Akciğer Kanserinde Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) ve Robotik Cerrahi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akciğer Kanserinde Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) ve Robotik Cerrahi"

Transkript

1 Akciğer Kanserinde Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) ve Robotik Cerrahi Ali Çelik Giriş Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) İlk defa 19. yy başlarında Hans Christian Jacobeus tarafından, tüberküloz hastalarında kollaps amacıyla sistoskop kullanılarak başlayan torakoskopi serüveni, 19 yy sonlarına doğru literatürde VATS (video assisted thoracoskopic surgery veya video assisted thoracic surgery) sözcüğünün kullanımı ile göğüs cerrahisi literatüründe yerini almış ve gelişmeler 1990 lı yıllardan sonra hızla artarak devam etmiştir. Sonraki yıllarda akciğer kanserinin tanısı, evrelemesi ve tedavisinde VATS ın önemini vurgulayan pek çok makale yayımlanmıştır. Özellikle görüntüleme teknolojilerindeki ilerlemeler ile birlikte endoskopik bronşial ve vasküler stapler kullanımı, endoskopik damar mühürleme cihazları vb gelişmeler, başlangıçta torasik onkoloji prensiplere aykırı olduğu düşünülen endoskopik cerrahiyi öne çıkarmıştır. Öyle ki, cerrah VATS ile akciğer kanseri operasyonu yaptığında, tümörsüz cerrahi sınıra ulaşabilmekte, mediasten lenf nodu örneklemesi veya diseksiyonunu uygun şekilde yapabilmekte, daha iyi kozmetik sonuç ve postoperatif konfor elde edebilmekte ve torakotomi ile karşılaştırıldığında benzer onkolojik sonuçlar alınabilmektedir. Tanı amaçlı kullanımı Akciğer kanseri şüphesi olan bir hastada VATS ile tanı konulması planlanmış ise, genellikle soliter pulmoner nodüle (SPN) yaklaşımdan bahsediliyor demektir. Ayrıca SPN tanımı içinde olmayan ve aynı zamanda preoperatif dönemde tanı konulmamış cerrahi için uygun olgularda VATS öncelikle tanı amaçlı kullanılabilir. Uygun olgularda sonrasında rezeksiyona VATS ile devam edilebilir. Endoskopik parankim stapler kullanımı (4.8 mm, 3.5mm) ile 3 cm den küçük çaplı, perifer parankimde yerleşmiş, fissüre komşu, malignite şüphesi ihtimali yüksek SPN ler rahatlıkla çıkarılabilmektedir. Bazen visseral plevradan belirgin olarak uzak nodüller parmak yardımı ile hissedilebilir. Sonrasında nodülün olduğu alana sütür geçilerek askıya alınabilir ve stapler yardımı ile nodül çıkartılabilir. Manuel sütür tekniği 130 1

2 endoskopik cerrahide, stapler için uygun olmayan noktalarda kullanılabilir. Ancak endoskopik stapler kullanımı hızlı ve sorunsuz bir cerrahi yapmak adına gereklidir. Gerek postoperatif hava kaçağı gerek ise kanama miktarının daha az olması için günümüzde tercih edilmektedir. Evreleme amaçlı kullanımı Akciğer kanserinin preoperatif evrelemesinde VATS çok sık olarak kullanılmasa da, PET BT de şüpheli olan lenf nodları şayet diğer yöntemler ile örneklenemiyorsa (5, 6 ve 3A nolu lenf istasyonları) kullanılabilir. İntraoperatif evrelemede ise önemli sayılabilecek bir fark olmadığı düşünülmektedir. Sagawa ve ark. Yaptığı çalışmada VATS ile, torakotomiye göre lenf nodu örneklemesi için hasta başına 1.2 lenf nodu (%2.3) eksik yapıldığını ancak bu durumun evreleme üzerinde herhangi bir değişikliğe neden olmadığını bildirmişlerdir (1). Anatomik rezeksiyon VATS ile anatomik rezeksiyon teknik olarak torakotomi ile yapılan işlemlerin aynısını içerir. Tek lümenli endotrakeal entübasyon sonrası nadiren akciğerler kollabe olmaz ve gaz insüflasyonu veya o taraf tüpün aspirasyonu gerekir. Port girişlerinin ve utility (kolaylaştırıcı) insizyonun uygun yerden açılması en kritik hamledir. Sonrasında VATS rezeksiyon çok kolay olabilir veya içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Çoğunlukla 4-5 cmlik utility insizyon yeterli olmaktadır. Bu aralıktan kot ekartörü konulmamalıdır ancak cilt ekartörü kolaylık sağlar. Genellikle lobektomi ve pnömonektomi için 2 ayrı port girişi ve bir utility insizyon yeterli olmaktadır. Genellikle uygun yerden kamera portu ve kamera girilir ve sonraki port ve insizyonlar kamera ile anatomik varyasyonlarda teyit edilerek yapılır. VATS lobektomi planlanan bir hastada, tümör çapının utility insizyondan rahatlıkla çıkabilmesi için 5 cmden küçük olması, çok santral olmaması ve Evre IA,IB tümör olması önerilir. Göğüs duvarı ve mediastinal invazyon olması, neoadjuvan kemoterapi ve/veya radyoterapi almış olması, sleeve rezeksiyon gereksinimi gibi durumlarda ise açık cerrahi düşünülmelidir (Tablo 1). Ancak günümüzde usta ellerde sleeve ve neoadjuvan tedavi sonrası rezeksiyonlar da VATS ile yapılabilmektedir. Sağ üst lobektomi, için 7.interkostal aralık ön aksiller çizgi seviyesinden açılacak olan kamera port girişi ile hem hiler yapılar, vena kava superior, trunkus anterior ve sağ üst lob bronşu net olarak görülebilecek, hemde superior pulmoner venin dönülmesi sonrası bu araktan yerleştirilecek olan vasküler stapler yardımı ile kesilmesi kolay olacaktır (Resim 1). Pulmoner ven dönülmeden önce bazen arter ile ven arasında olan lenf nodlarının (10 numara) çıkartılması sonraki diseksiyonları kolaylaştıracaktır. Sonraki önemli nokta ise üst lob veninin orta lob veninden ayrıldığı yeri görmektir. Orta lob veni korunarak üst lob veni kesilir ve trunkus anterior rahatça görülür. Anteriorda 4.interkostal aralıktan açılacak olan diğer port girişi sayesinde ven Tablo 1. VATS Lobektomi için kontraendikasyonlar Lenf nodlarının damarlara yapışmış olması ilk delikten yerleştirilen stapler yardımı Göğüs duvarı veya mediastinal invazyon ile kesilirken, kamera için uygun yer olur. Sleeve rezeksiyon ihtiyacı Ayrıca bu port giriş yerinden konulacak Neoadjuvan kemoterapi(relatif) parankim stapleri ile minör fissür rahatlıkla ayrılabilir. Yine bu port girişinden alt Neoadjuvan radyoterapi(relatif) lob fissürü ile üst lob fissürünü ayıracak Pozitif mediastinoskopi 131 2

3 Resim 1. VATS sağ üst lobektomi planlanan bir hastada insizyon yerleri olan stapler yerleştirilebilir, ve üst lob bronşu da bu port girişinden sokulacak olan stapler yardımı ile kesilir. Skapulanın alt ucundan yapılacak olan bir utulity insizyon ile fissür diseksiyonu ve interlober pulmoner arter diseksiyonu yapılır. Harmonic scalpel yardımı ile inkomplete olan fissürler daha kolay ayrılır. Ana pulmoner arter ve anterior trunk arasındaki lobar lenf nodlarının çıkartılması ile right angle klemp rahatlıkla trunkusu dönebilir ve arter kesilebilir. Yine bu aralıktan right angle yardımı ile dönülen posterior ascenden arter polimer klip ile ligate edilir ve kesilir. Sağ orta lobektomi, genellikle üst lob ve orta lob veninlerinin birleşim yerinden başlanılarak yapılır. Venlerin ayrımına varmak önemlidir. Orta lob veni right angle klemp yardımı ile diseke edillir. Polimer klip veya vasküler stapler yardımı ile kesilir. Sonrasında fındık tampon yardımı ile orta lob bronşu açığa çıkartılır. Bronş right-angle klep ile dönülür. Bu sırada pulmoner arter yaralanması olmamasına dikkat edilmelidir. Bronş kauçuk bir klavuz ile(endoleader) dönüldükten sonra bronş stapler yardımı ile kesilir. Bundan sonra orta lob arteri kolaylıkla görülebilir. Yine bir endoleader yardımı ile arter dönülür ve vasküler stapler ile kesilir. Sonrasında fissürler parankim stapleri yardımı ile divize edillir. Sağ alt lobektomi, kamera portu genellikle orta aksiller hat, 8.interkostal aralıktan yerleştirilir. Posterior port 6.veya 7. İnterkostal aralıktan utility insizyon ise genellikle 5.interkostal aralıktan yapılır. Öncelikle inferior ligament açılır ve 9 nolu lenf nodu örneklenir. İnferior ven diseke edilir. Sonra posteriordan 7 nolu lenf nodu örneklenir ve alt lob bronşu posteriordan daha iyi görünür hale gelir. İnterlobar lenf nodlarının allis yardımı ile diseke edilemleri sonrasında arter ve bronş diseksiyonunu kolaylaştırır. Alt lob arter diseksiyonu sonrası vasküler stapler ile kesilir. Fissürler stapler yardımı ile ayrılır. Bronş stapler yardımı ile kesilir. Sol üst lobektomi, teknik sağ üst lobektomiye benzer. Diseksiyona anteriordan pulmoner arter üzerinden başlanmalı ve hilus diseke edilmelidir. Superior pulmoner ven dönüldüğünde tek trunk olmadığı anlaşılmalıdır. Bazı cerrahlara göre sol üst lobek- 1323

4 tominin en zor kısmı, bronşun mobilizasyonudur. Şayet venden sonra bronş sonra da arter dalları kesilecekse right-angle klemp pulmoner arter ve bronş arasından geçirilir. Bu kısım dikkatli yapılmalıdır. Sonrasında bronş staplerı konulduğunda arterden emin olunması gerekir. Pulmoner arter dalları 3-8 e kadar değişkenlik gösterebilir. Polimer klipslerin kullanımı ile bu dalların kesilmesi daha kolay olmaktadır. En sonunda fissür stapler yardımı ile ayrılır. Sol alt lobektomi, sağ alt lobektomi ile aynı teknik ile yapılır. Solda kalp yerleşimi nedeniyle kamera portunun biraz daha posterior yerleşimli olması mantıklıdır. 2.port ise genellikle inferior ligaman açıldıktan sonra inferior ven ve bronş seviyesine uygun aralıktan, kamera ile teyit edilerek posteriordan konulur. Utility insizyon 5.interkostal aralığa gelecek şekilde yapılır (Resim 2). Resim 2. VATS sol alt lobektomi yapılan bir hastanın postoperatif görünümü Lenf nodu diseksiyonu VATS ile lenf nodu diseksiyonu veya örneklemesi, sanıldığının aksine zor değildir. Aksine Kaseda ve Sagawa yaptıkları çalışmalarda torakotominin lenf nodları örneklemesinde ulaşılabilirlilik açısından minimal avantaja sahip olduğunu bildirmişlerdir (1). Sağ taraf için ve hiler numaralı lenf nodu örneklemeleri rahatlıkla yapılabilmektedir. Sağda torakotomi ile çoğu zaman diseksiyonu zor olan 2 numaralı lenf nodu örneklemesi daha kolay olmaktadır. Sol tarafta ise 8 numaralı lenf nodu örneklemesi zor olabilmekle birlikte çoğunlukla sorunsuz yapılabilmektedir. Sagawa ve ark. VATS ile yapılan akciğer kanseri rezeksiyonlarında solda 37, sağda 40 lenf nodu örneklemesinin yapılabildiğini bildirmişlerdir (1). Sugi ve ark. Yaptıkları çalışmada 100 hasta (açık cerrahi; 52, VATS;48) için örneklenen lenf nodu sayılarını benzer bulmuşlardır(3). Postoperatif Sonuçlar Erken evre tümörlerde VATS lobektomi ile konvansiyonel yöntemler kıyaslandığın

5 da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Sugi ve ark. Yaptıkları prospektif çalışmada Evre I NSCLC 100 hasta için, 5 yıllık yaşam oranlarını sırası ile lobektomi ve VATS için, %85 ve %90 bulmuşlardır (3). Martini ve ark. 5 yıllık yaşam oranını Evre I tümörler için açık cerrahi ile %75 olarak bildirmişlerdir (4). Lokal Nüks Ginsberg ve arkadaşları torakotomi ile lobektomi yapılan Evre I 125 hasta için lokorejyoner rekürrens görülen 8 hasta (%6.4) ve sublober rezeksiyon yapılan 122 hasta için 21(%17.2)hasta bildirmişlerdir (5). Martini ve ark. ise Evre I akciğer kanseri nedeniyle opere ettikleri 598 hastada lokorejyonel rekürrens oranını %7 olarak bildirmişlerdir (4). Kabaca %6 civarlarında torakotomi sonrası lokal nüks görüldüğü bildirilmiştir. VATS ile yapılan anatomik rezeksiyonlar sonrası lokal nüks oranlarıda erken evre tümörlerde benzerdir. VATS ın Faydaları Her ne kadar çok merkezli prospektif randomize bir çalışma olmasada, geniş seriler ile yapılmış bir çok çalışma VATS ile akciğer kanseri ameliyatlarının torakotomiye göre daha avantajlı olduğunu vurgulamaktadır (Tablo 2). Torakotomi ile kıyaslandığında, mortalite, morbidite ve hastanede yatış süreleri VATS yapılan hastalarda daha az bulunmuştur. Bazı çalışmalarda VATS ile komplikasyon oranlarının da torakotomiye göre daha az olduğunu bildirmiştir. Postoperatif dönem ise, VATS yapılan hastalarda torakotomi ağrısı olmadığından daha konforlu geçmektedir. Walker ve ark. göre VATS yapılan hastalarda torakotomi yapılanlarla kıyaslandığında daha az (57/83 mg, P 0.001) morfin ihtiyacı olmaktadır. Randomize prospektif bir çalışmada ise kas koruyucu torakotomi ile VATS cerrahisi karşılaştırılmış ve VATS yapılan gurupta ağrı belirgin olarak az bulunmuştur. Benzer şekilde posttorakotomi ağrısı da VATS sonrası %2.2 ile torakotomiden düşüktür. Torakotomi sonrası görülen omuz hareket kısıtlılığı ve ağrısı VATS yapılan hastalarda daha azdır. Ayrıca torakotomi ağrısının sorun olacağı yaşlı hastalrda da VATS uygun bir yaklaşım gibi görünmektedir. VATS yalnız postoperatif dönemde değil, taburculuktan sonraki dönemde de hastalar için konfor anlamına gelmektedir. Taburculuk sonrası solunum fonkisyon değerleri VATS yapılan hastalarda daha iyidir. Ancak bu düzelme 1. Yıldan sonra farklı değildir. Bir diğer öngörü ise, VATS yapılan hastaların postoperatif dönemlerinin daha konforlu olmasından dolayı daha yüksek oranda adjuvan kemoterapi alabilmekte olduklarıdır. Tablo 2. VATS ın torakotomiye göre poptansiyel faydaları Daha az agır ve daha az narkotik gereksinimi İmmün sistem daha az etkilenmekte Daha düşük pnömoni insidansı Daha az atrial fibrilasyon görülmesi Omuz hareket kısıtlılığının daha az olması Daha az ameliyathane ve hastane masrafı Hastalara daha fazla adjuvan tedavi alabilme fırsatı vermesi Postoperatif daha iyi pulmoner fonksiyon 134 5

6 İmmünolojik Etki Randomize olmayan bir çalışmada torakotomi ve VATS karşılaştırılmış görülmüş ki, VATS ile yapılan operasyonlarda azalmış stress yanıtı, postoperatif C-Reaktif protein düşük düzeyi, IL-6 ve IL-8 gibi medyatörlerin daha az salınımına bağlı immün sistemin daha iyi fonksiyonları gözlenmiştir. Nagahiro ve ark. yaptıkları çalışmada ise VATS lobektomi yapılmış hastalarda IL-6 ve IL-8 seviyelerinin düşük düzeyde olması artmış survey ile birlikte bulunmuştur. Torakotomiye Dönme VATS ile akciğer rezeksiyonu planlanan bir olguda torakotomiye dönmek hiçbir zaman başarısızlık olarak görülmemelidir. Hastaya doğru bir cerrahi yapılması adına gerekirse torakotomiden kaçınılmamalıdır. Torakotomiye dönme çeşitli serilerde %0-%23 arasında değişmektedir (Tablo3). Çoğunlukla onkolojik olgularda örneğin, santral tümörlerde vasküler kontrol amacıyla, sleeve rezeksiyonlarda, tahmin edilemeyen göğüs duvarı invazyonlarında, diyafram veya vena kava superior tutulumlarında torakotomiye, cerrahın tecrübesine göre geçmek gerekebilir. Benzer şekilde özellikle pulmoner ven tutulumu şüphesi olan hiler lenfadenopatilerde de daha güvenli bir cerrahi yapmak adına torakotomiye dönülebilir. Yaklaşık %30 olguda ise torakotomiye dönme nedeni plevral yapışıklıklardır. Sonuç olarak, teknolojik gelişmeler ve göğüs cerrahların tecrübelerinin gelişmesine paralel olarak Video yardımlı göğüs cerrahisi de ilerlemektedir. Yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde, henüz çok merkezli, prospektif ve randomize fazla sayıda çalışmalar olmasa da, VATS sonuçlarının torakotomi ile karşılaştırıldığında daha avantajlı olduğu söylenebilir. Göğüs cerrahları VATS ile hastalarına daha konforlu, daha az komplikasyon ile daha kısa hastane yatış süreleri olan majorr ameliyatların yapılabileceğini söylemektedirler. Tablo 3. VATS ile pulmoner rezeksiyon sonuçları Yazar Sayı Torakotomiye dönme oranı(%) Mortalite (%) Morbidite(%) Hastanede yatış süresi(gün) Yim ve ark ,9 0,5 21,9 6,8 Walker ve ark ,2 1,8 Belirtilmemiş 6 Iwasaki ve ark Belirtilmemiş 0 Belirtilmemiş Belirtilmemiş Roviaro ve ark ,1 1,03 7,7 Belirtilmemiş Mc Kenna ve ark ,5 0,8 15,3 3 Onaitis ve ark ,6 1,2 Belirtilmemiş 3 Swanson ve ark ,8 2,7 9,4 Belirtilmemiş Shaw ve ark ,2 0,6 29,9 4 Robotik Cerrahi 19 yy başlarından itibaren gelişen endoskopik cerrahi, 1990 lı yılların başlarında bilgisayar yardımlı yapılan ameliyatlar ile yeni bir dönemece girdi. İlk defa 1992 yılında Computer Motion, Ins. (Santa Barbara, CA) AESOP 1000 isimli robotik sistemlerini geliştirdiler. Sonrasında AESOP2000 ve AESOP 3000 denilen ses kontrollü robotik sistemler geliştirildi ve FDA onayı ile birlikte kullanılmaya başlandı. Diğer taraftan Intuitive Surgical Ins. (Sunnyvale, CA) kendi robotik sistemini geliştirerek aynı yıllarda 135 6

7 FDA onayını alarak klinik kullanıma geçti. Ancak sonraki yıllarda robotik sistem olarak yalnızca Intuitive firmasının Da-Vinci isimli robotunun üretimine devam edildi. Şu an için günümüzde kullanılan tek robotik sistem olarak kullanımı devam etmektedir. Da-vinci robotik sistem 3 ana bileşenden oluşmaktadır. Cerrahi konsol, 4 kollu platform(robot) ve kontrol sistemi. Cerrah hasta hazırlandıktan sonra konsola oturarak 3 boyutlu görüntü eşliğinde, baş parmak ve işaret parmaklarını kullanarak bilek hareketlerinin yardımı ile platform üzerine takılmış olan robot kollarını hareket ettirmekte ve operasyonu yapmaktadır (Resim 3). Geleneksel torakoskopik cihazlar ile yapılması imkansız bazı manevralar bu sistem ile yapılabilmektedir. Bu kollar kendi ekseni etrafında dönebilmekte ve insan bileğinin hareketine uygun olacak şekilde simultan, 7 dereceli hareket yeteneğine sahiptir. Ayrıca bu konsol üzerindeki pedallar, ayak yardımı ile koter ve kol değiştirme gibi manüplasyonlara fırsat vermektedir. Göğüs cerrahisinde robotik cerrahi gereksinimin en önemli nedenlerinden biri, günümüzde hala yapılan akciğer rezeksiyonlarının ancak %20 kadarının endoskopik yapılabilmesi, kalanlarında çeşitli nedenlerden dolayı torakotomiye dönülmesidir. Sistemin klinik kullanımı diğer branşlara kıyasla göğüs cerrahisinde daha yavaş olmuştur. Bunun en önemli sebeplerinden biri, kol uçlarında stapler olmayışı, endoskopik cerrahilerde sıklıkla kullanılan Ligasure benzeri malzemelerin son yıllarda geliştirilmiş olması ve her şeyden önemlisi dokunma hissinin olmayışından kaynaklanmaktadır. Ancak yeterli sayıda vaka yapan cerrahlar dokunma hissinin olmayışını zannedildiği kadar önemli bir dezavantaj olarak görmemektedirler. Üç boyutlu çok net olan görüntü, özellikle damarların dönülmesi sırasında gerildiği anları net görmemizi sağlamakta ve güvenli cerrahiye fırsat vermektedir. Da-Vinci ile ilgili bir diğer tereddüt ise, işlem sırasında majör bir kanamada robotun hastadan ayrılmasının zaman almasıdır. Ancak son teknoloji Da-Vinci Si da bu daha kolay olmakta ve hızlıca undocking (ayrılma) sağlanabilmektedir. Resim 3. Da-Vinci robotik sistem, robotik kollar portlara klitlenmiş, cerrah konsolda operasyonu gerçekleştirirken Pozisyon VATS cerrahisinde olduğu gibi robotik cerrahide de hasta pozisyonu önemlidir. Hastaya hafif lateral dekübit pozisyonunun (30 derece) verilmesi ile hiler yapılar daha net görünür hale gelecektir. Klasik bir bilgi olarak, alt loblar ve hiler diseksiyon için anterior tilt, üst akciğer ve hiler diseksiyonlar için posterior tilt önerilir. Ayrıca endoskopik cerrahide olduğu gibi CO2 insüflasyonu hemdiyaframı düzleştirerek hem de ak

8 ciğerin sönmesine yardımcı olarak geniş alan sağlayacaktır. Port yerleştirilmesi Robotik cerrahide port yerleştirilmesi VATS sırasında port yerleştirilmesinden daha kritik bir öneme sahiptir. Çünkü videoport denilen kameranın yerleştirileceği yer, lezyon dikkate alınarak iyi belirlenmelidir. Lezyonun karşı tarafına videoport yerleştirilir. Anterior yerleşimli bir lezyonun daha iyi görünmesi için lezyonun zıttı posterior taraftan videoport girişi seçilmelidir. Böylece platformda lezyon tarafında yerleşecektir. Ancak akciğer kanseri ameliyatlarında genellikle klasik torakotomi hattı üzerinde arka aksiller hatta kamera girişi yeterli olmaktadır. Bazı cerrahlar ise önce 5mm klasik optik ile diyaframın hemen üzerinden anteriordan bir port girdikten sonra intratorasik görüntüye göre robot port giriş yerlerine karar vermektedirler. İhitiyaca göre 2 veya 3 port girişi daha sonra 30 derecelik kameranın görüntü üçgeninin içine gelmeyecek şekilde yerleştirilir. Bu port delikleri gerektiğinde cerrahi asistanın, aspirasyon yapması veya endostapler girişi için kullanacaktır. Pulmoner Rezeksiyon 2001 yılında ilk robotik lobektomi yapıldıktan sonraki yıl Melfi ve ark. 11 sol alt lobektomi, 9 sağ alt lobektomi, 3 orta lobektomi ve 1 sağ üst lobektomi yapılan seriyi yayınladılar. Bu seride 2 olgu torakotomiye dönmek zorunda kaldı. Yazar bu yazıda üst lobektomilerin kısmen daha zor yapıldığına işaret etmişti (14). Park ve ark yılında retrospektif yaptıkları 30 olguluk lobwktomi serilerini yaynladılar (15). Bu seride 4 olgu torakotomiye dönmek zorunda kalmıştı. 3 minör kanama nedeniyle açılmıştı. Bu seride toplam komplikasyon sayısı ise 9 idi. Supraventriküler aritmi 6 olguda izlendi. Bu seri çoğunlukla üst lobektomileri içermekteydi. Anderson ve ark. ise toplam 21 hastalık (14 lobektomi, 5 segmentektomi, 2 bilobektomi) serilerini yayımladılar(16). Bir hasta iki taraflı primer tümör nedeniyle iki defa opere edilen hasta idi. Robotik lobektomi serilerinin yayınlanması 2010 lu yıllara doğru artarak devam etti bu arada robotik pnömonektomi olguları da yayımlanmaya başlandı ve bu cerrahinin robot yardımı ile güvenle yapılabileceği vurgulandı (17). Sonuç olarak robotik cerrahi intratorasik yapıların çok daha net görüldüğü, VATS ile rahat ulaşılamayn noktalara kolaylıkla erişime izin veren, ancak günümüzde yeterli sayıda vaka yapılmadığından klinik sonuçlarının tam bilinemediği bir cerrahi olarak gelişimine devam etmektedir. Robot kollarının her birinin ayrı ayrı ücretlendirilmesi, bu kollarla fazla sayıda vaka yapılamaması ve en önemlisi henüz ülkemizde sosyal güvenlik kurumu tarafından geri ödemesinin olmaması, bu cerrahinin gelişiminin önündeki en büyük engel olarak durmaktadır. Tablo 4. Robotik lobektomi sonuçları Yazar Yıl Sayı Toraktomiye dönme Ameliyat Süresi(saat) Hastanede Kalış süresi(gün) Morbidite Mortalite Veronesi ve ark ,5 11 Belirtilmemiş Park ve ark ,6 4, Anderson ve ark , Gharagozloo ve ark ,

9 Kaynaklar 1. Sagawa M, Sato M, Sakurada A, Matsumura Y, Endo C, Handa M, Kondo T. A prospective trial of systematic nodal dissection for lung cancer by video-assisted thoracic surgery: can it be perfect? Ann Thorac Surg. 2002;73(3): Kaseda S, Hangai N, Yamamoto S, Kitano M. Lobectomy with extended lymph node dissection by video-assisted thoracic surgery for lung cancer. Surg Endosc ;11(7): Sugi K, Kaneda Y, Esato K. Video-assisted thoracoscopic lobectomy achieves a satisfactory long-term prognosis in patients with clinical stage IA lung cancer. World J Surg. 2000;24(1):27-30; discussion Martini N, Bains MS, Burt ME, Zakowski MF, McCormack P, Rusch VW, Ginsberg RJ. Incidence of local recurrence and second primary tumors in resected stage I lung cancer. J Thorac Cardiovasc Surg. 1995;109(1): Ginsberg RJ, Rubinstein LV. Randomized trial of lobectomy versus limited resection for T1 N0 non-small cell lung cancer. Lung Cancer Study Group. Ann Thorac Surg. 1995;60(3): Yim AP, Izzat MB, Liu HP, Ma CC. Thoracoscopic major lung resections: an Asian perspective. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 1998;10(4): Walker WS. Video-assisted thoracic surgery (VATS) lobectomy: the Edinburgh experience. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 1998;10(4): Iwasaki A, Shirakusa T, Shiraishi T, Yamamoto S. Results of video-assisted thoracic surgery for stage I/II non-small cell lung cancer. Eur J Cardiothorac Surg. 2004;26(1): Roviaro G, Varoli F, Vergani C, Maciocco M, Nucca O, Pagano C. Video-assisted thoracoscopic major pulmonary resections: technical aspects, personal series of 259 patients, and review of the literature. Surg Endosc. 2004;18(11): McKenna RJ Jr, Houck W, Fuller CB. Video-assisted thoracic surgery lobectomy: experience with 1,100 cases. Ann Thorac Surg. 2006;81(2): Onaitis MW, Petersen RP, Balderson SS, Toloza E, Burfeind WR, Harpole DH Jr, D Amico TA. Thoracoscopic lobectomy is a safe and versatile procedure: experience with 500 consecutive patients. Ann Surg. 2006;244(3): Swanson SJ, Herndon JE 2nd, D Amico TA, Demmy TL, McKenna RJ Jr, Green MR, Sugarbaker DJ. Video-assisted thoracic surgery lobectomy: report of CALGB a prospective, multi-institution feasibility study. J Clin Oncol. 2007;25(31): Shaw JP, Dembitzer FR, Wisnivesky JP, Litle VR, Weiser TS, Yun J, Chin C, Swanson SJ. Video-assisted thoracoscopic lobectomy: state of the art and future directions. Ann Thorac Surg. 2008;85(2):S Veronesi G, Galetta D, Maisonneuve P, Melfi F, Schmid RA, Borri A, Vannucci F, Spaggiari L. Four-arm robotic lobectomy for the treatment of early-stage lung cancer. J Thorac Cardiovasc Surg. 2010;140(1): Park BJ, Flores RM, Rusch VW. Robotic assistance for video-assisted thoracic surgical lobectomy: technique and initial results. J Thorac Cardiovasc Surg. 2006;131(1): Anderson CA, Hellan M, Falebella A, Lau CS, Grannis FW, Kernstine KH. Robotic-assisted lung resection for malignant disease. Innovations (Phila). 2007;2(5): Gharagozloo F, Margolis M, Tempesta B. Robot-assisted thoracoscopic lobectomy for early-stage lung cancer. Ann Thorac Surg. 2008;85(6):

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Akciğer kanserinde VATS ile lobektomi

Akciğer kanserinde VATS ile lobektomi Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Akciğer kanserinde VATS ile lobektomi VATS Lobectomy for lung cancer Alper Toker, Serkan Kaya İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Akciğer Kanseri Cerrahisinde Uygulanan İnsizyonlar

Akciğer Kanseri Cerrahisinde Uygulanan İnsizyonlar Sezai Çubuk, Orhan Yücel Giriş Erken evre akciğer kanserinde tedavi şekli cerrahidir. Cerrahi tedavide amaç ilgili bölgeye anatomik rezeksiyon uygulamak ve bu rezeksiyona lenf nodu diseksiyonunu eklemektir.

Detaylı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Editör Abdullah İrfan Taştepe Temmuz 2014 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-12-9 Eser Editör : Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı : Abdullah

Detaylı

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

Pnömonektomi ve Modifikasyonları Akif Turna

Pnömonektomi ve Modifikasyonları Akif Turna Pnömonektomi ve Modifikasyonları Akif Turna 18 Ocak 12 Çarşamba Pnömonektomi Pnömonektomi Her ne kadar yapılma oranı giderek oranı azalıyor olsa da her zaman yapılmaya devam edilecek bir işlemdir. 18 Ocak

Detaylı

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR Doç Dr Ahmet Kale Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği SINGLE PORT OPERASYONLAR Yirmibirinci yüzyıldaki önemli gelişmelerden

Detaylı

Akciğer Kanseri nde VATS (Video-Assisted Thoracic Surgery; Video Yardımlı Toraks Cerrahisi) Uygulamaları

Akciğer Kanseri nde VATS (Video-Assisted Thoracic Surgery; Video Yardımlı Toraks Cerrahisi) Uygulamaları Journal of Clinical and Analytical Medicine Plevra Patolojilerinde Radyolojik Görüntüleme Akciğer Kanseri nde VATS (Video-Assisted Thoracic Surgery; Video Yardımlı Toraks Cerrahisi) Uygulamaları Mehmet

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Plöropnömonektomi (Ekstraplevral Pnömonektomi)

Plöropnömonektomi (Ekstraplevral Pnömonektomi) Plöropnömonektomi (Ekstraplevral Pnömonektomi) Akif Turna İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı bildirdi. Ekstraplevral Pnömonektomi Sarot, 1940 larda ilk kez tanımladı.

Detaylı

Video-yardımlı torakoskopik lobektomi öğrenme ve gelişim süreci: Süreyyapaşa deneyimi

Video-yardımlı torakoskopik lobektomi öğrenme ve gelişim süreci: Süreyyapaşa deneyimi Turk Gogus Kalp Dama 2014;22(3):589-595 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9205 Özgün Makale / Original Article Video-yardımlı torakoskopik lobektomi öğrenme ve gelişim süreci: Süreyyapaşa deneyimi Learning

Detaylı

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 14-17 Mart 2013 Kapadokya Multipl Primer Akciğer Kanseri (MPLC) Senkron tm( aynı zaman aralığında aynı organda

Detaylı

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ TTD 10. Yıllık Kongresi Antalya 2007 Dr. S.Ş. Erkmen GÜLHAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer apsesi, parankim destrüksiyonu

Detaylı

N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş

N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş ÖZ VE SOY GEÇMİŞ 7yıl önce kolon rezeksiyonu (adeno

Detaylı

Akciğer kanserinde robotik lobektomi: Erken dönem sonuçlar

Akciğer kanserinde robotik lobektomi: Erken dönem sonuçlar Turk Gogus Kalp Dama 2014;22(4):785-789 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8862 Özgün Makale / Original Article Akciğer kanserinde robotik lobektomi: Erken dönem sonuçlar Robotic lobectomy in lung cancer:

Detaylı

Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ

Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ ÜST ÜRINER SISTEM ÜROTELYAL KARSINOMU Tüm renal tümörlerin %4-%9 u Tüm ürotelyal tümörlerin

Detaylı

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Orhan Bilge İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Safra Yolları Cerrahisi Birimi Kolorektal Kanser 950 000 hasta / yıl Kanser ölümlerinin

Detaylı

Video yardımlı bir göğüs cerrahisi işlemi gerçekleştirebilmek

Video yardımlı bir göğüs cerrahisi işlemi gerçekleştirebilmek Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Alper Gözübüyük VATS Giriş Standart bir torakotomi sırasında kesilen kas katmanları ve ameliyat sahasını genişletmek amacı ile

Detaylı

Mediastinal Hastalıklar ve Kanser Evrelemesinde Cerrahi Uygulamalar

Mediastinal Hastalıklar ve Kanser Evrelemesinde Cerrahi Uygulamalar Mediastinal Hastalıklar ve Kanser Evrelemesinde Cerrahi Uygulamalar Serdar Özkan Anatomi Mediasten insan vücudunun en karmaşık anatomik bölgeleri arasındadır. Bölgenin anatomisinin bilinmesi güvenli ve

Detaylı

Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi #

Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi # Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi # Şaban ÜNSAL*, Alpaslan ÇAKAN*, İbrahim TAYLAN*, Mehmet AŞKIN*, Teoman BUDUNELİ*, Sülün ERMETE**

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Küçük hücreli akciğer kanseri Tüm akciğer kanserlerinin %15-20 sini oluşturur Genellikle

Detaylı

Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerrahi tedavi

Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerrahi tedavi Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerrahi tedavi Aydın ŞANLI 1, Ahmet ÖNEN 1, Kemal YÜCESOY 2, Volkan KARAÇAM 1, Sami KARAPOLAT 1, Banu GÖKÇEN

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Resimlerle Sempatik Sinirin Klipsli Blokajı

Resimlerle Sempatik Sinirin Klipsli Blokajı Fatih Hikmet Candaş, Akın Yıldızhan Giriş Aşırı el, koltuk altı ve yüz terlemelerinin (palmar, aksillar, fasiyal hiperhidroz) tedavisinde medikal ve cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Medikal tedavilerin

Detaylı

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Ekber ŞAHİN*, Adem GÜNGÖR*, Akın KAYA** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Akciğer Kanserinde Ameliyat Edilecek Hastanın Seçimi ve Güncel Cerrahi Yaklaşımlar

Akciğer Kanserinde Ameliyat Edilecek Hastanın Seçimi ve Güncel Cerrahi Yaklaşımlar 378 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Akciğer Kanserinde Ameliyat Edilecek Hastanın Seçimi ve Güncel Cerrahi Yaklaşımlar Ahmet Sami Bayram Trd Sem 2014; 2: 378-384 ÖĞRENME HEDEFLERİ Cerrahi

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ

LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ Bülent Çitgez 1, İsmail Akgün 1, Ayhan Öz 1, Gürkan Yetkin 1, Feyza Yener Öztürk 2, Mehmet Mihmanlı 1, Mehmet Uludağ 1 1 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma

Detaylı

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD.

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. Minai OA, Dasgupta A, Mehta AC 2000 Tarihçe Schieppati 1949, 1958 akciğer kanseri TBNA, subkarinal

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Op. Dr. Savaş Baba, Doç. Dr. Barış Saylam,Op. Dr. Hüseyin Çelik, Op. Dr. Özgür Akgül,Op. Dr. Sabri Özden, Ass. Dr. Deniz Tikici, Ass. Dr.

Detaylı

Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir

Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir Akciğer tümörleri içinde nöroendokrin tümörler histokimyasal ve immünolojik paternleri benzer özellikte olup, klinik davranışları

Detaylı

Geriatrik hastalarda sorunlar ve düzenlemelerd. Dr.Nurettin Karaoğlano

Geriatrik hastalarda sorunlar ve düzenlemelerd. Dr.Nurettin Karaoğlano Geriatrik hastalarda sorunlar ve düzenlemelerd Dr.Nurettin Karaoğlano lanoğlulu Yaşlılık? Eskimektir, gevşemektir, emektir, sarkmaktır, r, solmaktır, Sık k sık s k hastalanmaktır Kişinin inin melekelerini,

Detaylı

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SUNU PLANI Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik bakım amacı Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

ENDOSKOPİK CERRAHİ İLE UĞRAŞANLARIN ROBOTİK CERRAHİ DENEYİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1. Uzmanlık alanınız

ENDOSKOPİK CERRAHİ İLE UĞRAŞANLARIN ROBOTİK CERRAHİ DENEYİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1. Uzmanlık alanınız ENDOSKOPİK CERRAHİ İLE UĞRAŞANLARIN ROBOTİK CERRAHİ DENEYİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1. Uzmanlık alanınız Kulak Burun Boğaz Uzmanı Göğüs Cerrahisi Genel Cerrahi Kalp Damar Cerrahisi Kadın Doğum Uzmanı Çocuk

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI DÖNEM-V DERS PROGRAMI TEORİK DERSLER: 1- Toraksın cerrahi anatomisi (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 2- Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 3- VATS (Video yardımlı torakoskopik

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI

ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI Robotik böbrek ameliyatları hakkında merak edilen soruları Prof. Dr. Haluk Akpınar yanıtlıyor. GİRİŞ Her yıl Dünya da 190.000 kişide böbrek kanseri saptanmaktadır. Erkeklerde biraz

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Dr.Alper Çelikten Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği Akciğer ve Plevral Tümörlerin

Detaylı

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ Dr. Orhan TÜRKEN Sentinel Lenf Nodu (SLN) Tartışma SLN (yalancı-?) SLNmi SLNİ+ SLN + AD +/ SLN Biopsisi Makrometastaz: > 2 mm (SN+) Mikrometastaz (mi):

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV TİROİD VE PARATİROİD CERRAHİSİ DOÇ DR SEDAT ÇAĞLI ERCİYES ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ KBB VE BBC AD

MİNİMAL İNVAZİV TİROİD VE PARATİROİD CERRAHİSİ DOÇ DR SEDAT ÇAĞLI ERCİYES ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ KBB VE BBC AD MİNİMAL İNVAZİV TİROİD VE PARATİROİD CERRAHİSİ DOÇ DR SEDAT ÇAĞLI ERCİYES ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ KBB VE BBC AD TARİHÇE İlk başarılı Tiroidektomi: Ebu El-Kasım Ez-Zahravi Abulcasis (936-1013) Kitap El-Tasrif

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi Dr. Meltem Serin Sınırlı hastalıkta radyoterapi Yaygın hastalıkta radyoterapi Sınırlı hastalıkta radyoterapi Torakal radyoterapide tartışmalı konular Proflaktik

Detaylı

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Dr Ahmet DEMİRKAYA 21 Eylül 11 Çarşamba C6-T4 arasında uzanan trakea infrakrokoid seviyeden karinaya kadar

Detaylı

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr.

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr. Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım Dr. Alper CEYLAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Tiroid

Detaylı

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ Haziran 1999 erkek Başvuru Ekim 2014 2 aydır sağ testiste şişlik. Bitlis. Karın ağrısı ve şişlik ile Ankara ya sevk. Ankara da Üroloji AD da

Detaylı

Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi. Dr. Orhan Bilge

Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi. Dr. Orhan Bilge Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi Dr. Orhan Bilge Pankreas Kanseri %90 ductal adenokanser Kanser tanısında 10. sırada Kanser ölümünde 4. sırada Pankreas Kanseri Tanı sırasında %20 rezektabl

Detaylı

Soliter Senkron Kranial Metastazlı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olguda Kombine Rezeksiyonunun Sağkalıma Katkısı

Soliter Senkron Kranial Metastazlı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olguda Kombine Rezeksiyonunun Sağkalıma Katkısı OLGU Soliter Senkron Kranial Metastazlı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olguda Kombine Rezeksiyonunun Sağkalıma Katkısı The Contribution of Combined Resection to Survival in a Patient With Non-Small

Detaylı

Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel*

Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel* Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel* * SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İstanbul

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

Klinik olarak huzursuzluk ve hipotansiyonun eşlik ettiği olgularda perikardial tamponad kuvvetle düşünülmelidir

Klinik olarak huzursuzluk ve hipotansiyonun eşlik ettiği olgularda perikardial tamponad kuvvetle düşünülmelidir Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Penetran Toraks Travmaları Göğüs Duvarı Yaralanmaları: Bıçak ya da düşük kalibreli silah yaralanmalarında göğüs

Detaylı

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL - Rutine giren tiroid incelemeleri Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi - Tiroid nodülü sıklığı -Yaklaşım Algoritmaları

Detaylı

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Dr. Öztuğ Adsan Radikal Sistektomi Radikal sistektomi pelvik lenfadenektomi ile birlikte kasa invaze ve

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

Erken Evre Meme Kanserinde Kimlere Aksiller Diseksiyon Gerekir?

Erken Evre Meme Kanserinde Kimlere Aksiller Diseksiyon Gerekir? Erken Evre Meme Kanserinde Kimlere Aksiller Diseksiyon Gerekir? Dr.Volkan Genç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Meme-Endokrin ve Metabolizma Cerrahisi 25 Mart 2017 Cevap Nerede Saklı?

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

PRİMER AKCİĞER KANSERİNDE NEOADJUVAN TEDAVİ UYGULANMIŞ HASTALARDA AKCİĞER REZEKSİYONLARI: İLK 90 OLGUNUN GÜNCEL BİLGİLERİMİZLE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

PRİMER AKCİĞER KANSERİNDE NEOADJUVAN TEDAVİ UYGULANMIŞ HASTALARDA AKCİĞER REZEKSİYONLARI: İLK 90 OLGUNUN GÜNCEL BİLGİLERİMİZLE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ İst Tıp Fak Derg 2016; 79: 1 J Ist Faculty Med 2016; 79: 1 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuitfd http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuitfd KLİNİK ARAŞTIRMA/ CLINICAL RESEARCH PRİMER AKCİĞER KANSERİNDE

Detaylı

Mediyasten, her iki plevral boşluğun arasında kalan anatomik bütünün adıdır.

Mediyasten, her iki plevral boşluğun arasında kalan anatomik bütünün adıdır. Mediyasten Hastalıkları ve Cerrahisi Editör: Prof. Dr. Akın Eraslan BALCI 1 BÖLÜM 1 Mediyasten Anatomisi ve Mediyastenin Kompartmanları BÖLÜM 1 Mediyasten Anatomisi ve Mediyastenin Kompartmanları Miray

Detaylı

Robotik Cerrahi? Laparoskopi?

Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Dr. Korhan Taviloğlu Genel Cerrahi Profesörü Şişli ve Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi www.taviloglu.com www.robotcerrahisi.com www.genelcerrah.com www.drtaviloglu.tv

Detaylı

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Prof. Dr. Abdurrahman IŞIKDOĞAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı III. Tıbbi Onkoloji Kongresi / 25 Mart 2010 / ANTALYA Testisin

Detaylı

Primer spontan pnömotoraks tedavisinde torakoskopik büllektomi ve plevral abrazyon

Primer spontan pnömotoraks tedavisinde torakoskopik büllektomi ve plevral abrazyon Primer spontan pnömotoraks tedavisinde torakoskopik büllektomi ve plevral abrazyon Ahmet Sami BAYRAM 1, Muharrem EROL 1, Fatma Nur KAYA 2, Metin ÖZCAN 1, Mustafa KÖPRÜCÜOĞLU 1, Cengiz GEBİTEKİN 1 1 Uludağ

Detaylı

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi?

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Dr. Taner Kıvılcım Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Sunum Planı Ê Güncel

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİ MEME VE AKCİĞER KANSERİNDEN

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Künt Toraks Travmaları Ülkemizde künt toraks travmaları trafik kazalarına ve yüksekten düşmelere bağlı daha sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Travmaya

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Akciğer Grafisi Yorumlama

Akciğer Grafisi Yorumlama Türkiye Acil Tıp Derneği Akciğer Grafisi Yorumlama Hazırlayan Doç. Dr. Özlem Köksal Sunum Hedefleri AC grafisi çekim tekniği Teknik değerlendirme Radyolojik anatomi Radyolojik değerlendirme PACS Sistemi

Detaylı

TANIMLANAMAYAN SOLİTER PULMONER NODÜLLERDE CERRAHİ TEDAVİ Surgical Treatment in Undeterminated Solitary Pulmonar Nodules

TANIMLANAMAYAN SOLİTER PULMONER NODÜLLERDE CERRAHİ TEDAVİ Surgical Treatment in Undeterminated Solitary Pulmonar Nodules ARAŞTIRMA (Research Report) Hasdıraz L, Kahraman A TANIMLANAMAYAN SOLİTER PULMONER NODÜLLERDE CERRAHİ TEDAVİ Surgical Treatment in Undeterminated Solitary Pulmonar Nodules Leyla HASDIRAZ 1, Ali KAHRAMAN

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

Tamamlayıcı Pnömonektomiler: Endikasyonları, Komplikasyonları ve Sonuçları #

Tamamlayıcı Pnömonektomiler: Endikasyonları, Komplikasyonları ve Sonuçları # Tamamlayıcı Pnömonektomiler: Endikasyonları, Komplikasyonları ve Sonuçları # Hakan KIRAL*, Altuğ KOŞAR*, Alpay ÖRKİ*, Kemal TEMURTÜRKAN*, Şenol ÜREK*, Murat KELEŞ*, Canan Şenol DUDU*, Bülent ARMAN* * Heybeliada

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İnsidental kanser Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Tanım Preoperatif tanı yöntemleriyle saptanamayan, ancak benign hastalıklar nedeniyle

Detaylı

Santral Bölge Diseksiyonunda Lenf Bezi Diseksiyon Genişliği ve Lokalizasyonunun Değerlendirilmesi

Santral Bölge Diseksiyonunda Lenf Bezi Diseksiyon Genişliği ve Lokalizasyonunun Değerlendirilmesi Santral Bölge Diseksiyonunda Lenf Bezi Diseksiyon Genişliği ve Lokalizasyonunun Değerlendirilmesi Evren Besler 1, Nurcihan Aygün 1, Sıtkı Gürkan Yetkin 1, Mehmet Mihmanlı 1, Adnan İşgör 2, Mehmet Uludağ

Detaylı

Patent Duktus Arteriyozus

Patent Duktus Arteriyozus Patent Duktus Arteriyozus Dr. Mustafa SAÇAR Duktus arteriyozus v Ana pulmoner arter inen aort v Media tabakasında spirel yerleşimli düz kas hücreleri yoğun v İntima tabakası aorta göre kalın v Doğumla

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

SEROMA, ENFEKSİYON, FLEP NEKROZU

SEROMA, ENFEKSİYON, FLEP NEKROZU SEROMA, ENFEKSİYON, FLEP NEKROZU Dr. Kerim Bora YILMAZ MEME KANSERİ TEDAVİSİ KOMPLİKASYONLARI KURSU 2 Nisan 2016, Ankara 1 Seroma Meme cerrahisi sonrası en sık komplikasyon Mastektomi / MKC sonrası cilt

Detaylı

PROGRESİF DİSPNE İLE SEYREDEN NADİR BİR AKCİĞER TÜMÖRÜ: PULMONER FİBROM A Rare Pulmonary Tumor Proceeding Progressive Dispne: Pulmonary Fibroma

PROGRESİF DİSPNE İLE SEYREDEN NADİR BİR AKCİĞER TÜMÖRÜ: PULMONER FİBROM A Rare Pulmonary Tumor Proceeding Progressive Dispne: Pulmonary Fibroma OLGU SUNUMU (Case Report) Hasdıraz L, Özkaya M, Oğuzkaya F PROGRESİF DİSPNE İLE SEYREDEN NADİR BİR AKCİĞER TÜMÖRÜ: PULMONER FİBROM A Rare Pulmonary Tumor Proceeding Progressive Dispne: Pulmonary Fibroma

Detaylı

Çağdaş Videotorakoskopik Cerrahide Teknikler ve Sonuçlar

Çağdaş Videotorakoskopik Cerrahide Teknikler ve Sonuçlar Çağdaş Videotorakoskopik Cerrahide Teknikler ve Sonuçlar Editörler Prof. Dr. Alper Toker İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Yardımcı

Detaylı

Erken Evre KHDAK Akciğer Kanserinde Standart ve Minimal İnvaziv Cerrahi Tedavi. Prof. Dr. Fahri Oğuzkaya

Erken Evre KHDAK Akciğer Kanserinde Standart ve Minimal İnvaziv Cerrahi Tedavi. Prof. Dr. Fahri Oğuzkaya Erken Evre KHDAK Akciğer Kanserinde Standart ve Minimal İnvaziv Cerrahi Tedavi Prof. Dr. Fahri Oğuzkaya Akciğer kanseri için i in ilk başar arılı pnömonektomi Graham ve Singer (1933) tarafından yapılm

Detaylı

Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi

Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Özer Makay, Murat Özdemir, Yasemin Giles Şenyürek, Fatih Tunca, Mete Düren, Mehmet Uludağ, Mehmet Hacıyanlı, Gökhan İçöz, Adnan İşgör, Serdar Özbaş,

Detaylı

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD Antalya Akış Kemoradyoterapi Biolojik

Detaylı

AKCİĞER GRAFİLERİ. Dr. Özlem BİLİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D.

AKCİĞER GRAFİLERİ. Dr. Özlem BİLİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. AKCİĞER GRAFİLERİ Dr. Özlem BİLİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. HEDEFLERİMİZ!!! Radyolojik anatomi, Değerlendirme, Pozisyonlar, Teknik, Lezyonlar ve radyografik örnekleri Akciğer Grafisi;

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahi Yenilikler Sancar Bayar Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Cerrahi Onkoloji BD

Meme Kanseri Cerrahi Yenilikler Sancar Bayar Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Cerrahi Onkoloji BD Meme Kanseri Cerrahi Yenilikler 2016 Sancar Bayar Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Cerrahi Onkoloji BD SLN Klinik ve radyolojik olarak aksilla negatif hastalar Radyonüklid Sentimag Isosulfan/Patent blue

Detaylı

Erkekte, gebelikte, daha önce meme veya aksiller cerrahi uygulananlarda aksillaya yaklaşım

Erkekte, gebelikte, daha önce meme veya aksiller cerrahi uygulananlarda aksillaya yaklaşım Erkekte, gebelikte, daha önce meme veya aksiller cerrahi uygulananlarda aksillaya yaklaşım Doç.Dr.Mehmet Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi SLN ilk olarak Cabanas tarafından 1977 de penil kanserler

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR Akciğer kanseri olmak her şeyin sonu değildir. Bu hastalığı yenmek için mutlaka azimli, inançlı ve sabırlı olmanız

Detaylı

Minimal İnvaziv Cerrahi Yaklaşım

Minimal İnvaziv Cerrahi Yaklaşım Akciğer Hidatik Kisti Editör: Doç. Dr. İrfan YALÇINKAYA BÖLÜM 7 Minimal İnvaziv Cerrahi Yaklaşım 89 Minimal İnvaziv Cerrahi Yaklaşım Minimally Invasive Surgical Approach A. Levent Alpay 1, Tunç Laçin 2,

Detaylı

Erkek ve kadınlarda kanser nedenli ölümlerin en sık sebebi

Erkek ve kadınlarda kanser nedenli ölümlerin en sık sebebi AKCİĞER KANSERLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ Dr.Serdar Onat 1950 li yıllarda küresel epidemi olarak başlamış. Erkek ve kadınlarda kanser nedenli ölümlerin en sık sebebi Akciğer Kanseri Türkiyede yüzbinde 11.5

Detaylı