SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İZAHNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İZAHNAMESİ"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İZAHNAMESİ (SERMAYE ARTIRIMI SATIŞI YOLUYLA) (TALEP TOPLAMA YÖNTEMİ İLE HALKA ARZ) AĞUSTOS 2000

2 ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN NAKİT KARŞILIĞI TL NDAN TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN TL NOMİNAL DEĞERDEKİ HİSSE SENETLERİNİN SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. BU SERMAYE ARTIRIMI NEDENİYLE ÇIKARILACAK HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA 13/10/2000 TARİH VE 187/1670 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIĞIMIZIN VE HİSSE SENETLERİNİN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. İMKB Başkanlığı ndan alınan tarihli yazıda.şirket in 4108 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu nun Geçici 23. madde hükümleri uyarınca tarihinden itibaren faaliyet gösteren Alkim Alkali Kimya A.Ş. nin aktifinde Kayıtlı kağıt tesisi ve buna ilişkin gayrimenkülünü ayni sermaye olarak koyması ve bu şekilde % 99,911 oranında ortak olmak suretiyle tarihinde tescil edilerek kurulmuş olması nedeniyle,imkb Kotasyon Yönetmeliği nin 9/A-1 maddesinde yazılı kotasyon şartlarından,2/b ( faaliyet süresi), 2/c (Başvuru tarihi itibariyle ard arda 2 yıl vergiden önce kar etmiş olması) şartlarını taşımadığı, diğer şartlardan ise ( halka açıklık) dışındakileri sağladığı, Ancak, İMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 9/A-1.3. maddesinde yer alan Sermayesinin en az % 51 i asgari 3 yıl faaliyet göstermiş ve ard arda son 2 yılda vergi öncesi kar elde etmiş bulunan bir ortaklığın aktiflerinden karşılanmak ve devreden ortaklığın üretim veya faaliyetlerini kısmen veya tamamen devralmak suretiyle kurulmuş bir ortaklığın hisse senetlerinin kotasyonunda faaliyet süresi ve karlılık koşulu aranmaz şeklindeki istisna kapsamına girmesi nedeniyle Şirket in halka arz edilecek 2. Tertip F grubu hamiline yazılı hisse senetlerinin halka arz sonuçlarına ilişkin konsorsiyum liderinden gelen beyanlar çerçevesinde 2/e şartının da sağlanması halinde Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik in 35. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, İMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 9/A-1 maddesinde yazılı kotasyon koşulları esas alınmak üzere, Borsa Yönetim Kurulu nca verilecek kararla Ulusal Pazar da işlem görebileceği belirtilmektedir. I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER 1. Ticaret unvanı : ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2. Merkez ve şube adresleri : AKDENİZ CAD.NO: 14/5 İZMİR 3. Tescil tarihi, sicil numarası ve ticaret sicil memurluğu : MERKEZ K-7834 İZMİR TİCARET SİCİL MEMURLUĞU 4. Süresi : SÜRESİZ 5. Bilinen Ortak sayısı : 13 2

3 B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER KSSD-1 1. Ödenmiş sermaye : TL. 2. Son iki olağan genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle ödenmiş sermayenin ortaklar arasında dağılımı Ortağın; Sermaye Payı Ticaret Unvanı/ 06/04/2000 * 30/06/2000. Adı Soyadı (Bin TL) (%) (Bin TL) (%) ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş CİHAT KORA GÜLEN KORA FERİT KORA TÜLAY ÖNEL KADRİ ÖNEL ÖZAY KORA MEHMET REHA KORA ZEYNEP AYŞEGÜL KORA ADEM HALUK KORA HÜSEYİN ARKIN KORA EMİNE ŞÜKRAN TUTAŞ MİTHAT KORA TOPLAM * Yalnızca 1 kez Genel Kurul yapılmıştır. 3. Sermayedeki payları % 10 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri: Sermayenin % 10 ve fazlasına sahip olan gerçek kişi yoktur. 4. Sermayeyi Temsil Eden Payların; Tertibi Grubu Nama/Hamiline Olduğu Pay Nominal Değeri (TL) Toplam (TL) Sermayeye Oranı (%) 1 A NAMA B NAMA C NAMA D NAMA E NAMA F NAMA TOPLAM Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin; Adı ve Soyadı/Unvanı Sermayedeki Pay Tutarı (TL) Oranı (%) Cihat Kora ,862% Gülen Kora ,123% E.Şükran Tutaş ,813% Mithat Kora ,071% M.Reha Kora ,739% A.Haluk Kora ,369% Betül Kora ,369% Tülay Önel ,246% 3

4 Özay Kora ,246% Ferit Kora ,369% H.Arkın Kora ,715% Nihat Erkan ,002% 6. Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları YOK 7. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) Tertip Grup Nama / Hamiline Nominal Değeri İmtiyaz Türü (TL) 1 A NAMA a)üç Yönetim Kurulu Üyeliği b)genel Kurul toplantılarında bir hisse karşılığı 100 oy hakkı 1 B NAMA a)iki Yönetim Kurulu Üyeliği b)genel Kurul toplantılarında bir hisse karşılığı 100 oy hakkı 1 C NAMA a)iki Yönetim Kurulu Üyeliği b)genel Kurul toplantılarında bir hisse karşılığı 100 oy hakkı 1 D NAMA Genel Kurul toplantılarında bir hisse karşılığı 100 oy hakkı 1 E NAMA a)bir Yönetim Kurulu Üyeliği b)genel Kurul toplantılarında bir hisse karşılığı 100 oy hakkı 8. Ortaklık esas sözleşmesine göre yönetim ve denetim organlarının seçimi: Yönetim Organlarının Seçimi : Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en çok dokuz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.yönetim Kurulu üyelerinden üçü A grubu, ikisi B grubu, ikisi C grubu, biri E grubu, biri F grubu 2. tertip hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. Denetim Organlarının Seçimi : Genel Kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dışardan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer.bunların sayısı üçü geçemez. Denetçilerden bir tanesi F grubu hissedarların gösterecği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. 9. Türk Ticaret Kanunu nun üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen intifa senetlerine sağlanan haklar: Şirketimizin intifa senedi yoktur. 4

5 10. Nama yazılı hisse senetlerinin devir esası: A- Nama yazılı hisselerin devri ve satışı : Nama yazılı hisselerin tamamını veya bir kısmını satmak isteyen ortak kendisine teklif edilen bedel üzerinden önce şirketin nama yazılı pay sahibi diğer ortaklarına teklif etmeye mecburdur.satın alma opsiyonunun kullanılmasında ; hisselerini satmak isteyen ortak kendisine teklif edilen bedeli, satacağı payı, alıcı namzetinin hüviyet ve adresini şirkete noter kanalıyla bildirecektir.şirket, ortakların iş bu satış talebini derhal şirkete kayıtlı veya bilinen adreslerine taahütlü mektupla tebliğ edecektir. Ortakların şirkette kayıtlı veya bilinen adreslerine şirketçe taahütlü olarak gönderilen tebliğin herhangi bir nedenle muhataba varmayarak iadesi halinde, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gündelik bir gazete ile ilan edilir. İadeli mektupla tebliğden itibaren en geç 15 gün içerisinde, tebligat yapılmayan ortağın ilandan itibaren 7 gün içinde satınalma opsiyonunu kullandığını bildirerek aynı süre içerisinde satınalma bedelini şirkete bloke etmediği takdirde hisse senedi satınalmak istemediği kabul edilecektir. Her halukarda, hisselerini satmak isteyen ortağın yukarıda belirtilen şekilde bu isteğini alıcı namzedini noter kanalıyla şirkete tebliğ etmesini takiben azami 30 gün içerisinde satınalma opsiyonu diğer ortak ve ortaklar tarafından kullanılmadığı takdirde ortağın namzet alıcıya serbestçe satış hakkı doğmuş olur. Satışa arz edilen nama yazılı payların, opsiyon hakkını kullananlara veya bu hakkın süresinde kullanılmaması halinde alıcısı adına devri ve pay defterine kayıt suretiyle gerçekleştirilir. B- Nama yazılı hisselerin Yakınlara devri kanuni intikaller : a.- Ortaklar, eşine, çocuklarına ve kardeşlerine herhangi bir kayda tabi olmaksızın nama yazılı hisse senetlerinin bir kısmını veya tamamını pay defterine kayıt ettirerek devir edebilir veya satabilir. b.- Veraset yolu ile intikallerde yasal hükümler saklıdır. c.- Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri T.T.K. ve Sermaye piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. T.T.K ncı maddesi hükümleri saklıdır. II. ARTIRILAN SERMAYE PAYLARI İLE HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsil eden paylar ve bu payları temsilen ihraç edilecek 2. tertip hisse senetleri ile ilgili bilgiler Tertibi Pay Grubu Nama/Hamiline Olduğu Bir Payın Nominal Değeri (TL) Pay Sayısı Nominal Değerleri Toplamı (Bin TL) 2 F HAMİLİNE TOPLAM İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımı: YOKTUR 3.A) Bu sermaye artırımı dolayısıyle ihraç edilecek 2. tertip hisse senetlerinin üzerinde 1'den 16'ya kadar numaralı yeni pay alma kuponu bulunacaktır. B) Hisse senetlerinin üzerinde 2000 yılından 2009 yılına kadar kâr payı kuponu bulunacak ve ilk kez 2000 yılının kârından temettü verilecektir. 4. Bu artırımda ihraç edilecek imtiyazlı paylar: YOKTUR 5

6 5. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma esasları; Arttırılan sermaye paylarına ilişkin rüçhan hakları şirketin 05/10/2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında tamamen kısıtlanmış olup, yeni pay alma hakları bulunmamaktadır. Arttırılan sermayeyi temsil eden payların tamamı halka arz edilecektir. III. SATIŞ HAKKINDA BİLGİLER 1. Satış fiyatı Hisse senetlerinin Halka Arzında Tl nominal değerli 1 payın satış fiyatı Tl fiyat aralığı olarak belirlenmiştir.hisse senetlerinin nihai satış fiyatı, talep toplamadan önce konsorsiyum lideri İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından S.P.Kr na ve konsorsiyum üyesi aracı kuruluşlara bildirilecek ve sirkülerde yayımlandığı gazetelerde ilan edilecektir. 2. Satış Yöntemi: Hisse Senetleri Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Bakiyeyi Yüklenim Yöntemi ile satılacaktır. 3. Fiyatların tespitinde kullanılan yöntemleri yönetimin ve aracı kuruluşun fiyatlara ilişkin değerlendirmeleri: 6

7 . 1. Değerleme Yöntemleri Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Alkim Kağıt) Tl nominal değerli bir hisse senedinin satış fiyatının belirlenmesi için yapılan değerleme çalışmasında iki yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemler İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi Benzer Şirket Karşılaştırması Yöntemi 2. Değerleme Çalışması 2.1. İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi İndirgenmiş Makit Akımları Analizinde Şirketin ileride yaratacağı nakit akımlarının bugüne iskonto edilmesiyle şirketdeğerine ulaşılmaktadır. Alkim Kağıt ın indirgenmiş nakit akımları analizinde, şirketin 2009 yılına kadar elde edeceği nakit akımlarına, 2009 yılından sonra belirli bir büyüme oranı ile hesaplanan artık değer eklenmiştir.bu varsayımlardan hareketle, değişik iskonto oranlarıyla hesaplanan firma değerleri aşağıdaki gibidir. İskonto Firma Değeri ( Milyon$ USD) %11 87 %12 77 %13 69 Alkim Kağıt için %12 oranının uygun olacağı düşünüldiğinde, şirket değeri 77 Milyon$ olarak ortaya çıkmaktadır Benzer Şirket Karşılaştırması Fiyat/Kazanç oranı, Piyasa Değeri / Defter Değeri Oranı ve Piyasa Değeri / Net Satışlar Oranı ile yapılan analizde kullanılan 2000 yılı tahminleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir 7

8 . Temel Veriler Özvarlık ( Milyon TL) Net Satışlar ( Milyon TL) Net Kar ( Milyon TL) Hisse Adedi ( Bin) Alkim Kağıt ın faaliyet gösterdiği yazı tabı alt sektöründe IMKB nda işlem gören şirket bulunmamaktadır.kağıt sektöründe IMKB ında faaliyet gösteren şirketler incelendiğinde benzer şirket olarak Kartonsan, Kaplamin, Olmuksa, Tire Kutsan ve Viking Kağıt benzer sektör olarak dikkate alınmıştır.bu nedenle piyasa çarpanları bulunurken, IMKB Kağıt ve Orman Ürünleri sektörünün ortalamaları ile birlikte bu beş şirketin çarpanları da kullanılmıştır. Piyasa Çarpanları ile bulunan Fiyat/Kazanç,Piyasa Değeri/Defter Değeri ve Piyasa Değeri Net Satışlar Oranları üzerinden yapılan hesaplamada şirket değerleri aşağıdaki gibi bulunmuştur. Benzer Şirket Karşılaştırması Analizi Sonuçları Çarpan Piyasa Değeri ( $) F/K 18, PD/DD 3, PD/NS 1, ortalama Bu oranların her biri ayrıca ağırlandırıldığında, benzer şirket analizinde şirketin piyasa değeri 72,6 Milyon$ olarak bulunmuştur. 2.3 Değerleme Özeti Yöntem Firma Değeri ( Milyon USD ) İndirgenmiş Nakit Akımları 77 Benzer Şirket Karşılaştırması 73 Kullanılan yöntemler topluca değerlendirildiğinde Alkim Kağıt ın piyasa deperi 75 Milyon$ olarak hesaplanmıştır. Bir hisse senedinin değeri, söz konusu firma değeri üzerinden %5-%15 aralığında iskonto yapılarak, Tl aralığında bulunmuştur. 4. Satışa aracılık edecek kuruluşun ve aracılığın niteliği: Satış, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından bakiyeyi yüklenim yöntemiyle gerçekleşecektir. 8

9 5. Ortaklığın ödemesi gereken, ihraca ilişkin toplam ve/veya pay başına maliyet: İhraca ilişkin toplam ve/veya pay başına maliyet : İhraca ilişkin tahmini toplam maliyetin 645 milyar TL ve pay başına maliyetin de 46 TL olacağı tahmin edilmektedir. 6. Ortaklığın sağlayacağı tahmini nakit girişi ve kullanım yerleri: Sağlanacak tahmini TL tutarındaki nakit girişi. işletme sermayesi ihtiyacını ucuz yoldan karşılamak ve ülkemizde mevcut talep fazlasına cevap verebilmek amacıyla şirketin kapasite artırımı ve enerji üretimi yatırımlarının en uygun maliyetle gerçekleştirmesinde kullanılacaktır. 7. Hisse Senedi Değerleri: a) Bir payın itibari değeri: TL b) Bir payın defter değeri: TL (1999 sonu itibariyle) TL (Haziran 2000 itibariyle) c) Bir payın satış fiyatı / Defter Değeri oranı : Satış fiyatının kesinleşmesinden sonra hesaplanacaktır. 8. Halka arz süresi: a) 2 (iki) iş günüdür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. b) Halka arz edilecek hisse senetlerinin TL nominal değerdeki kısmı (%35) yurtiçi yatırımcılara, TL nominal değerdeki (% 30) kısmı alım gücü yüksek yurtiçi yatırımcılara, TL nominal değerdeki (% 15 ) kısmı yurtiçi kurumsal yatırımcılara, tl nominal değerdeki (% 15 ) kısmı yurtdışı kurumsal yatırımcılara, Tl nominal değerdeki (% 5 ) kısmı Alkim Alkali Kimya A.Ş. ile Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlarına ( bundan böyle Alkim Çalışanları olarak anılacaktır.) tahsis edilmiştir. Yurtiçi yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması bulunmamaktadır.anonim şirketler bu kategoriden talepte bulunabilirler. Alım gücü yüksek yurtiçi bireysel yatırımcılar ise; lot ve daha yüksek miktarda hisse senedi talep eden yatırımcılardır.anonim Şirketler bu kategoriden de talepte bulunabilirler. Yurtiçi kurumsal yatırımcılar; yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, emekli sandıkları,vakıf ve dernekler ile sigorta şirketleridir.herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Yurtdışı kurumsal yatırımcılar yurtdışında yerleşik yatırım fonları,anonim şirketler,limited şirketler ve ortaklıklardır.herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Alkim çalışanları için herhangi bir lot sınırlaması bulunmamaktadır. Konsorsiyum Üyeleri nden sadece İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yurtdışında yerleşik yabancı kurumsal yatırımcılara ve Alkim Çalışanlarına ilgili tahsisler çerçevesinde satış yapmaya yetkilidir. Yukarıda belirtilen tahsisatların oranı, talep toplama neticesinde Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin onayı ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından değiştirilebilecektir.bu değiştirme işlemi talep fazlası olan tahsis gurubundan talep açığı olan tahsis gurubuna toplanan taleplerin kaydırılması ile gerçekleştirilecektir. Herbir konsorsiyum üyesi kendi taahhüt tutarı ile doğru orantılı olarak alım gücü yüksek yurtiçi bireysel yatırımcı tahsisatından pay alacaktır. Konsorsiyum üyeleri, kendilerine tahsis edilen alım gücü yüksek yurtiçi bireysel yatırımcı tahsisatının dolması durumunda, bu tahsisat gurubundan talep toplayamayacaktır.dileyen konsorsiyum üyesi müşterisini bir diğer konsorsiyum üyesine yönlendirebilir. 9

10 9. Başvuru Yerleri: KONSORSİYUM LİDERİ ARACI KURULUŞ İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. Maya Akar Center K: Esentepe / İSTANBUL Tel: Fax: ve tüm şubeleri ile Türkiye İş Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri,bankamatikler, adresi ve nolu interaktif telefon, ARACI KURULUŞLAR VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ebulula Cad. Park Maya Sit. F2 A Blok Levent / İSTANBUL TEL: FAX: Ve T. Vakıflar Bankası TAO nın menkul kıymet merkezleri ve şubeler, adresi TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Mebusan Cad. No: 145 Fındıklı İSTANBUL TEL: FAX: Ve tüm şubeleri ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin tüm şübeleri, Adresi ve nolu interaktif telefon AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İnönü Cad. No: 80 Gümüşsuyu Taksim / İSTANBUL TEL: / FAX: Ve tüm şubeleri ile Akbank T.A.Ş. nin tüm şubeleri, adresi ve telefon bankacılığı ile ( Aktel) ES MENKUL DEĞERLER YATIRIM A.Ş. Meşrutiyet Cad Tepebaşı / İSTANBUL TEL: FAX: / Ve tüm şubeleri ile Esbank T.A.Ş. nin tüm şubeleri HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İstiklal Cad. No: 50 Beyoğlu / İSTANBUL TEL: FAX: Ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri TEKFEN MENKUL KIYMETLER A.Ş. Aytar Cad. Metro iş hanu No: 10 Daire : Levent / İSTANBUL TEL: FAX: Ve tüm şubeleri ile Tekfenbank A.Ş. nin tüm şubeleri 10

11 YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akmerkez B-3 Blok Kat: Etiler / İSTANBUL TEL: FAX: Ve tüm şubeleri ve adresi ve Arap Türk Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Necati Bey Cad. Ali Paşa Değirmen Sk. No: Tophane/ Karaköy / İSTANBUL TEL: FAX: Ve tüm şubeleri HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi N o: 2 K: çağlayan / İSTANBUL Tel: fax: ve tüm şubeleri ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyük Postane Cad No: 70 Eminönü /İSTANBUL TEL: FAX: CAMİŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Barbaros Bulvarı no: 125 CamHan Balmumcu / İSTANBUL TEL: / / FAX: EGS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. Stat Han No: 85/ Mecidiyeköy / İSTANBUL TEL: FAX: SINAİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Byükdere Cad. No: Esentepe / İSTANBUL TEL: / FAX: Başvuru Şekli: Halka arzda hisse senedi satın almak isteyen tasarruf sahiplerinin talep toplama süresi içinde 10. Maddede belirtilen başvuru yerlerinden birine başvurarak satın alacakları pay bedellerini Türkiye İş Bankası A.Ş. Menkul Kıymetler Müdürlüğü nezdinde açılan nolu özel hesaba yatırarak talep toplama formu doldurmaları gerekmektedir.talep miktarının 1 (bir) lot ve katları şeklinde olması gerekir. Bu miktar alım gücü yüksek yurtiçi bireysel yatırımcılar için (Binbeşyüz) lot ve üstüdür. Diğer tahsis grupları için herhangi bir lot sınırlaması yoktur.ancak, Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler. 11. Pay Bedellerinin Yatırılacağı Banka Hesap No: Türkiye İş Bankası A.Ş. Menkul Kıymetler Müdürlüğü nezdindeki nolu hesap. 11

12 12. Başvuruları Değerlendirilmesi : Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı biraraya getirildikten sonra ortaya çıkan aynı adres bildiren mükerrer isimlerin talepleri aynı kurumdan yapılmışsa fazla olan talep kabul edilecek, az olan talep iptal edilerek dağıtım işlemine sokulmayacaktır. Farklı kurumlardan gelen aynı adres bildiren mükerrer isimlerin taleplerinde de az olan talep kabul edilmeyecektir. Farklı kurumlardan eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden dolayı kararsız kalınan durumlarda, yüksek yüklenimde bulunan aracı kurumun listesindeki talep kabul edilecektir.seri VIII. Tebliğ No: 22 Ek: 1 de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen kayıtlar da iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. Mükerrerve veya eksikliği vedeniyle iptal edilen kayıtlar, talep listelerinden çıkarıldıktan sonra dağıtım işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir. Toplanan teklifler Konsorsiyum Lideri İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yurtiçi yatırımcılar, yurtdışı kurumsal yatırımcılar, yerli kurumsal yatırımcılar ve Alkim çalışanları için ayrı ayrı konsolide edildikten sonra, başvuru taleplerinin satışa sunulan hisse senedi miktarından az ya da eşit olması halinde, bütün talepler karşılanır. Taleplerin satışa sunulan hisse senedi miktarından fazla olması durumunda yukarıda belirtilen herbir tahsis gurubu için satışa sunulan toplam tutar talep eden yatırımcı sayısına bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanır. Kalan tutar talebi kısmen karşılanmayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılır. Bu şekilde dağıtım işlemine satışa sunulan hisse senetlerinin tamamı dağıtılıncaya kadar devam edilir. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilir, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılır ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulur. Dağıtım hesaplarında küsurat sözkonusu ise tama iblağ edilerek talebi karşılanamayan yatırımcılar arasında şirket yönetim kurulunun uygun gördüğü biçimde dağıtılacaktır. Konsorsiyum Üyeleri nin alım gücü yüksek yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsis edebilecekleri hisse senedi miktarı, kendi yüklenim tutarlarının % 30 i olacaktır. Konsorsiyum Üyeleri, kendi tahsisat limitleri içerisinde kalmak şartıyla diledikleri alım gücü yüksek yurtiçi bireysel yatırımcılara (kendi kayıtlı müşterilerine ve/veya ilk defa gelen yatırımcılarına), diledikleri şekilde dağıtım yapmakta serbest olacaklardır. Talep toplama süresi içinde herhangi bir zamanda aracı kurumların kendi tahsisatları dolduğu anda yatırımcılarını uyarmaları gerekecektir. Tahsisatı dolan aracı kurumlar müşterilerinden para tahsil edemeyecek ve taleplerini kabul edemeyeceklerdir.bu konuda çıkan ihtilaflarda sorumluluk her aracı kurumun kendisinde olacaktır. Tahsilatları dolan konsorsiyum üyeleri, arzu ettikleri takdirde talepte bulunmak isteyen yatırımcılarının diğer konsorsiyum üyelerine yönlendirebileceklerdir. Konsorsiyum Lideri talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 işgünü içinde dağıtım listesini herbir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek şirkete verir. Şirket dağılım listesini kendilerine teslim edildiği günü izleyen en geç 2 işgünü içinde onaylar ve onayını yazılı olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ne bildirir. 13. Hisse Senetlerinin Teslimi ve Bedellerinin İadesi : Hisse senetleri Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:I, No:5 tebliğinde yer alan hükümlere uygun olarak bastırılarak Konsorsiyum Lideri nin Takasbank taki hesabına teslim edilecek ve talep toplama süresinin bitimini takip eden 5 gün içinde 10. Maddede belirtilen başvuru yerlerinde talepleri karşılanan tasarruf sahiplerine teslim edilecektir. Karşılanamayan taleplere ilişkin paraların iadesi, dağıtım listesinde ihraççılar tarafından onaylanarak kesinleşmesini takiben satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından 10. maddede belirtilen başvuru yerlerinde yapılacaktır. 14. Halka Arzda İşlem Yasaklılar: SPK Seri VIII No:22 Tebliği Ek Madde 1 de belirtildiği üzere sermaye piyasası araçlarının halka 12

13 arzı yoluyla satışında sermaye piyasası araçlarını ihraç ve halka arz eden ihraççılar ile halka arza aracılık eden aracı kuruluşların yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, kanuni denetçiler, murahhas müdürleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile bunların eşleri ile birinci derecede kan ve sıhri hısımları sözkonusu sermaye piyasası araçlarını doğrudan veya dolaylı olarak satın alamazlar. 15. İMKB de işlem görme Bu hisse senetlerinin, satış tamamlandıktan sonra İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görebilmesi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu nun vereceği olumlu karara bağlıdır. 13

14 IV. MALİ TABLOLAR 1. Ortaklığın 30/06/1999 ara dönem, 31/12/1999 yıl sonu ile 30/06/2000 ara dönem tarihli hesap durumuna göre aktif ve pasifi: Daha önce Alkim Alkali Kimya A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. üretim tesislerinin devri ile gerçekleşen ayni sermaye ile tarihinde kurulmuştur. AKTİF (Milyon TL) Denetlenmemiş Kuruluş Denetlenmiş Denetlenmiş I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler Kasa Bankalar Diğer Hazır Değerler B. Menkul Kıymetler Hisse Senetleri Özel Kesim Tah.Sen.ve Bon Kamu Kes.Tah.Senet ve Bon Diğer Menkul Kıymetler Men.Kıy.Değ.Düşük.Karşı.(-) C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar Alıcılar Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminat Diğer Kısa Vadeli Ticari Ala Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşılı.(-) D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacak Kısa Vadeli Diğer Alacaklar Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacak.Karşılığı (-) E. Stoklar İlk Madde ve Malzeme Yan Mamuller Ara Mamuller Mamuller Emtia Diğer Stoklar Stok Değ. Düşüklüğü Karş.(-) Verilen Sipariş Avansları F. Diğer Dönen Varlıklar II. DURAN VARLIKLAR A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Alıcılar Alacak Senetleri Verilen Depoz. ve Teminatlar Diğer Uzun Vadeli Ticari Ala Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Uzun Vadeli Diğer Alacaklar Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) C. Finansal Duran Varlıklar Bağlı Menkul Kıymetler Bağ.Men.Kıy.Değ.Düş.Karş.(-) İştirakler İştiraklere Sermaye Taahh.(-) İştirakler Değer Düşük.Karş.(-) Bağlı Ortaklıklar Bağ.Ortak.Ser.Taahhütleri (-) Bağlı Ortak.Değ.Düş.Karş. (-) Diğer Finansal Duran Varlık D. Maddi Duran Varlıklar Arazi ve Arsalar Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri Binalar Makina Tesis ve Cihazlar Taşıt Araç ve Gereçleri Döşeme ve Demirbaşlar Diğer Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlar (-) Yapılmakta Olan Yatırımlar Verilen Sipariş Avansları E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Kuruluş ve Teşkilatlanma Gid Haklar Araştırma ve Geliştirme Gid Diğ.Maddi Olmayan Dur. Var Verilen Avanslar F. Diğer Duran Varlıklar AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI

15 PASİF (Milyon TL) Denetlenmemiş Kuruluş Denetlenmiş Denetlenmiş I. KISA VADELİ BORÇLAR A. Finansal Borçlar Banka Kredileri Uzun Vad.Kre.Anapa.Tak.ve F Tahvil Anapa.Tak.ve Faizleri Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Diğer Finansal Borçlar B. Ticari Borçlar Satıcılar Borç Senetleri Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Ödenecek Giderler Öde.Vergi Harç ve Diğ.Kesinti Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala Kısa Vadeli Diğer Borçlar Borç Reeskontu (-) D. Alınan Sipariş Avansları E. Borç ve Gider Karşılıkları Vergi Karşılıkları Diğer Borç ve Gider Karşılıkları F.Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları Gider Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Gelirler G. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Diğer K.D.V. (Terkin Edilecek K.D.V.) II. UZUN VADELİ BORÇLAR A. Finansal Borçlar Banka Kredileri Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Menkul Kıy Diğer Finansal Borçlar B. Ticari Borçlar Satıcılar Borç Senetleri Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala Uzun Vadeli Diğer Borçlar Borç Reeskontu (-) D. Alınan Sipariş Avansları E. Borç ve Gider Karşılıkları Kıdem Tazminatı Karşılıkları Diğer Borç ve Gider Karşılıkları III. ÖZ SERMAYE A. Sermaye B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 C. Emisyon Primi 0 0 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı Duran Varlıklar. Değer Artışı İştiraklerdeki Değer Artışı Borsada Oluşan Değer Artışı 0 0 E. Yedekler Yasal Yedekler Statü Yedekleri Özel Yedekler Olağanüstü Yedek Maliyet Artış Fonu Serma. Ekle. İştirak Hisse. ve Gayrimenkul Satış Kazançları 7. Geçmiş Yıl Karı F. Net Dönem Karı G. Dönem Zararı (-) H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) Yılı Zararı Yılı Zararı PASİF VARLIKLAR TOPLAMI

16 2. Ortaklığın 30/06/1999, 31/12/1999 ve 30/06/2000 tarihli hesap durumu (Milyon TL) Denetlenmemiş Ara Dönem 30/06/1999 Denetlenmiş 31/12/1999 Denetlenmiş Ara Dönem 30/06/2000 Kuruluş A. BRÜT SATIŞLAR Yurtiçi Satşılar Yurtdışı Satışlar Diğer Satışlar B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) Satışlar İadeler (-) Satış İskontoları (-) Diğer İndirimler (-) C. NET SATIŞLAR D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI E. FAALİYET GİDERLERİ (-) Araştırma ve Geliştirme Gid. (-) Pazar., Satış ve Dağıtım Gid. (-) Genel Yönetim Giderleri (-) ESAS FAALİ.KARI veya ZARARI F. DİĞER FAAL.GEL.VE KARLAR İştiraklerden Temettü Gelirleri Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gel Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri Faaliyet.İlgili Diğer Gel.ve Karlar G. DİĞER FAAL.GİD.VE ZARAR.(-) H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) Kısa Vadeli Borçlanma Gider. (-) Uzun Vadeli Borçlanma Gider. (-) FAALİYET KARI veya ZARARI I. OLAĞANÜSTÜ GELİR.VE KARLAR Konusu Kalmayan Karşılıklar Önceki Dönem Gelir ve Karları Diğer Olağanüstü Gelir.ve Karlar J. OLAĞANÜSTÜ GİD.VE ZARAR. (-) Çalışmayan Kısım Gid.ve Zar. (-) Önceki Dönem Gid.ve Zarar. (-) Diğer Olağanüstü Gid.ve Zar. (-) DÖNEM KARI veya ZARARI K. ÖDE.VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜKÜM NET DÖNEM KARI veya ZARARI

17 3. Ortaklığın 1999 yılı kar dağıtım tablosu 1999 TİCARİ KAR (+) Kanunen Kabul Edilm.Gid (+) Finansman Fonu 0 (-) Finansman Fonu 0 (-) Zarar Mahsubu 0 (-) Yatırım İndirimi (-) İştirak Kazançları İst. 0 (-) İhracat Gelir İndirimi 0 MALİ KAR 0 a) Dönem Karı b) Geçmiş Yıllar Zararı 0 c) Ödenecek Vergiler Kurumlar Vergisi 0 -Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi Vb. 0 d) Birinci Yasal Yedek Akçe e) Dağıtılabilir Dönem Karı f) Ortaklara Birinci Temettü 0 g) Memur ve İşçilere Temettü 0 h) Yönetim Kuruluna Temettü 0 I) Ortaklara İkinci Temettü 0 j) İkinci Tertip Yasal Yedek 0 k) Statü Yedekleri 0 l) Özel Yedekler 0 m) Olağanüstü Yedek 0 4. Geçmiş 3 Yıl ve Ara Mali Döneme İlişkin Kaynak Kullanım Tablosu 30/06/2000 Ara Dönem KAYNAKLAR Faaliyet Karından Sağlanan Kaynak Olağanüstü Kardan Sağlanan Kaynak 921 Dönen Varlık Tutarında Azalış Duran Varlık Tutarında Azalış Kısa Vadeli Borçlarda Artış Uzun Vadeli Borçlarda Artış Sermaye Artırımı Emisyon Primi KULLANIMLAR Faaliyet Zararı Nedeniyle Kullanım Olağanüstü Zarar Nedeniyle Kullanım Ödenen Vergi ve Benzerleri Ödenen Temettü 33 Dönen Varlık Tutarında Artış Duran Varlık Tutarında Artış Kısa Vadeli Borçlarda Azalış Uzun Vadeli Borçlarda Azalış Sermayede Azalış NET İŞLET. SERMAYESİNDE DEĞİŞ

18 V. MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR KSSD-1 ( Milyon TL.) 31/12/ /06/2000 Ara Dönem 1. Amortisman Giderleri Satışların Maliyeti İçinde Genel Yönetim Giderleri İçinde Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları ( Milyon TL) A) Amortisman giderleri : Aa) Normal amortisman giderleri : Ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri : B) İtfa ve tükenme payları : TOPLAM Önceki Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları A) Amortisman giderleri : Aa) Normal amortisman giderleri : Ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri : B) İtfa ve tükenme payları : TOPLAM ( Milyon TL.) 31/12/1999 Ara Dönem 30/06/ Reeskont ve Karşılık giderleri Reeskont Gideri Vergi Karşılığı TOPLAM Finansman Giderleri ve Kur Farkları I Finansman Giderlerinden 31/12/ /06/2000 Kaynaklanan ( Milyon TL) Ara Dönem A Üretim maliyetine verilenler Aa SMM ne verilenler Ab Stoklarda Kalan B Sabit varlıkların mal Verilenler: C Doğrudan gider yazılanlar TOPLAM II Kur Farkından 31/12/ /06/2000 Kaynaklanan ( Milyon TL.) Ara Dönem A Üretim maliyetine verilenler Aa SMM ne verilenler Ab Stoklarda Kalan B Sabit varlıkların mal Verilenler: C Doğrudan gider yazılanlar TOPLAM III GENEL (I+II) 31/12/ /06/2000 Ara Dönem 18

19 A Üretim maliyetine verilenler Aa SMM ne verilenler Ab Stoklarda Kalan B Sabit varlıkların mal Verilenler: C Doğrudan gider yazılanlar GENEL TOPLAM ( Milyon TL.) 31/12/ /06/2000 Ara Dönem 5. Ayrılması Gere.Kıd. Tazminat Karş Ayrılan Kıdem Tazminat Karş Ödenen Kıdem Tazminat Karş Ödenmesi Geciken Sig. Prim Borçl Personel Giderleri A. Stok değerleme yöntemi/ Yöntemleri hakkında bilgi: (Varsa son üç yıllık dönemde meydana gelen değişikliklerin gerekçesi) Şirketimizde Stokların değerlendirilmesinde ağırlıklı ortalama yöntemi kullanılmaktadır. İlk Madde ve malzemeler ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi, mamul stokları ise ilk giren ilk çıkar yöntemi ile değerlendirilmiştir.( Siparişe bağlı üretim yapılması sebebiyle yöntem değişikliğine gidilmiştir.) B. Değişikliklerin Parasal Etkisi 2000 yılında da ağırlıklı ortalama değerleme yöntemi kullanılmış olsaydı, maliyetler TL daha fazla olacaktı. 30/06/2000 tarihi itibariyle; 11. Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları İpotek/ Teminat (İ/T) Fabrika binası ve müştemilatı İpotek ise Derecesi Kime Verildiği 1 T.İş Bankası A.Ş. Ne İçin Verildiği Kredi Teminatı İpotek Tescil Tarihi Fek Edileceği Tarih Döviz Cinsi Tutarı ( Milyon TL) 07/09/ /09/

20 12. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları ( Milyon TL.) Sigortalanan Aktifin Cinsi Sigortalayan Şirket Sigortaya Esas Alınan Tutar Aktifte Kayıtlı Tutarı Sigorta Başlangıç Tarihi Sigorta Bitiş Tarihi Kemalpaşa Fabrika Binası Koç Allianz Sigorta A.Ş /07/ /07/2001 (Yangın) Kemalpaşa Fabrika Koç Allianz Sigorta A.Ş /07/ /07/2001 Makinaları (Yangın) Kemalpaşa Fabrika Koç Allianz Sigorta A.Ş /07/ /07/2001 Makine Kırılması Kemalpaşa Fabrika Koç Allianz Sigorta A.Ş /07/ /07/2001 Mamul Emtea (Yangın) Kemalpaşa Fabrika İlk Koç Allianz Sigorta A.Ş /07/ /07/2001 Madde Emtea (Yangın) Genel Müdürlük Kasa Koç Allianz Sigorta A.Ş /07/ /07/2001 Çek Senet Genel Müdürlük Merkez Koç Allianz Sigorta A.Ş Kiralanmıştır 06/12/ /12/2000 (Yangın) İstanbul İkitelli Depo Koç Allianz Sigorta A.Ş Kiralanmıştır 13/12/ /12/2000 Araç 35 BCS 79 Koç Allianz Sigorta A.Ş /10/ /10/2000 Araç 35 BCK 84 Koç Allianz Sigorta A.Ş /10/ /10/2000 Araç 35 BBC 02 Koç Allianz Sigorta A.Ş /10/ /10/2000 Araç 35 BNM 39 Koç Allianz Sigorta A.Ş /11/ /11/2000 Araç35 BNM 32 Koç Allianz Sigorta A.Ş /11/ /11/2000 Araç 35 BNZ 22 Koç Allianz Sigorta A.Ş /11/ /11/2000 Araç 35 BPC 17 Koç Allianz Sigorta A.Ş /11/ /11/2000 Araç 35 CJJ 78 Koç Allianz Sigorta A.Ş /07/ /07/2001 Araç 35 HD 884 Koç Allianz Sigorta A.Ş /07/ /07/2001 Araç 34 FD 811 Koç Allianz Sigorta A.Ş /07/ /07/2001 Araç 35 AKM 66 Koç Allianz Sigorta A.Ş /07/ /07/2001 Araç 35 BCF 52 Koç Allianz Sigorta A.Ş /07/ /07/2001 Araç 35 ACS 64 Koç Allianz Sigorta A.Ş /07/ /07/2001 Araç 35 ACS 65 Koç Allianz Sigorta A.Ş /07/ /07/2001 Araç 34 VD 7413 Koç Allianz Sigorta A.Ş /07/ /07/2001 Araç 34 VG 1817 Koç Allianz Sigorta A.Ş /07/ /07/2001 Araç 34 UF 2558 Koç Allianz Sigorta A.Ş /07/ /07/2001 Araç 35 ALK 03 Koç Allianz Sigorta A.Ş /07/ /07/2001 Araçların aktife kayıtlı toplam tutarı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 23.520.000.000.000.- LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 1.130.296.000.000.- LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 43.000.000 YTL NAKİT KARŞILIĞI OLMAK SURETİYLE 7.000.000 YTL'NDAN 50.000.000 YTL'NA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL)

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Et ve Et Mamülleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması 2- Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların;

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 22.04.2015-12:01:08 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 6490495586 muhasebe@oylum.com Ticaret

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-16:06:58 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI (Milyon TL) 1- İşletmenin Faaliyet Konusu: Et ve Et Ürünleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakların; Adı Pay

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Toplam 31 Mart

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAFRA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 12.04.2013-16:22:37 Vergi Kimlik Numarası 0300053846 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 2970 İrtibat

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KAĞITHANE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:23:41 Vergi Kimlik Numarası 4620279443 Ticaret Sicil No 522224 İrtibat Tel

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının...0.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 412.949.685.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının...0.- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının...0.-

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAŞKENT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 17.04.2013-11:54:31 Vergi Kimlik Numarası 6190406571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

/ TARİHLİ DİPNOTLARI

/ TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 26.04.2014-19:17:32 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 URAY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 23.04.2015-20:03:42 Vergi Kimlik 0860460178 E-Posta Adresi askaro33@gmail.com Ticaret Sicil No

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ HİSSE SENETLERİ BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ HİSSE SENETLERİ BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ HİSSE SENETLERİ BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 13.821.101 LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 7.878.603 LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0 ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 116.941.839 99.596.409 A. Hazõr Değerler 84.692.941 67.483.612

Detaylı

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ( KARAR ORGANI ) Karar Organındaki Kuruluştaki Görevi Görevli Bulunduğu Süre

Detaylı