Türkiye de ve Dünyada Sağlık Sektörü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de ve Dünyada Sağlık Sektörü"

Transkript

1 Türkiye de ve Dünyada Sağlık Sektörü Sağlık İşletmelerininde Organizasyon Yapısı Meri İSTİROTİ Liv Hospital, Genel Müdür 08 Eylül 2014

2 2

3 3

4 Bir Afrika Atasözü Her sabah Afrika da bir ceylan uyanır ve Bilir ki en hızlı aslandan daha hızlı koşmalıdır......yoksa...öldürülecek. Her sabah Afrika da bir aslan uyanır ve Bilir ki en yavaş ceylanı geçmelidir......yoksa...açlıktan ölecek. Bir aslan veya ceylan olman fark etmez. Güneş doğduğunda, hemen koşmaya başlasan iyi olur. Every morning in Africa, a gazelle wakes up. It know it must run faster than the fastest lion or it will be killed Every morning a lion wakes up It knows it must outrun the slowest gazelle or it will starve to death It doesn t matter if you are a lion or a gazelle When the sun comes up, you better be running. 4

5 SÜREKLİ VE HIZLI DEĞİŞİM. 5

6 1990 Bugüne Kamu ve özel sektör dinamiklerinde sürekli değişim ARTAN rekabet ile sunulan hizmet standardının artması Tıbbi hizmet niteliğinin sorgulanmasının yanı sıra sağlık kuruluşlarının şirket etkinliğinin ve verimliliğinin de sorgulanmaya başlanması Özel sektörün, devlet ve üniversite hastanelerine karşın daha iyi olma gayreti Değişen ve artan hasta beklentileri 6

7 Dolayısıyla sistem, sağlık liderlerinin yeni rol ve sorumlulukları taşımasını gerektiriyor..aynı... uçağın uçuş esnasında dizayn edilip, üretilmesi gibi 7

8 Dünyada ve Ülkemizde Sağlık Sektörünün Son 30 Yılı 8

9 DÜNYADA: 1970 li yıllar: Dünyadaki sağlık düzeyi istenilenin altında Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin arasında hizmet sunumunda büyük fark, bölgeler arası eşitsizlik 1977 Dünya Sağlık Örgütü Genel kurulunda alınan kararlar neticesinde: 2000 yılında herkese sağlık e kadar: Uluslararası birçok bildirge ve sözleşme sağlıkta dünya stratejilerini belirledi. 9

10 Küreselleşme, sağlık hizmetlerini nasıl etkiledi? Sovyet Birliği nin dağılması Uzakdoğu ekonomilerinin gelişimi Avrupa nın bütünleşmesi Uluslararası ticaret ve ekonomik olayların şekil değiştirmesi Bilgi teknolojilerinde ve iletişimdeki hızlı gelişmeler uluslararası sınırları zorlamaya başladı mekan, zaman kavramlarımız ve yaşama, düşünce şeklimiz değişti. 10

11 Devlet... Devletlerin sağlık hizmetleri sunumundaki rolü azaldı. Hizmet sunumu ve finansmanından ziyade düzenleyici rolü ön plana çıktı. Kamu özel sektör işbirliği hızla gelişti Uluslararası düzenlemeler yapılırken Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgütü; Dünya Sağlık Örgütünden daha fazla belirleyici oldular. 11

12 Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus artması, hasta beklentilerinin değişmesi, yeni tıp teknolojilerinin kullanıma girmesi ile sağlık harcamaları sürekli artıyor. İnsan hareketliliğinin artması ile sağlık güvencesi ve sağlık hizmet alımının dünyanın her yerinde geçerli olması gündeme geldi. Hizmetlerde verimlilik, kalite ve rekabeti hedef alan yeni tür sağlık hizmetlerinde, devletin yatırımlarının yerini özel sektör kuruluşları almaya başladı. 12

13 ÜLKEMİZDE li yıllardan sonra geleneksel devlet anlayışı erozyona uğradı, özel sektör model alınarak devlet yapılandırıldı. Böylece klasik devlet yapılanmasını, etkinlik, verimlilik, girişimcilik, esneklik gibi özel sektör temelli bazı hedeflere yöneltip dünyada yaşanan değişim ve dönüşümlerin yakından incelenmeye devam etti. Son yıllarda özel sektör yatırımları arttı : 100% 90% 80% 70% 60% 50% Kamu 40% 30% 20% Özel sektör 10% 0%

14 2006 yılı sonunda : Özel hastane sayısı % 27 Özel hastane yatak sayısı % 8 Toplam özel hastane sayısı 550 ( toplam hastane 1.400) Özel sağlık sektöründe ~ personel Özel muayehaneler, poliklinikler ve sağlık hizmeti veren yan hizmetlerle ~ çalışan 14

15 Özel hastanelerin sistem içindeki etkinliği artmıştır Kamu ve Özel Muayene Kamu ve Özel Doktor 1 Oranları Oranları 207m 383m 84k 89k 73,8% 77,5% 76,5% 76,2% 26,2% 22,5% 23,5% 23,8% Özel % Kamu % Özel % Kamu % Kamu ve Özel Yoğun Bakım Yatak Oranları Kamu ve Özel Yatak Oranları 16k 24k 189k 202k Özel sektörün son beş yılda sistem içindeki muayene oranları düşerken, ameliyat oranlarını sürekli büyümüştür. Bu büyümeye paralel olarak doktor istihdamındaki payı kısmen artarken, nitelikli yatak payı önemli şekilde artmıştır. 67,6% 61,7% 86,7% 81,1% 32,4% 38,3% Özel % Kamu % 1 Uzman ve asistan doktor Kaynak: SGK, OHSAD 13,3% 18,9% Özel % Kamu %

16 Nitelikli operasyonların önemli bölümü özel hastanelerde yapılırken Kamu ve Özel Ameliyat Dağılımı, % 6% 53% 18% 15% 13% 14% 25% 33% 46% 48% 31% 43% 59% 71% 36% 32% 37% 36% 27% 15% Üniversite % Sağlık Bak. % Özel % Ameliyatlar SUT ta niteliklerine göre, en zordan (A1) en basite (E) doğru sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre vatandaşların nitelikli ameliyatlarında tercihlerinin büyük oranda özel hastaneler olduğu göze çarpmaktadır. A1 A2 A3 B C D E A grubu ameliyatlar: karaciğer, böbrek, kalp nakilleri, büyük kanser ameliyatları vb. E grubu ameliyatlar: küçük ve orta kesi dikişleri, basit kist, apse müdahaleleri, biyopsiler, tırnak çekme vb. Kaynak: SGK Medula verileri

17 SGK ödemelerindeki payı azalmıştır ve bu dönemde sağlık harcamalarının GSYİH daki payı da gerilemiştir SGK Tedavi Harcamaları Dağılımı 14.0B 15.1B 18.5B 21.8B 29.2B 33.5B 16% 17% 19% 19% 18% 18% 52% 52% 52% 52% 57% 59% Üniversite Sağlık Bak. Özel SGK harcamalarının son beş yıllık gelişimi incelendiğinde özel hastanelerin toplam tedavi harcamaları içerisindeki payının azaldığı gözlemlenmektedir. 31% 31% 29% 30% 25% 23% Sağlık Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı 6,0 6,1 6,1 5,6 5,3 5,4 4,1 4,4 4,9 4,4 4,2 4,1 1,9 1,6 1,2 1,2 1,1 1,3 Kamu Özel Sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payı azalmaya devam etmektedir Kaynak: TÜİK, SGK

18 Özel hastaneler kalite standartlarını artırmış ve yurtdışından da talep görür hale gelmiştir 1 ABD den sonra dünyadaki en yüksek sayıdır Kaynak: OHSAD JCI Akredite Özel Hastane Sayısı (%4,1) (%7,6) Yabancı Hasta Sayısı (% x ):Toplam özel sektör içindeki payı ,000 k JCI Akredite Özel Hst. Yatak Say k (%14,2) (%18,4) Hedef Sağlık Turizm Geliri JCI Hst. Başı Yatak Sayısı, B USD Non Akredite Akredite 1.0B USD Hedef

19 Kaynak: OHSAD Rekabet ve lisans kısıtlaması sektörde konsolidasyonu getirmiştir Özel Sektör Hastane Başı Yatak Sayısı (% x ):Toplam özel sektör içindeki payı Artan rekabet ve lisans kısıtlaması sektörde konsolidasyonu gerekli ve faydalı hale getirmiştir. Hastane Yatak k 31.6k 38.0k Özel Sektör Yatak Sayıları Konsolidasyon ulusal zincirlerin (Acıbadem, Medical Park, Memorial, Medicana, Medipol vb.) ortaya çıkmasını ve gelişmesini desteklemiş, bu oyuncular günümüzde sektörün %20 sini temsil eder hale gelmiştir Sektörün kalanı İlk 5 grup Ulusal zincirler verimliliği artırmaları, tamamen kayıt içinde olmaları gibi sebeplerle sektörü olumlu yönde değişime sevketmiştir (%6,4) (%19,9)

20 Artan sorumluluklar : Değişen kamu sistemlerini takip ve kurumu uyarlama Maliyet ve fiyatın Pazar dinamiklerine göre doğru belirlenebilmesi. İnsan kaynakları eksiğini kapama Artan kalite baskısı ve uygulama için seçilecek metodoloji Ödeme modelleri ve DRG ye hazırlık Rekabette farklılaşmayı sağlayacak idari ve tıbbi süreçleri belirlemek Afet ve acil organizasyonlara hazırlıklı ve antremanlı olmak Epidemiyolojik bilgileri takip Dünya ve ülkedeki sektörel gelişmeleri takip Yatırımları planlamak ve gelişmelerini takip 20

21 Sonuç olarak Sağlık sektörü gittikçe kompleks ve karmaşık bir hal aldı. Sağlık kuruluşları verdikleri hizmet yelpazesini sürekli geliştiriyorlar. 21

22 1. Global Health Performance Total Health Investments Around the World : 4.9 Trillion $ (2012) Total Health Expenditures Around The World : 6 Trillion $ (2010) Total Health Tourism Market Around The World : 100 Billion $ (2010) Total Health Investments in Turkey : 58 Billion $ (2012) Total Health Expenditures in Turkey : 66.3 Billion $ (2012) Total Health Tourism Market in Turkey : 1 Billion $ (2012)

23 2. Turkish Health Performance 2.1 The International Investments in Turkish Healthcare Market Turkey is the 14th most preferred Country for Investment (2010) Increasing International Investment in the four fundamental functions of Health in the last five years (insur., hosp, biotechn., pharma.) The Modernly Built Structures attracted the Investment Potential The Increase in International Capital Inflow and Health Tourism Income Plays an Important Role in narrowing the current budget deficit The Growing International Investment Rate Due To Political and Economic Stability Upon Sharing on Political Transparancy

24 2. Turkish Health Performance 2.2. The Number of Hospitals in Turkey by Year The Opportunity of Accessibility Increased Rising Health Performance with Data Quality

25 2. Turkish Health Performance 2.3. Turkey: The Center of 350 Million Population

26 2. Turkish Health Performance 2.4. Major Role Models in Health Tourism JCI Accredited Medical Institutions Turkey 42 Brazil 26 Thailand 23 India 19 South Korea 13 Singapore 13 Taiwan 11 Jordan 10 Mexico 8 Spain 8 Malaysia 8 Israel 7 Philippines 5 Germany 3 Costa Rica 3 Panama 2 Colombia 2

27 3. New Era in Healthcare in Turkey 3.1 Private Insurance Holders Common goal is entering into the first 10 economy globally in 2023

28 3. New Era in Healthcare in Turkey 3.2. Transformation Program in Healthcare Industry Universal Health Insurance ( Social Insurance Organization, Social Insurance Agency for Merchants, Artisans of self employed policies) have been designed Transformation in primary health care: family practitioners programs ( primary practicionar office) (referring to hospitals) Emergency transfers supported by additional land and air transport systems Uniting public hospitals under a single umbrella (social security hospitals transferred to M.H) Openning private hospitals doors to everyone, agreement with private hospitals for the same public fee for service Performance based complementary payment based on quality and accreditation National drug policy (reduction in drug costs) e-health applications ( medical and all other health care resource management systems have been developed) Full Time implementation Planning Policy for new healthcare investments City hospitals (public private investment) (35 city hospitals, bed capacity)

29 4. Medical Tourism in Turkey 4.1. The Fundamentals of Health Tourism in Turkey 1. Thermal tourism 2. Elderly care tourism and physical disabilities tourism 3. Tourist health 4. Medical tourism

30 4. Medical Tourism in Turkey 4.2. Comparison of Tourism and Medical Tourism In 2007, tourists left billion $ ( ,000 TL) in Turkey. In 2009, tourists left billion $ ( ,000 TL) in Turkey. 1 tourist spends an average 700 $ in Turkey. 1 health-related tourist spends an average $ in Turkey. (2010, Health and Tourism Ministry Data) In 2012, health-related tourists spent 1 billion $ in Turkey. In 2017, health-related tourists are expected to arrive in Turkey~ expected to spend 3.5 billion $. In 2023, health-related tourists are expected to arrive in Turkey~ expected to spend 11 billion $.

31 4. Medical Tourism in Turkey 4.3. Triggering Steps of Health Tourism in Turkey Economy, Tourism and Health Ministries accepts the financial contributionof medical tourism and adopts policies and strategies for target countries. The Ministry of Health accesses to the correct data by digital patient information bank and the forms. Legislation about health-related free zones (10 regions are in service until 2023) Hospitals in the metropolitan campuses are being established under publicprivate partnership to address the planning of infrastructure to international patient The establishment Health Tourism of Department at the Ministry of Health Establish a local accreditation system by the Ministry of Health

32 4. Medical Tourism in Turkey 4.3. Triggering Steps of Health Tourism in Turkey The Ministry of Tourism and many non-governmental organizations (Tika, Tursab vb.) started promotional activities. Many hospitals held affiliations with leading health care institutions in US. The highest number of JCI-accredited hospitals in the world. International call center is created by MoH (7/24 translation services in 4 languages) New regulations have been accomplished on intermediary institutions, medical spa, and rehabilitation services The Ministry of Economy provided % 50 of the income tax exemption through health tourism Support from the Economy Ministry : 50% of expenses within the scope of the incentive program is refunded to the concerned hospital; Turkey s largest aviation company Turkish Airlines offers benefits including 15% reductions on medical travel and free ticket changes;

33 5. Futuristic Trends 5.1. Attraction Points Stem cell production and application Regenerative medicine Personalized medicine based on genetics Robotic surgery Macoplasty / Knee prothesis robotic surgery Kindey, liver, bone morrow transplants Renal denervation and TAVI applications Truebeam technology in RT treatment

34 4) Her seviyedeki müşterinin ihtiyacını gerçekten anlamak, Sigorta şirketleri, kamu örgütleri, hastalar daha ucuz hizmet için, Uygulamalarda daha fazla esneklik için, Doktorlar daha fazla otonomi için Yatırımcılar büyük karlılık beklentileri için bastırıyorlar. Bunların oluşturduğu baskıya rağmen tüm tarafların faydalarını görebilmek ve maliyeti en uygun noktada kesiştirebilmek gerekmektedir. 34

35 5) Teknolojik üstünlüğü yakalamak, yöneticinin her türlü teknolojik alanla ilgili uzman olması beklenemez. Ancak kurumunun sektördeki yerini koruyabilmesi ve geliştirebilmesi için bugünün vizyonu ve gidişatını yakalaması ve yenilikleri takip etmesi gerekmektedir. 35

36 6) Uygun pazarlama yöntemleri Önce marka yönetimi mi hasta memnuniyeti mi? Hasta memnuniyetini 1990 lı yıllardan beri süregelen hasta anketleri ile ölçüyoruz. Ya hastalar, onların tedavi sonrası anlatacakları hikaye var mı?...tecrübe olumsuzsa evet! Hasta memnuniyeti mi Hasta sadakati mi? Diğer servis sektöründen farklı olarak sadık hasta yaratmanın tek yolu kişisel tecrübenin kalitesini artırmaktır. ( meme ca, hemşire ) 36

37 Diğer sektörlerde müşterileri yeniden geri getirebilmek için yapılanlar sağlık kuruluşları için tek başına geçerli değil: Daha iyi fiyatlar Uygun lokasyonda bulunmak Frequent flyer frequent buyer uygulamaları Özel indirim ve satışlar Süper marka tanınırlığı 37

38 Hastalar için sadakat şefkatten geçer 3 seviye de hizmet Ekip motivasyonu İçinden gelen Talep edilen İşe alındı kovuldu Ekip performansı şefkat nezaket yetkinlik Hasta değerlendirmesi 5 Çok tatmin oldu 4 Tatmin oldu 3 nötr 1-2 memnuniyetsiz 38

39 Çalışmalarımız sıklıkla hastanın gözlerinden genel sistemi geliştirme randevu sistemini iyileştirme test ve prosedürleri daha iyi anlatma bekleme sürelerini azaltma ana ve destek sağlık hizmetlerinin performansını değerlendirerek iyileştirmeye yöneliktir. Tüm bunlara rağmen bizlere başvuran hastaların gerçek ihtiyaçlarını o an görmek, ve acılı sancılı olduğu dönemlerde gerekli empatiyi gösteremezsek yukarıdaki sonuçlarda hep bir eksik kalacaktır. O yüzden hasta anket formlarımızda birkaç soruyla (subjektif bile olsa) şefkat, rahatlık, empati gibi, yani sadakatle direk alakası olan konulara yer verilmeli. Önemli olan iyi / olumlu haberi ne kadar çabuk duyduğumuz değildir, kötü haberi ne kadar hızlı duyduğumuzdur. 39

40 Marka çalışmaları ancak hizmetle ilgili temel uygulamalar oturduktan sonra başlamalı, aksi takdirde harcanan paralar karşılaşılan olumsuz tecrübeler nedeni ile boşa gidebiliyor. 40

41 Yaşlı adam kalemini bıraktı. Hayatındaki soylu yaptığı işleri gözünün önünden geçirdi. Gerek hekim kimliği, gerek yönetici kimliği ile sağlık sektörünün yönünü geliştiren adımları nasıl attığını anlatmak için kitabını yazmaya koyuldu. Sağlık sektörünün kendi ülkesi ve dünyadaki gelişmelerin ışığında oluşan aşamaları aktarmak ve yeni nesillere sağlık yönetişim modeli ile nerelere varılmış olduğunu aktarmak istedi Yıl 2070

42 Tıbbi Mucizeler Köşeyi Döndü 15 yıl içerisinde yaşam süresinin %50 artması bekleniyor (yaşlanmadan korkmamak ve kendimizi korumak) Kronik hastalıkların yönetim şekli ve sağlıklı yaşam bilincinin artması ile insanların koruyucu sağlık uygulamalarını daha fazla hayatlarının bir parçası haline getirmeye başlaması Hastalara maliyeti gittikçe düşecek genetik testlerin rutin yapılması DNA bazlı ilaçların oluşması İnsanoğlunu biyonik adamlar haline getirecek tüm tıbbi uygulamalar artık bilim kurgu değil Invasif cerrahilerin ilerlemesi (robotik cerrahi her alanda göz, ortopedi, da vinci vb) Doku rejenerasyonu (mesane ve iç organların oluşturulabilmesi) İnsan klonlama (2020 ye kadar emryonik hücre nakli uygulamaları ertelenmiş olsa bile bu çalışmalar kaçınılmaz olarak devam edecek) Sosyal mühendislerden gelen sağlık uygulamaları: Hayat boyu tıp anlayışı ile başarılı kronik hastalık yönetimi

43 Bilgi çağından yön değiştiren çağ (shift age): Elektronik bağlantı Globalleşme Kişiselleşmiş tıp

44 Yönetişim nedir? Toplumun iyi olması için dikkatli ve sorumlu bir yönetim tarzı oluşturabilmektir. Etik bir yaklaşımla sınırlı kaynakların geliştirilmesi, korunması sorumluluğunu temsil eder Etik açıdan sonuç odaklı politika yaklaşımı içerir Ekonomik açıdan girişimci yönü var Yönetişimde başarılı liderliğin en doğru ölçütü: eskisinden daha iyi olabilmek Organizasyonel değişim içeren yönetişimin etkinliğini nasıl ölçeriz: 1) finansal başarı 2)uzun vadeli plan yapabilmek ve değişim esnasında farklı yetenekleri kullanabilmek

45 1) Sağlık politikaları oluşturma 2) Yönetmelik ve kanunların uygulamasının etkin olması 3) Bilgiyi toplama ve etkin kullanabilme 2000 yılında Dünya Sağlık örgütü raporunda yönetişim konsepti geniş kitlelere ulaştı. Bu konseptte tüm planlanan aktivitelerin 3 temel amacı var: 1)Sağlığı iyileştirmek 2)Toplumun beklentilerine daha iyi cevap verebilmek 3)Finansal katkıda daha adil olunması Etkin performans yönetimi için kaynakların iyi kullanımı 4 anahtar fonksiyona bağlı: 1)Yönetişim 2)Finans 3)Hizmet sağlama 4)Kaynak bulabilme Yönetişimin temel görevleri vizyon & zeka & etkili olabilmek üzerine kurulu

46 Yönetişim fonksiyonunun kapasitesini geliştirme stratejileri: 1)Hastane bilişim altyapısı ile belirlenecek ihtiyaçlar 2)İş ortakları, kamu ve sivil toplum örgütleri ile yürütülecek ortak çalışmalar 3)Araştırma (Pazar, ürün) 4)Proje, program ve pilot çalışmalar 5)Organizasyon kuvvetlendirici çalışmalar 6)Uygulama araçlarının doğru belirlenmesi Bunları başarabilmek için: 1) Profesyonel eğitim 2) Yurt dışı eğitimleri 3) Sürekli tıbbi eğitim 4) Mentorluk ve koçluk verilmesi, network yönetimi Gereklidir.

47 Etkin sağlık sistemi yönetimi ile daha iyi sonuçlar alınır: 1)İş zeka 2)Stratejik politika yönetimi 3)Uygulama araçları YÖNETİŞİM DAHA İYİ SAĞLIK SİSTEMİ SONUÇLARI 4)İlişkiler 5)Organizasyonel kültür 6)Güvenilirlik 7)Tüketicinin korunması

48 Yönetişimin Temel Kamusal Sağlık Fonksiyonları: 1)Sağlık verilerini takip etme 2)Sağlık verilerini izleme, araştırma ve risk kontrol 3)Sağlıklı olma durumunun özendirilmesi 4)Sağlığa sosyal katılım 5)Politika, planlama, geliştirme 6)Sağlık yönetmeliklerinin oluşturulması 7)Temel sağlık hizmetlerine erişimin geliştirilmesi 8)Sağlık hizmetlerinde insan kaynağı geliştirme ve eğitimler 9)Personel kalitesi iyileştirme 10) Araştırma, gelişim, inovatif sağlık çözümlerinin oluşturulması ve oturtulması 11) acil hizmetlere ihtiyacın azalması ve sağlık felaketlerinin azalması

49

50

51

52 Sağlık Sektöründe Yönetişimin 11 Adımı

53 Sağlık Sektöründe Yönetişimin 11 Adımı: 1)Hitap edilen segmentlere yönelik sağlık paketlerinin oluşturulması 2)Hastalık yönetiminden sağlık yönetimine dönüşüm 3)Kanıta dayalı tıp kullanımı 4)Kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının klinik pratiğe inmesi 5)Sigorta şirketlerinin, hasta / sigorta odaklı olması için geliştirilen projeler 6)Hasta ve hekimlerin kaynakları daha akıllıca kullanabilmelerinin sağlanması 7)Hastane enformasyon sisteminden oluşan bilgi bankasının etkin kullanımı 8)Şeffaf ve güvenilir sağlık sonuçlarını denetleyecek ulusal özerk bir ajansın oluşturulması 9)Kurumsallaşma ve örgütsel çalışmaların en üst düzeyde ve profesyonelce yer alması 10)Uluslararası ilişkilerin gerek know how paylaşımı, gerek sağlık turizmi, gerek inovasyon paylaşımı için kullanılması 11)Geliştirilen politikalara uyumlanma hızı

54 Başarılı yönetişimi olan hastanelerde: Yeni bir liderlik anlayışı var Delegasyon, insiyatif kullanımının tabana yayılması Saydamlık (suistimallerin ortaya çıkarılması ve hasta, kurum, hekim ve 3. parti ödeyicilerinin, kamunun ortak çıkarlarını koruyabilmek) Yönetim seviyesinde değişen roller Katılımcı yönetim modeli

55 Sağlık yönetişiminde bilişim: E- kayıt & e-imza Dijital hastane kavram ve uygulamaları Hastaların 7 x 24 bilgilerine ulaşabileceği imkanlar PACS ve tüm dijital görüntüleme sistemlerinin HIS e bağlantısı Değişen yazılım analitikleri Telekomünikasyon (tüm sağlık takip programları) Sağlık yönetiminde karar destek programları İleri teknoloji tıbbi cihazların günlük pratiğe girmiş olması

56 Sağlık yönetişiminde hizmet sunumu: Rekabetçi ortamın her geçen gün artması ve boyut değiştirmesi ile öne çıkabilmek. Hastanın tercihi olabilmek, sunulan hizmet şeklini etkiliyor (düşük bekleme oranı, hizmet süreçlerinin etkinliği, sürpriz otelcilik ve lojistik hizmetlerinin sağlanması) Rekabetin artması ve networklerin oluşması, şirket birleşmelerinin olması ile pazarlık gücünün gerek hastaneler, gerekse sigortalar nezdinde artmış olması Maliyetleri düşürme baskısının yanı sıra hastaların hizmet referanslarının her geçen gün artması Hizmet sunumu ile ilgili konuların şeffaf paylaşımı

57 Sağlık yönetişiminde katma değerli rekabet boyutu rekabet, fiyat indirerek değil, sağlanan katma değer üzerinden olabilmeli önümüzdeki dönem rekabet tamamen ilgili sağlık hizmeti ve sürecine sağlanan add on katma değerli hizmetleri ile sağlanabilecek Kronik hastalıklara yaklaşım ve hizmet boyutunu geliştirmek Sağlık kuruluşunun belli hastalık gruplarına net yöneliminin olması, fokuslanması Geleneksel akademik yaklaşımla hastaların klinikler arası yönlendirilmesi değil, belli hastalık grupları için dedike takımların kurulması, Hasta bazlı terzi usulü hizmet verebilmek (kişiselleştirilmiş tıp kavramı ve hizmet boyutu ile) Genel hastanecilikte her hizmeti sunma telaşı içinde gerçek mükemmeliyet merkezlerini kurmaya ayrılan enerji azalıyor Konseylerin sadece kanser değil başka multidisipliner tedavi programları için de kurulabilmesi rekabet tıbbi sonuçlar üzerinden olabilmeli Hizmet adetleri ve endikasyonları sonucunda: en iyi ve en etik yaklaşım olmalı, gereksiz tetkik ve ameliyat endikasyonları, tanı atlaması ve tıbbi hata oranı olmaması

58 Sağlık yönetişiminde performans ölçümü Kalite kriterleri açısından takip edilen kriterler (SB, JCI, ISO, TÜV) Finansal çıktıları (ciro hedefleri, yeni yatırımları sübvanse edebilecek ebidda oranları) Tanı ve tedavi başarı kriterleri, kliniklerin best practice oranları & sonuçları Marka tanınırlığı Sağlık kuruluşunun tıbbi olarak odaklandığı konuların net ve toplum tarafından algılanmış olması Operasyonel etkinlik artmalı Organizasyonlar, eşdeğerlerinden ayırt edebilecek stratejiye sahip olabilmeli

59 Özel sağlık sektörü; inovasyon (teknolojik ve hizmet boyutları ile) sürdürülebilirlik etik değerlerin korunması ve yeni bir çok ilkeyle hizmet yolculuğuna devam edecek.

60 Ya siz? Bu değerlerin ve uygulamaların hangilerini gerçekleştireceksiniz ve kitabınızda hangilerini kaleme alacaksınız?

Özel Sağlık Hizmetleri Sektöründe Fırsatlar ve Beklentiler OHSAD SEKTÖR SUNUMU

Özel Sağlık Hizmetleri Sektöründe Fırsatlar ve Beklentiler OHSAD SEKTÖR SUNUMU Özel Sağlık Hizmetleri Sektöründe Fırsatlar ve Beklentiler OHSAD SEKTÖR SUNUMU Yönetici Özeti Özel hastaneler son beş yılda büyümesini sürdürerek, erişilebilir, verimli ve kaliteli sağlık hizmetinin vatandaşlarımıza

Detaylı

Türkiye sağlık sektörü raporu

Türkiye sağlık sektörü raporu Türkiye sağlık sektörü raporu Sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sektörü için genel bakış ve potansiyel iyileştirme alanları Haziran 2012 İçindekiler Grafikler Listesi...i Şekiller Listesi...ii Tablolar

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON TÜRKİYE CUMHURİYETİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON YÜKSEK LİSANS TEZİ Songül DEMİREL

Detaylı

KPMGündem. Dünya. Risk Yönetimi ve Uyum Hizmetleri Özel Sayısı. Temmuz - Eylül 2010. Finansal Kara Delikler: Mali Tablo Manipülasyonlar

KPMGündem. Dünya. Risk Yönetimi ve Uyum Hizmetleri Özel Sayısı. Temmuz - Eylül 2010. Finansal Kara Delikler: Mali Tablo Manipülasyonlar Temmuz - Eylül 2010 03 Risk Yönetimi ve Uyum Hizmetleri Özel Sayısı KPMGündem Dünya Değişti Ya Siz? Bütün dünyayı etkisi altına alan ekonomik durgunluğun artık sona erdiği düşünülüyor, peki yöneticiler

Detaylı

Türkiye Sağlık Sektörü Trend ve Öngörüler

Türkiye Sağlık Sektörü Trend ve Öngörüler www.pwc.com.tr Türkiye Sağlık Sektörü Trend ve Öngörüler Yuvarlak masa toplantısı Nisan 2014 2 Sağlık sektörü yuvarlak masa toplantısı Giriş Serkan Tarmur, PwC Sağlık Grubu Lideri Şirket Ortağı serkan.tarmur@tr.pwc.com

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Türk Sağlık Sistemi nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları. Araştırma Raporu

Türk Sağlık Sistemi nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları. Araştırma Raporu Türk Sağlık Sistemi nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları Araştırma Raporu 2 Telif Hakkı Sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi

Detaylı

Yönetim Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Hastanelerde Profesyonel Yönetici İhtiyacı

Yönetim Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Hastanelerde Profesyonel Yönetici İhtiyacı Yönetim Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Hastanelerde Profesyonel Yönetici İhtiyacı Songül ÇINAROĞLU ÖZET Bugün tüm dünyada yönetim eğitimi ile ilgili lisansüstü programlar büyük bir ilgi görmektedir. Bu

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ERMAN GÜNGÖR YÜKSEK

Detaylı

Türkiye de Sağlik Turizmi: Türkiye Ve Özelinde Izmir de Sağlik Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri

Türkiye de Sağlik Turizmi: Türkiye Ve Özelinde Izmir de Sağlik Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri Türkiye de Sağlik Turizmi: Türkiye Ve Özelinde Izmir de Sağlik Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri Health Tourism In Turkey: Swot Analysis Of Health Tourism In Turkey And Izmir, And Strategy

Detaylı

Sağlıkta Dönüşüm Sürecinde Performansa Dayalı Ücretlendirmenin Hekimler Üzerindeki Etkileri

Sağlıkta Dönüşüm Sürecinde Performansa Dayalı Ücretlendirmenin Hekimler Üzerindeki Etkileri Sağlıkta Dönüşüm Sürecinde Performansa Dayalı Ücretlendirmenin Hekimler Üzerindeki Etkileri Elife KART * Özet: Günümüz dünyasında küreselleşmenin ekonomik görünümü, çoğunlukla sağlıkta piyasalaşmayı hedefleyen

Detaylı

Gelişmekte Olan Ülkelerin Sağlık Sistemlerinin Yeniden Yapılanması ve Finansmanı : Türkiye Deneyimi

Gelişmekte Olan Ülkelerin Sağlık Sistemlerinin Yeniden Yapılanması ve Finansmanı : Türkiye Deneyimi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 99-113 Gelişmekte Olan Ülkelerin Sağlık Sistemlerinin Yeniden Yapılanması ve Finansmanı : Türkiye Deneyimi Meliha Ener * Nazan Yelkikalan

Detaylı

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Hatice KÜÇÜKÖNAL * Vildan KORUL ** ÖZET Havayolu işletmeleri açısından önemli bir rekabet unsuru olan insan kaynakları yönetimi, diğer üretim faktörlerine

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ

TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ Eylül - Ekim 2008 TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ HEALTH TOURISM IN TURKEY AND ITS IMPORTANCE FOR THE MIDDLE EAST TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ BİLİNCİ ARTIYOR HEALTH TOURISM CONSCIOUSNESS

Detaylı

İLAÇ SEKTÖRÜ GELECEK ARAŞTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU

İLAÇ SEKTÖRÜ GELECEK ARAŞTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU İLAÇ SEKTÖRÜ GELECEK ARAŞTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU 23-24 ŞUBAT 2013, Antalya ÖNSÖZ Bu rapor, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve İKMİB organizasyon ve desteğinde düzenlenmiş olup, ilaç

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ DANIŞMAN Yrd. Doç. H. İlker ÇARIKÇI HAZIRLAYAN Bahar ZEYBEK

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Mehmet BARCA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi,

Detaylı

Cemalettin Aktepe Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü Gölbaşı Kampüsü, Ankara, Türkiye caktepe@gazi.edu.

Cemalettin Aktepe Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü Gölbaşı Kampüsü, Ankara, Türkiye caktepe@gazi.edu. Sağlık Turizminde Yeni Fırsatlar ve Türkiye de Yerleşik Sağlık İşletmelerinin Pazarlama Çabaları New Opportunities and Marketing Efforts of Healthcare Companies in Turkey Cemalettin Aktepe Gazi Üniversitesi

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

DEĞİŞİM ÇAĞINDA İŞİN YENİDEN TASARIMI VE İKY DE YENİ EĞİLİMLER

DEĞİŞİM ÇAĞINDA İŞİN YENİDEN TASARIMI VE İKY DE YENİ EĞİLİMLER DEĞİŞİM ÇAĞINDA İŞİN YENİDEN TASARIMI VE İKY DE YENİ EĞİLİMLER Meryem AYBAS Arş. Gör. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi ABD aybasm@istanbul.edu.tr Ö Z Günümüz yoğun rekabetçi

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ Hazırlayan Murat KURTULAN Đşletme

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Ġçindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giriş s.2

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Ġçindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giriş s.2 T Ü R K Ġ Y E Ġ Ç Ġ N Y E N Ġ B Ġ R F I R S A T P E N C E R E S Ġ : T I P T U R Ġ Z M Ġ G Ö R Ü ġ B E L G E S Ġ Ġçindekiler Yönetici Özeti s.1 1. Giriş s.2 2. Küresel Sağlık Harcaması ve Turizm Perspektifiyle

Detaylı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association n n Eylül 2012 Bu yayının tüm hakları saklıdır. YASED'in izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden basılamaz, gösterimi

Detaylı