M BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ TAŞIMA VE BOŞTOPLAMA ANKARA 2007

2 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlğnn tarih ve 269 saylkararile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarnda kademeli olarak yaygnlaştrlan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarnda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya yönelik geliştirilmişöğretim materyalleridir (Ders Notlardr). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacyla öğrenme materyali olarak hazrlanmş, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarnda uygulanmaya başlanmşt Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandrmak koşulu ile eğitim öğretim srasnda geliştirilebilir ve yaplmas önerilen değişiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirili Örgün ve yaygn eğitim kurumlar, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşlabilirle Baslmşmodüller, eğitim kurumlarnda öğrencilere ücretsiz olarak dağtl Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanlamaz ve ücret karşlğnda satlama

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii GİRİŞ... 1 ÖĞENME FAALİYETİ TEPSİLERİN TAŞINMASI Tepsiler Hakknda Genel Bilgi Tepsi Çeşitleri Malzemesine Göre Tepsiler Şekillerine ve Boyutlarna Göre Tepsiler Tepsiyi Seçerken Dikkat Edilecek Önerile Tepsi Yükleme Büyük Tepsile... 5 UYGULAMA FAALİYETİ Küçük Tepsile... 6 UYGULAMA FAALİYETİ Küçük Tepsiyi Yüklerken Dikkat Edilecek Önerile Tepsi Taşma Usulleri... 8 UYGULAMA FAALİYETİ Tek elle İki Elle Omuz Üzerinde Tepsiyi Taşrken Dikkat Edilmesi Gereken Önerile Tepsiyi Servanta Koyma UYGULAMA FAALİYETİ Gueridon a Tepsi Koyma Tepsi Ayağna Tepsi Koyma Yan Masaya Tepsi Koyma Tepsiyi Servanta Brakrken Dikkat Edilecek Öneriler ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME PERFORMANS TESTİ ÖĞRENME FAALİYETİ TABAKLARIN TAŞINMASI Elde Tabak Taşma Tekniği Tek Tabak Taşma UYGULAMA FAALİYETİ İkili Ve Üçlü Tabak Taşma UYGULAMA FAALİYETİ Kaselerin Elde Taşnmas UYGULAMA FAALİYETİ Tabak Taşma ve Servisi Esnasnda Uyulacak Kurallar ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME PERFORMANS TESTİ ÖĞRENME FAALİYETİ i

4 3. BOŞLARIN TOPLANMASI BoşlarToplama Zamanlamas BoşTabaklarn Toplanmas UYGULAMA FAALİYETİ BoşTabaklarİkili Toplama UYGULAMA FAALİYETİ BoşTabaklarÜçlü Toplama UYGULAMA FAALİYETİ BoşTabaklarToplarken Dikkat Edilmesi Gereken Önerile Kaselerin Toplanmas UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Bardaklarn Toplanmas UYGULAMA FAALİYETİ BardaklarToplarken Dikkat Edilmesi Gereken Öneriler Kül Tablalarnn Değiştirilmesi UYGULAMA FAALİYETİ Kül TablasnAçk Değiştirme Kül TablasnKapalDeğiştirme Kül TablalarnDeğiştirirken Dikkat Edilmesi Gereken Öneriler Boşlarn Tepsiye Toplanmas BoşlarTepsiye Toplarken Dikkat Edilmesi Gereken Öneriler Boşlarn Bulaşkhaneye Götürülmesi BoşlarBulaşkhaneye Verirken Dikkat Edilmesi Gereken Öneriler ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME PERFORMANS TESTİ MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARLARI...52 KAYNAKÇA...53 ii

5 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI 811ORK025 Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçlk, Pastaclk, Servis eleman, Barmen Taşma ve BoşToplama Tepsileri tanyp, tabakla yemek servisi yaparak, boşlar toplama tekniklerinin anlatldğöğretim materyalidi SÜRE 40/32 ÖN KOŞUL YETERLİK MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Kişisel hazrlk yapma modülünü başarmşolmak Taşma ve boştoplamak Genel Amaç Uygun işortamsağlandğnda; tekniğine uygun olarak servis yapabilecek, servis esnasnda veya sonunda boşlar toplayabileceksini Amaçlar Yiyecek ve içeceklere uygun tepsiyi seçip, dikkatli bir şekilde taşyabileceksini Yiyecek dolu tabaklardikkatli bir şekilde taşyp, servis kurallarna uygun olarak servisini yapabileceksini Sessiz ve dikkatli olarak boşlar toplayp tepsiyle bulaşkhaneye götürebileceksini Ortam: Servis atölyesi ve uygulama restaurantlar, Donanm: Televizyon, DVD, tepegöz, projeksiyon, bilgisayar, printer, scaner, tüm servis araç vb. donanmlar: (Tepsi çeşitleri, tepsi dolly si, tabaklar, metal servis takmlar, bardaklar, kumaş peçeteler, menaj takmlar, sandalye, servant, tepsi ayağ, masa) Modülün içinde yer alan her bir öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçlarile kendinizi değerlendireceksini Modül sonunda ise kazandğnz bilgi, beceri, tavrlarölçmek amacyla öğretmen tarafndan hazrlanacak ölçme araçlarile değerlendirileceksini iii

6 iv

7 GİRİŞ Sevgili öğrenci, GİRİŞ Turizm sektöründe satlamaz hiçbir ürün yoktu Asl amaç, ürünün nasl satlacağnn öğrenilmesidi Servis elemanlğmesleğinin önemini ve inceliklerini bilmemiz gereki Bundan önce, yiyecek-içecek işletmelerinde yer alan servis hizmetlerinin neler olduğunu, servis malzemelerini tandn Misafir masasnhazrladn Artk misafir masasna nasl servis yapmamz gerektiğini öğrenmenin zamangeldi. İşletmemizde ağrlayacağmz misafirlerimiz isteklerinin mümkün olduğunca çabuk ve seri bir şekilde gerçekleşmesini isterle Müşkülpesent müşterileri memnun etmesi zor bir işti Ayrca misafir masasnn kirlenmişve kullanlmayacak servis malzemeleriyle dolu olmasonlarrahatsz ede Yemek, öncelikle göze hitap etmelidi Bunu sağlayacak olan da mutfak t Güzel bir şekilde takdim etmekse bizim görevimizdi Servisi, kurallardahilinde yapmak, servis önceliklerine dikkat etmek bizim görevlerimizden birkaçd Bunlaryaparken de müşteri bekletilmemeli, zamannda müşterinin isteklerini yerine getirmeliyi İşte şimdi, servis esnasnda, malzemeleri güvenli ve seri taşmada kullanacağnz tepsileri tanyacak ve kullanma metotlarnöğreneceksini Tepsi kullanmayacağnz hallerde ise, elle tabak taşma tekniklerini öğreneceksini 1

8 2

9 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞENME FAALİYETİ-1 Uygun ortam sağlandğnda, yiyecek ve içeceklere uygun tepsiyi seçip, dikkatli bir şekilde taşyabileceksini ARAŞTIRMA Bireysel olarak veya kendi aranzda oluşturduğunuz gruplarla öğretmeninizin yönlendireceği araştrma ortamlarna ve kaynaklara inceleme, gözlem ve araştrma ziyareti yapn Bu ziyaretlerinizde; İşletmede kullanlan tepsi çeşitleri, tepsi yüklerken ve taşrken nelere dikkat edildiği gibi konularda araştrmanzdestekleyecek, fotoğraflar, broşürler, basl evraklar toplayarak, işletme yetkilileri ile röportaj yapn Araştrmalarnz, arkadaşlarnzla paylaşn 1. TEPSİLERİN TAŞINMASI 1.1. Tepsiler Hakknda Genel Bilgi Tepsi; çeşitli yiyecek ve içeceklerin taşnmasnda kullanlan, çeşitli malzemelerden yaplmşolan; düz, çok gözlü, yuvarlak, dikdörtgen vs. şekillerdeki servis araçlard Çok gözlü tepsileri çoğunlukla- self servis uygulanan işletmelerde, kahvaltve yemek almak için misafirlerimiz kullan Lüks restoranlarda ise yemek, bardak, şişe ve boşlar servis elemanlartarafndan tepsilerle taşn Resim 1: self servis restoranlarnda yemek servisinde kullanlan tepsi Resim 2: Sağdaki gene self servis restoranlarnda kahvaltservisinde kullanlan tepsi. 3

10 1.2. Tepsi Çeşitleri Tepsileri; çok gözlü, düz, yuvarlak, oval, dikdörtgen kulplu veya kulpsuz olarak adlandrr Tepsilerin kapaklaryoktu Lüks bir restaurantta; düz, yuvarlak veya dikdörtgen tepsileri kullanr Malzemesine Göre Tepsiler İşletmelerde kullanlan tepsiler; çelik, ahşap, selform ve verzalitten yaplmşolabili Resim 3: Çelik tepsilere üç örnek İyi ve kaliteli bir serviste çelik, selform ve verzalit olan tepsileri kullanr Ses yapmamas, kullanm kolaylğ, ucuz olmas, hijyenik olmas, vb. gibi nedenlerden dolay selform tepsileri tercih ederi Resim 4: Solda ahşap tepsiler, ortada plastik tepsi, sağda selform tepsiler-malzemesine göre tepsi çeşitleri Şekillerine ve Boyutlarna Göre Tepsiler Küçük, yuvarlak, oval ve dikdörtgen tepsileri, daha çok içecek servisinde, şişe, bardak, fincan, pot gibi malzemeleri taşmak için, büyük dikdörtgen tepsiler ise yemek tabaklarile bunlarn boşlarntaşmak, odalara yiyecek, kahvaltvb. servisi yapmak için kullanr 4

11 1.3. Tepsiyi Seçerken Dikkat Edilecek Öneriler Taşnacak materyale göre tepsinin şeklini ve büyüklüğünü belirleyini Tepsinin temizliğini kontrol ediniz/yapn Plastik veya selform tepsileri scak yerlere koymaynz; yangn çkabilir, tepsi yanabili 1.4. Tepsi Yükleme Hangi tepsiyi kullanacak olursak olalm, yapmamz gereken ilk şey tepsi üzerine bir kumaşpeçete veya kağt tepsi peçetesi (dolly) yaymak olmald Tepsi yüklemek için genel olarak: Tepside uzun, dengesiz şişe veya malzemeler taşnmamal, sadece ksa şişeler taşnmald Ağr ve uzun olanlar tepsi ortasna, diğerleri dengeli bir şekilde bunlarn dşna konulmald Kahve, çay potlarnn ve sosluklarn ağz/emzik ksmlar, vücuttan uzağa doğru konmald Büyük Tepsiler Büyük tepsiler, yemek servisinde kullanl İyi bir serviste büyük tepsiler misafir masasna götürülme Servanta, İngiliz servisinde gueridona, Amerikan servisinde tepsi ayağna brakl Yemek tabaklarservis önceliği dikkate alnarak dizilmelidi Tepsiyi salonda servant üzerine koyduğumuz zaman, önce servis edilecek yemek tabaklaröne gelmelidi Tepsiler misafirin masasna üzerindeki malzemelerle birlikte konulacaksa, odalarda kahvaltservisinde olduğu gibi, malzemeler masada durmasgerektiği şekilde dizilmelidi 5

12 UYGULAMA FAALİYETİ-1 UYGULAMA FAALİYETİ-1 Büyük Tepsi Yükleme Büyük Tepsi Yüklerken Dikkat Edilecek Öneriler Tepsinin içine kumaşveya kağt peçete yerleştirini Tepsiye konan materyalin, yüksekliğine, ağrlğna ve ağrlk merkezine, servis srasna dikkat edini Seri olunu Hijyene uyunu Küçük Tepsiler Resim 5: Büyük tepsi yükleme Küçük tepsiler, içecek servisinde kullanl Küçük tepsilere bardak ve şişeleri yüklerken dikkat edilmesi gereken kurallar vardr: Malzemeler tepsi üzerine dengeli bir şekilde yüklenmelidi Yüksek şişeler vücudumuza yakn ksma konmald Bardak taşmada kullanlan tepsilerin içerisine menaj, tabak ve metal servis takmlarnn konulmamas/taşnmamasdaha uygun olu Ayncins bardaklarn, ayntepsi ile taşnmasdaha kolayd 6

13 UYGULAMA FAALİYETİ-2 Küçük Tepsi Yükleme Şişeler ve bardaklar birlikte taşnacaksa, bardaklar sağ tarafa, şişeler sola ve biraz geriye, vücuda yakn dizilmelidi Malzeme dizilirken, servis önceliğine dikkat edilmeli; ilk servis edilecek içeceklerin şişe ve bardaklar diğerlerine göre, daha sağda bulunmald Resim 6: Küçük tepsi yükleme Kokteyllerde vb. toplantlarda gezerek bardakla içecek dağtlacaksa, ayncins içecek bardaklarart arda duran sralar halinde dizilmelidi Böylece istenilen içecek, kolayca alnabili Resim 7: Küçük tepsi yükleme Küçük Tepsiyi Yüklerken Dikkat Edilecek Öneriler Tepsinin içine dolly i yerleştirini Tepsiye konan materyalin, yüksekliğine, ağrlğna ve ağrlk merkezine, servis srasna dikkat edini Seri olunu Hijyene uyunu 7

14 1.5. Tepsi Taşma Usulleri Tepsi, daima sol el üzerinde, dengeli bir şekilde taşnmald Tepsi taşma kurallar: Hafif ve küçük tepsiler, avuç içerisinde, Orta ağrlkta olanlar açlmşavuç ve kol üzerinde, Çok ağr olanlar da avuç ve kol üzerinde diğer elle desteklenerek taşnmald Tepsi, kesinlikle vücuda yaslanarak taşnmamald Elde taşnrken, hareket halinde dengeyi boza Bir yere giderken, hzmz iyi ayarlanmal: ne çok hzlne de çok yavaş olmald Gidilecek yere kadar dengeli bir şekilde gidilmelidi Eğer geçilmesi gereken kapvarsa bu kapsağelle açlmal(eğer çarpma kapise srt ile açlmal). Ağr tepsiler gerekirse diz çökerek kaldrlmalveya indirilmelidi Tepsi ile yiyecek veya içecek dağtrken sağelle bir kenarndan tutularak emniyet sağlanabili 8

15 UYGULAMA FAALİYETİ-3 Tepsi Taşma Yöntemi Tepsiyi alacağmz yere vücudumuzun sol tarafyla yanaşmaly Tepsinin sağtarafn, sağelle yarya kadar çekeri Resim 8: Tepsi taşma yöntemi Resim 9: Tepsi taşma yöntemi İleriye doğru eğilerek parmaklaraçlmşsol eli ve kolu tepsinin altndan, tepsi ortalarna gelecek kadar sokar Tepsiyi yüzeye paralel bir şekilde kaldrr Tepsiyi sağelle sağa doğru çekerek parmaklaraçlmşsol ve ön kol üzerine kaydrr Hafif tepsilerde ise avuç üzerine alr Resim 10 : Tepsi taşma yöntemi Resim 11: Tepsi taşma yöntemi Sol elin parmaklarn, tepsiyi tam ağrlk merkezinden kavrayacak şekilde, tepsi altna yerleştirip dengeleri 9

16 Doğrularak tepsiyi dirsek hizasnda, sol kol dirseği, yere paralel olacak şekilde tutarz veya tepsiyi sol kolu döndürerek, omuz üzerine getirip doğruluruz ve gerektiğinde sağeli serbest olarak kullanabiliri Tek elle Resim 12:Tepsi taşma yöntemi Tepside bir veya iki parça malzeme taşnacaksa bu usul kullanl Yan yana iki veya daha fazla şişe bulunmashalinde her şişenin arasna mutlaka bir kağt peçete konulmald Uzun/yüksek şişelerin mutlaka taşnmasgerekiyorsa ya yatk vaziyette ya da tepsi üzerine konulduktan sonra sağelle tutularak taşnabili Resim 14: Tek elle tepsi taşma 10

17 İki Elle Resim 15: Tek elle tepsi taşma Büyük boy tepsiler, usulüne uygun olarak yüklendikten sonra iki elle dirsek hizasnda veya sol elle omuz hizasna tutularak taşn Resim 16: İki elle tepsi taşma Fazla ağr olmayan ve ksa mesafeye taşnacak tepsiler iki elle yanlardan tutularak taşnabili Bu yöntemin kullanldğyerler; kapsz düz salonlard Omuz Üzerinde Ağr tepsiler, uzun kenarlaryanlara, ksa kenarlarda öne ve arkaya gelecek şekilde sol omuz üzerinde taşn Tepsi dengeli bir şekilde sol elle alttan tutulup, sağelle de bir köşeden desteklenerek sol omuz üzerine kaldrl Sol elin parmaklararkaya gelecek şekilde duru Taşma srasnda, sağel serbest kal 11

18 Tepsilerin ağr olmashalinde veya gerektiği zaman, sağelle bir kenardan tutularak, tepsinin dengesi sağlan Resim 17: Omuz üzerinde tepsi taşma Bu şekilde taşmada dikkat edilecek en önemli nokta, tepsinin kesinlikle omuza dokundurulmamasd Sol kol vücuda yapştrlarak kuvvet aln Tepsi asla omuza veya boyuna dokundurulma Tepsiyi Taşrken Dikkat Edilmesi Gereken Öneriler Tepsinin özelliğine ve ağrlğna göre, taşma şeklini belirleyini Tepsiyi taşrken dikkatli olunu Seri olunu 1.6. Tepsiyi Servanta Koyma Bu konu içerisindeki servant ifadesinden; İngiliz servisindeki gueridon, Amerikan servisindeki tepsi ayağve salonlarda bulunan yan masa kavramnanlamalsn Tepsiyi servanta koyarken yaplmasgereken işlem basamaklaraynd Konuyu işlerken sadece farklar üzerinde durulacakt Tepsiyi koyacağmz yere vücudumuzun sol tarafile yanaşmaly Tepsiyi servanta nasl yerleştireceğimizi Uygulama Faaliyeti-5 in içerisindeki resimlerle takip edebilirsini 12

19 UYGULAMAFAALİ FAALİ YETİ UYGULAMA YETİ -4-4 Tepsiyi Servanta Koyma Yöntemi Eğer omuz üzerinde taş d ğ m z bir tepsi ise, sol elimizi aş ağ ya doğru çevirip indirerek, düz taş ma konuma geçeri Resim 18: Tepsiyi servanta koyma Resim 19: tepsiyi servanta koyma Sağelle tepsiyi, sol tarafa doğ ru ilerleyerek, tamamen platformun üzerine koyar Bu s rada sol eli geri çekip, belimizi hafif bükeriz, tepsiyi iki elle platform üzerine koyar Gueridon a Tepsi Koyma Gueridon un üzeri mutlaka boşolmal d Gueridon un üzerine iki veya dört katlbir masa örtüsü örtülmüşolmal d Tekerlekli bir gueridon ise, ayaklar nsabitlemek gereki Tepsi Ayağ na Tepsi Koyma Sol elimizle tepsiyi taş rken, sağelimize tepsi ayağ nkatlanm şbir ş ekilde al r Servis yapacağ m z yere geldiğimiz zaman, önce tepsi ayağ naçarak yere koyar z, sonra da tepsiyi üzerine b rak r Resim 20 : Tepsi ayağ 13

20 Yan Masaya Tepsi Koyma Tepsiyi yan masaya koyarken, öncelikle masa üzerinde boşbir alan belirlemeliyi Eğer masa boşdeğ ilse bu yer, genellikle iki kuverin arasveya köş esi olabili Belirlediğimiz boşalana gelince tepsiyi yan masaya b rak r Tepsiyi Servanta B rak rken Dikkat Edilecek Öneriler Tepsiyi iyi dengeleyini Dikkatli olunu Tepsinin b rak lacağplatforma göre pozisyon al n 14

21 ÖLÇMEVE VEDEĞ DEĞ ERLENDİ RME ÖLÇME ERLENDİ RME Bu faaliyet kapsam nda hangi bilgileri kazand ğ n z, aş ağ daki sorularcevaplayarak belirleyini A. Çoktan Seçmeli Test 1. Küçük tepsileri daima hangi elde taş mal y z A) Sol elde B) Sağelde. C) Her iki elde D) Omuzda 2. Tepsi üzerine peçete koymam zdaki amaç nedir A) Güzel görünmesi için. B) Taş nan malzemelerin kaymamasiçin. C) Bir hasara yol açmamak için. D) Dengeyi korumak için. 3. Ağ r tepsileri kald r p indirirken niçin belimizi bükmemiz gerekir A) Omurgaydüz tutmak ve bir hasara yol açmamak için. B) Ağ rl k merkezini ortaya almak için. C) Elimizin yanmamasiçin. D) İ çindekilerin dökülmemesi için. 4. Aş ağ dakilerden hangisi tepsiyi servanta koyarken dikkat edilmesi gereken yöntemlerden biridir A) Dizleri hafif k r p döndürerek, tepsiyi bel hizas na getiriri B) Tepsinin ağ rl ğ na göre koyacağ m z yer ile tepsiyi aynhizaya getiriri C) Tepsiyi iki elle platform üzerine koyar D) Hepsi. B. DoldurmalTest 1. Tepsileri tek elde, iki elle ve. üzerinde taş yabiliri 2. Tepsiyi yan masaya koymam z gerekirse, burasiki kuverin arasveya olmal d. 3. Tepsi asla veya.dokundurulma 15

22 4. Şiş eler ve bardaklarbirlikte taş rken, ş iş eler..ve biraz geriye vücuda yak n, bardaklar da.. tarafa dizilmelidi NOT: S nav süresi 10 dakikad Sorularcevaplarken, objektif olmasiçin bilgi konular na bakmay n. Cevaplar n zcevap anahtarile karş laş t r n z ve doğ ru cevap say n zbelirleyerek kendinizi değ erlendirini DEĞERLENDİ RME Cevaplar n hepsi doğru olmal d Eğ er doğru ise UygulamalDeğ erlendirme ölçeğ i1 e geçebilirsini Yanl şcevaplar varsa, Öğrenme Faaliyeti 1 i tekrar etmelisini 16

23 PERFORMANSTESTİ DEĞERLENDİ RME PERFORMANS Bu faaliyet kapsam nda hangi becerileri kazand ğ n z, aş ağ daki Uygulamal Değerlendirme Ölçeği-1 i yaparak belirleyini Grup arkadaş n zla değ erlendirini gerekli araç-gereç ve ortam haz rlayarak birbirinizi Bardak, tabak ve içecekleri bir servanta yerleş tirin, uygun tepsiyi seçerek, doğru yerleş tirme yaparak, malzemeleri diğer platforma kurallar na uygun taş y n AMAÇ Yiyecek ve içeceklere uygun tepsiyi seçip, dikkatli bir ş ekilde taş yabilme becerisini kazanabilmek. Sorulardikkatli okuyarak, cevaplar n z n karş s na X iş areti koyunu 1. Malzemeleri k rmadan /dökmeden servanta taş dm Uygulama s ras nda diğer platforma taş yabildi mi 2. Taş nacak malzemeye göre tepsi seçebildi mi 3. Tepsiye dolly i yerleş tirdi mi Malzemeler tepsiye doğ ru yerleş tirildi mi 4. Servis önceliğ ine dikkat edildi mi Servis kurallar na uyuldu mu 5. İ ş i yaparken seri çal ş ldm 6. İ ş ini yaparken dikkatini verdi mi 7. Uygulama süresince sessiz çal ş ldm 8. Bütün iş i ne kadar sürede yapt 9. Kiş isel temizlik var m Gömlek ütülü mü Önlük temiz ve ütülü mü Papyon var m Sakal traş olmuşmu/makyaj var m 10. İ ş i yaparken gerekli ciddiyet var m 11. İ şbitiminde malzemeleri y kadm Malzemeleri kuruladm Malzemeleri yerlerine kald rdm 12. Tepsi taş ma kurallar na uyuldumu Araçlardoğru kullandm TOPLAM PUAN Evet Hay r Yap lan değ erlendirme sonunda hatalar n z hay rş eklindeki cevaplar n z-bir daha gözden geçirin. Kendinizi yeterli görmüyorsan z, Öğrenme Faaliyeti-1 i tekrar edini 17

24 ÖĞRENME FAALİ YETİ -2 ÖĞRENME FAALİ YETİ -2 AMAÇ Uygun ortam sağland ğ nda, yiyecek dolu tabaklardikkatli bir ş ekilde taş y p, servis kurallar na uygun olarak servisi yapabileceksini ARAŞTIRMA Bireysel olarak veya kendi aran zda oluş turduğ unuz gruplarla öğretmeninizin yönlendireceği araş t rma ortamlar na ve kaynaklar na inceleme, gözlem ve araş t rma ziyareti yap n Bu ziyaretlerinizde; Elde tabak taş ma yöntemleri, kase taş ma usulleri, tabak servisi s ras nda uygulanan yöntemler konular nda araş t rman zdestekleyecek, fotoğ raflar, broş ürler, bas l evraklar toplayarak, iş letme yetkilileri ile röportaj yap n Araş t rmalar n z, arkadaş lar n zla paylaş n 2. TABAKLARIN TAŞINMASI 2.1. Elde Tabak Taş ma Tekniğ i Tabakla yemek servisinde, tabaklar n taş nmas deyince, içinde yemek bulunan tabaklar n salona ve misafir masas na götürülmesi anlaş l Taş ma eli, daima sol eldi Sağel de servis yapmak içindi Tek Tabak Taş ma Genel olarak dikkat edilmesi gereken hususlar ş unlard r: Bir tabak sağelle bulunduğ u yerden al n p sol ele uygun ş ekilde yerleş tirilerek taş n Hangi yöntem kullan l rsa kullan ls n önce sol el tabağtutup taş yacak pozisyona getirili Taş ma süresince tabağ n yere paralelliğ i bozulmamal d Ağ rl k parmaklar aras na dengeli bir ş ekilde dağ t lmal d Sol kol dirsekten öne doğru yere paralel olacak ş ekilde kald r l Bu s rada kolun pazu k smvücutla temas halinde kal Tabak taş rken küçük ve h zlad mlarla yürünü Yürürken taş nan tabağa bak lmamalve vücut sağ a sola sallanmamal d Kap lar sağelle aç l p kapanmal d Kalabal k aras ndan veya dar yerlerden geçerken önce tabak emniyet alt na al nmal d Tabak taş n rken her hangi bir parmağ n Tabağ n iç k sm na (Yiyeceğ in bulunduğ u alana ) temas etmemesine kesinlikle dikkat edilmelidi 18

25 UYGULAMAFAALİ FAALİ YETİ UYGULAMA YETİ -1-1 Elde Tabak Taş ma Yöntemleri Tabak, aş ağ daki yöntemlerle sol ele al narak taş n Bİ Rİ NCİYÖNTEM Sol elin avuç içi yukar ya doğ ru çevrili Parmaklar gerilip avuç içi hafifçe çukurlaş t r l Resim 21: Tabak taş ma yöntemleri Resim 22: Tabak taş ma yöntemleri Tabak sağelle kenar ndan tutularak sol elin ayasve parmak uçlar üzerine oturtulu İ Kİ NCİYÖNTEM Sol el bükülüp avuç yukar ya aç l Parmak uçlarbiraz sağ a doğ ru çevrili Sağeldeki tabak sol elin dört parmağ üzerine oturtulu Başparmakla da üstten tutularak taş n Baş parmak s k lmak veya gevş etilmek suretiyle tabağ n yere paralelliğ i sağ lan Bu taş ma ş eklinde baş parmak sol tarafgöstermelidi Resim 23: Tabak taş ma yöntemleri 19

26 ÜÇÜNCÜ YÖNTEM Sol el yukar daki ilk iki ş ekilde olduğ u gibi yukar ya kald r l Avuç içi yukar ya bakacak ş ekilde aç l Baş parmak, orta parmağ n iki üç cm.kadar üzerine gelene kadar sağa doğ ru döndürülü Resim 24: Tabak taş ma yöntemleri Sağelle al nan tabak parmaklar aras na sokulu İ ş aret parmağ altta taban k sm na, orta parmak ise tabak kenar n n alt na dokunu Baş parmak da üstten tabak kenar na bas larak tutulu Yüzük ve küçük parmaklar serbest kal Resim 25: Tabak taş ma yöntemleri Bu ş ekildeki taş mada da baş parmak s k l p gevş etilmek suretiyle tabağ n yere paralelliğ i sağlan İ kili Ve Üçlü Tabak Taş ma Serviste bazen, bir elimizde iki tabak taş mam z gerekebili Bu, sol ele bir tane, sağ ele de bir tane tabak almak ş eklinde olmamal d Her iki tabak da sol elde taş nmal d 20

27 UYGULAMAFAALİ FAALİ YETİ UYGULAMA YETİ -2-2 İ kili Tabak Taş ma Yöntemi Birinci tabağ sağele al r Sol elin iş aret ve orta parmağ yla bir platform oluş turup baş parmağ yukardoğru açar Sağeldeki birinci tabağsol eldeki iki parmağ n oluş turduğ u platforma ve baş parmak aras na koyar Resim 26: İ kili tabak taş ma Resim 27: İ kili tabak taş ma İ kinci tabağ sağele al r Sol elin orta, yüzük ve serçe parmaklar naş ağ ya doğ ru açar Sağeldeki tabağ n sol kenar nbirinci tabağ n alt sağkenaralt na, iş aret parmağ na değ ecek ş ekilde sokar Baş parmakla tüm bu parmaklar aras nda iki tabağ dengeleri Üçlü Taş ma Sol ele iki tabak al r Üçüncü tabağsağele al r Servis yapacağ ş ekilde taş n 2.2. Kaselerin Elde Taş nmas Kaseler; Konsome kaseleri, komposto kaseleri ve salata kaseleri gibi kaplar çukur kaplard Kenarlar nda, bitişyerinde tutmaykolaylaş t racak ç k nt lar yoktu Doğ rudan doğ ruya tutulup taş nmaya kalk ş ld ğ nda kenardan tutan parmak, kab n içindeki yiyeceğ e dokunu Bu ş ekilde masalara konup kald r lmalarda çok güçtü Bu yüzden, kaseler, mutlaka kendilerine ait alt tabaklarüzerinde taş n Alt tabaklar olmayanlarise uygun büyüklükte bir düz tabak üzerine konarak taş n 21

28 Resim 28 : Üçlü taş ma Kaseler ve onlar n taş nmas nda kullan lacak alt tabağaras na kaymamasiçin mutlaka dantel kağ t (dolley) veya uygun ş ekilde katlanm şkağ t peçete konmamal d Bu ş ekilde haz rlanan kaselerin taş nmalarnormal tabaklar gibi tutularak yap l Resim 29: Alt tabağile birlikte kase Dikkat etmemiz gereken diğ er bir husus da, taş ma s ras nda veya herhangi bir zamanda kaseleri üst üste koymamakt Üst üste koyduğumuz takdirde, üstteki kasenin alt tabağ çalkalanma veya buharlaş madan dolay slan Islak tabaklar da kayganlaş arak kazalara ve masa örtülerinin slanmas na neden olu Resim 30: Kaselerin elde taş nmas 22

29 UYGULAMAFAALİ FAALİ YETİ -3 UYGULAMA YETİ -3 TABAKLA YEMEK SERVİ Sİ Yemekler, mutfaktan servis yap lan yere, tabaklar n içerisinde elde ya da tepsi ile taş nmal d Tabaklarelde taş yorsak, doğ rudan doğ ruya masaya servis yap l Tepsi ile salona getirilirse, tepsi önce servanta konmal d Tepsi elde iken masaya servis yapmak zordu Servanttan tabaklarele al narak masaya servis yap l Tabaklar Tepsi İ le Taş rken Dikkat Edilmesi Gereken Öneriler Taş nacak tabağa göre tepsinin ş eklini ve büyüklüğünü belirleyini Tepsinin temizliğini kontrol ediniz/yap n Tabaklar n tepsiden taş mamas na dikkat edini Tepsiyi taş rken, gidişyönüne göre koridorun/kap n n sağtarafkullan n Tepsinin Servanta KonmasEsnas nda Dikkat Edilmesi Gereken Öneriler Tepsiyi dengeleyini Tepsinin b rak lacağistasyona göre pozisyon al n Tabaklar Masaya Koyarken Dikkat Edilmesi Gereken Öneriler Servis s ras na göre tabaklarsol eline al. Servis kurallar na göre, masaya tabaklarb rak. Dikkatli olunu Güler yüzlü ve kibar olunu 2.3. Tabak Taş ma ve Servisi Esnas nda Uyulacak Kurallar K r k ve çatlak olan tabaklar kesinlikle servis d ş b rak lmal d Tabaklar, mutlaka s t lmasgerekiyorsa tabak s t c skullan lmal d Tabaklartaş rken ve kullan rken iç yüzeylerine temas etmekten kaç n lmal d Dolu tabaklar, eğilmeden, düz taş nmal d S cak yemek taş nan tabaklar n eli yakmamasiçin peçete kullan lmal d Çorba tabaklarve kaseler mutlaka bir alt tabak üzerine konarak taş nmal d Tabaklar masaya, -ekmek ve salata tabaklarhariç- konuğ un sağ ndan, misafirin önüne konmal d Eğer elde birkaç tabak taş nacaksa, ele al nacak ilk tabak, en son servis edilecek tabak olmal d Diğer bir deyiş le; sağelde taş nacak tabak, ilk servis yap lacak tabakt Büyük ve ağ r tabaklar dört parmakla alttan tutulup başparmakla üstten bast r larak tutulmal d Küçük tabaklar ise üç parmakla (iş aret, orta ve baş parmaklar aras nda) tutulmal d Tabak masaya b rak ld ğ zaman, tabak üzerindeki amblemin düz olmas na ve etlerin misafirden tarafa gelmesine dikkat edilmelidi Tek bir servis Eleman n Taş yacağ azami tabak say s 3 den fazla olmamal d 23

30 ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME Bu faaliyet kapsam nda hangi bilgileri kazand ğ n z, aş ağ daki sorularcevaplayarak belirleyini A. Çoktan Seçmeli Test 1. Dolu tabak taş rken parmaklar ve yiyecekler aras nda nas l bir iliş ki vard r A) Parmaklar yiyeceklerle temas etmemeli. B) Parmaklar yiyeceklerle temas edebili C) Hiçbir iliş ki yoktu D) Önemli bir iliş ki yoktu 2. Sadece üç tabak taş nacaksa, üçüncü tabağ nas l taş r z A) Üçüncü tabağ taş mamal y B) Sol elde. C) Sağele alarak taş r D) Sol elde iki tabak iç içe 3. Tabak taş rken sol kolun pozisyonu nas l olmal d r A) Yukar ya doğ ru B) Sola doğ ru C) Yere paralel D) Sağa doğru 4. Pazkemiğ inin vücutta konumu nas l olmal d r. A) Vücutla temas halinde B) Yukar da C) Aş ağ da D) Hiçbirisi B. DoldurmalTest 1. Tabak elde taş n 2. Çorba kaselerini.. ile birlikte taş mal y 24

31 3. S cak tabak taş rken. ve. gibi araçlar kullan r 4. Kaseler, kendilerine ait üzerinde taş n rla NOT: S nav süresi 10 dakikad Sorularcevaplarken, objektif olmasiçin bilgi konular na bakmay n Cevaplar n zcevap anahtarile karş laş t r n z ve doğ ru cevap say n zbelirleyerek kendinizi değ erlendirini Cevaplar n hepsi doğru olmal d Eğ er doğru ise, UygulamalDeğerlendirme Ölçeğ i2 ye devam edin. Yanl şcevaplar varsa, Öğrenme Faaliyeti 2 yi tekrar etmelisin. 25

32 PERFORMANS DEĞERLENDİ RME PERFORMANS TESTİ Bu faaliyet kapsam nda hangi becerileri kazand ğ n z, aş ağ daki Uygulamal Değerlendirme Ölçeği-2 yi yaparak belirleyini Grup arkadaş n zla değ erlendirini gerekli araç-gereç ve ortam haz rlayarak birbirinizi Tabaklarbulunduğ u platformdan alarak belirlenen diğer platformlara tabak taş ma kurallar na uygun olarak taş y n AMAÇ Yiyecek dolu tabaklardikkatli bir ş ekilde taş y p, servis kurallar na uygun olarak servisini yapabilmek. Sorulardikkatli okuyarak, cevaplar n z n karş s na X iş areti koyunu 1. Malzemeleri k rmadan /dökmeden servanta taş dm Uygulama sonunda diğ er platforma taş yabildi mi 2. Tek tabağ kural na uygun ş ekilde yerleş tirdi mi İ kili tabak taş ma yap ld m 3. Tepsiye dolly i yerleş tirdi mi Malzemeler tepsiye doğru yerleş tirildi mi 4. Servis önceliğine dikkat edildi mi Servis kurallar na uyuldu mu 5. İ ş i yaparken seri çal ş ldm 6. İ ş ini dikkatli bir ş ekilde yaptm 7. Uygulama süresince sessiz çal ş ldm 8. Bütün iş i ne kadar sürede yapt 9. Kiş isel temizlik var m Gömlek ütülü mü Önlük temiz ve ütülü mü Papyon var m Sakal traş olmuşmu/saç düzgün mü 10. İ ş i yaparken gerekli ciddiyet var m 11. Uygulama s ras nda hijyene dikkat edildi mi İ şbitiminde malzemeler y kandm Kuruland m Yerlerine kald r ld m TOPLAM PUAN Evet Hay r Yap lan değ erlendirme sonunda hatalar n z hay rş eklindeki cevaplar n z-bir daha gözden geçirin. Kendinizi yeterli görmüyorsan z, Öğ renme Faaliyeti-2 yi tekrar edini 26

33 ÖĞRENME FAALİ YETİ -3 ÖĞRENME FAALİ YETİ -3 AMAÇ Uygun ortam sağland ğ nda, sessiz ve dikkatli olarak boş lartoplay p, tepsiyle bulaş k haneye götürebileceksini. ARAŞTIRMA Bireysel olarak veya kendi aran zda oluş turduğunuz araş t rma gruplar yla öğ retmeninizin yönlendireceği araş t rma ortamlar na ve kaynaklar na inceleme, gözlem ve araş t rma ziyareti yap n Bu ziyaretlerinizde; Boştabaklar n, kaselerin, bardaklar n toplanmasyöntemleri, kül tablalar n n değ iş tirilmesi, boş lar n tepsiye toplanmasve bulaş khaneye götürülmesi konular nda araş t rman zdestekleyecek, fotoğ raflar, broş ürler, bas levraklar toplayarak, iş letme yetkilileri ile röportaj yap n Araş t rmalar n z, arkadaş lar n zla paylaş n 3. BOŞLARIN TOPLANMASI 3.1. Boş lar Toplama Zamanlamas Misafirler yemeklerini yiyip bitirdikten sonra bulaş k tabak, tak m ve bardaklar n masadan kald r lmasiş ine boş lar n kald r lmasveya toplanmasdeni Tabaklartoplamak için konuklar n yemeğ i bitirdiğ inden veya yemeğ i b rakt ğ ndan emin olunmal d Bunun için, tabak üzerine, çatal-kaş k-b çağ n konulma ş ekline dikkat edilmelidi Tabakta yemek varsa, konuklara yemeğ e devam edip etmedikleri sorulmal d Bazen de misafir yemeğine devam etmek isteme Baş ka bir ifadeyle, art k yemeğ ini yemek istemeyebili Tabağ nda yemek varsa, bunu bizim anlamam z zordu Misafir yemeğinin bittiğ ini bize hangi yollarla gösterebilir Tabak içerisine çataldüz b çağ da onun alt ndan çapraz geçirmişolabili Resim 32: Boş lartoplama zamanlamas 27

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I Ara t rma ve E itim Genel Müdürlü ü

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I Ara t rma ve E itim Genel Müdürlü ü T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I Ara t rma ve E itim Genel Müdürlü ü Y YECEK VE ÇECEK SERV S Her Hakkı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı na Aittir. İLETİŞİM: İsmet İnönü Bulvarı No:5 Kat: 9-10 Emek/ANKARA

Detaylı

Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1

Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1 Herkese sosyal konut side 1 Önsöz Aşağ daki bilgiler genel ve yol göstericidir. Bu bilgiler konut organizasyonlar n n çoğu için geçerlidir, ama baz konut organizasyonlar

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SOYGUN ALARM SİSTEMLERİ KEŞFİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AHŞAP TEKNOLOJİSİ TABİİ ŞEKİL OYMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AHŞAP TEKNOLOJİSİ TABİİ ŞEKİL OYMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AHŞAP TEKNOLOJİSİ TABİİ ŞEKİL OYMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TEK KAÇIŞ NOKTALI PERSPEKTİF ÇİZİMİ 211GS0007

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TEK KAÇIŞ NOKTALI PERSPEKTİF ÇİZİMİ 211GS0007 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TEK KAÇIŞ NOKTALI PERSPEKTİF ÇİZİMİ 211GS0007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ FİZİKSEL DEĞİŞİMLER 3 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI BAŞ BODOSLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI

HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 : 224-233 [2003] HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI EVERY CHILD HAS A CHANCE TO BE SUCCESSFUL

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ KUYUMCULUKTA KAYNAK YAPMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ REZERVASYON DURUM ANALİZLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

GIDA, SU VE BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (I)

GIDA, SU VE BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (I) GIDA, SU VE BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (I) Hazırlayanlar Dr. Dyt. Meltem Soylu Saðlýk Memuru Engin Alacahan Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðýlýðý Kurumu Uzm. Gýda Müh. Cengiz Kesici Saðlýk

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM MOTORLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM Ar. Gör. Dr. Salih Kür ad DOLUNAY ÖZ: Dil bilgisi, k saca bir dili ses, ekil ve cümle yap lar bak m ndan inceleyip bunlarla ilgili kurallar tespit eden bir bilim dal

Detaylı