DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ G-20 Bünyesinde Tartışılan Konular 2014 Yılı Gündem Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesi Ülkeler arası politika koordinasyonu yoluyla küresel dengesizliklerin giderilmesi ve küresel ekonominin sağlıklı işleyişinin sağlanması Brisbane Zirvesi ne kadar kapsamlı büyüme stratejilerinin oluşturulması Büyüme stratejileri kapsamında; yatırım, ticaret, istihdam ve rekabet gücünün artırılması alanlarında atılacak adımların belirlenmesi Küresel ekonominin önündeki risklere ilişkin senaryo analizlerinin yapılması Brisbane Eylem Planının oluşturulması Çalışma Grubu (Kanada ve Hindistan Eş Başkanlığında) Karşılıklı Değerlendirme Süreci (Mutual Assessment Process-MAP) Hazine Müsteşarlığı, TCMB Maliye Bakanlığı, ÇSGB, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, BDDK, SPK Yatırım ve Altyapı Finansmanı Küresel büyümenin canlandırılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi Ülkelerin yurt içi yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik politikalar geliştirmesi Tasarrufları verimli yatırım alanlarına yöneltmek için yurt içi sermaye piyasalarının gelişimine yönelik önlemler alınması Çok taraflı kalkınma bankaları ve kamu bankalarının etkinliğinin artırılması ile özel sektörün yatırım iştahının artırılması Yatırıma ilişkin projelerde Kamu-Özel Sektör işbirliğinin güçlendirilmesi Çalışma Grubu (Almanya, Meksika ve Endonezya Eş Başkanlığında) Hazine Müsteşarlığı, TCMB, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, SPK 1

2 Uluslararası Kuruluşlar Reformu IMF ye ilişkin reform çalışmalarının tamamlanması Küresel ekonomide ağırlıkları artan gelişmekte olan ülke ekonomilerinin IMF deki temsillerinin de bu doğrultuda geliştirilmesi Hazine Müsteşarlığı, TCMB İstihdam İstihdamı artıracak politikaların tasarlanması İstihdam politikalarının ekonomik ve sosyal boyutlarının incelenmesi Genç işsizliği sorununa çözüm önerileri getirilmesi İşgücü piyasasında yer alanların yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilmesi Hazine Müsteşarlığı Finansal Düzenlemeler Reformu Finansal istikrarın sağlanması ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi desteklemek için politika reformlarının uygulanması Dayanıklı finansal kuruluşların oluşturulması Finansal kuruluşlar için batmayacak kadar büyük (too big to fail) olgusunun sonlandırılması Gölge bankacılıktan kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması Türev ürünler piyasasının daha güvenli hale getirilmesi Hazine Müsteşarlığı, TCMB, BDDK, SPK, TMSF, MASAK, KGK 2

3 Uluslararası Vergi Ulusal vergi sistemlerinin bütünlüğünü korumak için uluslararası işbirliği yapma Vergiden kaçınmayı bilhassa matrah aşınmasını ve kar kaydırmayı önleme Vergide şeffaflık ve bilgi paylaşımını geliştirme Gelişmekte olan ülkelerde bilgi paylaşımı standartlarını desteklemek üzere kurumsal kapasite oluşturulması Hazine Müsteşarlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, MASAK Enerji Sürdürülebilirliği Enerji piyasasında şeffaflık oluşturma ve enerji verimliliğini sağlama Enerji Verimliliğinin Artırılması Verimli Olmayan Fosil Yakıt Teşviklerinin Rasyonalize Edilmesi Enerji Piyasalarının Şeffaflığının Artırılması Küresel Enerji Mimarisinin İyileştirilmesi Gaz Piyasalarının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu (Avustralya Başkanlığında) Hazine Müsteşarlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, EPDK İklim Finansmanı İklim değişikliği ile mücadele ve uyuma yönelik yatırımların finansmanı için politika araçlarını değerlendirmek. Uyum yatırımlarının finansmanı için kamu ve özel sektör kaynaklarının etkin kullanımı, İklim değişikliği ile mücadele ve uyuma yönelik yatırımlarının finansmanı için alternatif kaynakların değerlendirilmesi, İklim değişikliği ile mücadele ve uyuma yönelik yatırımlar için elverişli yatırım ortamlarının geliştirilmesi, Çok Taraflı Kalkınma Bankaları ve diğer finansal kurumların iklim değişikliğinin finansmanı konusundaki rollerinin değerlendirilmesi, Çalışma Grubu (Fransa ve Brezilya Eş Başkanlığında) 3

4 Kalkınma Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki büyümeyi artıracak kalkınma konularına odaklanma Ekonomik büyümeye odaklanma Küresel kalkınma konusunda işbirliği yapma Özel sektörün kalkınmadaki rolünün güçlendirilmesi Gelişmekte olan ülkelerde alt yapı yatırımlarının teşviki, vergi sisteminin güçlendirilmesi ve finansal hizmetlere erişimi geliştirerek kalkınma alanındaki faaliyetleri büyüme ile bağlantılı hale getirme Çalışma Grubu (Rusya, Avustralya, Türkiye ve Güney Afrika Eş Başkanlığında) Hazine Müsteşarlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TİKA, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, BDDK, TCMB Ticaret Küresel ticaretin geliştirilmesi ve ekonomik büyümeye katkı sağlaması Çok taraflı ticaretin serbestleştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılması Küresel değer zincirlerine katılmaları yönünde ülkelere imkân oluşturma Korumacılıkla mücadele Doha Ticaret Müzakerelerinin sonuçlanması Yeni korumacı tedbirlere başvurulmaması Ticaretin finansmanının desteklenmesi Türkiyedeki İşbirliği Mekanizması: Hazine Müsteşarlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, EPDK 4

5 Yolsuzlukla Mücadele Yolsuzlukla mücadele edilerek, ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması UNCAC ı (Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi) uygulamayan G-20 ülkelerinin sözleşmeyi onaylaması Rüşvetle mücadeleye ilişkin yasal düzenlemeler yapılması Kara para aklamayla mücadele edilmesi Kamu sektöründe şeffaflığın sağlanması Çalışma Grubu (İtalya ve Avustralya Eş Başkanlığında) Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlık Teftiş Kurulu, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, MASAK 5

6 2013 Yılı Gündem Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesi Ülkeler arası politika koordinasyonu yoluyla küresel dengesizliklerin giderilmesi ve küresel ekonominin sağlıklı işleyişinin sağlanması Hesap verilebilirlik çerçevesinin etkin bir şekilde yürütülmesi İlave politika önlemleri alınıp alınmayacağına karar verilmesi Büyük ve kalıcı dengesizlikleri olan ülkelerin belirlenmesi Yatırımların finansmanı St. Petersburg Eylem Planının oluşturulması Çalışma Grubu (Kanada ve Hindistan Eş Başkanlığında) Karşılıklı Değerlendirme Süreci (Mutual Assessment Process-MAP) Hazine Müsteşarlığı, TCMB Maliye Bakanlığı, ÇSGB, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, BDDK, SPK Uluslararası Finansal Mimari Uluslararası finansal mimarinin güçlendirilmesi IMF 2010 Kota ve Yönetim Reformu nun uygulanması IMF kota formülünün gözden geçirilmesi Küresel likidite göstergeleri geliştirilmesi IMF ve DB tarafından geliştirilen Kamu Borç Yönetimi Kılavuzu nun güncellenmesi Yerel para birimi cinsi tahvil piyasalarının geliştirilmesi Bölgesel finansal düzenlemelerin (Regional Financial Arrangements) kendi aralarındaki ve IMF ile olan işbirliğinin güçlendirilmesi Çalışma Grubu (Türkiye ve Avustralya Eş Başkanlığında) 6

7 Finansal Düzenlemeler Reformu Küresel finansal sistemin güçlendirilmesi ve kriz riskinin en aza indirilmesi. Basel III ün uygulanması Sistemik Açıdan Önemli Kuruluşlar (SIFI) Gölge bankacılık Küresel kuruluş kodu (LEI) uygulaması Kredi Derecelendirme Kuruluşları Tezgah üstü türev ürünler FSB Yönetim Reformu Diğer (Uluslararası muhasebe standartları, işbirliğinde bulunmayan yetki bölgeleri, ücretlendirme, finansal reformların yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler üzerindeki öngörülemeyen etkileri) Türkiye deki İşbirliği Mekanizması Hazine Müsteşarlığı, TCMB, BDDK, SPK, TMSF, MASAK, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu. Çok Taraflı Ticaretin Geliştirilmesi: Ticaretin kolaylaştırılması Korumacılığın azaltılması Küresel değer zincirlerinde gelişmekte olan ülkelere daha fazla pay verilmesi Türkiye deki İşbirliği Mekanizması Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Kalkınma Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşmaya katkı sağlanması Ülkeler arası kalkınmışlık farklarının azaltılması Fakirliğin azaltılması Gıda güvenliği Altyapı Beşeri sermaye Finansal tabana yayılma 2015 sonrası Bin Yıl Kalkınma Hedefleri nin oluşturulması Bir hesap verebilirlik mekanizması oluşturulması ve St. Petersburg Kalkınma Eylem Planı oluşturulması ( 2010 yılında Seul Kalkınma Eylem Planı yapılmıştı) Kalkınma Çalışma Grubu (Fransa, G. Afrika ve G. Kore Eş Başkanlığında) Hazine Müsteşarlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve ilgili diğer kuruluşlar 7

8 Yolsuzlukla Mücadele Ülkeler arasında adil bir rekabet ortamı oluşturmak Ülkeler arasında yolsuzluk nedeniyle oluşan kaynak dağılımını iyileştirmek G-20 Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planı nın İzlenmesi G-20 Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi kursu Büyük uluslararası etkinliklerin düzgün yürütülmesi için tavsiyeler Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu (Rusya ve Kanada Eş Başkanlığında) Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlık Teftiş Kurulu, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, MASAK, Dışişleri Bakanlığı, Sayıştay, İçişleri Bakanlığı Sürdürülebilir Enerji Enerji ve emtia piyasalarında şeffaflık Enerji verimliliği ve yeşil büyüme Enerji altyapısı için sağlıklı düzenlemeler Küresel deniz çevresinin korunmasının temini Fosil yakıtlara verilen teşviklerin kademeli olarak kaldırılması/ rasyonelleştirilmesi Yeşil büyüme politikalarının yapısal reform gündemlerine alınması Emtia fiyatlarındaki aşırı dalgalanmalarının azaltılması Emtia türev piyasalarının etkinliğinin artırılması Fiyat Raporlayan Kuruluşlar ın (Price Reporting Agencies) işleyiş mekanizmasının şeffaflaştırılması Küresel deniz çevresinin korunması kapsamında etkin bir bilgi paylaşımı elde etmek amacıyla kurulan internet sitesinin işler hale getirilemsi Sürdürülebilir Enerji Çalışma Grubu Hazine Müsteşarlığı ve ilgili diğer kurumlar İklim Finansmanı İklim değişikliği ile mücadele ve uyuma yönelik yatırımların finansmanı için politika araçlarını değerlendirmek. Ekonomik araçlar ve karbon emisyonlarının fiyatlandırılması İklim değişikliği finansmanının izlenmesi İklim finansmanı mekanizmaları İklim finansmanının harekete geçirilmesi Çalışma Grubu (Fransa ve Güney Afrika Eş Başkanlığında) 8

9 2012 Yılı Gündem Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesi Ülkelerarası politika koordinasyonu yoluyla küresel dengesizliklerin giderilmesi ve küresel ekonominin sağlıklı işleyişinin sağlanması İlave politika önlemleri Daha önce verilen politika taahhütlerinin takibi Çalışma Grubu (Kanada ve Hindistan Eş Başkanlığında) Karşılıklı Değerlendirme Süreci (Mutual Assessment Process-MAP) Hazine Müsteşarlığı, TCMB Maliye Bakanlığı, ÇSGB, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, BDDK, SPK Uluslararası Finansal Mimari Uluslararası finansal mimarinin güçlendirilmesi IMF ye krizle mücadelede yeterli kaynak sağlanması IMF gözetim çerçevesinin güçlendirilmesi IMF 2010 Kota ve Yönetim Reformu nun uygulanması IMF kota formülünün gözden geçirilmesi Yerel para birimi cinsi tahvil piyasalarının geliştirilmesi Çalışma Grubu (Türkiye ve Avustralya Eş Başkanlığında) Finansal Düzenlemeler Reformu Küresel finansal sistemin güçlendirilmesi ve kriz riskinin en aza indirilmesi. Uygulamaların izlenmesi Sistemik öneme sahip finansal kuruluşlara yönelik çalışmaların genişletilmesi (D-SIFI, G- SII) Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Yönetim Reformu Tezgah üstü türev piyasaların düzenlenmesi Küresel kuruluş kodu (LEI) uygulamasına geçilmesi Finansal reformlara ilişkin etki analizi Kredi derecelendirme kuruluşları Diğer (FSB Bölgesel danışma grupları, Gölge bankacılık vb.) Türkiye deki İşbirliği Mekanizması Hazine Müsteşarlığı, TCMB, Maliye Bakanlığı, BDDK, SPK, TMSF, TMSK ve MASAK. 9

10 Enerji ve Emtia Piyasaları Enerji ve emtia piyasalarının işleyişinin iyileştirilmesi İklim değişikliği ile mücadele ve dolayısıyla sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak Enerji güvenliğinin artırılması Düşük karbonlu ekonomiye geçişin teşvik edilmesi Fosil yakıtlara verilen teşviklerin kademeli olarak kaldırılması/ rasyonelleştirilmesi Yeşil büyüme politikalarının yapısal reform gündemlerine alınması Emtia fiyatlarındaki aşırı dalgalanmalarının azaltılması Emtia türev piyasalarının etkinliğinin artırılması Fiyat Raporlayan Kuruluşlar ın (Price Reporting Agencies) işleyiş mekanizmasının şeffaflaştırılması Enerji ve Büyüme Alt-Gurubu (Kore ve ABD Eş Başkanlığında) Emtia Piyasaları Alt-Grubu (Brezilya ve İngiltere Eş Başkanlığında) Hazine Müsteşarlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, EPDK, SPK, TCMB 10

11 İklim Değişikliği ile Mücadelenin Finansmanı İklim değişikliği ile mücadele için gerekli finansman kaynaklarının harekete geçirilmesi Grubun çalışma takviminin belirlenmesi İklim Değişikliği ile Mücadelenin Finansmanı Araştırma Grubu Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Afet Riski Yönetimi Uluslararası afet riski yönetimi yapısının geliştirilmesi ve bilgi paylaşımı G-20 ülkelerinin afet riski yönetimi alanındaki tecrübelerinin paylaşılması Afet riski yönetimine ilişkin bir öneri seti oluşturulması Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı Kalkınma Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşmaya katkı sağlanması Ülkelerarası kalkınmışlık farklarının azaltılması Fakirliğin azaltılması Kalkınma Çok-Yıllı Eylem Planının uygulanması, Çok Taraflı Kalkınma Bankaları Altyapı Eylem Planı nın uygulanması Kalkınma Çalışma Grubu (Fransa, G. Afrika ve G. Kore Eş Başkanlığında) Altyapı Gıda Güvenliği Yeşil Büyüme Ticaret Ulusal Kaynakların Harekete Geçirilmesi Dengeli ve Sürdürülebilir Büyüme İnsan Kaynakları Gelişimi Özel Sektör Yatırımları ve İstihdam Finansal Hizmetlerin Tabana Yayılması Bilgi Paylaşımı Hazine Müsteşarlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve ilgili diğer kuruluşlar 11

12 Yolsuzlukla Mücadele Ülkeler arasında adil bir rekabet ortamı oluşturmak Ülkeler arasında yolsuzluk nedeniyle oluşan kaynak dağılımını iyileştirmek Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planı BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin etkin bir şekilde uygulanması OECD Yabancı Kamu Görevlilerinin Uluslararası Ticaret İşlemlerinde Rüşvet Almasıyla Mücadele Sözleşmesi FATF in yolsuzlukla mücadele ile ilgili tavsiyelerine uyumun denetlenmesi Yolsuzluk sonucunda elde edilen varlıkların iade edilmesi (Asset recovery) Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu (Meksika ve İngiltere Eş Başkanlığında) Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlık Teftiş Kurulu, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, MASAK, Sayıştay, İçişleri Bakanlığı Küresel Deniz Çevresini Koruma Küresel deniz çevresini korumak, açık denizlerde petrol ve gaz arama çalışmaları esnasında ve deniz taşımacılığı sebebiyle oluşabilecek kazaları önlemek Ülkeler arasında etkin bir bilgi paylaşımı amacıyla ortak bir internet sitesi kurulması Küresel Deniz Çevresini Koruma Çalışma Grubu (Türkiye, Rusya ve Brezilya Eş- Başkanlığında) Hazine Müsteşarlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 12

13 2011 Yılı Gündem Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesi Ülkelerarası politika koordinasyonu yoluyla küresel dengesizliklerin giderilmesi ve küresel ekonominin sağlıklı işleyişinin sağlanması. Küresel dengesizliklerin azaltılması amacıyla bir Eylem Planı oluşturulması Çalışma Grubu Karşılıklı Değerlendirme Süreci (Mutual Assessment Process-MAP) Hazine Müsteşarlığı, TCMB Maliye Bakanlığı, ÇSGB, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, BDDK, SPK Uluslararası Parasal Sistem Reformu Uluslararası parasal sistemin daha istikrarlı ve dayanıklı hale getirilmesi. Sermaye akımlarının etkin yönetimi: Makro-ihtiyati önlemler, Sermaye kontrolleri Ulusal para cinsinden tahvil piyasalarının geliştirilmesi Küresel likiditenin yönetilmesi: Rezerv yönetimi Finansal güvenlik ağları SDR Bir çalışma grubu (Almanya, Meksika) ve iki alt çalışma grubu oluşturulmuştur. Alt çalışma grupları: Sermaye akımlarının etkin yönetimi (Almanya, Brezilya) Küresel likiditenin yönetilmesi (Meksika, Fransa) Hazine Müsteşarlığı, TCMB 13

14 Finansal Düzenlemeler Reformu İhtiyaçlara hizmet eden, ahlaki tehlikeyi azaltan, sistemik riskin birikimini sınırlayan güçlü ve istikrarlı bir ekonomik büyümeyi destekleyen daha dayanıklı bir finansal sistemin inşa edilmesi. Sistemik Açıdan Önemli Kuruluşlar (SIFI) Basel III ün uygulanması FSB nin Yönetimi, Kaynakları, Kapasitesi ve Dış Paydaşlara Erişimi Ücretlendirme Tezgahüstü türev ürünler Gölge bankacılık Uluslararası Muhasebe standartları İşbirliğinde Bulunmayan Yetki Bölgeleri Kredi Derecelendirme Kuruluşları Makro-ihtiyati politika çerçeveleri Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilere ilişkin düzenleyici reform konuları Emtia türev piyasaları Piyasa bütünlüğü ve etkinliğinin geliştirilmesi Tüketicinin finansal korunmasının güçlendirilmesi Türkiye deki İşbirliği Mekanizması G-20 toplantıları öncesi TCMB, BDDK, SPK, TMSK, TMSF, Müsteşarlığımız ve diğer ilgili kurumların katılımı ile teknik hazırlık toplantıları düzenlenmektedir. Enerji İklim değişikliği ile mücadele ve dolayısıyla sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak Enerji güvenliğinin artırılması Temiz enerjiye geçişin teşvik edilmesi Fosil yakıt teşviklerinin aşamalı olarak kaldırılması/rasyonelleştirilmesi Fosil yakıt fiyat dalgalanmalarının azaltılması Küresel deniz çevresini koruma Temiz enerji ve enerji verimliliği Enerji Uzmanları Grubu Fosil Yakıt Teşvikleri Alt-Grubu Fosil Yakıt Fiyat Dalgalanmaları Alt-Grubu Küresel Deniz Çevresini Koruma Çalışma Grubu Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Hazine Müsteşarlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, TÜBİTAK, Ulaştırma Bakanlığı. 14

15 Emtia Fiyatlarındaki Dalgalanmalar Gıda ve enerji güvenliğinin artırılması Emtia fiyatlarındaki aşırı dalgalanmaların azaltılması Tarımsal ürün ve fosil yakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların azaltılması Ürün ve finansal piyasalarda şeffaflığın artırılması Emtia ve türev piyasalarının daha etkin gözetimi ve denetimi Uluslararası işbirliğinin artırılması Tarımsal üretimin ve verimliliğin artırılması Tarım Bakanları ve Bakan Yardımcıları Toplantıları Enerji Uzmanları Grubu (Fosil Yakıt Fiyat Dalgalanmaları Alt-Grubu) Emtia Fiyatlarındaki Dalgalanmalar Araştırma Grubu Hazine Müsteşarlığı, TCMB, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, SPK İklim Değişikliği Yeni İklim Rejimi Değişikliğine ilişkin müzakerelerin başarılı bir şekilde sonuçlanmasına katkı sağlamak Finansman konusunda Yeşil İklim Fonunun (Green Climate Fund-GCF) oluşturulmasında ilerlemelerin sağlanması UN High Level Advisory Group on Climate Change Financing (AGF) tarafından hazırlanan Rapor Hazine Müsteşarlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kalkınma Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşmaya katkı sağlanması Ülkelerarası kalkınmışlık farklarının azaltılması Fakirliğin azaltılması Kalkınma Çok-Yıllı Eylem Planının uygulanması Kalkınma Çalışma Grubu Altyapı Yüksek Düzeyli Paneli Hazine Müsteşarlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve ilgili diğer kuruluşlar 15

16 Uluslararası Ticaret Ticarete yönelik yeni kısıtlamalar getirilmemesi Ticaretin finansmanının desteklenmesi Korumacılıkla mücadele Doha Ticaret Müzakerelerinin sonuçlanması Yeni korumacı tedbirlere başvurulmaması Üst Düzey Ticaret Uzmanlar Grubu (Türkiye, Almanya, İngiltere, Endonezya sponsorluğunda 2010 Ekim ayında oluşturulmuştur.) Küresel ticaretin artırılmasına yönelik tavsiyeler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Uzmanlar Grubu nun raporu 24 Mayıs 2011 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur. Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Yolsuzlukla Mücadele Ülkeler arasında adil bir rekabet ortamı oluşturmak Ülkeler arasında yolsuzluk nedeniyle oluşan kaynak dağılımını iyileştirmek Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planı (9 adet Eylem alanı belirlenmiştir.) Temel alanlar; BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin etkin bir şekilde uygulanması OECD Yabancı Kamu Görevlilerinin Uluslararası Ticaret İşlemlerinde Rüşvet Almasıyla Mücadele Sözleşmesi FATF in yolsuzlukla mücadele ile ilgili tavsiyelerinin gözden geçirilmesi Yolsuzluk sonucunda elde edilen varlıkların iade edilmesi (Asset recovery) Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlık Teftiş Kurulu, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, MASAK, Sayıştay, İçişleri Bakanlığı 16

17 Finansal Hizmetlerin Tabana Yayılması Amaç Yoksulların finansal kaynaklara erişiminin artırılması KOBİ lerin finansman imkanlarının artırılması Küresel ölçekte finansal tabana yayılma veritabanının geliştirilmesi Gündemdeki Konular Finansal Tabana Yayılma Eylem Planı Çalışma Mekanizması Finansal Tabana Yayılma Küresel Ortaklığı (Global Partnership for Financial Inclusion- GPFI) GPFI Alt-Grupları Prensip ve Standart Belirleyici Kuruluşlar KOBİ Finansmanı (Türkiye, Almanya ve ABD eş-başkanlığı yürütmektedir.) Veri ve Ölçüm Türkiye deki İşbirliği Mekanizması Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, TCMB, BDDK, KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 17

18 Dönemi Gündem 2010: Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme çerçevesi, finansal sektör reformu, uluslararası finansal kuruluşların reformu, küresel finansal güvenlik ağları, kalkınma, ticaret ve yatırımların desteklenmesi ve ticarette korumacılıkla mücadele, iklim değişikliği, enerji teşviklerinin kaldırılması ve yolsuzlukla mücadele konuları tartışılmıştır. 2009: Pittsburgh ta düzenlenen G-20 Liderler Zirvesinde üye ülkelerin ekonomi politikalarında koordinasyon sağlanmasını teminen G-20 Karşılıklı Değerlendirme Süreci başlatılmıştır. Bu çalışmanın merkezinde, G-20 Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesi yer almaktadır. Büyüme çerçevesinin yanı sıra 2009 yılında gündemde; küresel finansal sistemin regülasyonunun güçlendirilmesi, uluslararası finansal kuruluşların reformu, enerji güvenliği ve iklim değişikliği, kalkınma hususu ve ticarette korumacılığın önlenmesi konuları yer almıştır. 2008: Küresel krizin 2008 in son çeyreğinde etkisini hissettirmeye başlamasıyla birlikte ilk Liderler Zirvesi Kasım 2008 de Vaşington da düzenlenmiştir. Söz konusu zirvede uluslararası finansal sisteme ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi ve bu çerçevede uluslararası işbirliğinin artırılması ve uluslararası kuruluşların reformu konularını kapsayan eylem planı üzerinde mutabakata varılmıştır. 2007: Küresel ve yerel ekonomik gelişmeler, Bretton Woods Kuruluşları reformu, büyüme ve kalkınmanın mali unsurları, emtia fiyatları ve finansal istikrar konuları ele alınmıştır. 2006: Küresel enerji ve maden piyasaları, demografik değişimin finansal piyasalara etkisi, Bretton Woods Kuruluşları reformu ve ekonomik reform politikaları işlenmiştir. 2005: Bretton Woods Kuruluşlarının 60 Yılı: stratejik gözden geçirme ve reform gündemi, bin yıl kalkınma hedeflerine ulaşmak için kalkınma yardımları ve yenilikçi finansman mekanizmaları, demografik sorunlar ve göç ile sürdürülebilir büyüme için kalkınma yaklaşımlarının geliştirilmesi konuları ele alınmıştır. 2004: Finansal sistemin suiistimalinin önlenmesi, demografik sorunlar, küreselleşme kapsamında istikrar ve büyümenin desteklenmesi, küresel çerçevede bölgesel entegrasyon, finansal sektörde kurumsallaşma, istikrarlı sermaye akışları prensipleri ve gelişmekte olan 18

19 piyasalarda adil borç yapılandırması ve Bretton Woods Kuruluşlarının 60 Yılı konuları tartışılmıştır. 2003: Küresel ekonomik büyüme kaynaklarının neden olduğu sorunlar, kriz önleme ve çözme, terörizmin finansmanıyla mücadele, finansal sistemin suiistimalinin önlenmesi, G- 20 nin gelecekteki stratejik öncelikleri ve kalkınmanın finansmanı hususları irdelenmiştir. 2002: Ekonomik krizleri önleme ve çözme, küreselleşme, terörizmin finansmanıyla mücadele, kalkınma ve yardım konuları değerlendirilmiştir. 2001: Mevcut ekonomik çerçevenin politika ihtiyaçları ve küreselleşmenin yarattığı sorunlarla mücadele başlıklarında tartışmalar gerçekleştirilmiştir. 2000: Küreselleşmenin yarattığı sorunlarla mücadele ve finansal krizlere karşı kırılganlığın azaltılması konuları gündemde yer almıştır. 1999: G-20 nin rol ve hedefleri ile finansal kırılganlıkların azaltılması: küresel entegrasyonun yarattığı sorunlara yerel yanıtlar, uluslararası toplumun rolü hususları tartışılmıştır. 19

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları Bilgi Notu Sencer TURUNÇ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 18.02.2015 G-20 Resmi Adı: G-20 ya da Yirmiler Grubu (Group of 20)

Detaylı

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 Deniz BERBER AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 26 Kasım 2014 G-20 Nedir? Kuruluşu

Detaylı

MAKALE. Toplumu, 1997 de Suç ve 1998 de Enerji konulu toplantılar, bazı bakanlardan oluşan Destek Forumları nda

MAKALE. Toplumu, 1997 de Suç ve 1998 de Enerji konulu toplantılar, bazı bakanlardan oluşan Destek Forumları nda MAKALE >> Hazırlayan: Dr. Şule TARIM TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü 1 975 yılında Rambouillet-Fransa da, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, İtalya,

Detaylı

OECD Tarım Komitesi 163. Oturum

OECD Tarım Komitesi 163. Oturum OECD Tarım Komitesi 163. Oturum 28.01.2015 Ayhan Baran AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı İçerik Katılımcılar Toplantı gündemi G20 Bilgi Heyet listesi Gıda Tarım

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 107 Aralık 2014 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Selen Akses, İKV Kıdemli Uzmanı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI 1 www.ikv.org.tr TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Türkiye

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1.

Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1. Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1. Bazı büyük ekonomilerde ekonomik aktivitedeki güçlenmeyi

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar José Romero* İsviçre Federal Çevre Bakanlığı Berne, İsviçre Ankara,

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK)

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE TÜRK FİNANSAL

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme SANAYİ SEKTÖRÜ Mevcut Durum Değerlendirme Sera Gazı Emisyonaları 1990 1995 2000 2005 2008 CO 2 141,36 173,90 225,43 259,61 297,12 CH 4 33,50 46,87 53,30 52,35 54,29 N 2 0 11,57 16,22 16,62 14,18 11,57

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

DTÖ DOHA MÜZAKERELERİ VE TARIM POLİTİKALARI. Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Başkent Üniversitesi

DTÖ DOHA MÜZAKERELERİ VE TARIM POLİTİKALARI. Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Başkent Üniversitesi DTÖ DOHA MÜZAKERELERİ VE TARIM POLİTİKALARI Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Başkent Üniversitesi DÜNYA TARIM POLİTİKALARINDAKİ GELİŞMELER MODERN EKONOMİ ÇAĞINDA, yani 21. yüzyılda; Tarım politikalarını, küresel

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 5 Aralık 2016, Sabancı Center, İstanbul

Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 5 Aralık 2016, Sabancı Center, İstanbul Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 5 Aralık 2016, Sabancı Center, İstanbul Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Ø Bağımsız, tarafsız ve kâr amacı

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE ÜLKELERİN MAKRO DENGELERİNDE İSTİKRARSIZLIK VE ÇÖZÜMSÜZLÜK (BÜTÇE VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI) İSTİKRARSIZ BÜYÜME VE DALGALANMA

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

G LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017

G LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017 G20 2017 LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017 Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Ulus. Org. Şefliği Uzman Yardımcısı G20 2017 Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI 10-11 HAZİRAN 2009 ANKARA VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ PROJENİN GENEL HEDEFİ

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur. Denetim Komitesi Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Detaylı

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır.

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır. IMF ye Genel Bakış Biz kimiz? Uluslararası Para Fonu (IMF) parasal konularda küresel işbirliğini arttırmak, mali istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir

Detaylı

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ*

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* * G20 internet sayfasında yayımlanan metnin Türkçe tercümesidir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı nın Mesajı 2008-09 yıllarında yaşadığımız Büyük Durgunluk

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler. İbrahim TURHAN Başkan 12 Nisan 2012

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler. İbrahim TURHAN Başkan 12 Nisan 2012 Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler İbrahim TURHAN Başkan 12 Nisan 2012 Sunum Planı Dünya Ekonomisi Kriz sonrası gerçekleşmeler ve beklentiler Türkiye Ekonomisi Kriz sonrası gerçekleşmeler ve beklentiler

Detaylı

Kriz sonrası döneme nasıl bakmak gerekir?

Kriz sonrası döneme nasıl bakmak gerekir? tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Kriz sonrası döneme nasıl bakmak gerekir? Politikaların kalitesini arttırmaya yönelik bir çerçeve 26 Mayıs 2009 Çerçeve Türkiye deki koordinasyon tartışmalarının

Detaylı

T.C. Hazine Müsteşarlığı Mahalli İdarelerin Mali Yönetimi Forumu Mahalli İdarelerin Borçlanması

T.C. Hazine Müsteşarlığı Mahalli İdarelerin Mali Yönetimi Forumu Mahalli İdarelerin Borçlanması T.C. Hazine Müsteşarlığı Mahalli İdarelerin Mali Yönetimi Forumu Mahalli İdarelerin Borçlanması 22-23 Mayıs 2008, Ankara Yerel Yönetimlerin Borçlanmasına Yönelik Hukuki Çerçeve Kapsamında Uluslararası

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma Kalkınmanın amacı; ekonomik büyüme olmayıp, temel olarak insan yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

Türkiye: Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi

Türkiye: Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi : Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi 1 ANA BULGULAR Ekonomik atılım ile Kişi başına düşen GSYİH 2015 e kadar iki katına çıkarılabilecektir 6 milyon yeni istihdam olanağı yaratılabilecektir

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomilerinde. Yeni Kalkınma Modeline Doğru

Dünya ve Türkiye Ekonomilerinde. Yeni Kalkınma Modeline Doğru Dünya ve Türkiye Ekonomilerinde Yeni Kalkınma Modeline Doğru Dr. TEVFİK ALTINOK Hazine ve Dış Ticaret E. Müsteşarı Finans Kulüp Başkanı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 19.Kasım.2015 I. DÜNYA EKONOMİSİ 2 EKONOMİK

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ

ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ 1970 yılında Roma Kulübü, insanlığın ikilemi adlı projesinde dünya bağlamında Nüfus artışı, Gıda üretimi, Endüstrileşme Doğal kaynakların tüketilmesi

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

Türkiye nin nasıl bir büyüme hikayesine ihtiyacı var?

Türkiye nin nasıl bir büyüme hikayesine ihtiyacı var? tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye nin nasıl bir büyüme hikayesine ihtiyacı var? Güven SAK Ankara, 1 Şubat 2010 Dünya Bankası TEPAV Bilgi Merkezi 8 Kasım 2006 da kuruldu. 3 yılda

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tuba SEYYAH Uzman Ortaklık Programının Amacı Gelişmekte olan ülkeler ile yükselen ekonomilerin piyasa mekanizmalarından etkin olarak yararlanmalarını

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI

DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ: Türkiye nin uluslararası ticaretindeki en etkin bileşen Dolaylı temsil suretiyle gümrük müşavirleri tarafından yapılan

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2013 ACI KAYBIMIZ TÜRKİYE-NORVEÇ İŞBİRLİĞİ FORUMU 1938 DEN 2013 E 10 KASIM LAR END RUSYA TAYLAND ÇİN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 3 gün boyunca

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınmanın Finansmanı 3. Uluslararası Konferansı

Birleşmiş Milletler Kalkınmanın Finansmanı 3. Uluslararası Konferansı Kalkınmanın Finansmanına Kapsamlı Bir Bakış Açısı: Birleşmiş Milletler Kalkınmanın Finansmanı 3. Uluslararası Konferansı Ekrem Söyler Ekonomik ve Sosyal Düşünce Araştırma Geliştirme Vakfı www.esagev.org

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN YENİDEN İMARI. Eurobank Tekfen Genel Müdür Yardımcısı

KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN YENİDEN İMARI. Eurobank Tekfen Genel Müdür Yardımcısı KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN YENİDEN İMARI Fedon Hacaki Eurobank Tekfen Genel Müdür Yardımcısı Uçak kazalarında olduğu gibi genellikle birçok şeyin aynı anda ters gittiğini ancak kaza gerçekleştikten sonra

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali Piyasaların Geleceği Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 IMF Büyüme Tahminleri 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 2006Ç1 2006Ç4 2007Ç3 2008Ç2 2009Ç1 2009Ç4

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı

Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı Dünya Bankası tarafından finanse edilen Türkiye Programı 2008-2011 Ülke Ortaklık Stratejisi üç sütun üzerinde odaklanmaktadır: I. Rekabetçiliğin ve

Detaylı

G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010

G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010 G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010 Önsöz 1. G-20 Liderleri olarak, birlikte çalıştığımız takdirde tüm ülkelerin vatandaşlarına daha müreffeh bir gelecek sağlayabileceğimize yönelik

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Los Cabos Zirvesi. G-20 Liderler Bildirgesi Taslağı

Los Cabos Zirvesi. G-20 Liderler Bildirgesi Taslağı Los Cabos Zirvesi G-20 Liderler Bildirgesi Taslağı Giriş 1. G-20 liderleri olarak 18-19 Haziran 2012 tarihlerinde Los Cabos ta toplandık. 2. Büyüme ve istihdamı teşvik etme konusundaki kararlılığımız etrafında

Detaylı

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Küresel Kriz ve Sermaye Piyasaları Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Sunum Akışı Küresel Krizin Oluşumu Kriz Neden Önlenemedi? Krize Karşı Tepkiler Düzenleyiciler Açısından Yapılması Gerekenler

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7),

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7), ULUSAL M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ FAALİYETLER YETLERİ LİTİ Mehrali ECER Şube Md. V. Sektörel İklim Koruma Potansiyelleri Türk Alman Ortak Çalıştayı 6 Mayıs 2010, ANKARA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (BMİDÇS)

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

ANTALYA EYLEM PLANI Antalya Eylem Planı, G20 nin küresel ekonomik toparlanmayı güçlendirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi teşvik etmek

ANTALYA EYLEM PLANI Antalya Eylem Planı, G20 nin küresel ekonomik toparlanmayı güçlendirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi teşvik etmek ANTALYA EYLEM PLANI Antalya Eylem Planı, G20 nin küresel ekonomik toparlanmayı güçlendirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi teşvik etmek adına atacağı kararlı adımlara yönelik planını ortaya

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 17 Mart 2015 SUNUM İÇERİĞİ 1. TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YURTİÇİNDEN VE YURTDIŞINDAN GENEL GÖRÜNÜMÜ 2. ÜYE MEMNUNİYETİ VE LİDERLİK

Detaylı

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi Finansal Đstikrar ve Makroekonomik Etkileşim F. Gülçin Özkan York Üniversitesi 1 Finansal kriz tanımı üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunmamakla birlikte, reel sektör etkisinin derecesi önemli bir

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012

AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012 AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012 ZİRVE SONRASINDA YAPILAN AÇIKLAMA * Son aylarda ekonomik istikrara ilişkin bazı olumlu sinyaller gözlemlense de, finansal piyasalardaki gerginlik ekonomik aktiviteyi

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 16 Ekim Dünya Gıda Günü Herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdaya ulaşma

Detaylı