Konforal Alarko Boyler ve Akümülasyon Tankı Montaj ve Kullanım Kılavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konforal Alarko Boyler ve Akümülasyon Tankı Montaj ve Kullanım Kılavuzu"

Transkript

1 Konforal Alarko Boyler ve Akümülasyon Tankı Montaj ve Kullanım Kılavuzu

2 Ko No: A.9.. Kitap Baskı Tarihi: 009 Revizyon No: 009

3 İÇİNDEKİLER Giriş Garanti ve Servis Genel Uyarılar Güvenli Kullanım İçin Garantiyi Geçersiz Kılan Durumlar Cihaz Tanıtımı, Çalışma Şeması, Teknik Özellikler Tek Serpantinli Boylerler - ASB- Çift Serpantinli Boylerler - ASB- Sıcak Su Akümülasyon Tankı - AAT Yerleştirme ve Montaj Esasları Devreye Alma Elektrik Tesisat Bağlantısı Bakım Arıza İlk Kontrolü ve Önlemler

4

5 5 GİRİŞ Öncelikle ALARKO CARRIER ı tercih ettiğiniz için teşekkür eeriz. Bu kılavuza Konforal Alarko boylerlere ve akümülasyon tanklarına ait kullanım ve bakım bilgilerini bulacaksınız. Cihazınızı yüksek verimle ve ekonomik çalıştırmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kılavuzu ikkatle inceleyiniz. Kılavuza kullanım ve bakım bilgilerinin yanı sıra cihaza ilişkin tanıtıcı ve teknik verilere e yer verilmiştir. Bu kılavuzu gerektiğine başvurmak amacıyla saklayınız ve el altına bulunurunuz. Cihazınıza ilişkin aha ayrıntılı bilgiler için ürün tanıtım broşürüne, gerektiğine ALARKO CARRIER yetkili satıcı ve servislerine ulaşabilmek için numaralı Müşteri Danışma Hattımıza başvurabilirsiniz. Konforal Alarko boylerleri ve akümülasyon tankları, kazanla ve plakalı eşanjörle birlikte çalışır. Bu neenle cihazların montajını ve çalıştırmasını yapmaan önce ısıtma sistemi, plakalı eşanjör ve kazan kapasitesi hakkına bilgilenmek gerekir. Cihazları yerleştirmek ve bağlantılarını yapmak için bu kılavuzu incelemek yeterliir. Ancak anlaşılmayan herhangi bir konu oluğuna Alarko Carrier Yetkili Servislerine başvurabilirsiniz.

6 6 GARANTİ ve SERVİS Bu kılavuz Konforal Alarko markalı boylerlerin ve akümülasyon tanklarının bütün tipleri için geçerliir. Bu kullanım kılavuzuna belirtilen esaslara, uyarılara ve stanartlara uyulmak koşulu ile Konforal Alarko boylerleri, malzeme ve imalat hatalarına karşı (iki) yıl ALARKO CARRIER garantisineir. Garanti koşulları, ilgili yasa hükümlerine uygun olarak boylerle birlikte verilen Garanti Belgesi üzerine açıklanmıştır. Lütfen bu bilgileri ikkatle inceleyiniz. Ürün Garanti Belgesi, boyleri satın alığınız ALARKO CARRIER yetkili satıcısı tarafınan olurulup, kaşelenecek ve size imzalattırılacaktır. Daha sonra bir parçası size verilecek, öteki parçası ise ALARKO CARRIER Müşteri Hizmetleri Müürlüğüne gönerilecektir. Sizeki Garanti Belgesi ni, servis işlemleri sırasına garanti işlemlerinin yapılabilmesi için yetkili servis elemanına göstermek için korumalı ve el altına bulunurmalısınız. Garanti işlemleri, ancak ALARKO CARRIER yetkili servislerinin yapacağı işlemler için geçerliir. Uzman olmayan, yetkisiz kişilerin ürüne yapacakları müahaleen üretici ve satıcı şirketler sorumlu eğilir. Bu neenle, lütfen ürününüzle ilgili en ufak sorununuza ALARKO CARRIER yetkili servisini arayınız. Yetkili servislerimiz her an hizmetinizeir. Boyleri ve akümülasyon tankını aşırı basınçtan korumak için tesisatta emniyet (tahliye) ventili kullanılmalıır. Montaj şemalarına bu urum gösterilmiştir. Tesisatta emniyet ventili yoksa garanti geçersizir. Cihazlara kullanılan magnezyum anoun yaklaşık ömrü - yılır. Bu malzemenin tükenme hızı su kalitesine bağlıır. Garanti kapsamına girmez. Konforal Alarko markalı boylerler ve akümülasyon tankları, size uzun yıllar sorunsuz hizmet eebilecek üstün teknolojiye ve kaliteli malzemeye sahiptir. Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafınan belirlenen minimum kullanım ömrü 0 (on) yılır. İlgili yasa gereği üretici ve satıcı firmalar bu süre içine boylere ve akümülasyon tankına servis yapılmasını ve yeek parça sağlanmasını taahüt eerler. ALARKO CARRIER Yetkili Servislerinin ücret tarifesi ve yeek parça fiyatları listeler haline belirlenmiştir. Servis işlemleri sırasına listeleri inceleyebilirsiniz. Herhangi bir sorunla karşılaştığınız a Türkiye nin her yerinen şehir içi tarifesi ile Müşteri Danışma Hattı nı arayabilirsiniz, internet üzerinen, e- posta ile aresinen Alarko Carrier Müşteri Hizmetleri Müürlüğü ne ulaşabilirsiniz.

7 7 GENEL UYARILAR abu kitapçığı ikkatle inceleyiniz. Buraa verilen bilgiler cihazın montajına, kullanımına ve bakımına uygulayıcı ve kullanıcılar için gerekli olan konuları kapsamaktaır. Lütfen kitapçığı ikkatle koruyunuz. Daha sonraki uygulamalarınıza size yarımcı olacaktır. akonforal Alarko markalı boylerlerin ve akümülasyon tanklarının kullanım ve bakımı, bu kitapçıkta belirtilen esaslara uygun olarak yapılmalır. Aksi hale sorumluluk uygulayıcıya ait olacaktır. aambalajınan çıkarığınıza cihazın taşınma sırasına zarar görüp görmeiğini kontrol einiz. acihazlar saece izayn eiliği amaçlar için kullanılabilir. Amaç ışı kullanımlar tehlike yaratabilir. aalarko Carrier Yetkili Servislerinin ışına cihaza müahale eilmesinin, orijinal yeek parça kullanlmamasının sorumluluğu uygulayana aittir. NOT: Ürüne magnezyum ano çubuğu varır. Çubuk, sisteme oluşan elektrostatik yükü üzerine çeker, kenisi harcanır ve böylece ürünün korozyona uğramasını önler. Çubuğun bitip bitmeiği, ürünün üstüne bulanan elektronik test göstergesinen kontrol eilir. Tükenme hızı su kalitesine bağlıır. Garantiye girmez. Çubuk kontrolü müşteri tarafınan periyoik olarak yapılmalıır. Gösterge üzerineki üğmeye basılığına ibre kırmızıyı gösterirse, çubuğun eğiştirilmesi için hemen yetkili servise başvurulmalıır. GÜVENLİ KULLANIM İÇİN acihazlar tüm sıcak sulu sistemlere kullanılabilir. Ancak kapasite olarak ısıtma sistemine yer alan kazanla, plakalı eşanjörle ve besleme pompasıyla uyum içine olmalıır. Boylerler ancak keni kapasitesine uygun kazan ve uygun nitelikteki pompayla birlikte beklenen verimi verebilir. Akümülasyon tankları a ancak keni kapasitesine uygun kazan, plakalı eşanjör ve uygun nitelikteki pompayla beklenen verimi verebilir. ayıla bir kez, Alarko Carrier Yetkili Servisleri tarafınan üzenli bakım yapılmalıır. akazan bağlantıları ve tesisat TSE stanartlarına uygun malzeme ile yapılmalıır.

8 8 GARANTİYİ GEÇERSİZ KILAN DURUMLAR:. Broşür ve kullanım klavuzuna yazılı hususlara aykırı ve amaç ışı kullanım. Hatalı tip seçimi. Alarko Carrier servislerinin ışına yapılan bakım ve onarımlar 4. Su şebeke basıncının eğişken olması ve/veya ürün üzerine otomatik emniyet ventilinin bulunmaması ve/veya arızalanması 5. Kireçlenme, çamur ve tortu, nem, ona maruz kalma, susuz çalışma 6. Voltaj üşüklüğü, yüksekliği, topraksız priz kullanılması, hatalı elektrik tesisatı, susuz çalıştırma 7. (Elektrikli ürünlere) TS-EN kapsamınaki ekipmanlar (elektrik panosu) hari cineki iğer elektrik ekipmanları (rezistans, termostat)

9 BOYLER MONTAJINDA D KKAT ED LMES GEREKEN EN ÖNEML NOKTA, S STEME TAHL YE (EMN YET) VENT L BA LANMASIDIR. BOYLER MONTAJINDA D KKAT Su ED LMES s n kça genleflir. GEREKEN S cakl a EN göre ÖNEML suyun genleflme! Kalorifer e, kullanma suyu a so uk. SICAKLIK FARKINA GÖRE GENLEfiME KATSAYISI TABLOSU Kalorifer çal flt r l yor, serpantinen geçmeye bafllayan s cak su, kullanma suyunu a s t yor. Genleflme % 9 DO RU MONTAJ SICAKLIK FARKINA GÖRE SU GENLEfiME E R S DO RU MONTAJ T v 0.00 % e ( C) (kg/lt) (lt/kg) SICAKLIK FARKINA.0004 GÖRE SICAKLIK FARKINA GÖRE! GENLEfiME KATSAYISI.008 TABLOSU SU GENLEfiME E R S miktar NOKTA, yanaki S STEME tablo ve TAHL YE grafikte gösterilmekteir. (EMN YET) T v % 0.77 e ( C) (kg/lt) (lt/kg) Örne in VENT L 50 C'lik BA LANMASIDIR. bir s cakl k art fl na suyun hacmi %,9 artmakta r. Bu suyun tahliye eilmesi gerekir Su s n kça Su hava gibi genleflir. e ilir, S cakl a s k flt r lamaz. göre suyun E er genleflme.00 genleflen bu miktar 0.0 su boyleren yanaki tablo flar ve at lmazsa, grafikte gösterilmekteir. 40 ciarlara bask yapar Örne in ve ayan m 50 C'lik en bir zay f s cakl k olan art fl na yeren boyleri suyun hacmi patlat r %,9 artmakta r. Bu suyun tahliye eilmesi gerekir C Su S cakl Su hava gibi e ilir, s k flt r lamaz. E er genleflen bu DURUM. DURUM 0.0 su boyleren flar at lmazsa, ciarlara bask yapar DURUM ve ayan m en zay f olan yeren boyleri patlat r C Su S cakl. DURUM. DURUM. DURUM Dufl Dufl Dufl Kalorifer e, Kalorifer çal flt r l yor, kullanma suyu a serpantinen geçmeye so uk. bafllayan s cak su, kullanma suyunu a Is nan ve genleflmeye s t yor. bafllayan kullanma suyu, ufl kapal olu u için ileri giemiyor, çek valf olu u için geri e giemiyor. Tahliye ventilinen yavafl yavafl flar kaç yor. Tek Serpantinli (ASB) Boyler Tesisat Ba lant fiemas. Sirkülasyon Is nan ve genleflmeye bafllayan kullanma suyu, Pompas ufl kapal olu u için ileri giemiyor, çek valf S cak Kullan m. Vana olu u için geri e giemiyor. Tahliye ventilinen Suyu Ç k fl. Çek Valf yavafl yavafl flar kaç yor. 4. Manometre S cak Kalorifer Tek 5. Serpantinli Pislik Tutucu(ASB) Boyler Tesisat Ba lant fiemas Suyu Girifli. Sirkülasyon 6. Tahliye (Emniyet) Ventili Resirkülasyon S cak Kullan m Suyu So uk Ç k fl Kalorifer Suyu Dönüflü S cak Kalorifer Suyu Girifli Genleflme % Su s n. Genleflen k s m, tahliye ventilinen flar akt. Tahliye ventili olmasay, boyler patlayacakt. Dufl Dufl Dufl Su s n. Genleflen k s m, tahliye ventilinen flar akt. Tahliye ventili olmasay, boyler patlayacakt. Pompas Kalorifer. Vana Kazan. Çek Valf 4. Manometre 5. Pislik Tutucu 6. Tahliye (Emniyet) Ventili Resirkülasyon Kalorifer fiebeke Suyu Girifli Kazan So uk Kalorifer Suyu Dönüflü Çift Serpantinli (ASB) Boyler Tesisat Ba lant fiemas Sirkülasyon Pompas S cak Kullan m. Vana fiebeke Suyu Girifli Suyu Ç k fl. Çek Valf 4. Manometre S cak Kalorifer Çift 5. Serpantinli Pislik Tutucu(ASB) Boyler Tesisat Ba lant fiemas Suyu Girifli Kalorifer 6. Tahliye (Emniyet). Sirkülasyon Kazan Ventili Resirkülasyon Pompas S cak Kullan m. Vana So uk Kalorifer Suyu Dönüflü Suyu Ç k fl. Çek Valf Günefl Enerjisi Kollektörünen S cak Su Girifli 4. Manometre S cak Kalorifer 5. Pislik Tutucu Suyu Girifli Kollektöre So uk Kalorifer 6. Tahliye (Emniyet) Kazan Su Dönüflü Ventili Resirkülasyon Günefl Enerjisi Kollektörü So uk Kalorifer Suyu Dönüflü 4 5 Günefl Enerjisi Kollektörünen S cak Su Girifli 6 fiebeke Suyu Girifli Kollektöre So uk Su Dönüflü Günefl Enerjisi Kollektörü 4 5 6

10 0 CİHAZ TANITIMI, ÇALIŞMA ŞEMASI, TEKNİK ÖZELLİKLER BOYUTLAR ) TEK SERPANTİNLİ BOYLERLER - ASB - BOYUTLAR a Süper Boyler - Tek Serpantinli ASB- e Moel 00 Hacim l 00 BOYLER SEÇ M Genifllik (A) mm 50 Boy (L) mm 480 g Yükseklik (H) mm.070 Is t c Ak flkan Girifl-Ç k fl (e-f) Kullan m Suyu Girifl-Ç k fl (a-g) /4 Resirkülasyon () /4 Serpantin Yüzeyi m 0,58 Susuz A rl k kg 7 H L A /4 /4 0, /4 /4, , , ,0 90.5, , , ,65 5 Boyler seçimi için öncelikle s t c ak flkan n cinsi ve s cakl /bas nc bilinmeliir. Tablo ve 'e gö boylerin bir saatte verebilece i s cak su miktar (kapasitesi), s t c ak flkan n cinsine ve urumuna sonra s cak su ihtiyac n n miktar ve ebisi eneysel olarak ç kar lm fl tablolar yar m yla belirlenir. Evler oteller, hastaneler ve ço u enüstriyel tesiste, s cak su kullan m ebisi sabit kabul eilebilir. Halbuk spor salonlar, fabrikalar gibi yerlere bir çok kifli ayn ana suyu kullan r. Tablo ve Tablo 'eki ka suyun sürekli sabit ebi ile kullan laca varsay m na göre verilmifltir. Su e er yüksek ebi ile k sa süree tabloan bulunacak boylerin veya 4 kat büyü ünün seçilmesi gerekir. Tablo : Tek Serpantinli Boyler (ASB ) Kapasite Tablosu Süper Boyler - Çift Serpantinli ASB- Moel a b Moel Hacim Hacim l l Kullan m Suyu Girifli c e 0 C - Genifllik Ç k fl (A) 45 C (Kalorifer mm için) Boy (L) mm Sürekli Rejimeki Kapasite Yükseklik (H) 90 C mm (l/saat) Kalorifer Is t c Giifl-Dönüfl 80 C (b-c) / f Günefl Kollektörü Giifl-Dönüfl (e-f) gak flkan S cakl 70 C So uk Su Girifl-Ç k fl (g-a) /4 /4 Kullan m Suyu Girifli 0 C - Resirkülasyon Ç k fl 60 C () (Kalorifer için) /4 /4 Üst Serpantin Yüzeyi m 0,58 0,7,00,9,9,44,44,86,6 Sürekli Rejimeki Kapasite Alt Serpantin Yüzeyi 90 C 480 m875 0,7.0700,87.90,7.50,8.50,8.050,0,0.050, ,65.80 (l/saat) Susuz Is t c A rl k 80 C kg Ak flkan S cakl 70 C H L Is t c Devre ASu Debisi Serpantin Direnci m /saat mmss Kullan m Suyu Girifli 0 C - Ç k fl 45 C (Buhar için) S cak Su Akümülasyon Tank - AAT Sürekli Rejimeki Kapasite 0,5 bar Buharl (l/saat) flletme T P,0 bar Maksimum çal flma s cakl s t c Hacim ak flkan evresi l 0 C, kullan m 00 suyu evresi C Maksimum çal flma bas nc s t c Çap ak flkan (ØD) evresi mm s cak 480 su için 580 8, 580 buhar için 750 bar; 750 kullan m 750suyu 90 evresi.00 8 bar H mm Magnezyum Ano () / / / / Tablo : Çift Serpantinli Boyler (ASB ) Kapasite Tablosu B mm Moel C mm Susuz A rl k kg Hacim l Maksimum çal flma s cakl 95 C. - Maksimum çal flma bas nc 8 bar. Kullan m Suyu Girifli 0 C - Ç k fl 45 C (Kalorifer için) 9, ,

11 s t yor. patlayacakt. BOYUTLAR Is nan ve genleflmeye bafllayan kullanma suyu, ufl kapal olu u için ileri giemiyor, çek valf olu u için geri e giemiyor. Tahliye ventilinen yavafl yavafl flar kaç yor. Tek Serpantinli (ASB) Boyler Tesisat Ba lant fiemas. Sirkülasyon Pompas. Vana. Çek Valf 4. Manometre 5. Pislik Tutucu 6. Tahliye (Emniyet) Ventili H L a e g Süper Boyler - Tek Serpantinli ASB- S cak Kullan m Çift Serpantinli (ASB) Boyler Tesisat Ba lant fiemas. Sirkülasyon Pompas A S cak Kullan m. Vana Suyu Ç k fl. Çek Valf ) 4. ÇİFT Manometre SERPANTİNLİ BOYLERLER S cak Kalorifer - ASB - 5. Pislik Tutucu Suyu Girifli Kalorifer 6. Tahliye (Emniyet) Kazan Ventili Resirkülasyon So uk Kalorifer Suyu Dönüflü Günefl Enerjisi Kollektörünen S cak Su Girifli H L a b c e f g Suyu Ç k fl Moel S cak Kalorifer Hacim l Suyu Girifli Genifllik (A) mm Resirkülasyon Boy (L) mm Yükseklik (H) So uk Kalorifer mm Suyu Dönüflü Is t c Ak flkan Girifl-Ç k fl (e-f) Kullan m Suyu Girifl-Ç k fl 6 (a-g) /4 /4 /4 5 4 Resirkülasyon () /4 /4 /4 Serpantin Yüzeyi m 0,58 fiebeke 0,99 Suyu Girifli,40,40,0,0 Susuz A rl k kg Süper Boyler - Çift Serpantinli ASB- Moel Hacim Genifllik (A) Boy (L) Yükseklik (H) Kalorifer Giifl-Dönüfl (b-c) Günefl Kollektörü Giifl-Dönüfl (e-f) So uk Su Girifl-Ç k fl (g-a) Resirkülasyon () Üst Serpantin Yüzeyi Alt Serpantin Yüzeyi Susuz A rl k Kollektöre So uk Su Dönüflü l mm mm fiebeke Suyu Girifli mm /4 /4 /4 /4 m 0,58 0,7,00,9,9 m 0,7 0,87,7,8,8 kg , ,44, Kalorifer.00 Kazan.40, , , Günefl Enerjisi.000 Kollektörü ,44,86,6,0,86 4, A S cak Su Akümülasyon Tank - AAT T P Hacim l Çap (ØD) mm H mm Magnezyum Ano () / / / / B mm C mm Susuz A rl k kg Maksimum çal flma s cakl 95 C. - Maksimum çal flma bas nc 8 bar H Isıtıcı akıflkan B çıkıflı Sıcak su çıkıfl alternatifi C Sıcak su girifl alternatifi ød

12 Kullan m Suyu Girifli 0 C - Ç k fl 45 C (Buhar için) Sürekli Rejimeki Kapasite 0,5 bar Buharl DO RU MONTAJ (l/saat) flletme,0 bar Maksimum BOYLER çal flma MONTAJINDA s cakl s t c ak flkan D KKAT evresi 0 C, kullan m SICAKLIK suyu FARKINA evresi GÖRE 70 C SICAKLIK FARKINA GÖRE! GENLEfiME KATSAYISI TABLOSU SU GENLEfiME E R S Maksimum ED LMES çal flma GEREKEN bas nc s t c EN ak flkan ÖNEML evresi s cak su için 8, buhar için bar; kullan m suyu evresi 8 bar. NOKTA, S STEME TAHL YE (EMN YET) T v 0.00 % e ( C) (kg/lt) (lt/kg) 5.00 VENT L BA LANMASIDIR Tablo : Çift Serpantinli Boyler (ASB ) Kapasite Tablosu Su s n kça genleflir. S cakl a göre suyun genleflme miktar Moel yanaki tablo ve grafikte gösterilmekteir Örne in Hacim 50 C'lik bir s cakl k art fl na suyun hacmi l Kullan m %,9 artmakta r. Suyu Girifli Bu suyun 0 C tahliye - Ç k fl eilmesi 45 C gerekir (Kalorifer için) Su hava gibi e ilir, s k flt r lamaz. E er genleflen bu Sürekli Rejimeki 90 C su boyleren flar at lmazsa, ciarlara bask yapar ve Kapasite ayan m (l/saat) en zay f olan yeren boyleri patlat r. Is t c 80 C C Ak flkan S cakl 70 C Su S cakl Kullan m Suyu. Girifli0 C DURUM - Ç k fl 60 C (Kalorifer için). DURUM. DURUM Sürekli Rejimeki Kapasite (l/saat) Is t c Ak flkan S cakl 90 C 80 C 70 C Is t c Devre Su Debisi mufl /saat kapal olu u için ileri,5 giemiyor, 5çek valf ,5 9,5 olu u için geri e giemiyor. Tahliye ventilinen Serpantin Direnci mmss yavafl yavafl flar kaç yor. Kullan m Tek Serpantinli Suyu (ASB) Girifli Boyler 0 C Tesisat - Ç k fl Ba lant 45 C fiemas (Buhar için). Sirkülasyon Sürekli Rejimeki 0,5 bar Pompas Buharl S cak Kullan m. Kapasite Vana (l/saat) flletme Suyu,0 Ç k fl. Çek Valf bar Manometre S cak Kalorifer Maksimum 5. Pislik Tutucuçal flma s cakl s t c ak flkan evresi 0 C, kullan m suyu evresi 70 C Suyu Girifli Maksimum 6. Tahliye (Emniyet) çal flma bas nc s t c ak flkan evresi s cak su için 8 bar, buhar için bar; kullan m suyu evresi 8 bar. Ventili Resirkülasyon Kalorifer - Tabloaki kapasite e erleri kalorifer ve buhar ile takviye besleme sistemine ait e erlerir. Kazan So uk Kalorifer - Günefl kolektörü taraf kapasiteleri 70 C ve 60 C s t c evre su girifl s cakl ile 0/45 C Suyu Dönüflü kullan m s cak su flartlar varsay larak verilmifltir Dufl Dufl Dufl Is t c Devre Su Debisi Kalorifer e, m /saat,8 Kalorifer çal flt r l yor, Su s n. 6Genleflen k s m, 6 Serpantin Direnci kullanma suyu a serpantinen geçmeye tahliye ventilinen flar so uk. mmss 80 0 bafllayan s cak 460su, akt..900 Tahliye ventili.50 kullanma suyunu a olmasay, boyler s t yor. Kullan m Suyu Girifli 0 C - Ç k fl 45 C (Günefl Kollektörü için) patlayacakt. Kollektör 70 C C Is nan ve genleflmeye bafllayan kullanma suyu, Genleflme % fiebeke Suyu Girifli Çift Serpantinli (ASB) Boyler Tesisat Ba lant fiemas. Sirkülasyon Pompas. Vana S cak Kullan m Suyu Ç k fl. Çek Valf 4. Manometre S cak Kalorifer 5. Pislik Tutucu Suyu Girifli 6. Tahliye (Emniyet) Ventili Resirkülasyon Kalorifer Kazan So uk Kalorifer Suyu Dönüflü Günefl Enerjisi Kollektörünen S cak Su Girifli Kollektöre So uk Su Dönüflü Günefl Enerjisi Kollektörü fiebeke Suyu Girifli

13 MAXI BOYLER TESİSAT BAĞLANTI ŞEMASI AMB MAXI BOYLER SÜREKLİ KAPASİTE TABLOSU

14 4 AMB MAXI BOYLER TEKNİK ÖZELLİKLER

15 L f g Kalorifer Giifl-Dönüfl (b-c) Günefl Kollektörü Giifl-Dönüfl (e-f) So uk Su Girifl-Ç k fl (g-a) Resirkülasyon () Üst Serpantin Yüzeyi Alt Serpantin Yüzeyi Susuz A rl k m m kg /4 /4 0,58 0,7 98 /4 /4 0,7 0,87 0,00,7 40,9,8 95,9,8,44,0 0,44,0 80,86,86 498,6 4, ) SICAK SU AKÜMÜLASYON TANKI - AAT A S cak Su Akümülasyon Tank - AAT T P Hacim l Çap (ØD) mm H mm Magnezyum Ano () / / / / B mm C mm Susuz A rl k kg Maksimum çal flma s cakl 95 C. - Maksimum çal flma bas nc 8 bar H Isıtıcı akıflkan B çıkıflı Sıcak su çıkıfl alternatifi C Sıcak su girifl alternatifi ød YERLEŞTİRME VE MONTAJ ESASLARI acihaz (boyler veya akümülasyon tankı) ona karşı korunmuş bir mekana yerleştirilmeliir. acihaz evre ışı bırakılığına, onmaması için önlem alınmalı veya suyu boşaltılmalıır. acihazın yerleştirilmesi için, boylerin ağırlığını taşıyacak sağlamlıkta ve üzgün bir zemine uygun bir kaie yapılması gerekliir. aboylerin kazana bağlantısı bu kılavuza verilen boyler bağlantı şemalarına göre yapılmalıır. Malzemeler stanartlara ve TSE ye uygun olmalıır. aakümülasyon tankının plakalı eşanjöre bağlantısı bu kılavuza verilen bağlantı şemasına göre yapılmalıır. Malzemeler stanartlara ve TSE ye uygun olmalıır. aemniyet ventili sistem işletme basıncınan bar büyük seçilmeli, zaman zaman havalanırılarak çalışıp çalışmaığı kontrol eilmeliir. Isıtma suyu veya kullanım suyu tesisatına emniyet ventili yoksa veya emniyet ventili oğru çalışmıyorsa cihaza çıkabilecek sorunlar garanti kapsamına girmez.

16 6 acihaz yerleştirilirken montaj ve bakım için aşağıaki şekile gösterilen minimum mesafeler ikkate alınmalıır. agerekli urumlara biriken çamurların temizlenebilmesi için boşaltma hattına irsek bulunmamalıır. acihazaki bütün bağlantı borularına rakor kullanılmalıır. 60 cm Boyler veya Akümülasyon Tankı 60 cm DEVREYE ALMA aboylerin ve akümülasyon tankının olu oluğunu ve soğuk su girişinin serbest oluğunu kontrol ein. atüm bağlantıların ve boruların sızırmazlıklarını kontrol ein. aboyler evreye alınırken önce soğuk akışkan sonra sıcak akışkan evreye verilmeli, cihaz içineki havanın tahliyesi sağlanmalıır. aboyler evre ışı bırakılacağı zaman önce sıcak akışkan aha sonra soğuk akışkan evreen çıkarılmalıır. aelektrikli ısıtıcılı boylerler topraklanmalıır. Cihazın bağlantı üzenlemeleri üzerine çalışırken, besleme evreleri kesilmeliir. ELEKTRİK TESİSATI BAĞLANTISI atermostatlı elektrik ısıtıcı kullanım voltajı 0 volt ac ir. aboyleri kullanacağımız yereki sigortanın gücü 6 amperen az ise sigortayı eğiştiriniz. acihazın elektrik bağlantısını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız. atopraklama yapmayı ihmal etmeyiniz. Topraklama yapılmamasınan oğan hasar ve arızalaran firmamız sorumlu eğilir.

17 7 BAKIM aelektrikli ısıtıcı varsa, cihazın elektrikle bağlantısını kesin. acihaz (boyler veya akümülasyon tankı) tesisatı üzerine bulunan komponentlerin sağlam olup olmaığı sık sık kontrol eilmeliir. (Termometre, varsa termostatik vana vb.) Arızalı olanlar tamir eilmeli veya eğiştirilmeliir. acihazın aya bir kez boşaltma vanası açılarak, tabana birikmiş olan tortuların temizliği sağlanmalıır. acihaza yıla bir kez bakım yapılmalıır. Suyun niteliğinin uygun olmaığı urumlara (sert su ve çok sert su) ve yüksek sıcaklıklara bakımın aha kısa aralıklarla yapılması aha uygunur. abakım sırasına aşağıaki işlemler uygulanır: asıcak su evresi çalıştırılır. Devre ve sıcak su üretimi kontrol eilir. acihazan veya bağlantılarınan bir su kaçağı olup olmaığı kontrol eilir. aemniyet ventili kontrol eilir. acihaz sıcaklık göstergesinin çalışıp çalışmaığı kontrol eilir, çalışmıyorsa eğiştirilir. acihaz pompasının çalışıp çalışmaığı kontrol eilir. avarsa cihaz termostatının çalışıp çalışmaığı kontrol eilir, çalışmıyorsa eğiştirilir. abakım sırasına, boşaltma vanası sökülerek cihazın içineki su boşaltılır. Boşaltma sırasına cihaz renajı bir gierle irtibatlanırılmalı, kazan airesine su olması engellenmeliir. acihazın içine bir tortu olup olmaığı kontrol eilir. Tortu varsa cihazın temizleme flanşı açılır ve içine basınçlı su tutularak temizlenir. amagnezyum ano kontrol eilir. Elektronik ano tester üzerineki üğmeye basılır, ibre kırmızı bölgee ise ömrü bitmiş emektir, eğiştirilir. Tükenme hızı su kalitesine bağlıır, sarf malzemesiir. Garantiye girmez. Çubuğun orjinal çapı 6 mm ir. Çap mm en az ise eğiştirilmeliir. Bakım ve onarımlar için Alarko Carrier servisleri yetkiliir. Yetkisiz kişilerin yapacakları uygulamalaran satıcı şirket sorumlu eğilir. Bakım ve onarımlara orijinal yeek parça kullanılmalıır.

18 8 ARIZA İLK KONTROLÜ VE ÖNLEMLER Herhangi bir arıza urumuna, Alarko Carrier Yetkili Servisini aramaan önce aşağıaki Arıza İlk Kontrolü nü uygulayınız. ) Musluktan sıcak su gelmiyorsa; aşebekee sular kesiktir. Suyun gelmesini bekleyiniz. aboyler sıcak su çıkış vanası veya soğuk su giriş vanası kapalıır. Vanayı açınız. apislik tutucu olmuştur. Sökerek temizleyiniz. ) Musluktan su akıyor ancak soğuk su ise; akalorifer tesisatı (brülör) çalışmıyor. Çalıştırınız. akalorifer tesisatı çalışıyor, sirkülasyon pompası çalışmıyor. Çalıştırınız. akollektör pompası çalışmıyor. Çalıştırınız. atermostat ayarı üşük sıcaklığa ayarlıır. Kullanmak isteiğiniz ereceye yükseltiniz. ) Elektrikli ısıtıcı çalışmıyorsa; aelektrik kesik olabilir. aşalter kapalı olabilir. abina ana sigortası atmış olabilir.

19 9

20 web: e-posta: MDH: İSTANBUL : GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Ş. Bilgisu Ca Gebze-KOCAELİ Tel: (06) Fax: (06) ANKARA : Seat Simavi Sok. No: 48, Çankaya - ANKARA Tel: (0) Fax: (0) İZMİR : Şehit Fethibey Ca. No : 55, Kat., 50 Pasaport - İZMİR Tel: (0) Fax: (0) ADANA : Ziyapaşa Bulvarı Çelik Ap. No : 5/5-6, 00 ADANA Tel: (0) Fax: (0) ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi Aspenos Bulvarı No: 79/5 - ANTALYA Tel: (04) Fax: (04) 87 66

Konforal Alarko Boyler ve Akümülasyon Tankı Montaj ve Kullanım Kılavuzu

Konforal Alarko Boyler ve Akümülasyon Tankı Montaj ve Kullanım Kılavuzu Konforal Alarko Boyler ve Akümülasyon Tankı Montaj ve Kullanım Kılavuzu Kod No: A.9.2.3 Kitap Baskı Tarihi: 160909 Revizyon No: 160909 İÇİNDEKİLER Giriş Garanti ve Servis Genel Uyarılar Güvenli Kullanım

Detaylı

Montaj ve Kullanım Kılavuzu

Montaj ve Kullanım Kılavuzu Alarko Boyler Akümülasyon Tankı ve Isıl Denge Tankı Montaj ve Kullanım Kılavuzu Kod No: A.9.2.3 Kitap Baskı Tarihi: 171117 Revizyon No: 171117 İÇİNDEKİLER Giriş Garanti ve Servis Genel Uyarılar Güvenli

Detaylı

Montaj ve Kullanım Kılavuzu

Montaj ve Kullanım Kılavuzu Alarko Boyler Akümülasyon Tankı ve Isıl Denge Tankı Montaj ve Kullanım Kılavuzu Kod No: A.9.2.3 Kitap Baskı Tarihi: 170417 Revizyon No: 170417 İÇİNDEKİLER Giriş Garanti ve Servis Genel Uyarılar Güvenli

Detaylı

S cak Su Boyleri. Akümülasyon Tank. Konforal Süper Boyler. Akümülasyon Tank

S cak Su Boyleri. Akümülasyon Tank. Konforal Süper Boyler. Akümülasyon Tank S cak Su Boyleri Akümülasyon Tank Konforal Süper Boyler Akümülasyon Tank ALARKOKONFORAL BOYLER Alarko boylerleri gelifltirilmifl teknolojisi ve mükeel tasarlanm fl biçimi ile 000 li y llar n bilinçli kullan

Detaylı

S cak Su Boyleri. Akümülasyon Tank. Konforal Süper Boyler. Akümülasyon Tank

S cak Su Boyleri. Akümülasyon Tank. Konforal Süper Boyler. Akümülasyon Tank S cak Su Boyleri Akümülasyon Tank Konforal Süper Boyler Akümülasyon Tank ALARKOKONFORAL BOYLER Alarko boylerleri gelifltirilmifl teknolojisi ve mükeel tasarlanm fl biçimi ile 000 li y llar n bilinçli kullan

Detaylı

BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER:

BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: 1)GİRİŞ... 2)GENEL UYARILAR.. 3)BOYLER TANITIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLER 4)ÇALIŞTIRILMA VE MONTAJ ESASLARI. 5)BAKIM VE TEMİZLİK. 6)ARIZA TESPİT. GİRİŞ: Bu kılavuzda

Detaylı

Ekonomizer Kullanım Kılavuzu

Ekonomizer Kullanım Kılavuzu Ekonomizer Kullanım Kılavuzu Kod No: A.14.1.2 Kitap Baskı tarihi: 101016 Revizyon No: 101016 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...5 GARANTİ VE SERVİS...6 TANIM...7 MONTAJ...8 TEMİZLİK...8 5 GİRİŞ Öncelikle ALARKO markasını

Detaylı

MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 2 Giriş 3 Teknik Özellikler 4 Ana Elemanlar 5 Sistem Bağlantı Elemanları 6 Cihazın Yerleşimi ve Montaj Esasları 7 KBS Serisi Tek Serpantinli Boyler Bağlantı Şeması

Detaylı

Konforal Alarko Boyler ve Akümülasyon Tankı Montaj ve Kullanım Kılavuzu

Konforal Alarko Boyler ve Akümülasyon Tankı Montaj ve Kullanım Kılavuzu Konforal Alarko Boyler ve Akümülasyon Tankı Montaj ve Kullanım Kılavuzu Kod No: A.9.2.3 Kitap Baskı Tarihi: 250416 Revizyon No: 250416 İÇİNDEKİLER Giriş Garanti ve Servis Genel Uyarılar Güvenli Kullanım

Detaylı

Konforal Sıcak Hava Apareyleri

Konforal Sıcak Hava Apareyleri Konforal Sıcak Hava Apareyleri Kullanım Kılavuzu ATA - ADA Kod No: A.10.2.2 Kitap Baskı Tarihi: 280417 Revizyon No: 280417 İçindekiler Giriş...5 Garanti ve Servis...6 Genel Özellikler...7 Montajda Uyulması

Detaylı

Sıcak Hava Apareyleri ADA - ATA. Konforal Sıcak Hava Apareyleri. Kullanım Kılavuzu ATA - ADA

Sıcak Hava Apareyleri ADA - ATA. Konforal Sıcak Hava Apareyleri. Kullanım Kılavuzu ATA - ADA Sıcak Hava Apareyleri ADA - ATA Konforal Sıcak Hava Apareyleri Kullanım Kılavuzu ATA - ADA Kod No: A.10.2.2 Kitap Baskı Tarihi: 170212 Revizyon No: 170212 İçindekiler Giriş...5 Garanti ve Servis...6 Genel

Detaylı

Sıcak Hava Apareyleri

Sıcak Hava Apareyleri Sıcak Hava Apareyleri Kullanım Kılavuzu ATA - ADA Kod No: A.10.1.3 Kitap Baskı Tarihi: 040313 Revizyon No: 040313 ATA - ADA Sıcak Hava Apareyleri Kullanım Kılavuzu İçindekiler Giriş...5 Garanti ve Servis...6

Detaylı

DEĞERLİ KODSAN DOSTU,

DEĞERLİ KODSAN DOSTU, DEĞERLİ KODSAN DOSTU, KODSAN ın modern tesislerinde titiz çalışması sonucu üretilen bu ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatle

Detaylı

Sürdürülebilir Yenilikçilik, Kalite Standardizasyonu ve Dinamizm

Sürdürülebilir Yenilikçilik, Kalite Standardizasyonu ve Dinamizm Sürdürülebilir Yenilikçilik, Kalite Standardizasyonu ve Dinamizm Türkiye ısı sektörüne plakalı ısı eşanjör ithalatı ile giren Ekin Endüstriyel, müşteri odaklı vizyonu ve dinamizmi ile tanındı, birbiri

Detaylı

MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU İçindekiler Sayfa No Giriş 1 Teknik Özellikler 2 Ana Elamanlar 3 Sistem Bağlantı Elemanları 4 Cihazın Yerleşimi ve Montaj Esasları 5 KBS Serisi Tek Serpantinli Boyler Bağlantı

Detaylı

Akümülasyon Tankları ve Boylerler

Akümülasyon Tankları ve Boylerler Akümülasyon Tankları ve Boylerler Faaliyet Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Akümülasyon Tankları

Detaylı

Sıcak Su Boyleri Akümülasyon Tankı

Sıcak Su Boyleri Akümülasyon Tankı Sıcak Su Boyleri Akümülasyon Tankı Süper Boyler Akümülasyon Tankı Konforal ALARKO-KONFORAL BOYLER Alarko boyleri geliştirilmiş teknolojisi ve mükemmel tasarlanmış biçimi ile 2000 li yılların bilinçli kullanıcılarının

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI 71AT Serisi Ürün No: 71 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

Akümülasyon Tankları ve Boylerler

Akümülasyon Tankları ve Boylerler Akümülasyon Tankları ve Boylerler Faaliyet Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Akümülasyon Tankları

Detaylı

BÜYÜK BİNALARA UZUN ÖMÜRLÜ ÇÖZÜMLER

BÜYÜK BİNALARA UZUN ÖMÜRLÜ ÇÖZÜMLER Plakalı Eşanjör BÜYÜK BİNALARA UZUN ÖMÜRLÜ ÇÖZÜMLER ALARKO PLAKALI EŞANJÖRLER Kullanım kolaylığını ve güvenliği esas alan tasarımları ve yapılarındaki görünür kaliteleriyle öne çıkan Alarko Plakalı Eşanjörler,

Detaylı

Sıcak Hava Apareyleri ADA - ATA. Konforal

Sıcak Hava Apareyleri ADA - ATA. Konforal Sıcak Hava Apareyleri ADA - ATA Konforal ALARKO KONFORAL SICAK HAVA APAREYLERİ Geniş Kullanım Alanı Apareyler üstün performans ve işlevsellikle ısıtmada ekonomik, güvenli ve pratik çözümler sunuyor. Spor

Detaylı

Sıcak Su Boyleri Akümülasyon Tankı

Sıcak Su Boyleri Akümülasyon Tankı Sıcak Su Boyleri Akümülasyon Tankı Süper Boyler Akümülasyon Tankı Konforal ALARKO-KONFORAL BOYLER Alarko boyleri geliştirilmiş teknolojisi ve mükemmel tasarlanmış biçimi ile 2000 li yılların bilinçli kullanıcılarının

Detaylı

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2 BOYLERLER PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER Paslanmaz Çelik Boyler UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 80, 120 ve 200 Litre Kapasiteli Paslanmaz Çelik Boylerler Genel Özellikler İmmergas ın

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri Home Station Isı İstasyonu Çözümleri Merkezi ısıtma sistemlerinde, daire ısıtma ve termostatik kontrollü sıcak su için ALNA HOME STATION su ısıtıcısı ve fark basınç kontrolü ile tam bir çözümdür. Özellikler

Detaylı

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 62EWH-M Serisi Ürün No: 62 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.1.6 Baskı Tarihi: 140808 Revizyon: 140808 3 Gaz Sızıntısı Durumunda Yapılacaklar Sakin olun. Yanan ateşleri SÖNDÜRÜN. Bütün kapı ve pencereleri AÇIN.

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

ADA Sıcak Hava Apareyleri

ADA Sıcak Hava Apareyleri Radyal Vantilatörlü ADA Sıcak Hava Apareyleri İdeal Isıtma Apareyi ATA Sıcak Hava Apareyi Alarko 19 yılında kurulduğunda ilk apareyini tasarladı, üretti ve sattı. O günden bu yana Türkiye de onbinlerce

Detaylı

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.1.6 Baskı Tarihi: 101212 Revizyon: 101212 3 Gaz Sızıntısı Durumunda Yapılacaklar Sakin olun. Yanan ateşleri SÖNDÜRÜN. Bütün kapı ve pencereleri AÇIN.

Detaylı

GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI BOYUTLAR BOYUTLAR_ÇİZİM

GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI BOYUTLAR BOYUTLAR_ÇİZİM DTB-MP SERİSİ MARINE BOYLER GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI BOYUTLAR BOYUTLAR_ÇİZİM GENEL ÖZELLİKLER Farklı Montaj seçenekleri: 30 50 80 100 litre kapasite (30 80) C skalalı ayarlanabilir

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

Harmony-D Hermetik Kombi

Harmony-D Hermetik Kombi Harmony-D Hermetik Kombi Dijital ekranlı, yüksek verimli ve kullanıcı dostu Yeni Harmony-D Kombi ALARKO NUN KOMBIDE YENI TASARIM VIZYONUNUN SON ÖRNEĞI... Kontrol paneli çevresinde modern LED ışıklandırma

Detaylı

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST )

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) MODELLER : - IST-30 ( 30 Kw ) - IST-45 ( 45 Kw ) - IST-60 ( 60 Kw ) - IST-80 ( 85 Kw ) Atlas Sayaç ve Ölçü Aletleri AŞ. 2012 yılında IST model numaralı kat istasyonları üretimine

Detaylı

Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi

Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi FGB Serisi 28-35 kw UYUMLU Enerji tasarrufunda uzman marka Wolf FGB Serisi ile mekanlarda konfor, yeniden tanımlanıyor Opsiyonel BM-2 Programlama Modülü ve

Detaylı

SICAK SU GRUBU. AQUA Boylerler

SICAK SU GRUBU. AQUA Boylerler SICAK SU GRUBU AQUA Boylerler SICAK SU GRUBU AQUA TEK SERPANTİNLİ BOYLERLER Sıcak suyun hazırlanması ve depolanması amacıyla kullanılır Boyler iç yüzeyleri ileri teknoloji titanyum katkılı emaye kaplama

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD-KPS Tek Pompa

Dalgıç Pompa. 4 DMD-KPS Tek Pompa Dalgıç Pompa 4 DMD-KPS Tek Pompa Alarko dalgıç pompaları, kullanım ve içme suyu alanında her an kullanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriyel

Detaylı

Hermetik Kombi. Serena ÜSTÜN TEKNOLOJİ, EŞSİZ KONFOR, YÜKSEK PERFORMANS YENİ SERENA DA...

Hermetik Kombi. Serena ÜSTÜN TEKNOLOJİ, EŞSİZ KONFOR, YÜKSEK PERFORMANS YENİ SERENA DA... Hermetik Kombi Serena ÜSTÜN TEKNOLOJİ, EŞSİZ KONFOR, YÜKSEK PERFORMANS YENİ SERENA DA... Dijital ekranlı, yüksek verimli ve kullanıcı dostu Serena Kombi 25,8 kw ISITMA KAPASİTESİ 13,5 lt/dk KULLANIM SUYU

Detaylı

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV)

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) SABİT AYARLI Aralık 01 TANITIM Diyaframlı emniyet ventilleri kapalı devre ısıtma sistemlerinde oluşan basıncı tahliye ederek, önceden belirlenmiş bir değere sınırlamak

Detaylı

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Uygulama Örnekleri * Bireysel uygulama * Çelik kazan * Oda termostatı * Tek kademeli brülörlü kazan * Direkt devre 1 * Çelik kazan * Tek kademeli brülörlü *

Detaylı

Kireç Tabakası kalınlığı (mm) Enerji Tüketimindeki Artış (%)

Kireç Tabakası kalınlığı (mm) Enerji Tüketimindeki Artış (%) Değerli Tüketici Suyu su olmaktan çıkarmadan, faydalı minerallerden, tadından ve tuzundan yoksun bırakıp suyu fakirleştirmeden, tesisatı ve makinaları korumak mümkündür. Diğer ülkelerde, en az yarım asırdan

Detaylı

gereken zonlar desteklenebilmektedir.

gereken zonlar desteklenebilmektedir. Premix teknolojisi nedi Kullanılan otomatik devir ayarlı fan sayesind optimum gaz-hava karışımı ile her kapasited yüksek verim elde edilen teknolojiye premix teknolojisi denir. Bu teknoloji ile yüksek

Detaylı

STAD. Balans vanası ENGINEERING ADVANTAGE

STAD. Balans vanası ENGINEERING ADVANTAGE Balans vanaları STAD Balans vanası Basınçlanırma & Su kalitesi Balanslama & Kontrol Termostatik kontrol ENGINEERING ADVANTAGE STAD balans vanaları geniş bir uygulama alanına hassas hironik performans sağlar.

Detaylı

MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU 1 TR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 3 04 05 06 07 08 10 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 Giriş Teknik Özellikler Sistem Bağlantı Elemanları Cihazın Yerleşimi ve Montaj Esasları Genel

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 53EWH Serisi Ürün No: 53 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

1 Direkt Isıtma Devresi, Boyler ve Sıcak Su Resirkülasyon Pompası (Z-Pompa) Kontrolü

1 Direkt Isıtma Devresi, Boyler ve Sıcak Su Resirkülasyon Pompası (Z-Pompa) Kontrolü viesmann Sistem Kapasitesi Ürün Tanımı Basınç Sınıfı Kazanlar Pompa Setleri Toplam kw Sip. No. Sip. No. kcal/h bar Liste Fiyatı Liste Fiyatı Liste Fiyatı 98 84.300 120 103.200 160 137.600 198 170.300 240

Detaylı

BFC Cyclone Entegre brülörlü yoğuşmalı turbo boyler

BFC Cyclone Entegre brülörlü yoğuşmalı turbo boyler Entegre brülörlü yoğuşmalı turbo boyler BFC - 8/0/0/0/80/100/10 Hermetik yapıda yoğuşmalı turbo boyler ile çok yüksek verim değerlerine ulaşılır (Hu ya göre %109 a kadar) Modülasyonlu premix brülör sayesinde

Detaylı

GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SICAK SU KAZANI

GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SICAK SU KAZANI GAZ YAKII ÜÇ GEÇİŞLİ SICAK SU KAZANI KAPASİTE PEŞİN 90 GÜN Kcal/h kw MSG 80 80.000 93 3.500 3.700 MSG 100 100.000 116 4.000 4.240 MSG 125 125.000 145 4.350 4.600 MSG 150 150.000 174 5.400 5.750 MSG 175

Detaylı

VIESMANN VITOCELL 100-B. Teknik Bilgi Föyü VITOCELL 100-B. Çift serpantinli boyler 300, 400 ve 500 litre

VIESMANN VITOCELL 100-B. Teknik Bilgi Föyü VITOCELL 100-B. Çift serpantinli boyler 300, 400 ve 500 litre VIESMANN VITOCELL 100-B Çift serpantinli boyler 300, 400 ve 500 litre Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCELL 100-B Tip CVB Dikey tip, serpantinli Ceraprotect emaye

Detaylı

AQUA BOYLER Akümülatör Tankı

AQUA BOYLER Akümülatör Tankı AQUA BOYLER Akümülatör Tankı Kullanım Suyu Akümülasyon Tankları Kullanım Suyu Akümülasyon tankları ısıtılmış olan sıcak suyun kullanıma hazır şekilde sıcaklığını kaybet_ meden hazır halde tutulmasını sağlar.

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI

DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ ÜRÜN TANIMI KULLANIM ALANLARI TESİSAT BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ BOYUTLAR - ÇİZİM BOYUTLAR - TABLO

Detaylı

KAZAN VE DİĞER ELEMANLARIN HESABI VE SEÇİMİ

KAZAN VE DİĞER ELEMANLARIN HESABI VE SEÇİMİ BÖLÜM 7 KAZAN VE DİĞER ELEMANLARIN HESABI VE SEÇİMİ Isıtma sistemi elemanlarının hesaplanması ve seçiminin yapılmasına, tesisatın kurulacağı yapıaki ısıtma ereksinimi hesaplarınan sonra eçilir. Bu amaçla;

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

Paslanmaz Çelik Akümülasyon Tankları ve Boylerler

Paslanmaz Çelik Akümülasyon Tankları ve Boylerler Paslanmaz Çelik Akümülasyon Tankları ve Boylerler Faaliyet Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Akümülasyon

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 54EWH Serisi Ürün No: 54 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

Isı İstasyonu Ürün Kataloğu

Isı İstasyonu Ürün Kataloğu Isı İstasyonu Ürün Kataloğu Nisan 2014 1 2 DAF Enerji 2007 yılında çıkan Enerji Verimliği Kanunu sonrasında, MASDAF Grup un yöneticileri tarafından yarım asırlık sektör tecrübesi ile 2009 yılından tamamen

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim

Detaylı

Moyenne température / Medium temperature : Ürün Seçim Verileri

Moyenne température / Medium temperature : Ürün Seçim Verileri Moyenne température / Medium temperature : MiniCold Ürün Seçim Verileri Bu kitap Carrier Profoid Minicold- Monoblocked Packaced Refrigeration Units kitabından Alarko Carrier EDM/ st tarafından düzenlenmiştir.

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını kontrol Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini kontrol

Detaylı

Nominal soğutma kapasitesi

Nominal soğutma kapasitesi intherma 9 17 17.2 Nominal ısıtma kapasitesi 8.6 Isıtma kapasitesi aralığı 1.50~10.50 2.60~19.80 Isıtma giriş gücü W 500~2450 1000~4400 COP W/W 2.9~4.5 2.9~4.5 Nominal soğutma kapasitesi 7.5 14.5 Soğutma

Detaylı

VIESMANN. VITOCELL-W Duvar tipi cihazlar için boyler litre. Teknik Bilgi Föyü VITOCELL 300-W VITOCELL 100-W

VIESMANN. VITOCELL-W Duvar tipi cihazlar için boyler litre. Teknik Bilgi Föyü VITOCELL 300-W VITOCELL 100-W VIESMANN VITOCELL-W Duvar tipi cihazlar için boyler 0-400 litre Teknik Bilgi Föyü Sipariş No ve fiyatlar için fiyat listesine bakınız VITOCELL 0-W Boyler Ceraprotect emayeli çelik boyler Tip CUG alta yerleştirilmiş,

Detaylı

KONFORAL SICAK SU BOYLERLERİ

KONFORAL SICAK SU BOYLERLERİ KONFORAL SICAK SU BOYLERLERİ Liste No : S/13-02 Tarih : 01.11.2013 ANKARA-TEL : (312) 409 52 00 Bu Liste, 23.09.2013 TEK SERPANTİNLİ BOYLERLER TEKNİK ÖZELLİKLER FİYATLAR ( ) Hacim (lt) Peşin 4 Taksit 6

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI 55EWH-B Serisi Ürün No: 55 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 222-T

Detaylı

MiniBloc Ürün Seçim Verileri

MiniBloc Ürün Seçim Verileri MiniBloc Ürün Seçim Verileri Bu kitap Carrier Profoid Minibloc- Monoblocked Packaced Refrigeration Units kitabından Alarko Carrier EDM/ st tarafından düzenlenmiştir. Şubat 2006 CARRIER- ProFroid MiniBloc

Detaylı

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI ISITMA SÜRESİ BOYUTLAR TEKNİK TABLO ÖRNEK TESİSAT ŞEMASI MODEL & SİPARİŞ NOTASYON

Detaylı

Sıvı ve Gaz Yakıtlı. Döküm Kazan. Konforal kw Avrupa Standartlarında

Sıvı ve Gaz Yakıtlı. Döküm Kazan. Konforal kw Avrupa Standartlarında Sıvı ve Gaz Yakıtlı Döküm Kazan Konforal 76-930 kw Avrupa Standartlarında Zengin Seçenek: 65.000-800.000 Kcal/saat kapasite aralığında 22 model. Esnek Döküm ekniği: Döküm dilimli kazanlar, EN GJL 200 malzemeden

Detaylı

VIESMANN VITOCELL 340-M Güneş enerjisi sistemleri için kombi boyler 750 ve 950 litre

VIESMANN VITOCELL 340-M Güneş enerjisi sistemleri için kombi boyler 750 ve 950 litre VIESMANN VITOCELL 340-M Güneş enerjisi sistemleri için kombi boyler 750 ve 950 litre Teknik Bilgi Föyü Sipariş No ve fiyatlar için fiyat listesine bakınız VITOCELL 340-M Tip SVKA Çok yönlü kullanımlı kombi

Detaylı

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek

Detaylı

SD-AY mA SEVİYE PROBU

SD-AY mA SEVİYE PROBU SD-AY420 4-20mA SEVİYE PROBU Vira Isı Endüstriyel Ürünler A.Ş. Metal İş Sanayi Sitesi 11. Blok No:37-39 İkitelli/İstanbul Tel: 0.212.549.57.70 Fax: 0.212.549.58.48 info@viravalf.com www.viravalf.com SD-AY420

Detaylı

DA 50. Fark basınç kontrol vanaları Ayarlanabilir set noktalı DN 32-50

DA 50. Fark basınç kontrol vanaları Ayarlanabilir set noktalı DN 32-50 DA 50 Fark basınç kontrol vanaları Ayarlanabilir set noktalı DN 32-50 IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / DA 50 DA 50 Bu fark basınç kontrol vanaları, ısıtma ve soğutma sistemlerine özellikle yüksek

Detaylı

Sirkülasyon Pompası Optima

Sirkülasyon Pompası Optima ECO DESIGN (TASARIM) Yönetmeliklerine Uygun ilk ve Tek Yerli Üretim Sirkülasyon Pompası Optima SİSTEMİN KALBİNDE EUP READY LOW ENERGY CONSUMPTION SAVE the NATURE yılı aşkın Alarko Sirkülasyon Pompası deneyimi

Detaylı

Termosifon Kullanma Kılavuzu AL 868

Termosifon Kullanma Kılavuzu AL 868 Termosifon Kullanma Kılavuzu AL 868 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

SOLAR 42. Kurulum Kılavuzu SOLAR 42 NIBE F1145/F1345 IHB 1218-2 031887 LEK

SOLAR 42. Kurulum Kılavuzu SOLAR 42 NIBE F1145/F1345 IHB 1218-2 031887 LEK SOR EK TR Kurulum Kılavuzu SOR NIE F/F IH - 0 G Kurulum Kılavuzu - SOR ileşenlerin yerleşimi Genel SOR, sadece F ve F ile uyumludur. Özellikleri; VPS solar destekli boyler sıcak su dolumu için kullanılabilir.

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz beslemesi arızası Gaz basıncını kontrol Gaz besleme vanasını veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini kontrol Gaz

Detaylı

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU 6. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 6.1

Detaylı

MARINE SU ISITICILARI MARINE & ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

MARINE SU ISITICILARI MARINE & ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI MARINE SU ISITICILARI MARINE & ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 63EWH-M Serisi Ürün No: 63 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Kireç Tabakası kalınlığı (mm) Sistemde Verimlilik Kaybı (%) Kireçtaşı ile kaplanmış ısıtıcının verim kayıbı tablosu

Kireç Tabakası kalınlığı (mm) Sistemde Verimlilik Kaybı (%) Kireçtaşı ile kaplanmış ısıtıcının verim kayıbı tablosu Değerli Tüketici Suyu su olmaktan çıkarmadan, faydalı minerallerden, tadından ve tuzundan yoksun bırakıp suyu fakirleştirmeden tesisatı ve makinaları korumak mümkündür. Diğer ülkelerde en az yarım asırdan

Detaylı

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOCAL 200-S Tip AWB 201.B/AWB 201.C Dış ve iç mekan üniteli split

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

Daire Isıtma Üniteleri. Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin

Daire Isıtma Üniteleri. Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin Daire Isıtma Üniteleri Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin Daha İyi Bir Gelecek İçin: Techem Çevre dostu ve ekonomik Doğal kaynakların hızla tükendiği günümüzde, enerjiye olan ihtiyaç

Detaylı

Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL

Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA 1ph/50Hz:10kW 3ph/50Hz:20kW 3ph/50Hz:43kW 1. Kapasite: Monofaze 10kW; trifaze 20/43kW. 2. Yüksek Verim; COP= 4 ( Dış Ortam Sıcaklığı: 20/15⁰C,

Detaylı

EN 15154-1 EN 15154-2

EN 15154-1 EN 15154-2 EN 15154-1 EN 15154-2 EN 15154-1 ACİL DUŞ Minimum Su Akışı: 60 lt / dak Yerden yükseklik: 2200 mm ± 100 mm Çekme kolu : Max.1750mm yukarıda Su Isısı: 15-37 o C arasında olmalıdır EN 15154-2 ACİL GÖZ YIKAMA

Detaylı

VIESMANN VITOCELL 100-V. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCELL 100-V. Dikey tip boyler.

VIESMANN VITOCELL 100-V. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCELL 100-V. Dikey tip boyler. VIESMANN VITOCELL 100-V Dikey tip boyler 390 litre Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 17 VITOCELL 100-V Tip CVW Dikey tip

Detaylı

Isı Pompası Otel Uygulamaları Eğitim Sunumu 23.01.2015 ANTALYA

Isı Pompası Otel Uygulamaları Eğitim Sunumu 23.01.2015 ANTALYA Isı Pompası Otel Uygulamaları Eğitim Sunumu 23.01.2015 ANTALYA Isı Pompası Nedir? Normalde Isı; diğer tüm enerji çeşitlerinde de olduğu gibi yüksek yoğunluklu kısımdan düşük yoğunluklu kısma doğru ilerleme

Detaylı

PANEL RADYATÖR MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU

PANEL RADYATÖR MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU PANEL RADYATÖR MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU ĠÇĠNDEKĠLER: 1)GENEL BĠLGĠLER 2)CĠHAZIN TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ 3)YERLEġTĠRME VE MONTAJ ESASLARI 4)KULLANIMDA DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR 1)GENEL BĠLGĠLER: Bu kılavuzda

Detaylı

VIESMANN VITOCELL 300-H Yatay tip boyler litre

VIESMANN VITOCELL 300-H Yatay tip boyler litre VIESMANN VITOCELL 300-H Yatay tip boyler 1-500 litre Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCELL 300-H Tip EHA Yatay tip boyler Paslanmaz çelik 5441 2 TR 6/2009 Ürün hakkında

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

İSTTERM ISI İSTASYONLARI

İSTTERM ISI İSTASYONLARI İSTTERM ISI İSTASYONLARI Merkezi ısıtma sistemlerinde, daire ısıtma ve termostatik kontrollü sıcak su için ısı istasyonu. İSTTERM ISI İSTASYONLARI, su ısıtıcısı ve fark basınç kontrolü ile tam bir çözümdür.

Detaylı

DEMK Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.

DEMK Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. DEMK Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. İMES Sanayi Sitesi B Blok. 206 Sok. No:6 P.K:37775 Dudullu - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel:+90216 3142626 Fax:+90 4204901 www.diko.com.tr info@diko.com.tr

Detaylı

2016 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER

2016 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER 2016 LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER Versiyon: 2016 - V Güncelleme: 03.11.2016 BUDERUS GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KOLEKTÖRLER VE KUMANDA PANELLERİ GÜNEŞ ENERJİSİ BOYLERLERİ MONTAJ SETLERİ VE AKSESUARLAR

Detaylı

Semboller. Daldırma tip termostat Balans vanası. Pompa. Kompresör. Termometre. Küresel vana. Fan. Boşaltma. Vana. Sürgülü vana

Semboller. Daldırma tip termostat Balans vanası. Pompa. Kompresör. Termometre. Küresel vana. Fan. Boşaltma. Vana. Sürgülü vana Tesisat Eğitimi Semboller Pompa Küresel vana Vana Termometre Boşaltma Daldırma tip termostat Balans vanası Sürgülü vana Kompresör Fan Emniyet ventili Üç yollu motorlu vana Basınç düşürücü Hava ayırıcı

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini Gaz valfi bağlı

Detaylı

JeoTes BASINÇLI KAPLAR

JeoTes BASINÇLI KAPLAR SINÇLI KPLR Okul, hastane, spor tesisleri, alışveriş merkezleri ve yüzme havuzları gibi sosyal tesislerde, askeri tesislerde, yurt, lojman, apartman ve toplu konutlarda, merkezi ısıtma, soğutma ve sıcak

Detaylı