Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 26-Şubat-2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 26-Şubat-2009"

Transkript

1 Şirket HaberleriEYE ALCAR ASYAB ASYAB ATLAS AVRSY CLEBI Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Olağan Genel Kurul a Katılma hakkının kullanım şekli hususunda duyuru Salı günü, saat de Muallim Naci Cad. No:69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısına hissedarlarımızın iştirak edebilmeleri için toplantı gününden en az bir hafta önce yukarıda belirtilen adreste mevcut Alarko Carrıer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi- Hissedarlar Servisi nden giriş kartı almaları gerekmektedir. Giriş kartı alınabilmesi için, hissedarlarımızın kayden sahip oldukları hisselerini genel kurul toplantısı için bloke ettirerek, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından düzenlenmiş Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunu ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıda bizzat hazır bulunamayacak Hissedarlarımız, ekte örneği yazılı Vekaletname ile kendilerine bir vekil seçebilirler. Vekilin toplantıya katılabilmesi için yukarıdaki hususları yerine getirmeleri ve ekteki örneğe göre düzenlenmiş vekaletnameyi şirkete ibrazı gerekmektedir. Vekaletnamenin notere tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi gerekir. Şirketimizin Toplam pay sayısı: Toplam oy hakkı: Vekaletname örneği ekte yayınlanmaktadır. Asya Katılım Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamızın olağan gündem maddelerinin yanı sıra, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçiminin de yapılacağı, Bankamız 2008 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Cumartesi günü, saat 11.00'de, Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Binası, Küçüksu Caddesi, Akçakoca Sokak, No:6, Ümraniye İstanbul adresinde yapılmasına, tarihli Bankamız Yönetim Kurulu Toplantısında karar verilmiştir." Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. Asya Katılım Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, " yılı bilançomuza göre tahakkuk eden safi kardan, Kanun ve Ana Sözleşmemiz gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, geriye kalan karın dağıtılmayıp, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve bu hususun Olağan Genel Kurulda tasvibe sunulmasına" karar verilmiş olup, kar dağıtım tablosu ektedir." Kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin Şirketler bölümünde yayınlanmaktadır. Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu 26/02/2009 tarih ve 086 sayılı toplantısında, Yönetim Kurulu; Bakanlar Kurulu'nun Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin kararının eki karar ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan YTL ve YKR'de yer alan "Yeni" ibarelerinin yürürlükten kalkacağı hükme bağlandığından, Şirket Ana Sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. maddesinin değiştirilmesine, Ana Sözleşme Değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere gerekli başvuruların yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi." Söz konusu ana sözleşme maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu 26/02/2009 tarih ve 088 sayılı toplantısında, Yönetim Kurulu; Bakanlar Kurulu'nun Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin kararının eki karar ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan YTL ve YKR'de yer alan "Yeni" ibarelerinin yürürlükten kalkacağı hükme bağlandığından, Şirket Ana Sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. maddesinin değiştirilmesine, Ana Sözleşme Değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere gerekli başvuruların yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi." Söz konusu ana sözleşme maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. Çelebi Hava Servisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuz tarihli kararında; tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış mali tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı ,05 TL dır. Net Dönem Karından Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) uyarınca ,25 TL tutarındaki I.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kar dağıtımında yasal kayıtlarımıza göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı ,80 TL dır.

2 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) Seri XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ i-ufrs çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarımızda Vergi ve Yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı ,00 TL dir. SPK mevzuatı çerçevesinde; konsolide mali tablolarımızda net dönem karından TTK uyarınca ,25 TL tutarındaki I.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı ,75 TL dir. 3- SPK düzenlemelerine göre; ,75 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karına, tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız ile konsolide mali tablolarımızda mevcut bulunan ,80 TL tutarındaki Olağanüstü Yedek ilavesi suretiyle hesaplanan ve ortaklarımıza dağıtıma konu edilebilecek Net Dağıtılabilir dönem Karı ve Olağanüstü Yedek tutarları toplamı ,55 TL dır. Buna göre; Şirketimizin tarihli Konsolide Mali Tablolarındaki ,00 TL tutarındaki Net Dönem Karı ve yasal kayıtlarımız ile konsolide mali tablolarımızda bulunan dağıtıma konu edilecek ,80 TL tutarındaki Olağanüstü Yedek tutarının aşağıda belirtilen şekilde dağıtılmasına; Çelebi Hava Servisi A.Ş. nin 2008 yılına ait kar dağıtım tablosu (TL) SPK Mevzuatı Uyarınca Yasal Kayıtlar Dağıtım Net Dönem Karı , ,05 Olağanüstü Yedekler , ,80 Toplam Tutar , ,85 I.Tertip Yasal Yedek Akçe (-) ( ,25) ( ,25) Birinci Temettü(-) ( ,23) ( ,23) Olağanüstü Yedeklerden Dağıtılan (-) ( ,27) ( ,27) II.Tertip Yasal Yedek Akçe (-) ( ,05) ( ,05) Olağanüstü Yedeklere Aktarılan ,05 DENIZ DENIZ IHEVA OKANT Böylelikle; - tam mükellef kurumlar ile Türkiye de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %156,94 nispetinde ve 1,00 TL lik nominal değerde bir adet hisse senedine 1,5694 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması, - diğer ortaklara; %156,94 nispetinde ve 1,00 TL lik nominal değerde bir adet hisse için 1,5694 TL brüt ve %133,40 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 1,3340 TL net nakit kar payı dağıtılması, - ve temettü dağıtım tarihinin olarak belirlenmesi hususlarının tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul un onaylarına arzedilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir. Toplam brüt temettü tutarının ,50 TL olduğu bilgisinin de yer aldığı kar dağıtım tablosu ekte ve İnternet Sitemizin Şirketler bölümünde yayınlanmaktadır. Denizbank A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız Yönetim kurulu'nun 25 Şubat 2009 tarih, 2009/9 no.lu kararı gereğince, özet olarak ortaklarımıza 2008 yılı karı üzerinden temettü ödenmemesi hususunun 20 Mart 2009 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısına teklif edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı aşağıda yer almaktadır: Bankamızın 2008 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden ,39 YTL'lık net karın tamamının ortaklarımıza dağıtılmayarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 466/1'nci maddesi uyarınca %5 oranında ,57 YTL Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, kalan ,82 YTL'nın da Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir. Bankamız "2008 Yılı Kar Dağıtım Tablosu" ekte bilgilerinize sunulmuştur." Kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin Şirketler bölümünde yayınlanmaktadır. Denizbank A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamızın 2008 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulunun, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 20 Mart 2009 Cuma günü saat 10.00'da, Deniz Akademi İstanbul Kampüsü, Selma Akboğa Konferans Salonu, Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Caddesi, No:18, Karamancılar İş Merkezi, A Blok Mecidiyeköy/İstanbul adresinde toplanmasına karar verilmiştir. Toplantı ile ilgili ilanlar 25 Şubat 2009 tarihli Sabah ve Hürriyet Gazetelerinde ve 26 Şubat 2009 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır." Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağlı Ortaklıklarımızdan İhlas Madencilik A.Ş. yönetim kurulu yönetiminde bulundukları iştiraklarinden hisse senetleri

3 METYO OKANT OZGYO OZGYO İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmekte olan Okan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin almak suretiyle, yapacağı sermaye artırımının tescilini takiben birleşme işlemlerine başlanılmasına ve henüz bağımsız denetimden geçmemiş Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre düzenlenmiş bulunan tarihli bilanço ve gelir tablolarının da tarafımızdan yapılması gereken özel durum açıklamasına eklenmesine karar vermiştir. İhlas Madencilik A.Ş. nin tarihli bilanço ve gelir tablosu ekte yayınlanmaktadır. Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu 26/02/2009 tarih ve 060 sayılı toplantısında, Yönetim Kurulu; Bakanlar Kurulu'nun Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin kararının eki karar ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan YTL ve YKR'de yer alan "Yeni" ibarelerinin yürürlükten kalkacağı hükme bağlandığından, Şirket Ana Sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. maddesinin değiştirilmesine, Ana Sözleşme Değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere gerekli başvuruların yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi." Söz konusu ana sözleşme maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. Okan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin faaliyet konusu olan tekstil sektörünün içinde bulunduğu sıkıntılar, buna bağlı olarak da mali yapısında ortaya çıkan sorunlar sebebiyle borçlarını tekstil alanında faaliyette bulunarak ödeme şansının zayıf olduğu, hisse senetlerinin İMKB gözaltı pazarında işlem gördüğü, kamuoyu tarafından bilinen bir gerçektir. Yukarıda belirtilen durum sebebiyle Şirketimiz tarihinde faaliyet konusunu değiştirmek için işlemlere başlamış, ancak derinleşen küresel ekonomik kriz sebebiyle yeni yatırım göze alınamamış ve söz konusu işlem henüz sonuçlandırılamamıştı. Ancak, Şirketimiz hisse senetlerinin İMKB de işlem gördüğü, küçük yatırımcıların mağdur edilmemesi gerektiği, diğer yandan Şirketin borçlarını ödeyebilmesi için yeni kaynak ihtiyacı içinde olduğu gerçeğinden hareketle; Şirketimizin sermaye artırımı yapmasını takiben yayınlanacak en yakın mali tablo üzerinden ortaklarımızdan madencilik sektöründe faaliyet gösteren İhlas Madencilik A.Ş. ile birleşmesi için, Bu amaçla, - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının TL na yükseltilmesi için SPK ya hemen müracaat edilmesine, - SPK izni alındıktan sonra kayıtlı sermaye tavanın onaylanmasına ilişkin yapılacak genel kurulu takip eden bir ay içinde Şirketin borçlarının ödenmesi için %100 oranında TL tutarında bedelli sermaye artırımı için SPK ya başvurularak, sermaye artırımının tescilini takiben yayınlanacak en yakın mali tablo üzerinden İhlas Madencilik A.Ş. ile birleşme işlemlerine başlanılacağı hususunda tasarruf sahiplerinin bilgilendirilmesine, Şirket yönetim kurulumuzun tarihli yönetim kurulu toplantısında karar verilmiştir. Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2008 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden ,47 TL zarar bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen, Kurul'un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, TL kar bulunduğu halde, şirketin geçmiş yıl zararı olduğundan, kar dağıtımına imkan bulunmadığından söz konusu dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliğiyle karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl için Ali Uğur Özderici, Ahmet Özderici, Orhan Aksüt ün, Denetçiliğe 1 yıl için Mehmet Halim Şahin'in seçildiği, Bağımsız Dış Denetim Firması olarak Işık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'den teklif alınmasına ve alıncak teklif koşullarının uygun olması kaydıyla bu şirket ile bağımsız dış denetim firması olarak anlaşılmasına ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verildiği, Şirket esas sözleşmesinin "Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları" başlıklı 6. madde değişikliklerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih B.02.1.SPK sayılı yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02/02/2009 tarihli B.14.0.İTG / sayılı yazısıyla kabul edildiği şekilde aynen değiştirilmesine karar verildiği, 2008 yılında yardım ve bağış yapılmadığı, bildirilmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yayınlanmaktadır. Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 2008 yılına ait olağan genel kurul toplantısında almış olduğu karar uyarınca; 2008 yılı yasal kayıtlarda VUK a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden ,47 TL zarar bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na verilen, Kurul un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, TL kar bulunduğu halde, şirketin geçmiş yıl zararı olduğundan, kar dağıtımına imkan bulunmamaktadır. Söz konusu dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine karar verilmiştir. Ekte 2008 yılına ait Kar Dağıtım Tablosu yer almaktadır. Kar Dağıtım Tablosu ekte ve İnternet sitemizin Şirketler bölümünde yayınlanmaktadır.

4 OZGYO TUKAS YKFIN YKFIN Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu tarihli 28 no'lu karar uyarınca; tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin TL'den TL'ye yükseltilmesine; artırılan TL sermayenin mevcut ortaklara nominal değer üzerinden rüçhan hakkı kullandırılarak nakit karşılığı satışından karşılanmasına ilişkin karar alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurular yapılmıştır. Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirme sonucunda mevcut ekonomik koşulların uygun olmadığı değerlendirildiğinden, söz konusu sermaye artırım kararının iptal edilerek, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun geri çekilmesine karar verilmiştir." Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin sermayesinin TL ndan TL na artırılması işlemlerinin tamamlanarak, artırımın tarihinde tescil edildiği bildirilmiştir. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nun tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin kar dağıtım politikasının ekteki şekilde tespit edilmesi kararlaştırılmış olup, tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Kar Dağıtım Politikası: Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli grup stratejisi ve Şirket'imizin sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan "Dağıtılabilir Dönem Karı" nın asgari %20'si nakit veya bedelsiz hisse olarak ortaklara dağıtılır. Dağıtılacak temettünün, nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesine, mevzuatta öngörülen yasal sürelerde dağıtım yapılması hususunda karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Esas sözleşmemizin 29. maddesi çerçevesinde, kanuni yedek akçeler ile vergi mükellefiyeti karşılıkları ve ortaklar için belirlenen birinci kar payı ayrılmadıkça kardan Yönetim Kurulu üyelerine, memurlara ve müstahdemlere pay dağıtılmasına karar verilemez." Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nun tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 2008 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan karın dağıtımının ekteki şekilde tespit edilmesi kararlaştırılmış olup, 23 Mart 2009 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların teklifine sunulacaktır. Nakit olarak dağıtılacak temettü ödemesine 31 Mart 2009 tarihinden itibaren başlanılması önerilmektedir." Ekte ve internet sitemizin Şirketler böülümünde yayınlanmakta olan kar dağıtım tablosuna göre; toplam brüt temettü tutarı TL, 1 TL nominal değerli hisse isabet eden temettü tutarı brüt 0, TL, net 0, TL dir. MALİ TABLO AÇIKLAMALARI tarihli finansal raporları ekte yayınlanan şirketler/bankalar: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Egeli & Co. Yatırım Ortaklığı A.Ş. Lafarge Aslan Çimento A.Ş. Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş tarihli faaliyet raporları ekte yayınlanan şirketler/bankalar: Denizbank A.Ş.

5 Borsa Başkanlığı Duyuruları IHEVA OKANT Ulusal Pazar da işlem görmekte İhlas Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın duyurulabilmesi amacıyla Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 2. Seansta saat 14:24:40 ta geçici olarak işleme kapatılmıştır. Hisse senetlerinin sırası, gelen açıklamanın duyurulmasının ardından, aynı gün saat 14:45:00 dan itibaren yeniden işleme açılmıştır. Gözaltı Pazarı nda işlem görmekte olan Okan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OKANT.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın duyurulabilmesi amacıyla Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 2. Seansta saat 14:24:40 da geçici olarak işleme kapatılmıştır. Hisse senetlerinin sırası, gelen açıklamanın duyurulmasının ardından, aynı gün saat 14:45:00 ten itibaren yeniden işleme açılmıştır tarihinde sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek, Yeni sırası açılacak/kapanacak hisse senedi bulunmamaktadır. T.C. Kadıköy 6.İcra Müdürlüğü nce 2008/16633 Esas sayılı dosyaya istinaden İMKB'de satışı talep edilen 57 adet Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFS.E TRABAGFS91E2) hisse senetleri 2-3 Mart 2009 tarihlerinde 11:00-12:00 saatleri arasında Resmi Müzayede yoluyla satışa sunulacaktır. T.C. Adana 14.İcra Müdürlüğü nce 2008/2747 sayılı dosyaya istinaden İMKB'de satışı talep edilen 65 adet Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (HURGZ.E TRAHURGZ91D9) hisse senetleri 3 4 Mart 2009 tarihlerinde 11:00-12:00 saatleri arasında Resmi Müzayede yoluyla satışa sunulacaktır. Borsa Başkanlığı tarafından 25/02/2009 tarihinde yayımlanan Genel Mektup: Genel Mektup No : 2948 Tarih : 25/02/2009 Konu : Seri:V. No:65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 35 inci Maddesi Hk. İlgili Birim : Üye İşleri Müdürlüğü Muhatap : Üyeler Pazartesi gününden itibaren, İMKB nda işlem gören hisse senetlerinde bir seferde girilebilecek maksimum lot miktarları ekteki tabloda gösterildiği gibi olacaktır.

6 H İSSE SENETLERİ PİYASASI M ART AYI M AKSİM UM LOT MİKTARLARI H İSSE ÖZ. LOT HİSSE ÖZ. LOT HİSSE ÖZ. LOT HİSSE ÖZ. LOT ACIBD E AKMGY E 250 CYTAS E ERSU E ADANA E ATLAS E CCOLA E ESCOM E ADBGR E ATSYO E COMDO E ETYAT E ADEL E AVIVA E DARDL E ESEMS E AFMAS E AVRSY E DENCM E EVNYO E ADNAC E AYCES E DENTA E FVORI E AEFES E AYEN E DERIM E FENER E 500 AFYON E 250 AYGAZ E DESA E FENIS E AGYO E BAGFS E DEVA E FFKRL E AKALT E BAKAB E DGATE E FINBN E AKBNK E BANVT E DGGYO E FMIZP E AKCNS E BSKYO E DITAS E FNSYO E AKENR E BERDN E DJIST F FONFK E AKGRT E BFREN E 250 DJIMT F FORTS E AKIPD E BISAS E DOBUR E FRIGO E AKSA E BIMAS E DNZYO E FBIST F AKSUE E BJKAS E DENIZ E FROTO E AKYO E BOLUC E DMSAS E GARAN E ALARK E BOSSA E DOGUB E GARFA E ALBRK E BOYNR E DGZTE E GDKYO E ALCAR E BRISA E 500 DOHOL E GEDIZ E ALCTL E BRMEN E DURDO E GENTS E ALKA E BROVA E DYHOL E GEREL E ALKIM E BRSAN E DOAS E GLDTR F ALGYO E BRYAT E DYOBY E GLYHO E ALNTF E BSOKE E ECBYO E GOLDS E ALTIN E BSHEV E 500 ECILC E GOODY E ALYAG E BTCIM E ECYAP E GOLTS E 250 ANACM E BUCIM E ECZYT E GRUND E ANELT E BUMYO E EDIP E GRNYO E ANHYT E BURCE E 500 EGCYO E GSRAY E 250 ANSGR E BURVA E EGEEN E GSDHO E ARCLK E CARFA E EGGUB E GUBRF E ARENA E CARFB E EGPRO E GUSGR E ARFYO E CBSBO E EGSER E HALKB E ARMDA E CELHA E EGYO E HEKTS E ARSAN E CEMTS E EMBYO E HURGZ E ASELS E CEYLN E EMKEL E HZNDR E ASYAB E CIMSA E EMNIS E HDFYO E ASLAN E 250 CLEBI E ENKAI E IDAS E ASUZU E CMBTN E 500 EPLAS E IHEVA E ATAYO E CMENT E ERBOS E IHLAS E ATEKS E CRDFA E EREGL E INDES E Not : Yukarıdaki listede m aksim um lot m iktarları değ işen hisse senetleri KOYU ve YATIK olarak gösterilmiştir. İnternet Erişim A dresi : http : // www. imkb. gov. tr / genel / maxlot.htm Sayfa - 1

7 Diğer Özel Durum Açıklamaları AKENR Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Açıklanacak özel durum: T.C. Başbakanlık SPK nın 2442 sayılı yazısına istinaden aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek olmuştur. 1) Bilindiği üzere, toplam hissesinin % 45 ine Şirketimizin sahip olduğu ve Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. nin % 100 hissesinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin ihale şartnamesi hükümleri uyarınca kurulmuş olan, Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. nin % 100 hissesini devralma işlemini tarihinde gerçekleştirmiş ve toplam 600 milyon USD bedelin 300 milyon USD sini aynı gün ödemiş, bakiye 300 milyon USD için ise vadeli ödeme yapılacağı açıklanmıştır. Vadeli yapılacağı açıklanan 300 milyon USD lik ödemenin şartları libor + 2,5 faiz oranı ile 2 yıl vadedir. 2) Şirketimiz icra kurulu başkanı Mehmet Ali Berkman tarafından yapılan ve tarihli Vatan Gazetesi nde yayınlanan açıklamalarda, Bu yıl 1 milyar USD, 2012 ye kadar 3 milyar USD enerji yatırımı yapılması öngörüldüğü ve önümüzdeki 5 yıl içinde 3000 MW kurulu güce ulaşmasının hedeflendiği ifade edilmekte olup, bu yıl 1 milyar USD yatırımdan kasıt; Akenerji nin mevcut lisanslı projeleri kapsamında sürdürülmekte olan yatırım harcamaları ve Sedaş ın alımının global toplamı olup 2012 ye kadar bu 1 milyar USD dahil toplam 3 milyar USD enerjiye yatırım yapma öngörümüz olduğu belirtilmiştir. Ayrıca mevcut yatırımlar ve geliştirilmesi düşünülecek projeler için hedef 2013 yılında operasyonel ve yatırım safhasında toplam 3000 MW olarak öngörülmektedir. Öngörüler dahilinde gelişmeler oldukça süresi içinde kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır. 3) Şirketimiz icra kurulu başkanı Mehmet Ali Berkman tarafından yapılan ve tarihli Cumhuriyet Gazetesi nde yayınlanan açıklamalarda; Çanakkale de 170 MW rüzgar santrali lisansımız olduğu yazılmış olup, doğrusu şirketimizin bu bölgeye ilişkin proje çalışmaları olduğu fakat böyle bir lisansımızın olmadığıdır. Bandırma da 15 MW lık Rüzgar Santralleri kurma çalışmalarımız ile ilgili gerekli açıklamalar ise de yapılmıştır. ANSGR Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi aşağıdaki tabloda sunulmuştur Dönemi Bağımsız Denetimden Geçmemiş Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Prim Üretimleri (TL) Yangın ,33 Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ,02 Nakliyat ,27 Kaza Toplam ,64 Oto trafik ,99

8 İhtiyari mali mesuliyet ,34 Kasko ,19 Oto dışı/diğer ,12 Ferdi Kaza ,62 Mühendislik ,68 Sağlık ,09 Tarım ,91 Hukuki Sorumluluk ,28 Kredi ,52 Hayat Dışı Toplam ,36 Hayat 0,00 Genel Toplam ,36 BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Şirketimiz iştiraki Oyak Beton San. Tic. A.Ş. nin 2008 yılı genel kurulunda sermaye artırımına iştirak kararı hakkında. Şirketimiz yönetim kurulu tarihinde yapılan toplantısında, iştirakimiz olan Oyak Beton San. Tic. A.Ş. (iştirak oranı % 16,81)'nin tarihinde yapılacak 2008 yılı olağan gelen kurul toplantısında, Şirketimize isabet eden ,50 TL'lik temettünün sermayeye ilave edilmesi yönünde alacağı karara katılmaya karar vermiştir. BUMYO Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Ocak 2009 dönemine ait ihtirazi kayıtla ödenen 3.430,83 TL BSMV tutarının iadesi için İstanbul 4. Vergi Mahkemesinde, tarih ve 2009/503 esas sayılı dosya numarası ile dava açılmıştır. IBTYO İnfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kanunu Seri: V, No: 60 sayılı Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve KYD-874/44561 sayılı yazısına istinaden, 1) Karşılaştırma Ölçütü olarak İMKB 100 (% 15) + DİBS Bono Endeksi (% 15) + O/N Repo Net (% 70) ölçütünün kullanılmasına, 2) Şirketimiz Yatırım Stratejisi olarak, % 0-30 Hisse Senedi + % 0-30 Hazine Bonosu Devlet Tahvili + % O/N Repo Bant aralığının belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. INFYO İnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

9 Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kanunu Seri: V, No: 60 sayılı Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve KYD-874/44561 sayılı yazısına istinaden, 1) Karşılaştırma Ölçütü olarak İMKB 100 (% 45) + DİBS 182 Gün Bono Endeksi(% 15) + O/N Repo Net (% 40) ölçütünün kullanılmasına, 2) Şirketimiz Yatırım Stratejisi olarak, % Hisse Senedi + % 0-30 Hazine Bonosu Devlet Tahvili + % O/N Repo Bant aralığının belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. INTEM İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 26 Şubat 2009 günü toplanan yönetim kurulumuz; Hasan Toker Alban'ın yönetim kurulu üyeliğinden emeklilik nedeniyle ayrılmasının kabulüne, boşalan üyeliğe atama yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir. IPMAT İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağlı ortaklığımız Koza Altın İşletmeleri A.Ş. nin işletme ruhsatı ve işletme izni sahibi olduğu, Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Kaymaz Beldesinde bulunan Altın-Gümüş maden sahasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen ÇED gerekli değildir belgesine karşı Korhan Erzurumlu ve Senih Özay tarafından açılan iptal davasında, Eskişehir İdare Mahkemesinin 2007/441 E. sayılı dava dosyasında mahkeme tarafından yapılan keşif neticesinde 3 profesörden oluşan bilim heyetinin olumlu raporuna istinaden mahkeme tarafından tarihinde yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verilmiştir. İşbu karar tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. ISATR ISBTR ISCTR T.İş Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihi itibarıyla Kızılırmak Mah. 53. Cad. No: 15 Söğütözü/Ankara adresinde Bayındır Hastanesi- Söğütözü/Ankara Şubemiz faaliyete geçirilmiştir tarihi itibarıyla Halkalı Cad. Ahmet Kocabıyık Sok. No: 16/1 Sefaköy Küçükçekmece/İstanbul adresinde Çarşı-Sefaköy/İstanbul Şubemiz faaliyete geçirilmiştir. ISGYO İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: tarihli Portföy Değer Tablosu nun düzeltilmesi hakkında. 22 Ocak 2009 tarihinde Borsanıza bildirmiş olduğumuz Portföy Değer Tablosu nun Para ve Sermaye Piyasası Araçları bölümünde yer alan YTL mevduatın sehven yanlış değerlendirilerek portföy değerine dahil edildiği tespit edilmiştir. Yeniden düzenlenen Portföy Değer Tablosu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.05.1999 tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 02.11.2010 11:01:55

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 03-Aralık-2008

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 03-Aralık-2008 Şirket HaberleriEYE EGYO EGYO EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 02.12.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 2007 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.12.2008

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 22-Aralık-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 22-Aralık-2009 Şirket HaberleriEYE AFMAS AKENR TSKB ALTIN ANACM ASYAB BNKTR AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş nin 22.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 22.12.2009 tarihinde saat 11:47

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

Halka açılması planlanan "Ülker Çikolata Şirketi" ile ilgili daha önce 27.12.2006 tarihinde özel durum açıklaması yapılmıştır."

Halka açılması planlanan Ülker Çikolata Şirketi ile ilgili daha önce 27.12.2006 tarihinde özel durum açıklaması yapılmıştır. 23/01/2007 23/01/2007 M.K.K. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği'nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] 21.12.2009 16:21:22 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) 251 15 63/0

Detaylı

Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilkelerine ve sınırlamalara da uyar.

Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilkelerine ve sınırlamalara da uyar. I. GENEL BİLGİLER a) Raporun dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 b) Ticaret Ünvanı : Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Kayıtlı Sermayesi : 100.000.000.-TL Çıkarılmış Sermayesi : 32.000.000.-TL Ticaret

Detaylı

Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks No.

Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks No. / RAYSG [] 09.10.2013 14:05:01 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 METİN AKGÜN GN. MD. YRD. 2 KORAY ERDOĞAN MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ 09.10.2013 11:15:31 09.10.2013 14:04:31 Ortaklığın Adresi Cumhuriyet

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 25.05.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 faaliyet

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/12 HAFTALIK BÜLTEN 14/03/2005 18/03/2005 A. 1.1.2005 18.03.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 18.03.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 MALİ YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 MALİ YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 01.01.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasındaki

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.12.2012 Şirketin Unvanı : Denge Yatırım Holding Anonim

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak

Detaylı

Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda

Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda 24/01/2005 24/01/2005 IMKB Bülteni DERGI Ülker Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 24.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Basında yer alan "Ülker Tekel ihalesine giriyor" haberinin şirketimizle

Detaylı

GÜNDEM. 4-31.12.2005 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onanması,

GÜNDEM. 4-31.12.2005 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onanması, GÜNDEM 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Başkanlık Divanı na Genel Kurul Tutanağı nı imza yetkisi verilmesi 3- Şirketimiz 2005 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıp

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2014 / 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2014 / 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2014 / 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2014-31.03.2014 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı sayfa 1 Yönetim Kurulumuzun 25.04.2012 tarihli toplantısında, Şirketimiz Pay Sahipleri nin TTK nın 368. maddesi uyarınca ilanlı olarak aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 5.000 olarak uygulanacaktır.

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 5.000 olarak uygulanacaktır. TARĐH: 28/02/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 28.02.2007 tarihli toplantısında Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. () nin halka arz edilen 7.000.000.-YTL nominal değerli 2.

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İçindekiler ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 3 ORTAKLIK YAPISI... 3 HİSSE GRUPLARI... 3

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/41 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2004 01/10/2004 A. 1.1.2004 01.10.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 01.10.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 15 MAYIS 2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/3 HAFTALIK BÜLTEN 23/01/2006 27/01/2006 A. 02.01.2006 27.01.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı