Türkiye nin En İyi İșverenleri 2015 Türkiye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin En İyi İșverenleri 2015 Türkiye"

Transkript

1 nin TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ 2015

2 nin İşverenleri 2016 Benchmark çalışması ve yarışması başlıyor işveren markanızı zirveye taşıyın

3 Içindekiler İçindekiler Hakında Metodoloji nin İşverenleri 2015 Listesi Kategorisi nin + İşverenleri Kategorisi nin İşverenleri ve Üzeri Kategorileri Kategorisi Global Referanslarımız zel dÿlleri Dünya nın İşverenleri Listesi Global Referanslarõmõz 3

4 KÜLTÜRÜ KONUMLANDIRMA BENCHMARKING MARKASI 8 4

5 Great Great Place Place to to Work Work Hakkında Hakkında verenleri verenleri yılı yarı ması ödül töreninde bizlerle 5 yılı yarı ması ödül töreninde bizlerle ekkür ekkür ederim. ederim. Great Great Place Place to to Work Work yerleri yaratarak yaratarak toplumu toplumu geli geli tirmektir tirmektir ve ve bunu bunu yaparken de her i yerinin mükemmel bir bir i i unu söyleyeri olmak bir yolculuktur, bazen çok çok kısa kısa sürede varılan kolay bir bir yolculuk, bazen de sarp kayaları a arak varmanız azmi azmi gösterirseniz mutlaka ba baarı arı ile ile sonuçlanacak bir yolculuk. Dolayısıyla bu yola yola çıkma cesaretini göstererek benchmark çalı mamıza katılan tüm irketleri de cesaretlerinden ötürü kutlamak istiyorum. Bu Bu yıl yıl gerçekleştirdiğimiz çalışmada 80 den irkette fazla toplam şirkette toplam çalı den anın mükemmel çalışanın mel bir bir i yerinin i mükemmel yerinin temelini bir olu iş olu yerinin turan temelini güven oluşturan unsuru güven hakkındaki unsuru hissiyatlarını hakkındaki ve his- fazla siyatlarını ve fikirlerini öğredik. Katılımcılarımızın güven i turan oluşturan Güvenirlik, Güvenirlik, Saygı, Hakkaniyet, Saygı, Hakkaniyet, kaniyet, Gurur Gurur Gurur ve ve Takım Takım ve Takım Ruhu Ruhu Ruhu boyutlarında adeta kurum resimlerini kültürlerinin çekerek fotoğrafını hangi çekerek alanlarda hangi alanlarda kendilerini kendilerini kendilerini iyile iyiletirirlerse iyileştirirlerse daha daha ileriye ileriye daha gidebileceklerini ileriye gidebileceklerini gördük. gördük ve gösterdik. Gerçekle Gerçekle manın manın sonuçları sonuçları gösteriyor gösteriyor ki ki bu bu yıl yıl çalı çalı olarak liderlik, ileti im, olarak liderlik, ileti im, ekilde aktarılması konularında iyile tirme ihtiyacı hissediyorlar yılı listemize ekilde aktarılması konularında iyile tirme ihtiyacı hissediyorlar yılı listemize giren irketlere ilham giren irketlere ilham vereceklerini söylemek yerinde olacaktır. vereceklerini söylemek yerinde olacaktır. Bu vesileyle, mükemmel i Bu uygulamalar vesileyle, mükemmel ve yakla ımları i ile daha önde giderek uygulamalar geleceğin şirketlerini ve yaklaverenleri ımları yaratmak ile listesinde daha adına önde ilerleyen yer giderek alan ve irketleri de 'nin kutluyor, en ba iyi işverenleri arılarının verenleri devamını listesinde diliyorum. yer yer alan alan şirketleri irketleri de kutluyor, kutluyor, başarılarının arılarının devamını devamını diliyorum. diliyorum. Eyüp Toprak Eyüp Toprak Great Place to Work Genel Müdürü Great Place to Work Genel Müdürü 5

6 nin En En Iyi Iyi Isverenleri hangi kriterlere göre seçildi? Great Great Place Place to to Work Work Enstitüsü, i letmeleri 25 yıllık geli tir Enstitüsü, i letmeleri 25 yıllık tecrübelerine dayanarak geli tir Trust Trust Index Index Çalı Çalı an an Anketi ve ve Culture Culture Audit Audit yeri yeri Kültürü Kültürü Analizi. Analizi. anların anların i iyerleri hakkındaki dü dü - rilir. rilir. Aynı Aynı zamanda i i yerinde ya yaanan anan deneyimler incelenir ve ve bir bir irketin i i yeri r. r. Trust Index Çalısan Anketi Bir Bir i i yerinin çalı çalı önemli ölçütü çalı çalı Bu Bu nedenle, Great Place to to Work titizlikle üzerinde çalı çalı Trust Index Çalı anonim ve ve gizli gizli geribildirimlere dayanmaktadır. irket irket için için bir bir ba ba langıç noktasıdır ve ve u u be be alandaki çalı çalıan an deneyimlerini ölçer ölçer : : güvenilirlik, saygı, saygı, hakkaniyet gurur gurur ve ve takım takım ruhu. ruhu. Bütünüyle bu bu be be alandaki davranılar, lar, yüksek yüksek güven güven düzeyine düzeyine sahip sahip bir bir çalı çalı ma ma ortamı ortamı olu olumasına yol yol açar. açar. Bu Bu da da mükemmel mükemmel bir bir i i yeri yeri yaratmak yaratmak için için en en kritik kritik faktördür. faktördür. Anket Anket aracı, aracı, i yerlerinin i yerlerinin i i dünyasında dünyasında ve ve akademik akademik ara ara tırmalarda tırmalarda altın altın standart standart bir bir ölçütüdür. ölçütüdür. gerçekten bunu hissederek dile getirip getirmediğidir. nin 6

7 Culture Audit Isyeri Kültürü Analizi nin En En Iyi Iyi Isverenleri hangi kriterlere göre seçildi? yeri Kültürü Analizi, 3 bölümden olu maktadır: Birinci bölümde irketin ve çalı anların demografik bilgileri istenerek irketin yapısı yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi edinilir. e alım, entegre etme, bilgilendirme, kutlama gibi gibi bir bir çalı çalıanın anın i ie e giri inden çıkı ına kadar mevcut 9 alanda, irketler kendi insan yönetimi uygulamalarını örneklerle ve ek materyallerle detaylı bir ekilde anlatırlar. Üçüncü bölümde ise, irketin bu 9 alanda yapmı demografik bilgiler istenerek, olunur. Özel Ödüller irketlerin insan kaynakları uygulamalarının en en ilgi ilgi çeken alanlarındaki uygulamaları için verilmi tir. rde özellikle Culture Audit analizinde özel ödül kategorileri için yer yer alan özel sorulara verilen cevaplar dikkate alınır ve çalı anların bu bu alanlarda vermi oldukları yanıtlar ise son karar için analiz edilir. Yarı nin ma sonuçları İşverenleri 2 büyüklük 2015 kategorisinde ödülleri 20 (50-500, / / ve ve üzeri çalı / ana sahip ve üzeri irketler çalışan için) sayısına açıklanmı sahip tır. şirketler kategorilerinde açıklanmıştır. 7

8 Leadership Development Program GÜVEN KÜLTÜRÜNÜ Giftwork Giftwork Great Place to Work adresini ziyaret edebilirsiniz. 8

9 AVIATION ENERGY MANAGEMENT HEALTH CARE HQ İŞVEREN LİSTESİNDE BULUNAN ŞİRKETLERİN LOGOLARI ALFABETİK OLARAK SIRALANMIŞTIR. 9

10 << nin İsverenleri 2015 >> Microsoft ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI nin IT nin Sektör Bilgisi / Bilişim Teknolojisi Çalışan Sayısı / 190 Kadın Çalışan Sayısı / 76 Çalışanlarını işe alırken çok yapılandırılmış ve sistematik yaklaşıma sahip olan Microsoft, kendi değerlerini en fazla yansıtan adayı işe alarak ilk gün itibarıyla çalışanlarının potansiyellerini ortaya koyabilmelerini hedefliyor. Çalışanlarını çalıştıkları süre boyunca eğitimler ile destekleyen şirket, benzer eğitim desteğini toplumun çeşitli kesimlerine de sağlıyor. Pek çok sosyal sorumluluk projesinden biri olan Digigirls programında lise çağındaki kızların 1 günlük bir program ile teknoloji ile tanıştırılması hedefleniyor. %97 İşyerinde çalışanların sağlıklarını destekleyici uygulama ve tedbirler bulunmaktadır. 10

11 << nin İsverenleri 2015 >> Bursagaz A.Ş nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Üretim & İmalat - Enerji Dağıtımı Çalışan Sayısı / Yarı Zamanlı Kadın Çalışan Sayısı / 84+1 Yarı Zamanlı Çalışanları tarafından Aile olarak görülen Bursagaz, çalışanları ile arasındaki sıcak ilişkilerini henüz iş başlangıcında onlara verdiği Hoş geldin paketi başlatıyor. Tüm süreçlerinde tam şeffaflık ilkesi ile ilerleyen şirket çalışanlarını her konuda güncel tutabilmek için çok sayıda farklı iletişim kanalı kullanıyor. Yukarıdan aşağıya bilgilendirmenin önemi kadar çalışanlarından da fikir, öneri, geribildirim toplamanın önemli olduğuna inanan şirket, bunun için de farklı platformlardan yararlanıyor. Çalışanlarının kendilerini tarafsız ve sürekli dinleyecek birileri olduğundan emin olmaları konusunu da titizlikle ele alan Bursagaz, etik yönetim anlayışını sürdürülebilir kılmak adına Yaşama Saygı Komitesi ne sahip. Üyeleri çalışanlardan oluşan komite çalışanlar için 7/24 ulaşılabilir durumda. %97 Ben burada kendim olabiliyorum ve rol yapmama hiç gerek yok. 11

12 << nin İsverenleri 2015 >> Hilti nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / İnşaat Çalışan Sayısı / 204 Kadın Çalışan Sayısı / 38 Çalışanları ile ilişkilerinde hiçbir zaman hiyerarşik bir anlayışa sahip olmayan Hilti, çalışan-yönetici iletişimini baştan itibaren sağlam tutmayı hedefliyor. Bunun için Genel Müdürlerini de dahil ettikleri bir oryantasyon programını tüm çalışanlarına sunan şirket, ayrıca terfi eden çalışanlarının yeni pozisyonlarındaki 100. günlerinde Genel Müdür ile birebir yemek yeme fırsatını da sağlıyor. Sürekli yenilik anlayışı ile hareket eden şirket, çalışan yaklaşımlarında da daha ileriye gidebilmek için farklı yaklaşımlar sergiliyor. Uluslararası bir şirket olmanın gücü ile diğer ülkelerdeki uygulama ve yaklaşımları ye getiren Hilti, sadece bununla da yetinmeyip, ülkemizdeki farklı şirketlerin neler yaptığını görmek ve ilham almak için Benchmark Ziyaretleri gerçekleştiriyor. %98 Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi şiddetle tavsiye edebilirim. 12

13 << nin İsverenleri 2015 >> EMC² nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / IT Danışmanlık ve Hizmetleri Çalışan Sayısı / 89 Kadın Çalışan Sayısı / 15 Bir teknoloji şirketi olarak, işe alım sürecinden itibaren çalışanlarının sosyal medya kullanımını destekleyen EMC², hayatlarımızda her şey bu kadar sanallaşırken insan ilişkilerinin de korunması ve desteklenmesine çok önem veriyor. Bu doğrultuda çalışanlarını sık sık biraraya getirmeye çalışan şirket farklı aktivitelerinin yanı sıra yılda bir günü de Takımdaşlık Günü ilan ediyor. Ofis dışında takım ruhunu destekleyici aktivitelerin gerçekleştirildiği bu günde hem çalışanlar birbirlerini daha yakından tanıma şansı buluyorlar hem de motive oluyorlar. EMC² insani ilişkileri bu kadar önemserken, çalışanlarının iş yaşam dengesine destekte bulunabilmek için de evden çalışma ve esnek çalışma saatleri uygulamalarını çalışanlarına sunuyor. %93 Burada çalışanlara güvenilir ve sorumluluk verilir. 13

14 << nin İsverenleri 2015 >> The İstanbul Edition Hotel nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Turizm Konaklama Çalışan Sayısı / 87 Kadın Çalışan Sayısı / 23 Mutlu misafirlerin sırrının mutlu çalışanlar olduğunu bilen The İstanbul Edition Hotel, misafirlerine gösterdiği özeni çalışanlarına da gösteriyor. İş yaşamlarının yanı sıra özel yaşamlarında da sürekli çalışanlarının yanında olan otel, özellikle çalışanlarının hastalık, evlilik, ölüm gibi özel durumlarında onları yalnız bırakmıyor. Çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmekte de aktif rol oynayan otel, çalışanlarına sadece kendi otelleri içerisinde değil, ait oldukları grubun diğer markalarında da çapraz eğitim imkanı sunarak, onların kariyerleri için daha fazla seçeneğe sahip olmalarını sağlıyor. Başarısını çalışanlarının mutluluğuna bağlayan otel bu başarının parçası olunması, aidiyet ve şirket kültürünün yansıtılması için yılda bir haftayı da Teşekkür Haftası olarak kutluyor. %94 Çalışanlar, işletme dahilinde başka bir işe veya bölüme geçtiklerinde iyi bir şekilde karşılanır ve uyum sağlamaları için destek olunur. 14

15 << nin İsverenleri 2015 >> SAP nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Bilişim Teknolojisi Çalışan Sayısı / 207 Kadın Çalışan Sayısı / 93 Bir teknoloji şirketi olarak SAP, çalışanlarının gelişimi ve mutluluğu sözkonusu olunca da teknolojiden sonuna kadar yararlanıyor. Tabiki SAP i başarılı kılan en temel nokta insani ilişkileri de teknoloji kadar önde tutması. Özellikle yöneticileri ve çalışanları her ay biraraya getirecek düzenli toplantılar geçekleştirmeleri, eğitim programlarında ağırlıklı olarak mentörlük ve koçluk yaklaşımı ile ilişkileri kuvvetlendirmeleri buna güzel örnekler. Bir teknoloji şirketinin ayakta kalmasının sürekli yenilenmek olduğunu bilerek hareket eden SAP, tasarım odaklı düşünce yaklaşımını yaygınlaştırıp, sürdürülebilir hale getirebilmek için de bir İnovasyon Merkezi ne sahip. %94 Yakın tanıdıklarıma bu şirketi işveren olarak tavsiye ederim. 15

16 << nin İsverenleri 2015 >> Daichii Sankyo nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Kimya, İlaç, Tıbbi teknoloji Çalışan Sayısı / 55+2 Yarı Zamanlı Kadın Çalışan Sayısı / 20+1 Yarı Zamanlı İnsana direkt olarak dokunan bir iş kolunda olmanın hassasiyeti ile hareket eden Daichii Sankyo, çalışanlarını daha ilk iş günlerinden bir kahvaltı ile karşılıyor. Yöneticiler ve çalışanlar arasındaki ilişkiler sahada yapılan koçluklar ve ziyaretler ile daha güçlü hale getiriliyor. Çalışanlarının her konuda fikrini almaya özen gösteren şirket bununla ilgili olarak da farklı platformlardan yararlanıyor. İleriye doğru gidebilmek adına eğitimlerle de çalışanlarını destekleyen Daichii Sankyo aynı zamanda yerleşik değerlerini yani Yenilikçilik, Güvenilirlik ve Sorumluluk, en iyi yaşayan çalışanlarını da ödüllendiriyor. %96 Burada hepimiz aynı gemide yer almaktayız. 16

17 << nin İsverenleri 2015 >> JTI Pazarlama A.Ş nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Tüketim ürünleri Çalışan Sayısı / 212 Kadın Çalışan Sayısı / 58 Çalışanlarını ilk günlerinde masalarında çikolata ile karşılayarak tatlı bir başlangıç yapmalarını sağlayan JTI, yeni çalışanına atadığı buddy sayesinde de kolay bir adaptasyon süresi yaşamalarına destek oluyor. Sadece bununla yetinmeyen şirket, merkezden uzakta çalışanlarının yöneticilerden de uzak kalmamaları için, yöneticilerin belirli dönemlerde merkez dışı ofislerde çalışmalarını sağlıyor. Çalışanlarından öneri toplamak için öneri sistemleri olan JTI da, öneriler üzerinde detaylı çalışılması için çeşitli atölye çalışmaları da düzenlenir. Çalışan yönetim iletişimi için insan kaynakları önderliğinde farklı kanallar kullanılmakta olup, çalışanlar fikirlerini anonim olarak da paylaşabilirler. Şeffaflığın önemli olduğu şirkette, gelişmeler tüm çalışanlar ile belirli periyotlarda paylaşılır. Yılda bir gerçekleştirilen Power Forward Konferansı da Genel Müdür tarafından şirketin bir önceki yılının özetlendiği ve o yılın hedef ve stratejilerinin paylaşıldığı bu bilgilendirme kanallarından biridir. %97 Buraya önemli katkılarda bulunabileceğime inanıyorum. 17

18 << nin İsverenleri 2015 >> Doğuş Holding A.Ş nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Danışmanlık - Yönetim Çalışan Sayısı / 193 Kadın Çalışan Sayısı / 94 Henüz işe alım aşamasında çalışanlarını Ben yerine biz diyebilen adaylardan seçen Doğuş Holding, ancak beraber hareket edilirse daha ileriye gidileceğine inanıyor ve çalışanlarını da bu yönde teşvik ediyor. Bu yüzden Doğuş Holding pek çok öneri ve fikir toplama platformu vasıtasıyla çalışanlarının sesini duymayı istiyor. Şirket çalışanlarından gelen öneriler ile ilerlerken, onlara eğitim gelişim desteği vermeyi ve her türlü özel gün ve başarıyı kutlamayı da ihmal etmiyor. Doğuş Holding 2015 yılını İşbirliği İlkeleri ve İşbirliği Yılı ilan ederek, bireysellik yerine ortak hedefler için ortak hareket edip, bulundukları konumdan daha ileriye gitme amacını da daha resmi hale getiriyor. %93 Yöneticilerin iş ile ilgili uygulamaları dürüsttür ve ahlak kurallarına uygundur 18

19 << nin İsverenleri 2015 >> Abbvie nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Kimya, İlaç, Tıbbi teknoloji Çalışan Sayısı / 212 Kadın Çalışan Sayısı / 92+2 Yarı Zamanlı Ürettikleri ilaçlar ile insanların sağlıklarına pozitif etkide bulunan AbbVie, ilaçlarının hitap ettiği hastalık gruplarından kronik böbrek hastalığı na sahip kişileri işe almak için bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyor. Sadece hasta insanları işe almakla yetinmeyen şirket, çalışanlarının da katkılarıyla hasta hekim buluşmalarını organize ediyor. Saha çalışanları ve yöneticilerin iletişimlerini sıcak tutmak adına bu grupları sık sık farklı platformlarda biraraya getiren AbbVie, performans ölçümleme ve geribildirim verme konularını da çok sistematik şekilde çalıştırıyor. Çalışanlarını önerilerini paylaşma konusunda da destekleyen şirket sırf bu amaca hizmet veren bir komiteye sahip. DENE Komitesi tüm çalışanların yenilikçi ve daha önce hayata geçmemiş projelerini sunabilecekleri bir komite ve başarı ile sonuçlanan projeler ödüllendiriliyor. %92 Topluma değer katma biçimimizden memnunum. 19

20 << nin İsverenleri 2015 >> Sahibinden.com nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Bilişim Teknolojisi/E-Ticaret Çalışan Sayısı / Yarı Zamanlı Kadın Çalışan Sayısı / Yarı Zamanlı Çalışanlarına gösterdiği özeni tüm adaylarına gösteren Sahibinden.com, işe alım sürecinde bir İşe alım süreci değerlendirme anketi yaparak, süreç kalitesini dışarıdan gözlemleri öğrenerek geliştirmeyi hedefliyor. Tüm süreçlerinde de iyi bir iletişimi ve değerleri günlük hayatta yaşamayı amaçlayan uygulamalara sahip olan şirket, adı gibi tüm uygulamaların, ürün ve servislerin de sahibinden olmasını arzuluyor. Bu nedenle çalışanlarının her konudaki fikirlerini alıyor, Vay Be dedirtecek sonuçlar hedefliyor. Tüm bunları yaparken çalışanlarına eşsiz spor, dinlenme ve eğlenme imkanı veren bir ofis de sunan Sahibinden. com, özel hayatlarında da çalışanlarının yanlarında oluyor. Bu konudaki çalışmalarından biri, çalışanlara sınırsız yüzyüze ya da telefonda psikolojik destek ve aile danışmanlığı hizmeti sunan: Hayat Sana Güzel - kaliteli yaşam paketi. %95 Binamız ve ofislerimiz iyi bir iş ortamına katkıda bulunmaktadır. 20

21 << nin İsverenleri 2015 >> Turkasset Varlık Yönetimi nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Finansal Hizmetler Çalışan Sayısı / Yarı Zamanlı Kadın Çalışan Sayısı / Yarı Zamanlı Zor bir sektörde faaliyet gösteren Turkasset, çalışanlarını yaptıkları işi zevkli ve kolay hale getirebilmek için hem eğitim gelişim alanlarında hem de özel hayatlarında destekliyor. İki hafta süren dolu dolu bir program olan Agent Camp ten geçerek işe başlayan çalışanlar, yetkinliklerini geliştirecek eğitimlerin yanı sıra kendilerini kişisel olarak da geliştirebilecekleri pek çok eğitim ve seminere de katılma şansına sahipler. Çalışanların yöneticilerine her zaman ulaşabilmeleri için açık kapı politikasının yanı sıra pek çok farklı platform da bulunan şirkette, adaylara çok çekici gelen bir de özel alan var: Çalışanların masaj koltuklarında dinlenebilecekleri, X-box ya da langırt oynayabilecekleri, kitaplarını okuyup, kahvelerini içecekleri, DOWNTOWN. %93 Burada özel olaylar kutlanılmaktadır. 21

22 << nin İsverenleri 2015 >> Toyota Pazarlama nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Otomotiv Sektörü Çalışan Sayısı / 178 Kadın Çalışan Sayısı / 49 Çalışanlarını henüz işe başlamadan yöneticiler tarafından yapılan Aramıza Hoş geldin araması ile karşılayan Toyota, işe başladıklarında da oryantasyonlarının aynı sıcaklıkla sürdürülmesini sağlıyor. Oryantasyon sürecine dahil edilen yöneticiler çalışanları baştan itibaren tanıma şansı ediniyorlar. Toyota daki çalışma süreleri boyunca farklı eğitim programlarına katılan çalışanlar, belli şartları karşılıyorlarsa Geleceğin Liderleri programına katılma fırsatını da yakalıyorlar. Tabiki hazırlanan tüm eğitim gelişim programları ve diğer insan kaynakları sistemleri çalışma hayatında giderek fazlalaşan Y kuşağının özellikleri de dikkate alınarak dizayn ediliyor. Hatta Y kuşağı çalışanların ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak için TGEN adında bir de platformları var. %79 Burada hoş ve dostça bir çalışma ortamımız vardır. 22

23 << nin İsverenleri 2015 >> General Electric Aviation nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Havacılık ve Uzay Sanayii Çalışan Sayısı / 212 Kadın Çalışan Sayısı / 55 GE Marmara Technology Center, sektörünün getirdiği dinamiklik ile çalışanlarını geliştirirken onları insan olarak görmeyi kesinlikle ihmal etmiyor. Uygulamalarının hepsi insani dokunuşlar içeren şirket, çalışanlarının kişisel gelişimleri için in üzerinde eğitim ve in üzerinde kitaba sahip bir sanal kütüphaneye sahip. Kadınları destekleyen uygulamaları ile de öne çıkan şirkette, evlat edinen anneye de yasal annelik izninin kullandırılması göze çarpan uygulamalardan sadece bir tanesi. Yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişim için çeşitli kanallar kullanan şirket, herhangi bir noktayı atlamamak için de çalışanlar ve yönetim arasında köprü görevi kuran ve İnsan Kaynakları na destek olan Bağlılık Lideri (Engagement Leader) ne sahip. %89 İşim benim için özel bir anlam taşımaktadır ve sadece iş değildir. 23

24 << nin İsverenleri 2015 >> Socar Enerji A.Ş nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / İşleme Sanayi & Üretim // Enerji Çalışan Sayısı / Yarı Zamanlı Kadın Çalışan Sayısı / 36+2 Yarı Zamanlı Çalışanlarını her anlamda özel hissettirmek için çalışan Socar, onları ilk iş günlerinden itibaren hem profesyonel hem de özel hayatlarında yalnız bırakmıyor. Çalışanlar kişiye özel ihtiyaç analizleri yapılarak hem yurtiçi hem de yurtdışı eğitimlerle destekleniyor. Son 5 yılda yönetim pozisyonlarının %100 ünün içeriden doldurulması da göze çarpan bir özellik. Çalışanlarına özel hayatlarında da ihtiyaçları olduğunda maddi manevi destek sağlayan şirket, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile topluma da destek oluyor. Üstelik çalışanlar bu sosyal sorumluluk projelerinde istedikleri kadar yer alabiliyorlar. %89 İşim benim için özel bir anlam taşımaktadır ve sadece iş değildir. 24

25 << nin İsverenleri 2015 >> VDF Volkswagen Doğuş Finans nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Finans, Sigorta, Faktöring Çalışan Sayısı / 210 Kadın Çalışan Sayısı / 126 Çalışanlar ile iletişimini sıcak ve samimi tutan VDF finansman, çalışanların yönetim ile olan ilişkisinde de yüzyüze iletişimi destekliyor. Şirket çalışanlarını yetkinliklerini geliştirmede desteklemenin yanı sıra özel hayatlarındaki başarılarını da duyuruyor ve ödüllendiriyor. Adil olmak adına her yıl danışmanlık alarak iş değerlemelerinin üzerinden geçen şirket, şikayet yönetiminde adil ve tarafsız olabilmek için de bir Ombudsman a sahip. VDF Finansman çalışanlarının fikirlerini o kadar önemsiyor ki ofis dekorasyonu için bile çalışanların fikirlerine başvuruluyor. %84 Buradaki çalışanlar işi tamamlamak için daha fazla çalışmaya hazırdırlar. 25

26 << nin İsverenleri 2015 >> Gittigidiyor.com nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Bilişim teknolojileri / E-ticaret Çalışan Sayısı / 135 Kadın Çalışan Sayısı / 37 Çalışanlarını da müşterileri gibi gören Gitti Gidiyor, öncelikli olarak çalışanlarının kendi ürünlerini kullanmalarını teşvik ediyor. Böylelikle çalışanlardan gelen geribildirimleri kullanarak, ürünlerini ve servislerini daha ileriye götürebiliyor. Tabiki çalışanların sadece ürünler konusundaki fikirleri değil, Gitti Gidiyor daki çalışma deneyimleri de bir o kadar önemli olduğu için, şirket anlık nabzı ölçebilmek adına çalışanlarına pulse survey ler uyguluyor. Müşteri memnuniyetinin temelinde çalışan memnuniyeti olduğunu bilen şirket, çalışanlarına esnek çalışma saatleri ve part-time çalışma imkanları sunarak onların iş yaşam dengelerini sağlamalarına da destek oluyor. Başarıların bolca kutlandığı şirkette ayrıca çalışanların da birbirlerine takdir ve teşekkürlerini sundukları platformlar mevcut. Bunlardan biri de You made my day kartları. %86 Yöneticilere kolayca ulaşabilir, onlarla rahatça konuşabiliriz. 26

27 << nin İsverenleri 2015 >> General Electric Healthcare HQ nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Kimya, İlaç, Tıbbi teknoloji Çalışan Sayısı / Yarı Zamanlı Kadın Çalışan Sayısı / Yarı Zamanlı Teknolojilerini ileriye götürmenin ve bu sayede karşılaştıkları sorunları çözebilmenin temelinde en iyi insan kaynağı olduğu ilkesiyle hareket eden GE International Operations, işe alımlarından itibaren en iyilerle çalışmayı hedefliyor. Değerlerini günlük yaşama aktarabilmek için farklı programlara sahip olan şirket, çalışanlarından da her alanda fikir toplamayı ihmal etmiyor. Üstelik çalışanların fikirlerini paylaştıkları fikir kutusu bloğunda, paylaşılan fikirlere diğer çalışanlar yorum da yapabiliyorlar. Her şeyin çok şeffaf ve açıkça paylaşıldığı şirkette çalışanlara insan olarak da değer veriliyor ve kendi yan haklarını Benim hayatım benim seçimim sloganı ile kendileri seçebiliyorlar. %91 Başkalarına burada çalıştığımı söylemekten gurur duyuyorum. 27

28 << nin İsverenleri 2015 >> AXA Sigorta ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI nin Finansın Sektör Bilgisi / Finans / Sigorta Çalışan Sayısı / 716 Kadın Çalışan Sayısı / 76 Tercih edilen şirket olma vizyonu ile hareket eden Axa Sigorta, bu bağlamda çalışanlarını geliştirmeye yönelik çalışmalarını yaparken her aşamada da çalışanlarını dinlemeye büyük özen gösteriyor. Sadece kendi gelişimleri ile ilgili değil, şirketin daha ileriye gidebilmesi, müşteri memnuniyetinin artması gibi konularda da paylaşımları beklenen ve teşvik edilen çalışanlar seslerini çok farklı platformlarda duyurabiliyorlar. Çalışanların talepleri üzerine her ay düzenlenen 20 kişilik çalışan grubu ile CEO yu biraraya getiren, CEO Sizi Dinliyor öğle yemekleri de bunlardan bir tanesi. Şirket ayrıca yenilikçi ve başarıyı getiren çalışan fikirlerini de ödüllendiriyor. %93 Biz burada kendimizi bir aile gibi hissediyoruz ve iyi bir ekip ruhumuz var. 28

29 << nin İsverenleri 2015 >> Ericsson nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Telekominikasyon Çalışan Sayısı / 846 Kadın Çalışan Sayısı / 243 Her bir çalışanını birey olarak çok değerli gören Ericsson, bu anlayış ile her bir çalışanının şirkete çok farklı katkılarda bulunabileceğine inanıyor. Bu inançları ile çalışanlarına farklı eğitim, gelişim imkanları sunarken aynı zamanda içinde bulundukları 180 den fazla ülkede çalışma şansı da veriyor. Çalışanlarının fikirlerini hayata geçirmelerini çok destekleyen ve fikir toplamak amaçlı çeşitli yarışmalar da düzenleyen Ericsson, yaratıcılığı öne çıkartabilmek için özgür çalışma prensibini de benimsiyor. Her çalışanın kendi dinamiklerini kendi belirlediği şirkette elbette hiyerarşi duygusu da hissedilmiyor. Çalışanların yöneticileri ile sıcak ilişkilere sahip olduğu şirket sadece yöneticilerini örnek göstermekle kalmayıp, toplumda yaptığı iş, yarattığı değer ile öne çıkan tanınmış kişileri de Kazananlar Kulübü nde çalışanlar ile buluşturuyor. %91 Yöneticiler, çalışanları izlemeden işlerini iyiyapacakları konusunda onlara güvenir. 29

30 << nin İsverenleri 2015 >> H&M nin ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Perakende // Giyim Çalışan Sayısı / Yarı Zamanlı Kadın Çalışan Sayısı / Yarı Zamanlı Mağazacılık sektöründe çalışmanın zorluğunu, uluslararası bir şirket olmanın faydaları ile dengeleyen H&M, başarılı insan kaynakları uygulamalarını tüm ülkelerinde benzer bir şekilde uyguluyor. Çalışanlarının mağazalar ile ilgili fikirlerini paylaşmalarını destekleyen şirket, çalışanlarıyla beraber yenilenmek ve ilerleyebilmek adına da onları geliştirecek programlara yatırım yapıyor. İşlerinde yabancı dil kullanma ihtimali olmayan çalışanlara bile yabancı dil desteği vermek bu anlamda güzel bir örnek olacaktır. Şirket çalışanlarını farklı ülkelerdeki eğitim programlarına ya da geçici görevlere de yolluyor. Mağazacılığın yoğun çalışma saatlerin çalışan üzerindeki etkisini hafifletmek ve iş yaşam dengesini korumak adına, çalışanların kendileri için planlanan normal çalışma saatleri dışında çalıştıklarında uyarı veren Staffplanner isminde bir de programa sahipler. %92 Yeni bir çalışan olarak burada hoş karşılanıyorsun. 30

31 << nin İsverenleri 2015 >> Vodafone nin VE ÜZERI ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / Telekominikasyon Çalışan Sayısı / 3356 Kadın Çalışan Sayısı / 1413 Çalışanları ile büyük bir aile olan Vodafone, teknolojinin tüm faydalarından çalışanlarını yararlandırıp, onları geliştirmenin yanı sıra sosyal anlamda da onlara tam destek veriyor. Çok çeşitli kuruluşlarda geçerli indirimlerin yanında, binalarında mevcut olan kuaför, kuru temizleme gibi hizmetler sunan şirkette, haftada bir gün organik pazar bile kuruluyor. Global bir şirket olmanın etkisiyle de şirket içinde çeşitlilik ve özellikle kadınların desteklenmesi konularında özel programlara sahip. Çalışanlarına tüm hakları ve çalışma koşulları ile ilgili adil ve tarafsız yaklaşan Vodafone, hangi departmanda olurlarsa olsunlar çalışanlar ürün ve servislerin geliştirilmesi için fikirlerini paylaşabilirler, bununla ilgili teşvik edilirler. Tüm çalışanların ürün ve servislerin geliştirilmesi ile ilgili fikirlerini paylaşabilmesi için çeşitli platformlar da mevcuttur ve bunlardan biri de Mobs Ürün Geliştirme Beyin Fırtınaları dır. Farklı departmanlardan çalışanlar Pazarlama Fonksiyonun önderliğinde biraraya gelerek ürün ve servis geliştirmek için beraberce çalışırlar. %86 Burada hoş ve dostça bir çalışma ortamımız vardır. 31

32 << nin İsverenleri 2015 >> Turkcell Global Bilgi Pazarlama Dan. Çagrı Servisi nin VE ÜZERI ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Çağrı merkezi sektöründe yetişmiş insan kaynağı açığını bilen Global Bilgi, sektöründe liderlik ederek Atatürk ve Anadolu Üniversitelerinde Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programları nın hayata geçmesine hizmet etmiştir. Böylelikle sadece kendileri için değil rakipleri için de büyük fayda sağlamaktadır. Global Bilgi kendi içerisinde de çalışanlarına ilk işe başlangıçlarından itibaren eğitim desteği sağlarken, bunu sadece şirket içi eğitimlerle sınırlı bırakmıyor. Çalışanlarına geri ödemeli/ geri ödemesiz eğitim desteği de sunan şirket, başarılı çalışanlarını da her zaman ödüllendiriyor. Pek çok farklı kanal vasıtasıyla çalışanlarının fikir ve önerilerini toplayan Global Bilgi, İnovasyon Platformunda paylaşılan fikirlerden hayata geçenleri de ayrıca ödüllendirmeyi ihmal etmiyor. Sektör Bilgisi / Profesyonel hizmetler ve Çağrı merkezi servisi Çalışan Sayısı / 7994 Kadın Çalışan Sayısı / 4858 %89 Buraya önemli katkılarda bulunabileceğime inanıyorum. 32

33 << nin İsverenleri 2015 >> General Electric Energy Management Best Small Workplaces ÇALIŞAN SAYISI KATEGORISI Sektör Bilgisi / İşletme Sanayi & Üretim // Enerji Çalışan Sayısı / 27+1 Yarı Zamanlı Kadın Çalışan Sayısı / 8 Üniversiteler ve mezun dernekleri ile yaptıkları işbirlikleri sonucunda pek çok genç yeteneği bünyesine katan GE Endüstriyel Çözümler, ayrıca çalışanlarına da en doğru kişileri yönlendirmeleri konusunda güveniyor ve aday yönlendirmesi yapan çalışanlarını adayın işe kabul edilmesi ile birlikte, işe başlamasından bağımsız olarak ödüllendiriyor. Çalışanlarını hem global hem de yerel olarak her konuda bilgilendirmeyi önemli bulan şirket, bu alanda da gerek yüzyüze gerekse sanal ortamı kullanarak çalışanlarını sürekli güncel tutuyor. Sürekli gelişim için geribildirimin de faydasını bilen GE Endüstriyel Çözümler, çalışan ve yöneticilerin birbirlerine geribildirim verebilecekleri de farklı çözümler sunuyor. Hatta anonim geribildirimin mümkün olduğu bir kanal dahi mevcut. Başarıların ödüllendirildiği şirkette pek çok farklı ödüllendirme sistemine ek olarak, çalışanların, müşteri önceliklerini göz önünde tutan ve şirket değerlerini yaşayan diğer çalışanları aday gösterebilecekleri Above and Beyond ödüllendirme sistemi de var. %89 Özel ve benzeri olmayan sosyal olanak ve yan haklarımız bulunmaktadır. 33

Türkiye nin En İyi İșverenleri 2015 Türkiye

Türkiye nin En İyi İșverenleri 2015 Türkiye nin TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ 2015 nin İşverenleri 2016 Benchmark çalışması ve yarışması başlıyor www.greatplacetowork.com.tr işveren markanızı zirveye taşıyın Içindekiler İçindekiler Hakında Metodoloji

Detaylı

PERFORMANSIN ROTASI; ÇALIŞANA SAYGI VE DÜRÜST YÖNETIM ANLAYIŞI

PERFORMANSIN ROTASI; ÇALIŞANA SAYGI VE DÜRÜST YÖNETIM ANLAYIŞI PERFORMANSIN ROTASI; ÇALIŞANA SAYGI VE DÜRÜST YÖNETIM ANLAYIŞI GREAT PLACE TO WORK TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ 4. KEZ TÜRKİYE'NİN EN İYI İŞVERENLERI'NI AÇIKLIYOR. 2016 sonuçlarına göre Türkiye'de çalışanlar, pozisyonlarına

Detaylı

Great Place to Work Türkiye. Eyüp Toprak Managing Director. Frank Hauser Managing Partner

Great Place to Work Türkiye. Eyüp Toprak Managing Director. Frank Hauser Managing Partner Great Place to Work Türkiye Eyüp Toprak Managing Director Great Place to Work Türkiye Frank Hauser Managing Partner Great Place to Work Türkiye - Expert Audit şirket içerisinden seçilen çalışanlar aracılığıyla

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

İK YÖNETiMi VE YÖNETiCi ANKETi 2016 SONUÇ RAPORU

İK YÖNETiMi VE YÖNETiCi ANKETi 2016 SONUÇ RAPORU İK YÖNETiMi VE YÖNETiCi ANKETi 2016 SONUÇ RAPORU Değerli Yöneticiler, Great Place to Work Enstitüsü olarak 25 yılı aşkın süredir sahip olduğumuz, güvene dayalı kurum kültürlerinin oluşturulması ve stratejik

Detaylı

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ 20. yıl 1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ Ekin Kimya olarak Türkiye ve yakın çevresindeki ülkelere yüksek kalitede kimyasal ürünler tedarik eden öncü bir şirketiz. Dünyanın önde gelen kimyasal üreticileri

Detaylı

Great Place to Work Türkiye. Eyüp Toprak Managing Director. Frank Hauser Managing Partner

Great Place to Work Türkiye. Eyüp Toprak Managing Director. Frank Hauser Managing Partner Great Place to Work Türkiye Eyüp Toprak Managing Director Great Place to Work Türkiye Frank Hauser Managing Partner Great Place to Work Türkiye Expert Audit şirket içerisindeki uzmanlar aracılığıyla mevcut

Detaylı

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 Hakkımızda CREALUS, kurulduğu günden bu güne kadar müşterilerine stratejik çözüm ortağı olarak yenilikçi, yaratıcı ve katma değerli eğitim ve

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ücret Sistemleri ve Verimlilik 13.12.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ücret Sistemleri ve Verimlilik 13.12. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ücret Sistemleri ve Verimlilik 13.12.2011 2008470068-Osman Gökay ÖNOL 2008470105-Ezgi YENİSÖZ 2008470061-Fatmagül

Detaylı

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 İnsan Kaynakları nın ajandasında neler var? Hiyerarşik yapıdan

Detaylı

TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ

TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ 2014 TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ 2014 1 İçindekiler En İyi İşveren Olarak Farkınızı Ortaya Çıkarın Avrupanın En İyi İşverenleri Hoşgeldiniz 4-5 Türkiye nin En İyi İşverenleri 50-500 Kategorisi Metodoloji

Detaylı

EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU

EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU 2016 Kimdir? Türkiye'nin ilk ve tek KPI odaklı Satış, Pazarlama, Yönetim ve Liderlik, İş Dünyasında Hukuk, Koçluk ve Kişisel Gelişim Eğitimleri noktasında, sınıf içi ve online

Detaylı

GREAT PLACE TO WORK TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ BENCHMARK ÇALIŞMASI & YARIŞMASI 2015

GREAT PLACE TO WORK TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ BENCHMARK ÇALIŞMASI & YARIŞMASI 2015 GREAT PLACE TO WORK TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ BENCHMARK ÇALIŞMASI & YARIŞMASI 2015 %10 İndirim Erken başvuru fırsatı 28 Şubat 2014 tarihine kadar geçerlidir. İş Birlikleri 1 BENCHMARKING İŞYERİ KÜLTÜRÜ

Detaylı

BENCHMARK ARAŞTIRMASI VE YARIŞMASI

BENCHMARK ARAŞTIRMASI VE YARIŞMASI BENCHMARK ARAŞTIRMASI VE YARIŞMASI TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ 2017 BENCHMARK ARAŞTIRMASI VE YARIŞMASI EN İYİ İŞVEREN OLMA FIRSATINI YAKALAYIN! Great Place to Work Hakkında 25 yılı aşkın süredir edindiğimiz

Detaylı

PERYÖN İNSAN YÖNETİMİ ÖDÜLLERİ FARK YARATAN İK PROJELERİ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

PERYÖN İNSAN YÖNETİMİ ÖDÜLLERİ FARK YARATAN İK PROJELERİ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 2016-2017 PERYÖN İNSAN YÖNETİMİ ÖDÜLLERİ FARK YARATAN İK PROJELERİ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 11/9/2017 White Paper / PERYÖN Yayınlar 2017.22 2016-2017 PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri Fark Yaratan İK Projeleri

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 015 yılında 30.06.015-15.07.015 tarihleri arasında yapılan idari personel memnuniyet anketine

Detaylı

TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ 2013

TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ 2013 1 TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ 2013 Haziran 2013 İstanbul Türkiye Hoşgeldiniz! 2013-Türkiye nin En İyi İşverenlerine Tebrikler! Türkiye nin En İyi İşverenlerinin ilk listesinde olmaya hak kazanan tüm

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Memnun im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ KİŞİSEL BİLGİLER Biriminiz (Fakülteniz/Yüksekokulunuz/Meslek Yüksekokulunuz/Enstitünüz): Bölümünüz: Anabilimdalınız/Programımız: Program

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

Çalışan Bağlılığı. İçerik. Four Seasons Hotel in Başarısı: HR Dergi- Çalışan Bağlılığı Zirvesi. Four Seasons Otel Zinciri Four Seasons Otel Istanbul

Çalışan Bağlılığı. İçerik. Four Seasons Hotel in Başarısı: HR Dergi- Çalışan Bağlılığı Zirvesi. Four Seasons Otel Zinciri Four Seasons Otel Istanbul Four Seasons Hotel in Başarısı: Çalışan Bağlılığı HR Dergi- Çalışan Bağlılığı Zirvesi Arzu Pervizpour Dedeoğlu Four Seasons Hotel Istanbul İçerik Four Seasons Otel Zinciri Four Seasons Otel Istanbul Sayılarla

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Göreviniz: Görev Yaptığınız Birim: Yaşınız: 8-30 3-40 4-50 5-60 6 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Marmara Üniversitesi'ndeki Hizmet

Detaylı

Small & Medium Workplaces. 501 ve Üzeri Şirketler Kategorisi TUĞÇE BALARISI. Yönetim Sistemleri Birim Yöneticisi

Small & Medium Workplaces. 501 ve Üzeri Şirketler Kategorisi TUĞÇE BALARISI. Yönetim Sistemleri Birim Yöneticisi 3 2013 501 ve Üzeri Şirketler Kategorisi 2013 49 Small & Medium Workplaces TUĞÇE BALARISI Yönetim Sistemleri Birim Yöneticisi BURSAGAZ «Çalışanlarla Yaşamı Paylaşmak» İstanbul, 25.09.2013 Sektörün Lider

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

UZUN BİR YOLDA SOLUKSUZ KALMAMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM Geçmişten Geleceğe Güven İnşa Ediyoruz Sloganı ile çıktığımız bu yolda, EGEA Danışmanlık olarak firmalar üzerindeki ortak tespitimiz, FİRMANIN Geçmişi

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

Yönetimde Koçluk ve Mentorluk

Yönetimde Koçluk ve Mentorluk Yönetimde Koçluk ve Mentorluk AYMED Toplantısı 28 Nisan 2010, Marmara Yelken Kulübü Erenköy/Kadıköy-İstanbul Navitas Eğitim, Danışmanlık ve Koçluk Hizmetleri www.navitas-tr.com Tel. 0212 319 77 05 Eğitim

Detaylı

YAŞAM İÇİN ENERJİ KGM HAKKINDA 1

YAŞAM İÇİN ENERJİ KGM HAKKINDA 1 YAŞAM İÇİN ENERJİ KGM HAKKINDA 1 İÇİNDEKİLER: KGM HAKKINDA ENERJİNİN YENİ ADI: KGM TÜRKİYE NİN ENERJİSİ TEK HAKKINDA HEP UCUZLAYAN TEK ELEKTRİK KUSTO GROUP HAKKINDA GLOBAL ADIMLAR, YEREL ÇÖZÜMLER DÜNYADA

Detaylı

BURSAGAZ AVRUPA NIN EN İYİ İŞVERENLERİ KOBİ KATEGORİSİNDE İLK 50 DE YER ALAN TEK TÜRK ŞİRKETİ OLDU TEMMUZ 2013 SAYI: 28

BURSAGAZ AVRUPA NIN EN İYİ İŞVERENLERİ KOBİ KATEGORİSİNDE İLK 50 DE YER ALAN TEK TÜRK ŞİRKETİ OLDU TEMMUZ 2013 SAYI: 28 BURSAGAZ AVRUPA NIN EN İYİ İŞVERENLERİ KOBİ KATEGORİSİNDE İLK 50 DE YER ALAN TEK TÜRK ŞİRKETİ OLDU TEMMUZ 2013 SAYI: 28 BURSAGAZ AİLESİ İFTAR SOFRASINDA BULUŞTU BURSAGAZ İŞ ORTAKLARIYLA İFTARDA BİR ARAYA

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından verilen sektörel uzmanlık belgesini başarıyla almaya hak kazanmıştır.

İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından verilen sektörel uzmanlık belgesini başarıyla almaya hak kazanmıştır. GMC FILM EĞİTİM Araç Kaplama, Cam Filmi, Seramik Kaplama eğitiminiz için, bildiğimiz herşeyi sizinle paylaşıyoruz... GMC Film Akademi eğitim uzmanları, İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından verilen sektörel

Detaylı

herkesin bir reklamı olmalı

herkesin bir reklamı olmalı bilgi@herkesinreklami.com www.herkesinreklami.com herkesin bir reklamı olmalı herkesin bir reklamı olmalı Günümüzde reklam ve tanıtım gibi faaliyetlerin öneminin herkes farkında. Ancak çok zaman bu işler

Detaylı

Sizin Seçiminiz HAKKIMIZDA. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz

Sizin Seçiminiz HAKKIMIZDA. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz Bizim İşimiz Sizin Seçiminiz Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız Mesleki yeterliliğini sağlamış insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz. HAKKIMIZDA Fonte Group 2016'da kurulmuş

Detaylı

HAKKIMIZDA. Sizin Hayalleriniz. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz

HAKKIMIZDA. Sizin Hayalleriniz. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz Bizim İşimiz Sizin Hayalleriniz Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız Mesleki yeterliliğini sağlamış insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz. HAKKIMIZDA Uluslararası teknik standartlara

Detaylı

Great Place to Work Türkiye nin En İyi İşverenleri 2015 Benchmark Çalışması & Yarışması

Great Place to Work Türkiye nin En İyi İşverenleri 2015 Benchmark Çalışması & Yarışması İşyeri Kültürünüzü Ölçümleyin Geliştirin Prestij Kazanın Türkiye nin En İyi İşverenleri 2015 Benchmark Çalışması & Yarışması İşbirlikleri 1 En İyi İşveren Olma Şansını Yakalayın! TÜRKİYE NİN EN İYİ İȘVERENLERİ

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Eylül 2014

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Eylül 2014 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Eylül 2014 2014 Peryön ve Towers Watson. Tüm hakları saklıdır. Araştırma Hakkında 2014 Temmuz ayında PerYön ve Towers Watson tarafından düzenlenen 2014

Detaylı

We are experts of. workplace culture. GIFTWORK Modelini Anlamak. greatplacetowork.com.tr

We are experts of. workplace culture. GIFTWORK Modelini Anlamak. greatplacetowork.com.tr We are experts of workplace culture GIFTWORK Modelini Anlamak greatplacetowork.com.tr Great Place to Work Hakkında Great Place to Work Enstitüsü bugün dünyada 53 ülkede faaliyet gösteren, 25 Yıldır işletmeleri

Detaylı

İŞYERİ KÜLTÜRÜ İŞVERENLER. Great Place to Work Benchmark Çalışması & Yarışması Bursa nın En İyi İşverenleri 2015 CAZİP İŞVEREN MARKASI GÜVEN

İŞYERİ KÜLTÜRÜ İŞVERENLER. Great Place to Work Benchmark Çalışması & Yarışması Bursa nın En İyi İşverenleri 2015 CAZİP İŞVEREN MARKASI GÜVEN İşyeri Kültürünüzü Ölçümleyin Geliştirin Prestij Kazanın Great Place to Work Benchmark Çalışması & Yarışması Bursa nın En İyi İşverenleri 2015 BURSA NIN EN İYİ İȘVERENLERİ 2015 KONUMLANDIRMA İNOVASYON

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

Firmanızın hedeflerine ulaşarak, gelişmesine ve kazancını arttırmasına katkıda bulunabilme fırsatını bana sağlarsanız çok memnun olurum.

Firmanızın hedeflerine ulaşarak, gelişmesine ve kazancını arttırmasına katkıda bulunabilme fırsatını bana sağlarsanız çok memnun olurum. Müge Dalgıç İletişim Bilgileri E-Posta : mugenurdalgic@gmail.com Adres Bilgileri : Türkiye - İstanbul(Asya) - Kadıköy - Göztepe Ev Telefonu : 90 (216) 567 82 23 Cep Telefonu : 90 (541) 890 86 92 Kişisel

Detaylı

Zirve Takvimi

Zirve Takvimi 2016-2017 Zirve Takvimi İK profesyonellerinin buluşma noktası... 2016-2017 Zirve Takvimi 13. Seçme Yerleştirme & Yetenek Yönetimi Zirvesi 5-6 Ekim 2016, İstanbul Marriott Hotel Asia Performans, Ücret ve

Detaylı

BARMAN TEKNİK İNŞAAT ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BARMAN TEKNİK İNŞAAT ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BARMAN TEKNİK İNŞAAT ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 Hakkımızda Uluslararası konsorsiyumlarda inşaat şirketlerinin organizasyonları ile çalışma fırsatı bulan kurucular proje uygulama sahalarında

Detaylı

ELÇİN ÜNER GfK Türkiye Yönetici Ortağı

ELÇİN ÜNER GfK Türkiye Yönetici Ortağı Sürdürülebilir Marka Şehir: İzmir Araştırması ELÇİN ÜNER GfK Türkiye Yönetici Ortağı Araştırmanın Amacı İzmir in sürdürülebilirlik konusunda bir marka şehir olması yolunda İzmir de yapılan / yapılması

Detaylı

Güvene dayalı felsefemiz dünyanın her

Güvene dayalı felsefemiz dünyanın her En çok satılan kitapların yazarı Robert Levering tarafından 1992 yılında ABD de kurulmuştur 25 yıldır dünya çapındaki en iyi işyerlerini analiz ve tespit etmekteyiz. 25 yıllık araştırma ve milyonu aşkın

Detaylı

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Tanıtım Kitapçığı Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Değerli Girişimcilerimiz STARTKEY, 2013 yılında, gayrimenkul sektöründe 10 yılı aşkın zamandır deneyime sahip olan Yönetim

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Ünvanınız: Görev Yaptığınız Fak/Enst/YO/MYO: Yaşınız: O 18-30 O 31-40 O 41-50 O 51-60 O 61 ve üstü Cinsiyetiniz: O Kadın O Erkek

Detaylı

Değişiyor? Eczacıbaşı Topluluğu Seçme Yerleştirme Süreci (Ne, Neden Yapılıyor?) Eczacıbaşı ş Girişim denş uygulamalar

Değişiyor? Eczacıbaşı Topluluğu Seçme Yerleştirme Süreci (Ne, Neden Yapılıyor?) Eczacıbaşı ş Girişim denş uygulamalar Seçme Kriterleri Nasıl Değişiyor? İstanbul Marriott Otel Asia 21 Eylül 2012 Eylem Özgür İK Müdürü Altuğ Soldam İK Uzmanı Gündemimiz Seçme Yerleştirmedeki Trendler Nasıl Değişiyor? Eczacıbaşı Topluluğu

Detaylı

Carismax Akademi de Mevcut piyasa taleplerine uygun olarak;

Carismax Akademi de Mevcut piyasa taleplerine uygun olarak; AKADEMİ Carismax Akademi ye Hoşgeldiniz Carismax Akademi de Mevcut piyasa taleplerine uygun olarak; Profesyonel Araç Yıkama Eğitimi Far Yenileme ve Temizleme Eğitimi Motor Temizliği ve Koruma Sistemleri

Detaylı

Stajyer Eğitim Programı (SEP)

Stajyer Eğitim Programı (SEP) Stajyer Eğitim Programı (SEP) Güzin Ceyhan içindekiler İstanbul Enstitüsü Hakkında Stajyer Eğitim Programı (SEP) Vizyon ve Misyon Beklentilerimiz Programın Akışı Programın Özellikleri Başvuru Seminerler

Detaylı

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER Önsöz Sevgili Çalışma Arkadaşlarım, Şirketimiz için net stratejik öncelikler ve iddialı hedef ler belirledik. Henkel de iş performansımızı arttırmamızda, önceliklerimizi

Detaylı

Sizin Fikriniz Sizin Projeniz

Sizin Fikriniz Sizin Projeniz Yol güvenliği ve sürdürülebilir bir çevre için Sizin Fikriniz Sizin Projeniz Öğretmenler, 10 uncu sınıf öğrencileri ile bu girişime katılmaya ve katılımcı bir sınıf projesi geliştirmeye davet edilmektedir.

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

PwC Çalışma Hayatında Annelik Araştırması

PwC Çalışma Hayatında Annelik Araştırması PwC Çalışma Hayatında Annelik Araştırması Çocuk da yaparım kariyer de sözü günümüzde ne kadar geçerli? Kadın çalışanların kurumlardan beklenti ve öncelikleri neler? Kurumlarda anne adayları ve anneler

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI

ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI Tablo 1 Öğrenci Memnuniyeti Anketi Bölüm/Madde Ulaşılabilirlik ve İletişim Puan 1. Öğretmenlerimle ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla görüşebilirim. 4,33 2. Okul idaresine

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ. Benchmark Çalışması ve Yarışması2016. Danışmanlık ve Follow up Hizmetleri

TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ. Benchmark Çalışması ve Yarışması2016. Danışmanlık ve Follow up Hizmetleri TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ Benchmark Çalışması ve Yarışması2016 Ölçümleme Gelişim Danışmanlık ve Follow up Hizmetleri vodafone TÜRKİYE NİN EN İYİ İȘVERENLERİ 2014 En İyi İşveren Olma Fırsatını Yakalayın!

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

Allianz Türkiye. İnovasyon Çağrısı Odak Alanları. Inovasyon Ofisi İstanbul / Mart Copyright Allianz

Allianz Türkiye. İnovasyon Çağrısı Odak Alanları. Inovasyon Ofisi İstanbul / Mart Copyright Allianz Allianz Türkiye İnovasyon Çağrısı Odak Alanları Inovasyon Ofisi İstanbul / Mart 2017 Copyright Allianz Copyright Allianz 1-Mar-17 2 Genel Beklentilerimiz Sıkı takımlar Geleceğin bugünden çok farklı olacağına

Detaylı

BURSAGAZ «Çalışan Odaklı Yaklaşımlar»

BURSAGAZ «Çalışan Odaklı Yaklaşımlar» BURSAGAZ «Çalışan Odaklı Yaklaşımlar» Bursa, 25.11.2013 Sektörün Lider Şirketlerinden Bursagaz Teknoloji İnovasyon SürdürülebilirlikPaydaşa Katma DeğerÇevresel OptimizasyonKurumsal Mükemmellik Bursagaz

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz.

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI BİZ KİMİZ? Başarı Bilişim, web sitesi tasarımı ve dijital pazarlama konularında 18 yılı aşan tecrübe

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI Ocak 2013

TEB KOBİ BANKACILIĞI Ocak 2013 TEB KOBİ BANKACILIĞI Ocak 2013 Türkiye de KOBİ ler İşletmenin Büyüklüğü Yıllık Net Satış Hasılatı / Mali Bilançosu/ Ciro TL Yeni Tanım(Ciro TL) Çalışan Sayısı Firma Sayısı Firma Sayısı % Toplam İstihdam

Detaylı

20. yıl. 20. yıl. info@ekinkimya.com www.ekinkimya.com

20. yıl. 20. yıl. info@ekinkimya.com www.ekinkimya.com 20. yıl Merkez Sarıgazi Cad. Bulgurlu Mah. No: 39 34696 Çamlıca - Üsküdar İstanbul / TÜRKİYE Tel: +90 (216) 524 12 24 Fax: + 90 (216) 524 12 80-81 Depolama ve Laboratuvar Tesisleri GEBKİM İhtisas Organize

Detaylı

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI MART EĞİTİMLERİ STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 30 MARTT 2010 SSal lıı STRATEJİK SATINALMA Hedef Katılımcılar Satınalma ve

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

En İyi Yönetici, En Kötü Yönetici

En İyi Yönetici, En Kötü Yönetici En İyi Yönetici, En Kötü Yönetici Bu çalışma kâğıdını şimdiye kadar çalıştığınız en iyi ve en kötü yöneticilerin özelliklerini değerlendirmek için tek başınıza veya bir grupla birlikte kullanın. Nasıl

Detaylı

TALİS ORGANİZASYON. ta is A Tailor Made Event Company. for tailor made events. www.talis.com.tr

TALİS ORGANİZASYON. ta is A Tailor Made Event Company. for tailor made events. www.talis.com.tr TALİS ORGANİZASYON www.talis.com.tr for tailor made events www.talis.com.tr { { { tailor made: made, adapted, or suited for a particular purpose, use or person { tailor made: belirli bir duruma, amaca

Detaylı

YÖNETİM KADININ HAKKI

YÖNETİM KADININ HAKKI YÖNETİM KADININ HAKKI Dr. Zehra Güngör KAGİDER Başkan Yardımcısı 25. Kalite Kongresi / KALDER 16 Kasım, Çarşamba İstanbul Üretmek, hizmet etmek tek başına yeterli değil. Müşteri çok önemli, ama... Müşteriye

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Göreviniz: Görev Yaptığınız Birim: Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Üniversitemizdeki Hizmet Yılınız: 1 yıldan az

Detaylı

Problem değil çözüm üretiyoruz. Problem değil çözüm üretiyoruz. GROUP

Problem değil çözüm üretiyoruz. Problem değil çözüm üretiyoruz. GROUP Problem değil üretiyoruz. Problem değil çözüm çözüm üretiyoruz. GROUP HAKKIMIZDA İSTAŞ TURİZM, Kurulduğu günden bu yana turizm, personel ve öğrenci taşımacılığı konularında faaliyet gösteren bir kuruluştur.

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

Multinet in faydalar dünyasını keşfedin!

Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! 444 87 36 Multinet Çağrı Merkezi Şirketlere, müşterilerine, üye işyerlerine ve çalışanlarına fayda sağlayan ve katma değerli çözümler sunan Multinet ile tanışın.

Detaylı

ÖĞRENME NLP. GELiŞiM. ANALiZ. insan. TAKiP NLP KONFERANS. YETiŞKiN SATIŞ FARKINDALIK. ikna IŞMANLIK. BECERi YÖNETİM. ViZYON KONFERAN.

ÖĞRENME NLP. GELiŞiM. ANALiZ. insan. TAKiP NLP KONFERANS. YETiŞKiN SATIŞ FARKINDALIK. ikna IŞMANLIK. BECERi YÖNETİM. ViZYON KONFERAN. UYUM N N YÖNETİMİ NLP Ri MI N KURUMSAL FARKINDALIK insan ÖĞRENME KONFERANS SATIŞ Merhaba YÖNETİM IŞMANLIK FARKINDALIK izasyon AÇIKLIK OZİTİF ŞÜNCE NLP BECERi GELİŞTİRME STRATEJİ İLETİŞİM EKiP KONTROL DANIŞMANLIK

Detaylı

Amerikan Ticaret Servisi Hizmetinizde: ABD-Türk İş Geliştirme ile Türk Rekabetine Destek. ABD Büyükelçiliği Ankara 9-10 Aralık 2010

Amerikan Ticaret Servisi Hizmetinizde: ABD-Türk İş Geliştirme ile Türk Rekabetine Destek. ABD Büyükelçiliği Ankara 9-10 Aralık 2010 Amerikan Ticaret Servisi Hizmetinizde: ABD-Türk İş Geliştirme ile Türk Rekabetine Destek ABD Büyükelçiliği Ankara 9-10 Aralık 2010 ABD den Satın Almanın Sebepleri: Kalite. ABD ürünleri ve hizmetleri mükemmel

Detaylı

( ( ( ( ( ( Müşteri Odaklılık

( ( ( ( ( ( Müşteri Odaklılık Tesis yönetim hizmetleri, ülkemizin gelecek dönemde daha da önem vereceği bir dışarıdan temin kalemi olacaktır. Sektörde olan bizler, deneyimimizle bu sektöre değer katmaya devam edeceğiz. HAKKIMIZDA Tüm

Detaylı

EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / _071_072_CP_12.indd 2 11/26/16 6:44 PM

EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / _071_072_CP_12.indd 2 11/26/16 6:44 PM EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / 2016 Türkiye nin En Beğenilen Şirketleri araştırmasının 16 ncısında dikkat çekici değişimler var. 2013, 2015 yıllarının lideri Koç Holding, liderlik koltuğuna iyice yerleşti.

Detaylı

İŞYERİ KÜLTÜRÜ. Great Place to Work Benchmark Çalışması & Yarışması Ege nin En İyi İşverenleri 2015 EN İYİ İŞVERENLER CAZİP İŞVEREN MARKASI GÜVEN

İŞYERİ KÜLTÜRÜ. Great Place to Work Benchmark Çalışması & Yarışması Ege nin En İyi İşverenleri 2015 EN İYİ İŞVERENLER CAZİP İŞVEREN MARKASI GÜVEN İşyeri Kültürünüzü Ölçümleyin Geliştirin Prestij Kazanın Benchmark Çalışması & Yarışması Ege nin En İyi İşverenleri EGE NİN İŞYERİ KÜLTÜRÜ TASARIM İNOVASYON BENCHMARKING KONUMLANDIRMA GÜVEN CAZİP İŞVEREN

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Şubat 2016

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Şubat 2016 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Şubat 2016 2016 Peryön ve Willis Towers Watson. Tüm hakları saklıdır. Araştırma Hakkında 2015 Temmuz ayında PerYön ve Willis Towers Watson tarafından

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

SİZE SUNACAĞIMIZ ÇOK İYİ BİR ÇÖZÜMÜMÜZ VAR!

SİZE SUNACAĞIMIZ ÇOK İYİ BİR ÇÖZÜMÜMÜZ VAR! Geleceğinizin güvence altında olduğunu düşünüyor musunuz? Kendinize ve sevdiklerinizle yeterince zaman ayırabiliyor musunuz? Etikete bakmadan alışveriş yapabiliyor musunuz? Daha kaliteli bir yaşam tarzı

Detaylı

CPM ERP: Yüksek verim %25 e varan kârlılık

CPM ERP: Yüksek verim %25 e varan kârlılık CPM ERP: Yüksek verim %25 e varan kârlılık ERP: Kurumsal kaynaklarınızdan maksimum yararlanın! En gelişmiş yönetim araçlarının başında gelen ERP (Enterprise Resource Planning) yazılımları, bugün belli

Detaylı

Küresel Para Haftasına Katılın!

Küresel Para Haftasına Katılın! KÜRESEL PARA HAFTASI Küresel Para Haftasına Katılın! 5. Yıl Dönümü #GMW2016 #GlobalMoneyWeek #TakePartSaveSmart #KüreselParaHaftası 14-20 Mart, 2016 İşbirliği ile destekleyen Küresel Para Haftasına Katılın!

Detaylı

SmartMessage Kitlenizle Güçlü İlişkiler

SmartMessage Kitlenizle Güçlü İlişkiler SmartMessage Kitlenizle Güçlü İlişkiler 60+ deneyimli çalışan 2.000+ yerel & küresel müşteri 6 ofis SmartMessage Marketing Platform Müşterilerinize ulaştığınız dijital kanallardan maksimum fayda almanızı

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri. Ücret Sistemleri ve Verimlilik. Prof. DR. Mustafa Yaşar Tınar. 2005463076 Ümit Şenyüz. 2006463002 Faruk Ak

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri. Ücret Sistemleri ve Verimlilik. Prof. DR. Mustafa Yaşar Tınar. 2005463076 Ümit Şenyüz. 2006463002 Faruk Ak Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ücret Sistemleri ve Verimlilik Prof. DR. Mustafa Yaşar Tınar 2005463076 Ümit Şenyüz 2006463002 Faruk

Detaylı

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU 2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ ARALIK 2013 Çanakkale Ticaret Borsasına kayıtlı 55 şahıs ve 15 şirket olmak üzere toplam 70 üye ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anket verileri 2013 kapsamaktadır.

Detaylı

Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 48.Kütüphane Haftası Kütüphanecilik Zirvesi 2012: Çözüm ve Dönüşüm - Üniversite Kütüphanelerinin Geleceğine Yön Vermek panelinde sunulmuştur.

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

BENİM BAŞARI HİKAYEM. 0850 221 10 10 Müşteri veya Satış Temsilcisi olmak için lütfen Avon Danışma Hattı nı arayınız. avon.com.tr

BENİM BAŞARI HİKAYEM. 0850 221 10 10 Müşteri veya Satış Temsilcisi olmak için lütfen Avon Danışma Hattı nı arayınız. avon.com.tr BENİM BAŞARI HİKAYEM 0850 221 10 10 Müşteri veya Satış Temsilcisi mak için lütfen Avon Danışma Hattı nı arayınız. avon.com.tr AVON KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEKFEN KAĞITHANE OFİSPARK A BLOK

Detaylı

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi Türksat ın Tercihi İnovanka Türksat A.Ş, Kablo Tv, Uydu Net, E-devlet sosyal medya ve dijital pazarlama uzmanlarına tarafımızca

Detaylı

HRdergi Okur Profili Anketi Sonuçları

HRdergi Okur Profili Anketi Sonuçları HRdergi Okur Profili Anketi Sonuçları 2008 içindekiler Hakkımızda 1 Cinsiyet Dağılımı 2 Yaş Grubu 2 Eğitim Durumu 3 Çalışılan Departman 3 Ünvan Dağılımı 4 Çalışılan Bölüm 4 Çalışan Sayısı Ortalaması 5

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) 2011 İşletme Sayısı % Toplam İstihdam % Ortalama Çalışan Sayısı Mikro 1-19 2.522.011 97,30% 5.362.905 46,60% 2

Detaylı

13. yıl. Reklam. Kiti 10

13. yıl. Reklam. Kiti 10 13. yıl Reklam Kiti 10.. içindekiler Hakkımızda 1 Cinsiyet Dağılımı 2 Yaş Grubu 2 Eğitim Durumu 3 Çalışılan Departman 3 Ünvan Dağılımı 4 Çalışılan Bölüm 4 Çalışan Sayısı Ortalaması 5 Sektörel Dağılım 5

Detaylı

YEKTAMAK Makine ve Mühendislik; YEKTAMAK müşterilerinin ihtiyaçlarının belirlenmesinden projenin teslim edilmesine kadar olan süreçte;

YEKTAMAK Makine ve Mühendislik; YEKTAMAK müşterilerinin ihtiyaçlarının belirlenmesinden projenin teslim edilmesine kadar olan süreçte; 1 HAKKIMIZDA YEKTAMAK Makine ve Mühendislik; 2013 yılında akademik geçmişe sahip ortaklar tarafından kurulmuş bir firmadır. Yeni kurulmuş olmasına rağmen 35 yıla varan tecrübeye sahip personellerinden

Detaylı