A YILINDAN ÖNCE BAĞLANAN AYLIKLARIN KENDİ İÇİNDE FARKLILAŞMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A YILINDAN ÖNCE BAĞLANAN AYLIKLARIN KENDİ İÇİNDE FARKLILAŞMASI"

Transkript

1 İntibak Kanunu Üzerine Değerlendirmeler I- GİRİŞ Uyum anlamına gelen intibak kavramı; sosyal güvenlik sisteminde prim ödeme gün sayısı, yaş ve kazançları aynı olmasına rağmen, aylık hesaplama parametrelerinde yapılan değişiklikler nedeniyle farklı yıllarda bağlanmış olan aylıkların uyumlaştırılması anlamını taşımaktadır. İşçi emeklilerinin yıllardır talep ettiği ve kamuoyunda da yoğun olarak tartışılan intibak düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 1 Mart 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş ve 6283 sayı numarasıyla Resmi Gazete de([1]) yayımlanmıştır. Yazımızda, intibak ihtiyacını doğuran nedenler ile 6283 sayılı Kanun la getirilen düzenlemeler irdelenecek, ayrıca intibak farklarının yaşlılık ve malullük aylıklarına yansımalarına yer verilecektir. II- İNTİBAK İHTİYACI Aylık hesaplama parametrelerinde yapılan düzenlemeler doğrultusunda 506 sayılı Kanun a göre bağlanan SSK emekli aylıkları genel itibariyle altı ana gruba ayrılmakta, aylıklar arasındaki farklılaşmanın temelinde ise; 2000 yılından önce bağlanan aylıkların, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç miktarına bağlı kalınmaksızın yüksek düzeyde belirlenen alt sınır aylık uygulaması ve 2000 yılından sonra emekli olanlara 2008 yılına kadar geçen süre için gelişme hızından % 100 oranında pay verilmesi, yatmaktadır. A YILINDAN ÖNCE BAĞLANAN AYLIKLARIN KENDİ İÇİNDE FARKLILAŞMASI tarihinden önce aylık bağlama baz oranı % 70 ve buna paralel olarak da alt sınır uygulamasına esas aylık bağlama oranı % 70 olarak uygulanmakta iken 2422 sayılı Kanun la 506 sayılı Kanun un Yaşlılık aylığının hesaplanması başlıklı 61. ve Aylıkların alt sınırı başlıklı 96. maddelerinde yapılan düzenleme ile aylık bağlama baz oranı % 60, alt sınır aylık bağlama oranı ise % 70 olarak belirlenmiş ve 5000 günden fazla ödenen her 240 gün için % 60 oranına (1) puan ilave edilmesi öngörülmüştür sayılı Kanun la yapılan düzenleme ile aylık bağlama baz oranı ile alt sınır aylık bağlama oranı arasında 1982 yılı öncesinde var olan bağın koparılması ve alt sınır aylık bağlama oranının % 70 olarak belirlenmesi, 3600 gün üzerinden aylık bağlanan sigortalılar ile sisteme yüksek düzeyde prim ödeyen ve gün sayısı bakımından da sisteme daha fazla katkı sağlayarak 7639 gün üzerinden emekli olan sigortalılara aynı miktarda aylık bağlanması sonucunu doğurmuştur. Ayrıca, sigortalıların aylıklarının hesabında esas alınan ortalama yıllık kazancın tespitine esas takvim yılı sayılarında yapılan değişiklikler ve 3395 sayılı Kanun la 506 sayılı Kanun a eklenen 34. madde gereği üst gösterge tespit tablosuna geçilmesi de 2000 yılından önce bağlanan aylıkların farklılaşmasında etkili olmuştur. B YILI İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 4447 sayılı Kanun la 2000 yılı itibariyle aylık hesaplamasında köklü değişikliğe gidilmiş ve sigortalıların 2000 ve daha sonraki yıllarda ödemiş oldukları her yıla ait gün ve kazançlar toplamı aylık hesabına dahil edilmiştir. Yapılan düzenleme ile 2000 yılından önce sigortalının tahsis talep tarihinden önceki son 5 ya da 10 yıllık kazançlarına göre belirlenen katsayı esasına dayalı gösterge sisteminden vazgeçilmiş ve yıllık 1

2 en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksi (TÜFE) artış oranı ve gelişme hızı (GH) oranlarına göre güncellenen yıllık kazançların ortalamasının alınması esasına dayalı bir sisteme geçilmiştir yılından sonra aylık talebinde bulunan sigortalıların, gerek prime esas kazançlarının güncellenmesinde, gerekse 1999 Aralık dönemi itibariyle gösterge sistemine göre hesaplanan aylıkların 2000 yılı öncesine isabet eden kısmının yıllık TÜFE ve gelişme hızının % 100 ü üzerinden güncellenerek hesaplanması da 2000 yılından önce bağlanan aylıklar ile 2000 yılından sonra bağlanan aylıklar arasında önemli bir farklılaşmaya neden olmuştur. Bu farklılaşma, 2000 yılından önce bağlanan aylıkların kendi içinde uyumlaştırılması ve bunun akabinde de 2000 yılından sonraki yıllar için gelişme hızından pay verilmesi taleplerini gündeme getirmiş ve nihayetinde 6283 sayılı Kanun la bu talepler giderilmiştir. III SAYILI KANUN LA GETİRİLEN YÖNTEM 2000 yılından önce tahsis talebinde bulunan sigortalılara bağlanan malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları, 5510 sayılı Kanun a eklenen geçici 39. maddeye göre, sigortalıların prime esas kazançlarına göre tespit edilen ve 1999 Aralık ayı itibariyle geçerli olan gösterge rakamları ve prim ödeme gün sayılarına göre tespit edilen aylık bağlama oranları üzerinden alt sınır uygulamasına ilişkin hükümler dikkate alınmaksızın yeniden hesaplanacaktır. A- AYLIK BAĞLAMA ORANININ TESPİTİ tablosundan hesaplanmış olan malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları için % 60, malullük aylığı bağlanan sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması halinde % 70, üst gösterge tablosundan hesaplanmış olan malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları için ise % 59,9 ila % 50 arasında belirlenen taban aylık bağlama oranları esas alınacaktır. Taban aylık bağlama oranları malullük aylığı hariç olmak üzere yaşlılık ve ölüm aylıklarında sigortalının kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurduğu her tam yaş için ve 5000 günden fazla ödediği her 240 günlük prim karşılığında (1) er puan artırılacak, 5000 günden noksan ödenen her 240 gün için taban aylık bağlama oranlarının (1) puan eksiltilmesi yalnızca yaşlılık aylıkları için uygulanacaktır. Maden işyerlerinin yer altı işlerinde çalışmaları, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladıkları tarihten önce malul olmaları, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaları veya erken yaşlanmaları nedeniyle yaşlılık aylığı bağlananların aylık bağlama oranlarında indirim yapılmayacak ve malullük, yaşlılık ve ölüm aylığının hesaplanmasına esas aylık bağlama oranı hiçbir şekilde % 85 ten fazla olamayacaktır. B- AYLIĞIN HESAPLANMASI 1999 Aralık dönemi itibariyle yürürlükte bulunan gösterge rakamı, memur aylık katsayısı (12000) ve 6283 sayılı Kanun a göre belirlenecek olan aylık bağlama oranının çarpımı suretiyle aylık hesaplanacak ve bu hesaplama sonucu bulunan rakamın 506 sayılı Kanun un Aylıkların alt sınırı başlıklı mülga 96. maddesine göre mukayesesi yapılmayacaktır. Örnek 1: tablosunun 8. derecesinin 4. kademesinden aylık hesaplanan ve prim ödeme gün sayısı 6300 olan sigortalının; Rakamı : 9730 Aylık Bağlama Baz Oranı : % 60 İlave Gün Sayısı : = 1300 gün Aylık Bağlama Oranına İlave : 1300 / 240 = 5 puan Aylık Bağlama Oranı : % 65 Aylığın Hesabı : 9730 x x % 65 = / = 75,89 2

3 C ARALIK AYLIĞININ 2013 OCAK DÖNEMİNE TAŞINMASI 1999 Aralık dönemi itibariyle hesaplanan aylık miktarı; - % 5,9 oranı ile 2000 yılı Ocak ayına, 2000 yılı Ocak ayı itibariyle bulunan tutar, 7, çarpanı[2] kullanılarak 2008 Ocak ayına, 2008 yılı Ocak ayı itibariyle bulunan tutar ise 2008 Ocak ayı dahil olmak üzere 2013 Ocak dönemleri arasında aylıklara uygulanan artışlar esas alınarak, güncellenecek ve bu şekilde bulunan aylık miktarı yine 2013 Ocak ödeme döneminde mevcut olan aylık miktarı ile mukayese edilerek sigortalıya ödenecek aylık miktarı tespit edilecektir. Yapılacak mukayese sonucunda yeni hesaplanan aylık, ödenmekte olan aylıktan düşük ise mevcut olan aylık ödenmeye devam edilecektir. Örnek-1 de yer alan sigortalının 75,89 TL olarak hesaplanan aylığın; Ocak değeri : 75,89 x 1,059 = 80,37 TL Ocak değeri : 80,37 x 7, = 573, 28 TL Ocak değeri : 573,28 x 1,02 x 1, ,69[3] (dipnot) = 631,54 TL Ocak değeri : 631,54 x 1,0384 x 1,083 = 667,79 TL Ocak değeri : 667, TL x 1,0359 = 753,92 TL Ocak değeri : 753, TL x 1,04 x 1,0679 = 903,95 TL olarak tespit edilecektir. Kanun un yürürlük tarihi 2013 Ocak olarak öngörüldüğünden, 2012 Ocak dönemi itibariyle bulunan 903,95 TL aylık miktarı 2012 Temmuz ve 2013 Ocak dönemlerindeki aylıklara yapılan artış oranları kadar ayrıca artırılacaktır. D- AYLIKLARIN MUKAYESESİ 6283 sayılı Kanun a göre 2013 Ocak ödeme dönemi itibariyle bulunan aylık miktarı ile anılan dönemde ödenmekte olan aylık miktarı mukayese edilerek yüksek olanı sigortalıya verilecektir. Yapılan mukayese sonucunda 6283 sayılı Kanun a göre yapılan hesaplama sonucu bulunan aylık miktarının, sigortalıya ödenmekte olan aylıktan düşük olması durumunda mevcut aylığın ödenmesine devam edilecek, dolayısıyla sigortalıların aylıklarında bir düşüş yaşanmayacaktır. Örnek 1 deki hesaplamaya göre mukayese işlemi, 2012 Ocak dönemindeki gerçek aylık miktarları ve bu miktarlara % 4 oranında ek ödeme tutarları ilave edilerek yapıldığında; Sigortalının mevcut aylık miktarı 835,49 TL, ek ödeme miktarı da 33,42 TL olmak üzere toplam aylığı 868,91 TL, İntibak sonucu hesaplanan aylık miktarı 903,95 TL, ek ödeme miktarı da 36,16 TL olmak üzere toplam aylığı 940,11 TL dir. E- İNTİBAK FARKI VE AYLIKTAKİ ARTIŞ ORANI Yapılan mukayesede intibak sonucu hesaplanan aylık daha yüksek olduğundan sigortalıya 940,11 TL ödenecektir. 71,20 TL intibak farkından yararlanacak olan örnek sigortalının aylığında % 8,2 oranında artış meydana gelecektir. 3

4 tablosundan örneklendirdiğimiz sigortalı için 71,20 TL bir artış olmakta iken üst gösterge tablosunun 1. derecesinin 10. kademesinden aylığa hak kazanması nedeniyle gösterge rakamı 15175, aylık bağlama oranı da % 85([4]) olan sigortalının; 2012 Ocak dönemi aylığı 1.445,41 TL, İntibak hesaplaması sonucunda bulunan aylığı ise 1.767,81 TL dir. 322,41 TL intibak farkından yararlanan sigortalının aylığında % 22,3 oranında artış meydana gelmektedir. IV- DEĞERLENDİRME 6283 sayılı Kanun la getirilen düzenleme, 2000 yılından önce bağlanan aylıkların alt sınır uygulanmaksızın, gerçek gün sayıları ve kazançları üzerinden tespit edilen gösterge rakamlarına göre aylıkların 1999/Aralık dönemi itibariyle yeniden hesaplanması ve gelişme hızından belirli bir pay verilerek 2008 yılına taşınması esasına dayanmaktadır. A- YAŞLILIK AYLIKLARI 2000 yılından önceki aylık bağlama sisteminde([5]) aylık bağlama baz oranı, asgari aylık bağlama gün sayısı olan 5000 gün esas alınarak belirlenmekte ve 5000 günden sonraki her 240 günlük ilave çalışma karşılığında, aylık bağlama baz oranı (1) puan artırılmaktadır. Dolayısıyla mevcut sistemde de getirilen sistemde de asgari aylık bağlama gün sayısına ilave olan her 240 gün için aylık bağlama oranına (1) puan ilavesi yapılmaktadır. Bu genel kural çerçevesinde, sistemde kalarak 5000 günden sonra ilave 240 gün prim ödeyen sigortalıya intibak artışı verilmektedir gün üzerinden aylık bağlanan ve kazançları asgariden bildirilen bir sigortalıya intibak artışı yansımamakla birlikte aynı sigortalının 5000 günden fazla; 240 günü olması durumunda 2,93 TL, 480 günü olması durumunda 14,81 TL, 720 günü olması durumunda 26,69 TL, 960 günü olması durumunda 38,57 TL, 6000 günü olması durumunda ise 168,85 TL intibak farkından yararlanmaktadır. Getirilen düzenleme kazançlar yönünden değerlendirildiğinde ise 5000 günden eksik gün sayıları ile emekli olanlar için intibak artışının olabilmesi bu defa kazançların yüksekliği ile paralel bir seyir göstermektedir. Şöyle ki, 3600 gün ve asgari kazançlar üzerinden hesaplanan aylıklarda intibak farkı olmamakta, ancak kazançların yüksek olması nedeniyle üst göstergeden aylığa hak kazanılması durumunda intibak artışı göstergeden başlamakta ve tüm kazançlar azamiden ödenmiş ise intibak farkı 118,01 TL ye kadar çıkabilmektedir. B- MALULLÜK AYLIKLARI 2000 yılından önce gösterge tablosundan bağlanan malullük aylığı bağlama oranı % 70, bakıma muhtaç olunması durumunda ise % 80 olarak uygulanmakta iken([6]), 6283 sayılı Kanun la söz konusu oranlar % 60 ve % 70 olarak belirlenmiştir. Aylık bağlama oranlarının 10 puan düşürülmesinde, kişinin iradesi dışında gelişen malullük durumu nedeniyle çalışma hayatından uzak kalan sigortalıların; 4

5 Sosyal güvenlik uygulamalarında gerek aylık bağlanması için aranılan şartlar yönüyle, gerekse gün sayısına bağlı kalınmaksızın belirlenen aylık miktarıyla sistem tarafından desteklenmesi, Üst göstergeden hesaplanan aylık miktarının, gösterge tablosunun tavan göstergesinden hesaplanacak gelir ve aylıktan az olamayacağına ilişkin hüküm([7]) nedeniyle 1999 Aralık itibariyle 85,47 TL, bakıma muhtaç olan sigortalılara da 97,68 TL den az aylık bağlanmamış olması, tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olup, 5510 sayılı Kanun un yürürlüğe girdiği tarih arasında malullük aylığı bağlanan sigortalılara, 2000 yılından önce emekli olanlara göre daha az miktarda aylık bağlanması nedeniyle 5510 sayılı Kanun un geçici 10. maddesinin yedinci fıkrasına istinaden sigortalıların lehine olmak üzere 2000 yılından öncesine, diğer bir ifade ile tersine bir intibak yapılmış olması ve - Bunun sonucunda da 2000 yılından önce bağlanan aylıklar ile 2000 yılından sonra bağlanan malullük aylıkları arasında bir fark bulunmamasının etken olduğu görülmektedir. Sistem tarafından önemli ölçüde korunmuş olmasına rağmen malul sigortalılar da intibak kapsamına alınarak, kazançları asgarinin üzerinde olanlara en fazla 103,14 TL ye kadar, bakıma muhtaç olan sigortalılar açısından da 149,50 TL ye kadar intibak artışı verilmektedir. V- SONUÇ Aylık bağlama gün sayıları ve kazançları yüksek olan sigortalılar, alt sınır aylık uygulamaları nedeniyle kendilerine göre daha az gün sayısı ve düşük kazanç üzerinden aylık alanlar ile aynı aylığı almışlardır. Getirilen düzenleme ile alt sınır aylık uygulaması bertaraf edilerek 2000 yılından önce bağlanan aylıklar, sigortalıların gün ve kazançlarına göre önce kendi içinde farklılaştırılmakta ve 2000 sonrası emekli olanlar ile de gelişme hızından pay verilmek suretiyle uyumlaştırılmaktadır. Emeklilerin yıllarca beklediği intibak talepleri, 6283 sayılı Kanun la hakkaniyet ölçüsü de gözetilerek çözüme kavuşturulmuştur. Değişik gün sayıları üzerinden hesaplanan yaşlılık aylıkları ile malullük aylıklarında meydana gelen intibak farkları ekli tabloda gösterilmiştir TARİHİDEN SONRA BAĞLANAN YAŞLILIK AYLIKLARINDA İNTİBAK FARKI MALÜLLÜK AYLIKLARINDA İNTİBAK FARKI Aylık Bağlanan Gün Sayısı ABO % 85 Değil ,37-8,95 14,81 38,57 62,34 86,10 109,87 117,73 125,60 133,46 141,32 149,19 168, ,45-8, ,02-8,58 15,20 38,98 62,75 86,53 110,01 117,88 125,75 133,62 141,49 149,35 169, ,41-8, ,68-8,20 15,59 39,38 63,17 86,96 110,16 118,03 125,90 133,78 141,65 149,52 169, ,37-8, ,33-7,83 15,98 39,78 63,58 87,38 110,30 118,18 126,06 133,93 141,81 149,69 169, ,33-8,71 5

6 ,99-7,45 16,36 40,18 63,99 87,81 110,45 118,33 126,21 134,09 141,97 149,85 169, ,29-8, ,64-7,07 16,75 40,58 64,41 88,23 110,59 118,48 126,36 134,25 142,13 150,02 169, ,25-8, ,30-6,70 17,14 40,98 64,82 88,66 110,74 118,63 126,52 134,41 142,30 150,18 169, ,21-8, ,95-6,32 17,53 41,38 65,24 89,09 110,88 118,78 126,67 134,56 142,46 150,35 170, ,17-8, ,61-5,94 17,92 41,78 65,65 89,51 111,03 118,93 126,82 134,72 142,62 150,52 170, ,13-8, ,26-5,57 18,31 42,19 66,06 89,94 111,17 119,08 126,98 134,88 142,78 150,68 170, ,09-8, ,92-5,19 18,70 42,59 66,48 90,37 111,32 119,23 127,13 135,04 142,94 150,85 170, ,05-8, ,57-4,82 19,09 42,99 66,89 90,79 111,46 119,37 127,28 135,19 143,10 151,01 170, ,01-8, ,23-4,44 19,47 43,39 67,30 91,22 111,61 119,52 127,44 135,35 143,27 151,18 170, ,97-7, ,88-4,06 19,86 43,79 67,72 91,65 111,76 119,67 127,59 135,51 143,43 151,35 171, ,93-7, ,54-3,69 20,25 44,19 68,13 92,07 111,90 119,82 127,75 135,67 143,59 151,51 171, ,89-7, ,19-3,31 20,64 44,59 68,55 92,50 112,05 119,97 127,90 135,83 143,75 151,68 171, ,85-7, ,85-2,94 21,03 44,99 68,96 92,92 112,19 120,12 128,05 135,98 143,91 151,84 171, ,80-7, ,50-2,56 21,42 45,40 69,37 93,35 112,34 120,27 128,21 136,14 144,08 152,01 171, ,76-7, ,16-2,18 21,81 45,80 69,79 93,78 112,48 120,42 128,36 136,30 144,24 152,18 172, ,72-7, ,81-1,81 22,20 46,20 70,20 94,20 112,63 120,57 128,51 136,46 144,40 152,34 172, ,68-7, ,47-1,43 22,58 46,60 70,61 94,63 112,77 120,72 128,67 136,61 144,56 152,51 172, ,64-7, ,12-1,05 22,97 47,00 71,03 95,06 112,92 120,87 128,82 136,77 144,72 152,67 172, ,60-7, ,78-0,68 23,36 47,40 71,44 95,48 113,06 121,02 128,97 136,93 144,89 152,84 172, ,56-7, ,43-0,30 23,75 47,80 71,86 95,91 113,21 121,17 129,13 137,09 145,05 153,01 172, ,52-7, ,09 0,07 24,14 48,21 72,27 96,34 113,35 121,32 129,28 137,24 145,21 153,17 173, ,48-6, ,74 0,45 24,53 48,61 72,68 96,76 113,50 121,47 129,43 137,40 145,37 153,34 173, ,44-6, ,40 0,83 24,92 49,01 73,10 97,19 113,64 121,62 129,59 137,56 145,53 153,50 173, ,40-6, ,05 1,20 25,31 49,41 73,51 97,61 113,79 121,77 129,74 137,72 145,69 153,67 173, ,36-6, ,71 1,58 25,69 49,81 73,93 98,04 113,93 121,91 129,90 137,88 145,86 153,84 173, ,32-6, ,36 1,96 26,08 50,21 74,34 98,47 114,08 122,06 130,05 138,03 146,02 154,00 173, ,28-6,56 6

7 ,02 2,33 26,47 50,61 74,75 98,89 114,22 122,21 130,20 138,19 146,18 154,17 174, ,24-6, ,67 2,71 26,86 51,01 75,17 99,32 114,37 122,36 130,36 138,35 146,34 154,33 174, ,20-6, ,33 3,08 27,25 51,42 75,58 99,75 114,51 122,51 130,51 138,51 146,50 154,50 174, ,16-6, ,98 3,46 27,64 51,82 75,99 100,17 114,66 122,66 130,66 138,66 146,67 154,67 174, ,11-6, ,64 3,84 28,03 52,22 76,41 100,60 114,81 122,81 130,82 138,82 146,83 154,83 174, ,07-6, ,30 4,21 28,42 52,62 76,82 101,03 114,95 122,96 130,97 138,98 146,99 155,00 175, ,03-6, ,95 4,59 28,80 53,02 77,24 101,45 115,10 123,11 131,12 139,14 147,15 155,16 175, ,99-5, ,61 4,97 29,19 53,42 77,65 101,88 115,24 123,26 131,28 139,30 147,31 155,33 175, ,95-5, ,26 5,34 29,58 53,82 78,06 102,30 115,39 123,41 131,43 139,45 147,47 155,50 175, ,91-5,82 7

8 Aylık Bağlanan Gün Sayısı ABO % 85 Değil ,92 5,72 29,97 54,22 78,48 102,73 115,53 123,56 131,58 139,61 147,64 155,66 175, ,87-5, ,57 6,09 30,36 54,63 78,89 103,16 115,68 123,71 131,74 139,77 147,80 155,83 175, ,83-5, ,23 6,47 30,75 55,03 79,31 103,58 115,82 123,86 131,89 139,93 147,96 155,99 176, ,79-5, ,88 6,85 31,14 55,43 79,72 104,01 115,97 124,01 132,04 140,08 148,12 156,16 176, ,75-5, ,54 7,22 31,53 55,83 80,13 104,44 116,11 124,16 132,20 140,24 148,28 156,33 176, ,71-5, ,19 7,60 31,91 56,23 80,55 104,86 116,26 124,30 132,35 140,40 148,45 156,49 176, ,67-5, ,85 7,98 32,30 56,63 80,96 105,29 116,40 124,45 132,51 140,56 148,61 156,66 176, ,63-5, ,50 8,35 32,69 57,03 81,37 105,72 116,55 124,60 132,66 140,71 148,77 156,82 176, ,59-5, ,16 8,73 33,08 57,43 81,79 106,14 116,69 124,75 132,81 140,87 148,93 156,99 177, ,55-5, ,81 9,10 33,47 57,84 82,20 106,57 116,84 124,90 132,97 141,03 149,09 157,16 177, ,51-4, ,47 9,48 33,86 58,24 82,62 107,00 116,98 125,05 133,12 141,19 149,26 157,32 177, ,47-4, ,12 9,86 34,25 58,64 83,03 107,42 117,13 125,20 133,27 141,35 149,42 157,49 177, ,42-4, ,78 10,23 34,64 59,04 83,44 107,85 117,27 125,35 133,43 141,50 149,58 157,66 177, ,38-4, ,43 10,61 35,02 59,44 83,86 108,27 117,42 125,50 133,58 141,66 149,74 157,82 178, ,34-4, ,09 10,98 35,41 59,84 84,27 108,70 117,57 125,65 133,73 141,82 149,90 157,99 178, ,30-4, ,74 11,36 35,80 60,24 84,69 109,13 117,71 125,80 133,89 141,98 150,06 158,15 178, ,26-4, ,40 11,74 36,19 60,65 85,10 109,55 117,86 125,95 134,04 142,13 150,23 158,32 178, ,22-4, ,05 12,11 36,58 61,05 85,51 109,90 118,00 126,10 134,19 142,29 150,39 158,49 178, ,18-4, ,71 12,49 36,97 61,45 85,93 110,05 118,15 126,25 134,35 142,45 150,55 158,65 178, ,14-4, ,36 12,87 37,36 61,85 86,34 110,19 118,29 126,40 134,50 142,61 150,71 158,82 179, ,10-4, ,02 13,24 37,75 62,25 86,75 110,33 118,44 126,55 134,66 142,76 150,87 158,98 179, ,06-4,08 8

9 ,67 13,62 38,14 62,65 87,17 110,47 118,58 126,70 134,81 142,92 151,04 159,15 179, ,02-4, ,33 13,99 38,52 63,05 87,58 110,61 118,73 126,84 134,96 143,08 151,20 159,32 179, ,98-3, ,98 14,37 38,91 63,45 88,00 110,75 118,87 126,99 135,12 143,24 151,36 159,48 179, ,94-3, ,64 14,75 39,30 63,86 88,41 110,89 119,02 127,14 135,27 143,40 151,52 159,65 179, ,90-3, ,29 15,12 39,69 64,26 88,82 111,03 119,16 127,29 135,42 143,55 151,68 159,81 180, ,86-3, ,95 15,50 40,08 64,66 89,24 111,17 119,31 127,44 135,58 143,71 151,84 159,98 180, ,82-3, ,60 15,88 40,47 65,06 89,65 111,32 119,45 127,59 135,73 143,87 152,01 160,15 180, ,77-3, ,26 16,25 40,86 65,46 90,07 111,46 119,60 127,74 135,88 144,03 152,17 160,31 180, ,73-3, ,91 16,63 41,25 65,86 90,48 111,60 119,74 127,89 136,04 144,18 152,33 160,48 180, ,69-3, ,57 17,00 41,63 66,26 90,89 111,74 119,89 128,04 136,19 144,34 152,49 160,64 181, ,65-3, ,22 17,38 42,02 66,66 91,31 111,88 120,03 128,19 136,34 144,50 152,65 160,81 181, ,61-3, ,88 17,76 42,41 67,07 91,72 112,02 120,18 128,34 136,50 144,66 152,82 160,98 181, ,57-3, ,54 18,13 42,80 67,47 92,13 112,16 120,33 128,49 136,65 144,81 152,98 161,14 181, ,53-3, ,19 18,51 43,19 67,87 92,55 112,30 120,47 128,64 136,81 144,97 153,14 161,31 181, ,49-2, ,85 18,89 43,58 68,27 92,96 112,44 120,62 128,79 136,96 145,13 153,30 161,47 181, ,45-2, ,50 19,26 43,97 68,67 93,38 112,59 120,76 128,94 137,11 145,29 153,46 161,64 182, ,41-2, ,16 19,64 44,36 69,07 93,79 112,73 120,91 129,09 137,27 145,45 153,63 161,81 182, ,37-2, ,81 20,01 44,74 69,47 94,20 112,87 121,05 129,24 137,42 145,60 153,79 161,97 182, ,33-2, ,47 20,39 45,13 69,88 94,62 113,01 121,20 129,38 137,57 145,76 153,95 162,14 182, ,29-2, ,12 20,77 45,52 70,28 95,03 113,15 121,34 129,53 137,73 145,92 154,11 162,30 182, ,25-2,43 Aylık Bağlanan Gün Sayısı ABO % 85 Değil ,78 21,14 45,91 70,68 95,45 113,29 121,49 129,68 137,88 146,08 154,27 162,47 182, ,21-2, ,43 21,52 46,30 71,08 95,86 113,43 121,63 129,83 138,03 146,23 154,43 162,64 183, ,17-2,27 9

10 ,09 21,90 46,69 71,48 96,27 113,57 121,78 129,98 138,19 146,39 154,60 162,80 183, ,13-2, ,74 22,27 47,08 71,88 96,69 113,71 121,92 130,13 138,34 146,55 154,76 162,97 183, ,08-2, ,40 22,65 47,47 72,28 97,10 113,86 122,07 130,28 138,49 146,71 154,92 163,13 183, ,04-2, ,05 23,02 47,85 72,68 97,51 114,00 122,21 130,43 138,65 146,86 155,08 163,30 183, ,00-1, ,71 23,40 48,24 73,09 97,93 114,14 122,36 130,58 138,80 147,02 155,24 163,47 184, ,96-1, ,36 23,78 48,63 73,49 98,34 114,28 122,50 130,73 138,95 147,18 155,41 163,63 184, ,92-1, ,02 24,15 49,02 73,89 98,76 114,42 122,65 130,88 139,11 147,34 155,57 163,80 184, ,88-1, ,67 24,53 49,41 74,29 99,17 114,56 122,79 131,03 139,26 147,50 155,73 163,96 184, ,84-1, ,33 24,90 49,80 74,69 99,58 114,70 122,94 131,18 139,42 147,65 155,89 164,13 184, ,80-1, ,98 25,28 50,19 75,09 100,00 114,84 123,08 131,33 139,57 147,81 156,05 164,30 184, ,76-1, ,64 25,66 50,58 75,49 100,41 114,98 123,23 131,48 139,72 147,97 156,21 164,46 185, ,72-1, ,29 26,03 50,96 75,89 100,83 115,13 123,38 131,63 139,88 148,13 156,38 164,63 185, ,68-1, ,95 26,41 51,35 76,30 101,24 115,27 123,52 131,78 140,03 148,28 156,54 164,79 185, ,64-1, ,60 26,79 51,74 76,70 101,65 115,41 123,67 131,92 140,18 148,44 156,70 164,96 185, ,60-1, ,26 27,16 52,13 77,10 102,07 115,55 123,81 132,07 140,34 148,60 156,86 165,13 185, ,56-1, ,91 27,54 52,52 77,50 102,48 115,69 123,96 132,22 140,49 148,76 157,02 165,29 185, ,52-0, ,57 27,91 52,91 77,90 102,89 115,83 124,10 132,37 140,64 148,91 157,19 165,46 186, ,48-0, ,22 28,29 53,30 78,30 103,31 115,97 124,25 132,52 140,80 149,07 157,35 165,62 186, ,44-0, ,88 28,67 53,69 78,70 103,72 116,11 124,39 132,67 140,95 149,23 157,51 165,79 186, ,39-0, ,53 29,04 54,07 79,10 104,14 116,25 124,54 132,82 141,10 149,39 157,67 165,96 186, ,35-0, ,19 29,42 54,46 79,51 104,55 116,39 124,68 132,97 141,26 149,55 157,83 166,12 186, ,31-0, ,84 29,80 54,85 79,91 104,96 116,54 124,83 133,12 141,41 149,70 158,00 166,29 187, ,27-0, ,50 30,17 55,24 80,31 105,38 116,68 124,97 133,27 141,57 149,86 158,16 166,45 187, ,23-0, ,15 30,55 55,63 80,71 105,79 116,82 125,12 133,42 141,72 150,02 158,32 166,62 187, ,19-0, ,81 30,92 56,02 81,11 106,21 116,96 125,26 133,57 141,87 150,18 158,48 166,79 187, ,15-0, ,46 31,30 56,41 81,51 106,62 117,10 125,41 133,72 142,03 150,33 158,64 166,95 187, ,11-0,12 10

11 ,12 31,68 56,80 81,91 107,03 117,24 125,55 133,87 142,18 150,49 158,80 167,12 187, ,07-0, ,78 32,05 57,18 82,32 107,45 117,38 125,70 134,02 142,33 150,65 158,97 167,28 188, ,03 0, ,43 32,43 57,57 82,72 107,86 117,52 125,84 134,17 142,49 150,81 159,13 167,45 188, ,99 0, ,09 32,81 57,96 83,12 108,27 117,66 125,99 134,31 142,64 150,97 159,29 167,62 188, ,95 0, ,74 33,18 58,35 83,52 108,69 117,81 126,14 134,46 142,79 151,12 159,45 167,78 188, ,91 0, ,40 33,56 58,74 83,92 109,10 117,95 126,28 134,61 142,95 151,28 159,61 167,95 188, ,87 0, ,05 33,93 59,13 84,32 109,52 118,09 126,43 134,76 143,10 151,44 159,78 168,11 188, ,83 0, ,71 34,31 59,52 84,72 109,89 118,23 126,57 134,91 143,25 151,60 159,94 168,28 189, ,79 0, ,36 34,69 59,91 85,12 110,02 118,37 126,72 135,06 143,41 151,75 160,10 168,45 189, ,74 0, ,02 35,06 60,29 85,53 110,16 118,51 126,86 135,21 143,56 151,91 160,26 168,61 189, ,70 0, ,67 35,44 60,68 85,93 110,30 118,65 127,01 135,36 143,71 152,07 160,42 168,78 189, ,66 0, ,33 35,82 61,07 86,33 110,44 118,79 127,15 135,51 143,87 152,23 160,58 168,94 189, ,62 0, ,98 36,19 61,46 86,73 110,57 118,93 127,30 135,66 144,02 152,38 160,75 169,11 190, ,58 0,95 Aylık Bağlanan Gün Sayısı ABO % 85 Değil ,64 36,57 61,85 87,13 110,71 119,08 127,44 135,81 144,18 152,54 160,91 169,28 190, ,54 1, ,29 36,94 62,24 87,53 110,85 119,22 127,59 135,96 144,33 152,70 161,07 169,44 190, ,50 1, ,95 37,32 62,63 87,93 110,98 119,36 127,73 136,11 144,48 152,86 161,23 169,61 190, ,46 1, ,60 37,70 63,02 88,33 111,12 119,50 127,88 136,26 144,64 153,02 161,39 169,77 190, ,42 1, ,26 38,07 63,40 88,74 111,26 119,64 128,02 136,41 144,79 153,17 161,56 169,94 190, ,38 1, ,91 38,45 63,79 89,14 111,39 119,78 128,17 136,56 144,94 153,33 161,72 170,11 191, ,34 1, ,57 38,82 64,18 89,54 111,53 119,92 128,31 136,71 145,10 153,49 161,88 170,27 191, ,30 1, ,22 39,20 64,57 89,94 111,67 120,06 128,46 136,85 145,25 153,65 162,04 170,44 191, ,26 1, ,88 39,58 64,96 90,34 111,80 120,20 128,60 137,00 145,40 153,80 162,20 170,60 191, ,22 1,69 11

12 ,53 39,95 65,35 90,74 111,94 120,35 128,75 137,15 145,56 153,96 162,37 170,77 191, ,18 1, ,19 40,33 65,74 91,14 112,08 120,49 128,89 137,30 145,71 154,12 162,53 170,94 191, ,14 1, ,84 40,71 66,13 91,55 112,22 120,63 129,04 137,45 145,86 154,28 162,69 171,10 192, ,10 1, ,50 41,08 66,51 91,95 112,35 120,77 129,19 137,60 146,02 154,43 162,85 171,27 192, ,05 2, ,15 41,46 66,90 92,35 112,49 120,91 129,33 137,75 146,17 154,59 163,01 171,43 192, ,01 2, ,81 41,83 67,29 92,75 112,63 121,05 129,48 137,90 146,33 154,75 163,17 171,60 192, ,97 2, ,46 42,21 67,68 93,15 112,76 121,19 129,62 138,05 146,48 154,91 163,34 171,77 192, ,93 2, ,12 42,59 68,07 93,55 112,90 121,33 129,77 138,20 146,63 155,07 163,50 171,93 193, ,89 2, ,77 42,96 68,46 93,95 113,04 121,47 129,91 138,35 146,79 155,22 163,66 172,10 193, ,85 2, ,43 43,34 68,85 94,35 113,17 121,62 130,06 138,50 146,94 155,38 163,82 172,26 193, ,81 2, ,08 43,72 69,24 94,76 113,31 121,76 130,20 138,65 147,09 155,54 163,98 172,43 193, ,77 2, ,92 46,20 71,84 97,49 114,26 122,74 131,23 139,72 148,20 156,69 165,18 173,66 195, ,29 5, ,76 48,66 74,43 100,20 115,20 123,73 132,25 140,78 149,31 157,84 166,37 174,90 197, ,82 7, ,62 51,12 77,01 102,91 116,13 124,70 133,27 141,84 150,41 158,98 167,55 176,12 198, ,37 10, ,49 53,56 79,58 105,60 117,07 125,68 134,29 142,90 151,51 160,12 168,74 177,35 200, ,93 12, ,38 55,99 82,14 108,28 118,00 126,65 135,30 143,95 152,61 161,26 169,91 178,57 202, ,50 14, ,27 58,41 84,68 110,23 118,92 127,61 136,31 145,00 153,70 162,39 171,09 179,78 204, ,08 17, ,18 60,81 87,21 111,10 119,84 128,58 137,31 146,05 154,78 163,52 172,26 180,99 205, ,67 19, ,10 63,20 89,73 111,98 120,76 129,53 138,31 147,09 155,87 164,64 173,42 182,20 207, ,28 22, ,04 65,58 92,23 112,85 121,67 130,49 139,31 148,13 156,94 165,76 174,58 183,40 209, ,90 24, ,02 67,95 94,72 113,72 122,58 131,44 140,30 149,16 158,02 166,88 175,74 184,60 211, ,54 26, ,06 70,30 97,20 114,58 123,48 132,38 141,28 150,19 159,09 167,99 176,89 185,79 212, ,18 29, ,08 72,65 99,67 115,44 124,38 133,32 142,27 151,21 160,15 169,10 178,04 186,98 214, ,84 31, ,10 74,98 102,13 116,29 125,28 134,26 143,24 152,23 161,21 170,20 179,18 188,17 216, ,51 33, ,10 77,29 104,57 117,14 126,17 135,19 144,22 153,25 162,27 171,30 180,32 189,35 218, ,19 36, ,09 79,60 107,00 117,99 127,05 136,12 145,19 154,26 163,33 172,39 181,46 190,53 220, ,89 38,48 12

13 ,07 81,89 109,42 118,83 127,94 137,05 146,16 155,26 164,37 173,48 182,59 191,70 221, ,60 40, ,04 84,17 110,51 119,66 128,82 137,97 147,12 156,27 165,42 174,57 183,72 192,87 223, ,32 43, ,99 86,43 111,30 120,50 129,69 138,88 148,07 157,27 166,46 175,65 184,84 194,04 225, ,05 45, ,93 88,69 112,09 121,33 130,56 139,79 149,03 158,26 167,50 176,73 185,96 195,20 227, ,80 47, ,86 90,93 112,88 122,15 131,43 140,70 149,98 159,25 168,53 177,80 187,08 196,35 228, ,56 49, ,78 93,16 113,65 122,97 132,29 141,61 150,92 160,24 169,56 178,87 188,19 197,51 230, ,33 52,05 Aylık Bağlanan Gün Sayısı ABO % 85 Değil ,68 95,38 114,43 123,79 133,15 142,51 151,86 161,22 170,58 179,94 189,30 198,66 232, ,11 54, ,57 97,58 115,20 124,60 134,00 143,40 152,80 162,20 171,60 181,00 190,40 199,80 234, ,91 56, ,45 99,77 115,97 125,41 134,85 144,29 153,73 163,17 172,62 182,06 191,50 200,94 235, ,71 58, ,31 101,95 116,73 126,21 135,70 145,18 154,66 164,14 173,63 183,11 192,59 202,08 237, ,54 60, ,17 104,12 117,49 127,01 136,54 146,06 155,59 165,11 174,64 184,16 193,68 203,21 239, ,37 63, ,01 106,27 118,24 127,81 137,37 146,94 156,51 166,07 175,64 185,20 194,77 204,34 241, ,22 65, ,83 108,41 118,99 128,60 138,21 147,82 157,42 167,03 176,64 186,24 195,85 205,46 242, ,07 67, ,65 110,09 119,74 129,39 139,04 148,69 158,33 167,98 177,63 187,28 196,93 206,58 244, ,95 69, ,45 110,79 120,48 130,17 139,86 149,55 159,24 168,93 178,62 188,31 198,00 207,69 245, ,83 71, ,24 111,49 121,22 130,95 140,68 150,41 160,15 169,88 179,61 189,34 199,07 208,81 246, ,73 73, ,02 112,18 121,95 131,73 141,50 151,27 161,05 170,82 180,59 190,37 200,14 209,91 247, ,63 75, ,78 112,87 122,68 132,50 142,31 152,13 161,94 171,76 181,57 191,39 201,20 211,02 248, ,56 77, ,54 113,55 123,41 133,26 143,12 152,98 162,83 172,69 182,55 192,40 202,26 212,11 249, ,49 79, ,28 114,23 124,13 134,03 143,92 153,82 163,72 173,62 183,52 193,41 203,31 213,21 250, ,44 81, ,00 114,91 124,84 134,78 144,72 154,66 164,60 174,54 184,48 194,42 204,36 214,30 251, ,40 83, ,72 115,58 125,56 135,54 145,52 155,50 165,48 175,46 185,44 195,42 205,40 215,39 252, ,63 86,01 13

14 ,42 116,24 126,27 136,29 146,31 156,33 166,36 176,38 186,40 196,42 206,45 216,47 253, ,65 88, ,11 116,91 126,97 137,03 147,10 157,16 167,23 177,29 187,35 197,42 207,48 217,55 255, ,65 90, ,79 117,57 127,67 137,78 147,88 157,99 168,09 178,20 188,30 198,41 208,51 218,62 256, ,64 92, ,45 118,22 128,37 138,51 148,66 158,81 168,95 179,10 189,25 199,40 209,54 219,69 257, ,62 93, ,11 118,87 129,06 139,25 149,44 159,62 169,81 180,00 190,19 200,38 210,57 220,75 258, ,59 95, ,75 119,52 129,75 139,98 150,21 160,44 170,67 180,90 191,13 201,36 211,59 221,82 259, ,54 97, ,37 120,16 130,43 140,70 150,97 161,24 171,52 181,79 192,06 202,33 212,60 222,87 260, ,48 99, ,99 120,80 131,11 141,42 151,74 162,05 172,36 182,67 192,99 203,30 213,61 223,93 261, ,41 101, ,59 121,43 131,79 142,14 152,49 162,85 173,20 183,56 193,91 204,27 214,62 224,98 262, ,32 103, ,18 122,06 132,46 142,85 153,25 163,64 174,04 184,44 194,83 205,23 215,62 226,02 263, ,23 105, ,76 122,69 133,12 143,56 154,00 164,44 174,87 185,31 195,75 206,19 216,62 227,06 264, ,12 107, ,32 123,31 133,79 144,27 154,74 165,22 175,70 186,18 196,66 207,14 217,62 228,10 265, ,00 109, ,87 123,93 134,45 144,97 155,49 166,01 176,53 187,05 197,57 208,09 218,61 229,13 266, ,86 111, ,41 124,54 135,10 145,66 156,22 166,79 177,35 187,91 198,47 209,03 219,60 230,16 267, ,71 113, ,94 125,15 135,75 146,35 156,96 167,56 178,16 188,77 199,37 209,98 220,58 231,18 268, ,55 114, ,45 125,75 136,40 147,04 157,69 168,33 178,98 189,62 200,27 210,91 221,56 232,20 269, ,38 116, ,95 126,35 137,04 147,73 158,41 169,10 179,79 190,47 201,16 211,84 222,53 233,22 270, ,20 118, ,44 126,95 137,68 148,41 159,13 169,86 180,59 191,32 202,05 212,77 223,50 234,23 271, ,00 120, ,92 127,54 138,31 149,08 159,85 170,62 181,39 192,16 202,93 213,70 224,47 235,24 272, ,79 122, ,38 128,13 138,94 149,75 160,56 171,37 182,19 193,00 203,81 214,62 225,43 236,24 273, ,57 123, ,84 128,71 139,57 150,42 161,27 172,12 182,98 193,83 204,68 215,53 226,39 237,24 275, ,33 125, ,27 129,29 140,19 151,08 161,98 172,87 183,76 194,66 205,55 216,45 227,34 238,23 276, ,09 127, ,70 129,87 140,81 151,74 162,68 173,61 184,55 195,48 206,42 217,35 228,29 239,22 277, ,83 129, ,12 130,44 141,42 152,40 163,37 174,35 185,33 196,30 207,28 218,26 229,23 240,21 278, ,55 130, ,52 131,01 142,03 153,05 164,06 175,08 186,10 197,12 208,14 219,16 230,18 241,19 279, ,27 131,01 14

15 Aylık Bağlanan Gün Sayısı ABO % 85 Değil ,91 131,57 142,63 153,69 164,75 175,81 186,87 197,93 208,99 220,05 231,11 242,17 280, ,97 131, ,28 132,13 143,23 154,33 165,44 176,54 187,64 198,74 209,84 220,94 232,05 243,15 281, ,66 132, ,65 132,69 143,83 154,97 166,12 177,26 188,40 199,54 210,69 221,83 232,97 244,12 282, ,34 132, ,00 133,24 144,42 155,61 166,79 177,98 189,16 200,34 211,53 222,71 233,90 244,75 283, ,00 133, ,34 133,78 145,01 156,24 167,46 178,69 189,91 201,14 212,37 223,59 234,82 245,33 284, ,65 133, ,66 134,33 145,59 156,86 168,13 179,40 190,66 201,93 213,20 224,47 235,73 245,90 285, ,29 134, ,98 134,87 146,17 157,48 168,79 180,10 191,41 202,72 214,03 225,34 236,65 246,47 286, ,92 134, ,28 135,40 146,75 158,10 169,45 180,80 192,15 203,50 214,85 226,20 237,55 247,03 287, ,54 135, ,57 135,93 147,32 158,71 170,11 181,50 192,89 204,28 215,67 227,07 238,46 247,60 288, ,14 135, ,84 136,46 147,89 159,32 170,76 182,19 193,62 205,06 216,49 227,92 239,36 248,16 289, ,73 136, ,10 136,98 148,45 159,93 171,40 182,88 194,35 205,83 217,30 228,78 240,25 248,72 290, ,30 136, ,36 137,50 149,01 160,53 172,05 183,56 195,08 206,59 218,11 229,63 241,14 249,27 291, ,87 137, ,59 138,01 149,57 161,13 172,68 184,24 195,80 207,36 218,92 230,47 242,03 249,83 292, ,42 138, ,82 138,52 150,12 161,72 173,32 184,92 196,52 208,12 219,72 231,31 242,91 250,38 293, ,96 138, ,92 139,02 150,67 162,31 173,95 185,59 197,23 208,87 220,51 232,15 243,79 250,93 295, ,49 139, ,32 139,53 151,21 162,89 174,57 186,26 197,94 209,62 221,30 232,99 244,51 251,47 296, ,00 139, ,71 140,02 151,75 163,47 175,19 186,92 198,64 210,37 222,09 233,81 245,03 252,02 297, ,50 140, ,10 140,52 152,28 164,05 175,81 187,58 199,34 211,11 222,87 234,64 245,54 252,56 298, ,99 140, ,49 141,00 152,81 164,62 176,42 188,23 200,04 211,85 223,65 235,46 246,06 253,10 299, ,47 141, ,87 141,49 153,34 165,19 177,03 188,88 200,73 212,58 224,43 236,28 246,57 253,63 300, ,93 141, ,24 141,97 153,86 165,75 177,64 189,53 201,42 213,31 225,20 237,09 247,08 254,17 301, ,38 141, ,62 142,44 154,38 166,31 178,24 190,17 202,10 214,03 225,97 237,90 247,58 254,70 302, ,82 142, ,98 142,92 154,89 166,86 178,84 190,81 202,78 214,75 226,73 238,70 248,09 255,23 303, ,25 142,92 15

16 ,35 143,38 155,40 167,41 179,43 191,44 203,46 215,47 227,49 239,50 248,59 255,75 304, ,66 143, ,71 143,85 155,90 167,96 180,02 192,07 204,13 216,18 228,24 240,30 249,09 256,28 305, ,07 143, ,06 144,31 156,41 168,50 180,60 192,70 204,80 216,89 228,99 241,09 249,59 256,80 306, ,45 144, ,42 144,76 156,90 169,04 181,18 193,32 205,46 217,60 229,74 241,88 250,08 257,32 308, ,83 144, ,76 145,22 157,40 169,58 181,76 193,94 206,12 218,30 230,48 242,66 250,57 257,83 309, ,19 145, ,11 145,66 157,88 170,11 182,33 194,55 206,77 218,99 231,22 243,44 251,06 258,35 310, ,55 145, ,45 146,11 158,37 170,63 182,90 195,16 207,42 219,69 231,95 244,21 251,55 258,86 312, ,88 146, ,78 146,54 158,85 171,15 183,46 195,76 208,07 220,37 232,68 244,70 252,03 259,37 313, ,21 146, ,11 146,98 159,33 171,67 184,02 196,36 208,71 221,06 233,40 245,15 252,51 259,88 314, ,52 146, ,44 147,41 159,80 172,19 184,57 196,96 209,35 221,74 234,13 245,61 252,99 260,38 315, ,83 147, ,76 147,84 160,27 172,69 185,12 197,55 209,98 222,41 234,84 246,06 253,47 260,88 317, ,11 147, ,08 148,26 160,73 173,20 185,67 198,14 210,61 223,08 235,56 246,51 253,95 261,38 318, ,39 148, ,40 148,68 161,19 173,70 186,21 198,73 211,24 223,75 236,26 246,96 254,42 261,88 319, ,65 148, ,71 149,09 161,64 174,20 186,75 199,31 211,86 224,41 236,97 247,40 254,89 262,37 321, ,90 149, ,01 149,50 162,10 174,69 187,29 199,88 212,48 225,07 237,67 247,84 255,35 262,86 322, ,14 149,50 Not: tablosunda % 85 aylık bağlama oranına ulaşılabilmesi için gün sayısının asgari 11000, üst gösterge tablosunda ise arasında olması gerekir. Erdoğan ÜVEDİ* E- Yaklaşım (*) Sigortalı Emeklilik Daire Başkanlığı Şube Müdürü, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Danışmanı ([1]) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. ([2]) 2000 ve 2007 (dahil) yılları için gerçekleşen TÜFE oranları ile gelişme hızı oranının % 75 inin birbiri ile çarpımını ifade etmektedir. ([3]) 5510 sayılı Kanun un geçici 1. maddesi gereği 4,69 TL olan sosyal yardım zammı aylığa ilave edilmiştir. ([4]) gösterge rakamı karşılığı aylık bağlama baz oranı % 50 dir. Bu oranın % 85 olabilmesi için gün sayısının asgari olması gerekir. ([5]) 506 sayılı Kanun un 4447 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 61. ve ek 35. maddesi. ([6]) 506 sayılı Kanun un 4447 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 55. maddesi. ([7]) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87/11994 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

17 Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 17

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-805519 12/11/2007 Konu : 5698 sayılı Kanunla 506 ve 2925 sayılı Kanunlara İlişkin Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2007/86 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

İlgili Kanun/Madde 5510 S. SGK/GEÇ. 2 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA ESASLARI KARMA SİSTEM

İlgili Kanun/Madde 5510 S. SGK/GEÇ. 2 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA ESASLARI KARMA SİSTEM T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18786 Karar No. 2014/23989 Tarihi: 17.11.2014 İlgili Kanun/Madde 5510 S. SGK/GEÇ. 2 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA ESASLARI KARMA SİSTEM ÖZETİ: Geçici 2. madde

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/137 19/02/2010 Konu : 2010 Yılı Gelir ve Aylık Artışları. G E N E L G E 2010/30 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; - 55 inci

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.00.00/486 06/08/2010 Konu : 2010 Yılı İkinci Altı Aylık Dönemi Gelir ve Aylık Artışları G E N E L G E 2010/94 Bilindiği üzere, 05/02/2010 tarihli ve 27484 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999/741 22/06/2013 Konu : 4/1-(a) ve 4/1-(b) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamaları. GENELGE 2013/26 Bilindiği üzere, 8/3/2012 tarihli 28227 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1/3/2012

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENEL YAZI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENEL YAZI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999-010-E.3950253 19/07/2016 Konu : 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2016/Temmuz Artışları GENEL

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN 18 cevdet ceylan:layout 1 11/9/10 3:22 PM Page 229 BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN AYLIKLARI Cevdet CEYLAN* I-GİRİŞ 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2013/03 KAYSERİ Konu : 2013 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 11/01/2013 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri 2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri Her yıl olduğu gibi, bu yıl da, ücret bordroların hesaplanmasına esas; gelir vergisi tarifesinden vergiden istisna kıdem tazminatı tavanına kadar

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2012/3 KAYSERİ Konu : 2012 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 20/01/2012 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 90-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

I-GİRİŞ: II-TANIMLAR:

I-GİRİŞ: II-TANIMLAR: I-GİRİŞ: Bilindiği üzere, 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 16/6/2006 tarihli 26200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve yürürlük tarihi 1/1/2007 olarak

Detaylı

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi.

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi. No: 2015/19 Tarih: 09.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Bu başvurunun yapılması için iki kural daha vardır; bunlardan ilki en az 10 yıldan beri sigortalı olmak ve gün prim ödemiş bulunmak.

Bu başvurunun yapılması için iki kural daha vardır; bunlardan ilki en az 10 yıldan beri sigortalı olmak ve gün prim ödemiş bulunmak. Malullük ve Yaşlılık Aylığı Bağlatma a) Malullük Aylığı Bağlanması Sigortalı olarak çalışmaya başlandıktan sonra kaza, hastalık gibi nedenlerle işgücünün yüzde 60 ını yitirenler malulen emekli olmak için

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.00.00.00/ 130 11/02/2009 Konu : 2009/Ocak Ayı Gelir ve Aylık Artışları ile Sosyal Güvenlik Destek Primi Uygulaması. G E N E L G E 2009/26 Bilindiği üzere, 5754 sayılı Kanunla değişik

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar

2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar WWW. O N E R Y M M.COM. TR 2017 2 2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.00.00.00/ 130 15 /05/2009 Konu : Gelir ve Aylıkların Birleşmesi. G E N E L G E 2009/70 Bilindiği üzere, 5754 sayılı Kanunla değişik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 16 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/46 İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 12 İST. 16.02.2016 ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI Asgari ücrete; işveren desteğine ilişkin 6661 sayılı kanun 27.01.2016 tarih ve 29606

Detaylı

Hazırlayan: Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017

Hazırlayan: Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 Hazırlayan: Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 6 yıl hizmeti bulunan ve 5. Derecenin 1. Kademesinde olan eşi çalışmayan ve 2 çocuğu bulunan (altı yaşından büyük) bir Mali Hizmetler Uzmanının 15 Ocak

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. SİRKÜ : 2017/02 KAYSERİ Konu : 2017 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile 10.01.2017 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2017

Detaylı

DUYURU: 07.11.2014/29

DUYURU: 07.11.2014/29 DUYURU: 07.11.2014/29 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95 Ġstanbul, 28 Ekim 2016 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95 KONU : 2016 Yılı Ekim, Kasım ve Aralık Aylarında Vergi Dilimi Artışı Nedeniyle Net Asgari Ücretin 1.300,- TL nin Altına Düşmesini Önlemeye Yönelik

Detaylı

Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. Duyuru No: 2016/15 İstanbul, 12.02.2016 2016/09 sayılı duyurumuzda bilgi verildiği üzere 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

Asgari Ücret Desteği konulu tarihli ve Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Asgari Ücret Desteği konulu tarihli ve Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. Asgari Ücret Teşvik Asgari Ücret Desteği konulu 10.02.2016 tarihli ve 2016-4 Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. 6661 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

Yapılandırılan kamu borçlarının 1. Taksidini ödeyemeyerek hakkını kaybedenlere yeniden ödeme hakkı getirildi.

Yapılandırılan kamu borçlarının 1. Taksidini ödeyemeyerek hakkını kaybedenlere yeniden ödeme hakkı getirildi. O R K U N O R K U N duyuru 207 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6770 SAYILI KANUNLA 550, 633 VE 6356 SAYILI KANUNLARDA

Detaylı

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI 14.01.2008/27 VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI ÖZET : 2008 yılında uygulanacak kıdem tazminatı, çocuk yardımı tutarları ve

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü GENELGE 2011 / 64

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü GENELGE 2011 / 64 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/704 12/10/2011 Konu : 2011/58 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması GENELGE 2011 / 64 Bilindiği üzere,

Detaylı

Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016

Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016 Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016 Konu: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2016 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar 1. 01.01.2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları 4857 sayılı İş Kanunu'nun

Detaylı

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında Sirküler 2017 / 026 Referansımız: 0259/ 2017/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 291 57 10 Fax: +90 (212) 241 46 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 16.03.2017 2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine

Detaylı

SİRKÜLER. Brüt AÜ Brüt AÜ Net AÜ İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) (*)

SİRKÜLER. Brüt AÜ Brüt AÜ Net AÜ İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) (*) WWW. O N E R Y M M.COM.TR 20 14 Tarih-Sıra No 2.1.2014 2 Başlık SİRKÜLER Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Bazı Had ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 KONU Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile İdari Para Cezalarına, Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine ve Borçlanmaya Esas Tutarlar Bilindiği üzere,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999/891 28/10/2014 Konu: 6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2014/29 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 17.03.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 KONU: Gelir Vergisi Stopaj Desteği Uygulamasına İlişkin 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Şubat

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/043 Ref: 4/043

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/043 Ref: 4/043 SİRKÜLER İstanbul, 17.02.2016 Sayı: 2016/043 Ref: 4/043 Konu: SGK TARAFINDAN 6661 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR YAYINLANMIŞTIR Bilindiği

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğde, 9/2/2017 tarihli

Detaylı

Sirküler 2017/01 09 Ocak 2017

Sirküler 2017/01 09 Ocak 2017 Sirküler 2017/01 09 Ocak 2017 Konu: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2017 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar 1. 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları 4857 sayılı İş Kanunu'nun

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0. 19-115708-184 Konu : Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31 1 İstanbul, 28.01.2004 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/67

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/67 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.00.00/338 25/05/2010 Konu : Malullük Aylığı Bağlanması ve Kesilmesi İşlemleri. G E N E L G E 2010/67 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin

Detaylı

/ ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN SİGORTALIYA İLİŞKİN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARIN ARANMAMASI

/ ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN SİGORTALIYA İLİŞKİN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARIN ARANMAMASI 05.11.2014/5-1 SOMA DA MEYDANA GELEN İŞ KAZASI SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN HAK SAHİPLERİNE AYLIK/GELİR BAĞLANMA USULÜNE YÖNELİK 2014/29 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 10/9/2014 tarihli ve 6552

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI ersinumdu@gmail.com TEŞVİKLER 6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : KAYSERİ Konu : 2009 Yılı Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2009 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit

Detaylı

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır.

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel : 0.216.340 00 86 Fax : 0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com www.erkymm.com

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

Özürlülerin. Sosyal Güvenlik. Özürlülerin Emeklilik

Özürlülerin. Sosyal Güvenlik. Özürlülerin Emeklilik Özürlülerin Sosyal Güvenlik Özürlülerin Emeklilik Şartları Hakları 02 GİRİŞ Sosyal güvenlik uygulamalarında, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ve işe başladığı tarihten önce malül olan

Detaylı

İSMMMO YÜCEL AKDEMİR 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI

İSMMMO YÜCEL AKDEMİR 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ YÜCEL AKDEMİR BAŞKANI SGK PRİM ERTELEMESİNE

Detaylı

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12 SİRKÜLER Sayı:2017/12 Tarih:01.02.2017 6770 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA Realite Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2000 Evler Mah. 76078 Sk. Fonte İşmerkezi

Detaylı

GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI.

GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI. GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI. 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473 MALİ BÜLTEN Bülten Tarihi : 02.02.2016 Bülten No : 2016/0001 Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı Ve Aile Bültenin Konusu : Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı Kamu görevlilerinin

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

SİRKÜLER. Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar

SİRKÜLER. Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar WWW. O N E R Y M M.COM.TR 20 16 Tarih-Sıra No 31.12.2015 32 Başlık SİRKÜLER Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73 031 10/59 20.1.2010 Konu: Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile idari para cezalarına,

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 22.2.2005 Tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (İl Genel Meclisi Üyelerinin Huzur Haklarının Artırılması ve İl Genel Meclisi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi :

Kanun No Kabul Tarihi : SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA

Detaylı

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır)

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır) 20.03.2017/47-1 1 ŞUBAT 2017 TARİHİNDEN SONRA ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİNCE İŞE ALINANLAR İÇİN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ UYGULAMASINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ÖZET : Tebliğde 1/2/2017 tarihinden

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Ocak

SİRKÜLER. Sayı: Ocak SİRKÜLER Sayı: Ocak 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 ÇALIŞMA MEVZUATI... 2 1. 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Kıdem Tazminatı Tavanı... 2 2. Ocak 2017 Ayı İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031- 19/01/2011 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi

Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Tarih :20.02.2016 Sayı : İST.YMM.2016 460 Sirküler No: İST.YMM.2014/17 Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi 2016-4 6661 sayılı Kanunla, işverenlere getirilen Asgari Ücret Desteğine ilişkin Sosyal

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. MADDE 1. 2004 yılı Ocak ayı ödeme dönemi ile 2005 yılı Ocak ayı ödeme dönemi arasında, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/16

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/16 Değerli Müşterimiz, Ö z e t B ü l t e n Tarih : 17.03.2017 Sayı : 2017/16 2017 yılında uygulanacak olan istihdam teşvikine ilişkin 297 No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 16.03.2017 tarih ve 30009 sayılı

Detaylı

5510 sayılı SSGSS Kanunuyla getirilen sistem bağlanacak emekli aylıklarını düşürecek.

5510 sayılı SSGSS Kanunuyla getirilen sistem bağlanacak emekli aylıklarını düşürecek. YENİ DÖNEMDE EMEKLİ AYLIKLARI NASIL HESAPLANACAK? Emekli Aylıkları Oransal Olarak Daha Düşük Bağlanacak 5510 sayılı SSGSS Kanunuyla getirilen sistem bağlanacak emekli aylıklarını düşürecek. Aylıkların

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA / /2017 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı.. Tebliğ / /2017 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 12.08.2009/126 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2009 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL 13 su?leyman tuncay:layout 1 11/9/10 3:16 PM Page 187 YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL KALDIRILDI Süleyman TUNÇAY*

Detaylı

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19 1 İstanbul, 18.03.2005 GECİKME ZAMMI : 02.03.2005 gün ve 25743 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 23.02.2005 tarih ve 2005/8551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gecikme zammı oranı aylık % 3 olarak yeniden

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/043 BURSA, 09.06.2014. Konu: Sosyal Hizmetlerden Yararlanmış ve Yararlanan Kişilerden Dolayı SGK Pirim Teşviki Hakkında

SİRKÜLER: 2014/043 BURSA, 09.06.2014. Konu: Sosyal Hizmetlerden Yararlanmış ve Yararlanan Kişilerden Dolayı SGK Pirim Teşviki Hakkında SİRKÜLER: 2014/043 BURSA, 09.06.2014 Konu: Sosyal Hizmetlerden Yararlanmış ve Yararlanan Kişilerden Dolayı SGK Pirim Teşviki Hakkında Sayın Mükellefimiz, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu(1) nun Ek-1.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

Bir Vakıf Emeklisinin Yaşlılık Aylığının SSK Yaşlılık Aylığı İle Muadil Karşılaştırmasının Yapılamadığı Durumda Hesabı

Bir Vakıf Emeklisinin Yaşlılık Aylığının SSK Yaşlılık Aylığı İle Muadil Karşılaştırmasının Yapılamadığı Durumda Hesabı BSAD Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi Cilt 2, Sayı 10, ss.8-17 Telif Hakkı Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Bir Vakıf Emeklisinin Yaşlılık Aylığının SSK Yaşlılık Aylığı

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI Ersin UMDU * 1. GİRİŞ 5510 sayılı Kanunda sosyal güvenlik uygulamalarına yönelik müeyyideler, 5510 Sayılı Kanun

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur.

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur. 1 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA TASARISI İLE İLGİLİ EMEK PLATFORMUNUN TALEPLERİ HAKKINDA BAKANLIKTA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE KABUL EDİLEN, KISMEN KABUL EDİLEN

Detaylı