BİGA BELEDİYESİ ÖZEL TOPLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİGA BELEDİYESİ ÖZEL TOPLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 BİGA BELEDİYESİ ÖZEL TOPLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM AMAÇ : MADDE 1-) Bu yönetmeliğin amacı: Biga Belediyesi, belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve İlçe Trafik komisyonu tarafından belirlenen güzergahlarda; Biga Belediyesi denetiminde yapılacak özel toplu yolcu taşımacılığının yasalara uygun olarak, belde halkının ve işletmecilerin ihtiyaç ve menfaatleri doğrultusunda yapılmasını sağlamaktır. KAPSAM : * MADDE 2-) (Belediyemiz Meclisinin tarih ve 2005/64 sayılı kararı ile değişik şekli) Bu yönetmelik: İlçe Trafik Komisyonu tarafından tespit edilecek güzergahlarda, Biga Belediyesi denetiminde faaliyet gösterecek özel toplu taşıma araçlarının(otobüs, minibüs,dolmuş taksi ) çalışma şartlarını düzenler.. YASAL DAYANAK : MADDE 3-) ( Belediyemiz Meclisinin 11/04/2011 tarih ve 2011/37 sayılı kararı ile değişik şekli ) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin f fıkrası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan 11/06/2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 18/07/1997 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Karayolu Trafik Yönetmeliği ile Belediyelere verilen yetkilere dayanılarak hazırlanmıştır. TANIMLAR : MADDE 4-) ( Belediyemiz Meclisinin 11/04/2011 tarih ve 2011/37 sayılı kararı ile değişik şekli ) Bu yönetmelikte geçen; BELEDİYE : Biga Belediyesini, ENCÜMEN : Biga Belediyesi Encümenini, MECLİS : Biga belediyesi Meclisini, İŞLETMECİ : Otobüs, Küçük Otobüs ( Minibüs ) ve dolmuş taksi sahibini, KOMİSYON : Biga İlçesi Trafik Komisyonunu, İfade eder.

2 İKİNCİ BÖLÜM GÜZERGAHLAR-ÇALIŞMA RUHSATI-ÇALIŞMA DÜZENİ-İŞLETMECİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR TAŞIMA GÜZERGAHLARININ TESPİTİ : GÜZERGAH (HAT) İHDASI-DEĞİŞTİRİLMESİ-ORTADAN KALDIRILMASI -I- MADDE 5-) a) Yeni Taşıma Güzergahı İhdası (Oluşturulması) : Mevcut veya yeni yapılacak imar planları doğrultusunda belde yerleşim ve ulaşım düzeninin gerekli kıldığı ihtiyaç ve belde halkının istekleri doğrultusunda, Belediye Başkanlığının teklifi ve ilçe trafik komisyonunun kararı ile yeni taşıma güzergahı veya güzergahları oluşturulabilir. b) Taşıma Güzergahı Değişikliği :Taşıma güzergahlarında; çıkabilecek sorunlar, arz talep dengesindeki değişiklik, v.b sebeplerle, Biga Belediye Başkanlığının talebi ve ilçe trafik komisyonunun kararı ile mevcut taşıma güzergahında değişiklik yapılabilir. c) Taşıma Güzergahının Ortadan Kaldırılması: İlçe İmar planlarında yapılabilecek değişiklikler sebebiyle belde yerleşim ve ulaşım düzeninde meydana gelecek değişiklik veya diğer sosyal ve ekonomik değişiklikler sebebiyle oluşacak trafik yoğunluğu mevcut güzergahtaki toplu taşımanın başka toplu taşım araçları ile yapılmasını daha uygun ve ekonomik hale getirdiğinde veya talep ortadan kalktığında, Belediye Başkanlığının talebi üzerine İlçe Trafik Komisyonunun kararı ile güzergahın kaldırılmasın karar verilebilir. Çeşitli sebeplerle bir güzergahta sıkıntı doğması, (Belediye ve diğer kurumların çalışmaları sebebiyle veya geçici trafik yoğunluğu gibi sebeplerle) halinde Belediye Başkanlığı güzergahta geçici olarak değişiklik yapabilir. GÜZERGAHLARDA ÇALIŞACAK ARAÇLARIN NİTELİĞİ, SAYISI VE DURAKLAR : MADDE 6-) a) Güzergahlarda Çalışacak Araçlar : Güzergahta yapılacak toplu taşıma; ihtiyacının gereklerine uygun olarak, otobüs, minibüs ve dolmuş taksi ile yapılır. Yeni güzergah oluşturulurken hangi tür araçla taşıma yapılacağına da İlçe Trafik Komisyonu karar verir. b) Güzergahta Çalışacak Araç Sayısı : Biga Belediye Başkanlığı ve meslek odasının ortaklaşa yapacağı çalışma sonucu, Belediye Başkanlığının teklifi üzerine İlçe Trafik Komisyonunca belirlenir. Araç sayısı ihtiyaca göre aynı usulle azaltılıp, çoğaltılabilir. c) Duraklar : Toplu taşıma yapılacak güzergahların başlangıç ve bitiş noktalarında araçların bekleme yapacağı durak yerleri ile toplu taşıma güzergahı üzerinde araçların yolcu indirip-bindireceği durak yerleri Belediye Başkanlığı teklifi üzerine İlçe Trafik Komisyonunca belirlenir. Durak yerleri ihtiyaç hissedildiğinde aynı usulle değiştirilir. Çeşitli nedenlerden dolayı: taşıma güzergahındaki; araç sayısının yetersiz kalması, durak yerlerinin değiştirilmesinin gerekmesi durumunda, Belediye Başkanlığı geçici olarak araç tahsisi yapmaya ve durak yeri tespit etmeye yetkilidir.

3 YETKİ : -II- TAŞIMA GÜZERGAHLARINDA ÇALIŞACAK İŞLETMECİLERİN TESPİTİ VE ÇALIŞMA ŞARTLARI MADDE 7-) Toplu Taşıma güzergahında çalışacak işletmecileri ve çalışma şartlarını belirleme, sözleşmedeki şartlara uygun çalışmayan işletmecilerin çalışma ruhsatı iptal edip İş (çalışma) sözleşmesini tek taraflı irade bildirimi ile feshetme, çalışma şartlarında değişiklik yapma, yetkisi Belediye Encümenine aittir. USUL : MADDE 8-) İlçe Trafik Komisyonunca belirlenen yeni hatlarda veya daha önce belirlenmiş olup araç sayısının arttırılmasına karar verilen hatlarda çalışmak isteyen işletmeciler çalışmak istediklerini beyan eden bir başvuru dilekçesini Belediye Başkanlığına verirler. Başvurular,yönetmeliğe göre oluşturulacak komisyon tarafından incelenir. Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan işletmeciler belirlenir. Bu işletmecilere uygunluk belgesi verilir. Başvuru sayısı güzergaha alınacak araç (İşletmeci sayısından) kontenjandan fazla ise; ruhsat verilecek işletmeciler kura usulü ile belirlenir. Kura çekilişi ile belirlenen işletmeciler, çalışma ruhsat harcını yatırıp, belediye tarafından hazırlanan çalışma şartnamesi ve iş sözleşmesini imzalarlar. Bu işlemleri eksiksiz tamamlayan işletmeciye çalışma ruhsatı verilir. İşletmeciler, yukarıdaki usule uygun olarak çalışma ruhsatı almadan güzergahta çalışmaya başlayamaz. GÜZERGAHLARDAKİ ÇALIŞMA SİSTEMİ : MADDE 9-) ( Belediyemiz Meclisinin 11/04/2011 tarih ve 2011/37 sayılı Kararı değişik şekli ) Komisyon tarafından belirlenen hat ve güzergahlarda ki çalışma düzeni işletmecilerin bu yönetmeliğin 19. maddesine uygun olarak örgütlenmesi halinde işletmecilerin kurduğu birliğin görüşü alınarak (hareket saatleri, tatil ve mesai saatleri dışındaki çalışma şekli v.b)belediye tarafından sağlanır. Belediye çalışma düzenini tespit etmeye ve değiştirmeye yetkilidir. GÜZERGAHLARDA ÇALIŞMAK İSTEYENLERİN BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENECEK BELGELER : MADDE 10-) İlçe Trafik komisyonu tarafından belediye denetimli yeni özel toplu taşıma güzergahı (Hattı) oluşturulması veya mevcut güzergahlardaki araç sayısı arttırılması sebebi ile güzergahlarda çalışacak araç (işletmeci) kontenjanında artış olursa çalıştırılacak işletmeciler belediye tarafından tespit edilir. Alınacak işletmeci sayısı ve İşletmecilerin yerine getirmesi gereken şartlar belediye ilan araçları ile kamuoyuna duyurulur. Belediye Denetiminde özel toplu yolcu taşıması yapılacak güzergahlarda çalışmak üzere çalışma ruhsatı almak isteyen işletmeciler; aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayıp, başvuru dilekçesi ile birlikte belediye başkanlığına müracaat ederler.

