Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat 13 Mayıs 1984 Daire Başkanlığına PAZAR başvurulur Sayı: J YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 84/7963 Bakanlar Kurulu Kararları 1. Ekli listede kimlikleri yazılı 55 (ellibeş) kişiye Türk vatandaşlıgından çıkma izni verilmesi, 2. 14/9/1983 tarihli ve 83/7118 sayılı Kararnamenin eki (1) sayılı üstenin 7 sıra numarasında kayıtlı Ahmet Şükrü Soysal hakkındaki hükmün İptali; İçişleri Bakanlığı'nın 3/4/1984 tarihli ve 73111/ sayılı yazısı üzerine, 31/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 20 ve 44 üncü maddelerine göre. Bakanlar Kurulu'nca 17/4/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. T. ÖZAL Kenan EVREN Cumhurbaşkanı I. K. ERDEM Devlet Bak. Başbakan Yrd. A. TENEKECİ Devlet Bakanı Z. YAVUZTÜRK Millî Savunma Bakanı Milli M. V. DİNCERLER Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı K. OKSAY Devlet Bakanı I. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı A. TANRIYAR içişleri Bakanı A. M. YILMAZ Devlet Bakanı A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı S. N. TÜREL Devlet Bakanı M. N. ELDEM Adalet Bakanı V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı I. S. GİRAY M. AYDIN Bayındırlık ve iskân Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : ResmiGazeteFihristi 32 Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 13 Mayıs 1984 ~- Sayı: A. K. ALPTEMOÇİN Ulaştırma Bakanı V. H. C. ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı C.BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabiİ Kaynaklar Bakanı M. KALEMLİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA İZİN LİSTESİ Sıra No. Doğum Nüfusta Kayıtlı Soyadı ve Adı Baba Adı tarihi bulunduğu yer 1 Altmbaş ffihrahim Mehmet Arif 1945 Trabzon 2 Ttopuzoglu Aii Turgut Mehmet Rüştü 1927 Uşak 3 Geyer Sevil Aihmet Memı MS5 tstanbul 4 Vanrt Artto Dana 1946 İstanbul 5 Varol Vartanuş Murat 1954 İstanbul 6 ICSse ZiHbiye Mahmut 1940 Samsun 7 özer SUva Murat 1958 Mardin 8 HaUs Bbrgül AdU 1945 Bursa 9 HahsReflk Rifat 1943 Bursa 10 Klug Hatice AbduUah 1953 Manisa 11 Güzel Sevim Kavnü 1964 Mardin Çmar Bayzar Gazaros 1946 tfftnnbul 13 Çmar Finyam Sh-ak İstanbul 14 Beım^ (Caymaz) Aynur CeUl 1952 Manisa 15 Çoban Nuran Mebmet 1963 K. Miaraş 16 Ozmen Kenan Mustafa 1929 Ankara 17 Thnur Ahmet Nevzat Mehmet AU 1933 İzmir 18 Görür Faruk Lütfi İstanbul 19 Altun Aydm Tusuf 1954 Mardhı 20 Bakır Ayda Hüseyin ım Kütahya 21 KKseotlu Recal HOanet 1951 istanbul 22 Okyay Ruhi AsmaU 1948 Bursa 23 kc«ıkut Aydogaa Mehmet 1940 Elazığ 24 Işdc Medde tstayfan 1942 Mardin 25 IşıkHaMp Savmi 1932 Mardin 26 Savuk Anna Rıza 1927 tstanbul 27 Savuk Ayda I&ıplk 1962 tstanbul 28 Savuk Kapik Bc^oa 1933 tstanbul 29 Ziya Ahmet 1938 Adana 30 Oözittok Türkan MeUd 1^ Mardin 31 Dağ (Zolondovvski) Funda.İbrahim Ethem 1968 Ankara 32 Şenay Müesser Mehmet Muzaffer 1944 İstanbul 33 Altuğhı Orhan Mehmet 1932 Bursa 34 Altuğlu N^rnİD İbrahim Ethem 1939 Bursa 35 AJ^mar t^nal Nedp 1946 Yozgat 36 Güner Verdi Oevvi 1959 Mwdhı 37 Aydm İbrahim Hanne 1948 Mardin 38 Duman Bedir Süleyman 1945 Hatay 39 Duman Aysel Hasan vasa, Hatay M Kalkan, Farha Oörgls 1945 Mardin Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 2

3 ıs Mayıs 1984 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 3 Sıra Doğum NiUusta Kayıtb No. Soyadı ve Adı Baba Adı tarihi bulunduğu yet 41 Ka&an Oevriye Savml 1838 ManSn 42 AKbulut Şülu-an Bedtos 1969 Mardtaı 43 Kasacı Elka Okyay 1964 Ustanbul 44 BruBa (OıOdlıı) Emine Arif Yağa 1944 Istanlbul 48 Eı^tta Mahmıft Oğuz Mustafa Asım 1930 Sdnop 46 Başek Asaf AU M^met Nurettin 1947 imait 47 Başek İlhan Yavuz 196» lamir 48 Tacir Necatı Ahme^ Urfa 49 O^lem (Boskurt) tnd Kayıban 1964 K. Maraş 50 Tüdız Mel«k Musa 1949 Mardin 51 Yıldız Meryem Gelo Otan Oriıan SeUm Natoantoğlu Vursd Aihmet 1935 Muğla 64 Hamurculu Neriman Perihan Muataftt 1944 tstantul 56 Hamuroulu Ahmet Mete Ahmet Fevzi 1940 l^rtaabol Karar Sayısı: 84/ sayılı Devlet ihale Kanunu kapsamına giren kuruluşların 1984 yılı içinde ihtiyaç duydukları et, ekmek, şeker ve tüpgaz (LPG) alımları ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından çıkarılan flyat farkı kararnameleri dışında kalan nakliye işlerine ait şartname ve sözleşmelere (sözkonusu İhtiyaç maddelerinin flyatlarında, HükUmet, Belediye ve il Koordinasyon Kurulları Karan ve sair yetkili makamlar tarafından yapılacak düzenleme sebebiyle meydana gelecek azalma ve artışların aynı ölçüde dikkate alınması, nakliye ihalelerinde İse akaryakıt zammı sebebiyle Ulaştırma Bakanlığı'nca tespit edilecek km/tona aksedecek miktarın yüzde oram indirimsiz ödenmek kaydıyla) değişik fiyat esasım ihtiva eden bir kaydın konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 27/3/1984 tarihli ve /7681 sayılı yazısı üzerine, 2886 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre. Bakanlar Kurulunca 20/4/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan EVREN T. ÖZAL Başbakan I. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd. A. TENEKECİ Devlet Bakanı Z. YAVUZTÜRK Milli Savunma Bakanı K. OKSAY Devlet Bakanı I. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı A. M. YILMAZ Devlet Bakanı A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı Cumhurbaşkanı 8. N. TÜREL Devlet Bakanı M. N. ELDEM Adalet Bakanı A. TANRIYAR V. HALEFOĞLU V. ARIKAN İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı M. V. DİNÇERLER I. S. GİRAY M. AYDIN Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı A. K. ALPTEMOÇİN H. H. DOĞAN M. KALEMLİ Ulaştırma Bakanı V. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. C. ARAL C. BÜYÜKBAŞ M. M. TAŞÇIOĞLU Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 13 Mayıs 1984 Sayı : Karar Sayısı: 84/8038 Ekli listede kimlikleri yazılı 13 (onüç) kişiye Türk vatandaşlığından çıkma izni verilmesi; İçişleri Bakanlığı'nın 17/4/1984 tarihli ve 73111/ sayılı yazısı üzerine, 11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 20ncimadde sine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/5/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. T. ÖZAL Başbakan Kenan EVREN Cumhurbaşkanı I. K. ERDEM K. OKSAY A. M. YILMAZ S. N. TÜREL Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı A TENEKECİ I. ÖZDAĞLAR A. K. ALPTEMOÇİN M. N. ELDEM Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bekanı Z. YAVUZTÛRK A. TANRIYAR V. HALEFOĞLU V. ARAKAN Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı M. V. DİNÇERLER t. S. GİRAY M. AYDIN Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı V. ATASOY H. H. DOĞAN M. KALEMLİ Ulaştırma Bakanı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. C. ARAL C. BÜYÜKBAŞ M. M. TAŞÇİOĞLU Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabit Kaynaklar Bakanj Kültür ve Turizm Bakam TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA tzin LİSTESİ Sıra Doğum Kayıta Mo. Soyadı ve Adı Baba Adı tarihi bulunduğu y&r 1 Can Şefika Yuhanun 1931 Mardin 2 Can Behice İskender 1956 Mardin 3 Can İskender Yusuf 1933 Mardin 4 Teker timay Naci 1944 Ankara 5 Teker Bedriye Lale Hayrettin 1951 Ankara 6 Yücel Yakup Hanuş 1926 Diyarbakır 7 Öncel Gönül Mehmet 1951 Aydın 8 Öncel Burhan Cahit Mustafa 1941 Aydın 9 Weltner Ofanna Antranik 1949 İstanbul 10 Bozoğlu Fatma Yasemin Mehmet 1956 İstanbul 11 Kurma Yılmaz tbrahün RUşdü 1929 Konya 12 Nalçacıer Maryam Keğam 1955 Tokat 13 Gençelli Osman Turgut Hüseyin 1339 İsparta Karar Sayısı: 84/8029 Yönetmelik - Ekli «Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik»in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 28/2/1084 tarihli ve D.P.D sayılı yazısı üzerine. 13/12/1983 tarihli Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 4

5 13 Mayıs 1984 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 5 ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karamame'nin 6 ve 8 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/4/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan EVREN Cumhurbaşkanı T. ÖZAL Başbakan I. K. ERDEM K. OKSAY A. M. YILMAZ S. H. TÜREL Devlet Bak. - Başbakan Yrd, Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı A. TENEKECİ K. OKSAY A. TENEKECİ M. N. ELDEM Devlet Bakanı Devlet Bakanı V, Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı Z. YAVUZTÛRK A. TANRIYAR, V. HALEFOĞLU V. ARIKAN ' 'Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı A. M. YILMAZ I. S. GİRAY M. AYDİN Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı V. Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık ve Sosyal, Yardım Bakanı V. ATASOY H. H. DOĞAN M. KALEMLİ Ulaştırma Bakanı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam H. C. ARAL C. BÜYÜKBAŞ M. M. TAŞÇİOĞLU Sanayi ve Ticaret Bakanı Ener)i ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç: Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kadro ihdasını öngören Kanun veya kararname taslaklarına eklenecek kadro cetvellerinin hazırlanması, tutulan kadroların serbest bırakılma işlemleri ve kadro değişikliği ile kadroların dağılımı, onay mercileri ve kullanılacak cetvellere ait esasları düzenlemektir. Dayanak: Madde 2 Bu Yönetmelik 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı «Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» nin 6 ve 8 nci maddelerine göre hazırlanmıştır. Kapsam : Madde 3 Bu Yönetmelik; a) Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar. Kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklan, b) İl özel idareleri ve Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeleri, c) Özel Kanunla kurulan kuruluş ve teşekküller ve hizmetlerini genel veya katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kamu kurum ve kuruluşları, hakkında uygulanır, istisnalar : Madde 4 Bu Yönetmelik hükümleri; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu iktisadi Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Teşekkülleri Üni-. versite öğretim elemanları ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin kadroları ile Milli Güvenlik Sebebiyle gizli kalması gereken kadrolar hakkında uygulanmaz. t Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 13 Mayıs 1984 Sayı : ÎKİNCI KISIM KADRO IŞLEMLERI BÖLÜM : 1 Kadro ihdası Kurum ve Kuruluşlara Kadro ihdası Madde 5 Kapsama dahil kurum ve kuruluşlardan mahalli idareler hariç; a) Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarının, b) özel kanunla kurulan kuruluş ve teşekküller ve hizmetlerini genel veya katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kamu kurum ve kuruluşlarının, kadroları kanunla ihdas edilir. Kadro İhdasını Gerektiren Haller : Madde 6 Kalkınma plânı ve yıllık programlar ile iş programlarına dayanılarak yapılan iş analizleri sonucunda kadro değişikliği ve tutulan kadrolardan serbest bırakma yoluyla kadro sağlanamaması halinde; a) Kanunla veya Uluslararası anlaşmalarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan veya kurulacak birimler, b) Kalkınma plânı ve yıllık programlarda kurulması veya genişletilmesi öngörülen hizmet birimleri, c) Yatırım veya iş programlarında yer alan projeler, için ihtiyaç duyulan gerekli insangücünün sağlanabilmesi amacıyla kadro ihdas edilebilir. Verilecek Bilgi ve Belgeler: Madde 7 Kurum ve kuruluşlar, merkez ve taşra itibariyle ayrı ayrı düzenleyecekleri yeniden kadro ihdası ile ilgili cetvellerle birlikte; a) Yeni kadro ihdasım gerektiren hukuki belge ve sebebleri, b) Yeni hizmet birimlerinin kurulması veya hizmet genişlemesi dolayısıyla ihtiyaç duyulan kadrolarla ilgili olarak birimler itibariyle yapılacak iş analizi ve değerlendirme sonuçlarını, c) Teşkilat yapısında değişiklik sözkonusu ise bununla ilgili belge ve Teşkilat şemalarını, göndermekle yükümlüdürler. Tekliflerin Gönderilmesi : Madde 8 Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanan kadro ihdasına ilişkin teklifler; a) Bakanlıklara ve bağlı veya ilgili Kuruluşlarına ait olanlar ilgili Bakanlıkça, b) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarına ait olanlar ilgili Başkanlıkça, c) Mahalli idarelere ait olanlar içişleri Bakanlığınca, d) Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarına ait olanlar Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca, incelenmek, üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesine gönderilir. inceleme ve Araştırma : Madde 9 Bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun bulunan teklifler Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları, ilgili kurum veya kuruluşun Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun veya Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan esaslar doğrultusunda Devlet Personel Dairesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığından ikişer temsilci ile ilgili kurum veya kuruluşun temsilcisinden teşekkül eden Komisyon tarafından incelenir ve belirlenen görüş, tutanak düzenlenerek, ilgili Bakanlığa (Bağımsız Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 6

7 13 Mayıs 1984 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 7 yargı organları için ilgili Başkanlığa) ve Başbakanlığa bildirilir. Bu görüşe katılmayan temsilcilerin katılmama sebebleride tutanağa eklenir. Komisyon en az üç temsilcinin iştiraki ile toplanır ve gerek gördüğü takdirde Kurum ve Kuruluşlarda (Hakimler ve Savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlarla ilgili teklifler hariç) inceleme ve araştırma yapabilir. Komisyonun koordinatörlüğü ve sekreterya hizmetleri Devlet Personel Dairesince yürütülür. Toplantı gün ve saatleri Devlet Personel Dairesi tarafından belirlenir. Usulüne uygun olmayan veya eksik bilgi ihtiva eden teklifler tamamlatılmak üzere iade edilir. Başbakanlığa Sevk : Madde 10 İlgili Bakanlıkça (bağımsız yargı organları için ilgili Başkanlıkça) hazırlanacak kadro ihdasım öngören Kanun veya Kararname taslakları Komisyonun görüşü aynen eklenerek Başbakanlığa sunulur. BOLÜM : 2 Mahalli idarelerin Kadroları Mahalli idarelerin Kadrolarının İhdası : Madde 11 İl Özel idareleri ve Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerin kadroları Bakanlar Kurulu Karan ile ihdas edilir. Usul ve Süre : Madde 12 Mahalli idarelerin kadro ihdas teklifleri yetkili organlarınca bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanır ve her yılın altıncı ayının sonuna kadar içişleri Bakalığına intikal ettirilir. Ancak, yeni kurulan belediyelere kadro ihdasında yukarıda belirtilen sûre kaydı aranmaz. BOLÜM : 3 Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği Kadroların Serbest Bırakılması : Madde 13 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» ye ekli cetvellerin tutulan kadrolar sütununda gösterilen kadrolar. Mezkûr Kanun Hükmünde Kararname ile bu Yönetmeliğin 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu maddelerindeki usul ve esaslar dahilinde yapılacak teklif, araştırma ve inceleme üzerine Bulanlar Kurulu Karan ile serbest bırakılabilir. Kurum ve Kuruluşlar aynı yıl içinde birden fazla serbest bırakma teklifinde bulunamaz. Dolu Kadroların Değişikliği : Madde 14 Kurum ve Kuruluşlara verilmiş bulunan serbest kadrolardan dolu olanlar,hiyerarşik yapıyı bozmamak kaydıyla bu Yönetmeliğin usule alt hükümlerine uygun olarak Bakanlar Kurulu Karan ile değişik derecelerden aynı sınıf ve unvanlı kadrolarla değiştirilebilir. Kurum ve kuruluşlar dolu kadrolarda yapılmasını istedikleri değişildik tekliflerinde: ekli (3) sayılı cetvelle birlikte. kadro derecelerinde değişiklik istenilen memurların müktesep hak aylık derece ve kademeleri ile bu memurların bağlı oldukları hiyerarşik kademeleri de bildirirler. Kurum ve kuruluşlar aynı yıl içinde birden fazla kadro değişikliği teklifinde bulunamazlar. * Kadroları değiştirilen memurların özlük haklan, değiştirilen yeni kadrolara atanma işlemleri tamamlanıncaya ve bu kadro derecesini kazanılmış hak olarak alıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenmeye devam olunur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 13 Mayıs 1984 Sayı : Tutulan ve Boş Kadroların Değişikliği : Madde 15 Bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan haller dolayısıyla veya önceden tahmini mümkün olmayan hizmetlerin ifası için ihtiyaç duyulan kadroların karşılanması amacıyla bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara uygun olarak, tutulan kadrolarda veya serbest kadrolardan boş olanlarda Bakanlar Kurulu Karan ile sınıf, unvan ve derece değişikliği yapılabilir. Kadro Dağılımı : BÖLÜM : 4 Kadroların Dağılımı Madde 16 Kurum ve Kuruluşlara tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar ile tutulan kadrolardan serbest bırakılan veya kanun veya kararname ile ihdas edilen kadroların; merkez, taşra ve yurt dışı olarak belirlenmek ve iş analizleri yapılmak suretiyle; a) Bakanlıklar ve bağlı veya ilgili kuruluşlarının Merkez Teşkilatında Ana Hizmet, Danışma ve Denetim birimleri ile Yardımcı birimleri itibariyle. b) Bakanlıklar ve bağlı veya ilgili kuruluşlarının Taşra teşkilatında bölge veya il kuruluşları itibariyle, c) Yurt dışı teşkilatlarında toplam sayı olarak, d) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarında toplam sayı olarak, e) Yüksek öğretim üst kuruluşları ile Üniversitelerde idari teşkilat birimleri itibariyle, Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitülerde toplam sayı olarak, f) Kefalet Sandıklan ve döner sermaye kuruluşları ile Kanunla kurulan fonlarda toplam sayı olarak, g) Dışişleri Bakanlığında toplam sayı olarak, Kadroların eklendiği veya serbest bırakıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde ekli (5) sayılı cetvele göre dağılımı yapılmak suretiyle onay için 17 nci maddedeki onay mercilerine. Sayıştay denetimine tabi kuruluşlarca vize İçin Sayıştay'a gönderilir. Onaylı cetveller ile vizeli cetvellerin birer örneği onay veya vize tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesine gönderilir. Daha sonra bu dağılımda yapılacak değişikliklerde aynı usullere tabidir. Aylık ödemeler vizeli veya onaylı kadro dağılım cetvellerine göre yapılır. Onay Mercileri : Madde 17 Sayıştay denetimine tabi olmayan özel kanunla kurulan kuruluş ve teşekküller ve hizmetlerini genel veya katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kamu kurum ve kuruluşlarına ait serbest kadrolarına dağılımında onay mercii ilgili Bakandır. Kadroların Merkez ve Taşrada Kullanışı : Madde 18 Yapılan dağılım sonucunda taşra için tahsis edilmiş kadrolar hiçbir şekilde merkeze alınamaz. 16 ncı maddedeki mercilere bildirilmek kaydıyla ve ilgili Bakanın onayıyla merkezdeki kadrolar taşra teşkilatına tahsis edilebilir. Bu şekilde taşraya tahsis edilen kadrolarda daha sonra merkeze alınamaz. Yürütme İdare Bölümü Sayfa : 8

9 13 Mayıs 1984 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 9 ÜÇÜNCÜ KISIM Çeşitli Hükümler Kadro Hareketleri : Madde 19 Kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşları, atama, emeklilik, istifa, nakil, ölüm gibi sebeblerle serbest kadrolarında meydana gelen değişiklikleri, ekli (6) sayılı cetveli Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son günü itibariyle doldurarak, takip eden ayın ilk iki haftası içerisinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesine gönderirler. Cetveller : Madde 20 Bu Yönetmeliğin ekini teşkil eden cetvellerden; (1) Sayılı Cetvel Kadro İhdası, (2) Sayılı Cetvel Serbest Bırakma, (3) Sayılı Cetvel Dolu Kadro Değişikliği, (4) Sayılı Cetvel Tutulan veya Boş Kadro Değişikliği. (5) Sayılı Cetvel Kadro Dağılımı, (6) Sayılı Cetvel Kadro Hareketleri, için kullanılır. GEÇİCİ MADDE sayılı «Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» nin geçici 2 nci maddesi gereğince Mezkûr Kanun Hükmünde Kararnamenin ekini teşkil edecek kadro cetvelleri. Kurum ve Kuruluşların Teşkilat ve görevleri hakkındaki Kanunlar veya Kanun Hükmünde Kararnameler ve Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşacak Komisyonca har zırlanarak Başbakanlığa sunulur. Komisyonun Koordinatörlüğü ve Sekreterya hizmetleri Devlet Personel Dairesince yürütülür. Yürürlük : Madde 21 Bu Yönetmeliğin; a) 11, 12, 13, 14 ve 15 nci maddeleri 1/1/1985 tarihinde, b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme : Madde 22 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. KURUMU TEŞKİLATI (1) SAYILI CETVEL ihdası İstenilen Kadrolar Serbest Tutulan Kadro Kadro Sınıf Ünvan Ek gösterge Derece adedi adedi TOPLAM AÇIKLAMA : 1 Teşkilat hanesine Merkez veya taşra yazılacaktır., 2 Cetvel merkez ve taşra için ayrı ayrı düzenlenecektir. 3 Ek gösterge sütununa, sadece 657 sayılı Kanunun değişik 43 üncü maddesinin (B) fikrasının (a) bendinde öngörüldüğü şekilde, Genel idare Hizmetleri sını- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 13 Mayıs 1984 Sayı : fına dahil olup ek gösterge tahsis edilecek kadro ünvanları için istenilen ek gösterge miktarları yazılacaktır. 4 Cetvel hakimler ve savcılar ile bu meslekte sayılan görevlerde bulunanlar için ayrı düzenlenecek ve cetvelin sınıf ve ek gösterge sütunu doldurulmayacaktır. (2) SAYILI CETVEL KURUMU : Serbest Bırakılması İstenilen Kadrolar : Tutulan Tutulan Serbest bırakılması kadrolardan Kadro istenilen kalan kadro Sınıf Ünvan Derece adedi kadro adedi adedi AÇIKLAMA : 1 Tutulan kadro adedi sütununa «Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karamame>ye ekli cetvellerin tutulan kadrolar sütununda yer alan adetler yazılacaktır. 2 Daha önce serbest bırakma işlemi yapılmış ise tutulan kadro adedi sütununa serbest bırakma işleminden veya işlemlerinden sonra tutulan kadrolardan kalan kadro adedi sütunundaki adetler yazılacaktır. 3 Serbest bırakmaya ilişkin Karamame taslağında tutulan ve tutulan kadrolardan kalan kadro sayısı sütunlarına yer verilmeyecektir. 4 Cetvel hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlar için ayrı düzenlenecek ve cetvelin sınıf ve sütunu doldurulmayacaktır. KURUMU : (3) SAYILI CETVEL Dolu Kadro Deşikliği, Değiştirilmesi İstenilen Kadrolar: Yapılması uygun Kadro Kadro görülen değişiklik; Birim Sınıf Ünvan Adedi Derecesi Kadro derecesi AÇIKLAMA : 1 Birimi sütununa kadro dağılım cetvelinie göre kadronun ait olduğu birim yazılacaktır. 2 Cetvel hakimler ve savalar ile bu melekten sayılan görevlerde bulunanlar için ayrı düzenlenecek ve sınııf sütunu doldurulmayacaktır. 3 Kararname taslağında birim sütunu gösterilmeyecektir. KURUMU : (4) SAYILI CETVEL Tutulan veya Boş Kadro Değişikliği - A - - B - Mevcut Kadronun Yapılması İstenen Değişiklik Birimi Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Birimi Sınıfı Ünvanı Derecesi Âdedi AÇIKLAMA: 1 Birimi sütununa kadro dağılım cetveline göre kadronun alt olduğu birim yazılacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 10

11 13 Mayıs 1984 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 2 Cetvel tutulan veya boş kadrolar için ayrı ayrı düzenlenecektir. 3 Cetvel hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlar için ayrı ayrı düzenlenecek ve sınıf sütunu doldurulmayacaktır. 4 Kararname taslağında (A) ve (B) sütunlarındaki birim hanesi gösterilmeyecektir. KURUMU - : TEŞKİLAT : Birimi Sınıfı Ünvanı ADET (5) SAYILI CETVEL KADRO DAĞILIMİ D E R E C E L E R Toplam AÇIKLAMA : UYGUNDUR.../.../... İmza. Mühür, Kaşe 1 Teşkilat hanesine merkez, taşra veya yurtdışı yazılacaktır. 2 Cetvel merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları için ayrı ayrı kullanılacaktır. 3 Yurtdışı teşkilatına alt kadrolar için birimi sütunu doldurulmayacaktır. 4 Cetvel hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlar için ayrı düzenlenecek ve sınııf sütunu doldurulmayacaktır. KURUMU : TEŞKİLAT : (6) SAYILI CETVEL KADRO HAREKETLERİ Birimi Sınıfı Ünvanı ADET D E R E C E L E R Toplam DB DB DB DB DB DB DB DB DR DB DB DB DB DB DB DB AÇIKLAMA : 1 Teşkilat hanesine merkez, taşra veya yurtdışı yazılacaktır. 2 (D) Dolu, (B) Boş kadro anlamına gelmektedir. 3 Birimi Sütununa (V) sayılı kadro dağılım cetvelindeki birimler yazılacaktır. 4 Sadece bu yönetmeliğin 18 ncu maddesindeki sebeplerden dolayı dolu - boş kadrolarında değişiklik olan birimler için doldurulacaktır. 5 Cetvel merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlan için ayrı ayrı kullanılacaktır. 6 Yurtdışı teşkilatına ait kadrolar için birimi sütunu doldurulmayacaktır. 7 Cetvel, hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlar için ayrı düzenlenecek ve sınıf sütunu doldurulmayacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:11 11

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 13 Mayıs 1984 Sayı : Tebliğ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından : Garanti Belgesinde Bulunması Gereken Hususlarla İlgili Tebliğ Fiyat Kalite ve Standardlar 84/7 5/4/1984 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan FKS-84/7-7 nolu Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğ'in 3 üncü maddesi gereğince, Bakanlığımızca geçerliliği onaylanacak ve bu onayın tarih ve numarasını taşıyacak Garanti Belgelerinde, bulundurulması gerekli bilgiler arasında aşağıdaki hususlar yer alacaktır; İmalatçı firmanın unvan ve adresi, Mamulün cinsi, markası, modeli ve varsa seri numarası, Mamulün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının garanti kapsamında olduğu, Garanti süresinin, satış tarihinden itibaren başlıyacağı ve süresi, (dayanıklı tüketim mallarında bu süre tam yıl veya katları olacaktır.) Garanti süresi içinde tüketici tarafından iade edilmek veya değiştirilmek istenen mamulün satıcı tarafından yerine getirileceği, tamir edilecek olan mamulün ise firmaya ait herhangi bir serviste, işçilik masrafı ve değiştirilen parça bedeli alınmaksızın tamir edileceği, Tamirde geçecek sürenin garanti süresine ekleneceği, Satıcı firma ünvan, adres ve varsa telefonu, Satıcı firma tarafından doldurulacak satış tarihi, fatura numarası, imza ve kaşesi, Garanti ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmaların Bakanlığımızca kamuoyuna duyurulacağını kabul ettiklerini belirtir imza ve kaşesi, Bunların dışında belirtilmesinde fayda görülen bilgileri, Kapsayacak şekilde tanzim edilen örnek Bakanlığımıza gönderilecektir. Bakanlığımızca uygun görüldüğü takdirde onay tarih ve numarası Garanti Belgesi üzerinde gösterilecektir. Bu tebliğ yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. DÜZELTME 1 Mayıs 1984 günlü, sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin E: 1984/1-2, K: 1984/2-3 Karar sayılı Kararları, aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir Resmî Gazete Sahife Satır Yanlış Doğru sipasî partiler... siyasi partiler 27 48,...onun hükümlerini... onun hükümlerinin Anayasay'la Anayasa'yla Anyasa'ya Anayasa'ya ulusal yaşamadaki..... ulusal yaşamdaki Oyların yetmesi Oylann yitmesi bu değişiklikleri..... bu değişikliklerin... 9/5/1984 tarihli ve sayıh Resmî Gazete'de yayımlanan; 84/7934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli esaslara bağlı aylık ödeneklerle ilgili II NUMARALI CETVEL» in son sırasındaki. Diğer Ülkeler Karşılığı «600, C$» ibaresi, «600, $» şeklinde düzeltilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 T.C. Resmi Gazete Kuniluf Tarihi s (7 Tef rlniavval 1336) - 7 Ekim Mayıs 1984 PAZAR Sayı: ÎLÂN BÖLÜMÜ Yargı ilânları T. Emlak Kredi Bankası A. O. Tasarruflan Koruma Fonu Ankara 8 No.'lu Tasfiye Kıu-ulu Başkanlığuıdan; MENKUL SATIŞ İLÂNI Tasfiyesi Kurulumuzca yürütülen Banker Elimsaş A. Ş.'ne ait Karacakaya Caddesi No; 109 Siteler - Ankara adresinde bulunan , TL. muhammen bedelü malzemeler 29/5/1984 günü saat 14.00'de G. Mustafa Kemal Bulvan 6/4'de 8 No.'lu Tasfiye Kurulunda pazarlık usulü ile yapılacaktır. 1 Bu satışta 35 sayılı K. H. Kararnamenin 13. maddelerinin 1. ve 2. fıkrası hükümleri geçeru olup, satış peşin para ile yapılacaktu-. 2 Satış bedelinin % lo'u tutarmda teminat satış anmda aluiacaktır. 3 Satış Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 4 Malzememn saüş yerinden nakli ile satış tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecak resim, harç ve vergisi alıcıya aittir. 5 ^Ik satışta alıcı çıkmadığı takdirde 2. satış 30/5/1984 günü aym yer ve saatte yapılacaktır. 6 Satış şartnamesi Kurulumuzda görülebiur. İlân olunur. TASFİYESİ KURULUMUZCA YÜRÜTÜLEN BANKER ELİMSAŞ A. Ş.'NE AİT MALLAR LlSTESl SATIŞI YAPİLACAK MALZEMELER Muh. Bed. Tutarı Cinsi Adedi TL. TL. 1 - A. E. S, marka (kulakhk) l 2.000, 2.00O. 2 - Montaj bandı , 2.00O.00O, 3 - Faradaş kafesi , , 4 - Malzeme hazırlama bantı , O, 5 - P. C. B. dizgi bandı l , , 6 - KaUte kontrol hattı , Enerji dağıtım yürüyen bant komple l , Kompresör (boya için) l , , 9 - Güç kaynağı (12 volt) 1 lo.ooo; lo.ooo, 10 - WtravIyole lamba (Phihps marka 300 voltluk) 1 800, 800. TOPLAM ; ,

14 Sayfa: 14 RESMİ GAZETE 13 Mayıs 1984 Sayı : Tasarruflan Koruma Fon Başkanhğı 8 No.'lu Banker Tasfiye Kurulu Başkanhğmdan Bildirilmiştir: İcra İflas Kanunımun maddeleri gereğmce düzenlenen ve aym Kanunun maddeleri ile 35 sayıh Kanun Hükmünde Karamame'nin değişik 15. maddesinin 1 ve 3 numarah fıkralan uyannca ilâm gereken ek sıra cetveudir. Bankerhı adı soyadı ve unvanı- Kazım Ümit, Selanik Caddesi No: 17/8-9 Ankara. Kayıt sıra No: 3, Alacakhmn adı - soyadı: Hüseyin Şükrü Küçük, Talep edilen ana para: , TL., Kabul edilen ana para: , TL., 1.1. K Mad. Sıra: 8, Tasfiye Kurulu Karan: Kabul, Toplam : , TL., Kabul eduen ana para : TL. dır. AÇIKLAMA: 3. şuadaki alacak Hk: Ankara AsUye 3. Ticaret Mahkemesi'mn 28/10/1983 gün, 1982/10991 karar. 1983/3104 sayıh kabul karan ve de Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 5/4/1984 gün, 2687 sayıh karan ile mahkeme karannm onanmasmm ilâmdır. tigiulerden bu sıra cetveline itirazda bulunmak isteyenler, 35 sayılı K. H. K. nin değişik 15. maddesinin 1 numarah fıkrası uyannca bu ilân tarihindm itibara 15 gün içhıde Ankara AsUye 3. Ticaret Mahkemesi'ne başvurabilirler.,tlân olunur. T. Emlak Kredi Bankası A. O. Tasarruflan Koruma Fonu Ankara 8 No.'lu Tasflye Kurulu Başkanlığmdan: GAYRİMENKUL SATİŞ İLÂNI Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülen Banker B. Cahit Dhıgil'e ait Ankara Chınah Caddesi 9/1 No. daki apartman dairesi 35 sayıh K. H. K. ile M. K. hükümlerine göre açık arttırma suretiyle satılacaktır. Gayrimenkulun; ÎU ve İlçesi: Ankara - Çankaya Semti: Çankaya Sokak: Chmah Caddesi No: 9 Ada/Parsel No: 2818/7 Hissesi: 6/68 Kat Daire No: 1 bodrum kat, l No. lu daire Bina. karkas kaloriferi! olarak inşaa edilmiş 2.1. bodrum kat, zemin, 3 normal kat ve teras katmdcm ibaret olup, tamamı 12 daireu apartmandır. Bankerin 6/68 hissesine isabet eden l No. lu daire 3 oda, salon, mutfak, banyo, antre ve WC'den ibarettir. Satış bedeu: , TL.'dir. Satış peşin para Ue yapılacaktır. Satışa işürak etmek isteyenler satış günü ihale saatine kadar muhammen bedelin % lo'u nisbetinde nakit, banka teminat mektubu veya Devlet tahviuni, Kurula yatıracaklardır. Teminat yatumayanlar satışa işthak edemezler. Ancak, Bc^anhklar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve diğer Kamu Kuruluşlan teminat yatırmadan İhaleye girebilirler. Satışm yapıldığı günü takip eden 7 gün içerisinde satış bedeunin % 15'taden aşağı olmamak üzere daha yüksek tekufte bulunulduğu takdirde ilk ^cı ile sonradan tekufte bulunanlar arasmda satıştan somaki 10. günde bir defaya mahsus olmak üzere açık arttırma yapılacak ve satış bu arttırmada en çok arttırana yapılacaktu*.

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdavvenai Genel Müdürlüğüne başvurulur. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ Sayı : 16026 YARGI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin BaşbakanlıkNeşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Eylül 1981 SALİ Sayı: 17459 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mudevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur 19 HAZİRAN 1968 ÇARŞAMBA Sayı: 12928 K A R A R N A M E L

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Ekim 1998 CUMA Sayı: 23488 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Aralık 1999 CUMARTESİ Sayı: 23896 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Detaylı

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 213 GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 13/12/1983 No : 190 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 14/12/1983 No : 18251

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ e v T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 336) - 7 Ekim 920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 ŞUBAT 977 CUMARTESİ Sayı: 5848 >>

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 21 Ağustos 1987 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 21 Ağustos 1987 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 21 Ağustos 1987 CUMA Sayı : 19551

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Aralık 1991 SALI Sayı : 21077 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Öğretmenlerin İçinde Bulundukları

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Ağustos 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 29086 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 3 Haziran 1986 SALI KANUNLAR

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 3 Haziran 1986 SALI KANUNLAR T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 3 Haziran 1986 SALI Sayı : 19126

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YönetimveYazıişleri için Başbakalık lık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Ekim 1977 CUMA Sayı : 16084 YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Şubat 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Şubat 2014 69471265-305-1107

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 21 Mart 1993 PAZAR Sayı: 21531 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 Yönetim ve Yazı işleri ıçtn [Jaşbakan'ık /Ve,- v^f ve Mudevvenat Genel Mud.rluğune ba$' uruhır. 22 MAYIS 1977 PAZAR Sayı : 15944 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA Sayı : 22127 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar 3941 sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim v* Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 27 HAZİRAN 1977 PAZARTESİ Sayı : 15979 J

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı