tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete"

Transkript

1 tarih ve sayılı Resmi Gazete İzmir İli, Bayındır İlçesi, J pafta, 645 ada, 3 nolu parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ünlü Çelik Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Halilullah Ertuğrul ELÇİOĞLU (Denetçi No: 6639, Oda Sicil No: 8547) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin tarihli ve E.2014/1183 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması isteminin reddine karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulun tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2015/103 sayılı kararı ile kabul edilerek, yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair kararın kaldırılmasına ve dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmî Gazete ilanı ile Halilullah Ertuğrul ELÇİOĞLU hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi tarihli ve 6868 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 2555/1/1-1 DÜZELTME İLANI tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yer alan Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan tarihli ve 4696 sayılı Makam Olur u ifadesinin çıkarılarak tarihli ve 4696 sayılı Makam Olur u ifadesinin eklenmesi tarihli ve 6869 sayılı Makam Olur u ile uygun 2555/2/ tarih ve sayılı Resmi Gazete Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 61 pafta, 1465 ada, 12 parsel üzerindeki YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 863 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Yasemin ARTAR tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi nin tarih ve E.2015/10 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yasemin ARTAR (Denetçi No: 5776, Oda Sicil No: 21979) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, tarihli ve 7409 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 2492/1-1 Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 1260 ada, 28 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Cengiz ERGİN (Denetçi No: 9667, Oda Sicil No: 6193) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin tarihli ve E.2014/1632 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmî Gazete ilanı ile Cengiz ERGİN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi tarihli ve 7411 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 2493/1-1 PMD Yapı Denetim A.Ş. nin denetim sorumluluğunda bulunan; İzmir İli, Bergama İlçesi, 66 ada, 13 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip PMD Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Türkulu AKTAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10676, Oda Sicil No: 5483) ve Ali KARAN ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:37263) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin

2 Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 7256 sayılı Oluru ile uygun 2496/1/1-1 Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, 580 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (d) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 555 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Rıdvan BAŞOĞLU nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6136, Oda Sicil No:10019) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 7255 sayılı Oluru ile uygun 2496/2/1-1 Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; İzmir İli, Konak İlçesi, 6608 ada, 16 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 57 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Erol ÇAĞLAR (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13326, Oda Sicil No:11856) ve Abdullah TAŞDELEN in (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20354, Oda Sicil No:23743) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 7253 sayılı Oluru ile uygun 2496/3/1-1 Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20L.2C pafta, 681 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile 9. Maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11030, Oda Sicil No:16519), Mehmet Hayır ŞEHİT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15076, Oda Sicil No: 49987), Zekeriya KÖROĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8439, Oda Sicil No: 16065) ve Mehmet YEŞİL in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6997, Oda Sicil No: 17829) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

3 Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 7234 sayılı Oluru ile uygun 2496/4/1-1 Teknik El Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 29L1D pafta, 693 ada, 16 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1911 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 465 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Teknik El Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Yüksel ÇETİNKALE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4495, Oda Sicil No:4952), Şaban Haluk UZEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3580, Oda Sicil No:5673), İbrahim YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3521, Oda Sicil No:30024), Halil GÜVENÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10721, Oda Sicil No:23370), Hüseyin İBAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4514, Oda Sicil No:23188), Aytaç CAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:80152), Hayrettin KARA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:83684) ve Barış ACAR ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71585) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Teknik El Yapı Denetim Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 7254 sayılı Oluru ile uygun 2496/5/1-1 Mertoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 85 pafta, 3037 ada, 343 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 594 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mertoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet Ali ŞAHİNCİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14675, Oda Sicil No: 21948), Nurseven ÖZGÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20794, Oda Sicil No: 45842), Ali Galip BÜYÜKTORTOP (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11441, Oda Sicil No:8422) ve Bilge Kağan CUMUR un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60788) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 7241 sayılı Oluru ile uygun 2496/6/1-1

4 Şena-2 Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Ulaş Beldesi, 132 ada, 4 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2445 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 683 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-2 Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü tarih ve sayılı, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 683 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-2 Yapı Denetim Ltd. Şti. nin aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 683 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 7263 sayılı Oluru ile uygun 2496/7/1-1 Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin 5. fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12. maddesinin (c) fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Deniz DAĞ ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:62222) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 7240 sayılı Oluru ile uygun 2496/8/1-1 Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Aydın İli, Efeler İlçesi, 19J-IV pafta, 2462 ada, 14 parsel üzerindeki YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 876 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çalışkan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman YILMAZ (Şirket Müdürü, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432), sorumlu denetim elemanları Selahattin ÇELEBİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13442, Oda Sicil No:12927), Osman YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432), Kamil AKSÜS (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:11852) ve Ersan SARAÇ ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84396) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü tarih ve sayılı, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 876 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti. nin aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 876 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 7245 sayılı Oluru ile uygun

5 2496/9/1-1 Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Aydın İli, Efeler İlçesi, 19J-IV pafta, 2462 ada, 14 parsel üzerindeki YİBF nolu (E Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 876 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Çalışkan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman YILMAZ (Şirket Müdürü, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432), sorumlu denetim elemanları Selahattin ÇELEBİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13442, Oda Sicil No:12927) ve Osman YILMAZ ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve 7245 sayılı Makam Olur u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 7251 sayılı Oluru ile uygun 2496/10/1-1 Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Aydın İli, Efeler İlçesi, 19J-IV pafta, 2462 ada, 14 parsel üzerindeki YİBF nolu (D Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 876 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Çalışkan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman YILMAZ (Şirket Müdürü, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432), sorumlu denetim elemanları Selahattin ÇELEBİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13442, Oda Sicil No:12927), Osman YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432), Ahmet KARAOĞLU (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:81295) ve Ersan SARAÇ ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84396) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve 7245 sayılı Makam Olur u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 7249 sayılı Oluru ile uygun 2496/11/1-1 Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Aydın İli, Efeler İlçesi, 19J-IV pafta, 2462 ada, 14 parsel üzerindeki YİBF nolu (C Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve

6 (g) fıkraları ile 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 876 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Çalışkan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman YILMAZ (Şirket Müdürü, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432), sorumlu denetim elemanları Selahattin ÇELEBİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13442, Oda Sicil No:12927), Osman YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432) ve Ersan SARAÇ ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84396) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve 7245 sayılı Makam Olur u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 7248 sayılı Oluru ile uygun 2496/12/1-1 Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Aydın İli, Efeler İlçesi, 19J-IV pafta, 2462 ada, 14 parsel üzerindeki YİBF nolu (F Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 876 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Çalışkan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman YILMAZ (Şirket Müdürü, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432), sorumlu denetim elemanları Selahattin ÇELEBİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13442, Oda Sicil No:12927) ve Osman YILMAZ ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve 7245 sayılı Makam Olur u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 7252 sayılı Oluru ile uygun 2496/13/1-1 Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Aydın İli, Efeler İlçesi, 19J-IV pafta, 2462 ada, 14 parsel üzerindeki YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 876 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Çalışkan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman YILMAZ (Şirket Müdürü, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432), sorumlu denetim elemanları Selahattin ÇELEBİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13442, Oda Sicil No:12927), Osman YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432), Kamil AKSÜS (Makine Mühendisi,

7 Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:11852) ve Ersan SARAÇ ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84396) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve 7245 sayılı Makam Olur u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 7247 sayılı Oluru ile uygun 2496/14/1-1 Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ve Gözle Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Aydın İli, Efeler İlçesi, 19 K IV pafta, 1941 ada, 14 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ve 3. maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (b) bendi ve 6. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9146 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 196 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet Yalçın YAŞAN (Şirket Müdürü, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 447, Oda Sicil No:7033), Orhan ARSLAN (Şirket Müdürü, Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2457, Oda Sicil No:13352) ve Soner ÇETİN in (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:889, Oda Sicil No:10220) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve 3. maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 23. maddesinin 12. ve 13. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Merkez Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 1970 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gözle Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Tuğrul ÖZEN (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22074, Oda Sicil No:18775) ve Kamuran CİRİT in (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:7121) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 7261 sayılı Oluru ile uygun 2496/15/1-1 Onay Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi, 363 ada, 6 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına

8 kayıtlı 562 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Onay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Murat İhsan AKYÜREK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:54266), sorumlu denetim elemanları Turhan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12708, Oda Sicil No: 16172) ve Mehmet Emin YAĞBASA nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79769) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 7262 sayılı Oluru ile uygun 2496/16/1-1 Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Adana İli, Seyhan İlçesi, 16 GI pafta, 636 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 6. fıkrası, 7. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 91 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Yüksel KAPLAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20043, Oda Sicil No:60202), sorumlu denetim elemanları Şenay ARTUKER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13801, Oda Sicil No:36518) ve Zeki EMİROĞLU nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19375) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 7239 sayılı Oluru ile uygun 2496/17/1-1 Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Adana İli, Ceyhan İlçesi, 619 ada, 18 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği nin 5. maddesinin 1. fıkrası,2. fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 15. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Azime GEDİK in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12405, Oda Sicil No:12387) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 7238 sayılı Oluru ile uygun 2496/18/1-1 Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Adana İli, Ceyhan İlçesi, 619 ada, 18 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği nin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 15. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine

9 sahip Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Azime GEDİK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12405, Oda Sicil No:12387) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 7237 sayılı Oluru ile uygun 2496/19/1-1 Birlik Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Takip Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Denizli ili, Merkez ilçesi, 225 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu (A Blok) yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 446 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birlik Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Necdet BALÇIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10574, Oda Sicil No:10409), Mehmet Ali AKTÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13170, Oda Sicil No:17398), Furkan CEYHAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88994) ve Mehmet ÜNAL ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:81808) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 23. maddesinin 12. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 1568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Takip Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Fahrettin KÜÇÜKKAPLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7947, Oda Sicil No:3778), Tolga AY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17499, Oda Sicil No:46774), Fehmi YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67975) ve Vahit ŞATAFLI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63751) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşların Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 7257 sayılı Oluru ile uygun 2496/20/1-1 Birlik Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Takip Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Denizli ili, Merkez ilçesi, 225 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu (B Blok) yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 446 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birlik Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Necdet BALÇIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10574, Oda Sicil No:10409), Mehmet Ali AKTÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13170, Oda Sicil No:17398), Furkan CEYHAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88994) ve Fehmi YILMAZ ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67975) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.

10 maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 23. maddesinin 12. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 1568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Takip Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Fahrettin KÜÇÜKKAPLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7947, Oda Sicil No:3778), Tolga AY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17499, Oda Sicil No:46774), Fehmi YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67975) ve Vahit ŞATAFLI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63751) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü tarih ve 1337 sayılı, tarihli ve 7257 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 446 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birlik Yapı Denetim Ltd. Şti. nin aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 446 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 7258 sayılı Oluru ile uygun 2496/21/1-1 Takip Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Denizli İli, Merkez İlçesi, 225 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu (C Blok) yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 1568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Takip Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Fahrettin KÜÇÜKKAPLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7947, Oda Sicil No:3778), Tolga AY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17499, Oda Sicil No:46774), Fehmi YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67975) ve Vahit ŞATAFLI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63751) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü tarih ve 7257 sayılı, tarih ve 7258 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 1568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Takip Yapı Denetim Ltd. Şti. nin aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 7259 sayılı Oluru ile uygun 2496/22/1-1 Birlik Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Takip Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Denizli ili, Merkez ilçesi, 225 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu (D Blok) yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g)

11 fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 446 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birlik Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Necdet BALÇIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10574, Oda Sicil No:10409), Mehmet Ali AKTÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13170, Oda Sicil No:17398), Furkan CEYHAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88994) ve Cihan KAN ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19103) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 23. maddesinin 12. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 1568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Takip Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Fahrettin KÜÇÜKKAPLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7947, Oda Sicil No:3778), Tolga AY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17499, Oda Sicil No:46774), Fehmi YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67975) ve Vahit ŞATAFLI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63751) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Birlik Yapı Denetim Ltd.Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve 7258 sayılı Makam Oluru ile, Takip Yapı Denetim Ltd.Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve 7259 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 7260 sayılı Oluru ile uygun 2496/23/ tarihli sayılı, tarihli tarihli ve tarihli sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile de 539 nolu yapı denetim izin belgesi iptal edilen Adavizyon Yapı Denetim Ltd.Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 1. İdare Mahkemesinin tarihli ve E.2013/914-K.2014/1492 sayılı kararı ile Adavizyon Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen geçici faaliyet durdurma işlemlerinden bir tanesinin iptal edilmesine hükmedildiğinden, bu işleme istinaden 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesi doğrultusunda Adavizyon Yapı Denetim Ltd.Şti. hakkında uygulanan 539 nolu yapı denetim izin belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının tarihli ve 7264 sayılı Oluru ile uygun 2496/24/ tarih ve sayılı Resmi Gazete Denizli İli, Merkez İlçesi, 16L-I pafta, 2930 ada, 4 parsel üzerindeki YİBF nolu (ilk YİBF) yapının denetimini üstlenen 1498 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sarı Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. ile şirket ortağı veya yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Turgay ÜÇYILDIZ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi nin tarih ve E. 2014/1307 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması isteminin reddine hükmedildiği bu karara karşı davacı tarafından yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi nin tarihli ve 2015/100 Y.D İtiraz

12 nolu kararı ile davacının itirazının kabulüne ve dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Sarı Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, tarih ve 6454 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 2415/1/1-1 Denizli İli, Merkez İlçesi, 16L-I pafta, 2930 ada, 4 parsel üzerindeki YİBF nolu (ilk YİBF) yapının denetimini üstlenen 1498 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sarı Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. ile şirket ortağı veya yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Turgay ÜÇYILDIZ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi nin tarih ve E. 2014/1307 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması isteminin reddine hükmedildiği bu karara karşı davacı tarafından yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi nin tarihli ve 2015/100 Y.D İtiraz nolu kararı ile davacının itirazının kabulüne ve dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Şirket Ortağı veya Yetkilisi Proje ve Uygulama denetçisi Mimar Turgay ÜÇ YILDIZ (Denetçi No: 21856, Oda Sicil No: 13626) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi tarih ve 6455 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 2415/2/1-1 Edirne İli, Havsa İlçesi, 8 pafta, 153 ada, 52 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret Odasına kayıtlı 1031 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tunca Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 2014/2102 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, tarihli ve E.2014/2102 sayılı karar ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmî Gazete ilanı ile Tunca Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi tarihli ve 6453 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 2416/ tarih ve sayılı Resmi Gazete tarihli ve sayılı Resmi Gazete deki Acar Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğundaki YİBF nolu yapı ile ilgili ilanda yer alan Acar Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan ifadesi yerine Egemen Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan ifadesinin, 3131 Ticaret Sicil No ile Torbalı Ticaret Odasına kayıtlı 714 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Acar Yapı Denetim Ltd. Şti. ifadesi yerine Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 715 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Egemen Yapı Denetim Ltd.Şti. ifadesinin, Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü tarihli ve 9602 sayılı, tarihli ve 3437 sayılı Makam Olur ları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 714 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rumeli Yapı Denetim Ltd.Şti. nin aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 714 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi ifadesinin yerine Egemen Yapı Denetim Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının

13 tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi ifadesinin eklenmesi, tarihli ve 5879 sayılı Makam Oluru ile uygun 2237/ tarih ve sayılı Resmi Gazete Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 1259 ada 27 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 461 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.. nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi İsmet EREN (Denetçi No: 9675, Oda Sicil No: 36864) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2014/1044-K.2014/1861 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile İsmet EREN (Denetçi No: 9675, Oda Sicil No: 36864) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 4698 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir. 2076/1/1-1 Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 1260 ada 28 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 461 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.. nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi İsmet EREN (Denetçi No: 9675, Oda Sicil No: 36864) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2014/1044-K.2014/1861 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile İsmet EREN (Denetçi No: 9675, Oda Sicil No: 36864) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 4703 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 2076/2/1-1 İzmir İli, Buca İlçesi, ada, 11 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 616 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sar-Ar Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2013/1225- K.2014/1060 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Sar-Ar Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 4700 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir. 2076/3/ tarih ve sayılı Resmi Gazete Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 pafta, 448 ada, 194 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile 9.maddesindeki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Enver PEHLİVANOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13077, Oda Sicil No:2331), Metiner KARAMAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14544, Oda Sicil No:26019), Ahmet İBİŞOĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11611, Oda Sicil No:4688) ve Bekir ASLAN ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6416, Oda Sicil No:14087) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici

14 olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 5551 sayılı Oluru ile uygun 1970/1/1-1 Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20L.1B pafta, 743 ada, 13 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile 9.maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11030, Oda Sicil No:16519), Mehmet Hayır ŞEHİT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15076, Oda Sicil No: 49987), Zekeriya KÖROĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8439, Oda Sicil No: 16065) ve Mehmet YEŞİL in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6997, Oda Sicil No: 17829) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 5552 sayılı Oluru ile uygun 1970/2/1-1 Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20.M.1D pafta, 852 ada, 2 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile 9.maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11030, Oda Sicil No:16519), Mehmet Hayır ŞEHİT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15076, Oda Sicil No: 49987), Zekeriya KÖROĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8439, Oda Sicil No: 16065) ve Mehmet YEŞİL in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6997, Oda Sicil No: 17829) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin

15 uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 5553 sayılı Oluru ile uygun 1970/3/1-1 Real Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; İstanbul İli, Fatih İlçesi, 420 pafta, 1785 ada, 36 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 833 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Real Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Beyhan PEKCAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19649, Oda Sicil No:15287), Feremez KUZU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14361, Oda Sicil No:12735) ve Erdinç AKARTUNA nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41904) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5550 sayılı Oluru ile uygun 1970/4/1-1 Alfa Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; İstanbul İli, Beykoz İlçesi, 16 pafta, 542 ada, 140 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 529 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alfa Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ateş TEKİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12150, Oda Sicil No:8307), Adnan AYAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12858, Oda Sicil No:32355) ve Egemen TOKAT ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72645) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Alfa Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 5549 sayılı Oluru ile uygun 1970/5/1-1 Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin son fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan İsmail ÖZCAN ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8738, Oda Sicil No:12525) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5534 sayılı Oluru ile uygun 1970/6/1-1

16 Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin son fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Hasan YAĞMUR un (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15089, Oda Sicil No:12206) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5535 sayılı Oluru ile uygun 1970/7/1-1 Troya-17 Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Çanakkale İli, Çan İlçesi, 14 pafta, 320 ada, 26 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5252 Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 644 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Troya-17 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Cem BELLİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11615, Oda Sicil No:36297), Mehmet Çetin ERSAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10407, Oda Sicil No:9471), sorumlu denetim elemanları Mustafa TOPÇU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1590, Oda Sicil No:4048), Mahmut Riza GİRGİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7109, Oda Sicil No:28400), Nurettin ARAZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6525, Oda Sicil No:12293) ve Erdal BOŞNAK ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:52194) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 644 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Troya-17 Yapı Denetim Ltd. Şti. nin aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 644 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 5536 sayılı Oluru ile uygun 1970/8/1-1 Dardanel Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, ZA pafta, 231 ada, 52 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5566 Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 862 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dardanel Yapı Denetim Ltd. Şti ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Can YALIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20128, Oda Sicil No:66196) Şaban AYGÖREN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5563, Oda Sicil No: 10778), sorumlu denetim elemanları Mihrinev ÇOKER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5730, Oda Sicil No: 19615) ve Öğünç ÖZDEMİR in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C Kimlik No: ) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5537 sayılı Oluru ile uygun 1970/9/1-1 Troya-17 Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan;

17 Çanakkale İli, Biga İlçesi, 30L-1C pafta, 438 ada, 18 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5252 Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 644 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Troya-17 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Cem BELLİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11615, Oda Sicil No:36297), sorumlu denetim elemanları Mustafa TOPÇU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1590, Oda Sicil No:4048), Mahmut Riza GİRGİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7109, Oda Sicil No:28400) ve Erdal BOŞNAK ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:52194) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Troya-17 Yapı Denetim Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve 5536 sayılı Makam Olur u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 5541 sayılı Oluru ile uygun 1970/10/1-1 Askale Yapı Denetim Ltd. Şti. (Yeni Ünvanı Batı Kent17 Yapı Denetim Ltd. Şti.) nin denetim sorumluluğunda bulunan; Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi, 2928JB pafta, 318 ada, 6 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5957 Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 935 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Askale Yapı Denetim Ltd. Şti. (Yeni Ünvanı Batı Kent17 Yapı Denetim Ltd. Şti.) ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Abdullah BİLGİÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69529), Serdar ÇAKMAK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:76812), sorumlu denetim elemanları Mehmet Atilla BOZDEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15411, Oda Sicil No: 8608), Ali Rıza GÜLTEKİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17054, Oda Sicil No: 18880), Ümit ÜSTÜNDAĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14063, Oda Sicil No: 34325) ve İbrahim Etem GÖKMEN in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:45462) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5538 sayılı Oluru ile uygun 1970/11/1-1 Askale Yapı Denetim Ltd. Şti. (Yeni Ünvanı Batı Kent17 Yapı Denetim Ltd. Şti.) nin denetim sorumluluğunda bulunan; Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 32L-2D pafta, 448 ada, 67 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5957 Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 935 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Askale Yapı Denetim Ltd. Şti. (Yeni Ünvanı Batı Kent17 Yapı Denetim Ltd. Şti.) ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Abdullah BİLGİÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69529), Serdar ÇAKMAK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:76812), sorumlu denetim elemanları Mehmet Atilla BOZDEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15411, Oda Sicil No: 8608), Ali Rıza GÜLTEKİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17054, Oda Sicil No: 18880), Ümit ÜSTÜNDAĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14063, Oda Sicil No: 34325) ve Serdar ÇAKMAK ın

18 (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:76812) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5539 sayılı Oluru ile uygun 1970/12/1-1 Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş. Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Çanakkale İli, Çan İlçesi, 24 pafta, 505 ada, 93 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1. maddesi, 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları, 3. maddesi ve 9. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3900 Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 47 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş. Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet Sedat SINMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1217, Oda Sicil No:24207), Muhammet Mustafa ARSLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1170, Oda Sicil No: 18224), sorumlu denetim elemanları Mustafa GÜNAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1191, Oda Sicil No: 20028), Turgay YEŞİLFİLİZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1218, Oda Sicil No: 35294) ve Nazmiye Necla DEMİRUTKU nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:34876) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5540 sayılı Oluru ile uygun 1970/13/1-1 Dicle Grup Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, 4824 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu (A3 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret Odasına kayıtlı 1770 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dicle Grup Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Rojda BALKAŞ (Şirket Yetkilisi, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17790, Oda Sicil No:24945), sorumlu denetim elemanları Mehmet Salih BEYAZİT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13059, Oda Sicil No: 28124) ve Leyla ÖNAL ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:96056) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5545 sayılı Oluru ile uygun 1970/14/1-1 Dicle Grup Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, 4824 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu (A4 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret Odasına kayıtlı 1770 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dicle Grup Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Rojda BALKAŞ (Şirket Yetkilisi, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17790, Oda Sicil No:24945), sorumlu denetim elemanları Mehmet Salih BEYAZİT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13059, Oda Sicil No: 28124) ve Leyla ÖNAL ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:96056) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5546 sayılı Oluru ile uygun

19 1970/15/1-1 Dicle Grup Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, 4824 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu (A6 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret Odasına kayıtlı 1770 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dicle Grup Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Rojda BALKAŞ (Şirket Yetkilisi, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17790, Oda Sicil No:24945), sorumlu denetim elemanları Mehmet Salih BEYAZİT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13059, Oda Sicil No: 28124) ve Leyla ÖNAL ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:96056) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü tarihli, 5545 sayılı ve 5546 sayılı Makam Olur ları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 1770 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dicle Grup Yapı Denetim Ltd. Şti. nin aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1770 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 5547 sayılı Oluru ile uygun 1970/16/1-1 Selanik Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Edirne İli, Merkez İlçesi, 2481 ada, 11 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (b) bendi ile 6. Maddesinin 3. Fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret Odasına kayıtlı 1332 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Selanik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Sibel ÇİMEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21111, Oda Sicil No: 43136), Hüseyin ÜNAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17646, Oda Sicil No: 18739), Mahmut KURT (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24539, Oda Sicil No: 68218), Mehmet ÖZÜLKÜ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18121, Oda Sicil No: 25567), Mustafa Ersun BALAKAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28669), Selin İSENCİK (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:92643) ve Mehmet Emre ESENKAL ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:43184) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5561 sayılı Oluru ile uygun 1970/17/1-1 Balkan Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Edirne İli, Merkez İlçesi, E17D07A3A pafta (YDS kaydında 50M4D pafta), 1911 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret Odasına kayıtlı 1002 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balkan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mahmut BİRGÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17813, Oda Sicil No:65510), Hasene YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7639, Oda Sicil

20 No:17273), Haldun GÜVENÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12970, Oda Sicil No:14103) ve Uğur SUBAŞI nın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: ) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5554 sayılı Oluru ile uygun 1970/18/1-1 Bertek Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Kocaeli İli, Körfez İlçesi, 215 ada, 2 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a), (c), (d) ve (g) fıkraları ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği nin 5. Maddesinin 3. Fıkrasının (ç) bendi ile 6. Maddesinin 1. Fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 729 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bertek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hatice NALBANT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13378, Oda Sicil No: 4402), Samim MERİÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13821, Oda Sicil No: 20327) ve Birol KARA nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11237, Oda Sicil No: 21803) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5526 sayılı Oluru ile uygun 1970/19/1-1 Altek Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Kocaeli İli, İzmit İlçesi, 456 ada, 52 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin ilk paragrafı ve (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 675 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Altek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Zeki TEKELİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:12529), sorumlu denetim elemanları Cana ATASOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13629, Oda Sicil No:10493), Murat KABADAYI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12381, Oda Sicil No:34479) ve Veysel GÖKCEK in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, TC Kimlik No: ) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Altek Yapı Denetim Ltd. Şti. nin yapı denetim izin belgesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 5527 sayılı Oluru ile uygun 1970/20/1-1 Ülke Yapı Denetim A.Ş. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, 195 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin ilk paragrafında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 179 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ülke Yapı Denetim A.Ş. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Sadettin GİRİT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1756,

26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete

26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete 26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete Antalya ili, Kaş ilçesi, Kalkan Belediyesi, 4 pafta, 2395 parsel üzerindeki 208801 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine

Detaylı

14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete

14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete 14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete Antalya İli, Kemer İlçesi, 194 ada, 2 parsel üzerindeki 93331 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi,

Detaylı

29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete

29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete 29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 19L-2C pafta, 2297 ada, 3 parsel üzerindeki 768757 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1293 no lu Yapı

Detaylı

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazete Antalya İli, Kemer İlçesi, 194 ada, 2 parsel üzerindeki, 93331 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı

Detaylı

28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete

28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 56 pafta, 204 ada, 218 parsel üzerindeki

Detaylı

02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete

02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete 02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kaynar Mevkii, N18C-20B-1D,4A pafta, 197 parsel üzerindeki 749480 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Arşipel Yapı Denetim A.Ş.

Detaylı

tarih ve sayılı Resmi Gazete

tarih ve sayılı Resmi Gazete 16.03.2014 tarih ve 28943 sayılı Resmi Gazete Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Adana İli, Yüreğir İlçesi, 15.R.III pafta, 3558 Ada, 13 Parsel üzerindeki 748057 YİBF nolu

Detaylı

08.08.2015 tarih ve 29439 sayılı Resmi Gazete

08.08.2015 tarih ve 29439 sayılı Resmi Gazete 08.08.2015 tarih ve 29439 sayılı Resmi Gazete İzmir İli, Çiğli İlçesi, 21667 ada, 6 parsel üzerindeki 721458 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi,

Detaylı

15.08.2014 tarih ve 29089 sayılı Resmi Gazete

15.08.2014 tarih ve 29089 sayılı Resmi Gazete 15.08.2014 tarih ve 29089 sayılı Resmi Gazete Aydın İli, Didim İlçesi, Mersindere Mevkii, 500 ada, 1 parsel üzerindeki 209844 YİBFnolu yapının denetimini üstlenen 475 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine

Detaylı

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 6005 ada, 4 parsel üzerindeki 527009 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.

Detaylı

23.02.2016 tarih ve 29633 sayılı Resmi Gazete 20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete 19.02.2016 tarih ve 29629 sayılı Resmi Gazete

23.02.2016 tarih ve 29633 sayılı Resmi Gazete 20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete 19.02.2016 tarih ve 29629 sayılı Resmi Gazete 23.02.2016 tarih ve 29633 sayılı Resmi Gazete 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı, Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve

Detaylı

09.06.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete:

09.06.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete: 09.06.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete: Edirne İli, Merkez İlçesi, Çokalca Mahallesi, İbrahim Paşa Sokak, imarın 450 Ada, 31 Parsel üzerindeki 702948 YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

tarih ve sayılı Resmi Gazete:

tarih ve sayılı Resmi Gazete: 29.07.2012 tarih ve 28368 sayılı Resmi Gazete: 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği oluşturulan Merkez Yapı Denetim Komisyon Başkanlığının 11.07.2012 tarihli ve 431/3 no lu kararına istinaden;

Detaylı

18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete:

18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete: 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete: Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, 3572 Ada, 4 Parsel üzerindeki, yapı denetim sistemine 269418 YİBF numarası ile kayıtlı Talat BAYRAKÇI ya ait

Detaylı

27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete:

27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete: 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete: İstanbulİli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 6430 ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki A Blok

Detaylı

25.05.2012 tarih ve 28303 sayılı Resmi Gazete:

25.05.2012 tarih ve 28303 sayılı Resmi Gazete: 25.05.2012 tarih ve 28303 sayılı Resmi Gazete: Lale Yapı Denetim Ltd. Şti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Manisa ili, Merkez ilçesi, Barbaros Mahallesi, 20M-1A pafta, 2346 ada, 3 parsel üzerindeki

Detaylı

19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete

19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete 19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete Adana İli, Pozantı İlçesi, Zafer Mahallesi, 2827-HB pafta, 83 ada, 3 parsel üzerindeki 692067 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 46090 Ticaret Sicil No

Detaylı

24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete:

24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete: 24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete: İzmir İli, Tire İlçesi, Karateke Köyü, Yolüstü Mevkii, 30 pafta, 651 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Avrasya 35 Yapı Denetim A.Ş. nin

Detaylı

tarih ve sayılı Resmi Gazete

tarih ve sayılı Resmi Gazete 10.12.2013 tarih ve 28847 sayılı Resmi Gazete Gaziantep İli, Şehitkamilİlçesi, Batıkent Mahallesi 21K-4B pafta, 3171 ada, 1 parsel üzerindeki 143006 YİBF nolu yapıda inşaatın denetimini üstlenen 424 no

Detaylı

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete 03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 11/11/2004 tarih ve 2691 sayılı oluru ile 30/9/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ülke Yapı Denetim A.Ş. ile denetçi

Detaylı

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi 21.07.2014 tarih ve 29067 sayılı Resmi Gazete Helin Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Mardin İli, Midyat İlçesi, N46b-07b-3d pafta, 934 ada, 1 parsel üzerindeki 751424 YİBF nolu

Detaylı

09.03.2013 tarih ve 28582 sayılı Resmi Gazete 06.03.2013 tarih ve 28579 sayılı Resmi Gazete 05.03.2013 tarih ve 28575 sayılı Resmi Gazete

09.03.2013 tarih ve 28582 sayılı Resmi Gazete 06.03.2013 tarih ve 28579 sayılı Resmi Gazete 05.03.2013 tarih ve 28575 sayılı Resmi Gazete 09.03.2013 tarih ve 28582 sayılı Resmi Gazete Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Günyamaç Caddesi, F22D24C1B pafta,

Detaylı

Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55016), sorumlu denetim

Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55016), sorumlu denetim 02.02.2013 tarih ve 28547 sayılı Resmi Gazete: Lider Grup Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, KaraköprüBeldesi, Akbayır Mahallesi, 1861 ada, 3 parsel

Detaylı

24.02.2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete

24.02.2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete 24.02.2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete Bertem Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Kocaeli ili, İzmit ilçesi, 4393 ada, 1 parsel üzerindeki 533460 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı

Detaylı

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete:

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: 30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: B-ST Yapı Denetim A.Ş. nin Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Ali Nazilli (Denetçi No : 393, Oda Sicil No : 8868) hakkında 10/8/2007 tarihli 26609 sayılı

Detaylı

01.05.2013 tarih ve 28634 sayılı Resmi Gazete

01.05.2013 tarih ve 28634 sayılı Resmi Gazete 03.05.2013 tarih ve 28636 sayılı Resmi Gazete Sakarya İli, Sapanca İlçesi, ÇayiçiMahallesi, 30KIIIA pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki 554797 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Gürtaş 2 Yapı Denetim

Detaylı

24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı Resmi Gazete:

24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı Resmi Gazete: 24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı Resmi Gazete: Denetimini üstlendiği Ġstanbul Ġli, GaziosmanpaĢa Ġlçesi, 7 pafta, 10643 nolu parsel üzerindeki inģaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununda öngörülen

Detaylı

27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete

27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete 27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 06.12.2007 tarih ve 2453 sayılı Olur u ile, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği,

Detaylı

31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete

31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 14/12/2005 tarih ve 3616 sayılı Olur u ile; Kocaeli İli, Çayırova Belediyesi, 19d1c pafta, 1668 ada, 9 No lu parsel üzerindeki inşaatın

Detaylı

13.06.2008 tarih ve 26905 sayılı Resmi Gazete:

13.06.2008 tarih ve 26905 sayılı Resmi Gazete: 13.06.2008 tarih ve 26905 sayılı Resmi Gazete: Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun hükümlerine göre yerine getirmediğinden yapı denetim faaliyeti 23/1/2006 tarihli ve 26058

Detaylı

07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazete:

07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazete: 07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazete: Malatya ili, Merkez ilçesi, Uçbağlar Mahallesi, 20M-4B pafta, 2571 ada, 3 parsel üzerindeki 749510 YİBF yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 03 Aralık 2016, Cumartesi TOPLANTI SAATI : 17.00 TOPLANTI YERİ : ANTALYA TOPLANTI BAŞKANI ÜYELER GENEL

Detaylı

.. [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU KOMĠSYON KARARI. Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin.. tarihli ve. nolu teknik inceleme raporu.

.. [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU KOMĠSYON KARARI. Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin.. tarihli ve. nolu teknik inceleme raporu. EK-1/1 YAPI ĠNCELEME VE DENETĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN RAPOR ÖRNEĞĠ [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU Karar Tarihi : Karar No : [ İl plaka no-yıl-karar no_örn 06-2011-001 ] Konu :Denetim faaliyetinin geçici durdurulmasına

Detaylı

30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete:

30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete: 30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete: Delta Art Yapı Denetim Ltd. ġti. nin Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet Ali GÜNERDĠ (Denetçi No: 6763, Oda Sicil No: 7705) tarafından açılan

Detaylı

17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: 20.07.2010 tarih ve 27647 sayılı Resmi Gazete:

17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: 20.07.2010 tarih ve 27647 sayılı Resmi Gazete: 17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: Ġstanbul Ġli, GaziosmanpaĢa Ġlçesi, Karadeniz Mahallesi, 3/15-7 pafta, 899 ada, 7 nolu parsel üzerindeki 128588 YĠBF nolu yapıyı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

29.11.2012 tarih ve 28482 sayılı Resmi Gazete:

29.11.2012 tarih ve 28482 sayılı Resmi Gazete: 29.11.2012 tarih ve 28482 sayılı Resmi Gazete: Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, 20.11.2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU EMO HUKUK RAPORU 167 168 ÖZELLEŞTİRME DAVALARI 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin yüzde 55 oranındaki hissesinin blok olarak satışına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 01.07.2005

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ DAVA DOSYALARI DURUM RAPORU Rapor Tarihi: 11.01.2014 : DANIŞTAY 5. DAİRESİ : 2010/4744 Esas : 25.05.2010 tarih, 27591 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği

Detaylı

05.05.2013 tarih ve 28638 sayılı Resmi Gazete

05.05.2013 tarih ve 28638 sayılı Resmi Gazete 05.05.2013 tarih ve 28638 sayılı Resmi Gazete Nilüfer YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Çalı Belediyesi, Çalık Halil Mahallesi, 154 ada, 10 parsel üzerindeki

Detaylı

Karar NO: KARAR-

Karar NO: KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 2952 27.11.2007 KARAR- Çankaya Çetin Emeç Bulvarı-Öveçler 4. Cadde kavşağı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve

Detaylı

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 AÇILAN DAVALAR 1- İller Bankası Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınav Duyurusu Davası Dava Konusu : İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun

Detaylı

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete Yapı denetim sorumluluğu altında bulunan İstanbul ili, Kartal ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 174 pafta, 2813 ada, 353 parsel üzerindeki inşaatı, 4708 Sayılı

Detaylı

03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete:

03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete: 03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete: ġarel Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Denizli Ġli, MerkezĠlçesi, 120 ada, 6 nolu parsel üzerindeki inģaatta ruhsat ve eki projesine

Detaylı

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davalı : Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

10. Hukuki Rapor. 2- Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Dosya No : 2003/90 Davacı : Celal UYAR Davalı : İMO

10. Hukuki Rapor. 2- Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Dosya No : 2003/90 Davacı : Celal UYAR Davalı : İMO 10. Hukuki Rapor 39. Dönem Yönetim Kurulumuz 38. Dönemden gelen ve 2004-2005-2006 yılları arasında açılmış olan, aşağıda ayrıntıları verilen 40 davanın 19 unu sonuçlandırmıştır. Devam eden 21 davanın 5

Detaylı

SİRKÜLER KONUTLARDA NET ALAN HESABINDA PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASI HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/16

SİRKÜLER KONUTLARDA NET ALAN HESABINDA PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASI HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/16 SİRKÜLER Sayı:2017/16 Tarih:01.02.2017 KONUTLARDA NET ALAN HESABINDA PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASI HAKKINDA Realite Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2000 Evler Mah. 76078 Sk. Fonte İşmerkezi

Detaylı

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI): BÜRO MEMURLARI SENDİKASI VEKİLİ: Av. FİGEN KÜÇÜKŞAHİN AKİ Tuna Caddesi No:14/13 - Kızılay / KARŞITARAF (DAVALI): SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Niğde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda

Detaylı

BST Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan;

BST Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 30.11.2014 tarih ve 29191 sayılı Resmi Gazete Tepe Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; İstanbul İli, Şişli İlçesi, 57 pafta, 1 ada, 472 parsel üzerindeki 729844 YİBF nolu yapıyı

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 04/02/2013 TARİHLİ ŞUBAT AYININ 1 BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 04/02/2013 TARİHLİ ŞUBAT AYININ 1 BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Meclis 1. Başkan Vekili Sayın M.SALİH ERKEK 'in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1 (Karar :21/2013) 02/04/2011 tarih ve 68/2010 sayılı meclis kararı ile kabul

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN VE UYGULAMARI

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN VE UYGULAMARI 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN VE UYGULAMARI Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü 23.04.2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen

Detaylı

ifadesi ile cihazların ve belgelerin özellikleri başlıklı 2.1 inci maddesinin (a) bendi ile TÜRK MİLLETİ ADINA

ifadesi ile cihazların ve belgelerin özellikleri başlıklı 2.1 inci maddesinin (a) bendi ile TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE Esas No :2008/429 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Dişhekimleri Birliği Vekili : Av. Mustafa Güler - Av. Yalçın Akbal Strazburg Cad. No:28/28 Sıhhiye-Ankara

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-99 sayılı Kurul Kararı ile Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul un 19/06/2014 tarih ve 5068-51 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/30621 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Altılar Gıda Turizm Nakliyat Akaryakıt Kuyumculuk

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:292 12.02.2007 KARAR 30000 metre kareyi geçen yeşil alanların rekreasyon alanlarının, kapalı ve açık spor alanlarının, oyun alanlarının, kooperatifler

Detaylı

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S .T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-232 Özü: Yurt dışı ziyareti K A R A R 11.08.2014 Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı : S.S.Denizli Otomobilciler ve Galericiler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi b) Kuruluş bilgileri : 04.10.2011 c) Ticaret Sicili Tescil

Detaylı

27. dönem çalışma raporu Hukuksal Çalışmalar

27. dönem çalışma raporu Hukuksal Çalışmalar Hukuksal Çalışmalar EMO İzmir Şubesi 209 1. BAZ İstasyonu Davası Karşıyaka 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 2008/11 E sayılı dosya; bilirkişiler tarafından rapor verilmiş olup dosya mahkemece incelemeye alınmıştır.

Detaylı

T.C. TOKAT İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/635

T.C. TOKAT İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/635 YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): SALİH DEMİRDÖVEN VEKİLİ: AV. RAMAZAN AKSOY Gop Bulvarı Çiçek Sk. Eröz Apt Kat:1 Merkez/ KARŞI TARAF (DAVALI): VALİLİĞİ- Merkez/ VEKİLİ : AV. DUYGU BAŞAL YAKAR

Detaylı

Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL

Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL T.C. DAVACI: NAZİF TOPALOĞLU VEKİLLERİ: AV. MEHMET ÖZER UĞURLU Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/ DAVALI: VALİLİĞİ - DAVANIN ÖZETİ: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.07.2013

Detaylı

- KARAR- -Yapı yaklaşma mesafelerinin doğu, batı, kuzey ve güney cephelerinden 5'er m. bırakılmış,

- KARAR- -Yapı yaklaşma mesafelerinin doğu, batı, kuzey ve güney cephelerinden 5'er m. bırakılmış, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 508 16.02.2007 - KARAR- Yenimahalle İlçesi 13654 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin tadilen onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi.

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi. 1. DOSYA : TEMYİZDE Karşı Taraf : Aydın E.D.M. Mahkeme : Aydın 2. İdare Mahkemesi Dosya no : 2002/482 Konu : İdari Kararın İptali HUKUSAL ÇALIŞMALARI Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş

Detaylı

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

T.C. DANIŞ TAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2008/574

T.C. DANIŞ TAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2008/574 Karar Düzeltme ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen:Maliye Bakan lığı-ankara Karsı Taraf : S.S. Şansal Sitesi Konut Yapı Kooperatifi 8.Cadde Mercan Sitesi 119/3-Ümitköy/ANKARA İstemin Özeti :Katma Değer

Detaylı

272 SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

272 SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 13.08.2009/127 272 SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Yasasının

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

Hukuki Rapor 267. Hukuki Rapor

Hukuki Rapor 267. Hukuki Rapor Hukuki Rapor 267 Hukuki Rapor 268 40. Dönem Çalışma Raporu Hukuki Rapor 269 40. Dönem Yönetim Kurulumuz 39. Dönemden gelen ve 2006-2007-2008 yılları arasında açılmış olan, aşağıda ayrıntıları verilen 47

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK TARİH : 05 / 03 / 2013 KARAR : 05 Tepebaşı Belediye Meclisinin 01 / 03 / 2013 tarih ve 54 sayılı Kararı ile komisyonumuza incelenmek ve Şirket kurucusu İsmail Murat KOCAMAZ ın

Detaylı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı Karar No : 1 Konusu : Başkanin senelik izni. Evrak No : 2410 Dönemi : Ocak 2014 Geliş Tarihi : 27/12/2013 Toplantı No : 1 Dairesi : Yazi İşleri Müd. Birleşim No : 1 Birimi : Yazi İşleri Müd. Oturum No

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 52 İST, 09.07.2010. Amortisman listesine ilaveler ve listede değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 52 İST, 09.07.2010. Amortisman listesine ilaveler ve listede değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 52 İST, 09.07.2010 ÖZET: Amortisman listesine ilaveler ve listede değişiklikler yapıldı. AMORTİSMAN LİSTESİNE İLAVELER VE LİSTEDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI Bilindiği üzere, 01 Ocak

Detaylı

2 Mart 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28929

2 Mart 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28929 2 Mart 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28929 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul un 24/12/2013 tarih ve 4788-95 sayılı Kararı ile, MYG/3112-2/29123 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Antalya Madeni

Detaylı

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin)

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Amaç, kapsam ve tanımlar Madde 1 - Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına,

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. 01.01.2017 31.03.2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A) Genel Bilgiler B) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/06/2013 tarihli ve 4465-47 sayılı kararıyla; İHR/3419-2/30014 sayılı İhrakiye teslim lisansı sahibi Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Beges Yağ ve Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi nin 10.04.2008 tarih ve İŞL/1567-2/24173 numaralı İşleme Lisansının iptaline ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

Detaylı

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı.

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı. SİRKÜLER TARİH : 25.08.201.2017 SAYI : 2017-08-01 KONU : Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, 2018 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak

Detaylı

: Av. Duygu Ayrıbaş. Milli Müdafaa Cad. No:6/5Kızılay / ANKARA. : Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretim ve Bilim Kamu Çalışanları Sendikası

: Av. Duygu Ayrıbaş. Milli Müdafaa Cad. No:6/5Kızılay / ANKARA. : Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretim ve Bilim Kamu Çalışanları Sendikası İtiraz Eden (Davalı) : Milli Eğitim Bakanlığı Vekili : Av. Duygu Ayrıbaş Milli Müdafaa Cad. No:6/5Kızılay / ANKARA Karşı Taraf (Davacı) : Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretim ve Bilim Kamu Çalışanları Sendikası

Detaylı

PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR TİCARET SİCİL HARÇLARI:

PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR TİCARET SİCİL HARÇLARI: PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR 2012 YILINDA UYGULANACAK BAZI HARÇ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR * TİCARET SİCİL HARÇLARI: Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil) 1. Ticari işletmenin

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı.... eski hâlen... İdare Mahkemesi Üye Hâkimi... (...) hakkında,... Bölge İdare Mahkemesi

Detaylı

MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE

MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE SIRA SCL UNVAN ADRESİ İLİ TELEFON 1 İLÇESİ TELEFON 2 7 SÜPÜRGE İMALATI VE TOP.TİC. 1 1431 SALİM ÖZTÜRK TUZLA MAH SÜPÜRGECİLER SİTESİ N.45 SAKARYA FAX NO GSM 2727793 2 2827

Detaylı

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Özel Durumlar Tebliği Uyarınca Kamuoyunun Bilgilendirilmesi Hk.(İşletmeler ve Hukuki Davalar) Özel Durum

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

İzmir Barosu Kent ve Çevre Davalarının Son Durumunu Gösterir Listedir. Dosya No Dava Konusu Davacı Davalı

İzmir Barosu Kent ve Çevre Davalarının Son Durumunu Gösterir Listedir. Dosya No Dava Konusu Davacı Davalı Mahkeme Adı Dosya No Dava Konusu Davacı Davalı İzmir 2. İdare 2010/1322 12.08.2010 tarihli dava Aliağa İlçesi, Horozgediği Köyü,Hayatlıdere Mevkii yakınlarında İzmir Demirçelik A.Ş. nin mülkiyetinde olan

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı