Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD"

Transkript

1 Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

2 İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın demineralizasyon ile karakterizedir. Kemik iliği infiltrasyonu herhangi bir kemikte görülebilir ancak en çok kolumna vertebralis, kaburgalar, kafa, pelvis kemikleri ve femur (aksiyal iskelet) etkilenir. Hastaların %80 inden fazlasında kemik destrüksiyonu ve buna bağlı kemik ağrısı mevcuttur.

3 Durie BGM Eur J Cancer 2006

4 Konvansiyonel görüntüleme Direkt grafiler - Çok sayıda düzgün konturlu, iyi sınırlı, yuvarlak zımba deliği şeklinde litik lezyonlar BT - Zımba şeklinde litik kemik lezyonlar, yaygın osteopeni, fraktürler ve nadiren osteosklerozis Özellikle kompleks anatomik yapıya sahip pelvis kemikleri ve torasik vertebra değerlendirmesinde BT, direkt grafiye oranla üstündür.

5 Direkt grafiler trabeküler kemikte en az %30 kayıp olduğunda (+) Bu oran çoğunlukla %50-75 Sadece belirli bölgeler değerlendirilebilir Tüm vücut için en az 20 çekim: radyasyon dozu!!!!!

6 Radyografide klasik olarak çok sayıda, küçük, litik lezyonlar şeklinde görülür. Küçük ve tek bir lezyon görülmesine plazmasitom adı verilir (soliter myelom) ve bu tek lezyon çoğunlukla, birden fazla alanda gözlenen myelomatöz tutuluma ilerler.

7 Çok kesitli tomografi (MDCT) Litik lezyonlarda başarılı MR a göre özellikle rezidüel osteolitik lezyonların saptanmasında ek bilgiler vermektedir. Tedavi cevabının değerlendirilmesinde düşük doz MDCT ile klinik bulguların kombinasyonu daha başarılı Ancak; yüksek radyasyon dozu, diffüz tutulumun ve erken kemik iliği lezyonunun saptanamaması dezavantajları Horger M et al Cancer 2007

8 MR Yaygın kemik iliği tutulumunu değerlendirmede MR halen tercih edilen görüntüleme yöntemidir. Farklı sinyal paternleri -normal kemik iliği görünümü -mikronodüler görünüm (tuz karabiber görünümü) - fokal -diffüz kemik iliği tutulumu Kemik iliği lezyonları kortikal bozulma ve yumuşak dokuya ekspansiyon şeklinde de olabilir.

9 İleri evredeki hastaların % 20'sinin üzerinde direkt grafi ve MR normal sınırlarda olabilmektedir. Küçük lezyonlarda sensitivitesi daha yüksek olan vertebral MR kullanılmaktadır. MR,diğer radyolojik yöntemlere göre daha başarılı Tüm vücut MR, spinal MR da patoloji saptanmayan en az %10 olguda diffüz tutulumu göstermekte Bauerle T et al Radiology 2009

10 Aktif MM olgusu. T1 de düşük intensite, T2 de orta derecede artmış intensite ve kontrast tutulumu

11 Tuz biber görünümü

12 Tüm vücut MR dezavantajları Tedavi cevabının erken dönem değerlendirilmesi Periferal düzelmeye rağmen var olan canlı tümör dokusunun ayırdedilememesi

13 Multiple Myeloma da PET/BT FDG-PET tutulum paterni: hastalığın yaygınlığına bağlı olarak fokal veya multipl lezyonlar Fokal ve diffüz FDG tutulum paterni birlikte de görülebilir. FDG-PET in aktif hastalığı belirlemede pozitif prediktif değeri fokal tutulum olan lezyonlarda (~%100), diffüz tutulum olanlardan daha yüksektir. Fokal ve diffüz kemik tutulumunu %100 e yakın bir duyarlılıkla göstermektedir.

14 FDG PET tutulumu olan olguların %25 inde direkt grafiler normaldir, %25 olguda ise konvansiyonel radyolojik tetkikler ile saptanamayan fokal ekstramedüller hastalık tespit edilmektedir (deri, karaciğer, retroperitoneum ve akciğer). Monoklonal gamapatisi olan olgularda negatif FDG PET sonucu çoğunlukla stabil hastalığın göstergesi olarak kabul edilir Bu hastalarda myeloma gelişimi ile PET görüntülemede pozitif bulgu bulunması eş zamanlı olmaktadır.

15 Multipl Myeloma da PET/BT Evreleme Tedaviye cevabın erken dönemde değerlendirilmesi Takip Rekürrensin saptanması

16 Evreleme

17 Soliter plasmositom

18 Otolog kemik iliği transplantasyonu yapılan hastalarda erken dönemden itibaren tedavi cevabının değerlendirilmesinde önemli yer tutmaktadır. İndüksiyon tedavisi sonrası devam eden FDG tutulumu erken nüksü gösterir, prognoza yönelik değerlendirme yapılabilir. NCCN 2010 da yayınlanan rehberlerde ilk evrelemede ve tedavi sonrası takiplerde PET görüntüleme önerilmektedir.

19

20

21 Tedavi öncesi evreleme

22 Tedavi sonrası 3. ay kontrol

23 KİT öncesi evreleme

24 Tedavi sonrası PET

25 Otolog KİT öncesi PET

26 KİT sonrası PET

27 Radiographics 2010 MR ve FDG PET in birlikte kullanımı evreleme ve tedavi sonrası değerlendirmede tamamlayıcı bilgi vermektedir. Şu anda tedavi sonrası değerlendirilmede rutin olarak kullanımı belirtilmese de görüntüleme yöntemleri önemli yer tutmaktadır.

28 MR+ FDG PET spesifisite %100 FDG PET %75 MR %83 FDG PET ekstrameduller hastalığın saptanmasında, tedaviye cevabın erken dönemde değerlendirilmesi ve rezidü doku süphesinde daha başarılı Shortt CP et al Am J Roent 2009 MR da kemik iliği lezyonlarındaki düzelme 58. aya kadar uzayabilmektedir. Walker R et al J Clin Oncology 2007

29 Tüm vücut MRI kemikte destrüksiyon oluşmadan kemik iliği lezyonun saptanmasında sensitif ancak tedavi cevabının değerlendirilmesinde daha az önerilmekte PET/CT konvansiyonel görüntülemelerin yerine altın standart olmaya aday Ann Hematol 2009

30 Ann Hematol 2009

31 Yanlış (-) sonuçlar 10 mm den küçük lezyonlar Steroid kullanımı (5 gün önce kesilmeli) Yanlış (+) sonuçlar Enfeksiyon, enflamasyon Radyoterapi ve cerrahi sonrası erken dönem

32 SONUÇ MM hastalarında kemik iliği ve extrameduller tutulumun varlığı ve yaygınlığı, prognozu ve klinik yaklaşımı etkileyen önemli faktörlerdir. Konvansiyonel yöntemler çoğunlukla evreleme amacıyla kullanılır ancak erken evre hastalığı değerlendirmede yetersizdir. MRI, kemik iliği tutulumunun değerlendirilmesinde direkt grafilerden daha sensitif olmasına rağmen özellikle tüm vücut MR yaplamadığında hastaların %10 unda hastalık evresini düşük gösterdiği belirtilmiştir.

33 18F-FDG PET, tanı anında doğru evreleme yapılmasına yardımcı olan ve hastalık yaygınlığının değerlendirilmesine katkı sağlayan kullanışlı bir yöntemdir. Yapılan çalışmalarda MRI, CT ve radyografi gibi diğer görüntüleme tekniklerinin hala anormal olduğu durumlarda tedaviye yanıt varlığını göstermede başarılı bulunmuştur. Medüller tutulumun tespit edilmesinin önemli olduğu soliter plazmasitom hastalarına yaklaşımda da tercih edilen bir görüntüleme yöntemi olduğu vurgulanmaktadır. Tüm vücut MR ile kombine kullanımı sensitiviteyi artırmaktadır.

34 NCCN 2010

35 SUT 2010 EK-8/B POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİ (PET) GÖRÜNTÜLEME KLİNİK UYGULAMALARI Bu bölüm pozitron yayıcı radyoizotoplar kullanılarak PET kamera (tarayıcı), kombine PET/BT tarayıcı veya koinsidens gama kameralarda yapılan tanısal görüntüleme işlemlerini kapsar kodlu Tüm vücut F 18 FDG-PET in Tablo 1 de belirtilen Onkolojik amaçlı tüm vücut F 18 FDG-PET endikasyonları kapsamında bedelinin ödenebilmesi için aşağıdaki tanım ve şartlara uygun biçimde istenilmesi ve yapılması gereklidir. Evreleme Multipl myelom veya plasmasitom C90 Yeniden evreleme Tedaviye yanıt

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir?

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? Recep SAVAŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Özel Sağlık Hastanesi, İzmir PET/ BT; Pozitron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi cihazlarının

Detaylı

KEMİK METASTAZLARININ TESPİTİNDE HANGİ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİNİ SEÇELİM? KEMİK SİNTİGRAFİSİ, BT, 18F-FDG PET/BT VEYA MR?

KEMİK METASTAZLARININ TESPİTİNDE HANGİ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİNİ SEÇELİM? KEMİK SİNTİGRAFİSİ, BT, 18F-FDG PET/BT VEYA MR? KEMİK METASTAZLARININ TESPİTİNDE HANGİ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİNİ SEÇELİM? KEMİK SİNTİGRAFİSİ, BT, 18F-FDG PET/BT VEYA MR? Which Imaging Method to Choose for Detection of Bone Metastases? Bone Scintigraphy,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI TİROGLOBULİN SEVİYESİ YÜKSEK, IYOT-131 TÜM VÜCUT TARAMA SİNTİGRAFİSİ NEGATİF DİFERANSİYE

Detaylı

TIP ÖĞRENCİSİ İÇİN DERS NOTLARI MEME RADYOLOJİSİ

TIP ÖĞRENCİSİ İÇİN DERS NOTLARI MEME RADYOLOJİSİ TIP ÖĞRENCİSİ İÇİN DERS NOTLARI MEME RADYOLOJİSİ Hazırlayan: Prof.Dr.Ayşenur Memiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Memede tanı yöntemleri ve tanı basamakları: Meme hastalıklarına

Detaylı

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. Doç. Dr. MUZAFFER BAŞAK İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ Radyoloji

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ NÜKLEER TIP ANABĠLĠM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ NÜKLEER TIP ANABĠLĠM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ NÜKLEER TIP ANABĠLĠM DALI ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ NÜKLEER TIP ANABĠLĠM DALI NDA PET/BT DE SAPTANAN PRĠMER VE METASTATĠK LENFOMA, AKCĠĞER VE MEME KANSERLERĠNĠN

Detaylı

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır.

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 06.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Non-Hodgkin Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder.

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Dr. ASUMAN

Detaylı

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU P. Albers (başkan), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, G. Cohn-Cedermark, A. Horwich, M. P. Laguna, Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 1 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır.

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 30.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Miyeloma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Bu kitapçık

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AKCİĞERDE MALİGNİTE ŞÜPHESİ OLAN KİTLESEL LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONUNDA MULTİDEDEKTÖR TORAKS BİLGİSAYARLI

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana 109 ÜROLOJİDE SİNTİGRAFİ KULLANIMI I THE USE OF SCINTIGRAPHY IN UROLOGY Ürolojik Malignitelerde F-18 Florodeoksiglikoz Pozitron Emisyon Tomografisi F-18 Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography

Detaylı

Toraks difüzyon manyetik rezonans görüntüleme

Toraks difüzyon manyetik rezonans görüntüleme doi 10.5578/tt.8317 Geliş Tarihi/Received: 15.09.2014 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16.09.2014 Toraks difüzyon manyetik rezonans görüntüleme DERLEME REVIEW Adem KARAMAN 1 Mustafa KAHRAMAN 2 Erol BOZDOĞAN

Detaylı

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Duvarı Tümörleri Primer göğüs duvarı tümörleri yumuşak doku, kemik ve kıkırdak kaynaklı olabilir. Primer malign göğüs duvarı tümörlerinin

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Akciğer Kanserinde F-18-FDG PET ve PET/BT nin Rolü The Role of F-18-FDG PET and PET/CT in Lung Cancer Evren Tümkaya 1, Gülgün Büyükdereli 2 1

Detaylı

Solunum Sistemi Embriyolojisi

Solunum Sistemi Embriyolojisi Solunum Sistemi Embriyolojisi Embriyo yaklaşık 4 haftalıkken, solunum sisteminin ilk taslağı ön barsağın (foregut) ventral duvarından bir çıkıntı halinde belirir. Larinks, trakea ve bronşları döşeyen epitel,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI ONKOLOJİK VAKALARDA 2D VE 3D MODUNDA YAPILAN PET/BT GÖRÜNTÜLEMEDE SUV DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ Dr. Beyza KOCABAŞ ANKARA

Detaylı

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM Adrenal bezler, her iki böbreğin üzerinde yerleşmiş üçgen biçiminde organlardır. Vücut metabolizmasını, su ve tuz dengesini düzenlemelerinin

Detaylı

Soliter Pulmoner Nodüle Yaklaşım

Soliter Pulmoner Nodüle Yaklaşım Ş. Mustafa Demiröz, Muhammet Sayan, A. Said Çil Giriş Soliter pulmoner nodül (SPN), 3cm çaplı, kenarlarının en az üçte ikisi akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde lenf nodu, atelektazi ve postobstrüktif

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma, lenfatik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMUNDA UZAK METASTAZ GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ AKCİĞER

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI ENDOMETRİUM KANSERİNDE MYOMETRİAL İNVAZYONUN VE SERVİKAL TUTULUMUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FLASH 3D VE VIBE 3D DİNAMİK MRG SEKANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME

REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME Rektum kanseri, kolorektal kanserlerin %40 50 sini oluşturan, lokal nüks ve uzak metastazlar ile seyrederek ciddi morbidite mortalite nedeni olabilen, büyük

Detaylı

BÖBREK KİTLELERİ VE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM

BÖBREK KİTLELERİ VE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM Slide 1 BÖBREK KİTLELERİ VE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Slide 2 Öğrenim hedefleri Renal hücreli karsinom ve diğer böbrek kitlelerinin radyolojik bulgularını

Detaylı

Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme: Nasıl, Niçin, Ne zaman, Kime

Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme: Nasıl, Niçin, Ne zaman, Kime Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme: Nasıl, Niçin, Ne zaman, Kime Levent ÇELİK, Rahmi ÇUBUK Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 1. Giriş Tanısal amaçlı olarak meme lezyonlarında

Detaylı

TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK BOLUS İZLEME VE SABİT GECİKME (8 SANİYE) İNTERVALLERİ

TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK BOLUS İZLEME VE SABİT GECİKME (8 SANİYE) İNTERVALLERİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç. Dr. Muzaffer BAŞAK TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları)

MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları) MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları) Memede görülen hastalıklar yerleşim ve tutulum lokalizasyonlarına göre gruplandırılırdığında ; Meme derisinde; Epidermal ve Sebase kistler,

Detaylı

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları İçindekiler VII. Üriner sistem travmaları 7.1 Böbrek travmaları //M.İrfan DÖNMEZ, Kubilay İNCİ 7.1.1 Klinik tablo 7.1.2 Sınıflandırma 7.1.3 Evrelendirme 7.1.4 Tedavi 7.1.5 Komplikasyonlar 7.2 Üreter yaralanmaları

Detaylı