ANKARA TERMİNAL KONTROL SAHASI TALİMATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA TERMİNAL KONTROL SAHASI TALİMATI"

Transkript

1 ANKARA TERMİNAL KONTROL SAHASI TALİMATI 15 EYLÜL 2008 I

2 İÇİNDEKİLER DAĞITIM PLANI KISALTMALAR GENEL ESASLAR ESENBOĞA YAKLAŞMA KONTROL İLE AKINCI MEYDANI ARASINDAKİ ANLAŞMA MEKTUBU ESENBOĞA YAKLAŞMA KONTROL İLE 11İNCİ HAVA ULAŞTIRMA ANA ÜS KOMUTANLIĞI ARASINDAKİ ANLAŞMA MEKTUBU ESENBOĞA YAKLAŞMA KONTROL İLE GÜVERCİNLİK MEYDANI ARASINDAKİ OOOANLAŞMA MEKTUBU ETİMESGUT VE AKINCI MEYDANLARI ARASINDAKİ ANLAŞMA MEKTUBU GÜVERCİNLİK MEYDANI-ETİMESGUT MEYDANI-TÜRKKUŞU VE UFUK DANİŞMEND POLİS HELİPORT ARASINDA ANLAŞMA MEKTUBU ESENBOĞA YAKLAŞMA KONTROL İLE UFUK DANİŞMEND POLİS HELİPORTU ARASINDA DÜZENLENMİŞ ANLAŞMA MEKTUBU EKLER II

3 DAĞITIM PLANI ESENBOĞA HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 4.ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI 11.HAVA ULAŞTIRMA ANA ÜS KOMUTANLIĞI HARİTA HAVA GRUP KOMUTANLIĞI GES HAVA GRUP KOMUTANLIĞI ÖZEL HAVA ALAY KOMUTANLIĞI TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİ A.Ş. (TAI) SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER KURULUŞ VE İŞLETMELER İÇİN 50 ADET 40 ADET 20 ADET 10 ADET 10 ADET 20 ADET 2 ADET 2 ADET 2 ADET 10 ADET 10 ADET 2 ADET 2 ADET 1 ADET 100 ADET III

4 KISALTMALAR ACC : Area Control Center / Saha Kontrol Merkezi ADNC : Air Defence Notification Center / Hava Savunma Bildirim Merkezi (HSBM) AGL : Above Ground Level / Yer Seviyesine Nazaran AIP : Aeronautical Information Publication / Havacılık Enformasyon Yayını AMSL : Above Mean Sea Level AoR* : Area of Responsibility APP : Approach Control Office / Yaklaşma Kontrol Ofisi ATC : Air Traffic Control / Hava Trafik Kontrol ATS : Air Traffic Services COP* : Co-ordination Point CTR : Control Zone / Kontrol Bölgesi DF : Direction Finder / İstikamet Bulucu ENR : En-Route ETO : Estimated Time Over Significant Point FIC : Flight Information Center / Uçuş Bilgi Merkezi FIR : Flight Information Region / Uçuş Bilgi Bölgesi FL : Flight Level / Uçuş Seviyesi FT : Feet / Feet FMP : Flight Management Position / Uçuş Yönetim Pozisyonu GAT* : General Air Traffic GMT : Greenwich Mean Time Greenwich / Asal Saati ICAO : International Civil Aviation Organization / Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı IFR : Instrument Flight Rules / Aletle Uçuş Kuralları IAS : Indicated Air Speed IMC : Instrument Meteorological Condition / Aletli Meteorolojik Şartlar KT : Knots Saatte / Deniz Mili LoA* Letter of Agreement MHA : Minimum Holding Altitude / Asgari Bekleme İrtifası MRVA : Minimum Radar Vectoring Altitude / Minimum Radar Vektör İrtifası MSL : Mean Sea Level / Deniz Seviyesine Nazaran MTMA : Military Terminal Control Area / Askeri Terminal Kontrol Sahası NDB : Non-directional Radio Beacon / Yönlendirilmemiş Radio Bikın NM : Nautical Miles / Deniz Mili OAT* : Operational Air Traffic ORCAM :Originating Region Code Assignment Method RAPCON: Radar Approach Control RTF : Radio Telephony RVSM : Reduced Vertical Separation Minimum SSR : Secondary Surveillance Radar RCC : Rescue Coordination Center / Kurtarma Koordinasyon Merkezi SAR : Search and Rescue / Arama ve Kurtarma SCRAMBLE: Milliyeti ve uçuş maksadı teşhis edilemeyen bir uçağın (uçakların) önlenmesi, teşhis edilmesi, gerektiğinde indirilmesi veya düşürülmesi maksadıyla dost uçakların acele kalkış yapmaları SOC : Sector Operation Center / Bölge Harekat Merkezi TMA : Terminal Control Area / Terminal Kontrol Sahası TWR : Aerodrome Control Tower / Meydan Kontrol Kulesi UHF : Ultra High Frequency Ultra / Yüksek Frekans UTC : Coordinated Universal Time / Düzenlenmiş Uluslararası Zaman VHF : Very High Frequency / Çok Yüksek Frekans IV

5 GENEL ESASLAR 1. AMAÇ: Ankara Terminal Kontrol Sahası Talimatının amacı, bu saha içinde yer alan tüm askeri/sivil meydanların uçuş operasyonları ile bu meydanlara dışarıdan gelen ve giden trafiklerin uçuşlarının düzenli ve emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ve giderek artış gösteren hava trafiğinin uçuş emniyetini muhafaza etmek ve geliştirmek için gerek uçucuların ve gerekse ATS hizmeti sağlayan ünitelerin ve ünite personelinin aralarındaki koordinasyonu kolaylaştıracak ve arttıracak usul ve kuralların belirlenerek bir araya toplanmasıdır. 2. KAPSAM: Bu talimat Ankara Terminal Kontrol Sahası içinde yer alan tüm askeri ve sivil kurum ve kuruluşların gerek uçucu ve gerekse ATS hizmeti sağlayan ünite personeli ile bu sahadaki meydanlara veya bu sahaya dışarıdan uçuş düzenleyen uçucuları kapsar. 3. SORUMLULUKLAR: ICAO dökümanlarında ve Türkiye AIP sinde yayınlanmış hava trafik usul ve kurallarının veya bu kitabın içerisinde belirtilen talimatların eksik veya hatalı uygulanmasından doğabilecek ve uçuş emniyetini tehlikeye düşürebilecek hava hadiseleri veyahut bu tür hava hadiselerine yol açabilecek potansiyel eksiklikler ve aksaklıklar SHY Yönetmeliği hükümleri ve Türkiye AIP sinin ENR 1-14 bölümündeki bilgiler çerçevesinde ilgili mercilere bildirilecektir. Uçuş emniyetini etkileyen hava hadiselerinin bildirilmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili olarak gerek uçucu personel ve gerekse ATS personeli tarafından düzenlenecek raporlarda kurumların yazılı,ses ve görüntü kayıtlarının saklanma süreleri dikkate alınacak ve raporlar vakit geçirilmeden ilgililere iletilecektir. Kurumlar ayrıca kendi aksaklık raporlarını kayıt altına alacak ve uçuş emniyetinin sağlanması konusunda kendi iç düzenlemeleri çerçevesinde gerekli işlemleri başlatacaklardır. 4. TANIMLAR: Genel esaslar bölümünde yazılı, yanında * sembolü olan tanımlar AIP de yazılı olup, anlaşma mektuplarında yazılı olan tanımların yerine kullanılacaktır ANKARA TMA *: AN NDB ( N E) merkez ve yarıçapı 42 NM, alt sınırı 4500 feet den (AMSL) başlayarak üst sınırı FL- 240 olan sahadır ESENBOĞA CTR *: N E, N E, N E, N E koordinatları ile belirlenen, alt sınırı yer sathından başlayarak üst sınırı 4500 feet (AMSL) olan sahadır AKINCI CTR *: N E merkez olmak üzere 14 NM yarıçaplı dairenin pist eksenine 4 NM doğusunda piste paralel bir kiriş ile kesildiğinde batıda kalan yarım daire ve alt sınırı yer sathından başlayarak üst sınırı FL 120 dahil olan sahadır ETİMESGUT CTR* : N E, N E, N E, N E koordinatları ile belirlenen, alt sınırı yer sathından başlayarak üst sınırı 5500 feet (AMSL) olan sahadır GÜVERCİNLİK Meydan Trafik Bölgesi: Kuzeyde İstanbul Asfaltı batıda Lojistik Komutanlığı Ordu Donatım 4. Kademe Komutanlığı Yoncalık Tepe Radarı hattı, diğer yönlerde Güvercinlik Kule merkez olmak üzere 3 Nm yarıçaplı dairenin alt sınırı yer sathı, üst sınırı 3900 feet (AMSL) olan sahadır. 1

6 4.6. TEMELLİ CTR: N E, N E, N E, N E koordinatları ile belirlenmiş, alt sınırı yer sathından başlayarak üst sınırı 5500 feet (AMSL) olan sahadır. (EK-17) 4.7 UFUK DANİŞMEND CTR *: Kule ( N E) merkez olmak üzere 3 NM yarıçaplı, batıda N E ve N E kirişi ile kesilen sahanın doğusunda kalan, alt sınırı yer sathından başlayarak üst sınırı 5000 feet (AMSL) olan sahadır. 5. TMA İÇERİSİNDEKİ YASAK/TAHDİTLİ/TEHLİKELİ HAVA SAHALARI: 5.1. YASAK SAHALAR: LTP-6 *:(ANKARA) Merkezi N E olmak üzere 2000 metre yarıçaplı dairenin alt sınırı yer sathından başlayarak üst sınırı 5000 feet (AMSL) olan, 24 saat süre ile yasaklanmış sahadır TAHDİTLİ SAHALAR: a. LTR-1 *:GÖLBAŞI N E, N E, N E, N E koordinatları ile belirlenmiş alt sınırı yer sathından başlayarak üst sınırı 7000 feet (AMSL) olan, 24 saat süre ile tahditlenmiş sahadır. (EK-17) b. LTR-2 *: GÖLBAŞI N E, N E, N E, N E koordinatları ile belirlenmiş alt sınırı yer sathından başlayarak üst sınırı 5500 feet (AMSL) olan, 24 saat süre ile tahditlenmiş sahadır. (EK-17) c. LTR-5 (TEMELLİ CTR): N E, N E, N E, N E koordinatları ile belirlenmiş alt sınırı yer sathından başlayarak üst sınırı 5500 feet (AMSL) olan, 24 saat süre ile tahditlenmiş sahadır. (EK-17) d. LTR-9 ANKARA: N E, N E, N E, N E, N E, N E koordinatları ile belirlenmiş yer sathından başlayarak üst sınırı feet (AMSL) olan askeri ve polis uçak/helikopterleri hariç her türlü VFR trafiğe kapatılmış sahadır. Not: Jet trafikleri ve TAS 180 Knot veya fazla olan hava araçları (NOTAM la belirlenen uçuşlar hariç) LTR-1, LTR-2 ve LTR-5 sahalarında belirlenen üst irtifalar feet in altına inmeyeceklerdir TEHLİKELİ SAHALAR: a. LTD-10 (POLATLI): N E, N E, N E, N E koordinatları ile belirlenmiş alt sınırı yer sathından başlayarak üst sınırı sonsuz olan, 24 saat süre ile tehlikeli sahadır N E boylamının doğusunda kalan saha Askeri Hava Harekat ihtiyaçları için kullanılır. b. LTD-20* (AKINCI): Atış sahası merkezi ( N E) referans olmak üzere yarıçapı 5 NM olan bir dairenin, Akıncı TACAN ın radyalleri uzantısının batısında kalan alt sınırı yer sathı, üst sınırı FL-120 (dahil) olan sahadır. Bu saha aktif olduğu sürece tehlikeli saha olacaktır. c. LTD-21 *:(ANKARA) Merkezi N E olmak üzere 2.5 NM yarıçaplı dairenin alt sınırı yer sathından başlayarak üst sınırı 5000 feet AMSL olan, 24 saat süre ile tehlikeli sahadır. d. LTD-22*(ANKARA): Merkezi N E olmak üzere 2.5 NM yarıçaplı dairenin alt sınırı 2

7 yer sathından başlayarak üst sınırı 6000 feet (AMSL) olan, 24 saat süre ile tehlikeli sahadır. e. LTD-23 (ANKARA): Merkezi N E olmak üzere 2.5 NM yarıçaplı dairenin alt sınırı yer sathından başlayarak üst sınırı 6000 feet (AMSL) olan, 24 saat süre ile tehlikeli sahadır. f. LTD-24 (ANKARA): Merkezi N E olmak üzere 2.5 NM yarıçaplı dairenin alt sınırı yer sathından başlayarak üst sınırı 5000 feet (AMSL) olan, 24 saat süre ile tehlikeli sahadır Madde 5.2.de açıklanan LTR 1 ve LTR 2 sahaları Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Havacılık Okul Komutanlığı, Özel Hava Alay Komutanlığı, Türkkuşu ve Emniyet Genel Müdürlüğü hava araçları eğitim uçuşları için tahsis edilmiştir. TAS 180 KT ve daha fazla olan hava araçlarının bu sahada alçak uçuş yapmaları yasaklanmıştır. Halen Kara Havacılık Okul Komutanlığının ve Kara Havacılık Komutanlığının GGG (Gece Görüş Gözlüğü) uçuş eğitimlerde bu sahada yapılmaktadır. Bu nedenle, bu sahada yapılacak gece eğitim uçuşları öncesinde Güvercinlik Meydan Kontrol Kulesi ile koordine kurulacaktır Paraşüt atma sahaları: a. Bordo 1 sahası: N E, N E, N E, N E koordinatları arasındaki saha, b. Bordo 2 sahası: Büvelek tepe N E merkez olmak üzere 1.5 NM yarıçaplı saha, c. Bordo 3 sahası: Dirsekli bölgesi, N E merkez olmak üzere 1.5 NM yarıçaplı saha, d. Bordo 4 sahası: Ahiboz N E merkez olmak üzere 1.5 NM yarıçaplı saha, e. Şabanözü Atma-Atlatma Sahası: Koordinatları: N E, N E, N E, N E olan saha ve yerden 6500 feet (AMSL) e kadar, C.tesi-Pazar ve tatil günleri haricinde her gün Z saatleri arasında kullanılacaktır. f. Gölbek Atma-Atlatma Sahası: Koordinatları: N E, N E, N E, N E, olan saha ve yerden 6500 Feet (AMSL) e kadar, C.tesi- Pazar ve tatil günleri haricinde her gün Z saatleri arasında kullanılacaktır LTR-1, LTR-2 sahaları içindeki özel eğitimi gerektiren gece VFR uçuşlar için uçuş düzenleyen birlik tarafından 30 dakika önceden Esenboğa APP, HSBM' e, Güvercinlik,Etimesgut ve Danişmend kulelerine haber verilecektir. 6. HAVA TRAFİK KAİDELERİ VE GENEL HÜKÜMLER: 6.1. Türkiye FIR ı dahilinde, ICAO dokümanlarında ve Türkiye AIP sinde yayınlanmış hava trafik usul ve kaideleri uygulanır Ankara FIR ı dahilinde Saha Kontrol salahiyet ve mesuliyeti Ankara ACC ye, Ankara TMA dahilindeki meydanlara yaklaşma kontrol hizmeti salahiyet ve mesuliyeti (Akıncı Tacan alçalmaları hariç) Esenboğa APP a, Ankara TMA dahilindeki her meydanın Meydan Kontrol hizmeti salahiyeti ve mesuliyeti o meydanın Kontrol Kulesine aittir Akıncı güneyinde aktivite (Akıncı jet alçalmaları veya güneye kalkışı) olduğu müddetçe G-8 ve R-32 arasındaki kontrolsuz sahadan doğu istikametinde geçecek veya Ankara TMA içindeki bir meydana inecek IFR trafik, TMA dışında bulunduğu noktadan HAY NDB veya BEY NDB yoluyla müsaade edilecektir. Batıya geçişlerde aynı şarta tabidir. 3

8 6.4. Akıncı TACAN dan istifade ile jet alçalması yapacak uçaklar TACAN ı terk ettikten sonra BEY-ANK NDB leri merkez hattının 10 NM güneyine ve kuzeyine geçinceye kadar FL-200 ın altına alçalmayacaklardır TMA ya kontrollu yollar dışından gelecek IFR / VFR uçaklar TMA sınırına girmeden 10 dakika önce normal olarak Ankara ACC ile, mümkün olmaz ise Esenboğa APP ile (direkt veya imkan bulamazsa TMA dahilindeki kuleler aracılığı ile) temas edip müsaade talep edeceklerdir Esenboğa APP: Esenboğa, Akıncı ve Etimesgut meydanlarına alet alçalması yapan her uçağa ait aşağıda sıralanan bilgileri uçak alçalmaya başlamadan önce ilgili kuleye bildirecek ve bu uçağı, tayin ettiği veya anlaşma mektuplarına göre önceden belirlenmiş devir noktasında ilgili kuleye devredecektir. a. Hava aracının çağrı adı veya işareti b. Tipi c. TMA ya giriş noktası d. Yapacağı alçalmanın adı e. Devir noktası veya devir zamanı f. Varsa diğer trafik bilgisi 6.7. Bütün haberleşmelerde UTC (Z) saati kullanılacaktır Ankara TMA dahilinde yapılacak uçuşlar (7.1.1 ve maddelerinde belirtilenler hariç) ile TMA ya hariçten girecek veya TMA dan harice gidecek bütün uçuşlar için (IFR-VFR) Türkiye AIP sinde belirtildiği üzere bir ICAO uçuş planı doldurulacaktır VFR uçaklara verilecek Hava Trafik talimatlarında araziye nazaran emniyet yükseklikleri ve VFR limitler dikkate alınmak suretiyle bu trafikleri mümkün olduğu kadar IFR trafiğin yolu üzerinden uzaklaştırmak prensibi esas alınacaktır Akıncı, Etimesgut ve Güvercinlik Kuleleri aşağıda sıralanan bilgileri Esenboğa APP e bildireceklerdir. a. İniş/Kalkış istikametlerindeki değişikliği (değişiklik olduğunda) b. Yaklaşma Kontrol tarafından kendisine devredilen uçakla temas ettiğini veya edemediğini, c. Bu uçağın iniş saatini, iniş yapabileceğine kanaat getirdiği zamanı veya pas geçme halinde pas geçişini (pas geçiş halinde derhal müsaade talep edilecektir) d. Pistlerde ve hava şartlarında inişlere tesir edebilecek değişiklikleri e. Altimetre değerini (gerektiğinde) Ankara TMA içerisinde, CTR ların dışında yapılacak tüm uçuşlarda Esenboğa Lokal Basınç Değeri bağlanacaktır Güvercinlik, Etimesgut ve Akıncı Meydanlarından herhangi birini etkileyen ve bu üniteler tarafından uygulanan veya yeniden hazırlanacak olan SID ler, Alet yaklaşma planları ve görerek meydan trafikleri, uçuş emniyetini ihlal edecek şekilde olmayacak ve hazırlanması sırasında her üç ünite arasında görüş birliği sağlanacaktır. 4

9 7. VFR UÇAKLAR: 7.1. VFR uçaklar TMA sınırına girmeden 10 dakika önce Esenboğa APP ile (direkt veya bir kule aracılığı ile) temas etmek suretiyle aşağıdaki malumatı verecekler ve alacakları talimata göre uçacaklardır. Bu çeşit uçaklar TMA dahilindeki meydanlardan kalkışları esnasında da kalkış yaptıkları Kontrol Kulesi aracılığı ile veya kalkışı müteakip derhal Esenboğa APP ile temas etmek suretiyle aşağıdaki malumatı verecekler ve alacakları talimata göre uçacaklardır TMA içerisindeki Güvercinlik, Akıncı, Etimesgut ve Ufuk Danişmend Meydanlarından kalkıp Köşk ve yukarıda belirtilen meydan/heliportlara devlet hava araçları ile yapılacak VFR uçuşlarda uçuş planı doldurulmayacak, ancak kalkmadan önce gidilecek meydan veya bölgeyle ilgili üniteyle koordine kurulacaktır. VIP uçuşlarda ise aşağıdaki bilgiler Esenboğa Yaklaşma Kontrol Ünitesine kalkıştan önce bildirilecektir. a. Hava aracının çağrı adı b.uçak/helikopter sayısı c. Gidiş yeri d. Gidiş amacı e. Muhtemel dönüş zamanı f. VIP kodu Ankara TMA içerisinde yer alan Meydanlardan kalkıp Ankara TMA içerisinde uçuş düzenleyecek sivil trafikler için uçuş planı yerine geçmek üzere Günlük Uçuş Faaliyet Listeleri en geç bir iş günü öncesinden Esenboğa Uçuş Bilgi Merkezine (FIC) ulaştırılacaktır. Bu hava araçlarının iniş /kalkışlarının takibi kalkış yapılan meydandaki hava trafik kontrol ünitesi tarafından yapılacak olup, arama kurtarma ihtiyacı durumunda uçuşa ilişkin bilgiler, kalkış yapılan meydanın hava trafik kontrol ünitesi tarafından vakit geçirilmeden Esenboğa Uçuş Bilgi Merkezine (FIC) iletilecektir TMA ya iniş için girecek veya üzerinden geçecek uçaklar a. Ankara TMA ya giriş noktası veya zamanı b. Uçuş seviyesi c. Ankara TMA içindeki meydanlardan birine iniş yapacaksa bu meydana tahmini varış zamanı d. TMA dahilinde takip edeceği yolu e. TMA sınırını terk ediş zamanı f. ATC tarafından talep edilecek diğer malumat TMA dahilindeki meydanlardan kalkacak uçaklar a. Kalkış saati ve yeri b. Uçuş irtifası veya seviyesi, tırmanıyor ise o andaki irtifası c. TMA içindeki meydanlardan birine iniş yapacaksa tahmini varış zamanı d. TMA dahilindeki takip edeceği yolu e. TMA sınırını terk ediş zamanı f. ATC tarafından talep edilecek diğer malumat 5

10 7.2. VFR uçuş yapan radyo teması sağlayamayan uçaklar TMA içerisinde uçuş yaparlarken CTR lara girmeyeceklerdir (iniş yapacak uçaklar hariç) ve azami 5000 feet AMSL irtifada veya altında VFR limitlere riayet kaydı ile uçuş yapacaklar ve alet alçalma, pas geçme ve kalkış yollarını ihlal etmeyeceklerdir Asgari Emniyet Yükseklikleri: iniş, kalkış ve ilgili otoriteden müsaade alınması hali hariç, uçaklar standart kaidelere göre hareket edeceklerdir Asgari emniyet yüksekliklerinden feragati icap ettiren uçuşlar için (gösteri ve reklam vs.) uçuştan önce yetkili makamlardan uçuş müsaadesi alınması şarttır Genel olarak, VFR uçuşların meskun mahaller üzerinde yapılmasından kaçınılacaktır ANK TMA içerisindeki meydanlardan VFR kalkış yapan uçaklar kendi meydan CTR ları ve çalışma sahaları dışında ESB APP un müsaadesi olmadan VFR 5500 feet (AMSL) in üzerine çıkmayacaklardır Etimesgut Meydanı için Meydan turları, İstanbul Karayolunun kuzeyine, Güvercinlik meydan turları ise Güvercinlik Meydanı güneyine yapılacaktır. Etimesgut Meydanı emercensi pistini kullanan Türkkuşu trafikleri ise meydan turlarını Etimesgut Meydanı güneyinde yapacaklardır VFR uçaklar, batıdan Ankara TMA ya girişte ve Ankara TMA dan batıya uçuşlarında Akıncı CTR ı ile jet aktivitesini kesinlikle ihlal etmeyeceklerdir. Bu amaçla uçuşlar VFR TANGO ( EK-18) rotasını kullanarak yapılacaktır Türkiye AIP sinin ENR sayfasında yayınlanmış olan VFR değerler kullanılacaktır VFR uçaklar, yüksek performanslı harekâtın olduğu meydanlarda (Akıncı, Esenboğa, Etimesgut) yaklaşma ve kalkış sahalarına yakın uçmaktan sakınacaklardır VFR Rotaları: VFR Rotalar, hava trafiğinin yoğun olduğu Terminal Kontrol Sahaları içerisinde, VFR trafiklerin belirli bir düzen içerisinde uçmaları amacıyla düzenlenmiş olup, VFR ve IFR trafikler arasında ayırma yapmak amacıyla kullanılmayacaktır. İlan edilen rotaları kullanmakta olan VFR trafikler Türkiye AIP sinde açıklanan VFR kurallara tabi olup, her türlü ayırma sorumluluğu (bölgede uçuş düzenleyen VFR / IFR trafikler, doğal ve suni mânialar ve meteorolojik hadiseler gibi) uçuşu düzenleyen Pilota aittir. Herhangi bir sebeple ilan edilen VFR rotadan ayrılmak durumunda kalan hava aracının pilotu (meteorolojik şartlar vb.) bu durumu vakit geçirmeden ilgili Hava Trafik Kontrol Ünitesine bildirecek ve rotadan ayrılmasını gerektiren durum sona erdikten sonra ilgili kontrolöre bilgi vererek en kısa sürede VFR Rotaya geri dönecektir. Esenboğa TMA içerisinde bir meydana iniş yapacak radyosuz VFR trafikler, ilgili CTR a alet alçalma, pas geçme ve Standart kalkış rotalarını etkilemeyecek şekilde aşağıda belirtilen rotaları takip ederek gireceklerdir. Esenboğa Meydan Kontrol Ünitesi ile temas kurularak müsaade alınmadıkça CTR kat edilmeyecektir. 1. Esenboğa Hava Limanına iniş yapacak VFR trafikler, TMA ya girişi takiben aşağıda belirtilen noktalardan en yakın olanına uçarak rotaya gireceklerdir. a. WEST 1: PETAR ( N E), CELTIKCI ( N E), SEREN ( N E), SIRKELI ( N E) 6

11 b. WEST 2: SARIOBA ( N E), TURKOBASI ( N E), DOĞAN ( N E), GOLBAŞI KUZEYİ ( N E), ELDAG ( N E ) PECENEK ( N E) c. SOUTH: ELDAG ( N E ), PECENEK ( N E), d. EAST: PECENEK ( N E) e. NORTH: SIRKELI ( N E) 2. Esenboğa Hava Limanından kalkışlarda gidiş istikametine göre yukarıda belirtilen rotaların aksi yönleri takip edilecektir. 3. Devlet uçak ve helikopterleri operasyonel (OAT) uçuşlarında bu uygulamalara tabi değildir. 7.12: VFR Koridorlar ve Çalışma Sahaları: 1. TANGO Koridoru: Koridorun Sınırları: TÜRKOBASI, (394830N E) SARIOBA (395150N E) noktalarını birleştiren hattır. Bu koridoru kullanan uçaklar uçuşlarını 5000 feet ve altında yapacaklardır. Bu koridor, batıdan doğuya ve doğudan batıya geçişlerde uçuş emniyetini sağlamak maksadıyla VFR uçuşlar için tahsis edilmiştir. (EK18) 2. ÇAKMAK Koridoru: ETİMESGUT Meydanından kalkan ve dönen VFR alçak seyrüsefer yapacak uçaklar, kalkıştan sonra SINCAN üzerini 5500 feet MSL'de kat ederek GOLBASI (3948 N E), BEYNAM (3941 N E) ve BALA (3933 N E)'ya kadar 5500 feet MSL irtifayı muhafaza edecekler, BALA ile KESIKKOPRU arasında AGL+500 feet irtifaya kadar inebileceklerdir. ÇAKMAK KORİDORU'NUN genişliği 2 NM.dir. (EK-10) Bu koridoru kullanacak trafikler GOLBASI (3948N 3247E) üzerinde Çakmak Koridorundan LTR-2 sahasına giriş yaptığını MHz frekansından karşılıksız olarak yayın yapacaklar ve LTR-1 ve LTR-2 sahaları içerisinde bulundukları sürece bu frekansta kalacaklardır. 3. ÇEVRE Koridoru: GÜVERCİNLİK Meydanı güney batısından ayrılış ve katılış yapan Güvercinlik Meydanı hava araçları Güvercinlik frekansında N E ile N E hattı güneyinde Çayyolu - Çevreyolu bölgesi kat edişlerinde 4500 feet AMSL dahil olmak üzere altında uçacaklardır. (EK-17) 4. AHLAT Koridoru: GÜVERCİNLİK Meydanı güneyinden ayrılış katılış yapan Güvercinlik Meydanı hava araçları Güvercinlik frekansında N E ile N E hattı güneyinde Ahlatlıbel kat edişlerinde 5500 feet dahil olmak üzere altında uçacaklardır. (EK-17) 5. KOBRA Koridoru: TEMELLİ istikametine ve LTR-1, LTR-2 sahaları içerisindeki gece görüş gözlüğü (GGG) rotalarına gidiş ve dönüşler için ( N E, N E, N E, N E) koordinatları ile sınırlandırılmış olan sahadır. Koridor içerisinde 4000 feet MSL üzerine çıkılmayacaktır.(ek-17) 7

12 6. ETİMESGUT ÇALIŞMA SAHASI: N E, N E, N E, N E, N E koordinatları ile belirlenmiş, alt sınırı 9000 Ft (AMSL), üst sınırı FL 150 olan ve gündoğumu ile gün batımı arasında kullanılan sahadır. 7. GÜVERCİNLİK ULAŞTÜRK TAKTİK UÇUŞ EĞİTİM SAHASI: N E, N E, N E, N E koordinatları ile belirlenmiş, yerden başlayarak 8500 feet e (AMSL) kadar uzanan sahadır (EK 15) Bu saha, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından İnsansız Hava Araçları için üst sınırı feet (AMSL) olacak şekilde NOTAM la ilan edilerek kullanılacaktır. Güvercinlik Ulaştürk Taktik Uçuş Eğitim Sahası Anadolu Kartalı uçuş faaliyetleri esnasında kullanılmayacaktır. Sahanın TAI-IHA Test Uçuş Sahası ile kesişen bölümlerinin kullanımına ilişkin taleplerde öncelik TAI İnsansız Hava Aracı test uçuşlarında olacak ve NOTAM süresince sahada feet irtifaya kadar başka bir uçuş düzenlenmeyecektir. Taraflar (Kara Havacılık Komutanlığı / Güvercinlik, TSK İstihbarat Okul Komutanlığı / Etiler ve 11 Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı / Etimesgut) 9000 feet ve üzeri kullanım için koordine sağlayacakladır. 8. KAYA (EMNİYET) EĞİTİM SAHASI: N E, N E, N E, N E, N E, N E, N E, N E koordinatları ile belirlenmiş alt sınırı yer sathından başlayarak üst sınırı E boylamının batısında 5500 feet (MSL),doğusunda 4500 feet (MSL) dahil olan, 24 saat süre ile tahditlenmiş sahadır. Bu saha içerisine girecek tüm trafikler VHF: MHz yada UHF: MHz frekanslarından Danişmend Kule ile temas edeceklerdir. 9. DERYA ÇALIŞMA SAHASI: N E, N E, N E, N E koordinatları ile belirlenmiş alt sınırı yer sathından başlayarak üst sınırı FL120 (dahil) olan sahadır. Bu saha MSB Harita Gn. K.Hv. Gr.K lığı hava araçlarına tahsis edilmiş olup NOTAM ile aktif hale getirilecek ve Ankara ACC ile koordineli olarak kullanılacaktır. 10. TAI-IHA TEST UÇUŞ SAHASI: N E, N E, N E, N E koordinatları ile belirlenmiş sahadır. (EK-4) Bu saha, TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİ A.Ş. (TAI) tarafından İnsansız Hava Araçları test uçuşları için üst sınırı feet olacak şekilde NOTAM la ilan edilerek kullanılacaktır. Sahanın kullanımına ilişkin taleplerde öncelik TAI İnsansız Hava Aracı test uçuşlarında olacak ve NOTAM süresince sahada feet irtifaya kadar başka bir uçuş düzenlenmeyecektir. 11. TÜRKKUŞU KORİDORU: Çevre yolu üzerindeki YONCA Yaprağı ( N E) ile Dodurga ( N E) hattının üzerinde bulunan çevre yolunun 1 Nm batısı ve 1 Nm doğusu arasında kalan bölgedir. Gidiş ve gelişlerde tüm trafikler çevre yolunu ve yonca yaprağını sol tarafında görecek şekilde koridoru kullanacaklardır. Yonca yaprağı kontrol noktasında 4500 feet AMSL olmak kaydı ile koridor Feet AMSL arasında kullanılacaktır. 8. KALKIŞ USULLERİ: 8.1. Ankara TMA dahilindeki meydanlardan kalkış yapacak uçakların doldurduğu uçuş planları o meydanın ilgili servislerince uçağın kalkışından anlaşma mektuplarında belirtilen sürede veya asgari 30 dakika önce Esenboğa Brifing ofise (AIS) ulaştırılacaktır. (TMA dahilinde ve yakınındaki çalışma sahalarına gidecek VFR uçuşlar hariç) 8.2. Esenboğa kalkışları; Türkiye AIP sinin AD 2 LTAC SID1,1A ve SID 2, 2A sayfalarında açıklanmıştır Akıncı Kalkışları ve özel durumlar; Esenboğa Yaklaşma Kontrol ile Akıncı meydanı arasındaki anlaşma mektubu ekinde açıklanmıştır. 8

13 8.4. Etimesgut Kalkışları; Esenboğa Hava Limanı Başmüdürlüğü ile 11. Hava Ulaştırma Ana Üs K.lığı arasındaki anlaşma mektubu ekinde açıklanmıştır Güvercinlik Kalkışları; Esenboğa Yaklaşma Kontrol ile Güvercinlik meydanı arasındaki anlaşma mektubu ekinde açıklanmıştır Danişmend Kalkışları; Danişmend Polis Heliport ile Esenboğa arasındaki anlaşma mektubunda açıklanmıştır. 9. ANLAŞMA MEKTUPLARI: 9.1. İleride yapılacak Anlaşma mektupları veya değişiklikler bu talimatın içerisine eklenecektir Mevcut Anlaşma Mektupları; a. Esenboğa Yaklaşma Kontrol ile Akıncı Meydanı arasında b. Esenboğa Hava Limanı Başmüdürlüğü ile 11. Hava Ulaştırma Ana Üs K.lığı arasında c. Esenboğa Yaklaşma Kontrol ile Güvercinlik Meydanı arasında d. 4ncü Ana Jet Üs K.lığı, 11.Hava Ulaştırma Ana Üs K.lığı arasında e. Güvercinlik Meydanı-Etimesgut Meydanı, Türk Kuşu ve Ufuk Danişmend Polis Heliport arasında f. Esenboğa Yaklaşma Kontrol ile Ufuk Danişmend Polis Heliportu arasında 10. MUHABERE: SOC ler ile irtibatı olan meydanlar ve ilgili ATC merkezleri arasında bildirecek her nevi uçuş malumatları ve ATC müsaadeleri mevcut SOC devrelerinden ve öncelik verilmek suretiyle ulaştırılacaktır. 11. KISITLAMALAR VE KOORDİNASYON: Birim/Komutanlıklar arasında yapılan özel anlaşma mektupları, Ankara Terminal Kontrol Talimatı Genel Hususlarında belirtilen içeriğin hilafında hususlar içeremez. Olması halinde Ankara Terminal Kontrol Talimatı Genel Hususları geçerli olacaktır. Askeri ve Sivil Hava Trafik personeli arasında ilgililerce karşılıklı koordine ile tespit edilecek zamanlarda, aralarında tatbik olunan usullerde beraberliği sağlamaları, topyekün trafik kontrol sistemine intibakları, birbirlerini ve diğerlerinin problemlerini tanımaları ve uygulamada görülecek aksaklıkları gidermek üzere toplantılar tertip edilecektir. 12. DEĞİŞİKLİKLER: Anlaşma Mektupları ya da Ankara Terminal Kontrol Sahası genel hususları konusunda değişiklik yapmak isteyen Birim / Komutanlık, öncelikle ilgili Birim / Komutanlık olmak üzere tüm ünitelere değişiklik yapılması istenilen konuları içeren toplantı teklif yazısını, planlı toplantı tarihinden en geç 2 ay öncesinde bildirecektir. 9

14 EKLER EK-1 EK-2 EK-3 EK-4 EK-5 EK-6 EK-7 EK-8 EK-9 EK-10 EK-11 EK-12 EK-13 EK-14 EK-15 EK-16 EK-17 EK-18 EK-19 EK-20 EK-21 EK-22 EK-23 : AKINCI SID leri : AKINCI Alçalma Planları ( Alçak ve Yüksek İrtifa) : AKINCI GCI / GCA Alçalma Paterni : F-16, CASA Tecrübe sahaları ve TUSAŞ IHA test uçuş sahası (Ulaştürk) krokileri ve koordinatları : Akıncı Çalışma sahaları krokisi : IFR / VFR şartlarda çalışma sahalarına gidiş ve gelişlerde uygulanacak usuller, patenler, uygulamada kullanılan noktalar ve koordinatları : ETİ VFR Kalkış ve Meydandan uzaklaşmalar : ETİ SID leri : ETİ çalışma sahası : ETİ Alçak S/S ÇAKMAK Koridoru ( R-1 ve R-2 Geçiş) : ETİ Alçalma Planları ( Alçak ve Yüksek İrtifa) : GÜVERCİNLİK SID leri : GÜVERCİNLİK Meydan Turları ve Girişleri : TEMELLİ Meydan Turları : GÜVERCİNLİK ULAŞTÜRK TAKTİK UÇUŞ EĞİTİM SAHASI : GÜVERCİNLİK G.G.G Uçuş Eğitim Bölgesi : KOBRA, AHLAT ve ÇEVRE Koridorları, LTR 1, LTR 2 sahaları ile TEMELLİ CTR (LTR 5) : TANGO Koridoru : ETİ Meydanı Türkkuşu Pisti Meydan Turları : ETİ GCA ve Kara Paternleri. Danişment Meydan Turu ve CTR : KAYA Eğitim Sahası : ESENBOĞA VFR Uçuş Rotaları 10

15 ESENBOĞA YAKLAŞMA KONTROL İLE AKINCI MEYDANI ARASINDAKİ ANLAŞMA MEKTUBU 1. AMAÇ: Bu anlaşma mektubunun amacı ANKARA TMA içinde bulunan AKINCI ATC ile ESENBOĞA APP arasında Genel Hava Trafik (IFR / VFR) ve Operasyonel Hava trafiğine ATS sağlanırken uygulanacak koordinasyon yöntemlerini tanımlamaktır. Bu yöntemler, ICAO ve Eurocontrol ve / veya Ulusal belgelerde belirtilmiş olanlara ilavedir. 1.1 Operasyonel Durum Her iki ATS ünitesi de bu anlaşma mektubunda belirtilen uygulamaları etkileyebilecek, kolaylıklar ve seyrüsefer yardımcılarının operasyonel durumundaki herhangi bir değişiklikten birbirlerini haberdar edeceklerdir. 1.2 Genel Hava Trafik ve Operasyonel Hava Trafiğinin Tanımlanması Genel Hava Trafik (GAT) ICAO kuralları ve koşullarına göre yapılan uçuşlar Operasyonel Hava Trafik (OAT) GAT için belirlenmiş koşullara uymayan kuralları ve uygulamaları uygun otorite tarafından konulmuş uçuşlar. 2. KAPSAM: Bu anlaşma mektubu, ESENBOĞA APP ile AKINCI ATC (TWR/RAPCON) arasındaki hava trafik kontrol hizmetlerinin düzenlenmesinde uygulanacak müşterek esasları kapsar. 3. SORUMLULUKLAR: Bu anlaşma mektubu ile saptanmış hükümlerin yerine getirilmesinden Esenboğa APP, Akıncı TWR, Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi K.lığı personeli ile Akıncı meydanına uçuş yapan personel sorumludur. 3.1 ESENBOĞA APP, ANKARA TMA içerisinde yer alan tüm meydanlara iniş ve kalkış yapan trafikler için Yaklaşma Kontrol hizmeti vermekten sorumludur. ESENBOĞA APP tarafından, AKINCI Trafiğine bu mektup içinde açıklanan esaslar dahilinde hizmet verilecektir. 3.2 AKINCI RAPCON: a. AKINCI CTR ı dahilindeki meydan kontrol hizmetinden, b. ANKARA TMA ı etkileyecek ( AKINCI CTR hariç ) tüm uçuş faaliyetlerini bu mektup içinde açıklanan esaslar uyarınca ESENBOĞA APP a bildirmekten ve yapılacak koordinasyona göre kendi kontrolüne bırakılan uçaklar arasında ayırma yapmaktan sorumludur. 3.3 AKINCI RAPCON, SCRAMBLE için kalkan trafiklere radar hizmeti sağlayıp, gecikmeden ilgili ünitelerle (Ahlatlıbel Radar/Esenboğa app.) temas ettirmekten sorumludur. 3.4 Akıncı CTR, ESENBOĞA APP tarafından talep edilmesi ve AKINCI RAPCON un onayı ile (anılan bölgenin AKINCI Meydanı tarafından kullanılmadığı durumlarda) ESENBOĞA APP tarafından kullanılabilecektir. 11

16 3.5 Sorumluluk sahaları: Birimlerin yatay ve dikey sorumluluk sahaları şu şekildedir: Esenboğa APP Yatay Limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP sinde yayımlandığı gibi (ENR 2,1 3) Dikey Limitleri : 4500 FT AMSL FL Akıncı TWR Yatay Limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP sinde yayımlandığı gibi (AD 2 LTAE - 1) Dikey Limitleri : FT AMSL SFC 4. ESASLAR: 4.1 TANIMLAR: Sorumluluk Sahası: Tek bir ATS ünitesinin hava trafik servisinin sağlamakla sorumlu olduğu boyutları belirli hava sahasıdır Approval Request: Bir ATS ünitesinin diğer bir ATS ünitesinden uçuş süresi, transferin devredileceği kontrol noktasına kararlaştırılmış minimum zamandan daha az olan henüz havalanmamış bir uçak için veya karşılıklı kararlaştırılmış uygulamalarda tanımlanmış durumların dışında uçmak isteyen uçuş halindeki bir uçağın onayı ile ilgili taleptir Expedite Clearance: Bir ATS ünitesinin diğer bir ATS ünitesinden uçuş süresi, transferin devredildiği kontrol noktasına kararlaştırılmış minimum önceden bildirme zamanından daha az olan uçuştaki bir uçak ile ilgili acele klerans talebidir Tırmanma Müsaadesi: Belirli bir uçağın kontrolün devredildiği noktadan önce tırmanması için kontrolü devralacak ünite tarafından verilecek müsaadedir. Not: Kontrolü devredecek ünite aksi kararlaştırılmadığı sürece kendi sorumluluk sahası içinde ayırmadan sorumlu kalmaya devam eder Alçalma Müsaadesi: Belirli bir uçağın kontrolün devredildiği noktadan önce alçaltılması için kontrolü devreden üniteye verdiği müsaadedir. Not: Kontrolü devredecek ünite aksi kararlaştırılmadığı sürece kendi sorumluluk sahası içinde ayırmadan sorumlu kalmaya devam eder Dönüş Müsaadesi: Belirli bir uçağın devredildiği noktadan önce uçuş planı rotasından 45 dereceden fazla olmayacak şekilde kontrolü devralacak ünite tarafından verilen müsaadedir. Not: Kontrolü devredecek ünite aksi kararlaştırılmadığı sürece kendi sorumluluk sahası içinde ayırmadan sorumlu kalmaya devam eder Diğer tanımlar Genel hususlarda açıklandığı gibidir. 4.2 Zonguldak Çaycuma Havaalanına gidiş gelişlerde uygulanacak usuller: Zonguldak Çaycuma Havaalanına gidiş - geliş amacıyla CAY VOR BAG VOR veya CAY VOR ORMAN arasında uçuş düzenleyecek hava araçları için Esenboğa APP gerekli seviye koordinasyonunu Akıncı Yaklaşma ile yapacaktır. 12

17 5. AKINCI ÖZEL TRAFİĞİ VE UYGULAMA USULLERİ: Akıncı meydanında yapılacak uçuşlar ile Akıncı meydanına gelen/giden trafikler, bu kitapta yer alan talimatların yanında Akıncı meydanı ile ilgili aşağıdaki özel usullere ve kurallara da uyacaklardır. a. STANDART ALET KALKIŞ VE ALÇALMA PLANLARI: Akıncı meydanı standart alet kalkış usulleri ve alçalma planları EK-1 ve EK-2 dedir. b. GCI-RAPCON ÇALIŞMALARI (EK-3) YILDIZ CONTROL ile AKINCI RAPCON un hem eğitim hem hakiki şartlarda aşağıda belirtilen kapı noktalarından birine müşterek bir çalışma sonucu radarla trafik devri çalışmasıdır. 1. GÜNEY KAPI NOKTASI : ZIR TACAN 210 Radyali üzerinde ve 25NM mesafedeki nokta olup, 8500 Feet tir. 2. KUZEY KAPI NOKTASI : ZIR TACAN 030 Radyali üzerinde ve 25NM mesafedeki nokta olup, feet tir. c. SCRAMBLE KALKIŞLARI: SCRAMBLE Yurdun savunmasını sağlamak maksadı ile yapılacak hava savunma görevleri ile ilgili gerek hakiki gerekse eğitim amacı ile yapılan kalkışlardır. SCRAMBLE kalkışlarında aşağıda belirtilen usuller uygulanır. 1. VFR koşullarda yapılacak hakiki veya eğitim SCRAMBLE ları için herhangi bir kural ve kısıtlama yoktur. SCRAMBLE talimatını alan pilot tahditsiz olarak görevi yerine getirir. 2. SCRAMBLE görevindeki uçakların ACC ve APP ile temas etmeleri istenmeyecektir. 3. SCRAMBLE malumatı alınır alınmaz AKINCI ATC(TWR/RAPCON) tarafından rota ve irtifa malumatları anında ESENBOGA APP a aktarılacaktır. 4. SCRAMBLE uçakları için ESENBOĞA APP kendi trafiklerini ayarlayacak ancak zaman yeterli değilse ESENBOĞA APP kontrolündeki trafiklerin baş ve irtifalarını sabit tutarak, trafik bilgilerini AKINCI RAPCON a aktaracaktır. 5. Ahlatlıbel Radar kontrolünde olan SCRAMBLE uçaklarının trafik bilgilerini ESENBOĞA APP kontrole aktaracaktır. 6. SCRAMBLE uçuşlarının bitimi AKINCI RAPCON tarafından ESENBOGA APP a bildirilecektir. 7. SCRAMBLE görevine kalkan uçağın ANKARA TMA yı terk edişi, görev esnasında TMA ya tekrar giriş çıkışları AHLATLIBEL Rd. Mvz. K. lığı tarafından ESENBOĞA APP ye bildirilecektir. 6. AKINCI DAN IFR KALKIŞLARDA UYGULANACAK USULLER: 6.1 AKINCI dan yapılacak bütün IFR kalkışlar için, ESENBOĞA APP tan ATC müsaadesi alınmış olacaktır. 6.2 AKINCI dan yapılacak bütün IFR kalkışları uçuş plan özeti, tahmini kalkış saatinden asgari 15 dakika önce AKINCI Kule tarafından ESENBOĞA yaklaşma kontrola aşağıda belirtildiği şekilde bildirilecek, kalkıştaki gecikme 30 dakikadan fazla olacaksa ayrıca bilgi verilecektir. ( Bu uçuşların planları AKINCI tarafından ADNC ye bildirilmektedir.) a. Uçak çağrı adı b. Uçak tipi ve adedi c. Kat edilecek hava yolları ile zaman ve irtifaları d. Kullanılacak SID e. Bağlanacak Transponder Mod-Code f. Dönüşte kullanılacak irtifa, fiks, fikse tahmini varış zamanı 13

18 6.3 Yurt dışına yapılacak IFR uçuşlar için doldurulmuş uçuş planı, AKINCI Kule tarafından ESENBOĞA Brifing e ve ATC müsaadesi için ESENBOĞA Yaklaşma kontrole tahmini kalkış saatinden asgari 1 saat önce yazdırılır. Uçak motor çalıştırma istemeden önce ESENBOĞA APP ile SLOT koordinasyonu yapılır. 6.4 AKINCI meydanından aynı istikamete yapılacak IFR kalkışlarda 5 dakikadan az olmayacak şekilde bir ayırma tatbik edilir. ( Özel görevler için bu ayırma azaltılabilir.) 6.5 AKINCI, kalkış yapan trafiği kendi trafiklerinden ayırdıktan sonra ESENBOĞA APP frekansına gönderecektir. 7. AKINCI YA GELİŞLERDE UYGULANACAK USULLER: 7.1 ANKARA TMA ya girecek trafikler, TMA ya girmeden 5 dakika önce ESENBOĞA APP ile frekanslarından birinde temas ederek müsaade alacaktır. 7.2 AKINCI ya gelen uçaklara ait bilgiler ESENBOĞA APP tarafından ZIR TACAN tahminesinden en geç 10 dakika önce aşağıdaki sıraya göre bildirilecektir. a. Çağrı adı b. Tipi ve adedi c. Geliş meydanı d. Seviyesi e. ZIR TACAN tahminisi f. Varsa diğer bilgiler 7.3 ESENBOGA APP kontrolü altındaki trafiğe gerekli müsaadeyi vermeden önce AKINCI RAPCON ile koordine kurarak, yapılacak olan alçalma tipini ve boş seviyeyi öğrenecektir. Tacan seviye sıralaması, uçakların TACAN a olan mesafelerine göre yapılacaktır ve AKINCI RAPCON a bildirilecektir. 7.4 Alçalma sonunda pas geçen trafik, yapılan alet alçalmasına ait pas geçme usulünü uygulayacak ancak AKINCI ATC(TWR/RAPCON)frekansında kalacaktır. 7.5 AKINCI RAPCON kendisine devredilen trafiklerin mahalli trafik ile ayırmasını yapmaktan sorumludur. 7.6 AKINCI RAPCON günlük eğitim uçuşlarını ( gündüz / gece ) bitimini takiben gecikmeksizin ESENBOĞA APP a bildirir. 7.7 AKINCI RAPCON un gayri faal olması durumunda ilgili üniteler (ESB APP., YILDIZ KONT. Bilgilendirerek Radarsız Yaklaşma usulleri ile hava trafik hizmeti devan edecektir. 8. TECRÜBE SAHALARINA GİDİŞ / GELİŞ USULLERİ: 8.1 TUSAŞ Tecrübe sahaları kullanımında, TUSAŞ uçuş işlemleri tarafından sahaların kullanımı öncesinde Eskişehir ve Akıncı Harekât Kısım Amirlikleri ile koordine kurulacaktır. Bu sahaların kullanım önceliği TUSAŞ dadır. 8.2 F-16, CASA Tecrübe sahaları ve TUSAŞ IHA test uçuş sahası krokileri ve koordinatları (EK- 4) dedir. 8.3 F-16 Tecrübe uçuşunda FL 120 ın üzerindeki kontrollerde, AKINCI RAPCON, ESENBOĞA APP ile koordine seviye tahsisi yapılır. Meydan üzeri kontrolleri takiben trafik ESENBOĞA APP a devredilir. 8.4 IFR gelişlerde 7nci madde esasları, VFR gelişlerde ESENBOĞA APP talimatları uygulanır. 14

19 9. ÇALIŞMA SAHALARINA GİDİŞ /GELİŞ USULLERİ: 9.1 Çalışma sahaları krokisi (EK-5) dedir. 9.2 IFR / VFR şartlarda çalışma Sahalarına gidiş ve gelişlerde uygulanacak usuller, patenler, uygulamada kullanılan noktalar ve koordinatları (EK-6) dedir. 10. MUHABERE KOLAYLIKLARI: 10.1 ESENBOĞA APP ile AKINCI RAPCON arasındaki muhabere kolaylıkları aşağıda açıklanmıştır. a. ESENBOĞA APP - AKINCI ATC(TWR/RAPCON) direkt telefon hattı, b. HSBM telefon, c. PTT Şebekesi : i. AKINCI santral : (4 hat)kule istenecek ii. ESENBOĞA APP : /1153 veya 1614 iii. ESENBOĞA FAX : iv. AKINCI FAX : d. ESENBOĞA APP - AHLATLIBEL Rd. Mvz.K.lığı arasındaki direkt telefon, e Mhz (yukarıdaki imkânlar olmadığında) Her ünite kendinde olan muhabere kolaylıklarını, faal olarak bulundurmaktan sorumludur. 11. GENEL: 11.1 Bu anlaşma mektubu yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve bundan önce yapılmış olan anlaşma mektubunu iptal eder Sona erdirme veya değişiklik önerileri Ankara TMA Talimatı Genel Hususlar Bölümündeki 12. Değişiklikler Maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda yapılacaktır Bu anlaşma mektubu 22/07/ 2008 tarihinde taraflarca imzalanmıştır. 15

20 ESENBOĞA HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ İLE 11 NCİ HAVA ULAŞTIRMA ANA ÜS KOMUTANLIĞI ARASINDAKİ ANLAŞMA MEKTUBU 1. AMAÇ: Bu anlaşma mektubunun amacı ICAO ve ulusal kurallar gereğince ETİMESGUT Meydanı ile ESENBOĞA YAKLAŞMA arasında işbirliği usullerini saptamaktır. 2. KAPSAM: Bu anlaşma mektubu ESENBOĞA YAKLAŞMA personeli ile ETİMESGUT Meydanı personeli ve yaklaşma hizmeti verilen tüm uçuş personelini kapsamına alır. 3. SORUMLULUK: 3.1. ESENBOĞA YAKLAŞMA, Ankara TMA içerisinde yer alan tüm meydanlara iniş ve kalkış yapan trafikler için Yaklaşma Kontrol Hizmeti vermekten sorumludur ETİMESGUT Kule, ETİMESGUT CTR dahilindeki Meydan Kontrol Hizmetinden ve yapılacak koordinasyona göre kendi kontroluna bırakılan uçaklar arasında ayırım yapmaktan sorumludur. 4. ESASLAR: 4.1. TANIMLAR : Ankara TMA Genel Hususlar Başlığı altında tanımlanmıştır. 5. KALKIŞLARDA UYGULANACAK USULLER: 5.1. Kontrol ve koordinasyon işlemini sağlamak amacıyla, kalkış yapacak uçuş ekibi, tahmini kalkış zamanından en geç 30 dakika önce, uçuş planının brifing ofise (AIS) ulaşmasını sağlayacak ve onay (ACK) takibini yapacaktır IFR uçuşları için; a. Etimesgut Kule tarafından motor çalıştırma Esenboğa Yaklaşmaya ikaz edilir ve ATC müsaadesi alınarak ekibe bildirilir. b. Yurt dışı uçuşlarda ETİMESGUT Kule 1 saat önce ESENBOĞA YAKLAŞMA ile SLOT kontrolu yapacaktır. c. Uçağın kalkışından önce IFR planını iptal etmesi halinde ETİMESGUT Kule bu durumu derhal ESENBOĞA YAKLAŞMAYA bildirecektir ANKARA TMA içinde yapılacak IFR/VFR mahalli eğitim uçuşları için aşağıdaki hususlar uygulanacaktır.. a. Devlet hava araçları ile yapılacak VFR uçuşlar için Ankara TMA içerisinde, kalkış yapılan meydana iniş yapılacak ise, uçuş planı doldurulmayacaktır. Etimesgut Meydanından kalkıp Ankara TMA içerisinde uçuş düzenleyecek sivil trafikler için uçuş planı yerine geçmek üzere Günlük Uçuş Faaliyet Listeleri en geç bir iş günü öncesinden Esenboğa Uçuş Bilgi Merkezine (FIC) ulaştırılacaktır. Bu uçakların iniş /kalkışlarının takibi Etimesgut Meydanındaki hava trafik kontrol ünitesi tarafından yapılacak olup, arama kurtarma ihtiyacı durumunda uçuşa ilişkin bilgiler, meydanın hava trafik kontrol ünitesi tarafından vakit geçirilmeden Esenboğa Uçuş Bilgi Merkezine (FIC) iletilecektir. 16

21 b. TMA haricindeki VFR alçak S/S uçuşlarda uçuş planı doldurulacaktır. c. ETİMESGUT Meydanından VFR kalkış yapan trafikler ETİMESGUT Meydan üzerini kalkıştan sonra 5500 feet AMSL de katedeceklerdir.(ek-7) 5.4 ETİMESGUT tan kalkıp yol dışı yapılacak IFR uçuşlar için verilecek ATC müsaadeleri yalnız kontrollu yollar ve sahalar içinde geçerli olacaktır ETİMESGUT Meydanından kalkışlarda ESENBOĞA YAKLAŞMA tarafından verilecek Standart Alet Kalkış Usulleri uygulanacak (EK-8); kalkış saati ESENBOĞA YAKLAŞMA ya bildirilecektir. 5.6 ETİ den kalkış ve ETİ ye gelişlerde ATC ünitelerince VIP trafiğinin önceliği dikkate alınacak ve VIP ile ilgili her türlü malumat ETİMESGUT tarafından ilgili yerlere bildirilecektir ÇALIŞMA SAHASI; GİDİŞ VE DÖNÜŞLERDE UYGULANACAK USULLER: a. ETİMESGUT çalışma sahası koordinatları Ankara TMA Talimatı Genel Husular bölümünde tanımlandığı gibi olup, bu çalışma sahası ATC talimatlarına riayet edilmek koşuluyla 11 nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı uçakları tarafından kullanılacaktır. (EK-9) b. Çalışma sahasına gidişlerde ESENBOĞA YAKLAŞMA tarafından aksi belirtilmedikçe DUREN SID si ile TELVO noktasından 9000 feet de bölgeye girilecek ve BAGLUM VOR a göre R 160 da (HDG 160) tahsis edilen seviye alınarak, saha içinde çalışılacaktır. c. Çalışma sahasından dönüşlerde ESENBOĞA YAKLAŞMA ile temas kurulacak sahada çalışma yapılan uçuş seviyesinde BAKIR noktasından terk edilerek DOĞAN noktasına devam edilecek ve VOR DME yaklaşması ile ETİMESGUT a dönülecektir. d. Çalışma sahasında uçaklara seviye tahsisi, ESENBOĞA YAKLAŞMA tarafından aksi belirtilmedikçe 11 nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı tarafından yapılacaktır. e. Radyo teması kaybolan uçaklar çalışma sahasına gidişte pilot tarafından alındığı teyid edilen irtifada DOĞAN noktasına devam edecektir. Dönüşte ise BAKIR noktasından feet de DOĞAN a devam ederek VOR-DME yaklaşması ile iniş yapacaktır VFR uçuşlar için Hava Kuvvetleri Komutanlığına tahsis edilen SSR kodları bağlanacak ve bağlanan kodlar Esenboğa Yaklaşma Kontrol Ünitesine bildirilecektir. 5.9 Etimesguttan kalkan ve dönen VFR alçak seyrüsefer yapacak uçaklar, kalkıştan sonra Sincan üzeri 5500 feet AMSL de kat ederek Gölbaşı (39 48 N E) Beynam (39 41 N E) ve Bala ya (39 33 N E) kadar 5500 feet AMSL irtifayı muhafaza edecekler, Bala ile Kesikköprü arasında AGL feet irtifaya kadar inebileceklerdir. 6. GELİŞLERDE UYGULANACAK USULLER: 6.1 ESENBOĞA YAKLAŞMA radar hizmeti verdiği takdirde, ETİMESGUT a gelişlerde rotalar, radar vektörü ile sağlanacaktır ETİMESGUT meydanına gelen IFR/VFR uçaklara ait bilgiler, ESENBOĞA YAKLAŞMA tarafından meydan tahminisinden en geç 15 dakika önce ETİMESGUT Kuleye uçağın; a. Çağrı Adı b. Hava Aracı Tipi c. Kalkış Meydanı d. Meydan Tahminisi e. Uygulayacağı Alet Yaklaşması ve fiks tahminisi f. SSR Kodu g. Varsa İlave Bilgiler 17

22 Bildirilecektir. Bu bilgileri alan ETİMESGUT Kule ise ESENBOĞA YAKLAŞMA ya kullanılan pist, hava durumu, var ise meydan ile ilgili kısıtlayıcı durumlar hakkında bilgi verecektir ETİMESGUT Meydanına alet alçalması yapan (EK 11) trafikler ilk yaklaşma fiksini terk edince veya trafik durumunun müsait olduğu bir pozisyonda gerekli ayırmalar yapılarak ETİMESGUT Uçuş Kulesine devredilecektir. (Aynı anda farklı fikslerden trafik devredilmeyecektir) 6.4. Alet alçalmasında pas geçen uçaklar ETİMESGUT Kule tarafından derhal ESENBOĞA YAKLAŞMA ya bildirilecek ve uçak ESENBOĞA YAKLAŞMA ile temas ettirilecektir ETİMESGUT için alet alçalması yaparak Güvercinlik Meydanına iniş yapacak trafik malumatını 6.2 de açıklandığı gibi bildirilecek ve bu uçaklar VFR şartlara geçtikten sonra ETİMESGUT Kule talimatı ile GÜVERCİNLİK Meydanına gönderilecektir. Madde 6.4 de açıklanan bilgiler bu trafikler içinde geçerlidir ETİMESGUT TACAN RWY 29 alçalması GÜVERCİNLİK Meydan Trafik Bölgesinin içerisinde meydan turlarını kestiğinden ancak hakiki IFR şartlarda meteorolojik şartlar turlu yaklaşma limitlerinin altında olduğunda ve 29 istikametine inişi zorunlu kıldığında ESENBOĞA YAKLAŞMA nın GÜVERCİNLİK Kule den alacağı teyid ile uygulanacaktır. ETİMESGUT Kule uçağın inişini GÜVERCİNLİK Kule ye aktaracaktır ETİMESGUT Meydanı RWY 11 TACAN / VOR / ILS / GCA alçalmaları Akıncı meydanı kontrol sahasını etkilediğinden uygulama koordinesi Esenboğa Yaklaşma ile Akıncı RAPCON arasında yapılacaktır ETİMESGUT Meydanına yapılacak RWY 11 TACAN / VOR / ILS / GCA yaklaşmaları ETİMESGUT ve AKINCI arasındaki anlaşma mektubunda belirtilen usuller doğrultusunda uygulanacaktır ETİMESGUT Meydanında GCA yaklaşmasından pas geçen trafikler 5500 feet (AMSL) üzerinde bir irtifaya tırmanacak ise Esenboğa Yaklaşma ile temas edeceklerdir ETİMESGUT a gelen trafikler ESENBOĞA YAKLAŞMA ile temaslarında ETİMESGUT a yapacakları yaklaşma cinsini talep edecek, ESENBOĞA YAKLAŞMA ise uçağa uygun olan yaklaşma cinsini bildireceklerdir. 7. MUHABERE: 7.1. ESENBOĞA YAKLAŞMA ile ETİMESGUT Kule arasındaki muhabere kolaylıkları aşağıda açıklanmıştır. a. ESENBOĞA APP ile ETİ Kule Direkt telefon hattı b. PTT Şebekesi ile i. ETİMESGUT Kule : / KULE ii. FAX : iii. ETİMESGUT Santral : c. ESENBOĞA YAKLAŞMA : /1153 veya 1614 i. ESENBOĞA YAKLAŞMA FAKS: d Mhz. 18

23 8. GENEL: a. Bu Anlaşma mektubu yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve bundan önceden yapılmış olan Anlaşma Mektubunu iptal eder. b. Sona erdirme veya değişiklik önerileri Ankara TMA Talimatı Genel Hususlar Bölümündeki 12. Değişiklikler Maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda yapılacaktır. c. Bu Anlaşma Mektubu 22/07/2008 tarihinde taraflarca imzalanmıştır. 19

24 ESENBOĞA YAKLAŞMA KONTROL İLE GÜVERCİNLİK MEYDANI ARASINDAKİ ANLAŞMA MEKTUBU 1. AMAÇ: ANKARA TMA içinde bulunan GÜVERCİNLİK VE TEMELLİ meydanlarına gelen ve giden uçakların ICAO ve Ulusal kurallar dahilinde idare edilebilmesi amacıyla, ESENBOĞA APP. ile GÜVERCİNLİK TWR. arasındaki işbirliği usullerini saptamaktır. 2. KAPSAM: Bu anlaşma mektubu ESENBOĞA ATC. personelini, GÜVERCİNLİK ve TEMELLİ Meydan Harekat personeli ile Meydan Trafik sahalarında uçuş yapan personeli kapsamına alır. 3. SORUMLULUKLAR: 3.1. ESENBOĞA APP, ANKARA TMA içerisinde yer alan tüm meydanlara iniş kalkış yapan trafikler için Yaklaşma Kontrol Hizmeti vermekten sorumludur GÜVERCİNLİK TWR, kendi Meydan Trafik Bölgesi içindeki trafikler arasında ayırma yapmaktan sorumludur TEMELLİ TWR, kendi Meydan Trafik Bölgesi içindeki trafikler arasında ayırma yapmaktan sorumludur. 4. ESASLAR: 4.1. TANIMLAR: Ankara TMA Talimatı Genel Hükümler başlığı altında açıklanmıştır LTR - 1 ve LTR 2 sahaları içindeki özel eğitimi gerektiren gece VFR uçuşları için uçuş düzenleyen birlik tarafından 30 dk önceden ESENBOĞA APP a, HSBM e, GÜVERCİNLİK ve ETİ Kulelerine haber verilecektir Gece VFR olarak ANK TMA içinde yapılacak uçuşların başlangıç ve bitim saatleri Güvercinlik Kule Tarafından Esenboğa Yaklaşmaya bildirilecektir. 5. GÜVERCİNLİK MEYDANINDAN KALKIŞLARDA UYGULANACAK USÜLLER: 5.1. IFR / VFR bütün uçuş planları asgari 30 dakika evvel ANKARA uçuş malumat merkezine HSBM aracılığıyla bildirilmiş olacaktır RENEGADE saldırısına karşı hazır bekleyen taarruz helikopterleri, ambulans görevi için bekleyen genel maksat helikopterleri ile arama kurtarma helikopterlerinin kalkışları, kalkışlarından yeterli süre önce Güvercinlik Kule tarafından Esenboğa Yaklaşmaya en seri vasıtayla bildirilecektir Paragraf 5.1. deki uçuşlar için Saha Kontrol Merkezinde gerekli striplerin hazırlanabilmesini sağlamak gayesi ile GÜVERCİNLİK Meydan Harekat, uçuş planını en geç 30 dakika evvel ESENBOĞA APP ye bildirecektir GÜVERCİNLİK Meydanından kalkacak bütün IFR uçaklar için uçak kalkmadan en geç 5 dakika evvel GÜVERCİNLİK TWR, ESENBOĞA APP dan Transponder kodu ile birlikte ATC müsadesi talep edecektir. 20

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN YER HİZMETLERİ VE RAMP - I Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN DERSİN İÇERİĞİ Aletli Uçuş Kuralları Görerek Uçuş Kuralları UÇUŞ KURALLARI Uçuş kuralları, uçakların birbirleri ile ya da yerdeki mânialarla çarpışmasını

Detaylı

HAVA TRAFİK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

HAVA TRAFİK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN HAVA TRAFİK KURALLARI Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN DERSİN İÇERİĞİ Hava Trafik Hizmetlerinin Bölümlerinden; Hava Trafik Kontrol Hizmeti HAVA TRAFİK HİZMETLERİ Uçuş Bilgi Hizmeti Hava Trafik Kontrol Hizmeti Meydan

Detaylı

05.08.2009 HAVA ARAÇLARININ HAVAİ FİŞEKLERİN ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUNMASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-12HF.02) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu talimatın amacı, hava araçlarının havai

Detaylı

Aletli Uçuş Kuralları (IFR Instrument Flight Rules)

Aletli Uçuş Kuralları (IFR Instrument Flight Rules) Aletli Kuralları (IFR Instrument Flight Rules) Meteorolojik şartlar VMC tablosunda belirtilmiş değerlerin altında ise buna Aletli Meteorolojik Şartlar denir. Türkiye havasahasında IFR şartlarda uçuş yapacak

Detaylı

HAVA TRAFİK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

HAVA TRAFİK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN HAVA TRAFİK KURALLARI Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN DERSİN İÇERİĞİ Hava Trafik Hizmetlerinin Bölümlerinden; Uçuş Bilgi Hizmeti HAVA TRAFİK HİZMETLERİ Uçuş Bilgi Hizmeti Hava Trafik Kontrol Hizmeti Meydan Kontrol

Detaylı

TASLAK CNS SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

TASLAK CNS SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TASLAK CNS SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sivil CNS sistemlerinin mânia kriterlerine

Detaylı

STAR CHARTS TANIMLAMASI

STAR CHARTS TANIMLAMASI 1. TANIMI Bu döküman sizlere STAR adı verilen standart varış chartlarını açıklayacaktır. Bu Chartlar planlanmış havalimanlarına IFR varışlarda kullanılmaktadır. Bu doküman sizlere bazı yorumlanmış örnekleri

Detaylı

Bu hedefler doğrultusunda hava araçlarının tüm operasyon safhaları boyunca emniyetli düzenli, hızlı ve etkin olarak uçuşlarını amaçlayan;

Bu hedefler doğrultusunda hava araçlarının tüm operasyon safhaları boyunca emniyetli düzenli, hızlı ve etkin olarak uçuşlarını amaçlayan; Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı; 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve DHMİ ana statüsü gereği Kuruluşumuza verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, Sivil Havacılık faaliyetlerinin gereği olan Hava

Detaylı

HUDUT BÖLGELERİ UÇUŞ YÖNETMELİĞİ

HUDUT BÖLGELERİ UÇUŞ YÖNETMELİĞİ 1503 HUDUT BÖLGELERİ UÇUŞ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 8/11/1982, No: 8/5631 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 16/12/1982, No: 17900 Yayımlandığı Düsturun

Detaylı

DENİZ UÇAKLARI İLE HAVA TAŞIMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ (SHY-DENİZ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DENİZ UÇAKLARI İLE HAVA TAŞIMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ (SHY-DENİZ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: DENİZ UÇAKLARI İLE HAVA TAŞIMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ (SHY-DENİZ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sivil havacılık

Detaylı

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI Hava ulaşım ve taşımacılığının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için uçuş yolları boyunca belirli yerlerde ve havaalanlarında bulunan Seyrüsefer Yardımcı Cihazlarının uçaklara

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODÜLER ALETLİ UÇUŞ SERTİFİKALI HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODÜLER ALETLİ UÇUŞ SERTİFİKALI HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODÜLER ALETLİ UÇUŞ SERTİFİKALI HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODÜLER TİCARİ HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODÜLER TİCARİ HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODÜLER TİCARİ HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN

Detaylı

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN YER HİZMETLERİ VE RAMP - I Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN DERSİN İÇERİĞİ Hava Sahası Çeşitleri ve Görsel İşaretler HAVA SAHASI SINIFLAMASI ICAO, uçaklara sağlanan hizmetlere ve uçuş gerekliliklerine göre hava sahalarını

Detaylı

HAVA TRAFİK KONTROL - UÇUŞ KONTROL KOORDİNASYONU

HAVA TRAFİK KONTROL - UÇUŞ KONTROL KOORDİNASYONU HAVA TRAFİK KONTROL - UÇUŞ KONTROL KOORDİNASYONU I. BÖLÜM 1.TANIM UÇUŞ KONTROL Uçuş kontrol faaliyeti; görsel yardımcıların yanısıra yer ve uydu esaslı Hava Seyrüsefer Yardımcı Sistemlerinin, özel elektronik-avionik

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA ALANLARI MANİA KONTROL YÖNERGESİ DEĞİŞİKLİKLER

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA ALANLARI MANİA KONTROL YÖNERGESİ DEĞİŞİKLİKLER Yür. tarihi: 01/08/2003 Değ. tarihi: 01/01/2007 Değ.No:02 Sayfa:1/12 DEĞİŞİKLİKLER No Tarih Değiştirilen Madde No: No Tarih Değiştirilen Madde No: 01 26/ 07/ 2006 Format değiştirildi. 02 01/01/2007 Madde

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü GENELGE UOD 2015/10

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü GENELGE UOD 2015/10 Sayı : 51859319-010.06.02/E.2694 06/11/2015 Konu : ACAS II Versiyon 7.1 GENELGE UOD 2015/10 Avrupa Komisyonu tarafından havada çarpışmaları önlemek için ortak hava sahası kullanım gereksinimlerini ve işletme

Detaylı

FIC ÜNİTELERİ. Orhan KURT

FIC ÜNİTELERİ. Orhan KURT FIC ÜNİTELERİ Orhan KURT ÖNSÖZ Bilindiği üzere Uçuş Bilgi Merkezleri (FIC), ICAO Annex-11 Bölüm 4 e göre uçuşun emniyetli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli olan bilgileri sağlayan

Detaylı

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ UÇUŞ HAREKAT UZMANI (DISPEÇER) LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHD: T-44)

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ UÇUŞ HAREKAT UZMANI (DISPEÇER) LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHD: T-44) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ UÇUŞ HAREKAT UZMANI (DISPEÇER) LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHD: T-44) A- GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Türkiye dahilinde faaliyette bulunan bütün sivil uçak uçuş harekat uzmanlarının

Detaylı

DOC 005. Döküman Kodu:005. Yayınlanma Tarihi:

DOC 005. Döküman Kodu:005. Yayınlanma Tarihi: DOC 005 Döküman Kodu:005 Yayınlanma Tarihi:28.04.2016 Yürürlük Tarihi:01.05.2016 BÖLÜM 1 GENEL Bölüm:Bölüm 1 Sayfa:1 BÖLÜM 1 GENEL 1.1 KONU Bu talimat KKTC Hava Sahası içerisinde İnsansız Hava Aracları

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı. Sayı : /12/2013

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı. Sayı : /12/2013 Sayı :82460010-200-95765 24/12/2013 Konu :Şırnak Şerafettin Elçi ve Çanakkale Gökçeada Havalimanı AIM Hizmetleri Bilindiği üzere Hava sahamızı ve havalimanlarımızı kullanarak uçuş düzenleyen hava araçlarına

Detaylı

SID CHARTS TANIMLASI

SID CHARTS TANIMLASI SID CHARTS TANIMLASI 1. Tanıtım Bu döküman SID adı verilen standart aletli kalkış çizelgelerini açıklayacaktır. Planlanmış bir havalimanında IFR şartlarda kalkış yapılırken bu çizelgeler kullanılır. Bu

Detaylı

TATCA TURKISH AIR TRAFFIC CONTROLLER ASSOSIATION

TATCA TURKISH AIR TRAFFIC CONTROLLER ASSOSIATION TATCA TURKISH AIR TRAFFIC CONTROLLER ASSOSIATION SUNUM AKIŞI Dernek tanıtımı Sivil Havacılığın Ülkemizdeki Durumu Hava Trafik Kontrol Nedir? Hava Trafik Kontrolörlüğü Nedir? Nasıl Hava Trafik Kontrolörü

Detaylı

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI BU SUNUMUN İÇERİĞİ İNİŞ SİSTEMLERİ ILS (INSTRUMENT LANDING SYSTEM) MLS (MICROWAVE LANDING SYSTEM) ILS (ALETLİ İNİŞ SİSTEMİ) Aletli iniş sistemi olarak tanımlanan ILS sistemi,

Detaylı

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN YER HİZMETLERİ VE RAMP - I Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN DERSİN İÇERİĞİ HAVACILIK KURALLARI Canın ve malın korunması Çarpışmaların önlenmesi Uçuş planları Sinyaller Zaman Hava trafik kontrol hizmetleri Yasa dışı

Detaylı

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI Radar, radyo dalgası yardımı ile cisimlerin bir bölgeden, yüzeyden veya cisimden yansıması prensibini kullanır. Bu prensip sayesinde nesnenin hızı, mesafesi ve kendisinin belirlenmesi

Detaylı

ALETLE ALÇALMA USULLERİ. Ders Notları. SEYRÜSEFER DAİRESİ BAŞKANLIĞI I Hava Trafik Müdürlüğü

ALETLE ALÇALMA USULLERİ. Ders Notları. SEYRÜSEFER DAİRESİ BAŞKANLIĞI I Hava Trafik Müdürlüğü ALETLE ALÇALMA USULLERİ Ders Notları SEYRÜSEFER DAİRESİ BAŞKANLIĞI I Hava Trafik Müdürlüğü ÖNSÖZ Bilindiği üzere, Ülkemiz Hava Sahası içerisinde seyrüsefer yapan trafiklere; Genel Müdürlüğümüze bağlı Liman/Meydanlarda

Detaylı

TRAFİK BİLGİSİ. 1. Giriş. 2. Radar Trafik Bilgisi. 2.1. Bilgi Kaynağı. 2.2. Uygulama

TRAFİK BİLGİSİ. 1. Giriş. 2. Radar Trafik Bilgisi. 2.1. Bilgi Kaynağı. 2.2. Uygulama TRAFİK BİLGİSİ 1. Giriş Trafik bilgisi, pilotlara, bilinen veya gözlemlenen konumlarına yakın veya uçuş rotaları aynı olan trafikler hakkında dikkatli olmaları için verilen bir bilgidir. 2. Radar Trafik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ENTEGRE TİCARİ HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ENTEGRE TİCARİ HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ENTEGRE TİCARİ HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN

Detaylı

IVAO TURKEY DIVISION

IVAO TURKEY DIVISION Kaynak: SHT RNP 20-27 1. TANIMLAR APV: Dikey yönlendirmeli yaklaşma usullerini, Barometrik dikey seyrüsefer: Pilota, barometrik irtifaya bağlı olarak hesaplanmış dikey kılavuzluk sunan bir seyrüsefer sistemini,

Detaylı

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI VOR (VHF Çok Yönlü Radyo Seyrüsefer İstikamet Cihazı) VHF bandında çok yönlü radyo yayını olarak bilinen VOR, uluslararası standartta orta ve kısa mesafe seyrüsefer (navigasyon)

Detaylı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA SEYRÜSEFER YILLIK EMNİYET RAPORU 2010

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA SEYRÜSEFER YILLIK EMNİYET RAPORU 2010 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA SEYRÜSEFER YILLIK EMNİYET RAPORU 2010 Sayfa 1 / 7 İÇİNDEKİLER 1- Ulusal Gözetim Otoritesi nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları...3 2- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Detaylı

HABERLEŞME, SEYRÜSEFER, GÖZETİM SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

HABERLEŞME, SEYRÜSEFER, GÖZETİM SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HABERLEŞME, SEYRÜSEFER, GÖZETİM SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SAYI: ASB-2014-01 TARİH: 08/05/2014

SAYI: ASB-2014-01 TARİH: 08/05/2014 1. KONU: Sabiha Gökçen Havalimanında yeni hizmete alınmış olan Apron Ek-2 de (400 lü Park Pozisyonları) ve Apron 1 de uygulanacak operasyonel prosedürler. 2. KAPSAM: Bu Emniyet Bülteni Sabiha Gökçen Havalimanında

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve M illi Savunma Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve M illi Savunma Bakanlığından: 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve M illi Savunma Bakanlığından: HAVA SAHASININ ESNEK KULLANIM I YÖNETM ELİĞİ (SHY-FUA) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN HAVACILIK KURALLARI Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN İÇERİK Operatörlerin Sorumlulukları SHY-6A Yönetmeliği Her işletmecinin ana amacı kar etmektir. Ancak bu amacını gerçekleştirirken yaptığı işin özelliğine göre

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA ALANLARI YÖNETİM VE İŞLETME YÖNERGESİ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA ALANLARI YÖNETİM VE İŞLETME YÖNERGESİ Yür. tarihi: 01/12/2003 Rev. tarihi: 26/07/2006 Rev.No:01 Sayfa:1/9 DÜZELTMELER No Tarih Tarafından Yapılmıştır. No Tarih Tarafından Yapılmıştır. Yür. tarihi: 01/12/2003 Rev. tarihi: 26/07/2006 Rev.No:01

Detaylı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHT-1G Revizyon 4 DEVLET HAVA ARAÇLARINDA GÖREV YAPAN PİLOTLARIN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI. (SHT-1G Revizyon 4)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHT-1G Revizyon 4 DEVLET HAVA ARAÇLARINDA GÖREV YAPAN PİLOTLARIN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI. (SHT-1G Revizyon 4) DEVLET HAVA ARAÇLARINDA GÖREV YAPAN PİLOTLARIN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI (SHT-1G Revizyon 4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar, Amaç MADDE 1 (1) Bu talimatın amacı; TSK

Detaylı

İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİNİN AYRILMIŞ HAVA SAHALARINDAKİ OPERASYONLARININ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-İHA)

İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİNİN AYRILMIŞ HAVA SAHALARINDAKİ OPERASYONLARININ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-İHA) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİNİN AYRILMIŞ HAVA SAHALARINDAKİ OPERASYONLARININ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-İHA) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI Radar, radyo dalgası yardımı ile cisimlerin bir bölgeden, yüzeyden veya cisimden yansıması prensibini kullanır. Bu prensip sayesinde nesnenin hızı, mesafesi ve kendisinin belirlenmesi

Detaylı

Bu talimatın amacı Sabiha Gökçen Havalimanında uygulanacak Standart Push Back operasyonlarının usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Bu talimatın amacı Sabiha Gökçen Havalimanında uygulanacak Standart Push Back operasyonlarının usul ve esaslarının belirlenmesidir. 1. AMAÇ Bu talimatın amacı Sabiha Gökçen Havalimanında uygulanacak Standart Push Back operasyonlarının usul ve esaslarının belirlenmesidir. 2. KAPSAM ve YÜRÜRLÜK Bu talimat Sabiha Gökçen Havalimanında

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Maaşı : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar

Detaylı

IVAO Türkiye Dairesi Uçuş Prosedür Ve Operasyonları Klavuzu

IVAO Türkiye Dairesi Uçuş Prosedür Ve Operasyonları Klavuzu IVAO Türkiye Dairesi Uçuş Prosedür Ve Operasyonları Klavuzu 1 IVAO Türkiye Dairesi Uçuş Prosedür ve Operasyonları Kılavuzu, IVAO-TR pilotları için resmi müracaat kaynağıdır. Havacılık uygulamaları ve IVAO

Detaylı

HAVA TRAFİK AKIŞ YÖNETİMİ VE ESENBOĞA HAVALİMANI UYGULAMASI. Tuba USLU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

HAVA TRAFİK AKIŞ YÖNETİMİ VE ESENBOĞA HAVALİMANI UYGULAMASI. Tuba USLU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAVA TRAFİK AKIŞ YÖNETİMİ VE ESENBOĞA HAVALİMANI UYGULAMASI Tuba USLU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARALIK 2012 ANKARA HAVA TRAFİK AKIŞ YÖNETİMİ VE

Detaylı

IVAO TÜRKİYE ATC Prosedür ve Operasyonları Kılavuzu

IVAO TÜRKİYE ATC Prosedür ve Operasyonları Kılavuzu Revizyon. 4 01.11.201 İÇİNDEKİLER GÜNCELLEME TABLOSU... 5 TERİMLER SÖZLÜĞÜ... 6 ÖNSÖZ...11 BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER... 13 1.1. TANIMLAR...14 1.2. NASIL HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ OLUNUR...15 1.3. KURALLAR...16

Detaylı

ENR 1.6 RADAR HAVA KONTROL HİZMETLERİ ENR 1.6 RADAR AIR TRAFFIC CONTROL SERVICES AIP ENR 1.6-1 TRNC 18 APR 02. 1. Kontrol servislerinin yetkileri

ENR 1.6 RADAR HAVA KONTROL HİZMETLERİ ENR 1.6 RADAR AIR TRAFFIC CONTROL SERVICES AIP ENR 1.6-1 TRNC 18 APR 02. 1. Kontrol servislerinin yetkileri AIP ENR 1.6-1 ENR 1.6 RADAR HAVA KONTROL HİZMETLERİ 1. Kontrol servislerinin yetkileri TRAFİK ENR 1.6 RADAR AIR TRAFFIC CONTROL SERVICES 1. Delegation of services 1.1 Radar hizmetleri, Yaklaşma Kontrol

Detaylı

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN HAVACILIK KURALLARI Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN İÇERİK Uçakta Bulundurulması Gereken Evraklar Gerekli dokümanların uçakta bulundurulması ve kontrollerde gösterilmesi gerekir. Bu belgelerin/evrakların eksik olması

Detaylı

HAVA TRAFİK HİZMETLERİ (ANNEX 11 ) DERS NOTU

HAVA TRAFİK HİZMETLERİ (ANNEX 11 ) DERS NOTU HAVA TRAFİK HİZMETLERİ (ANNEX 11 ) DERS NOTU 2012 HAVA TRAFİK HİZMETLERİ YAYIN TARİHİ 2010 ÖNSÖZ Bu doküman, Hava Limanları/Meydanlarımızda görev yapan Hava Trafik Kontrolörlerinin hava trafik hizmetleri

Detaylı

DOC 002. Döküman Kodu:002. Yayınlanma Tarihi:22.12.2014

DOC 002. Döküman Kodu:002. Yayınlanma Tarihi:22.12.2014 DOC 002 Döküman Kodu:002 Yayınlanma Tarihi:22.12.2014 Yürürlük Tarihi:01.01.2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GENEL İÇİNDEKİLER 1.1 KONU 1 1.2 REFERANSLAR 1 1.3 TANIMLAR VE KISALTMALAR 1-5 1.4 KAPSAM 6 1.5 GÖREV

Detaylı

GECE GÖREREK ŞARTLARDA HELİKOPTERLERİN HEMS, AMBULANS, ARAMA KURTARMA ve İNSANİ YARDIM MAKSATLI UÇUŞLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT G-VFR-H) BİRİNCİ BÖLÜM

GECE GÖREREK ŞARTLARDA HELİKOPTERLERİN HEMS, AMBULANS, ARAMA KURTARMA ve İNSANİ YARDIM MAKSATLI UÇUŞLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT G-VFR-H) BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: GECE GÖREREK ŞARTLARDA HELİKOPTERLERİN HEMS, AMBULANS, ARAMA KURTARMA ve İNSANİ YARDIM MAKSATLI UÇUŞLARINA İLİŞKİN TALİMAT Amaç (SHT G-VFR-H) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

HAVA ARAÇLARININ LAZER IŞINLARININ ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUNMASINA İLİŞKİN TALİMAT

HAVA ARAÇLARININ LAZER IŞINLARININ ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUNMASINA İLİŞKİN TALİMAT HAVA ARAÇLARININ LAZER IŞINLARININ ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUNMASINA İLİŞKİN TALİMAT BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı, hava araçlarının

Detaylı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHT-1G Revizyon 3 DEVLET UÇUCU PERSONELİNİN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI. (SHT-1G Revizyon 3)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHT-1G Revizyon 3 DEVLET UÇUCU PERSONELİNİN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI. (SHT-1G Revizyon 3) DEVLET UÇUCU PERSONELİNİN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI (SHT-1G Revizyon 3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar, Amaç MADDE 1 (1) Bu talimatın amacı; TSK da veya EGM de uçucu

Detaylı

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI NDB ve ADF NDB (NON DİRECTİONAL RADİO BEACON) (Yönlendirilmemiş Radyo Bikını) NDB Yön belirlemeye yarayan cihazlardandır. Günümüzde hava seyrüseferlerinde pek kullanılmayan ancak,

Detaylı

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izlemek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlamak ve uygulamak;

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izlemek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlamak ve uygulamak; TEKNİK İŞLER ŞUBE AMİRİ KADROSU : Teknik İşler Şube Amiri : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 1 Maaşı

Detaylı

YARIM DAİRE KURALI. Dünya genelinde kabul edilen yarım daire kuralı, uçuşun durumuna göre Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılır:

YARIM DAİRE KURALI. Dünya genelinde kabul edilen yarım daire kuralı, uçuşun durumuna göre Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılır: YARIM DAİRE KURALI 1. Giriş Yarım daire kuralı, dikey ayrımı sağlamak için uçuş başına göre uçuş seviyesi veya irtifaının seçimine yardımcı olan temel bir kuraldır. 1.1. Tek ve Çift Uçuş Seviyeleri Aynı

Detaylı

HAVA TRAFİK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

HAVA TRAFİK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN HAVA TRAFİK KURALLARI Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN DERSİN İÇERİĞİ Hava Trafik Hizmetlerinin Bölümlerinden; Uyarı (İkaz Hizmeti) HAVA TRAFİK HİZMETLERİ Uçuş Bilgi Hizmeti Hava Trafik Kontrol Hizmeti Meydan Kontrol

Detaylı

NEVŞEHİR KAPADOKYA BALON UÇUŞ SAHASI SICAK HAVA BALONLARI SLOT UYGULAMA TALİMATI (SHT-BALON-SLOT) (Revizyon 01)

NEVŞEHİR KAPADOKYA BALON UÇUŞ SAHASI SICAK HAVA BALONLARI SLOT UYGULAMA TALİMATI (SHT-BALON-SLOT) (Revizyon 01) NEVŞEHİR KAPADOKYA BALON UÇUŞ SAHASI SICAK HAVA BALONLARI SLOT UYGULAMA TALİMATI (SHT-BALON-SLOT) (Revizyon 01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı,

Detaylı

TEMEL HAVA TRAFİK KONTROL EĞİTİMİ

TEMEL HAVA TRAFİK KONTROL EĞİTİMİ TEMEL HAVA TRAFİK KONTROL EĞİTİMİ MEYDAN KONTROL IFR/VFR EĞİTİM MÜFREDATI Kitapçık 2 Ankara 2007 SEYRÜSEFER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 HAVA TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ MEYDAN KONTROL IFR/VFR EĞİTİMİ (TEORİK-UYGULAMA) ÖNSÖZ

Detaylı

ÇOK HAFİF JET - VERY LIGHT JET (VLJ)

ÇOK HAFİF JET - VERY LIGHT JET (VLJ) ÇOK HAFİF JET - VERY LIGHT JET (VLJ) Daha önceleri mikrojet olarak da bilinen Çok Hafif Jet (VLJ), tek pilot tarafından kullanılabilen küçük bir jet uçağıdır. Tipik bir VLJ 10 kişiden az koltuğa ve genellikle

Detaylı

TEMEL HAVA TRAFİK KONTROL EĞİTİMİ

TEMEL HAVA TRAFİK KONTROL EĞİTİMİ TEMEL HAVA TRAFİK KONTROL EĞİTİMİ SAHA KONTROL RADAR SİMÜLATÖRÜ EĞİTİM MÜFREDATI Kitapçık 6 Ankara 2007 SEYRÜSEFER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 HAVA TRAFİK MÜDÜRLÜĞ SAHA KONTROL RADAR SİMULATÖR EĞİTİMİ (TEORİK-UYGULAMA)

Detaylı

PART 3 HAVAALANLARI (AD)

PART 3 HAVAALANLARI (AD) AIP AD 0.6-1 KKTC 18 NİS 02 PART 3 HAVAALANLARI (AD) AD.0 AD 0.1 ÖNSÖZ - Uygulanmaz AD 0.2 AIP DEĞİŞİKLİĞİ TUTANAĞI - Uygulanmaz AD 0.3 AIP EKİ TUTANAĞI - Uygulanmaz AD 0.4 AIP SAYFALARININ KONTROL LİSTESİ

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar dahil, Dairenin yönlendirme ve yönetiminde Müdüre yardımcı olur; (2) Müdürün yokluğunda

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Erdal DURSUN

Yrd.Doç.Dr. Erdal DURSUN Yrd.Doç.Dr. Erdal DURSUN Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa, 05 Ekim 1984 Eğitim Bilgileri Doktora: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yıl: 2014 Konu: Türk Sivil Havacılık

Detaylı

2. KLERANSLAR VE TALİMATLAR.

2. KLERANSLAR VE TALİMATLAR. 1 1. TANIM-GİRİŞ. ATC kleransı veya talimatı, bilinen bir hava trafiği ile ilgilenerek hava trafiğinin güvenli bir şekilde ayrımını yapmak için o trafikler üzerinde bir yetki oluşturur. ATC = Air Traffic

Detaylı

TÜRK HAVA SAHASINDA HAVA KURALLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TALİMATI (SHT-HK) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRK HAVA SAHASINDA HAVA KURALLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TALİMATI (SHT-HK) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar TÜRK HAVA SAHASINDA HAVA KURALLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TALİMATI (SHT-HK) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Türk hava sahasında hava trafik hizmetlerinin

Detaylı

RVSM PROGRAMI 24 OCAK 2002 (AZALTILMIŞ DİKEY AYIRMA MİNİMUMU) DHMİ SEYRÜSEFER DAİRE BAŞKANLIĞI

RVSM PROGRAMI 24 OCAK 2002 (AZALTILMIŞ DİKEY AYIRMA MİNİMUMU) DHMİ SEYRÜSEFER DAİRE BAŞKANLIĞI RVSM (AZALTILMIŞ DİKEY AYIRMA MİNİMUMU) PROGRAMI 24 OCAK 2002 DHMİ SEYRÜSEFER DAİRE BAŞKANLIĞI UÇAKLAR ARASINDA DİKEY AYIRMA 1950 SONLARINA KADAR UÇAKLAR ARASINDAKİ DİKEY AYIRMA 1000 Ft ( ~300 m.) OLARAK

Detaylı

VFR UÇUŞ PLANI TEMEL

VFR UÇUŞ PLANI TEMEL 1 1.Giriş VFR UÇUŞ PLANI TEMEL Uçuş planının (FPL=Filed Flight Plan) amacı hava trafik servis birimlerine belirli bilgileri sağlamaktır; * Kullanılan uçağın tipi ve özelliklerinden bazıları * Amaçlanan

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü GENELGE (TASLAK)

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü GENELGE (TASLAK) T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Sayı : Konu : Hava Aracı Takip Sistemi (HATS). GENELGE (TASLAK) Ülkemiz hava sahasında VFR uçuş yapan tüm sabit ve döner kanatlı

Detaylı

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI DME (DISTANCE MEASURING EQUIPMENT) MESAFE ÖLÇME CİHAZI DME (Mesafe Ölçme Cihazı) Havacılıkta yaygın olarak kullanılan bir radyo seyrüsefer yardımcısıdır. Taşıtın yer istasyonundan

Detaylı

ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARI İLE TİCARİ HAVACILIK FAALİYETLERİ TALİMATI (SHT-6AD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARI İLE TİCARİ HAVACILIK FAALİYETLERİ TALİMATI (SHT-6AD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARI İLE TİCARİ HAVACILIK FAALİYETLERİ TALİMATI (SHT-6AD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, Türk Hava Sahasında çok hafif

Detaylı

LEVEL BUST İRTİFA SAPMASI

LEVEL BUST İRTİFA SAPMASI LEVEL BUST İRTİFA SAPMASI 1 ÖNSÖZ Bilindiği üzere ülkemiz hava sahası içerisinde seyrüsefer yapan trafiklere; Genel Müdürlüğümüze bağlı Liman/Meydanlarda görev yapan Hava Trafik Personeli tarafından Hava

Detaylı

MEYDAN KONTROL TEORİ DERS NOTLARI

MEYDAN KONTROL TEORİ DERS NOTLARI MEYDAN KONTROL MEYDAN KONTROL TEORİ DERS NOTLARI ÖNSÖZ Bu doküman; Temel ATC Kursları Meydan Kontrol Teori Eğitimlerine rehberlik etmesi amacıyla D.H.M.İ. Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Doküman;

Detaylı

GUARD FREKANSI VE ACİL DURUM

GUARD FREKANSI VE ACİL DURUM 1 1.TANIM GUARD FREKANSI VE ACİL DURUM IVAO Guard frekansı 121.500 MHz dir. Bu VHF(Very high frequency/yüksek frekans) bandı uluslararası acil durum frekansıdır. Sadece acil/tehlikeli durumlarda kullanılacaktır.

Detaylı

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN HAVACILIK KURALLARI Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN İÇERİK Bakım ve Yer İşletme Gereksinimleri Bütün Hava Koşullarında İşletme UÇUŞA ELVERİŞLİLİĞİN SÜREKLİLİĞİ Uçuşa elverişliliğin sürekliliğini sağlamak için; belli

Detaylı

PIST KULLANIMI. Pist uçakların inişleri ve kalkışlarında kullanılan herhangi bir meydanın dikdörtgensel alanıdır.

PIST KULLANIMI. Pist uçakların inişleri ve kalkışlarında kullanılan herhangi bir meydanın dikdörtgensel alanıdır. PIST KULLANIMI 1. Giriş Pist uçakların inişleri ve kalkışlarında kullanılan herhangi bir meydanın dikdörtgensel alanıdır. Pist bir meydanın en kritik yeridir. Pistte oluşacak bir kaza pistin kullanılabilirliğini

Detaylı

TURKEY AIS DHMİ Genel Müdürlüğü Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Şube Müdürlüğü 06330 Etiler - ANKARA

TURKEY AIS DHMİ Genel Müdürlüğü Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Şube Müdürlüğü 06330 Etiler - ANKARA Tel : +90 312 2042285 Fax : +90 312 2220976 AFS : LTAAYEYX e-mail:azim.bul@dhmi.gov.tr TURKEY AIS DHMİ Genel Müdürlüğü Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Şube Müdürlüğü 06330 Etiler - ANKARA AIC B Serisi 03/15

Detaylı

SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28172 YÖNETMELİK Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ Amaç (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA ALANLARI TERMİNAL HİZMETLERİ YÖNERGESİ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA ALANLARI TERMİNAL HİZMETLERİ YÖNERGESİ Yür. tarihi: 01/12/2003 Değ. tarihi: 23/11/2006 Değ.No:02 Sayfa:1/17 DÜZELTMELER No Tarih Değiştirilen Madde No: No Tarih Değiştirilen Madde No: 1 26/07/2006 Format Değiştirildi. 2 23/11/ 2006 24-2 Yolcu

Detaylı

(4) Hava trafik kontrol hizmetlerini manual ve/veya radar kullanarak yürütür;

(4) Hava trafik kontrol hizmetlerini manual ve/veya radar kullanarak yürütür; HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ KADROSU : Hava Trafik Kontrolörü : Liman Hizmetleri Sınıfı : I (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 15 Maaşı : Barem 14-15 (1) Hava Sahası dahilinde faaliyet gösteren uçakların güvenli,

Detaylı

ULAŞIM TİCARET A.Ş. TÜRKİYE NİN SAYGIN, GÜVENİLİR VE GÜÇLÜ HAVACILIK MARKASI

ULAŞIM TİCARET A.Ş. TÜRKİYE NİN SAYGIN, GÜVENİLİR VE GÜÇLÜ HAVACILIK MARKASI ULAŞIM TİCARET A.Ş. TÜRKİYE NİN SAYGIN, GÜVENİLİR VE GÜÇLÜ HAVACILIK MARKASI Skyline Ulaşım Ticaret A.Ş. bir Koçoğlu Grup iştirakidir. KOÇOĞLU GRUBU HAKKINDA M. Şükrü Koçoğlu tarafından 1981 yılında kurularak,

Detaylı

MEYDAN TURU Standard tur parametreleri. IVAO TM Training Department Headquarters

MEYDAN TURU Standard tur parametreleri. IVAO TM Training Department Headquarters MEYDAN TURU 1. Giris Meydan turu, VFR trafik tarafından eğitim amaçlı veya uçağı inişe hazırlamak için yapılır. Bu tur genellikle dikdörtgen şeklindedir. Meydanlara özgü meydan turu detayları Visual Approach

Detaylı

TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ

TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 2.9.1997 No: 97/9916 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10.6.1946 No: 4922 9.7.1982 No: 2692 14.10.1983 No: 2920 9.4.1987 No: 3348 Yayımlandığı

Detaylı

Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi. a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası,

Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi. a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası, SHY-21 DEĞİŞİKLİK TABLOSU Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası, ilave tip sertifikası ve bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER v vii xv xvii xxi GİRİŞ 1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ 1. ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİNİN TEMELLERİ:

Detaylı

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye 1944 Şikago/ICAO Sivil Havacılık Rejimi Avrupa Birliği Sivil Havacılık Düzenlemeleri - Tek Avrupa Hava Sahası I

Detaylı

IVAO TURKEY DIVISION

IVAO TURKEY DIVISION Kaynak: SHT RNP 20-27 1. TANIMLAR APV: Dikey yönlendirmeli yaklaşma usullerini, Barometrik dikey seyrüsefer: Pilota, barometrik irtifaya bağlı olarak hesaplanmış dikey kılavuzluk sunan bir seyrüsefer sistemini,

Detaylı

HAVACILIK GENEL HAVACILIK

HAVACILIK GENEL HAVACILIK HAVACILIK KURALLARI BU SUNUMUN İÇERİĞİ Havacılık faaliyetleri kaça ayrılır? Nasıl Sınıflanır? Kuralar neden koyulmaktadır? Havacılık kurallarını kim koyar? Havacılık kurallarında rol alan havacılık organizasyonları

Detaylı

HAVACILIK GENEL HAVACILIK

HAVACILIK GENEL HAVACILIK HAVACILIK KURALLARI BU SUNUMUN İÇERİĞİ Havacılık faaliyetleri kaça ayrılır? Nasıl Sınıflanır? Kuralar neden koyulmaktadır? Havacılık kurallarını kim koyar? Havacılık kurallarında rol alan havacılık organizasyonları

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2001/23

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2001/23 GENELGE 2001/23 İLGİ : 09.08.1994 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-383-12761 (1994/32) sayılı genelge. Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler,

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü HABERLEġME SEYRÜSEFER GÖZETĠM (CNS) DENETĠMĠ DENETLEME KONTROL FORMU Görev onayı tarih ve sayısı: Denetlenen İşletmenin Unvanı: xxx Havaalanı CNS Hizmet Birimi Tarih: Yer: Denetleme Heyeti: 1- Heyet Başkanı:

Detaylı

ANNEX 14 (HAVALANLARI) 3 e AYRILIR

ANNEX 14 (HAVALANLARI) 3 e AYRILIR ANNEX 14 (HAVALANLARI) 3 e AYRILIR Havaalanı Dizanı İstabul un 3. Büyük Havalimanı Pistler 4 km uzunluğunda Karadeniz'e paralel olan 4 pist ve Karadeniz'e dik uzanan 2 pist olmak üzere toplam 6 pist bulunacak.

Detaylı

T.C TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

T.C TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı T.C TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sayı : 60913391-811.01/297-2457 02.04.2015 Konu : Telefon Tahsisi GENELGE (2015/1599) İlgi :a) Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG.0.06.01-010.06.02-7968-29919 15 MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2009/13) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

ARAMA VE KURTARMADA KOORDİNASYON HABERLEŞMESİ. *** Erhan ERBAŞ - TA2DJ T. Aydın KAZANCIOĞLU - TA1HZ

ARAMA VE KURTARMADA KOORDİNASYON HABERLEŞMESİ. *** Erhan ERBAŞ - TA2DJ T. Aydın KAZANCIOĞLU - TA1HZ ARAMA VE KURTARMADA KOORDİNASYON HABERLEŞMESİ *** Erhan ERBAŞ - TA2DJ T. Aydın KAZANCIOĞLU - TA1HZ TAKDİM PLANI Yasal Mevzuat İlgili Kurum ve Birimler Tanımlar Organizasyon Durum Tesbiti Yaşanan Olaylar

Detaylı

SADECE SİMÜLATÖRLE TİP İNTİBAK EĞİTİMİ (ZFTT) ESASLARI (SHT-1Z) 09 / 03 /2009 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Türk tescilinde bulunan çok pilota

Detaylı

DOC Doküman Kodu:Doc-007. Yayınlanma Tarihi:

DOC Doküman Kodu:Doc-007. Yayınlanma Tarihi: DOC -007 Doküman Kodu:Doc-007 Yayınlanma Tarihi:31.07.2017 Yürürlük Tarihi:31.07.2017 BÖLÜM 1 GENEL Bölüm: 1 Sayfa:1 BÖLÜM 1 GENEL 1.1 KONU Bu talimat Ercan Havalimanı nda İTFAİYE KAPISI (A-KAPISI) GİRİŞ-ÇIKIŞ

Detaylı

DOC Doküman Kodu: İŞL Yayınlanma Tarihi:

DOC Doküman Kodu: İŞL Yayınlanma Tarihi: DOC -006 Doküman Kodu: İŞL- 006 Yayınlanma Tarihi:31.07.2017 Yürürlük Tarihi:31.07.2017 BÖLÜM 1 GENEL Bölüm: 1 Sayfa:1 BÖLÜM 1 GENEL 1.1 KONU Bu talimat Ercan Havalimanı nda uçağa kabul edilmeyen kabin

Detaylı

ENR 1-3 ALETLi UÇUŞ KURALLARI ENR 1-3 INSTRUMENT FLIGHT RULES AIP ENR 1.3-1 TRNC 18 APR 02 1. TÜM IFR UÇUŞLARA UYGULANAN KURAL- LAR

ENR 1-3 ALETLi UÇUŞ KURALLARI ENR 1-3 INSTRUMENT FLIGHT RULES AIP ENR 1.3-1 TRNC 18 APR 02 1. TÜM IFR UÇUŞLARA UYGULANAN KURAL- LAR AIP ENR 1.3-1 TRNC 18 APR 02 ENR 1-3 ALETLi UÇUŞ KURALLARI 1. TÜM IFR UÇUŞLARA UYGULANAN KURAL- LAR 1.1 Havaaracı Techizatı Uçaklar, uçuşla ilgili seyrüsefer techizatları ve uygun aletlerle donanmış olacaklardır.

Detaylı

ÖZEL UÇUŞ İZNİ BELGESİ VERİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-ÖUİB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL UÇUŞ İZNİ BELGESİ VERİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-ÖUİB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: ÖZEL UÇUŞ İZNİ BELGESİ VERİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT Amaç (SHT-ÖUİB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu talimatın amacı, uygulanabilir

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ Yön. No: 18 Yür.Tarihi: 01.01.2007 Değ.Tarihi: / /200. Değ.No: 0. Sayfa:0/11 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 SAYI : B.11.2.DHM.0.10.04.00/ KONU : Ambulans Kullanma

Detaylı