Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar"

Transkript

1 Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar KalDer Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2009 Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu İşbirliklerimiz:

2 İÇİNDEKİLER MĠSYON-VĠZYON YILI DEĞERLENDĠRMESĠ... 4 ÜYELĠK VE KALĠTE AĞI... 8 Üyelik... 8 Kalite Platformları ve Mükemmellik Grupları... 8 MÜKEMMELLĠK YOLCULUĞU... 9 Ulusal Kalite Hareketi (UKH)... 9 Mükemmellik AĢamaları Programı Yerel Kalite Ödülleri Ulusal Kalite Ödülü HĠZMETLERĠMĠZ DıĢ Değerlendirme Hizmeti Eğitimler Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) ETKĠNLĠKLERĠMĠZ Kalite Kongresi Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Kazananlar Konferansı Kamu Kalite Sempozyumu Kalite Çemberleri PaylaĢım Konferansı Ġnsan Kaynakları Yönetimi Kongresi Kalite ve BaĢarı Sempozyumu Kalite ġöleni Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu YAYINLARIMIZ VE KÜTÜPHANE KalDer Yayınları KalDer ĠletiĢim Araçları Önce Kalite Dergisi E-Bülten Web Sitemiz (www.kalder.org) Kütüphane ĠLETĠġĠM STRATEJĠLERĠ VE MEDYADA YERALMA KURUMSALLAġMA ÇALIġMALARIMIZ KalDer de DıĢ Değerlendirme Uygulaması Kurumsal Sosyal Sorumluluk AnlayıĢımız Ġnsan Kaynakları Yönetimi EKLER Ek 1.: KalDer YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ Ek 2.: KalDer YÜRÜTME KURULU ÜYELERĠ Ek 3.: KalDer MERKEZ VE ġube ÇALIġANLARI Ek 4.: 2008 YILI YENĠ ÜYE LĠSTELERĠ Ek 5.:TÜRKĠYE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ ENDEKSĠ KURUMSAL ÜYELERĠ Ek 6.: SAYILARLA 17. KALĠTE KONGRESĠ Ek 7.:KALĠTE VE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ SERGĠSĠ NE KATILAN KURULUġLAR

3 MĠSYON-VĠZYON MĠSYONUMUZ Tüm özel, kamu kurum ve kuruluģları ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapında kalite seviyesine ulaģmaları ve rekabet güçlerini artırmaları için uygun ortamlar yaratmak VĠZYONUMUZ Toplam Kalite Yönetimi nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluģ olmak Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk 3

4 2008 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ Değerli KalDer Üyeleri, Her birimizin üyesi olmaktan büyük kıvanç duyduğumuz KalDer, Türkiye Kalite Derneği için 2008 yılı vizyon ve misyonumuzda yazan hedeflerin yerine getirilmesi açısından verimli ve baģarılı bir yıl olmuģtur. KalDer Yönetim Kurulu için geçen bir yılın muhasebesi niteliğindeki faaliyet raporumuzda, 2008 yılında neler yaptıklarımızı sizlerle paylaģmak istedik. Öncü ve örnek bir sivil toplum kuruluģu olan Türkiye Kalite Derneği, etik kurallar konusunda duyarlılığını her zaman korumuģ, iyi yönetiģim ilkelerinin benimsenmesi, kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin artmasında geçmiģ yıllardan gelen birikimini değerlendirerek, konuyla ilgili çabalarını kurumsal bir yapıya oturtmuģtur de KalDer in etik kuralları Yönetim Kurulunca onaylandı ve uygulamanın yönetimi için KalDer Etik Kurulu oluģturuldu. Etik Kurallar Kalite Gönüllüleri, KalDer üyeleri, çalıģanları, iģ ortaklarıyla da paylaģıldı. Böylece etik kuralların KalDer ailesi için etik pusula olmasını, KalDer in iģbirliği içinde olduğu tüm kurum ve kuruluģların mükemmellik yolculuklarında yollarını aydınlatmasını diliyoruz yılı Haziran ayında Kurum Kültürü çalıģtayı gerçekleģtirildi. Merkez ve Ģubeler olarak mevcut kurum kültürü saptandı ve KalDer de olması gereken kültür belirlendi. UlaĢılması istenilen kültür için kurulan çalıģma grubunca eylemler belirlendi ve uygulamaya baģlandı tarihinde Bosch San. ve Tic. A.ġ. nin katkıları ile Boğaziçi Üniversitesi nde KalDer Kalite Gönüllüleri ÇalıĢtayı düzenlendi. Gönüllü ÇalıĢtayı nda genel olarak gönüllülerin özel olarak da mükemmellik gruplarının katkılarının olabildiğince artırılması, gönüllülerin ve KalDer in karģılıklı geliģmeleri amacı ile yapılabilecekler tartıģıldı. KalDer yeni yönetim ile birlikte insan kaynağının geliģtirilmesine daha da fazla önem vermiģ ve Yönetim Kurulu üyelerinden Eğitim ve Ġnsan Kaynakları Kurulu oluģturulmuģtur. Mevcut Ġnsan Kaynakları süreçlerinin yeniden yapılandırılması için çalıģmalar baģlatıldı yılının sonunda bitmesi planlanan çalıģmalar neticesinde; KalDer in Ģubelerini de kapsayan mükemmellik modeli felsefesini içeren ĠK süreçlerine sahip olması hedeflenmektedir. Uygulamalarının Mükemmellik Modeli kapsamında tarafsız ve deneyimli bir ekip tarafından değerlendirilmesini isteyen kuruluģlara DıĢ Değerlendirme Hizmeti sunan KalDer, ilk kez kendisi için KalDer DıĢ Değerlendirme çalıģmasını gerçekleģtirmiģtir. ÇalıĢma sonunda alınan geri bildirim raporu, KalDer in iyileģtirmeye açık alanlarının saptanması ve önceliklendirilmesi için son derece önem taģımaktadır. Sonuç raporu sürekli iyileģtirme çabalarımıza ıģık tutacak, özdeğerlendirme sonuçları kalibrasyonuna da olanak sağlayacaktır. DıĢ Değerlendirme çalıģmalarının gelecek yıllarda da devam etmesi ve kurumsal kültürün bir parçası olması planlanmaktadır. KalDer olarak 2008 yılı Türkiye için iģbirliklerine önem verdiğimiz ve geliģtirdiğimiz bir yıl olmuģtur. KalDer in kuruluģların rekabet gücünü artırmak ve ülke genelinde yaģam kalitesini yükseltmek amacıyla baģlattığı Ulusal Kalite Hareketi, kuruluģların özdeğerlendirme çalıģmalarını sürekli bir geliģim aracı olarak, kurumsal kültürün ayrılmaz bir parçası olmasını hedeflemektedir. UKH ne 2008 yılında katılan 41 kuruluģ ile toplam katılımcı sayısı 354 ü bulmuģtur. Anadolu ya yayılımın artırılması amacıyla, Denizli, Gaziantep ve Tokat illerine gidilerek bu illerde Sanayi Odaları ziyaret edilmiģtir yılında UKH üye kuruluģlara yönelik Olgunluk AĢaması anket uygulaması, kuruluģların aktif katılım göstermesi, hızlı ve verimli sonuç alınabilmesi amacıyla web ortamına taģınmıģtır. Anket içeriği geliģtirilmiģ ve sunulan raporun kapsamı geniģletilmiģtir. 4

5 KalDer, Ulusal Kalite Hareketi ne katılan kuruluģlara özdeğerlendirme sürecine geçiģte destek olmak amacıyla atadığı rehberler, kuruluģun özdeğerlendirme sürecini planlamasında, uygulamasında ve sonuçların önceliklendirilmesinde yardımcı olmaktadır. Özdeğerlendirme rehberliğinin yanısıra kuruluģ talepleri ve gereksinimleri doğrultusunda Süreç Yönetimi ve Stratejik Yönetim konularında da rehberlik hizmeti 2008 yılı son çeyreğinde baģlatılmıģtır. UKH çerçevesinde mükemmellik yolculuğuna çıkmak kadar, bu yolculuğun sürekliliği de çok önemlidir. Mevcut UKH üye listesi gözden geçirilerek, çalıģmalarına aktif olarak devam eden kuruluģların yanı sıra bu çalıģmalara ara vermiģ kuruluģlar da belirlenmiģ UKH genel performans değerlendirmesi yapılmıģtır. Ulusal Kalite Ödülü ve Mükemmellik AĢamaları konusunda da 2008 bizler için verimli ve baģarılı bir yıl oldu yılında Ulusal Kalite Ödülü ne Kamu Kategorisi nde 5, ĠĢletme Kategorilerinde 8 kuruluģ olmak üzere toplam 13 kuruluģ baģvurdu. Büyük ölçekli ĠĢletmeler Kategorisi nde Ulusal Kalite Büyük Ödülü nü Aksa Akrilik Kimya Sanayi ve Tic. A.ġ. ve Büyük ölçekli ĠĢletmeler Operasyonel Birim Kategorisi nde SIEMENS SANAYĠ ve Tic. A.ġ. Sağlık Sektörü, Büyük ölçekli ĠĢletmeler Kategorisi nde BaĢarı Ödüllerini ise Borusan Lojistik A.ġ. ve Ġstanbul Deniz Otobüsleri (ĠDO) A.ġ. kazandı. KalDer in 2001 yılında ilk kez vermeye baģladığı Kamu Kategorisi Ulusal Kalite Ödülü sonuçları sempozyum çerçevesinde 28 Mayıs 2008 de düzenlenen ödül töreninde açıklandı. Kamu kategorisinde, 2008 yılı BaĢarı Ödülü nü T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ġzmit Nuh Çimento Ġlköğretim Okulu, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Erenköy Ġlköğretim Okulu ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Antalya Ayten Çağıran Anaokulu almaya hak kazandı. Avrupa Kalite Yönetim Vakfı tarafından yürütülen Avrupa Kalite Ödül sürecine katılan kuruluģların baģarılarına bir yenisi daha eklendi yılında Türkiye den baģvuran dört kuruluģun hepsi, büyük bir baģarıya imza atarak Avrupa çapında belirlenen 11 finalist arasında yer aldı. Ayrıca 2 büyük ve 1 baģarı ödülüyle 2008 yılında Avrupa da en fazla ödül alan ülke Türkiye oldu yılı Avrupa Kalite Büyük Ödülü Bosch San. ve Tic. A.ġ.-Bursa Dizel Fabrikası ve Bursagaz ın, BaĢarı Ödülü ise EskiĢehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi nin oldu. EskiĢehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kamu Kategorisi nde 2006 yılı Ulusal Kalite Büyük Ödülü ne layık görüldükten sonra, Avrupa Kalite Ödülü nü de alan Türkiye den ilk ve tek sağlık kuruluģudur yılında Mükemmellik AĢamaları Programlarına katılan kuruluģlarımız da büyük bir baģarı kazandı ve 16 kararlılık ve 12 yetkinlik olmak üzere toplam 28 kuruluģ belge aldı. Böylece 2007 yılıyla karģılaģtırdığımızda, kararlılık belgesi alan kuruluģ sayısı 11 den 16 ya, yetkinlik belgesi alanlarsa 6 dan, 12 ye yükseldi. KalDer, misyonunu yaygınlaģtırmak amacıyla 1992'den bu yana Ġstanbul'un yanı sıra Ankara, Ġzmir, Bursa ve EskiĢehir'de kurduğu Ģubeler ile eğitim faaliyetlerine de ayrı bir ivme kazandırmayı baģarmıģtır. Düzenlenen eğitim sayıları, 2006 yılında 296, 2007 de 283, 2008 de ise 377 dir. Bugüne kadar aynı standartlar çerçevesinde yaklaģık adet seminer gerçekleģtirilmiģ, eğitime katılanların sayısı ise toplamda kiģiye ulaģmıģtır. KalDer, 2002 yılında Türkiye den ilk kuruluģ olarak imzaladığı Küresel Ġlkeler SözleĢmesi kapsamında çalıģmalarına bu yıl yeni bir boyut kazandırmıģtır. SözleĢmenin 6. maddesine dayanarak tüm ilgili tarafların katılımıyla hazırladığı ve kamuoyuna 2 Mart 2009 tarihinde sunduğu Yönetim Kadının Hakkıdır Bildirgesi yle, kadın erkek fırsat eģitliği ana teması çerçevesinde iģ dünyasını biraraya getirmiģtir. 5

6 2 Mart 2009 tarihi itibariyle, aralarında TOBB Kadın GiriĢimciler Kurulu, TÜSĠAD, TÜRKONFED, GYĠAD gibi örgütlerin de bulunduğu 50 ye yakın kuruluģ tarafından Yönetim Kadının Hakkıdır Bildirgesi sahiplenilmiģtir. Yönetim Kadının Hakkıdır projesinin bundan sonraki aģamasında ise bildirgeyi imzalayan kuruluģlar arasında iyi uygulamaların paylaģılacağı bir ortam yaratmak amacıyla Yönetim Kadının Hakkıdır Kıyaslama Grup ÇalıĢması baģlatılmıģtır. 13 Nisan 2009 tarihinde bir çalıģtay düzenlenerek, bu konuda yapılanları sürekli hale getirmek ve çalıģmaları izlemek için bir araç oluģturmak amaçlanmıģtır. Daha sonra ise bu bildirgenin uluslararası platformlarda tanınarak önemli bir sözleģme haline gelmesi hedeflenmektedir. KalDer ve KA AraĢtırma Ortak GiriĢimi ile TMME Üst Kurulu tarafından yürütülen, Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi nde her yıl 25 i aģkın sektör ve 100 ü aģkın kuruluģ, bilimsel ve lisanslı ACSI/Fornell modeli ile ölçülerek sektörlerin ve kuruluģların müģteri memnuniyet ölçümleri her çeyrek sonunda kamuoyuna açıklanmaktadır. KuruluĢlara sektöründeki yerini, rakiplerinin durumunu görme ve strateji geliģtirme imkanı veren TMME raporları,her çeyrek sonunda TMME kurumsal üyelerine ulaģtırılmaktadır yılında 17 olan TMME kurumsal üye sayısı, 2008 yılında 23 e ulaģmıģtır yılı 4.çeyreğinde 74,3 olarak ölçülen Ulusal Endeks, yaklaģık 1 puanlık bir artıģla 2008 yılı 4.çeyreğinde 75,2 olarak gerçekleģmiģtir. Kongre ve Sempozyum etkinliklerimize baktığımızda ise, KalDer in TÜSĠAD ile birlikte yaklaģık 17 yıldır baģarı ile gerçekleģtirdiği Kalite Kongresi nde Kaliteli ÇalıĢmak, Kaliteli YaĢamak ana teması ile Kasım 2008 tarihleri arasında Ġstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi nde gerçekleģtirilmiģtir. Toplam kiģinin katıldığı kongre, bu sene de dünyanın en büyük kalite kongreleri arasında yerini aldı. AçılıĢ gününün özel oturum konuģmacısı Genetik AraĢtırmalar Enstitüsü Projesi (GENOM) kurucusu bilim adamı Dr. J. Craig Venter, ikinci günün özel oturum konuģmacı ise yazar Ernie J. Zelinski olmuģtur. Sempozyum etkinliklerimiz ise, 8-9 Nisan 2008 tarihlerinde Ġzmir de gerçekleģen 9. Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu ve Nisan 2008 tarihlerinde Bursa da gerçekleģen 6. Kalite ve BaĢarı Sempozyumu nun ardından, Sayın CumhurbaĢkanımızın himayelerinde, Mayıs 2008 tarihlerinde Ankara da düzenlenen 9. Kamu Kalite Sempozyumu ve Mayıs 2008 tarihlerinde EskiĢehir de düzenlenen 7. EskiĢehir Kalite ġöleni dir. Kamu Sempozyumunun ana teması 2023 Türkiye ve Kamu Yönetimi ve Kalite ġenliği nin ana teması ise Gelecek Tasarımı olmuģtur. Kamu Sempozyumuna her yıl olduğu gibi bu yıl da üst düzey bürokratlardan, akademisyenlerden, siyasetçilerden ve kamu çalıģanlarından oluģan geniģ bir yelpazeden yaklaģık 600 kiģi katıldı. Sempozyum a; Dünya Bankası Kamu Sektörü Grup Yöneticisi Sanjay Pradhan, UNICEF Türkiye Temsilcisi Reza Hossaini, UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Projesi Direktörü Katalin Zaim, Liverpool Business School Direktörü Prof. Dr. Paul Joyce yanı sıra kamu, iģ ve bilim dünyasından çok sayıda değerli kanaat önderi konuģmacı olarak katılmıģtır yılı medyada KalDer in hedeflenen ölçüde yer aldığı bir yıl oldu. Medya iliģkileri çerçevesinde onlarca saatlik röportajlar, toplam 300 dakikalık canlı yayınlar ve özel haber çalıģmaları yaptık. Derneğimizin 2008 yılı konsolide bütçesinde gelirler TL olarak bütçelenmiģ, buna karģılık TL olarak, toplam bütçeye göre %78 oranında gerçekleģmiģtir. Alt kırınımlarda en yüksek gerçekleģme, Tanıma Ve Ödüllendirme %99, Değerlendirme Hizmetleri %89 ve Üyelik %87 oranında gerçekleģmiģtir. 6

7 2008 yılı Gider Bütçesi ise TL planlanmıģken, TL gider yapılmıģ ve giderlerde %75 lik bir oran sağlanmıģtır. Gider bütçesinde TMME üye potansiyeli bulunmayan sektörler ölçümlemeden çıkarılarak tasarruf edilmiģtir. Ayrıca Etkinlik Bütçesinde yer alan Kongre Hizmetlerinin sponsorlukla karģılanmasının bütçeye olumlu etkisi olmuģtur. Satınalma sürecinin iyileģtirilmesiyle ilgili olarak, 2009 yılında Satınalma Prosedürünün revize edilmesi ve Ģubelerle ortak bir satınlama süreci oluģturulmasına karar verilmiģtir yılına göre dernekte olumlu bir geliģme vardır. Ancak bu geliģme yeterli değildir yılına göre özkaynakların ve aktiflerin daha etkin kullanıldığı görülmekte olup, alacakların vadelerinde tahsil edildiği ve vadelerin kısaldığı görülmektedir yılı sonunda EFQM yayınlarından olan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çerçevesi kitabı da Türkçe çevirisi ile okuyucularımıza sunulmuģtur. PaydaĢların belirlenmesi ve kuruluģun KSS Özdeğerlendirmesi için bu belgede sunulan araçlarla birlikte EFQM Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çerçevesi yönetim sisteminde KSS yi geliģtirmeye yardımcı olacaktır. Herhangi bir yönetim sistemi çerçevesinde kullanılabilir ve EFQM Mükemmellik Modeli ile tamamen uyumludur. Özetlemek gerekirse, KalDer olarak, Ülkemizdeki tüm özel, kamu kurum ve kuruluģları ile sivil toplum örgütlerine dünya çapında kalite seviyesine ulaģmaları ve rekabet güçlerini artırmaları için uygun ortamlar yaratmak misyonumuz çerçevesinde, baģta üyelerimiz, gönüllülerimiz ve diğer paydaģlarımızdan aldığımız güçle 2008 de baģarılı pek çok faaliyeti hayata geçirdik. Bu vesile ile baģta değerli üyelerimiz olmak üzere KalDer e destek ve katkılarını esirgemeyen yönetim kurulu üyelerimize, tüm KalDer çalıģanlarına, gönüllü KalDer elçilerine ve tüm sosyal paydaģlarımıza Ģükranlarımızı sunuyoruz. KalDer, üyelerinden ve paydaģlarından aldığı güç ve destekle, Türkiye nin aydınlık yarınlarının inģasında görev almayı ve bir referans kaynağı olmayı sürdürecektir. Saygılar sunuyorum, Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan KalDer Yönetim Kurulu BaĢkanı 7

8 ÜYELĠK VE KALĠTE AĞI ÜYELĠK 2008 yılında KalDer ailesine 69 Tüzel Üye (bu kuruluģları temsilen 69 KuruluĢ Temsilcisi), ayrıca 120 si Bireysel Asıl, 12 si Fahri ve 18 i Öğrenci olmak üzere toplam 150 Bireysel Üye katılmıģtır. Aramıza katılan yeni üyelerimize mükemmellik yolundaki çalıģmalarında baģarılar dileriz sonu itibari ile üye sayımız, 641 i Bireysel Asıl, 577 si Fahri, 524 ü Öğrenci olmak üzere toplam 1742 Bireysel Üyeye ve 1130 Tüzel Üyeye ulaģmıģtır yılında da 2007 yılında olduğu gibi yeni tüzel üyelerimize, KalDer in düzenlediği Genel Katılıma Açık Eğitimlerden 4 adam gün ücretsiz yararlanma hizmeti verildi. Üyelerle iletiģime CRM üzerinden devam edildi. Ayrıca üyelik sorumlusunun üyelere özel bülten ve mesajları da olmuģtur. Mükemmellik AĢamaları, Eğitim ve Ulusal Kalite Hareketi nde kuruluģlarla birebir görüģme ve iliģkilerin yönetimi üye sayımıza katkıda bulunmuģtur. 3 Nisan 2008 PerĢembe günü, Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi Ayhan ġahenk Salonu nda düzenlenen Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Kazananlar Konferansı na KalDer üyelerinin ücretsiz olarak katılması sağlanmıģtır. YILLAR ĠTĠBARI ĠLE KalDer YENĠ ÜYE SAYILARI ġekil 1: Yıllara Göre KalDer Yeni Üye Sayıları (Yeni üye listeleri için bakınız Ek 4.) KALĠTE PLATFORMLARI VE MÜKEMMELLĠK GRUPLARI Yerel Kalite Platformları (Odak) larının amacı; Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları ile örnek kurum ve kuruluģları sektör ve büyüklük gözetmeksizin ortaya çıkartmak, sayılarını artırmak, ülkemizde kalite bilincinin yaygınlaģmasına katkıda bulunmak, Türkiye Kalite Derneği nin temsil etmek üzere tüm faaliyetlerini bölgede yaymaktır. Kalite bilincinin yerleģmesi ve yaygınlaģmasının ülkemizde yaģayan herkesin yararına olacağına inanan, 8

9 Toplam Kalite Yönetiminin temel ilkelerini benimseyen, Ulusal Kalite Hareketine katılacak kurum ve kuruluģların sayısını artırmak için çaba göstermeye hazır olan, Sorumlu olduğu bölgede etkin temsil gücü olan, Bu sorumlulukları yerine getirmek için zaman ayırabilecek kiģi ya da kuruluģ temsilcisidir. Kalite platformlarının toplam sayısının gönüllü 7-9 kiģiden oluģan bir ekip olması ve bölgelerde bu çalıģmalar sonucunda Üyelik, UKH projesi, Eğitimler, Mükemmellik AĢamaları, Ulusal Kalite Ödülü, Kongre katılımı gibi faaliyetlerin sağlanması hedeflenmektedir. Bu çalıģmalara 2008 yılında Tokat ta kurulan Kalite Odağı örnek olarak gösterilebilir. Konu ile ilgili bilgi web sayfasında Yerel Kalite Odakları baģlığı altında yeralmaktadır. Mükemmellik Grupları, yaratılacak sinerji ve bilgi paylaģımı ile, Türkiye de seçilen sektör ve konularda bugüne kadar oluģmuģ kalite ve mükemmellik bilgi birikiminin sistematik bir Ģekilde birleģtirilmesi, yeni uygulamaların öğrenilmesi, paylaģılması ve bu sayede üye ve üye kuruluģlarımızın dünya çapında kalite seviyelerine ulaģmaları, rekabet güçlerini ve mükemmellik yolunda yetkinliklerini arttırmalarını hedeflemektedir yılında gerçekleģtirilen Gönüllü ÇalıĢtayı nda genel olarak gönüllülerin özel olarak da mükemmellik gruplarının katkılarının olabildiğince artırılması, gönüllülerin ve KalDer in karģılıklı geliģmeleri amacı ile yapılabilecekler tartıģıldı. ÇalıĢtay sonucu katılımın ve verimliliğin artırılması doğrultusunda önlemler belirlendi. ÇalıĢtayın düzenlenmesinde yardımcı olan Bosch Sanayi ve Ticaret A.ġ. ye, kendi yöntemlerinin uygulanmasında da çalıģanlarına teģekkür ederiz. MÜKEMMELLĠK YOLCULUĞU ULUSAL KALĠTE HAREKETĠ (UKH) KalDer in Yönetim Kalitesi ni ülke genelinde yaygınlaģtırmak amacıyla baģlattığı program 2003 yılında paydaģlardan alınan geri bildirimler değerlendirilerek yeniden tasarlanmıģtır. UKH programı çerçevesinde; tanıtımların sonrasında kuruluģ ve KalDer arasında karģılıklı sorumlulukların belirlenmesi ve kuruluģun TKY konusundaki kararlılığının ifadesi olan Ġyiniyet Bildirgesi imzalanır. KuruluĢun yönetim kadrosuna uygulanan anket ile TKY olgunluk aģaması ve eğitim ihtiyaçları belirlenir ve kuruluģa önerilir. ġirket içinde Mükemmellik Modeline uygun faaliyetleri baģlatacak ve sürdürecek proje grubunun eğitilmesi hedeflenerek eğitimlerin tamamlanmasından sonra ilk özdeğerlendirme deneyimlerinde kuruluģlara deneyimli değerlendiriciler 2 gün kolaylaģtırıcı rolü ile ücretsiz gönüllü rehberlik yaparlar. Sürecin değerlendirilme ve gözden geçirilmesi yıllık planlı toplantı ve üç ayda bir Ģubelerin de katılımıyla UKH toplantısında gerçekleģir Yılı Ulusal Kalite Hareketi Faaliyetleri yılları arasında UKH ne katılan 199 kuruluģ ile toplam üye sayısı 354 e ulaģmıģtır yılı katılımcı sayımız 41 dir ve 2008 yıllarında süreçler sistematik olarak gerçekleģtirilen toplantılarda gözden geçirilerek iyileģtirme faaliyetleri hayata geçirilmiģtir. Hayata geçirilen iyileģtirme örnekleri; beģ günlük UKH standart eğitim modülü farklı olgunluk seviyesindeki kuruluģlara cevap verebilmek için üç ayrı modül de tasarlanmıģ ve uygulamaya alınmıģtır. 9

10 Olgunluk aģaması anket uygulaması, kuruluģların aktif katılım göstermesi, hızlı ve verimli sonuç alınabilmesi amacıyla web ortamına taģınmıģtır. Anket içeriği ve sunulan raporun kapsamı geniģletilmiģtir. KalDer, Ulusal Kalite Hareketi ne katılan kuruluģlara özdeğerlendirme sürecine geçiģte destek olmak amacıyla atadığı rehberler, kuruluģun özdeğerlendirme sürecini planlamasında, uygulamasında ve sonuçların önceliklendirilmesinde yardımcı olur. Özdeğerlendirme rehberliğinin yanısıra kuruluģ talepleri ve gereksinimleri doğrultusunda Süreç Yönetimi ve Stratejik Yönetim konusunda da rehberlik hizmeti 2008 yılı son çeyreği itibarı ile baģlatılmıģtır. Mevcut UKH üye listesi gözden geçirilerek aktif olarak çalıģan kuruluģlar ile çalıģmalarını durdurmuģ kuruluģlar listesinin üzerinden gidilerek bu firmalar saptanmıģ ve bu çerçevede yeniden özendirici etkinlikler gerçekleģtirilmiģtir (Yerinde ziyaret, yol haritaları, UKH eğitim planlama vb.). UKH ne katılımın artırılabilmesi için ülke genelinde e-bülten ile duyurumu yapılarak Merkez ve Ankara da olmak üzere toplam 85 kuruluģ temsilcisinin katılımı ile 2008 yılı Aralık ayında tanıtım yapılmıģtır. Tanıtım toplantısına katılamayan ve ilgili olan kuruluģlara yönelik planlı toplantılar ile kuruluģlarda ve KalDer de olmak üzere Kalder genel tanıtımının yanısıra Mükemmellik Modeli ve UKH konulu toplantılar gerçekleģtirilmektedir. Bu çerçevede potansiyel UKH kurumlarına süreç ile ilgili e-posta, telefon gibi iletiģim araçları ile de bilgi paylaģımlarında bulunulmaktadır. UKH programına iliģkin haber, röportaj ve yazılar her ay, Önce Kalite dergisinde standart olarak iki sayfa ayrılarak çıkmaktadır. Ulusal Kalite Hareketine katılan KuruluĢların Mükemmellik aģamalarında ve Ulusal Kalite Ödülündeki Yeri; Ulusal Kalite Hareketi ne bugüne kadar katılan kuruluģların %20 si Büyük Ölçekli, Kobi, %34 ü Kamu ve %4 ü ise Sivil Toplum KuruluĢlarıdır. %42 si yılları arasında UKH ne katılan 110 kuruluģun %51 i (Merkez) UKH paket eğitimleri almıģtır yılında devreye alınan Mükemmellik aģamalarında yılları arasında 66 kuruluģ yer almıģtır (36 Kararlılık, 30 Yetkinlik). Özellikle bu 66 kuruluģtan 46 sı son iki yılda Mükemmellik aģamalarına katılmıģ ve süreçte baģarılarını ortaya koymuģlardır yılı itibarı ile yürütülen Ulusal Kalite Ödül Sürecinde toplam ödül alan kuruluģ sayısı: 54 olup Büyük Ödül alan kuruluģ sayısı: 20 ve BaĢarı Ödülü alan kuruluģ sayısı 34 tür. Ulusal Kalite BaĢarı ve Büyük ödüllerinin döneminde ödül alan 31 KuruluĢun %68 i UKH üyesidir. 10

11 YILLAR ĠTĠBARI ĠLE UKH KATILIMCI SAYILARI ġekil 2: UKH Katılımcı Sayıları 2008 YILI UKH KATILIMCI PROFĠLĠ ġekil 3: UKH Katılımcı Profili 2008 YILI ĠL BAZINDA UKH KATILIMCILARI 11

12 ġekil 4: UKH Üyeleri Ġl Bazında Dağılımı MÜKEMMELLĠK AġAMALARI PROGRAMI Mükemmellik AĢamaları, mükemmellik yolculuğuna baģlamıģ kuruluģlara cesaret vermek, her düzeydeki baģarıyı tanımak adına Avrupa Kalite Yönetim Vakfı tarafından geliģtirilmiģ bir programdır. KuruluĢların sistematik iyileģtirme yapmalarını, rekabet güçlerini geliģtirmelerini, gelecekte daha baģarılı olmalarını destekleyen bir hizmet olarak tasarlanmıģtır. Türkiye de belgelendirme, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı adına KalDer tarafından yapılmaktadır. Mükemmellik yolculuğunun henüz baģında olan kuruluģlar için Mükemmellikte Kararlılık ve Mükemmellik Modeli ni kullanarak özdeğerlendirme yapmada deneyim kazanan kuruluģlar için Mükemmellikte Yetkinlik olmak üzere iki aģamada belgelendirme yapılmaktadır. KuruluĢlar, Mükemmellik Modeli ni uygulamadaki deneyimlerine ve iyileģtirme programlarının yayılımlarına göre kendilerine en uygun aģama için baģvuruda bulunabilirler. Programa, çalıģan sayısına, sektörüne bakılmaksızın tüm özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluģları katılabilir. Mükemmellik AĢamaları Belgesi alacak kuruluģların KalDer ile iģbirliği çerçevesinde geliģmelerinin izlenmesi; yol haritalarının oluģturulması, eğitimlerinin tamamlanması, özdeğerlendirmelerinde rehberlik hizmetinin verilmesi, Ulusal Kalite Hareketi ne katılmaları ile sağlanır. Bir baģka deyiģle, Mükemmellik AĢamaları KalDer ve Ulusal Kalite Hareketi ne üye, eğitim sürecine müģteri kazandıran bir süreçtir Yılında, Mükemmellik AĢamalarına baģvuran kuruluģlardan hepsi (28 kuruluģ) KalDer ve Ulusal Kalite Hareketi ne üye olmuģ, 12 si ise Ulusal Kalite Hareketi eğitimlerini tamamlamıģtır. Mükemmellik AĢamaları Programının değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi, yıllık olarak yapılan süreç gözden geçirme ve özdeğerlendirme çalıģmalarında yapılır. ġekil 5: Mükemmellik AĢamaları Belge Alan KuruluĢ Sayıları Programın performansı, baģvuran kuruluģ sayıları ve baģvuran kuruluģların memnuniyet oranı ile ölçülmektedir. Son üç yılda Kararlılık ve Yetkinlik değerlendirmelerinde baģarılı olan kuruluģ sayısı sıçramalı bir artıģ göstermiģtir. BaĢvuran kuruluģların memnuniyet oranı (10 tam puan üzerinden) 2008 yılında; 9.4, hedef ise; 9.0 dur. MÜKEMMELLĠKTE KARARLILIK Kararlılık belgesi için baģvuran kuruluģlar, Mükemmellik Modelinin 9 ana kriterini esas alarak özdeğerlendirme yaparlar. Özdeğerlendirmeden çıkan iyileģtirmeye açık alanlar, kuruluģ 12

13 hedeflerine etkisi ve kaynak ihtiyacı dikkate alınarak önceliklendirilir ve ilk üçü, 6-9 aylık süre içinde projelendirerek iyileģtirilir. ĠyileĢtirmeye konu olan projeler, bir değerlendiricinin bir günlük saha ziyareti ile doğrulanır Yılında Kararlılık Belgesi Alan KuruluĢlar: Aras Cargo A.ġ.- Genel Müdürlük BeĢsan Makarna Gıda San. ve Tic. A.ġ. Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Mamak Belediyesi RE/MAX Türkiye T.C. Diyarbakır Ġl Özel Ġdaresi TÜBĠTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Arkas UlaĢtırma A.ġ. Beyoğlu Belediyesi Gayrimenkul Konsept Karabük Devlet Hastanesi Odeon Tours Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü TOSB Organize Sanayi Bölgesi Zorluteks Tic. ve San. A.ġ.- Lüleburgaz Tesisleri Sürecin etkinliğini ve yayılımını artırmak için yıl içinde yapılan iyileģtirme örnekleri; 2008 Yılında Kararlılık Belgesi alan kuruluģlar ile yetkinlik belgesi ve ödül almıģ olan kurum temsilcileri, Gebze Taysad Organize Sanayi Bölgesi Firmasının ev sahipliğinde bir araya gelerek, deneyimlerini paylaģma ve birbirlerinden öğrenme imkanı bulmuģlardır. KuruluĢların iyileģtirme projelerinin hayata geçirilmesinde rehberlik desteği sağlanarak katılım artırılmıģtır. Kararlılık ve yetkinlik için baģvuran kuruluģların özdeğerlendirmeleri KalDer desteği ile eğitim sırasında yaptırılmaya baģlanmıģtır yılında Belge töreni, kongrenin son günü ödül töreninden önce gerçekleģtirilmiģtir. MÜKEMMELLĠKTE YETKĠNLĠK 2008 Yılında Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi ni; Bursa Anadolu Lisesi, Ġnoksan Mutfak Sanayi ve Ticaret A.ġ., Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi ni; AktaĢ Hava Süspansiyon Sistemleri, Çelebi Hava Servisi, Elvin Tekstil, Farba A.ġ., Petkim Petrokimya Holding A.ġ., Sakarya Üniversitesi, Mükemmellikte Yetkinlik 3 Yıldız Belgesi ni; AlıĢan Uluslararası TaĢımacılık ve Ticaret A.ġ., Bağatur Avukatlık Bürosu, FeniĢ Teknik Ürünler A.ġ., ġanlıurfa Belediyesi almaya hak kazanmıģtır. Sürecin etkinliğini ve yayılımını artırmak için yıl içinde yapılan iyileģtirme örnekleri; Kararlılık ve yetkinlik için baģvuran kuruluģların özdeğerlendirmeleri KalDer desteği ile eğitim sırasında yaptırılmaya baģlanmıģtır. Yetkinlik değerlendirmesini yapacak değerlendiricilere özel bir günlük eğitim verilmiģtir. Süreç ödül sürecine yaklaģtırılmıģ ve ekip ile değerlendiriciler saha ziyareti öncesinde bir araya getirilip tanıģmaları sağlanmıģtır.müģteri memnuniyetini arttırmak için kongreye katılımcı sayısında ek kontenjan sağlanmıģtır yılında belge töreni, kongrenin son günü ödül töreninden önce gerçekleģtirilmiģtir. 13

14 YEREL KALĠTE ÖDÜLLERĠ Yerel Kalite Ödülleri, Toplam Kalite Yönetimi ni bölgelerde yaygınlaģtırmak ve Ulusal Kalite Hareketi ne kuruluģların katılımını sağlamak üzere Ģubeler tarafından düzenlenmektedir. BURSA KALĠTE ÖDÜLÜ 2008 Bursa Kalite Ödül sürecinde yer alan firmalar; KAMU KATEGORĠSĠNDE; Hürriyet And. Tek. ve End. Mes. Lisesi M.K. CoĢkunöz And. Tek. ve End. Mes. Lisesi Yıldırım Ġ.M.K.B. Kız Mes. Lisesi Zübeyde Hanım Doğumevi ÖZEL SEKTÖR KATEGORĠSĠNDE; Coca Cola Bursa Maysan Mando EGE BÖLGESĠ KALĠTE ÖDÜLÜ VE YILIN BAġARILI EKĠBĠ ÖDÜLÜ 2008 yılı için yerel kalite ödülleri; Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu (MAS) kapsamında düzenlenen 2008 yılı Ege Bölgesi Kalite Ödülü ve Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülü sahiplerini buldu. 4 aylık süre içinde toplam 78 değerlendiricinin görev aldığı ödül süreci, Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu sonunda gerçekleģtirilen Ödül Töreni ile son buldu. MAS 2008 de Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülü ne 11 ekip, Ege Bölgesi Kalite Ödülü ne ise 1 kuruluģ baģvuruda bulunmuģtur; ödüle değer bulunan ekip ve kuruluģlar Ģunlardır: 2008 Yılının BaĢarılı Ekibi Ödülü Büyük Ödül: Denizli Servergazi Devlet Hastanesi ( Ritmik YaĢam Ekibi ) BaĢarı Ödülü: BTM A.ġ. (Damkina) Çivril Devlet Hastanesi (ÇalıĢ-Düzelt-Haket) Denizli Sağlık Müdürlüğü (2 ekip) (Ağzına Sağlık ve Denizyıldızı) Elba Basınçlı Döküm San. A.ġ. (Pitstop) SöktaĢ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ. (Çevik) BaĢvuran KuruluĢlar ve Ekipleri: Denizli Server Gazi Devlet Hastanesi 2 Ekip (Ritmik YaĢam ve GökkuĢağı) Elba A.ġ. 1 Ekip (Pitstop) Denizli Sağlık Müdürlüğü 2 Ekip (Ağzına Sağlık ve Denizyıldızı) SöktaĢ 1 Ekip (Çevik) Denizli Devlet Hastanesi 3 Ekip (ġifa Yolları, Bilinmeyen ve Dost Eli) Çivril Devlet Hastanesi 1 Ekip (ÇDH) 14

15 BTM A.Ģ. 1 Ekip (Damkina) 2008 Ege Bölgesi Kalite Ödülü Özel Ege Lisesi (BaĢarı Ödülü) Ayrıca Yerel Kalite Ödülü sürecinde iyileģtirme yapmak için Ödül Yürütme Kurulu çalıģmalarını baģlatmıģ ve kamu ve özel sektör olarak iki kategoriye ayrılarak ödüllendirilmesine karar verilmiģtir. Ayrıca, Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülünün ulusallaģması ile birlikte ödül modeli üzerinde yenileme çalıģmalarına baģlanmıģ ve değerlendirici eğitiminde kullanılan örnek vaka yenilenmiģtir. Değerlendiricilerin algılamasına katkı sağlayacak yorumlama kılavuzu eklenmiģtir. Ġlerleyen senelerde geçmiģ yıllarda ödüle baģvuran kuruluģların baģvuru kitapçıklarının izinleri çerçevesinde örnek vaka olarak değerlendirici eğitimlerinde kullanılmaya baģlanması da ödül süreci iyileģtirme çalıģmaları içerisinde yer almaktadır. ANKARA KALĠTE ÇEMBERĠ ÖDÜLÜ Türkiye çapındaki kurum ve kuruluģlarda, problem çözme tekniklerinin kullanıldığı kuruma değer katan kalite çemberi çalıģmalarının örnek teģkil etmesini sağlamak ve çalıģanların kalite geliģimine katkılarını ödüllendirmek amacıyla 2008 yılında, KalDer Ankara ġubesi tarafından Kalite Çemberi Ödül süreci baģlatılmıģtır. Süreç, 15 Temmuz 2008 tarihinde baģvuruların alınması ile baģlayıp 10 Eylül 2008 tarihinde gerçekleģtirilen jüri toplantısı ile sona ermiģtir. Kalite Çemberi Ödülü, 23 Ekim 2009 tarihinde gerçekleģtirilen 11. Kalite Çemberleri PaylaĢım Konferansı nda sahibini bulmuģtur Kalite Çemberi Ödülü ne Katılan KuruluĢ ve Çemberler: Bosch San. ve Tic. A.ġ. / Ekip Montaj BoytaĢ Mobilya A.ġ. / Grup Desen BSH Ev Aletleri A.ġ. / Aslanlar Kalite Çemberi BSH Ev Aletleri A.ġ. / Ay Yıldız Kalite Çemberi BSH Ev Aletleri A.ġ. / Çözüm Kalite Çemberi Özel Altınyıldız Ġlköğretim Okulu / Hedef %100 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.ġ. / Dinamik Çözüm Ekibi Yünsa Yünlü Sanayi A.ġ. / Detay Kalite Çember Kalite Çemberi Ödülü nü Kazanan KuruluĢ ve Çemberler: Bosch San. ve Tic. A.ġ. / Ekip Montaj BoytaĢ Mobilya A.ġ. / Grup Desen BSH Ev Aletleri A.ġ. / Aslanlar Kalite Çemberi Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.ġ. / Dinamik Çözüm Ekibi Yünsa Yünlü Sanayi A.ġ. / Detay Kalite Çember ULUSAL KALĠTE ÖDÜLÜ 17. Kalite Kongresi nde Ulusal Kalite Ödülleri nin onaltıncısı verildi. Ulusal Kalite Ödülü değerlendirmeleri, Avrupa Kalite Ödülü nde de kullanılan Mükemmellik Modeli esas alınarak ve bu konuda özel olarak yetiģtirilmiģ değerlendiricilerden oluģan ekipler 15

16 tarafından gerçekleģtirilmektedir. On aya yayılan bu değerlendirme sürecinin ayrıntıları KalDer den ya da web sayfasından elde edilebilir. Ulusal Kalite Ödülleri ĠĢletme Kategorileri, Kamu Kategorisi ve Sivil Toplum KuruluĢları (STK) ana Kategorileri nde verilmektedir yılında, enaz üç yıl önce Büyük Ödül almıģ kuruluģların baģvurabildiği Mükemmellikte Süreklilik Ödülü özel kategori olarak devreye alınmıģtır. Üç olgunluk seviyesinde verilmeye baģlanan Mükemmellikte Yetkinlik aģamaları belgelendirmesi Ulusal Kalite Ödülü sürecine paralel olarak yürütülmüģtür Değerlendiricilerin bilgi ve deneyimlerini paylaģtıkları ortamlar yaratılmıģtır; Aykut Alp Yılmaz (Kordsa Global): Ġyi YönetiĢim Eğitimi Can Baykut (Siemens MED): Bilgi Yönetimi Eğitimi Kadir Erkan (TNT): Sosyal Sorumluluk ve Tanzanya Deneyimi Lütfi Ensari: Stratejik Planlama Eğitimi Ġrfan Onay: SOS Eğitimi gerçekleģmiģtir. Ayrıca, Kadir AkbaĢ yılsonu değerlendirme toplantısında gitar konseri ve Necati Hakoğlu ile Fatin Yücel de fasıl konseri gerçekleģtirmiģlerdir yılında, ĠĢletme Kategorileri nde 8 kuruluģ, Kamu Kategorisi nde ise 5 kurum olmak üzere toplam 13 kurum ve kuruluģ baģvuruda bulunmuģtur. BAġVURUDA BULUNAN KURUM VE KURULUġLAR ĠġLETME KATEGORĠLERĠ / Büyük Ölçekli KuruluĢlar: Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.ġ. Borusan Lojistik A.ġ. Ġstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Tic. A.ġ. ĠçdaĢ Çelik Enerji Tersane ve UlaĢım Sanayi A.ġ. Petkim Petrokimya Holding A.ġ. Siemens Sanayi ve Tic. A.ġ. Sağlık Sektörü - Operasyonel Birim ĠġLETME KATEGORĠLERĠ / Küçük Ölçekli KuruluĢlar: AlıĢan Uluslararası TaĢımacılık ve Tic. A.ġ. Barem Pazar AraĢtırma ve Özel Eğitim Merkezi Ltd. ġti. KAMU KATEGORĠLERĠ: BÜYÜK ÖDÜL BAġARI ÖDÜLÜ BAġARI ÖDÜLÜ BÜYÜK ÖDÜL T.C. M.E.B. Antalya Ayten Çağıran Anaokulu BAġARI ÖDÜLÜ T.C. M.E.B. Bursa Tophane Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi T.C. M.E.B. Erenköy Ġlköğretim Okulu BAġARI ÖDÜLÜ T.C. M.E.B. Ġzmit Nuh Çimento Ġlköğretim Okulu BAġARI ÖDÜLÜ T.C. ġanlıurfa Belediyesi BaĢkanlığı 16

17 ġekil 6: Ulusal Kalite Ödülü ne Yıllara Göre BaĢvuru Sayıları ġekil 7: Ulusal Kalite Ödülü ne BaĢvuran KuruluĢların Memnuniyeti ġekil 8: Ulusal Kalite Ödülü nde Görev Alan Değerlendiricilerin Memnuniyeti HĠZMETLERĠMĠZ DIġ DEĞERLENDĠRME HĠZMETĠ KalDer, TKY yolculuğuna baģlamıģ, baģlangıç düzeyinde bulunan ya da ilerleme kaydetmiģ Ulusal Kalite Hareketi üyesi kuruluģlara özdeğerlendirme çalıģmalarında dıģ değerlendirme hizmeti ile destek vermektedir. 17

18 Mevcut uygulamalarının Mükemmellik Modeli kapsamında tarafsız ve deneyimli bir ekip tarafından değerlendirilmesini isteyen firmalar da dıģ değerlendirme hizmetinden faydalanabilirler. Bu hizmeti talep edenlerden herhangi bir baģvuru rapor hazırlaması beklenmemekte, sadece saha ziyareti planlaması öncesinde genel firma bilgilerini (organisazyon yapısı; çalıģan kiģi sayısı,...vb) hazırlaması beklenmektedir. KuruluĢun Mükemmellik Modeli ve değerlendirme süreci ile ilgili bilgilendirilmesi sonrası yapılan saha ziyaretinde; görüģme ve doküman izleme yoluyla toplanan bilgiler değerlendirilerek puanlanmakta ve raporlanmaktadır. KuruluĢ talebi doğrultusunda değerlendirme kapsamı, Mükemmellik Modeli nin 9 ana kriteri ya da 32 alt kriteri temelinde yapılabilmektedir. Değerlendirme sonucunda; kuruluģun kuvvetli yönleri ve iyileģtirmeye açık alanlarının yer aldığı geri bildirim raporu hazırlanmakta ve ihtiyaç olduğu düģünülen yol haritası önerileri sunulmaktadır. KalDer de DıĢ Değerlendirme hizmeti, Ulusal Kalite Hareketi ve Mükemmellik AĢamaları Programları ile bütünleģik olarak yürütülmektedir. DıĢ değerlendirme sonucunda alınan puan, Mükemmellikte Yekinlik beklentilerini karģılarsa kuruluģ herhangi bir hazırlık yapmaksızın Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi için baģvuruda bulunabilir. Yeni baģlayan kuruluģlar ise, değerlendirme sonrasında çıkan iyileģtirilecek alanlarını projelendirerek uygulamaya aldıktan sonra Mükemmellik AĢamaları Kararlılık sürecine baģvuru yapabilirler yılında öngörülen 12 adet DıĢ Değerlendirme hizmetinin üçünün Ģubelerden geleceği öngörülmüģ olmakla birlikte sadece Ankara ġube den 1 kuruluģ gelmiģtir yılı merkeze ait gerçekleģme hedefinin üzerindedir. EĞĠTĠMLER KalDer'in, misyonu gereği tüm özel, kamu kurum ve kuruluģları ile sivil toplum örgütlerinin "Dünya çapında kalite seviyesine ulaģmaları ve rekabet güçlerini artırmaları" amacına yönelik yarattığı ortamlar içinde "Eğitim Faaliyetleri" önemli bir rol oynamaktadır. Ulusal Kalite Hareketi çerçevesinde önerilen Mükemmellik Modeli, "Toplam Kalite" yolculuğuna çıkan kuruluģlara, özdeğerlendirme yapmaları özendirilerek yeni ufuklar açarken; bir yandan da yeni eğitim gerekleri ortaya çıkarılmaktadır. Eğitim Portföyü, bu gerekler ve kuruluģlarımızdan gelen ilave talepler doğrultusunda hazırlanan kalite ve yönetim eğitimlerinden oluģturulmaktadır. KalDer, misyonunu yaygınlaģtırmak amacıyla 1992'den bu yana Ġstanbul'un yanı sıra Ankara, Ġzmir, Bursa ve EskiĢehir'de kurduğu Ģubeler ile eğitim faaliyetlerine de ayrı bir ivme kazandırmayı baģarmıģtır. Bugüne kadar aynı standartlar çerçevesinde yaklaģık 3976 adet seminere katılanların sayısı kiģiye ulaģmıģtır. KalDer EFQM Mükemmellik Modeli Eğitim Lisansı: Toplam Kalite Yönetiminin bireylerden en geniģ organizasyonlara kadar tüm kesitlerde hissedilmesini, benimsenmesini sağlamak ve "Kaliteli bir yaģam biçimi oluģturmak" hedeflenmektedir. EFQM Mükemmellik Modeli bu hedef için en etkili ve uygun araç olarak benimsenmiģtir. EFQM'in (Avrupa Kailte Yönetim Vakfı) Türkiye'deki "Ulusal ĠĢbirliği" ortağı durumunda olan KalDer, Mükemmellik Modeli eğitimlerini KalDer/EFQM Ulusal Açık Eğitim Lisansı verdiği kuruluģlarla birlikte gerçekleģtirmektedir. 18

19 Eğitim Lisans Türleri Ulusal Açık Eğitim Lisansları EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi Lisansı (U1) Özdeğerlendirme Eğitimi Lisansı (U2) Ulusal Kalite Hareketi Eğitimi Lisansı (U3) KuruluĢ Ġçi Eğitim Lisansları EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi Lisansı (K1) Özdeğerlendirme Eğitimi Lisansı (K2) Uluslararası Eğitim Lisansları ġu anda sadece Ulusal Açık Eğitim Lisansı kapsamında EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi Lisansı (U1) ve KuruluĢ Ġçi Eğitim Lisansı kapsamında EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi Lisansı (K1) alan kuruluģlarımız mevcuttur. EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi Lisansı (U1) Lisansı alan kuruluşlarımız 1-Kaldem Kalite DanıĢmanlık ve Özel Eğitim Merkezi Ltd. ġti. - Ġzmir 2-YönetiĢim Yönetim DanıĢmanlığı ve Ticaret Ltd. ġti. -Ġstanbul 3-Seçkin DanıĢmanlık Eğitim ve Tic. Ltd. ġti. Ġstanbul 4-ORSA DanıĢmanlık -Ankara 5-TVK DanıĢmanlık Ticaret Ltd. ġti.-ġstanbul EĞĠTĠM SÜRECĠ 2008 GENEL DEĞERLENDĠRME Kurum ve kuruluģlarla yapılan görüģme ve ziyaret planları doğrultusunda tanıtım toplantıları yapıldı Stratejik Planımızda yer alan Eğitim portföyümüzün ĠĢbirlikleriyle geniģletilmesi baģlığı için alt yapı çalıģmalarına baģlandı. Ġnsan Kaynakları bazlı eğitimlerin portföye dahil edilmesi için 2008 yılı baģında EFQM Mükemmellik Modeli nin 3. Kriterine yönelik eğitim baģlıkları oluģturuldu. Genel Katılıma Açık olarak tanıtım toplantıları düzenlendi. Eğitici portföyünün geliģtirilmesine yönelik çalıģtay formatında yapılan çalıģmalarda çeģitli konu uzmanlarıyla çalıģıldı. Eğiticilerin çalıģma prensipleri gözden geçirilerek Eğitmen SözleĢmesi revize edildi. KuruluĢ Ġçi eğitim verilerinde 3 yıllık olumlu eğilim gözükmektedir. 19

20 ġekil 9: Eğitim Program Sayıları ġekil 10: Eğitim Gün Sayıları ġekil 11: Eğitim Katılımcı Sayıları 20

21 GeliĢen müģteri iliģkileri sayesinde Ulusal Kalite Hareketi nin yaygınlaģtırılmasıyla artan kuruluģ içi eğitimlerin sayısı memnuniyet vericidir. TÜRKĠYE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ ENDEKSĠ (TMME) Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi (TMME), 20 yi aģkın ülkede yürütülmekte olan Ulusal MüĢteri Memnuniyeti Endekslerinin Türkiye uygulamasıdır. Ulusal endeksin oluģturulmasında, ülke içinde satın alınan belirli ürün ve hizmetleri sunan kuruluģlar için bilgisayar destekli müģteri memnuniyeti anketleri (CATI) yapılmakta, anket sonuçları lisanslı, bilimsel bir ekonometrik model (ACSI Fornell Modeli) kullanılarak analiz edilmektedir. Analiz sonuçları kurumsal, sektörel ve ulusal endeksler halinde hazırlanmaktadır. TMME, KalDer ve KA AraĢtırma ortak giriģimi ile TMME Üst Kurulu tarafından yürütülmektedir. TMME çalıģması ile Türkiye de her yıl 25 i aģkın sektör ve 100 ü aģkın kuruluģun müģteri memnuniyeti ve memnuniyeti etkileyen değiģkenleri ölçülerek, memnuniyet skorları her çeyrek sonunda marka ve sektör bazında kamuoyuna açıklanmakta, ayrıntılı raporlar TMME kurumsal üyelerine ulaģtırılmaktadır. ġekil 12: TMME Kurumsal Üye Sayıları ,5 72,5 Q ,1 73,8 73,9 Q ,4 74,4 Q ,3 74,5 Q TMME 74,9 Q ,2 75,3 75,2 73,9 74,1 Q Q ,6 Q ACSI 74,9 74,3 Q ,2 75, ,6 Q ,4 Q ,7 Q ,7 75,2 Q ġekil 13: TMME Yılları Ulusal Endeksi 21

22 TMME ÜST KURUL ÜYELERĠ Üst Kurul BaĢkanı:Prof.Dr.Ali Rıza Kaylan (Boğaziçi Üniveristesi, Öğretim Üyesi - KalDer, Yönetim Kurulu BaĢkanı ) Üst Kurul Üyesi: Prof.Dr.BarıĢ Tan (Koç Üniversitesi, ĠĠBF Dekanı) Üst Kurul Üyesi: Prof.Dr.Nakiye Boyacıgiller (Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı) Üst Kurul Üyesi: Lütfi H. Ensari (YönetiĢim Yönetim DanıĢmanlık, Murahhas Aza - KalDer, Yönetim Kurulu Üyesi) Üst Kurul Üyesi: Dr.Aydın Kosova (KalDer, Genel Sekreter) Üst Kurul Üyesi: Bülent Kılınçarslan (KA AraĢtırma, BaĢkan) (2008 yılı TMME kurumsal üyeleri ile sektör ve kuruluģları için bakınız Ek 5.) ETKĠNLĠKLERĠMĠZ 17. KALĠTE KONGRESĠ Kaliteli ÇalıĢma Kaliteli YaĢama ana temasını iģleyen 17. Kalite Kongresi, Kasım 2008 tarihleri arasında Ġstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi nde gerçekleģtirilmiģtir. AçılıĢ gününün özel oturum konuģmacısı Genetik AraĢtırmalar Enstitüsü Projesi (GENOM) kurucusu bilim adamı Dr. J. Craig Venter, ikinci günün özel oturum konuģmacı ise yazar Ernie J. Zelinski olmuģtur. Kongre süresince, Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda akademisyen, iģadamı, siyasetçi ve bürokrat olan 150 ye yakın konuģmacı kaliteli yaģama, kaliteli çalıģma konusunu değiģik yönlerden ele alarak görüģlerini katılımcılarla paylaģtı. Kongre'den bir gün önce moderatörlerin yönetiminde toplam 12 çalıģtay gerçekleģtirildi. 17. Kalite Kongresi, çeģitli kategorilerden toplam 80 sponsor tarafından desteklenmiģtir. Kongre; özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluģlarından kiģinin katılımı ile gerçekleģmiģtir. Ka AraĢtırma tarafından 330 kongre katılımcısı ile yüz yüze yapılan görüģmelerde, Kongre den Genel Memnuniyet derecesi 5,00 üzerinden 3,8 dir. Kalite Kongrelerine Yıllara Göre Katılımcı Sayıları ġekil 14: Kalite Kongresi Yıllara Göre Katılımcı Sayıları HEDEF FİİLİ, 22

23 4,6 Yıllara Göre Kalite Kongreleri Katılımcı Memnuniyeti 4,4 4,2 4 3,8 FİİLİ HEDEF 3,6 3, ġekil 15: Kalite Kongresi Yıllara Göre Katılımcı Memnuniyeti ; Etkinlik Süreç ĠyileĢtirme; 2008 yılında, Gala Yemeği'ni Kalite Kongre'sinden bağımsız olarak düzenlemeye karar verildi. Bunun nedeni, gala yemeği ile ayrı bir gündem yaratma fırsatını hedeflemiģ olmamızdı. Aynı zamanda, Kalite Profesyonelleri Zirvesi'nin formatını değiģtirerek, kalitenin sadece Kalite Profesyonelleri'nin görev tanımında olmadığını, tüm Ģirketin sorumlu olduğu bir "değer" olduğunun bilinciyle, paralel etkinliğin adını Yönetim Profesyonelleri Zirvesi olarak belirledik. Böylece, katılımcı profilini de çeģitlendirdik. Pazarlama, satınalma, tedarik zinciri yönetimi, tesis yönetimi, insan kaynakları yönetimi, finans yönetimi, üretim yönetimi konusundaki yöneticilerin de katılımlarını sağladık yılında, tedarikçi sürecini yeniledik. Yeni tedarikçiyi belirleyerek maliyetlerde ciddi bir iyileģme sağladık. Küresel Ġlkeler SözleĢmesi Türkiye Yıllık Network Toplantısı na Kalite Kongresi nde ev sahipliği yaparak, Küresel Ġlkeler SözleĢmesi ne sözleģmeyi ilk imzalayan kuruluģ olarak KalDer in lider rolünü devam ettirmesini sağladık. (Sayılarla 17. Kalite Kongresi için bakınız Ek 6.) KALĠTE VE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ SERGĠSĠ Yönetim Kalitesi konusunda hizmet sunan ve bu hizmetlere talip olan kuruluģları aynı çatı altında buluģturarak bu alandaki bilgi ve deneyim birikiminin paylaģılmasını sağlamak amacıyla KalDer tarafından her yıl düzenlenen sergi, Kasım 2008 tarihlerinde Ġstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı nda 17. Kalite Kongresi ne paralel olarak gerçekleģtirilmiģtir. Yönetim, insan kaynakları, standartlar, veri toplama, Ģirket kaynakları, toplam kalite yönetimi, üretim kontrol ve dokümantasyon, yazılım, yayın, kalibrasyon, eğitim, araģtırma, müģteri iliģkileri, danıģmanlık ve belgelendirme konularında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluģlar sergiye katılmıģtır. Toplam 54 standın bulunduğu fuarda; standların 30 tanesi ücretli, 24 tanesi de sponsor ve iģbirliği çerçevesinde tahsis edilmiģtir. Fuardaki KalDer standında dernek faaliyetleri, üyelik koģulları, Eğitim Lisans Yönetmeliği, Excellence One, Mükemmellik AĢamaları ve yayınlarımız hakkında bilgi verilmiģtir. (Kalite ve Yönetim Sistemleri Sergisi ne katılan kuruluģlar için bakınız Ek 7.) 23

24 AVRUPA KALĠTE YÖNETĠM VAKFI KAZANANLAR KONFERANSI-2008 Kazananlar Konferansı, 03 Nisan 2008 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi Ayhan ġahenk Salonu nda düzenlenmiģtir. Her yıl Avrupa Kalite Ödülleri sürecinde baģarı gösteren kuruluģların bilgi ve deneyim birikimlerini paylaģmak amacıyla bir araya geldiği önemli bir toplantı olan Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı Kazananlar Konferansı nın Türkiye ayağını oluģturan Kazananlar Konferansı Ulusal Kalite Ödülleri sürecinde baģarılı olan kuruluģların bilgi, birikim ve kalite yolculuğundaki deneyimlerini paylaģtıkları önemli konferanslardan biridir. ġekil 16: Kazananlar Konferansı Katılımcı Sayıları, Kazananlar Konferansı na Avrupa Kalite BaĢarı Ödülü kazanmıģ olan Ġngiltere Siemens Standard Drives ın Genel Müdürü Joachim Blunck, Mükemmelikte Süreklilik Ödülü Sahibi Bosch un Genel Müdürü Hermann Butz ve Mükemmelikte Süreklilik Ödülü Sahibi Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu BaĢkanı Yılmaz Kanbak, 2007 Ulusal Kalite Büyük Ödülü Sahibi Rexam Paketleme Genel Müdürü Merih Ceyhan sunum gerçekleģtirmiģlerdir. Sunumlarıyla, paylaģım platformunda deneyimlerini aktaran diğer kuruluģ ve temsilcileri de; ÇimtaĢ Boru Genel Müdürü Sayın Cem Geyik, Soyak Genel Müdür Yardımcısı Osman Ünal, Erenköy Ġlköğretim Okulu Müdürü Sabahattin Demir olmuģtur. 9. KAMU KALĠTE SEMPOZYUMU Sempozyum Mayıs tarihlerinde Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde düzenlenmiģtir. Ana teması 2023 Türkiye ve Kamu Yönetimi olarak belirlenen Sempozyuma 650 kiģi katılması hedeflenmiģ, 587 kiģilik katılım gerçekleģmiģtir Türkiye Cumhuriyeti nin 100. yılı sınırların kalktığı dünyada doğru kimlik ve konumla ulaģmak doğrultusunda, pek çok alanda iyi hazırlanmak, dinamik ve kararlı Ģekilde hareket etmek gerekmekte yılı aynı zamanda, Türkiye nin bir asır boyu neler yaptığının analiz ve yorumunu yapabileceği önemli bir tarih olma özelliği taģımakta. Bu bağlamda Sempozyum da 2023 Türkiye ve Kamu Yönetimi konusu irdelenmiģtir. Sempozyum a; Dünya Bankası Kamu Sektörü Grup Yöneticisi Sanjay Pradhan, UNICEF Türkiye Temsilcisi Reza Hossaini, UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Projesi Direktörü Katalin Zaim, Liverpool Business School Direktörü Prof. Dr. Paul Joyce, EskiĢehir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Prof. Dr. Yılmaz BüyükerĢen, Mamak Belediye BaĢkanı Gazi ġahin, Beyoğlu Belediye BaĢkanı Ahmet Misbah Demircan, AKP Gaziantep Milletvekili Fatma ġahin in yanı sıra kamu, iģ ve bilim dünyasından çok sayıda değerli kanaat önderi konuģmacı olarak katılmıģtır. Ulusal Kalite Ödülü çerçevesinde verilen Kamu Sektörü Kalite Ödülü Kategorisi nde Ulusal Kalite BaĢarı Ödülü nü, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ġzmit Nuh Çimento Ġlköğretim Okulu, T.C. Milli 24

25 Eğitim Bakanlığı Erenköy Ġlköğretim Okulu ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Antalya Ayten Çağıran Anaokulu kazandı. Sempozyum un memnuniyet hedefi %86 iken katılımcılara yapılan anketler sonucunda bu oran %80 olmuģtur FİİLİ HEDEF KKS 7.KKS 8.KKS 9. KKS ġekil 17: Yıllara Göre Kamu Kalite Sempozyumu Katılımcı Sayıları KKS 7.KKS 8.KKS 9.KKS GENEL İÇERİK HEDEF KalDer Ankara ġubesi: ġekil 18: Yıllara Göre Kamu Kalite Sempozyumu Katılımcı Memnuniyeti 11. KALĠTE ÇEMBERLERĠ PAYLAġIM KONFERANSI 23 Ekim 2008 tarihinde Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde düzenlenen Konferansa 650 kiģi katılması hedeflenmiģ, 546 kiģi katılmıģtır. Konferans ın memnuniyet hedefi %85 iken katılımcılara yapılan anketler sonucunda bu oran %83 olmuģtur. Konferansa 11 farklı kalite çemberi sunum yapmak için, 8 firmadan da ödül için baģvuru alınmıģtır. Ödül için baģvuran kalite çemberlerinin içinden 5 tanesi, sunum için baģvuranların içinden ise 3 tanesi Konferans da sunum yapmıģtır. Türk Traktör, Dinamik Kalite Çemberi, Akbank, Hulohop Kalite Çemberi, BoytaĢ, Grup Desen, Yünsa, Detay Kalite Çemberi, Bosch, Ekip Montaj, Viko, Grup Teknik, BSH, Aslanlar Kalite Çemberi, Mars Lojistik, Just in Office konferansta sunum yaparak deneyimlerini paylaģmıģlardır KÇPK 9.KÇPK 10.KÇPK 11.KÇPK ġekil 19: Yıllara Göre Kalite Çemberleri PaylaĢım Konferansı Katılımcı Sayısı FİİLİ HEDEF 25

26 KÇPK 9.KÇPK 10. KÇPK 11. KÇPK GENEL İÇERİK HEDEF ġekil 20: Yıllara Göre Kamu Kalite Sempozyumu Katılımcı Memnuniyeti 5. ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ KONGRESĠ KalDer Ankara ġubemiz ve PERYÖN Ġç Anadolu ġubeleri nin iģbirliği ile 15 Mart 2007 tarihinde 5. Ġnsan Kaynakları Yönetimi Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde gerçekleģtirilmiģ, 650 kiģi katılması hedeflenmiģ, katılım 609 kiģi olmuģtur. Kongre nin memnuniyet hedefi %84 iken katılımcılara yapılan anketler sonucunda bu oran %83 olarak tespit edilmiģtir. Ġnsan kaynağı yönetimine iliģkin bilgi ve deneyim zenginliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Kongre Rekabetin Merkezinde ĠK ana teması altında gerçekleģtirilmiģtir. Kongre de rekabetin merkezine yerleģen ĠK ve ĠK politikaları konuģuldu. Doğru insanlarla çalıģmak ve insanları doğru yönetmek için ĠK ya düģen rollerin neler olduğu konunun uzmanları tarafından tartıģıldı. Aralarında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm BaĢkanı Prof. Dr. Ġhsan Sabuncuoğlu, YenibiriĢ.com Genel Müdürü Deniz Ceylan Kılıçlıoğlu ve DüĢünce Koçu Münir Arıkan ın da bulunduğu üst düzey yöneticiler, ĠK profesyonelleri ve konunun uzmanları tarafından Rekabetin Merkezinde ĠK konusu detaylı olarak iģlenip, iģ dünyasına ıģık tutuldu İKYK 3. İKYK 4.İKYK 5. İKYK FİİLİ HEDEF ġekil 21: Yıllara Göre Ġnsan Kaynakları Yönetimi Kongresi Katılımcı Sayıları İKYK 3. İKYK 4. İKYK 5. İKYK FİİLİ Hedef ġekil 22: Yıllara Göre Ġnsan Kaynakları Yönetimi Kongresi Katılımcı Memnuniyeti 26

27 ISO 9001: 2008 REVĠZYONUNUN GETĠRDĠKLERĠ PANELĠ KalDer Ankara ġubemiz tarafından 2 Aralık 2008 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde Yalın ISO 9001:2008 Revizyonunun Getirdikleri konulu Panel gerçekleģtirilmiģtir. Panel e, Türk Loydu Vakfı ndan Denetçi Yonca Akdağcık ve Denetçi Ġlker Gür ile KalDer Ankara ġubesi Eğitim ve Etkinlikler Koordinatörü Aysun Uyanık konuģmacı olarak katılmıģtır. Panele katılım 180 olarak hedeflenmiģ, fiili olarak 104 kiģi katılmıģtır. Panel genel memnuniyet hedefi olan %85 gerçekleģtirilmiģtir. KalDer Bursa ġubesi: 6. KALĠTE VE BAġARI SEMPOZYUMU KüreselleĢmeyi Yönetmek ana temasıyla Nisan 2008 de gerçekleģti. Mükemmellik bilinç ve kültürü nün Bursa daki tüm kurum ve kuruluģlarda yayılımını amaç edinerek bu alanda önemli roller üstlenen ve sürekli iyileģme ve geliģme felsefesini benimseyen KalDer Bursa ġubesi, 2003 yılından bu yana Kalite ve BaĢarı Sempozyumu düzenlemektedir. Her yıl değiģik bir ana tema çerçevesinde geniģ bir bilgi ve düģünce paylaģım platformu oluģturmak amacıyla düzenlenen Kalite ve BaĢarı Sempozyumu KalDer Bursa ġubemiz tarafından, BUSĠAD iģbirliğinde, Bursa Valiliği, Uludağ Üniversitesi ve Aiesec Bursa ġubesi destekleriyle gerçekleģmektedir Nisan 2008 tarihlerinde 6. sı gerçekleģen Kalite ve BaĢarı Sempozyumu nda iki gün boyunca 1 ana oturum, 8 paralel oturum, YaĢam Kalitesi Paneli ve 2007 Bursa Kalite Ödül Töreni gerçekleģmiģtir. KALĠTE VE BAġARI SEMPOZYUMU YILLARA GÖRE KATILIMCI SAYISI ġekil 23: Kalite ve BaĢarı Sempozyumu Yıllara Göre Katılımcı Sayıları KALĠTE VE BAġARI SEMPOZYUMU YILLARA GÖRE MEMNUNĠYET ORANI ġekil 24: Kalite ve BaĢarı Sempozyumu Yıllara Göre Memnuniyet Oranları 27

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

MÜKEMMELLÝK YOLUNDA 20 YIL...

MÜKEMMELLÝK YOLUNDA 20 YIL... MÜKEMMELLÝK YOLUNDA 20 YIL... 2009 Çalýþma Raporu MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... KalDer Çalışma Raporu-2009 İşbirliklerimiz: İÇİNDEKİLER MİSYON-VİZYON 2009 YILI DEĞERLENDİRMESİ 1 MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU 1

Detaylı

MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL...

MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... 2010 Çalışma Raporu i MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... KalDer Çalışma Raporu-2010 İşbirliklerimiz: ii İÇİNDEKİLER MİSYON-VİZYON ii 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ 1 MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluģ olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluģ olmak ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 MĠSYON-VĠZYON... 2 2006 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ... 3 KalDer YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ... 6 KalDer MERKEZ ÇALIġANLARI... 8 ÜYELĠK... 9 MÜKEMMELLĠK AġAMALARI... 16 YEREL KALĠTE ÖDÜLLERĠ...

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu 1

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 MĠSYON / VĠZYON... 2 KalDer MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ... 5 KalDer MERKEZ DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELERĠ... 6 KalDer ANKARA ġubesġ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME

Detaylı

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak MİSYONUMUZ Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak VİZYONUMUZ Cumhuriyetimizin 100. yılında sürdürülebilir kalkınma

Detaylı

TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ 2013 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ 2013 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ 2013 FAALİYET RAPORU 2013 Yılı Faaliyet Raporu İŞBİRLİKLERİMİZ Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Ulusal İşbirliği Ortağı Amerikan Kalite Derneği (ASQ) Küresel İşbirliği Ortağı Ortadoğu

Detaylı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı 1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı ġirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne (Ġlkeler) uyuma azami özen göstermekte olup uyum sağlanamayan alanlarda

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda

Detaylı

Ulusal Kalite Ödülü. KÖYK Kalite Ödülü Yürütme Kurulu. Ulusal Kalite Ödülü. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü. EFQM Mükemmellik Modeli

Ulusal Kalite Ödülü. KÖYK Kalite Ödülü Yürütme Kurulu. Ulusal Kalite Ödülü. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü. EFQM Mükemmellik Modeli 2010 Ulusal Kalite Ödülü Ulusal Kalite Ödülü Mükemmellikte Süreklilik Ödülü EFQM Mükemmellik Modeli Ulusal Kalite Ödülü ne Başvuran Kuruluşlar Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricilerimiz 2011 Ulusal Kalite

Detaylı

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2010 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MĠSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ġirketimizin, 2008 yılı faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe

Detaylı

Ulusal Kalite Ödülü. KÖYK Kalite Ödülü Yürütme Kurulu. Ulusal Kalite Ödülü. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü. EFQM Mükemmellik Modeli

Ulusal Kalite Ödülü. KÖYK Kalite Ödülü Yürütme Kurulu. Ulusal Kalite Ödülü. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü. EFQM Mükemmellik Modeli 2011 Ulusal Kalite Ödülü Ulusal Kalite Ödülü Mükemmellikte Süreklilik Ödülü EFQM Mükemmellik Modeli Ulusal Kalite Ödülü ne Başvuran Kuruluşlar Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricilerimiz 2012 Ulusal Kalite

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) 2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi ġubat 2011 Türkiye mizi layık olduğu düzeye çıkarmak için, ekonomiye birinci derecede önem vermek

Detaylı

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT SERMAYE PĠYASASI KURULUNUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ Ocak 2009 SUNUġ Değerli Üyelerimiz; Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2008 yılını ve Oda Yönetiminde 2005-2008 yılı hizmet dönemini

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2011)

(1 OCAK 31 ARALIK 2011) 2011 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2011) 09/05/2011 DĠYARBAKIR-ġANLIURFA (TRC2) ĠÇĠNDEKĠLER TABLOLAR LİSTESİ 4 SUNUŞ 5 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 7 2. KURUMSAL YAPI 8 2.1 MEVCUT DURUM 8 2.2

Detaylı

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 1 Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekâsına, emniyet edilen ve bu

Detaylı

Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Raporu

Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Raporu Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Raporu YILDIRIM TURGAY CİNER İLK ve ORTAOKULU ADRES: BAĞLARALTI MAHALLESĠ YILDIRIM /BURSA TELEFON : (224) 341 94 44 BELGEGEÇER : (224) 342 21 11 E-MAĠL : 719519@meb.k12.tr WEB

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2015 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM SAYFA

Detaylı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

BirleĢmiĢ Milletler Küresel Ġlkeler SözleĢmesi 4.ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2013

BirleĢmiĢ Milletler Küresel Ġlkeler SözleĢmesi 4.ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2013 BirleĢmiĢ Milletler Küresel Ġlkeler SözleĢmesi 4.ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2013 1 SAYFA ĠÇERĠK GRI GÖSTERGELERĠ YÖNETĠM BĠLDĠRĠSĠ 3-4 Ahmet ZORLU 1.1 5-6 Ömer YÜNGÜL 1.1 7 RAPORLAMA PRENSĠPLERĠ 8-9 RAPOR HAKKINDA

Detaylı

Ulusal Kalite Ödülü. KÖYK Kalite Ödülü Yürütme Kurulu. Ulusal Kalite Ödülü. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü. EFQM Mükemmellik Modeli

Ulusal Kalite Ödülü. KÖYK Kalite Ödülü Yürütme Kurulu. Ulusal Kalite Ödülü. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü. EFQM Mükemmellik Modeli 2012 Ulusal Kalite Ödülü Ulusal Kalite Ödülü Mükemmellikte Süreklilik Ödülü EFQM Mükemmellik Modeli Ulusal Kalite Ödülü ne Başvuran Kuruluşlar Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricilerimiz 2013 Ulusal Kalite

Detaylı

Sasa Polyester Sanayi A.ġ. 1 Ocak 30 Eylül 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Sasa Polyester Sanayi A.ġ. 1 Ocak 30 Eylül 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu Sasa Polyester Sanayi A.ġ. 1 Ocak 30 Eylül 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu Ġçindekiler 1. Kısaca Sasa... 4 1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 4 1.2. Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler... 4 1.3. Yönetim

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

Türkiye Mükemmellik Ödülü

Türkiye Mükemmellik Ödülü 2013 Türkiye Mükemmellik Ödülü Türkiye Mükemmellik Ödülü Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü EFQM Mükemmellik Modeli Türkiye Mükemmellik Ödülü ne Başvuran Kuruluşlar Türkiye Mükemmellik Ödülü Değerlendiricilerimiz

Detaylı