Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 26-Şubat-2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 26-Şubat-2009"

Transkript

1 Şirket HaberleriEYE ALCAR ASYAB ASYAB ATLAS AVRSY CLEBI Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Olağan Genel Kurul a Katılma hakkının kullanım şekli hususunda duyuru Salı günü, saat de Muallim Naci Cad. No:69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısına hissedarlarımızın iştirak edebilmeleri için toplantı gününden en az bir hafta önce yukarıda belirtilen adreste mevcut Alarko Carrıer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi- Hissedarlar Servisi nden giriş kartı almaları gerekmektedir. Giriş kartı alınabilmesi için, hissedarlarımızın kayden sahip oldukları hisselerini genel kurul toplantısı için bloke ettirerek, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından düzenlenmiş Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunu ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıda bizzat hazır bulunamayacak Hissedarlarımız, ekte örneği yazılı Vekaletname ile kendilerine bir vekil seçebilirler. Vekilin toplantıya katılabilmesi için yukarıdaki hususları yerine getirmeleri ve ekteki örneğe göre düzenlenmiş vekaletnameyi şirkete ibrazı gerekmektedir. Vekaletnamenin notere tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi gerekir. Şirketimizin Toplam pay sayısı: Toplam oy hakkı: Vekaletname örneği ekte yayınlanmaktadır. Asya Katılım Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamızın olağan gündem maddelerinin yanı sıra, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçiminin de yapılacağı, Bankamız 2008 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Cumartesi günü, saat 11.00'de, Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Binası, Küçüksu Caddesi, Akçakoca Sokak, No:6, Ümraniye İstanbul adresinde yapılmasına, tarihli Bankamız Yönetim Kurulu Toplantısında karar verilmiştir." Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. Asya Katılım Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, " yılı bilançomuza göre tahakkuk eden safi kardan, Kanun ve Ana Sözleşmemiz gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, geriye kalan karın dağıtılmayıp, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve bu hususun Olağan Genel Kurulda tasvibe sunulmasına" karar verilmiş olup, kar dağıtım tablosu ektedir." Kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin Şirketler bölümünde yayınlanmaktadır. Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu 26/02/2009 tarih ve 086 sayılı toplantısında, Yönetim Kurulu; Bakanlar Kurulu'nun Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin kararının eki karar ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan YTL ve YKR'de yer alan "Yeni" ibarelerinin yürürlükten kalkacağı hükme bağlandığından, Şirket Ana Sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. maddesinin değiştirilmesine, Ana Sözleşme Değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere gerekli başvuruların yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi." Söz konusu ana sözleşme maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu 26/02/2009 tarih ve 088 sayılı toplantısında, Yönetim Kurulu; Bakanlar Kurulu'nun Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin kararının eki karar ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan YTL ve YKR'de yer alan "Yeni" ibarelerinin yürürlükten kalkacağı hükme bağlandığından, Şirket Ana Sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. maddesinin değiştirilmesine, Ana Sözleşme Değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere gerekli başvuruların yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi." Söz konusu ana sözleşme maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. Çelebi Hava Servisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuz tarihli kararında; tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış mali tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı ,05 TL dır. Net Dönem Karından Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) uyarınca ,25 TL tutarındaki I.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kar dağıtımında yasal kayıtlarımıza göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı ,80 TL dır.

2 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) Seri XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ i-ufrs çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarımızda Vergi ve Yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı ,00 TL dir. SPK mevzuatı çerçevesinde; konsolide mali tablolarımızda net dönem karından TTK uyarınca ,25 TL tutarındaki I.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı ,75 TL dir. 3- SPK düzenlemelerine göre; ,75 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karına, tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız ile konsolide mali tablolarımızda mevcut bulunan ,80 TL tutarındaki Olağanüstü Yedek ilavesi suretiyle hesaplanan ve ortaklarımıza dağıtıma konu edilebilecek Net Dağıtılabilir dönem Karı ve Olağanüstü Yedek tutarları toplamı ,55 TL dır. Buna göre; Şirketimizin tarihli Konsolide Mali Tablolarındaki ,00 TL tutarındaki Net Dönem Karı ve yasal kayıtlarımız ile konsolide mali tablolarımızda bulunan dağıtıma konu edilecek ,80 TL tutarındaki Olağanüstü Yedek tutarının aşağıda belirtilen şekilde dağıtılmasına; Çelebi Hava Servisi A.Ş. nin 2008 yılına ait kar dağıtım tablosu (TL) SPK Mevzuatı Uyarınca Yasal Kayıtlar Dağıtım Net Dönem Karı , ,05 Olağanüstü Yedekler , ,80 Toplam Tutar , ,85 I.Tertip Yasal Yedek Akçe (-) ( ,25) ( ,25) Birinci Temettü(-) ( ,23) ( ,23) Olağanüstü Yedeklerden Dağıtılan (-) ( ,27) ( ,27) II.Tertip Yasal Yedek Akçe (-) ( ,05) ( ,05) Olağanüstü Yedeklere Aktarılan ,05 DENIZ DENIZ IHEVA OKANT Böylelikle; - tam mükellef kurumlar ile Türkiye de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %156,94 nispetinde ve 1,00 TL lik nominal değerde bir adet hisse senedine 1,5694 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması, - diğer ortaklara; %156,94 nispetinde ve 1,00 TL lik nominal değerde bir adet hisse için 1,5694 TL brüt ve %133,40 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 1,3340 TL net nakit kar payı dağıtılması, - ve temettü dağıtım tarihinin olarak belirlenmesi hususlarının tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul un onaylarına arzedilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir. Toplam brüt temettü tutarının ,50 TL olduğu bilgisinin de yer aldığı kar dağıtım tablosu ekte ve İnternet Sitemizin Şirketler bölümünde yayınlanmaktadır. Denizbank A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız Yönetim kurulu'nun 25 Şubat 2009 tarih, 2009/9 no.lu kararı gereğince, özet olarak ortaklarımıza 2008 yılı karı üzerinden temettü ödenmemesi hususunun 20 Mart 2009 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısına teklif edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı aşağıda yer almaktadır: Bankamızın 2008 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden ,39 YTL'lık net karın tamamının ortaklarımıza dağıtılmayarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 466/1'nci maddesi uyarınca %5 oranında ,57 YTL Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, kalan ,82 YTL'nın da Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir. Bankamız "2008 Yılı Kar Dağıtım Tablosu" ekte bilgilerinize sunulmuştur." Kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin Şirketler bölümünde yayınlanmaktadır. Denizbank A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamızın 2008 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulunun, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 20 Mart 2009 Cuma günü saat 10.00'da, Deniz Akademi İstanbul Kampüsü, Selma Akboğa Konferans Salonu, Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Caddesi, No:18, Karamancılar İş Merkezi, A Blok Mecidiyeköy/İstanbul adresinde toplanmasına karar verilmiştir. Toplantı ile ilgili ilanlar 25 Şubat 2009 tarihli Sabah ve Hürriyet Gazetelerinde ve 26 Şubat 2009 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır." Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağlı Ortaklıklarımızdan İhlas Madencilik A.Ş. yönetim kurulu yönetiminde bulundukları iştiraklarinden hisse senetleri

3 METYO OKANT OZGYO OZGYO İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmekte olan Okan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin almak suretiyle, yapacağı sermaye artırımının tescilini takiben birleşme işlemlerine başlanılmasına ve henüz bağımsız denetimden geçmemiş Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre düzenlenmiş bulunan tarihli bilanço ve gelir tablolarının da tarafımızdan yapılması gereken özel durum açıklamasına eklenmesine karar vermiştir. İhlas Madencilik A.Ş. nin tarihli bilanço ve gelir tablosu ekte yayınlanmaktadır. Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu 26/02/2009 tarih ve 060 sayılı toplantısında, Yönetim Kurulu; Bakanlar Kurulu'nun Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin kararının eki karar ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan YTL ve YKR'de yer alan "Yeni" ibarelerinin yürürlükten kalkacağı hükme bağlandığından, Şirket Ana Sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. maddesinin değiştirilmesine, Ana Sözleşme Değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere gerekli başvuruların yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi." Söz konusu ana sözleşme maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. Okan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin faaliyet konusu olan tekstil sektörünün içinde bulunduğu sıkıntılar, buna bağlı olarak da mali yapısında ortaya çıkan sorunlar sebebiyle borçlarını tekstil alanında faaliyette bulunarak ödeme şansının zayıf olduğu, hisse senetlerinin İMKB gözaltı pazarında işlem gördüğü, kamuoyu tarafından bilinen bir gerçektir. Yukarıda belirtilen durum sebebiyle Şirketimiz tarihinde faaliyet konusunu değiştirmek için işlemlere başlamış, ancak derinleşen küresel ekonomik kriz sebebiyle yeni yatırım göze alınamamış ve söz konusu işlem henüz sonuçlandırılamamıştı. Ancak, Şirketimiz hisse senetlerinin İMKB de işlem gördüğü, küçük yatırımcıların mağdur edilmemesi gerektiği, diğer yandan Şirketin borçlarını ödeyebilmesi için yeni kaynak ihtiyacı içinde olduğu gerçeğinden hareketle; Şirketimizin sermaye artırımı yapmasını takiben yayınlanacak en yakın mali tablo üzerinden ortaklarımızdan madencilik sektöründe faaliyet gösteren İhlas Madencilik A.Ş. ile birleşmesi için, Bu amaçla, - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının TL na yükseltilmesi için SPK ya hemen müracaat edilmesine, - SPK izni alındıktan sonra kayıtlı sermaye tavanın onaylanmasına ilişkin yapılacak genel kurulu takip eden bir ay içinde Şirketin borçlarının ödenmesi için %100 oranında TL tutarında bedelli sermaye artırımı için SPK ya başvurularak, sermaye artırımının tescilini takiben yayınlanacak en yakın mali tablo üzerinden İhlas Madencilik A.Ş. ile birleşme işlemlerine başlanılacağı hususunda tasarruf sahiplerinin bilgilendirilmesine, Şirket yönetim kurulumuzun tarihli yönetim kurulu toplantısında karar verilmiştir. Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2008 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden ,47 TL zarar bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen, Kurul'un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, TL kar bulunduğu halde, şirketin geçmiş yıl zararı olduğundan, kar dağıtımına imkan bulunmadığından söz konusu dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliğiyle karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl için Ali Uğur Özderici, Ahmet Özderici, Orhan Aksüt ün, Denetçiliğe 1 yıl için Mehmet Halim Şahin'in seçildiği, Bağımsız Dış Denetim Firması olarak Işık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'den teklif alınmasına ve alıncak teklif koşullarının uygun olması kaydıyla bu şirket ile bağımsız dış denetim firması olarak anlaşılmasına ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verildiği, Şirket esas sözleşmesinin "Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları" başlıklı 6. madde değişikliklerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih B.02.1.SPK sayılı yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02/02/2009 tarihli B.14.0.İTG / sayılı yazısıyla kabul edildiği şekilde aynen değiştirilmesine karar verildiği, 2008 yılında yardım ve bağış yapılmadığı, bildirilmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yayınlanmaktadır. Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 2008 yılına ait olağan genel kurul toplantısında almış olduğu karar uyarınca; 2008 yılı yasal kayıtlarda VUK a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden ,47 TL zarar bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na verilen, Kurul un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, TL kar bulunduğu halde, şirketin geçmiş yıl zararı olduğundan, kar dağıtımına imkan bulunmamaktadır. Söz konusu dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine karar verilmiştir. Ekte 2008 yılına ait Kar Dağıtım Tablosu yer almaktadır. Kar Dağıtım Tablosu ekte ve İnternet sitemizin Şirketler bölümünde yayınlanmaktadır.

4 OZGYO TUKAS YKFIN YKFIN Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu tarihli 28 no'lu karar uyarınca; tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin TL'den TL'ye yükseltilmesine; artırılan TL sermayenin mevcut ortaklara nominal değer üzerinden rüçhan hakkı kullandırılarak nakit karşılığı satışından karşılanmasına ilişkin karar alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurular yapılmıştır. Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirme sonucunda mevcut ekonomik koşulların uygun olmadığı değerlendirildiğinden, söz konusu sermaye artırım kararının iptal edilerek, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun geri çekilmesine karar verilmiştir." Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin sermayesinin TL ndan TL na artırılması işlemlerinin tamamlanarak, artırımın tarihinde tescil edildiği bildirilmiştir. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nun tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin kar dağıtım politikasının ekteki şekilde tespit edilmesi kararlaştırılmış olup, tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Kar Dağıtım Politikası: Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli grup stratejisi ve Şirket'imizin sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan "Dağıtılabilir Dönem Karı" nın asgari %20'si nakit veya bedelsiz hisse olarak ortaklara dağıtılır. Dağıtılacak temettünün, nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesine, mevzuatta öngörülen yasal sürelerde dağıtım yapılması hususunda karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Esas sözleşmemizin 29. maddesi çerçevesinde, kanuni yedek akçeler ile vergi mükellefiyeti karşılıkları ve ortaklar için belirlenen birinci kar payı ayrılmadıkça kardan Yönetim Kurulu üyelerine, memurlara ve müstahdemlere pay dağıtılmasına karar verilemez." Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nun tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 2008 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan karın dağıtımının ekteki şekilde tespit edilmesi kararlaştırılmış olup, 23 Mart 2009 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların teklifine sunulacaktır. Nakit olarak dağıtılacak temettü ödemesine 31 Mart 2009 tarihinden itibaren başlanılması önerilmektedir." Ekte ve internet sitemizin Şirketler böülümünde yayınlanmakta olan kar dağıtım tablosuna göre; toplam brüt temettü tutarı TL, 1 TL nominal değerli hisse isabet eden temettü tutarı brüt 0, TL, net 0, TL dir. MALİ TABLO AÇIKLAMALARI tarihli finansal raporları ekte yayınlanan şirketler/bankalar: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Egeli & Co. Yatırım Ortaklığı A.Ş. Lafarge Aslan Çimento A.Ş. Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş tarihli faaliyet raporları ekte yayınlanan şirketler/bankalar: Denizbank A.Ş.

5 Borsa Başkanlığı Duyuruları IHEVA OKANT Ulusal Pazar da işlem görmekte İhlas Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın duyurulabilmesi amacıyla Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 2. Seansta saat 14:24:40 ta geçici olarak işleme kapatılmıştır. Hisse senetlerinin sırası, gelen açıklamanın duyurulmasının ardından, aynı gün saat 14:45:00 dan itibaren yeniden işleme açılmıştır. Gözaltı Pazarı nda işlem görmekte olan Okan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OKANT.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın duyurulabilmesi amacıyla Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 2. Seansta saat 14:24:40 da geçici olarak işleme kapatılmıştır. Hisse senetlerinin sırası, gelen açıklamanın duyurulmasının ardından, aynı gün saat 14:45:00 ten itibaren yeniden işleme açılmıştır tarihinde sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek, Yeni sırası açılacak/kapanacak hisse senedi bulunmamaktadır. T.C. Kadıköy 6.İcra Müdürlüğü nce 2008/16633 Esas sayılı dosyaya istinaden İMKB'de satışı talep edilen 57 adet Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFS.E TRABAGFS91E2) hisse senetleri 2-3 Mart 2009 tarihlerinde 11:00-12:00 saatleri arasında Resmi Müzayede yoluyla satışa sunulacaktır. T.C. Adana 14.İcra Müdürlüğü nce 2008/2747 sayılı dosyaya istinaden İMKB'de satışı talep edilen 65 adet Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (HURGZ.E TRAHURGZ91D9) hisse senetleri 3 4 Mart 2009 tarihlerinde 11:00-12:00 saatleri arasında Resmi Müzayede yoluyla satışa sunulacaktır. Borsa Başkanlığı tarafından 25/02/2009 tarihinde yayımlanan Genel Mektup: Genel Mektup No : 2948 Tarih : 25/02/2009 Konu : Seri:V. No:65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 35 inci Maddesi Hk. İlgili Birim : Üye İşleri Müdürlüğü Muhatap : Üyeler Pazartesi gününden itibaren, İMKB nda işlem gören hisse senetlerinde bir seferde girilebilecek maksimum lot miktarları ekteki tabloda gösterildiği gibi olacaktır.

6 H İSSE SENETLERİ PİYASASI M ART AYI M AKSİM UM LOT MİKTARLARI H İSSE ÖZ. LOT HİSSE ÖZ. LOT HİSSE ÖZ. LOT HİSSE ÖZ. LOT ACIBD E AKMGY E 250 CYTAS E ERSU E ADANA E ATLAS E CCOLA E ESCOM E ADBGR E ATSYO E COMDO E ETYAT E ADEL E AVIVA E DARDL E ESEMS E AFMAS E AVRSY E DENCM E EVNYO E ADNAC E AYCES E DENTA E FVORI E AEFES E AYEN E DERIM E FENER E 500 AFYON E 250 AYGAZ E DESA E FENIS E AGYO E BAGFS E DEVA E FFKRL E AKALT E BAKAB E DGATE E FINBN E AKBNK E BANVT E DGGYO E FMIZP E AKCNS E BSKYO E DITAS E FNSYO E AKENR E BERDN E DJIST F FONFK E AKGRT E BFREN E 250 DJIMT F FORTS E AKIPD E BISAS E DOBUR E FRIGO E AKSA E BIMAS E DNZYO E FBIST F AKSUE E BJKAS E DENIZ E FROTO E AKYO E BOLUC E DMSAS E GARAN E ALARK E BOSSA E DOGUB E GARFA E ALBRK E BOYNR E DGZTE E GDKYO E ALCAR E BRISA E 500 DOHOL E GEDIZ E ALCTL E BRMEN E DURDO E GENTS E ALKA E BROVA E DYHOL E GEREL E ALKIM E BRSAN E DOAS E GLDTR F ALGYO E BRYAT E DYOBY E GLYHO E ALNTF E BSOKE E ECBYO E GOLDS E ALTIN E BSHEV E 500 ECILC E GOODY E ALYAG E BTCIM E ECYAP E GOLTS E 250 ANACM E BUCIM E ECZYT E GRUND E ANELT E BUMYO E EDIP E GRNYO E ANHYT E BURCE E 500 EGCYO E GSRAY E 250 ANSGR E BURVA E EGEEN E GSDHO E ARCLK E CARFA E EGGUB E GUBRF E ARENA E CARFB E EGPRO E GUSGR E ARFYO E CBSBO E EGSER E HALKB E ARMDA E CELHA E EGYO E HEKTS E ARSAN E CEMTS E EMBYO E HURGZ E ASELS E CEYLN E EMKEL E HZNDR E ASYAB E CIMSA E EMNIS E HDFYO E ASLAN E 250 CLEBI E ENKAI E IDAS E ASUZU E CMBTN E 500 EPLAS E IHEVA E ATAYO E CMENT E ERBOS E IHLAS E ATEKS E CRDFA E EREGL E INDES E Not : Yukarıdaki listede m aksim um lot m iktarları değ işen hisse senetleri KOYU ve YATIK olarak gösterilmiştir. İnternet Erişim A dresi : http : // www. imkb. gov. tr / genel / maxlot.htm Sayfa - 1

7 Diğer Özel Durum Açıklamaları AKENR Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Açıklanacak özel durum: T.C. Başbakanlık SPK nın 2442 sayılı yazısına istinaden aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek olmuştur. 1) Bilindiği üzere, toplam hissesinin % 45 ine Şirketimizin sahip olduğu ve Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. nin % 100 hissesinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin ihale şartnamesi hükümleri uyarınca kurulmuş olan, Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. nin % 100 hissesini devralma işlemini tarihinde gerçekleştirmiş ve toplam 600 milyon USD bedelin 300 milyon USD sini aynı gün ödemiş, bakiye 300 milyon USD için ise vadeli ödeme yapılacağı açıklanmıştır. Vadeli yapılacağı açıklanan 300 milyon USD lik ödemenin şartları libor + 2,5 faiz oranı ile 2 yıl vadedir. 2) Şirketimiz icra kurulu başkanı Mehmet Ali Berkman tarafından yapılan ve tarihli Vatan Gazetesi nde yayınlanan açıklamalarda, Bu yıl 1 milyar USD, 2012 ye kadar 3 milyar USD enerji yatırımı yapılması öngörüldüğü ve önümüzdeki 5 yıl içinde 3000 MW kurulu güce ulaşmasının hedeflendiği ifade edilmekte olup, bu yıl 1 milyar USD yatırımdan kasıt; Akenerji nin mevcut lisanslı projeleri kapsamında sürdürülmekte olan yatırım harcamaları ve Sedaş ın alımının global toplamı olup 2012 ye kadar bu 1 milyar USD dahil toplam 3 milyar USD enerjiye yatırım yapma öngörümüz olduğu belirtilmiştir. Ayrıca mevcut yatırımlar ve geliştirilmesi düşünülecek projeler için hedef 2013 yılında operasyonel ve yatırım safhasında toplam 3000 MW olarak öngörülmektedir. Öngörüler dahilinde gelişmeler oldukça süresi içinde kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır. 3) Şirketimiz icra kurulu başkanı Mehmet Ali Berkman tarafından yapılan ve tarihli Cumhuriyet Gazetesi nde yayınlanan açıklamalarda; Çanakkale de 170 MW rüzgar santrali lisansımız olduğu yazılmış olup, doğrusu şirketimizin bu bölgeye ilişkin proje çalışmaları olduğu fakat böyle bir lisansımızın olmadığıdır. Bandırma da 15 MW lık Rüzgar Santralleri kurma çalışmalarımız ile ilgili gerekli açıklamalar ise de yapılmıştır. ANSGR Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi aşağıdaki tabloda sunulmuştur Dönemi Bağımsız Denetimden Geçmemiş Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Prim Üretimleri (TL) Yangın ,33 Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ,02 Nakliyat ,27 Kaza Toplam ,64 Oto trafik ,99

8 İhtiyari mali mesuliyet ,34 Kasko ,19 Oto dışı/diğer ,12 Ferdi Kaza ,62 Mühendislik ,68 Sağlık ,09 Tarım ,91 Hukuki Sorumluluk ,28 Kredi ,52 Hayat Dışı Toplam ,36 Hayat 0,00 Genel Toplam ,36 BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Şirketimiz iştiraki Oyak Beton San. Tic. A.Ş. nin 2008 yılı genel kurulunda sermaye artırımına iştirak kararı hakkında. Şirketimiz yönetim kurulu tarihinde yapılan toplantısında, iştirakimiz olan Oyak Beton San. Tic. A.Ş. (iştirak oranı % 16,81)'nin tarihinde yapılacak 2008 yılı olağan gelen kurul toplantısında, Şirketimize isabet eden ,50 TL'lik temettünün sermayeye ilave edilmesi yönünde alacağı karara katılmaya karar vermiştir. BUMYO Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Ocak 2009 dönemine ait ihtirazi kayıtla ödenen 3.430,83 TL BSMV tutarının iadesi için İstanbul 4. Vergi Mahkemesinde, tarih ve 2009/503 esas sayılı dosya numarası ile dava açılmıştır. IBTYO İnfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kanunu Seri: V, No: 60 sayılı Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve KYD-874/44561 sayılı yazısına istinaden, 1) Karşılaştırma Ölçütü olarak İMKB 100 (% 15) + DİBS Bono Endeksi (% 15) + O/N Repo Net (% 70) ölçütünün kullanılmasına, 2) Şirketimiz Yatırım Stratejisi olarak, % 0-30 Hisse Senedi + % 0-30 Hazine Bonosu Devlet Tahvili + % O/N Repo Bant aralığının belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. INFYO İnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

9 Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kanunu Seri: V, No: 60 sayılı Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve KYD-874/44561 sayılı yazısına istinaden, 1) Karşılaştırma Ölçütü olarak İMKB 100 (% 45) + DİBS 182 Gün Bono Endeksi(% 15) + O/N Repo Net (% 40) ölçütünün kullanılmasına, 2) Şirketimiz Yatırım Stratejisi olarak, % Hisse Senedi + % 0-30 Hazine Bonosu Devlet Tahvili + % O/N Repo Bant aralığının belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. INTEM İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 26 Şubat 2009 günü toplanan yönetim kurulumuz; Hasan Toker Alban'ın yönetim kurulu üyeliğinden emeklilik nedeniyle ayrılmasının kabulüne, boşalan üyeliğe atama yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir. IPMAT İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağlı ortaklığımız Koza Altın İşletmeleri A.Ş. nin işletme ruhsatı ve işletme izni sahibi olduğu, Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Kaymaz Beldesinde bulunan Altın-Gümüş maden sahasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen ÇED gerekli değildir belgesine karşı Korhan Erzurumlu ve Senih Özay tarafından açılan iptal davasında, Eskişehir İdare Mahkemesinin 2007/441 E. sayılı dava dosyasında mahkeme tarafından yapılan keşif neticesinde 3 profesörden oluşan bilim heyetinin olumlu raporuna istinaden mahkeme tarafından tarihinde yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verilmiştir. İşbu karar tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. ISATR ISBTR ISCTR T.İş Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihi itibarıyla Kızılırmak Mah. 53. Cad. No: 15 Söğütözü/Ankara adresinde Bayındır Hastanesi- Söğütözü/Ankara Şubemiz faaliyete geçirilmiştir tarihi itibarıyla Halkalı Cad. Ahmet Kocabıyık Sok. No: 16/1 Sefaköy Küçükçekmece/İstanbul adresinde Çarşı-Sefaköy/İstanbul Şubemiz faaliyete geçirilmiştir. ISGYO İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: tarihli Portföy Değer Tablosu nun düzeltilmesi hakkında. 22 Ocak 2009 tarihinde Borsanıza bildirmiş olduğumuz Portföy Değer Tablosu nun Para ve Sermaye Piyasası Araçları bölümünde yer alan YTL mevduatın sehven yanlış değerlendirilerek portföy değerine dahil edildiği tespit edilmiştir. Yeniden düzenlenen Portföy Değer Tablosu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

10 KERVT KOZAA Borsa Yönetim Kurulu'nca alınan karar gereğince, Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Borsa'ya aylık periyodlarla iletilmesi gereken bildirimlerden Ocak 2009 dönemine ait bilgiler Ek'te ve "www.imkb.gov.tr/şirkethaberleri/aylıkbildirimler" adresindeki Borsamız internet sitesinde yayınlanmaktadır. Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağlı ortaklığımız Koza Altın İşletmeleri A.Ş. nin işletme ruhsatı ve işletme izni sahibi olduğu, Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Kaymaz Beldesinde bulunan Altın-Gümüş maden sahasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen ÇED gerekli değildir belgesine karşı Korhan Erzurumlu ve Senih Özay tarafından açılan iptal davasında, Eskişehir İdare Mahkemesinin 2007/441 E. sayılı dava dosyasında mahkeme tarafından yapılan keşif neticesinde 3 profesörden oluşan bilim heyetinin olumlu raporuna istinaden mahkeme tarafından tarihinde yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verilmiştir. İşbu karar tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. MIGRS Migros Türk T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin; Özgürlük Mah. Tevfik Fikret Cad. Taşköprü Apt. No: 22/1 Kepez/Antalya adresinde bulunan Dokuma Tevfik Fikret Şok satış mağazası tarihinde, hizmete açılacaktır. MTEKS VANET Metemteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgilli olarak Metem Turizm Tekstil İnşaat Yatırım A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Şirketimiz yönetim ve kontrolünü sağlayan imtiyazlı payların devir ve satışına yönelik olarak yapılan görüşmelerin sonucu. Açıklanacak özel durum: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihli özel durum açıklamamızda da belirtildiği gibi satışı için görüşmelerini sürdürdüğümüz, Şirketimiz iştiraklerinden enerji sektöründe faaliyet gösteren ve hisse senetleri İMKB nda işlem gören Metemteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin TL lık sermayesinde sahip olduğumuz % 19,11 payı temsil eden, A grubu, oy hakkında imtiyazlı ve halka açık tanımlı olmayan hisse senetlerinin, Van-Et Ticari Yatırımlar Gıda Sanayi Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş. ne satışı ile ilgili olarak yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştır. OYAYO Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bireysel ve Kurumsal Portföylerinin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Seri: V, No: 60 sayılı Tebliğ ve tarih, 874/44561 sayılı yazısına istinaden, yapılan görüşmeler neticesi; 1) Şirket Karşılaştırma Ölçütü olarak % 30 İMKB 100; % 50 İMKB 365 gün DİBS Performans Endeksi ve % 20 İMKB Repo Endeksi ölçütünün kullanılmasına, 2) Şirket Yatırım Stratejisi bant aralığını ise % Hisse Senetleri, % Sabit Getirili Menkul Kıymetler, % 0-30 Ters Repo olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. RAYSG Ray Sigorta A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Türk Hava Yolları na ait Boeing model, 1951 sefer sayılı Tekirdağ uçağı tarihinde İstanbul- Amsterdam seferini yapmakta iken inişe geçtiği saat de Schiphol Havaalanında elim bir kaza vuku bulmuştur. Sözü geçen uçak, finansal kiralama yoluyla satın alındığından Gövde sigortaları direkt yurtdışından

11 sigortalanmış olup, şirketimiz teminatında değildir. Türk Hava Yolları nın Star Alliance global programı çevçevesinde; Şirketimizin 3. Şahıs Mali Mesuliyet ve Yolcu Mali Mesuliyet teminatları ile ilgili olarak poliçesi bulunmaktadır. Şirketimizin bu elim kaza ile ilgili riski, yolcu mali mesuliyeti sigortaları açısından olup, bu riskin tamamı yurtdışına reasüre edildiğinden, vefat eden ve yaralanan yolcu yakınlarına aktüeryel hesaplamalar sonucu ödenecek tazminatların Şirket karı üzerinde olumlu ya da olumsuz herhangi bir etkisi olmayacaktır. Ayrıca uçuş personelinin ferdi kaza sigorta teminatları şirketimiz tarafından verilmiştir. İlgili ferdi kaza tazminat ödemelerinin tamamen gerçekleştirilmesinden sonra, mali tablolarımıza reasürans sonrası net etkisi ise USD ile sınırlıdır. SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Türkiye'nin önde gelen bakır ve bakır ürünleri üreticisi olarak, tüm tesislerimiz ve laboratuvarlarımızın en son teknolojiye sahip olarak faaliyet göstermeleri ile birlikte Londra Metal Borsası (London Metal Exchange-LME) tarafından Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayii ve Ticaret A.Ş. resmi test firması olarak tescil edilmiştir. Sarkuysan A.Ş. bu tescil ile birlikte, dünyada katod üreten madencilik kuruluşlarının ya da bakır rafinerilerinin katod bakır ürünlerine LME tescili almak istediklerinde, LME tarafından yönlendirildikleri ve küresel anlamda sınırlı sayıda bulunan onaylı test firmalarından biri olarak hizmet verecektir. THYAO Türk Hava Yolları A.O. nun tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 27 Mart 2002 tarihinde Perge Aviation Ltd. Şirketinden kiralanmak suretiyle Ortaklığımız filosuna katılmış olan Boeing tipi TC JGE uçağı Amsterdam Shipol havalimanına inişi sırasında kaza geçirmiştir. Uçak kira sözleşmesi şartlarına uygun olarak, Ortaklığımız Filo Poliçeleri kapsamında USD 41,767,200 değeriyle grup broker şirketi Albatros aracılığıyla, sigortalanmıştır. Kazayla ilgili olarak lider reasürör Allianz firmasından ve broker şirketinden birer yetkili ekspertiz çalışmaları için yarın ( ) sabah Amsterdam Shipol havalimanında bulunacaklardır. Yolcularımız tüm rizikolara karşı sigortalı olup, kazada vefat eden yolcularımızın yakınlarına gerekli tazminatlar ile yaralı yolcularımızın tedavi giderlerinin tamamı sigortacılarımızca karşılanacaktır. TIRE Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim kurulumuz tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu IV Seri 41 No lu Halka Açık Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ 7. madde hükmü ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine anılan vecibeleri ifa etmek üzere Pay Sahipleriyle İlişkiler Biriminin kurulmasına, Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimine Ahmet Oğuz Koban (başkan), Ferya Kokino (üye), Mehmet Özden (üye) nin atanmasına; Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi başkan ve üyelerine Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan görevleri ifa hususunda tam yetki verilmesine karar vermiştir. TUMTK VANET MTEKS Borsa Yönetim Kurulu'nca alınan karar gereğince, Tümteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Borsa'ya aylık periyodlarla iletilmesi gereken bildirimlerden Ocak 2009 dönemine ait bilgiler Ek'te ve "www.imkb.gov.tr/şirkethaberleri/aylıkbildirimler" adresindeki Borsamız internet sitesinde yayınlanmaktadır. Van-Et Ticari Yatırımlar Gıda Sanayi Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bilindiği üzere, Şirketimiz Van-Et Ticari Yatırımlar Gıda Sanayi Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş., Metem Turizm Tekstil İnşaat Ticaret Yatırım A.Ş. ve Metemteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Metemteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin İMKB de işleme konu olmayan, halka kapalı paylar statüsündeki, TL lık sermayesinde % oranındaki payı temsil eden oy haklarında imtiyazlı A grubu hisse senetlerinin kısmen veya tamamen satın alınmasına yönelik olarak, 18 Şubat 2009 tarihinde gizlilik sözleşmesi ve iyi niyet mektubu imzalanmış ve bu husus

12 VESTL Sermaye Piyasası Kurulu nca 6 Şubat 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerince tanımlanan içsel bilgiler niteliğinde olduğundan tarihli özel durum açıklamamızla kamuoyuna duyurulmuştu. Bugün itibariyle, anılan gizlilik sözleşmesi ve iyi niyet mektubu çerçevesinde yürütülen görüşmeler, bugün itibariyle olumsuz sonuçlanmış ve Metemteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin yönetim ve kontrol hakkı veren paylarının Şirketimizce satın alınmasından vazgeçilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: ISS Corporate Services Inc. tarafından Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye verilen kurumsal yönetim derecelendirme notu hakkında Şirketimizin yaptığı açıklama. Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan ISS Corporate Services Inc. (ISS) şirketimizin 10 üzerinden 8,5 (% 82,57) olan kurumsal yönetim derecelendirme notunu tekrar gözden geçirmiş ve notumuz değişmeyerek 8,5 (% 83,38) seviyesinde kalmıştır. Nihai derecelendirme notu SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık,Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir. Alt Kategoriler Ağırlık 2008 Alınan Not 2009 Alınan Not Pay Sahipleri ,5 8,5 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ,0 8,5 Menfaat Sahipleri ,0 9,0 Yönetim Kurulu ,5 8,0 Toplam ,5 8,5 Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin ISS Corporate Services'in hazırlamış olduğu detaylı rapora Şirketimizin adresindeki web sitesinden ulaşılması mümkündür. YYGYO Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihinde yaptığı özel durum açıklaması ile, Yeşil İnşaat tarafından İstanbul/Beylikdüzü/Esenyurt da inşa edilmekte olan Innovia Projesi ne yatırım yapılması için gerekli çalışmaların yapılması ve konuyla ilgili olarak Işık Gökkaya nın yetkilendirilmesine ilişkin kamuya yaptığımız açıklamaya istinaden görüşmelerin devam ettiğini herhangi bir gelişme olduğunda kamuya duyurulacağını bildiririz.

13 Takasbank A.Ş. Para Piyasası GÜNLÜK ÖZET ORAN (%) AĞIRLIKLI İŞLEM HACMİ İŞLEM VADE BAŞI VADE SONU GÜN EN DÜŞÜK EN YÜKSEK ORTALAMA (TL) SAYISI ,30 11,75 10, VADEYE TOPLAM İŞLEM HACMİ VADELER KALAN GÜN (TL) TOPLAM O/N ORTALAMA ORANLARI VE İŞLEM HACİMLERİ İŞLEM HACMİ O/N ORAN 32, ,00 Bin TL ,00 20,00 16,00 12,00 8,00 TPP Ortalama Oranları(%) , ,00

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme TARİH:23/01/2009 İş Finansal Kiralama A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme Şirketimizin 12.09.2008 tarihli özel

Detaylı

İMKB ŞİRKETLERİNİN SON 5 YILLIK BRÜT TEMETTÜLERİ VE VERİM ORANLARI (%)

İMKB ŞİRKETLERİNİN SON 5 YILLIK BRÜT TEMETTÜLERİ VE VERİM ORANLARI (%) İMKB ŞİRKETLERİNİN SON 5 YILLIK BRÜT TEMETTÜLERİ VE VERİM ORANLARI Verimi MRDIN 94.023.734 77.208.209 15,6 MRDIN 68.401.818 56.689.696 19,7 MRDIN 89.027.774 80.998.120 11,2 MRDIN 78.042.495 70.922.470

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 22 Mart

Detaylı

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YENİ UNVAN:EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

TARİH:06/03/2003 HURGZ

TARİH:06/03/2003 HURGZ TARİH:06/03/2003 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 06.03.2003 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulumuzun 28.02.2003 tarih ve 2003/2 sayılı kararı ile, 1- Şirket Ana Sözleşmesi nin Maksat

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 15-Aralık-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 15-Aralık-2009 Şirket HaberleriEYE BRMEN DENIZ DYHOL EGCYO Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. nin 15.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 15.12.2009 tarihinde saat 16:35 te Kamuyu Aydınlatma Platformu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Şirket temettü getirileri

Şirket temettü getirileri temettü (YTL) TKBNK T. Kalkınma Bankası 122,350,000 103,997,500 0.765 0.650 31/05/2007 10.0% AKMGY Akmerkez GYO ** 47,950,000 47,950,000 3.500 3.500 28/05/2007 7.6% ASLAN Lafarge Aslan Çimento ** 35,509,711

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 14:00 da, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk.

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. TARİH: 18/01/2007 Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. Şirketimizin iştiraklerinden İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin İstanbul 3. Vergi Mahkemesinde

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurulu, Mahmutbey Mahallesi 2655..Sokak No:3 Bağcılar / İstanbul adresinde 28 Nisan 2017 günü saat 14:00 de aşağıda

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERMAYE PĠYASASI KURULU SERĠ: XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 30 EYLÜL 2012 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU KURUMSAL

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2017

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2017 TARİH: 05.01.2017 15:43:09 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Özet Bilgi: Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Capintec, Inc.'nın satışına yönelik işlemler

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2007-31.12.2007 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2007-31.12.2007 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2007-31.12.2007 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU GİRİŞ Raporumuza ait dönem içinde şirketimizin yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin ad soyad ve ünvanları

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2011 Çarşamba günü Saat: 10.30 da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul

Detaylı

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. TARİH:12/01/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 12.01.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin

Detaylı

NET KAR / ZARAR TABLOSU - ( 2012/09 )

NET KAR / ZARAR TABLOSU - ( 2012/09 ) 1 ACSEL 91,0 5,70 602.000-285.873-13.788 336.065-48.905 183.253 a.d 2 ADANA 8,0 1,90 88.178.885 55.203.389 41.610.531 15.965.462 31.832.451 28.352.017-10,9 3 ADBGR 7,8 1,33 82.667.705 36.802.259 27.740.354

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

TARİH:10/03/2005 TARİH:11/03/2005

TARİH:10/03/2005 TARİH:11/03/2005 TARİH:10/03/2005 TARİH:10/03/2005 Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nden Alkim Kimya A.Ş. ortağı Cihat Kora nın 10.03.2005 tarihli yazısı yapılan açıklamadır. 10 Mart 2005 tarihinde şahsıma ait 129.248 adet Alkim

Detaylı

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:31/01/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı ve Muhasebe Müdürü Mustafa Demirpalta'nın Genel Müdür

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] :57:56 ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] :57:56 ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] 26.03.2014 16:57:56 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 2 Mehmet Tekin SALT Mustafa Nafiz GÜRESTİ GENEL MÜDÜR MUHASEBE MÜDÜRÜ ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:26/01/2007 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 26.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 340.536.479,45 YTL hayat dışı

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

BORSA İSTANBULDA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN AÇIKLADIĞI 2014 YILI NET KAR RAKAMLARI 2014/12 2013/12 2014/09

BORSA İSTANBULDA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN AÇIKLADIĞI 2014 YILI NET KAR RAKAMLARI 2014/12 2013/12 2014/09 ACSEL 0,05 0,57-92% -0,02 0,07 0,01 710,48 5,94 1 ADANA 142,92 67,71 111% 31,21 20,08 55% 39,00-20% 7,93 3,06 88 ADEL 28,09 49,66-43% -12,15-5,22 4,96 17,24 3,27 8 AFYON 12,97 2,02 542% 2,70 0,62 334%

Detaylı

26 Temmuz 2010. Yeni SPK uygulaması

26 Temmuz 2010. Yeni SPK uygulaması Yeni SPK uygulaması SPK nın 2010/30 haftalık bülteninde yayınlanan yeni kurala göre, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB, Borsa) Hisse Senetleri Piyasası nda işlem gören şirketlere ilişkin fiili dolaşımdaki

Detaylı

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 04.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılına ilişkin pay sahipleri olağan genel kurul toplantısı,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi

Detaylı

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212)

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 251 21 21 - (0212) 249 65

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 26.02.2013 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Akhan Mah. 104 Sok N0 8 DENİZLİ Telefon ve Faks No. Tel 258-2680580 Fax 258-2681085 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 08.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması

Detaylı

Ödenmiş Sermaye (Bin TL)

Ödenmiş Sermaye (Bin TL) Konsolide ACIBADEM SAĞLIK ACIBD 100.000 10.653 12.947 22% ADANA ÇİMENTO (A) ADANA 88.179 26.082 20.808-20% ADEL KALEMCİLİK ADEL 7.875 13.089 16.396 25% ANADOLU EFES AEFES 450.000 226.266 257.520 14% AFM

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

Piyasa Verileri Tablosu

Piyasa Verileri Tablosu XU030 62.447,14 230.856.485.143 152.360.404.661 21.970.166.817 18.889.458.784 19.488.488.165 17.799.537.080-8,7% 13,63 1,69 5,84 0,73 3.522.840.798-10,23-9,69 80,40 İMKB-30 Endeksi XUTUM 49.410,65 337.095.673.828

Detaylı

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 07.05.2010 17:26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16 Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Tarih : 09/03/2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 23.10.2013 16:26:59

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 23.10.2013 16:26:59 / MUTGG [] 23.10.2013 162659 1 LEYLA YASEMİN 2 ATTİLA ÜYESİ 23.10.2013 162409 23.10.2013 162610 Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad.No.210 Tuzla/İSTANBUL Telefon ve Faks No. 0216 581 62 00-0216 304 18

Detaylı

GDKYO GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

GDKYO GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş GDKYO GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş SERİ XI NO.29 SAYILI TEBLİĞ ESASLARINA GÖRE HAZIRLANMIŞ 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.06.2012 İÇİNDEKİLER 1. Gedik Yatırım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALARKO HOLDİNG A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALARKO HOLDİNG A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin - Şirketin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Piyasa Verileri Tablosu

Piyasa Verileri Tablosu XU030 45,402.53 155,909,209,457 124,687,467,576 14,571,262,530 22,266,871,653 12,896,163,466 14,352,903,173 52.8% 6.77 1.42 4.83 0.57 24,768,963,744-0.97-9.31-33.90 İMKB-30 Endeksi XUTUM 35,894.99 237,819,386,064

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 08/01/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 09.11.2009 : Moody's Investors Service, Inc.'in Bankamızla ilgili kredi notunun açıklanması

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı