YAREN TEXTILE M SYONUMUZ V ZYONUMUZ AMACIMIZ. nsana ve Do aya Sayg. Mikrofiber Nano Temizlik Sistemleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAREN TEXTILE M SYONUMUZ V ZYONUMUZ AMACIMIZ. nsana ve Do aya Sayg. Mikrofiber Nano Temizlik Sistemleri"

Transkript

1

2

3 YAREN TEXTILE Mikrofiber Nno Teizlik Sisteleri Firız yiri yılı flkın bir süredir tekstil sektöründe yer lktdır. Kufl üretiinden konfeksiyon kdr sektörün her lnınd üreti ve hizet gerçeklefltirektedir. Teel hizet felsefesi olrk belli bir sektörde vr olup o sektörde klyı kendiize ilke edindik. Böyle bir yklflıl üreti ve hizet lnın odklnınc, sektördeki gelifleleri, odern dünynın üreti flrtlrı ve pzrl yöntelerini, yeni teknolojilere uygun üreti konseptlerini ve de iflen tleplere göre üreti yprk kendiize yön çizeyi hedef olrk seçifl durudyız. Geliflen ve globlleflen ç ıızd, üreti teknolojilerindeki yenilikleri ve yeni trendleri tkip eteden rekbet etek ükün olycktır. M SYONUMUZ Geliflen yeni teknoloji üreti konseptine uygun olrk üreti ypk ve hizet üretek. Ürünleriiz, çözüleriiz, stıfl sonrsı hizetleriizle s ldı ıız güvenirlilik ve yüksek ifl hlkıız ile üflterileriiz için de er yrtn bir flirket olk. V ZYONUMUZ Yeni teknolojileri en kıs sürede üreti fllrınd kullnrk verdi iiz tü hizetlerde Türkiye de en iyisi oly çlıflk. Klite ve t üflteri enuniyetinden ödün vereden dünyd d örnek flirket olk. AMACIMIZ Teizlik sektöründe devri niteli inde oln üretiiizle öncelikle MgicHnd rksını lyık oldu u yere getirek cındyız. Her ev hnıının, çlıfln hnıın, teizlik lnınd çlıfln insnlrıızın hytı kolylfltırn bu ürünle tnıflsını s ly çlıflıyoruz. Hedef kitleizde sdece hnılr de il, teizlik ve hijyene duyrlı ve ihtiyç duyn bütün bireyler bulunktdır. nsn ve Do y Syg

4 MAG CHAND M CROF BER NANO 38 x 50 ± 2 c ebtlrınd oln Mgichnd Microfiber Nno C Beziizin dokusı di er teizlik bezleriiz ve yer bezleriizin dokusındn frklıdır. Bu özel doku stili syesinde tü c ve optik yüzeylerde etkili sonuç lbilece iniz bir üründür. Mgichnd c bezi özel ipli i ve özel dokusu syesinde teizlenen yüzeyde hv, iz bırkz. Kullnı sırsınd yüzeyi çizez. C teizli i konusund ucizeler yrtn Mgichnd Microfiber Nno C Bezinden en iyi sonucu lbilek için neli kullnlısınız. Özel dokusu syesinde silinen clrd ki su zerrecikleri uçup gider ve geriye göz lıcı prlklık, kusursuz teizlik klır. Mgichnd Microfiber Nno C Bezi yeni teknoloji ürünüdür. Kesinlikle hiçbir deterjn kullnıın, kurul bezine gereksini bırkz. Kullnı sonrsı beyz sbun ile yıkyıp durulnız yeterlidir. Asdn ktlyrk kurutullıdır. Tü c ve optik yüzeylerin teizli i Mgichnd C Bezi ile ükeel teizli e kvuflurken; teizlik srflrındn ve zndn tsrruf s lıfl olursunuz. Koli deti : 60 det 003

5 NANO TEKNOLOJ Midget-çok küçük nlın gelen Yunnc bir kelieden türeyen nno, bir ölçü birii ön ekidir ve ilyrıncı prçyı gösterir. Anck genel olrk söylenecek olurs, nno teknoloji, ddeyi dolylı olrk to boyutun yni nno-boyutun indirgee iflidir yılınd Tokyo Üniversitesinde Norio Tniguchi trfındn orty tıln nno teknoloji, evcut teknolojilerin dh ileri düzeyde duyrlılık ve küçültülesine dylı olrk hızl orty çıkn teknolojilerdir. Gelecekte bu teknoloji, uhteelen Moleküler Nno Teknolojisi (MNT) dıyl nno büyüklü ündeki boyutlrıyl ypı kineleri ve eknizlrını d içerecektir. Nno teknolojide ölçü olrk nnoetre dı verilen (kıs flekli n) bir ölçe biriini kullnılır. Her bir ölçüde 1 ilyr n vrdır. Her bir n sdece üç ile 5 to geniflli indedir. Bunlr küçüktür. Ortl insn sç klınlı ının ~40,000 kez dh küçüktür. Nno teknolojinin bir yönü de süper küçük bilgisyrlr (bkteri büyüklü ünde) y d ilyrlrc dizüstü bilgisyr gücünde küp fleker büyüklü ünde süper bilgisyrlr, y d günüüzün bilgisyrlrındn trilyonlrc dh güçlü belirli bir büyüklükte süstü odelleri gibi nno boyutund ypılbilesine ikn s lsıdır. Nnoteknolojinin yüksek potnsiyeli kuntu fizi inin knunlrı syesinde çı çıkktdır. Bu fld ve nno ölçülerde kuntu fizik yslrı devreye girer ve optik, elektronik, nyetik depol, hespl, ktlist ve di er lnlrd yeni uygullr olnk s lr. Nno teknolojisi genellikle genel-çlı teknoloji olrk dlndırılır. Çünkü gerçeklefltirildi i zn nno teknolojinin, neredeyse bütün sektörlerde ve topluun her lnınd öneli bir yeri olcktır. Dh iyi ypılıfl, dh uzun süre dynn, dh teiz, güvenli ve kıllı ürünleri evde, iletiflide, tıpt, ulflıd, trı ve endüstrinin her lnınd kullnbilece iz. nsn vücudund dolflrk knser hücrelerini yyıldn bulup yok eden tıbbi bir rç düflünün. Y d çelikten çok dh hfif ondn on kt dh güçlü terylleri Neden nno teknolojisi duyrlı kullnıllı? Elektrik vey bilgisyrlr gibi nno teknoloji de hytıızın her flsınd dh iyi olnklr sunck. Fkt her yeni teknolojinin oldu u gibi nnoteknolojinin de iki yönlü kullnıı vr, yni ticri kullnıı ve skeri kullnıı. Askeri lnd nno teknoloji syesinde çok dh güçlü silhlr ve gözetlee rçlrı ypılbilecektir. Bu yüzden nno teknoloji insnlr için yrrlrı ile birlikte ynı znd bzı riskleri de getirektedir. Nnoteknolojinin öneli ynlrındn biri de sdece dh iyi ürünler de il, ynı znd dh geliflifl üreti rçlrı sunsıdır. Bir bilgisyr veri dosylrını kopylybilir; özellikle de çok düflük bir liyet, y d ücretsiz olrk istedi iniz kdr kopy ypbilirsiniz. flte nno teknoloji de ynı bilgisyr örne inde oldu u gibi herhngi bir fleyi üreteyi ynı dosylrın kopylnsı kdr koly ve ucuz hle getirebiliyor. Bu yüzden nno teknoloji birço un göre sonrki snyi devrii olrk dlndırılktdır. Nno teknoloji sdece çok düflük liyetle çok yüksek klitede ürünün ypılsın ikn s lyck; ynı znd düflük liyette ve ynı yüksek hızd yeni nno fbriklrının d ypılsını s lycktır. Nno teknolojisisin hızl rtn bir teknoloji olrk dlndırılsının nedeni, kendi üreti rçlrını yeniden üretebile yetene idir.

6 MAG CHAND M CROF BER NANO 33 x 50 ± 2 c. ebtlrınd oln Mgichnd Microfiber Nno Yer Bezinin doku biçii genel teizlik bezleriiz ile ynı c bezi ve bilgisyr beziizden frklıdır. Özel Microfiber dokusı syesinde yer krosu, prke, rley, rçlrınızın iç ve dıfl ksı gibi her türlü yüzeyde olufln kirlerin teizli inde ükeel sonuç lbilek için kullnbilirsiniz. Özel ipli i ve icrofiber dokusı syesinde herhngi bir teizlik ddesi kiri, y ı söker tr. pli i ve özel dokusu syesinde stndrt teizlik bezine ornl 100 kt dh hızlı teizler. Mgichnd Microfiber Nno Yer Bezinin neli kullnıını tvsiye ediyoruz. Ten do l oldu u için bezin teizli i beyz sbun ile ypıllıdır. Bezin örünün uzun olsı için sdn ktlyrk kurutulsını tvsiye ediyoruz. Koli deti : 24 det 004 MAG CHAND M CROF BER NANO Koli deti : 60 det x 32 ± 2 c ebtlrınd oln teizlik bezleriizi tü yüzeylerde; sert zein, hflp, erer, lvbo, fyns, tezgâh, ock, obily, prke, çerçeve vb. gibi yerlerde neli kullndı ınızd ükeel teizli e ve hijyene ulflırsınız. Mgichnd Microfiber Nno Teizlik Bezi çok özel dokusu syesinde sizleri hyrete düflürecek flekilde teizlik ypnızı s lr. Tü kirli yüzeylerde ekstr eifl kpsitesi syesine göz lıcı prlklı ı yklrsınız. Sizin için teizlik ypk rtık çok zevkli hle gelir. Özel renkli dokulu Mgichndleri yrı yrı yüzeyleri teizleek de kullnbilirsiniz. Her ln teizli inde t hijyen s lk için; utfk, tuvlet, bnyo, slon vey ofis içi kullnılrd yrı renklerde hzırlnn Mgichndlerin kullnıını tvsiye etekteyiz. Dh etkili sonuç lbilek için neli kullnıı önerekteyiz. Mgichndleri uzun süre kullnbilek için, teizlik iflleinden sonr bezin teizli i utlk beyz sbunl ypıllıdır. Yıkyıp duruldıktn sonr ktlyrk kurusını s lyın.

7 NANO TEKNOLOJ Nno teknoloji; dh hızlı, düflük liyetli ve teiz üreti sistei getirektedir. Üreti rçlrı ktlnrk yeniden üretilebilecektir, böylece birkç hft içersinde birkç nno fbriksı ilyrlrc fbrikyı üretecektir. Bu bir devrisel, yenilikçi, güçlü ve potnsiyel olrk d çok tehlikeli, y d fydlı bir teknolojidir. Tü bu gelifleler ne kdr kıs znd gerçekleflebilir? Genel thinler bunun 20 il 30 yıl rsınd, htt dh d geç olbilece i yönündedir. Fkt optik, nno litogrfi, eknik kiy ve 3 D prototip teknolojileri konusund kydedilen hızlı ilerleeler bu süreyi kısltbilir. Burd öneli oln sdece böyle bir geliflenin ne kdr kıs bir znd ypılbilece i de il, ynı znd bizi bu yeni teknolojiye ne kdr hzır Birkç yıldn beri piysd ve direk d ıtı yerlerinde ikrofiber ve di er sentetik liflerden üretilen teizlik bezleri sunulktdır. Bezler de iflik klitelerde, renklerde ve büyüklüklerde bulunbilektedir: örne in ince ifllenifl ikrofiber bezler, eldiven fleklinde sentetik lifli bezler vey yer döfleeleri için uzun sçklı bezler. Bu bezler polyester ve/vey poliit y d dh ndir olk üzere selüloz lifleri gibi sentetik ddelerden ypılktdır. Mikrofiber bezleri di er stndrt bezlerden yırn frk, liflerin klınlı ıdır. Mikrofiber bezler o kdr ince dokuludur ki, küçük toz tneciklerini ve kir prçcıklrını bile lır. Teizlik esns nd toz, kir ve hvlr beze yp fl r. Di er bezlerde oldu u gibi tekrr hvy kr fld için teizlik periyodunu uzt r. Mikrofiber bezler kullnılırken, ço unlukl teizlee ddelerine gerek yoktur, yni kısc kiysız teizlik deektir. olbilece iizdir. Belki kendiize fl ıdki sorulrdn bzılrını sordu uuzd bu konuyu dh iyi lgılybiliriz; Bu teknolojiye ki ship olck? Bu çok sınırlı ı olck, yoks herkes eriflebilecek i? Fkir ve zengin rsındki frkı kptk için ne ypck? Tehlikeli silhlr nsıl kontrol ltın lınck ve tehlikeli kiflilerin eline geçesi nsıl engellenecek? Bu sorulrın ço u 10 yıl önce orty tılsın r en hâlâ ttin edici bir cevp bulufl gibi görünüyor. Bu teknolojinin ne zn hyt geçirilece ini t olrk söyleek zor, bunun bir nedeni de gizli skeri vey endüstriyel gelifltire progrlrının norl bir vtndflın bilgisi dıflınd ve büyük bir gizlilikle yürütülüyor olsıdır. T ölçekli olrk nnoteknolojinin önüüzdeki befl vey on yıl içersinde gelifltirilip gelifltirileyece ini kesin olrk söyleyeeyiz. Fkt flididen ihtiytı elden bırkyıp bütün senryolr krflı hzırlıklı olup nno teknoloji ve gelifliini ykındn tkip eteliyiz. KULLANIM ALANLARI Mikrofiber bezler özellikle c yüzeylerin, cillı hflp yüzeylerin, etl yüzeylerin ve bilgisyr, telefon ve ekrn gibi elektronik eflylrın üzerindeki hfif kirleri teizleeye yrrlr. Artürlerin üzerindeki hfif kireç klıntılrı d bu bezlerle rhtç çıkktdır. Sentetik bezler hsss pleksigls, tht boysı ile boynıfl ve blulu hflp yüzeylerde flıny yol çc ındn, kullnılsı gerekir. Yüzey ne kdr hsss olurs, liflerin o kdr ince olsı gerekir. Bu teizli i en iyi icrofiber bezler s lr.

8 MAG CHAND M CROF BER NANO 007 Ürün; çılıfl hli 84 c, çılıfl hli 135 c.den olufln etl teleskopik sp shiptir. 37 c. boy, 10 c enden olufln plstik ksn shiptir x 43,5 c. özel ikro dokudn olufln kullnı hzır bez ile kullnıınız sunulufltur. Üründe 3M in özel cırt bntlrı kullnılıfltır. Mgichnd süper op ile bfllı ı syesinde rht bir kullnıl ev, hol, utfk, bnyo ve slonlrdki tü prke, fyns, duvr, yer krolrı gibi düz zeinlerin teizli i rtık çok koly ve zevkli. Kuru neli kullnıd innılz teizlik elde edebilirsiniz. Moplrıız di kullnı hzır vziyette oldu und yoruldn, zhetsizce pırıl pırıl ekânlr ship olcksınız. Profesyonel süper op flık tsrılı teleskopik sopsı ve cırtbntlı eknizsı ile kullnıınız sunulufltur. Koli deti : 6 det

9 MAG CHAND M CROF BER NANO 008 Ürün; Açılıfl hli 84 c. çılıfl hli 135 c. den olufln etl teleskopik sp shiptir. 37 c. boy, 10 c enden olufln plstik ksn shiptir x 44,5 c özel ikro dokudn olufln kullnı hzır bez ile kullnıınız sunulufltur. Üründe 3M in özel cırt bntlrı kullnılıfltır Okul, hstne, ofis ve büro gibi genifl eknlrd ükeel ve gerçek teizlik, ikro dokulrdn endüstriyel süper oplrl kusursuz hijyen s lybilirsiniz. Oynr bfllı ı syesinde istenilen tü noktlrd ükeel sonuc ulflbilirsiniz. Cırtbntlrl tutucuy sıkıc ypıflır, kullnıı kolydır. Neli ve kuru kullnı uygundur. Fiziksel çb gerektirez, yorucu e ilelere gerek kldn en iyi sonucu lnızı s lr. Moplrıız di hzır vziyettedir. Mikro dokulrdn olufln ve kirleri içine hpseden beziizi kn suyun ltınd do l deterjn ve sbun ile teizleyebilirsiniz. Koli deti : 6 det

10 Mikrofiber ve di er sentetik lifli bezler EKOLOJ K ve EKONOM K FAYDALARI KULLANIM ÖNER LER Do ru kullnı ile ikrofiber dokulu bezlerinizi dh uzun süre kullnbilirisiniz. Çevre ile dosttur. Mutlk neli kullnı önerilir. nsn ile dosttur. Mikrofiber ürünlere rtıcı, deterjn, yuufltıcı gibi kiysl ddeler tes ettirileelidir. Bütçenize dosttur. Mikrofiber Nno Teizlik Sisteleri Zn ve enerji tsrrufu s lr. Mlınız dosttur. Her ln teizli inde t hijyen s lk için ynı bez kullnıllıdır. (Mutfkt frklı bez, slon teizli inde frklı bez gibi) Kirlenen bezin teizli i kn suyun ltınd utlk beyz sbun ile ollıdır. Mikro dokulu bezler ktlnrk, sdn kurutullıdır. MAGICHAND Kullnnlrdn Yns lr gichnd ikrofiber nno ürünleriniz MAGICHAND TUTKUSU Biz DO _PAK Teizlik Hizetleri&Pzrl ilesi olrk MgicHnd bezleriyle tnıfltı ıız için çok utluyuz. Neden i? Bizi ifliiz teizlik ve pzrl. Teizli iizde hiçbir ürünüüz yoktur ki be eneden kullnlı. Önce deneyip be eniyorsk kullndırıyoruz ve stıflını ypıyoruz. MAGICHAND pzrlnsı koly, bundn dolyı getirisi iyi, teizlik sonucu ükeel, fiytı d çok uygun olunc herkes trfındn be enilen bir ürün oluverdi. E er siz stıcı olk isterseniz t dresindesiniz deri. E er kullnıcı olk isterseniz dh ne duruyorsunuz deri. Fiytını duyunc d zten flflırıfl olcksınız. Biz çok utluyuz çünkü MAGICHAND ilesindeniz. Sizleri de rızd görekten utlu olc ız. Bezin özelliklerini kullndı ınızd zten göreceksiniz, nlty gerek yok. Tek kelieyle trif ediyoru. MÜKEMMEL. De erli rknızl fiubt 2007 de internette ne lıp ne stbilirile ilgili rfltır sırsınd, internet syfnız ulflk suretiyle tnıfltı. Telefon görüflesi ile de de erli sistnınız AM NE HANIMEFEND nin verdi i ddi ve nevi deste i ile de ürünlerinizle tnıfltı. Gerek dükknıd gerekse iyi orgnize edilen kereslerde d ıttı ı broflürleriniz, sttı ı bezler syesinde, tv rekllrınızın d trtıflılz etkisi syesinde Burs d ürününüzü stn biri olrk dükknı ve ben rknızın de erli isinin ynınd nılır duru geldi. Yüz yüze tnıflıfl ve beni hiç tnııyor olnız r en gösterifl oldu unuz güven için teflekkür ederi. fl hytıd ise çtı ınız kpı için innettrı. Bu vesile ile yeni yılınızı kutlr bflrılrınızın devını yürekten dileri. Sygılrıl HÜLYA ÖZMEN BURSA Ock 2008 DO -PAK TEM ZL K H Z.&PAZ. Genel Müdür KAYHAN DO RUSOY Merhb; Ben Mgichnd ürünleriyle bir rkdfl toplntısınd tnıfltı. Hnılrdn bir tnesi Mgichnd in pzrlsını ypıyordu. lk önce nlttıklrı brtı gibi geldi beni ikn etti ve 1 det Süper Mop ldı. Kullnınc hk verdi. O kdr prtik ki, 2-3 tne kırıntı ols bile heen üfleneden onunl lıyoru. Duvrlrıı d rtık çok rht silebiliyoru. Uzybilen sopsı syesinde her yere rht ulflbiliyoru. Ne utlu ki ülkeizde de rtık bu klitede ürünler üretiliyor. Ev teizli inde en büyük yrdıcı Mgichnd. Hzirn 2007 Nurgül Yener YOZGAT flı kd ir rizli i için b e c yıl ön t e n ile 2 r i c e n c e r e bezi. Öncele t bun rzden pezi nsıl dc k u yü tı. Be r birz ichn nıfl ı. F. B fltur Mgıtsıyl t rflırd lzdı u olunltılnlın dh u s s n u e u b v tlerc onuc n kâ u in bn s di i s r z u ud oldu u nnın c e e le. d fl h t ı r i s i izli ı so nıl ldı dr ndler te nc ı eldi. Y de n hiç bu kgichbenile g e k i. ll e i u v k kî gib ı sil ce i z su ndı en ço f lrı ini seve ce bir geri kzkullnırk seniz y c fl e i i i ı d k d il izli i. S ıflıltıy bezin nee te ıfltı ki eski es c hiç de u lrıdde herk ndler i tir. c ikte ev Mgich deek r!.. birl n i y o r. ç ı r d ı n ı z kürle e le fley k eflek t e k n ço ilesi. 06 nd beni ıs 20 ich My Deir ço u n ı Mg n ı R GELKÖY n k z ÇEN Artı

11 MAG CHAND M CROF BER NANO 32 x 32 ± 2 c. ebtlrınd oln 3 lü teizlik bezleriiz yrı yrı lnlrd frklı renk kullnıı ile bizlere kolylık s lr. Renkleri ornj el yeflili ve vidir. Tü yüzeylerde özel ikro dokusu syesinde hiçbir teizlik ddesine gerek duydn neli ve kuru kullnıd ükeel sonuç verir. En hsss yüzeyleri çizeden teizler; çelik, obily, hflp vb. gibi yüzeylerden kiri y ı söker tr. Uzy teknolojisi ile üretilen Mgichndler stndrt teizlik bezlerine ornl 100 kt dh hızlı ve ükeel teizlik s lr. Her ln teizli inde t hijyen s lk için yrı yrı renklerde hzırlnn Mgichndlerin kullnıını tvsiye etekteyiz. Ürünler ten do l oldu u için teizlikten sonr bezlerin teizli i beyz sbun ile ypıllıdır. Asdn ktlyrk kurutulbilir. Mgichnd Microfiber Nno Yer Bezinin neli kullnıını tvsiye ediyoruz. Ten do l oldu u için bezin teizli i beyz sbun ile ypıllıdır. Bezin örünün uzun olsı için sdn ktlyrk kurutulsını tvsiye ediyoruz. 005 Koli deti : 24 det MAG CHAND M CROF BER NANO 006 Koli deti : 24 det

12 MAG CHAND M CROF BER NANO Günlük bkıınızın en öneli prçsı oln vücud teizli inizde özel ve flık eldiven tsrıı oln Mgichnd Bnyo Liflerini kullnbilirsiniz. nce yr kullnılrk üretilen bu lifler; cildinizin en lt tbksın kdr nüfuz ederek vücud teizli iniz sonrsınd cildinize prlklık kzndırır ve neli klsını s lr; böylece teniniz yuuflcık olur. Ürün sizlere özel ikro dokusu syesinde üthifl bir rhtl ve hijyen s lr. Vücud sj ypılıfl gibi kn dolflıını hızlndırır, sinir sisteinizi güçlendirerek kendinizi zinde hissetenizi s lr. S lıklı ciltler için de çok etkili peeling görevi ypr. Gözenekler çılır; böylece dh fzl oksijen cilde eilir. Cilt gergin ve pürüzsüz olur. Koli deti : 36 det Mgichnd bnyo lifi çok özel bir dokudn olufltu u için bkterileri ve ölü hücreleri stndrt ürünlere göre çok dh iyi teizler. Vücut teizli iniz için hiçbir vücut teizlee ürününe gerek duydn son derece s lıklı ve ekonoik bir flekilde hijyen s lıfl olursunuz. Mgichnd Bnyo Lifi nizi sdece sbunl yıkdı ınızd, çitileeye bile gerek duydn, bünyesindeki sttik elektrik kuvveti ve güçlü lifleri syesinde bkteri, ölü hücreler ve ikroplrı heen bırkcktır. Koli deti : 50 det MAG CHAND M CROF BER NANO 020 Kiflisel kullnı sunuln yüz ve kyj teizlee pedi, kyj teizli inin ynısır ölü hücrelerin ve siyh noktlrın teizli inde güvenle kullnbilece iniz bir ürün. Cilt teizli i ve peeling için özel olrk üretilen ürünüüz, cildinizin en lt tbksın kdr nüfuz eden özel dokusu syesinde, teizlik sonrsı cildinize prlklık kzndırır ve yuuflcık olsını s lr. Dh önceden yüzünüzü teizleifl olsnız bile, bu ürünü kullnınc yüzünüzden çıkn kirlere innycksınız. Pedi, neli olrk ve diresel hreketlerle cildinize uygullısınız. Ürün, hijyenik ypısı, prtik kullnıı ve ekonoik oluflu ile frk yrtcktır. Kullnı sonrsı kn suyun ltınd beyz sbunl yıknız yeterlidir. Kesinlikle beyzltıcı ve yuufltıcı kullnyınız. Koli deti : 60 det Herhngi bir destek ürüne gereksini duyyc ınız için hsss, kuru, kr ve y lı ciltlere gönül rhtlı ı ile uygulybilirsiniz.

13 MAG CHAND M CROF BER NANO 010 Süper op yede inizle özel dokusu syesinde ev, hol, utfk, bnyo ve slonlrd ki tü prke, fyns, yer krolrı gibi sert zeinlerin teizli inde etkin hijyen s lybilirsiniz. MAGICHAND yer yede inizle kuru ve neli kullnıd innılz teizlik elde edebilirsiniz. Anti sttik özelli i syesinde Anti sttik özelli i syesinde kirleneyecektir. Microfiber nno yer yede ini kullnırken sdece birz suy ihtiycınız olcktır. Kirlenen bezi teizleek için beyz sbunl yıknız yeterli olcktır. Dilerseniz do l sbun vey do l deterjnlrl (kiysl içereyen) 60 C de kinede yıkybilirsiniz. Kesinlikle yuufltıcı kullnıllıdır. Koli deti : 24 det 009 (YER Ç N) (DUVAR Ç N) Süper op duvr yede iniz tü duvr, fyns, hol ve benzeri gibi yerlerin teizli inde güvenle kullnbilece iniz bir üründür. Bezin özel dokusu syesinde önce kuru kullnı duvr yüzeylerindeki toz, örücek ı ve kirleri içerisine hpsederek teizli inizde büyük kolylık s lr. Sonrsınd neli kullnıp tü lekelerden rınbilirsiniz. Süper op duvr yede i kuru ve neli kullnı için hzırdır. Sdece birz su ile ve MAGICHAND duvr yede inizle pırıl pırıl ekânlr ship olbilirsiniz. Kirlenen bezi teizleek için beyz sbunl yıknız yeterli olcktır. Dilerseniz do l sbun vey do l deterjnlrl (kiysl içereyen) 60 C de kinede yıkybilirsiniz. Kesinlikle yuufltıcı kullnıllıdır. Koli deti : 24 det 011 MAG CHAND M CROF BER NANO Süper op yede iniz özel dokusu syesinde okul, hstne, ofis ve büro gibi büyük eknlrd ki tü prke, fyns, yer krolrı gibi sert zeinlerin teizli inde etkin hijyen s lybilirsiniz. MAGICHAND yer yede inizle kuru ve neli kullnıd innılz teizlik elde edebilirsiniz. Anti sttik özelli i syesinde teizledi iniz ortlr rtık kolyc kirleneyecektir. Microfiber nno yer yede ini kullnırken sdece birz suy ihtiycınız olcktır. Kirlenen bezi teizleek için beyz sbunl yıknız yeterli olcktır. Dilerseniz do l sbun vey do l deterjnlrl (kiysl içereyen) 60 C de kinede yıkybilirsiniz. Kesinlikle yuufltıcı kullnıllıdır. Koli deti : 24 det (YER Ç N) (DUVAR Ç N) Süper op yede iniz özel dokusu syesinde okul, hstne, ofis ve büro gibi büyük eknlrın duvr ve fyns teizli inde etkin hijyen s lybilirsiniz. Bezin özel dokusu syesinde önce kuru kullnı duvr yüzeylerindeki toz, örücek ı ve kirleri içerisine hpsederek teizli inizde büyük kolylık s lr. Sonrsınd neli kullnıp tü lekelerden rınbilirsiniz. Süper op duvr yede i kuru ve neli kullnı için hzırdır. Sdece birz su ile ve MAGICHAND duvr yede inizle pırıl pırıl ekânlr ship olbilirsiniz. Kirlenen bezi teizleek için beyz sbunl yıknız yeterli olcktır. Dilerseniz do l sbun vey do l deterjnlrl (kiysl içereyen) 60 C de kinede yıkybilirsiniz. Kesinlikle yuufltıcı kullnıllıdır. Koli deti : 24 det 012

14 H JYEN H JYEN ve ÖNEM S lı zrr verecek ortlrdn korunk için ypılck uygullr ve lınn teizlik önlelerinin tüü hijyen olrk tnılnır. Her insn kendi teizli inden soruludur. Çocuk yfllrd nne, bb vey ö retenler trfındn ço u zn bizzt ypılrk ö retilen teizlik uygullrının, çocukluktn sonr bireyin kendisi trfındn ypılsı gerekektedir. Örne in; tuvletten sonr ve yiyeceklere dokundn önce ellerin yıknsı bir lıflknlık ollıdır. Her gün ypıln ifller rsınd bnyo yp bir bflk teizlik uygulsıdır. Teizli in sdece görünür kirlene oldu und ypılsı yeterli de ildir. Örne in; uykudn uynınc yüzün yıknsı, çflırlrın de ifltirilesi, gündelik teizlik uygullrıdır. Su ve sbun oldn teizlikten bhsetek olsı de ildir. Geliflifl toplulrd kiflisel teizlikte en fzl kullnıln lzeelerin bflınd su ve sbun gelektedir. Bunun ynı sır bnyo süngerleri, lifleri, difl fırçlrı, el ve yk teizli i ile vücut teizli inde kullnıln fırçlr, tırnk ksı ilk kl gelen teizlik rçlrıdır. Bunlrın tüü bflklrıyl pylflılsı gereken, kiflisel teizlik rçlrıdır. Kynk : MAGICHAND Kullnnlrdn Yns lr ten eve rdu. fl n lıyo ıyl hft z d z yıs gichn innıl ıfltı. u. Dol lr M i için de büyüyord gichnd le tn Evi Merhb lik ben ü ı. iz z M ld ö g n te k ü r it g e kd ırc ı vk u. Ve bir d bn urtrdı. öncesin y k nlrı rd 1,5 yıl e teizli e izli e yırıyo tik. Hft so den de beni d n r eti, p lf y ü l k o k geldi i bir günü te n deterj lik çok oc sonu k i için teiz Mgichnd rıc en Artık b pırıl pırıl. Ay n her gü rler. teflekkü sonsuz e d n Mgich 2006 Arlık Yılz Burcu TEP N GAZ A Merhb, flte bu d beni Mgichnd hikâye. Bu uhtefle bezle bir rkdflı vsıtsıyl tnıfltı. Abonesi oldu u gzetede rekllrını d görünce bu beze knı ısınıverdi. Heen rkdflıdn bir tne ldı. O zn kdr teizlik beni için ölü deekti. Her fley gözüde büyüyordu. Clr, y lı utfk tezgâhı, kirli fynslr fln. Mgichnd le teizli e giriflti ide gözlerie inndı. O d gibi kirli yüzeyler heencecik teizleniveriflti. Rekllrınd bu bez dns ediyor y. Aynı öyle oldu. Evdeki bütün pçvrlrı ttı. Beni için rtık sdece Mgichnd vr. Örü boyunc bflk bir fley kullnyı düflünüyoru. Teflekkürler Mgichnd. Teflekkürler Yren Textil Ceile DEM REL STANBUL Bflt kiflinin kendi s lı ı olk üzere, bflklrının d s lı ını korunın en öneli rcı teizliktir. Sdece beden teizli i de il, kullnıln her fleyi ve her ortı teiz tutk d teiz olnın gere idir. DE ERL MAG CHAND KURUCUSU VE ÇALIfiANLARI; Öncelikle böyle bir teknolojiyi Ülkeizde üretip hlkıız dh uygun fiytl sundu unuz için teflekkür ederi. Zir bflk ülkelerden gelen ürünleri fhifl fiytlrl stıp ybncı rk ve phlı ise klitelidir ön yrgısını yıktınız. Kendi ülkeizde de he kliteli he de uygun fiytlı ürün üretilebildi ini gösterdiniz. Ben kendi çpıd ybncı hyrnlı ın byrk çtı. Zir bizi ülkeizde de tecrübeli ifl dlrı insnlık yrrın klite ve güvenden ödün vereden birçok bflrılr iz tktdır. Bunun için siz Mgichnd ilesiyle gurur duyuyoru. Mgichnd in önce kullnıcısı oldu ve çok be endi, ykınlrıın d bu teknolojiden fydlnsını istedi. Böylece stıcısı oldu. Sttı ı kiflilerden çok olulu tepkiler ldı. fiöyle ki krbın beli rıdı ı için ev ifllerini efli ypıyordu. Her zn Azie den Allh rzı olsun Mgichndlerle bizleri tnıfltırdı. E ilip klkktn kurtrdı. flii kolylfltırdı. Deektedirler. Birçok ykını SÜPER MOP u kuru kullndıklrınd -o kdr güzel çekiyor ki tozu çırpy utnıyoruz- diye söylüyorlr. Kendi evi 3 ktlı, sdece clr 1 günüü lıyordu. Artık Mgichnd C Bezi syesinde bütün clrı 1 stte bitirebiliyoru. He de hiç yoruldn. Bu ürünü bizlere sundu unuz için Allh sizlerden rzı olsun. Ayrıc kuruunuzun ürünlerinin rksınd olsı ve üflteri enuniyetinin de olsı yrı bir güzellik He lıcı he de stıcı olrk güvenle lıflverifl ypbiliyoru. Personelinizin de özenle seçildi ini hissediyoru. Zir ne zn rs her türlü sorunu sıck ve sii yklflı ile krflılflıyoru. Bu d beni bu ifli 1,5 yılı flkın bir süredir yp vesile oldu. Ev hnıı oldu u hlde he dden he de nen ttin oldu. Özellikle AM NE HANIM ve onun flhsınd bütün çlıflnlr TEfiEKKÜR ED YORUM. Yrdılrı ve yklflılrındn dolyı kendii onlr çok ykın hissediyoru. Ybncı rklrd bu klitedeki ürünler 35 YTL ye stılırken; ynı klite ve kullnı özelli ine ship Mgichndleri rcılrl fiyt yükselteden 1/3 fiytın bizlere sundu unuz için sizlere üteflekkiri. Burdn cizne olrk sevgili hnılrıız sesleniyoru. Alıcı olsk d stıcı olsk d lütfen kendi ürünleriizi lıp sty gyret gösterip prızı n ülkeizde klsın gyret göstereli. Kendi teknolojiizi yükselteli ve ülkeizin klkınsın yrdıcı ollı. Allh yolunuzu çık etsin Kullnıcı ve Stıcı Azie APAYDIN ANKARA OCAK 2008

15 MAG CHAND M CROF BER NANO 35 x 35 ± 2 c ebtlrınd oln bilgisyr bezi tü LCD ve optik yüzeylerde etkili sonuç, ekstr eifl kpsitesi ile kullnı sunulufltur. Çizileesi için özen gösterdi iniz bilgisyrınız ve di er hsss dijitl ev ve büro lzeelerinizin teizli inde güvenle kullnbilirsiniz. Asl bflk bir teizlee ürününe, spreye ihtiyç duyksızın neli bir flekilde kullnbilirsiniz. Özel ikro dokudn olufltu u için teizledi iniz yüzeyde hv, iz, kir bırkz. Kullnı sırsınd yüzeyi çizez. Kulnı sonrsı bezi beyz sbun ile yıkyıp durulnız yeterlidir. Kurul için bezi ktlyrk ve sdn kurutlısınız. Böylece Mgichnd Mikrofiber Nno Teizlee Bezinin örünü uztıfl olursunuz. Mgichnd Bilgisyr Teizlee Bezi özel plik ve özel doku ile üretilifltir. Yeni teknoloji ürünüdür. Yık esnsınd ve sonrsınd kesinlikle yuufltıcı kullnıllıdır. Koli deti : 60 det MAG CHAND M CROF BER NANO 018 Resturnt ve otellerde bulflıklrı kuruld, toz lk ve detylı tü teizliklerde (döflee, koltuk vb.) ükeel hijyen s lybilirsiniz. Koli deti : 12 det

16 MAGICHAND Kulln c lr n n Deneyilerinden Notlr Merhb Beni MAGICHAND öyküe hofl geldiniz! Ürünle ilk fiükrn Hnı syesinde tnıfltı. Açıkçsı nltılnlr krflısınd birz kygılıydı, nsıl olur d bir bez bu kdr ükeel sonuç verebilirdi? Ürünü lınc kfl evde heen denedi ve gözlerie inndı.... Hni, hepiizin zn zn düflündü ü flu sihirli de nekler vr y; e erse onlr MAGICHAD teizlik bezleriyifl. Dokundu u her yeri sdece sniyeler içinde prlttı ın flhit oldu, bn deselerdi ki MAGICHAND derdi ki eflittir ZAMANI SATIN ALMAK. Sdece znl sınırlı d de il. Fydlrı; suyl kullnılbildi i için deterjn lerjisi olnlr için de bulunz bir ürün. E er su ve elektrik tsrrufu istiyorsnız yine tercih sebebiniz olbilir. Çünkü o kullndı ıız klsik bezleri yd kç kez kineye tıyorsunuz? Kurusı için serip topluyorsunuz birz düflünün. Bzen bir bez için 6-10 YTL phlı gibi geliyor, iki yıl kullnıp bu kdr zndn ve enerjiden tsrruf edebilece iniz bflk bir ürün vr ı? Son olrk her kullndı ıd yeni bir fleyler deneyerek kendie yeni cerlr rıyoru rtık toz lk için üfleniyoru... Beni hikâye böyle, y sizinki! GÜRAY TÜRKMENO LU STANBUL Merhb; Öncelikle ülkeize böyle bir ürünü kzndırdı ınız için çok teflekkür ederi. Mikrofiber bez ile tnıfl Avrup ürünü oln bir bezi rkdflıın iknsı sonucu lkl bflldı. Bezi kullndıktn sonr verdi i pry hiç üzüleifl çok be eniflti, fkt böyle bir üründen ülkeizde de üretilip üretiledi ini erk ederek, internet üzerinden rfltıry bflldı ve ürünü ilk olrk internet rcılı ı ile tnıdı. Heen kendie içinde tü bezlerin oldu u setten getirterek denee fırstını buldu. Avrup diye ethederek yüksek fiyt sttıklrı bezlerden hiçbir frkı yok, htt dh d güzeldi. Ülkeiz insnı genel olrk dr ve ort gelirli oldu u için neden böyle bir güzellik ve kolylıkl herkes tnıflsın diye düflündü ve MAG CHAND in stıflını ypy bflldı. Alnlrın enuniyeti ve kıyetli Âine Hnı ın deste i ile bir yıldır bu ifli severek ypktyı. Herkesin tnıflsı dile iyle, Mgichnd ilesine bflrılr dileri. SAL HA BAfiKÖSE KONYA Ben Mgichnd le koflu syesinde tnıfltı. Çok överek nlttı. Merk edip ldı. Gerçekten çok enun kldı. Deterjn ve kuruly ihtiyç bırkyn bir ürün olsı innılz gerçekten. Teizlik süresini 2 kt zlttı. Bu ürün hrik bir bulufl. Hytıı kolylfltırdı. Teflekkürler Mgichnd Sibel HEK M ISPARTA Ock 2008 Merhblr Ben Yefli; Mgichnd teizlik bezleri ile bir lıflverifl erkezinde tnıfltı. Tnıtı stndındki byn ürünü nltırken çok ilgii çekti ve ldı. Eve gelince sdece su ile nelendirdi ve etrftki obilylrıın hepsinin tozunu ldı. Gözlerie inndı. Tü tozlr ve prk izleri sihir gibi bir nd yok oldu. Bir bflk bezini de nelendirdi, bnyou teizledi; usluklr, lvbo, fynslr pırıl pırıl oldu. Teizlik ypk beni için bir eziyet olktn çıktı. Hiçbir deterjn kullndn Mgichnd ve sdece birz su ile evi ıflıl ıflıl oldu. Eski teizlik lıflknlıklrıı ten bırktı. Çünkü znı ve pr beni için öneliydi. Artık deterjn srfıdn kurtuldu. Teflekkürler Yren Textil. Nisn 2007 Yefli Yücel fi fil Mgichnd i kuzeni syesinde tnıdı. Bir tne ldı ve eve gidince heen kullndı. Kullnınc gözlerie inndı. Koflulrı d çok be endi. Ben de bu bezlerin ticretini ypy krr verdi. 1 koli ile bfllyrk koflulrı sttı. Tlep rttıkç koli syıı rttırdı. Artık bireysel stıcı olrk ben de Mgichnd ilesindeni. Sevi YAZGAN KAYSER MART 2008 Mgichnd Mop u bir knldki televizyon reklınd gördü. Frklı bir ürün oldu unu düflünüp heen ly krr verdi. Hklı çıktı ıı gördü. Özellikle bel rılrıdn dolyı yer silekte zorlnıyordu. Bu ürün syesinde en ulflılz yerleri bile çok rht siliyoru. C bezine de byıldı do rusu. Ayrıc böyle bir ürünün yerli oldu unu ö renince çok utlu oldu. Y K VARSIN MAG CHAND Ayfle ARAT SAMSUN fiubat 2008 Mgichnd i tnık beni için he ddi he nevi destek oldu. Evide kullny bflldı ı nd bu ükeel bezleri stlıyı diye düflündü. Ve böylece Mgichnd serüveni bflldı. Hytıı fzlsıyl de ifltirdi. Artık beni için bir esle e dönüfltü. Sdece ürünleri tvsiye ederek stıyoru. Yklflık ylık geliri YTL oldu. yi ki vrsın Mgichnd! Merhb Ben Rhfln; Sizlerle Mgichnd ile ilgili yfldı ı duygulrı pylflk istedi. Ben bu ucize bezle bir bnk flubesinde tnıfltı. Biliyoru nsıl? diyeceksiniz. Ayın son günüydü ve bnk gerçekten çok yo undu ve ben sinirden ksılıfl durudydı ki Aile Dergisi gözüe çrptı. Ord Mgichnd ile ilgili reklı gördü. Heen ord telefon ve e-il dresini ldı. flii bitirir bitirez ofise geldi, hiç vkit kybeteden sizleri rdı. Krflı sesi pozitif bir byn çıktı, eini ki sesi gibi kendisi de pozitiftir. Benile hiç sıkıldn 20 dkik telefond görüfltü. Heen siprifllerii verdi ve ertesi gün sipriflleri elie geçti. Gören herkes siprifl verdi. Ve ben de bir bktı ki Mgichnd ilesinden oluflu. Çok ilginçtir ki Mgichnd teizlik ypynlr bile teizlik yptırıyor. Hftnın 3 günü evine teizlik için yrdıcı ln rkdflı, benden lıfl olk için ürün ldı. Yrdıcısının geledi i bir gün bezleri deneifl, çok enun klıfl heen beni ryıp teflekkür etti. Menuniyetini nltırken; bezin dını HE-MAN koydu dedi. Çevresindekilere bu flekilde tnıtıyor ve o günden sonr rızd MAG CHAND ın dı HE-MAN bez olrk nılır oldu Rhfln YILLI DEN ZL Ock 2007 Serr Tunc ZM R

17 MAG CHAND M CROF BER NANO Mgichnd Microfiber Nno eldivenleriyle otoobilinizi tü yüzeylerindeki toz ve kirlerden rındırbilirisiniz. Ayrıc otoobilinizi yıkdıktn sonr icrofiber eldiven ile neli bir flekilde sildi inizde otoobiliniz ilk günkü gibi prlycktır. Antisttik özelli i syesinde otoobiliniz ve tü teizledi iniz yüzeyler dh geç kirlenecektir. Eldivenin teizli ini elde beyz sbun ile ypbilirisiniz. 015 Koli deti : 12 det MAG CHAND M CROF BER NANO Mgichnd Microfiber Teizlik Sisteleri Mgichnd özel icrofiber süngerlerini sunrk tü teflon ve özel tsrı c eflylrınızın çizileden yıknıp teizlenesini s lr. Bir dl deterjn ile bulflıklrınız terteiz yıknır. Derinli ine teizlenir. Öneli c ve hsss eflylrınızd ilk günkü prlklı ı yklybilirsiniz. Kıscsı sizlere teflon ve c teizli inde Mgichnd süngerler büyük kolylık s lycktır. Koli deti : 100 det

18

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 4.

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki TEMEL MATEMAT K TEST  bölümüne iflaretleyiniz. 4. TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevplyc n z soru sy s 40 t r + u bölümdeki cevplr n z cevp k d ndki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflretleyiniz.. ( + )y + = 0 (b ) + 4y 6 = 0 denklem sisteminin çözüm

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz.

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz. 4.1 Aln Neler Ö renece iz? Geometrik flekillerin lnlr n hesplyc z. Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullnbiliriz? Aln thmin etmede kullnbiliriz. Söz Vrl Prlelkenrsl bölge Bir y içinde yklfl k lt metre krelik

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A.

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A. eneme - / Mt MTEMTİK ENEMESİ. c - m. c - m -.., bulunur. y. 7, + 7 y + + 00 y + + + y + +, y lınr ı.. ^ - h. ^ + h. ^ + h ^ - h. ^ + h - & & bulunur.. ΩΩΩΩΔφφφ ΩΩφφ ΩΩΔφ 0 evp. ise ^ h ^h 7 ise ^ 7h b

Detaylı

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat.

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat. Nim Çğmn, ncgmn@gop.edu.tr BLNIK MNTIK Gziosmnpş Üniversitesi, Fen Edebiyt Fkültesi, Mtemtik Bölümü, Tokt. Mtemtik deyince ilk kl gelen kesinliktir. Hlbuki günlük hytt konuşmlrımız rsınd belirsizlik içeren,

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka)

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka) PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ (19-22 Ağustos 213 Akyk) Pljlr Çevre Bilinçlenirme Projesi 19-22 Ağustos trihleri rsın TÜRÇEV Muğl Şuesi ve Akyk Beleiyesi iş irliği ile gerçekleştirili. Proje TÜRÇEV

Detaylı

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16 Orn Ornt Özellikleri TEST : 91 1. 0,44 0,5 = 0,22 5. + 3 = 5 2 2. 3. 4. oldu un göre, kçt r? A) 0,2 B) 0,25 C) 0,5 D) 0,6 E) 0,75 y = 3 4 + y oldu un göre, y orn kçt r? A) 7 B) 1 C) 1 D) 7 E) 10 oldu un

Detaylı

U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü ELN3102 OTOMATİK KONTROL 2011 2012 Bahar Dönemi Ödevi

U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü ELN3102 OTOMATİK KONTROL 2011 2012 Bahar Dönemi Ödevi U.Ü. Mühendislik Mirlık Fkültesi Elektronik Mühendisliği Bölüü ELN302 OTOMATİ ONTROL 20 202 Bhr Dönei Ödevi MATLAB Siulink Progrı ullnılrk DC Motor Açısl onu Denetiinin Gerçekleştirilesi Ödevi Ypn Öğrencinin

Detaylı

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme MTEMT K Uzunluklr Ölçme Çevre ln Zmn Ölçme S v lr Ölçme Hcmi Ölçme Temel Kynk 5 Uzunluklr Ölçme UZUNLUKLRI ÖLÇME Çevremizde metre, sntimetre, milimetre vey bunlr n herhngi ikisi ile söyledi imiz uzunluklr

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

Fizik 101: Ders 8 Ajanda

Fizik 101: Ders 8 Ajanda Fizik 0: Ders 8 Ajnd Sürtüne Engelleyici kuvvetler Son(uç) hız Çok prçcıklı sistelerin diniği Atwood kinesi Eğik düzlede iki kütleli genel durulr İlginç probleler Sürtüne (özetle): Sürtüne iki yüzey rsınd

Detaylı

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI I L T A T I L T A T urı Ürünler nfcks k lı m ır nd S e Atıst sı Ttlı irv For Sweets r r l s Ulu ionl F Internt 05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI

Detaylı

Öngörülen 21. Yüzyıl Teknolojilerine Göre Yenileşim Yaklaşımları. 9. Kalite ve Başarı Sempozyumu. Tarcan Kiper 15 16 Nisan 2011

Öngörülen 21. Yüzyıl Teknolojilerine Göre Yenileşim Yaklaşımları. 9. Kalite ve Başarı Sempozyumu. Tarcan Kiper 15 16 Nisan 2011 Öngörülen 21. Yüzyıl Teknolojilerine Göre Yenileşim Yklşımlrı 9. Klite ve Bşrı Sempozyumu Trcn Kiper 15 16 Nisn 2011 İçerik 21. Yüzyıl Bkış 21. Yüzyıl Bkış Gelecekle ilgili belirgin oln tek şey belirsizliğidir!???

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI ., ÖZEL EGE LİSESİ OKULLR RSI 8. MTEMTİK YRIŞMSI 8. SINI TEST SORULRI 5. 0,0008.0 b 0,0000.0 ise; b.0 kç bsmklı bir sıdır? olduğun göre, ifdesinin değeri şğıdkilerden hngisine eşittir? ) 80 ) 8 ) 8 ) 8

Detaylı

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-5.HAFTA

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-5.HAFTA MOTOR KONSTRÜKSİYONU-5.HAFTA Yrd.Doç.Dr. Alp Tekin ERGENÇ Motor Prçlrının Değişken Yük Duruun Göre Hesbı Bir lzeenin sonsuz periyott (10 7-10 8 periyod olrk kbul edilir)prçlndn dynbileceği ksiu gerileye

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

Harita Dik Koordinat Sistemi

Harita Dik Koordinat Sistemi Hrit Dik Koordint Sistemi Noktlrın ir düzlem içinde irirlerine göre konumlrını elirlemek için, iririni dik çı ltınd kesen iki doğru kullnılır. Bun dik koordint sistemi denir. + X (sis) Açı üyütme Yönü

Detaylı

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu Normal olanlarla birlikte TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) olanlar da başvurabilir. İşgücü İstei (00002065529) Bu iln Kişisel Duruu "Norl" olnlrl birlikte "TMY (Terorle Mücdelede Yrlnn)" olnlr d bşvurbilir. Bu işgücü istei, İŞKUR'un ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ biriinden iln ediliştir. TÜRKİYE

Detaylı

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM Burk Uzkent Osmn Prlktun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmngzi Üniversitesi, Eskişehir uzkent.burk@gmil.com oprlk@ogu.edu.tr

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Uygulmsın Giriş EsyMP Multi PC Projection Uygulmsının Özellikleri... 5 Çeşitli Aygıtlr Bğlntı... 5 Dört Pnelli Ekrn...5

Detaylı

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21.

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21. Deneme - / Mt MATMATİK DNMSİ. - + -. 0,.., f -, 0, p. 0,. c- m.,,. ^- h.. 7. ^- h 7 - ulunur. +. c m olur.. + + ulunur. ( ) c m + c m. cc m m. c m.. ulunur. evp evp. Sekiz smklı herhngi ir özel syı cdefgh

Detaylı

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr SLOGAN TİPOGRAFİSİ www.oplon.com.tr PAL O ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr OPAL ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr

Detaylı

c

c Mtemt ık Ol ımp ıytı Çlışm Sorulrı c www.sbelin.wordpress.com sbelinwordpress@gmil.com Bu çlışm kğıdınd mtemtik olimpiytlrı sınvlrın hzırlnn öğrenciler ve öğretmenler için hzırlnmış sorulr bulunmktdır.

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL DANIÞMA MERKEZi: Cihzın TC.Gümrük ve Ticret bknlığı ve bknlıkç tespit ve iln edilen kullnım ömrü (cihzın fonksiyonlrını yerine getirebilmesi

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

Devre Teorisi Ders Notu Dr. Nurettin ACIR ve Dr. Engin Cemal MENGÜÇ BÖLÜM VI. DENGELENMİŞ ÜÇ FAZLI DEVRELER ( 3f )

Devre Teorisi Ders Notu Dr. Nurettin ACIR ve Dr. Engin Cemal MENGÜÇ BÖLÜM VI. DENGELENMİŞ ÜÇ FAZLI DEVRELER ( 3f ) Dr. urettin ACIR ve Dr. Engin Cel MEGÜÇ BÖÜM VI DEGEEMİŞ ÜÇ FAZI DEVREER ( 3 ) Elektriğin üreti, iletii ve dğıtıı genelde 3 devrelerde gerçekleştirilir. Detylı nlizi güç siste uznlrının konusu olkl irlikte,

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

Mıknatıs mantığında oluşan N S Kutuplaşması kullanılarak N kutbu tarafına S kutbu gelecek vada S kutbu tarafında N kutbu gelecek şekilde akımın yönü

Mıknatıs mantığında oluşan N S Kutuplaşması kullanılarak N kutbu tarafına S kutbu gelecek vada S kutbu tarafında N kutbu gelecek şekilde akımın yönü 1. DC MOTORLAR Mntık olrk bobin üzerinden geçen kıın sonucund oluşturduğu ğnetik kçklr syesinde oluşturduğu kutuplşyı ileri ve geri yönlü olrk kullnrk yni zıt kutuplrın çekesi vd ynı kutuplrın birbirini

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ FİZİK

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ FİZİK ÖĞRETMENİ AAN BİGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMERİ FİZİ. v 0 c 0 036c c 0 ñú 0,36 3. Negtif yüklü elektroskob dokunduğund yprklr hreket etiyors nin işreti ile elektroskobun yük işretleri ve potnsiyelleri ynıdır.

Detaylı

DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 3 3 = ( 3 ) ( 3) > > = 3 3 = 6 6. xy x = 8 xy x = 8 x.(y ) x.(y ) = 8 8 6 y (y ).(y) = 6 y = 6 y=6 y=5. 36. 8 d 8 = 6 d n 0 8 0 = 6 ( ) = 6 5 = 3 00 3. 880 ( 3) 80 0 =

Detaylı

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir?

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir? 1.BÖLÜM MATEMAT K Derginin u s s nd kinci Dereceden Denklemler, Eflitsizlikler ve Prol konusund çözümlü sorulr er lmktd r. Bu konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel ilgileri ve prtik ollr,

Detaylı

YENILEME PAZARINDA HELLA

YENILEME PAZARINDA HELLA YENILEME PAZARINDA HELLA www.hell.com MÜŞTERİLERİMİZ, TİCARİ FAALİYETLERİMİZİN MERKEZİNDE Teknolojiye yönelik tlepler sürekli büyümekte, bun bğlı olrk rçlr ve prç pzrı d olmk üzere, teknik krmş rtmkt.

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Easy Interactive Tools Ver.3.0 Kullanım Kılavuzu

Easy Interactive Tools Ver.3.0 Kullanım Kılavuzu Esy Interctive Tools Ver.3.0 Kullnım Kılvuzu Esy Interctive Tools Ver.3.0 Kullnım Kılvuzu Esy Interctive Tools Özeti 3 Özellikler Esy Interctive Tools, ynsıtıln görüntüler üzerinde çizim ypmnız olnk tnıyn

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; MATEMATİK Üslü Syılr Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK 5.Hft Hedefler Bu üniteyi çlıştıktn sonr; Gerçel syılrd üslü işlemler ypbilecek, Üslü denklem ve üslü eşitsizlikleri çözebileceksiniz.

Detaylı

TEST 16-1 KONU DÜZLEM AYNA. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 16-1 KONU DÜZLEM AYNA. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ OU 6 Ü Çözümler. TST 6-,7 ÇÖÜR,6 5. Bir cismin görüntüsünün nerede görüneceğini bkn kişinin bulunduğu yer belirlemez. nin görüntüsü nolu noktd olduğu için her iki gözlemci ynı yerde görür. V 3,5 6. 7 kez

Detaylı

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor OM466 Ormn Korum (2015-2016 Bhr Yrıyılı) dersi kpsmınd düzenlenen 15 Mrt 2016 trihli teknik rzi gezisi hkkınd rpor Teknik rzi gezisi, Düzce Ormn İşletme Müdürlüğü, Konurlp Ormn İşletme Şefliği sınırlrı

Detaylı

DİNAMİK BÖLÜM 7 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. Hız-zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. L cisminin ivmesi, al = = 3a

DİNAMİK BÖLÜM 7 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. Hız-zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. L cisminin ivmesi, al = = 3a DİNAİ BÖÜ 7 ODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜER h z 1 h z V V V θ V V 0 t t t, ve cisilerinin iveleri; V V V t 0 t V 0 V t 0 t zn 0 θ t zn Hız-zn rğinin eğii iveyi verir V V V cisinin ivesi, t t V cisinin ivesi,

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS Rsonel Sılr YILLAR 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 ÖSS-YGS RASYONEL SAYILAR KESĐR: Z ve 0 olmk üzere şeklindeki ifdelere kesir denir p pd kesirçizgisi KESĐR ÇEŞĐTLERĐ: kesri için i) < ise kesir sit kesirdir

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf Çevre ve Aln İlköğretim 6. Sınıf Çevre Merhb,ilk olrk seninle birlikte evin çevresini bulmy çlışlım Kırmızı çizgiler evin çevre uzunluğunu verir. Çevre Şimdi sır futbol shsınd Çevre Şimdi,Keloğlnın Pmuk

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrının İsviçre li üreticisi Sylvc Visio Atölye ve Lbortur Uygulmlri Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ Optİk mkinlr uygulnn sylvc teknik uzmnlıðı 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrı

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

SORU SORU. ABCDEF... düzgün çokgenin ard fl k köfleleridir. m(ebf) = 12 ise

SORU SORU. ABCDEF... düzgün çokgenin ard fl k köfleleridir. m(ebf) = 12 ise GMR erginin bu sy s nd Çokgenler ve örtgenler konusund çözümlü sorulr yer lmktd r. u konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel bilgileri ve prtik yollr, sorulr m z n çözümü içinde ht rltmy

Detaylı

4. x ve y pozitif tam sayıları için,

4. x ve y pozitif tam sayıları için, YGS MTEMTİK ENEMESİ., b ve c pozitif tm syılrı için, b c b b c c biçiminde tnımlnıyor. un göre, işleminin sonucu kçtır? ) 6 ) 4 ) 0 ) 6 E) 8. Rkmlrı frklı dört bsmklı doğl syısının ilk iki bsmğı ile son

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

YILLAR ÖSS-YGS ) a 0 ve b 0 olmak üzere; 8) Üslü Denklemler: a -1, a 0, a 1

YILLAR ÖSS-YGS ) a 0 ve b 0 olmak üzere; 8) Üslü Denklemler: a -1, a 0, a 1 YILLAR 00 00 00 00 00 00 008 009 00 0 ÖSS-YGS Böle: i,( 0 ÜSLÜ İFADELER R ve Z olk üzere te ı çrpıı deir. ii, (b 0 b b... te Not:.... dır. te... 0 ve... 0. 0 te 0 te ÜSLÜ ÇOKLUKLARLA İLGİLİ ÖZELLİKLER

Detaylı

Ö.Y.S. 1998. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S. 1998. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 998 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Üç bsmklı bir doğl syısının ktı, iki bsmklı bir y doğl syısın eşittir. 7 Bun göre, y doğl syısı en z kç olbilir? A) B) C) 8 D) E) Çözüm y 7 7y (, en küçük bsmklı,

Detaylı

TÜM HAREKETLER 4 KEZ TEKRARLANMALIDIR.

TÜM HAREKETLER 4 KEZ TEKRARLANMALIDIR. Ayklr yere düz srk sndlyede oturulur.her zmn urundn nefes lınmlı ve ğız kplı tutulmlıdır. Eller elin rksın konur ve nefes verilir. Bel ve sırt kslrı iyice ksılrk hv dışrıy verilmeye çlışılmlıdır. Tekrr

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c.

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c. Syıl Devreler (Lojik Devreleri) Tümleştirilmiş Kominezonl Devre Elemnlrı Syıl itemlerin gerçekleştirilmeinde çokç kullnıln lojik devreler, klik ğlçlrın ir ry getirilmeiyle tümleştirilmiş devre olrk üretilirler

Detaylı

1) Asgari sayıda çevre akımları ve bilinmeyen tanımlayarak değerlerini bulunuz ve güç dengesini sağladığını gösteriniz.

1) Asgari sayıda çevre akımları ve bilinmeyen tanımlayarak değerlerini bulunuz ve güç dengesini sağladığını gösteriniz. ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ VİZE SORU ÖRNEKLERİ Şekiller üzerindeki renkli işretlemeler soruy değil çözüme ittir: Mviler ilk şmd sgri bğımsız denklem çözmek için ypıln tnımlrı, Kırmızılr sonrki şmd güç dengesi

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX TR KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX 2 www.electrolux.com 1x 1x 2x 3x Ø 10 3x Ø 6x70 6x Ø 2,9x9,5 13x Ø 3,5x6,5 1x 1x Type 14 1x 3 4 www.electrolux.com SX BACK R1 FRONT RX R1 ( ) SX BACK Y FRONT RX 3 x Ø 10mm

Detaylı

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit Kpk Konusu: Gerçel S lr V: Süreklilik Limit Limit v = ƒ() Bir bflk örne e bkl m. < c < b olsun. ƒ: [, b] \ {c}, grfi i fl dki gibi oln bir fonksion olsun. Fonksion c nokts nd tn mlnmm fl. Os fonksion c

Detaylı

LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖETLİ ÇÖÜMLÜ SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Limit Kvrmı ve Grfik Sorulrı... Limitle İlgili Bzı Özellikler...7 Genişletilmiş Reel Sılrd Limit... Bileşke Fonksionun Limiti...

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

www.elitalyansresidence.com yaşamın tüm renklerine Tek Hayalle... elit alyans

www.elitalyansresidence.com yaşamın tüm renklerine Tek Hayalle... elit alyans www.litlynsrsidnc.com yşmın tüm rnklrin Tk Hyll... lit lyns R E S I D E N C E lit lyns R E S I D E N C E ti s i P üş rı nl l A t ı ktiv A r po rüy ü Y v u S yşmın tüm rnklrini kucklyın... Yni v modrn

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446 Ankr, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlrınd uygulnn Çerçeve Öğretim Progrmlrınd yer ln yeterlikleri

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 43. GRUP: ELEKTRİK

Detaylı

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05 İNÖNÜ ÜNİVSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ LKTİKLKTONİK MÜH. BÖL. 35 LKTİK MAKİNALAI LABOATUVAI I KLMLİ DC KOMPOUND JNATÖ DNY 3505. AMAÇ: Kompound bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULAMALA:. Yük

Detaylı

KAYNAKLI BAĞLANTILAR (Örnekler)

KAYNAKLI BAĞLANTILAR (Örnekler) KAYNAKLI AĞLANTILAR (Örneler) ÖRNEK 1: 50 N lu bir ü, şeilde görüldüğü gibi, 00 li çeli nl nlnış bğlntı prçsı rcılığı ile trıltdır. Kn üzerinde oluşn siu gerilei esplınız. [ ] A 0.707 5 190 180 irincil

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

Kontak İbreli Termometreler

Kontak İbreli Termometreler E-mil: Fx: +49 661 6003-607 www.jumo.net www.jumo.co.uk www.jumo.us Veri Syfsı 608523 Syf 1/8 Kontk İbreli Termometreler Özellikler Pnel montj vey ek cihz gibi proses değeri göstergeli sıcklık kontrolörü

Detaylı

İkinci Dereceden Denklemler

İkinci Dereceden Denklemler İkini Dereeden Denkleler İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER TANIMLAR :,, R ve olk üzere + + denkleine, ikini dereeden ir ilineyenli denkle denir Bu denkledeki,, gerçel syılrın ktsyılr, e ilineyen

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

Örnek...1 : a, b ve c birbirlerinden farklı birer rakamdır. a.b+9.b c en çok kaçtır?

Örnek...1 : a, b ve c birbirlerinden farklı birer rakamdır. a.b+9.b c en çok kaçtır? RAKAM Syılrı ifde etmek için kullndığımız 0,,2,3,4,5,6,7,8,9 sembollerine rkm denir. Örnek... :, b ve c birbirlerinden frklı birer rkmdır..b+9.b c en çok kçtır? DOĞAL SAYILAR N={0,,2,3...,n,...} kümesine

Detaylı

TEST 17-1 KONU KÜRESEL AYNALAR. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. K Çukur aynada cisim merkezin dışında ise görüntü

TEST 17-1 KONU KÜRESEL AYNALAR. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. K Çukur aynada cisim merkezin dışında ise görüntü OU 17 ÜRS R - - - - Çözümler S 17-1 ÇÖÜR 5. α 1. - - - - ve ynlış çizilmiş olup doğru çizimleri yukrıd verilmiştir.. sü ise doğru çizilmiştir. Cevp: Odk nin sğınddır. den çizilen doğru normldir. Bundn

Detaylı

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57 99 ÖYS. si oln si kçtır? A) 9 B) 8 C) D) 6 E) 5 6. Bir nın yşı, iki çocuğunun yşlrı toplmındn üyüktür. yıl sonr nın yşı, çocuklrının yşlrı toplmının ktı olcğın göre ugün kç yşınddır? A) 5 B) 5 C) 55 D)

Detaylı

MUTLAK DEĞER. a ε R olmak üzere; Mutlak Değer MATEMATĐK ĐM YILLAR 2002 203 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 14) GENEL ÖRNEKLER.

MUTLAK DEĞER. a ε R olmak üzere; Mutlak Değer MATEMATĐK ĐM YILLAR 2002 203 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 14) GENEL ÖRNEKLER. Mutlk Değer YILLAR 4 6 8 9 1 11 ÖSS-YGS - - - 1 - - 1 - - 1/1 MUTLAK DEĞER ε R olmk üzere;, -, ise < ise ve b reel syı olmk üzere; 1) dır Eğer ise dır ) 14) + n n Z olmk üzere dır 1) f ( ) > g( ) f ( )

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl II / 7 Ksım 0 Mtemtik Sorulrının Çözümleri. Bölüm şeklindeki kreköklü ifdenin pydsını krekökten kurtrmk için py ve pydyı, pydnın

Detaylı

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p).

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p). Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R Ġ T E Ġ M Ü H E N D Ġ L Ġ K F A K Ü L T E Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü I. öğrtim II. öğrtim MAK-43 MT-Trnsport Tkniği ÖĞRENCĠ ADI OYADI NUMARA

Detaylı