4 BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENMESİ GEREKEN BELGELER: MADDE 11-) a) * ( Belediyemiz Meclisinin 05/01/2012 tarih ve 2012/13 sayılı kararı değişik şekli.) Nüfus Cüzdanı Örneği, ( İşletmeci T.C. Vatandaşı olup, hak ehliyetine sahip gerçek kişiler işletmeci sıfatı ile çalışmak için başvuruda bulunabilirler. Tüzel kişilere çalışma ruhsatı verilmez. Başvuru işlemleri mevzuatımıza uygun yetkili temsilciler tarafından yürütülebilir. ) b) İkametgah Belgesi, c) Sabıka Kaydı Belgesi, ( Ruhsat almak isteyen kişinin taksirli suçlar hariç sabıka kaydının bulunmaması gerekir. d) Araç sahibine ait Ticari Araç Kullanma Belgesi Örneği,*( Belediyemiz Meclisinin 05/01/2012 tarih ve 2012/13 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. ) e) * ( Belediyemiz Meclisinin 05/01/2012 tarih ve 2012/13 sayılı kararı ile değişik şekli ) Oda kaydı belgesi. g) Vergi Dairesi Kaydı Belgesi, h) Araca ait ruhsat örneği, i) Fotoğraf, GÜZERGAHTA ÇALIŞTIRILACAK ARAÇTA BAŞVURU TARİHİNDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER : MADDE 12-) a) Araç 3 yaşından büyük olmayacaktır, b) Aracın; karayolları trafik yönetmeliğinde belirtilen yolcu taşıma aracı şartlarını taşıdığına dair trafik muayene komisyon raporu, c) Otobüslerin en fazla 23 koltuk, minibüslerin en fazla 14 koltuk, dolmuş taksilerin en fazla 6 koltuk kapasiteli olması zorunludur, d) Araçların gece aydınlatması beyaz lamba ile yapılacaktır. BAŞVURULARIN BELEDİYE TARAFINDAN İNCELENMESİ VE UYGUNLUK BELGESİ : MADDE 13-) ( Belediyemiz Meclisinin 11/04/2011 tarih ve 2011/37 sayılı kararı ile değişik şekli )Güzergahta çalışmak isteyenler tarafından yapılan başvurular; Belediye Başkanının Başkalığında, Mali Hizmetler Müdürü ve Zabıta Müdüründen oluşan komisyon tarafında incelenir. Başvuruları uygun görülen işletmecilere uygunluk belgesi verilir. Uygunluk belgesi verilen işletmeci sayısı, güzergahtaki kontenjandan fazla olursa çalışma ruhsatı verilecek işletmeciler kura usulü ile belirlenir. Kura Belediye Encümeni toplantısında, noter huzurunda yapılır. RUHSAT İŞLEMLER : MADDE 14-) Ruhsat almaya hak kazanan işletmeciye ruhsat işlemlerini tamamlaması için Belediye Zabıtası aracılığı ile tebligat yapılır. İşletmeci tebligat tarihinde itibaren 15 gün içinde ruhsat işlemlerini tamamlayıp ruhsatını almak zorundadır. Belediye tarafından kabul edilecek mazereti olmaksızın 15 gün içinde ruhsat alma işlemlerini tamamlamayan işletmecinin ruhsat hakkı hiçbir işleme ve tebligata gerek kalmaksızın kendiliğinden düşer.

5 ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER : MADDE 15-) * 1) RUHSAT HARCI : ( Belediyemiz Meclisinin 01/03/2012 tarih ve 2012/39 sayılı kararı ile değişik şekli) İlk Ruhsat alınırken, ,00 TL tutarında Ruhsat Harcı alınır. İşletmeci Çalışma Ruhsatını almak için bu harcı yatırmak zorundadır. Bu ruhsat harcı rakamını değiştirmeye Belediye Meclisi yetkilidir. 2) ŞARTNAMENİN İMZALANMASI : İşletmeci; belediye tarafından hazırlanmış olan özel toplu yolcu taşıma şartnamesini imzalamak zorundadır. 3) İŞ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI : İşletmeci belediye tarafından hazırlanmış olan özel toplu yolcu taşıma sözleşmesini imzalamak zorundadır. Yukarıdaki işlemlerin tümünü tamamlayan işletmeciye çalışma ruhsatı verilir. Yukarıdaki işlemeleri belediye tarafından kabul edilecek bir mazereti olmadan 15 gün içinde tamamlamayan işletmeciye çalışma ruhsatı verilmez. ÇALIŞMA RUHSATI : * MADDE 16-) (Belediyemiz Meclisinin 01/03/2012 tarih ve 2012/39 sayılı kararı ile değişik şekli) Çalışma Ruhsatı araca değil araçla birlikte İşletmeciye verilir. Çalışma Ruhsatı araçla birlikte devredilebilir. Bu işlem çalışma ruhsatını devretmek ve devralmak isteyenlerin yazılı müracaatları, Belediye Encümeninin kabulü ve bu Yönetmeliğin 15. Maddesinin 1. Fıkrasına göre Belediye Meclisince belirlenen Ruhsat Harcının Belediyeye ödenmesi ile gerçekleşir. Müracaatta 11. Maddedeki belgeler istenir. Birinci derecede akraba devirleri ( Anne, Baba, Eş ve Çocuklar ) Belediye Başkanının onayı ile yapılır. Akraba devirlerinden Bu Yönetmeliğin 15. maddesinin 1. fıkrasında gösterilen Ruhsat Harcı Alınmaz. Çalışma Ruhsatları 1 (bir) yıl geçerlidir. Yönetmelik, şartname ve sözleşme şartlarına uygun çalışan ve her Yıl ocak ayı sonuna kadar ruhsatını vize ettiren işletmecinin çalışma ruhsatı kendiliğinden 1 yıl daha geçerlilik kazanır. Yönetmelik,şartname ve sözleşme şartlarına aykırı davranan, ruhsat harcını yatırıp ruhsatını vize ettirmeyen işletmecinin ruhsatı belediye encümeni tarafından iptal edilir. ÇALIŞMA RUHSATI ALMIŞ OLAN İŞLETMECİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR : MADDE 17-) işletmeciler güzergahta çalışan araçlarının aşağıdaki şartlara uygunluğunu sağlamak ve devamını sağlamakla yükümlüdürler. a-) Araçlar servislerde en fazla 8 yaşına kadar kullanılacaktır. b-) İşletmeciler özel servis olarak başka kişi, kurum ve kuruluşlara bağlanamaz. c-) Araçların uygun olan ve Belediyece gösterilen yerlerine; Belediye amblemi ile BİGA BELEDİYESİ DENETİMLİ ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARACI yazılacaktır. d-) Aracın sağ ve sol yanlarına Ruhsat numarası yazılacaktır. e-) Araç üzerine reklam alınması Belediyenin iznine tabidir. Eğer izin verilir ise İlan ve Reklam Ücretinin % 50 si Belediyeye ödenir. f-) ( Belediyemiz Meclisinin 11/04/2011 tarih ve 2011/ 37 sayılı kararı ile değişik şekli ) Araçlar Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Taşıma Kanunu ile bu kanunlardaki yetkiye istinaden çıkarılan Yönetmeliklerdeki şartlara uygun durumda bulunacak, araçta her türlü (zincir, ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı, reflektör v.b) alet ve edevat bulunacaktır. g-) Araçların içine ve dışına gereksiz hiçbir yazı yazılmayacaktır. (Deyim, atasözü, çocuk ismi v.b. gibi) h-) Aracın arızalanması halinde, araç sahibi durumu Belediyeye bildirip izin alır ve aracın tamiri tamamlandığında durumu Belediyeye bildirerek çalışmaya döner. ı-) ( Belediyemiz Meclisinin 05/01/2012 tarih ve 2012/13 sayılı kararı ile değişik şekli ) İşletmeci hatta kullandığı aracı değiştirmek istediği takdirde, Belediyeden izin almak zorundadır. Aracı değiştirdikten sonra yeni araç toplu taşımaya uygunluğunu gösterir belgeyi ve ruhsatın fotokopisini Belediyeye vermek zorundadır.

6 i-) ( Belediyemiz Meclisinin 05/01/2012 tarih ve 13 sayılı kararı ile değişik şekli ) Aracı işletmecinin kendisi kullanabileceği gibi sigortalı şoförde kullanabilir. İşletmeci aracı kullanacak kişide aranan yasal vasıflara haiz değilse mutlaka yeter sayıda sigortalı şoför çalıştırmak zorundadır. 1-) Çalışacak şoförün niteliklerinin Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 36. maddedeki niteliklere haiz olması, 2-) Çalışma ruhsat sahibi araçta kendisi çalışmayıp şoför çalıştıracak ise; şoför çalıştıracağına dair dilekçeyi ve şoföre ait Sosyal Güvenlik Kaydı ile Sosyal Güvenlik Kurumundan İşe Giriş Bildirgesi, B-C-D-E sınıfı ehliyet fotokopisi, Pisikoteknik Değerlendirme Belgesi, İkametgah Belgesi ve 1 adet fotoğraf getirecektir. 3-) Asıl Ruhsat Sahibinden istenen belgeleri getirmek zorundadır. 4-) Çalışma Ruhsatı aldığı tarihte Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 36. maddesindeki vasıfları taşıyan ruhsat sahibi, daha sonra bu vasıfları kaybettiği takdirde aracı kullanmayacak ve bu durumda yukarıda belirtilen şartlarda şoför çalıştıracaktır. Ruhsat sahibi yukarıda belirtilen hükme ihtara rağmen uymadığı takdirde çalışma ruhsatı iptal edilir. j-) Taşıma ücretlerini gösterir liste araç içinde bir yere görünür şekilde asılacaktır. k-) Araca iniş ve binişler sağ taraftan olacaktır. l-) Araçların rengi; Minibüslerin rengi turuncu, sarı, beyaz dolmuş taksilerin ise sarı, lacivert olacaktır. m-) Araçlar Biga Belediyesi amblem ve işaretlerini taşıdığından, çalışma saatleri dışında normal park yerleri ve araç sahibinin konutu dışındaki yerlere park edilemez. Genel ahlak ve adaba aykırı şekillerde meskun mahal ve meskun mahal dışında kullanılamaz. Bu şarta aykırı davranışın tespiti durumunda Çalışma Ruhsatı iptal edilir. n-) Araçlar LPG li olamaz. LPG li yapıldığı tespit edilirse Çalışma Ruhsatı iptal edilir. o-) Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 148. maddesinde sayılan tehlikeli maddelerin araçlarda bulundurulması, yolcu beraberinde taşınması yasaktır. Bu yasağa uyulmadığının tespiti halinde Çalışma Ruhsatı iptal edilir. p-) Araç içinde teyp, radyo çalınması yasaktır. ARAÇ SAHİPLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR : MADDE 18-) Araç sahipleri aşağıdaki şartlara uymak zorundadır. a-) İlçe Trafik Komisyonunca belirlenen hat ve güzergahlarda Belediye Denetimli olarak çalışacak araçlar, Komisyonca belirlenen hatlarda çalışmak, belirlenen duraklarda indirme bindirme yapmak ve belirlenen yerlerde bekleme yapmak zorundadır. b-) Araç sürücülerinin kıyafetleri her zaman temiz, tertipli ve tıraşlı olacaklardır.gerek görüldüğünde ve işletmeciler ile alınacak ortak karar ile tek tip kıyafet de giyilebilir. c-) 4207 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun un 2 maddesi gereğince toplu taşıma araçlarında tütün ve tütün mamullerinin içilmesi yasak olduğundan, araçları kullananların da seyir esnasında sigara içmeleri yasaktır. d-) Araçlarda muavin veya değnekçi bulundurulamaz. e-) İçkili olarak araç kullanılamaz. Tespiti halinde derhal Çalışma Ruhsatı iptal edilir.

7 İŞLETMECİLERİN ÖRGÜTLENMESİ : MADDE 19-) İşletmeciler yürürlükte bulunan MEVZUATA uygun olmak şartıyla dernek veya kooperatif şeklinde örgütlenebilirler. Bu örgütlenme sağlanmamış ise kendi aralarından bir temsilci seçip bunu Belediyeye bildirirler. İşletmecilerin kurallara aykırı davranışlarından veya uygulamalar sonucu doğabilecek sorunların giderilmesi yönünde temsilciye bildirilen istek ve talimatlar tüm işletmecilere bildirilmiş sayılır. ÜCRET TARİFESİ : * MADDE 20-) (Belediyemiz Meclisinin tarih ve 2005/64 sayılı kararı ile değişik şekli) Taşıma Ücret Tarifeleri 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunun 3741 sayılı Kanunun 28. maddesi ile değişik 125. maddesi gereğince tanzim olunur. Toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ettirilmeleri ilgili yasa ve yönetmelikler hükümleri gereğince, belirlenen şahıslara, bu hizmetlerden ücretsiz yararlandırılmaları konusunda, Belediyece verilecek belgelere istinaden iş bu şahıslardan ücret alınmayacaktır. İşletmecilerin ücret tarifesi uygulamasında buna uyması zorunludur. ARAÇ SAHİBİNİN VEFATI : MADDE 21-) * ( Belediyemiz Meclisinin tarih ve 2006/14 sayılı kararı ile değişik şekli ) Ruhsat sahibinin vefatı durumunda çalışma ruhsatı mirasçılarına intikal eder. Ruhsat hakkının devamı için mirasçıların 180 gün içinde Belediyeye başvurarak gerekli işlemleri yaptırmak zorundadır. Bu sure ruhsat sahibinin vefat tarihinden itibaren başlar. Özellikle, Çalışma Ruhsatı aracı bizzat kullanılabilecek şahsa verilebileceğinden, mirasçıların ruhsatı yasal mirasçılardan hangisine devredecekleri konusunda anlaşmaları, ruhsatı üzerine alacak mirasçıyı yazılı olarak Belediyeye bildirmeleri gerekir. Çalışma ruhsatını alacak kişi Yönetmelikte başvuru dilekçesine ekli olarak istenen belgeleri belediyeye verip, ruhsat harcını yatırarak, şartnameyi ve sözleşmeyi imzalamak zorundadır. * ( Belediyemiz Meclisinin tarih ve 2006/14 sayılı kararı ile değişik şekli ) Mirasçılar yukarıda belirtilen yükümlülükleri 180 gün içinde yerine getirmediği takdirde, Belediye Encümeni başka bir işlem ve karara gerek kalmadan Çalışma Ruhsatının iptaline karar verir. ARIZA VE HASARLAR : MADDE 22-) Araçların her türlü bakım ve arıza masraf ve sorumluluğu işletmeciye aittir. İşletmecilerin veya geçici olarak aracı kullanabilecek şoförlerin kusur ve kasıtları sonucu oluşacak hasarlar ve zararlar ile 3. kişilere karşı verecekleri (maddi ve manevi zararlar) hasar, cezai sorumluluklar ile tazminatlardan işletmeciler sorumludur. Bu konuda Belediye sorumlu tutulamaz. Tüm İşletme giderleri Ruhsat sahibine aittir.

8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER DENETİM : MADDE 23-) ( Belediyemiz Meclisinin 11/04/2011 tarih ve 2011/37 sayılı kararı ile değişik şekli ) Toplu taşıma araçları ve araç personelinin yönetmelik hükümlerine göre denetimi Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğünce yapılır. Denetim ile ilgili tutanaklar Mali Hizmetler Müdürlüğünce tarafından düzenlenir. İHTİLAF KOMİSYONU : MADDE 24-) Bu komisyon 5 (Beş) kişiden oluşur. Bu Komisyona Belediye Başkanı veya yerine atayacağı bir Komisyon Başkanı ile yine Belediye Başkanı tarafından seçilecek 2 adet memur ile İşletmecilerin kendi aralarından seçeceği iki kişiden oluşur. Komisyon kararları çoğunlukla alınır ve kesindir. Bu Komisyon Toplu taşıma aracı işletmecilerinin kendi aralarında veya Belediye ile doğacak ihtilafları görüşür ve bir çözüme kavuşturur. TAŞIT ARAÇLARI İŞLETME RUHSATI HARCI : MADDE 25-) Toplu taşıma araçlarından alınacak Taşıt Araçları İşletme Ruhsat Harcı Belediye Meclisince tespit edilir. Bu harç her ayın sununa kadar belediyeye ödenecektir. Zamanında yatırılmayan harçlar için 6183 sayılı yasa hükümlerine göre Gecikme Zammı uygulanır. İki aylık harç yatırılmadığında Çalışma Ruhsatı iptal edilir. DURAKLAR VE HAREKET SAATLERİ : MADDE 26-) İlçe Trafik Komisyonunca ve Belediyece belirlenen ilk kalkış yerleri ile araçların ilk kalkış noktalarındaki araç bekleme yerleri, hat ve güzergahların dışına çıkılması, durak olmayan yerlerde yolcu indirilmesi veya bindirilmesi, duraklarda bekleme yapılması yasaktır. Aksine hareket edenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak ceza verilmesi işlemi uygulanır. CEZA İŞLEMLER : * MADDE 27-) (Belediyemiz meclisinin tarih ve 2005/64 sayılı kararı ile değişik şekli) İş bu yönetmelik hükümleri ile işletmeciler ve belediye arasında akdedilecek çalışma sözleşmesi hükümlerine aykırı hareket eden işletmeciler hakkında uygulanacak cezai işlemler çalışma sözleşmesinde belirlenir. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER : MADDE 28-) Biga Belediye Meclisinin tarih ve 126 Sayılı Kararı ile kabul edilerek tarihinden itibaren yürürlükte olan BİGA BELEDİYESİ HALK OTOBÜSLERİNİN ÇALIŞMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK yürürlükten kaldırılmıştır.

9 EK MADDE :1 ( Belediyemiz Meclisinin 08/09/2011 tarih ve 2011/92 sayılı kararı ile ilave şekli ) Belediyemizce 08/03/2010 tarih ve 147 sayılı yazı ile teklif edilip, Biga İlçe Trafik Komisyonunun 28/05/2010 tarih 2010/50 sayılı kararı ile kabul edilen, Çanakkale İl Trafik Komisyonunun 18/06/2010 tarih ve 2010/66 sayılı İl Trafik Komisyonu kararı ile onanan Biga - Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ağaköy Prof.Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ağaköy Prof.Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi-Biga güzergahında Biga Belediyesi Denetiminde taşıma yapacak Özel Halk Otobüsü İşletmecilerinin tespiti, çalıştırılacak araçlarda başvuru tarihinde ve devamında bulunması gereken özellikler, işletmecilerden istenecek belgeler ve başvuru şekli, çalışma ruhsatı verilmesi, taşıma ücretinin tespiti ile ilgili uygulanacak hükümler aşağıda tespit edilmiş olup, bu hükümler sadece bu hatta faaliyet gösteren işletmeciler için geçerlidir. Yeni oluşturulan bu güzergahta taşıma yapacak Özel Halk Otobüsü işletmecileri ile ilgili bu ek maddede düzenleme bulunmayan hallerde ve Biga Belediyesi Denetiminde diğer hatlarda halen taşımacılık yapan Özel Halk Minibüsü işletmecileri hakkında yönetmelik hükümleri uygulanır. Biga Belediyesi Denetiminde diğer hatlarda halen taşımacılık yapan Özel Halk Minibüsü işletmecileri bu ek madde hükümlerinden faydalanma talebinde bulunamazlar. 1- İŞLETMECİLERİN TESPİTİ : Güzergahta çalışmak üzere toplam 38 adet işletmeciye çalışma ruhsatı verilecek olup; a- Çalışma Ruhsatı verilecek 28 (yirmi sekiz) işletmecinin tespiti: S.S.38 nolu Ağaköy Seyahat Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine üye olup, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ağaköy Prof.Dr.Ramazan Aydın Yerleşkesi-Biga arasında fiilen taşımacılık yapan otobüs sahiplerine ( bu ek maddedeki şartları yerine getirenlere) verilecektir. Şartları yerine getirmeyenlere 30 gün süre verilecek bu süre zarfında da şartları yerine getirmeyenlere çalışama ruhsatı verilmeyecektir. Bu sebepten doğan açık kontenjana ek maddenin 1- b- fıkrasındaki hükme göre işletmeci alınacaktır. b-çalıma ruhsatı verilecek diğer 10 ( on ) işletmecinin tespiti : Biga Belediye Encümenince Yönetmeliğin genel hükümlerindeki vasıfları taşıyan işletmeciler arasından tespit edilecektir. c-bu güzergahta (hatta) ihtiyaç sebebi ile ek kontenjan açılması halinde; işletmeci Biga Belediye Encümeni tarafından tespit edilecektir. 2-ÇALIŞTIRILACAK ARAÇTA BAŞVURU SIRASINDA VE DEVAMINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER a-araç, başvuru sırasında 11 yaşından büyük olmayacaktır. b-otobüsler 27 koltuk kapasiteli olacaktır. c-araçlar servislerde en fazla 15 yaşına kadar kullanılacaktır. Bu fıkrada hüküm olmayan haller de araçta bulunması gereken özellikler hakkında Yönetmeliğin genel hükümleri uygulanır. 3-İŞLETMECİLERDEN İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ : İşletmeciler Yönetmeliğin 11.maddesinde ve bu ek maddenin 2.bendinde (Araçta bulunması gereken özellikler) belirtilen evrakları işletmeci olarak çalışmak istediklerini belirtir dilekçeye ekleyip, Dilekçeyi Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edecektir. Başvurular Belediye Başkanının Başkanlığında Mali Hizmetler Müdürü ve Zabıta Müdürü nden oluşacak komisyon tarafından incelenip, Belediye Encümenine sunulacaktır. Başvuruları uygun görülen işletmecilere uygunluk belgesi verilecektir. Bu belgeyi alan işletmeciler ruhsat harcını Belediyeye yatırıp, Şartname ve İş Sözleşmesini imzaladıktan sonra kendilerine çalışma ruhsatı verilecektir.

10 4-ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ : a- RUHSAT HARCI : aa- S:S:38 Nolu Ağaköy Seyhat Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif üyesi olan ve bu hatta hale fiilen yolcu taşıyan otobüs sahiplerinden işletmeci olarak çalışmak isteyip yukarıda belirtilen şartları yerine getirenlerden 1.000,00 TL Ruhsat Harcı alınır. Ruhsat Harcı bedeli 4 eşit taksitle ödenir. Daha sonraki başvurularda Özel Yolcu Taşıma Şartnamesi ve iş sözleşmesi imzalanmadan önce ,00 TL Ruhsat Harcı alınır. Ruhsat Harcı peşin ödenir taksitlendirilemez. bb- Yönetmeliğin 16.maddesindeki usule göre devir halinde yeni işletmeciden Özel Toplu Yolcu Taşıma Şartnamesi ve İş Sözleşmesi imzalanmadan önce ,00 TL Ruhsat Harcı alınır. Ruhsat harcı peşin ödenir taksitlendirilemez. b- ŞARTNAMENİN İMZALANMASI İşletmeci Belediye tarafından hazırlanmış olan Özel Toplu Yolcu Taşıma Şartnamesini imzalamak zorundadır. Aksi halde çalışma ruhsatı verilmez. c- SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI İşletmeci Belediye tarafından bu hattın özelliklerini nazara alınarak hazırlanmış olan Özel Toplu Yolcu Taşıma Sözleşmesini imzalamak zorundadır. Aksi halde çalışma ruhsatı verilmez. Başvurusu uygun bulunup, yukarıdaki şartları yerine getiren işletmeciye çalışma ruhsatı verilir. 5- TAŞIMA ÜCRETİ : Başlangıç taşıma ücreti : 1,20 TL dir. Devamında taşıma ücreti Yönetmeliğin 20.maddesindeki usule göre belirlenir. GEÇİCİ MADDE 1-) Bu yönetmeliğin çıktığı tarihe kadar Biga Belediyesine bağlı olarak çalışan Özel Halk Minibüsü sahiplerinin hakları saklıdır. YÜRÜRLÜK : MADDE 29-) Bu Yönetmelik Belediyemiz Meclisinin tarih ve 2005/57 sayılı kararı ile onanmış olup, 3011 Sayılı resmi Gazete de Yayınlanacak olan Yönetmelikler Hakkındaki Kanunun 2. maddesi hükümleri gereğince mahallinde çıkan gazete ve diğer yayın organları ile ilanından sonra yürürlüğe girer. YÜRÜTME : MADDE 30-) Bu Yönetmelik Biga Belediye Başkanı ve Encümeni tarafından müştereken yürütülür.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka) Belediye Meclisi Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAC: Madde: 1- Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 360 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Yeni Konya Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2016/219 Meclis Karar Tarihi : 11.08.2016 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Düzce Belediyesi sınırları içinde vatandaşın ulaşım ihtiyacını

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI TĐCARĐ HATLI MĐNĐBÜSLERĐN ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Amaç : BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Madde: 1- Bu yönetmeliğin amacı; Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda

Detaylı

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ 4 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28931 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 8/1/2002 tarihli

Detaylı

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 KARAR SAYISI : 90/390 RESMİ GAZETE TARİHİ :27-06-1990/20561 KARAR SAYISI

Detaylı

(04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

(04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ (04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Kırklareli

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Trafik ve Denetim ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Koordinasyon ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Planlama ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde toplu taşıma

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2009/KUGM- 23 /YOLCU) ĠLGĠ: 29/12/2006 tarihli ve 2007/KUGM-21/YOLCU Numaralı Genelge, Bilindiği gibi, ülkemizde Bölgesel Hava Taşımacılığı nın gösterdiği hızlı gelişmeye paralel olarak, havayolu

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERKEZLER

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERKEZLER DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERKEZLER İ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Denizli Büyükşehir

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri GENELGE (2009/KUGM- 21 /YOLCU) Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ekonomik, sosyal ve ticari hayatın gereklerine göre yeniden düzenlenerek 11 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1) Personel Servis Aracı Başvuru Formu 2) Araç

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESĠ 2017 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Karabük Üniversitesinin sahip olduğu

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır.

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. MUHTELİF YARDIMCI HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. İŞİN SÜRESİ:

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.09.2009 TARĠH VE 107 SAYILI KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

Detaylı

T.C. ÇAN BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. ÇAN BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ T.C. ÇAN BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ Meclis Toplantı Tarihi :04.07.2017 Salı günü saat 18.30 Temmuz Ayı Olağan Toplantısı Meclis Başkanı :Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman KUZU Meclis Üye Durumu :Başkan

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

BABAESKİ BELEDİYESİ TAKSİ DURAKLARI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BABAESKİ BELEDİYESİ TAKSİ DURAKLARI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BABAESKİ BELEDİYESİ TAKSİ DURAKLARI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK AMAÇ: Madde 1- Bu Yönetmelik Babaeski Belediyesi sınırları içinde; faaliyet gösteren teksi durakları

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 361 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Konya Postası Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Eğitimiş. (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2

Eğitimiş. (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2 Eğitimiş (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) PERSONEL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM-GENEL BİLGİLER Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2 İKİNCİ BÖLÜM-İŞE ALINMA VE İŞTEN AYRILMA İşe alma

Detaylı

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.01.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:09.04.2011 tarih, 27900 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:03.06.2012 tarih,29312

Detaylı

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/6 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. Sayısı : 25702 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönerge, Erzurum Teknik Üniversitesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORİNASYON MERKEZİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORİNASYON MERKEZİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 09/04/1987-3348 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No :

Detaylı

BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ KARAR TARİHİ : 09/07/2010 KARAR NO : 2010/69 Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Bilecik Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde her türlü servis taşımacılığı

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ HİZMET YÖNETMELİĞİ (TT - T Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ HİZMET YÖNETMELİĞİ (TT - T Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ TAKSİ HİZMET YÖNETMELİĞİ (TT - T Plaka) Belediye Meclisi Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAÇ: Madde: 1-Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

"d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan.

d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan. 2012/2958 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE BAZI YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 12/03/2012-2012/2958

Detaylı

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ 1-Gelen şikayet konusunun değerlendirilmesi 2-Değerlendirme

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR 2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 HÜLYA BOZKIRAN 05.02.2014 AMAÇ ve KAPSAM Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; öğrencilerin, kişilik ve becerilerini geliştirerek,

Detaylı

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu)

Detaylı

MOTORLU ARAÇLARA ÖZEL TAHSİSLİ PLÂKA VERİLMESİ ESAS VE USULLERİ TÜZÜĞÜ

MOTORLU ARAÇLARA ÖZEL TAHSİSLİ PLÂKA VERİLMESİ ESAS VE USULLERİ TÜZÜĞÜ MOTORLU ARAÇLARA ÖZEL TAHSİSLİ PLÂKA VERİLMESİ ESAS VE USULLERİ TÜZÜĞÜ [(8.9.2000 R.G.107 EK III A.E. 597 Sayılı Tüzüğün), (28.6.2005 R.G.103 EK III A.E.331) ve (19.6.2006 R.G.106 EK III A.E.376) Sayılı

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 51/2015 sayılı Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR AN O HİZMETİN ADI 1 B2 YETKİ BELGESİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1. HİZMETİN ADI B2 YETKİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 10-

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR. SIRA NO HİZMETİN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1 Sayfa 1 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 130 ADRES TESPİTİ 2 GÜN İLAN METNİ 131 ANONS TARİH VE NO 132 CEZAYA İTİRAZ ZABIT VARAKASI

Detaylı

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, odalarda mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak usul ve

Detaylı