Cilt:13 Sayı: 3 s. 239243, 2010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: 3 pp. 239243, 2010 Cam Elyaf Katkısının Betonun Basınç ve Çekme Dayanımı Üzerindeki Etkisi Servet YILDIZ, Yakup BÖLÜKBAŞ,

Detaylı

Çelik Tel ve Matris Dayanımlarının Betonların Kırılma Enerjisine Ortak Etkisi

Çelik Tel ve Matris Dayanımlarının Betonların Kırılma Enerjisine Ortak Etkisi Çelik Tel ve Matris Dayanımlarının Betonların Kırılma Enerjisine Ortak Etkisi Yuşa Şahin, Fuat Köksal Bozok Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, İnşaat Müh.Bölümü, Yozgat/Türkiye (0 354) 242 10 01-104 fuatkoksal@gmail.com

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ224 YAPI MALZEMESİ II BETONDA ŞEKİL DEĞİŞİMLERİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter BETONUN DİĞER ÖZELLİKLERİ BETONUN

Detaylı

UÇUCU KÜL VE ÇELİK LİFLERİN BETON VE BETON BORULARDA KULLANIMI

UÇUCU KÜL VE ÇELİK LİFLERİN BETON VE BETON BORULARDA KULLANIMI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C. XVIII, S.2, 2005 Eng.&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol. XVIII, No: 2, 2005 UÇUCU KÜL VE ÇELİK LİFLERİN BETON VE BETON BORULARDA KULLANIMI

Detaylı

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17 Beton 2017 Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI Nisan, 17 İçerik NEDEN KAÇ KAÇ MİKROYAPI VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ KAÇ HİDRATASYONU ATAKLARA KARŞI DAYANIM KİMYASAL ATAKLAR

Detaylı

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 5 Sayı 1 (2017), 40-46 Journal of Bartin University Engineering and Technological Sciences Vol. 5 Issue 1 (2017), 40-46 Bartın Üniversitesi

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ

ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ EFFECT OF COMPOSITION PARAMETERS ON THE COMPRESSIVE STRENGTH OF ULTRA HIGH STRENGTH CEMENT-BASED COMPOSITES

Detaylı

Çelik Tel Katkılı Hafif Betonun Eğilme Tokluğunun İncelenmesi

Çelik Tel Katkılı Hafif Betonun Eğilme Tokluğunun İncelenmesi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14(2),2011 27 KSU. Journal of Engineering Sciences, 14(2),2011 Çelik Tel Katkılı Hafif Betonun Eğilme Tokluğunun İncelenmesi Fatih ALTUN 1*, Bekir AKTAŞ 2 1,2 Erciyes

Detaylı

BİR BİLİM ADAMININ ARDINDAN

BİR BİLİM ADAMININ ARDINDAN BİR BİLİM ADAMININ ARDINDAN M. Hulusi ÖZKUL Hasan YILDIRIM İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Yapı Malzemesi Anabilim Dalı Maslak, İstanbul Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu nun (YKK) ikincisinin anısına düzenlendiği

Detaylı

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks d) Betonda Elastisite modülü deneyi: Elastisite modülü, malzemelerin normal gerilme (basınç, çekme) altında elastik şekil değiştirmesinin ölçüsüdür. Diğer bir ifadeyle malzemenin sekil değiştirmeye karşı

Detaylı

Çelik Lif İçeriği, Sıcak Kür ve Lif Korozyonunun Çimento Esaslı Yüksek Performanslı Kompozitlerin Mekanik Davranışına Etkisi

Çelik Lif İçeriği, Sıcak Kür ve Lif Korozyonunun Çimento Esaslı Yüksek Performanslı Kompozitlerin Mekanik Davranışına Etkisi Çelik Lif İçeriği, Sıcak Kür ve Lif Korozyonunun Çimento Esaslı Yüksek Performanslı Kompozitlerin Mekanik Davranışına Etkisi İ. Bedirhanoğlu A. İlki Y. Candan M.A. Taşdemir İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (1) 37-44 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Tayfun UYGUNOĞLU, Osman ÜNAL Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim

Detaylı

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır.

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ LABORATUVARINDA DÖNER SERMAYE ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK DENEY, ÖLÇME VE MUAYENELERİN 2017 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. Uludağ

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

Kendiliğinden Yerleşen Mimari Betonlarda Pigment Katkısının Etkileri

Kendiliğinden Yerleşen Mimari Betonlarda Pigment Katkısının Etkileri Kendiliğinden Yerleşen Mimari Betonlarda Pigment Katkısının Etkileri Mustafa Karagüler Doç. Dr. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi A.B.D İstanbul (212)2931300/2340

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :...

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :... Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi KAYIT FORMU İnşaat Mühendisleri Odası TMMOB ADI SOYADI : Ziyafeddin BABAYEV KURULUŞ :. Erciyes Üniversitesi YAZIŞMA ADRESİ :. E.Ü. Yozgat Müh.

Detaylı

Üzerinde Meydana Gelecek Hasarları Kendiliğinden İyileştirme Kabiliyetine Sahip Yeni Nesil Esnek Beton

Üzerinde Meydana Gelecek Hasarları Kendiliğinden İyileştirme Kabiliyetine Sahip Yeni Nesil Esnek Beton Üzerinde Meydana Gelecek Hasarları Kendiliğinden İyileştirme Kabiliyetine Sahip Yeni Nesil Esnek Beton Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN İleri İnşaat Mühendisliği Malzeme Araştırma Laboratuvarı Advanced Civil

Detaylı

Malzemelerin Mekanik Özellikleri

Malzemelerin Mekanik Özellikleri Malzemelerin Mekanik Özellikleri Bölüm Hedefleri Deneysel olarak gerilme ve birim şekil değiştirmenin belirlenmesi Malzeme davranışı ile gerilme-birim şekil değiştirme diyagramının ilişkilendirilmesi ÇEKME

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI Ali İhsan ÖZCAN Yüksek Lisans Tez Sunumu 02.06.2015 02.06.2015 1 Giriş Nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde;

Detaylı

Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Polipropilen ve Çelik Lif Kullanılmasının İşlenebilirliğe Etkisi

Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Polipropilen ve Çelik Lif Kullanılmasının İşlenebilirliğe Etkisi Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Polipropilen ve Çelik Lif Kullanılmasının İşlenebilirliğe Etkisi Hasan Yıldırım İstanbul Teknik Üniversitesi -İST. Burcu Sertbaş Yüksel Yapı Elemanları A.Ş.-İST. Volkan

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

Şekil 1.1. Beton çekme dayanımının deneysel olarak belirlenmesi

Şekil 1.1. Beton çekme dayanımının deneysel olarak belirlenmesi Eksenel çekme deneyi A-A Kesiti Kiriş eğilme deneyi A: kesit alanı Betonun çekme dayanımı: L b h A A f ct A f ct L 4 3 L 2 2 bh 2 bh 6 Silindir yarma deneyi f ct 2 πld Küp yarma deneyi L: silindir numunenin

Detaylı

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Köpük Beton - I Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Köpük Beton Köpük betonu basitçe tanımlayacak olursak; içinde %75 e varan oranda hava kabarcıkları olan harçtan yapılmış hafif betonlardır

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği

Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği Okan Karahan, Cengiz Duran Atiş Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 38039/Kayseri Tel: 352 437 00 80 E-Posta: okarahan@erciyes.edu.tr

Detaylı

Çelik Lif ile Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Sonlu Eleman Yöntemiyle Modellenmesi

Çelik Lif ile Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Sonlu Eleman Yöntemiyle Modellenmesi Çelik Lif ile Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Sonlu Eleman Yöntemiyle Modellenmesi D. Mehmet ÖZCAN, Abdurrahman ŞAHİN, Alemdar BAYRAKTAR, Temel TÜRKER Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI

YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI İsa YÜKSEL 1, Turhan BİLİR 2 yuksel@karaelmas.edu.tr, turhanbilir@karaelmas.edu.tr Öz: Beton Endüstrisi doğal kaynakların çok tüketildiği

Detaylı

Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır.

Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır. YORULMA 1 Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır. Bulunan bu gerilme değerine malzemenin statik dayanımı adı verilir. 2 Ancak aynı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ H. Yılmaz ARUNTAŞ Doç. Dr. Gazi Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Ankara, Türkiye İlker TEKİN Öğr. Gör. Muğla Ü. Yatağan M. Y. O. Muğla, Türkiye

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI-

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI- BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI- Yrd. Doç. Dr. Güray ARSLAN Arş. Gör. Cem AYDEMİR 28 GENEL BİLGİ Betonun Gerilme-Deformasyon Özellikleri Betonun basınç altındaki davranışını belirleyen

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

DAYANIM İLE İLİŞKİLİ MALZEME ÖZELİKLERİ

DAYANIM İLE İLİŞKİLİ MALZEME ÖZELİKLERİ DAYANIM İLE İLİŞKİLİ MALZEME ÖZELİKLERİ Dayanım, malzemenin maruz kaldığı yükleri, akmadan ve kabiliyetidir. Dayanım, de yükleme değişebilmektedir. kırılmadan şekline ve taşıyabilme yönüne göre Gerilme

Detaylı

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması.

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. 1 Deneyin Adı Çekme Deneyi Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. Teorik Bilgi Malzemelerin statik (darbesiz) yük altındaki mukavemet özelliklerini

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ prekast Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (4), 681-685, 25 17 (4), 681-685, 25 Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Salih YAZICIOĞLU,

Detaylı

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ MAK-LAB15 1. Giriş ve Deneyin Amacı Bilindiği gibi malzeme seçiminde mekanik özellikler esas alınır. Malzemelerin mekanik özellikleri de iç yapılarına bağlıdır. Malzemelerin

Detaylı

SİLİS DUMANININ ÇELİK LİFLİ BETONUN EĞİLME DAYANIMINA ETKİSİ

SİLİS DUMANININ ÇELİK LİFLİ BETONUN EĞİLME DAYANIMINA ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt, No, 11-1, Vol, No, 11-1, SİLİS DUMANININ ÇELİK LİFLİ BETONUN EĞİLME DAYANIMINA ETKİSİ Osman ŞİMŞEK, Mürsel ERDAL ve Emre SANCAK Yapı Eğitimi

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

YIĞMA YAPILARDA HASAR TESPİTİ DENEY VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ. Dr.Fevziye AKÖZ

YIĞMA YAPILARDA HASAR TESPİTİ DENEY VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ. Dr.Fevziye AKÖZ YDGA2005 YIĞMA YAPILARDA DEPREM GÜVENLİĞİNİN ARTTIRILMASI ÇALIŞTAYI YIĞMA YAPILARDA HASAR TESPİTİ DENEY VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Dr.Fevziye AKÖZ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemeleri

Detaylı

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ Mehmet Alpaslan KÖROĞLU * Yrd. Doç. Dr. Ali KÖKEN ** * Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği

Detaylı

Lif Türünün Betonların Yük-Deplasman Davranışı ve Donma-Çözülme Direncine Etkisi

Lif Türünün Betonların Yük-Deplasman Davranışı ve Donma-Çözülme Direncine Etkisi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(1), 273-279 ss., Haziran 2016 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 31(1), pp. 273-279, June 2016

Detaylı

LİFLİ HAFİF BETONLARIN OPTİMUM KARIŞIM TASARIMI. Bengi ARISOY 1 arisoyb@eng.ege.edu.tr

LİFLİ HAFİF BETONLARIN OPTİMUM KARIŞIM TASARIMI. Bengi ARISOY 1 arisoyb@eng.ege.edu.tr LİFLİ HAFİF BETONLARIN OPTİMUM KARIŞIM TASARIMI Bengi ARISOY 1 arisoyb@eng.ege.edu.tr Öz: Bu bildiride, rasgele dağıtılmış kısa Polyvinyl alcohol (PVA) liflerle donatılandırılmış yapay hafif agregalar

Detaylı

FARKLI KARIŞIM ORANLARINA SAHİP POLİPROPİLEN LİFLİ BETONLARIN DAYANIM VE DURABİLİTE ÖZELLİKLERİ

FARKLI KARIŞIM ORANLARINA SAHİP POLİPROPİLEN LİFLİ BETONLARIN DAYANIM VE DURABİLİTE ÖZELLİKLERİ Farklı Karışım Oranlarına Sahip Polipropilen Lifli Betonların Dayanım ve Durabilite Özellikleri 41 SDU International Technologic Science pp. 41-54 Constructional Technologies FARKLI KARIŞIM ORANLARINA

Detaylı

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAC 40 ın Beton İmalatlarında Kullanımı - ISIDAC 40 Esaslı Beton İmalatları 20. YY başlarından bu yana üzerinde sıklıkla

Detaylı

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ karo Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ-5 LİFLİ BETON

İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ-5 LİFLİ BETON İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ-5 LİFLİ BETON Lifli beton Günümüzde gelişen teknolojiyle beraber betonun çeşitli alanlarda kullanılması önem kazanmıştır. Betonun öneminin artması, beton teknolojisinde gelişmelere

Detaylı

Bazalt Lifli Donatının Yüksek Dayanımlı Betondaki Aderans Performansı

Bazalt Lifli Donatının Yüksek Dayanımlı Betondaki Aderans Performansı Journal of Engineering and Technological Sciences (214/1) Bazalt Lifli Donatının Yüksek Dayanımlı Betondaki Aderans Performansı Ahmet BEYCİOĞLU 1*, Yılmaz ARUNTAŞ 2 1 Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İstanbul, Eylül 2017 Hayatımızda

Detaylı

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Sıcak havada beton dökümlerinde; Taze beton sıcaklığı, Rüzgar hızı, Bağıl nem, Ortam sıcaklığı gibi etkenler denetlenmeli ve önlemler bu doğrultuda alınmalıdır.

Detaylı

MalzemelerinMekanik Özellikleri II

MalzemelerinMekanik Özellikleri II MalzemelerinMekanik Özellikleri II Doç.Dr. Derya Dışpınar deryad@istanbul.edu.tr 2014 Sünek davranış Griffith, camlarileyaptığıbuçalışmada, tamamengevrekmalzemelerielealmıştır Sünekdavranışgösterenmalzemelerde,

Detaylı

ISSN: El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 2014 (19-28)

ISSN: El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 2014 (19-28) www.tubiad.org ISSN: 2148-3736 El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 2014 (19-28) El-Cezerî Journal of Science and Engineering Vol: 1, No: 1, 2014 (19-28) ECJSE Makale / Research Paper Kompozit

Detaylı

Uçucu Kül İçeriğinin Beton Basınç Dayanımı ve Geçirimliliği Üzerine Etkisinin Araştırılması

Uçucu Kül İçeriğinin Beton Basınç Dayanımı ve Geçirimliliği Üzerine Etkisinin Araştırılması Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2010 (11-18) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 6, No: 1, 2010 (11-18) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1305-631x

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı

POMZA AGREGALI TAŞIYICI HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

POMZA AGREGALI TAŞIYICI HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 27 : 13 : 3 : 353-359

Detaylı

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği*

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Dr.Haluk SESİGÜR Yrd.Doç.Dr. Halet Almıla BÜYÜKTAŞKIN Prof.Dr.Feridun ÇILI İTÜ Mimarlık Fakültesi Giriş

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Geçirgenlik sıvı ve gazların çimentolu sistem içerisindeki hareketinin olasılığını ifade eden bir kavramdır. Geçirimsizlik özellikle

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

Malzemenin Mekanik Özellikleri

Malzemenin Mekanik Özellikleri Bölüm Amaçları: Gerilme ve şekil değiştirme kavramlarını gördükten sonra, şimdi bu iki büyüklüğün nasıl ilişkilendirildiğini inceleyeceğiz, Bir malzeme için gerilme-şekil değiştirme diyagramlarının deneysel

Detaylı

Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi

Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi İnşaat Mühendisliği nde 100. Yıl Teknik Kongresi, 22 24 Kasım 2012 Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi Ali Mardani-Aghabaglou,

Detaylı

7.3 ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI (BTÜ DE YAPILAN DENEYLER) BTÜ de Yapılan Deneyler

7.3 ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI (BTÜ DE YAPILAN DENEYLER) BTÜ de Yapılan Deneyler 7. ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI (BTÜ DE YAPILAN DENEYLER) 7..1 BTÜ de Yapılan Deneyler Braunscweig Teknik Üniversitesi nde [15] ve Tames Polytecnic de [16] Elastik zemine oturan çelik tel

Detaylı

ATIK MERMER TOZU KATKILI BETONLARIN DONMA- ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

ATIK MERMER TOZU KATKILI BETONLARIN DONMA- ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI TÜRKİYE IV. MERMER SEMPOZYUMU (MERSEM'2003) BİLDİRİLER KİTABI 18-19 Aralık 2003 ATIK MERMER TOZU KATKILI BETONLARIN DONMA- ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL*. Tayfun UYGUNOGLU**

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

Afyon Mermer Tozu ve Soma Uçucu Kül Katkılı Betonların Donma-Çözülme Özellikleri ve Ekonomik Değerlendirilmesi

Afyon Mermer Tozu ve Soma Uçucu Kül Katkılı Betonların Donma-Çözülme Özellikleri ve Ekonomik Değerlendirilmesi i Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 13-14 Mayıs 24, İzmir, Türkiye Afyon Mermer Tozu ve Soma Uçucu Kül Katkılı Betonların Donma-Çözülme Özellikleri ve Ekonomik Değerlendirilmesi O. Ünal & T. Uygunoğlu

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

RÖTRE AZALTICI KATKI MALZEMELERİ

RÖTRE AZALTICI KATKI MALZEMELERİ RÖTRE AZALTICI KATKI MALZEMELERİ Turgay KADIOĞLU, Cengiz ŞENGÜL, Özkan ŞENGÜL Yılmaz AKKAYA, Mehmet Ali TAŞDEMİR İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi İstanbul, Türkiye ÖZET Sunulan bu çalışmanın

Detaylı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı Doç. Dr. Ali KOÇAK Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı zaman kalıplara dökülebilir ve bu

Detaylı

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Hafif Agrega Nedir? Hafif Agregalar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir; Doğal Hafif Agregalar: Pomza

Detaylı

Betona Değişik Geometrik Formlarda Çelik Lif Eklenmesinin Basınç Dayanımına Etkisi

Betona Değişik Geometrik Formlarda Çelik Lif Eklenmesinin Basınç Dayanımına Etkisi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Betona Değişik Geometrik Formlarda Çelik Lif Eklenmesinin Basınç Dayanımına Etkisi M. Alkan Çakıroğlu 1, S.

Detaylı

MİNERAL ESASLI SIVALARDA POLİPROPİLEN LİF KATKISININ FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

MİNERAL ESASLI SIVALARDA POLİPROPİLEN LİF KATKISININ FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ MİNERAL ESASLI SIVALARDA POLİPROPİLEN LİF KATKISININ FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ EROL GÜRDAL 1, SEDEN ACUN 2 ÖZET Yapı kabuğunda koruyucu tabakayı oluşturan sıvaların iyi kalitede

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER KOD DENEY ADI SAYFA NO 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı