Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat 13 Mayıs 1984 Daire Başkanlığına PAZAR başvurulur Sayı: J YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 84/7963 Bakanlar Kurulu Kararları 1. Ekli listede kimlikleri yazılı 55 (ellibeş) kişiye Türk vatandaşlıgından çıkma izni verilmesi, 2. 14/9/1983 tarihli ve 83/7118 sayılı Kararnamenin eki (1) sayılı üstenin 7 sıra numarasında kayıtlı Ahmet Şükrü Soysal hakkındaki hükmün İptali; İçişleri Bakanlığı'nın 3/4/1984 tarihli ve 73111/ sayılı yazısı üzerine, 31/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 20 ve 44 üncü maddelerine göre. Bakanlar Kurulu'nca 17/4/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. T. ÖZAL Kenan EVREN Cumhurbaşkanı I. K. ERDEM Devlet Bak. Başbakan Yrd. A. TENEKECİ Devlet Bakanı Z. YAVUZTÜRK Millî Savunma Bakanı Milli M. V. DİNCERLER Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı K. OKSAY Devlet Bakanı I. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı A. TANRIYAR içişleri Bakanı A. M. YILMAZ Devlet Bakanı A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı S. N. TÜREL Devlet Bakanı M. N. ELDEM Adalet Bakanı V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı I. S. GİRAY M. AYDIN Bayındırlık ve iskân Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : ResmiGazeteFihristi 32 Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 13 Mayıs 1984 ~- Sayı: A. K. ALPTEMOÇİN Ulaştırma Bakanı V. H. C. ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı C.BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabiİ Kaynaklar Bakanı M. KALEMLİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA İZİN LİSTESİ Sıra No. Doğum Nüfusta Kayıtlı Soyadı ve Adı Baba Adı tarihi bulunduğu yer 1 Altmbaş ffihrahim Mehmet Arif 1945 Trabzon 2 Ttopuzoglu Aii Turgut Mehmet Rüştü 1927 Uşak 3 Geyer Sevil Aihmet Memı MS5 tstanbul 4 Vanrt Artto Dana 1946 İstanbul 5 Varol Vartanuş Murat 1954 İstanbul 6 ICSse ZiHbiye Mahmut 1940 Samsun 7 özer SUva Murat 1958 Mardin 8 HaUs Bbrgül AdU 1945 Bursa 9 HahsReflk Rifat 1943 Bursa 10 Klug Hatice AbduUah 1953 Manisa 11 Güzel Sevim Kavnü 1964 Mardin Çmar Bayzar Gazaros 1946 tfftnnbul 13 Çmar Finyam Sh-ak İstanbul 14 Beım^ (Caymaz) Aynur CeUl 1952 Manisa 15 Çoban Nuran Mebmet 1963 K. Miaraş 16 Ozmen Kenan Mustafa 1929 Ankara 17 Thnur Ahmet Nevzat Mehmet AU 1933 İzmir 18 Görür Faruk Lütfi İstanbul 19 Altun Aydm Tusuf 1954 Mardhı 20 Bakır Ayda Hüseyin ım Kütahya 21 KKseotlu Recal HOanet 1951 istanbul 22 Okyay Ruhi AsmaU 1948 Bursa 23 kc«ıkut Aydogaa Mehmet 1940 Elazığ 24 Işdc Medde tstayfan 1942 Mardin 25 IşıkHaMp Savmi 1932 Mardin 26 Savuk Anna Rıza 1927 tstanbul 27 Savuk Ayda I&ıplk 1962 tstanbul 28 Savuk Kapik Bc^oa 1933 tstanbul 29 Ziya Ahmet 1938 Adana 30 Oözittok Türkan MeUd 1^ Mardin 31 Dağ (Zolondovvski) Funda.İbrahim Ethem 1968 Ankara 32 Şenay Müesser Mehmet Muzaffer 1944 İstanbul 33 Altuğhı Orhan Mehmet 1932 Bursa 34 Altuğlu N^rnİD İbrahim Ethem 1939 Bursa 35 AJ^mar t^nal Nedp 1946 Yozgat 36 Güner Verdi Oevvi 1959 Mwdhı 37 Aydm İbrahim Hanne 1948 Mardin 38 Duman Bedir Süleyman 1945 Hatay 39 Duman Aysel Hasan vasa, Hatay M Kalkan, Farha Oörgls 1945 Mardin Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 2

3 ıs Mayıs 1984 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 3 Sıra Doğum NiUusta Kayıtb No. Soyadı ve Adı Baba Adı tarihi bulunduğu yet 41 Ka&an Oevriye Savml 1838 ManSn 42 AKbulut Şülu-an Bedtos 1969 Mardtaı 43 Kasacı Elka Okyay 1964 Ustanbul 44 BruBa (OıOdlıı) Emine Arif Yağa 1944 Istanlbul 48 Eı^tta Mahmıft Oğuz Mustafa Asım 1930 Sdnop 46 Başek Asaf AU M^met Nurettin 1947 imait 47 Başek İlhan Yavuz 196» lamir 48 Tacir Necatı Ahme^ Urfa 49 O^lem (Boskurt) tnd Kayıban 1964 K. Maraş 50 Tüdız Mel«k Musa 1949 Mardin 51 Yıldız Meryem Gelo Otan Oriıan SeUm Natoantoğlu Vursd Aihmet 1935 Muğla 64 Hamurculu Neriman Perihan Muataftt 1944 tstantul 56 Hamuroulu Ahmet Mete Ahmet Fevzi 1940 l^rtaabol Karar Sayısı: 84/ sayılı Devlet ihale Kanunu kapsamına giren kuruluşların 1984 yılı içinde ihtiyaç duydukları et, ekmek, şeker ve tüpgaz (LPG) alımları ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından çıkarılan flyat farkı kararnameleri dışında kalan nakliye işlerine ait şartname ve sözleşmelere (sözkonusu İhtiyaç maddelerinin flyatlarında, HükUmet, Belediye ve il Koordinasyon Kurulları Karan ve sair yetkili makamlar tarafından yapılacak düzenleme sebebiyle meydana gelecek azalma ve artışların aynı ölçüde dikkate alınması, nakliye ihalelerinde İse akaryakıt zammı sebebiyle Ulaştırma Bakanlığı'nca tespit edilecek km/tona aksedecek miktarın yüzde oram indirimsiz ödenmek kaydıyla) değişik fiyat esasım ihtiva eden bir kaydın konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 27/3/1984 tarihli ve /7681 sayılı yazısı üzerine, 2886 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre. Bakanlar Kurulunca 20/4/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan EVREN T. ÖZAL Başbakan I. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd. A. TENEKECİ Devlet Bakanı Z. YAVUZTÜRK Milli Savunma Bakanı K. OKSAY Devlet Bakanı I. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı A. M. YILMAZ Devlet Bakanı A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı Cumhurbaşkanı 8. N. TÜREL Devlet Bakanı M. N. ELDEM Adalet Bakanı A. TANRIYAR V. HALEFOĞLU V. ARIKAN İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı M. V. DİNÇERLER I. S. GİRAY M. AYDIN Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı A. K. ALPTEMOÇİN H. H. DOĞAN M. KALEMLİ Ulaştırma Bakanı V. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. C. ARAL C. BÜYÜKBAŞ M. M. TAŞÇIOĞLU Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 13 Mayıs 1984 Sayı : Karar Sayısı: 84/8038 Ekli listede kimlikleri yazılı 13 (onüç) kişiye Türk vatandaşlığından çıkma izni verilmesi; İçişleri Bakanlığı'nın 17/4/1984 tarihli ve 73111/ sayılı yazısı üzerine, 11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 20ncimadde sine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/5/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. T. ÖZAL Başbakan Kenan EVREN Cumhurbaşkanı I. K. ERDEM K. OKSAY A. M. YILMAZ S. N. TÜREL Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı A TENEKECİ I. ÖZDAĞLAR A. K. ALPTEMOÇİN M. N. ELDEM Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bekanı Z. YAVUZTÛRK A. TANRIYAR V. HALEFOĞLU V. ARAKAN Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı M. V. DİNÇERLER t. S. GİRAY M. AYDIN Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı V. ATASOY H. H. DOĞAN M. KALEMLİ Ulaştırma Bakanı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. C. ARAL C. BÜYÜKBAŞ M. M. TAŞÇİOĞLU Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabit Kaynaklar Bakanj Kültür ve Turizm Bakam TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA tzin LİSTESİ Sıra Doğum Kayıta Mo. Soyadı ve Adı Baba Adı tarihi bulunduğu y&r 1 Can Şefika Yuhanun 1931 Mardin 2 Can Behice İskender 1956 Mardin 3 Can İskender Yusuf 1933 Mardin 4 Teker timay Naci 1944 Ankara 5 Teker Bedriye Lale Hayrettin 1951 Ankara 6 Yücel Yakup Hanuş 1926 Diyarbakır 7 Öncel Gönül Mehmet 1951 Aydın 8 Öncel Burhan Cahit Mustafa 1941 Aydın 9 Weltner Ofanna Antranik 1949 İstanbul 10 Bozoğlu Fatma Yasemin Mehmet 1956 İstanbul 11 Kurma Yılmaz tbrahün RUşdü 1929 Konya 12 Nalçacıer Maryam Keğam 1955 Tokat 13 Gençelli Osman Turgut Hüseyin 1339 İsparta Karar Sayısı: 84/8029 Yönetmelik - Ekli «Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik»in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 28/2/1084 tarihli ve D.P.D sayılı yazısı üzerine. 13/12/1983 tarihli Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 4

5 13 Mayıs 1984 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 5 ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karamame'nin 6 ve 8 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/4/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan EVREN Cumhurbaşkanı T. ÖZAL Başbakan I. K. ERDEM K. OKSAY A. M. YILMAZ S. H. TÜREL Devlet Bak. - Başbakan Yrd, Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı A. TENEKECİ K. OKSAY A. TENEKECİ M. N. ELDEM Devlet Bakanı Devlet Bakanı V, Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı Z. YAVUZTÛRK A. TANRIYAR, V. HALEFOĞLU V. ARIKAN ' 'Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı A. M. YILMAZ I. S. GİRAY M. AYDİN Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı V. Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık ve Sosyal, Yardım Bakanı V. ATASOY H. H. DOĞAN M. KALEMLİ Ulaştırma Bakanı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam H. C. ARAL C. BÜYÜKBAŞ M. M. TAŞÇİOĞLU Sanayi ve Ticaret Bakanı Ener)i ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç: Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kadro ihdasını öngören Kanun veya kararname taslaklarına eklenecek kadro cetvellerinin hazırlanması, tutulan kadroların serbest bırakılma işlemleri ve kadro değişikliği ile kadroların dağılımı, onay mercileri ve kullanılacak cetvellere ait esasları düzenlemektir. Dayanak: Madde 2 Bu Yönetmelik 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı «Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» nin 6 ve 8 nci maddelerine göre hazırlanmıştır. Kapsam : Madde 3 Bu Yönetmelik; a) Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar. Kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklan, b) İl özel idareleri ve Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeleri, c) Özel Kanunla kurulan kuruluş ve teşekküller ve hizmetlerini genel veya katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kamu kurum ve kuruluşları, hakkında uygulanır, istisnalar : Madde 4 Bu Yönetmelik hükümleri; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu iktisadi Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Teşekkülleri Üni-. versite öğretim elemanları ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin kadroları ile Milli Güvenlik Sebebiyle gizli kalması gereken kadrolar hakkında uygulanmaz. t Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 13 Mayıs 1984 Sayı : ÎKİNCI KISIM KADRO IŞLEMLERI BÖLÜM : 1 Kadro ihdası Kurum ve Kuruluşlara Kadro ihdası Madde 5 Kapsama dahil kurum ve kuruluşlardan mahalli idareler hariç; a) Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarının, b) özel kanunla kurulan kuruluş ve teşekküller ve hizmetlerini genel veya katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kamu kurum ve kuruluşlarının, kadroları kanunla ihdas edilir. Kadro İhdasını Gerektiren Haller : Madde 6 Kalkınma plânı ve yıllık programlar ile iş programlarına dayanılarak yapılan iş analizleri sonucunda kadro değişikliği ve tutulan kadrolardan serbest bırakma yoluyla kadro sağlanamaması halinde; a) Kanunla veya Uluslararası anlaşmalarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan veya kurulacak birimler, b) Kalkınma plânı ve yıllık programlarda kurulması veya genişletilmesi öngörülen hizmet birimleri, c) Yatırım veya iş programlarında yer alan projeler, için ihtiyaç duyulan gerekli insangücünün sağlanabilmesi amacıyla kadro ihdas edilebilir. Verilecek Bilgi ve Belgeler: Madde 7 Kurum ve kuruluşlar, merkez ve taşra itibariyle ayrı ayrı düzenleyecekleri yeniden kadro ihdası ile ilgili cetvellerle birlikte; a) Yeni kadro ihdasım gerektiren hukuki belge ve sebebleri, b) Yeni hizmet birimlerinin kurulması veya hizmet genişlemesi dolayısıyla ihtiyaç duyulan kadrolarla ilgili olarak birimler itibariyle yapılacak iş analizi ve değerlendirme sonuçlarını, c) Teşkilat yapısında değişiklik sözkonusu ise bununla ilgili belge ve Teşkilat şemalarını, göndermekle yükümlüdürler. Tekliflerin Gönderilmesi : Madde 8 Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanan kadro ihdasına ilişkin teklifler; a) Bakanlıklara ve bağlı veya ilgili Kuruluşlarına ait olanlar ilgili Bakanlıkça, b) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarına ait olanlar ilgili Başkanlıkça, c) Mahalli idarelere ait olanlar içişleri Bakanlığınca, d) Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarına ait olanlar Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca, incelenmek, üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesine gönderilir. inceleme ve Araştırma : Madde 9 Bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun bulunan teklifler Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları, ilgili kurum veya kuruluşun Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun veya Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan esaslar doğrultusunda Devlet Personel Dairesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığından ikişer temsilci ile ilgili kurum veya kuruluşun temsilcisinden teşekkül eden Komisyon tarafından incelenir ve belirlenen görüş, tutanak düzenlenerek, ilgili Bakanlığa (Bağımsız Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 6

7 13 Mayıs 1984 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 7 yargı organları için ilgili Başkanlığa) ve Başbakanlığa bildirilir. Bu görüşe katılmayan temsilcilerin katılmama sebebleride tutanağa eklenir. Komisyon en az üç temsilcinin iştiraki ile toplanır ve gerek gördüğü takdirde Kurum ve Kuruluşlarda (Hakimler ve Savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlarla ilgili teklifler hariç) inceleme ve araştırma yapabilir. Komisyonun koordinatörlüğü ve sekreterya hizmetleri Devlet Personel Dairesince yürütülür. Toplantı gün ve saatleri Devlet Personel Dairesi tarafından belirlenir. Usulüne uygun olmayan veya eksik bilgi ihtiva eden teklifler tamamlatılmak üzere iade edilir. Başbakanlığa Sevk : Madde 10 İlgili Bakanlıkça (bağımsız yargı organları için ilgili Başkanlıkça) hazırlanacak kadro ihdasım öngören Kanun veya Kararname taslakları Komisyonun görüşü aynen eklenerek Başbakanlığa sunulur. BOLÜM : 2 Mahalli idarelerin Kadroları Mahalli idarelerin Kadrolarının İhdası : Madde 11 İl Özel idareleri ve Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerin kadroları Bakanlar Kurulu Karan ile ihdas edilir. Usul ve Süre : Madde 12 Mahalli idarelerin kadro ihdas teklifleri yetkili organlarınca bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanır ve her yılın altıncı ayının sonuna kadar içişleri Bakalığına intikal ettirilir. Ancak, yeni kurulan belediyelere kadro ihdasında yukarıda belirtilen sûre kaydı aranmaz. BOLÜM : 3 Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği Kadroların Serbest Bırakılması : Madde 13 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» ye ekli cetvellerin tutulan kadrolar sütununda gösterilen kadrolar. Mezkûr Kanun Hükmünde Kararname ile bu Yönetmeliğin 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu maddelerindeki usul ve esaslar dahilinde yapılacak teklif, araştırma ve inceleme üzerine Bulanlar Kurulu Karan ile serbest bırakılabilir. Kurum ve Kuruluşlar aynı yıl içinde birden fazla serbest bırakma teklifinde bulunamaz. Dolu Kadroların Değişikliği : Madde 14 Kurum ve Kuruluşlara verilmiş bulunan serbest kadrolardan dolu olanlar,hiyerarşik yapıyı bozmamak kaydıyla bu Yönetmeliğin usule alt hükümlerine uygun olarak Bakanlar Kurulu Karan ile değişik derecelerden aynı sınıf ve unvanlı kadrolarla değiştirilebilir. Kurum ve kuruluşlar dolu kadrolarda yapılmasını istedikleri değişildik tekliflerinde: ekli (3) sayılı cetvelle birlikte. kadro derecelerinde değişiklik istenilen memurların müktesep hak aylık derece ve kademeleri ile bu memurların bağlı oldukları hiyerarşik kademeleri de bildirirler. Kurum ve kuruluşlar aynı yıl içinde birden fazla kadro değişikliği teklifinde bulunamazlar. * Kadroları değiştirilen memurların özlük haklan, değiştirilen yeni kadrolara atanma işlemleri tamamlanıncaya ve bu kadro derecesini kazanılmış hak olarak alıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenmeye devam olunur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 13 Mayıs 1984 Sayı : Tutulan ve Boş Kadroların Değişikliği : Madde 15 Bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan haller dolayısıyla veya önceden tahmini mümkün olmayan hizmetlerin ifası için ihtiyaç duyulan kadroların karşılanması amacıyla bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara uygun olarak, tutulan kadrolarda veya serbest kadrolardan boş olanlarda Bakanlar Kurulu Karan ile sınıf, unvan ve derece değişikliği yapılabilir. Kadro Dağılımı : BÖLÜM : 4 Kadroların Dağılımı Madde 16 Kurum ve Kuruluşlara tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar ile tutulan kadrolardan serbest bırakılan veya kanun veya kararname ile ihdas edilen kadroların; merkez, taşra ve yurt dışı olarak belirlenmek ve iş analizleri yapılmak suretiyle; a) Bakanlıklar ve bağlı veya ilgili kuruluşlarının Merkez Teşkilatında Ana Hizmet, Danışma ve Denetim birimleri ile Yardımcı birimleri itibariyle. b) Bakanlıklar ve bağlı veya ilgili kuruluşlarının Taşra teşkilatında bölge veya il kuruluşları itibariyle, c) Yurt dışı teşkilatlarında toplam sayı olarak, d) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarında toplam sayı olarak, e) Yüksek öğretim üst kuruluşları ile Üniversitelerde idari teşkilat birimleri itibariyle, Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitülerde toplam sayı olarak, f) Kefalet Sandıklan ve döner sermaye kuruluşları ile Kanunla kurulan fonlarda toplam sayı olarak, g) Dışişleri Bakanlığında toplam sayı olarak, Kadroların eklendiği veya serbest bırakıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde ekli (5) sayılı cetvele göre dağılımı yapılmak suretiyle onay için 17 nci maddedeki onay mercilerine. Sayıştay denetimine tabi kuruluşlarca vize İçin Sayıştay'a gönderilir. Onaylı cetveller ile vizeli cetvellerin birer örneği onay veya vize tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesine gönderilir. Daha sonra bu dağılımda yapılacak değişikliklerde aynı usullere tabidir. Aylık ödemeler vizeli veya onaylı kadro dağılım cetvellerine göre yapılır. Onay Mercileri : Madde 17 Sayıştay denetimine tabi olmayan özel kanunla kurulan kuruluş ve teşekküller ve hizmetlerini genel veya katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kamu kurum ve kuruluşlarına ait serbest kadrolarına dağılımında onay mercii ilgili Bakandır. Kadroların Merkez ve Taşrada Kullanışı : Madde 18 Yapılan dağılım sonucunda taşra için tahsis edilmiş kadrolar hiçbir şekilde merkeze alınamaz. 16 ncı maddedeki mercilere bildirilmek kaydıyla ve ilgili Bakanın onayıyla merkezdeki kadrolar taşra teşkilatına tahsis edilebilir. Bu şekilde taşraya tahsis edilen kadrolarda daha sonra merkeze alınamaz. Yürütme İdare Bölümü Sayfa : 8

9 13 Mayıs 1984 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 9 ÜÇÜNCÜ KISIM Çeşitli Hükümler Kadro Hareketleri : Madde 19 Kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşları, atama, emeklilik, istifa, nakil, ölüm gibi sebeblerle serbest kadrolarında meydana gelen değişiklikleri, ekli (6) sayılı cetveli Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son günü itibariyle doldurarak, takip eden ayın ilk iki haftası içerisinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesine gönderirler. Cetveller : Madde 20 Bu Yönetmeliğin ekini teşkil eden cetvellerden; (1) Sayılı Cetvel Kadro İhdası, (2) Sayılı Cetvel Serbest Bırakma, (3) Sayılı Cetvel Dolu Kadro Değişikliği, (4) Sayılı Cetvel Tutulan veya Boş Kadro Değişikliği. (5) Sayılı Cetvel Kadro Dağılımı, (6) Sayılı Cetvel Kadro Hareketleri, için kullanılır. GEÇİCİ MADDE sayılı «Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» nin geçici 2 nci maddesi gereğince Mezkûr Kanun Hükmünde Kararnamenin ekini teşkil edecek kadro cetvelleri. Kurum ve Kuruluşların Teşkilat ve görevleri hakkındaki Kanunlar veya Kanun Hükmünde Kararnameler ve Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşacak Komisyonca har zırlanarak Başbakanlığa sunulur. Komisyonun Koordinatörlüğü ve Sekreterya hizmetleri Devlet Personel Dairesince yürütülür. Yürürlük : Madde 21 Bu Yönetmeliğin; a) 11, 12, 13, 14 ve 15 nci maddeleri 1/1/1985 tarihinde, b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme : Madde 22 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. KURUMU TEŞKİLATI (1) SAYILI CETVEL ihdası İstenilen Kadrolar Serbest Tutulan Kadro Kadro Sınıf Ünvan Ek gösterge Derece adedi adedi TOPLAM AÇIKLAMA : 1 Teşkilat hanesine Merkez veya taşra yazılacaktır., 2 Cetvel merkez ve taşra için ayrı ayrı düzenlenecektir. 3 Ek gösterge sütununa, sadece 657 sayılı Kanunun değişik 43 üncü maddesinin (B) fikrasının (a) bendinde öngörüldüğü şekilde, Genel idare Hizmetleri sını- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 13 Mayıs 1984 Sayı : fına dahil olup ek gösterge tahsis edilecek kadro ünvanları için istenilen ek gösterge miktarları yazılacaktır. 4 Cetvel hakimler ve savcılar ile bu meslekte sayılan görevlerde bulunanlar için ayrı düzenlenecek ve cetvelin sınıf ve ek gösterge sütunu doldurulmayacaktır. (2) SAYILI CETVEL KURUMU : Serbest Bırakılması İstenilen Kadrolar : Tutulan Tutulan Serbest bırakılması kadrolardan Kadro istenilen kalan kadro Sınıf Ünvan Derece adedi kadro adedi adedi AÇIKLAMA : 1 Tutulan kadro adedi sütununa «Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karamame>ye ekli cetvellerin tutulan kadrolar sütununda yer alan adetler yazılacaktır. 2 Daha önce serbest bırakma işlemi yapılmış ise tutulan kadro adedi sütununa serbest bırakma işleminden veya işlemlerinden sonra tutulan kadrolardan kalan kadro adedi sütunundaki adetler yazılacaktır. 3 Serbest bırakmaya ilişkin Karamame taslağında tutulan ve tutulan kadrolardan kalan kadro sayısı sütunlarına yer verilmeyecektir. 4 Cetvel hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlar için ayrı düzenlenecek ve cetvelin sınıf ve sütunu doldurulmayacaktır. KURUMU : (3) SAYILI CETVEL Dolu Kadro Deşikliği, Değiştirilmesi İstenilen Kadrolar: Yapılması uygun Kadro Kadro görülen değişiklik; Birim Sınıf Ünvan Adedi Derecesi Kadro derecesi AÇIKLAMA : 1 Birimi sütununa kadro dağılım cetvelinie göre kadronun ait olduğu birim yazılacaktır. 2 Cetvel hakimler ve savalar ile bu melekten sayılan görevlerde bulunanlar için ayrı düzenlenecek ve sınııf sütunu doldurulmayacaktır. 3 Kararname taslağında birim sütunu gösterilmeyecektir. KURUMU : (4) SAYILI CETVEL Tutulan veya Boş Kadro Değişikliği - A - - B - Mevcut Kadronun Yapılması İstenen Değişiklik Birimi Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Birimi Sınıfı Ünvanı Derecesi Âdedi AÇIKLAMA: 1 Birimi sütununa kadro dağılım cetveline göre kadronun alt olduğu birim yazılacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 10

11 13 Mayıs 1984 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 2 Cetvel tutulan veya boş kadrolar için ayrı ayrı düzenlenecektir. 3 Cetvel hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlar için ayrı ayrı düzenlenecek ve sınıf sütunu doldurulmayacaktır. 4 Kararname taslağında (A) ve (B) sütunlarındaki birim hanesi gösterilmeyecektir. KURUMU - : TEŞKİLAT : Birimi Sınıfı Ünvanı ADET (5) SAYILI CETVEL KADRO DAĞILIMİ D E R E C E L E R Toplam AÇIKLAMA : UYGUNDUR.../.../... İmza. Mühür, Kaşe 1 Teşkilat hanesine merkez, taşra veya yurtdışı yazılacaktır. 2 Cetvel merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları için ayrı ayrı kullanılacaktır. 3 Yurtdışı teşkilatına alt kadrolar için birimi sütunu doldurulmayacaktır. 4 Cetvel hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlar için ayrı düzenlenecek ve sınııf sütunu doldurulmayacaktır. KURUMU : TEŞKİLAT : (6) SAYILI CETVEL KADRO HAREKETLERİ Birimi Sınıfı Ünvanı ADET D E R E C E L E R Toplam DB DB DB DB DB DB DB DB DR DB DB DB DB DB DB DB AÇIKLAMA : 1 Teşkilat hanesine merkez, taşra veya yurtdışı yazılacaktır. 2 (D) Dolu, (B) Boş kadro anlamına gelmektedir. 3 Birimi Sütununa (V) sayılı kadro dağılım cetvelindeki birimler yazılacaktır. 4 Sadece bu yönetmeliğin 18 ncu maddesindeki sebeplerden dolayı dolu - boş kadrolarında değişiklik olan birimler için doldurulacaktır. 5 Cetvel merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlan için ayrı ayrı kullanılacaktır. 6 Yurtdışı teşkilatına ait kadrolar için birimi sütunu doldurulmayacaktır. 7 Cetvel, hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlar için ayrı düzenlenecek ve sınıf sütunu doldurulmayacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:11 11

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 13 Mayıs 1984 Sayı : Tebliğ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından : Garanti Belgesinde Bulunması Gereken Hususlarla İlgili Tebliğ Fiyat Kalite ve Standardlar 84/7 5/4/1984 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan FKS-84/7-7 nolu Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğ'in 3 üncü maddesi gereğince, Bakanlığımızca geçerliliği onaylanacak ve bu onayın tarih ve numarasını taşıyacak Garanti Belgelerinde, bulundurulması gerekli bilgiler arasında aşağıdaki hususlar yer alacaktır; İmalatçı firmanın unvan ve adresi, Mamulün cinsi, markası, modeli ve varsa seri numarası, Mamulün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının garanti kapsamında olduğu, Garanti süresinin, satış tarihinden itibaren başlıyacağı ve süresi, (dayanıklı tüketim mallarında bu süre tam yıl veya katları olacaktır.) Garanti süresi içinde tüketici tarafından iade edilmek veya değiştirilmek istenen mamulün satıcı tarafından yerine getirileceği, tamir edilecek olan mamulün ise firmaya ait herhangi bir serviste, işçilik masrafı ve değiştirilen parça bedeli alınmaksızın tamir edileceği, Tamirde geçecek sürenin garanti süresine ekleneceği, Satıcı firma ünvan, adres ve varsa telefonu, Satıcı firma tarafından doldurulacak satış tarihi, fatura numarası, imza ve kaşesi, Garanti ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmaların Bakanlığımızca kamuoyuna duyurulacağını kabul ettiklerini belirtir imza ve kaşesi, Bunların dışında belirtilmesinde fayda görülen bilgileri, Kapsayacak şekilde tanzim edilen örnek Bakanlığımıza gönderilecektir. Bakanlığımızca uygun görüldüğü takdirde onay tarih ve numarası Garanti Belgesi üzerinde gösterilecektir. Bu tebliğ yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. DÜZELTME 1 Mayıs 1984 günlü, sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin E: 1984/1-2, K: 1984/2-3 Karar sayılı Kararları, aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir Resmî Gazete Sahife Satır Yanlış Doğru sipasî partiler... siyasi partiler 27 48,...onun hükümlerini... onun hükümlerinin Anayasay'la Anayasa'yla Anyasa'ya Anayasa'ya ulusal yaşamadaki..... ulusal yaşamdaki Oyların yetmesi Oylann yitmesi bu değişiklikleri..... bu değişikliklerin... 9/5/1984 tarihli ve sayıh Resmî Gazete'de yayımlanan; 84/7934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli esaslara bağlı aylık ödeneklerle ilgili II NUMARALI CETVEL» in son sırasındaki. Diğer Ülkeler Karşılığı «600, C$» ibaresi, «600, $» şeklinde düzeltilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 T.C. Resmi Gazete Kuniluf Tarihi s (7 Tef rlniavval 1336) - 7 Ekim Mayıs 1984 PAZAR Sayı: ÎLÂN BÖLÜMÜ Yargı ilânları T. Emlak Kredi Bankası A. O. Tasarruflan Koruma Fonu Ankara 8 No.'lu Tasfiye Kıu-ulu Başkanlığuıdan; MENKUL SATIŞ İLÂNI Tasfiyesi Kurulumuzca yürütülen Banker Elimsaş A. Ş.'ne ait Karacakaya Caddesi No; 109 Siteler - Ankara adresinde bulunan , TL. muhammen bedelü malzemeler 29/5/1984 günü saat 14.00'de G. Mustafa Kemal Bulvan 6/4'de 8 No.'lu Tasfiye Kurulunda pazarlık usulü ile yapılacaktır. 1 Bu satışta 35 sayılı K. H. Kararnamenin 13. maddelerinin 1. ve 2. fıkrası hükümleri geçeru olup, satış peşin para ile yapılacaktu-. 2 Satış bedelinin % lo'u tutarmda teminat satış anmda aluiacaktır. 3 Satış Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 4 Malzememn saüş yerinden nakli ile satış tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecak resim, harç ve vergisi alıcıya aittir. 5 ^Ik satışta alıcı çıkmadığı takdirde 2. satış 30/5/1984 günü aym yer ve saatte yapılacaktır. 6 Satış şartnamesi Kurulumuzda görülebiur. İlân olunur. TASFİYESİ KURULUMUZCA YÜRÜTÜLEN BANKER ELİMSAŞ A. Ş.'NE AİT MALLAR LlSTESl SATIŞI YAPİLACAK MALZEMELER Muh. Bed. Tutarı Cinsi Adedi TL. TL. 1 - A. E. S, marka (kulakhk) l 2.000, 2.00O. 2 - Montaj bandı , 2.00O.00O, 3 - Faradaş kafesi , , 4 - Malzeme hazırlama bantı , O, 5 - P. C. B. dizgi bandı l , , 6 - KaUte kontrol hattı , Enerji dağıtım yürüyen bant komple l , Kompresör (boya için) l , , 9 - Güç kaynağı (12 volt) 1 lo.ooo; lo.ooo, 10 - WtravIyole lamba (Phihps marka 300 voltluk) 1 800, 800. TOPLAM ; ,

14 Sayfa: 14 RESMİ GAZETE 13 Mayıs 1984 Sayı : Tasarruflan Koruma Fon Başkanhğı 8 No.'lu Banker Tasfiye Kurulu Başkanhğmdan Bildirilmiştir: İcra İflas Kanunımun maddeleri gereğmce düzenlenen ve aym Kanunun maddeleri ile 35 sayıh Kanun Hükmünde Karamame'nin değişik 15. maddesinin 1 ve 3 numarah fıkralan uyannca ilâm gereken ek sıra cetveudir. Bankerhı adı soyadı ve unvanı- Kazım Ümit, Selanik Caddesi No: 17/8-9 Ankara. Kayıt sıra No: 3, Alacakhmn adı - soyadı: Hüseyin Şükrü Küçük, Talep edilen ana para: , TL., Kabul edilen ana para: , TL., 1.1. K Mad. Sıra: 8, Tasfiye Kurulu Karan: Kabul, Toplam : , TL., Kabul eduen ana para : TL. dır. AÇIKLAMA: 3. şuadaki alacak Hk: Ankara AsUye 3. Ticaret Mahkemesi'mn 28/10/1983 gün, 1982/10991 karar. 1983/3104 sayıh kabul karan ve de Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 5/4/1984 gün, 2687 sayıh karan ile mahkeme karannm onanmasmm ilâmdır. tigiulerden bu sıra cetveline itirazda bulunmak isteyenler, 35 sayılı K. H. K. nin değişik 15. maddesinin 1 numarah fıkrası uyannca bu ilân tarihindm itibara 15 gün içhıde Ankara AsUye 3. Ticaret Mahkemesi'ne başvurabilirler.,tlân olunur. T. Emlak Kredi Bankası A. O. Tasarruflan Koruma Fonu Ankara 8 No.'lu Tasflye Kurulu Başkanlığmdan: GAYRİMENKUL SATİŞ İLÂNI Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülen Banker B. Cahit Dhıgil'e ait Ankara Chınah Caddesi 9/1 No. daki apartman dairesi 35 sayıh K. H. K. ile M. K. hükümlerine göre açık arttırma suretiyle satılacaktır. Gayrimenkulun; ÎU ve İlçesi: Ankara - Çankaya Semti: Çankaya Sokak: Chmah Caddesi No: 9 Ada/Parsel No: 2818/7 Hissesi: 6/68 Kat Daire No: 1 bodrum kat, l No. lu daire Bina. karkas kaloriferi! olarak inşaa edilmiş 2.1. bodrum kat, zemin, 3 normal kat ve teras katmdcm ibaret olup, tamamı 12 daireu apartmandır. Bankerin 6/68 hissesine isabet eden l No. lu daire 3 oda, salon, mutfak, banyo, antre ve WC'den ibarettir. Satış bedeu: , TL.'dir. Satış peşin para Ue yapılacaktır. Satışa işürak etmek isteyenler satış günü ihale saatine kadar muhammen bedelin % lo'u nisbetinde nakit, banka teminat mektubu veya Devlet tahviuni, Kurula yatıracaklardır. Teminat yatumayanlar satışa işthak edemezler. Ancak, Bc^anhklar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve diğer Kamu Kuruluşlan teminat yatırmadan İhaleye girebilirler. Satışm yapıldığı günü takip eden 7 gün içerisinde satış bedeunin % 15'taden aşağı olmamak üzere daha yüksek tekufte bulunulduğu takdirde ilk ^cı ile sonradan tekufte bulunanlar arasmda satıştan somaki 10. günde bir defaya mahsus olmak üzere açık arttırma yapılacak ve satış bu arttırmada en çok arttırana yapılacaktu*.

15 13 Mayıs 1984 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 Ancak, satıştan sonraki 7 gün içerisinde % 15'den fazla arttırma teklifli^ bulunanlardan teklif ettikleri meblağ peşin para, banka temmat mektubu veya Devlet tahvili olarak Kurula yatınimadıkça açık arttırma talepleri kabul edilmez.; Söz konusu gayrimenkulun satışı ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer vergiler alıcıya aittir. 1. satış günü.- 28/5/1984 Pazartesi saat , 2. satış günü: 7/6/1984 Perşembe saat: 10.30'dur. Satış: Gazi Mustafa Kemal Bulvan Nb: 6 Kat: 4'dekl 8 No. lu Tasfiye Kurulunda yapılacaktır. Tasfiye Kurulu satışı yapıp yapmamakta serbesttir. Satışla ilgili şartname Kurul'da görülebilir. İlân olunur. Darende AsUye Hukuk HâkimUğinden : 1978/382 Davacı Hasan Yılmaz ve arkadaşlan tarafından açıhmş bulunan karar İptali davasmda ölü davalı Durdu Akan mirasçısı olan Hasan Akan hakkmda Uânen gıyap karan tebliği yapılmasına 23/3/1984 tarihli celsede karar verildiğinden iş bu U8a tarihinden itibaren duruşmanın bırakıldığı 25/5/1984 günü duruşmada hazır bulunmanız hazır bulunmadığınız takdirde gıyabınızda duruşmanm devam edeceği iubm tebuğ olunur Kartal 2. SuUı Ceza Hakimliğinden: E. No : 1982/1011 ' K. No : 1983/959 Hırsızlık suçundan sanık Erdoğan Ünlü hakkında (T(.mel oğhı Hatice'den doğma 1971 D.lu Gümüşhane Torul kazası Aşağı Karadere Köyü H. 42, C. 16/1 S. 86 da nüfusa kayıth Gülsuyu Sosyal Meskenler YeşUpmar Sokak No. 28 de mukim.) Mahkememizce verilen 4/7/1983 tarihu ilam ile T.C.K. nun 491/4-son, 522, 54/3, 59/son ve 2248 SK. 647 SK. 4/1. maddesi gereğince lira ağu- para cezası Ue cezalandınimasına ve.647 SK. Kan. 6. maddesi gereğince teciline, karar verihniş olup sanığm bütün aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle bu güne kadar tebligat yapılamamıştır sayıh TebUgat Kanununun 28/29. maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilânen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içersinde tebugatm yapılmış sayılacağına 24/4/1984 tarihinde karar verildi E. No: 1982/1178 K. No: 1983/490 Hakaret, tehdit, sarhoşluk suçundan sanık Ercan Şahin hakkmda '(tlhami oğlu Peri'den doğma 1960 doğumlu, TımceU İU Hozat Kazası Fikripaşa Mah. Nüfusunda kayıtlı Kartal, Kuyumcu Sok No: 14 de mukim) Mahkememizin 14/4/1084 tarihu Uânuyla TCK. nuıi 572/1, 2248 SK. 647 SK. 4/1. maddesi gereğince Üra hafif para cezası ile tecziyesine 647 SK. a. maddesi gereğince teciime hakaret ve tehdit suçlanndan beraatüie, karar verilmiş olup sanığm bütün aramalara rağm^ Inılunamaması nedeniyle karar bugüne kadar tebliğ edilememiş olup Resmî Gazete ile ilânen tebuğine karar verilmiştir sayıh Tebligat Kanununun 28 ve-io. maddeleri gereğince Resmi Gazete Ue ilanen tebuğine ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligatm yapılmış sayılacağına 24/4/1984 tarihinde karar verildi. 7170

16 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 13 Mayıs 1984 Sayı: İstanbul Asliye 4 ncü Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1980/719 K. No : 1983/824 Ruhsatsız tabanca taşımak silahla yaralamaya teşebbtis suçundan hükümlü olup Rize tli Kalkandere Fındıklı Köyü Hane 74 Cilt II Sayfa 93 de nüfusda kayıtlı Ve OrtaJîöy Dereboyu Caddesi Nuri Pamuk Caddesi özçelik Apt. No. 40 da mukim Ahmet oğlu Hanuma'dan olma 1952 D. lu Remzi özçelik, hakkmda Mahkememizden yerilen gıyabı karar bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve tebliğ eiulememlştlr. Gereği düşünüldü: Hükümlünün hareketine uyan 6136 sayıh Kanunun 13A maddesine göre takdiren bir yıl hapis üç bin lira ağır para cezası T.C.K. nun 59 ncu maddesi Ue 1/6 nispetinde indiruerek on ay hapis ve 2.500, lira ağır para cezası Ue mahkûmiyetine, cezasının teciu halinde bir daha suç işlemekten çekineceği hususunda mahkemeye kanaat gelmiş olmakla 647 sajnh Kanunun 6 ncı maddesi ile cezasmm teciline, suah boşaltmak ve meskun mahalde suah boşaltmak suçundan dolayı TCK. nun 102/5 madde ve fütrasına göre ortadan kaldırılmasına, TCK. nun 36 madde Ue suça konu kovan ile çekirdeklerin müsaderesine, dair verilen gıyabı hüküm bütün aramalara rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden. Gıyabı hükmün 7201 sayıh TebUgat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 nci maddelerine göre Uânen tebliği ilân tarihinden İtibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olımur /1 E. No : 1979/958 K. No : 1982/ sayıh Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan hükümlü olup Erzurum Merkez Geyik Mah. H. 18 C. 118 S. 49 da nüfusda kayıtlı Bakırköy Güneşliköyü Cumhuriyet Caddesi No. 27 de mukim Abdullah oğlu Mercan'dan olma 1953 D. lu Hanefi Beyaztaş, hakkında Mahkememizden verilen gıyabı karann bütün aramalara rağmen bulmıup tebuğ eduememiştir. Gereği düşünüldü : Hükümlünün hareketine uyan Vergi Usul K. nun 358 maddesi delaletiyle 360 maddesi gereğince bir ay hapis cezası ile mahkumiyetine 647 sayıh Kanunun 4 ncü maddesine göre hapis cezası beher günü 20, liradan parajra çevrilerek 600, lira ağır para cezası Ue mahkumiyetine dair veruen gıyabı karar bütün aramalara rağmen bu güne kadar bulunup tebliğ edilemediğinden gıyabı karann 7201 sayıh Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 nci maddesine göre Uânen tebliği Ue Uân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebugatm yapılmış sayılacağı Uânen tebuğ olunur / 2 Bolu 1. Asliye Hukuk Hâkünliginden : Bolu C. Savcılığınca ikam edüen ölüm taruiinin düzeltilmesine Uişkin ve Mahkememizin 1983/328 esasında kayıtlı davada. Bolu Tekkedere Köyü nüfusunda kayıth îsmau ve Hatice'den olma, 1307 doğumlu Hasan Hüseyin Yaman'ın 9/9A982 tarihinde ölmesine rağmen, 27/3/1983 tarihinde öldüğüne dair tutanak tanzhn edilip nüfusa budirildiği bellrtuerek buna göre ölüm kaydımn düzeltilmesine karar verihnesi talep e<ulmiştir. Davahlardan muris Hasan Hüseyin Yaman'ın kızı Ulviye'nin varisleri olarak teswt eduen Hüseyin Mermer, Ayşe Mermer ve Mevlüt Mermer'in adreslerlde tesbit edllemediğlndn bu davaluara İddianamenin ilânen tebuğ edlhnesine karar verihniştir. Belirtilen davalılann verilen karar gereğince durusmamn bırakıldığı 26/6/1984 günü duruşmada hazır bulunmaları, bulunmadıkları takdirde basit usulü muhâkeme- \PTi gereğince yokluklannda duruşmaya devam edileceği ilânen tebuğ olunur. 7175

17 13 Mayıs 1984 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Aitşehir Asliye Hukuk Hakimliğinden.- Dosya No: 1981/14 pavacı kamu hukuku tarafından davahlar Akşehir Nüfus Memurluğu ve Akşehir Gölçayu- Köyünden Osman oğlu 1940 doğumlu Muhittin Şeker aleyhlerine açılan nüfus a kayıtdterkini davasında: Davah Muhuttin Şeker'in karısı Nafiyc'den olmuşcasına nüfusa kayettirdiği 12/9/1971 doğumlu Osman Şeker adına doğmuş bir çocuğu bulunmadığı gerçek olmayan bir nedenle doğum ilmühaberi tanzim ediup buna göre yanhşhkla kayıt düşürüldüğü anlaşılıp bu haneye kayıth 12/9/1971 doğumlu Osman Şeker kaydının iptaline ve silinmesine mahkememizce karar verildiğinden davalı Muhittin Şeker'in adresi belli olmadığmdan ve kendisi bulünamadığmdan ve karann kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen davah Muhittin Şeker'e hükmün ilanen tebuğine, dair Mahkemenüzden veruen 18/4/1984 taruıu karann neşir tarihinden itibaren bir ay sonra muhataba tebuğ edilmiş sayılacağı ilân olunur.,7162 Adana 3. AsUye Hukuk HâkimUğinden: Davacı Deniz Egemen vekiu Av. Aydın Coşar davah Ali Alp Hüsnü Göçmenoğlu ve Ergm Erel aleyhhıe açımş olduğu menfii tesbit ve çek İptali davasının yapı lan duruşması sonunda: Dava konusu çek bedelinin bono senedi karşılığı ödediğinin tesbitine ve T. Garanti Bankası Adana şubesi hesabma ait numarah 1.25Ö.000 Uralık çekin iptaline Ura mahkeme masraflannın davalılardan müştereken ahnarak davacıya verilmesine, TL. harem davalılardan tahsilineı TL. vekalet ücretinin dava Ulardan müştereken ve müteselsilen ahnarak davacı tarafa verilmesine, dair verilen 28/3/1984 tarihh ve 1981/537 esas 1984/186 karar sayıh ilamı ile karar verilmiş olup ilam yerine kaim olmak üzere ve davalı Ergin Erel'e süresi içinde temyiz hakkmı kuuanmak üzere ilânen tebliğ olunur Sungurlu Tapulama Hâkimliğinden : 1975/122 Davacı Akpmar köyünden İsmail Cılvarlıoğlu davahsı hazine olan tapulama tesbitine itiraz davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karan uyannca: Akpmar köyünden İsmail Cılvaroğlu'nun bütün aramalara rağmen tebligata yarar açık adresi tesbit edilemediğinden adı geçene meşruhath davetiye yerine tebliğ olmak üzere duruşma günü olan 29/8/1984 günü hazır bulunması veya kendisini avukatla temsil ettirmesi ilânen tebuğ olunur «Sungurlu Tapulama HâkimUğinden: \ Davacı Etem Kaçay davalıları Abidin Karadoğan ve arkadaşlan olan tapulama tesbitine itiraz davasmm mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasındya verilen ara karan uyannca; Büyükkızık köyünden Abidin mirasçıları Hüsne Karadoğan ile Yosma Karadoğan'lann adresleri yapılan araştırmada bulünamadığmdan tebligatm Resmî Gazete de ilânen yapılmasına karar verilmiş bulunmakla adı geçenlerin 8/8/1984 günü saat de Mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri tebugat yerine kaim olmak üzere ilânen tebhğ olunur. 7156

18 Sayfa: 18 RESMt GAZETE 13 Mayla 1984 Sayı: Adana 3. Asliye Hukuk Hakimliğinden: 1978/879 Davacı Salim Karaca vekili Av. Ali Yücel Kesen davab Şermin Seyhan vs. aleyhine açmış olduğu dava dilekçesinde. Adana Merkez Kurtuluş Mahallesi 213 Pafta 1623 Parsel 208 de kayıth taşmmaz'ın 1/2 hissesi Selim Karaca ve Zöhre Seyhan adma kayıth iken 14/12/1978 tarihinde davah Hasan Seyhan'a satılmış olduğunu Sevim Karaca'nm hissedar maliklerinin satışa yeni muttau olmuş olduğundan 3. şahıslara karşı şufa hakkım kuuanmak üzere tapu hare ve masraflarını yatırmaya hazır olduğunu mezkur taşmmaz'ın davah üzerinden terkini ile müvekkiu davacı tuhna tesciline karar verilmesine dair dava dosyasımn duruşma günü olan 18/6/1984 günü saat deki duruşmasına bizzat veya bir vekiue temsil edilme hususu dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere davalılardan Şermin Seyhan'a il&nen tebliğ olunur Adana 3. Asliye H^kuk Hakimliğinden: E. NO: 1983/839 Davacı Fehmi Çiçekçi vekiu Av. Servet özeroğlu tarafından davah Stephanie Desiree Dolçi Çiçekçi aleylüne açmış olduğu boşanma dava dilekçesinde, davacı müvekkiu ile davahmn Almanya'da evlenmiş olduklarmı taraflarm bu beraberliklerinden çocuklannm olmadığım müvekkilinin Türkiye'ye kesm dönüş yapması sebebi ile birlikte Türkiye'ye döndüklerim davahnın gayrimüslüm ve Alman asılh olması sebebi ile taraflar arasmda örf adet ve gelenekler yönünden ayncahklar olduğunu ve aralanndaki geçimsizliğm had safhaya geldiğini taraflarm boşanmalarma karar verilmesme dair dava dosyasmm duruşma günü 13/6/1984 günü saat 9.45 de duruşmasında bizzat veya bir vekil ile temsil edilmen hususu dava dilekçesi ve davetiye yertae kaim olmak üzere davah Stephanie Desire Dolçi Çiçekci'ye ilânen tebuğ olunur Rize AsUye Ceza Hâkimligtaden: E. No: 1980/347 K. No: 1M4/119 Karar tarihi: 15/3/1984 Boykota katılmak suçundan sanık Feke'nin IncirU Köyü Cilt. 017/03, Kütük. 44, Sayfa. 1 de nüfusa kayıth olup aym yerde oturur Ali oğlu, Hatice Yaşardan olma 19/09/1959 D.lu, Fatül Coşkun Doğan hakkmda Mahkememizta 15/3/1984 tarihu gıyabı ( karan ile TCK. nun SK. 4. ve 6. maddeleri geregtace 7500 lira ağır para cezası ve üç ay müddetlen memuriyetten men cezasının tecili, "7201 sayıh Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince gıyabı hükmün sanığa ilânen tebuğme, ilân tarihtaden 15 gün içinde sam'k tarafından temyiz edumediğl takdirde hükmün kestalcşmiş sayılacağı ilânen tebuğ olunur Bornova SuUı Ceza HakImUğtaden:! ' Hırsızhğa tam teşebbüs suçundan Mahkememizta 29/12/1983 tarih ve 1983/993 esas 1983/1124 karan Ue CK. 491/llk 62, 522, 525. maddeleri gereğince neticeten 2 ay hapis 2 ay emniyeti umumiye nezareti altmda bulundurulmasına karar verilen aslen Uşak Merkez İşık İAah. nüfusıma kayıth Hüseyin oğlu 1933 D. lu Mehmet Aydar'a gıyabi hüküm tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayıh TebUgat Kanununun 29. maddesi gereğince ilânen tebuğtae, ilâmn bir suretinta neşir tarihtaden itibaren 15 gün sora sanığa tebuğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 716'!

19 13 Mayıs 1984 Sayı: RESMt GAZETE Sayfa: 19 SiUfke tcra Memurluğımdan : ' 1984/123 Silifke'de Kerim Satılmış vekui Avukat Süha özen'e d, lira ve masratlarma borçlu Mersm'de Pozcu Mahallesi 296 Sokak No. 15 Daire 2 de mukim Erkan Levent'e 163 ömek ödeme emri tebuğ edilememig ve adreside meçhul olduğundan ödeme emrinin ve senet suretinin ilânen tebliğine karar verilmgitir. Bu Uânm Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde borcun ödenmesi senedm kambiyo senedi mteliğmde değilse 25 gün içinde mercie gikâyet edumesi, imza size ait değilse 25 gün içtade icraya müracaat etmeniz, borçlu olmadığınız vesair iddiasında iseniz 25 gün İçtade tetkik mercitae müracaat etmeniz ve bh: karar getirmeniz itiraz ve dava e<^lmediği takdirde takibin kestalegecegi ve cebri icraya devam edileceği hususu ödeme emri ve senet sureti tebliği yertae kâim olmak üzere Uânen temiğ olunur Kastamonu AsUye Hukuk HâkimUğinden : 1979/41 Davacı I^vrekani Şenlüı Köyünden Kâmil Aksu tarafmdan davahlar aym yerden Raşit Taşpınar ve 13 arkadaşı aleyhtae açılan tapu iptali tescil davasımn yaihian duruşması sırasmda davalılardem Fehmi özen'ta adresi tesbit eduemediğtaden Resmî Gazete Ue ilânen tebugat yapılmasma karar verumiş olmakla davacı Devrekani tlçesi Şenlik ErUı Bahattin Köyü hududu içtade tapunun Ağustos 1304 tarih Ve 801 no. da ahır aym tarih 902 no. da ambar 903 no. da Samanhane 904 no. da hane arsasmm mezkûr kaydının iptau ile adına tesciline karar verilmesini istemiş olduğundan dava dilekçesi tebliğtae kâim olmak üzere davah Fehmi özen'ta durusmamn atıh bulunduğu 21/6/1984 ş:ünü saat 9.00 da Mahkememizde hazır bulunması veya kendistai bhr vekule temsu ettirmesi dava duekçesi tebuğine kâim olmak t\zere Uân olunur Ünye Asliye Hukuk HâkhnUğinden : 1983/102 Davacı Hazineyi Maliye tarafmdan davahlar Metta Tekiç, Şenel Teklç ve Kezban Tekiç aleyhlerine açmış olduğu tapu İptaU ve tesçu davasında, İlânen davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen davalılar Şenel Teklç Ue Kezban "Tekiç'e Uânen gıyap karan tebliğine karar verildiğtaden adı geçen, davahlarm 19/6/1984 Sah günü saat 9.15 de bizzat gelmeleri veya kenduerini bir vekule temsu ettirmeleri gelmedikleri takdirde davamn gıyaplannda yürütüleceği gıyap kararı yerine kâim olmak üzere Uânen tebliğ olunur Ankara 12. Asliye Hukuk Hâkhnliğtaden: 1983/658 Davah : ÂU Goodarzi, Kızıhrmak Sok. 36/20 Kültür MahaUesi/Ankara. Davacı Seyhan Şimşek vekiu Av. Hazer Baydmr tarcdmdan aleyhinize açıhmş bulunan boşanma davasında tebligata yarar adresiniz belli bulunmadığmdan adınıza Uânen tebligat çıkanimasına karar verilmiş olmakla davanızın duruşması 15/6/1^ Cuma gitaü saat 9.30 da olup belli gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsü ettirmeniz, aksi halde aym yoldan admıza Uânen gıyap karan çıkanlacağı 25/11/1983 tarihu dava dilekçesi Ue duruşma gününü bildirir davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /1-1

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETB 13 Mayia 1984 Sayı: Pozantı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1982/168 Davacı Karayollan Genel MUdUrlUğü tarafından, davalılar Ali Akçay ve Mehmet Kemal Uz aleyhlerine açılan tazminat davasınm yapılmakta olan duruşmasında : Davahlardan Mehmet Kemal Uz'un adresinin meçhul ohnası nedeni ile ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş ve davetiye yerine kahn olmak üzere 13/12/1983 tarihli celse içhı üânen tebligat yapılmış olup, davah 13/12/1984 tarüıli celsede duruşmaya gelmediğinden ve gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olduğundan, H.U.M. K. nun 403. maddesi gereğince kendisini bir vekille temsil ettirmesi veya duruşmayı takip etmesi, durusmamn bırakıldığı 22/5/1984 günü saat da duruşmaya gelmediği takdirde gıyabında devam olunacağı gıyap karan yerine kaün ohnak üzere ilânen tebliğ olunur /1-1 Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları Espiye Devlet Orman iletmesi Müdürlüğünden : Satış tarihi : 25/5/1984, Satış yeri : Espiye 1 tşletmeniiz Esenli Bölgesi Akpınar deposu, Ekindere Bölgesi Eldndere Çayın deposu, Yağlıdere Bölgesi Sımr deposunda tahminen 450 Ma Kahn kerestelik Kaym Tomruk, 25 M 3 tnce Kerestelik Kayın Tomruk ile 25 Ma Kahn Kayın Sanayi odun olmak üzere cem'an 500 M^ Orman emvali 25/5/1984 tarihine rastlayan Cuma günü saat de İşletmemiş satış salonunda açık artırma ile satılacaktır. 2 EmvaUer % 25 eksik veya fazla olablur, 3 Alıcılar satıştan 2 gün önce emvallere alt ebat Üstelerini İşletmemizde veya satış depolannda görebilirler. 7229/1-1 Tanm İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 1 Tanm İşletmeleri Genel Müdürlüğünce 110 Ton PCNB blleşimu Toz Tohum İlacı ile 21 Ton Ljndane bileşimli Zebrus İlaçlan kapalı teklif usulü Ue satm ahnacaktır. 2 Bu işe ait şartnameler Ankara Karanfil Sokak No. 62 deki Genel Müdürlük veznesinden , TL. karşılığında temin edilir. 3 İstekliler teklif mektuplanm en geç 6 Haziran 1984 Çarşamba günü saat ye kadar Alım-Satım ve thale Komisyonu Başkanlığına vermesi şarttır. 4 Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 5 İdaremiz 2886 sayıh Yasaya tabi ohnayıp üıaleyi yapıp yapmamakta veya duediğine vermekte serbesttir / 2-1 T. C. Devlet Demiryollan İşletmesi Merkez Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanhğmdan: Tekliflerin 6 Haziran 1984 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Komisyonumuza verileceği, 4 ve 6 Mayıs 1984 tarihli Resmî Gazete'de ilân edilmiş olan 5 adet 80 tonluk Derayman vinci eksiltme şartnamesinin 3. sahifesinde 3.21 maddesinde tekerlek yükü «Dingil yükü Axle Load» olarak kaydedilmiştir. Bu madde «Wheel load» olaı-ak düzeltilmiştir. İlgiUlere duyurulıu". 7375/8-2

421 - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı: KHK/190

421 - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı: KHK/190 421 - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı: KHK/190 Genel Kadro ve Usulüne dair hususların yeniden düzenlenmesi esaslarının tesbıti 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 230 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı KHK/237

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR ANKARA 2012-1- 6831 SAYILI ORMAN KANUN UNUN İLGİLİ

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59)

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59) Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 59) Kapsam Bu Tebliğde, 28/02/2009 tarihli ve 27155 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015

S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015 S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015 ŞUBAT AYI SONUNA KADAR MAL BİLDİRİMLERİ VERİLMELİDİR 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu nda Amaç; bu kanunda sayılanların

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

34 FU 2033 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 216.012 34 FU 2034 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 237.821 34 YN 8964 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 269.116

34 FU 2033 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 216.012 34 FU 2034 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 237.821 34 YN 8964 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 269.116 KULLANILMIŞ ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1- Kooperatifimizin (S.S.İstanbul Eczacılar Üretim Temin Dağıtım Kooperatifi) demirbaşlarında kayıtlı ihtiyaç fazlası aşağıda markası ve modeli yazılı araçlar 23.09.2014

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2006 Yılı HAZIRLAYAN ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Alp SARPAY Araştırmacı 15.02.2006 Buğra POYRAZ İstatistikçi 15.02.2006 Birol TERLEMEZ İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 12.11.2008 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı DUYURU NO:2008/112 12.11.2008 tarih ve 27052 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik ile yabancı

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 29 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27626 BAKANLAR KURULU KARARI Karar No. 2010 478 R.Gazete No. 27626 Tarihi: 24.5.2010 R.G. Tarihi: 29.6.2010 Ekli "Turizm Belgeli Yatırım ve Đşletmelere Elektrik

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

Dönem : 17 Yasama Yılı : 3. T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Sayı : K. K. Gn. Md j269'06210

Dönem : 17 Yasama Yılı : 3. T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Sayı : K. K. Gn. Md j269'06210 Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 388 2,9. 1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2008/14174 Ekli Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve

Detaylı

TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI. 1. Turizm Gen.Md. 2. Tanıtma ve Pazarlama. 3. Turizm Planlama ve Yatırımlar Dai.Bşk. 4. Dış İlişkiler Dai.Bşk.

TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI. 1. Turizm Gen.Md. 2. Tanıtma ve Pazarlama. 3. Turizm Planlama ve Yatırımlar Dai.Bşk. 4. Dış İlişkiler Dai.Bşk. Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 2 Mart 1989 Sayı : 20096 Madde 38 Bu Kanun Hükmünde Kararname 18/3/1989 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. Madde 39 Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde "suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" hükmü

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU 5929 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 2876 Kabul Tarihi : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı : 18138 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması (Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan bu Tebliğ in, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Tecil- Terkin uygulamasına ilişkin kısımlarına yer verilmiştir.) 83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

A M YILMAZ Devlet Bakanı A K ALPTEMOÇİN. A. TANRI YAR A. M. YILMAZ İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V

A M YILMAZ Devlet Bakanı A K ALPTEMOÇİN. A. TANRI YAR A. M. YILMAZ İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 8 Ağustos 1964 Sayı : 18484 «Olağanüstü Hal Kanununun verdiği yetkilerin kullanılmasından dolayı tazminat davaları, idare aleyhine, idari yargıda açılır. İdarenin, kamu görevlisine

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait, hali hazır durumda bulunan (görüldükleri şekliyle satılacaktır.) ve yapımları devam eden (Belediyemizce imzalanan sözleşme şartlarına göre

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı