Konforal Alarko Boyler ve Akümülasyon Tankı Montaj ve Kullanım Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konforal Alarko Boyler ve Akümülasyon Tankı Montaj ve Kullanım Kılavuzu"

Transkript

1 Konforal Alarko Boyler ve Akümülasyon Tankı Montaj ve Kullanım Kılavuzu

2 Ko No: A.9.. Kitap Baskı Tarihi: 009 Revizyon No: 009

3 İÇİNDEKİLER Giriş Garanti ve Servis Genel Uyarılar Güvenli Kullanım İçin Garantiyi Geçersiz Kılan Durumlar Cihaz Tanıtımı, Çalışma Şeması, Teknik Özellikler Tek Serpantinli Boylerler - ASB- Çift Serpantinli Boylerler - ASB- Sıcak Su Akümülasyon Tankı - AAT Yerleştirme ve Montaj Esasları Devreye Alma Elektrik Tesisat Bağlantısı Bakım Arıza İlk Kontrolü ve Önlemler

4

5 5 GİRİŞ Öncelikle ALARKO CARRIER ı tercih ettiğiniz için teşekkür eeriz. Bu kılavuza Konforal Alarko boylerlere ve akümülasyon tanklarına ait kullanım ve bakım bilgilerini bulacaksınız. Cihazınızı yüksek verimle ve ekonomik çalıştırmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kılavuzu ikkatle inceleyiniz. Kılavuza kullanım ve bakım bilgilerinin yanı sıra cihaza ilişkin tanıtıcı ve teknik verilere e yer verilmiştir. Bu kılavuzu gerektiğine başvurmak amacıyla saklayınız ve el altına bulunurunuz. Cihazınıza ilişkin aha ayrıntılı bilgiler için ürün tanıtım broşürüne, gerektiğine ALARKO CARRIER yetkili satıcı ve servislerine ulaşabilmek için numaralı Müşteri Danışma Hattımıza başvurabilirsiniz. Konforal Alarko boylerleri ve akümülasyon tankları, kazanla ve plakalı eşanjörle birlikte çalışır. Bu neenle cihazların montajını ve çalıştırmasını yapmaan önce ısıtma sistemi, plakalı eşanjör ve kazan kapasitesi hakkına bilgilenmek gerekir. Cihazları yerleştirmek ve bağlantılarını yapmak için bu kılavuzu incelemek yeterliir. Ancak anlaşılmayan herhangi bir konu oluğuna Alarko Carrier Yetkili Servislerine başvurabilirsiniz.

6 6 GARANTİ ve SERVİS Bu kılavuz Konforal Alarko markalı boylerlerin ve akümülasyon tanklarının bütün tipleri için geçerliir. Bu kullanım kılavuzuna belirtilen esaslara, uyarılara ve stanartlara uyulmak koşulu ile Konforal Alarko boylerleri, malzeme ve imalat hatalarına karşı (iki) yıl ALARKO CARRIER garantisineir. Garanti koşulları, ilgili yasa hükümlerine uygun olarak boylerle birlikte verilen Garanti Belgesi üzerine açıklanmıştır. Lütfen bu bilgileri ikkatle inceleyiniz. Ürün Garanti Belgesi, boyleri satın alığınız ALARKO CARRIER yetkili satıcısı tarafınan olurulup, kaşelenecek ve size imzalattırılacaktır. Daha sonra bir parçası size verilecek, öteki parçası ise ALARKO CARRIER Müşteri Hizmetleri Müürlüğüne gönerilecektir. Sizeki Garanti Belgesi ni, servis işlemleri sırasına garanti işlemlerinin yapılabilmesi için yetkili servis elemanına göstermek için korumalı ve el altına bulunurmalısınız. Garanti işlemleri, ancak ALARKO CARRIER yetkili servislerinin yapacağı işlemler için geçerliir. Uzman olmayan, yetkisiz kişilerin ürüne yapacakları müahaleen üretici ve satıcı şirketler sorumlu eğilir. Bu neenle, lütfen ürününüzle ilgili en ufak sorununuza ALARKO CARRIER yetkili servisini arayınız. Yetkili servislerimiz her an hizmetinizeir. Boyleri ve akümülasyon tankını aşırı basınçtan korumak için tesisatta emniyet (tahliye) ventili kullanılmalıır. Montaj şemalarına bu urum gösterilmiştir. Tesisatta emniyet ventili yoksa garanti geçersizir. Cihazlara kullanılan magnezyum anoun yaklaşık ömrü - yılır. Bu malzemenin tükenme hızı su kalitesine bağlıır. Garanti kapsamına girmez. Konforal Alarko markalı boylerler ve akümülasyon tankları, size uzun yıllar sorunsuz hizmet eebilecek üstün teknolojiye ve kaliteli malzemeye sahiptir. Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafınan belirlenen minimum kullanım ömrü 0 (on) yılır. İlgili yasa gereği üretici ve satıcı firmalar bu süre içine boylere ve akümülasyon tankına servis yapılmasını ve yeek parça sağlanmasını taahüt eerler. ALARKO CARRIER Yetkili Servislerinin ücret tarifesi ve yeek parça fiyatları listeler haline belirlenmiştir. Servis işlemleri sırasına listeleri inceleyebilirsiniz. Herhangi bir sorunla karşılaştığınız a Türkiye nin her yerinen şehir içi tarifesi ile Müşteri Danışma Hattı nı arayabilirsiniz, internet üzerinen, e- posta ile aresinen Alarko Carrier Müşteri Hizmetleri Müürlüğü ne ulaşabilirsiniz.

7 7 GENEL UYARILAR abu kitapçığı ikkatle inceleyiniz. Buraa verilen bilgiler cihazın montajına, kullanımına ve bakımına uygulayıcı ve kullanıcılar için gerekli olan konuları kapsamaktaır. Lütfen kitapçığı ikkatle koruyunuz. Daha sonraki uygulamalarınıza size yarımcı olacaktır. akonforal Alarko markalı boylerlerin ve akümülasyon tanklarının kullanım ve bakımı, bu kitapçıkta belirtilen esaslara uygun olarak yapılmalır. Aksi hale sorumluluk uygulayıcıya ait olacaktır. aambalajınan çıkarığınıza cihazın taşınma sırasına zarar görüp görmeiğini kontrol einiz. acihazlar saece izayn eiliği amaçlar için kullanılabilir. Amaç ışı kullanımlar tehlike yaratabilir. aalarko Carrier Yetkili Servislerinin ışına cihaza müahale eilmesinin, orijinal yeek parça kullanlmamasının sorumluluğu uygulayana aittir. NOT: Ürüne magnezyum ano çubuğu varır. Çubuk, sisteme oluşan elektrostatik yükü üzerine çeker, kenisi harcanır ve böylece ürünün korozyona uğramasını önler. Çubuğun bitip bitmeiği, ürünün üstüne bulanan elektronik test göstergesinen kontrol eilir. Tükenme hızı su kalitesine bağlıır. Garantiye girmez. Çubuk kontrolü müşteri tarafınan periyoik olarak yapılmalıır. Gösterge üzerineki üğmeye basılığına ibre kırmızıyı gösterirse, çubuğun eğiştirilmesi için hemen yetkili servise başvurulmalıır. GÜVENLİ KULLANIM İÇİN acihazlar tüm sıcak sulu sistemlere kullanılabilir. Ancak kapasite olarak ısıtma sistemine yer alan kazanla, plakalı eşanjörle ve besleme pompasıyla uyum içine olmalıır. Boylerler ancak keni kapasitesine uygun kazan ve uygun nitelikteki pompayla birlikte beklenen verimi verebilir. Akümülasyon tankları a ancak keni kapasitesine uygun kazan, plakalı eşanjör ve uygun nitelikteki pompayla beklenen verimi verebilir. ayıla bir kez, Alarko Carrier Yetkili Servisleri tarafınan üzenli bakım yapılmalıır. akazan bağlantıları ve tesisat TSE stanartlarına uygun malzeme ile yapılmalıır.

8 8 GARANTİYİ GEÇERSİZ KILAN DURUMLAR:. Broşür ve kullanım klavuzuna yazılı hususlara aykırı ve amaç ışı kullanım. Hatalı tip seçimi. Alarko Carrier servislerinin ışına yapılan bakım ve onarımlar 4. Su şebeke basıncının eğişken olması ve/veya ürün üzerine otomatik emniyet ventilinin bulunmaması ve/veya arızalanması 5. Kireçlenme, çamur ve tortu, nem, ona maruz kalma, susuz çalışma 6. Voltaj üşüklüğü, yüksekliği, topraksız priz kullanılması, hatalı elektrik tesisatı, susuz çalıştırma 7. (Elektrikli ürünlere) TS-EN kapsamınaki ekipmanlar (elektrik panosu) hari cineki iğer elektrik ekipmanları (rezistans, termostat)

9 BOYLER MONTAJINDA D KKAT ED LMES GEREKEN EN ÖNEML NOKTA, S STEME TAHL YE (EMN YET) VENT L BA LANMASIDIR. BOYLER MONTAJINDA D KKAT Su ED LMES s n kça genleflir. GEREKEN S cakl a EN göre ÖNEML suyun genleflme! Kalorifer e, kullanma suyu a so uk. SICAKLIK FARKINA GÖRE GENLEfiME KATSAYISI TABLOSU Kalorifer çal flt r l yor, serpantinen geçmeye bafllayan s cak su, kullanma suyunu a s t yor. Genleflme % 9 DO RU MONTAJ SICAKLIK FARKINA GÖRE SU GENLEfiME E R S DO RU MONTAJ T v 0.00 % e ( C) (kg/lt) (lt/kg) SICAKLIK FARKINA.0004 GÖRE SICAKLIK FARKINA GÖRE! GENLEfiME KATSAYISI.008 TABLOSU SU GENLEfiME E R S miktar NOKTA, yanaki S STEME tablo ve TAHL YE grafikte gösterilmekteir. (EMN YET) T v % 0.77 e ( C) (kg/lt) (lt/kg) Örne in VENT L 50 C'lik BA LANMASIDIR. bir s cakl k art fl na suyun hacmi %,9 artmakta r. Bu suyun tahliye eilmesi gerekir Su s n kça Su hava gibi genleflir. e ilir, S cakl a s k flt r lamaz. göre suyun E er genleflme.00 genleflen bu miktar 0.0 su boyleren yanaki tablo flar ve at lmazsa, grafikte gösterilmekteir. 40 ciarlara bask yapar Örne in ve ayan m 50 C'lik en bir zay f s cakl k olan art fl na yeren boyleri suyun hacmi patlat r %,9 artmakta r. Bu suyun tahliye eilmesi gerekir C Su S cakl Su hava gibi e ilir, s k flt r lamaz. E er genleflen bu DURUM. DURUM 0.0 su boyleren flar at lmazsa, ciarlara bask yapar DURUM ve ayan m en zay f olan yeren boyleri patlat r C Su S cakl. DURUM. DURUM. DURUM Dufl Dufl Dufl Kalorifer e, Kalorifer çal flt r l yor, kullanma suyu a serpantinen geçmeye so uk. bafllayan s cak su, kullanma suyunu a Is nan ve genleflmeye s t yor. bafllayan kullanma suyu, ufl kapal olu u için ileri giemiyor, çek valf olu u için geri e giemiyor. Tahliye ventilinen yavafl yavafl flar kaç yor. Tek Serpantinli (ASB) Boyler Tesisat Ba lant fiemas. Sirkülasyon Is nan ve genleflmeye bafllayan kullanma suyu, Pompas ufl kapal olu u için ileri giemiyor, çek valf S cak Kullan m. Vana olu u için geri e giemiyor. Tahliye ventilinen Suyu Ç k fl. Çek Valf yavafl yavafl flar kaç yor. 4. Manometre S cak Kalorifer Tek 5. Serpantinli Pislik Tutucu(ASB) Boyler Tesisat Ba lant fiemas Suyu Girifli. Sirkülasyon 6. Tahliye (Emniyet) Ventili Resirkülasyon S cak Kullan m Suyu So uk Ç k fl Kalorifer Suyu Dönüflü S cak Kalorifer Suyu Girifli Genleflme % Su s n. Genleflen k s m, tahliye ventilinen flar akt. Tahliye ventili olmasay, boyler patlayacakt. Dufl Dufl Dufl Su s n. Genleflen k s m, tahliye ventilinen flar akt. Tahliye ventili olmasay, boyler patlayacakt. Pompas Kalorifer. Vana Kazan. Çek Valf 4. Manometre 5. Pislik Tutucu 6. Tahliye (Emniyet) Ventili Resirkülasyon Kalorifer fiebeke Suyu Girifli Kazan So uk Kalorifer Suyu Dönüflü Çift Serpantinli (ASB) Boyler Tesisat Ba lant fiemas Sirkülasyon Pompas S cak Kullan m. Vana fiebeke Suyu Girifli Suyu Ç k fl. Çek Valf 4. Manometre S cak Kalorifer Çift 5. Serpantinli Pislik Tutucu(ASB) Boyler Tesisat Ba lant fiemas Suyu Girifli Kalorifer 6. Tahliye (Emniyet). Sirkülasyon Kazan Ventili Resirkülasyon Pompas S cak Kullan m. Vana So uk Kalorifer Suyu Dönüflü Suyu Ç k fl. Çek Valf Günefl Enerjisi Kollektörünen S cak Su Girifli 4. Manometre S cak Kalorifer 5. Pislik Tutucu Suyu Girifli Kollektöre So uk Kalorifer 6. Tahliye (Emniyet) Kazan Su Dönüflü Ventili Resirkülasyon Günefl Enerjisi Kollektörü So uk Kalorifer Suyu Dönüflü 4 5 Günefl Enerjisi Kollektörünen S cak Su Girifli 6 fiebeke Suyu Girifli Kollektöre So uk Su Dönüflü Günefl Enerjisi Kollektörü 4 5 6

10 0 CİHAZ TANITIMI, ÇALIŞMA ŞEMASI, TEKNİK ÖZELLİKLER BOYUTLAR ) TEK SERPANTİNLİ BOYLERLER - ASB - BOYUTLAR a Süper Boyler - Tek Serpantinli ASB- e Moel 00 Hacim l 00 BOYLER SEÇ M Genifllik (A) mm 50 Boy (L) mm 480 g Yükseklik (H) mm.070 Is t c Ak flkan Girifl-Ç k fl (e-f) Kullan m Suyu Girifl-Ç k fl (a-g) /4 Resirkülasyon () /4 Serpantin Yüzeyi m 0,58 Susuz A rl k kg 7 H L A /4 /4 0, /4 /4, , , ,0 90.5, , , ,65 5 Boyler seçimi için öncelikle s t c ak flkan n cinsi ve s cakl /bas nc bilinmeliir. Tablo ve 'e gö boylerin bir saatte verebilece i s cak su miktar (kapasitesi), s t c ak flkan n cinsine ve urumuna sonra s cak su ihtiyac n n miktar ve ebisi eneysel olarak ç kar lm fl tablolar yar m yla belirlenir. Evler oteller, hastaneler ve ço u enüstriyel tesiste, s cak su kullan m ebisi sabit kabul eilebilir. Halbuk spor salonlar, fabrikalar gibi yerlere bir çok kifli ayn ana suyu kullan r. Tablo ve Tablo 'eki ka suyun sürekli sabit ebi ile kullan laca varsay m na göre verilmifltir. Su e er yüksek ebi ile k sa süree tabloan bulunacak boylerin veya 4 kat büyü ünün seçilmesi gerekir. Tablo : Tek Serpantinli Boyler (ASB ) Kapasite Tablosu Süper Boyler - Çift Serpantinli ASB- Moel a b Moel Hacim Hacim l l Kullan m Suyu Girifli c e 0 C - Genifllik Ç k fl (A) 45 C (Kalorifer mm için) Boy (L) mm Sürekli Rejimeki Kapasite Yükseklik (H) 90 C mm (l/saat) Kalorifer Is t c Giifl-Dönüfl 80 C (b-c) / f Günefl Kollektörü Giifl-Dönüfl (e-f) gak flkan S cakl 70 C So uk Su Girifl-Ç k fl (g-a) /4 /4 Kullan m Suyu Girifli 0 C - Resirkülasyon Ç k fl 60 C () (Kalorifer için) /4 /4 Üst Serpantin Yüzeyi m 0,58 0,7,00,9,9,44,44,86,6 Sürekli Rejimeki Kapasite Alt Serpantin Yüzeyi 90 C 480 m875 0,7.0700,87.90,7.50,8.50,8.050,0,0.050, ,65.80 (l/saat) Susuz Is t c A rl k 80 C kg Ak flkan S cakl 70 C H L Is t c Devre ASu Debisi Serpantin Direnci m /saat mmss Kullan m Suyu Girifli 0 C - Ç k fl 45 C (Buhar için) S cak Su Akümülasyon Tank - AAT Sürekli Rejimeki Kapasite 0,5 bar Buharl (l/saat) flletme T P,0 bar Maksimum çal flma s cakl s t c Hacim ak flkan evresi l 0 C, kullan m 00 suyu evresi C Maksimum çal flma bas nc s t c Çap ak flkan (ØD) evresi mm s cak 480 su için 580 8, 580 buhar için 750 bar; 750 kullan m 750suyu 90 evresi.00 8 bar H mm Magnezyum Ano () / / / / Tablo : Çift Serpantinli Boyler (ASB ) Kapasite Tablosu B mm Moel C mm Susuz A rl k kg Hacim l Maksimum çal flma s cakl 95 C. - Maksimum çal flma bas nc 8 bar. Kullan m Suyu Girifli 0 C - Ç k fl 45 C (Kalorifer için) 9, ,

11 s t yor. patlayacakt. BOYUTLAR Is nan ve genleflmeye bafllayan kullanma suyu, ufl kapal olu u için ileri giemiyor, çek valf olu u için geri e giemiyor. Tahliye ventilinen yavafl yavafl flar kaç yor. Tek Serpantinli (ASB) Boyler Tesisat Ba lant fiemas. Sirkülasyon Pompas. Vana. Çek Valf 4. Manometre 5. Pislik Tutucu 6. Tahliye (Emniyet) Ventili H L a e g Süper Boyler - Tek Serpantinli ASB- S cak Kullan m Çift Serpantinli (ASB) Boyler Tesisat Ba lant fiemas. Sirkülasyon Pompas A S cak Kullan m. Vana Suyu Ç k fl. Çek Valf ) 4. ÇİFT Manometre SERPANTİNLİ BOYLERLER S cak Kalorifer - ASB - 5. Pislik Tutucu Suyu Girifli Kalorifer 6. Tahliye (Emniyet) Kazan Ventili Resirkülasyon So uk Kalorifer Suyu Dönüflü Günefl Enerjisi Kollektörünen S cak Su Girifli H L a b c e f g Suyu Ç k fl Moel S cak Kalorifer Hacim l Suyu Girifli Genifllik (A) mm Resirkülasyon Boy (L) mm Yükseklik (H) So uk Kalorifer mm Suyu Dönüflü Is t c Ak flkan Girifl-Ç k fl (e-f) Kullan m Suyu Girifl-Ç k fl 6 (a-g) /4 /4 /4 5 4 Resirkülasyon () /4 /4 /4 Serpantin Yüzeyi m 0,58 fiebeke 0,99 Suyu Girifli,40,40,0,0 Susuz A rl k kg Süper Boyler - Çift Serpantinli ASB- Moel Hacim Genifllik (A) Boy (L) Yükseklik (H) Kalorifer Giifl-Dönüfl (b-c) Günefl Kollektörü Giifl-Dönüfl (e-f) So uk Su Girifl-Ç k fl (g-a) Resirkülasyon () Üst Serpantin Yüzeyi Alt Serpantin Yüzeyi Susuz A rl k Kollektöre So uk Su Dönüflü l mm mm fiebeke Suyu Girifli mm /4 /4 /4 /4 m 0,58 0,7,00,9,9 m 0,7 0,87,7,8,8 kg , ,44, Kalorifer.00 Kazan.40, , , Günefl Enerjisi.000 Kollektörü ,44,86,6,0,86 4, A S cak Su Akümülasyon Tank - AAT T P Hacim l Çap (ØD) mm H mm Magnezyum Ano () / / / / B mm C mm Susuz A rl k kg Maksimum çal flma s cakl 95 C. - Maksimum çal flma bas nc 8 bar H Isıtıcı akıflkan B çıkıflı Sıcak su çıkıfl alternatifi C Sıcak su girifl alternatifi ød

12 Kullan m Suyu Girifli 0 C - Ç k fl 45 C (Buhar için) Sürekli Rejimeki Kapasite 0,5 bar Buharl DO RU MONTAJ (l/saat) flletme,0 bar Maksimum BOYLER çal flma MONTAJINDA s cakl s t c ak flkan D KKAT evresi 0 C, kullan m SICAKLIK suyu FARKINA evresi GÖRE 70 C SICAKLIK FARKINA GÖRE! GENLEfiME KATSAYISI TABLOSU SU GENLEfiME E R S Maksimum ED LMES çal flma GEREKEN bas nc s t c EN ak flkan ÖNEML evresi s cak su için 8, buhar için bar; kullan m suyu evresi 8 bar. NOKTA, S STEME TAHL YE (EMN YET) T v 0.00 % e ( C) (kg/lt) (lt/kg) 5.00 VENT L BA LANMASIDIR Tablo : Çift Serpantinli Boyler (ASB ) Kapasite Tablosu Su s n kça genleflir. S cakl a göre suyun genleflme miktar Moel yanaki tablo ve grafikte gösterilmekteir Örne in Hacim 50 C'lik bir s cakl k art fl na suyun hacmi l Kullan m %,9 artmakta r. Suyu Girifli Bu suyun 0 C tahliye - Ç k fl eilmesi 45 C gerekir (Kalorifer için) Su hava gibi e ilir, s k flt r lamaz. E er genleflen bu Sürekli Rejimeki 90 C su boyleren flar at lmazsa, ciarlara bask yapar ve Kapasite ayan m (l/saat) en zay f olan yeren boyleri patlat r. Is t c 80 C C Ak flkan S cakl 70 C Su S cakl Kullan m Suyu. Girifli0 C DURUM - Ç k fl 60 C (Kalorifer için). DURUM. DURUM Sürekli Rejimeki Kapasite (l/saat) Is t c Ak flkan S cakl 90 C 80 C 70 C Is t c Devre Su Debisi mufl /saat kapal olu u için ileri,5 giemiyor, 5çek valf ,5 9,5 olu u için geri e giemiyor. Tahliye ventilinen Serpantin Direnci mmss yavafl yavafl flar kaç yor. Kullan m Tek Serpantinli Suyu (ASB) Girifli Boyler 0 C Tesisat - Ç k fl Ba lant 45 C fiemas (Buhar için). Sirkülasyon Sürekli Rejimeki 0,5 bar Pompas Buharl S cak Kullan m. Kapasite Vana (l/saat) flletme Suyu,0 Ç k fl. Çek Valf bar Manometre S cak Kalorifer Maksimum 5. Pislik Tutucuçal flma s cakl s t c ak flkan evresi 0 C, kullan m suyu evresi 70 C Suyu Girifli Maksimum 6. Tahliye (Emniyet) çal flma bas nc s t c ak flkan evresi s cak su için 8 bar, buhar için bar; kullan m suyu evresi 8 bar. Ventili Resirkülasyon Kalorifer - Tabloaki kapasite e erleri kalorifer ve buhar ile takviye besleme sistemine ait e erlerir. Kazan So uk Kalorifer - Günefl kolektörü taraf kapasiteleri 70 C ve 60 C s t c evre su girifl s cakl ile 0/45 C Suyu Dönüflü kullan m s cak su flartlar varsay larak verilmifltir Dufl Dufl Dufl Is t c Devre Su Debisi Kalorifer e, m /saat,8 Kalorifer çal flt r l yor, Su s n. 6Genleflen k s m, 6 Serpantin Direnci kullanma suyu a serpantinen geçmeye tahliye ventilinen flar so uk. mmss 80 0 bafllayan s cak 460su, akt..900 Tahliye ventili.50 kullanma suyunu a olmasay, boyler s t yor. Kullan m Suyu Girifli 0 C - Ç k fl 45 C (Günefl Kollektörü için) patlayacakt. Kollektör 70 C C Is nan ve genleflmeye bafllayan kullanma suyu, Genleflme % fiebeke Suyu Girifli Çift Serpantinli (ASB) Boyler Tesisat Ba lant fiemas. Sirkülasyon Pompas. Vana S cak Kullan m Suyu Ç k fl. Çek Valf 4. Manometre S cak Kalorifer 5. Pislik Tutucu Suyu Girifli 6. Tahliye (Emniyet) Ventili Resirkülasyon Kalorifer Kazan So uk Kalorifer Suyu Dönüflü Günefl Enerjisi Kollektörünen S cak Su Girifli Kollektöre So uk Su Dönüflü Günefl Enerjisi Kollektörü fiebeke Suyu Girifli

13 MAXI BOYLER TESİSAT BAĞLANTI ŞEMASI AMB MAXI BOYLER SÜREKLİ KAPASİTE TABLOSU

14 4 AMB MAXI BOYLER TEKNİK ÖZELLİKLER

15 L f g Kalorifer Giifl-Dönüfl (b-c) Günefl Kollektörü Giifl-Dönüfl (e-f) So uk Su Girifl-Ç k fl (g-a) Resirkülasyon () Üst Serpantin Yüzeyi Alt Serpantin Yüzeyi Susuz A rl k m m kg /4 /4 0,58 0,7 98 /4 /4 0,7 0,87 0,00,7 40,9,8 95,9,8,44,0 0,44,0 80,86,86 498,6 4, ) SICAK SU AKÜMÜLASYON TANKI - AAT A S cak Su Akümülasyon Tank - AAT T P Hacim l Çap (ØD) mm H mm Magnezyum Ano () / / / / B mm C mm Susuz A rl k kg Maksimum çal flma s cakl 95 C. - Maksimum çal flma bas nc 8 bar H Isıtıcı akıflkan B çıkıflı Sıcak su çıkıfl alternatifi C Sıcak su girifl alternatifi ød YERLEŞTİRME VE MONTAJ ESASLARI acihaz (boyler veya akümülasyon tankı) ona karşı korunmuş bir mekana yerleştirilmeliir. acihaz evre ışı bırakılığına, onmaması için önlem alınmalı veya suyu boşaltılmalıır. acihazın yerleştirilmesi için, boylerin ağırlığını taşıyacak sağlamlıkta ve üzgün bir zemine uygun bir kaie yapılması gerekliir. aboylerin kazana bağlantısı bu kılavuza verilen boyler bağlantı şemalarına göre yapılmalıır. Malzemeler stanartlara ve TSE ye uygun olmalıır. aakümülasyon tankının plakalı eşanjöre bağlantısı bu kılavuza verilen bağlantı şemasına göre yapılmalıır. Malzemeler stanartlara ve TSE ye uygun olmalıır. aemniyet ventili sistem işletme basıncınan bar büyük seçilmeli, zaman zaman havalanırılarak çalışıp çalışmaığı kontrol eilmeliir. Isıtma suyu veya kullanım suyu tesisatına emniyet ventili yoksa veya emniyet ventili oğru çalışmıyorsa cihaza çıkabilecek sorunlar garanti kapsamına girmez.

16 6 acihaz yerleştirilirken montaj ve bakım için aşağıaki şekile gösterilen minimum mesafeler ikkate alınmalıır. agerekli urumlara biriken çamurların temizlenebilmesi için boşaltma hattına irsek bulunmamalıır. acihazaki bütün bağlantı borularına rakor kullanılmalıır. 60 cm Boyler veya Akümülasyon Tankı 60 cm DEVREYE ALMA aboylerin ve akümülasyon tankının olu oluğunu ve soğuk su girişinin serbest oluğunu kontrol ein. atüm bağlantıların ve boruların sızırmazlıklarını kontrol ein. aboyler evreye alınırken önce soğuk akışkan sonra sıcak akışkan evreye verilmeli, cihaz içineki havanın tahliyesi sağlanmalıır. aboyler evre ışı bırakılacağı zaman önce sıcak akışkan aha sonra soğuk akışkan evreen çıkarılmalıır. aelektrikli ısıtıcılı boylerler topraklanmalıır. Cihazın bağlantı üzenlemeleri üzerine çalışırken, besleme evreleri kesilmeliir. ELEKTRİK TESİSATI BAĞLANTISI atermostatlı elektrik ısıtıcı kullanım voltajı 0 volt ac ir. aboyleri kullanacağımız yereki sigortanın gücü 6 amperen az ise sigortayı eğiştiriniz. acihazın elektrik bağlantısını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız. atopraklama yapmayı ihmal etmeyiniz. Topraklama yapılmamasınan oğan hasar ve arızalaran firmamız sorumlu eğilir.

17 7 BAKIM aelektrikli ısıtıcı varsa, cihazın elektrikle bağlantısını kesin. acihaz (boyler veya akümülasyon tankı) tesisatı üzerine bulunan komponentlerin sağlam olup olmaığı sık sık kontrol eilmeliir. (Termometre, varsa termostatik vana vb.) Arızalı olanlar tamir eilmeli veya eğiştirilmeliir. acihazın aya bir kez boşaltma vanası açılarak, tabana birikmiş olan tortuların temizliği sağlanmalıır. acihaza yıla bir kez bakım yapılmalıır. Suyun niteliğinin uygun olmaığı urumlara (sert su ve çok sert su) ve yüksek sıcaklıklara bakımın aha kısa aralıklarla yapılması aha uygunur. abakım sırasına aşağıaki işlemler uygulanır: asıcak su evresi çalıştırılır. Devre ve sıcak su üretimi kontrol eilir. acihazan veya bağlantılarınan bir su kaçağı olup olmaığı kontrol eilir. aemniyet ventili kontrol eilir. acihaz sıcaklık göstergesinin çalışıp çalışmaığı kontrol eilir, çalışmıyorsa eğiştirilir. acihaz pompasının çalışıp çalışmaığı kontrol eilir. avarsa cihaz termostatının çalışıp çalışmaığı kontrol eilir, çalışmıyorsa eğiştirilir. abakım sırasına, boşaltma vanası sökülerek cihazın içineki su boşaltılır. Boşaltma sırasına cihaz renajı bir gierle irtibatlanırılmalı, kazan airesine su olması engellenmeliir. acihazın içine bir tortu olup olmaığı kontrol eilir. Tortu varsa cihazın temizleme flanşı açılır ve içine basınçlı su tutularak temizlenir. amagnezyum ano kontrol eilir. Elektronik ano tester üzerineki üğmeye basılır, ibre kırmızı bölgee ise ömrü bitmiş emektir, eğiştirilir. Tükenme hızı su kalitesine bağlıır, sarf malzemesiir. Garantiye girmez. Çubuğun orjinal çapı 6 mm ir. Çap mm en az ise eğiştirilmeliir. Bakım ve onarımlar için Alarko Carrier servisleri yetkiliir. Yetkisiz kişilerin yapacakları uygulamalaran satıcı şirket sorumlu eğilir. Bakım ve onarımlara orijinal yeek parça kullanılmalıır.

18 8 ARIZA İLK KONTROLÜ VE ÖNLEMLER Herhangi bir arıza urumuna, Alarko Carrier Yetkili Servisini aramaan önce aşağıaki Arıza İlk Kontrolü nü uygulayınız. ) Musluktan sıcak su gelmiyorsa; aşebekee sular kesiktir. Suyun gelmesini bekleyiniz. aboyler sıcak su çıkış vanası veya soğuk su giriş vanası kapalıır. Vanayı açınız. apislik tutucu olmuştur. Sökerek temizleyiniz. ) Musluktan su akıyor ancak soğuk su ise; akalorifer tesisatı (brülör) çalışmıyor. Çalıştırınız. akalorifer tesisatı çalışıyor, sirkülasyon pompası çalışmıyor. Çalıştırınız. akollektör pompası çalışmıyor. Çalıştırınız. atermostat ayarı üşük sıcaklığa ayarlıır. Kullanmak isteiğiniz ereceye yükseltiniz. ) Elektrikli ısıtıcı çalışmıyorsa; aelektrik kesik olabilir. aşalter kapalı olabilir. abina ana sigortası atmış olabilir.

19 9

20 web: e-posta: MDH: İSTANBUL : GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Ş. Bilgisu Ca Gebze-KOCAELİ Tel: (06) Fax: (06) ANKARA : Seat Simavi Sok. No: 48, Çankaya - ANKARA Tel: (0) Fax: (0) İZMİR : Şehit Fethibey Ca. No : 55, Kat., 50 Pasaport - İZMİR Tel: (0) Fax: (0) ADANA : Ziyapaşa Bulvarı Çelik Ap. No : 5/5-6, 00 ADANA Tel: (0) Fax: (0) ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi Aspenos Bulvarı No: 79/5 - ANTALYA Tel: (04) Fax: (04) 87 66

MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 2 Giriş 3 Teknik Özellikler 4 Ana Elemanlar 5 Sistem Bağlantı Elemanları 6 Cihazın Yerleşimi ve Montaj Esasları 7 KBS Serisi Tek Serpantinli Boyler Bağlantı Şeması

Detaylı

Sıcak Hava Apareyleri ADA - ATA. Konforal Sıcak Hava Apareyleri. Kullanım Kılavuzu ATA - ADA

Sıcak Hava Apareyleri ADA - ATA. Konforal Sıcak Hava Apareyleri. Kullanım Kılavuzu ATA - ADA Sıcak Hava Apareyleri ADA - ATA Konforal Sıcak Hava Apareyleri Kullanım Kılavuzu ATA - ADA Kod No: A.10.2.2 Kitap Baskı Tarihi: 170212 Revizyon No: 170212 İçindekiler Giriş...5 Garanti ve Servis...6 Genel

Detaylı

SERENA SR 20/27 MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

SERENA SR 20/27 MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU SERENA SR 20/27 MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU Kod No: A.1.1.5 Kitap Baskı Tarihi: 180808 Revizyon: 180808 3 İÇİNDEKİLER 1 KULLANICI TALİMATLARI 1.1 Giriş 1.2 Gaz Güvenliği 1.3 Gaz Sızıntısı Durumunda Yapılacaklar

Detaylı

KATI YAKITLI KAZAN KULLANIM KILAVUZU

KATI YAKITLI KAZAN KULLANIM KILAVUZU Katý Yakýtlý Kazan KATI YAKITLI KAZAN KULLANIM KILAVUZU Kod No: A.4.2.6 Kitap Baskı Tarihi: 031109 Revizyon: 031109 Katý Yakýtlý Kazan Katı Yakıtlı Kazan Kullanım ve Montaj Kılavuzu İÇİNDEKİLER Giriş

Detaylı

ADKY - Yr (YER TİPİ) VE DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL SERVİSGAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

ADKY - Yr (YER TİPİ) VE DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL SERVİSGAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 6, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 ADKY - Yr (YER TİPİ) VE ADKY - Dv (DUVAR KULLANIM, TİPİ) MONTAJ ALÜMİNYUM ve DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL SERVİSGAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM

Detaylı

BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER:

BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: 1)GİRİŞ... 2)GENEL UYARILAR.. 3)BOYLER TANITIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLER 4)ÇALIŞTIRILMA VE MONTAJ ESASLARI. 5)BAKIM VE TEMİZLİK. 6)ARIZA TESPİT. GİRİŞ: Bu kılavuzda

Detaylı

KATI YAKITLI KAZAN KULLANIM KILAVUZU

KATI YAKITLI KAZAN KULLANIM KILAVUZU KATI YAKITLI KAZAN KULLANIM KILAVUZU Kod No: A.4.2.6 Kitap Baskı Tarihi: 020115 Revizyon: 020115 İÇİNDEKİLER Giriş Garanti ve Servis Uyarılar Genel Özellikler Montaj Montaj - Havalandırma Gereksinimleri

Detaylı

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM KULLANIM, MONTAJ ve DİLİMLİ DOĞAL GAZLI SERVİS YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU Kod No: A.4.1.6 Kitap Baskı

Detaylı

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 1 TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.3.6 Kitap Baskı Tarihi: 240914 Revizyon No: 240914 3 ALARKO TRENDY-D KOMBİ Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım Kılavuzu

Detaylı

DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ. KULLANIM, MONTAJ ve SERVİS KULLANIM KILAVUZU

DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ. KULLANIM, MONTAJ ve SERVİS KULLANIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ADK ALG 7, 100, 9, 16, ADK 27, 200 27/2, ve 30, ADK 36, 36/2 300 ADK 100, SIVI ADK / GAZ 200 YAKITLI ve ADK 300 KULLANIM, MONTAJ ve SIVI DÖKÜM / SERVİS GAZ KAZANLAR YAKITLI DÖKÜM Kullaným

Detaylı

GAZ YAKITLI MERKEZİ SİSTEM ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU SICAK SU KAZANI KULLANMA, BAKIM VE ÇALIŞTIRMA KILAVUZU

GAZ YAKITLI MERKEZİ SİSTEM ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU SICAK SU KAZANI KULLANMA, BAKIM VE ÇALIŞTIRMA KILAVUZU GAZ YAKITLI MERKEZİ SİSTEM ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU SICAK SU KAZANI KULLANMA, BAKIM VE ÇALIŞTIRMA KILAVUZU ELMNT SERİSİ ELEMENT PROJE GAZ YAKITLI MERKEZİ SİSTEM ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU ÜÇ GEÇİŞLİ SICAK SU KAZANLARI

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Değerli Maktek Kullanıcısı,

Değerli Maktek Kullanıcısı, Değerli Maktek Kullanıcısı, Maktek Kombi yi tercih ederek, en son teknolojinin ve beraberinde getirdiği çağdaş ve estetik tasarımın uyumunu evlerinize taşıdığınızı bildirmekle gurur duyarız. Sizlere bu

Detaylı

PRĠZMATĠK SIVI ve GAZ YAKITLI KAZANLAR

PRĠZMATĠK SIVI ve GAZ YAKITLI KAZANLAR PRĠZMATĠK SIVI ve GAZ YAKITLI KAZANLAR 1 ĠÇĠNDEKĠLER: 1 ) GİRİŞ. 03 2 ) UYARILAR 04 3 ) GARANTİ ve SERVİS 07 4 ) İŞLETME ŞARTLARI. 08 5 ) GENEL ÖZELLİKLER 10 6 ) TEKNİK ÖZELLİKLER. 11 7 ) MONTAJ 15 8 )

Detaylı

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

ATAG A Serisi Yoğuşmalı Kombi Montaj ve Kullanım Kılavuzu

ATAG A Serisi Yoğuşmalı Kombi Montaj ve Kullanım Kılavuzu ATAG A Serisi Yoğuşmalı Kombi Montaj ve Kullanım Kılavuzu 8T.51.59.00/03.09 Kod No: A.2.3.21 Kitap Baskı Tarihi: 090409 Revizyon Tarihi: 090409 İçindekiler Giriş...5 1. Kurallar...6 2 Teslimat Kapsamı...6

Detaylı

HARMONY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

HARMONY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 1 HARMONY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.2.8 Kitap Baskı Tarihi: 190815 Revizyon No: 190815 3 ALARKO HARMONY-D KOMBİ Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım

Detaylı

TANSAN SIVI/GAZ YAKITLI S.KBP MODELİ KALORİFER KAZANLARI MONTAJ-KULLANMA-BAKIM KILAVUZU

TANSAN SIVI/GAZ YAKITLI S.KBP MODELİ KALORİFER KAZANLARI MONTAJ-KULLANMA-BAKIM KILAVUZU TANSAN SIVI/GAZ YAKITLI S.KBP MODELİ KALORİFER KAZANLARI MONTAJ-KULLANMA-BAKIM KILAVUZU GİRİŞ Öncelikle TANSAN markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda TANSAN Sıvı/Gaz yakıt yakabilen

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 EK LCD BK 30 EK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 EK LCD BK 30 EK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 EK LCD BK 30 EK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

DGK Y 20 LCD DGK Y 24 LCD

DGK Y 20 LCD DGK Y 24 LCD Yoğuşmalı Kombi DGK Y 20 LCD DGK Y 24 LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasinı

Detaylı

Elektrikli Termosifon Kullanma Kılavuzu

Elektrikli Termosifon Kullanma Kılavuzu ECO BKT 500 DJ BKT 650 DJ BKT 800 DJ Elektrikli Termosifon Kullanma Kılavuzu 26 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite

Detaylı

SERADENS SRD 20/27/36 PREMİKS YOĞUŞMALI KOMBİ HIZLI KULLANIM KILAVUZU

SERADENS SRD 20/27/36 PREMİKS YOĞUŞMALI KOMBİ HIZLI KULLANIM KILAVUZU SERADENS SRD 20/27/36 PREMİKS YOĞUŞMALI KOMBİ HIZLI KULLANIM KILAVUZU Kod No: A.1.4.2 Baskı Tarihi: 240914 Revizyon: 240914 3 Gaz Sızıntısı Durumunda Yapılacaklar Sakin olun. Yanan ateşleri SÖNDÜRÜN. Bütün

Detaylı

MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 KULLANIM, MONTAJ ve SERVİS ALG SERİSİ DOĞAL GAZ ve LPG BRÜLÖRLERİ ALG 120/M, ALG 200/M, ALG 120/M LPG, ALG 200/M LPG MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM

Detaylı

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.1.6 Baskı Tarihi: 101212 Revizyon: 101212 3 Gaz Sızıntısı Durumunda Yapılacaklar Sakin olun. Yanan ateşleri SÖNDÜRÜN. Bütün kapı ve pencereleri AÇIN.

Detaylı

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU 24-28-32 kw Mono- Termik C Tipi Hermetik Kombiler 24kW Baykan yıldızplus 28kW Baykan yıldızplus 24kW Baykan ay 28kW Baykan ay 32kW Baykan ay 24kW Baykan güneş 28kW Baykan güneş

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI

Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu. AL 24 KH Plus

Kombi Kullanma Kılavuzu. AL 24 KH Plus Kombi Kullanma Kılavuzu AL 24 KH Plus Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı