İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL EĞİTİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL EĞİTİMİ"

Transkript

1 PROSES KONTROL EĞİTİMİ (1.11 İPK) EĞİTİM NOTU

2 İSTATİSTİK Değişik nedenlerin etkisi altında yaşanan olayların gözlenmesi ve gerekli bilgilerin sistematik biçimde toplanarak incelenmesi sonucunda belirli duyarlılıkta tahmin ve yorumlar yapmayı sağlayan bir bilim dalıdır. PROSES KONTROL İstatistiksel proses kontrol (İPK) bir Ürünün / Hizmetin en ekonomik ve yararlı bir tarzda üretilmesini /sunulmasını sağlamak amacıyla veri toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve çözüm yollan önermek üzere istatistik prensip ve tekniklerin kullanılmasıdır. DEĞİŞİM Hiçbir zaman İki ürün veya ürünün herhangi bir özelliği aynı olamaz. İşlenen parçaların ölçüleri/ özellikleri arasında küçük de olsa mutlaka birbirine göre fark vardır. DEĞİŞİMİN SEBEPLERİ Genel ( Doğal )Sebepler: Birçok küçük kaynaktan oluşan ve her proseste tesadüfi olarak her an değişik seviyelerde bulunan bu değişimler önceden tahmin edilebilir. Bununla birlikte prosesteki özel sebepler ortadan kaldırıldıktan sonra, zamanla genel sebepler stabil bir dağılım gösterirler. Örnek: Titreşim, Sıcaklık, Nem, Özel (Doğal olmayan )Sebepler: Değişimin özel (Doğal olmayan ) sebepleri belirsiz bir kaynaklan oluşur, önceden tahmin edilemez ve Normal dağılım göstermezler. Önlem almadıkça tekrar ederler. Özel sebeplerin ne zaman ortaya çıktığı bilinirse kolaylıkla tespit edilebilir ve düzeltilebilir. Örnek: Takım aşınması, Gevşeyen bağlantılar, Tezgah boşlukları, Malzeme cinsleri, Tecrübesiz operatör vb. İPK' nın Amacı : Değişimin özel ( Doğal olmayan ) sebeplerini ortadan kaldırarak prosesi kontrol altında tutmaktır. İPK'NIN YARARLARI Önceden belirlemeye imkan sağlar, Üründeki değişkenlikler azalır, Ürün kalitesi gelişir, Hurda oranı azalır, Etkin kapasite kullanımı artar, Birim maliyet düşer, Kontrol faaliyetleri azalır, Kalitesizlik maliyetleri düşer, Makine / Proses yeterliliğinin İzlenmesine imkan sağlar, Düzeltici ve önleyici faaliyet ihtiyaçlarını belirler. KALİTE KONTROL Kalite Kontrolün Kapsamı Muayene ve Deneyler Girdi-Proses-Son Kontroller Numune Alma Planları TS 2756 Standardı Numune Alma ve deneye hazırlama Ölçme Cihazlarının Kullanımı ve Bakımı Kalibrasyon Kapsamındaki Cihazların Kalibrasyonu Ölçüm Belirsizliği Ölçüm Teknikleri ve Ölçmeden Kaynaklanan Hatalar Ölçüm, Kayıt ve Kalite Kayıtlarının Kontrolü Uygun Olmayan Sonuçlar ve Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Düzeltici faaliyetler Sayfa 1 / 15

3 BAŞLICA (TEMEL ) İSTATİSTİK TEKNİKLER 1. VERİ TOPLAMA 2. PARETO DİYAGRAMI 3. SEBEP- SONUÇ DİYAGRAMI 4. SERPİLME DİYAGRAMI 5. HİSTOGRAM 6. KONTROL ŞEMASI 7. AKIŞ DİYAGRAMI 1 - VERİ TOPLAMA 1.1 -UYGULAMA Veri toplama işlemi; veri toplama formu dediğimiz form ile yapılır. Bu form; gerçekler hakkında açık bir fikir edinmek amacıyla sistematik veri toplamak için kullanılır AÇIKLAMA Veri toplama formu, veri toplama ve kaydetmek için bir şablondur. Uygun bir metotla veri toplamayı destekler ve analizi kolaylaştırır PROSEDÜR a) Veri toplamadaki özel amacı belirtiniz (soruları belirtiniz); b) Amaca ulaşmak için gereken veriyi tanımlayınız (soruları sorun); c) Verilerin nasıl ve kimin tarafından analiz edileceğini belirtiniz (istatistiksel araçlar); d) Verileri kaydetmek için bir form hazırlayınız: - Verileri kimin topladığı - Verilerin nerede, ne zaman ve nasıl toplandığı hakkında bilgilerin kaydedileceği yerleri belirtiniz. e) Bazı verileri toplayarak ve kaydederek formu önceden deneyiniz; f) Gerekiyorsa formu gözden geçirin ve yenileyin ÖRNEK Her sebebe yüklenebilir belirli sayıdaki kusurlar, Çizelge 1 de verilen gibi bir formda toplanabilir. ÇİZELGE 1 - Veri toplama formu Kusurların Kusur Türleri Sebepleri Eksik Bozuk Arkaya Sıradışı Toplam Sayfalar Kopyalar Geçme Sayfalar Makinanın Çalışmaması Nem Toner Orijinal Dokümanın Durumu Diğer (belirt) Toplam Veri Toplayan: Tarih: Nerede: Nasıl: Sayfa 2 / 15

4 2 - PARETO DİYAGRAMI UYGULAMA Pareto diyagramı: -Her bir unsurun, önem derecesine göre toplam sonuca katkısını göstermek, -İyileştirme şansını sıralamak, için kullanılır AÇIKLAMA Pareto diyagramı, en sıktan en seyreğe kadar unsurların sıralanması amacına yönelik basit bir grafiksel tekniktir. Pareto prensibine dayanır. En önemli unsurlar, daha az önemli olanlardan ayrılarak, en az çabayla en büyük iyileştirme elde edilir. Pareto diyagramı, her bir unsurun toplam sonuca, azalan sıra ile relatif katkısını gösterir. Rölatif katkı meydana gelme sayısı, her bir madde ile birleştirilmiş maliyet veya sonuç üzerinde diğer tesir ölçütü üstüne kurulabilir. Bloklar, her bir unsurun relatif katkısını göstermek için kullanılır. Kümülatif frekans çizgisi, unsurların kümülatif katkısını göstermek için kullanılır PROSEDÜR a) Analiz edilecek olan unsurları belirtin, b) Meydana gelme sayısı, maliyet veya diğer bir tesir ölçütü olarak, analiz için ölçüm birimini seçin c) Analiz edilecek veriler için zaman periyodunu seçin d) Unsurları yatay eksen üzerinde ölçüm biriminin genliği gittikçe azalacak şekilde soldan sağa doğru listeleyin. En az unsuru ihtiva eden kategoriler DİĞER isimli bir kategoride toplanabilir. Bu kategoriyi, en sağ tarafta yerleştirin e) Her biri yatay eksenin diğer ucunda olacak şekilde, iki dikey eksen çizin. Soldaki skala, ölçüm birimi cinsinden ölçeklenecek ve yüksekliği bütün unsur genliklerinin toplamına eşit olacaktır. Sağ taraftaki skala da aynı yüksekliğe sahip olacak ve %0-100 arasında kalibre edilecektir. f) Her bir unsur üstünde 0 unsur için ölçme biriminin genliğini yüksekliği ile temsil edecek bir dikdörtgen çizin g) Her bir unsurun genliklerini toplayarak (soldan sağa doğru) kümülatif frekans çizgisini oluşturun (Şekil 1). h) Kalite iyileştirme için, en önemli unsurları tanımlamak amacıyla Pareto diyagramını kullanın ÖRNEK Şekil 1, telefon şikayet raporlarını gösteren bir pareto diyagramıdır. Sayfa 3 / 15

5 NOT - Yukarıdaki diyagram gürültülü hat ve açık hatların, telefon şikayet raporlarının %72 sini oluşturduğunu ve bu durumun iyileştirme için en iyi fırsat olduğunu göstermektedir. ŞEKİL 1 - Pareto Diyagramı Örneği 3 - SEBEP - SONUÇ DİYAGRAMI 3.1 UYGULAMA Sebep - sonuç diyagramı; - Sebep - sonuç ilişkilerinin analizi; - Sebep - sonuç ilişkilerinin iletişimi; ve belirtiden çözüm yoluna kadar problem çözümünü kolaylaştırmak için kullanılır. 3.2 AÇIKLAMA Sebep-sonuç diyagramı, doğru düşünme ve verilen bir sonuç (mesela kalite karakteristiklerindeki değişimler) ile muhtemel sebepleri arasındaki ilişkilerin görülmesi için kullanılan bir araçtır. Görüntü, bir balık kılçığına benzeyecek şekilde, potansiyel sebepler ana gruplara ve alt gruplara ayrılır. Bundan dolayı bu araç Balık kılçığı diyagramı olarak da bilinir. 3.3 PROSEDÜR a) Sonucu açık ve kısa olarak belirtin. b) Mümkün sebeplerin ana gruplarını belirleyin Göz önünde tutulacak faktörler; - Veri ve bilgi sistemleri, - Ortamı, - Teçhizatı, - Malzemeleri, - Ölçümleri, - Metotları, - İnsanları. c) Sağ tarafa, bir kutu içinde sonucu belirterek besleyecek şekilde ana grupları yerleştirerek diyagramı oluşturmaya başlayın (Şekil 2). d) İleriyi düşünerek ve bir sonraki seviyelerin bütün sebeplerini yazarak diyagramı oluşturmaya devam edin ve bu metodu daha yüksek seviyelere kadar sürdürün. İyi geliştirilmiş bir diyagramda, dallar en az iki seviyeden, çoğu kez üç veya daha fazla seviyeden oluşmalıdır (Şekil 3). e) Sonuç üzerinde en büyük etkiye sahip gibi görünen ve veri toplama kontrol çabası vb. gibi daha ileri faaliyetler gerektiren az sayıdaki (3 veya 5 tane) en yüksek seviyeli sebepleri seçin ve tanımlayın. KATEGORİ KATEGORİ SONUÇ KATEGORİ KATEGORİ ŞEKİL 2 - Sebep - sonuç diyagramının başlangıç hali Sayfa 4 / 15

6 ŞEKİL 3 - Sebep sonuç diyagramının geliştirilmesi ŞEKİL 4 - Sebep - sonuç diyagram örneği NOTLAR NOT 1 - Sebep-sonuç diyagramını oluşturmak için alternatif bir metot bütün mümkün olan sebepleri beyin fırtınası yaparak ve bir ilişkilendirme kullanarak kategori ve alt kategorilere ayırmaktır. NOT 2 - Bazı durumlarda bir prosesin temel aşamalarını ana kategoriler olarak listelemek avantajlı olabilir. Mesela bir proses akışı, iyileştirme için göz önünde tutulan etkidir. Akış diyagramı hazırlama, bu aşamaların belirtilmesinde yararlıdır. NOT 3 - Diyagram oluşturulunca, yeni bilgiler kazanılan deneyim ve karşılaşılacak olan diğer değişikliklerle yaşayan bir araç haline gelebilir. NOT 4 - Diyagram genellikle gruplar halinde oluşturulur, ancak proses bilgisi ve deneyimlerinin bağımsız olarak kullanılmasıyla da oluşturulabilir ÖRNEK Şekil 4 kötü kaliteli fotokopi çekimi için bir sebep-sonuç diyagramı gösterir. Sayfa 5 / 15

7 4- SERPİLME DİYAGRAMI UYGULAMA Serpilme diyagramı, iki birleşik veri kümesi arasındaki ilişkilerin belirtilmesi, ortaya konulması ve önceden var olduğu sanılan ilişkilerin onaylanması amacıyla kullanılır. 4.2 AÇIKLAMA Serpilme diyagramı bir çift olarak ortaya çıkan iki birleşik veri kümesi arasındaki ilişkilerin belirtilmesi için kullanılan bir grafikle gösterme tekniğidir. Mesela (x,y) her biri bir kümeden serpilme diyagramı, çiftleri, bir noktalar bulutu olarak gösterir. Birleşik veri kümeleri arasındaki ilişkilere serpilme şekline göre anlam verilir. x ve y arasındaki pozitif bir ilişki demek, x in artan değerlerine y nin de değerlerinin artacağı anlamına gelmektedir. Negatif bir ilişki, x in artan değerlerini karşılık y nin değerlerinin azalması demektir. En çok görülen altı genel bulut şekli, Şekil 5 de verilmiştir. Bu şekiller değerlendirilerek, bu veri kümeleri arasındaki ilişkilerin mahiyeti elde edilebilir. ŞEKİL 5 - En çok görülen serpilme diyagramları 4.3 METOT a) İlişkileri üzerinde çalışılacak olan iki ilişkilendirilmiş veri setinden (x,y) veri çiftini toplayın. Tercihen 30 civarında veri çifti elde mevcut olmalıdır. b) x ve y eksenlerini belirtin c) x ve y için minimum ve maksimum değerleri bulun ve bunları yatay (x) ve düşey (y) eksenlerini ölçeklemek için kullanın. İki eksen de yaklaşık olarak eşit uzunlukta olmalıdır. d) (x,y) çiftleştirilmiş verilerinin grafiğini çizin. İki veri çifti aynı değere sahip olduğu zaman işaretlenen noktayı çevreleyen eşmerkezli daireler çizin veya birincinin yanına ikinci bir nokta işaretleyin. e) İlişkilerin tipini ve kuvvetini belirtmek için, nokta bulutunun şeklini değerlendirin. Sayfa 6 / 15

8 4.4 ÖRNEK Katkının miktarına ve meydana gelen verime ilişkin verilen Çizelge 4 de verilmiştir. Bu verilerden çizilen serpilme diyagramı Şekil 6 da gösterilmiştir. ÇİZELGE 2 - A Katkısı Miktarı ve Verim İlişkisi Parti No. A Katkısı g Verim % Parti No. A Katkısı g Verim % 1 8,7 88,7 16 8,4 89,4 2 9,2 91,1 17 8,2 86,4 3 8,6 91,2 18 9,2 92,2 4 9,2 89,5 19 8,7 90,9 5 8,7 89,6 20 9,4 90,5 6 8,7 89,2 21 8,7 89,6 7 8,5 87,7 22 8,3 88,1 8 9,2 88,5 23 8,9 90,8 9 8,5 86,6 24 8,9 88,6 10 8,3 89,6 25 9,3 92,8 11 8,6 88,9 26 8,7 87,2 12 8,9 88,4 27 9,1 92,5 13 8,8 87,4 28 8,7 91,2 14 8,4 87,4 29 8,7 88,2 15 8,8 89,1 30 8,9 90,4 NOT - Bu Serpilme Diyagramı, A katkısının miktarı ile verim arasındaki zayıf bir pozitif ilişkiyi gösterir. ŞEKİL 6 - Bir serpilme diyagramı örneği 5 - HİSTOGRAM 5.1 UYGULAMA Histogram: -Değişim desenini göstermek; -Proses davranışı hakkında görsel bilgi iletişimi; -İyileştirme çabalarının nereye odaklanacağına karar vermek için kullanılır. Sayfa 7 / 15

9 5.2 AÇIKLAMA Veriler, eşit genişlikte ve değişik yükseklikte dikdörtgen dizileri olarak gösterilir. Genişlik, bir veri bölgesi içindeki aralığı temsil eder. Yükseklik belirli bir aralık içinde kalan verilerin değerlerinin sayısını gösterir. Değişik yüksekliklerdeki şekiller veri değerlerinin dağılımını gösterir. Şekil A.9 en çok oluşan dört değişiklik şeklini göstermektedir. Bu şekiller incelenerek, proses davranışının iç yüzü elde edilebilir. 5.3 PROSEDÜR a) Veri değerini toplayın; b) En büyük veri değerinden en küçüğü çıkararak verilerin bölgesini belirtin; c) Histogramdaki aralık sayısını (genellikle 6 ve 12 arasındadır) belirtin ve her bir aralığın genişliğini belirtmek için, bölgeyi aralık sayısına bölün; d) Verilerin değerlerinin ölçeğini kullanarak yatay ekseni işaretleyin; e) Frekans ölçeği ile düşey ekseni işaretleyin (gözlem sayısı veya yüzdesi); f) Aralık içine giren değerlerin sayısına eşit olacak şekilde her bir aralığın yüksekliğini çizin. NOT - Histogramı toplanan verilerden oluşturabilmek amacıyla, bir veri toplama formu tasarlamak mümkündür. Bu form genellikle çetele sayfası olarak anılır ÖRNEK Şekil A 10 da gösterilen histogram, kontrol diyagramı örneği için (Çizelge.3) veri doldurmayı temsil eder. ÇİZELGE 3 - Verilerin Yazılması ve Numune İstatistikler (X, R) Alt - Grup No. X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X R , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 27 toplam 746,6 686 X ortalama X = 29,86 R = 27,44 Sayfa 8 / 15

10 Yukarıda Çizelge-3 deki veriler ; Şekil 8 deki Histogramı ve Şekil 9 daki Kontrol Şemasını elde etmek için kaydedilmiştir. ŞEKİL 7- Histogramlar da Genelde Karşılaşılan Biçimler 6 - KONTROL ŞEMASI 6.1 UYGULAMA ŞEKİL 8 - Bir Histogram Örneği Kontrol şeması aşağıdaki amaçlar için kullanılır: a) Teşhis : Proses kararlılığını değerlendirmek için kullanılır. b) Kontrol: Bir prosesin ne zaman ayarlanmaya ihtiyaç duyduğunu ve ne zaman kendi haline bırakılacağını belirtmek için kullanılır. c) Teyit : Prosesin iyileştiğini teyit için kullanılır. Sayfa 9 / 15

11 6.2 -AÇIKLAMA Kontrol şeması, özel veya kaynağı bilinen sebeplerden meydana gelen değişimleri, prosesin kendisine özgü olan şans değişimlerinden ayırt etmek için kullanılan bir araçtır. Rasgele değişimler, önceden kestirilebilir sınırlar içinde rast gele tekrarlanırlar. Kaynağı bilinen veya özel sebeplerden ortaya çıkan değişimler, prosesi etkileyen bazı faktörlerin tanımlanması, araştırılması ve kontrol altına alınması gerektiğini belirler. Kontrol şemaları, matematik istatistikler temel alınarak oluşturulur. Proses, kaynağı bilinen veya özel sebepler tarafından etkilenmiyorsa, kontrol şemalarında, gelecekteki gözlemlerin içinde kalması beklenen sınırları oluşturmak amacıyla, çalışma verileri kullanılır. Kontrol şemalarındaki başka bilgiler için uygun standardlara başvurulmalıdır (ISO 7870 ve ISO 5258, EK B). NOT - Bir prosesin, ürünün veya herhangi bir çıktının ölçülebilir veya sayılabilir karakteristiklerinin bütün çeşitlerine uygulanabilen bir çok kontrol metotları vardır. Kuruluş, kontrol şemalarının nasıl oluşturulacağı ve uygulanacağı konusunda uygun eğitim almalı ve uzmanlığını geliştirilmelidir. 6.3 PROSEDÜR a) Kontrol şemasının uygulanması için karakteristikleri seçin. b) Uygun kontrol şemasını seçin. c) Alt grup üzerinde (değişimlerinin sadece şansdan dolayı olduğu kabul edilen maddelerden oluşan küçük grup) boyutunu ve alt grup numune alma frekansını belirtin. d) En azından alt grup üzerinde verileri toplayın ve kaydedin veya önceden kaydedilmiş verileri kullanın. e) Her bir alt grup örneğini karakterize eden istatistikleri hesaplayın f) Her bir alt grup numunelerinden elde edilen istatistiklerden kontrol sınırlarını hesaplayın g) Şemayı oluşturun ve alt grup istatistiklerini buraya kaydedin h) Kontrol sınırları dışındaki noktaları ve kaynağı bilinen (özel) sebeplerin bulunduğunu gösteren biçimler için grafiği inceleyin. i) Gelecek etkinlik üzerinde karar verin. 6.4 ÖRNEK Kapları 5 kg ürünle doldurmak için, yeni bir makina tesis edilmiştir. Gram cinsinden fazla dolum, kontrol şemaları ile araştırılması gereken önemli bir özellik olarak kabul edilmiştir. a) Bu amaçla ortalama (X ) ve aralık (R) şemaları seçilir. B) Makinadan 1 er saatlik arayla, arka arkaya alınan beş dolu kap, alt grup olarak tarif edilmiştir. c) Veriler, gözlem sırasını korumak suretiyle, 25 alt gruptan toplanmış ve kaydedilmiştir. d) Her alt grup numune için, X (beş gözlemin ortalaması) ve R (beş gözlemin aralığı) numune istatistikleri hesaplanmıştır. e) Uygun formüller (ISO 8258) uygulanarak, X ve R için, merkez çizgileri (CL) ile üst (UCL) ve alt (LCL) kontrol sınırları hesaplanmıştır. f) Şemalar teşkil edilmiştir. g) Kontrol şemalarının incelenmesi, kontrol sınırları dışında herhangi bir nokta ve rast geleliğin veya affedilebilir sebeplerin bulunmadığını gösteren nokta desenlerinin bulunmadığını göstermiştir. Bu sebeple işlemin önceden tahmin edilecek şekilde tekrar eden olduğu, istatistik kontrol durumunda olduğu hükmüne verilmiştir. h) Numune almanın ve şemalaştırmanın aynı şekilde sürdürülmesine ve kontrol şeması, affedilebilir bir sebebin dahil olduğunu göstermediğini sürece, proseste herhangi bir ayarlama yapılmamasına karar verilmiştir (Eski dolum makinası işlemi için kontrol şema verilerinin mevcut olması durumunda, yeni makinanın getirdiği iyileştirmenin derecesi hakkında bir karar verilebilir). Sayfa 10 / 15

12 ŞEKİL 9- X -R Şeması örneği 7- AKIŞ DİYAGRAMI UYGULAMA Akış diyagramı: - Mevcut prosesin tanımlanması; - Yeni bir prosesin tasarımı için kullanılır. 7.2 AÇIKLAMA Akış diyagramı, bir prosesteki aşamaların resimle gösterilmesidir ve prosesin gerçekte nasıl işlediğinin detaylı anlaşılmasıyla, iyileştirme şansının bulunması açısından yararlıdır. Bir prosesteki değişik aşamaların diğerleriyle nasıl ilişkili olduğu denenerek, mümkün olan hata kaynaklarından biri ortaya çıkarılabilir. Akış diyagramları malzeme akışından bir ürünün satış veya servis aşamalarına kadar herhangi bir prosesin her yönüne uygulanabilir. Akış diyagramları, kolayca tanınabilen sembollerden oluşur. En çok kullanılan semboller, şekil A.5 de verilmiştir. Başlangıç ve bitiş aşamaları Faaliyet açıklaması Karar kutusu Sıralı bir düzende bir faaliyetten bir sonrakine akışta yön gösterilişi ŞEKİL 10 - Akış şeması sembolleri 7.3 PROSEDÜR MEVCUT BİR PROSESİN AÇIKLANMASI a) Prosesin başlangıç ve bitişini tanımlayın. b) Mevcut prosesi başlangıçtan bitişe kadar gözleyin. c) Prosesteki aşamaları (faaliyetler, kararlar, girdiler, çıktılar) belirtin. d) Prosesi temsil edecek tasarı akış diyagramını hazırlayın. Sayfa 11 / 15

13 e) Proses içinde yer alan kişilerle tasarı akış diyagramını gözden geçirin. f) Bu gözden geçirmeye dayanarak akış diyagramını iyileştirin. g) Gerçek prosese göre akış diyagramını doğrulayın. h) Gelecek referans ve kullanım için akış diyagramına tarih verin ( Bu, prosesin gerçekte nasıl çalıştığının kaydedilmesini sağlar ve iyileştirme imkanlarının tanımlanması için de kullanılabilir) YENİ PROSES TASARIMI a) Prosesin başlangıç ve bitişini tanımlayın. b) Proseste yer alacak aşamaları (faaliyetler, kararlar, girdiler, çıktılar) gösterin. c) Prosesteki aşamaları tanımlayın (faaliyetler, kararlar, girdiler, çıktılar). d) Prosesi temsil eden tasarı bir akış diyagramı oluşturun. e) Proseste yer alması beklenen insanlarla beraber tasarı akış diyagramını gözden geçirin. f) Bu gözden geçirmeye bağlı olarak akış diyagramını iyileştirin. g) Gelecek referans ve kullanım için akış diyagramına tarih verin. (Prosesin nasıl tasarlandığının kaydedilmesini sağlar ve tasarım iyileştirme imkanlarının tanımlanması için de kullanılabilir). 7.4 ÖRNEK Şekil 11 de verilen akış diyagramı, dokümanın yeniden kopyalanması prosesini temsil eder. ŞEKİL 11 - Akış diyagramı örneği 6 SİGMA Verimlilik, bugün hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin tüm kuruluşlar için sihirli bir kelime. Hiç kuşkusuz verimlilik, daha fazla rekabet gücü, daha fazla pazar payı, hatta liderlik gibi tüm hedeflerin gerçekleşmesi için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Verimlilik 21. yüzyılda çok değerli ama 1980'li yıllarda da öyleydi. Tam da o yılarda hata oranını azaltarak verimlilikte çıtayı yükselten bir Japon kuruluşu Motorola'nın dikkatini çekti. 1980'li yıllarda bir Japon firması, Amerika Birleşik Devletleri'nde Motorola'nın bir televizyon fabrikasını satın aldı. Yönetimin el değiştirmesinin ardından fabrikadaki hata oranı yüzde 20 oranında azaldı. Durumu gören Motorola yöneticileri, kendi yönetimlerinde neyin Sayfa 12 / 15

14 aksadığını belirlemek için yoğun bir çalışma içine girdiler. Çok açık olan kalite yönetiminde yeni bir anlayışın gerektiği idi. Bu öyküyü yüzyılımıza taşıyan neden ise, modern bir yönetim metodolojisi olarak tüm dünyayı saran Altı Sigma'ya o yıllarda ilham vermiş olmasıdır. Daha fazla verim ve dolayısıyla rekabet gücü elde etmek amacıyla, yeni bir yönetim metodolojisi üzerinde yapılan çalışmalar ile Altı Sigma'nın temelleri atıldı. Altı Sigma'nın gelişim süreci pek çok başarı öyküsü ile dolu. Sistemi ilk uygulayan Motorola ve General Electric bu öykülere en iyi iki örneği oluşturuyor yılında Altı Sigma sistemini uygulamaya başlayan Motorola bugüne kadar 11 milyar dolar,general Electric ise 12 milyar dolarlık tasarruf sağladı. Altı Sigma nın sırrına ermek için sistemin işleyişine bir göz atmakta fayda var.sistemin anahtarı, Yunan alfabesinin bir harfi olan Sigma da gizli, Küçük harf Sigma, özellikle istatistikte ve istatistiksel süreç kontrolünde çok önemli bir ölçüt olan standart sapmayı simgeliyor.standart sapma istatistiksel olarak bir yayılım,sapma,farklılaşma ölçüsüdür.yapılan herhangi bir işin sonucu olan önemli bir özellikle ilgili performansı değerlendirmek amacıyla kullanılan önemli bir parametredir. Ele alınan özellik hakkında bireyler arasındaki farkı, yani değişkenliği gösterir. Fark ne kadar büyükse, standart sapması da o kadar büyük oluyor. Farklılıklar azaldıkça standart sapma da küçülüyor. Sapma'dan, yani sigma'dan yola çıkarak süreçlerin performanslarını değerlendirmek için kullanılan göstergeye ise sigma düzeyi deniyor. Altı sigma performans düzeyi ise ele alınan süreçte milyonda 3,4 hata olasılığını temsil ediyor. Yani mükemmel denebilecek bir süreç performans düzeyi. Altı Sigma'nın başarısının temelinde veriye dayalı olması yer alıyor. Model aslında başarı için gereken tüm unsurları, bilgi, deneyim ve uzmanlığa dayalı araçları bir araya getiriyor. Altı Sigma kuruluşların karlılığını olumsuz etkileyen, pazardaki konumunu zayıflatan sorunları doğru olarak tespit etmeyi, sorunları önceliklendirebilme ve bunları hızlı ve başarılı bir şekilde çözebilme becerisini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Sistem bunun için üst ve orta kademe yöneticilere doğru zamanda, doğru yerde, doğru kararı verebilmelerini sağlayan bütün teknik ve sosyal donanımı kazandırarak, engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. Başarılı Altı Sigma uygulaması birbirini izleyen dört fazdan oluşuyor. Sistemin başlangıcı kabul edilen "Planlama ve Altyapı" fazında, üst yönetimle birlikte şirketin iş hedeflerine uygun Altı Sigma stratejisi ve uygulama planı oluşturuluyor.bu aşama kuruluşların üst ve orta yönetimlerin Altı sigma kavramları, rolleri,programın bütünü hakkında bilgilendirilmeleri ile tamamlanıyor.bunun için eğitimler, çalıştaylar ve karşılıklı görüşmeler gerçekleştiriliyor.bu aşamada programı yönetecek Şampiyonlar seçiliyor ve Altı Sigma Liderlik ekibi oluşturuluyor.buna paralel olarak altı Sigma nın şirkette nasıl yürütüleceğini belirleyen Altı Sigma altyapısı/ el kitabı hazırlanıyor. "Uygulama ve Yayılım" adlı ikinci fazda yönetimle birlikte Altı Sigma stratejisine uygun iyileştirmeye açık alanlar belirleniyor. Kara Kuşak ve Yeşil Kuşak adayları belirlenerek eğitim projeleri tanımlanıyor. Üçüncü faz, "Sürdürme ve Yayılım", Altı Sigma metodolojisinin yayılımını hızlandırmayı ve günlük yaşama entegre edilmesini amaçlıyor. Dördüncü faz olan "Kurumsal Davranış Biçimi"nde, Altı Sigma metodolojisinin ve araçlarının günlük faaliyetlere tümüyle entegrasyonu tamamlanıyor. Bu fazda, mevcut problemlerin çözülmesi konusunda elde edilmiş kurumsal davranış biçiminin ötesine geçilmesi amaçlanıyor. Yeni ürünlerin veya süreçlerin problemsiz olarak tasarımlanmasını ve devreye alınmasını mümkün kılacak sistemlerin oluşturularak uygulanması, sürekliliğinin sağlanması garanti altına alınıyor. Tüm dünyada hızla yaygınlaşan Altı Sigma'nın ülkemizdeki geçmişi ise kısa olarak nitelendirilebilir. Altı Sigma ile 1999 yılında tanışmamıza karşın, bu metodolojinin esas olarak son iki yıldır tanınmaya başladığını söyleyebiliriz. Yeni bir sistem olması itibarı ile iş dünyamız Altı Sigma'ya bir hayli kuşkucu yaklaşıyor. Kuruluşların öncelikle başarılı uygulamalara tanık olmayı arzu ettikleri gözleniyor. Bununla birlikte 2004 yılı itibari ile Türk iş dünyasının Altı Sigma'ya artan bir ilgi gösteriyor. Bunda, Altı Sigma için başarılı örneklerin ortaya çıkmasının da etkisi var. Altı Sigma'nın yaygınlaşması, Türkiye'nin dünya pazarlarında rekabet gücünün artması açısından da önem taşıyor. Ülkemizde Altı Sigma'nın henüz yeteri kadar uygulandığını söylemek güç. Altı Sigma Sayfa 13 / 15

15 sisteminin omurgasını oluşturan Kara Kuşakların sayısı Türkiye'de 'leri geçmezken bu savı. General Electric'te 5 bin 500 ü aşıyor. Kara kuşaklar Altı Sigma uygulanan bir şirkette sistemin omurgasını üstleniyor.bunun için her türlü donanıma sahip olacak şekilde beş aya yayılan toplam 23 günlük, hem teorik hemde katılımcıların kendi şirketlerindeki durumlar için uygulamalı eğitimden geçiyorlar. Altı Sigma Eğitimleri Tanımlama Fazı, Ölçme Fazı, Kontrol Fazı olmak üzere fazlara dayalı olarak veriliyor. Tanımlama Fazı eğitimi, önemli problemleri tespit etmek, iş sonuçlarına etkilerini değerlendirerek önceliklendirmek, seçmek ve bir proje haline getirmek için gereken tüm araçları içeriyor. Katılımcılar Projenin başlatılmasına neden olan problemi ve ana göstergeyi tanımlamak, ana göstergede hedeflenen iyileştirmeyi, iyileştirmenin parasal kazancını ve diğer iyileştirme etkilerini tanımlamak, proje kapsamını belirlemek, proje takımını oluşturmak ve proje zaman planını hazırlamak konularında eğitim alıyorlar. Ölçme Fazı eğitimi mevcut verilerden yola çıkarak sürecin performansını ve yeterliliğini belirlemek, sürecin mevcut durumunun eksiksiz bir fotoğrafını oluşturmak için gerekli araçları içeriyor. Üçüncü eğitim h a f t a s ın d a gerçekleştirilen Analiz Fazı, problemlerin kök nedenlerini bulmak ve verilerle doğrulamak için gerekli istatistik araçlara odaklanıyor. Probleme yol açan kilit girdi değişkenleri araştırmak, hem geçmiş hem de güncel verilerle doğrulamak ve çıktıdaki değişkenlik üzerindeki etkisini istatistik olarak doğrulamak Analiz Fazı'nın içeriğini oluşturuyor. İyileştirme Fazı eğitimi, problemi ortadan kaldıracak ve hedeflenen süreç performansını sağlayacak en uygun çözümün bulunması için gerekli araçları içeriyor. Son eğitim haftası olan Kontrol Fazı'nda iyileştirilmiş süreç performansının proje kapatıldıktan sonra da sürekliliğinin sağlanması için gerekli araçlar sağlanıyor. Ekonominin aldığı biçim, iş yapış şekilleri, rekabet koşulları ve araçları değişse de, kuruluşları başarıya götüren yolun yapı taşları varlığını ve değerini aynen koruyor: Bilgi birikimi, deneyim, eğitim, uzmanlık. Altı Sigma tüm bu unsurları bilimsel bir yöntemle bir araya getiren, yeni bir anlayış. Yeni yatırımların ve yeni kaynaklar yaratmanın yanı sıra, varolan olan kaynakların en akılcı ve verimli şekilde değerlendirilmesinin önemini ortaya koyan sistemin, yakın gelecekte ülkemizdeki tüm kuruluşlar için öncelik kazanacağını tahmin etmek güç değil. Geleceğe hazırlanmak için şimdiden harekete geçmek kuruluşları başarıya bir adım daha yaklaştıracaktır. KADEM; KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, BİR SONRAKİ EĞİTİME TEKRAR BEKLERİZ... Sayfa 14 / 15

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner İstanbul- Mart 2007 İçindekiler

Detaylı

SIFIR HATA VE HATA ÖNLEME TEKNİĞİ OLARAK POKAYOKE

SIFIR HATA VE HATA ÖNLEME TEKNİĞİ OLARAK POKAYOKE YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SIFIR HATA VE HATA ÖNLEME TEKNİĞİ OLARAK POKAYOKE (PROJE 1) Hazırlayan: GÜLİZAR HOYUR No : 1156967 Proje Danışmanı : YRD.DOÇ.DR.HAYRİ

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. Daha iyi, iyinin düşmanıdır Kapak Tasarım Reklama Ajans Mizanpaj ve Baskı Reklama Ajans Copyright 2004, Standart Belgelendirme Ltd.Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Standart Belgelendirme Ltd.Şti. ne ait

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9000 Mayıs 2007 ICS 01.040.03; 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - TEMEL ESASLAR, TERİMLER VE TARİFLER Quality management systems Fundamentals and vocabulary

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. Kalite Yönetim Sistemleri Kalite Kavramı Kalitenin Temel Özellikleri Toplam Kalite Yönetimi Kalite Maliyetleri ISO 9000:2000 Kalite Yönetim

Detaylı

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık Kıyaslama Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU ARGE Danışmanlık Bu kitap kurumların yönetim kalitesinin geliştirilmesine destek olmak üzere ARGE Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış ve Alkim Kağıt San.

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 14001 Nisan 2005 ICS 13.020.10 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR VE KULLANIM KILAVUZU Environmental management systems Requirements with guidance for use TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI

İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

ARAMA KURTARMA OPERASYONLARINDA RİSK ANALİZİ VE TÜRKİYE İÇİN ARAMA KURTARMA MODEL ARAŞTIRMASI

ARAMA KURTARMA OPERASYONLARINDA RİSK ANALİZİ VE TÜRKİYE İÇİN ARAMA KURTARMA MODEL ARAŞTIRMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ARAMA KURTARMA OPERASYONLARINDA RİSK ANALİZİ VE TÜRKİYE İÇİN ARAMA KURTARMA MODEL ARAŞTIRMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Abdurrahman KARA, Denizcilik Uzman

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Eğitmen Cihangir HURŞİ ŞİTOĞLU 1 2 KALİTE Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecisidir. Kalite

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ BÖLÜM 4 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ ISO 9000 bir kalite sistemi oluşturulması için izlenmesi gerekli yolu gösteren ve oluşturulmuş kalite sistemlerini de değerlendirmekte kullanılan, kalite

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PAKİZE PAŞAOĞLU 0930229249 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Tez Danışmanı:

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

önemli bir gıda maddesi olduğunun anlatılmak istenmesidir. Bu noktadan haraketle TKY nın neden bir kez daha çok önemli bir kavram olduğu anlatılmaya

önemli bir gıda maddesi olduğunun anlatılmak istenmesidir. Bu noktadan haraketle TKY nın neden bir kez daha çok önemli bir kavram olduğu anlatılmaya 1. GİRİŞ Süt işletmelerinde ISO 9000 den Toplam kalite yöntemine geçiş uzun ve feragatli bir çalışmadan sonra olabilmektedir. Bu çalışmada TKY inde başarıya giden yolda aşılması için yoğun bir çalışma

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ İNDEKS 1. BİLGİ YÖNETİMİ 1.1 GİRİŞ 1.2 BİLGİ NEDİR? 1.2.1 VERİ 1.2.2 BİLGİ 1.2.3 BİLGİ BİRİKİMİ 1.3 BİLGİ BİRİKİMİ VE İŞLETME 1.3.1 BİLGİ BİR VARLIKTIR 1.3.2 HANGİ BİLGİYE

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVZ (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir 2 ÖNSÖZ Bu staj kılavuzu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP)

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) Bu el kitabının amacı tedarikçilere İleri Ürün Kalite Planlaması ve Kontrol Planı hakkında gerekli bilgileri sağlamaktır. Bu kapsamda müşteri ihtiyaç ve beklentilerini

Detaylı

İSTATİSTİK PROSES KONTROL TEKNİKLERİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA UYGULANMASI PROF.DR. BESİM AKIN ÖĞR.GÖR. ERKAN ÖZTÜRK

İSTATİSTİK PROSES KONTROL TEKNİKLERİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA UYGULANMASI PROF.DR. BESİM AKIN ÖĞR.GÖR. ERKAN ÖZTÜRK İSTATİSTİK PROSES KONTROL TEKNİKLERİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA UYGULANMASI PROF.DR. BESİM AKIN ÖĞR.GÖR. ERKAN ÖZTÜRK İSTANBUL - 2005 İSTATİSTİK PROSES KONTROL TEKNİKLERİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA UYGULANMASI

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT

PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT Kaynaklar: Prof.Dr.Oktay GÜVEMLİ, Yatırım projelerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, Bilim teknik, 4.baskı Hava Kuvvetleri III.Hava Ġkmal Bakım Merkezi Komutanlığı

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

ALTI SİGMA İLE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİNİN ENTEGRASYONU: KURAMSAL BİR YAKLAŞIM

ALTI SİGMA İLE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİNİN ENTEGRASYONU: KURAMSAL BİR YAKLAŞIM ALTI SİGMA İLE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİNİN ENTEGRASYONU: KURAMSAL BİR YAKLAŞIM THE INTEGRATİON OF SİX SİGMA AND THE ACTİVİTİY BASED COST SYSTEM: A THEORETİCAL APPROACH Osman AKIN 1 Öz Maliyetlerin

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı