Araştırma Notu 14/172

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Araştırma Notu 14/172"

Transkript

1 Araştırma Notu 14/172 5 Eylül 2014 KAYIT DIŞILIKTA BÖLGESEL UÇURUM Seyfettin Gürsel, Mine Durmaz ** Yönetici Özeti lık sorununu irdeleyen bu ikinci araştırma notumuz bölgesel eşitsizliklere odaklanmaktadır. Bölgesel kayıt dışılık oranlarında muazzam farklar söz konusudur yılında ülke genelinde yaklaşık yüzde 37 olan toplam istihdam kayıt dışılık oranı Güneydoğu bölgelerinde yüzde 70 lere kadar çıkarken, Ankara ve İstanbul da yüzde 16 civarına kadar düşmektedir. Ücretli istihdam kayıt dışılık oranı ise ülke genelinde yüzde 20 olarak gerçekleşirken, Güneydoğu da yüzde 40 ı aşmakta, Batı nın sanayileşmiş bölgelerinde ise yüzde 10 ile 16 arasında değişmektedir ten 2013 e kayıt dışılıkta ülke genelinde gözlemlenen önemli düşüş bölgeler itibariyle eşit olmamıştır. Ücretli kayıt dışılık oranı ülke genelinde yüzde 38 azalırken, Batı da bu oranlar yarıdan fazla düşmüş, buna karşılık diğer bölgelerde çok daha kısıtlı oranlarda azalmış, kimi bölgelerde ise artışlar ortaya çıkmıştır. lıkta gözlemlenen büyük bölgesel farklılıkların başlıca nedeni, kayıt dışılık düzeylerini belirleyen sektörel istihdamın dağılımı, istihdamın ortalama eğitim düzeyi, ortalama firma büyüklüğü gibi temel yapısal özelliklerin de bölgeler arasında son derece eşitsiz dağılmasıdır. Keza kayıt dışılıkta son sekiz yılda gerçekleşen iyileşmenin bölgeler düzeyinde aynı ölçüde olmaması da söz konusu yapısal özelliklerdeki değişimlerin eşitsiz olmasından kaynaklanmaktadır. lıkta bölgesel farklar çok yüksek Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıt olmadan çalışanlar (gönüllü kayıt dışılık) ya da çalıştırılanlar (zorunlu kayıt dışılık) olarak tanımladığımız kayıt dışılık, bölgesel düzeyde büyük farklılıklar sergilemektedir. Toplam istihdam düzeyinde kayıt dışılık oranları iki bölgede belirgin olarak Türkiye ortalamasından (yüzde 36,8) düşüktür. Bu bölgeler Ankara ( yüzde 14,1) ve İstanbul dur (yüzde 16,5). lığın en yüksek olduğu iki bölge ise Ağrı (yüzde 71,4) ve Van dır (yüzde 69,7). 2 6 bölgeden 20 sinde kayıt dışılık Türkiye ortalamasının üzerindedir. Genelde Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kayıt dışılık yüksektir. Ancak, Trabzon (yüzde 55,7), Zonguldak (yüzde 52,3), Kastamonu (yüzde 50,8) gibi bölgelerde yüksek kayıt dışılık oranları dikkat çekmektedir (Şekil 1). Ücretli, maaşlı veya yevmiyeli (bundan böyle ücretli) istihdamda kayıt dışılığın bölgesel dağılımı, toplam kayıt dışılığın dağılımı ile karşılaştırıldığında not edilmesi gereken farklılıklar ortaya çıkmaktadır. En düşük ücretli kayıt dışılık oranlarına sahip bölgeler Ankara (yüzde 10) ve Kocaeli dir (yüzde 12). İstanbul (yüzde 12,8) üçüncü sırada gerilemektedir. Toplam kayıt dışılıkta üst sıralarda yer alan Trabzon, Kastamonu ve Zonguldak bölgelerinin ücretli kayıt dışılıkta Türkiye ortalamasının (yüzde Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Betam, Direktör, ** Mine Durmaz, Betam, Araştırma Görevlisi, 1

2 19,9) altında yer almaları ilginçtir. Toplam kayıt dışılıkta sadece 6 bölge Türkiye ortalamasının altındayken ücretli kayıt dışılık 12 bölge ülke ortalamasının altında bulunmaktadır. (Şekil 1). Şekil 1: 2013 Toplam ve ücretlilerde bölgesel (Düzey 2) kayıt dışılık (%) 1 Kaynak: TÜİK, 2013 Hanehalkı İşgücü Anketi mikro veri seti ; Betam 1 Bölgelerin kapsadığı şehirler: İstanbul (İstanbul), Tekirdağ (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli), Balıkesir (Balıkesir, Çanakkale), İzmir (İzmir), Aydın (Denizli, Aydın, Muğla), Manisa (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak), Bursa (Bursa, Eskişehir, Bilecik), Kocaeli (Ko caeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), Ankara (Ankara), Konya (Konya, Karaman), Antalya (Antalya, Isparta, Burdur), Adana (Adana, Mersin), Hatay (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye), Kırıkkale (Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir), Kayseri (Kayseri, Sivas, Yozgat), Zonguldak (Zonguldak, Karabük, Bartın), Kastamonu (Kastamonu, Çankırı, Sinop), Samsun (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya), Trabzon (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane), Erzurum (Erzurum, Erzincan, Bayburt), Ağrı (Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan), M alatya (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), Van (Van, Muş, Bitlis, Hakkari), Gaziantep (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), Şanlıurfa (Diyarbakır, Şanlıurfa), Mardin (Siirt, Mardin, Batman, Şırnak). 2

3 Bölgeler arasında kayıt dışılık oranlarının türlerine göre büyük farklılıklar göstermesinin temel nedeni, önceki kayıt dışılık notumuzda ( bkz Betam Araştırma Notu 171) 2 irdelediğimiz yapısal özelliklerin bölgeler arasında farklı dağılmasıdır. lığın bölgeler arasında büyük ölçüde farklılaşması, sektörel istihdamın, çalışanların eğitim düzeylerinin ve ortalama firma büyüklüğünün her bölgede büyük farklılıklara sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin, Ankara bölgesinin en düşük kayıt dışılığa sahip olmasının başlıca nedeni, ücretli istihdamın ve bu istihdamında içinde kamu istihdamının göreli ağırlığa sahip olmasıdır. Ayrıca, Ankara en yüksek eğitim düzeyine sahip bölgedir ve istihdam sanayi ve hizmet ağırlıklıdır. Tüm bu etkenler kayıt dışılığı azaltan etkenlerdir (bkz Betam Araştırma Notu 171) 3. Keza en düşük kayıt dışılık oranlarına sahip bölgelerin sanayi ağırlıklı ve yüksek ölçekli firmalara sahip bölgeler olması tesadüf değildir (Şekil 2 ve Şekil 4). Öte yandan, kayıt dışılığın çok yüksek olduğu tarım istihdamının bölgesel ağırlığı arttıkça doğal olarak ilgili bölgede kayıt dışılık oranı da yüksek olacaktır. İstihdamın yapısal özelliklerinin bölgesel kayıt dışılık üzerindeki etkisi Yapısal özelliklerin bölgesel dağılımının bölgesel kayıt dışılık oranları üzerindeki etkileri hakkında bir fikir edinebilmek için yapısal özellik göstergeleri ile kayıt dışılık oranları arasındaki korelasyonlara bakabiliriz. Tarım istihdamının çok büyük ölçüde kendi hesabına çalışan ve ücretsiz aile işçilerinden oluşması ve bu kesimde kayıt dışılığın olağanüstü yüksek olması (yüzde 84) nedeniyle analizi ücretli kayıt dışılık ile sınırlıyoruz. İlk olarak, istihdamın sektörel dağılımının kayıt dışılığın bölgesel dağılımı üzerindeki etkisini inceleyelim (Şekil 2). Ücretli kayıt dışılığın yüksek olduğu tarım ve inşaat sektörlerinde (sırasıyla yüzde 79,5 ve yüzde 38,6) beklendiği gibi tarım ve inşaat istihdamının bölge toplam ücretli istihdamı içindeki payı arttıkça bölgesel kayıt dışılık oranı da artmaktadır. Korelasyon katsayıları ücretli tarım istihdamı için 0,55, inşaat için 0,83 olarak hesaplanmıştır. Tarım korelasyonunun nispeten düşük çıkmasının nedeni Van, Mardin, Ağrı gibi bölgelerde ücretli tarım istihdamının payının nispeten düşük olmasına rağmen, kayıt dışılığın genelde yüksek olmasıdır. Buna karşılık, sanayi istihdamının payları ile kayıt dışılık oranları arasındaki korelasyon katsayısı beklendiği gibi negatiftir ve -0,51 olarak hesaplanmıştır. Bölgeler arası sanayileşme farkları azaldıkça, kayıt dışlık farkları da azalacaktır. Hizmetlerde ise korelasyon katsayısı (-0,22) beklendiği gibi negatiftir ancak oldukça düşüktür. Ddolayısıyla belirgin bir ilişkiye işaret etmemektedir. Bu sonuç, bize hizmetler kesiminde bölgesel kayıt dışılık dağılımının daha çok başka etkenler tarafından belirlendiğini ima etmektedir. 2 Gürsel S. ve Durmaz M. (2014) istihdam son sekiz yılda azaldı, Araştırma Notu # 171, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM). 3 Gürsel S. ve Durmaz M. (2014) istihdam son sekiz yılda azaldı, Araştırma Notu # 171, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM). 3

4 Şekil 2: Ücretli istihdamının sektörel dağılımı ve kayıt dışılık (2013) Kaynak: 2005 ve 2013 Hanehalkı İşgücü Anketi mikro veri seti ; Betam Bölgesel eğitim düzeyleri ile bölgesel kayıt dışılık oranları arasındaki korelasyon beklendiği gibi negatif ve çok yüksek ( -0.88) çıkmaktadır. Erzurum da eğitim düzeyinin nispeten yüksek olması, buna bağlı olarak da kayıt dışılık oranının düşük olması dikkat çekicidir (Şekil 3). 4 Keza ortalama firma büyüklüğü ile kayıt dışılık oranları arasındaki korelasyon da negatiftir ve oldukça yüksektir (-0,70). En yüksek firma büyüklüğüne sahip bölgelerin Kocaeli, Ankara, Tekirdağ ve Bursa gibi sanayileşme düzeyleri çok yüksek bölgeler olması şaşırtıcı değildir (Şekil 4). 5 4 TUİK HİA da kişilere en son bitirdikleri okul sorulmaktadır. Mikro veri setinde ise en son bitirdikleri okul 7 grup halinde rapor edilmektedir: 5 yaşından küçük olanlar (0), bir okul bitirmeyenler (1), ilkokul (2), ortaokul, mesleki ortaokul ve ilköğretim (3), genel lise (4), mesleki veya teknik lise (5), yüksekokul, fakülte ve üzeri (6). Eğitim süreleri bir okul bitirmeyenler için 3; ilkokul mezunları için 5, ortaokul, mesleki ortaokul veya ilköğretim mezunları için 8; genel lise, mesleki veya teknik lise mezunları için 11 ve yüksekokul, fakülte mezunları için 15 yıl olarak kabul edilmiştir. 5 Bölgesel firma sayıları mevcut olmadığından ortalama firma büyüklüğünü tahmin etmek için şöyle bir yöntem kullanıyoruz: TUİK HİA da kişilere esas işyerlerindeki çalışan sayısı sorulmaktadır. Mikro veri setinde ise firmadaki çalışan sayısı 6 grup halinde rapor edilmektedir: 10'dan daha az, 10-24, 25-49, , ve 500 ve daha fazla çalışanı olanlar. Ortalama firma büyüklüğü değişkeni üretmek için iki varsayım yapıyoruz: 1)Firma gruplarındaki istihdam aralığının orta noktasının firma başına düşen ortalama istihdam sayısını yakınsadığını kabul ediyoruz, 2) Her grupta firma sayısının toplam firma sayısı içindeki payını o grubun istihdamının toplam istihdam içindeki payına yaklaşık eşit olduğunu kabul ediyoruz. Bu varsayımlar altında grupların ortalama sayılarının istihdam payları ile çarpımının toplamı ortalama firma büyüklüğüne (istihdam / firma sayısı) eşit olduğu gösterilebilir. İlk 5 grup için istihdam aralığının orta nok taları sırayla 5,17,37,150 ve 375 tir. 6. Grup (500+) için ortalama firma büyüklüğü ad hoc 600 kabul edilmiştir (bkz dipnot 4). Ardından bölgelere özgü firma grup istihdamını bölge toplam istihdamına bölerek grup istihdam paylarını belirliyoruz ve bu payları her firma grubunun yakınsanan ortalama çalışan sayısı ile çarparak topluyoruz. Örneğin, İstanbul un ortalama firma ölçeği 2005 ve 2013 yılları için şöyle hesaplanmaktadır: 2005 yılında İstanbul'da firma gruplarının istihdam payları sırasıyla 0,29, 0,14, 0,21, 0,31, 0,03 ve 0,03'tür. Bu ağırlıklar her grubun yukarıda belirtilen yakınsanan ortalama değerleriyle çarpılıp toplandığında İstanbul da temsili firmanın 85,3 kişi çalıştırdığı hesaplanmaktadır. Bu rakam 2013 yılında 100,5'e yükselmiştir. Dolayısıyla İstanbul'da ortalama firma ölçeği yüzde 18 oranında artmıştır. 4

5 Şekil 3: Ücretli, maaşlı veya yevmiyeli istihdamının bölgesel eğitim düzeyi ve kayıt dışılık oranı (2013) Şekil 4: Bölgesel ücretli kayıt dışılık ile firma büyüklüğü (2013) Kaynak: 2013 Hanehalkı İşgücü Anketi mikro veri seti ; Betam Van r=-0,88 60 r=-0.70 lık oranı (%) Ağrı Mardin Hatay Adana Gaziantep Malatya Konya Aydın Manisa Samsun Zonguldak Balıkesir Kırıkkale İzmir Kayseri Antalya Kastamonu Trabzon Bursa Tekirdağ Kocaeli İstanbul Erzurum Ankara lık oranı (%) Van Şanlıurfa Ağrı Mardin Adana Hatay Gaziantep Malatya Konya Aydın Kırıkkale Manisa Samsun Balıkesir Kastamonu Antalya İzmir Trabzon Kayseri Erzurum İstanbul Zonguldak Tekirdağ Bursa Kocaeli Ankara 0 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 Ortalama eğitim seviyesi (yıl) Firma büyüklüğü (kişi) Kaynak: 2013 Hanehalkı İşgücü Anketi mikro veri seti ; Betam Kaynak: 2013 Hanehalkı İşgücü Anketi mikro veri seti ; Betam lığın azaldığı ve arttığı bölgeler döneminde toplam kayıt dışılığın Türkiye genelinde yüzde 48,2'den yüzde 36,8'e ücretli istihdamda ise yüzde 32'ten yüzde 19,9'a gerilediğini biliyoruz. Son sekiz yılda toplam kayıt dışılık Türkiye genelinde yüzde 23,7 oranında azalırken, ücretli kayıt dışılık yüzde 37,7 oranında azalmıştır. Önceki Betam kayıt dışılık notunda vurgulandığı gibi genel kayıt dışılık oranındaki gerilemede ücretli kayıt dışılığın gerilemesi çok büyük paya sahiptir. Ancak, kayıt dışılıkta belirgin iyileşmenin bölgeler düzeyinde eşitsiz olduğu belirtilmelidir. Kimi bölgelerde kayıt dışılık oranları yarı yarıya azalırken kimi bölgelerde iyileşme sınırlı kalmış, hatta bir kaç bölgede oranlarda artış gerçekleşmiştir. Toplam kayıt dışılık 23 bölgede, ücretli kayıt dışılık ise 22 bölgede azalmıştır (Şekil 5). Ücretli kayıt dışılığı azaltmada en başarılı bölgeler İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli dir. Bu bölgelerde kayıt dışılık oranında yarıdan fazla düşüş gerçekleşmiştir. Bu dört bölgede ortalama firma büyüklüğü ile ücretlilerin ortalama eğitim düzeyleri önemli ölçüde artmış bununla birlikte sanayi istihdamının payı hizmetlerdeki artış nedeniyle azalmıştır (Ek tablo 2). Dolayısıyla bu bölgelerde kayıt dışılık oranlarında büyük düşüşlerin gerçekleşmiş olması beklenen bir sonuçtur. 5

6 Şekil 5: lık oranında bölgesel değişimler (%) Kaynak: TÜİK, 2005 ve 2013 Hanehalkı İşgücü Anketi mikro veri seti ; Betam Ücretli kayıt dışılıktaki iyileşmede en az başarılı bölgeler olan Konya, Aydın ve Malatya bölgelerinde kayıt dışılık oranları sırasıyla yüzde 20,5, yüzde 18,4 ve yüzde 12 azalmıştır (Şekil 5). Bu 3 bölgede kayıt dışılık düzeyini belirleyen temel yapısal faktörlerin değişimleri yeknesak değildir. Örneğin, Aydın bölgesinde az da olsa ortalama firma büyüklüğü ile sanayi istihdamının payı gerilemiş, tarım ve inşaat istihdamının payları ise artmıştır. Buna karışlık ortalama eğitim düzeyinde artış söz konusudur. Konya ve Malatya da ortalama firma büyüklüklerinde dikkat değer artışlar gerçekleşirken eğitim düzeyleri ya hiç artmamış (Malatya) ya da çok az artmıştır (Konya). Buna karşılık sanayi istihdam ının payında artış vardır. Malatya bölgesinde tarım, özellikle de inşaat istihdam paylarında belirgin artışlar gerçekleşirken, Konya bölgesinde tarım istihdam payı azalırken, inşaat istihdam payı artmıştır (Ek tablo 2).Bu üç bölgede kayıt dışılıkta zıt etkiler söz konusudur. Bu bakımdan kayıt dışılık oranlarının sınırlı ölçüde azalması şaşırtıcı değildir. Ücretli kayıt dışılık oranlarının arttığı dört bölge mevcuttur: Kastamonu, Mardin, Van ve Ağrı. En yüksek kayıt dışılık artışı yüzde 46 ile Kastamonu bölgesinde gözlemlenirken (yüzde 46), Mardin, Van ve Ağrı da artışlar sırasıyla yüzde 20,4, yüzde 10,5 ve yüzde 8 olmuştur. Ağrı ve Van bölgelerinde kayıt 6

7 dışılığın artması şaşırtıcı değildir. Nitekim, bu iki bölgede ortama firma büyüklüğü gerilerken eğitim düzeyleri de az da olsa gerilemiş, aynı zamanda sanayi istihdamının payı düşerken, inşaat istihdamının payında büyük artışlar gerçekleşmiştir. Ücretli kayıt dışılığın nispeten yüksek oranda, yüzde 20,4, arttığı Mardin bölgesinde zıt etkiler söz konusudur: Firma ölçeği ve eğitim düzeyi bu bölgede artmıştır. Ancak sanayi istihdamının payında düşüş gerçekleştiği, buna karşılık tarım ve özellikle de inşaat istihdam payında artış görülmektedir. Kastamonu bölgesinde kayıt dışılıkta görülen olağanüstü yüksek artış dikkat çekicidir. Ancak Kastomu kayıt dışı sayısının en düşük olduğu bölgedir te kayıt dışı sayısı 9 binden 20 bine yükselmiş, bu arada istihad da 190 binden 263 bine yükselmiştir. lık oranındaki olağanüstü artış düşük bazdan kaynaklanmaktadır (Ek Tablo 2). lık ile mücadelede bölgesel öncelik lıkla mücadele öncelik iki nedenle ücretli kayıt dışılığı (z orunlu kayıt dışılık) hedeflemek durumundadır: Ücretli kayıt dışı çalıştırılanlar toplam kayıt dışı çalışanlar içinde yüzde 65 gibi yüksek bir paya sahiptir. Aynı zamanda ücretli kayıt dışılıkla mücadelede kamu otoritesinin elindeki denetleme ile sigorta primi ve ölçek teşvikleri gibi doğrudan müdahale araçları hem anlamlı hem de etkilidir. Bu bağlamda ücretli kayıt dışı çalışan sayısının bölgesel dağılımına baktığımızda dört bölge öne çıkmaktadır: Akdeniz, Güneydoğu, İstanbul ve Ege. Bu dört bölgede ücretli kayıt dışı çalışanların toplam içindeki payı yüzde 61 e ulaşmaktadır (Şekil 6). Şekil 6: 2013 istihdamın bölgelere göre (Düzey 1) dağılımı Kaynak: TÜİK, 2005 ve 2013 Hanehalkı İşgücü Anketi mikro veri seti ; Betam Sonuç ve öneriler istihdamın bölgesel dağılımı çok büyük ölçüde eşitsizdir. En düşük kayıt dışılık oranı ile en yüksek kayıt dışılık oranı arasında bire beş gibi muazzam bir uçurum vardır döneminde, kayıt dışılıkta ülke genelinde gerçekleşen iyileşmeler de bölgeler itibariyle son derece asimetrik olmuştur. Kimi bölgelerde kayıt dışılık oranlarında yarıdan fazla düşüşler gözlemlenirken kimi bölgelerde kayıt dışılık artmıştır. 7

8 Bu eşitsizliklerin temel nedeni, kayıt dışılık düzeyini belirleyen sektörel istihdam, eğitim düzeyi ve firma ölçeği gibi etkenlerin bölgeler arasında son derece eşitsiz dağılmasıdır. Bölgeler arasındaki eşitsizlikleri azaltmanın yolu kayıt dışılığı etkileyen faktörlerin bölgesel dağılımını azaltmaktan geçmektedir. Özetle belirtmek gerekirse, bölgeler arasında sanayileşme, eğitim düzeyi ve firma büyüklüğü farklarının azaltılmasına yönelik politikalar başarılı olduğu ölçüde bölgesel kayıt dışılık eşitsizliği de azalacaktır. Ücretli kayıt dışılıkla mücadelede etkin bir araç olan sigorta primi teşviklerinin bölgesel olarak tasarlanması önemlidir. Ayrıca ücretli kayıt dışı çalışanların yaklaşık üçte ikisinin yoğunlaştığı Akdeniz, İstanbul, Güneydoğu ve Ege bölgelerine yönelik özgün politikalar düşünülmelidir. 8

9 EK TABLOLAR Ek Tablo 1: Bölgesel istihdam ve kayıt dışılık (2005,2013) Bölgeler İstihdam TOPLAM İSTİHDAM istihdam istihdamın dağılımı (%) Kayıt dışılık oranı (%) ÜCRETLİ, MAAŞLI veya YEVMİYELİ İSTİHDAMI İstihdam istihdam istihdamın dağılımı (%) Kayıt dışılık oranı (%) Bölgeler İstihdam TOPLAM İSTİHDAM istihdam istihdamın dağılımı (%) Kayıt dışılık oranı (%) ÜCRETLİ, MAAŞLI veya YEVMİYELİ İSTİHDAMI İstihdam istihdam istihdamın dağılımı (%) İstanbul ,8 33, ,7 30,1 İstanbul ,2 16, ,2 12,8 Tekirdağ ,4 43, ,2 27,0 Tekirdağ ,3 30, ,2 15,8 Balıkesir ,2 55, ,4 36,6 Balıkesir ,6 41, ,9 20,4 İzmir ,9 35, ,7 27,8 İzmir ,9 30, ,0 18,2 Aydın ,6 48, ,4 28,9 Aydın ,7 44, ,3 23,6 Manisa ,0 51, ,5 31,1 Manisa ,3 45, ,5 21,9 Bursa ,7 40, ,5 30,0 Bursa ,6 24, ,4 13,7 Kocaeli ,1 37, ,6 24,6 Kocaeli ,6 32, ,2 12,0 Ankara ,5 28, ,0 23,1 Ankara ,9 16, ,2 10,0 Konya ,5 43, ,4 31,3 Konya ,6 44, ,2 24,9 Antalya ,5 42, ,4 27,9 Antalya ,4 36, ,4 17,5 Adana ,1 55, ,1 47,5 Adana ,6 44, ,5 33,8 Hatay ,6 62, ,8 49,9 Hatay ,7 49, ,6 34,2 Kırıkkale ,4 55, ,4 31,3 Kırıkkale ,4 44, ,7 21,3 Kayseri ,9 48, ,4 28,0 Kayseri ,2 39, ,1 16,5 Zonguldak ,1 55, ,2 26,3 Zonguldak ,3 52, ,1 18,8 Kastamonu ,8 42, ,3 11,3 Kastamonu ,4 50, ,6 16,5 Samsun ,9 67, ,7 42,4 Samsun ,8 47, ,1 22,6 Trabzon ,6 67, ,3 25,2 Trabzon ,7 55, ,9 15,8 Erzurum ,7 71, ,6 23,2 Erzurum ,6 49, ,7 16,2 Ağrı ,5 76, ,9 38,7 Ağrı ,9 71, ,0 41,7 Malatya ,1 57, ,5 31,6 Malatya ,9 58, ,5 27,6 Van ,8 76, ,5 45,9 Van ,9 69, ,3 50,8 Gaziantep ,9 58, ,7 47,7 Gaziantep ,3 44, ,5 31,8 Şanlıurfa ,9 78, ,5 66,4 Şanlıurfa ,4 61, ,2 48,4 Mardin ,6 51, ,5 35,3 Mardin ,0 49, ,8 42,5 Toplam ,0 48, ,0 32,0 Toplam ,0 36, ,0 19,9 Kaynak: TUİK 2005 ve 2013 Hanehalkı İşgücü Anketi; Betam Kayıt dışılık oranı (%) 9

10 Ek Tablo 2: yılları için bölgelerdeki ortalama eğitim seviyesi, ortalama firma ölçeği ve sektörlerin ücretli istihdam içindeki payları Bölgeler Firma ölçeği (kişi sayısı) Eğitim (yıl) Ücretli istihdamında sanayinin payı (%) Ücretli istihdamında tarımın payı (%) Ücretli istihdamında inşaatın payı (%) Ücretli istihdamında hizmetlerin payı (%) İstanbul 85,3 100,5 8,6 9,7 40,8 31,3 0,1 0,2 4,9 5,5 54,2 62,9 Tekirdağ 137,6 170,3 9,0 9,5 37,4 42,7 2,9 3,1 3,7 4,2 55,9 50,0 Balıkesir 66,1 103,1 8,5 9,7 20,1 22,6 13,0 8,1 10,3 7,0 56,6 62,3 İzmir 106,6 111,1 8,5 9,6 37,3 30,2 3,2 2,6 7,3 6,8 52,2 60,4 Aydın 79,7 77,8 8,4 9,0 28,7 23,0 7,6 9,6 7,2 8,0 56,5 59,4 Manisa 95,9 91,0 8,4 8,7 33,9 33,3 7,4 8,0 7,2 9,0 51,4 49,7 Bursa 137,1 159,5 8,5 9,7 50,7 43,2 2,2 2,5 6,4 5,5 40,7 48,8 Kocaeli 137,2 177,6 8,9 10,1 39,0 38,3 0,9 1,6 7,3 6,0 52,8 54,0 Ankara 130,1 171,9 10,1 10,9 16,7 16,7 0,7 0,6 7,5 7,5 75,1 75,2 Konya 64,6 87,6 8,9 9,2 23,2 27,1 7,1 6,7 7,1 8,0 62,6 58,2 Antalya 82,6 101,9 9,1 9,7 13,1 11,7 3,6 6,3 9,1 6,4 74,2 75,7 Adana 66,0 71,1 8,2 9,1 21,9 17,3 8,9 11,3 8,6 11,4 60,6 60,0 Hatay 74,0 93,3 8,2 8,7 22,8 24,5 8,9 7,0 9,8 14,6 58,6 53,9 Kırıkkale 67,3 81,2 9,4 9,8 19,5 16,3 6,7 5,3 7,3 8,4 66,5 70,0 Kayseri 101,7 104,0 9,0 10,0 27,8 24,5 2,7 1,7 10,4 13,3 59,1 60,5 Zonguldak 140,2 134,6 8,8 9,4 39,9 31,9 0,8 1,1 7,1 7,4 52,2 59,6 Kastamonu 81,0 81,1 9,4 9,7 21,5 23,2 3,0 5,2 7,2 7,6 68,3 64,0 Samsun 55,4 99,5 8,4 9,2 19,2 18,1 6,0 3,0 9,8 15,5 65,0 63,4 Trabzon 74,4 58,0 9,8 10,1 13,5 13,0 3,4 1,6 9,3 14,7 73,8 70,7 Erzurum 80,2 85,0 9,7 10,4 8,3 9,7 4,8 3,2 5,0 8,9 81,9 78,2 Ağrı 49,9 41,4 8,7 8,4 7,9 6,1 8,3 6,6 6,6 27,5 77,3 59,7 Malatya 80,0 100,5 9,3 9,3 16,3 16,6 3,3 4,0 8,1 16,4 72,3 63,1 Van 88,9 48,6 8,0 8,0 11,6 9,0 5,4 3,2 12,7 28,3 70,3 59,5 Gaziantep 72,8 85,1 7,9 8,7 37,3 32,4 4,0 4,7 12,5 10,6 46,1 52,3 Şanlıurfa 44,5 59,6 6,3 7,9 8,7 10,7 22,6 12,1 14,6 20,3 54,1 56,9 Mardin 44,3 46,7 8,8 8,7 15,5 13,5 4,2 5,2 8,6 17,2 71,6 64,1 Türkiye 86,3 97,8 8,7 9,6 30,5 26,1 3,7 3,6 7,4 9,0 58,4 61,3 Kaynak: TUIK 2005 ve 2013 Hanehalkı İşgücü Anketleri; Betam 10

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Neden İşyeri Eğilim Anketi? Kamu hizmetlerinin doğru planlanması ve kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması için güvenilir istatistiklere ihtiyaç

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi Çıkış Hesabım Ahmet Karakiraz - akarakiraz@gmail.com o o o Anasayfa Anketlerim Adres Listelerim o o Soru Alanlarım Yeni Anket Oluştur Daha fazla katılım alma ve özelliğe mi ihtiyacınız var? Üyeliğinizi

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: 2017 Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı nın [ÜniAr] kurucuları Eskişehir

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Ocak 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı