TOPLAMA VE ÇIKARMAYI ANLAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLAMA VE ÇIKARMAYI ANLAMA"

Transkript

1 TOPLAMA VE ÇIKARMAYI ANLAMA Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN İŞLEM KAVRAMI İşlem, bir kümenin iki elemanından belli bir kurala göre başka bir eleman elde edilmesi işi olup, günlük dilde işlem bir veya daha çok maddeden, belli bir kurala göre, bunlardan başka bir madde elde etme işidir (Baykul, 1997; 1999). İşlemlerin bilgisi, matematikte kullanılan semboller, kurallar ve matematik yaparken başvurulan işlemlerin bilgisi olarak tanımlanmaktadır (Akt: Baykul, 1999). Bu tanımdaki semboller bir matematik ifadesindeki işaretlerdir. Örneğin; 3+5=8 ifadesindeki 3, 5, 8, + birer semboldür. Semboller kavramların anlamını ifade etmeyip, sadece o kavramları yazmak için kullanılırlar (Baykul, 1997; 1999). Matematik işlemleri, iki matematik kavramının birleştirilmesinde başvurulan ve adım adım yürütülen yollardır. Örneğin 2 ile 2'nin toplanmasında 2'ye önce 1 ekleyip 3 ün, sonra tekrar 1 ekleyip 4 ün elde edilmesi bir işlemdir. Bu işlemler her seferinde 1 eklenerek adım adım gerçekleştirilmiştir. 1

2 Matematik bir süreklilik eğitimidir. Basit bir toplama işlemi yapabilmek için önce sayı kavramını bilmek, sayıları tanımak, sayma becerisini elde etmek ve daha sonra bunların nasıl ve ne şekilde kullanıldıklarını öğrenmek gerekmektedir. Öğretmene düşen görev, çocuklara formal çıkarma ve toplama işlemini öğretmeden önce, çocuğa nasıl ekleme yapılacağını, nasıl ayrılacağını ve grupların nasıl birleşeceğini öğretmesi gerekir. Ayrıca çocuklar sayının anlamını kazanmadan önce sayma, eşleme, gruplama, karşılaştırma yapabilmeleri gerekir. Toplama ve çıkarma işlemine geçmeden önce çocukların sayı korunumunu kazandıklarından emin olunmalıdır. Öğrencilerin sayı korunumu ile ilgili deneyim kazanmalarını sağlanmalıdırlar. Sayı korunumunu kazanan çocuk, ritmik saymayı ve sayıları da tanıdıktan sonra artık toplama ve çıkarma işlemlerini yapmaya hazırdır. Okul öncesi dönem çocuğuna toplama ve çıkarma işleminin öğretilmesine hemen başlanılmaz. Toplama ve çıkarma işlemine başlayabilmek için öğrencilerin, 1. Sayı kavramını ve sayı korunumunu kazanmış olmaları, 2. 10'a kadar sayabilmeleri, 3. "0" sembolünü tanımlayabilmeleri ve ne olduğunu bilmeleri, 4. Benzer ya da farklı materyalleri bir araya getirebilmeleri, sıralayabilmeleri ve bunları birleştirebilmeleri, 5. 10'a kadar sayı isimleri ile sayıları ilişkilendirebilmeleri, a kadar ileriye doğru ritmik sayma becerisi kazanmış olmaları gerekmektedir. 2

3 Toplama işlemi nedir? İki doğal sayıdan biri üzerine diğeri kadar birer sayma yoluyla üçüncü bir doğal sayı elde etme işidir. Toplam 9'u geçmeyecek şekilde doğal sayılarla yapılan toplama işlemine "temel toplama işlemi" denir. Toplama işleminin öğretimine grup/kümeleri birleştirerek başlamalı ve birleştirmeden önce "ve", "daha", "toplam", "artı" ve "eşittir" kelimeleri kullanılmalıdır. Toplama işleminin sembolü "+'"dır. Öğretmen toplama ve çıkarma çalışmalarında ve "+" işaretlerinin "artı" ve "eksi" kelimesinin sembolü olduğunu çocuklara söyleyebilir. Toplama işlemi öğrencilere anlatılırken toplar, çeşitli oyuncaklar, kalemler vb. günlük yaşamdan araç gereç kullanmaya özen gösterilmelidir. Bu araç gereçlerle toplama işlemi yapılırken, araç gereçlerin çoğaldığına, arttığına dikkat çekilir. Çocuklar toplama işlemini öğrenirken önce bir boncuğa bir tane daha eklediğinde sonucun 2 olduğunu görür ve bunu ifade eder. Çıkarma işleminde de benzer şekilde 3 boncuktan biri alındığında 2 boncuk kaldığını görebilir. İlköğretime henüz başlamamış, okul öncesi çocuğuna "3, 1 daha kaç eder?" sorusunun sorulması anlamsızdır, bunun nedeni çocuğun daha önceki deneyimlerinde bu sorunun bir anlam ifade etmemesidir. Bunun yerine "3 oyuncağım var, 1 oyuncak daha verdim. Kaç oyuncağım oldu?" şeklindeki sorular daha anlamlıdır. Toplama ve çıkarma birbirlerinin tersi olan işlemlerdir. Yani birisi ile yapılan işlem diğeri ile geri alınabilmektedir. Toplama ve çıkarmanın birbirinin tersi olduğu çocuklara sınıfta yapılan çeşitli etkinlikler yolu ile kolaylıkla anlatılabilir. Sadece sayı sembollerinin kullanıldığı soyut toplama işlemleri okul öncesi eğitimin hedeflerinden değildir. Örneğin 3+4=? gibi. 3

4 Toplama işlemi iki temel yapı ile tanımlanır: (1) İki kümenin birleşimi ve (2) Hesaba katarak üzerine sayma ve arttırma. Toplama işleminin birinci yapısı, iki kümenin birleşimidir. Örneğin 1+3 sembolü, «1 kırmızı ve 3 mavi kalemim var. Bu kalemlerin tamamı kaç tanedir?» şeklinde hikayeleştirililebilir. Burada toplama işlemi iki kümenin birleşimi olarak görülür. Bu yapı, iki kümedeki elemanların bir araya gelmesini konu alan durumlardan bahseder. Örneğin: «1 erkek ve 3 kız çocuğu vardır. Kaç çocuk vardır?» «Müge 1 kek yedi. Kız kardeşi ise 3 kek yedi. İki kardeş birlikte kaç kek yemiştir?» gibi. Yukarıdaki şekilde iki ayrık kümenin birleşerek tek bir küme oluşturduğu açıklanmıştır. İki ayrık kümenin birleşerek tek bir küme oluşturması, «+» sembolü ve «toplama işlemi için kullanılan dil ile bağlantılı olmak zorunda» olan önemli bir yapıdır. Bu yapı, toplama kavramını oluşturan farklı bağlantıları ortaya koyar. 4

5 Toplama kavramını çocuklar ilk olarak fiziksel anlamda iki kümenin birleşimi oluşturarak tecrübe ederler. Bir eldeki parmaklarla diğer eldeki parmakların bir araya gelmesi, mavi sayma pullarıyla, kırmızı sayma pullarının bir araya toplanması veya birçok kız ve birçok erkeğin bir araya gelerek tek bir grup oluşturması çocukların toplama kavramını ilk olarak tecrübe edebilecekleri durumlardır. Daha sonra ise, çocuklar tecrübe ettikleri bu durumları toplama kavramını ifade eden "Tamamı kaç tanedir?" sorusu ile ilişkilendirirler ve iki kümenin birleşiminin kaç elemanlı olduğunu ifade eden toplamı bulurlar. İki uzunluğu uç uca ekleme, toplam fiyatı bulmak için iki farklı ürünün fiyatlarını toplama, iki farklı ağırlığı bir araya getirme, farklı miktarlarda bulunan iki sıvının toplam miktarını bulmak gibi toplama kavramını ifade eden durumlarla kümeler çeşitlendirilebilir. Bahsedilen toplama işlemi yapmayı gerektiren günlük hayat durumlarında sık sık kullanılan soru ifadesi ise "Tamamı ne kadar olur?" sorusudur. Toplama işleminin ikinci yapısı, hesaba katarak üzerine sayma ve arttırmadır. Toplama işlemini ifade eden semboller ve bunun için kullanılan dilin ilişkilendirilmesi gereken, bahsedilenden farklı yapılandırılmış günlük hayat durumları da bulunmaktadır. Farklı yapılandırılmış olan bu durumlar ise hesaba katarak üzerine sayma veya arttırma kavramlarını kapsamaktadır. Örneğin, ikiden başlayarak üzerine 3 saymak. Hesaba katarak sayma ve attırma fikirleri, sayıların sıralı olması durumu ile güçlü bir ilişkiye sahiptir. Hesaba katma ve ilerleme fikri sayı doğrusu veya sayı şeridi üzerinde ilerleme olarak işleme sokulur. Örneğin 5-6 yaş öğrencilerin, zarla oynanan masa oyunları oynayarak, toplama hakkında birçok fikre sahip olurlar. Öğrenciler zar attıkça, her iki zardaki sayılar toplamını bulmada ustalaşırlar. Bu durumun, iki kümenin birleşimini bulmakla benzer özellik göstermekle birlikte burada çocuklar oyun masasında olan sayıdan başlar ve zarda gelen sayı kadar yukarı sayarak işlem yaparlar. 5

6 2+3 gösterimini ifade eden sayı doğrusu diyagramı yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. Öğretmenler bu şekli incelediklerinde 2 ve 3 sayılarının farklı şeyleri ifade ettiklerinin farkında olmalıdırlar. Sayı doğrusu üzerinde gösterilen 2 sayısı başlangıç noktasıdır. 3 sayısı ise sayı doğrusu üzerinde üç birim ilerlendiğini ifade eder. Küçük çocukların toplama işleminin bu yapısını anlaması için "ikinin üç fazlası" ifadesini kullanılması, toplama işlemini sayı doğrusu ile ilişkilendirmelerini sağlar. Zihinden toplama işlemi yaparken, bu yapıyı kullanmak çocukları cesaretlendirir. Zihinlerinde tuttukları iki sayısının üzerine üç daha sayarlar. Ancak, bu işlemi yaparken çok sık yapılan bir hata olan, saymaya ikiden başlanmasından kaçınmak gerekmektedir (iki sayısından başlandığında cevabın 5 sayısı yerine 4 bulunması). Çocuklar toplama işlemi fikrini "artırma", "yükseltme", "hesaba katma" ve "daha çok" ifadeleri ile ilişkilendirmeyi öğrenirler. Toplama işleminin ikinci yapısında, toplama işleminin birinci yapısından farklı bir ifade grubu kullanılır. Toplama işlemi ile ilişkili olan ve aynı toplama işlemi yapısına sahip, para hesaplamaları ve çeşitli ölçümleri içeren bağlamlara sahip birçok durum bulunmaktadır. Çocukların 2+3 toplama işlemi ile bağlantı kurabilecekleri artırma fikrini yansıtan bazı gerçek durum örnekleri şöyledir: Bu hikayeler bulundukları bağlama göre, fiyat (D), uzunluk (E) ve sıvı hacmi (F) ile ilgilidir. Öğretmenler, "artmak, çoğalmak, daha fazla miktarda olmak ve ne kadar ettiği" ifadelerinin toplama işleminin "hesaba katma ve artırma" yapısı ile ilişkili olduğunun farkında olmalıdır. D: Geçen hafta bir kalıp çikolata 2 TL idi. Ancak, bugün çikolata kalıbının fiyatı 3 arttı. Şimdiki fiyat nedir? E: 2 cm uzunluğundaki bir bitki, 3 cm daha uzadı. Bitkinin şimdiki uzunluğu kaç cm'dir? F: 2 cl su bulunan kavanoza 3 cl su daha ilave edildi. Kavanozdaki su miktarı nedir? 6

7 Çocuklar okul ortamında boy uzunluğunu ölçmeye alışkındırlar. Öğretmenler çocuklarla boylarının ne kadar uzadığını, toplama kavramı ile bağdaştırabilirler. Bu bağdaştırma okul öncesi yıllarda mutlaka sözel ifadelerle desteklenmelidir. Toplama işleminin birinci ve ikinci yapısı arasında oldukça açık bir ilişki bulunmaktadır. Toplama işleminin birinci yapısında iki küme veya iki miktar birleşim veya bütün oluşturmak için bir araya getirilir. Toplama işleminin birinci yapısı, toplama işleminin ikinci yapısında tanımlanan bir sayıdan ya da belli bir miktardan başlayıp ikinci sayı ya da miktar kadar sayıyı artırma fikri ile büyük bir farklılığa sahip değildir. Öyle ki, bu bahsedilen iki yapı bir araya getirildiğinde, çocuklarda toplama kavramının gelişiminde önemli bir aşamayı ifade eder. İki kümenin birleşimini bulmak için kümelerin içindeki tüm elemanları birden başlayarak saymak yerine, kümelerden birinde bulunan eleman sayısını hesaba katarak, üzerine diğer kümede bulunan elemanları sayma süreci çocuklarda toplama kavramının anlaşılması için esas meseledir. Sayı doğrusunda hesaba katarak üzerine saymanın, uygun matematiksel dil ile birlikte kullanması süreci ise toplama kavramının gelişimi için önemli bir etkendir. Örneğin 4 yaşındaki öğrencilere toplama kavramını tanıtmak için içinde 3 tane ayıcık olan bir kutu kullanılabilir. Öğrencilerle birlikte kutunun içindeki ayıcıklar sayılır ve "Kutunun içinde üç tane ayıcık saklanıyor." diyerek kutu kapatılır. Çocuklardan birinin 2 ayıcığı daha kutudaki ayıcıkların içine koyması istenir. Birlikte kutunun içinde saklanan kaç ayıcık olduğunu konuşulur. Daha sonra, kutuyu açarak cevabımızın doğru olup olmadığını kontrol edilir. Bunu yaparken, "Kutuda 3 ayıcık vardı, kutuya 2 ayıcık daha koyduğumuzda hepsi birlikte 5 ayıcık oldu." diye söylenir. 7

8 Küçük yaştaki çocuklara erken sayı kavramının öğretilmesinde, neden ayıcıklar, oyuncak hayvanlar, bebekler ve kuklaların kullanımı daha yaygın ve daha etkili olduğu üzerine derinlemesine düşünülmelidir. Örneğin, bazı araştırmacılar, küçük yaştaki çocuklara bir yetişkinden ziyade bir ayıcık tarafından soru sorulduğunda, çocukların daha çok cevap verdiği ve soruya daha ilgili olduğu bulmuştur. Bazı araştırmacılar ise, çocukların "sayı şeridinde 3 sayısının üzerine 2 sayma" işleminin nasıl yapıldığını soran bir kuklaya, öğretmenleri veya bir arkadaşları sorduğu zamankinden daha kolay ve emin bir şekilde cevap verdiklerini, düşüncelerini daha kolay ifade ettiklerini bulmuşlardır. Aynı zamanda gerçek hayat durumları, oyun, role girme, rol yapma, fıkra, canlandırma, hata yapma, hataları düzeltme, risk alma, tehdit oluşturmama, kontrol ve anlamlı durum ifadeleri de işe yarar fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Çıkarma İşlemi Nedir? Çıkarma işleminde, farkın bulunmasında birinci sayıdan başlayarak ikinci sayı kadar geriye doğru birer birer saydırılır. Çıkarma işleminin öğretimine somut nesneler yardımıyla başlanır, daha sonra resimlerle devam edilir. Çıkarma işleminin öğretiminden önce, çocuklarla geriye doğru ritmik sayma çalışması yapılmalıdır. Çıkarma işleminin sembolü "-"dir. Çıkarma işlemi, toplama işleminden daha karmaşıktır. Bu yüzden çıkarma işlemine, toplama işlemi öğretildikten sonra geçilmelidir. Çıkarma işlemine geçmeden önce, parçabütün ilişkisi, bire bir eşleme, bütünün parçalardan büyük olduğu düşüncesinin gelişmesi, özellikle çıkarma işlemi için, tersine dönüştürülebilirliğin öğretilmesi gereklidir. 8

9 Çıkarma, iki sayının/grubun/kümenin karşılaştırılmasının diğer bir yolu olarak düşünülebilir. Bu nedenle çıkarma kavramının öğretimine, "Hangi gruptaki/kümedeki eşyaların sayısı daha fazla? Hangi gruptaki/kümedeki eşyalar daha az?" soruları ile başlanmalıdır. İlgili soruların cevaplarının bulunabilmesi için karşılıklı gruplar/ kümeler eşleştirilir, ardından, "Hangi grubun/kümenin daha çok elemanı var?" sorusu sorulur. İki grup/küme arasında eşleşmeyen elemanların sayısı söylenir. Böylece çıkarma işlemi kavramına giriş yapılmış olur. Çıkarma işlemini çocuklarla yaparken, "eksildi, çıktı, azaldı, kaldı" sözcüklerini kullanırsak bu sözcüklerin çıkarma ile ilgili olduğunu öğrencilere fark ettirmiş oluruz. Bunu gerçekleştirmek için, öğretmen, elindeki dört plastik bardağı göstererek, "Benim dört plastik bardağım var. Bir tanesini Aysun'a verdim. Kaç tane plastik bardağım kaldı?" sorusunu sorar. Çıkarma işleminin nasıl yapıldığı anlatıldıktan sonra, "Haydi hep birlikte saymaya ne dersiniz, bakalım kaç tane plastik bardağım kalmış? 1, 2, 3. Yani 3 tane plastik bardağım kalmış" denerek nesnelerin nasıl eksildiği canlandırılır. Bu şekilde çıkarma işlemi gerçek nesnelerle gerçekleştirildikten sonra, nesne resimleriyle devam edilmeli, doğrudan sayı sembolleriyle veya zihinden toplama ve çıkarma çalışılmamalıdır. 9

10 Çıkarma işlemi, toplamadan daha karmaşık yapılar içerir. Öğretmen, çıkarma işlemiyle ilgili durum, dil ve görsellerin farkında olmalıdır. Çıkarma işlemi ile ilgili birbirinden farklı beş önemli yapı bulunmaktadır: (1) Parçalara ayırma ve eksiltme, (2) Karşılaştırma, (3) Bir kümenin tümleyeni, (4) Eksiltme, eksilterek geriye sayma (5) Toplama işleminin tersi. Çıkarma işleminin birinci yapısı: Parçalara ayırma ve eksiltme Birinci problem şeklidir ve çocuklar tarafından en kolay öğrenilendir. Çünkü bu problem durumunda nesneler fiziksel olarak sunulduğundan, sonuca ulaşmak kolaydır. Örneğin; "Ayşe'nin 5 elması vardı, 3 tanesini kardeşine verdi. Ayşe'nin kaç elması kaldı?" diye sorduğumuzda çocuk 5 elmadan 3 tanesini çıkarıp, geriye kalanları sayarak sonuca ulaşabilir. 10

11 Çalışmaya, çıkarma işleminin ne tür durumlarda kullanıldığını sorgulayarak başlarız. 3-1 işlemini ifade eden hikâyeleştirilmiş problemler yazabiliriz. Örneğin; G: Çitlerin üzerinde 3 tane kuş vardır. Sonra 1 tanesi uçar. Çitlerin üzerinde kaç kuş kalır? H: Bir ormanda 3 ağaç vardır. 1 tanesinin üzerinde ise ağaçkakan kuşu konmuştur. Kuş konmayan kaç ağaç vardır? J: 3 çikolatam vardı. Bunların 1 tanesini yedim. Yarın yiyebileceğim kaç çikolatam kaldı? Bu bahsedilen üç hikâyeleştirilmiş problem cümlesi temel olarak aynı olay örgüsüne sahip olup, parçalara ayırma ve eksiltme yapısını yansıtmaktadır. Çıkarma işleminde kullanılan "parçalara ayırma ve eksiltme" yapısı aşağıdaki şekilde, bir küme diyagramı ile gösterilmiştir. Kümenin içinde tanımlanmış 3 nesne vardır. Daha sonra, 1 nesne bu kümeden ayrılır. «Geriye kaç tane kaldı?». 11

12 G, H ve J hikayeleştirilmiş problemleri içinde, sayıların kullanılmasının en önemli nedeni, bu sayıların kümelerin eleman sayılarını ifade ediyor olmasıdır. Ayrıca, sayılar kullanılarak benzer olay örgüsüne sahip hikayeleştirilmiş problem, para hesaplamaları ve ölçme ile ilgili de yazılabilir. Bahsedilen bu örneklerin tamamı "paylaşım" yapısına örnektir. Ancak, şimdi yöneltilen soru ise "Geriye kaç tane kaldı?" sorusudur. Para hesaplamaları (K), sıvıların hacmi (L) ve kütle (M)'nin kullanıldığı bağlamlarda, 3-1 işlemini ifade eden farklı problem örnekleri aşağıda verilmiştir. Bu örnekler, çocukların çıkarma işlemiyle bağların kurmaları gereken paylaşım kavramına yönelik çeşitli örnekler sunmaktadır. K: 3 TL param vardı. 1 TL'sini harcadım. Geriye ne kadar param kaldı? L: Okulun dolabında 3 litre süt vardı. Çocuklar bu sütün 1 litresini içtiler. Dolapta ne kadar süt kaldı? M: 3 kg gübremiz vardı. Bu gübrenin 1 kg'ını bahçede kullandık. Geriye ne kadar gübre kaldı? Çıkarma sadece parçalara ayırma anlamına gelmemektedir. Matematiksel ifadelerin çoğu gibi, 3-1 işlemi birçok farklı durum için kullanılabilir. Çıkarmanın anlamı sadece parçalara ayırmayı belirten durumlar için kullanılması değildir. Çıkarma kavramı, «eksiltme» kelimesinin eş anlamlısı da değildir. Paylaşım, sınırlı kullanım alanı olan çıkarma işlemi yapılarından biridir. Aşağıda 3-1 işlemi için çocuklar tarafından yazılan hikayeleştirilmiş problemler bulunmaktadır. Bu problemler, çıkarma işlemi için kullanılan beş farklı yapıyı da göstermektedir. Bu işlemin farklı yorumlanmasıyla, yazılan hikâyeler çeşitlendirilebilir. Böylelikle, farklı bağlamlara sahip hikayeleştirilmiş problemler çıkarma işlemini daha iyi anlamak için farklı bağlantılar kurulmasına da imkân tanır. N: Rafta 3 kitap vardı. Öğretmenimiz 1 tanesini aldı. Geriye kaç kitap kaldı? P: Arkadaşım 3 yaşındadır. Kardeşi ise 1 yaşındadır. Arkadaşım kardeşinden ne kadar büyüktür? Q: 3 askerden 1 asker hastalandı. Hasta olmayan kaç asker vardır? R: Bir adet çikolatanın fiyatı 3 TL idi. Satıcı çikolata fiyatında 1 TL indirim yaptı. Çikolatayı ne kadara alırım? S: John 1 yaşındaydı. Kaç yıl geçtikten sonra yaşı 3 olur? N hikâyesi çıkarma işleminde en sık kullanılan "parçalara ayırma" yapısını temsil etmektedir (N: Rafta 3 kitap vardı. Öğretmenimiz 1 tanesini aldı. Geriye kaç kitap kaldı?) 12

13 Çıkarma işleminin ikinci yapısı: karşılaştırma Çocuklar tarafından oldukça güç anlaşılan bu kavram iki grubun/kümenin karşılaştırılmasını içermektedir. "Diğerinden kaç tane fazla?", "Ne kadar ağır?", "Kaç yaş küçük?" sorularının cevabıdır. Bu tip problemlerin temelinde iki grubun/kümenin karşılaştırabilmesi için bire bir eşleştirme işlemi temel alınmaktadır. "Ayşe'nin 5 kalemi var, Ali'nin 3 kalemi var. Ayşe'nin Ali'den kaç tane fazla kalemi var?" sorusuna yanıt oluşturur. Daha önce bahsedilen P hikâyesi (P: Arkadaşım 3 yaşındadır. Kardeşi ise 1 yaşındadır. Arkadaşım kardeşinden ne kadar büyüktür?), ilk yapıdan farklı ama oldukça önemli olan çıkarma işleminin karşılaştırma yapısını temsil eder. Bu yapıda, 3-1 işlemi için temel olay örgüsünde, 3 ve 1 sayıları karşılaştırılan iki çokluğu ifade etmektedir. P hikâyesinde farklı iki yaş karşılaştırılmaktadır. Görüldüğü üzere pek çok şey karşılaştırılabilir. Sayı, ağırlık, uzunluk, para birimi vb. Çıkarma işleminin ilk yapısı olan paylaşım yapısı ile karşılaştırma yapısı göz önünde bulundurulduğunda ikisinde de başlangıçta 3 ve 1 ele alınır. Ancak, paylaşım yapısında 3 ile başlanır ve 3 ün içinden 1 eksiltilir. Karşılaştırma yapısında ise, 3 ve 1 iki farklı gruptur ve bu gruplar birbiri ile karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırma olay örgüsü ile oluşturulan hikayeleştirilmiş problemlerde, üç tür bitiş sözcüğü vardır. P hikâyesindeki çocuğun sorduğu, "Arkadaşım kardeşinden ne kadar büyüktür?" sorusu ile ifade edilmek istenen "Arkadaşım kardeşinden kaç yaş büyüktür?" sorusudur. Bu soru ayrıca, "Kaç yaş küçüktür?" veya "Yaşları farkı nedir?" olarak da sorulabilir. 13

14 Yukarıdaki şekildeki gibi iki küme karşılaştırıldığında, "Mavi bilyeler ne kadar daha fazladır?", " Sarı bilyeler ne kadar daha azdır?" veya "Mavi veya sarı bilyelerin farkı nedir?" olarak sorulabilir. "Fark" kelimesi burada matematiksel bir terim olarak kullanılmıştır. Yukarıdaki şekilde "Kırmızı küpler ve mavi küplerin farkı nedir?" ifadesi ile kastedilen bu küplerin renkleri arasındaki fark değil, sayıları arasındaki farkın "3 küp ile 1 küp arasındaki fark" ve "3 sayısı ile 1 sayısı arasındaki fark" cümleleri aynı şeyi ifade eder. Ancak, 1-3 ve 3-1 işlemleri aynı şeyi ifade etmez. 14

15 Sayı doğrusu üzerinde "arasındaki fark" kavramının resmedildiği yukarıdaki şekilde; 3-1 işlemi, 3 ve 1 sayıları arasındaki uzaklık olarak gösterilmiştir. Çıkarma işleminin bu şekilde resmedilmesi zihinsel işlemlerde en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Birçok kişi işlemini zihinden hesaplarken, sayıları en yakın bütüne tamamlamak için gerekli olan boşlukları doldurur. İki sayının sayı doğrusu üzerindeki yerini ve bu iki sayının farkını ifade eden zihinsel imajı oluşturmak, çıkarma işlemini bahsedilen yöntemle cevaplandırmayı kolaylaştıracaktır. Çıkarma işleminde kullanılan "parçalara ayırma ve karşılaştırma" yapılan nesneneler kullanılarak modellendiğinde, bu iki model arasındaki farkın bilinmesi gerekir. Örneğin, çıkarma işleminin ilk yapısı olan "parçalara ayırma" kullanılarak küplerle modelleme yapılırsa, 3 küp ortaya koyulur ve 1 tanesi 3 küpün içinden ayrılır. Ancak, çıkarma işleminin ikinci yapısı "karşılaştırma" kullanılarak küplerle modelleme yapılırsa, 3 küpü bir küme olarak ortaya koyarız, 1 küpü ise ayrı bir küme olarak ele alırız. Bu iki kümenin eleman sayılarını karşılaştırırız. Bu iki modelleme, aynı çıkarma işleminin yapıldığını ikisinde de 3-1 işleminin cevabının aradığını gösterir. İki kümenin ya da iki çokluğun ne kadar fazla ya da ne kadar az olduğunun bulunması için karşılaştırılması, çıkarma işleminin anlamlandırılması için önemlidir. Bir küme veya çokluğun bir kısmı eksiltildiğinde, geri kalanı bulmak için çıkarma işleminin yapılması gerektiğini fark etmek, çıkarma işleminin anlamlandırılmasının temelini oluşturur. 15

16 "Karşılaştırma" için kullanılan ifadeler Çıkarma işlemini kullanarak iki çokluğu karşılaştırıldığında, bu iki çokluk arasındaki ilişki, daima aynı anlama gelen iki farklı yolla gösterilebilir. Matematiksel semboller kullanarak da, bu karşılaştırma iki farklı şekilde ifade edilebilir. «A > B» ve «B < A» ifadeleri birbirine denktir. Bu ifadeler, «A sayısı B'den büyüktür» ve «B sayısı A dan küçüktür» «Bu ifadeler birbirine denktir.» olarak okunur. Ancak erken çocukluk döneminde bu şekilde ifade kullanılması doğru değildir. İfadeler sözlü olarak belirtilmelidir. Aşağıdaki tabloda sol sütunda ve sağ sütunda birbirine denk olan farklı ifadeleri kullanarak karşılaştırma yapılabilir. Bu tabloda, çocukların karşılaştırma yaparken yaygın olarak kullandıkları ifadelere yer verilmiştir. Aynı zamanda, bu ifadeler, çıkarma işleminin karşılaştırma yapısı için kullanılan ifadelerle de örtüşmektedir. A, B'den büyüktür B, A'dan küçüktür A, B'den fazladır B, A'dan azdır A, B'den büyüktür (fiziksel olarak) B, A'dan küçüktür A, B'den uzundur B, A'dan kısadır A, B'den yüksektedir B, A'dan alçaktadır A, B'den ileridedir B, A'dan yakındır A, B'den geniştir B, A'dan dardır A, B'den şişmandır B, A'dan zayıftır A, B'den ağırdır B, A'dan hafiftir A, B'den çok şey taşır B, A'dan az şey taşır A, B'den fazla maliyetlidir B, A'dan az maliyetlidir A, B'den pahalıdır B, A'dan ucuzdur A, B'den uzaktır B, A'dan yakındır A, B'den daha geçtir B, A'dan daha erkendir A, B'den sonra olur B, A'dan önce olur A, B'den yaşlıdır B, A'dan gençtir A, B'den hızlıdır B, A'dan yavaştır A, B'den sıcaktır B, A'dan soğuktur 16

17 Karşılaştırma ifadelerinin çıkarma işlemi için kullanımında üç aşama vardır. Örneğin, sıralı 3 mavi küp ile sıralı 1 küp karşılaştırdığında, ilk aşama olarak çocuklar "Kırmızı küpler mavi küplerden fazladır." çıkarımını yaparlar. Bu ilk aşamada küplerin sayıları ile ilgili herhangi bir ifadede bulunulmaz, ikinci aşamada sayısal farktan bahsedilir. "Kırmızı küpler, mavi küplerden 2 fazladır." veya "Mavi küpler, kırmızı küplerde 2 azdır." ifadeleri ise ikinci aşamada bahsedilen sayısal farkı göstermektedir. Üçüncü aşamada ise soyut bir açıklama yapılır. "3, 1 den 2 fazladır." veya "1, 3'ten 2 azdır." ifadeleri bu aşamayı temsil eden örneklerdir. Karşılaştırma ifadesi olan bu son cümle ile matematiksel olarak kurulan ilişki 3-1=2 olarak ifade edilir. Okul öncesi yıllarda çocuklara bir şeyin başka bir şeyden daha az olduğunu öğretmek gerçekten zor bir durumdur. Çocuklar "daha fazla" olma fikrini kolaylıkla anlıyorlar. Örneğin, "Bir tane daha alabilir miyim?" veya "Onun elindekiler benim elimdekilerden fazla." ifadelerini kullanıyorlar ve daha fazla ifadelerini anlıyorlar. Ancak, iki çokluğu karşılaştırırken "daha az" kavramını kullanmıyorlar. Bazı çocuklar ise uzunlukları karşılaştırırken, bir uzunluğun diğerinden daha kısa olduğu fikrini anlamakta güçlük çekiyorlar. Büyük olanı ifade etmek her zaman onlar için daha kolaydır. 17

18 Uygulamada, karşılaştırma yaparken yukarıdaki tabloda gösterilen ifadelerden sol sütundaki ifadelerin kullanımına yönelik bir eğilimin gözlemlenmesi ilginç bir durumdur. Karşılaştırma yaparken kurduğumuz cümlede özneyi genellikle fazla olan çokluk olarak kullanmaya eğilimimiz vardır. Bir çocuk şikâyet edecekse bile "Bu adil değil! Onunkiler benimkilerden daha fazla!" ifadesini daha sık kullanır. "Benimkiler onunkinden daha az!" ifadesini daha az kullanırlar. Muhtemelen, bunun tercih edilme nedeni ilginin "fazla olan" üzerinde olmasıdır. Karşılaştırma ifadeleri arasında ilişki kurabilmek için, öğretmenler öğrencilerin karşılaştırma yapmasını isterler. Ancak, bu karşılaştırmayı yaparken, "daha fazla" kavramını "daha çok" kavramından daha çok, ya da "daha az" kavramını "daha çok" kavramından daha az kullanmamaları konusunda çaba harcamaları gerekmektedir. Bir öğretim prensibi olarak, çocuklar her karşılaştırma yaptığında, birbiri ile aynı anlama gelen bu iki farklı yolu, yani "daha az" ve "daha fazla " ifadelerini kullanmaları konusunda cesaretlendirilmelidirler. Örneğin, eğer öğrenci bir kurşun kalem bir tükenmez kalemden 3 TL daha fazla ifadesini kullanırsa, hemen bir tükenmez kalem bir kurşun kalemden 3 TL daha ucuz ifadesini söylemesi için yönlendirilmelidir. Bir çocuk için "daha az" kavramının "daha çok" kavramından zor anlaşılması, öğretmenlerin karşılaştığı bir problemdir. 18

19 Çıkarma işleminin üçüncü yapısı: Bir Kümenin Tümleyeni "Q" hikayeleştirilmiş probleminde (Q: 3 askerden 1 asker hastalandı. Hasta olmayan kaç asker vardır?) "bir kümenin tümleyeni" yapısı kullanılmıştır. Aşağıdaki şekilde ise bu problem küme diyagramı ile açıklanmıştır. 3-1 işlemi için oluşturulan hikayeleştirilmiş problemin temel olay örgüsünde 3 elemanlı bir küme bulunur ve bu kümenin elemanlarından 1 i belli bir özelliğe sahiptir. Bu durumda sorulan soru "Elemanların kaç tanesi bu özelliğe sahip değildir?" olacaktır. Bu yapıdaki hikayeleştirilmiş problem durumlarında can alıcı nokta ise "değil" kelimesidir. Çıkarma işleminin "bir kümenin tümleyeni" olan üçüncü yapısı ile "parçalara ayırma" olan birinci yapısı oldukça benzerdir. Bu iki farklı yapı için oluşturulan hikayeleştirilmiş problemlerde çocukların, aynı semboller ve aritmetik işlemler arasında ilişki kurmalarının zor olmadığı görülmektedir. Bir kümenin tümleyeni yapısını farklı bir yapı olarak vermemizin nedeni ise "kaç tanesi değildir?" ifadesini içeren sorularda çıkarma işlemini somutlaştırabilmektir. 19

20 Çıkarma işleminin dördüncü yapısı: Eksiltme, eksilterek geriye sayma Bir nesne grubunu/kümesini bölümlere ayırmayı içerir, örneğin; "Burada 6 tane top var, bunlardan 3 tanesi kırmızı, geriye kalanlar mavidir." Çocuk bu tip bir soruda cevabı bulabilmek için verilen nesne sayısını sayacak ve sonra geriye kalan nesneleri sayacaktır. "R" hikayeleştirilmiş probleminde (R: Bir adet çikolatanın fiyatı 3 TL idi. Satıcı çikolata fiyatında 1 TL indirim yaptı. Çikolatayı ne kadara alırım?), satıcı fiyatı 3 TL olan çikolatada 1 TL indirim yapar. Burada kullanılan yapı ise çıkarma işleminin eksiltme yapısıdır. Çıkarma işleminin "eksiltme yapısı", daha önceki bölümde işlenen toplama işleminin ikinci yapısı olan artırmayı ifade eden "hesaba katarak üzerine sayma" yapısının tam tersidir. Toplama işleminin ikinci yapısında "1 ekle" ifadesi "hesaba katarak üzerine 1 say" olarak yorumlanır. Çıkarma işleminin bu yapısında ise "1 eksilt" ifadesi, "eksilterek 1 geri say" olarak yorumlanır. Eksiltme yapısı kullanarak 3-1 işlemi için oluşturulan hikayeleştirilmiş problemin temel olay örgüsünde, 3 ten başlanır ve geriye doğru sayıyı eksilterek 1 sayılır veya çokluk 1 eksiltilir. Bu yapı için kullanılan bazı örnekler ise, 5 C olan hava sıcaklığının 3 C düşmesi veya 5 TL olan bir kitabın fiyatında 1 TL indirim yapılmasıdır. Çıkarma işleminin bu yapısını ifade eden en önemli şekil sayı doğrusudur. Çocuklar bu yapıyı öğrenmek için, sayı doğrusu üzerinde eksilterek geriye sayma işlemi yapabilirler. 20

21 Çocukların sayı doğrusu üzerinde 3-1 işlemini cevaplaması için "3 sayısının 1 eksiği" veya "3 ten geriye doğru 1 sayma" ifadeleri kullanılır. Ancak, burada çocukların yapmaması gereken en önemli hata geriye doğru saymaya 3 ten başlanması ve 2 yerine cevabın 1 bulunmasıdır. 3-1 işlemini zihinden cevaplamak için kullanılabilecek strateji öğrencilere, akıllarında 3 sayısını tutmaları ve geriye doğru eksilterek 1 saymaları ancak 3, 2, 1 diye saymadan önce parmaklarını kullanmalarının söylenmesidir. Çıkarma işleminin beşinci yapısı: Toplama işleminin tersi "Fatma'nın 3 yumurtası var, kek yapmak için 5 yumurta gerekmektedir. Fatma'nın kaç yumurtaya ihtiyacı vardı?" şeklindeki sorunun cevabını bulmak için ilave etme yönteminin kullanılması gerekir. Bu beşinci yapı, "S" hikayeleştirilmiş probleminde, "John 1 yaşındaydı. Kaç yıl sonra 3 yaşında olur?" sorusu ile bahsedilmiştir. Bu nedenle bu yapı toplama işleminin tersi yapısı olarak adlandırılır. Birçok açıdan bu yapının en önemli çıkarma işlemi yapısı olduğunu söylemek mümkündür. Matematiksel bakış açısı ile bakıldığında çıkarma işlemi toplama işleminin tersi olarak tanımlanır. Bu yapıda, 3-1 işlemi için oluşturulan olay örgüsünde kullanılan soru "1 sayasının üzerine kaç eklemeliyim ki 3 ü elde edeyim?" sorusudur. "S" hikayesindeki kayda değer şey işlemin 1 den başlamasıdır. "S" hikayesindeki 3-1 işlemini çözmek için çocuklar sayı doğrusu üzerine 1'den başlar ve 3 ü elde edene kadar 1 in üzerine ekleyerek sayarlar. 21

22 Çıkarma işlemi ile ilişkilendirilen beş yapıdan en zoru şüphesiz beşinci yapıdır. Bunun nedeni ise çıkarma işlemi yapmak yerine cevabın bulunması için toplama işleminin yapılmasıdır. Aşağıdaki bu yapının kullanıldığı iki hikayeleştirilmiş problem örneği verilmiştir. - Almak istediğim radyo 8 TL'dir. Benim ise 3 TL param var. Bu radyoyu alabilmek için ne kadar daha paraya ihtiyacım vardır? - Geçen hafta 3 TL olan radyo bu hafta 8 TL oldu. Radyonun fiyatına ne kadar artış olmuştur? Yukarıda verilen problemlerde de olduğu gibi, problem cümlesinde geçen "kadar" veya " artış" kelimelerini çocuklar toplama işlemi ile bağdaştırırlar. Bu nedenle, problemlerin çözümünü yapabilmek için 8 ve 3 sayılarını toplayarak cevap verirler. Bu bölümde, yapılan bu tür hatalardan daha sonra bahsedilecektir. Çıkarma işleminin, toplamanın ters işlemi olduğunu çocukların anlaması için küçük yaştaki çocuklara somut deneyimler edinmeyi sağlayacak bazı materyaller kullandırabiliriz. Örneğin, 3-1 işlemini cevaplamak için renkli çubukları kullanarak 1 çubuğa kaç çubuk daha eklenirse 3 çubuk uzunluğunda bir tren oluşturulacağı bulunabilir. Yukarıdaki çıkarma işlemi yapısı, materyalle yapılan uygulamanın diğer yapılardan ne kadar farklı görülmektedir. Çıkarma işleminin ilk yapısında, 3 küpü ortaya koyup 1 tanesi gruptan çıkarmıştık. Çıkarma işleminin ikinci yapısında ise 3 küp ve 1 küpten oluşan iki farklı kümeyi karşılaştırmıştık. Bu yapıda ise, 1 küpümüz vardır ve 3 küp elde edene kadar diğer küpleri ekleriz. Paylaşma, karşılaştırma, toplama işleminin tersi, bir kümenin tümleyeni ve eksiltme, çıkarma işlemi ile ilişkilendirilen durum ve ifadelerin örnekleridir. Bu yapıların tamamı çıkarma kavramını oluşturan karışık bir ilişkiler ağının parçalarıdır. Matematikte tek bir sembol kullanarak birbirinden farklı ve çeşidi durumları ifade edilmesinin en düşündürücü örneklerinden biri de görüldüğü gibi çıkarma işlemidir. 22

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme: Temel Kavramlar ve Farklı Yaklaşımlar *

Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme: Temel Kavramlar ve Farklı Yaklaşımlar * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(4) 1607-1627 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.4.2039

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi Aralık, 2012, Cilt 1, Sayı, 2, s. 85-113 Journal of Policy Analysis in Education December, 2012, Volume 1, Issue 2, pp. 85-113 Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi A

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI. Uzm. Ahmet KILINÇ

BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI. Uzm. Ahmet KILINÇ BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI Uzm. Ahmet KILINÇ Ahi Evran Üniversitesi ahmet_tr@yahoo.com ÖZET Bu makalenin amacı, yenilikçi öğrenme stratejilerinden birisi olan kavram haritalarının

Detaylı

A STUDY ON FLAWED REASONING IN MATHEMATICS

A STUDY ON FLAWED REASONING IN MATHEMATICS Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28: 188-195 [2005] MATEMATİKTE KUSURLU AKIL YÜRÜTME ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON FLAWED REASONING IN MATHEMATICS Aysun UMAY *, Yıldız KAF ** ÖZET: Matematiksel

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ

KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Tunçdan BALTACIOĞLU Yrd. Doç.Dr. Öznur YURT Öğr. Gör. Taylan DEMĠRKAYA ÖNSÖZ Değerli Okuyucular, Üniversitemiz kısa sürede uluslararası bir üniversite

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: ŞUBAT YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: ŞUBAT YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: ŞUBAT YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR ŞUBAT KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Photo credit: UNICEF/Turkey/2014/Aldemir Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi

Detaylı

Baş Makale: Farklı Engel Gruplarının İletişim Özellikleri ve Öğretmenlere Öneriler

Baş Makale: Farklı Engel Gruplarının İletişim Özellikleri ve Öğretmenlere Öneriler FARKLI ENGEL GRUPLARININ İLETİŞİM ÖZELLİKLERİ VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER 1 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2006, 7 (2) 1-23 Baş Makale: Farklı Engel Gruplarının İletişim

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER -II Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 1973 yılında Ankara-Ayaş ta doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, 1999 yılında ise aynı üniversitenin

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı