ELEKTR KL SEMAVER - ÇAY KEYF KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ ELECTRICAL SAMOVAR - PLEASURE OF TEA USING INSTRUCTIONS AND WARRANTY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTR KL SEMAVER - ÇAY KEYF KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ ELECTRICAL SAMOVAR - PLEASURE OF TEA USING INSTRUCTIONS AND WARRANTY"

Transkript

1 ELEKTR KL SEMAVER - ÇAY KEYF KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ ELECTRICAL SAMOVAR - PLEASURE OF TEA USING INSTRUCTIONS AND WARRANTY Porselen Demlikli Porcelain Teapot Metal Demlikli Steel Teapot Yayın Tarihi/Revizyon No / R2

2 H SAR ELEKTR KL SEMAVER KULLANIM KILAVUZU EMN YET Ç N ÖNEML NOKTALAR * Hisar markalı elektrikli semaverler TSE ve CE standartlarına tam olarak uygun bir flekilde üretilirler. * Elektrikli semaverleri kullanırken daima dikkatli olunuz. Dikkat edeceğiniz hususlar aflağıdaki noktaları kapsamaktadır. * Elektrikli semaver teçhizatın n beklenen mekanik flartları; insanlar, evcil hayvanlar ve mallar tehlikeye düflürmeyecek flekilde tasarlanmıfltır. LÜTFEN BU KILAVUZU OKUYUNUZ, DAHA SONRA TEKRAR REFE- RANS ALMAK Ç N ÖZENLE SAKLAYINIZ Öncelikle elektrikli semaverinizin gövdesini ve aksesuarlarının tamamını kutudan çıkarınız. Sıcak yüzeylere dokunmayınız. Elektrikli semaverin kulplarından veya düğmelerinden tutunuz. Elektrikli semaverinizi çal fl r haldeyken susuz b rakmay n z. Elektrik hattının semaverinizin ihtiyacı olan gücü ve akımı taflıyacak kapasitede olmasına, eğer uzatma kablosu kullanıyorsanız, bu kablonun topraklı kablo olmasına ve kablonun hasarsız olmasına dikkat ediniz. Elektrik çarpmalarına mani olmak için elektrikli semaverinizin hiçbir yerini suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayınız. Elektrikli veya sıcak herhangi bir cihaz çocukların önünde kullanlırken çok dikkat edilmelidir. Elektrikli semaverinizi çalıflır halde bırakarak yanından uzaklaflmayınız. (Çünkü yüksek bir yerde ise suyun kaynayarak taflmasıyla çocuk ve evcil hayvanlara zarar verebilir.) Elektrikli semaverin kullanılmadığı veya temizleneceği zamanlarda fifli prizden çıkarınız. Temizlemeden önce soğumasını bekleyiniz. Elektrikli semaverinizi flu gibi durumlarda kullanmayınız; düfltü ise, gözle görülür bir hasar içeriyor ise ve/veya elektrikli semaver düz- 2

3 gün olarak çalıflmıyorsa. Bu gibi durumlarda elektrikli semaverinizi çalıfltırmayınız, içini açmayınız, tamir etmeye kalkmayınız. Yetkili servise baflvurunuz. Elektrikli semaverin üzerinde durduğu masanın veya benzeri yerlerinden ve kenarından kordonun sarkmasına veya sıcak yüzeylere temasına engel olunuz. Açık havada semaverinizi kullanmayınız. (Elektrik devrelerine toz veya yağmur temas etmemelidir.) Semaverin fiflini prizden çıkarırken elektrik kordonundan çekerek çıkarmayınız. Eğer semaverinizi bir daha kullanmamak üzere kaldırıyorsanız veya eski semaverinizi atıyorsanız, elektrik kablosunu prizden çekip makas ile kabloyu kesmeyi unutmayınız. Böylelikle elektrikli semaverinizin çalıflmamasını garantilemifl ve muhtemel bir çocuk kazasını engellemifl olursunuz. Elektrikli semaverinizi, yapılıfl maksadı dıflındaki ifllerde kullanmayınız. Elektrikli semaverinizi patlayıcı veya yanıcı gazların veya püskürtmeli suyla çalıflan cihazların yanında kullanmayınız. TEM ZLEME VE BAKIM 1. Elektrikli semaverinizi temizlemeye bafllamadan önce fiflini prizden çekiniz. 2. Burada belirtilenlerin dıflında baflka yerleri temizlemeyiniz. Elektrik devrelerine yetkili kifliler tarafından müdahale edilmelidir. 3. Elektrikli semaverin içini, sabunlu sıcak suya daldırılmıfl veya suyu sıkılmıfl süngerle temizleyiniz. çine sıcak su dökerek çalkalayınız. Dıflını ise hafif nemli pamuklu bezle silerek temizleyiniz. 4. Hiçbir zaman alt kısımdaki elektrik devrelerini ıslatmayınız. Bulaflık makinesinin içine koymayınız. 5. İki haftada bir elektrikli semaverin içini sirke ve su karıflımı ile kireçlenen yerleri örtecek seviyeye kadar doldurup temizleyiniz. Not: Kullanım hatalarından doğabilecek arıza ve hasarlardan firmamız mesul değildir. 3

4 SEMAVERDE ÇAY YAPMAK 1. Hijyenik duruma getirmek ve sağlıklı ortam sağlamak için elektrikli semaverinizi ilk kez kullanıyorsanız, elektrikli semaverin içini soğuk su ile doldurup kaynatınız. Daha sonra kaynayan suyu musluktan akıtarak boflaltılmasını sağlayınız. 2. Temizlemifl olduğunuz, kullanılabilir durumdaki elektrikli semaverinizin içini temiz su ile maksimum iflaretine kadar doldurunuz. 3. Elektrik fiflini topraklı prize takınız ve termostatı saat akrebi yönünde sonuna kadar döndürünüz. Alttaki kırmızı lamba yanacaktır. Isıtıcılar devreye girip çıktıkça lamba yanıp sönecektir. Termostat çok hassas bir cihaz olduğundan, çok nazik olarak döndürünüz, zorlamayınız. 4. Elektrikli semaverin üst kapağını kapatıp, demliği üzerine koyunuz. Su kaynayınca termostatın ayarını, iflaret arzu edilen su sıcaklığını gösterene kadar aksi istikamete doğru döndürünüz. Demliğin içine gereği kadar çay ve kaynayan sudan koyarak semaverin üzerine koyunuz. Elektrikli semaverin suyunu sık sık kontrol edip, bitmemesine dikkat ediniz. Musluk seviyesinin altına indiği zaman su ilave ediniz dakika sonra çayınız demlenmifl olacaktır. Kullanma sonunda termostatı saat akrebinin aksi yönünde, iflaret 0 pozisyonu gösterene kadar döndürüp, elektrikli semaverin fiflini prizden çekiniz. GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN DURUMLAR 1. Ürünlerin tuzlu su, çamaşır suyu veya asitli maddelerle temizlenmesi veya kaynatılması sonucunda oluşan kararma ve paslanmalar 2. Paslanmaz çelik ürünler çizilebileceğinden sert maddelerle ovulması 3. Ürünlerin amaç dışı kullanılması ve kullanıcı hatasından kaynaklı sorunlar 4. Ürünlerin doğrudan ateşle temas ettirilmesi 5. Ürünlerin bulaşık makinesinde yıkanması 6. Ürünlere herhangi bir nedenle kullanıcı tarafından tadilat yapılması 7. Yukarıda belirtilen hususlar ile urun kullanma talimatına uygun kullanılmayan ürünler garanti kapsamı dışındadır. 4

5 Teknik Özellikler Güç : 10A-1600 W Voltaj : V Frekans: 50 Hz S n f : 1 Elektrikli Semaver Su ısıtıcısı maksimum kapasite: 4 lt Minimum kapasite : 1 lt. Demlik kapasite : 0.75 lt. Çift termostat kontrollüdür. Su azaldığında elektrik kesilir. Daha sonra elektrikli semaver ısısı azaldıkça tekrar elektrik devreye girer. GARANTİ VE TAMİR SÜRESİ Ürün satıldığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl garantilidir. Arızalı ürünün yetkili tamir ve bakım servisinde tamir süresi 20 (yirmi) iş günüdür. ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ Ürünün kullanım ömrü 10 (on) yıldır. İADE SÜRESİ İade süresi yasal olarak fatura tarihinden itibaren bir aydır. Bayi/Satıcı tarafından, Ürün ve model tanımlı kaşe ve tarih basılmış garanti belgesi ile fatura ve/veya fiş ibraz edilmeyen ürünler garanti kapsamında değildir. 2006/95/EC/LVD yönetmeliği TS 4788 EN , EN ve TS EN standart gereklilikleri karfl lanm flt r. Esim Test Hizmetleri San. Tic. A.Ş. İMES Sanayi Sitesi C Blok 308 Sok. No: Y. Dudullu - İstanbul/Türkiye Tel: Faks:

6 HİSAR ELECTRICAL SAMOVAR USING INSTRUCTIONS SPECIFIC INSTRUCTIONS FOR SAFETY * Hisar brand electrical samovar is produced exactly appropriate according to TSE and CE standards. * Please always be careful when using electrical samovar, specific instructions are shown as below. * The electrical samovar and its mechanical parts are designed to prevent any damages on humans, pets and goods. PLEASE READ THIS USING MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT TO TAKE INTO REFERANCE LATER ON Firstly take the entire device and its accessories out of the box. Do not touch the hot surfaces. Always take care when handling your kettle. Please hold the samovar from handles and buttons. Do not use the samovar without water. Please pay attention that the electrical line has enough current capacity to operate the device. If you use an extension cord, it must be grounded and not damaged. Do not plunge the samovar into any liquid in order to prevent any electric shock. You should be very careful while using your device near children. Never move away from your samovar while it s working. The boiled water can damage your children or pet. When it s cleaned or not used, please disconnect from the power socket. Please wait until your appliance is cold. If your device fell down or any of its parts is damaged please don t use your samovar, or not to try to repair it by yourself. Please contact the technical service. Please prevent the main cable to touch the hot surfaces on samovar. Please do not use the samovar at open areas. (dust and rain might damage the device) 6

7 12. When taking off the plug, please do not pull from any part of cable. 13. If you are about the change your samovar with the new one, do not forget to cut the cable with the scissors, by this way you can prevent probable children accident. 14. Please do not use the samovars with any other purposes except its production aim. 15. Please do not put this samovar around the devices which are working with explosive and oxidation gasses. CLEANING AND MAINTANANCE INSTRUCTIONS 1. Take the plug off from socket when you clean your device. 2. Please do not clean any other place except determined in using manual, electrical parts must be interference by authorized people. 3. Inside of samovar is supposed to be cleaned with soaped sponge and hot water. Outside of samovar have to cleaned with humid and cotton cloth. 4. Never let the electrical parts to get wet. It s not dishwasher safe. 5. Once in every two weeks, please clean inside of samovar with vinegar mixed water by filling cover limit places level. Note: Our Company is not responsible for the damages arising of misusage. MAKING TEA If you are using the samovar first time, fill the samovar with full of cold water and boil it, and then spill the water slowly from tap to make your samovar more hygienic. Fill the cleaned samovar with cold water till maximum level. Please plug the electrical plug to grounded socket and turn the thermostat clock wise till the end. The red light will be on. As the thermostat is so sensitive part, please do not force it to be turn. Turn it politely. Close the top cover of samovar. Put the teapot on samovar When the water is boiled turn the adjust of the thermostat clockwise till the mark showing required heat. Put enough tea and hot water 7

8 into teapot. Frequently check the water of the samovar. Add water, when the water level is below the water tap. In 4-5 minute tea will be ready. At the end of the use turn the thermostat counter to clockwise till it shows 0, take the plug off from socket. Never let the electrical plants to get wet. Please do not put inside the washing machines. Once in every two weeks, please clean inside of samovar with vinegar mixed water by filling cover limed places level. IMPROPER PRODUCT USE NOT COVERED BY WARRANTY 1. Discoloration and corrosion as a result of cleaning or boiling the product with salty water, bleachers or acidic materials. 2. Scrubbing stainless steel products with hard materials that may cause scratches. 3. Improper use of products (opening a can with the knife, etc.) and deformations caused by end-user. 4. Exposing products to direct fire. 5. Cleaning the product in dishwasher. 6. Any kind of repair carried out for any reason on products by users. 7. Above mentioned issues and improper use not complying with user manual are not covered by warranty. 8

9 Technical Specifications Power : 10A W Voltage : V Frequency : 50 Hz Classification: 1 Electrical Samovar Water heater maximum capacity: 4 lt. Minimum capacity : 1 lt. Teapot capacity : 0.75 lt. It has two controlled thermostat. If it doesn t have water the electric cuts off. When the temperature decrease the electric turns on. WARRANTY AND REPAIR TIME This product is guaranteed for 2 (two) years since the purchasing time. Repairing time is maximum 20 (twenty) working days in the authorized service center. LIFE SPAN TIME The life span of this product is 10 (ten) years. RETURN PERIOD Return period is one month from the date of invoice legally. All requirements of 2006/95/EC/LVD Directive with TS 4788 EN , EN and TS EN standarts have been fulfilled. Esim Test Hizmetleri San. Tic. A.Ş. İMES Sanayi Sitesi C Blok 308 Sok. No: Y. Dudullu - İstanbul/Turkey Tel: Faks:

10 Servis stasyonlar n n Listesi List of Service Stations Hizmet Kapsamı: TS Yetkili Servisler - Elektrikli, Gazl Aletler ve Cihazlar - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullan lanlar için - Kurallar Standard Ünvanı Adresi Tel/Telefaks Deha Teknik Çözümler ve Servis Hizmetleri ç ve D fl Ticaret Ltd. fiti. Turan Kasabas Kayseri Cad. No:1 Melikgazi/Kayseri Dijital Elektronik 600 Evler Mah. Pirenlik Cad. No:46 Band rma/balıkesir Güçkay Elektrik smetpafla Mah. Aynal Çeflme Sok No:25/B Çanakkale Ses Elektronik Servis Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. Polen Bilgisayar Elektronik Taahhüt thalat hracat Ltd. fiti. smetpafla Mah. Bursa Cad. No:4/A Çanakkale Reflatbey Mah. Ordu Cad. Barla Apt. No:33/A 1120 Seyhan/Adana Polen Bilgisayar Elektronik Taahhüt thalat hracat Ltd. fiti. Belediye Evleri Mah. Doktor Ahmet Sad k Bulvar Erdem nflaat Alt Zemin Kat No:52 Seyhan/ Adana Polen Bilgisayar Elektronik Taahhüt thalat hracat Ltd. fiti. Polen Bilgisayar Elektronik Taahhüt thalat hracat Ltd. fiti. Ç narl Mah. Atatürk Cad. Aziznaci fl Merkezi No:5/B 1060 Seyhan/Adana Çay Mah. Mete Aslan Bulvar No:16/D skenderun/hatay

11 Ünvanı Adresi Tel/Telefaks Bulut Elektronik Toros Mah. 42 Sok. No:20/A Günay Apt. Zemin Kat Seyhan/Adana Recep Boğra brahimoğlu Is tma ve Soğutma fianl urfa Cad. Mobil flhan K z ltepe/mardin Emre Elektronik Ravza Cad. Çavufloğlu Apt.Alt Yeniflehir/Mardin Özdev Teknik Sürsürü Mah. Edip Ali Sok. No:3/A Elazığ Hasan Candan Y ld r m Beyaz t Mah. S rasöğütler Cad. No:199 Kayseri M zrak Elektronik Fatih Mah. Oğuz Cad. Sergen Ap. Alt No:11/A Kocasinan/Kayseri Cemal Yönlü Efsane Elektronik Y.S.S. Bulvar Cumhuriyet lköğretim Okulu Karfl s Kırşehir Seçkin Elektronik Cihazlar Tic. Ve Servis Hizmetleri Ltd. fiti. Kazaz Soğutma nönü Mah. Yavuz Selim Bulvar 253/D Trabzon Kemerkaya Mah. Halkevi Sokak No.34 Trabzon As Orhon Elektronik Gülbahar Hatun Mah. Kahramanmarafl Cad. No.243 Trabzon Uğur TV Karflıyaka Mah. Osmanbey Caddesi No.28 Gümüşhane

12 Ünvanı Adresi Tel/Telefaks Ramazan Balki Emiroğlu Asansör Hasanbey Mahallesi Hasanbey Caddesi No.9/B Gümüşhane Recep Boğa - Japon Recep Yeni Mah. 19 Mayıs Cad. No:80 Çınar/Diyarbakır Öztürk Soğutma Çevreyolu Üzeri Çevre Apt. Altı No.1/1 Malatya Emek Tamir Servisi Uzunsokak Kasımoğlu Çıkmazı No.16/A Trabzon Çağdafl Elektronik Atatürk Caddesi Morgül flhanı Kat 1 No.25 Rize Tuğ - Kan nflaat Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. Hacıilyas Mah. Uluyol Tezcan Sk. fienocak flhanı. No:1 Osmangazi Bursa Sadık Uzun Macrocom Bilgisayar Selçukbey Mah. Selçukbey Caddesi No:59/A Yıldırım/Bursa Çakır Elektronik Harmanlar Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:14/A Merzifon/Amasya Teknokolix Servis Hizmetleri Kayalık Mah Kayalık Cad. 41/1 Denizli Soymaç Isıtma Soğutma Muratdede Mah. 379/1 Sok. 7/A Denizli Özel Isı Mühendislik-Isıtma Soğutma nflaat Tekstil San. ve Tic. Ltd. fiti. Kaplanlar Mah. Barıfl Cad. No:35 Denizli

13 Ünvanı Adresi Tel/Telefaks Muhammer Nalbantoğlu Topraklık Mah. Mahmut Gazi Cad. No. 44 Denizli Kaptan Elektronik Lalapafla Mah. Menderes Cad. Tema Yanı No:2 Erzurum Çakır Elektronik Numune Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. No:142 skenderun/hatay Özgün Elektronik Yeni Mah. Yeni Kayseri Cad. No:22/F Nevşehir Çift Güç Elektrik Yeni Sanayi Sitesi 8.Blok No:53 Nevşehir As Elektronik Atatürk Cad. No:58 Avanos Nevşehir Msk Turizm San. ve Tic. Ltd. fiti. Sivritafl Mah. Fabrika Cad. No:19 Ürgüp Nevşehir Pal Elektronik Camicedit Mah. Gazhane Cad. No:25 Nevşehir Metin Gürkafl Ünal Ozan Cad. No:38/B Sakarya Alo Usta Servisi Efe Müh. Fatih Mah. 4.Cad. fiato Apt. No: 2 Edirne

14 Doğaya zarar vermeden ortadan kald r n. Çevreyi korumaya yard mc olabilirsiniz! Lütfen bölgenizdeki düzenlemelere sayg göstermeyi unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar uygun bir at k uzaklaflt rma merkezine teslim edin. FABRİKA ADRESİ: HİSAR ÇATAL KAŞIK VE PASLANMAZ MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. A. Ş. Doğan Araslı Caddesi No: 209 Esenyurt İstanbul/TÜRKİYE Tel : pbx Fax: MALATÇI FiRMA: SERKAN METAL SANAY VE T CARET ANON M fi RKET 2. Bölge Kapadık Yolu Kıraç Köyü (Tekstilya Yanı) Büyükçekmece İstanbul/TÜRKİYE Tel : Fax:

15 GARANTİ ŞARTLARI Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı - üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklerde başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatlarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. Tüketici onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya beklenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmayı sürekli kılması, Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edilebilir. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Garanti süresi içinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzer bir ücret talep edilemez. Voltaj düşmesi veya yükselmesinden dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır. Satıcı/Bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ne başvurulabilir.

16 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GARANTİ BELGESİ Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı: belgenin Geçerlilik Tarihi: Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. İMALATÇI/İTHALATÇI FİRMANIN ÜNVANI : SERKAN METAL SANAYİ VE TİC. A.Ş. MERKEZ ADRES : 2. BÖLGE KAPADIKYOLU KIRAÇ KÖYÜ BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL TELEFONU : (0212) FİRMA YETKİLİSİNİN İMZASI- KAŞESİ : MALIN CİNSİ : ÇAY MAKİNESİ MARKASI : HİSAR MODELİ : BANDROL SERİ NO : TESLİM TARİHİ VE YERİ: GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 (YİRMİ) İŞ GÜNÜ SATICI FİRMANIN ÜNVANI : ADRESİ : TELEFONU : TELEFAKSI : FATURA SERİ VE NO : TARİH- İMZA- KAŞE :

Instructions for use and installation Electric hobs 3. Kullanim ve montaj talimatlari Elektrikli Ocak 6. DHG 460 R Manual LIB30285

Instructions for use and installation Electric hobs 3. Kullanim ve montaj talimatlari Elektrikli Ocak 6. DHG 460 R Manual LIB30285 Instructions for use and installation Electric hobs 3 Kullanim ve montaj talimatlari Elektrikli Ocak 6 DHG 460 R Manual LIB30285 1 INSTALLATION INSTRUCTIONS Technical details MODELS DHG 460 R Voltage 230V

Detaylı

Mobilya. Furniture. Modeller / Models. Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi. yanıbaşınızda... Using Instruction Book & Certificate of Warranty

Mobilya. Furniture. Modeller / Models. Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi. yanıbaşınızda... Using Instruction Book & Certificate of Warranty yanıbaşınızda... Mobilya Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Furniture Using Instruction Book & Certificate of Warranty Baza/Yatak Odası Takımı: Base/Bedroom Set Koltuk: Sofa Yemek Odası Takımı: Dining

Detaylı

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Değerli müşterimiz, Bu kullanım kılavuzu UFO MICATRONIC, T23EN ve T19EN modelleri için hazırlanmıştır.

Detaylı

NEMLENDİRİCİ. User Manual User & Manual & Certificate of of Warranty. Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi. alf.com.tr

NEMLENDİRİCİ. User Manual User & Manual & Certificate of of Warranty. Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi. alf.com.tr NEMLENDİRİCİ Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual User & Manual & Certificate of of Warranty alf.com.tr ALF_MIKA_TOWER_KK_140813.indd 1 27.09.2013 18:08 ALF_MIKA_TOWER_KK_140813.indd 2 27.09.2013

Detaylı

CEREMONY. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instruction Manual Tea Maker

CEREMONY. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instruction Manual Tea Maker CEREMONY TR GB Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi Instruction Manual Tea Maker TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 Güvenlik...4

Detaylı

WHC 715 USER MANUAL COLD MIST HUMIDIFIER SOGUK BUHAR ÜFLEYICI HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER KULLANIM KILAVUZU

WHC 715 USER MANUAL COLD MIST HUMIDIFIER SOGUK BUHAR ÜFLEYICI HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER KULLANIM KILAVUZU WHC 715 COLD MIST HUMIDIFIER SOGUK BUHAR ÜFLEYICI HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER USER MANUAL KULLANIM KILAVUZU EN TR WHC 750 WHC715 USER MANUAL User Manual I I 1 Contents Introduction...3 Working

Detaylı

BKK 1176 SD. Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu

BKK 1176 SD. Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu BKK 1176 SD Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get

Detaylı

SMART ACS. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual

SMART ACS. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual E Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine SMART ACS Kullanma Kılavuzu Operating Manual FR. 8.2.4-09 EKM AC 21.03.2014 Rev. 00 2-21 22-40 İçindekiler Teknik Özellikler...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty. ufotr.com

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty. ufotr.com Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty ufotr.com 1 Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi ufotr.com 1 2 İÇİNDEKİLER 1. GÜVENLİK UYARILARI 2. MONTAJ 3. ÖZELLİKLER 4. KULLANIM

Detaylı

EKM 1500. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual

EKM 1500. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual K Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine EKM 1500 Kullanma Kılavuzu Operating Manual FR. 8.2.4-09 EKM 1500 21.03.2014 Rev. 00 2-23 24-44 İçindekiler Teknik Özellikler...

Detaylı

JAWS. Kullanım Kılavuzu Buharlı Basınçlı Temizleyici. Instruction Manual Pressure Steam Cleaner

JAWS. Kullanım Kılavuzu Buharlı Basınçlı Temizleyici. Instruction Manual Pressure Steam Cleaner JAWS TR GB Kullanım Kılavuzu Buharlı Basınçlı Temizleyici Instruction Manual Pressure Steam Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel... 3 Kullanma talimatları hakkında bilgi... 3 Sorumluluk... 3 Güvenlik önemlidir...

Detaylı

SMART 2000. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual

SMART 2000. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual S Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine SMART 2000 Kullanma Kılavuzu Operating Manual FR. 8.2.4-09 SMART 2000SP 21.03.2014 Rev. 00 2-24 25-47 İçindekiler Teknik Özellikler...

Detaylı

KANALSIZ YIKAMA SİSTEMLİ KLOZETLER KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ. www.vitra.com.tr 424227 191001-01

KANALSIZ YIKAMA SİSTEMLİ KLOZETLER KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ. www.vitra.com.tr 424227 191001-01 KANALSIZ YIKAMA SİSTEMLİ KLOZETLER KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ www.vitra.com.tr 424227 191001-01 Değerli Müşterimiz, 1.Sıvı Deterjan Haznesi (VitraFresh) ve Kanalsız Yıkama Sistemi (VitrAFlush)

Detaylı

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Dematic Steel Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Steel Otomatik Çay

Detaylı

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter.

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. NEXT YE-220 DIGITAL SATLOCK TR KULLANIM KILAVUZU Ürünü kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. İÇİNDEKİLER :

Detaylı

ELECTRA LAVABO VE EVİYE BATARYASI

ELECTRA LAVABO VE EVİYE BATARYASI ELECTRA LAVABO VE EVİYE BATARYASI TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU GARANTİ BELGESİ ELECTRA BASIN AND KITCHEN MIXER INSTRUCTIONS MANUAL and WARRANTY DEED www.eca.com.tr www.ecaecotechnology.com Ekoteknoloji

Detaylı

Buzdolabı. GKNE 4780 GKNE 4780 i

Buzdolabı. GKNE 4780 GKNE 4780 i Buzdolabı GKNE 4780 GKNE 4780 i tr en de INDEX GÜVENLİK 3 Kullanım amacı... 3 Su pınarlı ürünler için;... 5 Çocuk güvenliği... 5 HCA Uyarısı... 5 Kapı Açık Uyarısı... 6 Enerji tasarrufu için yapılması

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-1 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-1 - SDF 3830 FR TÖZ EN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-1 - SINBO SDF 3830 DEEP FRYER INSTRUCTION MANUAL ENGLISH Dear customer, Congratulations and thank you for purchasing this high quality product. Please

Detaylı

PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS

PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS 2 İçindekiler GÜVENLİK ÖNLEMLERİ...1 Teknik Özellikler...2 Desteklenen PC Girişi Tipik Ekran Modları...2 Adım 1 Uzaktan Kumandaya

Detaylı

(HSS2000 EX PROOF) Model Gaz Alarm Dedektörü Tanıtımı

(HSS2000 EX PROOF) Model Gaz Alarm Dedektörü Tanıtımı (HSS2000 EX PROOF) Model Gaz Alarm Dedektörü Tanıtımı (4-20mA) 1 HSS2000 EX PROOF GAZ ALARM DEDEKTÖRÜ HSS-2000 Ex-proof gaz alarm cihazının alevsızdırmazlık özelliği ve Alsz sertifikasının geçerliliği

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZILI MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. UBM 20 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle kalite

Detaylı

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3282 IN

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3282 IN Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3282 IN Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

GB190 T Ü R K Ç E E N G L I S H P/N : (1.0)

GB190 T Ü R K Ç E E N G L I S H P/N : (1.0) T Ü R K Ç E E N G L I S H GB190 Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir. www.lgmobile.com P/N : (1.0) GB190 KULLANIM

Detaylı

(2012 08 01) atlanta_hybrid_manual_tur (180x130).indd 1 2012-08-01 8:33:01

(2012 08 01) atlanta_hybrid_manual_tur (180x130).indd 1 2012-08-01 8:33:01 (2012 08 01) atlanta_hybrid_manual_tur (180x130).indd 1 2012-08-01 8:33:01 Güvenlik Talimatları Ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik talimatlarını okuyunuz: Uyarılar Ürün adaptörünü

Detaylı

Davul`Fırın`ve`Midi`Fırın Round Oven - Midi Oven

Davul`Fırın`ve`Midi`Fırın Round Oven - Midi Oven KULLANIM KLAVUZU OPERATING MANUAL Davul`Fırın`ve`Midi`Fırın Round Oven - Midi Oven DAVUL FIRIN - ROUND OVEN: AF010,`AF015,`AF016,`AF020,`AF110,`AF120,`AF130,`AF140,`AF210,`AF220,`AF230,` AF310,`AF320,`AF330

Detaylı

Saç düzleştirme aleti Kullanma kılavuzu

Saç düzleştirme aleti Kullanma kılavuzu Saç düzleştirme aleti Kullanma kılavuzu K 5132 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Saç şekillendirme aleti Kullanma kılavuzu

Saç şekillendirme aleti Kullanma kılavuzu Saç şekillendirme aleti Kullanma kılavuzu K 5117 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

BUKLE. SAÇ MAŞASI Hair Curler. Kullanma Kýlavuzu Instruction Manual

BUKLE. SAÇ MAŞASI Hair Curler. Kullanma Kýlavuzu Instruction Manual BUKLE SAÇ MAŞASI Hair Curler Kullanma Kýlavuzu Instruction Manual 1 SAÇ MAŞASI KULLANMA KILAVUZU Saç Maşanızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden

Detaylı

MİO LUX AR 186 DOĞRAYICI A R 1 8 6 C H O P P E R AR 186 ZERKLEINER

MİO LUX AR 186 DOĞRAYICI A R 1 8 6 C H O P P E R AR 186 ZERKLEINER MİO LUX AR 186 DOĞRAYICI A R 1 8 6 C H O P P E R AR 186 ZERKLEINER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 400 W TR 1 MİO LUX AR 186 DOĞRAYICI 1-2 kademeli çalıştırma düğmesi 2- Motor (Ana

Detaylı