Dünya da ve Türkiye de Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünya da ve Türkiye de Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar"

Transkript

1 Dünya da ve Türkiye de Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Istanbul Ağustos 213

2 Hazırlayan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Strateji veiş Geliştirme Müşavirliği Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 5174 sayılı Kanun un 58. maddesi kapsamında Türk özel sektörünün küresel ekonomiye yüksek katma değerli entegrasyonuna ilişkin faaliyetlerini sürdüren bir iş dünyası kuruluşudur. Bu çalışma ile ilgili olan/olmayan her türlü resmi yazışma için adres aşağıdaki gibidir. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) TOBB Plaza Harman Sokak No: Esentepe/Şişli/ İstanbul-Türkiye Telefon: (+9) (212) Faks : (+9) (212) E-posta: Türk şirketlerinin yurtdışı yatırımlarına faydalı olacak bilgiler için Ekonomi Bakanlığı ve DEİK işbirliğiyle hazırlanan adresini ziyaret edebilirsiniz. YASAL UYARI Bu çalışmadan yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanununun 35 inci maddesinde öngörülen şartlara uyulmalıdır. DEİK Genel Sekreterliği nin yazılı izni alınmaksızın çoğaltılamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz. Her hakkı saklıdır Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 213 Bu raporda yer alan bilgiler Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. Bununla beraber, bu çalışmada kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda DEİK üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan veya manevi zararlardan dolayı DEİK hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3 İÇİNDEKİLER Yurtdışı Yatırımların Tarihsel Arka Planı ve Kapsamı Yurtdışı Yatırımlardaki Tırmanış ve Nedenleri Dünyada Yurtdışı Yatırımlar ve Trendler Yeni Oyuncular: Gelişmekte Olan Ülkelerin Yurtdışı Yatırımları 5 Türkiye ve Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar 3

4 İÇİNDEKİLER Yurtdışı Yatırımların Tarihsel Arka Planı ve Kapsamı Yurtdışı Yatırımlardaki Tırmanış ve Nedenleri Dünyada Yurtdışı Yatırımlar ve Trendler Yeni Oyuncular: Gelişmekte Olan Ülkelerin Yurtdışı Yatırımları Türkiye ve Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar 4

5 Yurtdışı Yatırımların Tarihsel Arka Planı ve Kapsamı Yurtdışı Yatırımlar küresel ekonomide yeni ortaya çıkmış bir olgu değildir 1. Dalga( / ); Emperyalizmin etkisi, Ulusçu anlayışa geri dönüş ve ticaretin 187 seviyelerine gerilemesi 2. Dalga( ); Ticaretin tekrar toparlanması, Ticaretin serbestleştirilmesi 3. Dalga( ) Gelişmekte olan ülkelerin dünya pazarlarına girmesi, Üretim ve hizmet sektörünün yükselişi English-East India Company Smoot-Hawley Tariff Act Hudson s Bay Company (IMF) Uluslararası Para Fonu (OECD) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 1961 Avrupa Birliği s s 1555 Muscovy Trading Company 1 Milyon Dutch East India Company 18. ve 19.Yüzyıllar- Sanayi Devrimi 1944 Bretton Woods Sistemi 1947 (GATT) Gümrük Tarifeleri Ve Ticareti Genel Anlaşması Hizmet ihracatı/dünya GSYİH'sı Yabancı sermaye stok miktarı/gelişmekte olan ülkeler GSYİH'sı Amerika'ya göç eden kişi sayısı(on yıllık) 1971 Dünya Ekonomik Forumu 1964 (UNCTAD) Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı 1995 (WTO) Dünya Ticaret Örgütü 35% 3% 25% 2% % % 5% Dalga Gerileme 2. Dalga 3. Dalga % 5

6 Yurtdışı Yatırımların Tarihsel Arka Planı ve Kapsamı Ülkelerin ve bu ülkelerin özel sektörlerinin küresel ekonomiye entegrasyon süreçleri derinleştikçe ortaya çıkmış bir olgudur. Ekonomik Kalkınma ve Gelişme Süreci Emekleme Dönemi Kalkış ve Olgunlaşma Dönemi Dış Yatırımcı, lider şirketlere sahip Olgunluk ve Oyunkuruculuk Dönemi Teknoloji Üreten, İnnovatif 7 8 Derinlik Tarıma dayalı Sanayi gücü düşük Yabancı Yatırım Çekebilen Hizmetler Sektörü Gelişmiş Net İhracatçı Yatırım Çeken ve yapan Hizmetlerde merkez Finansal açıdan derin 1 2 İhracatçı Az Gelişmiş Gelişmekte Gelişmiş Orta-Gelir Tuzağı Zaman 6

7 Yurtdışı Yatırımların Tarihsel Arka Planı ve Kapsamı Yurtdışı Doğrudan Yatırımların tanım ve kategorizasyonunda zorluk çekilmekte ve diğer yatırım çeşitleriyle karıştırılmaktadır. YURTDIŞI YATIRIMLAR Reexport Bilişim Lojistik İhracat Finansman Ticaret Hizmetler Turizm Yatırımlar Eğitim YDMH Dış Yatırımlar Yabancı Yatırımlar Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar (Foreign Direct Investments) Portfolyo Yatırımlar (Portfolio Investments) Kalıcı bir menfaat kurma amacıyla bir ülkede yerleşik şirketlerin başka bir ülkede sıfırdan bir şirket kurarak veya halihazırda bulunan bir şirketin öz sermayesine %1 dan fazla bir payla ortak olması yoluyla yaptığı uzun vadeli yatırımlardır. Doğrudan Yurtdışı yatırımlar 2 şekilde ölçülmektedir; Stok: Bir ülkede yerleşik şirketlerin diğer ülke ekonomilerinde sahip olduğu sermaye ve rezervlerin bütünüdür. Akım: Bir dönem içerisinde gerçekleşen doğrudan dış yatırımların toplam değerini ifade eder. Bir ülkede yerleşik şirketlerin başka bir ülkedeki şirketlerin %1 dan daha az bir payla borcuna veya öz sermayesine ortak olması yoluyla gerçekleştirilen yatırımlardır. İthalat 3. Ülkeler Diğer Yatırımlar Ticari Krediler: İhracatçıların yurt dışındaki alıcı firmalara verdikleri, ithalatçıların ise yurtdışındaki ihracatçı firmalardan sağladıkları malın bedelinin fiili ithalattan sonra vadeli ödenmesi şekliyle sağlanan kredilerin stoklarıdır. Krediler: Bir sözleşmeye bağlı olarak belirlenen vadelerde anapara ile faiz ödemeleri gerçekleştirilen nakit fon bakiyelerinden oluşur. Mevduatlar: Bankalar nezdindeki yabancı para ve Türk lirası fon stoklarını gösterir. 7

8 Yurtdışı Yatırımların Tarihsel Arka Planı ve Kapsamı Ülkeler arasındaki hesaplama yöntemleri ve yurtdışı yatırım tanımlamaları farklılık gösterdiğinden, Yurtdışı Doğrudan Yatırımların ölçümünde hata payı fazla olmaktadır UNCTAD ve diğer uluslararası organizasyonlar (özellikle gelişmekte olan ülkelerle) veri toplama yöntemlerini ve tanımlamaları standardize ederek, hesaplama farklılıklarını minimize etmeye çalışmaktadır Yurtdışı Doğrudan Yatırım hesaplamalarında ülkeden ülkeye değişen metodoloji farklılığı ve baz alınan farklı kur değerleri Farkın Nedenleri 2 Yatırım kaynakları ve metotlarının farklılığı. Yatırımcı ve yatırım alan kurumların hisse değişimi, devlet kredileri ve desteklerinin hesaplamalarının gerçek değerleriyle yansıyamaması Hesaplarda, yurtdışı yatırım ile portföy yatırımlarının ve sıcak para akışlarının ayrımının net olarak yapılamaması Kaynak: UNCTAD ve WIR (213)

9 İÇİNDEKİLER Yurtdışı Yatırımların Tarihsel Arka Planı ve Kapsamı Yurtdışı Yatırımlardaki Tırmanış ve Nedenleri Dünyada Yurtdışı Yatırımlar ve Trendler Yeni Oyuncular: Gelişmekte Olan Ülkelerin Yurtdışı Yatırımları Türkiye ve Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar 9

10 Yurtdışı Yatırımlardaki Tırmanış ve Nedenleri Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar öncelikli olarak şirketlerin uluslararası rekabet edebilirliklerini arttırmaktadır MARKA SATIN ALMA (Mergers and Acquisitions) SIFIRDAN YATIRIM (Greenfield Investment) Yeni Pazarlara Giriş Mevcut Pazarlarda Derinleşme Düşük Üretim Maliyeti Hammaddeye Erişim Ölçek büyütmek ve ciro/kârlılık artışı sağlamak Gümrük, navlun ve tarife dışı engellerin getirdiği maliyet ve operasyonel yüklerden kurtulma Belirli bir ölçek yaratmak Gelişmiş ülke pazarlarında düşen, gelişen ülkelerde ise artan kâr oranları Tek ya da sınırlı sayıda pazarda olmanın getirdiği risklerden sakınmak, portföy çeşitlenmesi Kârlılığı artırmak, yeni kabiliyetlere kavuşmak Dağıtım kanallarına sahip olmak Teknoloji transferi Güçlü sektörel odaklı ve az sayıdaki şirketlere yüksek güven Farklı pazarların farklı beklenti ve niteliklerine uygun üretim yapabilmek Kârlılığı artırmak / Rekabetçi olabilmek İşgücü, enerji, vergi maliyet avantajları ile küresel rekabet gücü yakalama Teşvikler Sürekli iş fırsatları yaratmak ve yenilemek Arz güvenliği / Sürdürülebilirlik Belirli sektörlerde kurulmuş büyük şirketlerin kısıtlı imkanları ve kaynakları Inovasyon ve gelişmişliğin evrilmesinde önemli bir kaynak 1

11 Yurtdışı Yatırımlardaki Tırmanış ve Nedenleri Şirketsel bu dönüşüm, önce endüstriyel ve daha sonra da makroekonomik kalkınma göstergelerine yansıyarak, yayılma etkisi göstermektedir ŞİRKET DÖNÜŞÜMÜ ENDÜSRİYEL DÖNÜŞÜM MAKROEKONOMİK DÖNÜŞÜM ULUSLARARASI REKABET EDEBİLİRLİĞİN ARTMASI A) Yeni Pazarlara Erişim CEMEX (Meksika) Çimento üreticisi uluslararası alımlar yoluyla üretim kapasitesini arttırıp dünyada 3. en büyük üretici haline gelmiştir. Haier (Çin): 199 larda uluslararası 1 bilgi merkezi, 6 dizayn birimi ve Endonezya, İran, Malezya, Filipinler ve Amerika da üretim tesisleri açarak 25 te Amerikan Maytag i ihalesine girdi. Lenovo (Çin) Acer (Taiwan): Amerikan ve Avrupa pazarlarını hedefleyerek kişisel bilgisayar pazarında dünyanın en büyük 3. ve 4. üreticisi konumuna geldiler. B) Verimlilik Artışı Güney Kore şirketlerinin %75 i komşu ülkelere yatırım yaparak maliyetlerini %2 düşürmüşlerdir. C) Doğal Kaynaklara Erişim CNPC (Çin) 25 yılında 4 milyar dolara PetroKazakhstan şirketini; Lukoil (Rusya) 2 milyar dolara Nelson Resources u almıştır. D) Stratejik Varlıklara Erişim Acer (Taiwan) stratejisinde gelişmiş ülkelerdeki alımlar ve ortaklıklara ağırlık vermiştir. KÜRESEL DEĞER ZİNCİRİNDE YÜKSELME A) Endüstriyel Rekabet edebilirlik Hindistan ın Bilişim Teknolojisi ve Yazılım merkezi haline gelmesi Çin in Telekom ekipmanı üreticisi haline gelmesi Taiwan ın Yarıİletken (semi-conductor) üretim merkezi haline gelmesi. Singapur un Biyoteknoloji merkezi haline gelmesi. B) Endüstriyel Yeniden Yapılanma Hong Kong, Singapur ve Taiwan hızlı bir biçimde emek-yoğun üretimlerini emeğin görece ucuz olduğu bölgelere kaydırarak ürün değer zincirinde daha yüksek katma değer odaklı üretime geçmişlerdir. Çin de benzer bir strateji izleyerek servis sektörüne odaklanmıştır. SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK BÜYÜME A) Finansal akışlar ve Ödemeler Dengesi 25 te Singapur Gayrisafi Milli Hasılasının %2 sini yurtdışı yatırımlarının gelirlerinden elde etmiştir. Güney Afrika şirketlerinin bazılarıingiltere de yatırım yapmış ve Londra Sermaye Piyasasından fazladan fon sağlayabilmişlerdir. Çin hükümeti bir taraftan Lenovo-IBM ve CNPC-PetroKazakhstan alımlarına destek verirken diğer taraftan da yurtdışı yatırım yapan şirketlere ortak olarak gelir elde etmektedir. B) Yurtiçi Yatırım Singapur un yurtdışı yatırımlarının ülkede yaratılan yeni katma değere 2 yıl gecikmeli de olsa pozitif katkıda bulunduğu yönünde araştırmalar mevcuttur. C) Uluslararası Ticaret Kore nin 23 te sınır ötesi şirketlerinin kendi arasında yaptığı ticaret, Kore ye 6,8 milyar dolarlık bir ticaret fazlası sağlamıştır D) İstihdam 1995 ve 2 yılları arasında Singapur un dış yatırımlarının 33.6 yeni iş yarattığı tespit edilmiştir 11

12 Yurtdışı Yatırımlardaki Tırmanış ve Nedenleri Yurtdışı Yatırımların ekonomik kalkınmaya katkısı birbirleriyle etkileşimli 4 temel süreç kanalıyla gerçekleşmektedir 1 Mali Kaynak UNCTAD 29 verilerine göre $4 milyar dolar olan Yurtdışı Yatırım Akımları, portföy yatırımları ve resmi yardımlara kıyasla ciddi bir sermaye girişi niteliğindedir. 2 Teknoloji ve Know-how Transferi Beceri transferi, teknoloji transferi ve yönetimsel know-how ın ülke ekonomisine pozitif yayılma etkisi olduğu düşünülmektedir. 3 İstihdam UNCTAD verilerine göre 28 de Çok Uluslu Şirketlerin sağladığı istihdam 1982 de 15 milyonken 28 de 77 milyona ulaşmıştır. 4 Küresel Ekonomiye Entegrasyon Yabancı BağlıŞirketler küresel ihracat pazarının 3 te 1 ine sahiptirler. Çok Uluslu Şirketler bulundukları ülkenin ihracatını yükseltmektedirler. 12

13 Yurtdışı Yatırımlardaki Tırmanış ve Nedenleri Tarihsel olarak Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar, 198 lerde başlayan neo-liberal ekonomik akımın etkisiyle dünya ticaretine paralel bir hızda artmıştır Milyar $ Dünya-Portfolyo Sermayesi, net Giriş (BoP, current US$) Dünya-Yurtdışı Doğrudan Yatırım, net Giriş (BoP, current US$) Dünya-Mal ve Servisler İhracatı (% of GDP) Dünya-Ticaret (% of GDP) Kaynak: UNTCADSTAT, WORLDBANK Hızla liberalleşen küresel ekonomide uluslararası ticaret ve yurtdışı yatırımların hacmi hem normatif hem de reel bazda artmıştır. 13

14 Yurtdışı Yatırımlardaki Tırmanış ve Nedenleri İletişim ve ulaştırma sektörlerindeki teknolojik gelişmelere bağlı olarak küreselleşme sürecinin gerekliliklerinden biri haline gelmiştir. 6 Artan Pazar Talebi Artan Ticaret Genişleyen Küresel Ekonomi Artan Finans Talebi Milyon Dünya-Internet Kullanıcıları Sayısı Dünya-Cep Telefonu Abone Sayısı Dünya-Telefon Hatları 2 Artan İletişim Talebi Artan Ulaşım Talebi Kaynak: Unescap Azalan Ekonomik Uzaklık Erişim ile Küçülen Dünya Bir at arabası veya Yelkenli Gemi nin Ortalama Hızı: 1 m.p.h Buharlı Tren: 65 m.p.h Buharlı Gemi: 36 m.p.h. 195 Pervaneli Uçak: 3-4 m.p.h. 196 Jet Motorlu Yolcu Uçakları: 5-7 m.p.h. 14

15 Yurtdışı Yatırımlardaki Tırmanış ve Nedenleri Devlet müdahaleci ve korumacı ekonomik kalkınma modelinin 198 lerde iflas etmesi ve Serbest Pazar İdeolojisi nin hızla yayılmasıyla Yurtdışı Yatırımların küresel ekonomideki rolü önem kazanmıştır Korumacı ve Devlet Müdahaleci 198 Sonrası Serbest Pazar Ekonomisi 2 Eski rejimi terk eden Tayvan, Singapur, Güney Kore, ve Hong Kong gibi ülkeler hızlı bir şekilde kalkınmışlardır. 1 Devlet Müdahaleci ve Korumacı Ekonomik Kalkınma programı yürüten ülkelerin ekonomileri iflas etmiş ve ekonomik krizlere sürüklenmişlerdir. 3 Eski rejimin öncüsü Sovyetler Birliği de yıkılmış ve bağımsızlığını ilan eden ülkeler liberal rejime geçtikten sonra hızla kalkınmışlardır. 15

16 Yurtdışı Yatırımlardaki Tırmanış ve Nedenleri Uluslararası güvence mekanizmalarının gelişmesi, uluslararası yatırım ortamını hızla geliştirerek yatırımların çeşitliliğini ve bölgesel kapsamını her geçen gün genişletmektedir. Dünyada İmzalanan (2-212) YKTK* ve Diğer Uluslararası Yatırım Anlaşmaları Bölgesel Serbest Ticaret Anlaşmaları ( ) Kaynak: UNTCAD, IIA Database Diğer IIA YKTK Kümülatif *YKTK: Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları Yatırım anlaşmaları, yabancı yatırımcılar ve doğrudan yurtdışı yatırımların hukuki çerçevesini oluşturmaktadır. Yatırım yapma özgürlüğü, ulusal muamele, kamulaştırma ve ulusallaştırma, transferler, gayrimenkule erişim, ihtilafların halli, nakit dışı sermayenin değerlenmesi, yabancı ülke vatandaşlarının istihdamı ve irtibat büroları gibi doğrudan yabancı yatırımların önemli ilkelerini de açıklamaktadır Bölgesel Ticaret Anlaşmaları, Yıllık (mal ve servis ticareti) Kümülatif Toplam Bölgesel Ticaret Anlaşmaları Kümülatif Aktif Bölgesel Ticaret Anlaşmaları Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü Sekreterliği

17 Yurtdışı Yatırımlardaki Tırmanış ve Nedenleri Ülkelerin oluşturdukları Yatırım Destekleme Ajansları da Yurtdışı Yatırımların artmasına katkıda bulunan nedenlerden birisidir. Yatırım Ajanslarının(IPA) Temel Fonksiyonları 1. Devlet ile olan ilişkilerde, onay alımlarında ve resmi engellerin aşılmasında rehberlik yapmak 2. Ülkenin imajını uluslararası arenada yatırımlar için çekici hale getirmek 3. Mevcut ve potansiyel yatırımcılara hizmet üretmek, karşılaştıkları sorunların çözümüne katkıda bulunmak 4. Ülkenin kalkınma planları ve yatırım fırsatlarını gözeterek yatırımcıları araştırmak ve yatırım ortamı yaratmak Ajans Sayısı Gelişmiş Ülkeler Gelişmekte Olan Ülkeler Yurtdışı Yatırım Milyar $ Yatırım Ajansları (IPA), son yıllarda ülkelerin Dış Yatırımlara verdiği önemin yansıması olarak hızla yaygınlaşmıştır 17

18 İÇİNDEKİLER Yurtdışı Yatırımların Tarihsel Arka Planı ve Kapsamı Yurtdışı Yatırımlardaki Tırmanış ve Nedenleri Dünyada Yurtdışı Yatırımlar ve Trendler Yeni Oyuncular: Gelişmekte Olan Ülkelerin Yurtdışı Yatırımları Türkiye ve Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar 18

19 Dünyada Yurtdışı Yatırımlar ve Trendler Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar küresel ekonomide hızla artmış ve 27 yılı itibariyle yaklaşık 2 trilyon dolar gibi rekor bir seviyeye ulaşmıştır. Yurtdışı Doğrudan Yatırım Akımları (Bölgesel), Milyar $ 25 2 Kaynak: UNCTAD ve WIR (213) ~ $2 trl. Bu yükselme 24 yılında başlamış ve hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler tarafından gerçekleştirilmiştir Küresel Ekonomik Krize bağlı olarak Yurtdışı Yatırım akımları 27 den itibaren azalmış fakat 21 yılı itibariyle tekrar yükselmeye başlamıştır. Yine de 212 toplam yurtdışı yatırım akışları kriz öncesi dönemin %32 altındadır Geçiş Gelişmekte Gelişmiş Yurtdışı Doğrudan Yatırım Akımlar, Milyar $ + 36% % Kaynak: UNCTAD ve WIR (213) 19

20 Dünyada Yurtdışı Yatırımlar ve Trendler Bu rekor yükselişte özel sermayeli şirketlerin gerçekleştirdikleri Birleşmeler ve Satın Almalar öncül olmuştur. Milyar $ 25 Birleşme-Satınalma ve Sıfırdan Yatırımlar Milyon USD Birleşmeler ve Satın Almalar 27 yılı itibariyle rekor seviyeye ulaşmıştır. Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar Toplam Değer ve Proje Sayısı (27-212) ,3 6,4 14,7 4,2 15,1 16 5,5 6, Birleşme&SA Değeri Sıfırdan Yatırım Değeri Birleşme&SA # Sıfırdan Yatırım # 13,6 5,4 Bin Sıfırdan Yatırımlar Satın Almalar ve Birleşmeler krizinden sonra sıfırdan yatırımların toplam yatırım içinde yüzdesel değeri artarken birleşmeler ve satın almalarda ciddi düşüşler gözlenmiştir. Kriz öncesi dönem istatistiklerine 212 sonu itibariyle henüz ulaşılamamıştır Kaynak: UNCTAD ve WIR (213) 2

21 Dünyada Yurtdışı Yatırımlar ve Trendler Küresel kriz, şirketlerin Yurtdışı Doğrudan Yatırımlarının bileşen kompozisyonunun da değişmesine neden olmuştur. Bileşenlerine göre Yurtdışı Yatırımlar Akımı (Milyar Dolar) 1 Kriz öncesinde şirketler yurtdışı yatırımlarında ağırlıklı olarak öz sermaye finansmanı kullanırken yurtdışı bağlı ortaklıklarından elde ettikleri karların artmasına bağlı olarak yeniden yatırılmış kazançlar kaynaklı yatırımlarını arttırmışlardır Özsermaye Yeniden Yatırılmış Kazançlar Diğer Sermaye Yurtdışı yatırımların artmasında büyük payı olan özel sermaye fonu şirketleri de krizden etkilenmiş, sponsor oldukları Satın Alma ve Birleşmelerin sayısı artsa da yatırım değerleri düşmüştür. Milyar $ Milyar $ Yurtdışı yatırımlarda görece yeni olan Hazine Varlık Fonları da(swfs) krizden etkilenmiş ve 21 yılında $26,5 milyar dolardan $1 milyar dolara düşse de 212 itibariyle tekrar yükselişe geçmiştir. % 2, Değer Küresel akımlardaki payı ,5 1,5 Kaynak: UNCTAD ve WIR (213) 21

22 Dünyada Yurtdışı Yatırımlar ve Trendler Dış yatırımlar ağırlıklı olarak hizmet sektörüne yoğunlaşmış fakat 27 den itibaren birincil sektörde ve imalat sanayinde de hızlı yükselmeler olmuştur. Genel olarak hizmet sektörleri yurtdışı yatırımlarda ağırlığını korumuştur. Krizden en belirgin şekilde etkilenen hizmet sektörü olmuştur. Fakat 21 dan sonra yükseliş trendine girmiştir. Buna karşılık hem imalat hem de birincil/ana mallar sektörüne yapılan yurtdışı yatırımlar 212 de azalmıştır. 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %,% 44,79% 45,49% ,57% 5,36% 53,25% 48,5% 48,47% 4,64% 42,17% 39,53% 42,% 38,81% 49,6% 48,63% 44,76% 43,58% 39,41% 4,75% 9,72% 9,79% 9,95% 12,71% 1,99% 14,49% 7,79% 7,47% 7,22% İmalat Sanayi Birincil Hizmet Birincil İmalat Sanayi Hizmet Kriz sonrasındaki dönemde imalat sanayindeki artış hızlanmış ve neredeyse yurtdışı yatırımların % 5 si imalat sanayisine yönelmiştir. Birincil/ana mallar sektörüne yatırımlar hız kesmiş,hizmet sektöründe ise ciddi düşüşler yaşanmıştır. % Dış Yatırımların Sektörel Kırılımı Birincil İmalat Sanayi Hizmet Kaynak: UNCTAD ve WIR (213) 22

23 Dünyada Yurtdışı Yatırımlar ve Trendler Tarihsel olarak yurtdışı yatırımlar gelişmiş ülkeler tarafından gerçekleştirilirken dinamikler hızla değişmektedir. Yurtdışı Yatırım Akımları (Bölgesel), Milyar $ Geçiş Ekonomileri % Gelişmekte olan Ekonomiler 5 Gelişmiş Ekonomiler Kaynak: UNCTAD ve WIR (213) Küresel kriz bütün ülkelerin yurtdışı yatırımlarını etkilese de kriz sonrasında özellikle gelişmekte olan ülkelere yatırımlar artmış ve 21 yılında, ilk defa gelişmekte olan ve geçiş ülkelerine yapılan yatırımların payı toplam yurtdışı yatırımların %52 sine ulaşmıştır. 23

24 Dünyada Yurtdışı Yatırımlar ve Trendler Gelişmekte olan ülkeler hem en çok yurtdışı yatırım çeken hem de en çok yurtdışı yatırım gerçekleştiren ülkeler sıralamasında hızla yükselmektedir. ABD(1) Çin(2) Çin, Hong Kong SAR(4) Brezily a(5) British Virgin Islands(7) Birleşik Krallık(1) Av ustraly a(6) Singapur(8) Rusy a Federasyonu(9) Kanada(12) Şili(17) Irlanda (32) Lüksemburg(18) İspany a(16) Hindistan(14) Yurtdışı Yatırım Akımları (Inflow) İlk-2 Ülke Sıralaması, (Milyar $) 3,3 22,9 29,3 11,4 27,8 22,1 27,7 26,8 25,5 36,1 51,1 65,3 66,6 64,9 62,7 62, ,3 56,7 55,9 51, ,4 41,4 74,6 96, ABD(1) Japony a(2) Çin(6) Çin, Hong Kong SAR(4) Birleşik Krallık(3) Almany a(11) Kanada(12) Rusy a(7) İsv içre(13) British Virgin Islands(1) Fransa (8) İsv eç(17) Güney Kore(16) Yurtdışı Doğrudan Yatırım Çıkışları (Outflow) İlk-2 Ülke Sıralaması, (Milyar $) İtaly a(9) Meksika (28) 25,5 12,1 37,1 33,4 28,1 32,9 28,9 66,9 52,1 53,9 49, ,3 47,3 3,3 42,3 52,2 59,5 53,6 84,2 74,6 83,9 71,4 66,8 95,8 17,6 122,2 16,6 396,6 34,4 Fransa(13) 25 38,5 Singapur(18) 23 26,2 Endonezy a(21) Kolombiy a(28) Kazakistan(27) Isv ec(38) 19,8 19,2 15,8 13,4 13,9 14 9,2 13,7 Şili (21) Norv eç(19) İrlanda (167) Lüksemburg (3) 21 2,3 18,9-4,2 17,2 9,1 2,8 25,3-5, 1, 15, 2, 25, - 4, 8, 12, 16, Kaynak: UNCTAD ve WIR (213) 24

25 Dünyada Yurtdışı Yatırımlar ve Trendler Gelişmekte olan ülkelere kayan Yurtdışı Yatırımlar 212 yılında da diğer gelişmekte olan ülkelerin de katkılarıyla artarak devam etmiştir. Gelişmiş Ülkelerin Yurtdışı Yatırımları Gelişmekte olan ve Geçiş Ekonomilerin Yurtdışı Yatırımları Gelişmiş Ekonomilere Gelişmekte olan Ekonomilere Geçiş Ekonomileri yılında gelişmekte olan ülkelerin yurtdışı yatırımlarının %63 ü gelişmekte olan ülkelere yapılmıştır. Yatırımların Bölgelere Dağılımı BRICS ülkelerinden çıkan Yurtdışı Yatırımların Bölgelere Dağılımı Afrika Latin Amerika Batı Asya Güney/Doğu Asya Geçiş Ekonomileri Afrika Latin Amerika Asıa Geçiş Ekonomileri 25

26 Dünyada Yurtdışı Yatırımlar ve Trendler Projeksiyonlara göre Yurtdışı Yatırımların 214 te $1,7 trilyon ve 215 te $1,8 trilyona ulaşması beklenmektedir. Yatırımcılar 214 ve 215 yılları için olumlu beklenti içerisindeler. USD Milyon UNCTAD Dünya Yatırım Projeksiyonu Gelişmekte olan ülkelerin yatırımlarının hız kesmesi, gelişmiş ve geçiş ekonomilerininse yatırımlarını ekonomilerin görece istikrara kavuşmasıyla birlikte hızlandırmaları beklenmektedir Küresel Ekonominin Canlanmasının Ana Koşulları Çok Uluslu Şirketler Yatırım Araştırması (World Bank) 4% 8 % 29% Kötümser 43% Ortalama 53% İyimser 5% Finansal Sektörün istikrara kavuşması Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarının devam etmesi. Gelişmiş ülkelerdeki teşvik programlarının sonuç vermesi Gelişmiş ülkelerdeki talebin canlanması 21% 4% 54% verileri 211 verilerine kıyasla iyimser bir yükselme sergilemesine rağmen küresel ekonomideki belirsizliğin etkisiyle Çok Uluslu Şirketlerin temkinli tutumlarını devam ettirecekleri beklenmektedir. 26

27 İÇİNDEKİLER Yurtdışı Yatırımların Tarihsel Arka Planı ve Kapsamı Yurtdışı Yatırımlardaki Tırmanış ve Nedenleri Dünyada Yurtdışı Yatırımlar ve Trendler Yeni Oyuncular: Gelişmekte Olan Ülkelerin Yurtdışı Yatırımları Türkiye ve Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar 27

28 Gelişmekte Olan Ülkelerin Yurtdışı Yatırımları Gelişmekte olan ülkelerin yabancı yatırımlara bakış açısı küresel ekonominin evrimiyle hızla değişmekte ve yurtdışı yatırımlar artık ülkeden sermaye çıkışı olarak görülmemektedir Gelişmekte olan ülkeler özellikle 199 lardan sonra daha global bir düzlemde küresel değer zincirine entegrasyon odaklı hükümet teşvikleriyle desteklenen dış yatırımlara yönelmişlerdir. 1. DALGA: ler 2. DALGA: ortaları 3. DALGA: 199 sonrası İthal ikameci ticari ilişkiler İhracat odaklı ticari ilişkiler Küresel Değer Zincirine Entegrasyon Hammadde ve Pazar Arayışı Ticaret ağlarının genişletilmesi İmalat Sektörü Ağırlıklı olarak Latin Amerika Bölgesel: İç pazara ve bölgedeki diğer kalkınmakta olan ülkelere yönelik Gelişmekte: Hammadde, Pazar ve ucuz işgücü Gelişmiş: Pazar ve küçük boyutlarda stratejik aktif / varlık genişlemesi Teknoloji, marka ve pazarlama kapasiteleri arttırma isteği Servis sektörleri (finans ve iş çözümleri) Ağırlıklı olarak Asya ülkeleri Bölge dışına açılım Aktif / varlık genişlemesi Pazar kontrolü ve pazar gücünu arttırma (özellikle ham madde) Üretimde etkinliği arttırma Ölçek ekonomisi hedeflemesi Bilgi yoğun sektörler Asya, Rusya, Latin Amerika ve Afrika Gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere daha global Hükümet güdümlü Hükümet yönlendirmeli Hükümet destekli / teşvikli 1995 te 335 milyar ABD$ olan dış yatırım stoğu 25 te 1,4 Trilyon $ a ulaşmıştır. Dış yatırım stoğu 5 milyar ABD dolarını geçen gelişmekte olan ülke sayısı 1995 te yanlızca 5 iken bu sayı 25 te 27 ye ulaşmıştır. 27 de 7 gelişmekte olan ülke firması dış yatırım stoğu en yüksek 1 TNC listesine girmiştir. (UNCTAD, WIR 26) 28

29 Gelişmekte Olan Ülkelerin Yurtdışı Yatırımları Dünya Bankası nın araştırmaları, küresel büyüme dengelerinin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kaymakta ve bu ülkelerin önemli yatırım kaynakları ve dinamikleri haline geldiğini göstermektedir Yatırım Beklentileri Gelişmekte olan ekonomilerin arasında yüzde 4,7 oranında büyümesi öngörülmektedir Önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ekonomilerin global GSYİH deki oranı % 36 dan %45 e yükselmesi beklenmektedir Brezilya, Hindistan, Güney Kore, ve Endonezya nın Çin i yakalaması ve ekonomik dinamizm, büyüklük ve küresel ekonomiye entegrasyon hususlarında da gelişmiş ülkeleri yakalamaları beklenmektedir Rusya G.Kore Malezya Brezilya Polonya Hindistan Çin Yılları YDY Artış Oranı % Yılları YDY Artış Hızı % Küresel ekonomiye hızlı entegrasyonun sözü geçen ülkelere ciddi ekonomik ve politik güç ve etki kazandıracağı öngörülmektedir Gelişmekte olan ülkeler kaynaklı yatırımların %6 ını oluşturan BRIC (Brezilya, Rusya Federasyonu, Hindistan ve Çin) ülkelerinin ağırlığının devam etmesi beklenmektedir Gelişmekte olan ülkeler Gelişmiş ülkeler Kaynak:UNCTAD, WIR

30 Gelişmekte Olan Ülkelerin Yurtdışı Yatırımları Gelişmekte olan ülkeler(özellikle BRIC), 2 ler ile birlikte ülkelerine çektikleri yatırımla karşılaştırılabilecek ölçüde yurtdışında yatırım yaparak, birbirleriyle benzeşen istatistiklere ulaşabilmiştir Dışarıdan Gelen Yatırım/ Dışarıya Yapılan YDY ( ) Gelişmekte Olan Ülke Yatırımları ve Türkiye 35, 4 Milyar $ 3, 25, 3 2, 15, 2 1, 5,, Brezilya Çin Hindistan 1 Rusya Türkiye Polonya Malezya G.Afrika Brezilya Çin Hindistan Rusya Türkiye Polonya Malezya G.Afrika Kaynak:UNCTADSTAT Türkiye serbest ekonomiye geçmesiyle birlikte gerek ticaret hacminde gerek aldığı yatırımlarda hızlı bir ivme yakalamıştır. Aynı artış hızı dışarıya yapılan yatırımlarda yakalanamamıştır. Alınan Yatırım/Yapılan Yatırım oranı BRICS ülkelerine göre çok yüksektir. Yurtdışı yatırımlar konusu Türkiye için yeni bir girişimdir. 3

31 Gelişmekte Olan Ülkelerin Yurtdışı Yatırımları 25 yılı ile birlikte Yurtdışı Yatırımlarda atağa kalkan gelişmekte olan ülkelerin, aynı dönem içerisinde paralel olarak Cari Dengelerinde de olumlu yönde hareketlenme görülmektedir Yurtdışı YDY Stoğu ( ) Cari Denge (24-212) Milyar $ 4, 35, 3, Milyar $ , 2, 15, 1, Çin Hindistan Polonya Brezilya Malezya Rusya G.Afrika Çin Hindistan Polonya Brezilya Malezya Rusya G.Afrika 5,, Model ülkelerin dış yatırımları özellikle 25 yılında ivme kazanmaktadır. 28 krizine ve artan yatırım çıktılarına rağmen bu ülkelerin bir çoğu, cari dengede pozitif değerleri görmektedir. Özellikle 28 den sonra yatırımların hızlanarak yükselişi, önümüzdeki dönemde bu ülkelerin kazanımlarını ve cari dengelerini standartların üzerine çıkaracaktır. Kaynak:UNCTADSTAT 31

32 Gelişmekte Olan Ülkelerin Yurtdışı Yatırımları Finans, Ticaret ve Doğal Kaynaklar Yurtdışı Yatırım alanının lokomotif sektörleri konumundadır. Sektörel kırılım ülkelerin gelişmişlik düzeyinde paralellik gösterse de gelişmekte olan ekonomilerin doğal kaynaklara olan talebi daha üst seviyededir Gelişmekte Olan Ülkeler Gelişmiş Ülkeler Diğer 37% Petrol ve D.Kaynaklar 11% Gıda 1% Metal Ürünler 1% Elektronik Ürünler 1% Ticaret 9% Diğer 33% Gıda 5% Metal Ürünler 4% Elektronik Ürünler 6% Ticaret 9% İnşaat 1% İş Hizmetleri 6% Ulaştırma 2% Finans 31% Kimyasal 1% Finans İş Hizmetleri 26% 5% Ulaştırma 2% TOPLAM YATIRIM 212İTİBAR BARİİLE 4.5 TRİLYON $ TOPLAM YATIRIM 212İTİBAR BARİİLE 18.6 TRİLYON $ Not: İş Hizmet faaliyetleri kapsamında gerçekleşen yatırımın, gelişmekte olan ülkelerin % 37 si ve tüm dünyadaki yatırımların da %16 sı olmak üzere döneminde Hong Kong da gerçekleşmiştir. Bu veri Hong Kong daki yatırım holdinglerinin verilerini de içermektedir. Kaynak:UNCTAD 32

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR Fulya BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. YABANCI SERMAYENİN TANIMI VE TARİHÇESİ... 4 1.1. Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türleri... 4 1.2. Yabancı Sermaye

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2012 YILI RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2012 YILI RAPORU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2012 YILI RAPORU Ekim 2013 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ II Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporu ÖNSÖZ Ülkelerin ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association n n Eylül 2012 Bu yayının tüm hakları saklıdır. YASED'in izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden basılamaz, gösterimi

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU 1. Dünya Ekonomisinde Oyunun Kuralları Yeniden Belirleniyor 2008 yılında dünya geneline yayılan küresel ekonomik

Detaylı

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir.

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Balkan Congress

Detaylı

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Rusya Ülke Raporu Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Sayfa 2 / 2 Author: XXXXXXXX Date: XX-XX-XXXX İçindekiler ÖZET BİLGİLER 5 GENEL EKONOMİK DURUM 7 Genel Ekonomik Yapı

Detaylı

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE STRATEJİK RAPOR NO: 12, ARALIK 2005 TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE Dr. Güniz ODYAKMAZ TEKEBAŞ Ç NDEK LER SUNUŞ...3 ÖZET...4 TARİHİ SÜREÇTE FİNANSAL KÜRESELLEŞME...6

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2006 YILI RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2006 YILI RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2006 YILI RAPORU Haziran 2007 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... vii A. ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GÖSTERGELERİ...

Detaylı

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI SAMSUN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY VİZYON Karadeniz havzasına açılan bir kapı ve yolların kesiştiği bir sanayi ve ticaret şehri olarak; gerek Samsun dan gerekse Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA İLERLEME KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA RAPORU İLERLEME RAPORU 2013KONSEYİ 2013 İLERLEME RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 3 GRAFİKLER... 4 HARİTALAR...

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECINDE TÜRKİYE-ÇİN EKONOMİK İLİŞKİLERİ

KÜRESELLEŞME SÜRECINDE TÜRKİYE-ÇİN EKONOMİK İLİŞKİLERİ ANALİZ HAZİRAN 2014 SAYI: 96 KÜRESELLEŞME SÜRECINDE TÜRKİYE-ÇİN EKONOMİK İLİŞKİLERİ ALTAY ATLI SADIK ÜNAY ANALİZ HAZİRAN 2014 SAYI: 96 KÜRESELLEŞME SÜRECINDE TÜRKİYE-ÇİN EKONOMİK İLİŞKİLERİ ALTAY ATLI

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2)

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Belge Başlığı GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İçindekiler Tablolar Listesi..3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Dosya Konusu ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü ayfergedikli@yahoo.com ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

Çukurova Bölgesinde. MAKİNE ve EKİPMAN SEKTÖRÜ

Çukurova Bölgesinde. MAKİNE ve EKİPMAN SEKTÖRÜ Çukurova Bölgesinde MAKİNE ve EKİPMAN SEKTÖRÜ ÇUKUROVA BÖLGESİNDE MAKİNE ve EKİPMAN SEKTÖRÜ 1.Baskı Adana/Şubat 2015 Çukurova Kalkınma Ajansı Hazırlayan Ahmet BATAT Çukurova Kalkınma Ajansı Planlama ve

Detaylı

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Kamil Yılmaz Koç Üniversitesi Ocak 2007 Özet Türkiye nin bugüne kadar yeterince yararlanamadığı doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), Türk ekonomisinin

Detaylı

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri,

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, 2010 yılında sizlerin teveccühü ile göreve gelmemizden bu yana görevdeki üçüncü yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Yönetim Kurulu olarak görevdeki dördüncü

Detaylı

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Kamil Yılmaz Koç Üniversitesi Ocak 2007 Özet Türkiye nin bugüne kadar yeterince yararlanamadığı doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), Türk ekonomisinin

Detaylı

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN ASLI GÖKSUN ŞAT SEZGİN Uzman AHMET AŞARKAYA Uzman Yardımcısı İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN 2015 İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ II. İNŞAAT SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ III. TÜRKİYE DE KONUT SEKTÖRÜ IV. TÜRKİYE

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi 2012 RUSYA FEDERASYONU Ülke Bülteni DEİK / Türk Rus İş Konseyi 1 Genel Bilgiler Resmi Adı: Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi: Federasyon Başkenti: Moskova Başlıca Kentleri: St.Petersburg, Nijni Novgorod,

Detaylı