Dünya da ve Türkiye de Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünya da ve Türkiye de Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar"

Transkript

1 Dünya da ve Türkiye de Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Istanbul Ağustos 213

2 Hazırlayan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Strateji veiş Geliştirme Müşavirliği Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 5174 sayılı Kanun un 58. maddesi kapsamında Türk özel sektörünün küresel ekonomiye yüksek katma değerli entegrasyonuna ilişkin faaliyetlerini sürdüren bir iş dünyası kuruluşudur. Bu çalışma ile ilgili olan/olmayan her türlü resmi yazışma için adres aşağıdaki gibidir. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) TOBB Plaza Harman Sokak No: Esentepe/Şişli/ İstanbul-Türkiye Telefon: (+9) (212) Faks : (+9) (212) E-posta: Türk şirketlerinin yurtdışı yatırımlarına faydalı olacak bilgiler için Ekonomi Bakanlığı ve DEİK işbirliğiyle hazırlanan adresini ziyaret edebilirsiniz. YASAL UYARI Bu çalışmadan yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanununun 35 inci maddesinde öngörülen şartlara uyulmalıdır. DEİK Genel Sekreterliği nin yazılı izni alınmaksızın çoğaltılamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz. Her hakkı saklıdır Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 213 Bu raporda yer alan bilgiler Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. Bununla beraber, bu çalışmada kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda DEİK üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan veya manevi zararlardan dolayı DEİK hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3 İÇİNDEKİLER Yurtdışı Yatırımların Tarihsel Arka Planı ve Kapsamı Yurtdışı Yatırımlardaki Tırmanış ve Nedenleri Dünyada Yurtdışı Yatırımlar ve Trendler Yeni Oyuncular: Gelişmekte Olan Ülkelerin Yurtdışı Yatırımları 5 Türkiye ve Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar 3

4 İÇİNDEKİLER Yurtdışı Yatırımların Tarihsel Arka Planı ve Kapsamı Yurtdışı Yatırımlardaki Tırmanış ve Nedenleri Dünyada Yurtdışı Yatırımlar ve Trendler Yeni Oyuncular: Gelişmekte Olan Ülkelerin Yurtdışı Yatırımları Türkiye ve Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar 4

5 Yurtdışı Yatırımların Tarihsel Arka Planı ve Kapsamı Yurtdışı Yatırımlar küresel ekonomide yeni ortaya çıkmış bir olgu değildir 1. Dalga( / ); Emperyalizmin etkisi, Ulusçu anlayışa geri dönüş ve ticaretin 187 seviyelerine gerilemesi 2. Dalga( ); Ticaretin tekrar toparlanması, Ticaretin serbestleştirilmesi 3. Dalga( ) Gelişmekte olan ülkelerin dünya pazarlarına girmesi, Üretim ve hizmet sektörünün yükselişi English-East India Company Smoot-Hawley Tariff Act Hudson s Bay Company (IMF) Uluslararası Para Fonu (OECD) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 1961 Avrupa Birliği s s 1555 Muscovy Trading Company 1 Milyon Dutch East India Company 18. ve 19.Yüzyıllar- Sanayi Devrimi 1944 Bretton Woods Sistemi 1947 (GATT) Gümrük Tarifeleri Ve Ticareti Genel Anlaşması Hizmet ihracatı/dünya GSYİH'sı Yabancı sermaye stok miktarı/gelişmekte olan ülkeler GSYİH'sı Amerika'ya göç eden kişi sayısı(on yıllık) 1971 Dünya Ekonomik Forumu 1964 (UNCTAD) Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı 1995 (WTO) Dünya Ticaret Örgütü 35% 3% 25% 2% % % 5% Dalga Gerileme 2. Dalga 3. Dalga % 5

6 Yurtdışı Yatırımların Tarihsel Arka Planı ve Kapsamı Ülkelerin ve bu ülkelerin özel sektörlerinin küresel ekonomiye entegrasyon süreçleri derinleştikçe ortaya çıkmış bir olgudur. Ekonomik Kalkınma ve Gelişme Süreci Emekleme Dönemi Kalkış ve Olgunlaşma Dönemi Dış Yatırımcı, lider şirketlere sahip Olgunluk ve Oyunkuruculuk Dönemi Teknoloji Üreten, İnnovatif 7 8 Derinlik Tarıma dayalı Sanayi gücü düşük Yabancı Yatırım Çekebilen Hizmetler Sektörü Gelişmiş Net İhracatçı Yatırım Çeken ve yapan Hizmetlerde merkez Finansal açıdan derin 1 2 İhracatçı Az Gelişmiş Gelişmekte Gelişmiş Orta-Gelir Tuzağı Zaman 6

7 Yurtdışı Yatırımların Tarihsel Arka Planı ve Kapsamı Yurtdışı Doğrudan Yatırımların tanım ve kategorizasyonunda zorluk çekilmekte ve diğer yatırım çeşitleriyle karıştırılmaktadır. YURTDIŞI YATIRIMLAR Reexport Bilişim Lojistik İhracat Finansman Ticaret Hizmetler Turizm Yatırımlar Eğitim YDMH Dış Yatırımlar Yabancı Yatırımlar Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar (Foreign Direct Investments) Portfolyo Yatırımlar (Portfolio Investments) Kalıcı bir menfaat kurma amacıyla bir ülkede yerleşik şirketlerin başka bir ülkede sıfırdan bir şirket kurarak veya halihazırda bulunan bir şirketin öz sermayesine %1 dan fazla bir payla ortak olması yoluyla yaptığı uzun vadeli yatırımlardır. Doğrudan Yurtdışı yatırımlar 2 şekilde ölçülmektedir; Stok: Bir ülkede yerleşik şirketlerin diğer ülke ekonomilerinde sahip olduğu sermaye ve rezervlerin bütünüdür. Akım: Bir dönem içerisinde gerçekleşen doğrudan dış yatırımların toplam değerini ifade eder. Bir ülkede yerleşik şirketlerin başka bir ülkedeki şirketlerin %1 dan daha az bir payla borcuna veya öz sermayesine ortak olması yoluyla gerçekleştirilen yatırımlardır. İthalat 3. Ülkeler Diğer Yatırımlar Ticari Krediler: İhracatçıların yurt dışındaki alıcı firmalara verdikleri, ithalatçıların ise yurtdışındaki ihracatçı firmalardan sağladıkları malın bedelinin fiili ithalattan sonra vadeli ödenmesi şekliyle sağlanan kredilerin stoklarıdır. Krediler: Bir sözleşmeye bağlı olarak belirlenen vadelerde anapara ile faiz ödemeleri gerçekleştirilen nakit fon bakiyelerinden oluşur. Mevduatlar: Bankalar nezdindeki yabancı para ve Türk lirası fon stoklarını gösterir. 7

8 Yurtdışı Yatırımların Tarihsel Arka Planı ve Kapsamı Ülkeler arasındaki hesaplama yöntemleri ve yurtdışı yatırım tanımlamaları farklılık gösterdiğinden, Yurtdışı Doğrudan Yatırımların ölçümünde hata payı fazla olmaktadır UNCTAD ve diğer uluslararası organizasyonlar (özellikle gelişmekte olan ülkelerle) veri toplama yöntemlerini ve tanımlamaları standardize ederek, hesaplama farklılıklarını minimize etmeye çalışmaktadır Yurtdışı Doğrudan Yatırım hesaplamalarında ülkeden ülkeye değişen metodoloji farklılığı ve baz alınan farklı kur değerleri Farkın Nedenleri 2 Yatırım kaynakları ve metotlarının farklılığı. Yatırımcı ve yatırım alan kurumların hisse değişimi, devlet kredileri ve desteklerinin hesaplamalarının gerçek değerleriyle yansıyamaması Hesaplarda, yurtdışı yatırım ile portföy yatırımlarının ve sıcak para akışlarının ayrımının net olarak yapılamaması Kaynak: UNCTAD ve WIR (213)

9 İÇİNDEKİLER Yurtdışı Yatırımların Tarihsel Arka Planı ve Kapsamı Yurtdışı Yatırımlardaki Tırmanış ve Nedenleri Dünyada Yurtdışı Yatırımlar ve Trendler Yeni Oyuncular: Gelişmekte Olan Ülkelerin Yurtdışı Yatırımları Türkiye ve Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar 9

10 Yurtdışı Yatırımlardaki Tırmanış ve Nedenleri Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar öncelikli olarak şirketlerin uluslararası rekabet edebilirliklerini arttırmaktadır MARKA SATIN ALMA (Mergers and Acquisitions) SIFIRDAN YATIRIM (Greenfield Investment) Yeni Pazarlara Giriş Mevcut Pazarlarda Derinleşme Düşük Üretim Maliyeti Hammaddeye Erişim Ölçek büyütmek ve ciro/kârlılık artışı sağlamak Gümrük, navlun ve tarife dışı engellerin getirdiği maliyet ve operasyonel yüklerden kurtulma Belirli bir ölçek yaratmak Gelişmiş ülke pazarlarında düşen, gelişen ülkelerde ise artan kâr oranları Tek ya da sınırlı sayıda pazarda olmanın getirdiği risklerden sakınmak, portföy çeşitlenmesi Kârlılığı artırmak, yeni kabiliyetlere kavuşmak Dağıtım kanallarına sahip olmak Teknoloji transferi Güçlü sektörel odaklı ve az sayıdaki şirketlere yüksek güven Farklı pazarların farklı beklenti ve niteliklerine uygun üretim yapabilmek Kârlılığı artırmak / Rekabetçi olabilmek İşgücü, enerji, vergi maliyet avantajları ile küresel rekabet gücü yakalama Teşvikler Sürekli iş fırsatları yaratmak ve yenilemek Arz güvenliği / Sürdürülebilirlik Belirli sektörlerde kurulmuş büyük şirketlerin kısıtlı imkanları ve kaynakları Inovasyon ve gelişmişliğin evrilmesinde önemli bir kaynak 1

11 Yurtdışı Yatırımlardaki Tırmanış ve Nedenleri Şirketsel bu dönüşüm, önce endüstriyel ve daha sonra da makroekonomik kalkınma göstergelerine yansıyarak, yayılma etkisi göstermektedir ŞİRKET DÖNÜŞÜMÜ ENDÜSRİYEL DÖNÜŞÜM MAKROEKONOMİK DÖNÜŞÜM ULUSLARARASI REKABET EDEBİLİRLİĞİN ARTMASI A) Yeni Pazarlara Erişim CEMEX (Meksika) Çimento üreticisi uluslararası alımlar yoluyla üretim kapasitesini arttırıp dünyada 3. en büyük üretici haline gelmiştir. Haier (Çin): 199 larda uluslararası 1 bilgi merkezi, 6 dizayn birimi ve Endonezya, İran, Malezya, Filipinler ve Amerika da üretim tesisleri açarak 25 te Amerikan Maytag i ihalesine girdi. Lenovo (Çin) Acer (Taiwan): Amerikan ve Avrupa pazarlarını hedefleyerek kişisel bilgisayar pazarında dünyanın en büyük 3. ve 4. üreticisi konumuna geldiler. B) Verimlilik Artışı Güney Kore şirketlerinin %75 i komşu ülkelere yatırım yaparak maliyetlerini %2 düşürmüşlerdir. C) Doğal Kaynaklara Erişim CNPC (Çin) 25 yılında 4 milyar dolara PetroKazakhstan şirketini; Lukoil (Rusya) 2 milyar dolara Nelson Resources u almıştır. D) Stratejik Varlıklara Erişim Acer (Taiwan) stratejisinde gelişmiş ülkelerdeki alımlar ve ortaklıklara ağırlık vermiştir. KÜRESEL DEĞER ZİNCİRİNDE YÜKSELME A) Endüstriyel Rekabet edebilirlik Hindistan ın Bilişim Teknolojisi ve Yazılım merkezi haline gelmesi Çin in Telekom ekipmanı üreticisi haline gelmesi Taiwan ın Yarıİletken (semi-conductor) üretim merkezi haline gelmesi. Singapur un Biyoteknoloji merkezi haline gelmesi. B) Endüstriyel Yeniden Yapılanma Hong Kong, Singapur ve Taiwan hızlı bir biçimde emek-yoğun üretimlerini emeğin görece ucuz olduğu bölgelere kaydırarak ürün değer zincirinde daha yüksek katma değer odaklı üretime geçmişlerdir. Çin de benzer bir strateji izleyerek servis sektörüne odaklanmıştır. SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK BÜYÜME A) Finansal akışlar ve Ödemeler Dengesi 25 te Singapur Gayrisafi Milli Hasılasının %2 sini yurtdışı yatırımlarının gelirlerinden elde etmiştir. Güney Afrika şirketlerinin bazılarıingiltere de yatırım yapmış ve Londra Sermaye Piyasasından fazladan fon sağlayabilmişlerdir. Çin hükümeti bir taraftan Lenovo-IBM ve CNPC-PetroKazakhstan alımlarına destek verirken diğer taraftan da yurtdışı yatırım yapan şirketlere ortak olarak gelir elde etmektedir. B) Yurtiçi Yatırım Singapur un yurtdışı yatırımlarının ülkede yaratılan yeni katma değere 2 yıl gecikmeli de olsa pozitif katkıda bulunduğu yönünde araştırmalar mevcuttur. C) Uluslararası Ticaret Kore nin 23 te sınır ötesi şirketlerinin kendi arasında yaptığı ticaret, Kore ye 6,8 milyar dolarlık bir ticaret fazlası sağlamıştır D) İstihdam 1995 ve 2 yılları arasında Singapur un dış yatırımlarının 33.6 yeni iş yarattığı tespit edilmiştir 11

12 Yurtdışı Yatırımlardaki Tırmanış ve Nedenleri Yurtdışı Yatırımların ekonomik kalkınmaya katkısı birbirleriyle etkileşimli 4 temel süreç kanalıyla gerçekleşmektedir 1 Mali Kaynak UNCTAD 29 verilerine göre $4 milyar dolar olan Yurtdışı Yatırım Akımları, portföy yatırımları ve resmi yardımlara kıyasla ciddi bir sermaye girişi niteliğindedir. 2 Teknoloji ve Know-how Transferi Beceri transferi, teknoloji transferi ve yönetimsel know-how ın ülke ekonomisine pozitif yayılma etkisi olduğu düşünülmektedir. 3 İstihdam UNCTAD verilerine göre 28 de Çok Uluslu Şirketlerin sağladığı istihdam 1982 de 15 milyonken 28 de 77 milyona ulaşmıştır. 4 Küresel Ekonomiye Entegrasyon Yabancı BağlıŞirketler küresel ihracat pazarının 3 te 1 ine sahiptirler. Çok Uluslu Şirketler bulundukları ülkenin ihracatını yükseltmektedirler. 12

13 Yurtdışı Yatırımlardaki Tırmanış ve Nedenleri Tarihsel olarak Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar, 198 lerde başlayan neo-liberal ekonomik akımın etkisiyle dünya ticaretine paralel bir hızda artmıştır Milyar $ Dünya-Portfolyo Sermayesi, net Giriş (BoP, current US$) Dünya-Yurtdışı Doğrudan Yatırım, net Giriş (BoP, current US$) Dünya-Mal ve Servisler İhracatı (% of GDP) Dünya-Ticaret (% of GDP) Kaynak: UNTCADSTAT, WORLDBANK Hızla liberalleşen küresel ekonomide uluslararası ticaret ve yurtdışı yatırımların hacmi hem normatif hem de reel bazda artmıştır. 13

14 Yurtdışı Yatırımlardaki Tırmanış ve Nedenleri İletişim ve ulaştırma sektörlerindeki teknolojik gelişmelere bağlı olarak küreselleşme sürecinin gerekliliklerinden biri haline gelmiştir. 6 Artan Pazar Talebi Artan Ticaret Genişleyen Küresel Ekonomi Artan Finans Talebi Milyon Dünya-Internet Kullanıcıları Sayısı Dünya-Cep Telefonu Abone Sayısı Dünya-Telefon Hatları 2 Artan İletişim Talebi Artan Ulaşım Talebi Kaynak: Unescap Azalan Ekonomik Uzaklık Erişim ile Küçülen Dünya Bir at arabası veya Yelkenli Gemi nin Ortalama Hızı: 1 m.p.h Buharlı Tren: 65 m.p.h Buharlı Gemi: 36 m.p.h. 195 Pervaneli Uçak: 3-4 m.p.h. 196 Jet Motorlu Yolcu Uçakları: 5-7 m.p.h. 14

15 Yurtdışı Yatırımlardaki Tırmanış ve Nedenleri Devlet müdahaleci ve korumacı ekonomik kalkınma modelinin 198 lerde iflas etmesi ve Serbest Pazar İdeolojisi nin hızla yayılmasıyla Yurtdışı Yatırımların küresel ekonomideki rolü önem kazanmıştır Korumacı ve Devlet Müdahaleci 198 Sonrası Serbest Pazar Ekonomisi 2 Eski rejimi terk eden Tayvan, Singapur, Güney Kore, ve Hong Kong gibi ülkeler hızlı bir şekilde kalkınmışlardır. 1 Devlet Müdahaleci ve Korumacı Ekonomik Kalkınma programı yürüten ülkelerin ekonomileri iflas etmiş ve ekonomik krizlere sürüklenmişlerdir. 3 Eski rejimin öncüsü Sovyetler Birliği de yıkılmış ve bağımsızlığını ilan eden ülkeler liberal rejime geçtikten sonra hızla kalkınmışlardır. 15

16 Yurtdışı Yatırımlardaki Tırmanış ve Nedenleri Uluslararası güvence mekanizmalarının gelişmesi, uluslararası yatırım ortamını hızla geliştirerek yatırımların çeşitliliğini ve bölgesel kapsamını her geçen gün genişletmektedir. Dünyada İmzalanan (2-212) YKTK* ve Diğer Uluslararası Yatırım Anlaşmaları Bölgesel Serbest Ticaret Anlaşmaları ( ) Kaynak: UNTCAD, IIA Database Diğer IIA YKTK Kümülatif *YKTK: Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları Yatırım anlaşmaları, yabancı yatırımcılar ve doğrudan yurtdışı yatırımların hukuki çerçevesini oluşturmaktadır. Yatırım yapma özgürlüğü, ulusal muamele, kamulaştırma ve ulusallaştırma, transferler, gayrimenkule erişim, ihtilafların halli, nakit dışı sermayenin değerlenmesi, yabancı ülke vatandaşlarının istihdamı ve irtibat büroları gibi doğrudan yabancı yatırımların önemli ilkelerini de açıklamaktadır Bölgesel Ticaret Anlaşmaları, Yıllık (mal ve servis ticareti) Kümülatif Toplam Bölgesel Ticaret Anlaşmaları Kümülatif Aktif Bölgesel Ticaret Anlaşmaları Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü Sekreterliği

17 Yurtdışı Yatırımlardaki Tırmanış ve Nedenleri Ülkelerin oluşturdukları Yatırım Destekleme Ajansları da Yurtdışı Yatırımların artmasına katkıda bulunan nedenlerden birisidir. Yatırım Ajanslarının(IPA) Temel Fonksiyonları 1. Devlet ile olan ilişkilerde, onay alımlarında ve resmi engellerin aşılmasında rehberlik yapmak 2. Ülkenin imajını uluslararası arenada yatırımlar için çekici hale getirmek 3. Mevcut ve potansiyel yatırımcılara hizmet üretmek, karşılaştıkları sorunların çözümüne katkıda bulunmak 4. Ülkenin kalkınma planları ve yatırım fırsatlarını gözeterek yatırımcıları araştırmak ve yatırım ortamı yaratmak Ajans Sayısı Gelişmiş Ülkeler Gelişmekte Olan Ülkeler Yurtdışı Yatırım Milyar $ Yatırım Ajansları (IPA), son yıllarda ülkelerin Dış Yatırımlara verdiği önemin yansıması olarak hızla yaygınlaşmıştır 17

18 İÇİNDEKİLER Yurtdışı Yatırımların Tarihsel Arka Planı ve Kapsamı Yurtdışı Yatırımlardaki Tırmanış ve Nedenleri Dünyada Yurtdışı Yatırımlar ve Trendler Yeni Oyuncular: Gelişmekte Olan Ülkelerin Yurtdışı Yatırımları Türkiye ve Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar 18

19 Dünyada Yurtdışı Yatırımlar ve Trendler Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar küresel ekonomide hızla artmış ve 27 yılı itibariyle yaklaşık 2 trilyon dolar gibi rekor bir seviyeye ulaşmıştır. Yurtdışı Doğrudan Yatırım Akımları (Bölgesel), Milyar $ 25 2 Kaynak: UNCTAD ve WIR (213) ~ $2 trl. Bu yükselme 24 yılında başlamış ve hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler tarafından gerçekleştirilmiştir Küresel Ekonomik Krize bağlı olarak Yurtdışı Yatırım akımları 27 den itibaren azalmış fakat 21 yılı itibariyle tekrar yükselmeye başlamıştır. Yine de 212 toplam yurtdışı yatırım akışları kriz öncesi dönemin %32 altındadır Geçiş Gelişmekte Gelişmiş Yurtdışı Doğrudan Yatırım Akımlar, Milyar $ + 36% % Kaynak: UNCTAD ve WIR (213) 19

20 Dünyada Yurtdışı Yatırımlar ve Trendler Bu rekor yükselişte özel sermayeli şirketlerin gerçekleştirdikleri Birleşmeler ve Satın Almalar öncül olmuştur. Milyar $ 25 Birleşme-Satınalma ve Sıfırdan Yatırımlar Milyon USD Birleşmeler ve Satın Almalar 27 yılı itibariyle rekor seviyeye ulaşmıştır. Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar Toplam Değer ve Proje Sayısı (27-212) ,3 6,4 14,7 4,2 15,1 16 5,5 6, Birleşme&SA Değeri Sıfırdan Yatırım Değeri Birleşme&SA # Sıfırdan Yatırım # 13,6 5,4 Bin Sıfırdan Yatırımlar Satın Almalar ve Birleşmeler krizinden sonra sıfırdan yatırımların toplam yatırım içinde yüzdesel değeri artarken birleşmeler ve satın almalarda ciddi düşüşler gözlenmiştir. Kriz öncesi dönem istatistiklerine 212 sonu itibariyle henüz ulaşılamamıştır Kaynak: UNCTAD ve WIR (213) 2

21 Dünyada Yurtdışı Yatırımlar ve Trendler Küresel kriz, şirketlerin Yurtdışı Doğrudan Yatırımlarının bileşen kompozisyonunun da değişmesine neden olmuştur. Bileşenlerine göre Yurtdışı Yatırımlar Akımı (Milyar Dolar) 1 Kriz öncesinde şirketler yurtdışı yatırımlarında ağırlıklı olarak öz sermaye finansmanı kullanırken yurtdışı bağlı ortaklıklarından elde ettikleri karların artmasına bağlı olarak yeniden yatırılmış kazançlar kaynaklı yatırımlarını arttırmışlardır Özsermaye Yeniden Yatırılmış Kazançlar Diğer Sermaye Yurtdışı yatırımların artmasında büyük payı olan özel sermaye fonu şirketleri de krizden etkilenmiş, sponsor oldukları Satın Alma ve Birleşmelerin sayısı artsa da yatırım değerleri düşmüştür. Milyar $ Milyar $ Yurtdışı yatırımlarda görece yeni olan Hazine Varlık Fonları da(swfs) krizden etkilenmiş ve 21 yılında $26,5 milyar dolardan $1 milyar dolara düşse de 212 itibariyle tekrar yükselişe geçmiştir. % 2, Değer Küresel akımlardaki payı ,5 1,5 Kaynak: UNCTAD ve WIR (213) 21

22 Dünyada Yurtdışı Yatırımlar ve Trendler Dış yatırımlar ağırlıklı olarak hizmet sektörüne yoğunlaşmış fakat 27 den itibaren birincil sektörde ve imalat sanayinde de hızlı yükselmeler olmuştur. Genel olarak hizmet sektörleri yurtdışı yatırımlarda ağırlığını korumuştur. Krizden en belirgin şekilde etkilenen hizmet sektörü olmuştur. Fakat 21 dan sonra yükseliş trendine girmiştir. Buna karşılık hem imalat hem de birincil/ana mallar sektörüne yapılan yurtdışı yatırımlar 212 de azalmıştır. 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %,% 44,79% 45,49% ,57% 5,36% 53,25% 48,5% 48,47% 4,64% 42,17% 39,53% 42,% 38,81% 49,6% 48,63% 44,76% 43,58% 39,41% 4,75% 9,72% 9,79% 9,95% 12,71% 1,99% 14,49% 7,79% 7,47% 7,22% İmalat Sanayi Birincil Hizmet Birincil İmalat Sanayi Hizmet Kriz sonrasındaki dönemde imalat sanayindeki artış hızlanmış ve neredeyse yurtdışı yatırımların % 5 si imalat sanayisine yönelmiştir. Birincil/ana mallar sektörüne yatırımlar hız kesmiş,hizmet sektöründe ise ciddi düşüşler yaşanmıştır. % Dış Yatırımların Sektörel Kırılımı Birincil İmalat Sanayi Hizmet Kaynak: UNCTAD ve WIR (213) 22

23 Dünyada Yurtdışı Yatırımlar ve Trendler Tarihsel olarak yurtdışı yatırımlar gelişmiş ülkeler tarafından gerçekleştirilirken dinamikler hızla değişmektedir. Yurtdışı Yatırım Akımları (Bölgesel), Milyar $ Geçiş Ekonomileri % Gelişmekte olan Ekonomiler 5 Gelişmiş Ekonomiler Kaynak: UNCTAD ve WIR (213) Küresel kriz bütün ülkelerin yurtdışı yatırımlarını etkilese de kriz sonrasında özellikle gelişmekte olan ülkelere yatırımlar artmış ve 21 yılında, ilk defa gelişmekte olan ve geçiş ülkelerine yapılan yatırımların payı toplam yurtdışı yatırımların %52 sine ulaşmıştır. 23

24 Dünyada Yurtdışı Yatırımlar ve Trendler Gelişmekte olan ülkeler hem en çok yurtdışı yatırım çeken hem de en çok yurtdışı yatırım gerçekleştiren ülkeler sıralamasında hızla yükselmektedir. ABD(1) Çin(2) Çin, Hong Kong SAR(4) Brezily a(5) British Virgin Islands(7) Birleşik Krallık(1) Av ustraly a(6) Singapur(8) Rusy a Federasyonu(9) Kanada(12) Şili(17) Irlanda (32) Lüksemburg(18) İspany a(16) Hindistan(14) Yurtdışı Yatırım Akımları (Inflow) İlk-2 Ülke Sıralaması, (Milyar $) 3,3 22,9 29,3 11,4 27,8 22,1 27,7 26,8 25,5 36,1 51,1 65,3 66,6 64,9 62,7 62, ,3 56,7 55,9 51, ,4 41,4 74,6 96, ABD(1) Japony a(2) Çin(6) Çin, Hong Kong SAR(4) Birleşik Krallık(3) Almany a(11) Kanada(12) Rusy a(7) İsv içre(13) British Virgin Islands(1) Fransa (8) İsv eç(17) Güney Kore(16) Yurtdışı Doğrudan Yatırım Çıkışları (Outflow) İlk-2 Ülke Sıralaması, (Milyar $) İtaly a(9) Meksika (28) 25,5 12,1 37,1 33,4 28,1 32,9 28,9 66,9 52,1 53,9 49, ,3 47,3 3,3 42,3 52,2 59,5 53,6 84,2 74,6 83,9 71,4 66,8 95,8 17,6 122,2 16,6 396,6 34,4 Fransa(13) 25 38,5 Singapur(18) 23 26,2 Endonezy a(21) Kolombiy a(28) Kazakistan(27) Isv ec(38) 19,8 19,2 15,8 13,4 13,9 14 9,2 13,7 Şili (21) Norv eç(19) İrlanda (167) Lüksemburg (3) 21 2,3 18,9-4,2 17,2 9,1 2,8 25,3-5, 1, 15, 2, 25, - 4, 8, 12, 16, Kaynak: UNCTAD ve WIR (213) 24

25 Dünyada Yurtdışı Yatırımlar ve Trendler Gelişmekte olan ülkelere kayan Yurtdışı Yatırımlar 212 yılında da diğer gelişmekte olan ülkelerin de katkılarıyla artarak devam etmiştir. Gelişmiş Ülkelerin Yurtdışı Yatırımları Gelişmekte olan ve Geçiş Ekonomilerin Yurtdışı Yatırımları Gelişmiş Ekonomilere Gelişmekte olan Ekonomilere Geçiş Ekonomileri yılında gelişmekte olan ülkelerin yurtdışı yatırımlarının %63 ü gelişmekte olan ülkelere yapılmıştır. Yatırımların Bölgelere Dağılımı BRICS ülkelerinden çıkan Yurtdışı Yatırımların Bölgelere Dağılımı Afrika Latin Amerika Batı Asya Güney/Doğu Asya Geçiş Ekonomileri Afrika Latin Amerika Asıa Geçiş Ekonomileri 25

26 Dünyada Yurtdışı Yatırımlar ve Trendler Projeksiyonlara göre Yurtdışı Yatırımların 214 te $1,7 trilyon ve 215 te $1,8 trilyona ulaşması beklenmektedir. Yatırımcılar 214 ve 215 yılları için olumlu beklenti içerisindeler. USD Milyon UNCTAD Dünya Yatırım Projeksiyonu Gelişmekte olan ülkelerin yatırımlarının hız kesmesi, gelişmiş ve geçiş ekonomilerininse yatırımlarını ekonomilerin görece istikrara kavuşmasıyla birlikte hızlandırmaları beklenmektedir Küresel Ekonominin Canlanmasının Ana Koşulları Çok Uluslu Şirketler Yatırım Araştırması (World Bank) 4% 8 % 29% Kötümser 43% Ortalama 53% İyimser 5% Finansal Sektörün istikrara kavuşması Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarının devam etmesi. Gelişmiş ülkelerdeki teşvik programlarının sonuç vermesi Gelişmiş ülkelerdeki talebin canlanması 21% 4% 54% verileri 211 verilerine kıyasla iyimser bir yükselme sergilemesine rağmen küresel ekonomideki belirsizliğin etkisiyle Çok Uluslu Şirketlerin temkinli tutumlarını devam ettirecekleri beklenmektedir. 26

27 İÇİNDEKİLER Yurtdışı Yatırımların Tarihsel Arka Planı ve Kapsamı Yurtdışı Yatırımlardaki Tırmanış ve Nedenleri Dünyada Yurtdışı Yatırımlar ve Trendler Yeni Oyuncular: Gelişmekte Olan Ülkelerin Yurtdışı Yatırımları Türkiye ve Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar 27

28 Gelişmekte Olan Ülkelerin Yurtdışı Yatırımları Gelişmekte olan ülkelerin yabancı yatırımlara bakış açısı küresel ekonominin evrimiyle hızla değişmekte ve yurtdışı yatırımlar artık ülkeden sermaye çıkışı olarak görülmemektedir Gelişmekte olan ülkeler özellikle 199 lardan sonra daha global bir düzlemde küresel değer zincirine entegrasyon odaklı hükümet teşvikleriyle desteklenen dış yatırımlara yönelmişlerdir. 1. DALGA: ler 2. DALGA: ortaları 3. DALGA: 199 sonrası İthal ikameci ticari ilişkiler İhracat odaklı ticari ilişkiler Küresel Değer Zincirine Entegrasyon Hammadde ve Pazar Arayışı Ticaret ağlarının genişletilmesi İmalat Sektörü Ağırlıklı olarak Latin Amerika Bölgesel: İç pazara ve bölgedeki diğer kalkınmakta olan ülkelere yönelik Gelişmekte: Hammadde, Pazar ve ucuz işgücü Gelişmiş: Pazar ve küçük boyutlarda stratejik aktif / varlık genişlemesi Teknoloji, marka ve pazarlama kapasiteleri arttırma isteği Servis sektörleri (finans ve iş çözümleri) Ağırlıklı olarak Asya ülkeleri Bölge dışına açılım Aktif / varlık genişlemesi Pazar kontrolü ve pazar gücünu arttırma (özellikle ham madde) Üretimde etkinliği arttırma Ölçek ekonomisi hedeflemesi Bilgi yoğun sektörler Asya, Rusya, Latin Amerika ve Afrika Gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere daha global Hükümet güdümlü Hükümet yönlendirmeli Hükümet destekli / teşvikli 1995 te 335 milyar ABD$ olan dış yatırım stoğu 25 te 1,4 Trilyon $ a ulaşmıştır. Dış yatırım stoğu 5 milyar ABD dolarını geçen gelişmekte olan ülke sayısı 1995 te yanlızca 5 iken bu sayı 25 te 27 ye ulaşmıştır. 27 de 7 gelişmekte olan ülke firması dış yatırım stoğu en yüksek 1 TNC listesine girmiştir. (UNCTAD, WIR 26) 28

29 Gelişmekte Olan Ülkelerin Yurtdışı Yatırımları Dünya Bankası nın araştırmaları, küresel büyüme dengelerinin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kaymakta ve bu ülkelerin önemli yatırım kaynakları ve dinamikleri haline geldiğini göstermektedir Yatırım Beklentileri Gelişmekte olan ekonomilerin arasında yüzde 4,7 oranında büyümesi öngörülmektedir Önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ekonomilerin global GSYİH deki oranı % 36 dan %45 e yükselmesi beklenmektedir Brezilya, Hindistan, Güney Kore, ve Endonezya nın Çin i yakalaması ve ekonomik dinamizm, büyüklük ve küresel ekonomiye entegrasyon hususlarında da gelişmiş ülkeleri yakalamaları beklenmektedir Rusya G.Kore Malezya Brezilya Polonya Hindistan Çin Yılları YDY Artış Oranı % Yılları YDY Artış Hızı % Küresel ekonomiye hızlı entegrasyonun sözü geçen ülkelere ciddi ekonomik ve politik güç ve etki kazandıracağı öngörülmektedir Gelişmekte olan ülkeler kaynaklı yatırımların %6 ını oluşturan BRIC (Brezilya, Rusya Federasyonu, Hindistan ve Çin) ülkelerinin ağırlığının devam etmesi beklenmektedir Gelişmekte olan ülkeler Gelişmiş ülkeler Kaynak:UNCTAD, WIR

30 Gelişmekte Olan Ülkelerin Yurtdışı Yatırımları Gelişmekte olan ülkeler(özellikle BRIC), 2 ler ile birlikte ülkelerine çektikleri yatırımla karşılaştırılabilecek ölçüde yurtdışında yatırım yaparak, birbirleriyle benzeşen istatistiklere ulaşabilmiştir Dışarıdan Gelen Yatırım/ Dışarıya Yapılan YDY ( ) Gelişmekte Olan Ülke Yatırımları ve Türkiye 35, 4 Milyar $ 3, 25, 3 2, 15, 2 1, 5,, Brezilya Çin Hindistan 1 Rusya Türkiye Polonya Malezya G.Afrika Brezilya Çin Hindistan Rusya Türkiye Polonya Malezya G.Afrika Kaynak:UNCTADSTAT Türkiye serbest ekonomiye geçmesiyle birlikte gerek ticaret hacminde gerek aldığı yatırımlarda hızlı bir ivme yakalamıştır. Aynı artış hızı dışarıya yapılan yatırımlarda yakalanamamıştır. Alınan Yatırım/Yapılan Yatırım oranı BRICS ülkelerine göre çok yüksektir. Yurtdışı yatırımlar konusu Türkiye için yeni bir girişimdir. 3

31 Gelişmekte Olan Ülkelerin Yurtdışı Yatırımları 25 yılı ile birlikte Yurtdışı Yatırımlarda atağa kalkan gelişmekte olan ülkelerin, aynı dönem içerisinde paralel olarak Cari Dengelerinde de olumlu yönde hareketlenme görülmektedir Yurtdışı YDY Stoğu ( ) Cari Denge (24-212) Milyar $ 4, 35, 3, Milyar $ , 2, 15, 1, Çin Hindistan Polonya Brezilya Malezya Rusya G.Afrika Çin Hindistan Polonya Brezilya Malezya Rusya G.Afrika 5,, Model ülkelerin dış yatırımları özellikle 25 yılında ivme kazanmaktadır. 28 krizine ve artan yatırım çıktılarına rağmen bu ülkelerin bir çoğu, cari dengede pozitif değerleri görmektedir. Özellikle 28 den sonra yatırımların hızlanarak yükselişi, önümüzdeki dönemde bu ülkelerin kazanımlarını ve cari dengelerini standartların üzerine çıkaracaktır. Kaynak:UNCTADSTAT 31

32 Gelişmekte Olan Ülkelerin Yurtdışı Yatırımları Finans, Ticaret ve Doğal Kaynaklar Yurtdışı Yatırım alanının lokomotif sektörleri konumundadır. Sektörel kırılım ülkelerin gelişmişlik düzeyinde paralellik gösterse de gelişmekte olan ekonomilerin doğal kaynaklara olan talebi daha üst seviyededir Gelişmekte Olan Ülkeler Gelişmiş Ülkeler Diğer 37% Petrol ve D.Kaynaklar 11% Gıda 1% Metal Ürünler 1% Elektronik Ürünler 1% Ticaret 9% Diğer 33% Gıda 5% Metal Ürünler 4% Elektronik Ürünler 6% Ticaret 9% İnşaat 1% İş Hizmetleri 6% Ulaştırma 2% Finans 31% Kimyasal 1% Finans İş Hizmetleri 26% 5% Ulaştırma 2% TOPLAM YATIRIM 212İTİBAR BARİİLE 4.5 TRİLYON $ TOPLAM YATIRIM 212İTİBAR BARİİLE 18.6 TRİLYON $ Not: İş Hizmet faaliyetleri kapsamında gerçekleşen yatırımın, gelişmekte olan ülkelerin % 37 si ve tüm dünyadaki yatırımların da %16 sı olmak üzere döneminde Hong Kong da gerçekleşmiştir. Bu veri Hong Kong daki yatırım holdinglerinin verilerini de içermektedir. Kaynak:UNCTAD 32

Dünya da ve Türkiye de Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar

Dünya da ve Türkiye de Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar Dünya da ve Türkiye de Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar Yurtdışı Yatırımlar Çalışma Grubu Istanbul Ağustos 212 Hazırlayan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Strateji veiş Geliştirme Müşavirliği Dış Ekonomik İlişkiler

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR DEĞERLENDİRME RAPORU ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR DEĞERLENDİRME RAPORU Ağustos 2010 TÜRKİYE YE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ 2010 YILI İLK YARISINDA 3,2 MİLYAR DOLAR OLDU 2010 yılının ilk yarısında, Türkiye ye

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ 16.10.200.2006 İSTANBUL DÜNYADA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (milyar $) 1600 1400 1396 1200 1092 1000 800 693 826 716 710 916 600 400 331

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler Prof. Dr. Serdar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Detaylı

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ 2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türkiye de son 6 yılda kurulan uluslararası sermayeli şirketlerin* sayısı 2010 yılı Kasım ayı itibariyle 26 bin 40 e ulaşmıştır.

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2010 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de YurtdıĢı Doğrudan Yatırımlar YurtdıĢı Yatırımlar ĠĢ Konseyi

Dünya da ve Türkiye de YurtdıĢı Doğrudan Yatırımlar YurtdıĢı Yatırımlar ĠĢ Konseyi Dünya da ve Türkiye de YurtdıĢı Doğrudan Yatırımlar YurtdıĢı Yatırımlar ĠĢ Konseyi Istanbul Mart 2014 Hazırlayan DıĢ Ekonomik ĠliĢkiler Kurulu Strateji ve ĠĢ GeliĢtirme MüĢavirliği DıĢ Ekonomik ĠliĢkiler

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır Türkiye, AKP iktidarı zamanında ekonomik büyüme ve istikrar elde etmiştir. Bu başarı, geçmiş hükümetler ve diğer büyüyen ekonomiler ile karşılaştırıldığında pek de etkileyici değildir Temel Mesajlar 1.

Detaylı

Ekonomik Ticari Gelişmeler

Ekonomik Ticari Gelişmeler Ekonomik Ticari Gelişmeler 3 Mayıs 2011 1 / 24 İçindekiler Giriş Sektör Haberleri Ülkelere Göre Çıkış Sayıları Haftalık Makroekonomik Gelişmeler 2 / 24 Yükselen Değerler Mart ayında İmalat Sanayi Genelinde

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü Avrasya da Ekonomik İşbirliği İmkanları: Riskler ve Fırsatların Konsolidasyonu Mustafa Aydın Ankara, 30 Mayıs 2006 Avrasya Ekonomik

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bilgilendirme Sunumu 22 Temmuz 214 Ankara 1 AJANDA 1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm 2) Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler 3) Bölgesel Gelişmelerin Dış Ticaretimize

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Doğrudan yabancı Sermaye Yatırımları

Dünyada ve Türkiye de Doğrudan yabancı Sermaye Yatırımları Dünyada ve Türkiye de Doğrudan yabancı Sermaye Yatırımları Uluslararası sermaye hareketleri temel olarak kalkınma amaçlı, hibe ve kredi şeklindeki resmi sermaye hareketleri ile özel sermaye hareketlerinden

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Ağustos 2015 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI. Ümit Özlale

ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI. Ümit Özlale tepav Economic Research Policy Foundation of Turkey ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI Ümit Özlale 29 April 2011 2 Sunum Planı 1. Bölüm: İhracat performansımız Pazar genişlemesi

Detaylı

2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım?

2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım? 13. Enerji Arenası İstanbul, 8 Eylül 2011 Sayfa 2 Kısaca TEPAV Üç temel disiplinde araştırma kapasitesi

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü YURTDIŞI YATIRIMLAR 2013 ANKARA YURTDIŞI YATIRIM TANIMI Ülkemiz gerçek ve tüzel kişilerince, Türkiye nin ticari ve

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011 Cari işlemler açığında neler oluyor? Ekonomide gözlemlenen

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 10-11 NİSAN 2009 Boğazdan Körfeze Fırsatlar 1 SUNUM PLANI KÖRFEZ BÖLGE PROFİLİ KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER SONUÇ VE ÖNERİLER 2 Bölge Profili

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK)

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE TÜRK FİNANSAL

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON 2014 SUNUŞ PLANI EKONOMİ BAKANLIĞI TARİHÇE, TEŞKİLAT YAPISI, MİSYON, VİZYON Ş,, YÜRÜTÜLMEKTE OLAN ÇALIŞMALAR - PROJELER DÜNYA VE TÜRKİYE İ DIŞ TİCARETİİ

Detaylı

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK Shaping Cotton s Future COTTON USA CONFERENCE TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK CEM NEGRİN TGSD BAŞKANI TÜRK EKONOMİSİ GÖSTERGELER 2012 2013 2014 TAHMİNLERİ EKONOMİK BÜYÜME % 2,1 4,0 4,0 MİLLİ GELİR MİLYAR

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 14 Nisan 2014 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Türkiye nin G-20 Başkanlığı ndaki 3 Önemli Önceliği. 1. Investments (Yatırımlar) 2. Inclusiveness (Kapsayıcılık) 3. Implementation (Uygulama)

Türkiye nin G-20 Başkanlığı ndaki 3 Önemli Önceliği. 1. Investments (Yatırımlar) 2. Inclusiveness (Kapsayıcılık) 3. Implementation (Uygulama) Forum İstanbul: Kritik Eşik: Açılım ve Dönüşüm Zamanı Mehmet Büyükekşi - TİM Başkanı 28 Nisan 2015 1 Türkiye nin G-20 Başkanlığı ndaki 3 Önemli Önceliği 1. Investments (Yatırımlar) 2. Inclusiveness (Kapsayıcılık)

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 18 Nisan 2011 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

DIġ TĠCARETTE LOJĠSTĠK. Şubat 2013

DIġ TĠCARETTE LOJĠSTĠK. Şubat 2013 DIġ TĠCARETTE LOJĠSTĠK Şubat 2013 Sunum Planı Dış Ticarette Lojistiğin Önemi Türkiye Değerlendirmesi Ekonomi Bakanlığı Vizyonu & Çalışmaları 2 DıĢ Ticarette Lojistiğin Önemi 3 LOJĠSTĠK Nedir? Lojistik,

Detaylı

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi On5yirmi5.com Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi Avro bölgesindeki ülkelerde derinleşmekte olan kamu borç krizine rağmen 2011, Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme hızı yakaladığı bir yıl oldu. Yayın Tarihi

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u)

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u) 1.1. Ticaret Türkiye ye paralel olarak TR82 Bölgesi nde de hizmetler sektörünün ekonomideki payının artmasıyla öne çıkan alanlardan biri de ticarettir. 2010 TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

Bosna Hersek. olmak üzere iki entiteden oluşur. vardır. bağımsız olmaları yatırımcılar için (hızlı karar çıkma anlamında) avantajdır.

Bosna Hersek. olmak üzere iki entiteden oluşur. vardır. bağımsız olmaları yatırımcılar için (hızlı karar çıkma anlamında) avantajdır. Bosna Hersek Bosna Hersek in toplam yüzölçümü ve nüfusu: Bursa, Kütahya, Bolu, Bilecik, Uşak ve Çanakkale illerinin toplamına eşittir. ( 50.000 km² - nüfus 4 milyon ) Bosna Hersek * Federasyon bölgesi

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ (Taslak Rapor Özeti) Faruk Aydın Hülya Saygılı Mesut Saygılı Gökhan Yılmaz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

Detaylı

İHRACAT PERFORMANSI VE BÜYÜME. Ecem Erdoğmuş 10103542 Hakan Kurtman 10103548

İHRACAT PERFORMANSI VE BÜYÜME. Ecem Erdoğmuş 10103542 Hakan Kurtman 10103548 İHRACAT PERFORMANSI VE BÜYÜME Ecem Erdoğmuş 10103542 Hakan Kurtman 10103548 İhracat Tarihsel Bakış 1980 yılına kadar tarım ağırlıklı ihracat hacmi; Tarım ürünlerinin payı: 1923 %86, 1963 %77.2, 1980 %57.4

Detaylı

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, MART 2014 1. GÜNEY KORE VE TÜRKİYE TEMEL GÖSTERGELER Güney Kore 1970 li yıllarda temelini attığı ihracata

Detaylı

* EL KAZANDI BİZ ÖVÜNÜYORUZ *BORSA 2012 DE DE YABANCIYA ÇALIŞTI *İstanbul da kazanıp, New York ta, Londra da şampanya patlattılar

* EL KAZANDI BİZ ÖVÜNÜYORUZ *BORSA 2012 DE DE YABANCIYA ÇALIŞTI *İstanbul da kazanıp, New York ta, Londra da şampanya patlattılar Umut Oran Basın Açıklaması 06.01.2013 Yarın Aydın-Söke de pamuk üreticileriyle bir araya gelecek olan CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Umut Oran ın, yazılı açıklaması şöyle: * EL KAZANDI

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Erdem Başçı Başkan 6 Ocak 212 Bursa Sunum Planı I. Küresel Gelişmeler II. Para Politikası III. Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler 2 Sunum Planı I. Küresel

Detaylı

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ İnşaat ve Yapı Malzemeleri Dünya Ticareti 2010 yılında yapı malzemelerinin dünyadaki toplam ithalatı, 2009 yılına göre %14 oranında artarak 648 milyar dolar seviyesine

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

KONYA DAKİ YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE ve SEKTÖR BAZLI ANALİZİ ve DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM İÇİN HEDEF ÜLKELERİN TESPİTİ 2013 yılı

KONYA DAKİ YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE ve SEKTÖR BAZLI ANALİZİ ve DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM İÇİN HEDEF ÜLKELERİN TESPİTİ 2013 yılı KONYA DAKİ YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE ve SEKTÖR BAZLI ANALİZİ ve DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM İÇİN HEDEF ÜLKELERİN TESPİTİ 2013 yılı GİRİŞ Konya sahip olduğu 9 adet OSB ile önemli bir sanayi merkezidir.

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter 6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014 Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter Ajanda 1. Türkiye İhracatçılar Meclisi Biz Kimiz? Türkiye nin İhracat Gelişimi 2. Türkiye Ekonomisi

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 17 Mart 2015 SUNUM İÇERİĞİ 1. TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YURTİÇİNDEN VE YURTDIŞINDAN GENEL GÖRÜNÜMÜ 2. ÜYE MEMNUNİYETİ VE LİDERLİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE nerden, nereye? Sarp Kalkan 20 Kasım 2013 Slayt 3 GSYH ile Perakende ve Toptan Ticarette Reel Büyüme (1998 fiyatlarıyla) 140,000 130,000 15,000

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi

MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi Başta MERCOSUR Bloğunda yer alan ülkeler olmak üzere, Latin da 1990 lı yılların sonunda ve 2000 li yılların başında oldukça ağır bir şekilde hissedilen ekonomik

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 28 Nisan 2014 MALEZYA-TÜRKİYE STA VE VİZE ANLAŞMASI MALEZYA-TÜRKİYE İHRACAT KOMPOZİSYONU TÜRKİYE İHRACATI (2013) % MALEZYA İTHALATI (2013) 1 Motorlu

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 15.04. İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları Yılı Şubat Ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri TCMB tarafından 15/04/ tarihinde açıklanan,

Detaylı

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2010 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. DÜNYA TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ... 3 2.1. Dünya Takım Tezgâhları İhracatı... 3 2.2. Dünya Takım Tezgâhları

Detaylı

MİLLİ GELİR VE BÜYÜME

MİLLİ GELİR VE BÜYÜME EYLÜL Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYH), yılının. çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre %, oranında büyüdü.. çeyrek gelişim hızı ise, %, e yukarı yönlü revize edildi. Böylece Türkiye ekonomisi, yılın

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı