BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ IŞIĞINDA DIŞ TİCARİ İLİŞKİLERİN KOLAYLAŞTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ IŞIĞINDA DIŞ TİCARİ İLİŞKİLERİN KOLAYLAŞTIRILMASI"

Transkript

1 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ IŞIĞINDA DIŞ TİCARİ İLİŞKİLERİN KOLAYLAŞTIRILMASI Tülay URGANCI DT Uzmanı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 1960 larda Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UN/ECE) bünyesinde, ticaretin kolaylaştırılması TRADE FACILITATION yoluyla uluslararası ticarette pürüzsüz akış ve etkinliğin sağlanması çalışmaları başlatılmış ve ticari belgeler, formaliteler ve işlemlerin yapılan ön analizler sonucunda basitleştirilerek, ABD de uygulanan X12 standardının dışında, öncelikle AB normları ve daha sonra tek bir dünya standardına dönüşen UN/EDIFACT/United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport ın oluşumu sağlanmıştır. AEK bünyesinde söz konusu amaç için görevlendirilen merkez, CEFACT (Center for Facilitation of Procedures and Practices for Administration, Commerce and Transport), günümüzde ülkelerin resmi ve özel sektör kuruluşlarının işbirliği içerisinde sürdürdüğü çalışmaları, ekonomik bölgeselleşme çerçevesinde, aktif olarak yönlendirmektedir. Anılan merkez, özellikle gümrük ve ulaştırma alanlarında ticareti (trade flow) yavaşlatan unsurları konu edinen faaliyetleri ve birtakım olumsuzlukları bünyesinde barındıran geleneksel kağıt belgeler trafiğinin iyileştirilmesini, çeşitli Ticaret Prosedürleri Çalışma Grupları nda ele almaktadır. Elektronik ortamda değişime konu belgelerin Electronic Data Interchange/EDI tasarımları üzerinde de çalışmalarını merkezin faaliyetleri kapsamında sürdüren Çalışma Grubu (UNECE.WP.4), firma ve sektörel bazda işlevsel yarar sağlayıcı yeni standartları her yıl belirlemektedir. Bilgisayarlar arasında standart (structured) bilgi aktarımı ve otomatik olarak yorumlanıp işlenmesinin (process) yapılabildiği EDI yöntemi, çeşitli üretim (just in-time manufacturing), dağıtım (supply chain excellence) ve yönetim tekniklerini içermektedir. Esas itibarıyla günde yaklaşık 500 kadar belge değişimi gerçekleştiren büyük mağaza ve bunlara bağlı tedarikçilerden oluşan firmaların birbirleriyle (business to business) iletişimleri, bilgi teknolojilerinin gelişmesi suretiyle önemli bir iş enstrümanına (business tool) dönüşen EDI mesajlarının, veri tabanları arasında otomatik transferini gerçekleştirmektedir. Gümrük, finans, taşımacılık, ürün ve kalite verileri, envanter, istatistik ve sigorta bilgilerini işleyebilen söz konusu mesajlar, insan hatasından arındırılarak, süratli aktarıma konu teşkil etmekte, otomatik niteliği dolayısıyla alıcının mesajı almadığını öne sürmesi mümkün bulunmamaktadır. Güvenlik unsurunun tam anlamıyla internette halihazırda oluşturulamaması nedeniyle, bu mesajların belirli firmalar arasında faks, disket, kapalı ve açık ağlar, e-posta, web ve FTP ile iletilmesi sağlanmakla birlikte, internet üzerinden yeterli güvenliğe sahip EDI mesaj aktarımı, halen ulaşılması gereken amaçlar arasında yeralmış bulunmaktadır. Yoğun kağıt alışverişi bulunan firmaların EDI yi sunan hizmet sağlayıcılara lease line, daha az kağıt belge değişimi yapan firmaların dial up bağlandıkları EDI nin niteliğini herhangi bir donanım ya da yazılımdan bağımsızlığı oluşturmaktadır. Sadece PC ile sisteme bağlanabilen küçük şirketler, mesajın içeriğini belirleyen paket programlar aracılığı ile ticari bilgileri ekrandan sisteme girebilmekte, bu şekilde EDIFACT ile formatlanmış dokümanlar, sınır ötesi ticarette de geçerli olabilmektedir. Elektronik ortamda firmalarının tanıtım, dağıtım ve envanter takibi gibi işlemlerini yürüten firmalar, sanal ortamın esnekliğinden ötürü tüketici taleplerini kolaylıkla karşılayabilmektedir.

2 Proaktif olarak elektronik prosesi seçen büyük firmalara bağımlı olarak, mal tedarik eden küçük şirketlerin reaktif konumda aynı sisteme dahil oldukları iddia edilse dahi KOBİ ler uluslararası ticarette büyük firmaların sahip oldukları avantajlardan yararlanabilmektedir. Söz konusu elektronik ticaretin internette serbest formatlarla yapılması ve güvenliğin tam karşılanamaması durumunda EDI hizmetini kapalı ağlardan ücret karşılığında veren şirketlerin (General Electric/GEIS/Tradanet ve Arend A.Ş.), bir yandan elektronik postahane hizmeti verirken, diğer taraftan internet servis sağlayıcılarından farklı olarak dökümanları da kaydedebilmeleri asgari bir olanak olarak ortaya çıkmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü WTO, Dünya Gümrük Teşkilatı WCO, BM Uluslararası Ticaret Hukuku Konferansı UNCITRAL, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı UNCTAD ve Uluslararası Standartlar Teşkilatı ISO, CEFACT faaliyetlerine doğrudan katılmakta, kimi zaman elektronik ticareti de içeren ticari kolaylıklar makro ekonomik düzeyde yapılan görüşmelerde dile getirilmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde bilgi otoyollarına varan son gelişmeler, anılan görüşmelerin gündeminde yer almakta, son zamanlarda fiziki planda mevcut olmayan ancak internette hayat bulan sanal şirketler virtual enterprises, farklı bilgisayar sistemlerini içeren görünmez bir ağın teşkili ve standartlar aracılığı ile ağların birbirine bağlanması / dayanışması (web alliances) çalışmaları örnek gösterilmektedir. I. ULUSAL KOMİTELERİN OLUŞUMU Ülkelerin dış ticaretine konu mal ve hizmetlerin değişimleri ile ilgili prosedür ve uygulamaların basitleştirilerek standart hale getirilmesinin serbest ticareti geliştirdiği anılan merkez CEFACT tarafından, ilke olarak kabul edilmiş ve ilgili kamu ve özel sektör yetkililerinin, özellikle ticaret, gümrük ve taşımacılık alanlarında söz konusu belge ve işlemlerin ulusal ve uluslararası mevzuata ilişkin yönlerini analitik bir bakış açısıyla incelemelerini sağlamak üzere, Ulusal Komite lerini oluşturması önerilmiş bulunulmaktadır. AB ve EFTA bünyesindeki ülkeler tarafından oluşturularak Procedures ve/veya Promotion ı unvan olarak kullanan ve kâr amacı gütmeyen komitelerin (Pro-Committee), imalatçı, ithalatçı, ihracatçı, taşıyıcı, simsar ve ilgili kamu görevlilerinden oluşan üyelerince, seçilmiş bir bölgeye ticari mal ve sermaye akışını hızlandıran işlem ve mevzuat değişiklikleri, karşılıklı güven ve işbirliği esasına uygun olarak yerine getirilmektedir. EUROPRO anılan komitelerin ortak ticari kolaylıklar organizasyonu olarak yıllardır çalışmalarını sürdürmektedir. Yaklaşık 10 yıl önce AEK bünyesinde başlatılan ülkelerin ulusal komite çalışmaları esnasında ülkemizde bir türlü oluşturulamayan Türkiye Ulusal Komitesi/TURKPRO, Mart 1998 de Dışişleri, Ulaştırma ve İçişleri Bakanlıkları, Dış Ticaret ve Gümrük Müsteşarlıkları, Uluslararası Nakliyeciler (UND) ve Türkiye Acenteler ve Komisyoncular Derneği (UTIKAD) ve TOBB (ITO) ve KEİ temsilcilerinin katılımıyla, Koç ve Anadolu Holding yöneticilerinin başkanlığında ilk defa gayri resmi olarak kurulmakla birlikte, uluslararası kuruluşlara tanıtılmış bulunmaktadır. Kalıcı nitelikli bir yapıya kavuşması öngörülen anılan komitenin çalışmaları, esasen 1997 başlarında ABD insiyatifiyle oluşturulan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi/SECI faaliyetleri ile başlatılmıştır. Balkan ülkelerinde karşılaşılan yetersiz altyapının, bölgeye yönelik mal, hizmet ve sermaye akışını engellediği görüşünden hareketle ortaya çıkarılan dokuz ayrı SECI projesi ile ilgili ulusal ve uluslararası faaliyetler, TURKPRO aracılığı ile zamanında ve yeterli ölçüde izlenmektedir. Ticareti ve Taşımacılığı Kolaylaştırma Komitelerinin görev talimatları arasında, ticaret ve taşımaya ilişkin kolaylıklar, yasal mevzuat ve eğitim çalışmaları üç ana hedefi oluşturmaktadır. Kaldı ki, Birleşmiş Milletler bünyesindeki üç ayrı organizasyonun (UNCTAD, BM/AEK ve ITC/ Uluslar arası Haberleşme Merkezi) koordineli bir programı ile yeniden ele alınan Ticari Kolaylıklar ve Etkinlikler sonuçta daha entegre ve liberal bir global dünya ekonomisinin oluşumunda enstrüman olarak kullanılmaktadır.

3 II. TİCARET NOKTALARI Uluslararası ticaretin üçte ikisini gerçekleştiren bölgede çalışmalarını sürdüren BM/AEK in asıl işlevini, ticari kolaylıklarla ilgili standart ve tavsiyeler konusunda kağıt belge ve otomasyon prosedürünün azaltılması, ITC nin işlevini, ticari bilgi, eğitim ve programlarının geliştirilmesi, UNCTAD ın işlevini ise bahsi geçen iki kuruluşun ürün leri ile ilgili mekanizma ve yardım temini oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkeler tarafından yıllardır sürdürülen Ulusal Komite faaliyetleri arasında, Bilgi Çağı nın oluşturduğu yeni anlayışa uygun olarak eşyaların kapıdan kapıya hızlı, güvenilir ve düşük maliyetle taşınmaları için gereken lojistik desteğin yerine getirilmesini içeren basitleştirme çalışmaları Trade Facilitation bulunmaktadır. Ticarette etkinliği (Trade Efficiency) konu edinen UNCTAD da bu amaç için kurulan Merkez bünyesinde sürdürülen pratik çalışmalarda KOBİ lerin, dış ticaret işlemlerini yürütmelerini sağlayıcı Ticaret Noktaları misyonu Global Ticaret Noktaları Ağı (GTPNet) ile gerçekleştirilmektedir. KOBİ lerin ihraç malının tabi olacağı gümrük ve diğer vergileri önceden alıcıdan tahsili ile gerçekleşen One- Stop Shopping kapsamında işlemlerin yürütüleceği Milli Ticaret Noktaları, Ulusal Komitelerin de hedefleri arasında bulunmaktadır. III. BM/AEK TAVSİYE KARARLARI Gerek dış ticaret ve taşımacılıkta kullanılan konvansiyonel prosedür ve belgelerin (faks, telefon, sipariş formu, fatura, irsaliye, teslim belgesi) basitleştirilmesi, gerek elektronik ortamda derlenmesi, sunumu, iletimi ve işletimini içeren otomasyon teknolojilerinin maliyetlerinin giderek düşmesi sayesinde, eski prosedürlerle yürütülen işlemlere sarfedilen süre ve çeşitli ödemelerde (APS dahil) tasarruf sağlanmaktadır. Bilgi ve haberleşme teknolojisi imkanlarından yararlanılarak geleneksel belgelerde çoğu kez tekrar eden bilgilerin ayıklanması ve bürokrasi/ kırtasiyeciliğin önlenerek, mal dağıtımının kolaylaştırılması ile rekabet ve istihdamın yüksek katma değerli yeni mal ve kesintisiz hizmet türlerine kaydığı ve bu yolla artan istihdamın ekonomik refah ve büyümeyi sağladığı görülmektedir. Ulusal PRO Komitelerin çalışma programlarına yansıtıldığı bilinen ülkelerin prosedür ve data gereksiniminin ulusal ve uluslararası bazda oluşumunun, standart hale getirilerek rasyonelleştirilmesi ile ilgili Eylem Planları çerçevesinde (beş adedi ISO standardı), 26 adet CEFACT Ticari Kolaylıklar Tavsiye Kararları bulunmaktadır. Anılan Kararların 24 adedi kağıt belgelerin, 2 adedi ise EDI mesajlı otomasyonun basitleştirilmesini içermektedir. İhracatta kullanılan belgelerin maliyetini yüzde 70 oranında azaltmayı hedefleyen ve bünyesinde 155 standart mesaj barındıran UN/EDIFACT den önce gerçekleştirilmesi gereken The UN Layout Key for Documents and UN/LOCODE ulusal mevzuatlara uygun kullanımıyla gereken esnekliğe sahip master formu içermekte ve pek çok ülke bu formatı esas alan sistemlerini alignment uygulama alanına koymuş bulunmaktadır. Diğer taraftan, kuruluşların işbirliği yapmadığı ortamda birbirleriyle etkileşimde interactive bulunmayan geleneksel Non-aligned işlem maliyetinin halihazır toplam maliyetin yüzde 10 unu içermesi ticari kolaylık önlemlerinin benimsenmesini kolaylaştırmaktadır. Uygulamayı pratik hale getiren Uluslararası Model Format / UN Layout Key, veri ve kodlama sistemlerine uygun olarak ihracatta kullanılan belgelerin birbirleriyle uyumlu seriler halinde oluşumunu ve uluslararası işlemlere uyarlanmasını kolaylaştırmaktadır. Ticari dokümanların kodlanması halinde, gerekli bilgilerin işlenmesinin ekonomik ve hızlı bir şekilde mümkün olduğuna dair 1 nolu tavsiye kararı ve kodların konumuna ilişkin Location of Codes 2 nolu tavsiye kararı çerçevesinde, 1973 yılında Layout Key in oluşumu sağlanmıştır. UN/Layout Key de, kullanımında görülen esneklik nedeniyle 1981 yılında yapılan çalışmalar sonucunda bir değişiklik yapılmamış, ancak data elemanlarının standardizasyonunu açıklayıcı bir not ve terminoloji söz konusu forma ilave edilmiştir.

4 AB kapsamındaki taşımacılıkta kullanılan Tek İdari Belge nin (Single Administration Document/SAD) UN Layout Key ile sonuçlandırılacak basitleştirme işlemlerine uygun çözümü getirmesi, globallaşme sürecine de katkıda bulunmakta, mal taşımacılığında bilgisayarlı veri kullanımının; firmaların gelişmiş ülkelerdeki ticari partnerleriyle temasa geçmelerini ve işlemlerini sonuçlandırmalarını kolaylaştırdığı bilinmektedir. Uluslararası platformda GATS 2000 yaklaşımı içerisinde yeniden ele alınan hizmet sektörü kapsamında, Avrupa taşımacılık sektörünü içeren EDIFACT mesajları (IFTM/ International Forwarding and Transport Message) taşımacılığın yapıldığı taşıma moduna bağlı olarak seçilmektedir. Layout Key sisteminin kabulünden sonra otomatik veri işleme (automatic data processing/ ADP) ve data transmisyonlarında ortaya çıkan bilgi yoğun teknolojik gelişmeler, anılan sistemin geleneksel yöntemlere olduğu kadar ADP ye de uygun olduğunu göstermiştir. IV. KOBİ LERİN ULUSLARARASI TİCARETE YÖNLENDİRİLMELERİ Öte yandan, başarılı dış ticaret politikalarının oluşturulmasında gerekli bilgi/belgelerin sadeleştirilmesi ve bu bilgilerin bazı hallerde elektronik transmisyonla daha kısa sürede temini, piyasa analizlerinin sağlıklı yapılabilmesini, KOBİ lerin dünya pazarlarına sunum kapasitelerini artırmasını ve onların giderek karmaşık hale gelen uluslararası ticaret prosedürünü kolaylıkla yürütmelerini sağlamaktadır. Günümüzde bilgiye ulaşımda sorun bulunmamakta, ancak bilgiyi sınıflandırarak kullanılır hale getirmekte zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu itibarla, emek ve sermaye faktörlerinden ziyade Bilgi Girdisi, yatırım yapılması gereken bir konumda bulunmaktadır. Bilgi yoğun elektronik uygulamaların özellikle banka ve borsa işlemlerinde yoğun kullanımıyla, ticari alanda kaliteli bilgi talebi, mesafe, zaman/mekan kavramlarının vazgeçilmez ağırlığının azalması ile daha da artmış bulunmaktadır. Geleneksel yöntemlerle yürütülen ticari temaslarda karşılaşılan bilgi eksikliği ve bürokratik işlemlerin fazlalığının yanında bilgiye zamanında erişilememesi ile yetersiz pazarlama, depolama ile tanıtımın optimal koşullarda yapılamaması, özellikle KOBİ lerin ihracat imkanlarını rasyonel olarak değerlendirememelerine yol açmaktadır. Bu konuda saptanacak ulusal ticari stratejiler bağlamında, başta gümrük ve taşıma olmak üzere, gerekli alt yapı ve örgütlenmenin hızla oluşturularak küresel ekonomik politika ve uygulamalara uyumlu hale getirilmesi ön şart olarak ortaya çıkmaktadır. V. GLOBAL BİLGİ TOPLUMU Doğru zamanda ve doğru yöntemlerle bilgiyi derlemek, çözümlemek ve bu bilgilere dayanarak, insan ve sermaye kaynaklarını israf etmeden kullanmak, niteliği ve etkinliği artan birey/örgüte, yeni gelişmeler karşısında anında bilgilenme olanağını sağlamak, kaynak kullanımındaki verimliliği artırmaktadır. Ülke ve firma ölçeğinde bilgilerin toplanması, depolanması, sistemleştirilmesi ve kullanılır hale getirilmesini sağlayacak sistemler ve kadrolarla Global Bilgi Altyapısına (GII) erişim kısa zamanda gerçekleştirilecek ve bu şekilde Global Bilgi Toplumu (GIS) ve On-line Devlet kavramının içeriği oluşturulacaktır. Hizmet Ticareti Genel Anlaşması GATS görüşmelerinde ele alındığı üzere, ülkelerin haberleşme altyapılarını serbestleştirmeleri, kişisel erişim yerine Ticaret Noktalarında olduğu gibi toplu erişim imkanını oluşturmakta, bu da üretici yerine tüketici tercihleri ile oluşan bilgi içerikli yeni piyasa ve rekabet koşullarını yaratmaktadır. Ticari belgelerin analizi sonucunda, internet üzerinden yapılacak elektronik ticaretin oluşturacağı yeni fırsatların, bilgi ve iletişim maliyetlerini düşürmek suretiyle dış pazarlara giriş ve rekabet imkanlarını artırması amaçlanmaktadır. Elektronik değişime tabi mal ve hizmetlerin çeşitlenmesi, kalitenin yükselerek maliyetin düşmesine ve bu şekilde üretim/istihdamda oluşacak artışlar da, ekonomik büyümeye katkıda bulunacaktır.

5 VI. TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASININ TEMEL UNSURLARI Uluslararası Ticari Kolaylıklar, kişilere, firmalara ve ülkelere göre farklı anlamlar da ifade edebilmektedir. Halbuki EDI yi içeren elektronik ticaret, bilgisayarlı otomasyon ve veri elemanlarının azaltılması, kolaylıklar stratejisinin ancak bir parçasını oluşturabilmekte ve bu konuda saptanacak faaliyetler zincirine sadece bir yönden bağlanmaktadır. Ticari prosedürlerin, bilgi ve belge akışının sistematik rasyonalizasyonunu içeren ticari kolaylıklarla, dış ticarette etkinlik ve şeffaflık amaçlanmaktadır. Ticari işlem ve prosedürler, taşımacılık, teslimat ve ödemeler konusunda veri toplama, sunum, iletim ve işletimle ilgili faaliyetleri içeren uygulama ve formaliteleri kapsamaktadır. Global pazarda mal alım ve satımının yerel pazarlarda olduğu gibi rahatça yapılabilmesi, uluslararası ticari prosedürlerin adaptasyon ve deregülasyonunu gerektirmektedir. Ticari kolaylıklar şemsiyesi altında, gümrük kontrol ve ticari firma gereksinimlerinin yanı sıra, aşağıdaki faaliyetler de bulunmaktadır. - Bilgi ve belge akışının sistematik bir biçimde basitleştirilmesi, - Mevcut ihtiyaçlara uygun, firmaların yararına, açık ve etkin ticari yöntemlerin seçilmesi, - Ana veriler için gereken bilgilerin sınırlandırılarak hataların azaltılması ve/veya giderilmesi, - Önlenemeyen resmi kontrollerin yol açtığı gecikmenin asgariye indirilmesi. Ticari kolaylıklar, bir prosedürün amacını ve gereksinimini analiz edilerek başlatılmakta ve evrimci bir perspektifle, gereksiz uygulamalar ortadan kaldırılırken, geri kalanların maliyetlerin azaltılması ilkesi çerçevesinde basitleştirilmesiyle oluşturulmaktadır. Bu çalışmalar daha ileri düzeyde ekonomik faaliyetlerle doğrudan ilgilidir. Her ülkede öncelikle önem verilen konular arasında, müşteriye hizmet ve karlılık ilkesine uygun olarak, yerel firmaların dış piyasalarda başarılı bir şekilde rekabet etmesi ile yeni pazar ve kaliteli ürün imkanlarının belirlenmesi gelmekte, bunun için de, serbest ticaret prensiplerine uyumlu, etkin ticari yöntemlerin geçerli olması gerekmektedir. Ayrıca; - Külfet ve gereksiz maliyetlerin azaltılması, - En iyi uygulamanın ( paperless işlem yerine paper-free ) özendirilmesi, - Aracıların (toptancı-perakendeci) önemini azaltarak, alıcı ve satıcının işlemleri doğrudan takibinin sağlanması, - Ticari partnerler ile güçlü temasların yapılması, - Ticari işlemlerde daha fazla işbirliği, - Uluslararası standartların kullanımında en optimal uygulamanın sağlanması, - Ulusal mevzuatta (ekonomik, mali, hukuki) yeni düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Nispeten önemsiz miktarlarda yapılan dış ticaret faaliyetleri olarak da, zaman zaman yanlış algılanan ticari kolaylıklar, son zamanlarda dört yeni oluşumla değişik bir görünüm kazanmıştır. Firmaların iş uygulamalarının entegrasyonu, mal, aksam ve parçaların global arzı, elektronik ticaret tekniklerinin sunumu, hükümetlerin gereksiz kontrollerden kaçınmalarıyla oluşacak rol değişikliğinde karşılaşılan gelişmeler, tüm ticari prosedürlerin yeniden gözden geçirilmesine yol açmaktadır.

6 Ticari ve idari yönetimler, artan etkinlik, azalan maliyet ve müşteri memnuniyeti hizmetinden haberdar bulunmakta ve uluslararası standartları müştereken kullanan iç/dış uygulamaların kabulü ile bunların bütünlük içerisinde gerçekleştirilebileceğini planlamaktadırlar. Ticari yöntemlerde önemli ölçülerde yapılacak değişiklikler, beraberinde yeni ulaşım hatları ve bilgi teknolojisindeki son uygulamaları getirerek yeni pazarların ve ürünlerin bulunmasına yol açmakta, ayrıca yıllık 75 milyar ABD Doları tutarında potansiyel bir tasarruf imkanı doğurmaktadır. Ayrıca, uluslararası ticaretin gereğinden fazla karmaşık yapısına bağlı olarak kaybolan fırsatların (Lost Opportunity) tam olarak değerini saptamak mümkün görülmemektedir. Bu olgu, KOBİ leri, dış ticareti henüz düşünmekten bile alıkoyacak boyutlarda gelişme göstermektedir. İhracatçı kârında yüzde artış yerine, düşük portföylü işlemleri yürüten küçük firmaların kârları, uygulamada karşılaşılan çözümsüzlükler yüzünden eriyip gidebilmektedir. Kanımızca ticari belgelerde kolaylık ve etkinlik önlemleri aynı zamanda elektronik ortamda yapılacak ticari işlemlerin de alt yapısını oluşturmaktadır. Başta sipariş formu, sözleşme, fatura, gümrük beyannamesi, sigorta belgeleri olmak üzere ticari, mali, sigorta ve taşımacılık konularını içeren dış ticarete ait 37 adet yasal belgenin standart hale getirilebilmesinin, ancak kuruluşlar arasında yapılacak koordineli ve çok kapsamlı faaliyetler sonucunda gerçekleşebileceği düşünülmektedir. Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanununda fatura, şekle bağlı bulunmamakta ve özellikle satış sözleşmelerinde dış ticaretle uğraşan alıcı ve satıcı firmaların, gider ve risklerinin net bir şekilde ayrımını yapmadıkları görülmektedir. Bu yüzden tarafların hak ve yükümlülüklerinin sınırlarını saptayan INCOTERMS 1990 teslim şartı kurallarının yer almadığı belgelerle yapılan ticari işlemlerle ilgili ciddi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin, TIR taşıtlarıyla yapılan taşımacılık esnasında, kaza nedeniyle mallarda bir hasarla karşılaşıldığında, ALICI, sözleşmenin DDU (Delivered Duty Unpaid/gümrük resim ve harçları ödenmeden teslim) koşullarında yapıldığını öne sürerek malın kendisine yeniden gönderilmesini, tüm zararın satıcı tarafından üstlenilmesini talep edebilmektedir. VII. ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Türkiye nin de kaçınılmaz olarak uyum sağlamak zorunda olduğu günümüz teknolojik gelişmeleri karşısında ticari hayatın (sanal dahil) sağlam bir temelde küreselleşmesi paralelinde, ticari işlemlerin basitleştirilmesi (öncelikle az kağıtlı olmak üzere kağıtsız ticaret altyapısının geliştirilmesi) küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu stratejik değişime daha fazla katılmaları ve yarar sağlamaları, iş akışında katma değer yaratmayan işlemlerin nötralize edilmesi hedef alındığında, bundan böyle fazla zaman kaybedilmeden devlet, iş dünyası ve akademik kuruluşların eşgüdümlü faaliyetler sergileyeceği ulusal bir dış ticaret stratejisinin oluşturulması zorunlu görülmektedir. Globalleşme ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin katma değer zincirine dahil edilmesi doğrultusunda, firmalarımızın ülkemizde basitleştirilmiş ve uluslararası platformlarda geçerli yöntem ve uygulamaları baz almaları gerekmektedir. Dış ticaret işlemlerinin bütünlük içerisinde basitleştirilmesi ile işlem süre ve maliyetlerinin düşürülmesinde modern teknolojiden yararlanılması, ancak ulusal ve uluslararası düzeyde uzlaşıyı (konsensus) içeren ortak bir Eylem Planı çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Henüz böyle bir çalışma başlatılamadığı için, uluslararası kuruluşlarca (DTÖ, Dünya Bankası, UNCTAD, BM/AEK, ICC, OECD, ITU, ISO) sürdürülen ve yukarıda belirtilen konuların ele alındığı çeşitli teknik projelerle, ulusal bazda yürütülen KAMU-NET, TÜENA ve MERNİS gibi oluşumlar, ne yazık ki Türkiye de bütünlük içerisinde değerlendirilememekte, bu sebeple bu tür faaliyetlerin ancak bir kısmı (kısmen ve eşgüdümsüz olarak) izlenmeye çalışılmaktadır.

7 Yeniden yapılandırılacak bir fiber optik geniş bantlı haberleşme altyapısına dayalı dış ticaret ve rekabet sistemlerinin katkısıyla oluşturulacak dış ticarete konu tarafların, eşgüdümlü bir şekilde muhtelif pilot projelerin ele alınacağı Eylem Planları dahilinde başlatacakları faaliyetler sonucunda; şu sıralarda ülkemizde gereğince izlenemediği bildirilen, ancak uluslararası bazda diğer ülkelerin katılımları ile sürdürülen AB/ACTS, SEMPER, G7, GIP, UNCTAD/ACIS, v.b. gibi teknik projeler ve ayrıca firmalarımızca adapte edilmesi gereken Quick Response, Just in Time, BPR, CALS (Continuous Acquition Life Cycle Support) ve Multimedia (Video Konferanslar) gibi yönetim tekniklerinin yeterince değerlendirilebileceği düşünülmektedir.

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ LOJİSTİK Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün

Detaylı

GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU

GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1 GÜMRÜKLERİN MİSYONLARI HIZLA DEĞİŞİYOR GELENEKSEL MİSYONLAR: Vergi tahsilatı Kaçakçılıkla mücadele Eşya hareketlerinin sınırlarda kontrolü YENİ MİSYONLAR: Ekonomik büyümenin desteklenmesi

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir?

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? DERS NOTU - 1 ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? Ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

yenilikçi yaklașım GÜMRÜK

yenilikçi yaklașım GÜMRÜK GÜMRÜK DOGAN Gümrük Müșavirliği Loj. Hiz. Ltd. Ști. Talatpașa Bulvarı No: 84 TR 355220 Alsancakl-İZMİR/TÜRKİYE Tel: 0.232.466 06 01 info@dogangumruk.com.tr www.dogangumruk.com.tr yenilikçi yaklașım www.dogangumruk.com.tr

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ NEDİR? Elektronik faturalamada uzmanlaşmış bir kurumun, başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla kendi sistemini

Detaylı

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET Gümrük Hizmetleri Özel Çözümler Lojistik Hizmetleri Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Uluslar arası Dış Ticaret GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET Ticaret Güvenle Şekillenir GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Organizasyonun bilgi ihtiyacını analiz etmek ve bu ihtiyacı karşılamak için enformasyon planı geliştirmek, Bilgi ve Belge işlemlerini

Detaylı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS)

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) KPMG Türkiye kpmg.com.tr Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS / AEO) nedir? Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yetkilendirilmiş yükümlü statüsü, uluslararası

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir?

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? LOJİSTİK 2016 VIZE SORULARI 1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? Genel Parça Yük Terminalleri Kuru Dökme Yük Terminalleri Özel Yük Terminalleri Sıvı Dökme

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Transit Rejimi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Kelimesi ulojistik (Logictics) kelime kökü itibariyle Latin dilinden Logic (mantık) ve statics (istatistik)

Detaylı

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ÇEŞİTLERİ Dış ticaret, normal ticaret, bağlı ticaret, sınır ticareti ve serbest bölge ticareti olmak üzere sınıflandırılabilir. Normal Ticaret Normal ticaret,

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

Neden İhracat Yapmalıyız?

Neden İhracat Yapmalıyız? Neden İhracat Yapmalıyız? Satış ve karları artırmak Dünya pazarlarından pay almak İç pazara olan bağımlılığı azaltmak Pazar dalgalanmalarını dengede tutmak Rekabet gücünü artırmak Kimler İhracat Yapabilir?

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı Madde 0004: Kısaltmalar ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Dayandığı Kanun:12.04.1990-3624 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sizin Seçiminiz HAKKIMIZDA. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz

Sizin Seçiminiz HAKKIMIZDA. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz Bizim İşimiz Sizin Seçiminiz Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız Mesleki yeterliliğini sağlamış insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz. HAKKIMIZDA Fonte Group 2016'da kurulmuş

Detaylı

TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM ( BARKOD UYGULAMALARI ) Sunan EMRE ERCEİŞ Genel Müdür Yardımcısı emre.erceis@utikad.org.tr 29.06.

TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM ( BARKOD UYGULAMALARI ) Sunan EMRE ERCEİŞ Genel Müdür Yardımcısı emre.erceis@utikad.org.tr 29.06. 1 TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM ( BARKOD UYGULAMALARI ) Sunan EMRE ERCEİŞ Genel Müdür Yardımcısı emre.erceis@utikad.org.tr 29.06.2010 2 Sektörde Mevcut Durum 3 SEKTÖREL GENEL BİLGİ Türkiye

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

GLOBAL GÜMRÜK AĞLARI YAKLAŞIMIYLA 1 YENİLENEN ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

GLOBAL GÜMRÜK AĞLARI YAKLAŞIMIYLA 1 YENİLENEN ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GLOBAL GÜMRÜK AĞLARI YAKLAŞIMIYLA 1 YENİLENEN ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ TÜRK GÜMRÜK İDARESİNDE DEĞİŞİM 2 Gümrük idaresinin değişen misyonları ve hızla gelişen teknoloji gümrük idarelerinde kullanılan

Detaylı

Lojistik ve Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

Lojistik ve Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik ve Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Fiziksel Dağıtımdan Tedarik Zincirine u Mallar, Hizmetler ve Bilgilerin Akışı u Tedarik Zincirinde Bilgi: Bilinirlik ve Görünürlük u Satış Noktası

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi

Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi MİSYONUMUZ Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi Elektronik Gümrükten Mobil Gümrüğe Elektronik Gümrükten Mobil Gümrüğe %85 oranında bürodan

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Yürütülmekte Olan Destekler:

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi SUNUM LOGOSU Müşterin Kamu Olsun Tedarikçi firma ve ürün sayısının artırılması Genişleyen ürün yelpazesi Kamu ihtiyaçlarının karşılanması Rekabetçi fiyatlar Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

Detaylı

e-bülten CEBIT 2012 FUARI GLOBAL KONFERANS PROGRAMINA KATILIM BULUT BİLİŞİM SEMİNERİ YAZILIM İSTİŞARE TOPLANTISI İNTERNET VE MOBİL BANKACILIK SEMİNERİ

e-bülten CEBIT 2012 FUARI GLOBAL KONFERANS PROGRAMINA KATILIM BULUT BİLİŞİM SEMİNERİ YAZILIM İSTİŞARE TOPLANTISI İNTERNET VE MOBİL BANKACILIK SEMİNERİ İTO BİLİŞİM Sayı 30 Mart 2012 Her ayın ilk haftası İTO web sitesinde yayınlanır. CEBIT 2012 FUARI GLOBAL KONFERANS PROGRAMINA KATILIM 06-10 Mart 2012 tarihleri arasında Almanya nın Hannover şehrinde düzenlenen

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Ortak Transit Rejimi ve NCTS 2012 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Ali Haydar ELVEREN Daire Başkanı Özel Emeklilik Dairesi Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ Sayfa No: 1/7 A. AMAÇ Bu politika, nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen

Detaylı

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Sayı 43 Mayıs 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım,

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET Av. Mert Karamustafaoğlu (LL.M.) FU Berlin Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Rekabet ve Uyum Uzmanı Date: 2/11/2017 ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASASI

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Kurumsal Sosyal Uygunluk Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile kurumsal sosyal uygunluk alanında farkındalık

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Laboratuvarların, Muayene Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı Kuruluşlarının Ulusal ve Uluslararası Kabul Görmüş Teknik Kriterlere Göre Değerlendirilmesi,

Detaylı

Üçünc. önündeki ndeki meydan okumalar Önlemler. Bilgi paylaşma ve iyi pratikler sunma.

Üçünc. önündeki ndeki meydan okumalar Önlemler. Bilgi paylaşma ve iyi pratikler sunma. Üçünc ncü Çalışma GörüşmesiG mesi, Bükreş 10-11 11 Temmuz 2009 yılıy Yeni ekonomik şartlarda sosyal diyalogun gelişmesi için i in sendikalar ve işverenler i önündeki ndeki meydan okumalar Milli ve Sektör

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

E- İKY / E- HRM (II)

E- İKY / E- HRM (II) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (II) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLETMELERDE KULLANIMI Dünyadaki küreselleşme eğilimlerinin yaygınlaşması

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği GİRİŞ 6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. bünyesine katılmış ve Contrans DGL Lojistik ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ismini alarak Doğa Global

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

DENİZCİLİK FAL KOMİTESİ FAALİYETLERİNİN

DENİZCİLİK FAL KOMİTESİ FAALİYETLERİNİN DENİZCİLİK FAL KOMİTESİ FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KAYSERİ 2 Nisan 2013 Ocak 2017, Ankara 1/13 2/13 AMAÇ ve KAPSAM: Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi Facilitation of International

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Ticari Kariyerinize Prestij Katar!

Ticari Kariyerinize Prestij Katar! Ticari Kariyerinize Prestij Katar! www.expertexim.com Expertexim Uluslararası Ticaret Sertifika Kursu Kurs Detayları : Tarih : Güncel kurslarımızı web sitemizden takip edebilirsiniz. www.expertexim.com

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ VİZYONUMUZ Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

Dava Yönetİm Paketİ. İnnova Hukuk Yönetim Sistemi. Uçtan uca dava yönetimi. İnnova teknolojisiyle hukuki süreçlerinizi hızla sonuca ulaştırın.

Dava Yönetİm Paketİ. İnnova Hukuk Yönetim Sistemi. Uçtan uca dava yönetimi. İnnova teknolojisiyle hukuki süreçlerinizi hızla sonuca ulaştırın. İnnova teknolojisiyle hukuki süreçlerinizi hızla sonuca ulaştırın. İnnova Hukuk Yönetim Sistemi Dava Yönetİm Paketİ Büyümesini sürdüren kurumların artan hukuki takiplerinde yeni yardımcısı olacak Dava

Detaylı

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dahilde İşleme Rejimi (DİR) DİR, ihracatçılara, ihraç mallarında kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7),

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7), ULUSAL M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ FAALİYETLER YETLERİ LİTİ Mehrali ECER Şube Md. V. Sektörel İklim Koruma Potansiyelleri Türk Alman Ortak Çalıştayı 6 Mayıs 2010, ANKARA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (BMİDÇS)

Detaylı

Takdim Sırası. * Sanal Organizasyon ve Özellikleri. * Elektronik Ticaret. * Elektronik Ticaret Türleri. * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28

Takdim Sırası. * Sanal Organizasyon ve Özellikleri. * Elektronik Ticaret. * Elektronik Ticaret Türleri. * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28 Takdim Sırası * Sanal Organizasyon ve Özellikleri * Elektronik Ticaret * Elektronik Ticaret Türleri * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28 Sanal Organizasyonlar * Sanal (Virtual) : Fiilen mevcut olmayan

Detaylı

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE PROJESİ NEDİR? URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ URGE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ igur@gelirler.gov.tr Kaynak: GIB ÖZEL ENTEGRASYON NEDİR? Başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla bilgi işlem sisteminin Başkanlık sistemiyle

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) İHRACATA YÖNELİK MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Sayı : 45224183-166.03 Konu : Kara Kapıları Master Planı Hazırlanması Projesi DAĞITIM YERLERİNE Kara gümrük kapılarının mevcut fiziki yapısının iyileştirilmesinde, uygulanan

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ

DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ KISALTMALAR KISALTMALAR AB ADNKS AR-GE BÜGEM EB FAO GSMH GSKD ISTA ISF İLO İŞKUR KB KOBİ KOSGEB GKGM TB TÜBİTAK TÜİK TTSM

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR Doküman Adı: GELİŞTİRME SÜREÇLERİ Doküman No.: P508 Revizyon No: 01 5 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal edildiği için 5.2 maddesinden ilgili cümle çıkartıldı. 3 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal

Detaylı

Ercan ÇELİK. İş Geliştirme ve Projeler Müdürü GÖKBİL

Ercan ÇELİK. İş Geliştirme ve Projeler Müdürü GÖKBİL Ercan ÇELİK İş Geliştirme ve Projeler Müdürü GÖKBİL GÖKBİL Bilişim Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Türk Hava Kurumu(THK) bağlısı olarak 2011 yılında kuruldu. Hosting, Telekomünikasyon,

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 655 Sayılı Kanun

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE LOJİSTİK KAVRAMI Lojistik, malzemelerin tedarikçilerden işletmeye ulaştırılmasına, işletme içi süreçlerden geçişinden ve müşteriye ulaştırılmasından

Detaylı

ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ

ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ dan, Röportaj Konumuz Olan 2014 Yılı Değerlendirmeleri ve 2015 Yılı Hedefleriyle İlgili Bilgiler Aldık. Firmanız

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

Türkiye E-Ticaret Sistemleri

Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri E-Ticaret Sorunları E-Ticaret Sorunları Dağıtılan bilgi üzerindeki denetim eksikliği Bilginin çalınması ve yayılması üzerindeki denetim eksikliği

Detaylı

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri KOBĐ LERDE ĐŞ PLANI HAIRLANMASI ve KOBĐ DESTEK KREDĐLERĐ 30 Nisan Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Okan Universitesi KOBĐ LER NEDEN ÖNEMLĐDĐR? KOBĐ lerin ekonomiye

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ DIŞ TİCARET VE KAMBİYO İŞLEMLERİ Ticaret genel olarak iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. Dış ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir.

Detaylı