Genel Müdür. Temel Ateş. Genel Koordinatör. Akın Ateş. Eğitim Koordinatörü. Nevzat Asma. Dizgi, Grafik, Tasarım Esen Dizgi Servisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Müdür. Temel Ateş. Genel Koordinatör. Akın Ateş. Eğitim Koordinatörü. Nevzat Asma. Dizgi, Grafik, Tasarım Esen Dizgi Servisi"

Transkript

1

2 Genel Müdür Temel Ateş Genel Koordinatör Akın Ateş Eğitim Koordinatörü Nevzat Asma Dizgi, Grafik, Tasarım Esen Dizgi Servisi Görsel Tasarım Mustafa Uzun Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılması, yayımlanması ve depolanması yasaktır. Bu kitabın tüm hakları yazarına ve Esen Basın Yayın Dağıtım Limitet Şirketi ne aittir. İsteme Adresi ESEN BASIN YAYIN DAĞITIM LTD.ŞTİ. Bayındır 2. Sokak Nu.: 34/11-12 Kızılay/ANKARA tel.: (0312) faks: (0312) ISBN : Bahçekapı Mah Sok. Nu.: Şaşmaz / ANKARA Tel : (0312) (pbx) VI

3 ön söz Sevgili Öğrenciler ve Değerli Meslektaşlarım, Yeni programa göre dil ve anlatım dersinde, konuşulan ve yazılan dilin; anlamı, sesi, görünüşü, çağrışım değeri ve kurallarıyla bir sistem olduğu, bu sistemdeki ögelerin kullanım esnasında yeni değerler ve anlamlar kazandığı, her düzeydeki dil göstergesi ve dil birliklerinin şekil ve anlam olmak üzere iki yönü bulunduğu ancak bunları birbirinden ayırmanın imkânsız olduğu gibi hususlar temel hareket noktası durumundadır. Dil ve anlatım dersinin hareket noktası, dili kullanmanın, bilgiden çok beceriye dayandığı gerçeğidir. Dili kullanma becerisinin insanın her türlü etkinliğinde önemli rolü olduğu bilinmektedir çünkü insan, kültür alanını ana diline göre ve ana dilinin imkânlarıyla şekillendirir, kendini ve dünyayı dil aracılığıyla anlamlandırır. Kitabımızı hazırlarken yeni müfredatın kazanım ve amaçlarını esas aldık. Kitabımızı Tanıyalım 1. Konu Özetleri Her konunun başında verilen, yeni müfredatın kazanımlarına uygun kısa bilgilerdir. 2. Testler Konunun niteliğine bağlı olarak konu sonlarında yer alan, çoktan seçmeli sorulardan oluşan bölümdür. 3. Yazılı Sınav Soruları Her konunun sonunda; konuyu çok yönlü olarak tarayan, farklı ve nitelikli sorulardan oluşan yazılı sorularının ve çözümlerinin bulunduğu bölümdür. 4. Üniversiteye Giriş Sınav Soruları Bu bölümde, konularla ilgili olarak üniversite sınavında çıkmış soruları ve bu soruların cevaplarını bulacaksınız. Esen Yayınları Eğitim Koordinatörü Sayın Nevzat ASMA ya teşekkürlerimi sunuyorum. Kitabımızın, başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza yararlı olmasını diliyorum. Mustafa UZUN

4 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Bastığın yerleri toprak! diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet! dediğin tek dişi kalmış canavar? O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY

5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!

6 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI...10 A. Metinlerin Gerçeklikle İlişkileri, İşlevleri ve Yazılış Amaçları Bakımından Sınıflandırılması Öğretici Metinler Sanat Metinleri B. Anlatım Türleri ve Metinlerin Kullanılan Anlatım Türlerine Göre Sınıflandırılması...13 C. Dilin İşlevleri ve Metinlerin Kullanılan Dilin İşlevlerine Göre Sınıflandırılması...20 Metinlerin Sınıflandırılması Konusuyla İlgili Yazılı Sınavlar...23 Metinlerin Sınıflandırılması Konusuyla İlgili Testler...31 Üniversiteye Giriş Sınav Soruları ÜNİTE ÖĞRETİCİ METİNLER 1. MEKTUP...38 Türk ve Dünya Edebiyatında Mektup Türünün Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri...38 Mektup Türleri ve Mektup Metinlerinin Özellikleri...39 a. Özel Mektup...39 b. Resmî Mektup...41 Dilekçe...42 c. İş Mektubu...43 Mektup Türlerinin Karşılaştırılması...45 Anlatımın Özellikleri...45 Yazım Kuralları...47 Yazım Kurallarıyla İlgili Testler...59 Noktalama İşaretleri...65 Noktalama İşaretleriyle İlgili Testler...75 Bağdaşıklık ve Bağlaşıklıkla İlgili Anlatım Bozuklukları...81 Anlatım Bozukluklarıyla İlgili Testler...94 Mektup Türüyle İlgili Yazılı Sınav...98 Mektup Türüyle İlgili Testler GÜNLÜK (GÜNCE) Türk ve Dünya Edebiyatında Günlük (Günce) Türünün Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri Günlük (Günce) Türüyle İlgili Yazılı Sınav Günlük (Günce) Türüyle İlgili Testler

7 3. ANI (HATIRA) Günlük ile Anının Karşılaştırılması Türk ve Dünya Edebiyatında Anı (Hatıra) Türünün Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri Anı (Hatıra) Türüyle İlgili Yazılı Sınav Anı (Hatıra) Türüyle İlgili Testler BİYOGRAFİ (HAYAT HİKÂYESİ) - OTOBİYOGRAFİ (ÖZ YAŞAM ÖYKÜSÜ) Türk ve Dünya Edebiyatında Biyografi (Hayat Hikâyesi) Türünün Tarihsel Gelişimi ve Temsilcileri Otobiyografi (Öz Yaşam Öyküsü) Biyografi, Otobiyografi ve Anının Karşılaştırılması Biyografi-Otobiyografi Türleriyle İlgili Yazılı Sınav Biyografi-Otobiyografi Türleriyle İlgili Testler GEZİ YAZISI (SEYAHATNAME) Gezi Yazısı ile Anının Karşılaştırılması Türk ve Dünya Edebiyatında Gezi Yazısı (Seyahatname) Türünün Tarihsel Gelişimi ve Temsilcileri Gezi Yazısı (Seyahatname) Türüyle İlgili Yazılı Sınav Gezi Yazısı (Seyahatname) Türüyle İlgili Testler SOHBET (SÖYLEŞİ) Türk Edebiyatında Sohbet (Söyleşi) Sohbet (Söyleşi) Türüyle İlgili Yazılı Sınav Sohbet (Söyleşi) Türüyle İlgili Testler HABER YAZILARI Türk ve Dünya Edebiyatında Gazetenin Tarihsel Gelişimi Haber Yazıları ile İlgili Yazılı Sınav Haber Yazıları ile İlgili Testler FIKRA Türk Edebiyatında Fıkranın Tarihsel Gelişimi Fıkra Türüyle İlgili Yazılı Sınav Fıkra Türüyle İlgili Testler DENEME Deneme ve Sohbet Türlerinin Karşılaştırılması Türk ve Dünya Edebiyatında Deneme Türünün Tarihsel Gelişimi Deneme Türüyle İlgili Yazılı Sınav Deneme Türüyle İlgili Testler...235

8 10. MAKALE Fıkra ile Makalenin Karşılaştırılması Deneme ile Makalenin Karşılaştırılması Türk ve Dünya Edebiyatında Makale Türünün Tarihsel Gelişimi Makale Türüyle İlgili Yazılı Sınav Makale Türüyle İlgili Testler ELEŞTİRİ (TENKİT) Türk ve Dünya Edebiyatında Eleştiri (Tenkit) Türünün Tarihsel Gelişimi Eleştiri (Tenkit) Türüyle İlgili Yazılı Sınav Eleştiri (Tenkit) Türüyle İlgili Testler Üniversiteye Giriş Sınav Soruları ÜNİTE SÖZLÜ ANLATIM 1. RÖPORTAJ Haber Yazısı ile Röportajın Karşılaştırılması Bir Yeri Anlatan Röportajla Gezi Yazısının Karşılaştırılması Bir Kişiyi Anlatan Röportajla Biyografinin Karşılaştırılması Türk ve Dünya Edebiyatında Röportaj Türünün Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri Röportaj Türüyle İlgili Yazılı Sınav Röportaj Türüyle İlgili Testler MÜLAKAT (GÖRÜŞME) Mülakat (Görüşme) Türüyle İlgili Yazılı Sınav Mülakat (Görüşme) Türüyle İlgili Testler SÖYLEV (HİTABET, NUTUK) Türk ve Dünya Edebiyatında Söylev Türünün Tarihsel Gelişimi Söylev (Hitabet, Nutuk) Türüyle İlgili Yazılı Sınav Söylev (Hitabet, Nutuk) Türüyle İlgili Testler KAYNAKÇA Cevap Anahtarı

9 1. ÜNİTE METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

10 Metinlerin Sınıflandırılması METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI METİN Metin; bildirme işlevi olan, bir ya da birden çok kişi tarafından üretilen ve cümlelerle gerçekleşen anlamlı bir bütündür. Metni oluşturan cümleler rastgele sıralanmaz, yazar tarafından bilinçli olarak belli bir mantık sırasına göre ve dil bilgisi kurallarına uygun olarak ortaya konur. Metin kelimesinin Batı dillerindeki karşılığı olan text, texte sözcüğünün kökeni Latincedir. Latincede textus, texere sözcüğü, dokumak, örmek (kumaş, örgü) anlamlarına gelmektedir. Bu bağlamda metin, bir örgü sistemidir. Bu örgü; seslerin sözcükleri, sözcüklerin cümleleri, cümlelerin paragrafları oluşturmasıyla dokunur. Bu örgü; bir iletişim, yani anlatma ve anlaşma aracıdır. Metinler şu yönlerden sınıflandırılır: A. Metinlerin Gerçeklikle İlişkileri, İşlevleri ve Yazılış Amaçları Bakımından Sınıflandırılması B. Metinlerin Kullanılan Anlatım Türlerine Göre Sınıflandırılması C. Metinlerin Kullanılan Dilin İşlevlerine Göre Sınıflandırılması D. Metinlerin Sözlü ya da Yazılı Anlatımla Oluşturulmalarına Göre Sınıflandırılması A. METİNLERİN GERÇEKLİKLE İLİŞKİLERİ, İŞLEVLERİ VE YAZILIŞ AMAÇLARI BAKIMINDAN SINIFLANDIRILMASI METİNLER Öğretici Metinler Sanat Metinleri Bilimsel Metinler Tarihî Metinler Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Olay Çevresinde Gelişen Edebî Metinler 10 Felsefi Metinler Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler (anı, biyografi, otobiyografi, gezi yazısı, günlük, mektup) Gazete Çevresinde Gelişen Metinler (deneme, makale, eleştiri, fıkra, sohbet, röportaj, mülakat, haber yazısı Destan Masal Halk hikâyesi Mesnevi Manzum hikâye Hikâye Roman Şiir Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler Geleneksel Türk Tiyatrosu Karagöz Orta oyunu Meddah Köy seyirlik oyunları Göstermeye Bağlı Edebî Metinler Modern Türk Tiyatrosu Trajedi Komedi Dram

11 Metinlerin Sınıflandırılması ÖĞRETİCİ METİNLER Öğretici metinler; bilgi vermek, bir konuyu açıklamak, tanıtmak, herhangi bir konuda düşünceleri ortaya koymak gibi amaçlarla kaleme alınır. ÖĞRETİCİ METİNLERİN ÖZELLİKLERİ Öğretici metinlerde somut gerçekler yeniden yorumlanmaz, olduğu gibi anlatılır. Önemli olan, okuyucuya bilgi vermek ya da bilgiyi okuyucuyla paylaşmaktır. Bu nedenle öğretici metinlerde ifadeler açık ve nettir. Dil göndergesel işlevde kullanılır, sanatlı ifadelerden kaçınılır. Bu metinler, her okunduğunda farklı yorumlanmaz. Bu metinleri okuyan herkesin aynı şeyleri öğrenmeleri hedeflenir. Başlıca öğretici metin türleri şunlardır: 1. Tarihî Metinler Tarihî konuları anlatan ve belgelere dayanan metinlerdir. 2. Felsefî Metinler Felsefî konuları anlatan metinlerdir. 3. Bilimsel Metinler Bilimsel gelişmeleri anlatan metinlerdir. 4. Gazete Çevresinde Gelişen Metinler Makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, haber yazısı, röportaj vb. 5. Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler Anı, mektup, günlük, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi vb. SANAT METİNLERİ Bir duygunun, hayalin, tasarının, düşüncenin ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümüne ve bunların sonunda erişilen üstün yaratıcılığa sanat denir. Sanat metinlerine edebî metinler de denir. SANAT METİNLERİNİ ÖĞRETİCİ METİNLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER l Sanat metinlerinde estetik ön plandadır, anlamları da biçimleri de güzellik yaratmak amacıyla oluşturulur. l Sanat metinleri (edebî metinler), yaratıcılığın ürünüdür; bireysel ve biriciktir. Bu durum sanat metinlerinin farklı, özgün olduğunu göstermektedir. l Sanat metinleri bilgi vermez, öğretmez, bilimsel ve nesnel özellik taşımaz; hissettirir, sezdirir, çağrıştırır. l Sanat metinlerinde ger çek, ol du ğu gi bi ak ta rıl maz; sa nat çı nın duy gu ve dü şün ce süz ge cin den ge çi ri le rek ye ni den oluş tu ru lur. Sanatçının amacı faydalı olmak, bir ihtiyacı karşılamak ya da bilim adamının yaptığı gibi evrende olup bitenleri anlamak, onun sırlarını çözmek, doğayı kontrol altına alarak insanların daha rahat ve güvenli bir yaşam sürdürmelerini sağlamak değildir. l Sanat metinlerinde dil, gün lük do ğal dil den doğmuştur fa kat ya zar her dü zey de ki dil öge le ri ne ye ni an lam lar yük ler. Bu da yan an lam lı, me caz lı, çağrışımlı söz ler le ger çek leşti ri lir. 11

12 Metinlerin Sınıflandırılması l İnsanın sanat metinlerinde kendini ifade etmesi üç yolla olur: 1. İnsan yaşadığı her tür lü ruh du ru mu nu, he ye ca nı nı, duy gu su nu, coşku su nu di le ge tir mek is ter ve bu nu şi ir le ya par. 2. Di ğer ifa de bi çi mi an lat ma dır. İn san; dü şün dük le ri ni, gör dük le ri ni, ta sar la dık la rı nı vb. an lat mak is ter. Bu is te ğe bağlı ola rak an lat ma ya da ya lı sa nat lar olan ro man, öy kü vb. doğmuştur. 3. İn sa nın ken di ni ifa de et me bi çim le rin den bi ri de gös ter me, mey dan da ya da sah ne de can lan dır ma dır. İnsan, bu is te ği ni de ti yat roy la ser gi ler. l Sanat metinleri kurmacadır, ya ni ta sar la na rak üre ti len ya pıt lar dır. KURMACA METİNLER Tasarlanarak üretilen, anlamları da biçimleri de sanat ve güzellik yaratmak amacıyla oluşturulan metinlere kurmaca metinler denir. Öğretici metinler de sanat metinleri de aynı gerçek dünyayı konu alır ancak sanatçı, gerçekleri insana özgü özelliklerden hareketle değiştirir, hayal gücünden yararlanarak yeniden oluşturur. Bu durumda kurmaca metin, gerçekle ilişkili olan ancak hayal gücüne bağlı olarak yaratılan öznel bir tasarımdır. Şiir, roman, hikâye, mesnevi, masal, destan, efsane, tiyatro, manzum hikâye, fabl kurmaca metinlerdir. Sanat metinlerinde dö ne min bilimsel, fel se fî, tek nik ve sos yal alan larında ki ve ri le ri; si ya sî tar tışma la rı sanatın ola nak la rıy la ele alınır. Ör ne ğin, Pe ya mi Sa fa nın 9. Ha ri ci ye Ko ğu şu ad lı ro ma nın da ko nu, ba sit ve ger çek ha yatta karşılaşabileceğimiz bir olay üze ri ne kurulmuştur. Ro man kah ra ma nı, on beş ya şın da dır. Ye di ya şın dan be ri baca ğın da ki ke mik has ta lı ğı yü zün den acı çek mek te dir. Has ta ne has ta ne do laşmak ta dır. Ak ra ba sı nın kı zı Nüz het e âşık tır fa kat Nüz het, bir dok tor la ev len miştir. Ço cuk on la rı kıs ka nır ve bu na lım lı, acı gün ler ya şar Pe ya mi Sa fa bu ro man da, bi lin çal tı na in miş, in san ru hu nun en ka ran lık yön le ri ni bi linç üs tü ne çı kar ma ya çalışmıştır. Pe ya mi Sa fa bun la rı sanatın ken di ne öz gü dün ya sın da yap mış, hayal gücüne bağlı olarak kur gu la mıştır. Bu ay rın tı; 9. Ha ri ciye Ko ğu şu ad lı ro ma nı psi ko lo ji ki ta bı ol mak tan çı kar mış, psi ko lo ji den ve ger çek lik ten ya rar la nan bir ede bî me tin (sanat metni) yap mıştır. ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLERLE GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLERİN ORTAK YÖNLERİ Bütün sanat metinleri, bel li bir sis tem ve ya pı ya gö re ya zı lır. Ya zar; ola yı or ta ya na sıl ko ya ca ğı nı, na sıl bir so nu ca ula şa ca ğı nı bir ya pı ya bağ lı ola rak be lir ler. Bu ya pı yı oluştu ran un sur lar: Olay ör gü sü, ki şi ler, me kân ve za man dır. Bu unsurlar, anlatmaya ve göstermeye bağlı metinlerin ortak özelliğidir. ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLERLE GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLERİN FARKLI YÖNLERİ l An lat ma ya bağ lı ede bî me tin ler de sa nat çı bir ola yı, ta sar la ya rak oku yu cu ya an la tır. Göstermeye bağlı metinlerde (tiyatro) ise bir olay, sah ne dü ze ni ne bağ lı ola rak top lu luk önün de can lan dı rı lır. Ti yat ro da olay lar se yir ci ye gös te ri le rek su nu lur. l An lat ma ya bağ lı ede bî me tin ler de dil; ba zı olay la rı din le yi ci ye ya da oku yu cu ya an lat mak, nak let mek için kul la nı lır. Do la yı sıy la an la tı lan la oku yu cu/din le yi ci ara sın da mut la ka bir an la tı cı var dır. An la tı cı; Söz lü Ede bi yat Dö ne minde so mut tur, ya ni ma sal cı ya da hi kâ ye ci ola rak doğ ru dan din le yi ci nin kar şı sı na çı ka rak hi kâ ye si ni an la tır. Ya zı lı ede bi ya ta ge çil di ğin de özel lik le ro man ve öy kü de ise an la tı cı so yut tur, var ka bul edi le rek olay lar onun ağzıy la anlatılır. 12

13 Metinlerin Sınıflandırılması Ti yat ro da ise an la tı cı yok tur. Ya zar, ese rin de ki her şeyi, kah ra man la rı ko nuş tu ra rak ifa de et mek du ru munda dır. Göstermeye bağlı edebî metinler okunmak için değil; sahnelenmek, izlenmek amacıyla kaleme alınır. l Anlatmaya bağlı edebî metinlerde genelde öyküleyici anlatım kullanılır. Göstermeye bağlı edebî metinlerde ise söyleşmeye bağlı anlatımdan yararlanılır. B. ANLATIM TÜRLERİ VE METİNLERİN KULLANILAN ANLATIM TÜRLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI 1. ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM Bir anlatıcının herhangi bir olayı veya birbiriyle ilişkili olayları anlatması, nakletmesi sonucu ortaya çıkan anlatıma öyküleyici anlatım denir. Öyküleyici anlatımda anlatma, nakletme esastır. Öyküleyici anlatımda olay, kişi, zaman, mekân ve anlatıcı ortak ögelerdir. Olay ve Olay Örgüsü: Her öyküleyici anlatımda anlatılacak, nakledilecek veya gösterilecek bir olay veya olay örgüsü vardır. Bir arada bulunmak zorunda olan en az iki kişinin veya iki kişi yerine geçen kavram veya varlığın bireysel farklılıklar sebebiyle karşı karşıya gelmesi veya çatışması sonucu ortaya çıkan eyleme olay denir. Olay; or ta ya çı kan, olu şan du rum, il gi çe ken ve ya çe ke bi le cek ni te lik te olan her tür lü iştir. An lat ma ya ve gös ter me ye bağ lı ede bî me tin ler bir olay çev re sin de ger çek le şir. Bir şeyin an la tı la bil me si için ön ce ol ma sı, ya ni bir ola yın bu lunma sı ge re kir. Ola ya bağ lı ola rak da ki şi ler, me kân ve za man bu ya pı yı ta mam lar. Olay örgüsü ile olay arasında fark vardır. Olayın yaşanmış olması veya yaşanabilirliği mümkündür, olay örgüsü ise okuyucuda estetik etki uyandırmak amacıyla tasarlanmış, hayal edilmiş bir olaydan hareketle gerçekleştirilen bir düzenlemedir. Zaman: Olayın ya da olay örgüsünün gerçekleştiği süreye zaman denir. Anlatmaya bağlı edebî eserler belli bir zaman diliminde gerçekleşir. Mekân: Anlatmaya bağlı edebî metinlerde olayın ya da olay örgüsünün gerçekleştiği yere mekân denir. Anlatıcı: An lat ma ya bağ lı ede bî me tin ler de, ya zar, an lat ma gö re vi ni ken di si yap maz; bir an la tı cı ya ve rir. Anla tı cı; olay la rı oku ra ak ta ran, an la tan kur ma ca bir kişidir. An la tı cı, bu açı dan an lat ma ya bağ lı ede bî me tin le rin ayrıl maz par ça sı dır. Ola yı kim an la tı yor? so ru su bi zi an la tı cı ya gö tü rür. Oku yu cu, eser de ki her şeyi an la tı cı dan öğ re nir. An la tı cı, olay la rı oku yu cu ya ak ta rır ken ken di ne öz gü bir bakış açı sı geliştirir. An la tı cı nın du ru mu na bağ lı olarak üç tip bakış açı sı var dır: 1. İlahî Bakış Açısı İla hî ba kış açı sı na sa hip an la tı cı olay la rın içe ri sin de yer al ma ma sı na rağ men kah ra man la rın dü şün ce le ri ni, ruh sal du rum la rı nı, ni yet le ri ni bi lir ya da se zer; geç mişle ri ni ve ge le cek le ri ni bi lir; her za man ve her yer de dir, ay nı an da fark lı yer ler de mey da na ge len olay la rı be tim ler. Kı sa ca, ola yın tüm ay rın tı la rı nı, gö rü nen ve gö rün me yen tüm yön le ri ni bil mek te dir. An la tı nın tüm ve ri le ri ne ege men dir. Bu bil gi si çer çe ve sin de, metnin ya ra tı cı sı ol du ğu nu da sez di rir oku yu cu ya. Olay la rı açık lar, yo rum lar. 2. Kahraman Anlatıcının Bakış Açısı Kah ra man an la tı cı nın ba kış açı sı na sa hip an la tı cı, ay nı za man da met nin asıl kah ra man la rın dan bi ri dir. Olay lar bu kişi ta ra fın dan oku yu cu ya ak ta rı lır. Kah ra man an la tı cı nın bakış açı sı na sa hip an la tı cı; ila hî bakış 13

14 Metinlerin Sınıflandırılması açı sı na sa hip an la tı cı dan fark lı ola rak sa de ce bil dik le ri ni, gör dük le ri ni ve duy duk la rı nı oku yu cu ya ak ta rır. Bil me dikle ri ni an lat ma du ru mu yok tur. 3. Gözlemci Anlatıcının Bakış Açısı Göz lem ci bakış açı sı na sa hip an la tı cı, olay ör gü sün de çok faz la ön pla na çık ma yan ya da hiç yer al ma yıp da olay la rı sa de ce göz le me bağ lı ola rak yan sı tan kişidir. Bu kişi, gör dü ğü nü duy du ğu nu nes nel ve ta raf sız bir bi çim de an la tır. Bu bakış açı sın da, kah ra man la rın dü şün ce le riy le il gi li bil gi le re ve öz nel li ğe yer ve ril mez. Bu ra da esas olan, olay la rı ka me ra ger çek li ğiy le ak tar ma ve gös ter me dir. Öyküleyici Anlatımla Oluşturulan Metinler Anlatmaya bağlı edebî metinler (Destan, masal, halk hikâyesi, mesnevi, manzum hikâye, hikâye, roman) Tarihî metinler Kişisel hayatı konu alan metinler (mektup, biyografi, otobiyografi, anı, gezi yazısı, günlük) 2. BETİMLEYİCİ ANLATIM Betimleme; duyu organlarıyla algılanabilecek bir kişi, nesne, dekor ya da mekânı ayrıntılı olarak göz önünde canlandıracak biçimde anlatma, yani sözcüklerle resmetmedir. Betimleyici anlatımda amaç, varlıkları ya da durumları gözlemden yararlanarak okuyucunun hayalinde canlandırmaktır. Bu durum, başta görme duyusu olmak üzere tüm duyulardan yararlanılarak sağlanır. Betimlemelerde gözlem, yalnız gözle sınırlandırılmaz; diğer duyu organları aracılığıyla da alınan bilgilerle beslenir, desteklenir. Görselleştirme, insan zekâsında gerçekleşen bir süreçtir. Yazılı bir anlatımda bu süreç, sözcükler yardımı ile oluşturulur. Ressamın ya da kameramanın yaptığını yazar, sözcüklerle gerçekleştirir. Bir varlığın görüntü olarak algılanması, o varlığın ayırt edici özellikleriyle tasvir edilmesine bağlıdır. Bu nedenle betimlemede sıfatlara, zarflara, renk ve biçim ayrıntılarına çok yer verilir. Betimleyici anlatım, işlevi açısından kendi içinde dört gruba ayrılır: Bilgi verici betimleme: Bilgi verici betimlemenin kullanıldığı metinler, belgesel metin olma özelliği taşır. Belge sunma, metinde sözü edilen şeylerin gerçek dünyadaki göndergelerini (gerçek dünyadaki karşılıklarını) açıklamak için kullanılır. Yani bilgi verici betimleme, gerçek üzerine bilgi vermeyi amaçlar. Örneğin bir turist rehberinde ya da sözlükteki bir betimlemede, nesnenin gerçek dünyadaki karşılığıyla ilgili belgesel bilgi verme amaçlanmıştır. Gerçeği yansıtan betimleme: Gerçeği yansıtan betimlemelerde bir tarihî olay, gerçeğe benzer şekilde ayrıntılarıyla güçlendirilerek anlatılır. Yani bu betimlemelerde yaşanmış olayların sahnesi canlandırılır. Tarih kitaplarında ya da tarihte olmuş bir olayın anlatımında gerçeği yansıtan betimleme kullanılır. Sanat işlevi olan betimleme: Sanat işlevi olan betimlemeler, okuyucuların estetik zevk almaları için oluşturulur. Bu tür betimlemeler, yazarın duygularını da açıklayacak biçimde ortaya konur. Sanat betimlemeleri, olayın sahnesi veya aksesuarını yansıtır. 14

15 Metinlerin Sınıflandırılması Simgesel işlevi olan betimleme: Simgesel işlevi olan betimlemeler, yorum gerektirir. Bu tür betimlemelerde okuyucu, yorum yaparak metindeki betimlenen şeye ulaşabilir. Öyküleyici anlatımla betimleyici anlatım arasında bir yakınlık vardır. Bu iki anlatım türü, metinlerde çoğu zaman iç içedir. Öyküleyici anlatım, yapmak fiiliyle ilgili bildirimlerde bulunur. Öyküleyici anlatımda, hareket bildiren fiiller çokça kullanılır. Betimleyici anlatımın kullanıldığı metinler ise durağan bir özellik taşır; bu metinlerde genelde durum fiilleri kullanılır. Betimleyici anlatımlarda beş duyu organıyla algılanabilir özellik taşıyan sözcüklere fazlasıyla yer verilir. Betimleyici Anlatımla Oluşturulan Metinler Roman, hikâye, masal Tarihî metinler Biyografi, otobiyografi, anı, gezi yazısı Röportaj 3. COŞKU VE HEYECANA BAĞLI ANLATIM (LİRİK ANLATIM) Coşku ve heyecana bağlı anlatımda yazar, insanın ruhsal yanına seslenerek onda duygu yoğunluğu ya da duygu değişimi yaratmayı amaçlar. Yazar, böyle bir anlatımı gerçekleştirebilmek için söz sanatlarından, dilin sessel özelliklerinden, anlamsal yapılarından yararlanır. Kendi duygularını açıklarken okuyucuyu etkilemek için dilin tüm olanaklarını kullanır. Okuyucu, okuduğu metin karşısında heyecan ve hayranlık duyar. + Coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulan en önemli metin türü şiirdir. Şiir; imgelerin, duyguların, düşünce ve coşkuların etkili bir biçimde söze dökülmesiyle oluşturulur. Coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulan metinlerde heyecan, mutluluk veya mutsuzluk ifade eden; dinî duyarlılık, derin düşünce, yüceltme gibi hâlleri dile getiren imgelere yer verilir. Söylev türünde de coşku ve heyecana bağlı anlatım türünden yararlanılır. 4. DESTANSI (EPİK) ANLATIM Destansı anlatımın konusu olağanüstü kahramanlıklardır. Destansı anlatım, milletlerin hayatlarını derinden etkilemiş, toplumda derin, kalıcı izler bırakmış savaş, göç, tabiatla çatışma gibi olaylar üzerine inşa edilir. Destansı anlatımın temelinde destanlar vardır. Destanlar, ulusların başlarından geçen önemli olayları (savaş, göç, doğal afet, kıtlık vb.) ve bu olaylarda kahramanlık gösterenleri, olağanüstü nitelikler taşıyacak şekilde anlatan uzun manzum hikâyelerdir. l Destansı anlatımda etkileyici, coşkulu ve yiğitçe bir söyleyiş vardır. l Çok sayıda fiil, sürekli bir hareket vardır ve bu fiilleri gerçekleştiren kahramanın değeri abartılı bir biçimde ortaya konur. Anlatımda geçen çok sıradan bir olay, sonraları kutsal bir duruma dönüşür. l Destansı anlatımda şiir sanatının her türlü özelliğinden (ses uyumu, söz sanatları, uyak vb.) yararlanılır. + Destansı (epik) anlatımla oluşturulan en önemli metin türleri şunlardır: şiir, tarihsel anlatılar, kahramanlık öykü, roman ve tiyatroları. 15

16 Metinlerin Sınıflandırılması 5. EMREDİCİ ANLATIM Emredici anlatım, yazarın okuyucuyu bir şeyler yaptırmaya, bir davranışı gerçekleştirmeye, bir eylemi yerine getirmeye zorladığı metinlerde kullanılan anlatım türüdür. Yazar, metni aracılığıyla bir eylem, bir iş yapmayı buyurur. Emredici anlatım; emir, telkin, yöneltme, öneri ya da yasaklamayı belirten kullanımlarla ortaya konur. Bu tip anlatımda okuyucuya bir şey buyurmak, emretmek söz konusudur. Okuyucu, emredici anlatımla oluşturulan metinlerde kendisine söylenenlere uymak ve onları yapmakla yükümlüdür. Emredici anlatımda yazar, anlatımsal olarak doğrudan okuyucuya seslenir ya da kendisinin de olduğu biz zamirini kullanarak okuyucunun ne yapması gerektiğini ortaya koyar. Cümlelerde fiiller hâkimdir. Emredici anlatımda öğretici ve açıklayıcı yönler de bulunur. Emredici Anlatımla Oluşturulan Metinler Kanun, yönetmelik ve tüzük metinleri, uyulması gereken kuralları belirten yazılar ve açıklamalar, trafik kurallarını bildiren metinler, kullanım kılavuzları, ilaçların kullanma talimatları, resmî talimatlar, yemek tarifleri ÖĞRETİCİ ANLATIM Öğretici anlatım; açıklama, aydınlatma, bilgi verme amacıyla oluşturulan metinlerde kullanılan anlatım türüdür. Öğretici anlatımda okuyucuya bir bilgiyi aktarmak amaçlandığından bu bilginin aktarılmasında her türlü yol ve yaklaşım kullanılabilir. Öğretici anlatımda söz sanatlarına, yan anlam ifade eden kelime ve kelime gruplarına yer verilmez. Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır. Gereksiz söz tekrarları yapılmaz. Ses akışını bozan, söylenmesi güç sesler ve kelimeler kullanılmaz. Duygu ve düşünceler, kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir. Öğretici anlatımla oluşturulmuş metinlerin anlaşılması ve yorumlanması için okuyucunun verilen bilgiyi kavrayabilecek birikime sahip olması gerekir. Öğretici Anlatımla Oluşturulan Metinler Ders kitapları, ansiklopediler, tarihî metinler, felsefi metinler ve bilimsel metinler 16

17 Metinlerin Sınıflandırılması 7. AÇIKLAYICI ANLATIM Açıklayıcı anlatımla kaleme alınan metinlerde, okuyucunun bildiği (bu bilgide yanlışlık veya eksiklik olabilir) ya da hiç bilmediği bir konuda ona doğru ve yeni bilgiler vermek amaçlanır. Açıklayıcı anlatımla yazılan metinlerde, bir konunun okuyucu tarafından daha iyi anlaşılması için bir düşünce ve durum açıklanır. Bu anlatım türünde açıklamalar ve aydınlatıcı bilgiler diğer anlatım türlerine göre çok daha fazla olur. Açıklayıcı yazılar, sorunu ortaya koyan cümle veya cümlelerle başlar; sorunu çözümleyen açıklamalar, örnekler, karşılaştırmalarla devam eder ve özetleyici veya yargı bildiren ifadelerle sonuçlanır. Açıklama sonucunda niçin ve nasıl sorularına cevap bulunarak üzerinde durulan konu aydınlığa kavuşturulur. Açıklayıcı anlatımda dil, göndergesel işlevdedir ve kelimelerin gerçek anlamlarında kullanılmasına özen gösterilir. Kesin ve açık ifadelerin kullanılmasına önem verilir. Açıklayıcı metinler; tanımlama, açıklayıcı betimleme, sınıflandırma, örneklendirme, benzerlik ve karşıtlıklardan yararlanılarak düzenlenir. Gerektiğinde istatistik, levha, grafik, resim gibi gereçlerden yararlanılır. Açıklayıcı anlatımla kaleme alınan metinlerde yazarın, konu hakkında bilgisinin olması gerekir. Yazar, metinde niyetini açık olarak ortaya koyar. Bu anlatım türü, belli bir konuyu açıklamaya, öğretmeye yönelik olduğundan açıklayıcı metinlerde o konuyla ilgili terimlere yer verilir. Açıklayıcı Anlatımla Oluşturulan Metinler Makale, deneme, eleştiri, fıkra, haber yazısı, bilimsel metinler, felsefi metinler, ders kitapları, başvuru kitapları KANITLAYICI ANLATIM Kanıtlamak, bilinen ya da söylenilen düşünceye katılmama sebebini belirterek var olan düşünceden farklı bir düşünceyi ortaya koymak ve bu düşüncenin okur tarafından kabul edilmesini sağlamaktır. Kanıtlayıcı anlatım; inandırmak, aydınlatmak, herhangi bir konuda farklı düşünen bir kişinin fikirlerini değiştirmek ve o kişiye kendi görüşünü kabul ettirmek amaçlarıyla kullanılır. Bu anlatım türünde, bir tezi savunmak, bir düşünceden yola çıkarak bir başka düşünceyi çürütmek temel ilkedir. Kanıtlayıcı anlatımda yazar; karşı tarafın düşüncelerini çürütmeyi, geçersiz kılmayı ve o kişinin, kendisi gibi düşünmesini sağlamayı amaçlar. Karşı düşünce, sadece bir kişiye ait olmak zorunda değildir; yazar, toplumda yerleşmiş yanlış kanıları da değiştirmeye çalışabilir. Kanıtlayıcı anlatım türüne bağlı olarak kaleme alınan metinlerde yazar; önce, kabul etmediği, yanlış bulduğu bir düşünceyi ortaya koyar. Sonra, bu konuyla ilgili kendi doğrularını dile getirir. Asıl doğrunun, kendi görüşleri olduğunu savunur. Bunu yaparken diğer görüşü neden benimsemediğini açıklar. Karşı düşünceye sahip kişiyi kendi düşüncesine çekmeye, kendi görüşlerinin doğru olduğuna inandırmaya çalışır. 17

18 Metinlerin Sınıflandırılması Kanıtlayıcı anlatım türünde yazar, üzerinde durduğu konuyu aydınlatmak ve düşüncelerini kabul ettirmek için örneklere başvurur. Kanıtların bulunması ve savunulan düşüncenin örneklendirilmesi bu anlatım türünün temel özelliğidir. Örneklendirme, soyut bir düşüncenin somutlaştırılmasını, anlaşılır kılınmasını sağlar. Yazar, konuyu aydınlatmak maksadıyla farklı kişilerin düşüncelerine de başvurur. Kanıtlayıcı Anlatımla Oluşturulan Metinler Makale, deneme, eleştiri, fıkra, röportaj, bilimsel değerlendirme ve yorumlar, ders kitapları, felsefi yazılar TARTIŞMACI ANLATIM Tartışmacı anlatım, bir düşünce ve anlayış çatışmasının ürünüdür. Güncel olayların söz konusu edildiği bu anlatımda, toplumla ve ahlakla ilgili genel tutumlar değerlendirilir ve yanlışlıklar ortaya konur. Zorlamaya, kışkırtmaya dayalı bir anlatımla düşünceler kanıtlanır. Tartışmacı anlatımla kanıtlayıcı anlatım arasında benzerlik vardır. Üslup özellikleri, tartışmacı anlatımı diğer anlatım türlerinden ayırır. Bu anlatım türünde, amaç doğrultusunda bir üslup kullanılır. Amaç, bir düşünceyi çürütmek olduğundan yazar, sanki karşısında biri varmış gibi sohbet havası içinde kaleme alır yazısını ve doğrudan okuyucuya seslenir. Buyurma, öneride bulunma, esinleme gibi tutumlarla okuyucunun da yazar gibi düşünmesine çalışılır. Kullanılan dilsel yapılar da kanıtlama ve kışkırtmaya yöneliktir. Kızgınlığı belirten cümle yapıları, şaşkınlık bildiren ifadelerin kullanımı, söz dalaşı, kalem kavgası ve okuyucuya doğrudan seslenme biçimleri tartışmacı anlatımda yer alır. + Tartışmacı anlatım genelde eleştiri, yergi içerikli anlatımlar, fıkra, röportaj, deneme gibi yazı türlerinde kullanılır. 10. DÜŞSEL (FANTASTİK) ANLATIM Düşsel (fantastik) anlatım; doğaüstü olayların anlatıldığı, hayal ürünü unsurlara dayanan anlatım türüdür. Düşsel (fantastik) anlatımda, yapıyı (olay örgüsü, kişi, mekân ve zaman) meydana getiren ögeler arasındaki ilişki değişmez. Değişiklik, iletişime katılan ögelerin farklılığındadır. Buna göre düşsel (fantastik) anlatımın olay örgüsünde, gerçek dünyada göremeyeceğimiz gerçek dışı durumlar yer alır. Kişiler, günlük yaşamda karşılaşılabilecek kişiler değildir. Olağanüstü nitelik taşıyan hayal ürünü kahramanlar, cinler, periler, devler, ejderhalar, vampirler, hayaletler, cadılar, büyücüler vardır. Olaylar, gerçek dünyada bulabileceğimiz bir mekânda geçmez. Mekân, masala özgü bütünüyle düşsel bir yerdir. Zaman, hep farklı düzlemlerde geçer. Zaman ötesi boyutlara geçilir. + Düşsel (fantastik) anlatım genelde masal, efsane, korku romanları, bilim kurgu metinleri gibi yazı türlerinde kullanılır. 18

19 Metinlerin Sınıflandırılması 11. GELECEKTEN SÖZ EDEN ANLATIM Gelecekten söz eden anlatım, daha sonra olacak bir durum ya da olayla ilgili varsayım ve tahminlerde bulunulan metinlerde kullanılan anlatım türüdür. Bu anlatımla oluşturulan metinler varsayıma dayanır. Yazarın amacı, gelecekte gerçekleşecek olaylarla ilgili olarak okuyucuyu bilgilendirmektir. Bu metinlerin bazıları bilimsel nitelik taşır. Gözlem ve deneylerden çıkan sonuca göre gelecekle ilgili tahminlerde bulunulur, bir kısmı ise bilim kurgu ya da kehanete dayanır. Bu anlatım türünde genelde gelecek zaman kipi kullanılır. Gelecekten söz eden anlatımla düşsel (fantastik) anlatımın karşılaştırılması: l Gelecekten söz eden anlatımda ve düşsel anlatımda kişinin kendi hayal dünyasındakiler, yani yaşanmamış olaylar dile getirilir ve buna göre bir anlatım yolu seçilir. l Düşsel (fantastik) anlatımda gerçeklikle ilgisi olmayan tamamen hayale, çağrışımlara dayalı olaylar, kişiler, zamanlar anlatılır ve bu yapı unsuruyla metin oluşturulur. l Gelecekten söz eden anlatımda ise gerçeklerden yola çıkılarak varsayıma, tahmine dayalı bir anlatım yolu benimsenir. Yani gelecekten söz eden anlatım gerçeğe daha yakındır. + Gelecekten söz eden anlatım genelde meteoroloji tahmin raporları, bilim kurgu metinler, burç tahminleri gibi yazı türlerinde kullanılır. 12. SÖYLEŞMEYE BAĞLI ANLATIM (DİYALOG) Diyalog, karşılıklı konuşma demektir. Söyleşmeye bağlı anlatım, karşılıklı konuşmaya dayanan anlatım türüdür. Bu tür metinler, genel olarak en az iki kişi arasındaki konuşmayla oluşur. Eğer bir kişinin kendi kendine konuşması (iç konuşma) söz konusu ise buna da monolog denir. Monolog da söyleşmeye dayanır. Söyleşmeye bağlı anlatımla oluşturulan metinlerdeki diyalog ve monologlarla günlük hayattaki konuşmalar arasında fark vardır: Belli bir sanat amacıyla üretilmiş metinler, gündelik konuşmalar gibi tekdüze değildir. Bu metinlerde yazar, kendine göre anlatılabilecek olarak gördüğü unsurları belli bir düzen içinde okuyucuya aktarır. Söyleşmeye bağlı anlatımla oluşturulan metinlerin en belirgin örneği tiyatrodur. Roman ve hikâyelerde de diyalog ve monologlara yer verilir. + Söyleşmeye bağlı anlatım (diyalog) genelde tiyatro, röportaj, söyleşi (sohbet), mülakat, roman, hikâye gibi yazı türlerinde kullanılır. 13. MİZAHİ ANLATIM Güldürme, eğlendirme amacının güdüldüğü anlatıma mizahi anlatım denir. Güldüren metin veya metin parçalarında güldürmeyi sağlayan çeşitli unsurlar vardır: Kişinin normal olmayan davranışlarının doğruluğundan emin olması ve bunu eylemlerine yansıtması, okuyucunun dünyasıyla örtüşmediğinden gülünç bir durum oluşturur. Ses, hareket, konuşma, görünüş taklitleriyle güldürü sağlanır. Normalden sapmalarla çok sıradan bir durum da gülünç hâle getirilebilir. Mizahi anlatımda dil her zaman özenli olarak kullanılmaz, argoya yer verilebilir. Gülmeceye dayalı metinler farklı özellikler taşıyabilir: Küçük düşürmenin, alayın söz konusu olduğu metinlere hiciv denir. Fransızca bir kelime olan humor da alay, dalga geçme, hafife alma anlamındadır. Söylenen sözün tersini kastederek (kinayeli bir söyleyişle) kişiyle veya olayla alay etmeye ironi denir. Kara mizah ise yalnız güldürmeyi değil, düşündürmeyi ve yergiyi de amaçlayan mizahtır. 19

20 Metinlerin Sınıflandırılması C. DİLİN İŞLEVLERİ VE METİNLERİN DİLİN İŞLEVLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI 1. DİLİN GÖNDERGESEL İŞLEVİ Göndergesel işlevde kullanılan dil, varlık ve eşyaları nesnel olarak ifade eder. Dilin bu işlevi, bilgi iletmek amacıyla kullanılır. Dilin göndergesel işlevinde, anlatılmak istenen doğrudan anlatılır. İleti doğrudan yansıtıldığı için sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılır; şiirsel anlatıma, mecaz, yan anlam ve imgelere yer verilmez. Dilin Göndergesel İşleviyle Oluşturulan Metinler Bilimsel metinler, gazetedeki nesnel anlatımlar, makale, kullanım kılavuzları, bir konunun açıklanmasına yönelik yazılar 2. DİLİN HEYECANA BAĞLI İŞLEVİ Yazar; dilin heyecana bağlı işlevinde metni, iletinin konusu karşısındaki duygu ve heyecanlarını dile getirme amacıyla oluşturur. Dilin göndergesel işlevinde nesnellik, heyecana bağlı işlevinde ise öznellik hâkimdir. Dilin heyecana bağlı işlevinde önemli olan, vericinin (yazarın) öznel tutumudur. Yazar, metinde kendini ele veren (öznel tutumunu ortaya koyan) her türlü izi belirtir; duygu, his ve coşkularını yansıtan, düşüncelerini açıklayan harika, iyi, güzel, kötü, çirkin, yanlış, doğru gibi öznel yargılarını ortaya koyar. Dilin heyecana bağlı işlevinde duygu ve heyecanlar (coşkunluk, korku, heyecan, sevinç, üzüntü...) dile getirilirken; l Birinci tekil kişi (ben) ve birinci çoğul kişi (biz) kullanılır. l Ünlem işaretlerine yer verilir. l Bir sözcük çok değişik vurgu ve tonlamalarla söylenerek ona yeni anlamlar yüklenir. l Öznellik bildiren ünlem, zarf ve sıfatlar kullanılır. l Bedensel davranışları, jest ve mimikleri yansıtan anlatımlara başvurulur. Dilin Heyecana Bağlı İşleviyle Oluşturulan Metinler Söylev, günce (günlük), otobiyografi (öz yaşam öyküsü), deneme, özel mektuplar, öznel betimlemeler... 20

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

2-ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM NEDİR

2-ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM NEDİR 1-BETİMLEYİCİ ANLATIM NEDİR Özellikleri NELERDİR: 1.Betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır. 2.kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir. 3.Kişinin

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I SANAT METİNLERİ ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA HAFTA 8 Eylül-

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA)

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) 7 1. Baskı AĞUSTOS 2006 KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Sibel Kutoğlu Uzm.

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 7. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY FİİL FİİL Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ 2016 EYLÜL Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

LYS. Lisans Yerleştirme Sınavı. Öğretmenin defteri

LYS. Lisans Yerleştirme Sınavı. Öğretmenin defteri LYS Lisans Yerleştirme Sınavı Öğretmenin defteri LYS EDEBİYAT HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE İÇİNDEKİLER Güzel Sanatlar ve Edebiyat... Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılması... 1 29 Bütün hakları Editör

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

I. DÖNEM. 1. Şiir İnceleme Yöntemi... 25 2. Şiir Okuma... 49 3. Manzume ve Şiir... 50 DERS KİTABI ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ... 61

I. DÖNEM. 1. Şiir İnceleme Yöntemi... 25 2. Şiir Okuma... 49 3. Manzume ve Şiir... 50 DERS KİTABI ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ... 61 VII İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. DÖNEM 1. ÜNİTE (GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT) 1. Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri... 5 2. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi... 7 3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi...

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1 1. KURUMUN ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: : Yavruturna

Detaylı

Kübra ÇAKMAKTAŞ, Ayşegül BULGU, Gülşah ERTAŞ, Abdulkadir Arslan

Kübra ÇAKMAKTAŞ, Ayşegül BULGU, Gülşah ERTAŞ, Abdulkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra ÇAKMAKTAŞ, Ayşegül BULGU, Gülşah ERTAŞ, Abdulkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.08.0 ta rih ve sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 0-0 Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren uy gu lana cak olan prog ra ma gö re

Detaylı

TÜRK EDEBİYATINDA 26 DURAK 254 ŞAİR VE YAZAR

TÜRK EDEBİYATINDA 26 DURAK 254 ŞAİR VE YAZAR LYS YE HAZIRLIK TÜRK EDEBİYATINDA 26 DURAK 254 ŞAİR VE YAZAR Ş. İBRAHİM YILDIRIM Beta Yayın No : 3350 2. Baskı Ocak 2016 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-508 - 5 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın Tür

Detaylı

Öğretici Metin. Gazete Çevresinde Gelişen Metinler: Makale Deneme Söyleşi (Sohbet) Fıkra Eleştiri (Tenkit)

Öğretici Metin. Gazete Çevresinde Gelişen Metinler: Makale Deneme Söyleşi (Sohbet) Fıkra Eleştiri (Tenkit) Sayfa7 II. BÖLÜM: METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI I. DİL VE ANLATIM DERSİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN SINIFLANDIRMA METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI Sözlü Anlatım Yazılı Anlatım Öğretici Metin Sanatsal (Kurmaca) Metin

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

METİN BİLGİSİ. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

METİN BİLGİSİ. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY METİN BİLGİSİ Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY METİN BİLGİSİ Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM Bilgisayar Sis. San. ve Tic. A.Ş. Ankara Caddesi, Prof. Fahreddin Kerim Gökay Vakfı İşhanı Girişi,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FARK YARATANLAR KARABÜK-2012 İçindekiler İSTİKLAL MARŞI... 5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 6 SUNUŞ...

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ 19 MAYIS YÖNETMELİĞİ BAKİ SARISAKAL 5 Mayıs 2012 Tarihli ve 28283 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan yönetmelik. ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME AFFETMEK BÜYÜKLÜK- TÜR (Dinleme Metni) TRAFİK BİREY TOPLUM 5 EYLÜL - 0 EKİM 6 ders saati MİSAFİR AĞIRLAMAK UĞURLAMAK ÖĞRETMENİM N ADI 0-05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

Detaylı

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 - 1 - İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI

AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI SORU-1) Gazete çevresinde gelişen öğretici metin türleri nelerdir? Yazınız.(10 Puan)

Detaylı

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 :

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : Temel Bilgiler Hazırlayan : Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir anlatıyı (récit ), hikâyeyi yazan kişidir. YAZAR = Yazar, yaşayan yahut yaşamış olan gerçek bir şahıstır! Yazarın hitap ettiği

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

1. BEliRSiz TAMLAMALAR Belirsiz Isim Tamlamaları. İsİM VE SIFAT TAMLAMALARı Dr. Funda KARA

1. BEliRSiz TAMLAMALAR Belirsiz Isim Tamlamaları. İsİM VE SIFAT TAMLAMALARı Dr. Funda KARA --'JA...V~ :..'T,-,O... r~kiclya""'tc!.a","r.!!:aş""tı!.!..rm~al",-ar... ı~e",n"",sti... tü",s,",,ü... D"'e... rg"'is"-i-"s",-ayul... l-,-7...e"!.rz!

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

2010 / SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI

2010 / SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI 10. SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI 10. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI 1.test Dil ve Anlatım 36 Dil ve Anlatım 21 MF Edebiyat 15 Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri 2.test Matematik 36 Matematik 24 TM Geometri

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: METİNLERİN SINILANDIRILMASI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

YAHŞİHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Brifing Dosyası) T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

YAHŞİHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Brifing Dosyası) T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2012 2013 1 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 2010-2011 Yayın Planı 2010-2011 İÇİNDEKİLER 1- Yaprak ler 2- Kitaplar Soru Bankaları Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları (DKS) Deneme Sınavları Derslere

Detaylı