T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty"

Transkript

1 T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty Öğretim Yılı Academic Year Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 1. Sınıf Ders Programı Curriculum for the 1 st Year Programı; Versiyon ; Sayfa 1/69

2 İçindekiler / Table of Contents Öğretim Yılı Akademik Takvimi / Academic Calendar... 3 Birinci Sınıf / 1st Year... 4 Ders Kurulu 1.1: Tıp Bilimlerine Giriş / Course 1.1: Introduction to Medical Sciences... 4 Ders Kurulu 1.2: Hücre Doku ve Organ Sistemleri I / Course 1.2: Cell Tissue and Organ Systems I Ders Kurulu 1.3: Hücre Doku ve Organ Sistemleri II / Course 1.3: Cell Tissue and Organ Systems II Ders Kurulu 1.4: Klinik Bilimlere Giriş / Course 1.4: Introduction to Clinical Medicine Birinci Sınıf Zorunlu Dersler Sınav Takvimi Sömestir Sömestir Programı; Versiyon ; Sayfa 2/69

3 Öğretim Yılı Akademik Takvimi / Academic Calendar Tarih/Date Türkçe English Sınıfın Başlangıcı 6 th Class Start ve 5. Sınıfların Başlangıcı 4 th and 5 th Class Start Güz Yarıyılı Ders Alma Autumn Semester Registration for Lessons Güz Yarıyılı Katkı Payı Yatırma Autumn Semester Payment of Tuition , 2. ve 3. Sınıfların Başlangıcı (Güz Yarıyılı) Kurban Bayramı Tatil (Öğleden Sonra) 1 st, 2 nd and 3 rd Class Start (Autumn Semester) Religious Holiday (Afternoon) Kurban Bayramı Religious Holiday Cumhuriyet Bayramı Tatili (Öğleden sonra) Republic Day (Afternoon) Cumhuriyet Bayramı Tatili Republic Day Atatürk ü Anma Günü Commemoration Day of Atatürk Güz Yarıyılı Bitişi End of Autumn Semester Yılbaşı Tatili New Year Holiday Güz Yarıyılı Bitirme Sınavları Autumn Semester Final Exams , 2. ve 3. Sınıflar Güz Yarıyılı Telafi Sınavları 1 st, 2 nd and 3 rd Classes Autumn Semester Makeup Exams Bahar Yarıyılı Ders Alma Spring Semester Registration for Lessons Bahar Yarıyılı Katkı Payı Yatırma Spring Semester Payment of Tuition , 2. ve 3. Sınıfların Başlangıcı (Bahar Yarıyılı) Tıp Bayramı Doctor s Day Emek ve Dayanışma Günü Workers Day 1 st, 2 nd and 3 rd Class Start (Spring Semester) Gençlik ve Spor Bayramı Tatili Youth and Sports Day Bahar Yarıyılı Bitişi End of Spring Semester Bahar Dönemi Bitirme Sınavları Spring Semester Final Exams ve 5. Sınıf Staj Bitimi End of Clerkships at 4 th and 5 th , 2. ve 3. Sınıflar Bahar Yarıyılı Telafi Sınavları ve 5. Sınıflar Bahar Yarıyılı Telafi Sınavları Classes 1 st, 2 nd and 3 rd Classes Spring Semester Makeup Exams 4 th and 5 th Classes Spring Semester Makeup Exams Sınıf Bitimi End of 6 th Class İstanbul Üniversitesi Önlisans-Lisans Akademik Takvimi için Link: Programı; Versiyon ; Sayfa 3/69

4 Birinci Sınıf / 1st Year Ders Kurulu 1.1: Tıp Bilimlerine Giriş / Course 1.1: Introduction to Medical Sciences Başkan (Chair)*: Doç. Dr. M. Selman Demirci, Anatomi (Anatomy) Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*: Prof. Dr. Remisa Gelişgen, Biyokimya (Biochemistry) Doç. Dr. Semra Özdemir, Biyofizik (Biophysics) Üyeler (Members)*: Prof. Dr. Ayten Altıntaş, Deontoloji ve Tıp Tarihi (Deontology and History of Medicine) Doç. Dr. Suphi Vehid, Biyoistatistik (Biostatistics) * Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir. Dersin Kodu (Türkçe Tıp) / Code of Course (Turkish Program): Dersin Kodu (İngilizce Tıp) / Code of Course (English Program): CTFT1001 CTFI1001 Dersin Kredisi / Credit of Course: 10 Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course: 10 Kurul Başlangıcı / Start of Course: Kurul Bitişi / End of Course: Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination: :30 Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination: :30 Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination: :00 Dersleri Bulunan Anabilim Dalları / Departments Included in the Course Ders (saat) / Lecture (hour) Uygulama (saat) / Practice (hour) Ağırlık (%) / Proportion (%) Anatomi / Anatomy Biyofizik / Biophysics Biyoistatistik / Biostatistics Biyokimya / Biochemistry Deontoloji ve Tıp Tarihi / Deontology and History of Medicine Tıpta Bilgisayar / Computer in Medicine Toplam / Total Programı; Versiyon ; Sayfa 4/69

5 1.1: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program No Tarih / Date Anatomi / Anatomy Biyofizik / Biophysics Biyokimya / Biochemistry Biyoistatistik/ Biostatistics , , , Tıpta Bilgisayar / Computer in Medicine , Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30. Öğrencilerin Gruplara Dağılımı Grup Başlangıç No - Bitiş No Program 1a İngilizce Tıp 1b İngilizce Tıp 2a Türkçe Tıp 2b Türkçe Tıp 3a Türkçe Tıp 3b Türkçe Tıp 4a Türkçe Tıp 4b Türkçe Tıp Türkçe Tıp Öğrencilerinin Amfilere Dağılımı Amfi Başlangıç No - Bitiş No Tarık Minkari Reşat Garan Programı; Versiyon ; Sayfa 5/69

6 Ders Kurulunun Amaçları ve Öğrenim Hedefleri Course aims and learning outcomes Türkçe English Ders kurulunun içeriği / course content Ders kurulunun amaçları / course aims Multidisipliner Tıp Bilimlerine Giriş Ders Kurulu, Anatomi,Biyofizik,Biyoistatistik,Biyokimya,Deontoloji ve Tıp Tarihi,Tıpta Bilgisayar derslerini kapsamaktadır. Anatomi dersleriyle; Tıp fakültesine yeni başlamış öğrencilere anatominin ne olduğunu tanıtmak, bu dönem öğrencilerine Organların tüm sistemlerdeki yerleri, isimleri, anatomik özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgileri öğretmek. Böylece Anatominin tıp eğitimindeki önemli yerini fark etmelerini sağlamaktır. Multidisciplinary course Introduction to Medical Sciences contains,anatomy,biophysics,biostatistic s,biochemistry,deontology and History of Medicine,Computer in Medicine lessons. Through anatomy lessons, to the newly started students to medical school, to introduce 'what is anatomy?' and basic terminology, to teach the basic knowledge and classification about the places, names, anatomic features of organs in all systems to the students of this semester. Thus, to enable them to realize the importance of anatomy in medical education. Biyofizik Dersi ile; Lazerin çalışma ilkesi, ultrasesin oluşumu ve özellikleri ile bu özelliklerin tıpta kullanım ve araştırma alanlarının açıklanabilmesi, sibernetik kavramının anlaşılabilmesi ve araştırma alanlarının belirlenerek klinik kullanımının önemini belirtme. Radyonüklidlerin tıpta invitro- invivo koşullarda kullanımlarına ait temel biyofiziksel özelliklerin, radyasyondan korunma belirtme. kurallarının ve radyasyonla tedavi planlanmasında gerekli dozun ayarlanabilmesinin önemini, Tıbbi görüntüleme yöntemlerinden endoskopi, röntgen, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR), SPECT ve PET tekniklerinin biyofiziksel prensiplerinin, çalışma alanlarının öğretilmesi amaçlanmıştır. With Biophysics lessons, it s aimed that principle function of laser; formation and properties of ultrasound with the use of these features in medicine and explanation of the research areas; understanding of the cybernetic concept and specifying the importance of the clinical use through determining the research areas; determining the basic biophysical properties of protection from radiation use of radionuclides in medicine in vitro-in vivo conditions; the importance of optimization of necessary radiation dose in the treatment planning; education of study areas and biophysical principles of medical imaging methods as endoscopy, x-ray, computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), SPECT and PET techniques.. Programı; Versiyon ; Sayfa 6/69

7 Türkçe English Biyokimya dersi ile; Organizmada yer alan biyomoleküllerin elementel yapıları, kimyasal bağları, fonksiyonel grupları ve kimyasal reaksiyonları hakkında temel bilgi ve kavramları öğrenciye kazandırmayı takiben hücre ve dokuların temel molekülleri olan nükleik asit, karbonhidrat, lipid, amino asit ve protein moleküllerinin sınıflandırılmaları, yapısal özellikleri, fonksiyonları ve biyomedikal önemlerinin öğretilmesini, hemoglobin ve miyoglobin in moleküler yapı ve fonksiyon ilişkileri, plazma lipoproteinleri, serum proteinleri, immunoglobulinler, akut faz reaktanları konularında temel bilgilerin verilmesini, klinik tanıda önemi olan plazma proteinlerini ve hastalıkların tanı ve takibindeki önemlerinin kavranmasını; bu temel biyokimya bilgilerinin öncelikle hücre, doku ve organ sistemleri ders kurullarında verilecek olan biyokimya dersleri ve daha sonra alınacak klinik dersler için temel oluşturmasını amaçlar. Biyoistatistik dersinin bu kurulda anlatılmasının amacı; Bilimsel araştırma süreçlerine ilişkin değişken, örnekleme, deney tasarımı, olasılıklı yargılamanın yorumlanması gibi kavram ve konuların doğru olarak düşünülmesi, mekanik olarak uygulanması ve benzer konuları çözümleme açısından uyum gösterme yatkınlığının sağlanmasıdır. Through the biochemistry lectures; after providing the students gain the basic knowledge and concepts about the elemental structures, chemical bonds, functional groups and chemical reactions of biomolecules in human organism, teaching the classification, structural properties and biomedical importance of nucleic acids, carbohydrate, lipid, amino acid and protein molecules which are the basic molecules of cells and tissues, stating the basic knowledge about the relevance of the molecular structures and functions of hemoglobin and myoglobin, plasma lipoproteins, serum proteins, immunoglobulins and acute phase reactants, getting to comprehend the importance of plasma proteins which are clinically important and their significance in the diagnosis and following up of the diseases, providing this basic biochemistry knowledge a basis, primarily for the biochemistry lectures which will be taught in the cell, tissue and organ system lecture course and for the clinical lectures which will be taught afterwards is intended. The purpose of Biostatistics course in this committee is : Ensuring appropriate reasoning about the concepts and issues related to the processes of scientific research such as variables,, sampling, experimental design, probabilistic interpretation, capability for their applications and the tendency of adaptation to solve similar issues. Programı; Versiyon ; Sayfa 7/69

8 Türkçe English Tıp Tarihi derslerinin amacı tıp eğitimine The purpose of the History of Medicine yeni başlayan öğrencilere bugünkü tıbbı courses is to provide information about tanıtmak için tıbbın gelişimi hakkında development of medicine in order to bilgi vermektir. İlk insandan, Antik çağa, introduce the current medicine to new oradan Ortaçağa kadar hekimin kimliği, students. It is provided information about hastalığın teşhisi için yapılanlar ve tedavi identity of physician, things made for şekli hakkında bilgi verilir. Batıda diagnosis of disease and treatment Aydınlanma çağının başlaması, method from the primitive man to the matematik, fizik ve kimyanın tıbbı Ancient Age and from there to the Middle etkileyişi anlatılır. Bugünkü tıbbı Age. It is explained the beginning of the şekillendiren düşünce sistemi, deneysel Enlightenment in the West and how tıbbın başlangıcı, mikrobiyoloji mathematics, physics and chemistry dünyasının keşfinin nasıl olduğu have affected the medicine. It is tried to kavratılmaya çalışılır. Böylece Tıp Tarihi be comprehended the system of thought dersleri, Modern Tıbbın üzerine oturduğu that have given shape to the current bilimi ve onun tıbbı etkileyişi hakkındaki medicine, the beginning of the bilgilerle bugünkü tıp eğitiminin daha iyi experimental medicine and how the kavranmasını amaçlar. discovery of the world of microbiology was made. In this way the History of Medicine courses intend to be comprehended better education of the current medicine with information about the science from which the Modern Medicine has arisen and its affection to the medicine. Ders kurulunun öğrenme çıktıları (hedefleri) / learning outcomes Anatomi dersini bu kurda tamamlayan öğrenci; Anatominin tanımı, terminolojisi, hareket sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemini, sindirim sistemi, idrar ve üreme sistemi, endokrin sistem, sinir sistemi organlarını ve duyu organlarını sayabilir, Latince isimlerini bilir.bu sistemlerdeki organların yerlerini, sınırlarını, temel anatomik özelliklerini açıklayabilir.bu sistemlerdeki organları kadavra ve makette gösterebilir ve tanıyabilir. A student who completes anatomy lesson in that course; can count out, description of anatomy, basic terminology, motion system, circulation system, respiratory system, digestive system, urinery and reproductive system, endocrin system, nervous system and sensory organs by their Latin names; explain the organs places, boundaries and basic anatomic features in these systems. He/she can recognise and show the organs of these systems on cadaver and scaled model. He/she knows the basic working mechanisms of body systems and their relations with each other. Programı; Versiyon ; Sayfa 8/69

9 Türkçe English Biyofizik dersini tamamlayanlar; Lazer ve ultrasesin medikal tedavi ve cerrahide kullanım amaçlarını, oluşabilecek tehlikeleri ve uygun lazer seçimini bilebilir. Sibernetik ilkelerini değişik medikal alanlara uygulayarak organizma ile benzeşen simülasyonlar yapabilir. Radyasyon deteksiyonunda saptanan sayımların izafi hatalarını değerlendirebilir. Radyasyonun çeşitli doku kesitlerinde absorpsiyonunu ölçebilir ve yarı değer kalınlığını tayin edebilir. Canlı organizmaların içyapılarının görüntülenmesinde kullanılacak en doğru yöntemi belirleyebilir ve yöntemin biyofiziksel özelliklerini açıklayabilir. Biyokimya derslerini bu kurulda tamamlayanlar; Organizmada hücre ve dokuların temel biyomolekülleri olan nükleik asitler, karbonhidrat, lipidler, amino asitler ve proteinlerin yapısal özellikleri, fonksiyonları ve biyomedikal önemlerini, hemoglobin ve miyoglobin in moleküler yapı ve fonksiyon ilişkilerini, plazma lipoproteinleri, serum proteinleri, immunoglobulinler, akut faz reaktanları ve klinik tanıda önemi olan plazma proteinlerini tanımlayabilmeli ve önemini tartışabilmeli. Bu konularda öğrenilen temel bilgileri, hücre, doku ve organ sistemleri ders kurullarında verilecek olan biyokimya derslerindeki bilgilerle bütünleştirebilmeli ve insan metabolizmasında fizyolojik ve patolojik koşullarda biyomoleküller ile ilişkili meydana gelen değişiklikleri biyokimyasal bakış açısı ile yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli. Students, who attend the biophysics lessons, can know the intended use of laser and ultrasound in medical treatment and surgery, potential hazards and the selection of the appropriate laser; can do similar simulations with organism, applying the cybernetic principles in various medical fields; can evaluate the relative errors of detected counts on radiation detection; can measure absorption of radiation and can calculate the half-value thickness in variety tissue sections; can identify the most accurate method for imaging the internal structures of living organisms and can explain the biophysical properties of the method. Students completing this biochemistry lectures in this course should be defining and arguing the structural properties, functions and biomedical importance of nucleic acids, carbohydrates, lipids, amino acids and proteins which are the basic biomolecules of the cells and tissues in human organism, should be defining and arguing the importance of the relevance of the molecular structures and functions of hemoglobin and myoglobin, plasma lipoproteins, serum proteins, immunoglobulins and acute phase reactants and plasma proteins which are important in clinical diagnosis. Students should be integrating the basic knowledge learned via these subjects with the knowledge which will be taught in the cell, tissue and organ systems lectures and should be interpreting and evaluating the resultant changes related to the biomolecules in physiological and pathological conditions in human metabolism from a biochemical point of view. Programı; Versiyon ; Sayfa 9/69

10 Türkçe English Biyoistatistik dersini tamamlayanlar; Tıp Students who completed the biostatistics alanında da çok rastlanan bir özellik olan course: Can explain the uncertainty, a belirsizliğin açıklanması ve bu yönde feature common in the field of medicine, çözümlemeler sağlamak üzere knows the use of methods to ensure the yöntemlerin değerlendirilmesini bilir. analysis and evaluation of such issues. Nedensellik kavramı tipleri ve öğelerinin Can examine the types and elements of irdelenmesi, Biyoistatistiğe ilişkin temel the concept of causality, can evaluate kavramların olasılık, olasılık dağılımları, basic concepts of biostatistics in the olasılık tabanlı yargılama ölçütleri framework of probability, probability çerçevesinde değerlendirilmesini distributions, and probabilistic judgement yapabilir. Bu bilgilere dayalı olarak criteria, acquires the ability of making bilimsel çözümleme yapma yolları ve bu scientific analysis based on these alandaki öğelerin yapısının tanınması informations and to recognize the becerisini kazanır. structure of the elements in this area. Tıp Tarihi derslerinin sonunda; Tıp Tarihi derslerinde anlatılan tarihi süreçlerde tıbbın nasıl anlaşıldığı, tedavideki rasyonel ilaçlar hakkında tanımlamaları öğrenir. Böylelikle bugünkü tıp bilgisini alacak olan öğrencilerde farkındalık meydana getirir. Tıp tarihi derslerinin hedefi; Bugünkü tıbbı anlamak, kavramak ve özellikle gelecekteki tıbba adapte olunmasını sağlamaktır. Bu derslerin sonunda tıp fakültesi öğrencileri tıbbın geçirdiği düşünce sistemini kavraması esas alınır. Öğrencilerin tıp eğitimleri sırasında öğrenecekleri teşhis ve tedavinin nasıl bir gelişme ile bugünlere geldiğini fark etmesini hedefler ve gelecekte şekillenen yeniliklere açık olmalarını sağlar. At the end of the History of Medicine courses; students learn how the medicine was understood in historical processes commentated in the History of Medicine courses and definitions about rational drugs in treatment. Thus it will be raised awareness in students who study the current medicine knowledge. The target of the History of Medicine courses is to understand, comprehend the current medicine and in particular to ensure that the future medicine is adapted. At the end of these courses, the Faculty of Medicine students are provided to comprehend the system of thought which the medicine has experienced. These courses intend to allow them distinguish that diagnosis and treatment to be learnt by students during their training of medicine have arrived at the present days with which development and to allow them be open for innovations which will rise to the surface in the future. Dersin işleniş yöntemi (kullanılan eğitim yöntemleri)/ teaching methods and strategies Amfi dersi ve laboratuvar uygulamaları. Lectures and laboratory practices. Programı; Versiyon ; Sayfa 10/69

11 Ders programı / Curriculum 14 Eylül 2015 Pazartesi Oryantasyon programı 15 Eylül 2015 Salı Oryantasyon programı 16 Eylül 2015 Çarşamba Oryantasyon programı 17 Eylül 2015 Perşembe (Gün: 1) 12:30-13:20 Ders kurulu amaç ve hedefleri (Ders kurulu başkanlığı) 13:30-14:20 Anatomiye giriş; Genel Bilgiler (Doç. Dr. Selman Demirci; Anatomi) 14:30-15:20 Lokomotor Sistem (1/3) (Doç. Dr. Selman Demirci; Anatomi) 15:30-16:20 Biyoistatistiğe Giriş, Amaç, Tarihçe (Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Türkçe Program (TM) Türkçe Program (RG) English Program (MT) Ders kurulu amaç ve hedefleri (Ders kurulu başkanlığı) Biyoistatistiğe Giriş, Amaç, Tarihçe (Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Nedensellik Kavramı, çeşitleri, medikal alandan örnekler (Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Anatomiye giriş; Genel Bilgiler (Doç. Dr. Selman Demirci; Anatomi) Orientation Program Orientation Program Orientation Program 21 Eylül 2015 Pazartesi (Gün: 2) 12:30-13:20 Nedensellik Kavramı, çeşitleri, medikal alandan örnekler (Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Lokomotor Sistem (1/3) (Doç. Dr. Selman Demirci; Anatomi) 13:30-14:20 Biyomoleküller: Genel yapısal özellikler (Prof. Dr. Ufuk Çakatay; 14:30-15:20 Lokomotor Sistem (2/3) (Prof. Dr. Ali İhsan Soyluoğlu; Anatomi) 15:30-16:20 Tıp Tarihine Giriş ve Tarih Öncesi Dönem Tıbbı (Prof. Dr. Gülten Dinç; Tıp Tarihi ve Etik) Lokomotor Sistem (2/3) (Prof. Dr. Ali İhsan Soyluoğlu; Anatomi) Tıp Tarihine Giriş ve Tarih Öncesi Dönem Tıbbı (Prof. Dr. Gülten Dinç; Tıp Tarihi ve Etik) Biyomoleküller: Genel yapısal özellikler (Prof. Dr. Hakan Ekmekçi; Course aims and learning outcomes (Course chair / vice chair) The Medical Practitioner in History (Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp Tarihi ve Etik) Philosophical Bases of Medicine (Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp Tarihi ve Etik) Introduction to Anatomy (Prof. Dr. Tania Marur; Anatomi) Locomotor System (1/3) (Prof. Dr. Tania Marur; Anatomi) Locomotor System (2/3) (Prof. Dr. Tania Marur; Anatomi) Introduction To Bioistatistics, Aims, Brief History, Basic Concepts (Prof. Dr. Abdülbari Bener; Biyoistatistik) 22 Eylül 2015 Salı (Gün: 3) 12:30-13:20 Biyomoleküllerin fonksiyonel grupları (Prof. Dr. Ufuk Çakatay; Biyomoleküllerin fonksiyonel grupları (Prof. Dr. Hakan Ekmekçi; Bioistatistics, Measuring Coding, Collection and Presentation Of Data (Prof. Dr. Abdülbari Bener; 13:30-14:20 Antik Dönem Uygarlıklarında Hekim Kimliği, Tanı ve Tedavi (Prof. Dr. Gülten Dinç; Tıp Tarihi ve Etik) Lokomotor Sistem (3/3) (Prof. Dr. Ali İhsan Soyluoğlu; Anatomi) Biyoistatistik) Locomotor System (3/3) (Prof. Dr. Tania Marur; Anatomi) Programı; Versiyon ; Sayfa 11/69

12 14:30-15:20 Lokomotor Sistem (3/3) (Prof. Dr. Ali İhsan Soyluoğlu; Anatomi) 15:30-16:20 Biyoistatistikte temel tanımlar ve değişken kavramı (Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Türkçe Program (TM) Türkçe Program (RG) English Program (MT) Biyoistatistikte temel tanımlar ve değişken kavramı (Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Antik Dönem Uygarlıklarında Hekim Kimliği, Tanı ve Tedavi (Prof. Dr. Gülten Dinç; Tıp Tarihi ve Etik) 28 Eylül 2015 Pazartesi (Gün: 4) 12:30-13:20 Tıpta araştırma yöntembilimi ve temel araştırma tasarımlan (Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Biyokimyasal reaksiyonlar (Prof. Dr. Hakan Ekmekçi; 13:30-14:20 Biyokimyasal reaksiyonlar (Prof. Dr. Ufuk Çakatay; 14:30-15:20 Dolaşım Sistemi (1/2) (Prof. Dr. Yusuf Zeki Yıldız; Anatomi) Dolaşım Sistemi (1/2) (Prof. Dr. Yusuf Zeki Yıldız; Anatomi) Tıpta araştırma yöntembilimi ve temel araştırma tasarımlan (Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) The Research Methodology in Medicine. Causality, Research Designs (Prof. Dr. Abdülbari Bener; Biyoistatistik) Vascular System (1/2) (Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem; Anatomi) Descriptives Of The Quantitative Data Series (Prof. Dr. Abdülbari Bener; Biyoistatistik) Biomolecules: General structural properties (Prof. Dr. Orkide Donma; 15:30-16:20 Functional groups in biomolecules (Prof. Dr. Orkide Donma; 29 Eylül 2015 Salı (Gün: 5) 12:30-13:20 Hipokratik Tıbbın Gelişimi (Yunan ve Roma Dönemleri) (Prof. Dr. Gülten Dinç; Tıp Tarihi ve Etik) Olasılık kavramları, olasılık tabanlı karar verme (Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Vascular System (2/2) (Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem; Anatomi) 13:30-14:20 Olasılık kavramları, olasılık tabanlı karar verme (Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) 14:30-15:20 Nükleotitler ve nükleik asitler: yapı ve fonksiyonları (1/2) (Prof. Dr. Ufuk Çakatay; Nükleotitler ve nükleik asitler: yapı ve fonksiyonları (1/2) (Prof. Dr. Hakan Ekmekçi; Nicel değişkenler için biyoistatistiksel ölçütler (Dr. Özden Öz Calay; Biyoistatistik) Biochemical reactions (Prof. Dr. Orkide Donma; Carbohydrates : Structure and classification (Prof. Dr. Orkide Donma; 15:30-16:20 Dolaşım Sistemi (2/2) (Prof. Dr. Yusuf Zeki Yıldız; Anatomi) Hipokratik Tıbbın Gelişimi (Yunan ve Roma Dönemleri) (Prof. Dr. Gülten Dinç; Tıp Tarihi ve Etik) 30 Eylül 2015 Çarşamba (Gün: 6) Probability, Basic Concepts, Introduction To Theoretical Probability Distributions (Binomial, Poisson) (Prof. Dr. Abdülbari Bener; Biyoistatistik) Programı; Versiyon ; Sayfa 12/69

13 12:30-13:20 Nicel değişkenler için biyoistatistiksel ölçütler (Dr. Özden Öz Calay; Biyoistatistik) 13:30-14:20 Nükleotitler ve nükleik asitler: yapı ve fonksiyonları (2/2) (Prof. Dr. Ufuk Çakatay; 14:30-15:20 Solunum Sistemi (Prof. Dr. Şükrü Turan Peştemalcı; Anatomi) 15:30-16:20 Ortaçağ Doğu Dünyasında Tıbbın Gelişimi (İslami Dönem Tıbbı) (Doç. Dr. İnci Hot; Tıp Tarihi ve Etik) Türkçe Program (TM) Türkçe Program (RG) English Program (MT) Nükleotitler ve nükleik asitler: yapı ve fonksiyonları (2/2) (Prof. Dr. Hakan Ekmekçi; Dolaşım Sistemi (2/2) (Prof. Dr. Yusuf Zeki Yıldız; Anatomi) Ortaçağ Doğu Dünyasında Tıbbın Gelişimi (İslami Dönem Tıbbı) (Doç. Dr. İnci Hot; Tıp Tarihi ve Etik) Olasılık Dağılımlan-1 (süreksiz/kesikli dağılımlar) (Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) 01 Ekim 2015 Perşembe (Gün: 7) 12:30-13:20 Olasılık Dağılımlan-1 (süreksiz/kesikli dağılımlar) (Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Solunum Sistemi (Prof. Dr. Şükrü Turan Peştemalcı; Anatomi) 13:30-14:20 Karbonhidratlar: Yapı ve sınıflandırma (Prof. Dr. Ezel Uslu; Sinir Sistemi (1/2) (Doç. Dr. Mehmet Üzel; Anatomi) Anatomy of the Human Body as Described and Illustrated in Historical Sources (Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp Tarihi ve Etik) Continuous Probability Distributions (Normal Distribution) (Prof. Dr. Abdülbari Bener; Biyoistatistik) Tests Of Significance I (Parametric Hypothesis Tests) (Prof. Dr. Abdülbari Bener; Biyoistatistik) Respiratory System (Prof. Dr. Tania Marur; Anatomi) Nervous System (1/2) (Prof. Dr. Kaya Özkuş; Anatomi) Nervous System (2/2) (Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem; Anatomi) 14:30-15:20 Monosakkaridler, glikozidler, oligosakkaridler (Prof. Dr. Ezel Uslu; 15:30-16:20 Olasılık Dağılımları -2 (Normal dağılım) (Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) 05 Ekim 2015 Pazartesi (Gün: 8) Olasılık Dağılımları -2 (Normal dağılım) (Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Karbonhidratlar: Yapı ve sınıflandırma (Prof. Dr. Gülnur Andican; 12:30-13:20 Ortaçağ Batı Dünyasında Tıbbın Gelişimi (Doç. Dr. İnci Hot; Tıp Tarihi ve Etik) 13:30-14:20 Sinir Sistemi (1/2) (Doç. Dr. Mehmet Üzel; Anatomi) 14:30-15:20 Sinir Sistemi (2/2) (Doç. Dr. Mehmet Üzel; Anatomi) Monosakkaridler, glikozidler, oligosakkaridler (Prof. Dr. Gülnur Andican; Ortaçağ Batı Dünyasında Tıbbın Gelişimi (Doç. Dr. İnci Hot; Tıp Tarihi ve Etik) Varsayım Yargılamalarına Giriş (Dr. Özden Öz Calay; Biyoistatistik) Functions of Organs As Viewed in History (Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp Tarihi ve Etik) Monosaccharides, glycosides, oligosaccharides (Prof. Dr. Orkide Donma; Tests Of Significance II (Parametric Hypothesis Tests) (Prof. Dr. Abdülbari Bener; Biyoistatistik) Tests Of Significance III (Nonparametric Methods) (Prof. Dr. Abdülbari Bener; Biyoistatistik) Etiology of Disease and Methods Used in Diagnosis Before the Scientific Era (Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp Tarihi ve Etik) 15:30-16:20 Polysaccharides and glycoproteins (Prof. Dr. Orkide Donma; 06 Ekim 2015 Salı (Gün: 9) Programı; Versiyon ; Sayfa 13/69

14 12:30-13:20 Varsayım Yargılamalarına Giriş (Dr. Özden Öz Calay; Biyoistatistik) Türkçe Program (TM) Türkçe Program (RG) English Program (MT) Polisakkaridler ve glikoproteinler (Prof. Dr. Gülnur Andican; Proteoglycans, mucopolysaccharides (Prof. Dr. Orkide Donma; 13:30-14:20 Polisakkaridler ve glikoproteinler (Prof. Dr. Ezel Uslu; Sinir Sistemi (2/2) (Doç. Dr. Mehmet Üzel; Anatomi) Nucleic acids and nucleotides: Structure and functions (1/2) (Prof. Dr. Yıldız Dinçer; 14:30-15:20 Gastrointestinal Sistem (1/2) (Prof. Dr. Mehmet Yakup Tuna; Anatomi) 15:30-16:20 Sürekli Değişkenler İçin Varsayım Yargılama Yöntemleri (Dr. Özden Öz Calay; Biyoistatistik) Sürekli Değişkenler İçin Varsayım Yargılama Yöntemleri (Dr. Özden Öz Calay; Biyoistatistik) Sibernetik ve Medikal Uygulamalar (Prof. Dr. Mehmet Ali Körpınar; 07 Ekim 2015 Çarşamba (Gün: 10) 12:30-13:20 Sibernetik ve Medikal Uygulamalar (Prof. Dr. Mehmet Ali Körpınar; Proteoglikanlar, mukopolisakkaridler (Prof. Dr. Gülnur Andican; 13:30-14:20 Proteoglikanlar, mukopolisakkaridler (Prof. Dr. Ezel Uslu; 14:30-15:20 Gastrointestinal Sistem (2/2) (Prof. Dr. Mehmet Yakup Tuna; Anatomi) 15:30-16:20 Gastrointestinal Sistem (1/2) (Prof. Dr. Mehmet Yakup Tuna; Anatomi) Süreksiz Değişkenler için Varsayım Yargılama Yöntemleri (Dr. Özden Öz Calay; Biyoistatistik) 08 Ekim 2015 Perşembe (Gün: 11) 12:30-13:20 Süreksiz Değişkenler için Varsayım Yargılama Yöntemleri (Dr. Özden Öz Calay; Biyoistatistik) Lazer ve Medikal Uygulamaları (Prof. Dr. Mehmet Ali Körpınar; 13:30-14:20 Lazer ve Medikal Uygulamaları (Prof. Dr. Mehmet Ali Körpınar; 14:30-15:20 Lipidler: Fonksiyonları. Yağ asitleri: İsimlendirme ve sınıflandırma (Prof. Dr. Emel Ulakoğlu Zengin; 15:30-16:20 Ürogenital Sistem (1/2) (Prof. Dr. Güler Kahraman Yıldırım; Anatomi) Lipidler:Fonksiyonları. Yağ asitleri: İsimlendirme ve sınıflandırma (Prof. Dr. Ferah Armutçu; Gastrointestinal Sistem (2/2) (Prof. Dr. Mehmet Yakup Tuna; Anatomi) Anatomide Büyük İlerlemeler Dönemi (Rönesans ve 16. YY) (Doç. Dr. İnci Hot; Tıp Tarihi ve Etik) 12 Ekim 2015 Pazartesi (Gün: 12) 12:30-13:20 Anatomide Büyük İlerlemeler Dönemi (Rönesans ve 16. YY) (Doç. Dr. İnci Hot; Tıp Tarihi ve Etik) Sürekli Değişkenler Arasında Bağıntı Yargılaması (Korelasyon) (Dr. Özden Öz Calay; Biyoistatistik) Empirical Methods of Treatment (Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp Tarihi ve Etik) Struggle Against Infectious Epidemic Diseases in History (Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp Tarihi ve Etik) Cybernetics and Medical Practices (Prof. Dr. Nucleic acids and nucleotides: Structure and functions (2/2) (Prof. Dr. Yıldız Dinçer; Gastrointestinal System (1/2) (Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem; Anatomi) Evaluation Of Qualitative Data (Chi- Square Test) (Prof. Dr. Abdülbari Bener; Biyoistatistik) Gastrointestinal System (2/2) (Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem; Anatomi) Laser and Medical Practices (Prof. Dr. Lipids: Functions. Fatty acids: Nomenclature and classification (Prof. Dr. Mine Kucur; Relation Between Variables I (Correlation) (Prof. Dr. Abdülbari Bener; Biyoistatistik) Programı; Versiyon ; Sayfa 14/69

15 13:30-14:20 Sürekli Değişkenler Arasında Bağıntı Yargılaması (Korelasyon) (Dr. Özden Öz Calay; Biyoistatistik) 14:30-15:20 Ultrases ve Medikal Uygulamaları (Prof. Dr. Mehmet Ali Körpınar; 15:30-16:20 Triaçilgliseroller, fosfolipidler, glikolipidler (Prof. Dr. Emel Ulakoğlu Zengin; 13 Ekim 2015 Salı (Gün: 13) Türkçe Program (TM) Türkçe Program (RG) English Program (MT) Ultrases ve Medikal Uygulamaları (Prof. Dr. Mehmet Ali Körpınar; Ürogenital Sistem (1/2) (Prof. Dr. Güler Kahraman Yıldırım; Anatomi) Ürogenital Sistem (2/2) (Prof. Dr. Güler Kahraman Yıldırım; Anatomi) 12:30-13:20 Ürogenital Sistem (2/2) (Prof. Dr. Güler Kahraman Yıldırım; Anatomi) 13:30-14:20 Ölçme ve Değerlendirmenin Tıbba Yansıması (17. YY) (Doç. Dr. İnci Hot; Tıp Tarihi ve Etik) Ölçme ve Değerlendirmenin Tıbba Yansıması (17. YY) (Doç. Dr. İnci Hot; Tıp Tarihi ve Etik) Triaçilgliseroller, fosfolipidler, glikolipidler (Prof. Dr. Ferah Armutçu; Relation Between Variables II (Regression) (Prof. Dr. Abdülbari Bener; Biyoistatistik) Urogenital System (1/2) (Prof. Dr. Kaya Özkuş; Anatomi) Ultrasound and Medical Practices (Prof. Dr. Urogenital System (2/2) (Prof. Dr. Kaya Özkuş; Anatomi) Triacylglylcerols, phospholipids, glycolipids (Prof. Dr. Mine Kucur; 14:30-15:20 Endokrin Sistem (Prof. Dr. Ercan Tanyeli; Anatomi) İzopren türevi lipidler: poliprenoidler, steroidler (Prof. Dr. Ferah Armutçu; Design Of Experiments, Elements Of Multivariate Analysis (Prof. Dr. Abdülbari Bener; Biyoistatistik) 15:30-16:20 Radyasyon Biyofiziği (Prof. Dr. Mehmet Ali Körpınar; Sürekli Değişkenler Arasında Bağıntı Modellemesi (Regresyon) (Dr. Özden Öz Calay; Biyoistatistik) 14 Ekim 2015 Çarşamba (Gün: 14) 12:30-13:20 Sürekli Değişkenler Arasında Bağıntı Modellemesi (Regresyon) (Dr. Özden Öz Calay; Biyoistatistik) Radyasyon Biyofiziği (Prof. Dr. Mehmet Ali Körpınar; 13:30-14:20 İzopren türevi lipidler: poliprenoidler, steroidler (Prof. Dr. Emel Ulakoğlu Zengin; 14:30-15:20 Aydınlanma Dönemi ve Tıp (18. YY) (Prof. Dr. Hatun Hanzade Doğan; Tıp Tarihi ve Etik) 15:30-16:20 15 Ekim 2015 Perşembe (Gün: 15) Endokrin Sistem (Prof. Dr. Ercan Tanyeli; Anatomi) Örnekleme ve Çok Değişkenli Yargılama Kavramlarına Giriş (Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Radiation Biophysics (Prof. Dr. Mehmet Can Akyolcu; Isoprenoids, poliprenoids, steroids (Prof. Dr. M. Koray Gümüştaş; Sampling Techniques, Sample Size (Prof. Dr. Abdülbari Bener; Biyoistatistik) Endocrine System (Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem; Anatomi) 12:30-13:20 Örnekleme ve Çok Değişkenli Yargılama Kavramlarına Giriş (Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Aydınlanma Dönemi ve Tıp (18. YY) (Prof. Dr. Hatun Hanzade Doğan; Tıp Tarihi ve Etik) Sensory Organs (Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem; Anatomi) Programı; Versiyon ; Sayfa 15/69

16 13:30-14:20 Radyasyon Biyofiziği (Prof. Dr. Mehmet Ali Körpınar; Türkçe Program (TM) Türkçe Program (RG) English Program (MT) Plazma lipoproteinleri (Prof. Dr. Ferah Armutçu; Radiation Biophysics (Prof. Dr. Mehmet Can Akyolcu; 14:30-15:20 Plazma lipoproteinleri (Prof. Dr. Emel Ulakoğlu Zengin; 15:30-16:20 Duyu Organları (Prof. Dr. Mehmet Yıldırım; Anatomi) Duyu Organları (Prof. Dr. Mehmet Yıldırım; Anatomi) Radyasyon Biyofiziği (Prof. Dr. Mehmet Ali Körpınar; 19 Ekim 2015 Pazartesi (Gün: 16) 12:30-13:20 Mikrobiyoloji, Deneysel Tıp ve Büyük İlerlemeler Dönemi (19. YY) (Prof. Dr. Hatun Hanzade Doğan; Tıp Tarihi ve Etik) Amino asitler : Yapısal özellikler. Protein yapısına girmeyen amino asitler (Prof. Dr. Seval Aydın; 13:30-14:20 Amino asitler : Yapısal özellikler. Protein yapısına girmeyen amino asitler (Prof. Dr. Ezel Uslu; 14:30-15:20 Elektromanyetik Alanların Organizmadaki Etkileri ve Korunma Prensipleri (Prof. Dr. Handan Tuncel; 15:30-16:20 Peptid ve proteinlerin Yapı ve Özellikleri (Prof. Dr. Ezel Uslu; Elektromanyetik Alanların Organizmadaki Etkileri ve Korunma Prensipleri (Prof. Dr. Handan Tuncel; Mikrobiyoloji, Deneysel Tıp ve Büyük İlerlemeler Dönemi (19. YY) (Prof. Dr. Hatun Hanzade Doğan; Tıp Tarihi ve Etik) Görüntüleme Yöntemleri (Prof. Dr. Alev Meltem Ercan; 20 Ekim 2015 Salı (Gün: 17) 12:30-13:20 Görüntüleme Yöntemleri (Prof. Dr. Alev Meltem Ercan; 13:30-14:20 Tıpta Teknolojik Gelişmeler Dönemi (20. YY) (Prof. Dr. Hatun Hanzade Doğan; Tıp Tarihi ve Etik) 14:30-15:20 Orta Asya Uygarlıklarından Selçuklu ya Türk Dünyasında Tıbbın Gelişimi (Prof. Dr. Hatun Hanzade Doğan; Tıp Tarihi ve Etik) 15:30-16:20 Görüntüleme Yöntemleri: Endoskopi, Röntgen (Prof. Dr. Alev Meltem Ercan; Tıpta Teknolojik Gelişmeler Dönemi (20. YY) (Prof. Dr. Hatun Hanzade Doğan; Tıp Tarihi ve Etik) Peptid ve proteinlerin Yapı ve Özellikleri (Prof. Dr. Seval Aydın; Görüntüleme Yöntemleri: Endoskopi, Röntgen (Prof. Dr. Alev Meltem Ercan; Hemoglobin ve miyoglobin : Yapı-fonksiyon ilişkisi (Prof. Dr. Seval Aydın; 21 Ekim 2015 Çarşamba (Gün: 18) Plasma lipoproteins (Prof. Dr. M. Koray Gümüştaş; Effects of Electromagnetic Fields on Organisms and Protection Principles (Prof. Dr. Handan Tuncel; Development of Surgical Instruments and Operations (Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp Tarihi ve Etik) Introduction of Measurement and Medical Instruments (Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp Tarihi ve Etik) Amino acids : Structural properties (Prof. Dr. Ufuk Çakatay; Medical Experimentation and Evolution of Medicine Evidence (Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp Tarihi ve Etik) Peptides and proteins : Structural properties (Prof. Dr. Ufuk Çakatay; Imaging Techniques (Prof. Dr. Hemoglobin and myoglobin: Structure and function (Prof. Dr. Ufuk Çakatay; Institutionalization in the Field of Medicine (Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp Tarihi ve Etik) Programı; Versiyon ; Sayfa 16/69

17 12:30-13:20 Hemoglobin ve miyoglobin: Yapıfonksiyon ilişkisi (Prof. Dr. Ezel Uslu; 13:30-14:20 Serum proteinleri, immunoglobulinler, akut faz reaktanları (Prof. Dr. Dildar Konukoğlu; 14:30-15:20 Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans (MR) (Prof. Dr. Alev Meltem Ercan; 15:30-16:20 Osmanlı Dönemi Tıbbı (Prof. Dr. Gülten Dinç; Tıp Tarihi ve Etik) Türkçe Program (TM) Türkçe Program (RG) English Program (MT) Orta Asya Uygarlıklarından Selçuklu ya Türk Dünyasında Tıbbın Gelişimi (Prof. Dr. Hatun Hanzade Doğan; Tıp Tarihi ve Etik) Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans (MR) (Prof. Dr. Alev Meltem Ercan; Osmanlı Dönemi Tıbbı (Prof. Dr. Gülten Dinç; Tıp Tarihi ve Etik) Serum proteinleri, immunoglobulinler, akut faz reaktanları (Prof. Dr. Seval Aydın; 22 Ekim 2015 Perşembe (Gün: 19) 12:30-13:20 Klinik tanıda plazma proteinleri (Prof. Dr. Dildar Konukoğlu; Temel Nükleer Tıp (Prof. Dr. Kerim Sönmezoğlu; Nükleer Tıp) 13:30-14:20 Temel Nükleer Tıp (Prof. Dr. Kerim Sönmezoğlu; Nükleer Tıp) 14:30-15:20 SPECT, PET (Prof. Dr. Alev Meltem Ercan; 15:30-16:20 Savaşlar ve Cumhuriyet Dönemi tıbbı (Prof. Dr. Gülten Dinç; Tıp Tarihi ve Etik) SPECT, PET (Prof. Dr. Alev Meltem Ercan; Savaşlar ve Cumhuriyet Dönemi tıbbı (Prof. Dr. Gülten Dinç; Tıp Tarihi ve Etik) Klinik tanıda plazma proteinleri (Prof. Dr. Seval Aydın; Imaging Techniques: Endoscopy, Rontgen (Prof. Dr. Mehmet Can Akyolcu; Historical Bases of Alternative Medicine (Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp Tarihi ve Etik) Serum proteins, immunoglobulins, acute phase reactants (Prof. Dr. Ufuk Çakatay; Computerized Tomography (CT), Magnetic Resonance (MR) (Prof. Dr. Mehmet Can Akyolcu; Change of Ethical Values in Medical Practice Through History (Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp Tarihi ve Etik) Plasma proteins in clinical diagnosis (Prof. Dr. İbrahim Murat Bolayırlı; Nucleer Medicine Basics (Prof. Dr. Kerim Sönmezoğlu; Nükleer Tıp) SPECT, PET (Prof. Dr. 26 Ekim 2015 Pazartesi (Gün: 20) 09:30 Ara Sınav Ara Sınav Intermediate Examination Programı; Versiyon ; Sayfa 17/69

18 Ders Kurulu 1.2: Hücre Doku ve Organ Sistemleri I / Course 1.2: Cell Tissue and Organ Systems I Başkan (Chair)*: Prof. Dr. Selma Yılmazer, Tıbbi Biyoloji (Medical Biology) Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*: Prof. Dr. Ş. Selmin Toplan, Biyofizik (Biophysics) Prof. Dr. Gülnur Andican, Biyokimya (Biochemistry) * Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir. Dersin Kodu (Türkçe Tıp) / Code of Course (Turkish Program): Dersin Kodu (İngilizce Tıp) / Code of Course (English Program): CTFT1002 CTFI1002 Dersin Kredisi / Credit of Course: 13 Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course: 13 Kurul Başlangıcı / Start of Course: Kurul Bitişi / End of Course: Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination: :00 Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination: :30 Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination: :00 Dersleri Bulunan Anabilim Dalları / Departments Included in the Course Ders (saat) / Lecture (hour) Uygulama (saat) / Practice (hour) Ağırlık (%) / Proportion (%) Biyofizik / Biophysics Biyokimya / Biochemistry Tıbbi Biyoloji / Medical Biology Toplam / Total Programı; Versiyon ; Sayfa 18/69

19 1.2: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program No Tarih / Date Biyofizik / Biophysics Biyokimya / Biochemistry a a a a b b b b a a a a b b b b a a a a b b b b a a a a b b b Tıbbi Biyoloji / Medical Biology* b 1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30. * a ve b grupları olmak üzere grup içi bölünme ayrıca ilan edilecektir. Programı; Versiyon ; Sayfa 19/69

20 Ders Kurulunun Amaçları ve Öğrenim Hedefleri Course aims and learning outcomes Türkçe English Ders kurulunun içeriği / course content Hücre Doku ve Organ Sistemleri II ders kurulu için temel oluşturan; hücre moleküler biyolojisi, biyokimyası ve biyofiziği hakkında bilgilendirme.vücut sıvıları,asit-baz denge parametreleri, elementler, biyomoleküller,vitaminler, enzimler, ve metabolizmaya giriş gibi temel konularda bilgilendirme. Cell Tissue and Organ Systems I course informs molecular cell biology, biochemistry and biophysics. Also this course includes acid-base balance parameters, elements, biomolecules vitamins, enzymes, and basic metabolism subjects. Ders kurulunun amaçları / course aims Hücre Doku ve Organ Sistemleri II ders Teaching the structure and function of kurulu için temel oluşturan, hücre yapı ve cells at molecular level and fonksiyonlarının moleküler düzeyde understanding the structure and function kavranması, enzimlerin, vitaminlerin yapı of biomolecules, vitamins, enzymes and ve fonksiyonlarının ve klinik öneminin their clinical importance which will kavranması amaçlanmaktadır. Çeşitli provide basis for course 1003 (Cell, hastalıklarda ortaya çıkan hücresel ve tissue and organ systems II). Defining moleküler bozuklukların anlaşılabilmesi the importance of molecular için hücre işleyişinin moleküler mechanisms of cellular functions in order mekanizmalarının öneminin belirtilmesi. to understand the molecular basis of human diseases. Ders kurulunun öğrenme çıktıları (hedefleri) / learning outcomes Bu kursun sonunda öğrenciler: Hücrenin tanımını, prokaryotik ve ökaryotik hücre özelliklerini ve hücrenin evolüsyonunu açıklayabilmeli. Hücreyi inceleme yöntemleri hakkında fikir sahibi olmalı. (Hücre kültürü,canlı hücrelere uygulanan mikrocerrahi yöntemleri,hücresel moleküllerin izolasyonu ve analizi,mikroskopik yöntemler) Hücre membran yapısı ve fonksiyonları, transport mekanizmaları ve membran potansiyeli nörobiyofizik,iyon kanalları ve voltaj-klamp tekniği ile ilgili bilgileri edinmeli. Reseptör aracılı endositoz, pinositoz ve fagositoz mekanizmaları ve hastalıklarla ilişkisini değerlendirebilmeli. Membran reseptör sistemlerinin özelliklerini açıklayabilmeli. Hücrelerarası sinyal mekanizmalari, sinyal molekülleri ve reseptörleri ile hücre içi sinyal yolaklarını açıklayabilmeli. Hücre yüzey farklılaşmaları, hücreler arası bağlantı kompleksleri, hücreler arası haberleşme, hücre-matriks bağlantıları ve hücre adezyon moleküllerinin işlevlerini tanımlayabilmeli, hastalıklarla ilişkilendirebilmeli. Hücre organellerinin yapısal ve At the end of this course the students will be able to: Explain properties of Prokaryotic and eukaryotic cells and Evolution of cell Get information about the examination methods of cell; Cell culture, hybrid cells Practice of microsurgical procedures to the living cells, fractionation of cells and analysis of their molecules and Microscopic examination methods of cell Explain the molecular structure and function of cellular membranes,permeability specialities, Diffusion Osmosis and Active Transport,membrane potantiel, nörobiyofizik,iyon kanalları ve voltaj-klamp tekniği ile Phagocytosis, pinocytosis, receptor mediated endocytosis Provide information about the specializations of the cell surface: Microvillus, cilia and flagella, Cell adhesion molecules and Cell-cell junctions,cell to cell communication and gap junctions, Cell- Extracellular Matrix junctions,extracellular matrix and its proteases Explain the structural and molecular properties and functions of the cell organelles; Structure, function and biosynthesis of ribosome, Protein synthesis and genetic Programı; Versiyon ; Sayfa 20/69

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Academic Year Synopsis of Curricula

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Academic Year Synopsis of Curricula Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Academic Year Synopsis of Curricula İçindekiler / Table of Contents 2015-2016 Öğretim Yılı Akademik

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2014-2015 Academic Year Synopsis of Curricula

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2014-2015 Academic Year Synopsis of Curricula Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2014-2015 Academic Year Synopsis of Curricula İçindekiler / Table of Contents 2014-2015 Öğretim Yılı Akademik

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I DERS PROGRAMI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU Koordinatörler Kurulu Ünvanı Adı

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ 6GNA101 General Anatomy Genel Anatomi COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2-2-3 ECTS/AKTS: 5 Course covers the fundamental

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk.

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0905101GENEL FİZİK I (4+0=4) AKTS=3 Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL ( T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği 1. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT181 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu 2 0 2 2 2 KIG103 Genel Kimya Zorunlu 2 0 2 2 3 Bilgisayar I Zorunlu

Detaylı

GÜZ YARIYILI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM

GÜZ YARIYILI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM T U K E ÜYESİ FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer Anabilim Dalı

Detaylı

TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ

TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ Türk Biyofizik Derneği Yayın Organı Ağustos 2000 Yıl:6 Sayı:2 BİYOFİZİK DERS PROGRAMLARI Der ne ği miz eği tim ko mi te si adı na ön ce lik le tıp fa kül te le ri mi zin

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLİKLERİ COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 6GNA101 General Anatomy-I 2-2-3 ECTS/AKTS: 5 Genel Anatomi- I This

Detaylı

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl 1. Yarıyıl Kodu Ders Adı T U K AKTS SHM101 Anatomi 2 0 2 4 SHM103 Fizyoloji 2 0 2 4 SHM115 Meslek Etiği 2 0 2 2 BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk. Eğ.) 2 2 3 4 AMH103 Temel Ameliyathane Hizmetleri

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0901101 TEMEL MATEMATİK I (2+0=2) AKTS=4 Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle

Detaylı

BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0

Detaylı

*This course must be taken by Ph.D. students accepted with B.S. degree until the beginning of their 6 th semester.

*This course must be taken by Ph.D. students accepted with B.S. degree until the beginning of their 6 th semester. EK-4 İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCES BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING GRADUATE PROGRAM CURRICULUM OF THE PhD PROGRAM IN BIOENGINEERING Core Courses BENG 505 Bioengineering

Detaylı

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İş Sağlığı

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini

Detaylı

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl 1. Yarıyıl Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uz. Eğ.) 2 2 3 4 IAY105 Acil Sağlık Hizmetleri I 2 2 3 6 SHM101 Anatomi 2 0 2 4 SHM115 Meslek Etiği 2 0 2 2 SHM111 Hastalıklar

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 2. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ELK102 ALGORITMA VE PROGRAMLAMA II 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS FZK101

Detaylı

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı

Toplam Total 18 0 18 30

Toplam Total 18 0 18 30 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISEMENT 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Principles of Atatürk and History of

Detaylı

DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING GRADUATE CURRICULUM

DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING GRADUATE CURRICULUM DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING GRADUATE CURRICULUM M.S. In Food Engineering FE 500 Thesis (0-1)Non-credit FE 598 Seminar* (0-2)Non-credit FE 532 Food Engineering Principles (3-0)3 FE 536 Design of Experiments

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar.

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar. 1. YARIYIL BİY111 BİYOLOJİ Dünyada yaşama giriş, canlıların özellikleri, yaşamda suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, vitaminler, enzimler, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Öğretim Yılı Academic Year Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. Sınıf Ders Programı Curriculum

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı