Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtım"

Transkript

1 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtım 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : DetaktifWC-Banyo Temizlik Kimyasalı Kimyasal Aile : Karışım 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı Profesyonel kullanım amaçlı banyo vb yüzeylerde kireç ve tortuları giderici temizlik ürünü 1.3. Firmanın Tanıtımı Firmanın Adı : BİR KİMYA KİMYEVİ ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET Adresi : Güneştepe Mahallesi 2. Çınar Caddesi No:86/A Osmangazi / BURSA Telefon : Faks : Internet Sitesi : E-posta 1.4. Acil Durum Tlf : Bölüm 2. Kimyasal Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi Bileşimdeki Madde Adı Derişim CAS NO EC NO. Tehlike İşareti Tehlike İfadesi Güvenlik İfadesi Hidroklorik asit Nonil fenol 10etoksilat %15-20 <% C Xn, N R34, 37R22, 41, 51/53 S1/2, 26, 45S26, 37/39, 61 Hammaddelerin R ifadeleri Bölüm 16 da verilmiştir. Bölüm 3. Tehlikelerin Tanıtımı Xi - Tahris edici İnsanlar için tehlikeler: Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahris eder. Tehlike ifadeleri: Hidroklorik asit S1/2, 26, 45 Çevre için tehlike: Çok asidik olması nedeniyle çevre ve su canlıları için zararlıdır REVİZYON NO/TARİHİ: 01/ Sayfa 1 / 8

2 Bölüm 4. İlkyardım Önlemleri Teneffüs edildiği durumlarda: Hastayı derhal açık havaya çıkarın. Solunum durmuşsa, suni solunum uygulayın. Solunum güçlüğü varsa, oksijen verin. Doktor kontrolü sağlayın. Yutulduğu durumlarda: Yutma olmuşsa kusmaya zorlamayın. Bol miktarda su içilmesini temin edin. Bilinci yerinde olmayan hastaya asla ağız yoluyla bir şeyler vermeyin. Ani tahris yapar; mide ve bagırsak bölgesinde tahribata sebep olabilir. Doktor kontrolü sağlayın. Cilt ile Teması Halinde: Ciltle temas halinde, acil olarak kirlenmiş giysi ve ayakkabıları çıkartarak akan suyun altında en az 30 dakika süreyle yıkayın. Doktor kontrolü sağlayın. Kirli elbise ve ayakkabıları uzaklaştırarak bol su ile yıkayın Gözle temas halinde: Göz kapaklarını açık tutarak en az 30 dakika, akan ılık suyla yıkayın. Tamponlayıcı veya temizleyici ilk yardım malzemesi ile temas edilen bölgeyi temizleyerek en kısa zamanda doktor kontrolü sağlayın. Sağlık Personeli Dikkatine: Tedavi şekli semptomatik ve destekleyici nitelikte olmalıdır. Bölüm 5. Yangınla Mücadele Önlemleri Uygun yangın söndürme maddesi ve araçları: CO2, toz söndürücüler ya da su. Daha büyük yangınları söndürmede tazyikli su ya da alkole karşı dayanıklı köpük kullanın. Güvenlik sebebiyle kullanılması Elverişli Olmayan Söndürücü: Belirlenmemiştir. Spesifik zararları:çogu metallerle teması sonucu yanıcı, potansiyel patlayıcı hidrojen gazı açıga çıkabilir. Metal ekipmanlariçersinde patlayıcı hidrojen konsantrasyonu birikebilir. Yangın sartlarında ısınma sonucunda azot oksit dumanları çıkabilir. Spesifik metotlar: Risksiz olarak yapılabiliyorsa kapları yangın yerinden uzaklastırın. Yangına maruz kaplarısoguk tutmak için su kullanın. Kapların içersine su tutmayın. Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar:yangın durumunda, NIOSH-onaylı tam yüz ve göz korumayı da içeren solunum cihazı kullanınız. Cilt ile teması engellemek için, uygun uzaklıkta durunuz ve uygun korucuyu elbise giyiniz. Ek öneri: Yangın artıkları ve kirlenmis yangın söndürme suları, yerel kurallara uygun olarak atılmalıdır. Özel koruyucu teçhizat:tam yüz maskesi ya da koruyucu gözlük içeren tam korumalı (önlük ve bot) giysi ve taşınabilir solunum cihazı kullanın. REVİZYON NO/TARİHİ: 01/ Sayfa 2 / 8

3 Bölüm 6. Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri Kişisel Önlemler: Personel kontrol tedbirleri konusunda eğitilmelidir. Personelin korunması açısından yeterli havalandırmayı sağlayın. Tam yüz maskesi ve koruyucu giysi kullanın. Kirlenen giysiler derhal çıkartılmalı ve giyilmeden önce yıkanmalıdır. Çevreyi Koruyucu Önlemler: Sızıntıların çalışma sahasına yayılmasını önlemek açısından işi derhal durdurulmalıdır. Ürünün yayıldığı saha suyla yıkanmalıdır.yeryüzü sularına ve kanalizasyona karısmamasına dikkat ediniz. Temizleme / Toplama Yöntemleri: Sıvıyı, bağlayıcı malzemelerle (kum, talaş v.b) emdiriniz. Karışmış malzemeyi çöp olarak madde 13'e göre tasfiye ediniz. Su ya da sulu temizlik maddeleri ile yıkayınız. Temizlik isi tamamlanıncaya kadar alana girisiyasaklayın.risksiz olarak yapabiliyorsanız kaçagı önleyin. Alanı havalandırın. Toprak yadadiger yanıcı olmayan bir madde ile çevirin ve diger dökülenleri soda yada kireçle nötralize edin. Temiz bir kepçe ile maddeyi dikkatli bir sekilde temiz, kuru kaba koyun kapagını kapatın ve alandan uzaklastırın. Döküldügü alanı suyla yıkayın. Nötralize edilmemis maddeyi atık su kanallarından, yüzey sularından ve topraktan uzak tutun. Her türlü atık bertaraf, kullanma ve rapor için gereken mevcut yasal düzenlemelere uygun olarak uygulayın Bölüm 7. Kullanma ve Depolama Kullanım: Kesinlikle yenilip, içilmemelidir. Kişisel koruyucu ekipmanlar ile kullanılmalıdır. Cilt, göz ve elbiselerle temasından temasından kaçınınız. Buhar ve zerrelerini solumaktan sakının. Metallerden ve siddetli reaksiyon verdigi maddelerden uzak tutun. Kesinlikle kullanım sırasında sigara kullanmayın Yangın ve patlamadan korunmak içinteknik önlemler: Kapalı ve iyi havalandırılmıs yerlerde kullanın. Kullanıldıgı ortamdaki buhar ve zerrecik konsantrasyonunun izin verilen limitlerin altına çekilebilmesi için yeterli mekanik havalandırma yapılmalıdır. Açık proses ekipmanları lokal havalandırma sistemi gerektirir. Hepsi korozyona dayanıklı olmalıdır. Proses sahasında ve kullanıldıgı yerlerde göz dusu ve dus bulunmalıdır. Depolarda ve kaplarda aranan özellikler:.iyihavalandırılmıs, kuru, ısı, açık alev ve gün ısıgından uzak yerlerde depolayın. Oksitlenme vasıtaları ve tehlikeli reaksiyon veren maddelerle birlikte depolamayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak kapalı ve dik konumda tutun. Diger Önlemler: Kapları kullanılmadıkları zaman sıkıca kapalı muhafaza edin. Kaplar bos bile olsalar buhar ve zerrecikler bulunabilir. Her zaman tehlike kuralarına uygun ve kapları doluymus gibi kullanın. Bir arada depolama ile ilgili uyarılar: Kuvvetli alkali ve alkali tuz karışımları ile bir arada depolanmamalıdır. Ambalaj:PVC, HDPE REVİZYON NO/TARİHİ: 01/ Sayfa 3 / 8

4 Bölüm 8. Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma Maruz Kalma limitleri: Limit değerleri ile işyerinde kontrol gerektiren bileşenler: TLV (ACGIH): 5 mg/m³ (hidroklorik asit) PEL (OSHA): 5 ml/m³ (hidroklorik asit) Mühendislik önlemleri:çalısılan yerin iyi havalanmasını / havanın iyi emilmesini saglayınız. Aerosol (bir gazın içinde sis seklinde dagılmıs sıvı) olusumunu önleyiniz. Vücut dusu yanında göz dusu da bulundurunuz. Kişisel Korunma Donanımları: Gözler: EN 166'ya uygun kimyasal gözlük veya tam yüz siperi kullanın. Genel olarak kimyasal maddelerle mesgul olurken kontak lens kullanılmamasıgeregi kabul edilir. Lensler gözdeki yaranın ciddiyetini artırabilir. Elleri koruyucu: EN 374'e uygun lastik ya da PVC eldiven kullanın. Solum yolların korunması : Kullanım noktasında olusabilecek buhar ve duman için NİOSH onaylı, EN 149'a uygun maske kullanın Bölüm 9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Görünüm: Renk: Koku: Önemli sağlık, güvenlik ve çevre bilgileri -ph: -Yoğunluk: -Kaynama Noktası: -Parlama noktası: -Çözünürlük: -Buhar basıncı: -Oksitleyicilik özelligi Akışkan berrak sıvı Yeşil vb Çam <2 1,05kg/L C Belirlenmemiştir Suda çözünür Belirlenmemiştir Metallere karşı kuvvetli oksitleyicidir REVİZYON NO/TARİHİ: 01/ Sayfa 4 / 8

5 Bölüm 10. Kararlılık ve Tepkime Kimyasal kararlılık:normal kullanım sartlarında kararlıdır. Kimyasal stabilite: Çogu metallerle hidrojen açıga çıkararak siddetli reaksiyon verir. Oksitlenme ajanları ile klor, siyanitlerle hidrojen sülfür, ve formaldehitle biklorometil eter verir. Kaçınılması gereken durumlar: Isı ve alkalin buharları Temas etmemesi gereken maddeler: Metaller, güçlü bazlar ve organik materyaller, propiolaktan, vinil asetat, cıva sülfat, kalsiyum fosfit, formaldehit, alkaliler, karbonatlar, kuvvetli bazlar, sülfürik asit, klorosülfonik asit,aminler, metaloksitleri, asetik anhidrit, Zararlı parçalanma ürünleri: Hidrojen klorür, hidrojen, klorür Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri: Normal koşullarda kararlıdır.polimerizasyon tehlikesi belirlenmemiştir. Bölüm 11. Toksikoloji Bilgisi Akut Toksisite: LD50 (oral, tavsan): 900 mg/kg (HCl) LC50 (soluma, sıçan): 1405 ppm (HCl) Soluma: 100 ppm hidrojen klorüre ani maruz kalma hayat ve saglık için ciddi tehlike olusturur. Gazlarına yada buharlarına maruz kalınırsa, hemen öksürme, bogaz ve burunda yanma, nefes darlıgı, saskınlık,halsizlik, ve yutma güçlügü olabilir. 5 ppmhcl'ye maruz kalmayı burun, bogaz, akcigerkanalları, veyabronslarda kızarma ve ardından su toplanması, cigerlerde su toplanması, bas agrısı, çarpıntı, diste erozyonveya nazal septumperforasyonu takip edebilir. Kronik maruziyetdislerde erozyona, cilt kızarıklıgına vesindirim sisteminde rahatsızlıga neden olabilir.. Cilt teması: Su toplanması ve yara ile birlikte ciddi cilt tahribatına neden olur. Göz Teması: Gözün yumuşak dokularında ciddi tahribatına neden olur. Ciddi göz hasarlarına yol açar.hidroklorik asit 3'ten daha düsükphdegerlerinde tavsan korneasında yaralanmalara yol açar. %0,9-3 çözelti tavsan korneasında delinmelere neden olur. Yutma: Ağızda ve boğazda yanıklar, şiddetli bulantı krampları, kusma, nefes almada sıklık, şoka yol açar. Şiddetli kas spazmı, koma ya da ölüme yol açabilir. Kronik Toksisite: Çözeltiye sürekli maruz kalınırsa göz burun ve boğazda kalıcı tahrişler meydana gelir. Kanserojenik Etki: Uluslar arası Kanser Araştırma Birliği tarafından Kanserojen etkisinin insan sağlığı üzerindeki etkisi olmadığı kabul edilmiştir. (III. Sınıf) REVİZYON NO/TARİHİ: 01/ Sayfa 5 / 8

6 Bölüm 12. Ekoloji Bilgisi Ekotoksisite: Akut balık toksisite: LC50: 4,92 mg/l/48 saat (HCl) Akut alg toksisite: EC50: 1,55 mg/l/48 saat (HCl) Bölüm 13. Bertaraf Etme Bilgileri İlave Bilgi: Ürün:Kullanma, depolama, tasıma ve bertaraf mutlaka yerel ve merkezi yasal düzenlemeler takip edilerek yapılmalıdır. Yüzey sularına ve kullanma suyu sistemine bosaltmayın. Onaylanırsa geri kazanın veya atık su arıtma tesislerine nötralize ederekbosaltın. Temizlenmemiş ambalajlar: Resmi yönetmeliklere uygun şekilde imha edilmesi gerekir. Önerilen temizleme maddesi: Su, gerekirse temizleme maddesi ile birlikte imha edilir. Bölüm 14. Taşımacılık Bilgisi Kara Taşımacılığı ADR/RID: UN 1789 Class: 8 PG II HYDROCHLORIC ACID, SOLUTION Deniz taşımacılığı (IMDG): UN 1789 Class: 8 PG II HYDROCHLORIC ACID, SOLUTION Hava taşımacılığı (ICAO TI ve IATA DGR): UN 1789 Class: 8 PG II HYDROCHLORIC ACID, SOLUTION REVİZYON NO/TARİHİ: 01/ Sayfa 6 / 8

7 Bölüm 15. Mevzuat Bilgisi Ürünün Tehlike Tanımı: Xi - Tahris edici Ürün mevcut EC prensiplerine uygun şekilde sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir. Sınıflandırmadan sorumlu içerik: Hidroklorik aist Risk Tanımları: R36/37/38: Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahris edicidir. R52: Sudaki organizmalar için zararlı. Güvenlik Tanımları: S1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz. S20 Kullanım sırasında yemeyiniz veya içmeyiniz. S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız. S26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. S27/28 Cilt ile teması halinde, bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanınız. S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurunuz (mümkünse etiketi gösteriniz) S56 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf ediniz / ettiriniz. S64 Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayınız (sadece kişinin bilinci yerinde ise). REVİZYON NO/TARİHİ: 01/ Sayfa 7 / 8

8 Bölüm 16. Diğer Bilgiler Bu ndaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden derlenmiştir. Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu ürünü güvenlik şartları açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez. Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır - böyle bir durumda kullanımı bu listede bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulama(lar) için kullanmayın. Bu, Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC) ye uygun olarak hazırlanmıştır. Bu, Tehlikeli Preparatlar Direktifi (88/379/EEC) ye uygun olarak hazırlanmıştır. Bu, Güvenlik Bilgi Formları Direktifi (2001/58EC) ye uygun olarak hazırlanmıştır 2. Bölüm için hammaddelerin risk tanım cümleleri: R22 Yutulması Halinde saglıga zararlıdır. R34 Yanıklara neden olur. R37 Solunum sistemini tahris eder. R50 Sudaki organizmalar için çok toksik. REVİZYON NO/TARİHİ: 01/ Sayfa 8 / 8

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜNEX DERZ

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜNEX DERZ Sayfa No : 1/5 1. KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANITIMI 1.1 Madde veya Ürünün Tanıtılması Ürün Adı : GS-32 Kimyasal Adı : Hidroklorik Asit CAS No : 7647-01-1 EINECS No : 231-595-7 Kullanım Alanları

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ponka Mutfak

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ponka Mutfak Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı Mutfaktaki

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25 Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HİDROKLORIK ASİT GBF NO : 200-005 TARİH : EYLÜL 98 CAS NO: 7647-01-0 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HİDROKLORIK ASİT GBF NO : 200-005 TARİH : EYLÜL 98 CAS NO: 7647-01-0 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ürün adı Formülü : Hidroklorik asit : HCl 2-) FİRMA/ İŞ YERİ TANIMI Maddenin kimyasal adı Sinonimleri : Hidroklorik asit (HCl) : Muriatik asit Klorohidrik

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yeni Düzenleme Tarihi : Nisan 2010 Sayfa No : 1/8 1-) Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Hidroklorik Asit Formülü : HCl Cas No : 7647-01-1 Einecs No : 231-595-7 Kullanım Alanları

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU SÜLFÜRİK ASİT % 35 1) MADDE VE ŞİRKET TANIMI Ürünün Tanımı: SÜLFÜRİK ASİT % 35 Ürün İsmi: TUROKS S35 Üretici/ Tedarikçi Firma: Turoksi Kimyevi Maddeleri San. Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193155 CAS No 7647-01-1 EINECS No 231-595-7 Kimyasal Adı Hidroklorik Asit Kimyasal Formülü HCl Yapısal Formülü

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-209 YAĞ VE KİR ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-209 YAĞ VE KİR ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI Sayfa: 1/7 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı Ticari adı: Firmanın Tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK

Detaylı

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Düzenlenme ve Yayın Tarihi:26.05.2013 Sayfa No: 1/20 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Her tür çamaşır makinesinde, beyaz, pamuklu, keten gibi çamaşırların ağartılmasında ve

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEKZAN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEKZAN EC NO :203-777-6 GBF No :093 Yayın Tar. :08.03.2005 Sayfa No : 1/5 1.MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı : Hekzan Formülü : C 6 H 14 Firma : TEKKİM KİMYA Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad. 8 Sokak. No: 1

Detaylı

AMONYAK ÇÖZELTİSİ (%25) GÜVENLİK BİLGİ FORMU

AMONYAK ÇÖZELTİSİ (%25) GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE /MÜSTAHZAR VE FİRMA TANITIMI: 1.1.Madde/Müstahzarın Tanıtılması : Kimyasal İsmi : Sulu Amonyak (%25) Formülü : NH 4 OH Kimyasal Aile : Bazlar CasNo : 1336-21-6 ECNo : 215-647-6 1.2.Madde/Müstahzarın

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 1330-20-7 Kullanım alanları : Ağırlıklı olarak baskı sektöründe,

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 -

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 - 1 Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı P08/2020 Kullanımı/Uygulama Alanı Korozyon önleyici / Soğutma Sıvısı Üretici / İthalatçı/ Teslimatı yapan: Firma Adı Nurettin Zaim Mak.Kırt.Gıd.İnş.Tic.Ltd.Şti

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : P.Ü PANEL KAPI BOYASI Hazırlama Tarihi : 17.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 10

Madde/Müstahzar Adı : P.Ü PANEL KAPI BOYASI Hazırlama Tarihi : 17.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 10 Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : P.Ü PANEL KAPI BOYASI 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Alkid esaslı çift komponentli Son kat İpekMat

Detaylı

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı El Sabunu HAS KİMYA KOZMETİK - DETERJAN & TEMİZLİK MAD. SAN.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı El Sabunu HAS KİMYA KOZMETİK - DETERJAN & TEMİZLİK MAD. SAN. Düzenlenme ve Yayın Tarihi:26.05.2013 Sayfa No: 1/16 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI 1.2 KULLANIM ALANI Cilt ph ına uygun olduğundan ve cilt koruyucu katkılar içerdiğinden

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı

Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz.

Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ B1230141 DPX-GBF2 75PX Yabani ot mücadele ilacı DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 04.06.2013 Sayfa No: 1/18 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Çok köpüren bir yıkama maddesidir. Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği yüzey

Detaylı

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02. Sayfa No: 1/18 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193177 CAS No 68-12-2 EINECS No 200-679-5 Kimyasal Adı N,N-dimetilformamid Kimyasal Formülü C 3 H 7 NO Yapısal

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı