YAREN TEXTILE M SYONUMUZ V ZYONUMUZ AMACIMIZ. nsana ve Do aya Sayg. Mikrofiber Nano Temizlik Sistemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAREN TEXTILE M SYONUMUZ V ZYONUMUZ AMACIMIZ. nsana ve Do aya Sayg. Mikrofiber Nano Temizlik Sistemleri"

Transkript

1

2

3 YAREN TEXTILE Mikrofiber Nno Teizlik Sisteleri Firız yiri yılı flkın bir süredir tekstil sektöründe yer lktdır. Kufl üretiinden konfeksiyon kdr sektörün her lnınd üreti ve hizet gerçeklefltirektedir. Teel hizet felsefesi olrk belli bir sektörde vr olup o sektörde klyı kendiize ilke edindik. Böyle bir yklflıl üreti ve hizet lnın odklnınc, sektördeki gelifleleri, odern dünynın üreti flrtlrı ve pzrl yöntelerini, yeni teknolojilere uygun üreti konseptlerini ve de iflen tleplere göre üreti yprk kendiize yön çizeyi hedef olrk seçifl durudyız. Geliflen ve globlleflen ç ıızd, üreti teknolojilerindeki yenilikleri ve yeni trendleri tkip eteden rekbet etek ükün olycktır. M SYONUMUZ Geliflen yeni teknoloji üreti konseptine uygun olrk üreti ypk ve hizet üretek. Ürünleriiz, çözüleriiz, stıfl sonrsı hizetleriizle s ldı ıız güvenirlilik ve yüksek ifl hlkıız ile üflterileriiz için de er yrtn bir flirket olk. V ZYONUMUZ Yeni teknolojileri en kıs sürede üreti fllrınd kullnrk verdi iiz tü hizetlerde Türkiye de en iyisi oly çlıflk. Klite ve t üflteri enuniyetinden ödün vereden dünyd d örnek flirket olk. AMACIMIZ Teizlik sektöründe devri niteli inde oln üretiiizle öncelikle MgicHnd rksını lyık oldu u yere getirek cındyız. Her ev hnıının, çlıfln hnıın, teizlik lnınd çlıfln insnlrıızın hytı kolylfltırn bu ürünle tnıflsını s ly çlıflıyoruz. Hedef kitleizde sdece hnılr de il, teizlik ve hijyene duyrlı ve ihtiyç duyn bütün bireyler bulunktdır. nsn ve Do y Syg

4 MAG CHAND M CROF BER NANO 38 x 50 ± 2 c ebtlrınd oln Mgichnd Microfiber Nno C Beziizin dokusı di er teizlik bezleriiz ve yer bezleriizin dokusındn frklıdır. Bu özel doku stili syesinde tü c ve optik yüzeylerde etkili sonuç lbilece iniz bir üründür. Mgichnd c bezi özel ipli i ve özel dokusu syesinde teizlenen yüzeyde hv, iz bırkz. Kullnı sırsınd yüzeyi çizez. C teizli i konusund ucizeler yrtn Mgichnd Microfiber Nno C Bezinden en iyi sonucu lbilek için neli kullnlısınız. Özel dokusu syesinde silinen clrd ki su zerrecikleri uçup gider ve geriye göz lıcı prlklık, kusursuz teizlik klır. Mgichnd Microfiber Nno C Bezi yeni teknoloji ürünüdür. Kesinlikle hiçbir deterjn kullnıın, kurul bezine gereksini bırkz. Kullnı sonrsı beyz sbun ile yıkyıp durulnız yeterlidir. Asdn ktlyrk kurutullıdır. Tü c ve optik yüzeylerin teizli i Mgichnd C Bezi ile ükeel teizli e kvuflurken; teizlik srflrındn ve zndn tsrruf s lıfl olursunuz. Koli deti : 60 det 003

5 NANO TEKNOLOJ Midget-çok küçük nlın gelen Yunnc bir kelieden türeyen nno, bir ölçü birii ön ekidir ve ilyrıncı prçyı gösterir. Anck genel olrk söylenecek olurs, nno teknoloji, ddeyi dolylı olrk to boyutun yni nno-boyutun indirgee iflidir yılınd Tokyo Üniversitesinde Norio Tniguchi trfındn orty tıln nno teknoloji, evcut teknolojilerin dh ileri düzeyde duyrlılık ve küçültülesine dylı olrk hızl orty çıkn teknolojilerdir. Gelecekte bu teknoloji, uhteelen Moleküler Nno Teknolojisi (MNT) dıyl nno büyüklü ündeki boyutlrıyl ypı kineleri ve eknizlrını d içerecektir. Nno teknolojide ölçü olrk nnoetre dı verilen (kıs flekli n) bir ölçe biriini kullnılır. Her bir ölçüde 1 ilyr n vrdır. Her bir n sdece üç ile 5 to geniflli indedir. Bunlr küçüktür. Ortl insn sç klınlı ının ~40,000 kez dh küçüktür. Nno teknolojinin bir yönü de süper küçük bilgisyrlr (bkteri büyüklü ünde) y d ilyrlrc dizüstü bilgisyr gücünde küp fleker büyüklü ünde süper bilgisyrlr, y d günüüzün bilgisyrlrındn trilyonlrc dh güçlü belirli bir büyüklükte süstü odelleri gibi nno boyutund ypılbilesine ikn s lsıdır. Nnoteknolojinin yüksek potnsiyeli kuntu fizi inin knunlrı syesinde çı çıkktdır. Bu fld ve nno ölçülerde kuntu fizik yslrı devreye girer ve optik, elektronik, nyetik depol, hespl, ktlist ve di er lnlrd yeni uygullr olnk s lr. Nno teknolojisi genellikle genel-çlı teknoloji olrk dlndırılır. Çünkü gerçeklefltirildi i zn nno teknolojinin, neredeyse bütün sektörlerde ve topluun her lnınd öneli bir yeri olcktır. Dh iyi ypılıfl, dh uzun süre dynn, dh teiz, güvenli ve kıllı ürünleri evde, iletiflide, tıpt, ulflıd, trı ve endüstrinin her lnınd kullnbilece iz. nsn vücudund dolflrk knser hücrelerini yyıldn bulup yok eden tıbbi bir rç düflünün. Y d çelikten çok dh hfif ondn on kt dh güçlü terylleri Neden nno teknolojisi duyrlı kullnıllı? Elektrik vey bilgisyrlr gibi nno teknoloji de hytıızın her flsınd dh iyi olnklr sunck. Fkt her yeni teknolojinin oldu u gibi nnoteknolojinin de iki yönlü kullnıı vr, yni ticri kullnıı ve skeri kullnıı. Askeri lnd nno teknoloji syesinde çok dh güçlü silhlr ve gözetlee rçlrı ypılbilecektir. Bu yüzden nno teknoloji insnlr için yrrlrı ile birlikte ynı znd bzı riskleri de getirektedir. Nnoteknolojinin öneli ynlrındn biri de sdece dh iyi ürünler de il, ynı znd dh geliflifl üreti rçlrı sunsıdır. Bir bilgisyr veri dosylrını kopylybilir; özellikle de çok düflük bir liyet, y d ücretsiz olrk istedi iniz kdr kopy ypbilirsiniz. flte nno teknoloji de ynı bilgisyr örne inde oldu u gibi herhngi bir fleyi üreteyi ynı dosylrın kopylnsı kdr koly ve ucuz hle getirebiliyor. Bu yüzden nno teknoloji birço un göre sonrki snyi devrii olrk dlndırılktdır. Nno teknoloji sdece çok düflük liyetle çok yüksek klitede ürünün ypılsın ikn s lyck; ynı znd düflük liyette ve ynı yüksek hızd yeni nno fbriklrının d ypılsını s lycktır. Nno teknolojisisin hızl rtn bir teknoloji olrk dlndırılsının nedeni, kendi üreti rçlrını yeniden üretebile yetene idir.

6 MAG CHAND M CROF BER NANO 33 x 50 ± 2 c. ebtlrınd oln Mgichnd Microfiber Nno Yer Bezinin doku biçii genel teizlik bezleriiz ile ynı c bezi ve bilgisyr beziizden frklıdır. Özel Microfiber dokusı syesinde yer krosu, prke, rley, rçlrınızın iç ve dıfl ksı gibi her türlü yüzeyde olufln kirlerin teizli inde ükeel sonuç lbilek için kullnbilirsiniz. Özel ipli i ve icrofiber dokusı syesinde herhngi bir teizlik ddesi kiri, y ı söker tr. pli i ve özel dokusu syesinde stndrt teizlik bezine ornl 100 kt dh hızlı teizler. Mgichnd Microfiber Nno Yer Bezinin neli kullnıını tvsiye ediyoruz. Ten do l oldu u için bezin teizli i beyz sbun ile ypıllıdır. Bezin örünün uzun olsı için sdn ktlyrk kurutulsını tvsiye ediyoruz. Koli deti : 24 det 004 MAG CHAND M CROF BER NANO Koli deti : 60 det x 32 ± 2 c ebtlrınd oln teizlik bezleriizi tü yüzeylerde; sert zein, hflp, erer, lvbo, fyns, tezgâh, ock, obily, prke, çerçeve vb. gibi yerlerde neli kullndı ınızd ükeel teizli e ve hijyene ulflırsınız. Mgichnd Microfiber Nno Teizlik Bezi çok özel dokusu syesinde sizleri hyrete düflürecek flekilde teizlik ypnızı s lr. Tü kirli yüzeylerde ekstr eifl kpsitesi syesine göz lıcı prlklı ı yklrsınız. Sizin için teizlik ypk rtık çok zevkli hle gelir. Özel renkli dokulu Mgichndleri yrı yrı yüzeyleri teizleek de kullnbilirsiniz. Her ln teizli inde t hijyen s lk için; utfk, tuvlet, bnyo, slon vey ofis içi kullnılrd yrı renklerde hzırlnn Mgichndlerin kullnıını tvsiye etekteyiz. Dh etkili sonuç lbilek için neli kullnıı önerekteyiz. Mgichndleri uzun süre kullnbilek için, teizlik iflleinden sonr bezin teizli i utlk beyz sbunl ypıllıdır. Yıkyıp duruldıktn sonr ktlyrk kurusını s lyın.

7 NANO TEKNOLOJ Nno teknoloji; dh hızlı, düflük liyetli ve teiz üreti sistei getirektedir. Üreti rçlrı ktlnrk yeniden üretilebilecektir, böylece birkç hft içersinde birkç nno fbriksı ilyrlrc fbrikyı üretecektir. Bu bir devrisel, yenilikçi, güçlü ve potnsiyel olrk d çok tehlikeli, y d fydlı bir teknolojidir. Tü bu gelifleler ne kdr kıs znd gerçekleflebilir? Genel thinler bunun 20 il 30 yıl rsınd, htt dh d geç olbilece i yönündedir. Fkt optik, nno litogrfi, eknik kiy ve 3 D prototip teknolojileri konusund kydedilen hızlı ilerleeler bu süreyi kısltbilir. Burd öneli oln sdece böyle bir geliflenin ne kdr kıs bir znd ypılbilece i de il, ynı znd bizi bu yeni teknolojiye ne kdr hzır Birkç yıldn beri piysd ve direk d ıtı yerlerinde ikrofiber ve di er sentetik liflerden üretilen teizlik bezleri sunulktdır. Bezler de iflik klitelerde, renklerde ve büyüklüklerde bulunbilektedir: örne in ince ifllenifl ikrofiber bezler, eldiven fleklinde sentetik lifli bezler vey yer döfleeleri için uzun sçklı bezler. Bu bezler polyester ve/vey poliit y d dh ndir olk üzere selüloz lifleri gibi sentetik ddelerden ypılktdır. Mikrofiber bezleri di er stndrt bezlerden yırn frk, liflerin klınlı ıdır. Mikrofiber bezler o kdr ince dokuludur ki, küçük toz tneciklerini ve kir prçcıklrını bile lır. Teizlik esns nd toz, kir ve hvlr beze yp fl r. Di er bezlerde oldu u gibi tekrr hvy kr fld için teizlik periyodunu uzt r. Mikrofiber bezler kullnılırken, ço unlukl teizlee ddelerine gerek yoktur, yni kısc kiysız teizlik deektir. olbilece iizdir. Belki kendiize fl ıdki sorulrdn bzılrını sordu uuzd bu konuyu dh iyi lgılybiliriz; Bu teknolojiye ki ship olck? Bu çok sınırlı ı olck, yoks herkes eriflebilecek i? Fkir ve zengin rsındki frkı kptk için ne ypck? Tehlikeli silhlr nsıl kontrol ltın lınck ve tehlikeli kiflilerin eline geçesi nsıl engellenecek? Bu sorulrın ço u 10 yıl önce orty tılsın r en hâlâ ttin edici bir cevp bulufl gibi görünüyor. Bu teknolojinin ne zn hyt geçirilece ini t olrk söyleek zor, bunun bir nedeni de gizli skeri vey endüstriyel gelifltire progrlrının norl bir vtndflın bilgisi dıflınd ve büyük bir gizlilikle yürütülüyor olsıdır. T ölçekli olrk nnoteknolojinin önüüzdeki befl vey on yıl içersinde gelifltirilip gelifltirileyece ini kesin olrk söyleyeeyiz. Fkt flididen ihtiytı elden bırkyıp bütün senryolr krflı hzırlıklı olup nno teknoloji ve gelifliini ykındn tkip eteliyiz. KULLANIM ALANLARI Mikrofiber bezler özellikle c yüzeylerin, cillı hflp yüzeylerin, etl yüzeylerin ve bilgisyr, telefon ve ekrn gibi elektronik eflylrın üzerindeki hfif kirleri teizleeye yrrlr. Artürlerin üzerindeki hfif kireç klıntılrı d bu bezlerle rhtç çıkktdır. Sentetik bezler hsss pleksigls, tht boysı ile boynıfl ve blulu hflp yüzeylerde flıny yol çc ındn, kullnılsı gerekir. Yüzey ne kdr hsss olurs, liflerin o kdr ince olsı gerekir. Bu teizli i en iyi icrofiber bezler s lr.

8 MAG CHAND M CROF BER NANO 007 Ürün; çılıfl hli 84 c, çılıfl hli 135 c.den olufln etl teleskopik sp shiptir. 37 c. boy, 10 c enden olufln plstik ksn shiptir x 43,5 c. özel ikro dokudn olufln kullnı hzır bez ile kullnıınız sunulufltur. Üründe 3M in özel cırt bntlrı kullnılıfltır. Mgichnd süper op ile bfllı ı syesinde rht bir kullnıl ev, hol, utfk, bnyo ve slonlrdki tü prke, fyns, duvr, yer krolrı gibi düz zeinlerin teizli i rtık çok koly ve zevkli. Kuru neli kullnıd innılz teizlik elde edebilirsiniz. Moplrıız di kullnı hzır vziyette oldu und yoruldn, zhetsizce pırıl pırıl ekânlr ship olcksınız. Profesyonel süper op flık tsrılı teleskopik sopsı ve cırtbntlı eknizsı ile kullnıınız sunulufltur. Koli deti : 6 det

9 MAG CHAND M CROF BER NANO 008 Ürün; Açılıfl hli 84 c. çılıfl hli 135 c. den olufln etl teleskopik sp shiptir. 37 c. boy, 10 c enden olufln plstik ksn shiptir x 44,5 c özel ikro dokudn olufln kullnı hzır bez ile kullnıınız sunulufltur. Üründe 3M in özel cırt bntlrı kullnılıfltır Okul, hstne, ofis ve büro gibi genifl eknlrd ükeel ve gerçek teizlik, ikro dokulrdn endüstriyel süper oplrl kusursuz hijyen s lybilirsiniz. Oynr bfllı ı syesinde istenilen tü noktlrd ükeel sonuc ulflbilirsiniz. Cırtbntlrl tutucuy sıkıc ypıflır, kullnıı kolydır. Neli ve kuru kullnı uygundur. Fiziksel çb gerektirez, yorucu e ilelere gerek kldn en iyi sonucu lnızı s lr. Moplrıız di hzır vziyettedir. Mikro dokulrdn olufln ve kirleri içine hpseden beziizi kn suyun ltınd do l deterjn ve sbun ile teizleyebilirsiniz. Koli deti : 6 det

10 Mikrofiber ve di er sentetik lifli bezler EKOLOJ K ve EKONOM K FAYDALARI KULLANIM ÖNER LER Do ru kullnı ile ikrofiber dokulu bezlerinizi dh uzun süre kullnbilirisiniz. Çevre ile dosttur. Mutlk neli kullnı önerilir. nsn ile dosttur. Mikrofiber ürünlere rtıcı, deterjn, yuufltıcı gibi kiysl ddeler tes ettirileelidir. Bütçenize dosttur. Mikrofiber Nno Teizlik Sisteleri Zn ve enerji tsrrufu s lr. Mlınız dosttur. Her ln teizli inde t hijyen s lk için ynı bez kullnıllıdır. (Mutfkt frklı bez, slon teizli inde frklı bez gibi) Kirlenen bezin teizli i kn suyun ltınd utlk beyz sbun ile ollıdır. Mikro dokulu bezler ktlnrk, sdn kurutullıdır. MAGICHAND Kullnnlrdn Yns lr gichnd ikrofiber nno ürünleriniz MAGICHAND TUTKUSU Biz DO _PAK Teizlik Hizetleri&Pzrl ilesi olrk MgicHnd bezleriyle tnıfltı ıız için çok utluyuz. Neden i? Bizi ifliiz teizlik ve pzrl. Teizli iizde hiçbir ürünüüz yoktur ki be eneden kullnlı. Önce deneyip be eniyorsk kullndırıyoruz ve stıflını ypıyoruz. MAGICHAND pzrlnsı koly, bundn dolyı getirisi iyi, teizlik sonucu ükeel, fiytı d çok uygun olunc herkes trfındn be enilen bir ürün oluverdi. E er siz stıcı olk isterseniz t dresindesiniz deri. E er kullnıcı olk isterseniz dh ne duruyorsunuz deri. Fiytını duyunc d zten flflırıfl olcksınız. Biz çok utluyuz çünkü MAGICHAND ilesindeniz. Sizleri de rızd görekten utlu olc ız. Bezin özelliklerini kullndı ınızd zten göreceksiniz, nlty gerek yok. Tek kelieyle trif ediyoru. MÜKEMMEL. De erli rknızl fiubt 2007 de internette ne lıp ne stbilirile ilgili rfltır sırsınd, internet syfnız ulflk suretiyle tnıfltı. Telefon görüflesi ile de de erli sistnınız AM NE HANIMEFEND nin verdi i ddi ve nevi deste i ile de ürünlerinizle tnıfltı. Gerek dükknıd gerekse iyi orgnize edilen kereslerde d ıttı ı broflürleriniz, sttı ı bezler syesinde, tv rekllrınızın d trtıflılz etkisi syesinde Burs d ürününüzü stn biri olrk dükknı ve ben rknızın de erli isinin ynınd nılır duru geldi. Yüz yüze tnıflıfl ve beni hiç tnııyor olnız r en gösterifl oldu unuz güven için teflekkür ederi. fl hytıd ise çtı ınız kpı için innettrı. Bu vesile ile yeni yılınızı kutlr bflrılrınızın devını yürekten dileri. Sygılrıl HÜLYA ÖZMEN BURSA Ock 2008 DO -PAK TEM ZL K H Z.&PAZ. Genel Müdür KAYHAN DO RUSOY Merhb; Ben Mgichnd ürünleriyle bir rkdfl toplntısınd tnıfltı. Hnılrdn bir tnesi Mgichnd in pzrlsını ypıyordu. lk önce nlttıklrı brtı gibi geldi beni ikn etti ve 1 det Süper Mop ldı. Kullnınc hk verdi. O kdr prtik ki, 2-3 tne kırıntı ols bile heen üfleneden onunl lıyoru. Duvrlrıı d rtık çok rht silebiliyoru. Uzybilen sopsı syesinde her yere rht ulflbiliyoru. Ne utlu ki ülkeizde de rtık bu klitede ürünler üretiliyor. Ev teizli inde en büyük yrdıcı Mgichnd. Hzirn 2007 Nurgül Yener YOZGAT flı kd ir rizli i için b e c yıl ön t e n ile 2 r i c e n c e r e bezi. Öncele t bun rzden pezi nsıl dc k u yü tı. Be r birz ichn nıfl ı. F. B fltur Mgıtsıyl t rflırd lzdı u olunltılnlın dh u s s n u e u b v tlerc onuc n kâ u in bn s di i s r z u ud oldu u nnın c e e le. d fl h t ı r i s i izli ı so nıl ldı dr ndler te nc ı eldi. Y de n hiç bu kgichbenile g e k i. ll e i u v k kî gib ı sil ce i z su ndı en ço f lrı ini seve ce bir geri kzkullnırk seniz y c fl e i i i ı d k d il izli i. S ıflıltıy bezin nee te ıfltı ki eski es c hiç de u lrıdde herk ndler i tir. c ikte ev Mgich deek r!.. birl n i y o r. ç ı r d ı n ı z kürle e le fley k eflek t e k n ço ilesi. 06 nd beni ıs 20 ich My Deir ço u n ı Mg n ı R GELKÖY n k z ÇEN Artı

11 MAG CHAND M CROF BER NANO 32 x 32 ± 2 c. ebtlrınd oln 3 lü teizlik bezleriiz yrı yrı lnlrd frklı renk kullnıı ile bizlere kolylık s lr. Renkleri ornj el yeflili ve vidir. Tü yüzeylerde özel ikro dokusu syesinde hiçbir teizlik ddesine gerek duydn neli ve kuru kullnıd ükeel sonuç verir. En hsss yüzeyleri çizeden teizler; çelik, obily, hflp vb. gibi yüzeylerden kiri y ı söker tr. Uzy teknolojisi ile üretilen Mgichndler stndrt teizlik bezlerine ornl 100 kt dh hızlı ve ükeel teizlik s lr. Her ln teizli inde t hijyen s lk için yrı yrı renklerde hzırlnn Mgichndlerin kullnıını tvsiye etekteyiz. Ürünler ten do l oldu u için teizlikten sonr bezlerin teizli i beyz sbun ile ypıllıdır. Asdn ktlyrk kurutulbilir. Mgichnd Microfiber Nno Yer Bezinin neli kullnıını tvsiye ediyoruz. Ten do l oldu u için bezin teizli i beyz sbun ile ypıllıdır. Bezin örünün uzun olsı için sdn ktlyrk kurutulsını tvsiye ediyoruz. 005 Koli deti : 24 det MAG CHAND M CROF BER NANO 006 Koli deti : 24 det

12 MAG CHAND M CROF BER NANO Günlük bkıınızın en öneli prçsı oln vücud teizli inizde özel ve flık eldiven tsrıı oln Mgichnd Bnyo Liflerini kullnbilirsiniz. nce yr kullnılrk üretilen bu lifler; cildinizin en lt tbksın kdr nüfuz ederek vücud teizli iniz sonrsınd cildinize prlklık kzndırır ve neli klsını s lr; böylece teniniz yuuflcık olur. Ürün sizlere özel ikro dokusu syesinde üthifl bir rhtl ve hijyen s lr. Vücud sj ypılıfl gibi kn dolflıını hızlndırır, sinir sisteinizi güçlendirerek kendinizi zinde hissetenizi s lr. S lıklı ciltler için de çok etkili peeling görevi ypr. Gözenekler çılır; böylece dh fzl oksijen cilde eilir. Cilt gergin ve pürüzsüz olur. Koli deti : 36 det Mgichnd bnyo lifi çok özel bir dokudn olufltu u için bkterileri ve ölü hücreleri stndrt ürünlere göre çok dh iyi teizler. Vücut teizli iniz için hiçbir vücut teizlee ürününe gerek duydn son derece s lıklı ve ekonoik bir flekilde hijyen s lıfl olursunuz. Mgichnd Bnyo Lifi nizi sdece sbunl yıkdı ınızd, çitileeye bile gerek duydn, bünyesindeki sttik elektrik kuvveti ve güçlü lifleri syesinde bkteri, ölü hücreler ve ikroplrı heen bırkcktır. Koli deti : 50 det MAG CHAND M CROF BER NANO 020 Kiflisel kullnı sunuln yüz ve kyj teizlee pedi, kyj teizli inin ynısır ölü hücrelerin ve siyh noktlrın teizli inde güvenle kullnbilece iniz bir ürün. Cilt teizli i ve peeling için özel olrk üretilen ürünüüz, cildinizin en lt tbksın kdr nüfuz eden özel dokusu syesinde, teizlik sonrsı cildinize prlklık kzndırır ve yuuflcık olsını s lr. Dh önceden yüzünüzü teizleifl olsnız bile, bu ürünü kullnınc yüzünüzden çıkn kirlere innycksınız. Pedi, neli olrk ve diresel hreketlerle cildinize uygullısınız. Ürün, hijyenik ypısı, prtik kullnıı ve ekonoik oluflu ile frk yrtcktır. Kullnı sonrsı kn suyun ltınd beyz sbunl yıknız yeterlidir. Kesinlikle beyzltıcı ve yuufltıcı kullnyınız. Koli deti : 60 det Herhngi bir destek ürüne gereksini duyyc ınız için hsss, kuru, kr ve y lı ciltlere gönül rhtlı ı ile uygulybilirsiniz.

13 MAG CHAND M CROF BER NANO 010 Süper op yede inizle özel dokusu syesinde ev, hol, utfk, bnyo ve slonlrd ki tü prke, fyns, yer krolrı gibi sert zeinlerin teizli inde etkin hijyen s lybilirsiniz. MAGICHAND yer yede inizle kuru ve neli kullnıd innılz teizlik elde edebilirsiniz. Anti sttik özelli i syesinde Anti sttik özelli i syesinde kirleneyecektir. Microfiber nno yer yede ini kullnırken sdece birz suy ihtiycınız olcktır. Kirlenen bezi teizleek için beyz sbunl yıknız yeterli olcktır. Dilerseniz do l sbun vey do l deterjnlrl (kiysl içereyen) 60 C de kinede yıkybilirsiniz. Kesinlikle yuufltıcı kullnıllıdır. Koli deti : 24 det 009 (YER Ç N) (DUVAR Ç N) Süper op duvr yede iniz tü duvr, fyns, hol ve benzeri gibi yerlerin teizli inde güvenle kullnbilece iniz bir üründür. Bezin özel dokusu syesinde önce kuru kullnı duvr yüzeylerindeki toz, örücek ı ve kirleri içerisine hpsederek teizli inizde büyük kolylık s lr. Sonrsınd neli kullnıp tü lekelerden rınbilirsiniz. Süper op duvr yede i kuru ve neli kullnı için hzırdır. Sdece birz su ile ve MAGICHAND duvr yede inizle pırıl pırıl ekânlr ship olbilirsiniz. Kirlenen bezi teizleek için beyz sbunl yıknız yeterli olcktır. Dilerseniz do l sbun vey do l deterjnlrl (kiysl içereyen) 60 C de kinede yıkybilirsiniz. Kesinlikle yuufltıcı kullnıllıdır. Koli deti : 24 det 011 MAG CHAND M CROF BER NANO Süper op yede iniz özel dokusu syesinde okul, hstne, ofis ve büro gibi büyük eknlrd ki tü prke, fyns, yer krolrı gibi sert zeinlerin teizli inde etkin hijyen s lybilirsiniz. MAGICHAND yer yede inizle kuru ve neli kullnıd innılz teizlik elde edebilirsiniz. Anti sttik özelli i syesinde teizledi iniz ortlr rtık kolyc kirleneyecektir. Microfiber nno yer yede ini kullnırken sdece birz suy ihtiycınız olcktır. Kirlenen bezi teizleek için beyz sbunl yıknız yeterli olcktır. Dilerseniz do l sbun vey do l deterjnlrl (kiysl içereyen) 60 C de kinede yıkybilirsiniz. Kesinlikle yuufltıcı kullnıllıdır. Koli deti : 24 det (YER Ç N) (DUVAR Ç N) Süper op yede iniz özel dokusu syesinde okul, hstne, ofis ve büro gibi büyük eknlrın duvr ve fyns teizli inde etkin hijyen s lybilirsiniz. Bezin özel dokusu syesinde önce kuru kullnı duvr yüzeylerindeki toz, örücek ı ve kirleri içerisine hpsederek teizli inizde büyük kolylık s lr. Sonrsınd neli kullnıp tü lekelerden rınbilirsiniz. Süper op duvr yede i kuru ve neli kullnı için hzırdır. Sdece birz su ile ve MAGICHAND duvr yede inizle pırıl pırıl ekânlr ship olbilirsiniz. Kirlenen bezi teizleek için beyz sbunl yıknız yeterli olcktır. Dilerseniz do l sbun vey do l deterjnlrl (kiysl içereyen) 60 C de kinede yıkybilirsiniz. Kesinlikle yuufltıcı kullnıllıdır. Koli deti : 24 det 012

14 H JYEN H JYEN ve ÖNEM S lı zrr verecek ortlrdn korunk için ypılck uygullr ve lınn teizlik önlelerinin tüü hijyen olrk tnılnır. Her insn kendi teizli inden soruludur. Çocuk yfllrd nne, bb vey ö retenler trfındn ço u zn bizzt ypılrk ö retilen teizlik uygullrının, çocukluktn sonr bireyin kendisi trfındn ypılsı gerekektedir. Örne in; tuvletten sonr ve yiyeceklere dokundn önce ellerin yıknsı bir lıflknlık ollıdır. Her gün ypıln ifller rsınd bnyo yp bir bflk teizlik uygulsıdır. Teizli in sdece görünür kirlene oldu und ypılsı yeterli de ildir. Örne in; uykudn uynınc yüzün yıknsı, çflırlrın de ifltirilesi, gündelik teizlik uygullrıdır. Su ve sbun oldn teizlikten bhsetek olsı de ildir. Geliflifl toplulrd kiflisel teizlikte en fzl kullnıln lzeelerin bflınd su ve sbun gelektedir. Bunun ynı sır bnyo süngerleri, lifleri, difl fırçlrı, el ve yk teizli i ile vücut teizli inde kullnıln fırçlr, tırnk ksı ilk kl gelen teizlik rçlrıdır. Bunlrın tüü bflklrıyl pylflılsı gereken, kiflisel teizlik rçlrıdır. Kynk : MAGICHAND Kullnnlrdn Yns lr ten eve rdu. fl n lıyo ıyl hft z d z yıs gichn innıl ıfltı. u. Dol lr M i için de büyüyord gichnd le tn Evi Merhb lik ben ü ı. iz z M ld ö g n te k ü r it g e kd ırc ı vk u. Ve bir d bn urtrdı. öncesin y k nlrı rd 1,5 yıl e teizli e izli e yırıyo tik. Hft so den de beni d n r eti, p lf y ü l k o k geldi i bir günü te n deterj lik çok oc sonu k i için teiz Mgichnd rıc en Artık b pırıl pırıl. Ay n her gü rler. teflekkü sonsuz e d n Mgich 2006 Arlık Yılz Burcu TEP N GAZ A Merhb, flte bu d beni Mgichnd hikâye. Bu uhtefle bezle bir rkdflı vsıtsıyl tnıfltı. Abonesi oldu u gzetede rekllrını d görünce bu beze knı ısınıverdi. Heen rkdflıdn bir tne ldı. O zn kdr teizlik beni için ölü deekti. Her fley gözüde büyüyordu. Clr, y lı utfk tezgâhı, kirli fynslr fln. Mgichnd le teizli e giriflti ide gözlerie inndı. O d gibi kirli yüzeyler heencecik teizleniveriflti. Rekllrınd bu bez dns ediyor y. Aynı öyle oldu. Evdeki bütün pçvrlrı ttı. Beni için rtık sdece Mgichnd vr. Örü boyunc bflk bir fley kullnyı düflünüyoru. Teflekkürler Mgichnd. Teflekkürler Yren Textil Ceile DEM REL STANBUL Bflt kiflinin kendi s lı ı olk üzere, bflklrının d s lı ını korunın en öneli rcı teizliktir. Sdece beden teizli i de il, kullnıln her fleyi ve her ortı teiz tutk d teiz olnın gere idir. DE ERL MAG CHAND KURUCUSU VE ÇALIfiANLARI; Öncelikle böyle bir teknolojiyi Ülkeizde üretip hlkıız dh uygun fiytl sundu unuz için teflekkür ederi. Zir bflk ülkelerden gelen ürünleri fhifl fiytlrl stıp ybncı rk ve phlı ise klitelidir ön yrgısını yıktınız. Kendi ülkeizde de he kliteli he de uygun fiytlı ürün üretilebildi ini gösterdiniz. Ben kendi çpıd ybncı hyrnlı ın byrk çtı. Zir bizi ülkeizde de tecrübeli ifl dlrı insnlık yrrın klite ve güvenden ödün vereden birçok bflrılr iz tktdır. Bunun için siz Mgichnd ilesiyle gurur duyuyoru. Mgichnd in önce kullnıcısı oldu ve çok be endi, ykınlrıın d bu teknolojiden fydlnsını istedi. Böylece stıcısı oldu. Sttı ı kiflilerden çok olulu tepkiler ldı. fiöyle ki krbın beli rıdı ı için ev ifllerini efli ypıyordu. Her zn Azie den Allh rzı olsun Mgichndlerle bizleri tnıfltırdı. E ilip klkktn kurtrdı. flii kolylfltırdı. Deektedirler. Birçok ykını SÜPER MOP u kuru kullndıklrınd -o kdr güzel çekiyor ki tozu çırpy utnıyoruz- diye söylüyorlr. Kendi evi 3 ktlı, sdece clr 1 günüü lıyordu. Artık Mgichnd C Bezi syesinde bütün clrı 1 stte bitirebiliyoru. He de hiç yoruldn. Bu ürünü bizlere sundu unuz için Allh sizlerden rzı olsun. Ayrıc kuruunuzun ürünlerinin rksınd olsı ve üflteri enuniyetinin de olsı yrı bir güzellik He lıcı he de stıcı olrk güvenle lıflverifl ypbiliyoru. Personelinizin de özenle seçildi ini hissediyoru. Zir ne zn rs her türlü sorunu sıck ve sii yklflı ile krflılflıyoru. Bu d beni bu ifli 1,5 yılı flkın bir süredir yp vesile oldu. Ev hnıı oldu u hlde he dden he de nen ttin oldu. Özellikle AM NE HANIM ve onun flhsınd bütün çlıflnlr TEfiEKKÜR ED YORUM. Yrdılrı ve yklflılrındn dolyı kendii onlr çok ykın hissediyoru. Ybncı rklrd bu klitedeki ürünler 35 YTL ye stılırken; ynı klite ve kullnı özelli ine ship Mgichndleri rcılrl fiyt yükselteden 1/3 fiytın bizlere sundu unuz için sizlere üteflekkiri. Burdn cizne olrk sevgili hnılrıız sesleniyoru. Alıcı olsk d stıcı olsk d lütfen kendi ürünleriizi lıp sty gyret gösterip prızı n ülkeizde klsın gyret göstereli. Kendi teknolojiizi yükselteli ve ülkeizin klkınsın yrdıcı ollı. Allh yolunuzu çık etsin Kullnıcı ve Stıcı Azie APAYDIN ANKARA OCAK 2008

15 MAG CHAND M CROF BER NANO 35 x 35 ± 2 c ebtlrınd oln bilgisyr bezi tü LCD ve optik yüzeylerde etkili sonuç, ekstr eifl kpsitesi ile kullnı sunulufltur. Çizileesi için özen gösterdi iniz bilgisyrınız ve di er hsss dijitl ev ve büro lzeelerinizin teizli inde güvenle kullnbilirsiniz. Asl bflk bir teizlee ürününe, spreye ihtiyç duyksızın neli bir flekilde kullnbilirsiniz. Özel ikro dokudn olufltu u için teizledi iniz yüzeyde hv, iz, kir bırkz. Kullnı sırsınd yüzeyi çizez. Kulnı sonrsı bezi beyz sbun ile yıkyıp durulnız yeterlidir. Kurul için bezi ktlyrk ve sdn kurutlısınız. Böylece Mgichnd Mikrofiber Nno Teizlee Bezinin örünü uztıfl olursunuz. Mgichnd Bilgisyr Teizlee Bezi özel plik ve özel doku ile üretilifltir. Yeni teknoloji ürünüdür. Yık esnsınd ve sonrsınd kesinlikle yuufltıcı kullnıllıdır. Koli deti : 60 det MAG CHAND M CROF BER NANO 018 Resturnt ve otellerde bulflıklrı kuruld, toz lk ve detylı tü teizliklerde (döflee, koltuk vb.) ükeel hijyen s lybilirsiniz. Koli deti : 12 det

16 MAGICHAND Kulln c lr n n Deneyilerinden Notlr Merhb Beni MAGICHAND öyküe hofl geldiniz! Ürünle ilk fiükrn Hnı syesinde tnıfltı. Açıkçsı nltılnlr krflısınd birz kygılıydı, nsıl olur d bir bez bu kdr ükeel sonuç verebilirdi? Ürünü lınc kfl evde heen denedi ve gözlerie inndı.... Hni, hepiizin zn zn düflündü ü flu sihirli de nekler vr y; e erse onlr MAGICHAD teizlik bezleriyifl. Dokundu u her yeri sdece sniyeler içinde prlttı ın flhit oldu, bn deselerdi ki MAGICHAND derdi ki eflittir ZAMANI SATIN ALMAK. Sdece znl sınırlı d de il. Fydlrı; suyl kullnılbildi i için deterjn lerjisi olnlr için de bulunz bir ürün. E er su ve elektrik tsrrufu istiyorsnız yine tercih sebebiniz olbilir. Çünkü o kullndı ıız klsik bezleri yd kç kez kineye tıyorsunuz? Kurusı için serip topluyorsunuz birz düflünün. Bzen bir bez için 6-10 YTL phlı gibi geliyor, iki yıl kullnıp bu kdr zndn ve enerjiden tsrruf edebilece iniz bflk bir ürün vr ı? Son olrk her kullndı ıd yeni bir fleyler deneyerek kendie yeni cerlr rıyoru rtık toz lk için üfleniyoru... Beni hikâye böyle, y sizinki! GÜRAY TÜRKMENO LU STANBUL Merhb; Öncelikle ülkeize böyle bir ürünü kzndırdı ınız için çok teflekkür ederi. Mikrofiber bez ile tnıfl Avrup ürünü oln bir bezi rkdflıın iknsı sonucu lkl bflldı. Bezi kullndıktn sonr verdi i pry hiç üzüleifl çok be eniflti, fkt böyle bir üründen ülkeizde de üretilip üretiledi ini erk ederek, internet üzerinden rfltıry bflldı ve ürünü ilk olrk internet rcılı ı ile tnıdı. Heen kendie içinde tü bezlerin oldu u setten getirterek denee fırstını buldu. Avrup diye ethederek yüksek fiyt sttıklrı bezlerden hiçbir frkı yok, htt dh d güzeldi. Ülkeiz insnı genel olrk dr ve ort gelirli oldu u için neden böyle bir güzellik ve kolylıkl herkes tnıflsın diye düflündü ve MAG CHAND in stıflını ypy bflldı. Alnlrın enuniyeti ve kıyetli Âine Hnı ın deste i ile bir yıldır bu ifli severek ypktyı. Herkesin tnıflsı dile iyle, Mgichnd ilesine bflrılr dileri. SAL HA BAfiKÖSE KONYA Ben Mgichnd le koflu syesinde tnıfltı. Çok överek nlttı. Merk edip ldı. Gerçekten çok enun kldı. Deterjn ve kuruly ihtiyç bırkyn bir ürün olsı innılz gerçekten. Teizlik süresini 2 kt zlttı. Bu ürün hrik bir bulufl. Hytıı kolylfltırdı. Teflekkürler Mgichnd Sibel HEK M ISPARTA Ock 2008 Merhblr Ben Yefli; Mgichnd teizlik bezleri ile bir lıflverifl erkezinde tnıfltı. Tnıtı stndındki byn ürünü nltırken çok ilgii çekti ve ldı. Eve gelince sdece su ile nelendirdi ve etrftki obilylrıın hepsinin tozunu ldı. Gözlerie inndı. Tü tozlr ve prk izleri sihir gibi bir nd yok oldu. Bir bflk bezini de nelendirdi, bnyou teizledi; usluklr, lvbo, fynslr pırıl pırıl oldu. Teizlik ypk beni için bir eziyet olktn çıktı. Hiçbir deterjn kullndn Mgichnd ve sdece birz su ile evi ıflıl ıflıl oldu. Eski teizlik lıflknlıklrıı ten bırktı. Çünkü znı ve pr beni için öneliydi. Artık deterjn srfıdn kurtuldu. Teflekkürler Yren Textil. Nisn 2007 Yefli Yücel fi fil Mgichnd i kuzeni syesinde tnıdı. Bir tne ldı ve eve gidince heen kullndı. Kullnınc gözlerie inndı. Koflulrı d çok be endi. Ben de bu bezlerin ticretini ypy krr verdi. 1 koli ile bfllyrk koflulrı sttı. Tlep rttıkç koli syıı rttırdı. Artık bireysel stıcı olrk ben de Mgichnd ilesindeni. Sevi YAZGAN KAYSER MART 2008 Mgichnd Mop u bir knldki televizyon reklınd gördü. Frklı bir ürün oldu unu düflünüp heen ly krr verdi. Hklı çıktı ıı gördü. Özellikle bel rılrıdn dolyı yer silekte zorlnıyordu. Bu ürün syesinde en ulflılz yerleri bile çok rht siliyoru. C bezine de byıldı do rusu. Ayrıc böyle bir ürünün yerli oldu unu ö renince çok utlu oldu. Y K VARSIN MAG CHAND Ayfle ARAT SAMSUN fiubat 2008 Mgichnd i tnık beni için he ddi he nevi destek oldu. Evide kullny bflldı ı nd bu ükeel bezleri stlıyı diye düflündü. Ve böylece Mgichnd serüveni bflldı. Hytıı fzlsıyl de ifltirdi. Artık beni için bir esle e dönüfltü. Sdece ürünleri tvsiye ederek stıyoru. Yklflık ylık geliri YTL oldu. yi ki vrsın Mgichnd! Merhb Ben Rhfln; Sizlerle Mgichnd ile ilgili yfldı ı duygulrı pylflk istedi. Ben bu ucize bezle bir bnk flubesinde tnıfltı. Biliyoru nsıl? diyeceksiniz. Ayın son günüydü ve bnk gerçekten çok yo undu ve ben sinirden ksılıfl durudydı ki Aile Dergisi gözüe çrptı. Ord Mgichnd ile ilgili reklı gördü. Heen ord telefon ve e-il dresini ldı. flii bitirir bitirez ofise geldi, hiç vkit kybeteden sizleri rdı. Krflı sesi pozitif bir byn çıktı, eini ki sesi gibi kendisi de pozitiftir. Benile hiç sıkıldn 20 dkik telefond görüfltü. Heen siprifllerii verdi ve ertesi gün sipriflleri elie geçti. Gören herkes siprifl verdi. Ve ben de bir bktı ki Mgichnd ilesinden oluflu. Çok ilginçtir ki Mgichnd teizlik ypynlr bile teizlik yptırıyor. Hftnın 3 günü evine teizlik için yrdıcı ln rkdflı, benden lıfl olk için ürün ldı. Yrdıcısının geledi i bir gün bezleri deneifl, çok enun klıfl heen beni ryıp teflekkür etti. Menuniyetini nltırken; bezin dını HE-MAN koydu dedi. Çevresindekilere bu flekilde tnıtıyor ve o günden sonr rızd MAG CHAND ın dı HE-MAN bez olrk nılır oldu Rhfln YILLI DEN ZL Ock 2007 Serr Tunc ZM R

17 MAG CHAND M CROF BER NANO Mgichnd Microfiber Nno eldivenleriyle otoobilinizi tü yüzeylerindeki toz ve kirlerden rındırbilirisiniz. Ayrıc otoobilinizi yıkdıktn sonr icrofiber eldiven ile neli bir flekilde sildi inizde otoobiliniz ilk günkü gibi prlycktır. Antisttik özelli i syesinde otoobiliniz ve tü teizledi iniz yüzeyler dh geç kirlenecektir. Eldivenin teizli ini elde beyz sbun ile ypbilirisiniz. 015 Koli deti : 12 det MAG CHAND M CROF BER NANO Mgichnd Microfiber Teizlik Sisteleri Mgichnd özel icrofiber süngerlerini sunrk tü teflon ve özel tsrı c eflylrınızın çizileden yıknıp teizlenesini s lr. Bir dl deterjn ile bulflıklrınız terteiz yıknır. Derinli ine teizlenir. Öneli c ve hsss eflylrınızd ilk günkü prlklı ı yklybilirsiniz. Kıscsı sizlere teflon ve c teizli inde Mgichnd süngerler büyük kolylık s lycktır. Koli deti : 100 det

18

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK Bkn Zeybekci, "Türkiye'nin rtık cri çık diye bir sorunu klmmıştır. Böyle sğlıklı bir ekonomik iklimden tefecilere, spekültörlere ekmek çıkmz" dedi. Zeybekci, Ankr 1.Orgnize

Detaylı

Yeni proje tartışma yarattı

Yeni proje tartışma yarattı Hlk Sğlığı Müdürü Kemik, Nükleer Sntrle destek verdi... Tepkiler demogoji n Akkuyu Nükleer Sntrli ne SATILIK İŞYERİ Mersin de Ormn Bölge Müdürlüğü ynınd, Cemlpş Cddesi ne cepheli, 3.kt, 210 m2, işyerine

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Mdde 1- Bu tlimt, Stdyum ve Güvenlik Komitesinin, görev, yetki ve sorumluluğunu, çlışm ess ve usullerini, denetleme fliyetlerini

Detaylı

Mıknatıs mantığında oluşan N S Kutuplaşması kullanılarak N kutbu tarafına S kutbu gelecek vada S kutbu tarafında N kutbu gelecek şekilde akımın yönü

Mıknatıs mantığında oluşan N S Kutuplaşması kullanılarak N kutbu tarafına S kutbu gelecek vada S kutbu tarafında N kutbu gelecek şekilde akımın yönü 1. DC MOTORLAR Mntık olrk bobin üzerinden geçen kıın sonucund oluşturduğu ğnetik kçklr syesinde oluşturduğu kutuplşyı ileri ve geri yönlü olrk kullnrk yni zıt kutuplrın çekesi vd ynı kutuplrın birbirini

Detaylı

West Marine de indirim devam ediyor! Dünyan n en büyük denizcilik marketi West Marine de KoçAilem e özel %5 indirim devam ediyor.

West Marine de indirim devam ediyor! Dünyan n en büyük denizcilik marketi West Marine de KoçAilem e özel %5 indirim devam ediyor. i zd iz b en. n d p k k tü n r süssiniz. i l t n y 9 n 12 z m bilir 200 ülte d mulln B ve k m rl t r n Aile in hz l boyu fl ç p o K n iç zi y -y n. y nkulln sizi vimini l t tk in-k üle kes güle g e c it

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

FIDELTUS TAN. KÖRFEZ DE GÜÇLÜ BAfiLANGIÇ TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >UKRAYNA VE BELARUS TA life:) FARKI ÖZCAN ERM fi

FIDELTUS TAN. KÖRFEZ DE GÜÇLÜ BAfiLANGIÇ TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >UKRAYNA VE BELARUS TA life:) FARKI ÖZCAN ERM fi LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG TEMMUZ - A USTOS - EYLÜL 2009 SAYI: 04 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >3G LE YEN B R HAYAT TARZI DR.TAYFUN ACARER >TURKCELL

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde 1 41 5 2. K s m, Mdde 42 45 18 3. K s

Detaylı

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Ofis: Consumer Product Division Wendenstrsse 14 18, 20097 Hmburg, Almny Tel.: +49 40 23 77 3-0/Fks: +49 40 23 07 61 Ürün teslimi: Bredowstrsse 20, 22113

Detaylı

EasyMP Network Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Network Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Network Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Network Projection Hkkınd EsyMP Network Projection Uygulmsının Fonksiyonlrı... 5 Çeşitli Ekrn Aktrımı Fonksiyonlrı...5 Yzılımı Kurm... 6 Yzılım

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) 1 2 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru

Detaylı

Easy Interactive Tools Ver.3.0 Kullanım Kılavuzu

Easy Interactive Tools Ver.3.0 Kullanım Kılavuzu Esy Interctive Tools Ver.3.0 Kullnım Kılvuzu Esy Interctive Tools Ver.3.0 Kullnım Kılvuzu Esy Interctive Tools Özeti 3 Özellikler Esy Interctive Tools, ynsıtıln görüntüler üzerinde çizim ypmnız olnk tnıyn

Detaylı

Belge Kamerası Kullanım Kılavuzu

Belge Kamerası Kullanım Kılavuzu Belge Kmersı Kullnım Kılvuzu Önemli Güvenlik Tlimtlrı Bu Kullnım Kılvuzu'nu okuyun ve belge kmernızl ilgili tüm güvenlik tlimtlrını uygulyın. Gelecekte bşvurmk üzere bu kılvuzu koly erişebileceğiniz bir

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Uygulmsın Giriş EsyMP Multi PC Projection Uygulmsının Özellikleri... 5 Çeşitli Aygıtlr Bğlntı... 5 Dört Pnelli Ekrn...5

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti

Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti Gzetemiz; Andolu Yksý Gzeteciler erneði Üdir Hftlýk Bölge Gzeteniz 07 MAYIS 2013 YIL: 10 SAYI: 289 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmed.com gercekmed@gercekmed.com eskin: çk pýl mücdelede herkese

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ FİZİK

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ FİZİK ÖĞRETMENİ AAN BİGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMERİ FİZİ. v 0 c 0 036c c 0 ñú 0,36 3. Negtif yüklü elektroskob dokunduğund yprklr hreket etiyors nin işreti ile elektroskobun yük işretleri ve potnsiyelleri ynıdır.

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu Q 2013 ES Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ES) Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Görev Gruu Görev Gruu Üyeleri: Gilles Montlescot* (şkn) (Frns), Udo Sechtem* (şkn)

Detaylı

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL )

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL ) MDDE 1 İLN VE REKLM VERGİSİ ( TL ) Dükkn, Ticri ve Snyi Müessese ve Serest Meslek erınc çeşitli yerlere sıln ve tkıln her çeşit ışıksız levh, yzı ve resim gii tüm sit iln ve reklmlrın eher m2' den yıllık.

Detaylı

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k u kit n her hkk skl d r ve kstrem Y nc l k ittir. Kit it metin ve sorulr, knk gösterilerek de ols kulln lmz. Kit n hz rln fl öntemi tklit edilemez. ISN: 978 0 9 8 9 steme dresi kstrem Yıncılık Tlf: (0)

Detaylı

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up 126 ADIM ADIM LAPAROSKOPİK CERRAHİ I STEP BY STEP LAPAROSCOPIC SURGERY Ürolojik Lproskopik Cerrhide Kullnıln Ekipmnlr ve Opersyon Odsının Dizynı Urologic Lproscopy Equipment nd Operting Room Set-Up Ömer

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit Kpk Konusu: Gerçel S lr V: Süreklilik Limit Limit v = ƒ() Bir bflk örne e bkl m. < c < b olsun. ƒ: [, b] \ {c}, grfi i fl dki gibi oln bir fonksion olsun. Fonksion c nokts nd tn mlnmm fl. Os fonksion c

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82 Kullnım Kılvuzu Nkış Mkinesi Produt Code (Ürün Kodu): 882-D82 Mkineyi kullnmdn öne u elgeyi mutlk okuyun. Dh sonr referns olmsı çısındn u elgeyi sklmnızı öneririz. TİCARİ MARKALAR IMPORTANT: READ BEFORE

Detaylı

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu OĞRU ÇILR Temel Kvrmlr ve oğrud çılr Nokt: Nokt geometrinin en temel terimidir. ni, boyu vey yüksekliği yoktur. İnce uçlu bir klemin kğıt üzerinde bırktığı iz olrk düşünebilirsiniz. oğru: üz, klınlığı

Detaylı