T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015"

Transkript

1 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI (2012 Yılında Revize Edilmiştir)

2 Işığınla Aydınlanıyoruz, Işığınla Aydınlatıyoruz Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI (2012 Yılı Revize Edilmiş Hali)

3 ANTALYA-EKİM 2012 CİHANGİR ALADOĞON OKULUM KONULU RESİM YARIŞMASI OKUL BİRİNCİSİ

4 İstiklal Marşı Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal! Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana va'dettigi günler hakk'ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı: Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım; O zaman yükselerek arsa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal! Mehmet Akif Ersoy

5 ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur! Mustafa Kemal ATATÜRK i

6 Küreselleşme ve bilgi toplumunun dinamik ve halen devam eden oluşumlar olduğu dikkate alındığında eğitim, eğitimli insan, öğrenme, okul, okul yöneticisi, öğretmen ve öğrenci gibi kavramların altının bir kez daha özenle çizilmesi gerekmektedir. Öğrencilere gelecek için gerekli bilgileri yüklemek yerine, okulda verilen bilgilerin yaşam boyu yetmeyeceği görüşünden hareketle yaklaşılmalı; veliler de bu sürecin dışında bırakılmayarak sürece daha aktif katılmaları sağlanmalıdır. Eğitimde Çoklu Zeka Kuramı dikkate alınmalı; gelecekte, bireyin bilgiye odaklı bir yaşamı öğrenme, analitik düşünme, sentez yapabilme, sorun çözebilme ve etkili bir iletişim kurabilme gibi özelliklere sahip olması gerçeğinden hareketle, gereken bilgiyi nereden ve nasıl sağlayacağını bilen, seçici davranan öğrenmeyi öğrenmiş insana ihtiyaç duyulacağı hep akılda tutulmalıdır. Amaç, hedef ve görevleri Milli Eğitim Temel Kanunu ve ilgili kanunlarda belirlenmiş bir eğitim kurumunun amaçlarını gerçekleştirmek üzere uygulayacağı bir hareket biçimine ihtiyacı vardır. Geleceği planlamamış yani belli bir stratejisi olmayan kurumlar kaynaklarını etkin ve verimli kullanamayacak, günümüzün baş döndürücü değişimine ayak uyduramayarak kararlarını günlük bilgiler ve değerlendirmeler üzerine vererek kendilerinden emin olamayacaklardır. Stratejinin temelinin hedef belirlemek olduğu noktasından hareketle gelecek önceden planlanmamış ve belirsizlik içinde kalınmışsa da başarısızlık doğal bir sonuç olacaktır. Stratejik planlamada uyum, anlaşma ve diyalog söz konusudur. Bir eğitim kurumu hareket biçimi belirlerken imkanlar ölçüsünde uygulayıcıların planlama sürecine katılımını sağlamalıdır. Çünkü planlama sürecini etkin kılacak olan bu sürece çoklu katılımın sağlanmasıdır. Gelişimin, kurumun tüm çalışanlarının ne yapacakları ile ilgili olduğu; uygulayıcıların karara katılmadığı bir planlama modelinin de zaten stratejik olmayacağı unutulmamalıdır. Eğitim-öğretim yaşadığımız toplumunun çıkarlarını gözetmek zorunda olan hayati öneme sahip sosyal bir görev ve sorumluluktur. Bilim ve teknolojinin, akılcılıkla birlikte modernleşmenin önde gelen gereklerinden biri olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmadan, nerede bulunduğumuzu sorgulayarak yapılacak planlama ve çalışmalarda daima bu görev ve sorumluluğun bilincinde olacağız. Antalya, Ekim 2012 ii Mehmet KARAKAŞ Okul Müdürü

7 Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. (Atatürk) Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk haline getirecek olan eğitim, amaç ve hedefleri önceden belli olan, anlık kararlarla değil de belli bir strateji dâhilinde yürütülen eğitimdir. Mustafa Kemal Atatürk ün yukarıdaki sözünde vurguladığı eğitim de ancak planlı bir eğitimdir. Bu nedenle Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi olarak yılları arasında hedeflerimizi belirleyerek bu alanda çalışmalarımıza hız vereceğiz. Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi olarak bizler bilgi toplumunun gün geçtikçe artan bilgi arayışını karşılayabilmek için eğitim, öğretim, topluma hizmet görevlerimizi arttırmak istemekteyiz. Var olan değerlerimiz doğrultusunda dürüst, tarafsız, adil, sevgi dolu, iletişime açık, çözüm üreten, yenilikçi, önce insan anlayışına sahip bireyler yetiştirmek bizim temel hedefimizdir. Stratejik planlama çalışmaları, Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi vizyonunun, çok yönlü başarıyla en iyiyi ortaya koyma sorumluluk ve çabasının somut bir ürünü olarak doğmuştur. Yapılan bu plan güçlü yönlerimizi öne çıkaran ve geliştiren, yeni ilişki ağları oluşturan, nitelikli eğitim ve araştırma programlarımızı disiplinler arası anlamda bir araya getiren bir çerçevedir. Bu plan, sorumluluklarımızı yerine getirmede kaynaklarımızın daha etkili kullanılmasına olanak tanımaktadır. Vizyonumuz yönünde daha yoğun işbirlikleri oluşturmayı ve paydaşlarımızdan daha çok destek sağlamayı hedefleyen plan okulumuzu daha ileriye götürmek için verdiğimiz ve vereceğimiz çabaların YOL HARİTASI olacaktır. Oluşturulan bu planla okulumuzun gelişimine katkıda bulunacak tüm paydaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. DİTALİSTLER iii

8 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ YASAL ÇERÇEVE STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI II. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. TARİHSEL GELİŞİM YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER FAALİYET ALANLARI HİZMET LİSTEMİZ PAYDAŞ ANALİZİ i. Paydaş Tanımları ii. Paydaşlarımız iii. Paydaş Analizi Matrisi iv. Okulun Paydaş Çizelgesi v. Hizmet Matrisi vi. Durum Analizi Anketleri KURUM İÇİ ANALİZ i. Örgütsel Yapı ii. İnsan Kaynakları iii. Teknolojik Düzey iv. Mali Kaynaklar v. İstatistikî Veriler ÇEVRE ANALİZİ i. PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi ii. Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi i. Güçlü Yönlerimiz ii. Zayıf Yönlerimiz iv

9 iii. Fırsatlar iv. Tehditler III. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM 9. GELECEĞE YÖNELİM MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ TEMEL DEĞERLERİMİZ TEMALAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ, PROJELER VE STRATEJİLER i. TEMALAR ii. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİK PLANLAMA MALİYET TABLOSU IV. BÖLÜM İZLEME ve DEĞERLENDİRME v

10 TABLO İNDEKSİ Tablo 1: Kurum Kimlik Bilgisi... viii Tablo 2: Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Tablo 3: Yasal Yükümlülük ve Dayanaklar Tablo 4: Faaliyet Alanı-Eğitim Tablo 5: Faaliyet Alanı -Öğretim Tablo 6: Faaliyet Alanı- Yönetim İşleri Tablo 7: Hizmet Listemiz Tablo 8: Paydaş Tanımları Tablo 9: Paydaşlarımız Tablo 10: Paydaş Analizi Matrisi Tablo 11: Okulun Paydaş Çizelgesi Tablo 12: Hizmet Matrisi Tablo 13: Öğretmen Memnuniyet Anketi Tablo 14: Öğrenci Memnuniyet Anketi Tablo 15: Veli Memnuniyet Anketi Sonuçları Tablo 16: Oluşturulan Birimler ve Görevleri Tablo 17: 2010 Yılı Okulumuzdaki Mevcut Yönetici Sayısı Tablo 18: Okulumuzdaki Yöneticilerinin Eğitim Durumu Tablo 19: Okulumuz Yöneticilerinin Yaş İtibari ile Dağılımı Tablo 20: İdari Personelin İdari Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler Tablo 21: Kurumda Gerçekleşen Yönetici Sirkülasyonunun Oranı Tablo 22: Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı Tablo 23: Yönetici ve Öğretmenlerin Kadro Durumu Tablo 24: Öğretmenlerin Yaş İtibari İle Dağılımı Tablo 25: Öğretmenlerin Hizmet Süreleri Tablo 26: Kurumda Gerçekleşen Öğretmen Sirkülâsyon Oranı Tablo 27: Mevcut Hizmetli/Memur Sayısı Tablo 28: Memur/Hizmetli Kadro Durumu Tablo 29: Çalışanların Görev Dağılımı Tablo 30: Dital Rehberlik Hizmetleri Tablo 31: İnsan Kaynakları Bilgi Tablosu Tablo 32: Okulumuzun Teknolojik Altyapısı Tablo 33: Okulumuzun Fiziki Altyapısı Tablo 34: Dital Öngörülen Kaynak Tablosu Tablo 35: Okulumuz Gelir-Gider Tablosu vi

11 Tablo 36: Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu Tablo 37: Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler Tablo 38: Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları ve Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Tablo 39: Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Tablo 40: Sorumluluğu Bulunan Öğrenci Sayısı Tablo 41: Devamsızlık Nedeni İle Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Tablo 42: Öğrencilerin Aldığı Ödül ve Cezalar Tablo 43: Öğrenci Ders Başarı Durumu Tablo 44: Yerleşim Alanı ve Derslikler Tablo 45: Sosyal Alanlar Tablo 46: Spor Tesisleri Tablo 47: PEST Analizi GRAFİK İNDEKSİ Grafik 1: Öğrenci Memnuniyet Anketi Sınıflara Göre Genel Ortalama Grafik 2: Okulumuzdaki Yönetici Sayısı Grafik 3: Okulumuzdaki Yöneticilerin Eğitim Durumu Grafik 4: Yöneticilerin Yaş Dağılımı Grafik 5: Yöneticilerin İdari Hizmet Süresi Grafik 6: Yönetici Sirkülasyon Oranı Grafik 7: Öğretmenlerin Kadro Durumu Grafik 8: Öğretmenlerin Yaş Dağılımı Grafik 9: Öğretmen Hizmet Süreleri Grafik 10: Yıllara Göre Kurumda Göreve Başlayan Öğretmen Sayısı ŞEKİL İNDEKSİ Şekil 1: Stratejik Planlama Ekibi Özellikleri Şekil 2: Dital Organizasyon Şeması Şekil 3: Okul İlişki Şeması Şekil 4: Temalar vii

12 KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı Kurum Türü Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ ANADOLU LİSESİ Kurum Kodu Kurum Statüsü Kamu Özel Kurumda Çalışan Personel Sayısı Yönetici : 4 Öğretmen : 38 (1 görevlendirme) Hizmetli : 5 (1 kadrolu, 4 sözleşmeli) Memur : 2 ( 2 sözleşmeli) Öğrenci Sayısı 601 Öğretim Şekli Normal İkili Okulun Hizmete Giriş Tarihi 12 Eylül 2008 KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Fax Kurum Web Adresi Tel. : Fax : Mail Adresi Kurum Adresi Hurma Mah Sok Konyaaltı/ANTALYA Kurum Müdürü Mehmet KARAKAŞ Cep Tel: Müdür Baş Yardımcısı Şükrü ÖVEN Cep Tel: Müdür Yardımcıları Süleyman SAPMAZ Cep Tel: Hüseyin CAN Cep Tel: Tablo 1: Kurum Kimlik Bilgisi viii

13 Dr. İLHAMİ TANKUT BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ PLANLAMA SÜRECİ ANADOLU LİSESİ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ BİRİNCİ BİRİNCİ BÖLÜM

14 YASAL ÇERÇEVE 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. Maddesi, DPT tarafından hazırlanan Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu tarih ve 2006/55 sayılı MEB Genelgesi, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı 2010/14 sayılı Genelgesi okulumuz Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi olarak stratejik planlama sürecini zorunlu hale getiren yasal çerçevesini oluşturmaktadır. STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Stratejik plan hazırlığı aşamasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi tarafından okulumuz konferans salonunda ilçemizin tüm okul müdürü ve müdür yardımcılarına konu ile ilgili hizmet içi eğitim çalışması yapılmıştır. Bu çalışmaya okulumuzdan Okul Müdürümüz Mehmet Karakaş ve Müdür Yardımcımız Süleyman Sapmaz da katılmışlardır. Bu faaliyeti takip eden günlerde öğretmenler kurulu toplantısı yapılarak konu hakkında okul öğretmenlerimize bilgi verilmiştir. Okul Müdürümüz Mehmet Karakaş hem bahsedilen hizmetiçi eğitim çalışmasından hem de daha önce stratejik planlama ile ilgili aldığı eğitimleri, öğretmenlere yansıtmıştır. Stratejik planlama sürecini tamamlamak üzere Eğitim Öğretim yılı sonunda Okul Müdürümüz Mehmet Karakaş başkanlığında stratejik planlama ekibi kurulmuş ve çalışmalara başlanmıştır. Okulun geleceği için kritik öneme sahip bu ekip Eğitim Öğretim yılı başında yeni üyelerle revize edilmiş böylece farklı ilgi alanlarına sahip, renkli, iletişimi kuvvetli, yaratıcı kısacası daha dinamik bir ekip oluşturulmuştur. Ekibimizin güçlü yanlarından birisi de aynı zamanda velimiz de olan bir Yönetim Danışmanı yla beraber çalışılmasıdır. Çalışmalarımıza güç vermesi, enerji katabilmesi adına ekibimiz DİTALİSTLER adını alarak daha emin adımlarla yola devam etmiştir. Her hafta yapılan ekip toplantıları dışında ekip üyelerinin daha hızlı ve etkili iletişimini sağlamak için bir e-posta grubu da kurulmuştur. Stratejik planlama yapılırken en önemli adımlardan birisi mevcut durumun analizi ve buna göre strateji belirlemektir. Geleceğimize doğru yön verebilmek için, mevcut durumumuzu ortaya koyarken anketler, mülakatlar, toplantı tutanaklarından yararlanılmıştır. Bunların yanında örnek stratejik planlar, yüksek lisans ve doktora tezleri incelenerek gözden kaçırılan bir şey olmamasına özen gösterilmiştir. Özellikle veli toplantılarında stratejik planlamaya esas oluşturacak konular gündeme getirilmiş, velilerin görüşü alınmış, alınan bilgi ve görüşler stratejik planlama sürecine yansıtılmıştır. Stratejik planımız Stratejik Planlama Süreci, Mevcut Durum Analizi ve Geleceğe Yönelim olmak üzere başlıca üç bölümden oluşmaktadır. 10

15 Farklı Uzmanlık Liderlik Yaratıcı Düşünme Gönüllülük Kararlılık DİTALİSTLER Bilgi Birikimi Güvenilirlilik Grupla Çalışma Etkili İletişim Şekil 1: Stratejik Planlama Ekibi Özellikleri 11

16 Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ Ünvanı Adı Soyadı İletişim Müdür Mehmet KARAKAŞ Müdür Baş Yardımcısı Şükrü ÖVEN Bilişim Tekn. Rehber Öğretmeni Ö. Bahar SUNAR Rehber Öğretmen Dilek BODUR Fizik Öğretmeni N. Uğur GÜNAL TDE Öğretmeni İsmail ACAR Kimya Öğretmeni Nuran ÇİFTÇİ Kimya Öğretmeni Eylem ÜÇTAŞ Tarih Öğretmeni Meltem KARAKOÇ Matematik Öğretmeni Cenk İ. TOPRAK Matematik Öğretmeni Evrim KARADOĞAN Felsefe Öğretmeni Gülcan KURUNÇ Biyoloji Öğretmeni U. Gürel YILMAZ Öğrenci Bilge TEKELİOĞLU Öğrenci Erim Bora KONUK Memur Özlem KANAL Okul Aile Birliği Başkanı Zerrin KUMLU Okulumuz Kurucu Temsilcisi Ahmet TANKUT Tablo 2: Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 12

17 Dr. İLHAMİ TANKUT İKİNCİ BÖLÜM MEVCUT MEVCUT DURUM ANALİZİ DURUM ANALİZİ ANADOLU LİSESİ Dr. İLHAMİ TANKUT İKİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ANADOLU LİSESİ DURUM ANALİZİ

18 1. TARİHSEL GELİŞİM Antalya Merkez Konyaaltı Hurma Mahallesi nde Şafak OTUZALTI, Kadriye OTUZALTI, Zekiye OTUZALTI, Hasan UZUNDİREK, Düriye UZUNDİREK, Hatice UZUNDİREK, Vesile ERTUĞRUL, Ayşe YANIK, Zehra YILMAZ, İsmail CAFO, Necati CAFO, Zehra ALTINTAŞ, Mustafa GÜLER, Akın GÜLER, Ülker DEMİRFAK tarafından bağışlanan 20 dönüm arsa üzerine Hayırsever Dr. İlhami TANKUT tarafından bir Anadolu Lisesi yaptırmak üzere tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalanmış ve protokol Valilik Onayı ile yürürlüğü girmiştir. İmzaların tamamlanmasının ardından çalışmalara başlanarak okul sekiz aylık kısa ama yoğun bir çalışmanın sonucunda Eğitim-Öğretim Yılına yetiştirilmiş ve 148 öğrenci ile ilk yılına başlamıştır. Okulumuzun Kurucu Müdürü Şule Öner bir yıl süre ile görev yapmış, daha sonra Akif Tekelioğlu müdür vekili olarak atanmıştır. Okul Müdürümüz Mehmet Karakaş tarihinden bu yana görevini sürdürmektedir. Okulun çevre düzenlemesi ve planlaması dönemin Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK tarafından yaptırılmış; Konyaaltı Belediye Meclis üyesi Şafak OTUZALTI bu süreçte de okula çok ciddi katkılarda bulunmuştur. 2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Resmi bir Ortaöğretim Okulu olan Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesinin yasal yükümlükleri ve ilgili yasaları şunlardır: Yasal Yükümlülük Dayanak Öğrencilerin; Atatürk inkılâp ve ilkeleri ile Atatürk milliyetçiliğine bağlı,türk milletinin millî, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten insan haklarına saygılı, cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olması ilkelerine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getiren; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip topluma karşı sorumluluk duyan yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetişmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik servisi, okul-aile birliği ve ilgili diğer Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği paydaşlarla iş birliği yapması istenir. Millî Eğitim Bakanlığı Orta Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel orta öğretim kurumlarında sınıf geçme ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Ve Sınav Yönetmeliği 14

19 Yasal Yükümlülük Dayanak Her derece türdeki okullarda; Yönetici, öğretmen ve diğer görevlilerle, öğrencilerin, Atatürk İnkılap ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılıklara kaçmayan ve sade bir kılık kıyafatte olmalarını sağlamaktır. Kılık kıyafette birlik, bütünlük, uyum ve düzen sağlamaktır. Öğrencilere kılık kıyafet yönünden toplumumuzun özelliklerine uygun tavır, tutum ve alışkanlıklar kazandırmaktır. Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik Resmî, özel ilköğretim ve ortaöğretim okul, kurumlarında ders programlarının yanında öğrencide güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya ve beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ile toplum hizmeti çalışmalarının usul ve esasları düzenlemektir. Ayrıca Öğrencilere, insan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme; kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme; çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme; kendine ve çevresindekilere güven duyabilme; planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme; girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme, savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme; bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme, aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme; bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmak, Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak Çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme; grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır. Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliğini sağlamak, Öğrencileri yönlendirmek ve kariyer bilincinin gelişmesine yardımcı olmak, Öğrencilerin yurt içinde veya yurt dışında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalışmalar yapmalarına imkan sağlamak, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği - Devamı Toplumda Türkçe'yi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak 15

20 Yasal Yükümlülük Dayanak Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer vermek Çevreyi korumak, güzelleştirmek, parklar oluşturmak, tarihî ve kültürel değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak, Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak, Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak, Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırmak, erozyonla mücadele etmek, yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve yetiştirmek için çalışmalar yapmak, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği - Devamı htiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak, Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı olmak, Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcı, onların toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile her tür ve derecedeki resmî, özel okul ve kurumlar ile azınlık ve yabancı okulların tanıtım uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin bilimsel düşünen, demokratik davranışlara sahip, okuma alışkanlığı kazanmış, öğrenmeye, araştırmaya ve yeni teknolojileri kullanmaya istekli; hak, görev ve sorumluluklarının bilincinde; çağın gereklerini yerine getirebilecek şekilde yetişmelerine ve yararlanmalarına yardımcı olmak için okul kütüphaneleri ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği Okul spor kulüpleri ve lig heyetlerinin işleyişi ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir. Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği İl/ilçe düzeyinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ve bu hizmetlerin verildiği rehberlik ve araştırma merkezleri ile eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği 16

21 Yasal Yükümlülük Dayanak Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. Taşınır Mal Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulların okul-aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, birlik organlarının oluşturulması ve seçim şekilleri; sosyal ve kültürel etkinlikler ile kampanya ve kurslardan sağlanan maddî katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesiyle kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri, oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esasları kapsar Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği Resmî, özel ilköğretim ve ortaöğretim okul, kurumlarında ders programlarının yanında öğrencide güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya ve beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ile toplum hizmeti çalışmalarının usul ve esasları düzenlemektir. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim Ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığının yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticileri ile diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları düzenlemektir. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim okul veya kurumlarında; eğitim, öğretim, yönetim, görev ve hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği 17

22 Yasal Yükümlülük Dayanak Zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını belirlemek, bu Yönetmeliğin gerekli kıldığı denetim hizmetlerini yapmaktır. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği Md.42 Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir. Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır SAYILI TC ANAYASASI Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez. Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır. Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar. Anayasa, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda milli eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU 3797 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ KANUNU Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler. 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 18

23 Yasal Yükümlülük Dayanak Amacı kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için oluşturdukları sendika ve konfederasyonların kuruluşu, organları, yetkileri ve faaliyetleri ile sendika ve konfederasyonlarda görev alacak kamu görevlilerinin hak ve sorumluluklarını belirlemek ve her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonlar ile Kamu İşveren Kurulu arasında yürütülecek toplu görüşmelere ilişkin esasları düzenlemektir SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür. Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemektir. Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir. Bu kanunun neşri tarihinden itibaren terbiye ve tedrisatı umumiye ile müştegil olup şimdiye kadar Müdafaai Milliyeye merbut olan askeri rüşti ve idadilerle Sıhhiye Vekaletine merbut olan darüleytamlar, bütçeleri ve heyeti talimiyeleri ile beraber Maarif Vekaletine raptolunmuştur. Mezkür rüşti ve idadilerde bulunan heyeti talimiyelerin ciheti irtibatları atiyen ait olduğu Vekaletler arasında tahvil ve tanzim edilecek ve o zamana kadar orduya mensup olan muallimler orduya nispetlerini muhafaza edecektir Tablo 3: Yasal Yükümlülük ve Dayanaklar 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 430 SAYILI TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU 19

24 3. FAALİYET ALANLARI FAALİYET ALANI: EĞİTİM Hizmet 1 Rehberlik Hizmetleri Veli Öğrenci Öğretmen Diğer Çalışanlar Hizmet 2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Halk oyunları Satranç Eğitim ve Kültür Gezileri Şiir Dinletileri Edebiyat Yarışmaları Bilgi Yarışmaları Haftalık Felsefe Söyleşiler Çeşitli seminer, sempozyum ve konferanslar Kulüp Çalışmaları Hizmet 3 Sanatsal Etkinlikler Resim Sergi, Yarışma ve Gezileri Müzik Dinleti ve Yarışmaları Tiyatro Faaliyetleri ve Gezileri Modern Dans Kursları ve Yarışmaları Hizmet 4 Sportif Etkinlikler Futbol Voleybol Atletizm Yüzme Basketbol Okçuluk Kros Dağcılık Tenis Oryantiring Tablo 4: Faaliyet Alanı-Eğitim 20

25 FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM Hizmet 1 Müfredatın İşlenmesi 9. Sınıflar 10.Sınıflar 11.Sınıf TM 11.Sınıf FM 12.Sınıf TM ( Eğitim Öğretim Yılından İtibaren) 12.Sınıf FM ( Eğitim Öğretim Yılından İtibaren) Hizmet- 2 Proje Çalışmaları AB Projeleri Sosyal Bilimler Alanındaki Projeler Fen Bilimleri Alanındaki Projeler Tübitak Projeleri Diğer Projeler Matematik Olimpiyatları Felsefe Olimpiyatları Toplum Hizmeti Projeleri Hizmet- 3 Kurul, Zümre, Ekip ve Komisyon Çalışmaları Branş Zümreleri Onur Kurulu Ödül ve Disiplin Kurulu Okul Aile Birliği Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclis Çalışmaları Muayene Kabul Komisyonu İhale Komisyonu Kontenjan Belirleme, Kayıt Kabul ve Nakil Komisyonu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Yazı Tayin İnceleme Komisyonu Kantin ve Yemekhane Denetleme Komisyonu Servis Araçları Takip Komisyonu Okul Kutlama ve Tören Komisyonu Taşınır Sayım Kurulu Taşınır Düşüm Kurulu Taşınır Fiyat Tespit Kurulu Okul Gelişim Yönetim Ekibi Sivil Savunma Ekibi Okul Web Sayfası Yayın İnceleme Komisyonu Okul Tanıtım Ekibi Deneme Sınavları ve Ortak Sınavlar Komisyonu Dil Kulübü Tablo 5: Faaliyet Alanı -Öğretim 21

26 FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet 1 Öğrenci İşleri Hizmeti Kayıt- Nakil işleri Devam-devamsızlık Sınıf geçme vb Mezuniyet İşlemleri Sınav Başvuru İşlemleri Okul Öğrenci Meclisi Hizmet 2 Öğretmen İşleri Hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük işlemleri Hizmet 3 Okulu Yaşatma İşleri Temizlik Bakım Onarım İklimlendirme Servis Kantin Hizmet 4 Uyarlama Hizmetleri Okul-Aile Birliği Bilgi Teknolojileri Ödül-Ceza İşlemleri Çevre Kurum Kuruluş İlişkileri Okulumuzun aynı zamanda ÖSYM Sınav Merkezi olması Tablo 6: Faaliyet Alanı- Yönetim İşleri 22

27 4. HİZMET LİSTEMİZ Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri Eğitim hizmetleri Öğretim hizmetleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Personel işleri Toplum hizmetleri Kulüp çalışmaları Konu tarama testleri Burs hizmetleri Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Törenler Öğrenci sağlığı ve güvenliği Sosyal, Bilimsel Projeler Okul çevre ilişkileri Öğretmen dayanışma günleri Sınav komisyonu Veli bilgilendirme Güncel İnternet sitemiz Toplu SMS sistemi ÖSYM sınavlarının okulumuzda yapılması Optik okuyucuyla hızlı sınav sonuçları Hizmetiçi faaliyetler Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Bilgi yarışmaları Öğrenci koçluğu hizmetleri Tablo 7: Hizmet Listemiz 23

28 5. PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşlarımız okulumuzla her ne şekilde olursa olsun ilişkili olanlardır. Sınıflandırma gerçek kişi, tüzel kişi, iç paydaş, dış paydaş, müşteri, çalışanlar, temel ortak, stratejik ortak, tedarikçi olarak gerçekleştirilmiştir. Paydaş görüş ve önerileri kurul toplantıları, veli toplantıları, çeşitli anket uygulamaları, yüz yüze görüşme yöntemleri ile alınmıştır. Elde edilen veriler stratejik plan yönetim ekibince değerlendirilmiş, stratejik plana yansımıştır. i. Paydaş Tanımları Adı Paydaş İç Paydaş Dış Paydaş Temel Ortak Tanımı Okulun faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Paydaşlar çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. Okul çalışanları, yöneticileri ve şubeler, bölümler, birimler iç paydaşlara örnek olarak verilebilir. Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak verilebilir. Okulun faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kendi seçimine bağlı olmaksızın zorunlu olarak kurulmuş olan ortaklıklardır. Stratejik Ortak Hizmet Alan Okulun faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kendi seçimi üzerine kurduğu ortaklıklardır. Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Hizmet alanlar dış paydaşların alt kümesidir. Tablo 8: Paydaş Tanımları 24

29 ii. Paydaşlarımız Milli Eğitim Bakanlığı Okul Yöneticileri Yerel Yöneticiler(Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler) Öğretmenler Okul Aile Birliği Spor Kulüpleri Öğrenciler Üniversiteler Sivil Toplum Örgütleri Veliler İlköğretim Okulları Kantin Tiyatrolar Güvenlik Birimleri Sağlık Kuruluşları Destek Personeli İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri RAM Dershaneler Müzeler Sergi Salonları Hayırseverler Medya Özel İdare Servis Çalışanları Cezaevleri(Sosyal Sorumluluk) Esnaflar İş Kur Vakıflar Meslek Odaları Tablo 9: Paydaşlarımız 25

30 iii. Paydaş Analizi Matrisi Sıra Paydaş Adı İç Paydaş/Dış Paydaş/Hizmet Alan Neden Paydaş? Önceliği 1. Milli Eğitim Bakanlığı Dış Paydaş Hizmet Veren 1 2. Okul Yöneticileri İç Paydaş 3. Öğretmenler İç Paydaş/ Müşteri Asıl Görevli/ Hizmet Veren Asıl Görevli/ Hizmet Veren Öğrenciler İç Paydaş/ Müşteri Hizmet Alan 1 5. Veliler Dış Paydaş/ Müşteri Hizmet Alan 1 6. Okul Aile Birliği İç Paydaş/ Müşteri Destekçi 1 7. Destek Personeli İç Paydaş Asıl Görevli/ Hizmet Veren 1 8. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Dış Paydaş/ Temel Ortak Hizmet Veren/Alan 1 9. Kantin İç Paydaş Destekçi RAM Dış Paydaş Destekçi/İlgili Hayırseverler İç/Dış Paydaş Destekçi Yerel Yöneticiler(Valilik, Kaymakamlık, Belediye) Dış Paydaş Destekçi Üniversiteler Dış Paydaş İlgili Spor Kulüpleri Dış Paydaş İlgili İlköğretim Okulları Dış Paydaş İlgili 2 26

31 Sıra Paydaş Adı İç Paydaş/Dış Paydaş/Hizmet Alan Neden Paydaş? Önceliği 16. Sağlık Kuruluşları Dış Paydaş Destekçi Müzeler Dış Paydaş Destekçi Tiyatrolar Dış Paydaş Destekçi Sergi Salonları Dış Paydaş Destekçi Güvenlik Birimleri Dış Paydaş Destekçi Sivil Toplum Örgütleri Dış Paydaş Destekçi Dershaneler Dış Paydaş Destekçi Özel İdare Dış Paydaş Destekçi Meslek Odaları Dış Paydaş Hizmet Alan/Destekçi İş Kur Dış Paydaş Hizmet Alan/Destekçi Vakıflar Dış Paydaş Destekçi Esnaflar Dış Paydaş İlgili Medya Dış Paydaş Destekçi Cezaevleri Dış Paydaş Destekçi 3 Tablo 10: Paydaş Analizi Matrisi 27

32 Lider Çalışan Hizmet Alan Temel Ortak Stratejik Ortak Tedarikçi iv. Okulun Paydaş Çizelgesi Sıra Paydaş 1. Milli Eğitim Bakanlığı 2. Okul Yöneticileri 3. Öğretmenler 4. Öğrenciler 5. Veliler 6. Okul Aile Birliği 7. Destek Personeli İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yerel Yöneticiler(Valilik, Kaymakamlık, Belediye) 10. Kantin 11. Esnaflar 12. Üniversiteler 13. Spor Kulüpleri 14. RAM 15. İlkokullar 16. Ortaokullar 17. Sağlık Kuruluşları 28

33 Lider Çalışan Hizmet Alan Temel Ortak Stratejik Ortak Tedarikçi Sıra Paydaş 18. Müzeler 19. Tiyatrolar 20. Sergi Salonları 21. Güvenlik Birimleri 22. Sivil Toplum Örgütleri 23. Dershaneler 24. Medya 25. Hayırseverler 26. Özel İdare 27. İş Kur 28. Meslek Odaları 29. Vakıflar 30. Cezaevleri Tablo 11: Okulun Paydaş Çizelgesi 29

34 Eğitim-Öğretim (Örgün) Sağlık ve güvenlik Kulüp çalışmaları Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Altyapı,Donatım Bilimsel projeler Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ölçme- Değerlendirme Personel İşleri v. Hizmet Matrisi Ürün/Hizmet : Tamamı O : Bir kısmı Yararlanıcı (Müşteri) Öğrenciler O Öğretmenler O O Veliler O O O Üniversiteler O O O O Medya O O O O O Uluslararası kuruluşlar O O O Meslek Kuruluşları O O O O O O İlkokul-Ortaokul O O O Tablo 12: Hizmet Matrisi 30

35 vi. Durum Analizi Anketleri Okulumuzun mevcut durumunu anlamak ve ileriye dönük planlarımızı buna göre yapmak için öğrenci, öğretmen, veli ve diğer paydaşlarımıza anketler yaptık. Paydaşlarımızdan, anketlerin açıklama bölümünde verilen cümlelere Çok Zayıf, zayıf, güçlü ve çok güçlü seçeneklerinden birini seçerek cevap vermelerini istedik. Bu seçenekleri Çok zayıf=1, Zayıf=2, Güçlü=3, Çok Güçlü=4 şeklinde puanladık. Çıkan ortalama puanların 2,5 ve altını Geliştirmeye Açık Alanlar olarak belirledik. Amacımız ilerideki senelerde ortalama puanı yükselterek vizyonumuz olan Hep İyi, En İyi ye ulaşabilmektir. Öğretmen Memnuniyet Anketi N o AÇIKLAMA ORT ORT Okulda güvenlik hizmetleri yeterlik düzeyi 2,5 1,9 2. Okulun yönetiminden genel olarak memnuniyet düzeyiniz 2,7 2,8 3. Okul doğal kaynakları koruma düzeyi 2,7 2,9 4. Okulda yapılan olumlu işlerin takdir edilmesi 2,8 3,0 5. Öğretmenlere sağlanan hizmetlerin yeterlilik düzeyi 2,8 3,3 6. Yapılan çalışmalarda geri bildirim 2,8 3,0 7. Okulda dile getirdiğiniz öneriler/şikayetlerin dikkate alınması 2,9 3,1 8. Okulun yerel toplum üzerinde olumlu etki bırakan çalışmalar yapma 2,9 3,3 9. Öğretmene yönelik hizmetlerde fırsat eşitliği sağlanma düzeyi 2,9 3,1 10. Okulda çalıştığınız işle ilgi alınacak kararlarda görüşünüzün alınması 2,9 2,9 11. Okulda öğretmene sağlanan çalışma ortamı 3,0 3,2 12. Okul içerisinde üstlerinizle sağlıklı iletişim kurabilme düzeyi 3,0 3,0 13. Yaptığınız işle ilgili yeterli düzeyde yetki sahibi olma düzeyi 3,1 3,1 14. Çalıştığınız okulun kendinizi geliştirme imkanı tanıma düzeyi 3,2 3,3 15. Öğretmenlere yönelik düzenli hizmet içi eğitim faaliyetleri yapılması 3,2 3,3 16. Sosyal aktivite desteği 3,2 3,2 17. Okulda diğer personel ile sağlıklı iletişim kurabilme düzeyi 3,3 3,4 18. Okulun çağın gerektirdiği değişme ve gelişmeleri takip edebilme düzeyi 3,4 3,7 19. Okulda diğer öğretmenler ile sağlıklı iletişim kurabilme düzeyi 3,4 3,7 20. Okulunuzu sahiplenme düzeyiniz 3,4 3,5 21. Okulda üstlerinizin liderlik davranışları sergileme düzeyi 3,4 3,3 22. Hizmetiçi faaliyetlere tüm öğretmenlerin katılımına imkân tanınması 3,5 3,5 23. Okulun fiziki görüntüsü 3,5 3,8 GENEL ORTALAMA 3,06 3,20 Tablo 13: Öğretmen Memnuniyet Anketi 31

36 Öğrenci Memnuniyet Anketi No Açıklama Genel Ortalama ULAŞABİLİRLİK ve İLETİŞİM Öğretmenlerimle ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla görüşebilmem. 3,0 3,0 2 Okul müdürüyle ihtiyaç duyulduğumda rahatlıkla görüşülebilmem 2,6 2,6 3 Okul idaresine ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla ulaşabilmem 3,0 3,2 4 Okul laboratuvarından (Bilgisayar, fizik, kimya vb.) yeterince yararlanabilme. 1,8 2,4 5 Öğretmenlerimin istediklerinde bana ulaşabilmeleri. 3,3 3,4 Ortalama 2,7 2,9 DİLEK, ÖNERİ ve ŞİKÂYETLER 6 Öğretmenlerime ilettiğim sorunların çözümüne gayret gösterilmesi. 2,9 3,1 7 Okul yönetimine ilettiğim sorunların çözümüne gayret gösterilmesi. 2,7 2,8 8 Okulda öğrenci olarak bizlerin görüşlerin dikkate alınması. 2,6 2,7 9 Okula ilettiğimiz öneri ve isteklerimize cevap verilmesi 2,9 2,7 10 Olumlu ve olumsuz davranışlarım tüm öğretmenler tarafından fark edilmesi 2,8 2,9 Ortalama 2,8 2,9 GÜVENİRLİK 11 Okulun öğretmenlerine güvenme 3,2 3,1 12 Okul yönetimine güvenme 3,0 3,1 13 Okul yönetiminin aldığı kararlara güvenme 2,7 2,7 14 Okulda kendimi güvende hissetmem 3,2 3,3 15 Okulumuzda yeterli güvenlik önlemleri alınması 2,5 3,0 Ortalama 2,9 3,0 KARARLARA KATILIM 16 Okulda öğrencilerle ilgili alınan kararlarda bizlerin görüşleri de alınması 2,5 17 Okul öğrenci kurulunun öğrencileri temsil edebilmesi 2,5 18 Sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerin oluşturulmasında fikrimin alınması 2, Sınıfta öğrencilerle ilgili alınacak kararlarda öğretmenlerin bizim de görüşümüzü almaları. Okulda edindiğim bilgilerin günlük hayatta ve sonraki öğrenim hayatımda işime yarayacağını düşünmem. 21 İşlenen konuların benim anlayacağım düzeyde olmaları. 3,0 Ortalama 2,5 2,6 2,7 2,5 2,6 2,7 1,9 2,8 2,5 3,0 32

37 No Açıklama Genel Ortalama EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ (ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ) Derslerin öğretmenlerce genelde gerektiği gibi verimli işlendiği 2,7 2,7 23 Derslerin zevkli geçmesi 2,6 2,5 24 Derslerin işlenişinde farklı yöntemler kullanılması 2,3 2,5 25 Bize öğrenme ve başarma fırsatı tanınması 2,7 2,9 26 Öğrendiğimiz bilgileri neden bilmemiz gerektiği açıklanması. 2,2 2,4 27 Öğrendiğimiz teorik bilgilerin (deneyler, projeler vb. yöntemlerle) uygulamasının da yapılması 1,9 2,2 Ortalama 2,4 2,5 EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ ( SINIF ATMOSFERİ ) 28 Anlamadığım bir şeyi öğretmenlerime rahatlıkla sorabilmem 3,1 3,2 29 Sınıfta görüş ve önerilerimi rahatlıkla dile getirebilmem 3,0 3,0 30 Sınıfta görüş ve önerilerim arkadaşlarım tarafından hoşgörüyle karşılanması 2,8 2,8 Ortalama 3,0 3,0 EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ (DERS ARAÇ VE GEREÇLERİ) 31 Derste konuya göre uygun araç ve gereçler (teknoloji) kullanılması 2,7 3,1 32 Sınıfta veya laboratuarda yeterli araç gereç bulunması 2,5 3,2 Ortalama 2,6 3,2 DERS ARASI 33 Ders aralarında dinlenme imkanı bulabilmem 2,2 2,5 34 Ders aralarında ihtiyaçlarımı giderebilmem. 2,4 2,8 Ortalama 2,3 2,7 OKULUN FİZİKİ ORTAMI 35 Okul binası ve diğer fiziki mekânlar (spor salonu, bahçe) yeterliliği 2,1 2,5 36 Sınıfta rahatlıkla oturup, dersleri en iyi şekilde izleyebilmem. 2,9 3,1 37 Okulun iç ve dış temizliği. 3,2 3,6 Ortalama 2,8 3,0 33

38 No Açıklama Genel Ortalama OKULUN KANTİNİ Okulumuzun kantininde ihtiyaç duyduğum şeyleri bulabilmem 2,5 3,2 39 Okul kantininde görevli kişiler öğrenciye güler yüzlü ve nazik davranmaları. 3,2 3,5 40 Okul kantininde satılan ürünlerin denetimi yapılması 2,4 3,1 Ortalama 2,7 3,3 SOSYAL- KÜLTÜREL ve SPORTİF FAALİYETLER 41 Okulumuzda yeteri miktarda sosyal ve kültürel faaliyet düzenlenmesi 2,0 2,9 42 Okulumuzda yeteri miktarda sportif faaliyet düzenlenmesi 1,9 2,8 43 Düzenlenen bu faaliyetlere katılımda herkese fırsat tanınması 2,3 2,7 44 Düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri beğenme 2,2 2,8 Ortalama 2,1 2,8 EĞİTİCİ KOL ÇALIŞMALARI 45 Okulda öğrenci istek ve yetenekleri esas alınarak sosyal kulüp ve bu kulüplere katılacak öğrenciler belirlenmesi. 2,4 2,6 46 Sosyal kulüp çalışmalarına severek katılmam 2,4 2,6 47 Okulumuzda yapılan belirli gün ve haftaların kutlamalarını beğenerek izlemem 2,9 3,1 Ortalama 2,6 2,8 DEĞERLENDİRME, ÖDÜL, TEŞEKKÜR, VE TAKDİR BELGELERİ Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi (Not verme, karne vb.) yapılırken objektif geçerliliği Hazırlanan sınav sorularının ve yapılan değerlendirmelerin öğrenci olarak bizlerin gerçek başarısını ölçmesi. 2,8 2,8 2,3 2,7 Ortalama 2,5 2,7 OLUMLU DAVRANIŞ KAZANMA VE EĞİTİM 50 Okulda Atatürk' ü ve diğer devlet büyüklerini daha iyi tanımam ve onlara sevgimim artması 3,3 3,6 51 Okulda öğrencilere milli ve manevi değerler kazandırılması 3,1 3,5 52 Okulda öğrencilere temel ahlaki değerler (doğruluk, dürüstlük vb.) kazandırılması. 3,0 3,3 Ortalama 3,2 3,5 34

39 No Açıklama Genel Ortalama OKUL REHBERLİK SERVİSİ Okulda rehberlik servisinin öğrencilere yönelik çalışmaları olduğundan bilginizin olması 2,6 2,5 54 Rehberlik servisine ulaşabilme 2,7 2,5 55 Rehberlik servisinden yardım alma 2,6 2,3 56 Rehberlik servisine ilettiğiniz sorunların devamlı takip edilmesi 2,4 2,5 57 Rehberlik servisinin yeterliliği 2,4 2,4 58 Kişisel ve sosyal gelişiminiz için ailenizden ne kadar destek görüyorsunuz? (Sosyal, sportif, sanatsal faaliyetlere katılmanızdaki etkileri) 3,1 3,4 Ortalama 2,6 2,6 GENEL ORTALAMA 2,6 2,8 Tablo 14: Öğrenci Memnuniyet Anketi Öğrenci Memnuniyet Anketi Yıllara Göre Genel Ortalama (4 Puan Üzerinden) ,6 2,8 Genel Ortalama Grafik 1: Öğrenci Memnuniyet Anketi Sınıflara Göre Genel Ortalama 35

40 Veli Memnuniyet Anketi No Açıklama Genel Ortalama ULAŞABİLİRLİK ve İLETİŞİM Öğretmenlere ihtiyaç duyduğunuz an rahatlıkla ulaşabilme 2,6 2,9 2 Öğretmenlere ihtiyaç duyduğunuz an rahatlıkla görüşebilme 2,6 2,9 3 Okul idaresine ihtiyaç duyduğunuz an rahatlıkla ulaşabilme 3,1 3,3 4 Veli açısından bilinmesi gereken bilgilerin zamanında açıklanması 3 3,6 5 Okula telefon ettiğimde muhatap bulabilme 2,8 3,3 ORTALAMA 2,8 3,2 DİLEK, ÖNERİ ve ŞİKAYETLER 6 Öğretmenlere ilettiğiniz sorunların dikkatle dinlenmesi 2,6 3,3 7 Öğretmenlere ilettiğiniz sorunların çözümüne gayret gösterilmesi 2,5 3,0 8 Okul yönetimine ilettiğiniz sorunların dikkatle dinlenmesi 2,6 2,9 9 Okul yönetimine ilettiğiniz sorunların çözümüne gayret gösterilmesi 2,7 3,2 10 Okulda veli olarak görüşlerinizin dikkate alınması 2,5 3,1 ORTALAMA 2,6 3,1 GÜVENİRLİK 11 Okulun öğretmenlerine güvenme 3 3,0 12 Okul idaresine okul harcamaları konusunda güvenme 3 3,2 13 Okul yönetiminin öğrencilerle ilgili aldığı kararlara güvenme 3 3,2 ORTALAMA 3 3,1 GÜVENLİK 14 Okulda yeterli güvenlik önlemlerinin alınması 2,3 2,8 KARARLARA KATILIM 15 Okulda kararlar alınırken veli görüşlerinin de dikkate alınması 2,5 2,9 16 Okul aile birliğinin velileri temsil edebilmesi 2,3 3, Sınıfta öğrenciyi ilgilendiren konulara ilişkin alınacak kararlarda öğretmenin sizin görüşünüzü alması 2,3 2,8 18 Okulun vizyonunu bilme 2,5 3,2 19 Okulun vizyonunu paylaşma 2,5 3,2 ORTALAMA 2,4 3,0 ÖĞRENCİ İŞLERİ 20 Devam devamsızlık konusunda bilgilendirme 2,8 3,4 21 Okulun öğrenci işlerinde güler yüzle karşılanma 3 3,4 22 Okulda öğrenci, sağlık sorunu yaşadığında gerekli hassasiyetin gösterilmesi 2,5 23 Öğrenci kayıt-kabul işlemleri, gerektiğinde alınacak nakil, öğrenci belgesi vb. belgeler zamanında düzenlenmesi 2,5 3,3 3,4 24 Okulun binasının ve diğer fiziki mekanların yeterliliği 3 3,4 36

41 No Açıklama Genel Ortalama Sınıflarımızın ders işlemeye uygunluğu 3,3 3,5 26 Okulumuzun masa, sandalye, sıra vb eşyanın yerleşim biçiminin (ergonomi) güzelliği 3 27 Okulun içinin temizliği 3,3 3,5 28 Okulun dışının temizliği 3,2 3,4 ORTALAMA 3 3,4 SOSYAL- KÜLTÜREL ve SPORTİF FAALİYETLER 29 Okulumuzda yeterli miktarda sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmesi 2,2 3,1 30 Okulumuzda yeterli miktarda sportif faaliyetler düzenlenmesi 2 2,9 31 Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal faaliyetler düzenlenmesi(müzik, Resim vb.) 2 32 Düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri beğenme 2 3,0 ORTALAMA 2 3,0 DEĞERLENDİRME, ÖDÜL, TEŞEKKÜR VE TAKDİR BELGELERİ 33 Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi (Not verme, karne vb.) yapılırken objektif geçerliliği 34 Okulda her türlü ödüllendirmenin objektif kriterlere göre yapılması 2,3 3,0 ORTALAMA 2,3 3,0 OKUL REHBERLİK SERVİSİ 35 Okulda rehberlik servisinin öğrencilere yönelik çalışmaları olduğundan bilginizin olması 36 Çocuklarımızın gelişim süreci ile ilgili yeterli bilgiyi alabilme 2,2 2,7 37 Okuldaki rehber öğretmenini tanıma 2,1 2,5 38 Rehberlik servisine ulaşabilme 2 2,8 39 Rehberlik servisinden yardım alma 1,7 2,7 40 Rehberlik servisine ilettiğiniz sorunların devamlı takip edilmesi 1,4 2,8 41 Rehberlik servisinin sunduğu hizmetlerin yeterliliği 1,7 2,7 ORTALAMA 1,9 2,7 GENEL ORTALAMA 2,51 3,1 Tablo 15: Veli Memnuniyet Anketi Sonuçları 2,3 2, ,3 3,0 3,0 2,6 37

42 6. KURUM İÇİ ANALİZ i. Örgütsel Yapı Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi Organizasyon Şeması OKUL MÜDÜRÜ ÖĞRETMENLER KURULU OKUL AİLE BİRLİĞİ MÜDÜR YARDIMCILARI DİTALİSTLER REHBERLİK MEMUR YARDIMCI PERSONEL ZÜMRELER ÖĞRETMENLER KOMİSYONLAR BRANŞ ZÜMRELERİ SOSYAL KULÜPLER ÖĞRENCİLERİMİZ Şekil 2: Dital Organizasyon Şeması 38

43 OKUL İLİŞKİ ŞEMASI ÖĞRETMEN REHBERLİK YÖNETİM ÖĞRENCİ VELİ Şekil 3: Okul İlişki Şeması 39

44 Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesinde Oluşturulan Birimler ve Görevleri Kurul/Komisyon Adı Görevleri OKUL AİLE BİRLİĞİ 1. Öğrencileri, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ile Atatürk İnkılâp ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak. 2. Okulun amaçlarının gerçekleştirilmesine, stratejik gelişimine, fırsat eşitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapmak. 3. Kurs ve sınavlar, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri etkinlikler de okul yönetimi ile iş birliği yapmak. 4. Özel eğitim gerektiren öğrenciler için ek eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini ve desteklenmesini sağlamak. 5. Okulun bina, tesis, derslik, laboratuvar, atölye, teknoloji sınıfı, salon ve odaları ile bahçe ve eklentilerinin bakım ve onarımlarının yapılmasına, teknolojik donanımlarının yenilenmesine, geliştirilmesine, ilâve tesis yaptırılmasına, eğitim-öğretime destek sağlayacak araç-gereç ve yayınların alımına katkıda bulunmak. 6. Eğitim-öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının, kamu yararı doğrultusunda kullanılmasını sağlamak. 7. Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak. 8. Okulda uyulması gereken kurallar hakkında velileri bilgilendirmek ve onlarla iş birliği yaparak, zararlı alışkanlık ve eğilimlerin önlenmesi için okul yönetimine yardımcı olmak. 9. Millî bayramlar, anma, kutlama günleri, belirli gün ve haftalar ile düzenlenecek tören ve toplantıların giderlerine katkıda bulunmak. 10. Öğrencilere sağlık ve temizlik alışkanlıkları kazandırmada alınacak ortak tedbirler için katkı sağlamak. 11. Ailede, okulda ve çevrede, öğrencilerle diğer çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, iyi birer vatandaş olmalarını sağlayıcı tedbirler alınmasında okul yönetimine yardımcı olmak. 12. Okula yapılan aynî ve nakdî bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak; sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek; kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek. 13. Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, okula ve imkânları yeterli olmayan öğrencilere maddî-manevî destek sağlamak. Belirlenen kardeş okullara katkıda bulunmak /6/2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek. 15. Eğitim-öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak. 16. Eğitim-öğretimi geliştirmek amacıyla çalışma komisyonları oluşturmak. 17. Eğitim-öğretimi geliştirici diğer etkinliklere katkı sağlamak. 18. Okul-aile birliği temsilcileri öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulu toplantılarına gözlemci sıfatıyla çağrılabilir. 19. Kontenjan belirleme, kayıt-kabul ve nakil komisyonuna bir veli ile katılır. 40

45 Kurul/Komisyon Adı Görevleri Kurul/Komisyon Adı Görevleri REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÜRÜTME KOMİSYONU 1. Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan yıllık program ve yürütme plânını inceler, bu konudaki görüşlerini bildirir. Uygulanması için gerekli önlemleri karara bağlar. 2. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hizmetlere ilişkin çalışmaları ve ortaya çıkan sorunları İnceler, değerlendirir ve bunların çözümüne ilişkin önlemleri belirler. 3. Eğitim ortamında; öğrenciler, aileler, yöneticiler, öğretmenler ve psikolojik danışmanlar arasında sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurulabilmesi için gerekli önlemleri görüşür ve yapılacak çalışmaları belirler. 4. Yönlendirmeye ilişkin eğitsel ve meslekî rehberlik çalışmalarında ve öğrencileri yönlendirmede, okuldaki eğitim-öğretim etkinlikleri ile eğitsel etkinliklerden karşılıklı olarak yararlanılabilmesi için gerekli önlemleri ve çalışmaları belirler. 5. Yapılacak çalışmalarda birey, aile, ilgili kurum-kuruluşlara yönelik iletişim ve iş birliğine ilişkin önlemleri belirler. 6. Psikolojik danışmanı bulunmayan eğitim-öğretim kurumlarında gerektiğinde rehberlik ve araştırma merkezinden bir uzmanın bu komisyona katılması sağlanır. ÖĞRENCİ ÖDÜL VE DİSİPLİN KURULU 1. Disipline aykırı davranışların nedenlerini inceler ve bunların ortadan kaldırılma yollarını arar. 2. Okul içinde ve dışında millî ve insanî bakımdan fazilet olarak kabul ettiğimiz iyi davranışlarda bulunan ve derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesine karar verir. 3. Disiplin kurallarına uymayan öğrencilerin yetiştiği çevre ve ailesi hakkında bilgi toplar, eğilimlerini, alışkanlıklarını inceler, bu amaçla okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Servisi'nden, sınıf veya danışman öğretmenlerden yararlanarak bunlarla sürekli iş birliği yapmak için gerekli kararları alır. 4. Okulda disiplinsizliği hoş görmeyen bir "öğrenci kamuoyu" oluşturularak, disipline aykırı davranışta bulunan ve bulunabilecek olan öğrencileri kendi vicdanlarının ve öğrenci kamuoyunun kontrolünde tutma yollarını ve imkânlarını araştırır. 5. Öğrencilerin haz duyacakları, onlara başarı hazzını tattıracak faaliyetlere okulda daha çok yer verilmesi için gerekli önerilerde bulunur. 6. Her dönem başında toplanarak disiplin işleri bakımından okulun genel durumunu gözden geçirir ve alınması gerekli tedbirler hakkında okul yönetimine tekliflerde bulunur. 7. Disiplin konusunda incelemeler yapar; gerektiğinde okul yönetimine görüş bildirir ve tekliflerde bulunur. 8. Ders yılı veya dönem içinde meydana gelen disiplin olaylarının nedenleri ile alınan tedbirleri ve sonuçlarını tespit ederek ders yılı ve dönem sonunda bir rapor halinde okul yönetimine sunar. 9. Okul müdürünün havale edeceği disiplin olaylarını inceler, davranışların gerektirdiği kararları alır. 41

46 Kurul/Komisyon Adı Görevleri Kurul/Komisyon Adı Görevleri ONUR KURULU 1. Ayda en az bir kez toplanır. Okulun disiplin ve düzeni ile ilgili olarak okul müdürünce verilen veya temsilcilerce getirilen konuları görüşür, aldığı kararları okul müdürlüğüne bildirir. 2. Okulda, örnek davranışlar gösteren, derslerinde başarılı, sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere katılan farklı sınıflardan en az üç öğrenciyi belirleyerek ödüllendirilmek üzere okul yönetimine bildirir madde hükümleri doğrultusunda öğrencileri onur belgesi ile ödüllendirir veya ödüllendirilmesini disiplin kuruluna teklif eder. 4. Müdür tarafından iletilen uyarma, mahrumiyet ve kınama cezasını gerektiren olayları inceler ve karara bağlar. Müdür, onur kurulunda karara bağlanan konuları gerektiğinde disiplin kuruluna gönderebilir. 5. Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek ve disiplini bozucu davranışları engellemek amacıyla programlar hazırlayarak okul yönetimine sunar. 6. Okul kantininin sağlığa uygun koşullarda tutulması için gerekli önerilerde bulunur, alınması gereken tedbirleri okul yönetimine bildirir. 7. Öğrenci nöbet işlerini ve sınıf başkanlığı seçimini, okul yönetimi ile iş birliği yaparak yürütür. 8. Gerektiğinde eğitici kol başkanlarıyla iş birliği yaparak okul ve çevresinin temizliği ve düzeni için faaliyetler plânlar ve uygular. 9. Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine, dürüst, güvenilir, saygılı ve başarılı olmalarına katkıda bulunmak, sağlığa zararlı alışkanlıklar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için tedbirler alarak, anne ve babalarla iş birliği yapar. 10. Okulun ve çevrenin temiz, düzenli ve sağlık kurallarına uygun bulundurulmasına katılımı sağlar. MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU 1. Yüklenici tarafından idareye teslim edilen malın veya yapılan işin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını inceler. 2. Komisyon üyeleri her muayenede hazır bulunmak zorundadır. 3. Kısa sürede bozulabilen maddelerin muayenesine öncelik verir. 4. Komisyon, ihale dokümanında belirlenen şekilde kabul işlemlerinde esas alınacak işlemleri yürütür. 42

47 Kurul/Komisyon Adı Görevleri OKUL YAZI İNCELEME KOMİSYONU 1. Duyuru, dergi, gazete ve duvar gazetelerinin yazılarından okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı sorumludur. Dergilerin sahibi, okul adına dergiyi çıkaran sosyal etkinlikler danışman öğretmeni ya da okul müdürü olabilir. 2. Okullarda bir ders yılında çıkarılacak dergi sayısı okul müdürünce belirlenir. 3. Dergi veya gazetelerin çıkarılabilmesi için gerekli kaynak, okul-aile birliğince sağlanır. 4. Dergi veya gazetelerde yayımlanacak öğrenci yazıları, seçme kurulu ile inceleme kurulunda, öğretmenlere ait yazılar ise inceleme kurulunda değerlendirilir. 5. Dergi ve gazetelerde yayımlanacak öğrenci yazıları, seçme kurulunca değerlendirilerek uygun görülenler inceleme kuruluna sunulur. 6. İnceleme kurulu, seçme kurulunda değerlendirilen yazılarla öğretmenler tarafından hazırlanan yazıları inceler. Dergi ve gazetelerde yayımlanması uygun görülenler, inceleme kurulu kararı ile tespit edilir. İnceleme kurulunun kararları yönetimce dosyasında saklanır. 7. İnceleme kurulunca, dergi veya gazetelerde yayımlanan yazılarda anlatım ve yazım hatası olmamasına ve sade bir dil kullanılmasına dikkat edilir. 8. Okullarca yayınlanan dergi, gazete ve yıllıklarda yer alan yazı, resim ve karikatürlerin birer örneği ile duvar gazetelerinin kaldırılan nüshaları, dosyalarında iki yıl süreyle saklanır. Okul dergi ve gazetelerinde yer alacak yayınlarda; 1. Öğrencilerin Türk Bayrağı na, vatanına, milletine, Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Türkiye Cumhuriyetine, demokrasi ve insan haklarına karşı duyulan sevgi, saygı ve bağlılığını yansıtan, 2. Ülkesine, milletine ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunmuş bilim adamı ve sanatçıların hayat ve eserlerini tanıtan, 3. Öğrencilerin alanlarında yapacakları bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif çalışmaları tanıtan, 4. Okuldan mezun olmuş ve okula hizmet etmiş önemli kişileri ve eserlerini tanıtan, 5. Okulun bulunduğu yerin tarihini, eski eserlerini, kültür değerlerini, folklorunu ve coğrafyasını çeşitli yönleriyle 6. Devlet büyüklerinin okul ziyaretlerini hatırlatan, 7. Okulda sunulan tiyatro, konser veya gösterilen filmleri tanıtan, 8. Bayramlar, belirli gün ve haftalarla ilgili çalışmaları tanıtan, 9. Sınıfça veya okulca yapılan gezi, gözlem ve incelemeleri gösteren, 10. Endüstri ve teknoloji alanında ortaya çıkan gelişmeleri tanıtan, 11. Toplum hizmeti çalışmalarını yansıtan, 12. Okulla ilgili gezi, inceleme, gözlem, yıl sonu etkinlikleri, sergi, diploma törenleri ve okulun ağaçlandırılması gibi faaliyetleri belirten, 13. Mezun öğrencilerin üst öğrenimde ve meslek hayatında gösterdikleri başarılarını gösteren, 14. Okul kütüphanesine kazandırılan eserleri tanıtan Resim, fotoğraf, karikatür, şiir, bilimsel ve edebî yazılarla proje çalışmalarına yer verilir. 43

48 Kurul/Komisyon Adı Görevleri Kurul/Komisyon Adı Görevleri Kurul/Komisyon Adı Görevleri KANTİN VE YEMEKHANE DENETLEME KOMİSYONU 1. Okulların bünyesinde faaliyet gösteren kantinlerin; gıda denetimi, Tarım İl/İlçe Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen kişi ve kurumlarca yapılır, kantinlerin genel denetimi ise okul müdürünün kendisi veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında kurulacak bir komisyon tarafından ayda en az bir kez "Okul Kantini Denetim Formu na uygun olarak denetlenmelidir. 2. Bu komisyon öğrenim yılı başında öğretmenler kurulu toplantısında seçilmelidir. 3. Komisyon; müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısının başkanlığında tercihen biyoloji öğretmeni, okul aile birliğinden bir yetkili, öğrencilerin oylarıyla seçilen okul meclisi başkanı veya yardımcısından oluşturulmalıdır. 4. Acil durumlarda gereği için Tarım İl / İlçe Müdürlüklerinin gıda denetçileri kontrol ve denetim için davet edilmelidir. 5. Gıda güvenliği ve hijyenik şartlarla ilgili eksiklikler var ise, okul ve kurum yöneticileri; İl/İlçe Tarım Müdürlükleriyle işbirliği yaparak, okul ve kurumlarının bünyesinde faaliyet gösteren kantinlerde bunların en kısa sürede giderilmesini ve sürekli takibinin yapılmasını sağlamalıdırlar. 6. Yapılan uyarılara rağmen; ilgili mevzuatlara uygun çalışmadığı gerek okul bünyesinde kurulan komisyon-gerekse denetime yetkili makamlarca tespiti halinde; yükümlülüklerini yerine getirmeyen kantin işletmecilerinin, insan sağlığını tehlikeye attıkları gerekçesiyle sözleşmelerinin feshi yoluna gidilecek ve ilgi kanun hükümleri gereğince haklarında yasal işlem uygulanacaktı. SERVİS ARAÇLARI TAKİP KOMİSYONU Servis hizmetlerinin sağlıklı, düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesine yönelik olarak, aksaklığı tespit edilen hususları, hizmeti sürdüren taşımacının bağlı olduğu meslek odalarına en kısa zamanda bildirirler. Bu odalar kendi mevzuatlarınca disiplin işlemlerini yapar ve sonucu okul yönetimine bildirirler. OKUL KUTLAMA VE TÖREN KOMİSYONU Tören programı her okulda, müdür veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında en az iki öğretmen ve bir öğrenci temsilcisinden oluşturulan komisyonca hazırlanır ve uygulanır. Komisyon aşağıdaki belirtilen maddelere göre töreni hazırlar ve sunar. 1. Törenlere okulun öğrenci, öğretmen ve diğer görevlileri ile hazır bulunanlar katılır. 2. Törenlere protokol, emekli öğretmenler, veliler ve okuldan mezun olanlar davet edilir. 3. Okul binaları ile Atatürk köşesi; bayrak, flama ve mevzuata uygun afişlerle donatılır ve imkânlar ölçüsünde ışıklandırılır. 4. Okulda ve çevrede varsa bando, folklor ekibi ve yayın organlarından yararlanılmaya çalışılır. 5. Konuşma metinlerinin, şiirlerin ve diğer dokümanların müdürlükçe onaylanan birer örneği, o yıla ait tören dosyasında saklanır. 6. Törenlerde; Atatürk ve Türk büyükleri ile eğitim şehitleri için saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın söylenmesinden sonra günün anlam ve önemine uygun şekilde hazırlanan programa göre hareket edilir. 7. Tören konuşmalarında, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine, eğitim-öğretimin önemine, okulun tarihçesine ve gelişimine, önceki öğretim yılının değerlendirme sonuçlarına, okulun çevre ilişkilerine ve sağladığı yararlara, programlanan etkinliklere, okul-aile ilişkilerine ve öğrencilerden beklenen davranışlara yer verilir. 44

49 Kurul/Komisyon Adı Görevleri Kurul/Komisyon Adı Görevleri SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU 1. Barışta; okulun özellikleri göz önünde tutularak Sivil Savunma bakımından gerekli teşkilat, tesisat ve tedbirlerin tespiti ve planlanması ile uygulanmasını sağlamak. 2. Donatım ve eğitim işlerinin gerçekleştirilmesi ve tamamlanması için yapılacak faaliyetleri tespit, koordine ve kontrol etmek. 3. Bu konularda üyeler arasında gerekli iş bölümü ve işbirliği düzenlemek. 4. Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş halinde; Sivil Savunma teşkilat ve tedbirlerini bir kere daha gözden geçirerek herhangi bir taarruza karşı en son hazırlık tedbirlerini almak. 5. Taarruzdan sonra; Hasar durumuna göre okulun işler hale getirilmesi, kullanılan ve zayi olan malzemenin ikmali için gerekli çare ve tedbirlere baş vurmak. 6. Kurtarma servisinde görevli personelin ilde ve civar illerde oluşabilecek acil durumlarda, il acil kurtarma ve yardım ekiplerine takviye amacıyla gerekli işbirliği ve işbölümünü düzenlemek. ORTAK SINAV KOMİSYONU 1. Sene başında toplanır ve okulda yapılacak olan yazılı sınavlar ve deneme sınavlarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için planlama yapar. 2. Hangi dersten kaç yazılı sınav yapılacağı, sınav dönemlerinin ne zaman olması gerektiği ve varsa o dersle ilgili özel durumlar konusunda zümre başkanlarından gerekli bilgileri alır. 3. Sınav haftalarını belirleyerek Okul Ortak Sınav Programı nı hazırlar, zümre başkanlarının ve okul müdürünün onayından sonra, programı ilan eder. 4. Herhangi bir sebeple programda değişiklik yapılması gerekirse, gerekli düzenlemeyi yapar ve ilgili birimlere veya kişilere yapılan değişiklik hakkında bilgi verir. Gerekli duyuruları yapar. 5. Sınavların yapılacağı dersliklerin öğrenci yerleşim planlarını hazırlar, yapılan planlamayı ilan eder. 6. Her derslik için bir sınav dosyası hazırlar ve her derslikte hangi sınıftan kaç öğrenci sınava girecekse belirler. Bu bilgileri bir çizelge halinde her dosyanın kapağına yerleştirir. 7. Her sınavdan önce sınav kâğıtlarının dosyalara çizelgedeki bilgilere göre doğru sayıda yerleştirilmesini sağlar ve ortaya çıkabilecek aksaklıklara karşı yedek sınav kâğıtlarının hazırda tutulmasını ve ihtiyaç olan dersliğe en kısa zamanda ulaştırılmasını sağlar. 8. Her derslik için gözetmen öğretmeni belirler ve sınavın yapılacağı dersten önceki tenefüs saatinde sınav dosyasını gözetmen öğretmene teslim eder, varsa sınavla ilgili özel bilgileri verir. (Sınav süresi vb.) 9. Sınavların sağlıklı yürütülebilmesi için sınav sırasında ihtiyaç duyulan her türlü tedbiri alır. 10. Sınav bittikten sonra sınav dosyalarını toplar, sınav kâğıtlarını sınıflara göre ayırır ve ders öğretmenlerine teslim eder. 11. Yapılacak deneme sınavının tarihini 15 gün önceden duyurur. 12. Soru kitapçıklarını her dersin zümre başkanına vererek soruların kontrol edilmesini sağlar. Sınav sorularında herhangi bir sorun varsa gerekli tedbiri alır. 13. Deneme sınavlarının öncesinde soru kitapçıklarının ve cevap kâğıtlarının sınıflardaki öğrenci sayısına göre sayımını yapar ve gruplar halinde ayırır. 14. Sınav süresini ve sınavın hangi saatler arasında yapılacağını belirler ve planlar. 15. Gözetmen öğretmenlere soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını teslim eder ve sınavın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için her türlü tedbiri alır. 16. Sınav bitiminde cevap kâğıtlarını gözetmen öğretmenlerden alır ve uygun şekilde paketleyerek değerlendirilmek üzere test merkezine gönderir. Cevap anahtarlarının öğrencilere dağıtılmasını sağlar. 17. Okulda bunların dışında yapılacak olan sınavların (örneğin il genelinde yapılan deneme sınavının) her türlü planlamasını yapar ve sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağlar. 45

50 Kurul/Komisyon Adı Görevleri Kurul/Komisyon Adı Görevleri Kurul/Komisyon Adı Görevleri OGYE(Okul Gelişimi Yönetim Okulu) 1. OGYE okul gelişim planı sürecinin yönetiminde okul toplumunu temsil eder. 2. Sağlanacak mali kaynakları (yardım, kermes, geceler vb.) yerinde kullanarak Okul Bütçesi ni hazırlar ve yönetir, okul toplumunu, velileri bilgilendirir. 3. OGYE Okul gelişim Planı nı hazırlar ve uygular. 4. Bu gelişim sürecinde yer alacak çalışma gruplarını belirler, kurar ve çalışmalarında rehberlik eder. 5. Okulun mevcut durumunu belirleyici çalışmalar yapar 6. Planlı okul gelişimi içerisinde yer alan diğer okulları ziyaret edip onlarla görüş alışverisinde bulunur. 7. Okul personelini, velileri ve öğrenci gruplarını bilgilendirmek amacıyla toplantı, panel ve seminerler yapar. 8. İhtiyaç analizi için anketler uygular ve değerlendirir. 9. Personel için görüşme formları düzenler, değerlendirir. 10. Çalışma gruplarının planlama ve uygulamalarını organize eder. Bu planlar ışığında Yıllık Okul gelişim Planı nı hazırlar. 11. Çalışma gruplarının çalışmalarını koordine eder. 12. Bu planlar doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmaların Biçimlendirici değerlendirmesini yapar. Alınan sonuçlar doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yapar. 13. Düzeltilmiş Okul gelişim Planı nın Son değerlendirmesini yapar. 14. Okul gelişim raporunu hazırlar okul toplumuna sunar, Temmuz ayı içerisinde EARGED gönderir. 15. Okul personelinin HIE ihtiyaçlarını belirler ilgili birimlere bildirir. 16. İhtiyaca yönelik okulda HIE çalışmalarının organizasyonunu yapar. OKUL WEB SAYFASI YAYIN İNCELEME KOMİSYONU 1. Sitede yayınlanacak bilgilerin Atatürk İlke ve İnkılaplarına ve genel ahlak kurallarına uygun olmasını, 2. T.C. Anayasası nın 14. maddesinde yer alan Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla kullanılamazlar.... ilkesine aykırı yayın bulunmamasını, 3. Site kapsamında Türkçe nin düzgün kullanımını, 4. Sitenin bireyselleştirilmemesini, 5. İçeriğin sürekli güncellenmesini,sağlamak olacaktır. KAYIT KABUL KOMİSYONU 1. Alınacak öğrenci kontenjanlarını belirlemek üzere; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen, okul-aile birliğini temsilen bir veli ve okul öğrenci meclisi başkanından meydana gelen bir komisyon oluşturulur. 2. Her yıl alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sayısı, okulun fiziki imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak her şube için 30 öğrenci olmak üzere komisyon tarafından tutanakla tespit edilir. 3. Şube öğrenci sayısı 30'u aşmayacak şekilde sınıf bazında oluşacak açık kontenjanlar ile sınıf seviyesindeki taban puanlar e-okul sisteminde belirtilir. 4. Nakil başvurusu, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne velisi tarafından yapılır. Nakil şartlarını taşıyan öğrencinin başvurusu, öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce e-okul sisteminden naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne iletilir. 5. E-okul sisteminden alınan nakil başvuruları, e-okul kapsamında olmayan okullardan gelen nakil başvuruları ile birlikte bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda haftanın son iş günü ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilir. 46

51 Kurul/Komisyon Adı Görevleri Kurul/Komisyon Adı Görevleri İNGİLİZCE KULÜBÜ 1. Okulumuzda İngilizce nin daha verimli ve etkin bir şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesi için; İngilizce nin sevilmesini sağlar. 2. Öğrencilerimizin İngilizce yi okuma, yazma, konuşma, dinleme becerilerini geliştirme ve anlama kapasitelerini arttırır. 3. İngilizce konuşulan toplumların, ABD ve Avrupa ülkelerinin kültür özelliklerini tanıtır, Avrupa Birliği hakkında bilgi verir. 4. Ülkemizde ve dünyada uygulanan İngilizce sınavlar, yarışmalar ve projeler hakkında bilgi ve katılımı sağlar. 5. İngilizce olarak kompozisyon, şiir, drama vs. yazma becerilerini geliştirir. 6. İngilizce gramerini doğru ve kurallara uygun şekilde kullanmasını sağlar. 7. Okulumuzda İngilizce drama ve / veya tiyatro gösterileri sergiler. 8. ABD veya Avrupa ülkelerinden İngilizce mektup ve / veya mail arkadaşı edinerek günlük konuşma biçimlerini ve gayrı-resmi İngilizce nin kullanılmasını sağlar. 9. İngilizce sözcük bilgisini geliştirmeye çalışır. 10. Türk Kültürünü, Ülkemizi, Atatürk ü İngilizce olarak tanıtılmasına yardımcı olur. 11. Öğrencilerimizin kendilerini, ailelerini, yaşamlarını, sahip olduklarını İngilizce olarak anlatabilmelerini sağlar. 12. İngilizce ve Türkçe arasındaki farklılıklar ayırt edebilmesini sağlar. 13. İngilizce yi doğru öğrenme / konuşma / yazma / telaffuz yöntemlerini öğretmeye çalışır. 14. İngilizce yi öğrenme için interneti doğru ve etkin biçimde kullanmasını gösterir. 15. İngilizce dersinde kullanabilecek web sayfası, sunu, kartlar, oyunlar hazırlamak suretiyle ders materyalleri hazırlamasına yardımcı olur. KAYIT, KABUL VE KONTENJAN TESPİT KOMİSYONU 1. Alınacak öğrenci kontenjanlarını belirlemek üzere; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen, okul-aile birliğini temsilen bir veli ve okul öğrenci meclisi başkanından meydana gelen bir komisyon oluşturulur. 2. Her yıl alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sayısı, okulun fiziki imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak her şube için 30 öğrenci olmak üzere komisyon tarafından tutanakla tespit edilir. 3. Şube öğrenci sayısı 30'u aşmayacak şekilde sınıf bazında oluşacak açık kontenjanlar ile sınıf seviyesindeki taban puanlar e-okul sisteminde belirtilir. 4. Nakil başvurusu, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne velisi tarafından yapılır. Nakil şartlarını taşıyan öğrencinin başvurusu, öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce e-okul sisteminden naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne iletilir 5. E-okul sisteminden alınan nakil başvuruları, e-okul kapsamında olmayan okullardan gelen nakil başvuruları ile birlikte bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda haftanın son iş günü ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilir. Tablo 16: Oluşturulan Birimler ve Görevleri 47

52 ii. İnsan Kaynakları Okul İdaresine İlişkin Bilgiler 2012 Yılı Okulumuzdaki Mevcut Yönetici Sayısı Görevi Erkek Kariyer Basamağı Toplam Müdür 1 Uzman Öğrt. 1 Müdür Baş Yardımcısı 1 Uzman Öğrt. 1 Müdür Yardımcıları 2 1 Uzman Öğrt. 2 Tablo 17: 2012 Yılı Okulumuzdaki Mevcut Yönetici Sayısı 3 Mevcut Yönetici Sayısı Müdür 3 Müdür Yard Müdür Müdür Yard Grafik 2: Okulumuzdaki Yönetici Sayısı Okulumuzdaki Yöneticilerinin Eğitim Durumu Eğitim Düzeyi 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % Önlisans Lisans Yüksek Lisans Tablo 18: Okulumuzdaki Yöneticilerinin Eğitim Durumu 5 Yöneticilerin Eğitim Durumu 4 0 Önlisans Lisans Yüksek Lisans Yöneticilerin Eğitim Durumu Grafik 3: Okulumuzdaki Yöneticilerin Eğitim Durumu 48

53 Okulumuz Yöneticilerinin Yaş İtibari ile Dağılımı Yaş Düzeyleri 2012 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % ve üstü 1 25 Tablo 19: Okulumuz Yöneticilerinin Yaş İtibari ile Dağılımı Yöneticilerin Yaş Dağılımı ve üstü ve üstü Grafik 4: Yöneticilerin Yaş Dağılımı Yöneticilerin İdari Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler Hizmet Süreleri 2012 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 4-6 Yıl Yıl Yıl Yıl 20 ve üstü 2 50 Tablo 20: İdari Personelin İdari Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler Yöneticilerin İdari Hizmet Süresi Yıl Yıl 20 Yıl ve üstü Grafik 5: Yöneticilerin İdari Hizmet Süresi 49

54 Kurumda Gerçekleşen Yönetici Sirkülasyonunun Oranı TOPLAM Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Yönetici Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Yönetici Sayısı Tablo 21: Kurumda Gerçekleşen Yönetici Sirkülasyonunun Oranı Yönetici Sirkülasyon Oranı Kurumdan Ayrılan Göreve Başlayan Grafik 6: Yönetici Sirkülasyon Oranı 50

55 Öğretmenlere İlişkin Bilgiler Eğitim Öğretim Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı Branşı Kadın Erkek Toplam 1 Matematik Kimya Türk Dili ve Edebiyatı İngilizce Fizik Biyoloji Almanca Tarih Coğrafya Felsefe Resim Müzik Beden Eğitimi Bilişim Teknolojileri Din Kültürü Rehberlik ve Psikolojik Danışman 1 1 TOPLAM Tablo 22: Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı 51

56 Öğretmenlerin Kadro Durumları Kadrolu Görevlendirme Öğretmen 37 1 Tablo 23: Öğretmenlerin Kadro Durumu Öğretmenlerin Kadro Durumu Kadrolu 37 Görevlendirme 1 Grafik Kadrolu7: Öğretmenlerin Görevlendirme Kadro Durumu Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı Yaş Düzeyleri 2012 Yılı Kişi Sayısı % Tablo 24: Öğretmenlerin Yaş İtibari İle Dağılımı Öğretmenlerin Yaş Dağılımı Grafik 8: Öğretmenlerin Yaş Dağılımı 52

57 Öğretmenlerin Hizmet Süreleri Hizmet Süreleri 2012 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-6 Yıl Yıl Yıl Yıl üzeri 5 13 Tablo 25: Öğretmenlerin Hizmet Süreleri Öğretmen Hizmet Süreleri Yıl Yıl Yıl üzeri 7-10 Yıl Yıl Yıl üzeri Grafik 9: Öğretmen Hizmet Süreleri 53

58 Kurumda Gerçekleşen Öğretmen Sirkülâsyonunun Oranı Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Öğretmen Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Öğretmen Sayısı TOPLAM Tablo 26: Kurumda Gerçekleşen Öğretmen Sirkülâsyon Oranı Yıllara Göre Kurumda Göreve Başlayan Öğretmen Sayısı Grafik 10: Yıllara Göre Kurumda Göreve Başlayan Öğretmen Sayısı Destek Personelimize (Hizmetli- Memur) İlişkin Bilgiler 2012 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı Görevi Kadın Erkek Toplam 1 Memur Hizmetli Tablo 27: Mevcut Hizmetli/Memur Sayısı Hizmetli/ Memur Kadro Durumu Görevi Kadrolu Görevlendirme Sözlşmeli 1 Memur Hizmetli 1-4 Tablo 28: Memur/Hizmetli Kadro Durumu 54

59 OKUL MÜDÜRÜ Çalışanların Görev Dağılımı Görevi 1. Eğitim ve öğretim ile yönetim görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma, plan ve programlarına uygun olarak yürütür. 2. Öğretim yılı başlamadan önce personelin iş bölümünü yapar ve yazılı olarak kendilerine bildirir. Öğretmenlerin gerektiğinde görüşlerini de almak suretiyle okutacakları derslere ilişkin görevlerin dağılımını yapar. 3. Ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması amacıyla öğretmenler kurulu ve zümre toplantılarının yapılmasını sağlar. Zümrelerden derslere yönelik ünitelendirilmiş yıllık planı ders yılı başlamadan önce alır, inceler, gerektiğinde değişiklik yaptırarak onaylar ve bir örneğini iade eder. 4. Okul veya kurumun derslik, bilişim teknolojisi sınıfı, laboratuvar, atölye, kütüphane, araç ve gereci ile diğer tesisleri eğitim ve öğretime hazır bulundurur. Bunlardan imkânlar ölçüsünde diğer okul veya kurumlar ile çevrenin de yararlanmasını sağlar. Diğer okul veya kurum ve çevre imkânlarından da yararlanılması için gerekli tedbirleri alır. 5. Eğitim ve öğretim çalışmalarını etkili, verimli duruma getirmek ve geliştirmek, sorunlara çözüm üretmek amacıyla kurul, komisyon ve ekipleri oluşturur. Toplantılarda alınan kararları onaylar, uygulamaya koyar ve gerektiğinde üst makama bildirir. 6. Öğretmenlerin performanslarını artırmak amacıyla her dönemde en az bir defa dersini izler ve rehberlikte bulunur. 7. Teknolojik gelişmeleri okula kazandırır. Okul veya kurumun ihtiyaçlarını belirler, bütçe imkânlarına göre satın alma, bağış ve benzeri yollarla karşılanması için gerekli işlemleri yaptırır. Eğitim araç ve gereci ile donatım ihtiyaçlarını zamanında ilgili birimlere bildirir. 8. Okul veya kurumun düzen ve disipliniyle ilgili her türlü tedbiri alır. 9. Personelin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri alır. Adaylık ve hizmet içi eğitimi faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütür. 10. Personelin sicil ve disiplin işleriyle öğrenci ödül ve disiplin işlerini yürütür. 11. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. 12. Özel eğitim gerektiren öğrencilerin yetiştirilmesi ve kaynaştırma eğitimiyle ilgili gerekli tedbirleri alır. 13. Ders yılı içinde öğrencilere, velilerinin başvuruları üzerine toplam en fazla 5 gün izin verebilir. Gerektiğinde bu yetkisini müdür başyardımcısına veya ilgili müdür yardımcısına devreder. 14. Öğretmenlerin ve öğrencilerin nöbet görev ve yerlerini belirlenmesini sağlar, onaylar ve uygulamaya koyar. 15. Haftalık ders programlarının düzenlenmesini sağlar, onaylar ve uygulamaya koyar. 16. Diploma, tasdikname, öğrenim belgesi, sözleşme ve benzeri belgeleri onaylar. 17. Eğitim ve öğretim ile yönetimde verimliliğin artırılması, kalitenin yükseltilmesi ve sürekli gelişimin sağlanması için araştırma yapılmasını, bu konularda iyileştirmeye yönelik projeler hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar. 18. Görevini üstün başarı ile yürüten personelin ödüllendirilmelerini teklif eder. Görevini gereği gibi yapmayanları uyarır, gerektiğinde haklarında disiplin işlemi yapılmasını sağlar. 19. Özürleri nedeniyle görevine gelemeyen personelin yerine görevlendirme yapılması için gerekli tedbirleri alır. 20. İzinli veya görevli olduğu durumlarda müdür başyardımcısının, müdür başyardımcısının bulunmadığı hâllerde ise bir müdür yardımcısının, müdür vekili olarak görevlendirilmesini millî eğitim müdürlüğüne teklif eder. 21. Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü mevzuat değişikliklerini takip eder ve ilgililere duyurulmasını sağlar. 22. Stratejik plan ve bütçe önerilerini gerekçeli olarak hazırlar, ilgili makama sunar, yetkisinde bulunan bütçe giderlerini gerçekleştirir, takip eder, giderlerle ilgili belgeleri zamanında düzenletir, harcamalarla ilgili azami tasarrufun sağlanmasına özen gösterir. 23. Okul veya kurumun bina, tesis, bilişim teknolojisi sınıfı, laboratuvar, atölye, salon, bahçe ve benzeri bölümleri ile araç-gerecinin diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte kullanılması durumunda, mülki amirin onayını da alarak ilgili kurumla bir protokol imzalar ve bir örneğini üst makama gönderir. 24. Harcama yetkilisi olarak, müdür başyardımcısını veya müdür yardımcılarından birini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirir. 25. Konsolide yetkilisi olarak, müdür başyardımcısını veya müdür yardımcılarından birini 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirir. 26. Elektronik ortamda yürütülmesi gereken iş ve işlemlerle ilgili gerekli takip ve denetimi yapar. 27. Okul-aile birliği ile ilgili iş ve işlemlerin, Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmesini sağlar. 28. Okul binası ve eklentilerinin sabotaj, yangın, hırsızlık ve diğer tehlikelere karşı korunması için gerekli koruyucu güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar. 29. Görev tanımındaki diğer görevleri de yapar. 55

60 ÖĞRETMENLER MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR BAŞ YARDIMCISI Görevi 1. Kayıt-kabul, nakil ve geçişlerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini koordine eder. 2. Toplantılarla ilgili iş ve işlemleri yapar. 3. Sınavlarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar. 4. Müdür yardımcılarının görevlerini uyumlu bir şekilde yürütmesini koordine eder, aksayan konularda önlem alır ve durumu müdüre bildirir. 5. Öğretmen ve diğer personelin görevlerine devamlarını yakından izler ve çalışmaları hakkında müdüre bilgi verir, bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapar. 6. Bina, tesis ve araç-gerecinin düzeni, temizliği, bakımı ile kullanılabilir durumda bulundurulması ve korunmasını sağlar. 7. Müdürün ita amiri olması durumunda, tahakkuk memurluğu görevini yapar. 8. Muayene-kabul komisyonu ile sayım komisyonuna başkanlık eder, bu konulardaki işlemleri mevzuatına göre yürütür. 9. Bilişim teknolojisinden ve iletişim araçlarından yararlanarak yazışmaların mevzuatına göre yürütülmesini ve gerekli defter, dosya ve çizelgelerin tutulmasını sağlar. 10. Yazışma, evrak kayıt ve havale işlemlerinin kurallarına uygun olarak yürütülmesini, istatistik ve diğer cetvellerin hazırlanmasını, gerekli defter, dosya ve çizelgelerin tutulmasını sağlar. 11. Her türlü tebligat işlemini mevzuatına uygun olarak gerçekleştirir 12. Amirlerce verilen diğer görevleri yapar. 1. Görevli olduğu birim ya da birimlerle ilgili tüm iş ve işlemlerin organizesini ve koordinesini sağlar. Görülen aksaklık ve eksiklikleri müdür başyardımcısı ya da müdüre bildirir. 2. Biriminin yaptığı iş ve işlemlerden diğer birimleri bilgilendirir, görüş alış-verişinde bulunur. 3. Toplantı, tören, gezi, inceleme ve benzeri etkinliklere ilişkin iş ve işlemleri yapar. 4. Bina, tesis ve araç-gerecinin düzeni, temizliği, bakımı ile kullanılabilir durumda bulundurulmasını ve korunmasını sağlar. 5. Öğrenim belgesi, tasdikname, diploma ve diğer belgeleri düzenleyerek müdür ile birlikte imzalar. 6. Görevlendirildiği komisyon ve birimlere başkanlık eder. 7. Ayniyat, demirbaş ve hesap işlerinin yürütülmesini sağlar. 8. Personelinin devam durumunu kontrol eder, izin belgelerini ve hasta sevklerini paraflar. 9. Amirlerce verilen diğer görevleri yapar. 1. Ortaöğretim okullarında dersler branş öğretmenleri tarafından okutulur. 2. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıf ve şubelerin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitimöğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 3. Öğretmenlerin, okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, eğitim-öğretim durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre gün süresince nöbet tutmaları sağlanır. 4. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. 5. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. 6. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuvar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. 7. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar. 56

61 YARDIMCI PERSONEL MEMUR REHBER ÖĞRETMEN Görevi 1. İl çerçeve programını temel alarak okulunun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını sınıf düzeylerine, okulun türüne ve öğrencilerin İhtiyaçlarına göre hazırlar. 2. Rehberlik programının ilgili kısmının uygulanmasında sınıf öğretmenlerine rehberlik eder. 3. Okulunun tür ve özelliklerine göre gerekli eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini plânlar, programlaştırarak uygular veya uygulanmasına rehberlik eder. 4. Bireysel rehberlik hizmetlerini alanın ilke ve standartlarına uygun biçimde yürütür. 5. Eğitsel, meslekî ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini yürütür. 6. Bireysel rehberlik hizmetleri kapsamında formasyonu uygunsa psikolojik danışma yapar. 7. Sınıflarda yürütülen eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerinden, uygulanması rehberlik ve psikolojik danışma alanında özel bilgi ve beceri gerektirenleri uygular. 8. Okul içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili konularda araştırmalar yapar, bunların sonuçlarından yararlanılmasını sağlar. 9. Öğrencinin mezun olacağı dönemde, okuldaki tüm eğitim ve öğretim sürecindeki gelişimini, yönlendirilmesi açısından önemli özelliklerini ve bu konudaki önerilerini içeren bir değerlendirme raporunu sınıf rehber öğretmeni, veli, öğrenci ve okul yönetiminin iş birliğiyle hazırlar. Bu raporun aslını öğrenci gelişim dosyasına koyar, bir örneğini de öğrenciye veya velisine verir. 10. Eğitim-öğretim kurumundaki seçmeli derslerin konulmasında çevre koşullan, okulun olanakları, öğretmen sayısı ve branşı da gözetilerek yeni seçmeli derslere ilişkin araştırma yapar, bu derslerin zümre öğretmenlerince gerçekleştirilecek program çalışmalarında alanı ile ilgili görüşlerini bildirir. 11. Okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa veya kaynaştırma eğitimi sürdürülüyorsa, bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini rehberlik ve araştırma merkezinin iş birliğiyle verir. 12. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin öğrenci gelişim dosyalarını ve diğer gerekli kayıtlan tutar, ilgili yazışmaları hazırlar ve İstenen raporları düzenler. 13. Okula bir alt Öğrenim kademesinden veya nakil yoluyla gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını inceler, sınıf rehber öğretmeniyle iş birliği içinde değerlendirir. 14. Gerekliğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak ölçme araçları, doküman ve kaynakları hazırlama ve geliştirme çalışmalarına katılır. 15. Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmesi konusunda branş ve sınıf rehber öğretmenine bilgi verir ve iş birliği yapar. 16. Ailelere, öğrencilere, sınıf rehber öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenler. 17. Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin komisyonlara ve toplantılara katılır, gerekli bilgileri verir, görüşlerini belirtir. 18. Orta öğretim kurumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen görevi yapar. 19. Ders yılı sonunda bu alanda yapılan çalışmaları değerlendirir, sonuçlarını ve gerekli bilgileri içeren bir rapor hazırlar. 1. Verilen her türlü yazıyı kurallarına uygun olarak yazar. Gelen ve giden yazılarla ilgili defterleri tutar, dosyalama işlemini yapar, elektronik ortamlardaki verileri yedekler, arşivler, bilgileri güncelleştirir, gerekli olanlara cevap hazırlar ve işleri süresi içinde sonuçlandırır. 2. Personele ait özlük dosyalarını tutar, bununla ilgili değişiklikleri zamanında ilgili defter ve belgelere işler. 3. Gerektiğinde okul veya kurumun mutemetlik görevini yapar. Personelin aylık, ücret, yolluk ve tahakkuk edecek diğer mali hakları ile ilgili iş ve işlemleri yürütür. 4. Teslim edilen bilgisayar, fotokopi, faks, yazıcı ve benzeri araçları amacı doğrultusunda kullanır, korur, bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlar. 5. Harcama kâğıtlarını mevzuatına uygun olarak hazırlar, bunlarla ilgili fatura ve benzeri belge örneklerini dosyalar ve muhafaza eder. 6. Ödenek, aylık, avans ve senet defterlerini usulüne göre tutar. 7. Her ayın sonunda ödeme ve gider gerçekleştirme çizelgeleri ile her mali yılın sonunda gönderilmekte olan istatistik çizelgelerini hazırlar. Görev alanı ile ilgili okul veya kurumun yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yapar. 1. Okul veya kuruma ait bina, tesis, alan, araç ve gereç, benzeri bölüm ve çevresinin temizlik ve diğer hizmetlerini yapar. 2. Isıtma, sıhhi ve elektrik tesisatındaki aksaklıkları yönetime bildirir. 3. Okul veya kuruma gelen çeşitli malzeme, araç ve gereci gerekli yerlere taşır ve yerleştirir. 4. Gerektiğinde bina ve tesislerin boya, badana ve benzeri işlerini yapar. 5. Posta ve evrak dağıtım görevini yürütür. 6. Varsa mutfak işlerinde ilgililere yardımcı olur. 7. Çalışma saatleri dışında ve tatillerde verilecek nöbet görevini yerine getirir. 8. Bahçıvan olarak görevlendirilmesi durumunda, bahçıvanın yapacağı işleri yürütür. 9. Görev alanı ile ilgili yöneticilerin vereceği diğer görevleri yapar Tablo 29: Çalışanların Görev Dağılımı 57

62 Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi Rehberlik Hizmetleri 2012 Verileri Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Psikolojik Danışman Norm Sayısı Görev Yapan Psikolojik Danışman Sayısı İhtiyaç Duyulan Psikolojik Danışman Sayısı Görüşme Odası Sayısı Danışmanlık Hizmeti Alan Öğrenci Öğretmen Veli Sayısı Sayısı Sayısı Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı Velilere Öğretmenlere Öğrencilere Yönelik Yönelik Yönelik Tablo 30: Dital Rehberlik Hizmetleri

63 Sıra no Görev Branş Kıdem Okuldaki kıdemi Normu var mı? Mevcut (Kadrolu) İhtiyaç Kariyer Basamağı Lisans Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Bilgi Tablosu Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ İNSAN KAYNAKLARI DAĞILIMI VE BİLGİSİ PERSONEL İHTİYAÇ DURUMU VE DAĞILIMI PERSONEL MESLEKİ GELİŞİM DÜZEYİ Adı Soyadı 1. Mehmet Karakaş Müdür Coğrafya 18 1 x K - Uzman Öğrt. x 2. Şükrü Öven Müdür Baş Yard. Tarih 23 1 x K - Uzman Öğrt. x 3. Süleyman Sapmaz Müdür Yard. Coğrafya 18 2 x K - Uzman Öğrt. x 4. Hüseyin Can Müdür Yard. Coğrafya 32 1 x K - x 5. Osman Küçük Öğretmen Almanca 10 3 x K - x 6. Nurettin Dilban Öğretmen Almanca 14 1 x K - x 7. Murat Kırkpınar Öğretmen Beden Eğt. 8 4 x K - x 8. Şaban Şayık Öğretmen Beden Eğt x K - x 9. Ö. Bahar Sunar Öğretmen Bilişim Tekn. 8 3 x K - x 10. Berna Doyuk Öğretmen Biyoloji 11 4 x K - x 11. Uğur G. Yılmaz Öğretmen Biyoloji 11 3 x K - x 12. Halil Göde Öğretmen Coğrafya 22 2 x K - x 13. Hakkı Zorlu Öğretmen Din Klt. Ahl. Bil x K - x 14. Gülcan Kurunç Öğretmen Felsefe 14 3 x K - x 15. Nail Uğur Günal Öğretmen Fizik 12 4 x K - x 16. Bayram Aydın Öğretmen Fizik 23 3 x K - x

64 Sıra no Görev Branş Kıdem Okuldaki kıdemi Normu var mı? Mevcut (Kadrolu) İhtiyaç Kariyer Basamağı Lisans Yüksek Lisans Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ İNSAN KAYNAKLARI DAĞILIMI VE BİLGİSİ PERSONEL İHTİYAÇ DURUMU VE DAĞILIMI PERSONEL MESLEKİ GELİŞİM DÜZEYİ Adı Soyadı 17. Pınar Aksu Öğretmen İngilizce 9 1 x K - x 18. İ. Filiz Çekirdek Öğretmen İngilizce 21 3 x K - X 19. Vildan Akkaya Öğretmen İngilizce 22 1 x K - X 20. Şennur Kılıç Öğretmen İngilizce 25 3 x K - x 21. Embiya Öztürk Öğretmen İngilizce 19 3 x K - x 22. Nuran Çiftçi Öğretmen Kimya 12 4 x K - x 23. Eylem Üçtaş Öğretmen Kimya 10 3 x K - x 24. Yasemin Sönmez Öğretmen Matematik 13 3 x K - x 25. Cenk İ. Toprak Öğretmen Matematik 10 3 x K - x 26. Nilgün Çelik Öğretmen Matematik 12 4 x K - x 27. Evrim Karadoğan Öğretmen Matematik 13 3 x K - x 28. Sema Leman Çetintepe Öğretmen Matematik 23 1 x K - x 29. Hüseyin Orhan Şahin Öğretmen Matematik 23 1 x K - x 30. Vakkas Kupal Öğretmen Matematik 12 1 x K - x 31. Zehra Ak Öğretmen Matematik 22 1 x K - x 32. E. Derya Parlak Öğretmen Müzik 15 4 x K - x 33. Dilek Bodur Öğretmen Rehberlik 12 1 x K - x

65 Sıra no Görev Branş Kıdem Okuldaki kıdemi Normu var mı? Mevcut (Kadrolu) İhtiyaç Kariyer Basamağı Lisans Yüksek Lisans Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ İNSAN KAYNAKLARI DAĞILIMI VE BİLGİSİ PERSONEL İHTİYAÇ DURUMU VE DAĞILIMI PERSONEL MESLEKİ GELİŞİM DÜZEYİ Adı Soyadı 34. Ufuk Ünsal Öğretmen Resim 14 4 x K - x 35. Meltem Karakoç Öğretmen Tarih 17 3 x K - Uzman Öğrt. x 36. Yavuz Sönmez Öğretmen Tarih 29 3 x K - x 37. İsmail Açar Öğretmen Türk Dili ve Edb x K - Uzman Öğrt. x 38. Ayşe Baratalı Çakır Öğretmen Türk Dili ve Edb x K - x 39. Ayşe Gökbayrak Öğretmen Türk Dili ve Edb x K - x 40. Tamer Türker Öğretmen Türk Dili ve Edb x K - x 41. Şerife Özkan Öğretmen Türk Dili ve Edb x K - x 42. Nebahat Can Öğretmen Türk Dili ve Edb x K - x 43. Fatma Özer Öğretmen Türk Dili ve Edb x K - x 44. Neriman Yaşın Memur 24 3 x Özlem Kanal Memur M. Görkem Köse Memur 2 2 x - 1 Tablo 31: İnsan Kaynakları Bilgi Tablosu

66 iii. Teknolojik Düzey Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi kısa adı Fatih Projesi kapsamında pilot okul seçilmiştir. Bu proje kapsamında okulumuzun tüm sınıflarındaki bilgisayar ve projeksiyon makineleri kaldırılarak yerlerine Etkileşimli Dijital Tahta takılmıştır. Tahtalar sınıftaki tüm öğrencilerin rahatlıkla görebileceği büyüklüktedir (65 inç) ve hepsinde 10 Megabit hızında güvenli internet erişimi vardır. Okul içi, koridor ve dersliklerde aktif ses sistemi vardır. Konferans Salonumuzda üst seviye ses ve ışık sistemi bulunmaktadır. Öğretmenler odasında 4 adet bilgisayar, yazıcı ve projeksiyon donanımı mevcuttur. Okulumuzda idari odalara ve öğretmenler odasına tahsis edilen ayrı bir internet hattı vardır. Bu hat kablosuz olarak da hizmet vermektedir. Okulumuzda 1 adet baskı makinesi, 2 adet fotokopi makinesi, 1 adet optik okuyucu, 2 adet dijital fotoğraf makinesi eğitim hizmetine katkı yapmaktadır. Mevcut donanım eğitim, yönetim işlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Okulumuzun web sayfası(www.dital.k12.tr) aracılığıyla öğrencilerimize çeşitli ders notları gönderilmektedir. Web sayfamızda hem kamuoyuna okulumuz tanıtılmakta hem de çeşitli duyurular yayınlanmaktadır. Okulumuzda öğrenci devamsızlıkları, doğum günü kutlamaları ve okula ilişkin çeşitli haberlerin duyurulması amacıyla kullanılan bir sms sistemi vardır. e-posta adresi personel için yazışmalarda kullanılmaktadır. Okulumuz konferans salonuna -şu anda alt yapı çalışmaları devam eden bir sistemle- yapılan her türlü toplantı ve etkinliğin sınıflardaki etkileşimli tahtalar aracılığıyla sınıftaki öğrencilere de aktarılması planlanmaktadır. Okul güvenliğini sağlamak amacıyla okul içi ve dışında toplam 12 kameradan oluşan güvenlik sistemi kurulmuştur, görüntüler 7 gün 24 saat kayıt altına alınmaktadır. 62

67 Okulumuzun Teknolojik Altyapısı Araç-Gereçler * Bilgisayar Etkileşimli Tahta 30 Yazıcı Tarayıcı Projeksiyon Televizyon İnternet bağlantısı Fen Laboratuvarı Bilgisayar Laboratuvarı 1 1 Fax Fotoğraf Makinesi Kamera Güvenlik Kamerası Okul/kurumun İnternet sitesi Personel adresi oranı %100 %100 %100 Tablo 32: Okulumuzun Teknolojik Altyapısı *2012 yılı Fatih Projesi kapsamında sınıflarımızdaki bilgisayarların tümü kaldırılıp yerlerine Etkileşimli Tahtalar konulmuştur. 63

68 Okulumuzun Fiziki Altyapısı Fiziki Mekan Var Yok Adedi İhtiyaç Öğretmen Çalışma Odası x 1 Kütüphane x 1 Rehberlik Servisi x 1 Resim Odası x 1 Müzik Odası x 1 Çok Amaçlı Salon x 1 Yemekhane x 1 Spor Salonu x 1 Spor Alanları x Kantin x 1 Biyoloji Laboratuvarı x 1 Fizik Laboratuvarı x 1 Kimya Laboratuvarı x 1 Arşiv x 1 Depo x 1 Yönetici Odaları x 4 Memur Odası x 1 Okul Aile Birliği Odası X 1 Hizmetli Odası x 1 Tablo 33: Okulumuzun Fiziki Altyapısı 64

69 iv. Mali Kaynaklar Okulumuzun başlıca gelir kaynakları veli bağışları ve kantin kira gelirinden oluşmaktadır. Bakanlığımızın tahsis ettiği ödenekler son derece yetersiz kalmaktadır. Velilerimizin okulun gelir ve giderleri hakkında net bilgilere sahip olmasının her türlü şüphe ve tereddüdü ortadan kaldıracağı gönüllü yapılan bağışların böylece artış göstereceği düşünülmektedir. Bu nedenle üçer aylık periyotlarla tüm harcamalarımız fatura bazında ayrıntılı olarak velilerimize yazılı olarak bildirilmekte ayrıca internet sitemizde yayınlanmaktadır. Ayrıca çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan yakın işbirliği ile bazı giderlerimiz ve ihtiyaçlarımız karşılanmaya çalışılmaktadır. Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi Öngörülen Kaynak Tablosu Kaynaklar Genel Bütçe Okul Aile Birliği Özel İdare Kira Gelirleri Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler Dış Kaynak/Projeler Diğer TOPLAM Tablo 34: Dital Öngörülen Kaynak Tablosu Okulumuz Gelir-Gider Tablosu YILLAR HARCAMA KALEMLERİ Temizlik Küçük onarım Bilgisayar harcamaları Büro makinaları harc. Telefon Yemek Sosyal faaliyetler Kırtasiye Vergi harç vs GENEL GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER Tablo 35: Okulumuz Gelir-Gider Tablosu , , 87 65

70 v. İstatistikî Veriler 2012 Tarihi İtibarıyla Öğrencilere İlişkin Bilgiler Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ OKUL Toplam Öğretmen Sayısı Kız Öğrenci Sayısı Erkek Toplam Öğrenci Sayısı Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı ,8 Tablo 36: Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Öğrenci Sayısı (%68) (%32) (%69) (%31) (%58) (%42) (%54) (%46) (%55) (%45) Toplam Öğrenci Sayısı Tablo 37: Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları ve Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı ,5 26, ,25 13,54 12,5 15,2 15,8 Tablo 38: Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları ve Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı 66

71 Yıllara Göre Mezun Olan Öğrenci Oranı Yıllara Göre Mezun Olan Öğrenci Oranı Bölüm Adı Öğrenci Mezun Öğrenci Mezun Öğrenci Mezun Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Tablo 39: Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Sorumluluğu Bulunan Öğrenci Sayısı Sorumluluğu Bulunan Öğrenci Sayısı Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı Sorumluluğu Bulunan Öğrenci Sayısı Tablo 40: Sorumluluğu Bulunan Öğrenci Sayısı 67

72 Devamsızlık Nedeni İle Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Devamsızlık Nedeni İle Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı Devamsızlıktan Dolayı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Tablo 41: Devamsızlık Nedeni İle Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Öğrencilerin Aldıkları Ödül ve Cezalar Ödül ve Cezalar (I. ve II. Dönem Toplamı) Onur Belgesi Alan Öğrenci Sayısı Teşekkür Belgesi Alan Öğrenci Sayısı Takdir Belgesi Alan Öğrenci Sayısı Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayısı Tablo 42: Öğrencilerin Aldığı Ödül ve Cezalar 68

73 2011/2012 Eğitim-Öğretim Yılı Sonu Öğrenci Ders Başarı Durumu Dersler Türk Dili ve Edebiyatı 9. Sınıf Ortalaması 10. Sınıf Ortalaması 11. Sınıf Ortalaması 12. Sınıf Ortalaması Okul Ortalaması 82,1 74,67 77,56 73,44 76,9 Dil ve Anlatım 89,1 85,02 78,56 77,26 82,5 Tarih 88,6 81,62 84,14 90,63 86,2 Coğrafya 80,5 83,17 84,94 82,9 Matematik 76,9 59,61 79,44 76,68 73,2 Geometri 79,7 69,34 69,44 82,93 75,4 Fizik 78,9 58,10 73,70 60,58 67,8 Kimya 85,2 76,23 76,02 71,61 77,3 Biyoloji 70,0 66,46 77,44 70,78 71,2 İngilizce 83,1 74,96 69,78 65,82 73,4 Almanca 90,4 81,46 88,38 75,19 83,9 Sağlık Bilgisi 85,8 85,8 Resim-Müzik- Beden Eğit. Din Kültürü ve Ahlak Bil. 95,7 93,78 95,92 97,5 95,7 84,3 77,36 82,11 89,56 83,3 Felsefe 81,59 81,59 Tablo 43: Öğrenci Ders Başarı Durumu 69

74 Yerleşim Alanı ve Derslikler YERLEŞİM Toplam Alan (m2) Bina Alanı (m2) Bahçe alanı (m2) Tablo 44: Yerleşim Alanı ve Derslikler Sosyal Alanlar SOSYAL ALANLAR Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı Kantin m2 Yemekhane m2 Toplantı Salonu - - Konferans Salonu m2 Seminer Salonu - - Tablo 45: Sosyal Alanlar Spor Tesisleri SPOR TESİSLERİ Basketbol Alanı Futbol Sahası Tesisin adı Alanı 1000 m m2 Kapalı Spor Salonu - Tablo 46: Spor Tesisleri 70

75 7. ÇEVRE ANALİZİ i. PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi POLİTİK VE YASAL ETMENLER 1. AB ye uyum sürecinde olmamız 2. Ailelerin daha nitelikli eğitime yönelmeleri 3. Stratejik planlamanın devlet politikası haline dönüşmesi, ilimizde stratejik yönetime yönelinmesi 4. Değişen MEB politikaları 5. Değişen sınav sistemleri 6. Ülkemiz ve Dünyadaki Eğitim Kalite Standartları ve uygulamaları 7. Dershanelerle ilgili belirsizlik EKONOMİK ÇEVRE DEĞİŞKENLERİ 1. Ülkemizde AB üyeliği durumunda ekonominin değişmesi 2. Velilerimizin çoğunluğunun ücretli çalışanlar olması bunun yanında turizm ve tarımla geçimini sağlayan öğrenci velilerimizin de olması 3. Dünyada ve ülkemizde ekonomik sıkıntıların yaşanması, gelir kaynaklarının azalması 4. İlimizdeki ekonomik faaliyetlerinin büyük bir ağırlığını turizm etkinliğinin oluşturması bunun da dünyadaki sosyal, siyasal ve ekonomik olaylara paralel değişkenlik göstermesi SOSYAL-KÜLTÜREL ÇEVRE DEĞİŞKENLERİ 1. Göç alan bir il olmamızdan dolayı nüfus artışının hızlı olması, kentin hızlı büyümesinin okulumuz ve öğrencilerimiz üzerindeki etkisi 2. Bir turizm kenti olmaktan kaynaklanan yaz ve kış nüfusu arasındaki çok büyük fark 3. Göçle gelen ailelerde uyum problemleri yaşanması 4. Turizm faaliyetleri sebebiyle oluşan çok renkli kültürel doku EKOLOJİK DEĞİŞKENLERİ 1. Denizlerin kirlenmesi 2. Orman yangınları 3. Deprem kuşağında olması 4. Salgın hastalıklar(domuz gribi vb) TEKNOLOJİK ÇEVRE DEĞİŞKENLERİ 1. Toplumda teknoloji kullanımının yaygınlaşması 2. Bilgiye ulaşım imkânlarının artması 3. ARGE ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler 4. Medyanın etkileri ETİK DEĞİŞKENLER 1. Mesleki etik değerler 2. İnternet çağının getirdiği değişkenler Tablo 47: PEST Analizi 71

76 ii. Üst Politika Belgeleri MEB Stratejik Planı, Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün Stratejik Planı üst politika belgeleri olarak incelenmiştir. Stratejik amaç ve hedeflerimiz belirlenirken bu üst belgelerle paralellik göstermesine özel önem gösterilmiştir. Antalya İl Milli eğitim Müdürlüğü stratejik planında yer alan 2. Stratejik amaç olan Aktif izleme ve değerlendirme çalışmaları yapma konusunda; Antalya İl Milli eğitim Müdürlüğü stratejik planında yer alan 7. Stratejik amaç olan Müdürlüğümüzün sunduğu hizmetlerden yararlananların memnuniyetini artırmak konusunda okulumuza düşen iş ve işlemlerin tam ve zamanında gerçekleştirilmesine özen gösterilecektir. 72

77 8. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi i. Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönler 1. Okul kurucusunun ve ailesinin maddi ve manevi desteğinin sürmesi. 2. Sınıf mevcutlarımızın 30 un üstünde olmadığı ve olamayacağı Güçlü Yönler 3. Disiplin Kuruluna öğrenci sevkinin az olmasından hareketle eğitimin disiplinli, düzenli bir biçimde sürmesi. 4. Okulun bahçesinin ve sınıflarının temiz ve bakımlı oluşu. 5. Sınıf olarak kullanılan derslikler dışında Resim, Müzik, Coğrafya, İngilizce derslikleri, Kütüphane Kimya Laboratuvarı, Fizik Laboratuvarı ve Biyoloji Laboratuvarı gibi alanların bulunması 6. İkili değil tekli eğitim yapılması. 7. Çeşitli meslek gruplarına sahip velilerimizin mesleği ile ilgili okulumuz ihtiyaçları konusunda ilgili, istekli ve destekleyici tavır göstermeleri 8. Okul bahçesinin sportif etkinlikler için yeterli oluşu. 9. Etkinliklerde kullanılan bir konferans salonuna sahip olmak. 10. Fatih Projesinin okulumuzda faaliyete geçirilmiş olması. 11. Rehberlik servisinin iyi çalışması 12. Öğrenci devamsızlığının az olması 13. Okula uyum sağlamış tecrübeli bir öğretmen kadrosunun bulunması 14. Okul korosunun yeterli olması 15. Sosyal ve kültürel etkinliklerin ilgi görmesi. 16. Öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebilmesi 17. Öğrencilerin giyim ve kırtasiye sorunlarının olmaması 18. Öğretmen kadrosunun çoğunluğunun sınavla seçilerek gelmesi, dinamik, donanımlı, genç ve özverili bir öğretmen kadromuzun olması. 19. Zümrelerin uyum içinde çalışmaları 20. Okulun teknik altyapısının günümüz şartlarına uygun olması 21. Okul personeli arasında etkili iletişim olması 22. Öğrencilerin okulu sahiplenmesi 23. Velilerimizin genelde eğitimli olması, çocuklarının eğitimleri ile yakından ilgilenmesi 24. Zengin bir kütüphanemizin bulunması 25. Ayrı bir yemekhane salonumuzun olması 73

78 Okulumuzun güçlü yönlerini tespit ettik. Güçlü yönlerimizi muhafaza etmek geleceğe taşımak için; 1. Okul kurucumuz ve ailesi ile ilişkilerimiz sürekli sıcak tutulacak, karşılıklı ziyaretlere devam edilecektir. 2. Disiplin kuruluna öğrenci sevk edilmesi en son ve zorunluluktan tercihimiz olacaktır. 3. Ortak dersliklerin sürekli malzeme ihtiyacı giderilecek, bu alanlar görsel çekiciliğe kavuşturulacaktır. 4. Velilerimizden meslekleri alanında yararlanmaya devam edebilmek için her karşılaşmada güler yüz ve ilgi eksik edilmeyecektir. Velilere her konuda hesap verilebilirlik ve şeffaflık temel ilkemiz olacaktır. 5. Öğrencilerin okul yönetimine katılmalarının ve fikirlerinin değerli olduğunu hissetmelerinin devamı için Dilek şikâyet kutusu, çeşitli anket uygulamaları, öğrenci meclis çalışmaları sürekli desteklenecektir. ii. Zayıf Yönlerimiz Zayıf Yönler 1. Kapalı spor salonunun olmaması 2. Toplu taşıma araç seferlerinin nispeten az olması 3. Mali kaynaklarımızın yetersiz olması 4. Okul kadrolu memurunun olmaması 5. Okulda kadrolu hizmetlimizin az olması 6. Güvenlik personelinin olmaması 7. Görevlendirme öğretmenlerin az da olsa- bulunması. Güçlü Yönler Zayıf yönlerimizi tespit ettik. Zayıf yönlerimizin çalışmalarımızı ve yönümüzü olumsuz etkilememesi, hızla sayılarının ve etki derecelerinin azaltılması için bu planda ön görülen tüm faaliyetler yakından takip edilecek ve gerçekleştirilecektir. 74

79 Fırsatlar iii. Fırsatlar Tehditler 1. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin desteği 2. Yerel yöneticilerin, okulumuz kurucusu Dr. İlhami Tankut un, bağlantı kurduğumuz işadamlarının ve sivil toplum örgütlerinin desteği 3. Okulumuzun şehir merkezinde bulunması 4. Okulumuzun etrafında gecekondulaşmanın olmaması 5. Veliler arasındaki dayanışma 6. Öğrencilerin sınavla alınması 7. Hayırseverin her türlü desteği sunması 8. Okulun popüler oluşu 9. Antalya daki tarihsel ve kültürel yapı 10. Şehirde üniversitenin olması 11. Okulun velilerinin mesleki anlamda geniş bir yelpazeye sahip olması 12. Okul aile birliğinin okul yönetimiyle uyumlu çalışması 13. Eğitim konusunda toplumun gelişen bilinci 14. İlçenin tek Anadolu Lisesi oluşumuz 15. Okulumuzun tanıtımı açısından konferans salonunun diğer kurumlar tarafından kullanılması. 75

80 iv. Tehditler 1. Bulunduğumuz şehrin hızlı ve aşırı göç alması, kültürel yozlaşma 2. Eğitime ayrılan bütçe yetersizliği, ödeneksizlik 3. Velilerimizin öğrencilerimizden aşırı akademik başarı beklentileri 4. Ulaşım güçlüğü 5. Okul civarında ihtiyaçların karşılanabileceği kırtasiyenin olmaması Fırsatlar Tehditler 76

81 Dr. İLHAMİ TANKUT STRATEJİK PLAN ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM GELECEĞE YÖNELİM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ DİTAL

82 9. GELECEĞE YÖNELİM MİSYON VİZYON DEĞERLER 78

83 MİSYONUMUZ Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş, evrensel, ulusal kültür birikimine sahip düşünme, algılama ve sorun çözme becerileri gelişmiş, ülke gerçeklerini bilen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş bireyler yetiştirmek; sahip olduğumuz insan kaynaklarını en verimli biçimde kullanarak, içinde yaşamaya değer ve yarınları hedefleyen bir eğitim-öğretim ortamı oluşturmaktır. 79

84 VİZYONUMUZ HEP İYİSİ, EN İYİSİ! 80

85 Atatürkçülük Çalışkanlık Teknolojiyi Takip Etmek ve Kullanmak Sorumluluk Üretken olmak İşbirliği Bilimsellik Hoşgörü Çağdaşlık Güvenilirlik İnsana Saygı Eşitlik Fedakârlık Etkili İletişim Vizyon Sahibi Olma Disiplin Sevgi Dürüstlük 81

86 10. TEMALAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ, PROJELER VE STRATEJİLER i. TEMALAR Eğitim Öğretim Çalışmaları Ders Araç ve Gereçleri Okul Kültürü Bina Kullanımı Sosyal Kültürel ve Sportif Çalışmalar Öğretmen Yeterlikleri Rehberlik Çalışmaları Şekil 4: Temalar 82

87 ii. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER Okulumuzun yıllarına ait stratejik amaç ve hedefler ve bu hedeflere ulaşılması için yapılması gereken çalışmalar aşağıda gösterilmiştir. Tema Eğitim Öğretim Çalışmaları Stratejik Amaç 1: Akademik başarıyı yükseltmek. Stratejik Hedef 1.1: YGS ve LYS de her yıl sınıf bazında öğrenci başına düşen net sayısını bir önceki yılın % 5 üzerine çıkartmak. Bu yolla önce ilçe, sonra il sonra da Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı elde etmek. Proje ve Faaliyetler I. Son sınıf öğrencileri 3-4 kişilik gruplara ayrılacak, her gruba bir danışman öğretmen(sınav Hazırlık Koçu) okul idaresi tarafından görevlendirilecektir. Okul İdaresi Kasım Ayının İlk Haftasında - II. Öğretmen ve öğrencilerin YGS ve LYS sınavlarının soru yapısı, puan hesaplaması konularında uzman bir rehber tarafından bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Rehberlik Servisi ve Branş Öğretmenleri Aralık Ayı 12.Sınıflar: 1.Hafta 11.Sınıflar:2.Hafta 10.Sınıflar:3.Hafta 9.Sınıflar: 4.Hafta - 83

88 III. Önceki yıllarda sorulmuş soruların ders öğretmenleri tarafından konulara göre ayrıştırılması ve okul idaresine yazılı olarak vermesi sağlanacaktır. Daha sonra ayrıştırılıp yazılı hale getirilen bu sorular zümre tutanağına eklenecek ve işlenen ilişkili konuların hemen arkasından sınıfta çözüleceği zümre kararı haline getirilecektir. Zümre ve Bölüm Başkanları Ekim Ayının 3. Haftasına kadar - IV. Bir sonraki zümre tutanağında bu soruların derslerde çözülüp çözülmediği hususu belirtilecektir. Konuya ilişkin iş ve işlemler zümre başkanı tarafından takip edilecek, dönem sonlarında okul yönetimine rapor verilecektir. Zümre ve Bölüm Başkanları Öğretim yılı boyunca - V. Yazılı sınavlarda soruların en az %30 u önceki yıllarda çıkmış YGS ve LYS sorularından kullanılacak, hangi yıla ait oldukları sınav kâğıdı üzerinde belirtilecektir. Zümre ve Bölüm Başkanları Öğretim yılı boyunca - VI. Sınıflar arasında ölçme değerlendirme birliği sağlamak için ortak sınav sistemi uygulanacaktır. Sınav Komisyonu Öğretim yılı boyunca - 84

89 VII. Haftalık ders programının el verdiği ölçüde her branş öğretmenine her sınıf seviyesinden ders verilecek. Programdan Sorumlu Müdür Yardımcısı Her program revizesinde - VIII. Sınıflarda seviye farklılığını ortadan kaldırmak için 9. sınıflara yeni kayıt yaptıran öğrenciler SBS puanlarına göre şubelere homojen olarak dağıtılacaktır. 10. sınıfa geçen öğrenciler yeniden şubelere dağıtılırken yine yılsonu başarı puanı esas alınarak şubelere homojen olarak dağıtılması sağlanacaktır. Okul İdaresi Öğretim yılı başlamadan 1 hafta önce - IX. Her zümre kendi ders ya da dersleriyle ilgili bir baraj puanı belirleyerek öğrencilere önceden ilan edecek, bu baraj puanını yazılı sınavlarda aşan öğrencilerin ailelerine Tebrik Mektubu gönderilecektir. Branş Öğretmenleri Sınav sonuçlarının ilan edildiği gün - X. Her dönem en az üç deneme sınavı yapılacaktır. Bu sınavlarda her şubede ilk 5 e giren öğrencilerin aileleri okulda Gurur Çayı içmeye davet edilecektir. Rehberlik Servisi Sonuç ilanından itibaren 1 hafta içinde - 85

90 XI. OKY nin 19. maddesinde belirtildiği üzere her yazılı sınav sonrasında sınıf bazında ders öğretmeni tarafından Sınav Başarı Değerlendirme Formu hazırlanacaktır. Zümre başkanı sınav değerlendirme formlarını toplayarak bir dosya halinde okul müdürüne teslim edecektir. Sınav değerlendirme formu sonucuna göre başarı düşüklüğü tespit edilen konularla ilgili alınacak tedbirler yine bu formun altına yazılacaktır. Ders Öğretmenleri ve Zümre Başkanları Sınav tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde - XII. Bir öğretim yılı içerisinde öğretmenlerin gerçekleştirdiği etkinliklerin etkinlik analizine göre (uygulanabilirlik, maliyet, süre, okulun adını tanıtma vb.) puanları 6 ve üstü çıkması halinde öğretmen okul idaresi tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirilir. Öğretim yılı içerisinde 3 ve daha fazla teşekkür belgesi alan öğretmen, takdir belgesi ile ödüllendirilmek üzere teklifi yapılır. Okul İdaresi Öğretim yılı sonunda - Performans Hedefi Okulumuz ilk mezunlarını 2012 yılında verecektir. Bu Stratejik Hedefimiz için başlangıç noktamız 2012 yılı YGS ve LYS sınavlarında öğrenci başına düşen net sayısı olacaktır.(net sayıları ÖSYM tarafından 2013 yılında yayınlanacaktır.) Bu sayıyı A olarak adlandırıyoruz. Buna göre her yıl A sayısını % 5 oranında arttırmayı Stratejik Hedefliyoruz. YGS-LYS de Öğrenci Başına Düşen Net Sayısı A B=A+%5A C=B+%5B Hedef=C+%5C 86

91 Stratejik Hedef 1.2: Yabancı dil derslerinin yıl sonu başarı puanı ortalamasını 74 puandan 95 puana çıkartmak. Proje ve Faaliyetler I. Her yıl ekim ayında 9. sınıflara yabancı dil öğretmenlerince yabancı dilin yeri ve önemi konulu seminer düzenlenecektir. Yabancı Dil Öğretmenleri Ekim Ayında - II. Dil kulübü kurulacaktır. Okul İdaresi Öğretim yılı başında - III. Kütüphaneye İngilizce ve Almanca okuma kitapları alınacaktır. Dil ve Kütüphanecilik Kulüpleri Öğretim yılı boyunca 100 Tl IV. Her yıl yabancı dilde bir okul dergisi hazırlanacaktır. Yabancı Dil Öğretmenleri Öğretim yılı boyunca - V. En az iki yılda bir yabancı dilde bir tiyatro oyunu dil kulübü tarafından sahnelenecektir. Dil Kulübü Öğretim yılı boyunca 300 Tl 87

92 VI. Turizm kenti Antalya da anadili İngilizce ya da Almanca olan misafirler derslere kabul edilecektir. Okul İdaresi ve Dil Kulübü Öğretim yılı boyunca - VII. Her 3 yılda bir Comenius Projesine katılım sağlanacaktır. Yabancı Dil Öğretmenleri Öğretim yılı boyunca - Performans Hedefi Yabancı Dil Başarı Oranı Stratejik Hedef 1.3: TÜBİTAK ve MEB in düzenlediği ortaöğretim öğrencileri arası araştırma ve proje yarışmalarına her yıl en az 2 alanda katılmak ve derece almak. Proje ve Faaliyetler I. Her yıl biyoloji, fizik, kimya, matematik, coğrafya, felsefe grubu, tarih zümre başkanları ile bu konuda toplantı yapılacaktır. Okul İdaresi Ekim Ayı İçerisinde - II. Bu yarışmalara katılıp derece yapan öğrenciler bir küçük altın ile ödüllendirilecektir. Okul İdaresi Yarışma Sonuçlarının Okullara Yazılı Olarak Bildirildiği Hafta - 88

93 III. Bu yarışmalarda derece yapan öğrencilerin danışman öğretmenlerine okul müdürlüğünce teşekkür belgesi düzenlenecek, takdir belgesi ile ödüllendirilmek üzere teklifi yapılacaktır. Okul İdaresi Yarışma Sonuçlarının Okullara Yazılı Olarak Bildirildiği Hafta - IV. Bu yarışmalara katılmayan zümrelerin zümre başkanlarından katılmama gerekçeleri yazılı olarak alınacaktır. Okul İdaresi Yarışma Başvurularının Bittiği Hafta - Performans Hedefi TÜBİTAK ve MEB Proje Yarışmalarına Katılım (Hedef Yakalandı)

94 Stratejik Amaç 2: Okuma alışkanlığını arttırmak. Stratejik Hedef 2.1: yılları içinde kütüphanede bulunan kitap sayısını 150 den 4000 e çıkartmak. Proje ve Faaliyetler I. Her yıl aralık ayının ilk iki haftasında kütüphanecilik kulübü tarafından kitap toplama kampanyası düzenlenecektir. Kütüphanecilik Kulübü Aralık Ayının İlk İki Haftası - II. Kayıtlarda velilerden gönüllülük esas olmak üzere kütüphaneye en az 2 kitap bağışlamaları istenecektir. Performans Hedefi Kitap Sayısı arttırmak. Okul İdaresi ve Öğretmenler kitap 150 kitap (Hedef 2000 kitap 3000 kitap 4000 kitap Yakalandı) Stratejik Hedef 2.2: Öğrenci başına düşen ortalama okunan kitap sayısını her yıl % 10 Proje ve Faaliyetler I. Okul idaresi tarafından yapılacak programa göre her gün en az 20 dakika kitap okuma seansı düzenlenecektir. Kayıtların Yapıldığı Haftalarda - Okul İdaresi ve Öğretmenler Yapılan Programa Göre - 90

95 II. Şube rehber öğretmenleri tarafından öğrencilerin okuduğu kitaplar aylık olarak e-okul sistemine girilecek ayrıca okul rehber öğretmenine yazılı olarak bildirilecektir. Şube Rehber Öğretmenleri ve Rehberlik Servisi Öğretim Dönemi Boyunca - III. Her ay okulda en çok kitap okuyan üç öğrenci rehberlik servisi tarafından tespit edilecek, bu öğrencilerin ödüllendirilmesi sağlanacaktır. Rehberlik Servisi Öğretim Dönemi Boyunca Her Ayın İlk Haftasının Cuma Gününde 250Tl Performans Hedefi Öğrenci Başına Okunan Ortalama Kitap sayısı Stratejik Hedef 2.3: Kütüphaneden yararlanan öğrenci sayısını % 100 e çıkartmak. Proje ve Faaliyetler I. Kütüphanedeki kitap çeşitliliği her yıl arttırılacaktır. Kütüphanecilik Kulübü ve Okul İdaresi Öğretim Dönemi Boyunca 1000Tl II. Kütüphanenin en az 3 bilimsel ve aktüel süreli yayına abone olması sağlanacaktır. Kütüphanecilik Kulübü ve Okul İdaresi Ekim Ayının 2. Haftasına Kadar Tl

96 III. Kütüphanenin en az 3 günlük gazeteye abone olması sağlanacaktır. Kütüphanecilik Kulübü ve Okul İdaresi Ekim Ayının 2. Haftasına Kadar 250Tl IV. Öğretmenler kendi dersleriyle ile ilgili kütüphanenin abone olduğu süreli yayınları takip edeceklerdir. Sözlü notları verilirken bu yayınların öğrenciler tarafından takip edilip edilmediğini göz önünde bulunduracaklardır. Tüm Öğretmenler V. Kütüphaneden yararlanan öğrencilerin kayıtlarının bilgisayar ortamında düzenli tutulması sağlanacaktır. Öğretim Dönemi Boyunca Kütüphanecilik Kulübü Öğretim Dönemi Boyunca - 500Tl VI. Kütüphaneden en çok yararlanan bir öğrenci her ay ödüllendirilecektir. Performans Hedefi Kütüphanecilik Kulübü ve Okul İdaresi Ekim Ayından Temmuz Ayına Kadar Her Ayın İlk Haftasında 100Tl Kütüphaneden Yararlanan Öğrenci Oranı %90 %30 %50 (Hedef %100 %100 Yakalandı) 92

97 Tema Ders Araç ve Gereçleri Stratejik Amaç 3: Eğitimde teknoloji kullanımını arttırmak. Stratejik Hedef 3.1: Derslerle ilgili her yıl en az 1 güncel belgesel ya da filmi dijital medya ortamında sağlamak. Proje ve Faaliyetler I. Her zümre, kendi ders/dersleriyle ilgili ya da her türlü öğrenci gelişimine katkı sağlayacak belgeselleri tespit edecek, zümre toplantı tutanaklarında belirtecektir. Zümre Öğretmenleri Zümre Toplantı Tarihlerinde - II. Belirlenen belgesel ve filmler zümre öğretmenlerinin kendi imkânlarıyla sağlanacaktır. Bu mümkün olmuyorsa zümre başkanı bu belgesel ve filmlerin zümreye kazandırılması için okul idaresine yazılı müracaatta bulunacaktır. Zümre Öğretmenleri ve Okul İdaresi III. Zümrenin ya da okul idaresinin sağladığı belgesel ve filmler kütüphanede bulundurulacak ve kayıt altına alınacaktır. Zümre Toplantı Tarihlerinde 200Tl Zümre Öğretmenleri ve Kütüphanecilik Kulübü Öğretim Dönemi Boyunca - 93

98 Performans Hedefi Yıllara Göre Okula Kazandırılan Belgesel ve Film Sayısı (Hedef Yakalandı) Tema Okul Kültürü Stratejik Amaç 4: Paydaş memnuniyetini arttırmak. Stratejik Hedef 4.1: Öğrenci memnuniyet anketi sonuçlarına göre elde ettiğimiz 2,64 puanlık memnuniyet seviyesini 2015 yılına kadar 3,5 e çıkartmak. Proje ve Faaliyetler I. Öğrencilere yönelik hazırladığımız dilek şikâyet kutusundan çıkan dilek, öneri ve şikâyetlerle ilgili her cuma okul yönetimi tarafından öğrencilere açıklamada bulunulacaktır. Okul İdaresi Öğretim Dönemi Boyunca Her Cuma - II. Okul öğrenci meclisi seçimleri iyi organize edilecek, ilçe seçim kurulundan alınan sandık, tercih mührü vb malzeme ile öğrencilerin hem aday olma hem oy verme işlemine gönüllü ve aktif olarak katılımı sağlanacaktır. Okul İdaresi Okul Öğrenci Meclisi Seçimlerinde - III. Okul meclisinin her ay düzenli toplanması sağlanacak aldığı kararlar öğretmenler kurulunda gündeme eklenerek görüşülecektir. 94

99 Okul İdaresi ve Okul Meclisi Öğretim Dönemi Boyunca Her Ayın İlk Haftasında - IV. Öğrencilerin okulda bulundukları zamanı daha etkin ve mutlu geçirmelerine yönelik olarak tenefüs ve öğle saatleri arasında müzik yayını yapılacaktır. Müzik grubu kuran öğrencilere performanslarını sergileyebilecekleri ortam konferans salonunda ya da bahçede sağlanacaktır. Okul İdaresi Öğretim Dönemi Boyunca - V. Yıl sonunda Yıl Sonu Dital Şöleni adı ile çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Okul İdaresi ve Kutlama Komisyonu Yıl Sonu Karne Töreninden 1 Hafta Önce 1500Tl VI. Mezun vermeye başladığımız yıldan itibaren düzenli olarak her yıl mezuniyet gecesi düzenlenecektir. Okul İdaresi ve Kutlama Komisyonu Yıl Sonu Karne Töreninden sonraki Cumartesi 500Tl Performans Hedefi Memnuniyet Derecesi ,64 2,70 2,80 (Hedef yakandı) 3,15 3,5 95

100 Stratejik Hedef 4.2: Öğretmen memnuniyet anketi sonuçlarına göre elde ettiğimiz 3,2 puanlık memnuniyet seviyesini 2015 yılına kadar 3,5 e çıkartmak. Proje ve Faaliyetler I. Öğretmenlere yönelik sosyal etkinlikleri çeşitlendirmek, arttırmak ve organize etmek ve gerçekleştirmek görevlerini üstlenen bir komisyon kurulacaktır. Okul İdaresi Dönem Başı Öğretmenler Kurul Toplantısı II. Öğretmen sosyal etkinlik komisyonu her dönem en az 2 etkinlik düzenleyecektir. Öğretmen Sosyal Etkinlik Komisyonu Kasım-Ocak-Mart-Mayıs Aylarında 500Tl III. Yürütülen tüm çalışmalarla ilgili, yürütmeyi yapan tüm öğretmenlere idare tarafından özel olarak geribildirim (sözlü veya yazılı) verilecektir. Okul İdaresi Yürütülen Çalışma Sırasında ya da Hemen Sonrasında IV. Okul müdürü, her dönem her öğretmene en az yarım saat her türlü sorun, öneri, dilek ve şikâyetlerle ilgili görüşme zamanı ayıracaktır. Okul İdaresi Dönemin Son Haftasında 96

101 V. Okulla ilgili tüm duyurular düzenli olarak, zamanında tüm öğretmenlere iletilecektir. Okul İdaresi Öğretim Dönemi Boyunca VI. Okulda yapılan faaliyetler; faaliyeti gerçekleştiren öğretmenler tarafından tüm öğretmenlere faaliyet başlangıcında duyurulacaktır. Performans Hedefi Tüm Öğretmenler Faaliyetin Başlamasından En Az 1 Hafta Önce Öğretmenlerin Memnuniyet Derecesi ,06 3,15 3,25 (Hedef yakalandı) 3,35 3,5 Stratejik Hedef 4.2: Veli memnuniyet anketi sonuçlarına göre elde ettiğimiz 2,51 puanlık memnuniyet seviyesini 2015 yılına kadar 3,5 e çıkartmak. Proje ve Faaliyetler I. Rehberlik servisi velilere yönelik olarak her dönem en az 2 etkinlik gerçekleştirecektir. Rehberlik Servisi Ekim-Aralık/Mart-Mayıs II. Her sınıf öğretmeni her dönem en az 1 kez sınıf velileri ile okul dışı mekanda bir araya gelerek bir etkinlik gerçekleştirecektir. Tüm Sınıf Öğretmenleri Her Dönem Öğretmenin Uygun Gördüğü Bir Tarihte 97

102 III. Her sınıf öğretmeni, her dönem en az 5 öğrencinin ailesine ev ziyaretinde bulunacaktır. Tüm Sınıf Öğretmenleri Her Dönem Öğretmenin Uygun Gördüğü Bir Tarihte IV. Dönem sonunda en çok ev ziyaretinde bulunan (belgelendirilmiş) öğretmen okul idaresi tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirilecektir. Okul İdaresi Her Dönem Sonunda V. Okulda gerçekleştirilen her türlü etkinliği internet sayfasında yayınlanmasını sağlanacaktır. Bil.Tek.Rehberi ve İnternet Sayfası İnceleme Komisyonu Öğretim Dönemi Boyunca VI. Öğrencilerle ilgili her türlü sorundan velileri haberdar edilecektir. Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler Öğretim Dönemi Boyunca VII. Öğrenci devamsızlıkları sms yoluyla aynı gün velilere bildirilecektir. Okul İdaresi ve Bil.Tek. Rehberi Öğretim Dönemi Boyunca VIII. Öğretmen-veli görüşme günleri her dönemin başında internet sitesinden ilan edilecektir. Okul İdaresi ve Bil.Tek. Rehberi Her Dönem Başında 98

103 IX. Her kulüp eğitim öğretim yılı içerisinde en az 1 Toplum Hizmeti Çalışması projesi geliştirecek, bu projeye en az 3 veliyi dâhil edecektir. Tüm Sosyal Kulüp Öğretmenleri Öğretim Dönemi Boyunca Performans Hedefi Veli Memnuniyet Derecesi ,51 2,8 3 (Hedef yakalandı) 3,25 3,5 Stratejik Amaç 5: Okulun tanınırlığını arttırmak. Stratejik Hedef 5.1: Bir yılda okulumuzla ilgili basın yayın organlarında çıkan olumlu haber sayısını 5 den 20 ye çıkartmak. Proje ve Faaliyetler I. Okulumuzda yapılan her türlü faaliyetten basın yayın kuruluşları haberdar edilecek. Okul İdaresi ve Okulu Tanıtma Komisyonu Öğretim Dönemi Boyunca II. Toplum yararı projelerinin sayısı arttırılarak basında yer alması sağlanacaktır. Tüm Öğretmenler ve Okul İdaresi Öğretim Dönemi Boyunca 99

104 III. Okulda yaşanan ilginç olayların toplandığı bir defter tutulacak ve böylece bu defterin kültürel taşıyıcılık rolü üstlenmesi sağlanacaktır (okul meclisi). Öğrenci Okul Meclisi Öğretim Dönemi Boyunca Performans Hedefi Basında Çıkan Haber Sayısı (Hedef Yakalandı) Stratejik Hedef 5.2: mezunlar gecesi düzenlemek. Okulumuzdan mezun olan öğrencilere yönelik her yıl en az 1 defa Proje ve Faaliyetler I. Okulumuz ilk mezunlarını verdiği 2012 yılından itibaren mezun olan öğrencilerin akıbeti izlenecektir. Okulumuz internet sitesinde mezunlarımız nerede başlığı altında bir link oluşturulacak ve tüm mezunlarımızın gittiği üniversiteler ve meslekleri belirtilecektir. Bil.Tekn.Rehberi 2012 Yılından İtibaren Öğretim Dönemi Boyunca II. Sosyal paylaşım sitelerinde Dital Mezunları adı altında bir grup oluşturulacaktır. Performans Hedefi Bil.Tekn.Rehberi 2012 Yılından İtibaren Öğretim Dönemi Boyunca Her Yıl Düzenlenecek Mezunlar Gecesi (Hedef Yakalandı)

105 Stratejik Hedef 5.3: Okulumuzda her yıl en az 3 kere okul kültürü oluşturmaya yönelik törenler düzenlenecektir. Proje ve Faaliyetler I. Okulumuzdan emekli olarak giden, başka okullara tayin olan ya da farklı şekiller kurumumuzdan ayrılan öğretmenlere yönelik veda yemekleri düzenlenecektir. Tüm Öğretmenler ve Okul İdaresi Öğretim Dönemi Sonunda II. Okulumuza yeni gelen öğretmenlere yönelik tanışma törenleri yapılacaktır. Okul İdaresi Öğretim Dönemi Başında Performans Hedefi Her Yıl Düzenlenecek Tören Sayısı (Hedef Yakalandı)

106 Stratejik Amaç 6: Okulun vizyon, misyon ve temel değerlerinin bilinirliğini arttırmak. Stratejik Hedef 6.1: Okulun vizyon, misyon ve temel değerlerinin paydaşlarının %100 ü tarafından benimsenmesini sağlamak. Proje ve Faaliyetler I. Vizyonumuz olan Dital; En İyisi, Hep İyisi ifadesinin okulla ilgili her türlü etkinlikte vurgulanması sağlanacaktır. Tüm Paydaşlar Öğretim Dönemi Boyunca II. Vizyonumuz olan Dital; En İyisi, Hep İyisi ifadesinin okulla ilgili her türlü belge ve dokumanda yer alması sağlanacaktır. Tüm Paydaşlar Öğretim Dönemi Boyunca III. Okulun vizyon, misyon ve temel değerlerinin tüm öğretmenlerin dosyasında yazılı halde bulunması sağlanacaktır. Tüm Öğretmenler Öğretim Dönemi Boyunca IV. Öğretmenler kurul toplantılarında okulun vizyon, misyon ve temel değerleri devamlı vurgulanacaktır. Okul İdaresi ve Tüm Öğretmenler Öğretim Dönemi Boyunca 102

107 V. Veli toplantılarında okulun vizyon, misyon ve temel değerleri devamlı vurgulanacaktır. Tüm Paydaşlar Öğretim Dönemi Boyunca VI. Rehberlik saatlerinde öğrencilerimize okulun vizyon, misyon ve temel değerleri anlatılacaktır. Rehberlik Servisi ve Şube Rehber Öğretmenler Öğretim Dönemi Boyunca Rehberlik Saatlerinde VII. Özelikle sportif yarışmalarda okulun vizyonu slogan şeklinde söylenecektir. Tüm Paydaşlar Öğretim Dönemi Boyunca VIII. Okul koridorunda uygun yerlere okulun vizyon, misyon ve değerleri çerçeveli olarak asılacaktır. Okul İdaresi Öğretim Dönemi Boyunca Performans Hedefi Okulun Vizyon, Misyon ve Temel Değerlerinin Paydaşlar Tarafından Benimsenme Oranı %50 %70 (Hedef Yakalandı) %90 %100 %

108 Tema Bina Kullanımı Stratejik Amaç 7: Okula tam donanımlı bir Okul Müzesi kazandırmak. Stratejik Hedef 7.1: eğitim öğretim yılı başına kadar okulumuzun tarihini, yaptığı tüm etkinlikleri, katıldığı tüm yarışmaları kısacası okulun bu güne kadar attığı her önemli adımı resim, video ve diğer eserlerle belgeleyen bir müze odası kurulmasını sağlamak. Proje ve Faaliyetler I. Okulumuzda gerçekleşen her faaliyetin kayıt altına alınacaktır. Okul İdaresi ve Öğretmenler Eğitim-Öğretim boyunca - II. Zaman zaman okulumuzun, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve yapılan tüm etkinliklerin resimleri çekilecek ve okul duvarlarına asılacaktır. Performans Hedefi Okul İdaresi ve Bilişim Tekn. Rehberi Eğitim-Öğretim boyunca - Okul Müzesi Projesi Tamamlanma Oranı %

109 Stratejik Amaç 8: Okul koridorlarını; okul kültürünü, çalışmalarını, etkinliklerini yansıtacak, yaşayan bir okul görüntüsü verecek materyallerle donatmak. Stratejik Hedef 8.1: 2015 yılı sonuna kadar kullanılabilir koridor duvarlarının % 80 nini doldurmak. Proje ve Faaliyetler I. Yapılan etkinliklerle ilgili görsel malzeme (resim, fotoğraf, davetiye, afiş, gazete-dergi, küpürü vb) etkinliği gerçekleştiren öğretmenler tarafından ya da etkinlikte görevlendirilen öğretmenler tarafından çerçeveli hale getirilecek ya da çerçevelettirilmeye hazır halde okul idaresine teslim edilecektir. Okul İdaresi ve Tüm Öğretmeni Öğretim Dönemi Boyunca 1000Tl II. Resim derslerinde ortaya çıkan öğrenci ürünlerinin aslı ya da fotokopisi resim öğretmeni tarafından dönem sonlarında alınıp çerçevelettirmek üzere okul idaresine teslim edilecektir. Resim Öğretmeni Öğretim Dönemi Boyunca 1000Tl Performans Hedefi Koridor Duvarlarının Doluluk Oranı %50 %60 (Hedef Yakalandı) %70 %80 %80 105

110 Stratejik Amaç 9: Okul bahçesini düzenlemek. Stratejik Hedef 9.1: 2010 yılında çizilip İl Milli eğitim Müdürlüğü kanalı ile Bakanlığa gönderilen Okul Bahçe Projesini 2015 yılı sonuna kadar tamamlamak. Proje ve Faaliyetler I. Projede yer alan kapalı spor salonunu, halı sahayı, anfi tiyatroyu, tören alanını hayata geçirmek için ilgili tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulacaktır. Okul İdaresi Performans Hedefi Okul Bahçe Projesinin Tamamlanma Oranı %

111 Tema Sosyal, Kültürel ve Sportif Çalışmalar Stratejik Amaç 10: Sosyal, Kültürel ve Sportif çalışmaların sayısını ve niteliğini arttırmak. Stratejik Hedef 10.1: Her yıl en az 1 şehir dışı gezi düzenlemek. Proje ve Faaliyetler I. Gezi kulübü tarafından Mayıs-Haziran ayları içerisinde şehir dışı gezi planlanacak ve gerçekleştirilecektir. Gezi Kulübü Her Yıl Mayıs ya da Haziran Ayında - II. Bu gezilerde maddi durumu yetersiz ancak başarılı en az 1 öğrencinin geziye ücretsiz katılması sağlanacaktır. Gezi Kulübü ve Okul İdaresi Her Yıl Mayıs ya da Haziran Ayında - Performans Hedefi Gerçekleştirilen Şehir Dışı Gezi Sayısı (Hedef Yakandı ve Geçildi)

112 Stratejik Hedef 10.2: Her yıl en az 1 şiir dinletisi ya da tiyatro gösterisi gerçekleştirmek. Proje ve Faaliyetler I. Kültür Edebiyat Kulübü tarafından her yıl bir şairin şiirlerine yönelik şiir dinletisi ya da bir tiyatro gösterisi gerçekleştirilecektir. Kültür Edebiyat Kulübü Performans Hedefi Her Yıl Nisan Ayında - Gerçekleştirilen Şiir Dinletisi ya da Tiyatro Gösterisi Sayısı (Hedef Yakalandı) Stratejik Hedef 10.3: Her yıl en az 1 müzik dinletisi gerçekleştirmek. Proje ve Faaliyetler I. Müzik Kulübü tarafından her yıl bir müzik dinletisi gerçekleştirilecektir. Bu dinleti öğrencilere ayrı, velilere ayrı planlanacaktır. Müzik Kulübü Her Yıl Mayıs Ayında - Performans Hedefi Veliler için Gerçekleştirilen Dinleti Sayısı Öğrenciler için Gerçekleştirilen Dinleti Sayısı (Hedef Yakalandı) 1 (Hedef Yakalandı)

113 Stratejik Hedef 10.4: Her yıl en az 1 resim sergisi gerçekleştirmek. Proje ve Faaliyetler I. Resim Kulübü tarafından her yıl bir resim sergisi gerçekleştirilecektir. Resim Kulübü Her Yıl Nisan Ayında - Performans Hedefi Gerçekleştirilen Resim Sergisi Sayısı (Hedef Yakalandı) Stratejik Hedef 10.5: 2015 yılı sonuna kadar Dital Orman ı oluşturmak. Proje ve Faaliyetler I. Doğa Kulübü ya da Doğa Sporları Kulübü tarafından tüm iş ve işlemleri gerçekleştirilen, öğrencilerin kendi elleri ile fidanlarını dikecekleri Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi Ormanı oluşturulacaktır. Doğa Kulübü ya da Doğa Sporları Kulübü Performans Hedefi Oluşturulan Dital Ormanı Sayısı

114 Stratejik Hedef 10.6: Her yıl en az 5 branşta sportif yarışmalara katılmak. Proje ve Faaliyetler I. Beden Eğitimi öğretmenleri tarafından her yıl en az 5 branşta sportif yarışmalara katılım planlanacaktır. Beden Eğitimi Öğretmenleri Öğretim dönemi Boyunca - II. Öğrencilerin lisansları ve yarışmalara katılımları ile ilgili tüm iş ve işlemler beden eğitimi öğretmenleri tarafından gerçekleştirilecektir. Beden Eğitimi Öğretmenleri Öğretim dönemi Boyunca - Performans Hedefi Katılınan Sportif Yarışma Sayısı (Hedef Yakalandı)

115 Tema Öğretmen Yeterlikleri Stratejik Amaç 11: Öğretmenlerin kitap okuma oranını arttırmak. Stratejik Hedef 11.1: 2010 yılı verilerine göre okulumuzda öğretmen başına aylık okunan ortalama kitap sayısını 1 den 3 e çıkartmak. Proje ve Faaliyetler I. Okul koridorunda bulunan panolardan biri Öğretmenlerimiz Ne Okuyor? panosu olarak düzenlenecektir. II. Kütüphanecilik Kulübü Öğretim dönemi Boyunca Kütüphanecilik kulübü öğretmenlerin okuduğu kitapların adını okuyan öğretmenin adını da belirterek bu panoda sergileyecektir. - III. Kütüphanecilik Kulübü Öğretim dönemi Boyunca Dönem sonunda en çok kitap okuyan öğretmen dönem sonu karne töreninde ilan edilecek, kendisine Dital Gurur Belgesi düzenlenecektir. - Okul İdaresi Dönem Sonunda - Performans Hedefi Öğretmen Başına Aylık Ortalama Kitap Sayısı(Okunan) ,5 (Hedef Yakalandı) 2 2,

116 Stratejik Amaç 12: Öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda becerilerini geliştirmek. Stratejik Hedef 12.1: Tüm öğretmenlerin sınıf yönetimi ve iletişim konulu semineri almasını sağlamak. Proje ve Faaliyetler I. Okul öğretmenlerine ve yeni gelen her öğretmene okul müdürü tarafından Eylül ayı içerisinde Sınıf Yönetimi ve İletişim konulu seminer verilecektir. Okul İdaresi Her yıl Eylül Ayı İçerisinde - II. Öğretmenlere her yıl en az 1 kez özel sektör kuruluşlarından konu ile ilgili bir oturumluk seminer hizmeti sağlanacaktır. Okul İdaresi Ekim Ayı İçerisinde - Performans Hedefi Verilen Seminer Sayısı (Hedef Yakalandı)

117 Stratejik Amaç 13: Öğretmenlerin katıldığı hizmet içi eğitim sayısını arttırmak. Stratejik Hedef 13.1: Her öğretmenin her yıl en az 2 hizmet içi eğitim faaliyetine katılmasını sağlamak. Proje ve Faaliyetler I. Mahalli ve merkezi hizmetiçi eğitim faaliyetleri listesi öğretmenler odasında bulunan bilgisayarın masaüstüne bilgisayar öğretmeni tarafından belge olarak atılacaktır. Bil.Tekn.Rehberi Her Dönem Başında - II. Dönem başı öğretmenler kurulunda hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılım öğretmenler kurulu gündem maddesi olarak değerlendirilecektir. Okul İdaresi Eylül Ayı İçerisinde - Performans Hedefi Öğretmen Başına Katılınan HİE Sayısı (Hedef Yakalandı)

118 Tema Rehberlik Çalışmaları Stratejik Amaç 14: Öğrencilerin meslekler ve mesleklerin özellikleri konusunda bilgi seviyesini arttırmak. etmek. Stratejik Hedef 14.1: 2010 yılında ilkini başlattığımız Kariyer Günleri Projesi ni her yıl tekrar Proje ve Faaliyetler I. Rehberlik servisi tarafından her yıl 2. Dönem içerisinde özellikle son sınıf öğrencilerine yönelik olarak Kariyer Günleri Projesi gerçekleştirilecektir. Rehberlik Servisi Nisan Ayının 2. Haftası - II. Bu proje kapsamında mesleklerinde öne çıkmış kişiler okula davet edilerek öğrencilerle buluşturulacaktır. Rehberlik Servisi Nisan Ayının 2. Haftası - Performans Hedefi Gerçekleştirilen Kariyer Günleri Proje Sayısı (Hedef Yakalandı)

119 Stratejik Amaç 15: Öğrencilerin ders çalışma yöntemlerini verimli hale getirmek. Stratejik Hedef 15.1: Her yıl her sınıf seviyesi için en az 2 kez (Ekim Mart aylarında) verimli ders çalışma yöntemleri ile ilgili seminer vermek. Proje ve Faaliyetler I. Rehberlik servisi tarafından sınıflar grup halinde verimli ders çalışma yöntemleri konusunda seminere tabi tutulacaktır. Rehberlik Servisi Ekim ve Mart aylarının İlk Haftası - II. Rehberlik servisi tarafından I.Dönem Ekim ayı içerisinde II. Dönem Mart ayı içerisinde öğretmenlere yönelik yine verimli ders çalışma yöntemleri konusunda seminer gerçekleştirilecektir. Rehberlik Servisi Ekim ve Mart aylarının İlk Haftası - Performans Hedefi Öğrencilere Yönelik Gerçekleştirilen Seminer Sayısı Öğretmenlere Yönelik Gerçekleştirilen Seminer Sayısı (Hedef Yakalandı ve Geçildi) 2 (Hedef Yakalandı ve Geçildi)

120 Stratejik Amaç 16: arttırmak. Velilerin Rehberlik Servisinden memnuniyetini Stratejik Hedef 16.1: 2010 verilerine göre velilerin rehberlik servisinden memnuniyet seviyesini 1,9 dan 3,5 e çıkartmak. Proje ve Faaliyetler I. Okul internet sitesinde rehberliğe ait özel bir sayfa oluşturulacaktır. II. Bil.Tekn.Rehberi Eylül Ayının İkinci Haftasına Kadar Bu sayfanın güncellemesini Rehberlik Öğretmeni gerçekleştirecektir. - Rehberlik Servisi Dönem Boyunca - III. Her yıl Ocak ve Nisan aylarında olmak üzere en az 2 kez anne-baba eğitimi konulu seminer verilecektir. Rehberlik Servisi Ocak ve Nisan Aylarında - Performans Hedefi Velilerin Rehberlik Servisinden Memnuniyet Puanı ,9 2,2 2,5 (Hedef Yakalandı ve Geçildi) 2,

121 TEMA: EĞİTİM ÖĞRETİM ÇALIŞMALAR TEMA: DERS ARAÇ VE GEREÇLERİ TEMA: OKUL KÜLTÜRÜ TEMA: BİNA KULLANIMI TEMA: SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF ÇALIŞMALAR TEMA: ÖĞRETMEN YETRLİKLERİ TEMA: REHBERLİK ÇALIŞMALARI STRATEJİK PLANLAMA MALİYET TABLOSU MALİYETİ STRATEJİK AMAÇ 1 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 2 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 3 Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 4 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 5 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 6 Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 7 Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 8 - Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 9 - Stratejik Hedef 9.1 STRATEJİK AMAÇ 10 - Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 11 - Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 12 - Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 13 - Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 14 - Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 15 - Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 16 - Stratejik Hedef GENEL TOPLAM TL 117

122 DÖRDÜNCÜ BÖ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORLAMA İZLEME, DEĞERLENDİRME ve RAPORLAMA DİTAL Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ

123 İZLEME, DEĞERLENDİRME ve RAPORLAMA Tarafımızdan hazırlanan bu plan okul yönetimince kitap halinde bastırılacak tüm öğretmen ve ilgili diğer paydaşlarımıza dağıtılacak, ayrıca sürekli öğretmenler odasında bulundurulması sağlanacaktır. Her öğretmen için memur odasında bir dosya tutulacak, plan uyarınca yürütülen tüm faaliyetlerin ilgililerce raporlanması ve müdür onayından sonra bu raporların kendi dosyasına takılması sağlanacaktır. Plan dönemi boyunca; her yarı yıl ve öğretim yılı sonunda yürütülen faaliyetler raporlar ışığında önceden belirtilen performans göstergelerine göre müdür/müdür başyardımcısı tarafından değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sonucunda hedef ve gerçekleşme durumu ile varsa meydana gelen sapmaların nedenleri açıklanacak, İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır. Eylem planında o öğretim yılında gerçekleştirilecek her faaliyet için sorumlu kişi/kişiler belirlenecektir. Çalışmalarda somut verilere ulaşılması, rakamlarla ifade edilmesi, ispatlanabilir olması ve belgelendirilmesi esas alınacaktır. Tüm çalışmalarda açıklık ve hesap verilebilirlik ilkesi esastır. Yapılan değerlendirmelerin sonucuna göre SP gözden geçirilecek gerekiyorsa revize edilecektir. 119

124 120

125 121

126 122

127 123

128 124

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI

ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI Tablo 1 Öğrenci Memnuniyeti Anketi Bölüm/Madde Ulaşılabilirlik ve İletişim Puan 1. Öğretmenlerimle ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla görüşebilirim. 4,33 2. Okul idaresine

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI B.Kazım Dirik Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Brifing Dosyası Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Tel: 362 741 32 39 Adres : Yaşar Doğu Mah. Adnan Menderes Cad. Nu:128 Kavak/SAMSUN

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI İSTANBUL 2012

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI İSTANBUL 2012 EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI İSTANBUL 2012 KARANLIK DÜNYALARI AYDINLATALIM PROJESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK Küçükçekmece FAHREDDİN KERİM GÖKAY ANADOLU LİSESİ BİLGE YILDIZ YAŞAR ÇAYANOĞLU A Ğ

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. RİZE VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. RİZE VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM T.C. RİZE VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Türk Millî

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI KASIM 2014 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI İzmir Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Selçuk Yaşar aşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 29.11.2012/196-1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 9 Şubat 2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.OKULU SAĞLIK, TEMİZLİK, BESLENME KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.OKULU SAĞLIK, TEMİZLİK, BESLENME KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI BELİRLİ GÜN LAR - - - - - EYLÜL 1. Okul bazında kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi. 2. Yönetim kurulunun seçilmesi. 3. Denetleme kurulunun seçilmesi. 4. Öğrenci Kulübünün amaçlarının açıklanması

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI KİRAMİ REFİA ALEMDAROĞLU ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2017 SIRA NO TARİH ETKİNLİK SORUMLU BİRİM E Y L Ü L 1 05.09.2017 salı Öğretmenlerin

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 1: Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını, araç - gereç ve donanımını

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN İL İLÇE PROJENİN ADI PROJEDEN SORUMLU BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ : Tekirdağ : Şarköy : Gündem Eğitim : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü : Zekeriya GÜNEY_Kaymakam : İrfan BALLI_İlçe

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI Pazartesi 1 8 15 22 29 Salı 2 9 16 23 30 Çarşamba 3 10 17 24 Perşembe 4 11 18 25 Cuma 5 12 19 26 Cumartesi 6 13 20 27 Pazar 7 14 21 28 12 İş günü 1-15-19 Eylül İlköğretim Haftası. 2-19 Eylül Gaziler Günü.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Ankara Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ () I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Her okul, bulunduğu

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 201 ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ İLKOKULLAR İÇİN ÇERÇEVE PROGRAMI Bu program Çeşme Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından

Detaylı

T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü. KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ

T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü. KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ TORBALI-2015 T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü KARDEġ

Detaylı

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri Projenin Adı: Projenin Sloganı TEKİRDAĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN GEREKÇESİ PROJENİN ÖZETİ Çatışmadan kaynaklanan disiplin sorunlarının çokluğu. Meslek Liselerinde disiplin sorunlarının önüne geçebilmek,

Detaylı

ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ

ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ Okul - Veli iş birliği, öğrenci başarısını artıran önemli faktörlerden biridir. Güvenli ve düzenli bir okul ortamının sağlanmasında veli katılımının rolü büyüktür. Veli katılımının

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik dersinde ustalaşıyorum. 7 Artık

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK MİLLİ İNİN AMAÇLARI TÜRK MİLLİ İNİN TEMEL İLKELERİ TÜRK SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA BAŞLICA BELİRLEYİCİLER

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM Okulun; Adı :Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi Adresi :Sundura Mahallesi Lise Caddesi Hopa Telefon ve Faks Numaraları:

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN 1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2011-2014 STRATEJİK PLAN TOKAT/2011 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi STRATEJİK PLAN 2011-2014 TOKAT/2011 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI NAMIK ELAL ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI EKLERİ 1 Ek-1: İstatistiki Veriler 1. Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu 1.1. Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Tablo X Okul Öncesi Yıllara Göre Öğretmen,

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C ALTINORDU KAYMAKAMLIĞI ZUVER KAYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ALTINORDU-2017 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik

Detaylı

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ 19 MAYIS YÖNETMELİĞİ BAKİ SARISAKAL 5 Mayıs 2012 Tarihli ve 28283 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan yönetmelik. ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ E Y L Ü L HAF 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K

Detaylı

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI. 10.Kurum Kültürünün Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI. 10.Kurum Kültürünün Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar İ İ İ Ğİ İ Ğ ğ ş ğ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 1.Eğitim Öğretim Faaliyetleri 2.Sosyal-Kültürel Sportif Faaliyetler 3.Sosyal Okul Proje

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG 2013-2014 T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres E-posta Adresi Web Adresi Paşaalanı M. Cemal Kutay Cd. Karesi - BALIKESİR zbfl@meb.k12.tr

Detaylı

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri. 1 2. Kurumun Kimlik Bilgisi..3 3. Kurumun Genel Özellikleri.4 4. Personel Bilgileri... 5

Detaylı

TOPLUM HİZMETLERİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

TOPLUM HİZMETLERİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ TOPLUM HİZMETLERİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Toplum Hizmeti ve Çalışma Esasları Toplum Hizmeti Madde 12 Öğrencilerin; ailesine,

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI AY TARİH KONU SORUMLU EKİM EYLÜL AĞUSTOS 01.07.2015 14.08.2015 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan ya da

Detaylı

TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI

TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI 2010-2014 1 T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş.

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ 2010 2014 STRATEJİK PLÂNI Kayseri 1 2010 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI HEDEFLER 1 Tüm sınıflarda mesleki formasyon kazandırmak. 1. Kur'an-ı Kerimi tecvid kurallarına uygun bir şekilde yüzüne okuyabilmek, İmam- Hatip'lik yapacak düzeyde ayet ve sureleri ezberlemek. 2. Kur'an-ı

Detaylı

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SIRA 1 Mesleki Eğitim Merkezi çırak sözleşmelerinin imzalanması 01 Temmuz 2015-30 Eylül 2015 2 Bursluluk müracaatlarının yapılması 14 Ağustos 2015 Cuma - 30 Eylül 2015 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

MERAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/09/2014 TARİH VE 2014/152 NOLU KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. MERAM BELEDİYESİ BİLGİ MERKEZLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

MERAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/09/2014 TARİH VE 2014/152 NOLU KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. MERAM BELEDİYESİ BİLGİ MERKEZLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MERAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/09/2014 TARİH VE 2014/152 NOLU KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. MERAM BELEDİYESİ BİLGİ MERKEZLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan ) FAALİYET RAPORU AY HAFTA 2013 FAALİYET PLANINIZA GÖRE BU HAFTA FAALİYETLERİNİZ İletişim Akademi Projesi 2 (Uygulamalı İletişim, Etkili

Detaylı

TED KONYA KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ

TED KONYA KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ TED KONYA KOLEJİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ Yapılacak Çalışmalar Başlangıç-Bitiş Tarihleri 8. ve 12. Sınıf Öğrencilerine Danışman Öğretmen Ataması 02-06 Mayıs 2016 12. Sınıf

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 (İLKOKUL KURUMSAL YAPISINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ STRATEJİK PLAN) 1 2013, KEÇİÖREN Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur.

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur. EVDE EĞİTİM 1. Evde eğitim nedir? Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden sağlık problemi nedeniyle okul öncesi, ilköğretim veya özel eğitim programlarından herhangi birini uygulayan

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 T.C. ZONGULDAK VALİLİĞİ ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 Zonguldak - 2010 İçindekiler Merkezimizin Tarihçesi...3 Merkezimizin Mevcut Durumu...4 Merkezimizin GZFT (SWOT) Analizi...8

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM T.C PAZARCIK KAYMAKAMLIĞI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI a)

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2015-2016 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 01 Eylül 2015 Salı 2 Örgün Eğitim Kurumlarındaki

Detaylı

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 - 1 - İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı