Robotik Cerrahi? Laparoskopi?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Robotik Cerrahi? Laparoskopi?"

Transkript

1 Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Dr. Korhan Taviloğlu Genel Cerrahi Profesörü Şişli ve Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi

2

3

4 Robotik cerrahinin kullanımı Genel Cerrahi Üroloji: prostat kanserleri, böbrek (nefrektomi) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları: baş ve boyun tümörleri Kadın Hastalıkları (Jinekoloji): myom, jinekolojik kanserler Kalp ve Damar Cerrahisi: koroner arter bypass, aort girişimleri Göğüs Cerrahisi: Akciğer kanserleri

5 Robotik cerrahi / laparoskopik cerrahi hangisi iyi? Bu meta-analizde robotik cerrahi ile laparoskopik cerrahiyi karşılaştıran toplam 2,166 hastayı içeren, 31 bilimsel çalışma (6 tanesi randomize kontrollu çalışma) incelenmiş. Çalışmalar: 9 funduplikasyon, 7 kolorektal rezeksiyon, 3 Heller myotomi, 4 gastrik bypass, 2 gastrektomi, 1 bariatrik cerrahi, 1 rektopeksi, 3 kolesistektomi, 1 splenektomi Çalışmaların incelenmesinde Heller myotomi, gastrektomi ve kolesistektomi açısından çalışmalar robotik cerrahi ile avantaj bildirmekte, ancak yazarlar bu sonuçların dikkatle irdelenmesini önermişlerdir. Maeso S, et al. Efficacy of the Da Vinci surgical system in abdominal surgery compared with that of laparoscopy: a systematic review and meta-analysis. Ann Surg 2010; 252: İspanya

6 Robotik / laparoskopik safra kesesi cerrahisi

7 Robotik / laparoskopik dalak cerrahisi

8 Robotik cerrahinin Genel Cerrahi de başlıca kullanımı açılı alanlar! Kolorektal cerrahi: rektum kanseri, rektopeksi Endokrin cerrahi: tiroid, paratiroid, sürrenal cerrahisi Karaciğer cerrahisi: kanser, kistler Pankreas cerrahisi: kanser, kistler, adenomlar Mide cerrahisi: kanser, bariatrik cerrahi (morbid obesite)

9 Robotik / laparoskopik karaciğer cerrahisi

10 Daha az trokardan robotik cerrahi / laparoskopik cerrahi Dallas, USA Park S, et al. Ann Surg 2007; 245:

11 Daha az trokardan robotik cerrahi / laparoskopik cerrahi Park S, et al. Ann Surg 2007; 245:

12 Daha az trokardan robotik cerrahi / laparoskopik cerrahi

13 Robotik / laparoskopik kolorektal cerrahi

14 Robotik kolorektal cerrahi İlk girişim 2001 yılında Ballantyne ve ark. Osp Ital Chir 2001;7: İlk total mezorektal eksizyon: robotik / laparoskopik kıyaslama 2006 yılında Pigazzi ve ark. Surg Endosc 2006; 20: Baik SH. Robotic Colorectal Surgery. Yonsei Med J 2008; 49 (6):

15 Robotik / laparoskopik kolorektal cerrahi 106 hasta: laparoskopi 53/ robotik cerrahi 53 Ameliyat öncesi hazırlık süresi: laparoskopi dak. / robotik cerrahi dak. Ameliyat süresi: laparoskopi dak. / robotik cerrahi dak. Çıkartılan lenf düğümü sayısı: laparoskopi / robotik cerrahi dak. Hastanede yatış süreleri ve bağırsak fonksiyonlarının geriye dönme süreleri aynı D Annibale A. Dis Colon Rectum 2004; 47(12): Robotic and laparoscopic surgery for treatment of colorectal diseases.

16 Robotik kolorektal cerrahi 17 çalışma (9 vaka serisi, 7 kıyaslamalı çalışma, 1 randomize kontrollu çalışma) ve 288 ameliyat ele alınmış. SONUÇ: Robotik girişimlerde süre ve maliyet daha fazla, ancak hastanede kalış süresi, kan kaybı ve açığa dönme oranları azaltabilir. Mirnezami AH, et al, İngiltere. Colorectal Dis. 2010; 12:

17 Robotik kolorektal cerrahi Gilber JM. Ann R Coll Surg Engl 2009; 91: İngiltere The endoassist robotic camera holder as an aid to the introduction of laparoscopic colorectal surgery.

18 Robotik / laparoskopik sürrenal (adrenal) cerrahisi

19 Robotik sürrenal (adrenal) cerrahisi 42 olgu: 21 sağ, 20 sol, 1 bilateral Ortanca ameliyat süresi: 118 ± 46 dak. Morbidite oranı: % 2.4, mortalite oranı: % 2.4, ortanca hastanede kalış süresi 4 gün Giulianotti PC, et al. Chiacago, ABD Int J Med Robot. 2011;7(1):27-32.

20 Robotik retroperitoneal sürrenal (adrenal) cerrahisi İlk retroperitoneal yayın 1 yıl süre içinde toplam 23 robotik adrenalektomi 8 tanesi robotik retroperitoneal girişimle: 3 adet 5 mm lik trokar ile Ortanca cihaz kurulum süresi: 21.7 dak. Ortanca ameliyat süresi: dak. Ortanca konsol süresi: 97.1 dak. Belirgin komplikasyon yok Berber E, et al. Cleveland, ABD Arch Surg. 2010;145 (8):

21 Robotik / laparoskopik bariatrik cerrahi / obesite cerrahisi

22 Robotik / laparoskopik bariatrik cerrahi / obesite cerrahisi Mide bandı yerleştirilen 407 olgu (287 robotik / 120 laparoskopik) Hastanede kalış süresi: her iki teknikte 1.3 ± 0.6 gün Ameliyat süresi: robotik cerrahide 91.5 ± 21.1 dak. / laparoskopik cerrahide 92.1 ± 30.9 dak. Ameliyat süresi - VKİ 50 kg/m 2 olan hasta grubunda robotik cerrahide 91.3 ± 19.7 dak. / laparoskopik cerrahide ± 23.7 dak. (p = 0.04) Edelson PK, et al. - ABD Surg Endosc 2010, Oct 26 (Epub ahead of print)

23 Robotik bariatrik cerrahi / obesite cerrahisi 80 hastada robotik Roux-en-Y gastrik bypass Ortanca VKİ = 48 kg / m 2 Ortanca ameliyat süresi: 209 dak. Sonuç: belirgin komplikasyon yok, güvenli bir yöntem olarak açıklanıyor. Ayloo SM, et al. İllinois, ABD J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2010;20 (10):

24 Robotik bariatrik cerrahi / obesite cerrahisi 320 hastada robotik Roux-en-Y gastrik bypass Ortanca VKİ = 49.1 kg / m 2 ile başlayıp, 32.5 kg / m 2 Ortalama ameliyat süresi: 192 dak. Sonuç: anastomoz kaçağı oranı % 1 civarında ve önceki 356 laparoskopik Roux-en-Y gastrik bypass serilerine göre daha düşük oranda Snyder BE, et al. Houston, ABD Obes Surg. 2010; 20 (3):

25 Robotik / laparoskopik gastrektomi

26 Robotik gastrektomi Mide kanseri nedeniyle robotik gastrektominin uygulandığı toplam 199 vakalık, 10 ayrı çalışmanın incelendiği geniş derleme. Ortanca ameliyat süreleri: total gastrektomi için 265 dak. subtotal gastrektomi için 334 dak. Morbidite oranı: % 14.6, mortalite oranı % 1.5 Ortanca hastanede kalış süresi: 10 gün Buchs NC, Cenevre, İsviçre. Minerva Gastroenterol Dietol. 2011; 57 (1):33-42.

27 Robotik / laparoskopik gastrektomi 40 laparoskopik gastrektomi ve 20 robotik gastrektomi Robotik gastrektomi ortanca 230 dak., laparoskopik gastrektomi ilk 20 vakada dak. ve sonraki 20 dak. içinde dak. Laparoskopik seride iki vakada ve robotik seride bir vakada komplikasyon var. Song J, ve ark. Güney Kore. Surg Endosc. 2009; 23 (6):

28 Robotik / endoskopik tiroidektomi

29 Robotik tiroidektomi Olgu sayısı: 2,014 4 ayrı merkezde 7 cerrah tarafından gerçekleştirilmiş. Dönem: Ekim 2007 Haziran total tiroidektomi, 1,274 subtotal tiroidektomi Rekürrens siniri hasarı oranı: % 0.4 ve kalıcı hipoparatirodi oranı: % 0.05 Lee J, Güney Kore. Ann Surg Oncol Mar 4. [Epub ahead of print]

30 Robotik / endoskopik tiroidektomi Olgu sayısı: 96 endoskopik, 163 robotik tiroidektomi Ortanca ameliyat süresi: ± 52.1 dak. endoskopik / ± 50.7 dak. robotik tiroidektomi (p =.041) Çıkartılan lenf düğümü sayısı: 2.4 ± 1.9 endoskopik / 4.5 ± 1.5 robotik (p = 0.004). Sonuç: Robotik tiroidektomi ameliyat süresi, çıkartılan lenf düğümü sayısı ve öğrenme eğrisi açısından endoskopik tiroidektomi den üstündür. Komplikasyon oranları ve hastanede kalış süreleri farklı değildir. Lee J, ve ark. Güney Kore. Ann Surg Oncol Dec 24. [Epub ahead of print]

31 Robotik / laparoskopik pankreas cerrahisi

32 Robotik / laparoskopik akalazya cerrahisi

33 Robotik / laparoskopik akalazya cerrahisi 24 robotik ve 37 laparoskopik Heller myotomi Ameliyat süresi: laparoskopik grup dak. / robotik vakalarda dak. Laparoskopik grupta 3 (% 8) perforasyon, robotik grupta yok Huffmanm LC, ve ark. Cincinatti, ABD Surgery Oct;142(4):613-8;

34 Robotik / endoskopik paratiroidektomi

35 Robotik / endoskopik para-özofagial herni

36 Robotik cerrahi ile ilgili Türkiye kaynaklı Pubmed de yer alan yayınlar 10 Group Florence Nigtingale: 8 Ümraniye EAH: 1 Atatürk EAH: 1

37 Group Florence Nigtingale - Üroloji

38 Group Florence Nigtingale Kalp Cerrahisi

39 Ümraniye EAH Ankara Atatürk EAH

40 Güncel teknoloji ile robotik cerrahinin, karın boşluğunun tek kadranına sınırlı olan, teknik olarak ulaşılması zor, ince disseksiyon ve hassas dikiş atılmasını gerektiren cerrahi girişimlerde kullanılması uygundur.

41 Robotik cerrahinin katkısının olduğu durumlar Akalazya Paraözofageal herni Gastrik bypass Mide kanseri ameliyatları Distal pankreas ameliyatları Pankreas başı kanseri Karaciğer kanserleri Rektum kanseri cerrahisi Lenf disseksiyonu gereken ameliyatlar

42 Robotik cerrahinin katkısının tartışmalı olduğu durumlar Safra kesesi Sürrenal Reflü cerrahisi Sonuçlara etkisi tartışmalı Maliyeti arttırıyor Öğrenme sürecinde tercih edilebilir.

43

44 TEŞEKKÜRLER! Dr. Korhan Taviloğlu Şişli ve Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

NANOGEN NANO VE GEN TEKNOLOJİLERİ SAN.ve TİCARET LTD.STİ SOLUTION AND SERVICES

NANOGEN NANO VE GEN TEKNOLOJİLERİ SAN.ve TİCARET LTD.STİ SOLUTION AND SERVICES NANOGEN NANO VE GEN TEKNOLOJİLERİ SAN.ve TİCARET LTD.STİ HİZMETLERİMİZ Laparoskopi ve Robotik Cerrahi Eğitim Danışmanlık Medikal Hizmetler Rehberlik Hizmetleri Havalimanı Karşılama Konaklama HİZMETLERİMİZ

Detaylı

Prof.Dr.İ.Ethem Geçim Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Ünitesi

Prof.Dr.İ.Ethem Geçim Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Ünitesi Prof.Dr.İ.Ethem Geçim Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Ünitesi Cerrahinin en iddialı konularından birisi! İlk tedavi çekostomi,pillore 1776 İlk kolostomi,duret

Detaylı

12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 22 26 Nisan 2015. 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 22 26 Nisan 2015. 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi . Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi E L C D. ULUSAL ENDOSKOPİK-LAPAROSKOPİK CERRAHİ DERNEĞİ ENDOSCOPIC-LAPAROSCOPIC SURGERY 99 TURKISH ASSOCIATION FOR Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi

Detaylı

ULUSAL B L MSEL KURUL / NATIONAL SCIENTIFIC BOARD

ULUSAL B L MSEL KURUL / NATIONAL SCIENTIFIC BOARD -1- Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery SAH B ve ED TÖR / OWNER and EDITOR-in-CHIEF ELCD ad na / On behalf of ELCD Cavit AVCI YARDIMCI ED TÖRLER / CO-EDITORS Metin

Detaylı

Laparoskopik radikal nefrektomi deneyimlerimiz

Laparoskopik radikal nefrektomi deneyimlerimiz Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 732-737 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0508 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Laparoskopik radikal nefrektomi deneyimlerimiz Our laparoscopic

Detaylı

Robotik radikal histerektomi: da Vinci Robotik cerrahi sistemi ile ilk deneyim

Robotik radikal histerektomi: da Vinci Robotik cerrahi sistemi ile ilk deneyim Göztepe Tıp Dergisi 27(2):77-79, 2012 doi:10.5222/j.goztepetrh.2012.077 OLGU SUNUMU ISSN 1300-526X Jinekoloji Robotik radikal histerektomi: da Vinci Robotik cerrahi sistemi ile ilk deneyim Levent YAŞAR

Detaylı

Tek porttan transumbilikal laparoskopik donör nefrektomi

Tek porttan transumbilikal laparoskopik donör nefrektomi Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(1):97-101 97 Olgu Sunumu Case Report Tek porttan transumbilikal laparoskopik donör nefrektomi Single port transumbilical laparoscopic donor nephrectomy

Detaylı

KOLON KANSERİNDE ÖZEL DURUMLAR

KOLON KANSERİNDE ÖZEL DURUMLAR 18 KOLON KANSERİNDE ÖZEL DURUMLAR Dr. Necmettin SÖKÜCÜ Dr. Emre BALIK Kolorektal ameliyatların morbidite ve mortalitesinde son birkaç dekad içerisinde anlamlı düşüşler sağlanmıştır. Bilinçli antibiyotik

Detaylı

European Business Case. Caryn Mathy, PhD Thorsten Berg, MD

European Business Case. Caryn Mathy, PhD Thorsten Berg, MD Caryn Mathy, PhD Thorsten Berg, MD European Business Case İÇİNDEKİLER 1. Obesite ve Toplum Sağlığı 4 2. Obesitenin Cerrahi Tedavisinde İzlenecek Yol 7 2.1 Ne zaman Cerrahi Tavsiye Edilir. 7 2.2 Cerrahi

Detaylı

GENEL CERRAHİ 1 GENEL CERRAHİ

GENEL CERRAHİ 1 GENEL CERRAHİ 1 GENEL İŞLEMLER ESKİ BİRİM YENİ BİRİM Lokal İnfiltrasyon Anestezisi 50 Deri ve deri altından apse/hematom drenajı, yüzeyel 50 100 BD (50 Birim düşük, 3-4 gün pansuman gerektirdiğinden) Apse ve hematom

Detaylı

İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur?

İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur? Derleme Üroonkolojik Laparoskopi & Robotik Cerrahi İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur? Dr. Mutlu Ateş, Dr. Mustafa Karalar, Dr. İbrahim Keleş Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp

Detaylı

Obezite, gelişmiş ülkelerde olduğu kadar ülkemizde de giderek artan bir sorun

Obezite, gelişmiş ülkelerde olduğu kadar ülkemizde de giderek artan bir sorun DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2007; 38:218-222 Morbid obezitenin cerrahi tedavisi Kaya Yorganc 1, M. Bülent T rnaks z 1 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

Detaylı

OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ

OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ 1 KISALTMALAR ACS: American College of Surgeons AGB: Adjustable Gastric Banding (Ayarlanabilir Gastrik Band) ASBS: American Society for Bariatric Surgery ASM:

Detaylı

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Derleme Rekonstrüktif Laparoskopi & Robotik Cerrahi Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Dr. Murat Tezer, Dr. Meltem Karadeniz, Dr. Öner Şanlı İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

Laparoskopik Kolorektal Cerrahi İçin Gerekli Alt Yapı ve Eğitim

Laparoskopik Kolorektal Cerrahi İçin Gerekli Alt Yapı ve Eğitim 36 PRATİK KONUSU Laparoskopik Kolorektal Cerrahi İçin Gerekli Alt Yapı ve Eğitim Concepts in Training & Setup for Laparoscopic Colorectal Surgery Emre Balık İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,

Detaylı

Laparaskopik Sağ Adrenalektomi. Prof Dr Seher Demirer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Meme ve Endokrin Cerrahi Ünitesi

Laparaskopik Sağ Adrenalektomi. Prof Dr Seher Demirer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Meme ve Endokrin Cerrahi Ünitesi Laparaskopik Sağ Adrenalektomi Prof Dr Seher Demirer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Meme ve Endokrin Cerrahi Ünitesi Laparoskopik Sürrenal Cerrahisindeki Teknikler Endoskopik adrenalektomi

Detaylı

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE 1 BİLİMSEL KURUL Dr. Tarık AKÇAL Dr. Alper AKCAN Dr. Müfide Nuran AKÇAY Dr. Ediz ALTINLI Dr. Mithat Kerim ARSLAN Dr. İbrahim AYDIN Dr. Mahmut BAŞOĞLU Dr. Yusuf BÜKEY Dr. Adnan ÇALIK Dr. Fehmi ÇELEBİ Dr.

Detaylı

Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı

Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı Göztepe Tıp Dergisi 25():158-163, 2 doi:.5222/j.goztepetrh.2.158 ISSN 13-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Cerrahi Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı Muhammet Kasım ARIK (*),

Detaylı

Genel Cerrahide Yan Dallar (Avrupa Perspektifi)

Genel Cerrahide Yan Dallar (Avrupa Perspektifi) Genel Cerrahide Yan Dallar (Avrupa Perspektifi) Prof Dr Fatih Ağalar Doç Dr Oral Saygun Yrd Doç Dr Kuzey Aydınuraz Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Sunum akışı Giriş Gerekçe

Detaylı

LigaSure ile Gerçeklefltirilmifl Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Serimize Ait Sonuçlar ve Obez Hastalarda Cihaz n Etkinli i

LigaSure ile Gerçeklefltirilmifl Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Serimize Ait Sonuçlar ve Obez Hastalarda Cihaz n Etkinli i ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi LigaSure ile Gerçeklefltirilmifl Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Serimize Ait Sonuçlar ve Obez Hastalarda Cihaz n Etkinli i Results of Our Laparoscopic Colorectal Surgery

Detaylı

Obezite son yıllarda tüm dünyada epidemik seviyelere

Obezite son yıllarda tüm dünyada epidemik seviyelere güncel gastroenteroloji 18/4 Bariatrik Cerrahi Uygulanmış Hastalarda Endoskopi ve Endoskopik Tedavi Yöntemleri A. Emre YILDIRIM 1, Reskan ALTUN, Barış Demiriz 3, Ahmet Fatih Yılmaz 3 Gaziantep Şehitkâmil

Detaylı

KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ

KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ 44 KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ Dr. Levhi AKIN Postoperatif morbidite üzerine etkili birçok faktör vardır 1 (Şekil 1). Kanıta dayalı çalışmalar, cerrahi hasta bakımındaki bazı geleneksel yaklaşımların

Detaylı

Gastrik Band Uygulamaları ve Sonuçlarımız Prof. Dr. Mustafa Taşkın Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği Başkanı

Gastrik Band Uygulamaları ve Sonuçlarımız Prof. Dr. Mustafa Taşkın Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği Başkanı I.F.S.O Bariatrik Cerrahide Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği http//:www.turkobesitysurgery.com Gastrik Band Uygulamaları ve Sonuçlarımız Prof. Dr. Mustafa Taşkın Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği Başkanı

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI OBEZ HASTALARDA LAPAROSKOPİK CERRAHİDE REKRUİTMENT MANEVRASI VE EŞİT ORANLI MEKANİK VENTİLASYON UN (1:1) ETKİLERİNİN

Detaylı

Genel Cerrahi ilgi alanına giren konularda ve güncel gelişmeleri

Genel Cerrahi ilgi alanına giren konularda ve güncel gelişmeleri GCE 13 GENEL CERRAHİ Dr. Çağatay DAPHAN /1 Dr. Oral SAYGUN /2 Dr. Kuzey AYDINURAZ /3 Dr. Sedat DÖM /4 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS GEC 7001 VAKA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Genel Cerrahi Anabilim Dalı nda

Detaylı

TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ

TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 Ankara - 2014 1 ÖNSÖZ Sağlık Teknolojisi Değerlendirme, sağlık hizmetlerinde kullanılan

Detaylı

Laparoskopik Cerrahinin Temel Fizyolojik Etkileri Basic Physiologic Effects of Laparoscopic Surgery

Laparoskopik Cerrahinin Temel Fizyolojik Etkileri Basic Physiologic Effects of Laparoscopic Surgery 119 ADIM ADIM LAPAROSKOPİK CERRAHİ I STEP BY STEP LAPAROSCOPIC SURGERY Laparoskopik Cerrahinin Temel Fizyolojik Etkileri Basic Physiologic Effects of Laparoscopic Surgery Cenk Acar, Cihan Toktaş Pamukkale

Detaylı