BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ IŞIĞINDA DIŞ TİCARİ İLİŞKİLERİN KOLAYLAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ IŞIĞINDA DIŞ TİCARİ İLİŞKİLERİN KOLAYLAŞTIRILMASI"

Transkript

1 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ IŞIĞINDA DIŞ TİCARİ İLİŞKİLERİN KOLAYLAŞTIRILMASI Tülay URGANCI DT Uzmanı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 1960 larda Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UN/ECE) bünyesinde, ticaretin kolaylaştırılması TRADE FACILITATION yoluyla uluslararası ticarette pürüzsüz akış ve etkinliğin sağlanması çalışmaları başlatılmış ve ticari belgeler, formaliteler ve işlemlerin yapılan ön analizler sonucunda basitleştirilerek, ABD de uygulanan X12 standardının dışında, öncelikle AB normları ve daha sonra tek bir dünya standardına dönüşen UN/EDIFACT/United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport ın oluşumu sağlanmıştır. AEK bünyesinde söz konusu amaç için görevlendirilen merkez, CEFACT (Center for Facilitation of Procedures and Practices for Administration, Commerce and Transport), günümüzde ülkelerin resmi ve özel sektör kuruluşlarının işbirliği içerisinde sürdürdüğü çalışmaları, ekonomik bölgeselleşme çerçevesinde, aktif olarak yönlendirmektedir. Anılan merkez, özellikle gümrük ve ulaştırma alanlarında ticareti (trade flow) yavaşlatan unsurları konu edinen faaliyetleri ve birtakım olumsuzlukları bünyesinde barındıran geleneksel kağıt belgeler trafiğinin iyileştirilmesini, çeşitli Ticaret Prosedürleri Çalışma Grupları nda ele almaktadır. Elektronik ortamda değişime konu belgelerin Electronic Data Interchange/EDI tasarımları üzerinde de çalışmalarını merkezin faaliyetleri kapsamında sürdüren Çalışma Grubu (UNECE.WP.4), firma ve sektörel bazda işlevsel yarar sağlayıcı yeni standartları her yıl belirlemektedir. Bilgisayarlar arasında standart (structured) bilgi aktarımı ve otomatik olarak yorumlanıp işlenmesinin (process) yapılabildiği EDI yöntemi, çeşitli üretim (just in-time manufacturing), dağıtım (supply chain excellence) ve yönetim tekniklerini içermektedir. Esas itibarıyla günde yaklaşık 500 kadar belge değişimi gerçekleştiren büyük mağaza ve bunlara bağlı tedarikçilerden oluşan firmaların birbirleriyle (business to business) iletişimleri, bilgi teknolojilerinin gelişmesi suretiyle önemli bir iş enstrümanına (business tool) dönüşen EDI mesajlarının, veri tabanları arasında otomatik transferini gerçekleştirmektedir. Gümrük, finans, taşımacılık, ürün ve kalite verileri, envanter, istatistik ve sigorta bilgilerini işleyebilen söz konusu mesajlar, insan hatasından arındırılarak, süratli aktarıma konu teşkil etmekte, otomatik niteliği dolayısıyla alıcının mesajı almadığını öne sürmesi mümkün bulunmamaktadır. Güvenlik unsurunun tam anlamıyla internette halihazırda oluşturulamaması nedeniyle, bu mesajların belirli firmalar arasında faks, disket, kapalı ve açık ağlar, e-posta, web ve FTP ile iletilmesi sağlanmakla birlikte, internet üzerinden yeterli güvenliğe sahip EDI mesaj aktarımı, halen ulaşılması gereken amaçlar arasında yeralmış bulunmaktadır. Yoğun kağıt alışverişi bulunan firmaların EDI yi sunan hizmet sağlayıcılara lease line, daha az kağıt belge değişimi yapan firmaların dial up bağlandıkları EDI nin niteliğini herhangi bir donanım ya da yazılımdan bağımsızlığı oluşturmaktadır. Sadece PC ile sisteme bağlanabilen küçük şirketler, mesajın içeriğini belirleyen paket programlar aracılığı ile ticari bilgileri ekrandan sisteme girebilmekte, bu şekilde EDIFACT ile formatlanmış dokümanlar, sınır ötesi ticarette de geçerli olabilmektedir. Elektronik ortamda firmalarının tanıtım, dağıtım ve envanter takibi gibi işlemlerini yürüten firmalar, sanal ortamın esnekliğinden ötürü tüketici taleplerini kolaylıkla karşılayabilmektedir.

2 Proaktif olarak elektronik prosesi seçen büyük firmalara bağımlı olarak, mal tedarik eden küçük şirketlerin reaktif konumda aynı sisteme dahil oldukları iddia edilse dahi KOBİ ler uluslararası ticarette büyük firmaların sahip oldukları avantajlardan yararlanabilmektedir. Söz konusu elektronik ticaretin internette serbest formatlarla yapılması ve güvenliğin tam karşılanamaması durumunda EDI hizmetini kapalı ağlardan ücret karşılığında veren şirketlerin (General Electric/GEIS/Tradanet ve Arend A.Ş.), bir yandan elektronik postahane hizmeti verirken, diğer taraftan internet servis sağlayıcılarından farklı olarak dökümanları da kaydedebilmeleri asgari bir olanak olarak ortaya çıkmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü WTO, Dünya Gümrük Teşkilatı WCO, BM Uluslararası Ticaret Hukuku Konferansı UNCITRAL, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı UNCTAD ve Uluslararası Standartlar Teşkilatı ISO, CEFACT faaliyetlerine doğrudan katılmakta, kimi zaman elektronik ticareti de içeren ticari kolaylıklar makro ekonomik düzeyde yapılan görüşmelerde dile getirilmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde bilgi otoyollarına varan son gelişmeler, anılan görüşmelerin gündeminde yer almakta, son zamanlarda fiziki planda mevcut olmayan ancak internette hayat bulan sanal şirketler virtual enterprises, farklı bilgisayar sistemlerini içeren görünmez bir ağın teşkili ve standartlar aracılığı ile ağların birbirine bağlanması / dayanışması (web alliances) çalışmaları örnek gösterilmektedir. I. ULUSAL KOMİTELERİN OLUŞUMU Ülkelerin dış ticaretine konu mal ve hizmetlerin değişimleri ile ilgili prosedür ve uygulamaların basitleştirilerek standart hale getirilmesinin serbest ticareti geliştirdiği anılan merkez CEFACT tarafından, ilke olarak kabul edilmiş ve ilgili kamu ve özel sektör yetkililerinin, özellikle ticaret, gümrük ve taşımacılık alanlarında söz konusu belge ve işlemlerin ulusal ve uluslararası mevzuata ilişkin yönlerini analitik bir bakış açısıyla incelemelerini sağlamak üzere, Ulusal Komite lerini oluşturması önerilmiş bulunulmaktadır. AB ve EFTA bünyesindeki ülkeler tarafından oluşturularak Procedures ve/veya Promotion ı unvan olarak kullanan ve kâr amacı gütmeyen komitelerin (Pro-Committee), imalatçı, ithalatçı, ihracatçı, taşıyıcı, simsar ve ilgili kamu görevlilerinden oluşan üyelerince, seçilmiş bir bölgeye ticari mal ve sermaye akışını hızlandıran işlem ve mevzuat değişiklikleri, karşılıklı güven ve işbirliği esasına uygun olarak yerine getirilmektedir. EUROPRO anılan komitelerin ortak ticari kolaylıklar organizasyonu olarak yıllardır çalışmalarını sürdürmektedir. Yaklaşık 10 yıl önce AEK bünyesinde başlatılan ülkelerin ulusal komite çalışmaları esnasında ülkemizde bir türlü oluşturulamayan Türkiye Ulusal Komitesi/TURKPRO, Mart 1998 de Dışişleri, Ulaştırma ve İçişleri Bakanlıkları, Dış Ticaret ve Gümrük Müsteşarlıkları, Uluslararası Nakliyeciler (UND) ve Türkiye Acenteler ve Komisyoncular Derneği (UTIKAD) ve TOBB (ITO) ve KEİ temsilcilerinin katılımıyla, Koç ve Anadolu Holding yöneticilerinin başkanlığında ilk defa gayri resmi olarak kurulmakla birlikte, uluslararası kuruluşlara tanıtılmış bulunmaktadır. Kalıcı nitelikli bir yapıya kavuşması öngörülen anılan komitenin çalışmaları, esasen 1997 başlarında ABD insiyatifiyle oluşturulan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi/SECI faaliyetleri ile başlatılmıştır. Balkan ülkelerinde karşılaşılan yetersiz altyapının, bölgeye yönelik mal, hizmet ve sermaye akışını engellediği görüşünden hareketle ortaya çıkarılan dokuz ayrı SECI projesi ile ilgili ulusal ve uluslararası faaliyetler, TURKPRO aracılığı ile zamanında ve yeterli ölçüde izlenmektedir. Ticareti ve Taşımacılığı Kolaylaştırma Komitelerinin görev talimatları arasında, ticaret ve taşımaya ilişkin kolaylıklar, yasal mevzuat ve eğitim çalışmaları üç ana hedefi oluşturmaktadır. Kaldı ki, Birleşmiş Milletler bünyesindeki üç ayrı organizasyonun (UNCTAD, BM/AEK ve ITC/ Uluslar arası Haberleşme Merkezi) koordineli bir programı ile yeniden ele alınan Ticari Kolaylıklar ve Etkinlikler sonuçta daha entegre ve liberal bir global dünya ekonomisinin oluşumunda enstrüman olarak kullanılmaktadır.

3 II. TİCARET NOKTALARI Uluslararası ticaretin üçte ikisini gerçekleştiren bölgede çalışmalarını sürdüren BM/AEK in asıl işlevini, ticari kolaylıklarla ilgili standart ve tavsiyeler konusunda kağıt belge ve otomasyon prosedürünün azaltılması, ITC nin işlevini, ticari bilgi, eğitim ve programlarının geliştirilmesi, UNCTAD ın işlevini ise bahsi geçen iki kuruluşun ürün leri ile ilgili mekanizma ve yardım temini oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkeler tarafından yıllardır sürdürülen Ulusal Komite faaliyetleri arasında, Bilgi Çağı nın oluşturduğu yeni anlayışa uygun olarak eşyaların kapıdan kapıya hızlı, güvenilir ve düşük maliyetle taşınmaları için gereken lojistik desteğin yerine getirilmesini içeren basitleştirme çalışmaları Trade Facilitation bulunmaktadır. Ticarette etkinliği (Trade Efficiency) konu edinen UNCTAD da bu amaç için kurulan Merkez bünyesinde sürdürülen pratik çalışmalarda KOBİ lerin, dış ticaret işlemlerini yürütmelerini sağlayıcı Ticaret Noktaları misyonu Global Ticaret Noktaları Ağı (GTPNet) ile gerçekleştirilmektedir. KOBİ lerin ihraç malının tabi olacağı gümrük ve diğer vergileri önceden alıcıdan tahsili ile gerçekleşen One- Stop Shopping kapsamında işlemlerin yürütüleceği Milli Ticaret Noktaları, Ulusal Komitelerin de hedefleri arasında bulunmaktadır. III. BM/AEK TAVSİYE KARARLARI Gerek dış ticaret ve taşımacılıkta kullanılan konvansiyonel prosedür ve belgelerin (faks, telefon, sipariş formu, fatura, irsaliye, teslim belgesi) basitleştirilmesi, gerek elektronik ortamda derlenmesi, sunumu, iletimi ve işletimini içeren otomasyon teknolojilerinin maliyetlerinin giderek düşmesi sayesinde, eski prosedürlerle yürütülen işlemlere sarfedilen süre ve çeşitli ödemelerde (APS dahil) tasarruf sağlanmaktadır. Bilgi ve haberleşme teknolojisi imkanlarından yararlanılarak geleneksel belgelerde çoğu kez tekrar eden bilgilerin ayıklanması ve bürokrasi/ kırtasiyeciliğin önlenerek, mal dağıtımının kolaylaştırılması ile rekabet ve istihdamın yüksek katma değerli yeni mal ve kesintisiz hizmet türlerine kaydığı ve bu yolla artan istihdamın ekonomik refah ve büyümeyi sağladığı görülmektedir. Ulusal PRO Komitelerin çalışma programlarına yansıtıldığı bilinen ülkelerin prosedür ve data gereksiniminin ulusal ve uluslararası bazda oluşumunun, standart hale getirilerek rasyonelleştirilmesi ile ilgili Eylem Planları çerçevesinde (beş adedi ISO standardı), 26 adet CEFACT Ticari Kolaylıklar Tavsiye Kararları bulunmaktadır. Anılan Kararların 24 adedi kağıt belgelerin, 2 adedi ise EDI mesajlı otomasyonun basitleştirilmesini içermektedir. İhracatta kullanılan belgelerin maliyetini yüzde 70 oranında azaltmayı hedefleyen ve bünyesinde 155 standart mesaj barındıran UN/EDIFACT den önce gerçekleştirilmesi gereken The UN Layout Key for Documents and UN/LOCODE ulusal mevzuatlara uygun kullanımıyla gereken esnekliğe sahip master formu içermekte ve pek çok ülke bu formatı esas alan sistemlerini alignment uygulama alanına koymuş bulunmaktadır. Diğer taraftan, kuruluşların işbirliği yapmadığı ortamda birbirleriyle etkileşimde interactive bulunmayan geleneksel Non-aligned işlem maliyetinin halihazır toplam maliyetin yüzde 10 unu içermesi ticari kolaylık önlemlerinin benimsenmesini kolaylaştırmaktadır. Uygulamayı pratik hale getiren Uluslararası Model Format / UN Layout Key, veri ve kodlama sistemlerine uygun olarak ihracatta kullanılan belgelerin birbirleriyle uyumlu seriler halinde oluşumunu ve uluslararası işlemlere uyarlanmasını kolaylaştırmaktadır. Ticari dokümanların kodlanması halinde, gerekli bilgilerin işlenmesinin ekonomik ve hızlı bir şekilde mümkün olduğuna dair 1 nolu tavsiye kararı ve kodların konumuna ilişkin Location of Codes 2 nolu tavsiye kararı çerçevesinde, 1973 yılında Layout Key in oluşumu sağlanmıştır. UN/Layout Key de, kullanımında görülen esneklik nedeniyle 1981 yılında yapılan çalışmalar sonucunda bir değişiklik yapılmamış, ancak data elemanlarının standardizasyonunu açıklayıcı bir not ve terminoloji söz konusu forma ilave edilmiştir.

4 AB kapsamındaki taşımacılıkta kullanılan Tek İdari Belge nin (Single Administration Document/SAD) UN Layout Key ile sonuçlandırılacak basitleştirme işlemlerine uygun çözümü getirmesi, globallaşme sürecine de katkıda bulunmakta, mal taşımacılığında bilgisayarlı veri kullanımının; firmaların gelişmiş ülkelerdeki ticari partnerleriyle temasa geçmelerini ve işlemlerini sonuçlandırmalarını kolaylaştırdığı bilinmektedir. Uluslararası platformda GATS 2000 yaklaşımı içerisinde yeniden ele alınan hizmet sektörü kapsamında, Avrupa taşımacılık sektörünü içeren EDIFACT mesajları (IFTM/ International Forwarding and Transport Message) taşımacılığın yapıldığı taşıma moduna bağlı olarak seçilmektedir. Layout Key sisteminin kabulünden sonra otomatik veri işleme (automatic data processing/ ADP) ve data transmisyonlarında ortaya çıkan bilgi yoğun teknolojik gelişmeler, anılan sistemin geleneksel yöntemlere olduğu kadar ADP ye de uygun olduğunu göstermiştir. IV. KOBİ LERİN ULUSLARARASI TİCARETE YÖNLENDİRİLMELERİ Öte yandan, başarılı dış ticaret politikalarının oluşturulmasında gerekli bilgi/belgelerin sadeleştirilmesi ve bu bilgilerin bazı hallerde elektronik transmisyonla daha kısa sürede temini, piyasa analizlerinin sağlıklı yapılabilmesini, KOBİ lerin dünya pazarlarına sunum kapasitelerini artırmasını ve onların giderek karmaşık hale gelen uluslararası ticaret prosedürünü kolaylıkla yürütmelerini sağlamaktadır. Günümüzde bilgiye ulaşımda sorun bulunmamakta, ancak bilgiyi sınıflandırarak kullanılır hale getirmekte zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu itibarla, emek ve sermaye faktörlerinden ziyade Bilgi Girdisi, yatırım yapılması gereken bir konumda bulunmaktadır. Bilgi yoğun elektronik uygulamaların özellikle banka ve borsa işlemlerinde yoğun kullanımıyla, ticari alanda kaliteli bilgi talebi, mesafe, zaman/mekan kavramlarının vazgeçilmez ağırlığının azalması ile daha da artmış bulunmaktadır. Geleneksel yöntemlerle yürütülen ticari temaslarda karşılaşılan bilgi eksikliği ve bürokratik işlemlerin fazlalığının yanında bilgiye zamanında erişilememesi ile yetersiz pazarlama, depolama ile tanıtımın optimal koşullarda yapılamaması, özellikle KOBİ lerin ihracat imkanlarını rasyonel olarak değerlendirememelerine yol açmaktadır. Bu konuda saptanacak ulusal ticari stratejiler bağlamında, başta gümrük ve taşıma olmak üzere, gerekli alt yapı ve örgütlenmenin hızla oluşturularak küresel ekonomik politika ve uygulamalara uyumlu hale getirilmesi ön şart olarak ortaya çıkmaktadır. V. GLOBAL BİLGİ TOPLUMU Doğru zamanda ve doğru yöntemlerle bilgiyi derlemek, çözümlemek ve bu bilgilere dayanarak, insan ve sermaye kaynaklarını israf etmeden kullanmak, niteliği ve etkinliği artan birey/örgüte, yeni gelişmeler karşısında anında bilgilenme olanağını sağlamak, kaynak kullanımındaki verimliliği artırmaktadır. Ülke ve firma ölçeğinde bilgilerin toplanması, depolanması, sistemleştirilmesi ve kullanılır hale getirilmesini sağlayacak sistemler ve kadrolarla Global Bilgi Altyapısına (GII) erişim kısa zamanda gerçekleştirilecek ve bu şekilde Global Bilgi Toplumu (GIS) ve On-line Devlet kavramının içeriği oluşturulacaktır. Hizmet Ticareti Genel Anlaşması GATS görüşmelerinde ele alındığı üzere, ülkelerin haberleşme altyapılarını serbestleştirmeleri, kişisel erişim yerine Ticaret Noktalarında olduğu gibi toplu erişim imkanını oluşturmakta, bu da üretici yerine tüketici tercihleri ile oluşan bilgi içerikli yeni piyasa ve rekabet koşullarını yaratmaktadır. Ticari belgelerin analizi sonucunda, internet üzerinden yapılacak elektronik ticaretin oluşturacağı yeni fırsatların, bilgi ve iletişim maliyetlerini düşürmek suretiyle dış pazarlara giriş ve rekabet imkanlarını artırması amaçlanmaktadır. Elektronik değişime tabi mal ve hizmetlerin çeşitlenmesi, kalitenin yükselerek maliyetin düşmesine ve bu şekilde üretim/istihdamda oluşacak artışlar da, ekonomik büyümeye katkıda bulunacaktır.

5 VI. TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASININ TEMEL UNSURLARI Uluslararası Ticari Kolaylıklar, kişilere, firmalara ve ülkelere göre farklı anlamlar da ifade edebilmektedir. Halbuki EDI yi içeren elektronik ticaret, bilgisayarlı otomasyon ve veri elemanlarının azaltılması, kolaylıklar stratejisinin ancak bir parçasını oluşturabilmekte ve bu konuda saptanacak faaliyetler zincirine sadece bir yönden bağlanmaktadır. Ticari prosedürlerin, bilgi ve belge akışının sistematik rasyonalizasyonunu içeren ticari kolaylıklarla, dış ticarette etkinlik ve şeffaflık amaçlanmaktadır. Ticari işlem ve prosedürler, taşımacılık, teslimat ve ödemeler konusunda veri toplama, sunum, iletim ve işletimle ilgili faaliyetleri içeren uygulama ve formaliteleri kapsamaktadır. Global pazarda mal alım ve satımının yerel pazarlarda olduğu gibi rahatça yapılabilmesi, uluslararası ticari prosedürlerin adaptasyon ve deregülasyonunu gerektirmektedir. Ticari kolaylıklar şemsiyesi altında, gümrük kontrol ve ticari firma gereksinimlerinin yanı sıra, aşağıdaki faaliyetler de bulunmaktadır. - Bilgi ve belge akışının sistematik bir biçimde basitleştirilmesi, - Mevcut ihtiyaçlara uygun, firmaların yararına, açık ve etkin ticari yöntemlerin seçilmesi, - Ana veriler için gereken bilgilerin sınırlandırılarak hataların azaltılması ve/veya giderilmesi, - Önlenemeyen resmi kontrollerin yol açtığı gecikmenin asgariye indirilmesi. Ticari kolaylıklar, bir prosedürün amacını ve gereksinimini analiz edilerek başlatılmakta ve evrimci bir perspektifle, gereksiz uygulamalar ortadan kaldırılırken, geri kalanların maliyetlerin azaltılması ilkesi çerçevesinde basitleştirilmesiyle oluşturulmaktadır. Bu çalışmalar daha ileri düzeyde ekonomik faaliyetlerle doğrudan ilgilidir. Her ülkede öncelikle önem verilen konular arasında, müşteriye hizmet ve karlılık ilkesine uygun olarak, yerel firmaların dış piyasalarda başarılı bir şekilde rekabet etmesi ile yeni pazar ve kaliteli ürün imkanlarının belirlenmesi gelmekte, bunun için de, serbest ticaret prensiplerine uyumlu, etkin ticari yöntemlerin geçerli olması gerekmektedir. Ayrıca; - Külfet ve gereksiz maliyetlerin azaltılması, - En iyi uygulamanın ( paperless işlem yerine paper-free ) özendirilmesi, - Aracıların (toptancı-perakendeci) önemini azaltarak, alıcı ve satıcının işlemleri doğrudan takibinin sağlanması, - Ticari partnerler ile güçlü temasların yapılması, - Ticari işlemlerde daha fazla işbirliği, - Uluslararası standartların kullanımında en optimal uygulamanın sağlanması, - Ulusal mevzuatta (ekonomik, mali, hukuki) yeni düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Nispeten önemsiz miktarlarda yapılan dış ticaret faaliyetleri olarak da, zaman zaman yanlış algılanan ticari kolaylıklar, son zamanlarda dört yeni oluşumla değişik bir görünüm kazanmıştır. Firmaların iş uygulamalarının entegrasyonu, mal, aksam ve parçaların global arzı, elektronik ticaret tekniklerinin sunumu, hükümetlerin gereksiz kontrollerden kaçınmalarıyla oluşacak rol değişikliğinde karşılaşılan gelişmeler, tüm ticari prosedürlerin yeniden gözden geçirilmesine yol açmaktadır.

6 Ticari ve idari yönetimler, artan etkinlik, azalan maliyet ve müşteri memnuniyeti hizmetinden haberdar bulunmakta ve uluslararası standartları müştereken kullanan iç/dış uygulamaların kabulü ile bunların bütünlük içerisinde gerçekleştirilebileceğini planlamaktadırlar. Ticari yöntemlerde önemli ölçülerde yapılacak değişiklikler, beraberinde yeni ulaşım hatları ve bilgi teknolojisindeki son uygulamaları getirerek yeni pazarların ve ürünlerin bulunmasına yol açmakta, ayrıca yıllık 75 milyar ABD Doları tutarında potansiyel bir tasarruf imkanı doğurmaktadır. Ayrıca, uluslararası ticaretin gereğinden fazla karmaşık yapısına bağlı olarak kaybolan fırsatların (Lost Opportunity) tam olarak değerini saptamak mümkün görülmemektedir. Bu olgu, KOBİ leri, dış ticareti henüz düşünmekten bile alıkoyacak boyutlarda gelişme göstermektedir. İhracatçı kârında yüzde artış yerine, düşük portföylü işlemleri yürüten küçük firmaların kârları, uygulamada karşılaşılan çözümsüzlükler yüzünden eriyip gidebilmektedir. Kanımızca ticari belgelerde kolaylık ve etkinlik önlemleri aynı zamanda elektronik ortamda yapılacak ticari işlemlerin de alt yapısını oluşturmaktadır. Başta sipariş formu, sözleşme, fatura, gümrük beyannamesi, sigorta belgeleri olmak üzere ticari, mali, sigorta ve taşımacılık konularını içeren dış ticarete ait 37 adet yasal belgenin standart hale getirilebilmesinin, ancak kuruluşlar arasında yapılacak koordineli ve çok kapsamlı faaliyetler sonucunda gerçekleşebileceği düşünülmektedir. Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanununda fatura, şekle bağlı bulunmamakta ve özellikle satış sözleşmelerinde dış ticaretle uğraşan alıcı ve satıcı firmaların, gider ve risklerinin net bir şekilde ayrımını yapmadıkları görülmektedir. Bu yüzden tarafların hak ve yükümlülüklerinin sınırlarını saptayan INCOTERMS 1990 teslim şartı kurallarının yer almadığı belgelerle yapılan ticari işlemlerle ilgili ciddi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin, TIR taşıtlarıyla yapılan taşımacılık esnasında, kaza nedeniyle mallarda bir hasarla karşılaşıldığında, ALICI, sözleşmenin DDU (Delivered Duty Unpaid/gümrük resim ve harçları ödenmeden teslim) koşullarında yapıldığını öne sürerek malın kendisine yeniden gönderilmesini, tüm zararın satıcı tarafından üstlenilmesini talep edebilmektedir. VII. ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Türkiye nin de kaçınılmaz olarak uyum sağlamak zorunda olduğu günümüz teknolojik gelişmeleri karşısında ticari hayatın (sanal dahil) sağlam bir temelde küreselleşmesi paralelinde, ticari işlemlerin basitleştirilmesi (öncelikle az kağıtlı olmak üzere kağıtsız ticaret altyapısının geliştirilmesi) küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu stratejik değişime daha fazla katılmaları ve yarar sağlamaları, iş akışında katma değer yaratmayan işlemlerin nötralize edilmesi hedef alındığında, bundan böyle fazla zaman kaybedilmeden devlet, iş dünyası ve akademik kuruluşların eşgüdümlü faaliyetler sergileyeceği ulusal bir dış ticaret stratejisinin oluşturulması zorunlu görülmektedir. Globalleşme ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin katma değer zincirine dahil edilmesi doğrultusunda, firmalarımızın ülkemizde basitleştirilmiş ve uluslararası platformlarda geçerli yöntem ve uygulamaları baz almaları gerekmektedir. Dış ticaret işlemlerinin bütünlük içerisinde basitleştirilmesi ile işlem süre ve maliyetlerinin düşürülmesinde modern teknolojiden yararlanılması, ancak ulusal ve uluslararası düzeyde uzlaşıyı (konsensus) içeren ortak bir Eylem Planı çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Henüz böyle bir çalışma başlatılamadığı için, uluslararası kuruluşlarca (DTÖ, Dünya Bankası, UNCTAD, BM/AEK, ICC, OECD, ITU, ISO) sürdürülen ve yukarıda belirtilen konuların ele alındığı çeşitli teknik projelerle, ulusal bazda yürütülen KAMU-NET, TÜENA ve MERNİS gibi oluşumlar, ne yazık ki Türkiye de bütünlük içerisinde değerlendirilememekte, bu sebeple bu tür faaliyetlerin ancak bir kısmı (kısmen ve eşgüdümsüz olarak) izlenmeye çalışılmaktadır.

7 Yeniden yapılandırılacak bir fiber optik geniş bantlı haberleşme altyapısına dayalı dış ticaret ve rekabet sistemlerinin katkısıyla oluşturulacak dış ticarete konu tarafların, eşgüdümlü bir şekilde muhtelif pilot projelerin ele alınacağı Eylem Planları dahilinde başlatacakları faaliyetler sonucunda; şu sıralarda ülkemizde gereğince izlenemediği bildirilen, ancak uluslararası bazda diğer ülkelerin katılımları ile sürdürülen AB/ACTS, SEMPER, G7, GIP, UNCTAD/ACIS, v.b. gibi teknik projeler ve ayrıca firmalarımızca adapte edilmesi gereken Quick Response, Just in Time, BPR, CALS (Continuous Acquition Life Cycle Support) ve Multimedia (Video Konferanslar) gibi yönetim tekniklerinin yeterince değerlendirilebileceği düşünülmektedir.

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI UZMANLIK TEZİ Sevin SEVİNÇ ÜNSAL Ankara - 2007 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.....i

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin doğası da köklü bir şekilde

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLEME

ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLEME Hamdi Demir ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLEME GİRİŞ Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ticaretin ve ticari faaliyetlerin mahiyetini ve yapısını değiştirecek potansiyeldedir. Bankacılık ve finans sektörü

Detaylı

YAYıN NO: istanbul 2004-27 TicARET. ODASı

YAYıN NO: istanbul 2004-27 TicARET. ODASı YAYıN NO: istanbul 2004-27 TicARET ODASı İŞLETME YÖNETİMİNDE VENİ EĞİLİMLER DİZ Sİ İSTANBUL TjCAREt ODASI SORULARLA E-TİCARET, E-İŞ Hazırlayan Nuray Korlcmaz Biigi ve Dol

Detaylı

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER - ÖNSÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GĠRĠġ... - I.1. ELEKTRONĠK TĠCARET (E-TĠCARET) NEDĠR?... - I.2. E-TĠCARETĠN GELĠġĠMĠNĠN TARĠHSEL BOYUTU... - II. E-TĠCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TĠCARET ĠÇĠN

Detaylı

BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER. 42. Nasıl İhracatçı Olunur?

BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER. 42. Nasıl İhracatçı Olunur? BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 42. Nasıl İhracatçı Olunur? 6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliği'nin 4. maddesinin (e) bendine göre, ihraç edeceği mala göre

Detaylı

T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI

T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARET TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARETİN GELİŞİMİ VE İŞLETMEDEN TÜKETİCİYE

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM E-DÖNÜŞÜM. 2.1. BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve E-DÖNÜŞÜM

İKİNCİ BÖLÜM E-DÖNÜŞÜM. 2.1. BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve E-DÖNÜŞÜM 865 İKİNCİ BÖLÜM E-DÖNÜŞÜM 2.1. BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve E-DÖNÜŞÜM Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal hayatın her alanını ve toplumun tüm kesimlerini çeşitli yönlerden

Detaylı

Yeni Ekonomide Elektronik Ticaret ve Türkiye de Elektronik Ticaretin Boyutu ve Vergilendirilmesi. Deniz Dilara Dereli. İstanbul Kültür Üniversitesi

Yeni Ekonomide Elektronik Ticaret ve Türkiye de Elektronik Ticaretin Boyutu ve Vergilendirilmesi. Deniz Dilara Dereli. İstanbul Kültür Üniversitesi Dereli Yeni Ekonomide Elektronik Ticaret ve Türkiye de Elektronik Ticaretin Boyutu ve Vergilendirilmesi Yeni Ekonomide Elektronik Ticaret ve Türkiye de Elektronik Ticaretin Boyutu ve Vergilendirilmesi

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU 09 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2010 09 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. 2 T.C. ULAŞTIRMA

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI TİCARETTE ARZ ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ, ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE UZMANLIK TEZİ ADEM YAZICI

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI TİCARETTE ARZ ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ, ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE UZMANLIK TEZİ ADEM YAZICI T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI TİCARETTE ARZ ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ, ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE UZMANLIK TEZİ ADEM YAZICI AB UZMAN YARDIMCISI ANKARA - 2007 İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Özet...4

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Performans Programı 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BAKAN SUNUŞU Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

AKDENİZ ÜLKELERİ ARASINDA OLUŞTURULAN ELEKTRONİK GIDA PAZARI PROJESİNİN UYGULANMASINI ENGELLEYEN UNSURLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AKDENİZ ÜLKELERİ ARASINDA OLUŞTURULAN ELEKTRONİK GIDA PAZARI PROJESİNİN UYGULANMASINI ENGELLEYEN UNSURLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AKDENİZ ÜLKELERİ ARASINDA OLUŞTURULAN ELEKTRONİK GIDA PAZARI PROJESİNİN UYGULANMASINI ENGELLEYEN UNSURLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Nur Ersun* Kahraman Arslan** Özet Internet üzerinden pazarlama faaliyetlerinin

Detaylı

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 ISBN: 978-605-137-211-2 TOBB Yayın Sıra No: 2012/179 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : +90 (312)

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i ii Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri ile vatandaşlarımızın çeşitlenen talepleri, özellikle bürokratik

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİSEL BOYUTU

ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİSEL BOYUTU ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİSEL BOYUTU Prof.Dr.Cüneyt Binatlı I. Giriş Yirminci yüzyılın son çeyreğinde ivme kazanan ve yirmi birinci yüzyıla damgasını vuracak olan iletişim olanaklarının gelişmesi pek çok

Detaylı

KOBİLER VE ELEKTRONİK TİCARET: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ

KOBİLER VE ELEKTRONİK TİCARET: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI PAZARLAMA BİLİM DALI KOBİLER VE ELEKTRONİK TİCARET: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi Tezi Hazırlayan: Samet KAŞIK

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI T.C. PERFORMANS PROGRAMI GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 Strateji

Detaylı

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÖZET Halil ELİBOL * Burcu KESİCİ İnsanlığın gördüğü en hızlı değişim süreçlerinden birisinin tam ortasındayız. Daha birkaç yıl öncesine kadar bilgi teknolojilerinden

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKİYE DEKİ İLK 1.000 BÜYÜK İŞLETME İÇİN İŞLETMELER ARASI ELEKTRONİK TİCARETİN (B2B) DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE ÖNERİLER ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı