Mühendislik Ekonomisi Doç. Dr. Turan PAKSOY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mühendislik Ekonomisi Doç. Dr. Turan PAKSOY"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İçindekiler Mühendislik Ekonomisi Doç. Dr. Turan PAKSOY Eğimli veya dereceli nakit akışları, harcama veya gelirlerin belirli bir eğilimle azalıp çoğaldığı nakit akışlardır. Azalan veya artan miktara eğim (gradient) adı verilmektedir. Bazen düzgün olan nakit akışları sabit kalacağı yerde düzgün artan değerlerden meydana gelebilir. Yani, A, A+G, A+2G, A+3G şeklinde olabilir. Bu düzgün artış serilerindeki nakit değerinin bugünkü ve gelecekteki değerini bulmaya çalışalım. A A+(n-1)G A+2G A+G n = (n-1)g 2G A A A A G n n P' P'' P Şeklinde gösterilebilir. P''=Her yılki artışların bugünkü değerini P'=Her yılki eşit değerlerin bugünkü değerini gösterir. P= P'+ P'' şeklinde toplam bugünkü değer bulunur. Düzgün artan bir nakit akışı için gelecek değeri de bulabiliriz. 1

2 0 G 2G 3G 4G 5G 6G Her iki tarafı taraf tarafa çıkarırsak: F+F.i F=G[(1+i) n 1 +(1+i) n 2 + +(1+i) 2 +(1+i)+1] ng F=G(1+i) n-2 +2G(1+i) n-3 + +(n-2)g(1+i)+(n-1)g Yukarıdaki ifadenin her iki tarafını (1+i) ile çarparsak: (1+i)F=G[(1+i) n-1 +2(1+i) n-2 + +(n -2)(1+i) 2 +(1+i)(n-1)] İfadeleri elde edilir. Ayrıca F=P(1+i) n olduğundan, F=G[(1+i) n-2 +2(1+i) n-3 + +(n -2)(1+i)+(1+i)(n-1)] İfadeleri elde edilir Soru: Bir otomobilin bakım masrafları aşağıdaki gibidir. Yıl Bakım Masrafları Bir kişi yandaki bakım masrafları tablosu tablosu verilen yeni bir PB otomobil satın almış ve ilk 5 yıl için PB arabanın bakım masraflarını PB PB karşılamak amacıyla bankada yıllık PB %5 faiz üzerinden bir hesap açtırmak istiyor. Açılacak hesabın miktarı ne olmalıdır? P P' P=A(P/A; %5; 5)+G(P/G; %5; 5) P=12000(4,329)+3000(8,237) P= =76600 PB A=12000 PB A=3000 PB = + P'' 2

3 Soru: Aşağıdaki nakit akış diyagramına, eğimin şimdiki değerini yerleştiriniz. P G Soru: Aşağıdaki nakit akış diyagramına, eğimin şimdiki değerini yerleştiriniz Eğimin şimdiki değeri (PG), eğimin başladığı yıldan iki yıl öncesinde oluşacaktır. G 2G 3G 4G 100 Pb100 Pb100 Pb100 Pb 150 Pb 200 Pb 250 Pb G=50 PB 300 Pb Yukarıdaki akış diyagramını a ile gösterelim Pb 100Pb 100Pb 100Pb 100Pb 100Pb 100Pb 100Pb P b G (a)=(b)+(c) 50Pb 100Pb G=50 PB 150Pb c 150Pb Soru: Yıllık %6 bileşik faizin ödendiği bir tasarruf hesabında, her yıl birer adet senet biriktirecektir. İlk değeri 300 Pb olan senet, her yıl 100 PB lik bir artış göstermektedir. Yapılan 5 tasarrufun hemen sonunda hesapta ne kadar para birikmiş olacaktır? F=F 1 +F F 1 F = PB 400 PB 500 PB 600 PB 700 PB A=300 PB 100 PB 200 PB 300 PB 400 PB Bileşik Seri Eşit Seri Eğimli Seri 3

4 Yukarıda görüldüğü gibi, nakit akış serisi; 300 PB lik eşit seri ile G=100 PB lik bir eğim serisinin toplamından oluşmaktadır. Eğimli seri, eşit ödemeler serisine dönüştürülürse; A=G(A/G; %6; 5) A=100(1,8836)=188,36 PB olur Dolayısıyla bileşik seri yi ,36=488,36 PB lik eşit miktarlı bir nakit akış serisine dönüştürmüş oluruz. Bu eşit seride; F=A(F/A; %6; 5) F=488,36(5,6375)=2752,93 PB olur. Soru: Yıllık %8 bileşik faiz oranıyla faiz ödemesi yapan bir fonda, 5 yıllık tasarruf yapılmıştır. İlk tasarruf miktarı 800 PB dir. Diğer tasarruflar ise sırasıyla 700, 600, 500, 400 Pb dir. Fonda, 5. tasarruftan hemen sonra birikecek miktarı belirleyiniz = PB 500 PB 600 PB 700 PB 800 PB A=800 PB 100 PB 200 PB 300 PB 400 PB Eğimli serinin eşdeğeri olan eşit seri; A=G(A/G; %8; 5) A=100.(1,845)=184,65 Pb Oluşan yeni eşit serileri nakit akışı; ,65=615,35 Pb olacaktır. Bu durumda gelecek değer; F=A(F/A; %8; 5) F=615,35(5,8666) F=3610,01 PB Soru: aşağıdaki nakit akışının,i=%7 faiz oranı için şimdiki değerini hesaplayınız 0 P T =? (a) 4

5 Şekildeki nakit akışı ikiye bölünerek hesaplama yapılabilir. Birinci nakit akışı A+900 PB/yıllık eşit ödemeleri gösterirken, ikinci nakit akışı G=100 PB lik eğimli ödemeleri gösterecektir. (a)=(b)-(c) 0 P A =? A= (b) P G =? (c) P T =P A -P G P T =900.(P/A; %7; 6)-100.(P/G; %7; 6) P T =900(4,7665)-100(10,978) P T = PB Ödev: i=%8 faiz oranı için aşağıda verilen diyagramda a)eşdeğer yıllık seriyi b)şimdiki değeri hesaplayınız A= Herhangi bir problemde; faiz oranı ve faiz dönemi içeren faiz formülleri doğrudan kullanılabildiği gibi, bu formüllerde yer alan bazı faktörlerin değerleri tablodan faydalanarak da bulunabilir. Ancak bazı durumlarda belirli bir i faiz oranı ve n faiz dönemi için istenen faktör değeri, hazırlanan faiz tablolarından bulunamayabilir. Bu tür durumlarda enterpolasyon yöntemine başvurulabilir. b a i veya n Çizelgedeki bir alt sınır İstenen Çizelgedeki bir üst sınır Değer 1 Bilinmeyen değer Değer 2 Faktör Doğrusal enterpolasyonda ilk adım, bilinen ve bilinmeyen değerlerin tablodaki ayarlanmasıdır. Bundan sonra yapılacak ikinci işlem, aşağıdaki gibi bir oransal eşitlik yardımıyla istenen i veya n değerine karşılık gelen faktör değerinin bulunmasıdır. c d 5

6 a/b=c/d veya c=(a/b)xd Burada; a, b, c veya d değerleri, faiz çizelgeleri arasındaki farktır. Soru: 5 yıllık süre ve %8.3 faiz oranı için A/P faktörünün değerini bulunuz. Tablodan n=5 yıl için %8 ve %9 faiz oranına ait A/P faktör değerini, sırasıyla ve olarak bulduk. Bu durumda; b a % %8.3 X c % d Soru: Bay Mülayim, tasarruf hesabında bulunan PB parasını çekerek, hisse senedi almıştır. 5 yıl sonra hisse senetlerini satarak karşılık olarak PB lik çek almıştır. Bay Mülayim, Pb ini tasarruf hesabında bırakmış olsaydı, üç aylık bileşik %5 faiz oranı kazanacaktı. Bay Mülayim, her iki yatırım alternatifini karşılaştırmak için, hisse senedi yatırımında kazandığı verim oranını hesaplamak istemektedir. Üç aylık bileşik faize dayalı olarak, Mülayim Bey in hisse senedi yatırımında ne kadarlık bir nominal faiz oranı kazandığını hesaplayınız. Kazandığı etkin faiz oranı nedir? Hisse senedi yatırımı P= PB F= PB n=20 (3 aylık dönemler) F=P(F/P; %i; n) = (F/P; %i; 20) Faiz Tablolarından; İ F/P; i; 20 % i %

7 Çözüm(Devam): yaparak i=%1.25+ %0.25( )/( ) i=1.35% Nominal faiz oranı= 4x%1.35=%5.4 Etkin faiz oranı= ( ) 4-1=0.0551=%5.51 Soru: 1555 yılında Kral Henry, bankerlerinden şu koşula göre borç para almıştır: 40 ödeme yapana kadar her panayırda borcunun %5 ini ödeyecektir. Bir yılda 4 kez panayır yapılmaktadır. 40 ödemeden sonra borç bitecektir.. Kral Henry nin bankerlerine ödediği etkin faiz oranı nedir? A=0.05 P n=40 (3 aylık dönemler) P Çözüm(devam): P=0.05P(P/A; %i; 40) İ P/A; %i; 40 (P/A; %i; 40)=20 % Faiz Tablosundan; Doğrusal enterpolasyon ile % i=%3.5+%0.5(( )/( )) i=%3.93 (3 aylık) Etkin faiz oranı=( ) 4-1=0.1667=%16.67 Ekonomik Ölçüt: Bir işletmeiçineniyisermayeyatırımının seçilmesinde, uygun bir karşılaştırma yöntemi kullanarak mevcut birden fazla alternatif yatırımın değerlendirilmesi gerekir. Sermaye yatırımını esas alan projelerin giderleri, gelirleri ve zamanlamalarının farklı olması nedeniyle kullanılacak karşılaştırma yönteminin, mümkün olabildiğince bu farklılıkları paranın zaman değerinin hesaplanmasında dikkate alması gerekir. Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde ve yapılan yatırımın ne denli etkin olup olmayacağının ortaya konmasında kullanılan çeşitli karşılaştırma ölçütleri/ kriterleri vardır. 7

8 Bunlardan belli başlıcaları: Net Şimdiki Değer(Net Present Value) Yıllık Nakit Akışı (Annual Equivalent Amount) İç Verim Oranı (Internal Rate of Return) Artış Analizi (Incremental Analysis) Gelecek Değer Analizi Kazanç-Maliyet Oranı Analizi Geri Ödeme Devresi Duyarlılık ve Başabaş Noktası Analizi Şimdiki Değer Tekniklerini Uygulama Bugünkü değer analizi; daha çok gelecekteki para, alacak ve borçlarının şimdiki değerinin belirlenmesi için kullanılır. Bu bize, örneğin bir apartman dairesi, bir petrol kuyusu gibi mal mülkün sağlandığı gelirlerin şimdiki değerlerini belirlememizde yardımcı olur. Eğer gelecekteki gelirler ve giderler bilinirse, uygun bir faiz oranı kullanarak bir malın şimdiki değeri hesaplanabilir. Böylece, bir malın satış ve satın almafiyatının tahmini kolaylaşmış olur. Diğer uygulamalara, hisse senedi ve tahvillerin değerinin hesaplanmasında rastlanır. Şimdiki değer analizinde dikkat edilecek önemli noktalardan biri analiz döneminin verilmesidir. Genellikle işin buna bağlı zaman dönemi içinde yapıldığı varsayılır. Bu durumda, her seçeneğinin sonuçları analiz dönemi veya bazen planlama ufku denilen bu zaman dönemi içinde göz önüne alınmış olur. Ekonomik analiz problemlerinde farklı 3 analiz dönemiyle karşılaşılır 1. Her seçeneğin yararlı ömrünün analiz dönemine eşit olması 2. Seçeneklerin yararlı ömürlerinin analiz döneminden farklı olması 3. Analiz döneminin sonsuz olması 8

9 Ekonomik ömürleri eşit seçeneklerin karşılaştırması Soru: Bir işletme aynı görevi yapacak iki cihazdan birini satın almak durumundadır. Her iki cihazında satın alma maliyetleri Pb, ekonomik ömürleri 5 yıl olup hurda değeri yoktur. A cihazını yıllık PB gelir getirmesi beklenmektedir. B cihazının ise ilk yıl PB olmak üzere her yıl PB azalarak bir gelir getirmesi beklenmektedir. %7 faiz esas alındığında işletme hangi cihazı satın almalıdır? Analiz dönemi olarak her iki cihazında yararlı ömrü olan 5 yıl kolayca seçilebilir. Her iki cihazın da satın alma maliyetleri eşittir, yani sabit girdi söz konusudur. Burada karar ölçütü, gelirlerin şimdiki değeri maksimum olan seçeneği seçerek olacaktır P A Gelirlerin Şimdiki değeri A n=5 yıl A=30000 PB P A Gelirlerin Şimdiki değeri B Çözüm (devam) P A =30000(P/A; %7; 5)=30000(4,100) P A = PB P B =40000(P/A; %7;5)-5000(P/G; %7; 5) P B =40000(4,100)-5000(7,467) P B = PB B cihazının gelirlerinin şimdiki değeri daha büyük olduğundan, bu cihaz tercih edilir. Soru: Bir işletme yüksek bir yerden su taşımak için su kemeri yapmak istiyor. Bu kemer şimdiki gereksinimi karşılayacak boyutta olmak üzere 3 milyar liraya yapılabilir. Ancak 25 yıl sonraki gereksinimi karşılamak üzere, o zaman 3 milyar liralık genişletme yatırımlarına gidecektir. Bir diğer seçenek ise 25 yıl sonraki gereksinimi de karşılayacak şekilde başlangıçta 4 milyarlık bir harcama yapmaktadır. Her iki seçeneğinde kapasitesi 50 yıllık süre için geçerlidir. Bakım giderleri çok düşüktür ve göz önüne alınmamıştır. Faiz oranı %6 esas alındığında, hangi yatırım seçilmelidir. 9

10 P 1 = 3 Milyar + 3 milyar(p/f; %6; 25) P 1 = 3 Milyar Milyon=3.699 Milyar PB P 2 = 4 Milyar PB 1. seçenek seçilir. Soru: Bir satın alma acentesi posta odası için bazı cihazlar almayı düşünüyor. İki farklı imalatçıdan fiyat alıyor. Fiyatların analizi aşağıdaki gibidir. İmalatçı Maliyet Yararlı Ömür Hurda değeri Bosch yıl PB General Elct yıl Pb Her iki imalatçının cihazı da aynı verimle çalışacaktır. Beş yıl analiz dönemi için hangi imalatçının cihazı seçilmelidir? Bakım giderleri eşit ve faiz oranı %7 dir. BOSCH/ P B = (P/F; %7; 5) P B = (0.7130)= PB GENERAL ELECTRIC P G = (P/F; %7; 5) P G = (0,7130)= PB Bu durumda BOSCH firmasının cihazı tercih edilir. Soru: Bir işletme sanayisinde paketleme işlemlerinin gerçekleştiren iki çeşit tartı skalası hakkında kara vermeye çalışıyor. Eğer her skala 6yıl analiz dönemine eşit yararlı ömre sahipse hangisi seçilmelidir? Faiz oranı %8 varsayılmaktadır. Seçenek Maliyet Düzgün Hurda değeri yıllık Gelir (H) Hassas A.Ş PB PB PB (D) Doğru A.Ş PB PB Pb 10

11 Soru: Her iki seçenek için net şimdiki değer (NŞD) hesaplanacaktır. Net Şimdiki Değer= Gelirin Ş. D.- Giderin Ş.D. NŞD H =45000(P/A; %8; 6) (P/F; %8; 6) NŞD H =45000(4,623)+10000(0,6302) NŞD H = NŞD H = PB NŞD D =60000(P/A; %8; 6)+70000(P/F; %8 ; 6) NŞD D =60000(4,623) (0,6302) NŞD D = NŞD D = PB Bu durumda Doğru A.Ş. nin tartı aletleri tercih edilecektir. Ekonomik Ömürleri Farklı Seçeneklerinin Karşılaştırması Şimdiki değer analizinde daima bir analiz dönemi tanımlanmalıdır. Her seçenek bu dönem içinde göz önüne alınmalıdır. Önceki örneklerde her seçeneğin yararlı ömrü analiz dönemine eşit idi. Ancak pek çok durumda seçeneklerin ekonomik ömürleri analiz döneminden farklıdır Bu zorluğu aşmak için, alternatiflerin en küçük ortak kartı (EKOK) analiz dönemi olarak seçilir. Soru: Elektronik cihaz örneğinde General Electric firmasının aletinin10yıl ekonomik ömre veya Bosch un aletlerinin 2 katı ekonomik ömre sahip olduğunu varsayalım. Aynı zamanda General Electric aletlerinin hurda değerini 10 yıl sonunda da PB sabit kaldığını varsayalım. Bu durumda hangi alet tercih edilecektir? Seçeneklerin yararlı ömürlerinin EKOK u analiz dönemi olarak alınır. Böylece analiz dönemi 10 yıl olur. 11

12 Çözüm (Devam) Bosch cihazı için ekonomik analiz 20000PB PB PB 20000PB 10 yıllar Ş.D Gider= ( )(P/F; %7; 5) (P/F; %7, 10) Ş.D = (0,7130)-20000(0.5083) Ş.D.= = pb Çözüm (Devam): General Electric için; PB PB ŞD Gider= (P/F; %7; 10) ŞD Gider= (0,5083) Şd Gider= Pb Bu durumda General Electric firmasının cihaz tercih edilir. 10 Ekonomik incelemeye ilişkin analiz dönemi durumuna göre saptanmalıdır. Teknolojinin hızla değiştiği bazı sanayi dallarında, analiz dönemi daha olmalıdır. Teknolojinin daha yavaş değiştiği bazı sanayi dallarında ise (çelik imalatı gibi) daha uzun analiz dönemi kullanılabilir (10-20 yıl gibi). Devlet yatırımlarında (alt yapı gibi) ise bu dönem 50 veya daha fazla yıldır. Görüldüğü gibi analiz dönemi olarak seçeneklerin ekonomik ömürlerinin EKOK unun alınması her zaman geçerli bir yaklaşım değildir. Yukarıdaki örnekte, eğer seçeneklerden birinin yararlı ömrü7diğerinin 13 yıl olsaydı, bu durumda analiz dönemi 91 yıl olacaktı. Bu analiz dönemi olan 91 yıl, gerçeğe ne kadar uygun olur? Analiz dönemleri seçeneklerinin ekonomik ömürleri bu kadar uzaklaştığında daha uygun bir çözüm bulmalıyız. Analiz dönemi ihtiyaç hissedilen yıl kadar seçilir. Bu yılın sonunda her seçeneğin piyasa değeri tahmin edilir ve hesaplar bu analiz dönemi esas alınarak yapılır 12

13 Bu örnekte bahsedilen hizmet için 10 yıl analiz dönemi ihtiyaç gösterilsin. Bu durunda her iki seçenek için ekonomik analiz aşağıda gösterilen esaslara göre yapılmalıdır. Seçenek 1; Hurda değeri 10. Yıl sonundaki Piyasa Değeri yıllık ömür 7 yıllık ömür İlk Maliyet Yenileme Maliyeti Seçenek 2; İlk Maliyet 13 yıllık ömür 10 yıllık Analiz dönemi 10. Yıl sonundaki Piyasa Değeri Analiz döneminin, seçeneklerinden herhangi birinin ekonomik ömre eşit olması gerekmez. Seçici en uygun analiz dönemi saptayabilir. Analiz dönemi sonundaki seçeneklerin piyasa değerleri iyi tahmin edilmelidir. Soru: 8 yıllık bir analiz dönemi ve %10 faiz oranı kullanarak hangi alternatifin seçilmesi gerektiğine karar veriniz. A B İlk Maliyet Düzgün yıllık kazanç Yaralı ömür (yıl) 4 8 A Alternatifi; NŞD A = (P/A;%10;8) (P/F;%10;4) NŞD A = PB B Alternatifi NŞD B = (P/A;%10;8) NŞD B = PB A alternatifi seçilir. 13

14 Soru: Bir mühendis, yeni bir binaya asansör tesis etmek için iki teklif almıştır. Teklifler ve mühendisin asansöre ait değerlendirmesi aşağıdaki gibidir: Firmalar ASSA AŞ. MERSA AŞ Servis Ömrü (yıl) Tesis Maliyeti 45 Milyon PB 54 Milyon PB Mühendisin Tahminleri Onarımları İçeren Yıllık Çalışma Maliyeti Servis Ömrü Sonu Hurda Değer PB/yıl PB PB/yıl PB Mühendisin %10 faiz oranı kullanarak şimdiki değer analiz yapacaktır. Analizi yapınız ve hangi teklifin kabul edilmesi gerektiğini söyleyiniz. ASSA; Pb Pb Pb Pb 10 yıl 10 yıl 10 yıl Pb Pb Pb ASSA nın 30 yıllık maliyetinin şimdiki değeri; NŞDA= (P/A; %10; 30) (P/F; %10; 10) (P/F; %10; 20) (P/F; %10; 30) = PB MERSA; A= Pb Pb Pb 15 yıl 15 yıl Pb Pb MERSA nın 30 yıllık maliyetinin şimdiki değeri; NŞDA= (P/A; %10; 30) (P/F; %10; 15) (P/F; %10; 30) = PB MERSA nın teklifi çok az farkla daha ekonomiktir. Sonsuz Analiz Dönemi: Şimdiki değer analizinde bir diğer zorluk, sonsuz analiz dönemi ile karşılaştığımızda ortaya çıkar. Özellikle devlet yatırımlarında sonsuz dönem kavramı ile karşılaşılır. Bu yatırımlar genellikle alt yapı yatırımlarıdır. Bunlara örnek olarak karayolları, demiryolları, barajlar ve boru hatları gösterilebilir. Bu durumlarda maliyetlerin şimdiki değer analizleri sonsuz analiz dönemi için yapılır. Bu maliyete, kapitalize edilmiş veya indirgenmiş maliyet denir. İndirgenmiş maliyet, servis veya diğer gerekler için kullanılan para giderlerini oluşturan sermayenin şimdiki değeridir. 14

15 Gelecekteki bu giderleri karşılayabilmek için bir fonun oluşturulması veya saklanması gerekebilir. Hazır tutulan bu paranın faiz harcanabilir fakat esas olan bu değildir. Önemli olan bu fonun zaman içinde azaltılmaması, arttırılması esastır. Daha öncede gördüğümüz gibi: Anapara + Dönem Faizi = Dönem Sonu Mİktarı P + P.i = P+i.P Eğer biz ilk dönem elde edilen i.p faizini harcarsak, daha sonraki dönemlerde ana para P, tekrar P+iP miktarına yükselecektir. Böylece biz tekrar i.p miktar kadar harcayabiliriz. Örneğin bir bankaya yıllık %4 faizle Pb yatırmış olalım. Başlangıçtaki Pb parayı azaltılmaksızın her yıl elde edebileceğimiz para ne kadardır? İlk yıl sonunda PB, %4 faiz üzerinden 800 Pb para kazandırır. Eğer bu kazanılan para çekilirse, banka hesabımızda yine Pb olur. Bu Pb 2. yıl sonunda bize tekrar 800 Pb kazandırır. Bu böylece sonsuza kadar devam edebilir ve bana hesabı her zaman PB dir. Yıldan yıla durum aşağıdaki gibidir; Pb 1 yıl Başlangıç P= =20800 Çekilen Para i.p=800 Pb 2 yıl =20800 Çekilen Para i.p=800 Pb 3 yıl =20800 Ve bu şekilde devam eder. Böylece, ilk şimdiki P miktarı azalmaksızın, her dönem sonu çekilebilen, her döneme ait ve i.p değerine eşit bir A yekünü söz konusudur. Bu bizi aşağıdaki temel bağıntıya götürür; Bu bağıntı indirgenmiş maliyet hesaplarının anahtarıdır. Maliyetlerin karşılanabilmesi için gerekli olan sermaye yukarıdaki bağıntıdan elde edilen P miktarı değerindedir. Eğer istenilen görev veya servisin bedeli A miktarını karşılaştırabilirsek gerekli sermaye miktarı P yi hesaplayabiliriz 15

16 Soru: Bir teçhizat için her yılki bakım gideri Pb ise ve faiz %4 kabul edilirse, bu gideri karşılayabilmek için ne kadar para biriktirilmelidir. P = A/i =5000/0.04 = Pb Soru: Orta yaşlı bir bayan, varlığının büyük bir kısmını hayır kurumlarına bağışlamaya v kendisine geçinebilecek karar para ayırmaya karar vermiştir. İhtiyaçları için, ayda PB nin yeterli olacağını düşünmektedir. Soru(devam): Bankada aylık bileşik %5 faiz ödeyen bir hesap açtıracaktır. Her ayın sonuda Pb çekecektir. Öldüğü zaman,hesabında kalan paranın yeğenine kalmasını istemektedir. Yaşlı bayan, bir hesap açtırıp, kendisine sürekli olarak her ay Pb getirecek kadar yeterli miktarda para yatırırsa, yeğeni o öldüğünde ne kadar para alacaktır? P= /0.05= Pb Halası öldüğünde yeğen alıcaktır. Bu bölümde şimdiye kadar iki seçenekli tartışmalar örneklerle ele alındı. Ancak yatırımlarda 2 den fazla seçenekler söz konusu olabilir. Çok seçenekli problemlerde iki seçenekli problemlerde kullanılan bazı yöntemler ile çözülebilir. Soru: Bir müteahhit dağlarda 6 km uzunluğunda bir tünel inşa etmek için anlaşma yapmaya karar verir. 5 yıllık inşaat sürecinde, inşaat sahası yakınındaki bir çaydan su ihtiyacını karşılayabilecektir. Soru(devam): Ana inşaat sahasına suyu taşımak için bir boru hattı yapılması gerekecektir. Çeşitli boru boyutları için maliyetler aşağıdaki gibidir: 2'' 3'' 4'' 5'' Boru ve pompanın kurulma maliyeti Pompanın saatlik PB işletme maliyeti Boru ve pompanın 5yıl sonundaki hurda değerlieri birbirine eşit olduğundan, bu değerler göz önüne alınmayacaktır. Pompa her yıl 2000 saat çalışacaktır. Müteahhiddin vermeye razı olduğu faiz oranı veya sermaye maliyeti %7 dir. Hangi tip boru hattı tercih edilir? 16

17 2'' 3'' 4'' 5'' Kurulum Maliyeti x2000x(P/A; %7; 5) x2000x x2000x x2000x Maliyetin Şimdiki Değeri Şimdiki değer maliyeti en düşük olan 3'' boyutlu boru hattı seçilir. Soru: Bir yatırımcı kasabanın ucunda ile satın alabileceği küçük bir parselde ne yapılabileceğini öğrenmek için danışman firmaya Pb öder. Danışman firmanın raporlarında uzmanlar 4 seçenek önerirler. Seçenek Arazi ile ilgili toplam yatırım Yıllık net düzgün gelir 20 yılın sonundaki değeri Hiçbirşey Sebze Pazarı Benzin İstasyonu Küçük Motel Sermaye maliyeti %10 varsayıldığında, yatırımcı ne yapmalıdır? A seçeneği: Bir şey yapmama NŞD=0 B seçeneği: Sebze Pazarı NŞD= (P/A; %10; 20) (P/F; %10; 20) NŞD= (8,514) (0,1486) NŞD= Pb C seçeneği: Benzin İstasyonu NŞD: (P/A; %10; 20) (P/F; %10; 20) Çözüm(devam); NŞD= NŞD= Pb D seçeneği:küçük Motel NŞD = (P/A; %10; 20) (P/F; %10; 20) NŞD= = Pb B,C,D, seçeneklerinin net şimdiki değerleri negatif olduğundan, şimdiki değeri 0 olan A seçeneği seçilir. Bu durumda yatırımcı araziyi satın almayacaktır. 17

18 Yatırım için danışman ücreti olarak Pb ödenmiştir. Bu para geçmiş bir gider olduğu için buna batık maliyet denir. Soru: Bir maden şirketi, kömür çıkarmak amacıyla Pb ine bir arazi satın alma projesini gündeme getirmiştir. Kömür madenin sağlayacağı yıllık net kazanç Pb tahmin ediliyor. 10 yıllık yararlı ömür sonunda şirket PB harcayarak bu araziyi tarıma elverişli hale getirmekle yükümlüdür. Yıllık faizoranı %10 olduğuna göre proje uygun mudur? Yatırım fırsatını aşağıdaki nakit kışı ile tanımlayabiliriz. Yıl Nakit akışı NŞD= (P/A; %10, 10) (P/F; %10; 10) NŞD= (6,145) (0.3855)= PB Soru: % 8 faiz esas alınarak hangi seçenekler tercih edilir. Yıl A Seçeneği B Seçeneği Ş.D. Gelir Ş.D.= (P/A; %8; 8) (P/A; %8; 4) (P/G; %8; 4); Ş.D= (5,747) (3,312) (4,650)= Pb Ş.D. Maliyet= Pb NŞD= = Pb 18

19 Çözüm(Devam): Ş.D. Gelir Ş.D.= (P/A; %8; 8) +( (P/F; %8; 1) (P/G; %8; 4)(P/F; %8; 4); Ş.D= (5,747) (0,9259) (4,650)(0,7350)= Pb Ş.D. Maliyet= Pb NŞD= = Pb A seçeneği tercih edilir. 19

Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri

Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri Faiz: Paranın maliyeti Ekonomik Eşdeğerlik Faiz Formülleri Özel Eşdeğerlik Hesaplamaları

Detaylı

PARA-ZAMAN İLİŞKİSİNİN PRENSİPLERİ

PARA-ZAMAN İLİŞKİSİNİN PRENSİPLERİ PARA-ZAMAN İLİŞKİSİNİN PRENSİPLERİ KONU-3 EMY 521 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 1 PARA-ZAMAN İLİŞKİSİNİN PRENSİPLERİ KONULAR Sermaye Getirisi Faizin Menşei Basit Faiz Bileşik Faiz Muadillik kavramı Nakit akış

Detaylı

MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖDEV SORULARI

MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖDEV SORULARI MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖDEV SORULARI ÖDEV TESLİM TARİHİ: 29 Aralık 2015 salı (Son Hafta) Ders Saatlerinde (ij öğrenci no.nuzun son iki rakamıdır, mesela öğrencinin numartasında son

Detaylı

FİNANSMAN MATEMATİĞİ

FİNANSMAN MATEMATİĞİ FİNANSMAN MATEMATİĞİ Serbest piyasa ekonomisinde, sermayeyi borç alan borç aldığı sermayenin kirasını (faizini) öder. Yatırımcı açısından faiz yatırdığı paranın geliridir. Başlangıçta yatırılan para ise

Detaylı

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM 307 Mühendislik Ekonomisi Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Oda No:850 Telefon: 231 74 00/2850 E-mail: zulal@mmf.gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi Endüstri

Detaylı

INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü

INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri Nominal

Detaylı

1) Bir kişi her ay 8000 lira taksit almak üzere 35 ay aylık % 7 bileşik faizle bir buzdolabı almıştır.

1) Bir kişi her ay 8000 lira taksit almak üzere 35 ay aylık % 7 bileşik faizle bir buzdolabı almıştır. Örnekler 1) Bir kişi her ay 8000 lira taksit almak üzere 35 ay aylık % 7 bileşik faizle bir buzdolabı almıştır. a) Buzdolabı 35 ay sonra alınacak olsa kaç liraya alınabilir? b) Buzdolabının bugünkü peşin

Detaylı

Alternatif Karşılaştırma Metotları

Alternatif Karşılaştırma Metotları Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Karşılaştırma Metotları-1 Alternatif Karşılaştırma Metotları Minimum çekici getiri oranı (Minimum attractive rate of return- MARR) Eşdeğer Kıymet

Detaylı

PROBLEM 1: Bir pompanın üretim aşamasındaki sabit ve değişken maliyetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tabloya göre

PROBLEM 1: Bir pompanın üretim aşamasındaki sabit ve değişken maliyetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tabloya göre PROBLEM 1: Bir pompanın üretim aşamasındaki sabit ve değişken maliyetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tabloya göre a) 5000 birim yılda satış yapıyorsa satış fiyatı ne olmalıdır ki, firma başabaş

Detaylı

Alternatif Karşılaştırma Metotları

Alternatif Karşılaştırma Metotları Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Karşılaştırma Metotları-2 Alternatif Karşılaştırma Metotları Minimum çekici getiri oranı (Minimum attractive rate of return- MARR) Geri Ödeme Süresi

Detaylı

Bölüm 3. Gelecekteki Değer

Bölüm 3. Gelecekteki Değer Bölüm 3 Paranın Zaman Değeri İşlenecek Konular Gelecekteki Değer ve Bileşik Faiz Bugünkü Değer Çoklu Nakit Akımları Sonsuz ödemeler ve Anüiteler Fiili Yıllık Faiz Oranları Gelecekteki Değer Gelecekteki

Detaylı

PARANIN ZAMAN DEĞERİ Time value of Money

PARANIN ZAMAN DEĞERİ Time value of Money T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering ENM 211 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ PARANIN ZAMAN DEĞERİ Time value of Money Bileşik ve Basit Faiz Eşdeğerlilik Tek-ödeme

Detaylı

ALTERNATİFLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİFLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİFLERİN KARŞILAŞTIRILMASI KONU-5 EMY 521 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 1 ALTERNATİFLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bu dersin temel amacı ekonomik analiz ve farklı alternatifler arasında karşılaştırma yapılması

Detaylı

FAİZ FAKTÖRLERİ VE TARIMSAL MEKANİZASYON YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANIMI

FAİZ FAKTÖRLERİ VE TARIMSAL MEKANİZASYON YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANIMI 60 FAİZ FAKTÖRLERİ VE TARIMSAL MEKANİZASYON YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANIMI Interest Factors And Their Usage In Evaluation Of The Agricultural Mechanization Investments ÖZET A. IŞIK 1 Bir

Detaylı

Faiz: Paranın Maliyeti Ekonomik Denklik Faiz Formüllerinin Gelişimi Geleneksel Olmayan Faiz Hesaplamaları. Bölüm 4 Zaman Paradır CHAN S.

Faiz: Paranın Maliyeti Ekonomik Denklik Faiz Formüllerinin Gelişimi Geleneksel Olmayan Faiz Hesaplamaları. Bölüm 4 Zaman Paradır CHAN S. Faiz: Paranın Maliyeti Ekonomik Denklik Faiz Formüllerinin Gelişimi Geleneksel Olmayan Faiz Hesaplamaları Bölüm 4 Zaman Paradır 1 Paranın Zaman PARK Değeri S. CHA kazançtır. Para zaman değeridir. Çünkü

Detaylı

Değerlemenin Temelleri. Ders 2 Finansal Yönetim, 15.414

Değerlemenin Temelleri. Ders 2 Finansal Yönetim, 15.414 Değerlemenin Temelleri Ders 2 Finansal Yönetim, 15.414 Bugün Değerlemenin Temelleri Bugünkü değer Paranın Fırsat maliyeti Okuma Brealey ve Myers, 2. ve 3. Bölümler Değerleme Uygulamalar Gerçek varlıklar

Detaylı

YENİLEME / MUHAFAZA ETME (REPLACEMENT / RETENTION)

YENİLEME / MUHAFAZA ETME (REPLACEMENT / RETENTION) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ -10 / MUHAFAZA ETME (REPLACEMENT / RETENTION) Haz.: Doç. Dr. Ahmet DEMİRER KAYNAKLAR: 1-Mustafa KUTANİŞ, SAÜ. İnşaat Müh. Ders notları, 2014.

Detaylı

PROJE ANALİZİNDE KULLANILAN TEKNİKLER Kubilay Kavak Mart-2012 A) TEMEL BİLGİLER Temel Tanımlar Proje Analizi: Bir yatırımın yaratacağı faydaları ve yol açacağı maliyetleri karşılaştırarak yatırım teklifinin

Detaylı

Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona

Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona göre yapılır. Bugün paranızı harcamayıp gelecekte harcamak

Detaylı

PARA-ZAMAN İLİŞKİSİNİN UYGULAMALARI

PARA-ZAMAN İLİŞKİSİNİN UYGULAMALARI PARA-ZAMAN İLİŞKİSİNİN UYGULAMALARI KONU : 4 EMY 521 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 1 PARA ZAMAN İLİŞKİSİNİN UYGULAMALARI Para-Zaman ilişkisi düşünülecek olursa Mühendislik Ekonomisinin temel bazı metotlarının

Detaylı

MADEN İŞLETME EKONOMİSİ MADEN İŞLETME EKONOMİSİ

MADEN İŞLETME EKONOMİSİ MADEN İŞLETME EKONOMİSİ MADEN İŞLETME EKONOMİSİ DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES MÜHEND SL K FAKÜLTES YAYINLARI NO: 223 MADEN İŞLETME EKONOMİSİ Prof. Dr. Halil KÖSE Doç. Dr. Bayram KAHRAMAN (4. BASKI ) 223 Prof. Dr. Halil KÖSE Doç. Dr.

Detaylı

Mühendislik Ekonomisi

Mühendislik Ekonomisi Mühendislik Ekonomisi PARANıN ZAMAN DEĞERİ 2 3.PARANIN ZAMAN DEĞERİ Üretim araçlarının satın alınması, imâl edilmesi, kiralanması gibi ekonomik seçeneklerin bulunduğu durumlarda, seçenekler arasından ekonomik

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

Değer4. Doç.Dr. Oktay Taş. Net Şimdiki Değer. =PV(rate;nper;pmt;fv;type) =PV(faiz;dönem sayısı;ödeme;gelecek değer;dönem başı veya sonu)

Değer4. Doç.Dr. Oktay Taş. Net Şimdiki Değer. =PV(rate;nper;pmt;fv;type) =PV(faiz;dönem sayısı;ödeme;gelecek değer;dönem başı veya sonu) Şimdiki Değer =PV(rate;nper;pmt;fv;type) =PV(faiz;dönem sayısı;ödeme;gelecek değer;dönem başı veya sonu) Üç yıl sonra 450 TL'lik bir hesaba sahip olmak isteyen bir kişi, yıllık %20 faiz veren bir bankaya

Detaylı

FİNANSAL MATEMATİK. Oğuzhan ın 10 yıllık dönem müddetince yaptığı toplam ödeme aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmektedir?

FİNANSAL MATEMATİK. Oğuzhan ın 10 yıllık dönem müddetince yaptığı toplam ödeme aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmektedir? FİNANSAL MATEMATİK SORU 1 Oğuzhan 10 yıl süreli 10.000 TL lik yıllık %9 efektif faiz ile bir borç almaktadır. Her yılın sonunda, borca ilişkin faizi ve %8 efektif faiz lik borç ödeme fonuna ilişkin ana

Detaylı

Güncellenmiş Faiz Dersi

Güncellenmiş Faiz Dersi Güncellenmiş Faiz Dersi Faiz Nedir Nasıl Hesaplanır? Faiz Nedir? Piyasa açısından bakarsak faizi, tasarruf sahibinin, tasarrufunu, ihtiyacı olana belirli süre için kullandırmasının karşılığı olarak aldığı

Detaylı

Düzensiz ödeme serisi

Düzensiz ödeme serisi Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri-2 Düzensiz ödeme serisi : Aşağıda belirtilen 4 yıllık harcamaları karşılamak için ne kadar para bankaya yatırılmalıdır

Detaylı

GENEL İŞLETME İŞLETMEN. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN

GENEL İŞLETME İŞLETMEN. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN GENEL İŞLETME İŞLETMEN LETMENİN N KURULUŞ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN İşletme denince köşe başındaki bakkaldan büyük bir demir çelik işletmesine kadar çeşitli tipte girişimler söz konusu olabildiğine

Detaylı

Mühendislik Ekonomisi. Ders 1 Mersin Üniversitesi, 2014

Mühendislik Ekonomisi. Ders 1 Mersin Üniversitesi, 2014 Mühendislik Ekonomisi Ders 1 Mersin Üniversitesi, 2014 1 Mühendislik Ekonomisi Alternatiflerin içerisinden ekonomik olarak en uygununu seçebilmemiz için alternatiflerin ekonomik sonuçlarını tahmin etme,

Detaylı

Finans Matematiği. Paranın zaman değeri Faiz kavramı Gelecek ve Şimdiki Değer Anüiteler İskonto

Finans Matematiği. Paranın zaman değeri Faiz kavramı Gelecek ve Şimdiki Değer Anüiteler İskonto Finans Matematiği Paranın zaman değeri Faiz kavramı Gelecek ve Şimdiki Değer Anüiteler İskonto Paranın Zaman Değeri Finansın temel prensibi Elimizde bugün bulunan 1000 YTL bundan bir yıl sonra elimize

Detaylı

Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Ekonomisi Dr. Cenk Budayan Oda No: L-06 E-mail: budayan@selcuk.edu.tr İşlenecek Konular Giriş: Mühendislik ekonomisi nedir, Mühendislik ekonomisinin

Detaylı

12/27/2011. Yenileme kararları. Bu dersin amacı

12/27/2011. Yenileme kararları. Bu dersin amacı Yenileme kararları Bu dersin amacı Elimizdeki varlığı serviste tutmalı mıyız yoksa yeni bir makine ile değiştirmeli miyiz sorusuna cevap vermektir. Bu alternatifler birbirini dışlayan alternatiflerdir,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİDER MÜHENDİSLİĞİ VE DEĞER MÜHENDİSLİĞİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİDER MÜHENDİSLİĞİ VE DEĞER MÜHENDİSLİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİDER MÜHENDİSLİĞİ VE DEĞER MÜHENDİSLİĞİ I. Gider Mühendisliği... 5 Gider Mühendisliğinin Metodolojisi 7, Gider Mühendisliğinde Verimliliğin Ölçülmesi 8, Gider Mühendisliğinin

Detaylı

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK İNŞAAT İŞLERİ HARCAMA TUTARININ BELİRLENMESİ Yapı birim metrekare maliyetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hesaplanarak yayınlanır. Bununla birlikte, özel kişilerin

Detaylı

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ İçerik Değer Kavramı Nominal değer Defter değeri Tasfiye değeri İşleyen teşebbüs değeri Piyasa (borsa) değeri ve Teorik ya da İçsel

Detaylı

MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ

MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin ERDEM Y.T.Ü MAKİNA FAKÜLTESİ Makina Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı A Blok 505a numaralı oda http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/herdem

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI SERMAYE MALİYETİ Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI İçerik Öz Sermaye Maliyeti İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyetinin Yaygın (Adi) Hisse Senedinin Maliyetinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline Göre Özsermaye

Detaylı

KYM363 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Lecture-18 ALTERNATİF YATIRIMLAR DEĞİŞTİRME EKSTRA YATIRIMIN EKSTRA GERİ DÖNÜŞÜ HIZI MARJİNAL YATIRIMLAR

KYM363 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Lecture-18 ALTERNATİF YATIRIMLAR DEĞİŞTİRME EKSTRA YATIRIMIN EKSTRA GERİ DÖNÜŞÜ HIZI MARJİNAL YATIRIMLAR KYM363 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Lecture-18 ALTERNATİF YATIRIMLAR DEĞİŞTİRME EKSTRA YATIRIMIN EKSTRA GERİ DÖNÜŞÜ HIZI MARJİNAL YATIRIMLAR Prof.Dr.Hasip Yeniova E Blok 1.kat no.113 www.yeniova.info yeniova@ankara.edu.tr

Detaylı

Proje Değerlendirme (1) Ders 3 Finansal Yönetim, 15.414

Proje Değerlendirme (1) Ders 3 Finansal Yönetim, 15.414 Proje Değerlendirme (1) Ders 3 Finansal Yönetim, 15.414 Bugün Projeleri Değerlendirme Nakit akışlarının ölçümü Vergi, amortisman ve işletme sermayesi Okuma Brealey ve Myers, Bölümler 6 ve 12.1 ve 12.3

Detaylı

SABİT SERMAYE YATIRIMI VE SERMAYE BÜTÇELEMESİ. Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL

SABİT SERMAYE YATIRIMI VE SERMAYE BÜTÇELEMESİ. Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL SABİT SERMAYE YATIRIMI VE SERMAYE BÜTÇELEMESİ Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL SERMAYE BÜTÇELEMESİNİN YERİ SABİT YATIRIMLARIN SINIFLANDIRILMASI İşletme bilimi açısından, belli bir üretim gücünün elde

Detaylı

GES YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİZİBİLİTESİ

GES YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİZİBİLİTESİ GEKA YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI GES YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİZİBİLİTESİ Yrd.Doç.Dr. Erol YENER 1 Yatırım ve Yatırım Projesi Yatırım : Uzun dönemde gerçekleşmesi beklenen faydalar için

Detaylı

Mühendislik Ekonomisi

Mühendislik Ekonomisi Mühendislik Ekonomisi Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Orhan TORKUL Dersi Verenler Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir HIZIROĞLU Yrd. Doç. Dr. Tijen ÖVER ÖZÇELİK Dr. Halil İbrahim CEBECİ Dersin

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ilişkin

Detaylı

BÖLÜM 1 BASİT İÇ FAİZ

BÖLÜM 1 BASİT İÇ FAİZ BÖLÜM 1 BASİT İÇ FAİZ 1-) Ne kadar para 100 günde aylık %3 faiz oranından 200 TL faiz getirir? 2-) Yıllık %40 faiz üzerinden 9 ayda 500 TL faiz getiren anapara kaç TL dir? 3-) Bir anapara aylık yüzde kaç

Detaylı

FİNANSAL HESAPLAMALAR

FİNANSAL HESAPLAMALAR FİNANSAL HESAPLAMALAR Finansal değerlendirmelerin tutarlı ve karşılaştırmalı olabilmesinin yanı sıra kullanılan kaynakların maliyet, yapılan yatırımların alternatif getiri analizlerini yapabilmek amacıyla;

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

3- ARİTMETİK İFADELERİN YAZILMASI. M.İLKUÇAR - imuammer@yahoo.com

3- ARİTMETİK İFADELERİN YAZILMASI. M.İLKUÇAR - imuammer@yahoo.com 3- ARİTMETİK İFADELERİN YAZILMASI 3.1- Aritmetiksel operatörler Operatör Anlamı + Toplama - Çıkarma * Çarpma / Bölme % Kalanlı Bölme ^ Üs alma ( ) Parantez = Atama Aritmetik operatörlerde işlem öncelik

Detaylı

Firma Değerlemesi (1) Ders 6 Finansal Yönetim 15.414

Firma Değerlemesi (1) Ders 6 Finansal Yönetim 15.414 Firma Değerlemesi (1) Ders 6 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Firma Değerlemesi Temettü iskonto modeli (DDM) Nakit akışı, karlılık ve büyüme Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 4 Firma Değerleme WSJ haberine göre

Detaylı

Sınav esnasında ders notları ve ders kitabını kullanmaya da izinlisiniz. Ayrıca hesap makinesi veya dizüstü bilgisayar da kullanabilirsiniz.

Sınav esnasında ders notları ve ders kitabını kullanmaya da izinlisiniz. Ayrıca hesap makinesi veya dizüstü bilgisayar da kullanabilirsiniz. MASSACHUSETTS TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Jonathan Lewellen Finansal Yönetim 15.414 Güz 2001 Final Sınavı 2 Talimatlar: Sınav için 1 saat 20 dakikanız bulunmaktadır. Tam kredi alabilmeniz için ayrılan sürenin

Detaylı

İŞL-514 Finansal Yönetim. Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası. Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası. Bahar 2012-2013 1

İŞL-514 Finansal Yönetim. Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası. Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası. Bahar 2012-2013 1 Bölüm 5 Hisse Senetleri Nasıl Değerlenir? İşlenecek Konular Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasaları Piyasa, Defter ve Tasfiye Değerleri Hisse Senetlerinin Değerlemesi (Kar payı İskonto Modeli) Kar payı

Detaylı

Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası

Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası Bölüm 5 Hisse Senetleri Nasıl Değerlenir? İşlenecek Konular Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasaları Piyasa, Defter ve Tasfiye Değerleri Hisse Senetlerinin Değerlemesi (Kar payı İskonto Modeli) Kar payı

Detaylı

Finansal Yönetim, 15.414. Prof. Jonathan Lewellen. MOT Programı, 2003 Yaz dönemi

Finansal Yönetim, 15.414. Prof. Jonathan Lewellen. MOT Programı, 2003 Yaz dönemi Finansal Yönetim, 15.414 Prof. Jonathan Lewellen MOT Programı, 2003 Yaz dönemi Hazırlıklar Okuma Brealy ve Myers, Principles of Corporate Finance Ders notları Okuma paketi + örnekler İnternet sayfaları

Detaylı

Etki Analizinin Aşamaları

Etki Analizinin Aşamaları Analitik Araçlar ve Veri Toplama Çalıştayı 15-16 Nisan 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Roman Ladus Oturum 6 Etkilerin Ölçülmesi Etki Analizinin Aşamaları Etkilerin Değerlendiril-mesi ve Opsiyonların Karşılaştırılması

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Ayşegül İşcano glu Çekiç Trakya University-Department of Econometrics Hafta 4 Giriş BÖLÜM B:Değerleme 1 Tahvil Değerleme Giriş Tahvil Değerleme Tahvillerin fiyatını

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLLERİ

TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLLERİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLLERİ YATIRIMCI KILAVUZU İÇİNDEKİLER I. GENEL HUSUSLAR...1 II. TAHVİLİN YAPISI...1 1. VADE...1 2. İHRAÇ YÖNTEMİ...1 3. REEL

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

KAPİTALİZASYON ORANI 1.YILDAKİ GELİR DEĞER DEĞER I R V DIREKT KAPİTALİZASYON

KAPİTALİZASYON ORANI 1.YILDAKİ GELİR DEĞER DEĞER I R V DIREKT KAPİTALİZASYON DİREKT KAPİTALİZASYON Giriş Gelir bazlı mülk değerleme, iki ayrı yaklaşım baz alınarak yapılabilir. Direkt ya da doğrudan kapitalizasyon denilen ve mülkün yalnızca bir yıllık stabilize getirisini baz alan

Detaylı

Büyük Resim: 2. Kısım - Değerleme

Büyük Resim: 2. Kısım - Değerleme Değerleme 1 Büyük Resim: 2. Kısım - Değerleme A. Değerleme: Serbest Nakit Akışları ve Risk 1 Nisan Ders: Serbest Nakit Akışları Değerlemesi 3 Nisan Vaka: Ameritrade B. Değerleme: AOSM (WACC) ve DBD (APV)

Detaylı

Ders 1: Faiz Hesapları

Ders 1: Faiz Hesapları Ödeme Ödeme Ders 1: Faiz Hesapları Ankara Üniversitesi Giriş Ödeme Ödeme Günlük yaşamımızda bizi faiz kavramıyla karşılaştıran birçok durum vardır. Örneğin, bankaya yatırılan para faiz getirecektir, bankada

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: TÜKETİM, TASARRUF VE YATIRIM FONKSİYONLARI

MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: TÜKETİM, TASARRUF VE YATIRIM FONKSİYONLARI MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: TÜKETİM, TASARRUF VE YATIRIM FONKSİYONLARI Harcama yöntemine göre yapılan GSYİH hesaplaması GSYİH = C + I + G şeklinde idi. Biz burada GSYİH ile MG arasındaki farkı bir

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Sağlık Kurumlarında

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE AKTÜERLİK SINAVLARI FİNANSAL MATEMATİK SINAV SORULARI

BİRİNCİ SEVİYE AKTÜERLİK SINAVLARI FİNANSAL MATEMATİK SINAV SORULARI BİRİNCİ SEVİYE AKTÜERLİK SINAVLARI FİNANSAL MATEMATİK SINAV SORULARI SORU 1: Ata nın 10 000 TL lik varlığı yıllık % 5 efektif faiz oranı ile değerlendirilmektedir. Bu fon ile 7. yılın sonunda başlayan

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Amortisman (Asset Depreciation)

Amortisman (Asset Depreciation) Amortisman (Asset Depreciation) Amortisman Ülkemizde amortisman mevzuu Vergi Usul Kanunumuzun (V.U.K.) 313. maddesinde açıklanmıştır. Vergi Usul Kanununun 313. maddesine göre amortismanın konusunu; İşletmede

Detaylı

YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ YATIRIMLARI ĠLE ĠġTĠGAL EDEN FĠRMALARIN DEVRALMA VE BĠRLEġME ĠLE ĠLGĠLĠ YAġADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ

YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ YATIRIMLARI ĠLE ĠġTĠGAL EDEN FĠRMALARIN DEVRALMA VE BĠRLEġME ĠLE ĠLGĠLĠ YAġADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ YATIRIMLARI ĠLE ĠġTĠGAL EDEN FĠRMALARIN DEVRALMA VE BĠRLEġME ĠLE ĠLGĠLĠ YAġADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ M. Aykut KELECĠOĞLU, Ankara 2011. Ülkemizde atıl durumda olan YEK potansiyeli

Detaylı

AĞUSTOS 2013 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI FİNANSAL EKONOMİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ VE DÜZELTME CETVELİ

AĞUSTOS 2013 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI FİNANSAL EKONOMİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ VE DÜZELTME CETVELİ AĞUSTOS 2013 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI FİNANSAL EKONOMİ ERS KİTABINA İLİŞKİN OĞRU YANLIŞ VE ÜZELTME CETVELİ YANLIŞ 1- Ünite 1, Sayfa 17 deki Organize ve Organize Olmayan Piyasalar başlığının altındaki 3.

Detaylı

Mali Analiz Teknikleri

Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablo analizi (Yatay Analiz) Yüzde Analizi (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) Oran Analizi ORAN ANALİZİ Bir işletmenin mali tablolarında yer

Detaylı

KYM363 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ L14 KARLILIK ANALİZİ YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞ HIZI

KYM363 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ L14 KARLILIK ANALİZİ YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞ HIZI KYM363 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ L4 KARLILIK ANALİZİ YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞ HIZI Prof.Dr.Hasip Yeniova E Blok.kat no.3 www.yeniova.info yeniova@ankara.edu.tr yeniova@gmail.com YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞ HIZI Sermayenin

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Başlangıç Yatırımı Üretim ve hizmet süreçlerinin araştırılması yapılacak yatırım konusunda gerekli bilgileri sağlar. Bu bilgiler ile yatırım kalemlerinin özellikleri

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi 11 Menkul Kıymetlerin uygulaması 1. İşletme 1 kasım tarihinde 30.000,- TL nakit para 25.000,- TL ticari mal ile işe başlamıştır. 2. İşletme 2 kasım tarihinde ziraat bankasına 5.000,- TL yatırmak suretiyle

Detaylı

Opsiyonlar(2) Ders 20 Finansal Yönetim 15.414

Opsiyonlar(2) Ders 20 Finansal Yönetim 15.414 Opsiyonlar(2) Ders 20 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Opsiyonlar Opsiyon fiyatlama Uygulamalar: Kur riski ve dönüştürülebilir bonolar Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 20, 21 Opsiyonlar Elinde bulunduran kişiye

Detaylı

Değerleme Serbest Nakit Akışları. Katharina Lewellen Finans Teorisi II 2 Nisan, 2003

Değerleme Serbest Nakit Akışları. Katharina Lewellen Finans Teorisi II 2 Nisan, 2003 Değerleme Serbest Nakit Akışları Katharina Lewellen Finans Teorisi II 2 Nisan, 2003 1 Değerleme Araçları Yöneticilerin kilit görevlerinden biri değerlemeler yaparak birbirini dışlayan projeler arasında

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ Page 1 of 7

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ Page 1 of 7 B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ Page 1 of 7 12. HAFTA Geri Anasayfa İleri 12. FAALİYET VE FİNANSMAN KALDIRACI Bir firmanın giderlerinin yapısı ile karlılığı arasındaki ilişki nedir? Bir işletme ne

Detaylı

8.Bölüm Sermaye Maliyeti. Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı

8.Bölüm Sermaye Maliyeti. Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı 8.Bölüm Sermaye Maliyeti Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye maliyeti kavramını hakkında bilgi sahibi

Detaylı

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri İşletme Finansının Temelleri Bölüm 4 Tahvil Değerleme İşlenecek Konular Tahvil Piyasası Faiz Oranları ve Tahvil Fiyatları Cari Getiri ve Vadeye Kadar Getiri Tahvil Getiri Oranları Getiri Eğrisi Şirket

Detaylı

7. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Değerleme Yöntemleri I

7. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Değerleme Yöntemleri I 7. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Değerleme Yöntemleri I Değerleme ve Değer nedir? Bir gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki değerinin

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 27 Mart 2012 1. Özet: Değerleme Yöntemi Ağırlık Piyasa Değeri Hisse Başına (Mn TL) Değerler (TL) Çarpan

Detaylı

1. Kentin çevresi ile birlikte nüfusu ve genel yerleşme alanı aşağı ifadelerden hangisi ile tanımlanır? A) Agrega

1. Kentin çevresi ile birlikte nüfusu ve genel yerleşme alanı aşağı ifadelerden hangisi ile tanımlanır? A) Agrega GAYRİMENKUL DEĞERLEME ÇÖZÜMLÜ TEST 1. Kentin çevresi ile birlikte nüfusu ve genel yerleşme alanı aşağı ifadelerden hangisi ile tanımlanır? A) Agrega B) Çevre Alan C) Aglomerasyon D) Demografik Alan E)

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

Finans Teorisi ve Uygulamaları- WEB SORULARI Ekim-2016

Finans Teorisi ve Uygulamaları- WEB SORULARI Ekim-2016 Finans Teorisi ve Uygulamaları- WEB SORULARI Ekim-2016 Soru-1: İki dönemli binom modelinde 20 TL fiyatlı temettü ödemesiz bir hisse senedi üzerine yazılmış olan ve kullanım fiyatı 22 TL olan Amerikan tipi

Detaylı

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... 3/21/2013. Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... 3/21/2013. Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri İşletme Finansının Temelleri Bölüm 4 Tahvil Değerleme İşlenecek Konular Tahvil Piyasası Faiz Oranları ve Tahvil Fiyatları Cari Getiri ve Vadeye Kadar Getiri Tahvil Getiri Oranları Getiri Eğrisi Şirket

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır.

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır. Ünite 3: Hesap: Hesap, farklı işlemlerin sınışandırılarak zaman içerisinde azalma ve artışların izlendiği çizelgedir. Hesapların Nitelikleri: Finansal tablolar, karar alıcılara aşağıdaki unsurlara ilişkin

Detaylı

Yard.Doç.Dr. Ayhan ÖZER. Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesi

Yard.Doç.Dr. Ayhan ÖZER. Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesi Yard.Doç.Dr. Ayhan ÖZER Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesi Dersin Amacı Yönetim Ekonomisi; yatırım, proje ve yönetim faaliyetlerinde alternatiflerden finansal olarak en mantıklısını seçebilmek için

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-17 Tahvil ve Bono İhraç Edenin Karına Dayalı Ödemeler İçeren Finansal Araçlar

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-17 Tahvil ve Bono İhraç Edenin Karına Dayalı Ödemeler İçeren Finansal Araçlar Bu sıcak konu, müşterisinin mali raporları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS lere) göre hazırlanması gereken (veya ileride gerekecek olan) üye firmalarda çalışan personel ile ilgilidir.

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 13: Sabit Getiri Piyasası. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 13: Sabit Getiri Piyasası. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 13: Sabit Getiri Piyasası Bölüm 1: Giriş Bahar 2003 Hisse Senetleri ve Tahviller Şekil 1: Temmuz 1985, Ekim 2001 tarihleri arasında S&P 500 endeksi, Nasdaq endeksi ve 10 yıllık hazine

Detaylı

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI 20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI SORU 1: Ekte finansal tabloları verilmiş ABC Firması bir ticaret işletmesidir. Bu tabloları

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu ünite tamamlandığında; Alternatif yöntemleri kullanarak IS eğrisini elde edebileceğiz IS eğrisinin eğiminin hangi faktörlere bağlı olduğunu ifade edebileceğiz

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

Net Bugünkü Değer. Bölüm 6 Yatırım Kriterleri - I. Net Bugünkü Değer (NBD) Projenin nakit akımlarının bugünkü değeri eksi başlangıç yatırımı.

Net Bugünkü Değer. Bölüm 6 Yatırım Kriterleri - I. Net Bugünkü Değer (NBD) Projenin nakit akımlarının bugünkü değeri eksi başlangıç yatırımı. Bölüm 6 Yatırım Kriterleri - I İşlenecek Konular Yöntemi Geri Ödeme Süresi Yöntemi Getiri Oranı Yöntemi İç verim oranı Getiri oranı yönteminin tuzakları Sermaye Kısıtlaması Gevşek Kısıtlama Katı Kısıtlama

Detaylı

INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü

INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Bugünkü Değer Analizi Bugünkü Değer Analizi Proje Nakit Akışlarının Tanımlanması Projelerin

Detaylı