ÖLÇME VE DOĞRULAMADA BİNA OTOMASYON YÖNETİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI. Hırant KALATAŞ ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖLÇME VE DOĞRULAMADA BİNA OTOMASYON YÖNETİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI. Hırant KALATAŞ ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA"

Transkript

1 ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON Hırant KALATAŞ İŞ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON MALİYE / FİNANS MÜHENDİSLİK GELİŞTİRME PAZARLAMA / SATIŞ HALKLA İLİŞKİLER / REKLAM EĞİTİM AR-GE KİŞİSEL GELİŞİM ÜRETİM İHRACAT / İTHALAT ÖLÇME VE DOĞRULAMADA BİNA OTOMASYON YÖNETİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ SERVİS HİZMETLERİ Alark Carrier San. ve Tic. A.Ş. GOSB Gebze Organize Sanayı Bölgesi Şahabettin Bilgisu Cad Gebze / KOCAELİ * Yayın Tarihi: Mayıs * Yayınlayan: IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kngresi * Kaynak gösterilerek kısmen ya da tamamen yayınlanabilir.

2 1131 ÖLÇME VE DOĞRULAMADA BİNA OTOMASYON YÖNETİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI Hırant KALATAŞ 1. ÖZET Gerek mevcut binalarda, gerekse yeni yapılan binalarda, çeşitli amaçlarla ölçme ve dğrulama uygulanması gerekir. Benzer şekilde Verim Arttırıcı Prjelerin etkinliğinin belirlenmesi de uygulama öncesi ve snrası parametrelerin ölçülmesi ve dğrulanması ile belirlenebilir. Bu tip prjelerde, hedeflenen parametrelerin yanı sıra, lumsuz etkilenme lasılığı bulunan iç rtam kalitesi ile ilgili parametrelerin de uygulama öncesi ve snrasındaki durumlarının izlenmesi gerekir. Ölçme ve dğrulama amacıyla, varsa bina tmasyn yönetim sistemleri kullanılabilir. Ancak bu sistemlerin ölçme ve dğrulamayı da dikkate alarak tasarlanmış ve kurulmuş lması gerekir. Bu nedenle şartnameleri bu durum göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Anahtar Kelimeler: Ölçme ve Değerlendirme ABSTRACT Fr bth existing buildings and new cnstructins, Measurement and Verificatin (M&V) is basically a set f prcedures, and a systematic prcess t be applied fr varius purpses. Similarly, the results f Efficiency Impvement Prject is determined by applying M&V prcedures, like befre and after the energy prject. In such similar prjects; besides the building wners targets and gals; the parameters f indr envirnmental quality, which pssibly be impacted, needs t be measured befre and after the implementatin. If Building Management System exists in the building, it can be used fr M&V purpses, prvided that the BMS must have been designed and installed that M&V had been taken int cnsideratin. S, the specificatins must be prepared accrding t this requirement. Key Wrds: Measurment and Varificatin 2. NEDEN ÖLÇME VE DOĞRULAMA ( Ö& D ) Ölçmediğin şeyi yönetemezsin Jack Welch General Electric CEO 2.1. Mevcut Yapılar Bir binada veya işletmede, enerji verimliliği için yatırım yapıldığında dğal larak yöneticiler bu yatırım karşılığında ne kadar tasarruf sağlandığını ve bunun ne kadar süreceğini bilmek isterler. Enerji tasarrufunun hesaplanması, hassas bir ölçümlemeyi ve tekrarlanabilir bir metdljiyi gerektirir.

3 1132 Enerji ve su yönetimi prjelerinin uzun süreli başarısı, çğunlukla prje rtaklarının hassas ve başarılı bir Ö&D planında anlaşma sağlayamamaları nedeniyle baltalanmıştır. Tasarruf miktarının hassas hesaplanması, işletme/bina sahibi ve yöneticilerine, enerji veya su tüketen sistemlerin çalışma şekilleri hakkında çk değerli geri bildirimler sağlar ve bu sayede daha fazla enerji/su tasarrufu yapmaya dönük prjelerin geliştirilmesine lanak sağlar. Çk sayıda nktadan gerçek zamanlı ölçüm, bina yöneticilerine kuvvetli bir gözlemleme aracı sağlar ve bu sayede binadaki enerji sistemlerinin daha verimli ve bu yüksek verimlerde sürekli çalışmalarını lanaklı kılacak ylların anlaşılması, izlenmesi ve ayarlanması mümkün lur. Ayrıca Ö&D nin sağlayacağı perfrmans geri bildirimleri, sistemlerin çalışma ayarlarının revizynu ve arıza önleyici bakım prgramlarının luşturulmasını lanaklı kılar. Bu özellikle ilk bir iki yıllık binanın çalışma döneminde çk daha önemlidir. 2.2 Yeni Yapılar Yeni yapılan binalarda, Ö&D sayesinde, tasarım safhasında öngörülen perfrmanslara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi, gerekli düzeltme ve ayarların yapılması mümkün lur. Ayrıca Ö&D, işletmeye alma uygulamasını (cmmissining) ciddi bir şekilde klaylaştırır. Yeni binaların tasarımında, sn zamanlarda giderek artan bir uygulama, bina tasarım ücretinin hiç değilse bir kısmının, binanın beklenen perfrmansı ne ölçüde gerçekleştirdiğine bağlı larak ödenmesidir. Bu uygulama henüz ülkemizde yaygınlaşmamış lsa da, bina tasarımcıların ölçülebilir lması açısından, yatırımcıların gittikçe artarak ilgisini çekmektedir. Bu tip tasarım anlaşmalarının kapsamında iyi bir Ö&D planının yer almasının gerekliliği kaçınılmazdır. Mevcut bir binada, enerji verimini arttırmaya dönük bir değişiklik yapılmadan önceki durum bilinir bellidir. Mevcut bina Temel (baseline) larak ele alınır ve değişiklikten snraki durum bununla kıyaslanır. Yeni binada ise, tasarım safhasında Temel bina tamamen varsayımsaldır, fiziksel larak mevcut değildir, gözlemlenemez ve ölçülemez. Binanın perfrmansı bir takım varsayımlar, kabuller ve kestirimlerle veya simülasyn prgramları ile hesaplanır. Bina tamamlandıktan snra, mal sahibinin beklentilerinin ne ölçüde sağlandığı, sağlanamamış ise muhtemel düzeltici uygulamalar açılarından Ö&D zaruridir. LEED TM gibi bina derecelendirme prgramları, yeni binalarda Ö&D ye önem vermektedirler. Benzer prgram ve kaynakların bir kısmı ASHRAE Guidline 14 Appendix B Resurces da listelenmiştir. 2.3 Perfrmansa Dayalı Verimlilik Arttırıcı Prje (VAP) Uygulama Anlaşmalarında. 18/04/2007 tarih ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanun kapsamında de yayınlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelikle enerji etüdleri, bu etütlere dayalı VAP lar ve bu VAP lara dayalı Perfrmans Garantili Uygulama Anlaşmaları hayatımıza girmektedir. Yönetmeliğin çeşitli kısımlarında ölçümler den bahsedilmekte ancak bununla ilgili herhangi bir düzenleme bugün itibarı ile ( ) bilinmemektedir. Perfrmans Garantili Uygulama Anlaşmaları açısından Ö&D planı, hayati bir öneme sahiptir ve mutlaka anlaşmalar kapsamında yer almalıdır. Esasen, anlaşmazlıklar halinde hukuksal snuçlar dğurabilecek bu anlaşmalara esas teşkil edecek şekilde, bir Ulusal Perfrmans Ölçme ve Değerlendirme Prtklü gerekliliği açıktır. Çğu VAP lerin, iç rtam kalitesi (İOK) larak adlandırdığımız termal knfr kşulları, kirletici yğunluğu, aydınlatma kalitesi gibi unsurları lumlu veya lumsuz etkileme ihtimalleri söz knusudur. Büyükşehirlerde insanlar zamanlarının %90 dan fazlasını bina içinde geçirmektedirler. Bulundukları rtamın kalitesi sağlıklarını ve verimliliklerini etkilemektedir. Hasta Bina Sendrmu kaynaklı sağlık prblemleri en fazla görülen ilk beş hastalık arasında sayılmaktadır. VAP uygulanması neticesinde

4 1133 İOK da luşabilecek lumsuz değişiklikler nedeniyle bina sakinlerinin sağlık ve verimliliklerinin bzulmasının yaratacağı finansal kayıplar, VAP ın getireceği kazançları geçebilir. Belirli VAP lerin, İOK ne lası etkilerine örnekler Tabl-1 de verilmiştir. Bu örneklerin sayısı arttırılabilir. Dlayısı ile VAP uygulaması durumunda sadece hedeflenen parametrelerin değil, uygulamadan etkilenmesi muhtemel parametrelerin de uygulama öncesi ve snrasında Ö&D si gerekir. Bu hususa, 6 Şubat 2009 tarihli 5267 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler Sertifikalandırmalar, Raprlamalar ve Prjeler Knusunda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ in ekindeki VAP Rapru örneğinin maddesinde ETKİ ANALİZİ başlığı altında genel larak değinilmiş ancak detaylandırılmamıştır. Ancak hazırlanacak Ö&D Planında bu husus göz önünde bulundurulmalı ve Tabl 2 de listelenen İOK parametrelerinden, etkilenmesi muhtemel lanlar belirlenerek, plana eklenmelidir. Tabl 1. VAP veya Değişikliklerin İOK ne Olası Etkileri, İlgili Tedbirlere Örnekler VAP veya Değişlik İOK ya lası etkiler Önlem Egzst havasından veya başka atıklardan ısı geri kazanımı. Serbest sğutma (freecling) amacıyla dış hava eknmizeri kullanılması. Bazı ısı geri kazanım sistemleri egzst havasındaki nem ve kirleticilerin, besleme havasına karışmasına neden labilirler. Genel larak rtalama dış hava miktarı artacağı için İOK iyileşecektir. Nemli iklimlerde, bu uygulama iç rtam neminin yükselmesine ve nem kaynaklı İOK prblemlerine neden labilir. Dış hava ile gece ön sğutma. Nemli iklimlerde HVAC ekipmanlarında ve bina elemanlarında yğuşma ve bundan kaynaklanan mikrrganizma Sabit hava debili sistemin değişken hava debili larak değiştirilmesi. Sğutmada üfleme sıcaklığının, yükseltilmesi (Sğutma Grubu nun çektiği enerji azalır, ancak fanın enerjisi artar). üreme riski vardır. İç ısıtma veya sğutma yüklerinin az lduğu durumlarda yetersiz taze hava beslenmesi. Minimum taze hava miktarının sabitlenmesi durumunda, üfleme sıcaklığının kntrl edilmemesi halinde düşük sğutma yüklerinde aşırı sğuma. Mahale hava dağıtımında düzensizlik ve hava cereyanı luşumu. Üfleme sıcaklığının yükseltilmesi için, chiller su çıkış sıcaklığının yükseltilmesi, santral sğutma bataryasında nem alma miktarının azalması, dlayısı ile iç rtam bağıl neminin yükselmesine neden lur. İstenmeyen nem ve kirletici transferi engellenmelidir. Taze hava alış menfezleri araç egzstu HVAC egzstu, restaurant egzstu, atık deplama alanı gibi kuvvetli kirletici kaynaklarının mümkün lduğu kadar uzağında lmalı. Gerekli filitreler kullanılmalı. Dış havada zn kirliliği söz knusu ise, iç rtamdaki zn seviyesi ölçülmeli ve gerekiyrsa aktif karbn filtreler kullanılmalı. Nemi giderici önlem alınarak eknmizör kntrl cihazlarının ve ilgili minimum taze hava miktarlarının periydik kalibrasynu ve muhafazası sağlanmalı. Dış havanın çiğ nktası sıcaklığı kntrl edilerek yğuşma riski luştuğunda gece sğutması durdurulmalıdır. Minimum taze hava miktarının beslenmesinin her debide sağlanması gerekir. Sğutma yüklerinin düşük lduğu durumlarda üfleme sıcaklığının yükseltilmesi gerekebilir. Sğutmada, hava cereyanı luşumunu engellemek üzere, minimum debi, üfleme sıcaklığı iyi belirlenmeli ve gerekiyrsa menfezler değiştirilmeli. Nemin kntrlüne lanak sağlayacak sğuk su sıcaklığı krunmalıdır.

5 1134 Tabl 2. İOK Parametreleri Termal Knfr Taze Hava Miktarı CO 2 Knsantrasynu CO Knsantrasynu Ozn Knsantrasynu Partikül Knsantrasynu Biaersl Knsantrasynu VOC Aydınlatma yeterliliği Sakinlerin İOK memnuniyet ranları 3. Ö&D DE BİNA OTOMASYON YÖNETİM SİSTEMİNİN (BYS) KULLANILMASI Ö&D yapılabilmesi için, ilgili parametrenin ölçümüne dönük sistem ve ekipmanların kurulması, temin edilmesi gerekir. Bunun da bir maliyeti vardır. Eğer binada bir BYS mevcut ise veya yeni yapılacaksa bilgi tplama için BYS den yararlanılabilir. Ancak, bunu yapabilmek için BYS nin kendi gerçek zamanlı kntrl fnksiynunun yanı sıra bu ekstra işi de yapacak şekilde tasarlanmış lması gerekir. Örneğin, eğilim fnksiynunun yğun larak kullanılması, BYS nin temel fnksiynlarında aksaklıklara neden labilir. Bazı parametrelerin izlenmesine, kntrl açısından gerek lmayabilir ama bu ilave nktaların tasarım safhasında göz önünde bulundurulup, şartnameye eklenmesi gerekir. Elektrik güç tüketim ölçümü buna bir örnektir. Küçük güç tüketimlerinin, aydınlatmanın ve ana güç beslemesinin eğilim analizleri, yüksek kalitede verimlilik kararları ve işletme geri bilgi beslemesi açısından çk faydalıdır, ama gerçek zamanlı kntrl açısından hiçbir anlamı yktur. Yazılımın içine klayca eklenebilecek fnksiynlardan biri de, set nktalarındaki değişikliklerin tmatik kaydedilmesidir. Dğrulama için gerekli eğilim analizi yeteneğinin BYS ye eklenmesi çk özel bir durum değildir, genel bir uygulamadır. Ancak, bilgilerin eğilim analizinin yapılması, bilgisayar çalışmasını, haberleşme bant genişliğini ve deplamayı kilitleyebilir. Uygun yazılım ve dnanımın mevcut lması gerekir. Sistemin ekstra eğilim analizi kapasitesinin mevcut lması durumunda, işletme elemanlarının sistem prblemlerini önceden teşhis amacıyla kendi istedikleri eğilim analizi bilgilerinin tplanmasını geliştirebilmeleri için, BYS nin kullanımı knusunda eğitilmiş lmaları gerekir. BYS eğilim analizi yapabilirliği ile enerji kullanımını kaydedebilir. Ama BYS lerin çğu Değer Değişimi laylarını kaydetmektedir, her bir değer değişimi arasındaki zaman aralığı bilinmediği sürece enerji tasarrufunun hesaplanması mümkün değildir. Eğilim analizini daha düzenli aralıklara zrlamak amacıyla, değer değişimlerinin sınırları sıkılaştırılabilir, ancak bu yğunlukta bilgi işlemeye uygun larak tasarlanmamış sistemler aşırı yüklenebilir. Şu knulara özellikle dikkat edilmesi gerekir: Enerji bilgilerinin çıkartıldığı, BYS nin eğilim kayıtlarına giriş ve/veya değiştirme kntrlü Analiz yapabilmek için, BYS nin Değer Değişimi bilgilerini zaman serisine döndürmek amacıyla gerekli prsedürlerin geliştirilmesi. BYS tedarikçisinden; Tüm sensörlerin kalibrasyn standartları ve prsedürleri Pulsları, Btu ları ve kwh bilgilerini hesaplama ve/veya tplamada kullanılan özgün algritmaların hassasiyetinin ve dğruluğunun kanıtları BYS de kendi kntrl fnksiynunu yerine getirirken, buna paralel eğilim analizi bilgilerini işlemeye ve deplamaya yeterli kapasitenin varlığının taahhüdü, istenmelidir.

6 1135 KAYNAKÇA [1] Internatinal Perfrmance Measurement & Verificatin Prtcl, Vlume I, Cncept and Optins fr Determining Energy and Water Savings. - U.S. Department f Energy Mart [2] Internatinal Perfrmance Measurement & Verificatin Prtcl, Vlume II Cncept and Pratices fr Imprved Indr Envirnmental Quality. - U.S. Department f Energy Mart [3] Internatinal Perfrmance Measurement & Verificatin Prtcl, Vlume III, Part I Cncepts and Practices fr Determining Energy Sevings in New Cnstructin. - U.S. Department f Energy Ocak 2006 [4] LEED New Cnstructin & Majr Renvatin Versin 2.2 Referance Guide - U.S. Green Building Cuncil Ekim 2007 [5] Enerji Verimliliği Kanunu - TBMM Nisan 2007 [6] Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ekim 2008 [7] 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler, Sertifikalandırmalar, Raprlamalar ve Prjeler Knusunda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ. Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü Şubat 2009 [8] ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1 Energy Standard fr Buildings Except Lw Rise Residential Buildings. American Sciety f Heating, Refrigerating and Air-Cnditining Engineers, Inc [9] ANSI/ASHRAE Standard 60.1 Ventilatin fr Acceptable Indr Air Quality - American Sciety f Heating, Refrigerating and Air-Cnditining Engineers, Inc [10] ASHRAE Standard 55 Thermal Cmfrt Cnditins fr Human Occupancy - American Sciety f Heating, Refrigerating and Air-Cnditining Engineers, Inc ÖZGEÇMİŞ Hırant KALATAŞ 1959 Yılında İstanbul da dğdu yılında İTÜ Makina Fakültesinden ve 1982 yılında İÜ İİE den mezun ldu yılında çalışmaya başladığı Alark Şirketler Tpluluğunda çeşitli görevler aldı. Halen ALARKO CARRIER SAN. VE. TIC. A.Ş. de Pazarlama dan srumlu Gurup Krdinatör Yardımcısı larak görev yapmaktadır. MMO ve TTMD üyesidir. LEED AP dir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT _ 397 ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT Burak OLGUN Orkan KURTULUŞ Serdar GÜLTEK Hasan A. HEPERKAN ÖZET Ülkemizde 1980 li yıllardaki eknmik kalkınma ile enerji üretim ve tüketim dengeleri büyük

Detaylı

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME EKONOMiK YAKLAŞlM 303 ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME Harun TANRIVERMiS*, * GİRİŞ Çvre kirliliği, insanların yapay larak dğal dengeye

Detaylı

VRS4 İklimlendirme Sistemleri Kataloğu

VRS4 İklimlendirme Sistemleri Kataloğu Arçelik; ürünlerinin renk, görünüm ve özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Olabilecek baskı ve yazım hataları bağlayıcı değildir. VRS4 İklimlendirme Sistemleri Katalğu İçindekiler 2 VRS4

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TALİMATI

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TALİMATI SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TLİMTI.1. GİRİŞ Ülkemiz, su ürünleri işleme ve değerlendirme sanayinde özellikle sn yıllarda lumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Bu lumlu gelişmelerin en

Detaylı

Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri

Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri Satınalma, Ljistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi İleri Derece Satınalma Yönetimi Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi Satınalma da ileri Yönetim

Detaylı

EuropeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi, Türkiye Çıktı 5.

EuropeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi, Türkiye Çıktı 5. EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı Bu prje, AvrupaBirliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ

Detaylı

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Özet Tüm dünyada binalar yaklaşık olarak fosil yakıtların %35-40 ını tüketmektedir.

Detaylı

SANALLAŞTIRMA VDI ve PROVİSİONİNG TEKNİKLERİ. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Bilişim Teknolojileri Bölümü, ANKARA

SANALLAŞTIRMA VDI ve PROVİSİONİNG TEKNİKLERİ. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Bilişim Teknolojileri Bölümü, ANKARA SANALLAŞTIRMA VDI ve PROVİSİONİNG TEKNİKLERİ Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Bilişim Teknljileri Bölümü, ANKARA melihtunek@gmail.cm Nevzat Melih TÜNEK Öğrenci Numarası: 1403650009 Özet 21. yüzyılda gelişen

Detaylı

ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTELERİNİN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MODELLEMESİ

ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTELERİNİN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MODELLEMESİ ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTELERİNİN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MODELLEMESİ Editörler Uzm. Dr Oğuz SARIYILDIZ Dr. Serdar MERCAN Yazarlar

Detaylı

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU A. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. PROJE YÖNETİM ve ORGANİZASYONU Hazırlık sürecinin

Detaylı

SPECIFIC FAN POWER (SFP) NEDİR?

SPECIFIC FAN POWER (SFP) NEDİR? ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON Erkan TUNCAY İŞ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON MALİYE / FİNANS MÜHENDİSLİK GELİŞTİRME

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Değerler (KDV Hariç)

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Değerler (KDV Hariç) YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raprlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Rapr Türü Dğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 31 Ocak 2013 tarih ve 8175-II kayıt n lu ana sözleşme

Detaylı

Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği. Data Center HVAC Design Anda Energy Efficiency

Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği. Data Center HVAC Design Anda Energy Efficiency Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği İbrahim Cakmanus 1, Ceyhan Erdem 2 Özet Telekominikasyon kurumları, üniversiteler, araştırma kurumları, bankalar, büyük şirketlere vb. e ait ana bilgisayar

Detaylı

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet ylunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet ylunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Seyrek Nüfuslu Su Blluğu Su Yeterli Su Sıkıntısı Su Kıtlığı Su

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU 2014 İÇİNDEKİLER 1. BAŞLARKEN... 2 2. TANIMLAR... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 4. BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE... 6 5. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

E. Cüneyt BULCA ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON

E. Cüneyt BULCA ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON E. Cüneyt BULCA İŞ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON MALİYE / FİNANS MÜHENDİSLİK GELİŞTİRME

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU Dç. Dr. Muazzez BABACAN Dkuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekkulu Pazarlama Prgramı babacan@deu.edu.tr ÖZET Ülkemizde ljistik sektörü sn

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı FİNANSAL YÖNETİM www.firstgate.cm.tr FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM Prf. Dr. Prf. Dr. Yrd. Dç. Dr. Yrd. Dç. Dr. Ramazan Aktaș Mete Dğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

E. YILMAZ, 2011 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

E. YILMAZ, 2011 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI E. YILMAZ, 2011 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ÖRNEK BİR İŞLETMEDE UYGULANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERASLAN YILMAZ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Sahibi. (TL) Emsal Karşılaştırma 285.000 1.735 Gelir İndirgeme 325.000 --- Nihai Sonuç 285.000 1.735

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Sahibi. (TL) Emsal Karşılaştırma 285.000 1.735 Gelir İndirgeme 325.000 --- Nihai Sonuç 285.000 1.735 Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raprlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raprun Knusu YÖNETİCİ ÖZETİ Rapr Tarihi 30 Aralık 2014 Değerleme Knusu Gayrimenkulün Adresi Tapu Bilgileri Özeti Sahibi

Detaylı

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 1. AMAÇ : a. Tüm hastane persnelinin acil laylara karşı hazırlıklı lmasını sağlamak, b. Tüm hastane persnelini acil laylara karşı eğitmek, c. Vuku bulan acil layda ilk müdahaleyi yapmak, d. Acil lay için

Detaylı

Diyalog. izocam. zocam'dan Türkiye'nin ilk tesisat yazılımı

Diyalog. izocam. zocam'dan Türkiye'nin ilk tesisat yazılımı Diyalog izocam Temmuz Ağustos Eylül 2012 zocam'dan Türkiye'nin ilk tesisat yazılımı Tesisat yalıtımıyla yüzde 30 tasarruf etmek mümkün, İzocam prefabrik borular TSE Belgesi aldı, İzocam Adım Adım Yalıtım

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ ISTANBUL TİCART DASI MİKRKRDİ MDLİ YLUYLA YKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNĞİ Prje Krdinatörü Prf. Dr. sfender Krkmaz Prje Grubu Üyeleri Yard. Dç. Dr. Burhan Balğlu Yard. Dç. Dr. Kutluk Kağan Sümer

Detaylı

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı