ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SÜRVEYANSI BAKTERİ TANIMLAMA VE ADT STANDART UYGULAMA PROSEDÜRLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SÜRVEYANSI BAKTERİ TANIMLAMA VE ADT STANDART UYGULAMA PROSEDÜRLERİ"

Transkript

1 ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SÜRVEYANSI BAKTERİ TANIMLAMA VE ADT STANDART UYGULAMA PROSEDÜRLERİ Revizyon No.1, Ocak 2014

2 Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır Ulusal Antimikrobiyal Direnç Surveyansı

3 İÇİNDEKİLER 1. BAKTERİ ve KLİNİK ÖRNEK SEÇİMİ ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK TESTLERİ (ADT) İÇİN SUP GENEL BİLGİLER Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae da ADT için SUP Disk Difüzyon Yöntemi Genişlemiş Spektrumlu -laktamaz (GSBL) Saptama Escherichia coli ve K.pneumoniae için çalışma protokolü Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Tablosu Sonuç Bildiriminde ve Yorumlu Sonuç Okumada Önemli Hususlar Pseudomonas aeruginosa ADT için SUP Disk Difüzyon Yöntemi P. aeruginosa için çalışma protokolü Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Tablosu Sonuç Bildiriminde ve Yorumlu Sonuç Okumada Önemli Hususlar Acinetobacter baumannii ADT için SUP Disk Difüzyon Yöntemi A. baumannii için çalışma protokolü Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Tablosu Sonuç Bildiriminde ve Yorumlu Sonuç Okumada Önemli Hususlar Streptococcus pneumoniae ADT için SUP Disk Difüzyon Yöntemi Streptococcus pneumoniae için çalışma protokolü Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Tablosu Sonuç Bildiriminde ve Yorumlu Sonuç Okumada Önemli Hususlar Staphylococcus aureus ADT için SUP Disk Difüzyon Yöntemi ve Tarama Testleri Staphylococcus aureus için çalışma protokolü Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Tablosu Sonuç Bildiriminde ve Yorumlu Sonuç Okumada Önemli Hususlar Enterococcus faecium/faecalis Disk Difüzyon Yöntemi ve Tarama Testleri Enterococcus faecium/faecalis için çalışma protokolü Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Tablosu Sonuç Bildiriminde ve Yorumlu Sonuç Okumada Önemli Hususlar DOĞAL DİRENÇ FENOTİPLERİ / BEKLENMEDİK FENOTİPLER DOĞAL DİRENÇ Tanımlar, Örnekler ENTEROBACTERIACEAE AİLESİ ENTEROBACTERIACEAE AİLESİ: Beklenmedik Direnç Fenotipleri NON-FERMENTER BAKTERİLER (Pseudomonas aeruginosa) GRAM POZİTİF BAKTERİLER: DOĞAL DİRENÇ BAKTERİ TANIMLAMA ENTEROBACTERIACEAE TANIMLAMA PSEUDOMONAS AERUGINOSA TANIMLAMA ACINETOBACTER SPP. TANIMLAMA STAPHYLOCOCCUS AUREUS TANIMLAMA STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TANIMLAMA ENTEROCOCCUS FAECALIS/FAECIUM KAYNAKLAR *UAMDS Standart Uygulama Prosedürü Sayfa: i

4 Değerli Katılımcımız, Ülkemizde klinik önemi olan bakterilerde antimikrobiyal direncinin izlenmesi ve böylelikle antimikrobiyal direncin önlenmesi için geliştirilecek politikalara yön vermek üzere Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 2011 yılında 77 laboratuvarın katılımıyla başlatılan Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) sizlerin değerli katkılarıyla başarılı bir şekilde devam etmektedir. Çok teşekkür ederiz. Bu sürveyansta takip edilecek Antibiyotik Duyarlılık Testi Standart Uygulama Prosedürleri (SUP) revize (Revizyon No.1, Ocak 2014) haliyle sizlere sunulmuştur. Revize SUP ta EUCAST a geçiş süreci nedeniyle EUCAST standartlarında CLSI a göre farklılık gösteren noktalar belirtilmiştir. EUCAST daki güncellemeler adresinden takip edilebilir. Çalışmalarınızda bu dokümana uymanız, temel mikrobiyolojik uygulamalar için Ulusal Mikrobiyoloji Standartlarını kullanmanız ( sonuç gönderdiğiniz tüm izolatları stok kültürleriyle saklamanız (istendiğinde referans laboratuvara göndermek üzere) gerekmektedir. UAMDSS Bilimsel Komisyonu *UAMDS Standart Uygulama Prosedürü Sayfa: ii

5 Kısaltmalar ADT BOS CLSI EUCAST E test GSBL MİK SUP THSK UAMDSS Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Beyin Omurilik Sıvısı Clinical Laboratory Standarts Institute European Committe of Antimicrobial Susceptibility Testing Epsilometer test (Gradiyent strip test) Genişlemiş Spekturumlu Beta-Laktamaz Minimum İnhibitör Konsantrasyon Standart Uygulama Prosedürleri Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi *UAMDS Standart Uygulama Prosedürü Sayfa: iii

6 Açıklamalar Referans Laboratuvarı: Katılımcı laboratuvarın yapmadığı bir testi (tür düzeyinde bakteri tanımlama, E-test, sıvı dilüsyon, v.b.) göndereceği laboratuvardır. Katılımcı laboratuvarlar, hangi referans laboratuvarla iletişime geçecekleri ve izolatları nasıl gönderecekleri konusunda THSK ile irtibata geçmelidir. Veri Girişi: Katılımcı laboratuvarlar veri girişlerini bu SUP a göre yapacaklar, zon çapı veya MİK belirterek ve duyarlı S, orta-duyarlı I veya dirençli R olarak gireceklerdir. *UAMDS Standart Uygulama Prosedürü Sayfa: iv

7 1. BAKTERİ ve KLİNİK ÖRNEK SEÇİMİ Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi kapsamına giren bakteriler, izole edilecekleri klinik örnekler ve testlerde kullanılacak standart kökenler Tablo 1. de belirtilmiştir. Tablo 1. Bakteri Klinik Örnek Standart Köken Escherichia coli BOS / KAN E.coli ATCC Klebsiella pneumoniae BOS / KAN E.coli ATCC Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter baumannii BOS / KAN BOS / KAN E.coli ATCC25922 veya P.aeruginosa ATCC27853 Staphylococcus aureus BOS / KAN S. aureus ATCC Streptococcus pneumoniae BOS / KAN S. pneumoniae ATCC Enterococcus faecium/faecalis BOS / KAN S. aureus ATCC Her hastadan kan veya BOS örneklerinden üretilen ilk izolat bildirilmelidir. Antibiyotik duyarlılık paterni farklı olsa bile aynı hastadan ikinci izolat bildirilmemelidir. Eğer hem kan hem de BOS izolatları aynı gün üredi ise ikisi de bildirilmelidir. Sadece BOS izolatları veri tabanına alınacak, kan izolatları BOS ve KAN izolatları arasındaki direnç farklılıklarını belirlemek için kullanılacaktır. İzolatlar gereği halinde referans laboratuvara gönderilmek üzere mutlaka stoklanmalıdır. İzolatların referans laboratuvara ulaştırılması için biyogüvenlik kurallarına uygun üçlü taşıma kabına alınması, adresiyle irtibata geçilerek anlaşmalı kargo yoluyla gönderilmesi gereklidir. MİK belirleyemeyen (E-test veya sıvı dilüsyon veya agar dilüsyon yapmayan) laboratuvarlar izolatlarını referans laboratuvara gönderecektir İzolatların Saklanması ve Gönderilmesi Saklama besiyeri Besiyeri: Tercihen skim milk (yağsız süt) besiyeri kullanılmalıdır. Skim-milk in (%10 luk) hazırlanışı 1 g skim-milk, 10 ml distile su içinde eritilir ve otoklavda 10 dakika sterilize edilir. Skim milk e alternatif olarak %16 lık gliserollü buyyon kullanılabilir. Bu besiyerini hazırlamak için 1 g TSB (Trypticase Soy Broth-glukoz içermeyen) üzerine 10 ml gliserol ve 40 ml distile su eklenerek manyetik karıştırıcıda karıştırılır. ph sı 7.2 ye ayarlanır ve otoklavda 10 dakika sterilize edilir. Sterilite Kontrolu Besiyerleri hazırlandıktan sonar sterilite kontrolu yapılır. Bunun için 3 adet kanlı veya çikolata agar plağı alınır ve saklama besiyerinden (%10 luk skim-milk veya %16 lık gliserol buyyon) her bir plağa 100 μl yayma ekim yapılır. 35 C de *UAMDS Standart Uygulama Prosedürü Sayfa: 1

8 saat inkübe edilir. Hiç mikroorganizma ürememis olması beklenir. Üreme varsa besiyeri atılır Stok kültür hazırlanışı ve transportu Biyogüvenlik kabininde hazırlanması uygundur. Yoksa tüm işlemler bek ateşi yanında aseptik koşullarda yapılmalıdır. 1. Stok kültürler izolatın zengin besiyerlerindeki (%5 koyun kanlı agar, çukulata agar) taze yoğun ve saf olduğundan emin olunulan kültürlerinden hazırlanmalıdır. 2. Stok besiyerini içeren 2 tüp alınır ve izolatın zengin besiyerindeki, taze ve saf kültüründen öze yardımıyla yoğun miktarda bakteri alınarak her bir tüpteki stok besiyerine inokülasyon yapılır. Tüplerin kapakları kapatılır ve vortekslenir. 3. Tüpler etiketlenir (izolat no. ve tarih) ve kayıt defterine izolatla ilgili tüm kimlik bilgileri kaydedilir. 4. İnoküle edilen stok tüpleri, taşıyıcıya konur, taşıyıcı etiketlenir ve derin dondurucuya kaldırılır. Kayıt defterine izolatın hangi taşıyıcıda yer aldığı ve taşıyıcının derin dondurucadaki yeri belirtilerek kaydedilir. 5. Tüpler -80 C ye kaldırılır. Burada 8-10 yıl süre ile bakteriler canlılıklarını kaybetmeden saklanabilir. -80 C lik derin dondurucu yoksa stok kültürler - 20 C de saklanmalıdır. Bu durumda stoklanan bakteriler yaklaşık 1 yıl süreyle canlılıklarını korurlar. -20 C de saklanan stok kültürlerinin 6 ayda bir pasajlarının yapılıp tekrar stok kültürlerinin hazırlanması gereklidir. Stok kültürden taze kültür eldesi ve transportu 6. Belirli bir izolatın stok tüpü, antimikrobiyal duyarlılık test sonuçlarının konfirmasyonu gerektiğinde ya da laboratuvarda çalışılamayan bir duyarlılık testi söz konusu olduğunda referans laboratuvarına gönderilmek üzere derin dondurucudan çıkarılır. Stok kültürden zengin bir besiyerine (%5 koyun kanlı agar veya çukulata agar) pasajı yapılır. 35±2 C de bir gecelik inkübasyon sonrası üreyen mikroorganizmanın, kayıtlardaki stoklanmış izolat olduğu konfirme edilir, ve bakterinin zengin besiyerindeki saf taze kültüründen öze yardımıyla taşıma besiyerine yoğun transfer yapılır. Biyogüvenlik kurallarına uygun şekilde kutulanan ve etiketlenen izolat tüm kimlik ve kayıtlı bilgileri ile referans laboratuvarına gönderilir. *UAMDS Standart Uygulama Prosedürü Sayfa: 2

9 2. ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK TESTLERİ (ADT) İÇİN SUP 2.1. GENEL BİLGİLER Katılımcı laboratuvarlar, antimikrobiyal duyarlılık testlerini, rutinde kullandıkları yöntemle (disk difüzyon, MİK bazlı otomatize sistem) yaptıktan sonra sonuçlarını UAMDSS ye gönderirler. Disk düfüzyon kullanıyorlarsa zon çaplarını, otomatize sistem kullanıyorlarsa MİK bazlı değerlerini ve de mikroorganizmanın duyarlılık kategorisini duyarlı (S), dirençli (R), orta duyarlı (I) olarak belirtmekle yükümlüdürler. Burada sadece disk difüzyon yöntemi ve bazı ek testler (GSBL, yüksek düzey aminoglikozit direnci, vankomisin direnci saptama, v.b.) için SUP lar, sonuç değerlendirmede kullanılmak üzere söz konusu bakteriler için disk difüzyon ve MİK sınır değerlerini içeren özet tablolar verilmiştir. Tablolar esas olarak CLSI baz alınarak hazırlanmış olmakla birlikte EUCAST a geçiş süreci nedeniyle EUCAST önerileri de aynı tabloda belirtilmiştir. Ancak katılımcı laboratuvar verilerini, UAMDSS tarafından belirtilene kadar CLSI sınır değerlerini dikkate alarak değerlendirmelidir Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae da ADT için SUP Disk Difüzyon Yöntemi Besiyeri: Mueller-Hinton Agar (MHA) İnokülum: McFarland 0.5 (Direkt koloni süspansiyonu) İnkübasyon: 35±2 C lik inkübatörde; ortam havasında; saat Kalite kontrol mikroorganizması: E. coli ATCC Disk difüzyon için 150 mm lik plakta maksimum 12; 100 mm lik plakta ise maksimum 5 disk test edilir. İnkübasyon sonrası disk etrafında üremenin tümüyle inhibe olduğu zonun çapı, disk çapını da içine alacak şekilde çıplak gözle ölçülür. Okuma, petri siyah bir zemin üzerinde tutularak ve yansıyan ışıkta yapılır. Ölçüm yapılırken zon kenarı olarak çıplak gözle herhangi bir üremenin görülmediği yer dikkate alınır. İnhibisyon zonu kenarında ancak lens ile bakıldığında görülebilen ince üremeler dikkate alınmaz. Trimetoprim ve sulfonamidlerle ilgili olarak besiyerindeki antagonistler hafif bir üremeye neden olabilir. Bu hafif üreme (esas üremenin %20 sini veya daha azını teşkil ediyorsa) değerlendirmeye alınmaz ve zon çapı üremenin belirgin olduğu bölgenin kenarı dikkate alınarak yapılır Genişlemiş Spektrumlu -laktamaz (GSBL) Saptama İzolat sefotaksim/seftriakson veya seftazidimden birine dirençli bulunuyorsa GSBL saptama testi yapılacaktır. Standart disk difüzyon yöntemi uygulanır. Antibiyotik diskleri: Seftazidim (30 g), seftazidim-klavulanik asit (30/10 g) ve sefotaksim (30 g), sefotaksim-klavulanik asit Değerlendirme: Klavulanik asitle kombine antimikrobiyal diskinin etrafındaki inhibisyon zonu, kombine olmayan diskin etrafındaki inhibisyon zonundan 5 mm daha büyükse izolat GSBL pozitiftir (Ör.: seftazidim zon çapı=16 mm, seftazidim-klavulonik asit zon çapı= 21 mm) *UAMDS Standart Uygulama Prosedürü Sayfa: 3

10 Escherichia coli ve K.pneumoniae için çalışma protokolü E.coli/ K.pneumoniae Aminopenisilin Aminoglikozid Florokinolon Sefalosporin Karbapenemler ampisilin ve amoksisilin/ klavulanik asit ve piperasilin/ tazobaktam gentamisin ve amikasin ve tobramisin a siprofloksasin ve ofloksasin a ve levofloksasin a sefoksitin ve sefotaksim b / seftriakson b ve seftazidim b İmipenem ve meropenem ve ertapenem a TMP-SXT b Duyarlı değil ise GSBL saptanması a tobramisin, ofloksasin, levofloksasin, ertapenem eğer çalışılıyorsa bildirilecektir. b sefotaksim ya da seftriakson kullanılabilir. İzolat sefotaksim/seftriakson veya seftazidimden birine dirençli bulunuyorsa GSBL saptama testi yapılacaktır. *UAMDS Standart Uygulama Prosedürü Sayfa: 4

11 Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Tablosu Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae antimikrobiyal duyarlılık testinde kullanılacak antimikrobiyaller, disk difüzyon ve MİK değerlendirmeleri ve kategorileri Tablo 2. de verilmiştir. Tablo CLSI 2014 M100-S24 e göre düzenlenmekle birlikte EUCAST e geçiş süreci nedeniyle EUCAST deki disk içeriği ve duyarlılık sınır değerlerindeki farklılıklar tabloda parentez içinde belirtilmiştir. Bunu, duyarlılık test sonuçlarını okuma ve yorumlamada dikkat edilecek hususlar izlemektedir. Tablo 2. Antimikrobiyal Disk ug Zon çapı sınır değerleri (mm) MİK ug/ml S I R S I R Penisilinler Ampisilin veya amoksisilin Amoksisilin-klavulonik asit Piperasilin/tazobaktam (14) a ( 14) ( 8) /4 16/8 32/ (30-6) b (20) ( 17) 16/4 (1) 32/4-64/4 128/4 ( 4) Sefalosporinler Sefoksitin Sefotaksim c 30 (5) (20) ( 17) 1 (1) 2 4 ( 8) Seftriakson d (23) ( 20) 1 (1) 2 4 ( 2) Seftazidim e (22) ( 19) 4 (1) 8 16 ( 4) Karbapenemler İmipenem 10 Meropenem 10 Ertapenem (22) 23 (22) 22 (25) ( 16) 19 ( 16) 18 ( 22) 1 (2) 2 4 ( 8) 1 (2) 2 4 ( 8) 0.5(0.5) 1 2 ( 1) Aminoglikozitler Gentamisin (2) 8 16 ( 4) Tobramisin f (2) 8 16 ( 4) Amikasin (8) ( 16) Florokinolonlar Siprofloksasin 5 21 (22) ( 19) Ofloksasin g - (0.5) - (22) - - ( 19) Levofloksasin h - (0.5) - (22) - - ( 19) Folat inhibitor 1 (0.5) 2 4 ( 1) 0.12 (0.5) 0.12 (0.5) Trim./sulfametak (13) 2/38(2) ( 1) ( 1) a EUCAST da CLSI dan farklılık gösteren sınır değerleri parantez içinde belirtilmiştir. b EUCAST da CLSI dan farklılık gösteren disk içerikleri parantez içinde belirtilmiştir. c,d,e İzolat sefotaksim/seftriakson veya seftazidimden birine dirençli bulunuyorsa GSBL saptama testi yapılacak. f,g,h Katılımcı laboratuvar bu antibiyotikleri eğer çalışıyorsa bildirecek. 4/76 ( 4) *UAMDS Standart Uygulama Prosedürü Sayfa: 5

12 Sonuç Bildiriminde ve Yorumlu Sonuç Okumada Önemli Hususlar 1. Hastane ve toplum kaynaklı enfeksiyonların ayrımını kolaylaştırmak için (48 saat kuralı) laboratuvarlar hastanın yatış tarihini mutlaka belirtmelidir. 2. Katılımcı laboratuvarlar, test sonuçlarını verirken duyarlı (S)/ orta dirençli (I)/ dirençli (R) yorumunu her zaman yapmalı, sonucu zon çapı veya MİK değeri ile birlikte vermelidir. Hem disk difüzyon hem MİK çalışılıyorsa MİK değeri verilmelidir. 3. Tablo 2. esas olarak CLSI ye göre düzenlenmiş olup EUCAST da farklılık (disk içeriği, sınır değerleri açısından) gösterenler bilgilendirme amacıyla parentez içinde verilmiştir. 4. Sonuçlar değerlendirilirken Bölüm 3. de Enterobacteriaceae ile ilgili doğal direnç ve beklenmedik direnç fenotipi tabloları incelenmeli ve aykırı bir durum ile karşılaşıldığında test yenilenmeli aynı sonuç elde ediliyorsa konfirmasyon için izolat referans laboratuvarına gönderilmelidir. 5. Tablo 2. de belirtildiği üzere aminoglikozitler için amikasin ve gentamisin sonucu mutlaka verilmeli, çalışılıyorsa tobramisin sonucu da eklenmelidir. 6. Tablo 2. de belirtildiği üzere florokinolonlar için siprofloksasin sonucu mutlaka verilmeli çalışılıyorsa ofloksasin ve/veya levofloksasin sonucu da eklenmelidir. 7. İzolat sefotaksim, seftriakson veya seftazidimden birine dirençli bulunursa GSBL saptaması yapılmalıdır. GSBL saptamada kullanılacak yöntemler bu kitapçıkta yer almaktadır. GSBL üretimini laboratuvarda belirleme olanağı yoksa bu izolatlar referans laboratuvarına gönderilecektir. 8. Karbapenemlerden herhangi birine dirençli bulunan izolat hemen stoklanmalı ve mutlaka referans laboratuvara gönderilmelidir Pseudomonas aeruginosa ADT için SUP Disk Difüzyon Yöntemi Besiyeri: Mueller-Hinton Agar (MHA) İnokülum: McFarland 0.5 (Direkt koloni süspansiyonu) İnkübasyon: 35±2 C lik inkübatörde; ortam havasında; saat Kalite kontrol mikroorganizması: E. coli ATCC veya P. aeruginosa ATCC Disk difüzyon için 150 mm lik plakta maksimum 12; 100 mm lik plakta ise maksimum 5 disk test edilir. İnkübasyon sonrası disk etrafında üremenin tümüyle inhibe olduğu zonun çapı, disk çapını da içine alacak şekilde çıplak gözle ölçülür. Okuma, petri siyah bir zemin üzerinde tutularak ve yansıyan ışıkta yapılır. Ölçüm yapılırken zon kenarı olarak çıplak gözle herhangi bir üremenin görülmediği yer dikkate alınır. İnhibisyon zonu kenarında ancak lens ile bakıldığında görülebilen ince üremeler dikkate alınmaz. *UAMDS Standart Uygulama Prosedürü Sayfa: 6

13 P. aeruginosa için çalışma protokolü P.aeruginosa Piperasilin ve Piperasilin/tazobaktam İmipenem ve Meropenem Amikasin ve Gentamisin ve Tobramisin a Kolistin (4 ve daha fazla grup antibiyotiğe dirençli ise çalışılacak) Seftazidim ve Sefepim Siprofloksasin ve Levofloksasin a a Tobramisin ve Levofloksasin eğer çalışılıyorsa bildirilecektir Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Tablosu Pseudomonas aeruginosa antimikrobiyal duyarlılık testinde kullanılacak antimikrobiyaller, disk difüzyon ve MİK değerlendirmeleri ve kategorileri Tablo 3. de verilmiştir. Tablo CLSI 2014 M100-S24 e göre düzenlenmekle birlikte EUCAST e geçiş süreci nedeniyle EUCAST deki disk içeriği ve duyarlılık sınır değerlerindeki farklılıklar tabloda parentez içinde belirtilmiştir. Bunu, duyarlılık test sonuçlarını okuma ve yorumlamada dikkat edilecek hususlar izlemektedir. Tablo 3 Antimikrobiyal Disk ug Zon çapı sınır değeri (mm) MİK ug/ml S I R S I R Penisilinler Piperasilin 100(30) a 21 (19) b ( 19) ( 16) Piperasilin/tazobaktam /4 32/4-128/4 21 (19) ( 19) (30-6) (16) 64/4 ( 16) Sefalosporinler Seftazidim 30 (10) 18 (16) ( 16) 8 (8) ( 8) Sefepim (18) ( 18) 8 (8) ( 8) Karbapenem İmipenem (20) ( 17) 2 (4) 4 8 ( 8) Meropenem (24) ( 18) 2 (2) 4 8 ( 8) Aminoglikozit Gentamisin ( 15) 4 (4) 8 16 ( 4) Tobramisin c (16) ( 16) 4 (4) 8 16 ( 4) Amikasin (18) ( 15) 16 (8) ( 16) Florokinolon Siprofloksasin 5 21 (25) ( 22) 1 (0.5) 2 4 ( 1) Levofloksasin d 5 (0.5) 17 (20) ( 17) 2 (1) 4 8 ( 2) Kolistin e 10 11(-) - 10 (-) 2(4) 4 8 (>4) a EUCAST da CLSI dan farklılık gösteren disk içerikleri parantez içinde belirtilmiştir. b EUCAST da CLSI dan farklılık gösteren sınır değerleri parantez içinde belirtilmiştir. c Katılımcı laboratuvar tobramisin çalışıyorsa sonucunu bildirecek. *UAMDS Standart Uygulama Prosedürü Sayfa: 7

14 d Katılımcı laboratuvar levofloksasin çalışıyorsa sonucunu bildirecek. e İzolat dört veya daha fazla gruptan antibiyotiğe dirençli ise çalışılacak Sonuç Bildiriminde ve Yorumlu Sonuç Okumada Önemli Hususlar 1. Hastane ve toplum kaynaklı enfeksiyonların ayrımını kolaylaştırmak için (48 saat kuralı) laboratuvarlar hastanın yatış tarihini mutlaka belirtmelidir. 2. Katılımcı laboratuvarlar, test sonuçlarını verirken duyarlı (S)/ orta dirençli (I)/ dirençli (R) yorumunu her zaman yapmalı, sonucu zon çapı veya MİK değeri ile birlikte verilmelidir. Hem disk difüzyon hem MİK çalışılıyorsa MİK değeri verilmelidir. 3. Tablo 3. esas olarak CLSI a göre düzenlenmiş olup EUCAST da farklılık (disk içeriği, sınır değerleri açısından) gösterenler bilgilendirme amacıyla parentez içinde verilmiştir. 4. Sonuçlar değerlendirilirken Bölüm 3. de Pseudomonas aeruginosa ile ilgili doğal direnç ve beklenmedik direnç fenotipi tabloları incelenmeli ve aykırı bir durum ile karşılaşıldığında test yenilenmeli aynı sonuç elde ediliyorsa konfirmasyon için izolat referans laboratuvarına gönderilmelidir. 5. Tablo 3. de belirtildiği üzere aminoglikozitler için amikasin ve gentamisin sonucu mutlaka verilmeli çalışılıyorsa tobramisin sonucu da eklenmelidir. 6. Tablo 3. de belirtildiği üzere florokinolonlar için siprofloksasin sonucu mutlaka verilmeli çalışılıyorsa levofloksasin sonucu da eklenmelidir Acinetobacter baumannii ADT için SUP Disk Difüzyon Yöntemi Besiyeri: Mueller-Hinton Agar (MHA) İnokülum: McFarland 0.5 (Direkt koloni süspansiyonu) İnkübasyon: 35±2 C lik inkübatörde; ortam havasında; saat Kalite kontrol mikroorganizması: P. aeruginosa ATCC 27853, E. coli ATCC (tetrasiklin ve trimetoprim-sulfometoksazol), E.coli ATCC (βlaktam/β-laktamaz inhibitör kombinasyonları için) Disk difüzyon için 150 mm lik plakta maksimum 12; 100 mm lik plakta ise maksimum 5 disk test edilir. İnkübasyon sonrası disk etrafında üremenin tümüyle inhibe olduğu zonun çapı, disk çapını da içine alacak şekilde çıplak gözle ölçülür. Okuma, petri siyah bir zemin üzerinde tutularak ve yansıyan ışıkta yapılır. Ölçüm yapılırken zon kenarı olarak çıplak gözle herhangi bir üremenin görülmediği yer dikkate alınır. İnhibisyon zonu kenarında ancak lens ile bakıldığında görülebilen ince üremeler dikkate alınmaz. Trimetoprim ve sulfonamidlerle ilgili olarak besiyerindeki antagonistler hafif bir üremeye neden olabilir. Bu hafif üreme (esas üremenin %20 sini veya daha azını teşkil ediyorsa) değerlendirmeye alınmaz ve zon çapı üremenin belirgin olduğu bölgenin kenarı dikkate alınarak yapılır. *UAMDS Standart Uygulama Prosedürü Sayfa: 8

15 A. baumannii için çalışma protokolü A. baumannii Piperasilin Ampisilin-sulbaktam Piperasilin-tazobaktam Doripenem a İmipenem Meropenem Siprofloksasilin Levofloksasilin c Tetrasiklin Trimetoprim/ Sulfometaksazol Kolistin Seftazidim Sefepim Sefotaksim Seftriakson Gentamisin Amikasin Tobramisin b a Doripenem, CLSI ve EUCAST ın 2014 versiyonlarına yeni olarak girmiştir. Katılımcı laboratuvar bu karbapenemi çalışıyorsa bildirecektir. b Katılımcı laboratuvar tobramisin çalışıyorsa sonucunu bildirecek. c Katılımcı laboratuvar levofloksasin çalışıyorsa sonucunu bildirecek Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Tablosu Acinetobacter baumannii antimikrobiyal duyarlılık testinde kullanılacak antimikrobiyaller, disk difüzyon ve MİK değerlendirmeleri ve kategorileri Tablo 4. de verilmiştir. Tablo CLSI 2014 M100-S24 e göre düzenlenmekle birlikte EUCAST e geçiş süreci nedeniyle EUCAST deki disk içeriği ve duyarlılık sınır değerlerindeki farklılıklar tabloda parentez içinde belirtilmiştir. Bunu, duyarlılık test sonuçlarını okuma ve yorumlamada dikkat edilecek hususlar izlemektedir. *UAMDS Standart Uygulama Prosedürü Sayfa: 9

16 Tablo 4 Antimikrobiyal Disk ug Zon çapı sınır değeri (mm) MİK ug/ml S I R S I R Penisilinler Ampisilin-sulbaktam 10/10 (-) a 15 (IE) b 8/4 32/ (IE) 16/8 (IE) (IE) Piperasilin 100 (-) a 21 (IE) (IE) 16(IE) (IE) (-) a 16/4 32/4-128/4 Piperasilin/tazobaktam 21 (IE) (IE) (IE) 64/4 (IE) Sefalosporinler c Seftazidim Sefepim Sefotaksim Seftrikason Karbapenem Doripenem d (23) ( 20) 2 (1) 4 8 ( 2) İmipenem (23) ( 17) 2 (2) 4 8 ( 8) Meropenem (21) ( 15) 2 (2) 4 8 ( 8) Aminoglikozit Gentamisin (17) ( 17) 4 (4) 8 16 ( 4) Tobramisin e (17) ( 17) 4 (4) 8 16 ( 4) Amikasin (18) ( 15) 16 (8) ( 16) Florokinolon Siprofloksasin 5 21 (21) ( 21) 1 (1) 2 4 ( 1) Levofloksasin f 5 17 (21) ( 18) 2 (1) 4 8 ( 2) Tetrasiklin Tetrasiklin 30 (-) g Folat inhibitörleri Trim./sulfametak (16) (<13) 2/38(2) - 4/76 ( 4) Kolistin - e (2) 4 4 (>2) a,b EUCAST, CLSI dan farklı olarak ampisilin-sulbaktam, piperasilin ve piperasilin-tazobaktama karşı genellikle dirençli olması nedeniyle test edilmesini önermemektedir. IE; Insufficient evidence (bu ajanlarla tedaviye mikroorganizmanın iyi yanıt verdiğine dair yetersiz kanıt). c EUCAST, CLSI dan farklı olarak sefalosporinlerin test edilmesini önermemektedir. d Doripenem, CLSI ve EUCAST ın 2014 versiyonlarına yeni olarak girmiştir. Katılımcı laboratuvar bu karbapenemi çalışıyorsa bildirecektir. e Katılımcı laboratuvar tobramisin çalışıyorsa sonucunu bildirecek. f Katılımcı laboratuvar levofloksasin çalışıyorsa sonucunu bildirecek. g EUCAST, tetrasiklinle tedaviye mikroorganizmanın iyi yanıt verdiğine dair kanıtların yetersiz olması nedeniyle bu antimikrobiyalin test edilmesini önermemektedir. IE; Insufficient evidence Sonuç Bildiriminde ve Yorumlu Sonuç Okumada Önemli Hususlar 1. Hastane ve toplum kaynaklı enfeksiyonların ayrımını kolaylaştırmak için (48 saat kuralı) laboratuvarlar hastanın yatış tarihini mutlaka belirtmelidir. 2. Katılımcı laboratuvarlar, test sonuçlarını verirken duyarlı (S)/ orta dirençli (I)/ dirençli (R) yorumunu her zaman yapmalı, sonucu zon çapı veya MİK değeri ile birlikte verilmelidir. Hem disk difüzyon hem MİK çalışılıyorsa MİK değeri verilmelidir. 3. Tablo 4. esas olarak CLSI a göre düzenlenmiş olup EUCAST da farklılık (disk içeriği, sınır değerleri açısından) gösterenler bilgilendirme amacıyla *UAMDS Standart Uygulama Prosedürü Sayfa: 10

17 parentez içinde verilmiştir. 4. Sonuçlar değerlendirilirken Bölüm 4. de A. baumannii ile ilgili doğal direnç ve beklenmedik direnç fenotipi tabloları incelenmeli ve aykırı bir durum ile karşılaşıldığında test yenilenmeli aynı sonuç elde ediliyorsa konfirmasyon için izolat referans laboratuvarına gönderilmelidir. 5. Tablo 4. de belirtildiği üzere aminoglikozitler için amikasin ve gentamisin sonucu mutlaka verilmeli çalışılıyorsa tobramisin sonucu da eklenmelidir. 6. Tablo 4. de belirtildiği üzere florokinolonlar için siprofloksasin sonucu mutlaka verilmeli çalışılıyorsa levofloksasin sonucu da eklenmelidir Streptococcus pneumoniae ADT için SUP Disk Difüzyon Yöntemi Besiyeri: Mueller-Hinton Agar + %5 Koyun Kanı (KK-MHA) EUCAST: Mueller-Hinton Agar + %5 At Kanı + 20 mg/l -NAD (MH-F) İnokülum: McFarland 0.5 (Koyun kanlı agarda saat inkübasyon sonrası oluşan kolonilerden direkt koloni süspansiyonu). İnkübasyon: 35±2 C lik inkübatörde; %5 CO 2 li ortamda; saat. EUCAST da inkübasyon süresi 18 2 saat olarak belirtilmiştir. Kalite kontrol mikroorganizması: S. pneumoniae ATCC Disk difüzyon için 150 mm lik plakta maksimum 12; 100 mm lik plakta ise maksimum 5 disk test edilir. İnkübasyon sonrası disk etrafında üremenin tümüyle inhibe olduğu zonun çapı, disk çapını da içine alacak şekilde çıplak gözle ölçülür. Okuma, petri siyah bir zemin üzerinde tutularak ve yansıyan ışıkta yapılır. Ölçüm yapılırken zon kenarı olarak çıplak gözle herhangi bir üremenin görülmediği yer dikkate alınır. İnhibisyon zonu kenarında ancak lens ile bakıldığında görülebilen ince üremeler dikkate alınmaz. Trimetoprim ve sulfonamidlerle ilgili olarak besiyerindeki antagonistler hafif bir üremeye neden olabilir. Bu hafif üreme (esas üremenin %20 sini veya daha azını teşkil ediyorsa) değerlendirmeye alınmaz ve zon çapı üremenin belirgin olduğu bölgenin kenarı dikkate alınarak yapılır. İndüklenebilir Klindamisin Direnci Saptamada D-Zon Testi: Manuel disk difüzyon testi yapıyorsanız eritromisin ve klindamisin disklerini aşağıda belirtildiği şekilde agar üzerine yerleştirerek D-Zon testini de aynı zamanda yapmış olursunuz. Otomatize test kullanıyorsanız eritromisin dirençli klindamisine duyarlı bulunan izolatları agarda D-Zon testine alınız. Mueller-Hinton sıvı besiyerinde 0.5 McFarland bulanıklığında hazırlanan pnömokok süspansiyonları, % 5 koyun kanlı Mueller-Hinton agar veya EUCAST a göre Mueller-Hinton fastidious (MH-F) yüzeyine steril eküvyonla yayılır. Eritromisin (15 g) ve klindamisin (2 g) diskleri, birbirlerine uzaklıkları kenardan kenara 12 mm (EUCAST mm) olacak şekilde agar yüzeyine yerleştirilir ve plaklar %5 CO 2 li ortamda 35±2 C de saat inkübe edilir. Klindamisin diski etrafında oluşan inhibisyon zonu, eritromisin diskine bakan tarafta küntleşme gösteriyorsa bu fenotip indüklenebilir klindamisin direnci pozitif olarak değerlendirilir. *UAMDS Standart Uygulama Prosedürü Sayfa: 11

18 Streptococcus pneumoniae için çalışma protokolü S.pneumoniae Oksasilin disk (1µg) Vankomisin Eritromisin Norfloksasin tarama b TMP-SXT Duyarlı değil D Zon testi Duyarlı değil Penisilin MİK Sefotaksim / Seftriakson ve Meropenem MİK a Klindamisin Siprofloksasin ve Ofloksasin ve Levofloksasin a Menenjit olgularında tedavide yeğlendiği için meropenem duyarlılığı çalışılması önerilir. Penisilin, ilave olarak sefotaksim, seftriakson, meropenem duyarlılığı için mutlaka MİK tayini yapılmalıdır. b Norfloksasin tarama testinde norfloksasine duyarlı bulunan izolatlar, levofloksasine duyarlı S ancak siprofloksasin (sokak tipi S. pneumoniae siprofloksasine orta-duyarlı olarak kategorize edilir) ve ofloksasine orta-duyarlı I olarak rapor edilir (EUCAST). Norfloksasin taramada R bulunan izolatlar levofloksasin duyarlılığı açısından ayrıca test edilmelidir Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Tablosu Streptococcus pneumoniae antimikrobiyal duyarlılık testinde kullanılacak antimikrobiyaller, disk difüzyon ve MİK değerlendirmeleri ve kategorileri Tablo 5. de verilmiştir. Tablo CLSI 2014 M100-S24 e göre düzenlenmekle birlikte EUCAST e geçiş süreci nedeniyle EUCAST deki disk içeriği ve duyarlılık sınır değerlerindeki farklılıklar tabloda parentez içinde belirtilmiştir. Bu bölümde ayrıca S. pneumoniae da beta-laktam direnç taramasıyla ilgili olarak EUCAST Version 3.1 den alınan bir tablo da eklenmiştir. Bunu, duyarlılık test sonuçlarını okuma ve yorumlamada dikkat edilecek hususlar izlemektedir. *UAMDS Standart Uygulama Prosedürü Sayfa: 12

19 Tablo 5 Antimikrobiyal Disk ug Zon çapı sınır değeri (mm) MİK ug/ml S I R S I R Penisilinler: Menenjit dışı izolatlar için oksaslin zonu 20 mm veya MİK i 0.06 olan izolatlar, ampisilin, ampisilin-sulbaktam, amoksisilin, amoksisilin-klavulonik asit, sefaklor, sefdinir, sefditoren, sefepim, sefotaksim, sefpodoksim, sefprozil, seftarolin, seftizoksim, seftriakson, sefuroksim, imipenem, doripenem, ertapenem, meropenem ve oral ve parenteral penisilinlere DUYARLI dır. Oksasilin tarama 1 ug oksasilin 20 Oksasilin 20 mm olan izolatlarda mutlaka benzilpenisilin MİK tayini yap Penisilin parenteral (0.06) 4 8 ( 2) (menenjit dışı) a Penisilin parenteral (menenjit) b ( 0.06) Sefotaksim veya (0.5) 2 4 ( 2) seftriakson (menenjit dışı) c Sefotaksim veya seftriakson (menenjit) d ( 2) Karbapenem Meropenem ( 1) (menenjit) e Meropenem (menenjit dışı) f Makrolid Eritromisin (22) ( 19) ( 0.5) Linkozamid Klindamisin g ( 19) 0.25 (0.5) ( 0.5) Florokinolon Norfloksasin (10) ( 12) - (-) (-) (-) (-) tarama h Siprofloksasin i (5) ( 50) ( 16) ( 0.12) ( 2) Levofloksasin j (2) 4 8 ( 2) (17) Moksifloksasin k 5 18 (22) ( 17) ( 22) 1 (0.5) 2 4 ( 0.5) Folat inhibitör Trim./sulfamet (18) ( 15) 0.5/9.5 (1) 1/19-2/38 4/76 ( 2) Glikopeptid Vankomisin 30 (5) 17 (16) - - ( 16) 1 (2) - - ( 2) a,b,c,d,e,f Oksasilin taramada zon çapı 20 mm olan pnömokok izolatlarında mutlaka MİK tayini yapılmalıdır. BOS izolatları için penisilin + sefotaksim veya seftriakson veya meropenem MİK tayini mutlaka yapılmalıdır. g İndüklenebilir klindamisin direncini saptamak üzere D-zon testi yapılır. h,i,j Norfloksasin tarama testinde norfloksasine duyarlı bulunan izolatlar, levofloksasine duyarlı S ancak siprofloksasin (sokak tipi S. pneumoniae siprofloksasine orta-duyarlı olarak kategorize edilir) ve ofloksasine ortaduyarlı I olarak rapor edilir (EUCAST). Norfloksasin taramada R bulunan izolatlar levofloksasin duyarlılığı açısından ayrıca test edilmelidir. k Levofloksasine duyarlı ise moksifloksasine duyarlı olarak rapor edilebilir. *UAMDS Standart Uygulama Prosedürü Sayfa: 13

20 Tablo 6. Pnömokoklarda -laktam direnci tarama (EUCAST) Oksasilin 1 g disk zon çapı Antimikrobiyal ajan İleri testler / Yorum 20 mm Tablo 4. de listelenen tüm beta-laktamlar Duyarlı S rapor et Benzil penisilin (menenjit) ve fenoksimetilpenisilinler (menenjit+menenjit MİK (E-test, sıvı dilüsyon) belirle ve sınır değerlerine göre rapor et 20 mm a dışı) Benzil penisilin (menenjit dışı) MİK (E-test, sıvı dilüsyon) belirle ve sınır değerlerine göre rapor et Diğer beta-laktam ajanlar MİK belirle a Oksasilin zon çapı 20 mm olan izolatlarda MİK belirlenmesi esastır. Ancak bu izolatlar sıklıkla bensilpenisiline dirençli çıkmaktadır. Dolayısıyla kliniğe erken penisilin duyarlılığı bildirimi yapmak üzere bu izolat hızla PENİSİLİN DİRENÇLİ olarak rapor edilmelidir. Diğer -laktamlar (ampisilin, amoksisilin, sefotaksim, seftriakson, sefepim) oksasilin zon çapı 8 mm ise izolat sıklıkla bu beta-laktamlara DUYARLI dır. Hızla bu şekilde rapor edilebilir. Ancak UAMDSS için MİK sonucu kategori bildiriniz Sonuç Bildiriminde ve Yorumlu Sonuç Okumada Önemli Hususlar Pnömokok için önemli notlar: 1. Oksasilin tarama: Oksasilin (1 g) disk zon çapı 20 mm. olan pnömokok izolatları penisiline duyarlı olup MİK leri 0.06 g/ml dir. Böyle izolatlar zon çapı belirtilmek koşuluyla penisiline, sefotaksim, seftriakson, meropeneme DUYARLI ( S ) olarak bildirilir. 2. Oksasilin zon çapı <20 mm. olan izolatlar için mutlaka penisilin + sefotaksim veya seftriakson veya meropenem MİK leri saptanarak duyarlılık sonucu verilmelidir. MİK belirlemede mikrodilüsyon, agar dilüsyon veya E-test kullanılabilir. Dilüsyon testleri kullanılıyorsa penisilin için sulandırım aralığı 0, g/ml; sefotaksim ve seftrikason için g/ml olmalıdır. 3. Menenjit olgularında BOS tan izole edilen pnömokoklar için penisilin + sefotaksim veya seftriakson veya meropenem duyarlılığını belirlemede mutlaka mikrodilüsyon, agar dilüsyon veya E-test kullanılmalıdır. 4. Florokinolon direncinde Norfloksasin Tarama testi: Florokinolon direncinin taraması için 10 g lık norfloksasin diskleri kullanılacaktır (EUCAST önerisi). Norfloksasin tarama testinde norfloksasine duyarlı S ( 12 mm) bulunan izolatlar, levofloksasine duyarlı S ancak siprofloksasin (sokak tipi S. pneumoniae siprofloksasine orta-duyarlı olarak kategorize edilir) ve ofloksasine orta-duyarlı I olarak rapor edilir (EUCAST). Norfloksasin taramada R ( 12 mm) bulunan izolatlar için levofloksasin/moksifloksasin duyarlılığı ayrıca test edilerek bildirilecektir. Norfloksasin ve siprofloksasine duyarlılık, düşük düzeyde direnci belirlemek amacı ile araştırılmaktadır. Sonuçlar klinisyenlere bildirilmez. Genel 5. Hastane ve toplum kaynaklı enfeksiyonların ayrımını kolaylaştırmak için (48 saat kuralı) laboratuvarlar hastanın yatış tarihini mutlaka belirtmelidir. 6. Katılımcı laboratuvarlar, test sonuçlarını veririken duyarlı (S)/ orta dirençli (I)/ dirençli (R) yorumunu her zaman yapmalı, sonucu zon çapı veya MİK değeri ile birlikte verilmelidir. Hem disk difüzyon hem MİK çalışılıyorsa MİK değeri verilmelidir. 7. Tablo 5. esas olarak CLSI ye göre düzenlenmiş olup EUCAST da farklılık (disk içeriği, sınır değerleri açısından) gösterenler bilgilendirme amacıyla parentez içinde verilmiştir. *UAMDS Standart Uygulama Prosedürü Sayfa: 14

21 8. Sonuçlar değerlendirilirken Bölüm 3. de S. pneumoniae ile ilgili doğal direnç ve beklenmedik direnç fenotipi tabloları incelenmeli ve aykırı bir durum ile karşılaşıldığında test yenilenmeli aynı sonuç elde ediliyorsa konfirmasyon için izolat referans laboratuvarına gönderilmelidir Staphylococcus aureus ADT için SUP Disk Difüzyon Yöntemi ve Tarama Testleri Besiyeri: Mueller-Hinton Agar (MHA) İnokülum: McFarland 0.5 (Direkt koloni süspansiyonu) İnkübasyon: 35±2 C lik inkübatörde; ortam havasında; saat. Oksasilin ve vankomisin için 24 saat. Kalite kontrol mikroorganizması: S. aureus ATCC Disk difüzyon için 150 mm lik plakta maksimum 12; 100 mm lik plakta ise maksimum 5 disk test edilir. İnkübasyon sonrası disk etrafında üremenin tümüyle inhibe olduğu zonun çapı çıplak gözle ölçülür. Ölçüm yapılırken zon kenarı olarak çıplak gözle herhangi bir üremenin görülmediği yer dikkate alınır. İnhibisyon zonu kenarında ancak lens ile bakıldığında görülebilen ince üremeler dikkate alınmaz. Trimetoprim ve sulfonamidlerle ilgili olarak besiyerindeki antagonistler hafif bir üremeye neden olabilir. Bu hafif üreme (esas üremenin %20 sini veya daha azını teşkil ediyorsa) değerlendirmeye alınmaz ve zon çapı üremenin belirgin olduğu bölgenin kenarı dikkate alınarak yapılır. Duyarlılık değerlendirmesi, antibiyogram plağı geçirgen (transmitted) ışığa tutularak yapılmalıdır. Linezolid veya vankomisin için zon içi üreme direncin göstergesidir. Staphylococcus aureus da metisilin direncini saptamada sefoksitin tarama testini, vankomisin e azalmış duyarlılık (VISA) saptamada agar tarama yöntemini, indüklenebilir klindamisin direncini saptamada D-Zon yöntemini kullanınız. D-Zon testi için manuel disk difüzyon testi yapıyorsanız eritromisin ve klindamisin disklerini aşağıda belirtildiği şekilde agar üzerine yerleştirerek D-Zon testini de aynı zamanda yapmış olursunuz. Otomatize test kullanıyorsanız eritromisin dirençli klindamisine duyarlı bulunan izolatları agarda D-Zon testine alınız. Sefoksitin Tarama Testi (meca denetimindeki metisilin direncini saptamada) meca denetimindeki oksasilin (metisilin) direncini saptamak üzere yapılır. Yukarıda belirtilen disk difüzyon yöntemi koşullarında yapılır (oksasilin için disk difüzyon testi yapılmaz, MİK belirlenmelidir). İnkübasyon sıcaklığı 35ºC yi aşmamalıdır. Sefoksitinle birlikte veya sadece oksasilin MİK (sıvı dilüsyon veya E-test) çalışan laboratuvarlar oksasilin sonuçlarını bildirmelidirler. Vankomisin MİK belirleme: Vankomisin duyarlılığını saptamada mutlaka MİK tayini yapılmalıdır. E-test veya otomatize sistemler kullanılabilir. MİK i 2 g/ml olan izolatlar referans laboratuvarına gönderilmelidir. Vankomisine Azalmış Duyarlılık (VISA) Tarama Testi: S. aureus ta vankomisine azalmış duyarlılık (VISA), E-test ile veya agar tarama testi ile saptanır. Katılımcı laboratuvar izolatın VISA olup olmadığını *UAMDS Standart Uygulama Prosedürü Sayfa: 15

22 belirlemek zorundadır. VISA saptamak üzere ancak zorunlu durumlarda izolatlar referans laboratuvarına gönderilebilir. Agar Tarama Yöntemi: Besiyeri: Brain-Heart Infusion agar Vankomisin konsantrasyonu: 6 g/ml. İnokülum: 0.5 McFarland (direkt koloni süspansiyonu) İnkübasyon: 35±2 C lik inkübatörde; ortam havasında; 24 saat. Agar yüzeyine izolatın 0.5 Mc Farland süspansiyonundan 10 L spot ekim yapılır. 1 koloni veya ince film tarzında üreme vankomisine azalmış duyarlılık olduğunun göstergesidir. Bu izolat da vankomisin MİK değeri (E-test veya sıvı dilüsyon) belirlenir. Vankomisin MİK i 2 g/ml bulunan izolatlar doğrulama için mutlaka refarans laboratuvarına gönderilmelidir. İndüklenebilir Klindamisin Direnci Saptamada D-Zon Yöntemi: Mueller-Hinton sıvı besiyerinde 0.5 McFarland bulanıklığında hazırlanan S. aureus süspansiyonları, Mueller-Hinton agar yüzeyine steril eküvyonla yayılır. Eritromisin (15 g) ve klindamisin (2 g) diskleri, birbirlerine uzaklıkları kenardan kenara mm olacak şekilde agar yüzeyine yerleştirilir ve plaklar %5 CO 2 li ortamda 35±2 C de saat inkübe edilir. Klindamisin diski etrafında oluşan inhibisyon zonu, eritromisin diskine bakan tarafta küntleşme gösteriyorsa bu fenotip indüklenebilir klindamisin direnci pozitif olarak değerlendirilir. Florokinolon direncinde Norfloksasin Tarama testi: Florokinolon direncinin taraması için 10 g lık norfloksasin diskleri kullanılarak tarama testi yapılabilir (EUCAST önerisi). Katılımcı laboratuvar eğer norfloksasin tarama testi çalışıyorsa ve izolatı norfloksasine duyarlı S ( 17 mm) buluyorsa bu izolat, siprofloksasin, levofloksasin, moksifloksasin ve ofloksasin DUYARLI ( S ) olarak rapor edilir. Norfloksasin taramada R ( 17 mm) bulunan izolatlar siprofloksasin ve çalışılıyorsa levofloksasin için ayrıca test edilir ve sonuç bildirilir. *UAMDS Standart Uygulama Prosedürü Sayfa: 16

23 Staphylococcus aureus için çalışma protokolü S.aureus Penisilin 10Ü Sefoksitin disk difüzyon veya Oksasilin MİK veya agar tarama testi Duyarlı-değil Doğrulama testleri: 1. PCR meca geni veya 2. PBP2a aglütinasyon veya 3. MİK oksasilin Vankomisin MİK Linezolid Eritromisin Norfloksasin tarama b D-Zon testi Trim./sulfamet. Klindamisin Dirençli ise Gentamisin ve Amikasin a Siprofloksasin ve Levofloksasin b a Amikasin zorunlu olmamakla birlikte çalışılıyorsa duyarlılık sonucu bildirilmelidir. b Norfloksasin tarama ve levofloksasin zorunlu olmamakla birlikte çalışılıyorsa duyarlılık sonucu bildirilmelidir. Siprofloksasin mutlaka çalışılmalıdır. Norfloksasilin tarama testinde norfloksasiline duyarlı bulunan izolatlar, siprofloksasine DUYARLI S olarak rapor edilebilir. Norfloksasine dirençli bulunduğu durumda siprofloksasilin ayrıca test edilmelidir. *UAMDS Standart Uygulama Prosedürü Sayfa: 17

24 Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Tablosu Staphylococcus aureus antimikrobiyal duyarlılık testinde kullanılacak antimikrobiyaller, disk difüzyon ve MİK değerlendirmeleri ve kategorileri Tablo 7. de verilmiştir. Tablo CLSI 2014 M100-S24 e göre düzenlenmekle birlikte EUCAST e geçiş süreci nedeniyle EUCAST daki disk içeriği ve duyarlılık sınır değerlerindaki farklılıklar tabloda parentez içinde belirtilmiştir. Bunu, duyarlılık test sonuçlarını okuma ve yorumlamada dikkat edilecek hususlar izlemektedir. Tablo 7 Zon çapı sınır değeri (mm) MİK ug/ml Antimikrobiyal Disk ug S I R S I R Penisilinaz aktivitesine HASSAS PENİSİLİNLER: Penisiline duyarlı stafilokoklar aynı zamanda diğer stafilokokal aktiviteli -laktamlara da duyarlıdır. Penisiline dirençli stafilokoklar penisilinaz aktivitesine duyarlı penisilinlere (ampisilin, amoksisilin, azlosilin, karbenisilin, mezlosilin, piperasilin ve tikarsilin) dirençlidir. Benzilpenisilin diski etrafında oluşan inhibisyon zonunun kenarı keskin ise çapı 29 mm olsa bile izolat penisiline DİRENÇLİ R olarak rapor edilir. Benzilpenisilin diski etrafında oluşan inhibisyon zonunun kenarı net değil belirsiz ya da bulanık ise ve zon çapı 29 mm ise izolat penisiline DUYARLI S olarak rapor edilir Penisilin (benzilpenisilin) 10 ünite 29 (26) - 28 ( 26) 0.12 (0.12) ( 0.12) Penisilinaz aktivitesine DİRENÇLİ PENİSİLİNLER: Oksasilin veya sefoksitin sonuçları diğer penisilinaz dirençli penisilinlere (metsilin, nafsilin, kloksasilin, v.b.) uyarlanabilir. Sefoksitin veya oksasilin DUYARLI bulunan stafilokoklar -laktam/ -laktamaz inhibitör kombinasyonlarına oral sefemlere (sefaklor, sefdinir, sefpodoksim, sefprozil, sefuroksim, lorakarbef) Parenteral sefemlere (sefalosporin I, II, III, IV. kuşak) ve Karbapenemlere de DUYARLI dır. Sefoksitin veya oksasiline DİRENÇLİ bulunan stafilokoklar -laktam ajanların hepsine DİRENÇLİ dir (anti-mrsa aktiviteli yeni sefalosporinler hariç). Sefoksitin a (22) - 21 ( 22) 4-8 Oksasilin b ( 2) Glikopeptidler Vankomisin c ( 2) Makrolidler Eritromisin (21) ( 18) 0.5 (1) ( 2) Klindamisin d 2 21 (22) ( 19) 0.5 (0.25) ( 0.5) Oksazolidinon Linezolid e 30 (10) 21 (19) - 20 ( 19) 4 (4) - 8 ( 4) Aminoglikozit Gentamisin (18) ( 18) 4 (1) 8 16 ( 1) Amikasin e (18) ( 16) 16 (8) ( 16) Florokinolon Norfloksasin (10) 17 - ( 17) tarama f Siprofloksasin g 5 21 (20) ( 20) 1 (1) 2 4 ( 1) Levofloksasin h 5 19 (22) ( 19) 1 (1) 2 4 ( 2) Folat inhibitör Trim./sulfamet (17) ( 14) 2/38 (2) - 4/76 ( 4) a,b Sefoksitin sonucuna göre oksasilini duyarlı S ya da dirençli R olarak rapor et. c Stafilokoklarda vankomisin duyarlılığı mutlaka MİK yöntemi ile test edilmelidir. Vankomisin MİK i 2 g/ml bulunan tüm izolatlar doğrulanmak üzere referans laboratuvarına gönderilmelidir. d İndüklenebilir klindamisin direnci D-zon yöntemi ile test edilmelidir. e Amikasin zorunlu olmamakla birlikte çalışılıyorsa duyarlılık sonucu bildirilmelidir. f,g,h Norfloksasin tarama ve levofloksasin zorunlu olmamakla birlikte çalışılıyorsa duyarlılık sonucu bildirilmelidir. Siprofloksasin mutlaka çalışılmalıdır. Norfloksasin tarama testinde norfloksasin duyarlı bulunan izolatlar, siprofloksasin DUYARLI S olarak rapor edilebilir. Norfloksasin dirençli bulunduğu durumda siprofloksasin ayrıca test edilmelidir. *UAMDS Standart Uygulama Prosedürü Sayfa: 18

25 Sonuç Bildiriminde ve Yorumlu Sonuç Okumada Önemli Hususlar Staphylococcus aureus için önemli notlar: 1. Benzilpenisilin direnci ( -laktamaz üretimine bağlı) belirleme ve değerlendirme: Penisiline duyarlı stafilokoklar aynı zamanda diğer antistafilokokal aktiviteli -laktamlara da (oksasilin, metisilin, v.b.) duyarlıdır. Penisiline dirençli stafilokoklar penisilinaz aktivitesine duyarlı penisilinlere (ampisilin, amoksisilin, azlosilin, karbenisilin, mezlosilin, piperasilin ve tikarsilin) DİRENÇLİ dir. Benzilpenisilin diski etrafında oluşan inhibisyon zonunun kenarı keskin ise çapı 29 mm olsa bile izolat penisiline DİRENÇLİ R olarak rapor edilir. Benzilpenisilin diski etrafında oluşan inhibisyon zonunun kenarı net değil belirsiz veya bulanık ise ve zon çapı 29 mm ise izolat penisiline DUYARLI S olarak rapor edilir 2. Metisilin direnci: Sefoksitin disk testinde dirençli bulunan izolatlar oksasilin dirençli olarak rapor edilir. Oksasilin MİK ine (sıvı dilüsyon, agar dilüsyon, E- test) bakan laboratuvarlar yöntemlerini belirtmek koşuluyla oksasilin sonuçlarını da bildirmelidir. 3. Oksasilin dirençli S. aureus (MRSA), diğer -laktam antibiyotiklere (penisilinler, -laktam/ -laktamaz inhibitör kombinasyonlarına, sefemlere (anti-mrsa aktiviteli sefalosporinler hariç) ve karbapenemlere DİRENÇLİ R olarak rapor edilir. 4. Vankomisine azalmış duyarlılık (VISA): Katılımcı laboratuarlar S. aureus ta vankomisine azalmış duyarlılık (VISA) olup olmadığını E-test ile veya agar tarama testi ile saptamakla yükümlüdür. Ancak zorunlu durumlarda VISA tayini için izolat referans laboratuvarına gönderilebilir. Agar tarama testi yapılıyorsa MİK i 2 g/ml olan izolatlar referans laboratuvarına gönderilmelidir. E-test kullanılıyorsa MİK değeri bildirilmelidir. 5. Linezolid veya vankomisin için zon içi üreme direncin/azalmış duyarlılığın göstergesidir. Genel 6. Hastane ve toplum kaynaklı enfeksiyonların ayrımını kolaylaştırmak için (48 saat kuralı) laboratuvarlar hastanın yatış tarihini mutlaka belirtmelidir. 7. Katılımcı laboratuvarlar, test sonuçlarını verirken duyarlı (S)/ orta dirençli (I)/ dirençli (R) yorumunu her zaman yapmalı, sonucu zon çapı veya MİK değeri ile birlikte verilmelidir. Hem disk difüzyon hem MİK çalışılıyorsa MİK değeri verilmelidir. 8. Tablo 7. esas olarak CLSI ye göre düzenlenmiş olup EUCAST da farklılık (disk içeriği, sınır değerleri açısından) gösterenler bilgilendirme amacıyla parentez içinde verilmiştir. 9. Sonuçlar değerlendirilirken Bölüm 3. de S. aureus ile ilgili doğal direnç ve beklenmedik direnç fenotipi tabloları incelenmeli ve aykırı bir durum ile karşılaşıldığında test yenilenmeli aynı sonuç elde ediliyorsa konfirmasyon için izolat referans laboratuvarına gönderilmelidir. *UAMDS Standart Uygulama Prosedürü Sayfa: 19

26 2.7. Enterococcus faecium/faecalis Disk Difüzyon Yöntemi ve Tarama Testleri Besiyeri: Mueller-Hinton Agar (MHA) İnokülum: McFarland 0.5 (Direkt koloni süspansiyonu) İnkübasyon: 35±2 C lik inkübatörde; ortam havasında; saat. Vankomisin için tam 24 saat. Kalite kontrol mikroorganizması: S. aureus ATCC (EUCAST; Enterococcus faecalis ATCC 29212) Disk difüzyon için 150 mm lik plakta maksimum 12; 100 mm lik plakta ise maksimum 5 disk test edilir. İnkübasyon sonrası disk etrafında üremenin tümüyle inhibe olduğu zonun çapı çıplak gözle ölçülür. Ölçüm yapılırken zon kenarı olarak çıplak gözle herhangi bir üremenin görülmediği yer dikkate alınır. İnhibisyon zonu kenarında ancak lens ile bakıldığında görülebilen ince üremeler dikkate alınmaz. Duyarlılık değerlendirmesi, antibiyogram plağı geçirgen (transmitted) ışığa tutularak yapılmalıdır. Ancak vankomisin için inhibisyon zonu içindeki herhangi bir üreme DİRENCİN göstergesidir. Sefalosporinler, aminoglikozitler (yüksek düzey direnç tarama testi hariç) klindamisin ve trimetoprim-sulfametoksazol in vitro olarak enterokok türlerine karşı etkili görülebilirler ancak klinik olarak etkili değillerdir. Enterokok izolatları bu antibiyotiklere karşı DUYARLI olarak rapor edilmemelidirler. Enterokoklarda yüksek düzey aminoglikozit direnci araştırılması gerekmektedir. Enterokoklar aminoglikozitlere doğal olarak dirençli olmakla birlikte penisilin ve vankomisin ile sinerji gösterdiklerinden dolayı yüksek konsantrasyonlarda enterokoklara karşı etkili olabilirler. Bu yüzden enterokokların Yüksek Düzey (YD) aminoglikozit direnç durumlarının belirlenmesi gereklidir. Yüksek düzey aminoglikozit direnci varsa tedavide penisilinler veya vankomisinle sinerji sağlanamaz. Enterococcus faecium ve E. faecalis türlerinin bazı antibiyotikler için doğal direnç paternleri farklı olduğundan bakteri tanımlamada manuel yöntem kullanan laboratuvarlar tür ayırımlarını (Bkz. Bölüm 4 Bakteri Tanımlama SUP ları) yapmalıdır. Örneğin E. faecium ampisiline doğal olarak dirençli; E. faecalis değildir. E. faecalis eğer ampisiline duyarlı bulunursa imipeneme de duyarlıdır. Vankomisin Direnci ve MİK Belirleme: Enterokoklarda vankomisin disk difüzyonla test edilebilmektedir. Disk difüzyonla vankomisine R ya da I bulunan izolatlarda MİK tayini yapılmalı, bunlar yapılamıyorsa referans laboratuvara gönderilmelidir. *UAMDS Standart Uygulama Prosedürü Sayfa: 20

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi ANTIBIYOTIK DUYARLILIK Yürürlük i: 10.02.2014 TEST SONUÇLARININ Revizyon i: - KISITLI BILDIRIMINE YÖNELIK KURALLAR Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması Madde No Yeni yayınlandı KAPSAM: Teşhis ve Tedavi Birimleri

Detaylı

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI Dr. Özlem KURT AZAP 26 Kasım 2008 Genel Kurallar Tek koloniden yapılan pasaj seçici olmayan besiyerinde (kanlı agar...) bir gece inkübe edilir Benzer morfolojideki

Detaylı

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Doç. Dr. Gönül Şengöz 13 Haziran 2015 KAYIP DİLLERİN FISILDADIKLARI SERGİSİ-İSTANBUL Antimikrobiyal

Detaylı

Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap

Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap CLSI dan EUCAST e: Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap CLSI EUCAST- Avrupa Antibiyotik Duyarlılık Komitesi TMC Türkçe EUCAST Dökümanları CLSI vs EUCAST Farklar EUCAST Ulusal Sınırdeğer komitelerinin temsilcileri

Detaylı

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS)

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Uzm.Dr.Hüsniye Şimşek, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları DB Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi 37. TMC Kongresi 16-20 Kasım 2016,

Detaylı

Antibiyogram nasıl değerlendirilir?

Antibiyogram nasıl değerlendirilir? Antibiyogram nasıl değerlendirilir? Dr.Funda Timurkaynak Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İstanbul Hastanesi Antibiyotik duyarlılığını nasıl belirleriz?

Detaylı

Türkiye'de Antibiyotik Direncinin Durumu

Türkiye'de Antibiyotik Direncinin Durumu Türkiye'de Antibiyotik Direncinin Durumu Dr. Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi Antimikrobiyal Yönetim Simpozyumu 06-08

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları

Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları Doç. Dr. Serhan SAKARYA ADÜ Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. Ve Kl. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Amaç

Detaylı

Antimikrobiyal Direnç Sorunu

Antimikrobiyal Direnç Sorunu Antimikrobiyal Direnç Sorunu Dr.Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi VI. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu 4-5 kasım

Detaylı

Değerlendirme kılavuzu

Değerlendirme kılavuzu Değerlendirme kılavuzu Antimikrobik duyarlılık testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi Sürüm 3.0 Ocak 2014 EUCAST değerlendirme kılavuzu slayt gösterisinde yapılan değişiklikler Sürüm Sürüm 3.0 Nisan

Detaylı

De erlendirme. Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi. Sürüm 4.0 Haziran 2014

De erlendirme. Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi. Sürüm 4.0 Haziran 2014 De erlendirme lavuzu Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi Sürüm 4.0 Haziran 2014 Sürüm Sürüm 4.0 Haziran 2014 Sürüm 3.0 Nisan 2013 Sürüm 2.0 May s 2012 Sürüm 1.1 Aral k 2010

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 10.05.2013 Madde 5.10 eklendi. 01 28.06.2013 Madde 5.10 da onay yetkisi Dahiliye, Pediatrik ve 02 Göğüs Hastalıkları Uzman Hekimi için de tanımlandı.

Detaylı

ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SURVEYANS SİSTEMİ

ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SURVEYANS SİSTEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SURVEYANS SİSTEMİ 2011 YILLIK RAPORU i http://uamdss.thsk.gov.tr Bu Rapor; T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı

Detaylı

Kısıtlı Bildirim, Otomatize Sistemler, EUCAST. Güner Söyletir, Nilay Çöplü

Kısıtlı Bildirim, Otomatize Sistemler, EUCAST. Güner Söyletir, Nilay Çöplü Kısıtlı Bildirim, Otomatize istemler, EUCAT Güner öyletir, Nilay Çöplü Kısıtlı bildirim Antibiyotik duyarlılık test (ADT) sonuçlarını rapor ederken çalışılan tüm antimikrobiyalleri rapor etmemek, belli

Detaylı

OLGU SUNUMLARI. Dr. Aslı Çakar

OLGU SUNUMLARI. Dr. Aslı Çakar OLGU SUNUMLARI Dr. Aslı Çakar Antibiyotik MİK (µg/ml) S/I/R Olgu 1 Tarih: 04.12.2013 Amikasin 8 S Yaş: 23 Cinsiyet: Kadın Amoksisilin-Klavulanat R Servis:? Ampisilin-Sulbaktam >16/8 R Örnek türü: İdrar

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Mine Aydın Kurç,Özge Tombak,Dumrul Gülen,Hayati Güneş,Aynur Eren Topkaya Antibiyotik duyarlılık raporlarının

Detaylı

ANTİMİKROBİYAL YÖNETİM VEKLİNİK MİKROBİYOLOĞUN GÖREVLERİ. Doç.Dr.Nilay ÇÖPLÜ

ANTİMİKROBİYAL YÖNETİM VEKLİNİK MİKROBİYOLOĞUN GÖREVLERİ. Doç.Dr.Nilay ÇÖPLÜ ANTİMİKROBİYAL YÖNETİM VEKLİNİK MİKROBİYOLOĞUN GÖREVLERİ Doç.Dr.Nilay ÇÖPLÜ ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ (AKE) Enfeksiyon Hast. uzmanı Klinik Mikrobiyolog Eczacı Cerrahi branş temsilcisi Dahili branş temsilcisi

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ BİLDİRİMİ TALİMATI

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ BİLDİRİMİ TALİMATI SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM: Antibiyotiklerin doğru kullanımını sağlamak, antibiyotiklere karşı direnç gelişimini azaltmak ve gereksiz antibiyotik kullanımını önlemektir. Kısıtlı antibiyotik duyarlılık

Detaylı

Kullanılan Standartlar ve Farkları (CLSI, EUCAST)

Kullanılan Standartlar ve Farkları (CLSI, EUCAST) ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Kullanılan Standartlar ve Farkları (CLSI, EUCAST) Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları Çalışma Grubu 11 Onaylayan Birim Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Detaylı

Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA

Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA Olgu 1 Olgu 1. İki hafta önce iştahsızlık, ishal ve yüksek ateş şikayetleri olan 28 yaşındaki hastanın dışkı

Detaylı

Prof.Dr. Müzeyyen MAMAL TORUN. İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Müzeyyen MAMAL TORUN. İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Müzeyyen MAMAL TORUN İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Haemophilus influenzae de Antibiyotiklere Direnç Haemophilus influenzae de duyarlılık testleri-1 Disk difüzyon

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Streptococcus pneumoniae H. influenzae M.catarrhalis

Detaylı

TÜRKİYE'DE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ. Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans (UAMDS) Verileri

TÜRKİYE'DE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ. Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans (UAMDS) Verileri TÜRKİYE'DE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans (UAMDS) Verileri Dr.Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans

Detaylı

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ Dr.Hüsniye Şimşek Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Kasım- 2013 Ülkemizde AMD sürveyansı konusunda

Detaylı

Gram negatif bakteriler. Zeynep Gülay

Gram negatif bakteriler. Zeynep Gülay Gram negatif bakteriler Zeynep Gülay EUCAST ve CLSI sınır değerleri Antibiyotikler Aynı olanlar Sadece Sadece S R Kıyaslanan S ve R Enterobacteriaceae 33 3 4 3 Pseudomonas spp. 16 1 5 2 Acinetobacter spp.

Detaylı

Antibiyotik Direnci: Global Problem

Antibiyotik Direnci: Global Problem Antibiyotik Direnci: Global Problem Her yıl 2 milyon kişi AD organizmalarla enfekte olmakta 23.000 ölüm/yıl ABD MDR sepsis, pnömoni: Ampirik antibiyotik tedavisinin gecikmesi veya uygunsuzluğu Hastanede

Detaylı

Sürveyans Verilerinin Mikrobiyoloji Laboratuvar Uygulamalarındaki Etkisi. Doç.Dr.Nilay ÇÖPLÜ

Sürveyans Verilerinin Mikrobiyoloji Laboratuvar Uygulamalarındaki Etkisi. Doç.Dr.Nilay ÇÖPLÜ Sürveyans Verilerinin Mikrobiyoloji Laboratuvar Uygulamalarındaki Etkisi Doç.Dr.Nilay ÇÖPLÜ Surveyans nedir? Surveyans sağlık verilerinin sürekli ve sistematik bir şekilde toplanması, analizi ve değerlendirilmesidir.

Detaylı

MİK Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu. Mikroorganizmanın üremesinin engellendiği en düşük ilaç konsantrasyonudur.

MİK Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu. Mikroorganizmanın üremesinin engellendiği en düşük ilaç konsantrasyonudur. MİK Deniz Gür MİK Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu Mikroorganizmanın üremesinin engellendiği en düşük ilaç konsantrasyonudur. MİK Sonuçlarının Klinik Yorumu Duyarlı: Enfeksiyon standart doz ile tedavi

Detaylı

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Sepsis: Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Mehmet DOĞANAY* * Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ Klinik belirti ve bulgular Sepsis klinik

Detaylı

OLGULARLA ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ (GRAM NEGATİF BAKTERİLER) DR. ÇİĞDEM ARABACI OKMEYDANI E.A.H.

OLGULARLA ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ (GRAM NEGATİF BAKTERİLER) DR. ÇİĞDEM ARABACI OKMEYDANI E.A.H. OLGULARLA ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ (GRAM NEGATİF BAKTERİLER) DR. ÇİĞDEM ARABACI OKMEYDANI E.A.H. OLGU 1 65 yaşında, erkek hasta Üroloji polikliniği Başvuru şikayetleri: Üç gün önce başlayan sık

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ PROSEDÜRÜ

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ PROSEDÜRÜ Dok No:ENF.PR.04 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ:Bu prosedürün amacı, uygunsuz antibiyotik kullanımını önlemek, antibiyotiklere karşı direnç gelişimini yavaşlatmak ve gereksiz

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SÜRVEYANS ÇALIŞMALARI

ULUSAL VE ULUSLARARASI ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SÜRVEYANS ÇALIŞMALARI ULUSAL VE ULUSLARARASI ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SÜRVEYANS ÇALIŞMALARI Dr. Hüsniye ŞİMŞEK S.B. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu AKG 2014, Askeri Müze İstanbul Antimikrobiyal Direnç Sürveyansı Antibiyotik Tüketim

Detaylı

ANTİBİYOGRAM (ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ-ADT ADT) DR.UĞUR DEMİRPEK Klinik mikrobiyolog tarafından yanıtlanması gereken sorular: > ADT ne başlamadan önce; >Hangi mikroorganizma için ADT yapmalıyım?

Detaylı

Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri (AMD) Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar

Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri (AMD) Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları Çalışma Grubu- 11 Onaylayan

Detaylı

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu 1 Ocak 30 Mart 2012 Tarihleri Arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır,

Detaylı

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans (UAMDS) Verileri

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans (UAMDS) Verileri Antimikrobiyal Dirence Global Bakış ve Türkiye Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans (UAMDS) Verileri Dr.Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç

Detaylı

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları 1. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 12-16 KASIM 2011, ANTALYA

Detaylı

Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul

Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul Sorunlu Mikroorganizmalar Nonfermentatif bakteriler Acinetobacter sp. Stenotrophomonas

Detaylı

ANTİBİYOGRAM YORUMLAMA KRİTERLERİ VE KISITLI BİLDİRİM KURALLARI

ANTİBİYOGRAM YORUMLAMA KRİTERLERİ VE KISITLI BİLDİRİM KURALLARI ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) ANTİBİYOGRAM YORUMLAMA KRİTERLERİ VE KISITLI BİLDİRİM KURALLARI Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları Çalışma Grubu 11 Onaylayan Birim Türkiye

Detaylı

Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS

Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS 2003-2009 D. Gülmez 1, D. Gür 2, G. Hasçelik 1, EARSS-Türkiye Çalışma Grubu 1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Detaylı

Antibiyotik duyarlılık testlerinde standardizasyon. Prof.Dr. Ahmet Başustaoğlu

Antibiyotik duyarlılık testlerinde standardizasyon. Prof.Dr. Ahmet Başustaoğlu Antibiyotik duyarlılık testlerinde standardizasyon Prof.Dr. Ahmet Başustaoğlu "yapmış olmak için yapmak" Antibiyotik tedavisi ön yargı veya şansa bırakılabilirmisiniz? Ya şansınız tutmazsa? AMAÇ 1. KML'nda

Detaylı

ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SÜRVEYANS SİSTEMİ. KALİTE KONTROLÜ ve KALİTE GÜVENCESİ STANDART UYGULAMA PROSEDÜRLERİ

ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SÜRVEYANS SİSTEMİ. KALİTE KONTROLÜ ve KALİTE GÜVENCESİ STANDART UYGULAMA PROSEDÜRLERİ ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SÜRVEYANS SİSTEMİ KALİTE KONTROLÜ ve KALİTE GÜVENCESİ STANDART UYGULAMA PROSEDÜRLERİ UAMDSS Kalite kontrolü ve kalite güvencesi için SUP Antibiyotik duyarlılık testlerinde

Detaylı

Hoşgeldiniz sayın üyeler değerli katılımcılar. Benim ilk

Hoşgeldiniz sayın üyeler değerli katılımcılar. Benim ilk Prof. Dr. Deniz GÜR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Şubat 2012 Pazartesi Saat: 12.15 Yeni Direnç Mekanizmaları ve Rutin İn Vitro Testlerin Kliniğe Yansıması: Son Öneriler Hoşgeldiniz sayın üyeler

Detaylı

ANKEM Derg 2011;25(Ek 1) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR. Ayşe WILLKE, Emel AZAK

ANKEM Derg 2011;25(Ek 1) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR. Ayşe WILLKE, Emel AZAK ANKEM Derg ;5(Ek ) (S) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR Ayşe WILLKE, Emel AZAK Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Gram Negatif Bakteriler. Fenotipik yöntemlerden direnç. aminoglikozidler. Dr. Devrim Dündar 22 Mart 2010, Aydın

Gram Negatif Bakteriler. Fenotipik yöntemlerden direnç. aminoglikozidler. Dr. Devrim Dündar 22 Mart 2010, Aydın Gram Negatif Bakteriler Fenotipik yöntemlerden direnç mekanizmasına: Beta-laktamlar, aminoglikozidler Dr. Devrim Dündar 22 Mart 2010, Aydın Gram negatif bakteriler Antibiyotik direnci Tedavide sorun Yeni

Detaylı

CAESAR Ağı. 3 Yıllık Türkiye Verileri. Dr. Onur Karatuna Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

CAESAR Ağı. 3 Yıllık Türkiye Verileri. Dr. Onur Karatuna Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi CAESAR Ağı 3 Yıllık Türkiye Verileri Dr. Onur Karatuna Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası 14-20 Kasım 2016 Antibiyotik direnci 2011 Bölgesel Komite - Antibiyotik

Detaylı

EUCAST a Geçiş. Dr. Deniz Gür Ph.D. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

EUCAST a Geçiş. Dr. Deniz Gür Ph.D. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı EUCAST a Geçiş Dr. Deniz Gür Ph.D. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ß-hemolitik streptokoklarda penisiline direnç (!) Sayı Direnç Yöntem Kaynak 100 60 Disk diffüzyon

Detaylı

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Sık Sorulan Sorular

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Sık Sorulan Sorular Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Sık Sorulan Sorular Asuman İNAN Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Klimik Aylık Toplantılar 25 Mart

Detaylı

ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Antibiotic use in eastern Europe: a cross-national database study

Detaylı

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE (yalnızca CLSI mı?) Dr.ELViN DiNÇ OKMEYDANI E.A.H ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ Antibiyotik tedavisi gerektiren bir enfeksiyonda rolü olan

Detaylı

Klinik Uygulamada Antibiyotik Duyarlılık k Testleri ve Değerlendirilmesi. erlendirilmesi -Gram Negatif Bakteriler- Dr.

Klinik Uygulamada Antibiyotik Duyarlılık k Testleri ve Değerlendirilmesi. erlendirilmesi -Gram Negatif Bakteriler- Dr. Klinik Uygulamada Antibiyotik Duyarlılık k Testleri ve Değerlendirilmesi erlendirilmesi -Gram Negatif Bakteriler- Dr. Devrim DündarD Antibiyotik duyarlılık k testleri Hangi mikroorganizma? Hangi yöntem

Detaylı

Dr Recep ÖZTÜRK. rozturk@istanbul.edu,tr, drrozturk@gmail.com

Dr Recep ÖZTÜRK. rozturk@istanbul.edu,tr, drrozturk@gmail.com Dr Recep ÖZTÜRK rozturk@istanbul.edu,tr, drrozturk@gmail.com Metisiline dirençli Stafilokoklar MRSA (TK-MRSA, HK-MRSA) MRKNS Vankomisine dirençli Enterokoklar Enterococcus faecium Enterococcus faecalis

Detaylı

Fenotipik yöntemlerden direnç mekanizmasına. Antibiyotik direnç mekanizmasını bilmek neden önemli?

Fenotipik yöntemlerden direnç mekanizmasına. Antibiyotik direnç mekanizmasını bilmek neden önemli? GRAM POZİTİF BAKTERİLERDE FENOTİPİK YÖNTEMLERDEN DİRENÇ MEKANİZMASINA DR. BURÇİN ŞENER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD Fenotipik yöntemlerden direnç mekanizmasına Antibiyotik

Detaylı

Antibiyogram Yorumu. Mik. Uz. Dr. fiüküfe Diren

Antibiyogram Yorumu. Mik. Uz. Dr. fiüküfe Diren .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Çocuklarda Ak lc Antibiyotik Kullan m Sempozyum Dizisi No: 33 Aral k 2002; s. 19-24 Antibiyogram Yorumu Mik. Uz. Dr. fiüküfe Diren Antibiyotik

Detaylı

Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması

Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması Dr. Özlem Kurt-Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum planı Antimikrobiyal

Detaylı

Serolojik Test Sonuçları, Bakteri İdantifikasyonu,Antibakteriyel Duyarlılık Testleri Olgu Sunuları. Mik.Uzm.Dr.Uğur Çiftçi Düzen Laboratuvarlar Grubu

Serolojik Test Sonuçları, Bakteri İdantifikasyonu,Antibakteriyel Duyarlılık Testleri Olgu Sunuları. Mik.Uzm.Dr.Uğur Çiftçi Düzen Laboratuvarlar Grubu Serolojik Test Sonuçları, Bakteri İdantifikasyonu,Antibakteriyel Duyarlılık Testleri Olgu Sunuları Mik.Uzm.Dr.Uğur Çiftçi Düzen Laboratuvarlar Grubu Klinik Mikrobiyoloji Nereye Gidiyor? Mikroskobik inceleme

Detaylı

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: AMPİRİK TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA DUYARLILIK KONUSUNDA NEREDEYİZ? DR.PINAR ÇIRAGİL 2 NİSAN 2016,İSTANBUL

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: AMPİRİK TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA DUYARLILIK KONUSUNDA NEREDEYİZ? DR.PINAR ÇIRAGİL 2 NİSAN 2016,İSTANBUL İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: AMPİRİK TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA DUYARLILIK KONUSUNDA NEREDEYİZ? DR.PINAR ÇIRAGİL 2 NİSAN 2016,İSTANBUL İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI Toplumda her yaş grubunda Hastane ortamı

Detaylı

Gereç ve yöntem. Şişli Hamidiye Etfal EAH- 700-yataklı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi -29 yataklı Bir izolasyon odası Üç farklı bölüm

Gereç ve yöntem. Şişli Hamidiye Etfal EAH- 700-yataklı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi -29 yataklı Bir izolasyon odası Üç farklı bölüm Amaç Şişli Hamidiye Etfal EAH yenidoğan yoğun bakım ünitesinde üç haftalık süreçte üç hastanın idrar örneğinden karbapenem dirençli Klebsiella oxytoca üremesi üzerine yapılan salgın incelemesi Gereç ve

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

Antimikrobik duyarlılık testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi. Sürüm 3.0 Ocak 2014

Antimikrobik duyarlılık testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi. Sürüm 3.0 Ocak 2014 Antimikrobik duyarlılık testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi Sürüm 3.0 Ocak 2014 İçindekiler Besiyerleri İnokülum hazırlığı Plakların inoküle edilmesi Diskler İnkübasyon Zonların değerlendirilmesi

Detaylı

Antibiyotik Duyarl l k Testlerinin Yorumu

Antibiyotik Duyarl l k Testlerinin Yorumu DERLEME Antibiyotik Duyarl l k Testlerinin Yorumu Zeynep Gülay Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, zmir ÖZET In vitro antibiyotik duyarl l k testleri,

Detaylı

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması İsmail Davarcı¹, Seniha Şenbayrak², Mert Ahmet Kuşkucu³, Naz Oğuzoğlu Çobanoğlu², Nilgün Döşoğlu², Rıza Adaleti²,

Detaylı

NOZOKOMİYAL PATOJENLER ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ

NOZOKOMİYAL PATOJENLER ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ NOZOKOMİYAL PATOJENLER ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ Dr. A. Esra KARAKOÇ S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nozokomiyal (sağlık hizmeti kaynaklı) enfeksiyonlar için risk faktörleri Am J Med 1991;91:180

Detaylı

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti-ADTS Grubunun hazırladığı "Kısıtlı Bİldirim Tabloları" ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken noktalar:

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti-ADTS Grubunun hazırladığı Kısıtlı Bİldirim Tabloları ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken noktalar: Türk Mikrobiyoloji emiyeti-dts Grubunun hazırladığı "Kısıtlı İldirim Tabloları" ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken noktalar: 1-Dirençli bulunan tüm antibiyotikler hangi grupta olursa olsun bildirilir.

Detaylı

SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI LİSTESİ

SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI LİSTESİ Sayfa No 1 / 6 Tedavi için gerekli görülen antibiyotikler, aşağıda belirtilen esaslara göre reçete edilecektir. Aşağıdaki Listedeki kısaltma ve ibareler için liste sonunda AÇIKLAMALAR bulunmaktadır. 1.BETALAKTAM

Detaylı

EUCAST Uzman Kuralları. Sürüm 3.1. Doğal Direnç ve Beklenmeyen Fenotip Tabloları

EUCAST Uzman Kuralları. Sürüm 3.1. Doğal Direnç ve Beklenmeyen Fenotip Tabloları EUCAST Uzman ları Sürüm 3.1 Doğal Direnç ve Beklenmeyen Fetip Tabloları EUCAST Uzman ları sürüm 2.0 29 Ekim 2011 tarihinde yayınlanmıştır (http://www.eucast.org/expert_rules). Uzman kurallar geçtiğimiz

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ KASIM 2016 ANTALYA

ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ KASIM 2016 ANTALYA ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 16-20 KASIM 2016 ANTALYA 1 Ulusal Enterik Patojenler Laboratuvar Sürveyans Ağı (UEPLA) Türkiye de Bulaşıcı

Detaylı

HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGUDA KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE GELİŞEN BAKTEREMİ OLGUSU VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ

HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGUDA KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE GELİŞEN BAKTEREMİ OLGUSU VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGUDA KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE GELİŞEN BAKTEREMİ OLGUSU VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Seyit Ali BÜYÜKTUNA CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ OLGU SUNUMU K, 67 yaşında Özgeçmiş: AML (2013 yılında

Detaylı

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji HKP Prognostik Faktör Tedavi Önceden antibiyotik kullanımı (90 gün içinde), 5 gün

Detaylı

ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST SİSTEMLERİNİN VERİFİKASYONU

ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST SİSTEMLERİNİN VERİFİKASYONU ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST SİSTEMLERİNİN VERİFİKASYONU Yrd.Doç.Dr. Murat TELLİ Adnan Menderes Üniversitesi tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. Çalışma Planı Verifikasyon planı Kabul kriterleri Çalışmada

Detaylı

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ*

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* ANKEM Derg ;(): YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Süreyya GÜL YURTSEVER, Nükhet KURULTAY, Nihan ÇEKEN, Şenel YURTSEVER, İlhan AFŞAR,

Detaylı

ESBL-Pozitif Enterobacteriaceae Olgusu ve Tedavi Seçenekleri. Dr. Oral ÖNCÜL İstanbul Tıp Fakültesi İnf. Hst. Kl. Mik.

ESBL-Pozitif Enterobacteriaceae Olgusu ve Tedavi Seçenekleri. Dr. Oral ÖNCÜL İstanbul Tıp Fakültesi İnf. Hst. Kl. Mik. ESBL-Pozitif Enterobacteriaceae Olgusu ve Tedavi Seçenekleri Dr. Oral ÖNCÜL İstanbul Tıp Fakültesi İnf. Hst. Kl. Mik. AD, İstanbul Olgu 26 yaşında erkek hasta Araç içi trafik kazası, dokuz yıldır yatağa

Detaylı

Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Özgün Araştırma / Original Article 61 2010-2015 Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms Isolated From Blood Cultures During 2010-2015 and

Detaylı

ANTIMIKROBIYAL DUYARLıLıK TESTLERIVE. Doç.Dr.Nilay Çöplü

ANTIMIKROBIYAL DUYARLıLıK TESTLERIVE. Doç.Dr.Nilay Çöplü ANTIMIKROBIYAL DUYARLıLıK TETLERIVE KııTLıBILDIRIM Doç.Dr.Nilay Çöplü KııTLıBILDIRIM Antibiyotik duyarlılık test (ADT) sonuçlarını rapor ederken çalışılan tüm antimikrobiyallerirapor etmemek, belli kriterler

Detaylı

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARINDA MİKROORGANİZMA PROFİLİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DURUMU* ÖZET SUMMARY

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARINDA MİKROORGANİZMA PROFİLİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DURUMU* ÖZET SUMMARY ANKEM Derg 2006;20(2):89-93. CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARINDA MİKROORGANİZMA PROFİLİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DURUMU* Emel SESLİ ÇETİN, Selçuk KAYA, Tekin TAŞ, Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN, Mustafa DEMİRCİ Süleyman

Detaylı

Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi

Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi Prof. Dr. Tuna DEMİRDAL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD, SB Atatürk EAH Enfeksiyon Kliniği Tanımlama CDC,

Detaylı

Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae nin Tanımlanması ve AMD Testleri (GSBL saptama ve Karbapenemaz testleri)

Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae nin Tanımlanması ve AMD Testleri (GSBL saptama ve Karbapenemaz testleri) ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae nin Tanımlanması ve AMD Testleri (GSBL saptama ve Karbapenemaz testleri) Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları

Detaylı

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinden Üreyen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinden Üreyen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları flora K L İ N İ K Ç A L I Ş M A/ R E S E A R C H A R T I C L E FLORA 2016;21(1):27-32 Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinden Üreyen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal

Detaylı

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dr Dilara

Detaylı

Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem. İn vitro Veriler. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem. İn vitro Veriler. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem İn vitro Veriler Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Karbapenemler GRUP 1 Ertapenem GRUP 2 Imipenem Meropenem Biapenem Panipenem

Detaylı

Antimikrobiyal yönetim ve klinik mikrobiyoloğun görevleri. Doç.Dr.Nilay ÇÖPLÜ

Antimikrobiyal yönetim ve klinik mikrobiyoloğun görevleri. Doç.Dr.Nilay ÇÖPLÜ Antimikrobiyal yönetim ve klinik mikrobiyoloğun görevleri Doç.Dr.Nilay ÇÖPLÜ Antimikrobiyal direnç sorunu Sağlık çalışanları ve halkın farkında olduğu Uygulamada yine her iki kesimin de göz ardı ettiği

Detaylı

Beta-laktam antibiyotikler dersine ilişkin öğrenim hedefleri

Beta-laktam antibiyotikler dersine ilişkin öğrenim hedefleri BETA-LAKTAM ANTİBİYOTİKLER (1 Ders) Prof.Dr.Sercan ULUSOY Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim dalı Tel:3734538, e-mail: ulusoys@med.ege.edu.tr Bu derse girmeden önce bilinmesi gerekenler

Detaylı

Antimikrobiyal Yönetimi Anket Sonuçları

Antimikrobiyal Yönetimi Anket Sonuçları Antibiyotik Yönetimi Antimikrobiyal Yönetimi Anket Sonuçları Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMINI DEĞERLENDİRME FORMU Hastanelerin

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Paternleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Paternleri Research Article /Araştırma Makalesi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Paternleri The Causative Agents of Infections in Intensive Care Unit and Their

Detaylı

Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi. Sürüm 5.0 Ocak 2015

Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi. Sürüm 5.0 Ocak 2015 Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi Sürüm 5.0 Ocak 2015 çindekiler Besiyerleri nokülum haz rl Plaklar n inoküle edilmesi Diskler nkübasyon Zonlar n de erlendirilmesi Yorumlama

Detaylı

Antibiyotik Direncinde ve Kontrolünde Güncel Durum

Antibiyotik Direncinde ve Kontrolünde Güncel Durum Antibiyotik Direncinde ve Kontrolünde Güncel Durum Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 17.11.16 Ç.Büke KLİMİK-İstanbul 2016 1 Konuşma içeriği Antibiyotik

Detaylı

Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon. Hastane Kaynaklı Solunum Sistemi İnfeksiyonlarında Antibiyoterapi

Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon. Hastane Kaynaklı Solunum Sistemi İnfeksiyonlarında Antibiyoterapi Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon Hastane Kaynaklı Solunum Sistemi İnfeksiyonlarında Antibiyoterapi Tansu YAMAZHAN* * Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Yard.Doç.Dr. Dolunay Gülmez

Yard.Doç.Dr. Dolunay Gülmez Yard.Doç.Dr. Dolunay Gülmez Tanım Karbapenemaz Karbapenemleri hidrolize edebilen enzimler Diğer beta-laktamların çoğuna karşı da etkili Genellikle monobaktamlara etkileri yok. Kromozomal Bacillus cereus

Detaylı

Antibiyotik Duyarlılık Testleri: Laboratuvardan Kliniğe. Özlem Kurt Azap, Zeynep Gülay, Sesin Kocagöz

Antibiyotik Duyarlılık Testleri: Laboratuvardan Kliniğe. Özlem Kurt Azap, Zeynep Gülay, Sesin Kocagöz Antibiyotik Duyarlılık Testleri: Laboratuvardan Kliniğe Özlem Kurt Azap, Zeynep Gülay, Sesin Kocagöz Teşekkürler TMC ADTS ve KLİMUD ADSİ ÇG üyeleri Prof Dr Deniz Gür Prof Dr. Güner Söyletir Prof. Dr Ufuk

Detaylı

Türkiye de Durum: Klimik Verileri

Türkiye de Durum: Klimik Verileri Türkiye de Antimikrobiyal Direnç ve Antibiyotik Yönetimi Türkiye de Durum: Klimik Verileri Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İstanbul

Detaylı

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Minimum Bakterisidal Konsantrasyon (MBC) Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Antimikrobik Tedavinin Başarısı Esas olarak konak defans mekanizmasına bağlıdır Konak antibiyotikle etkisi azalmış mikroorganizmayı

Detaylı

56 JCEI / Gündem ve ark. İdrar kaynaklı E.coli ve Klebsiella suşlarının antibiyotik direnci 2013; 4 (1): 56-62 RESEARCH ARTICLE

56 JCEI / Gündem ve ark. İdrar kaynaklı E.coli ve Klebsiella suşlarının antibiyotik direnci 2013; 4 (1): 56-62 RESEARCH ARTICLE 56 JCEI / Gündem ve ark. İdrar kaynaklı E.coli ve Klebsiella suşlarının antibiyotik direnci 2013; 4 (1): 56-62 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.01.0234 RESEARCH

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tanımlar / Ateş Oral / Aksiller tek seferde 38.3 C veya üstü Bir

Detaylı

İnfektif Endokarditin Antibiyotik Tedavisinde Antimikrobiyal Direnç Bir Sorun mu? Penisilin

İnfektif Endokarditin Antibiyotik Tedavisinde Antimikrobiyal Direnç Bir Sorun mu? Penisilin İnfektif Endokarditin Antibiyotik Tedavisinde Antimikrobiyal Direnç Bir Sorun mu? Penisilin Dr Emel YILMAZ UÜTF-Enf Hast ve Kl Mikrob AD İEÇG-KLİMİK 21.10.2017 İnfektif Endokardit Koruyucu uygulamalara

Detaylı

ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ

ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ STANDART DUYARLILIK YÖNTEMLERİ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİNDE NEYİ, NASIL ve NE ZAMAN UYGULAMALIYIZ? Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Campylobacter ve Aeromonas Türleri Prof. Dr. Betigül ÖNGEN

Campylobacter ve Aeromonas Türleri Prof. Dr. Betigül ÖNGEN Duyarlılık Testlerinin Uygulanmasında ve Yorumlanmasında Sorun Yaşanan Bakteriler Campylobacter ve Aeromonas Türleri Prof. Dr. Betigül ÖNGEN AKIŞ Campylobacter ve Aeromonas Direnç (Dünya/Türkiye) ne durumda?

Detaylı

Antimikrobiyal Yönetiminde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanının Rolü

Antimikrobiyal Yönetiminde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanının Rolü Antimikrobiyal Yönetiminde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanının Rolü Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Antimikrobiyal Yönetim ile ilgili

Detaylı