BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BASKILANMIŞ HASTADA ATEŞ. Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hst.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BASKILANMIŞ HASTADA ATEŞ. Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hst."

Transkript

1 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BASKILANMIŞ HASTADA ATEŞ Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hst.

2 Bağışıklık Sistemi: Mekanik Bariyerler Hücresel Bağışıklık Humoral Bağışıklık Fagositer Sistem Ateş: İnfeksiyöz Nedenler İnfeksiyon Dışı Nedenler İlaçlar Maligniteler KDH.

3 Mekanik Bariyerler: Cilt ve Mukoza Nazal sekresyon 10 6 mikroorg./ml Dental plak mikroorg. /g Tükrük 10 9 mikrorg./ml Akciğer Mide 10 3 mikroorg./ml Karaciğer Saf ra Cilt (aksilla, kasık) 10 6 mikroorg./cm 2 Cilt 10 3 mikroorg. /cm 2 Konjonktiv a < 10mikroorg./ml Pankreas Böbrek İnce barsak 10 4 mikroorg./ml Kolon mikroorg. /gr Uterus Vajinal sekresyon 10 9 mikroorg./ml

4 MUKOZA CİLT Kemoterapi Antibiyotikler Ağız boşluğu Hasar KATETER KOLONİZASYONU Özefagus Mide İnce barsak SİSTEMİK İNFEKSİYON Translokasyon Selektif etki Potansiyel patojen Kalın barsak İnfeksiyon Anus BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ HASTALARDA İNFEKSİYON KAYNAKLARI

5 Deri/Santral Kateter G (+) Koklar: KNS, Staphylococcus aureus Nonfermentatif Basiller: S. maltophilia, Pseudomonas spp. Corynebacterium spp. Candida spp. Mukoza Oral: Viridans streptokoklar Enterokoklar Capnocytophaga spp. Fusobacterium spp. Candida spp, Herpes simplex İntestinal: Clostridium spp, Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterik basiller

6 Hücresel Bağışıklık Sistemi: Farklı T lenfosit grupları, Makrofajlar, Sitokinler Viruslar Kanser Hücreleri Hücre içi bakteriler: Mycobacterium tuberculosis Salmonella spp. Legionella pneumophila Riketsiyalar Shigella flexneri Listeria monocytogenes Mantarlar: Aspergillus spp, Cryptococcus spp, Penicillium marneffei Pneumocystis jiroveci, Nocardia spp. Toxoplasma gondii

7 Humoral Bağışıklık Sistemi: B lenfositler, Plazma Hücreleri, Antikorlar, Kompleman Sistemi Kapsüllü bakteriler: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae

8 Fagositer Sistem: Nötrofiller, Monositler, Doku makrofajları (Kupfer Hüc, Dendritik Hüc) Gram pozitif koklar (Stafilokoklar, Streptokoklar, Enterokoklar) Gram negatif basiller (E. coli, Klebsiella spp. vb) Non-fermentatifler (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. vb) Dalak: Fagositoz, spesifik ve non-spesifik opsonizasyon Kapsüllü bakteriler: Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae

9

10 Anamnez: Hastalık ve Tedavi öyküsü: Altta Yatan Hastalık: KLL, Multiple Myeloma, Waldenström Humoral immün yetmezlik KLL: Erişkin yaş grubundaki en sık hematolojik kanser Hipogamaglobulinemi, Ig fonksiyon bozukluğu Hastaların %50-60 ı infeksiyon nedeniyle eksitus Tedavide kullanılan ajanlar (Steroid, Pürin analogları vb)

11 Altta Yatan Hastalık: Akut Lösemiler Granülositopeni, Bariyer bozukluğu Altta Yatan Hastalık: Solid organ tm. Granülositopeni, Bariyer bozukluğu Altta Yatan Hastalık: Lenfoma, HIV, Allojeneik PKHN, GvHD Hücresel İmmün Yetmezlik Altta Yatan Hastalık: Aspleni

12 Otoimmün Hastalıklar: APECED Biliyer siroz Kronik aktif hepatit Graves Hastalığı Hashimoto Tiroiditi Romatoid artrit Sjögren Sendromu Sistemik lupus eritematozus Vaskülit Hematolojik Hastalıklar: Esansiyel trombositemi Fankoni Sendromu Hemofili Orak hücre hemoglobinopatileri Neoplaziler: Meme kanseri Kronik myelositer lösemi Dalağın hemanjiyosarkomu Non-Hodgkin Lenfoma Sezary Sendromu İnfiltratif Hastalıklar: Amiloidoz Sarkoidoz İntestinal Hastalıklar: Çölyak Hastalığı Kollajenöz kolit Crohn Hastalığı Dermatitis herpetiformis İntestinal lenfanjektazi Ülseratif kolit Whipple Hastalığı Tedaviye Bağlı: Kemik iliği nakli Dalak bölgesine ışınlama Cerrahi tedavi (splenektomi): Travma İmmünolojik/hemolitik hastalıklar Hipersplenizm Maliniteler Diğer: Alkolizm Yaş (yenidoğanlar ve >70 yaş) Kronik Graft vs Host Hastalığı Hipopituitarizm Primer pulmoner hipertansiyon Dalak venlerinin trombozu Uzun süreli parenteral nütrisyon

13 Altta Yatan Hastalık: Aspleni Asplenik kişide sepsisten ölüm riski 600 kat fazla! Çocuklarda, malignite nedeniyle splenektomide risk artar İlk üç sene risk en yüksek Yıllık risk: % , Ömür boyu risk:%5 Mortalite: %38-69

14 Asplenik kişilerde en sık sepsis nedeni (%50-90): Pnömokok H. influenzae Capnocytophaga canimorsus Neisseria meningitidis?

15 Altta Yatan Hastalık: DM Üremi (KBY) Malnütrüsyon Akut veya kronik KC yetm Yanık DM: Mukormikoz Gangrenöz kolesistit Gangrenöz piyelonefrit Malign otitis externa

16 Yüksek Risk: Hematolojik Maligniteler AIDS Kök hücre nakli Splenektomi Kalıtsal immün yetmezlikler Orta Düzeyde Risk: Solid tümörler HIV/AIDS Solid Organ Nakli Düşük Düzeyde Risk: Uzun süre ks kullanımı Diyabet, KBY, KC yetmezliği, Malnütrüsyon Nötropeni ve/veya Aspleni + ATEŞ = ACİL DURUM

17 Altta yatan hastalığın durumu: Tüm malignitelerde sağ kalımı belirleyen en önemli faktör. Altta yatan bağışıklık baskılanmasının evresi: Solid organ nakilleri Allojeneik PKHN Otolog PKHN

18

19 Allojeneik PKHN

20 Otolog PKHN

21 Kullanılan İlaçlar: Kortikosteroid kullanımı: >10mg, gün kullanım Hücre içi sinyal mekanizmasının bozulması, translasyon inhibisyonu proinflamatuvar sitokin salınımı azalır. Nötrofil ve makrofaj adezyonunu bozar Antijen sunumunu, MHC ClassII ekspresyonunu bozar Dolaşımdaki T lenfosit sayısını azaltır B lenfosit fonksiyonları az etkilenir.

22 Kullanılan İlaçlar: Kalsinörin inhibitörleri: Siklosporin ve Takrolimus

23 Kullanılan İlaçlar: mtor İnhibitörleri: Sirolimus, Everolimus

24 Kullanılan İlaçlar: Pürin Sentez İnhibitörü: Mikofenolat Mofetil, MMF, CellCept R Güçlü T ve B lenfosit inhibisyonu

25 Kullanılan İlaçlar: Pirimidin Sentez İnhibitörü: Leflunomid (arava R ) Güçlü T ve B lenfosit inhibisyonu

26 Kullanılan İlaçlar: Pürin Analogları: Fludarabin, Cladribin, Pentostatin Hücresel immünitede HIV e benzer baskılanma Patojen Alkilleyici ajanlar/ kortikosteroidler Fludarabin Pürin Analogları Cladribin Pentostatin Bakteriler S. pneumoniae L. monocytogenes* L. monocytogenes* S. pneumoniae S. aureus Staphylococcus spp. Pseudomonas spp P. aeruginosa Streptococcus spp. H. influenzae E. coli Legionella spp. Klebsiella spp Salmonella spp. Enterobacter spp Acinetobacter spp N. meningitidis C. difficile Mantarlar C. neoformans Candida spp Candida spp Candida spp H. capsulatum Aspergillus spp Aspergillus spp Aspergillus spp Candida spp Aspergillus spp Virüsler HSV VZV HSV HSV Adenovirüs CMV VZV VZV CMV Diğer. PCP* PCP PCP Mikobakteriler

27 Kullanılan İlaçlar: Monoklonal Antikorlar: Anti CD52, Alemtuzumab (Campath R ) Kök hücre dışındaki tüm hücrelerde CD52 var. Uzun süreli ve ciddi immun baskılanma. Anti TNF: Etanercept, İnfliximab, Adalimumab Tüberküloz

28 Kullanılan İlaçlar: ATG, OKT3: T hücrelerinde güçlü baskılanma İnfüzyon sırasında ateş, serum hastalığı, aseptik menenjit gelişebilir. CMV aktivasyonu sık görülür. Preemptif tedavi! Antibiyotikler: Mantar infeksiyonları Dirençli bakteri infeksiyonları

29 Daha önce geçirilmiş enfeksiyonlar: Tüberküloz Aspergilloz PCP Toksoplazmoz Viral infeksiyonlar (CMV vb immünmodülatör inf) ÜSİ (renal tx) İntraabdominal infeksiyonlar (KC tx) Akciğer infeksiyonları (Akciğer nakli) Hastaneye yatış öyküsü

30 Ateş dışındaki semptomlar: Ağrı Üst solunum sistemi yakınmaları Alt solunum sistemi yakınmaları Ürogenital sistem yakınmaları Perianal bölgeye ilişkin yakınmalar Gastrointestinal yakınmalar Santral Sinir Sistemi yakınmaları (baş ağrısı) Görme bozuklukları Cilt lezyonları

31 Fizik Muayene: Tüm sistemler muayene edilmeli. Sık enfeksiyon odaklarına dikkat edilmeli. GR AM NEGATİF BASİL GR AM POZİTİF KOK AEROP Pseudomonas aeruginosa FAKÜLTATİF ANAEROP Esherichia coli Klebsiella pneumoniae Enterobacter cloacae KAPNOFİLİK Capnocytophaga türleri ANAEROP Fusobacterium türleri Leptotrichia buccalis Prev otella türleri Periodontal cep ORAL VİRİDANS STREPTOKOKLAR Streptococcus mitis Streptococcus oralis Streptococcus sanguis STAFİLOKOKLAR Staphy lococcus epidermidis DİĞER Stomatococcus mucilaginosa Ülser Gingiv it AĞIZ BOŞLUĞUNDA MİKROORGANİZMA GİRİŞ KAPILARI

32

33

34 Ecthyma gangrenosum: Pseudomonas aeruginosa Stenotrophomonas maltophilia Aeromonas hydrophila Enterobacteriaceae Staphylococcus aureus Mantarlar (Fusarium, Candida, Aspergillus spp.)

35 Disemine Candidiasis (%15) Streptococcus viridans

36 Nocardia spp. (%10-40) Vibrio vulnificus

37 Mycobacterium marinum Mycobacterium fortuitum

38 Aeromonas hydrophila Cryptococcus neoformans (%10-20)

39 Akciğerler: PNÖMONİ Normal! PA Akciğer Grafisi/BT Nodüler İnfiltrat Mantar Nokardiya Klebsiella spp Pseudomonas spp Fokal İnfiltrat Bakteriyel infeksiyon Tüberküloz Nokardiyoz Mantar infeksiyonu Diffüz İntersitisyel Legionella PCP Virusler ARDS İlaç toksisitesi Akciğer ödemi Alveoler hemoraji

40 Legionella PCP Virusler (CMV) ARDS

41 Nokardia spp

42 CMV + Legionella

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org. ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 10 Ek 4 Haziran 2009 Volume 10 Supplement 4 June

Detaylı

Allerji Ve İmmunoloji

Allerji Ve İmmunoloji Allerji Ve İmmunoloji 1 Sistemik Bir Hastalık Olarak Allerji Allerji; normalde zararsız olan maddelere (allerjenlere) karşı organizmanın anormal/aşırı bağışıklık sistemi cevapları vermesidir. Atopi; normalde

Detaylı

Solid Organ Alıcılarında İnfeksiyon Riski ve Sık Görülen İnfeksiyonlar

Solid Organ Alıcılarında İnfeksiyon Riski ve Sık Görülen İnfeksiyonlar İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014; 3(2): 41-45 ISSN:2146-6696 Derleme Solid Organ Alıcılarında İnfeksiyon Riski ve Sık Görülen İnfeksiyonlar Infection Risks and Frequent Infections in Solid

Detaylı

Akıl Notları Referans Kaynaklar Sizin İçin Özetlendi! Editör: Uzm. Dr. Yavuz FURUNCUOĞLU

Akıl Notları Referans Kaynaklar Sizin İçin Özetlendi! Editör: Uzm. Dr. Yavuz FURUNCUOĞLU Dahiliye Yeni Akıl Notları Referans Kaynaklar Sizin İçin Özetlendi! Editör: Uzm. Dr. Yavuz FURUNCUOĞLU GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ ÖNSÖZ Dahiliye tıbbın temel taşlarından biridir ve içinde birçok yan dalı barındırır.

Detaylı

Febril Nötropenide Yeni Etkenler ve Antimikrobiklere Karşı Direnç

Febril Nötropenide Yeni Etkenler ve Antimikrobiklere Karşı Direnç Febril Nötropenide Yeni Etkenler ve Antimikrobiklere Karşı Direnç Dr. Recep Öztürk İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, İstanbul Nötropenik

Detaylı

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Dr. Sevgi Kalayoğlu-Beşışık İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Hematoloji BD, İstanbul Hematopoetik kök hücre transplantasyonu (HKHT) çok yüksek

Detaylı

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler 30 Mayıs 1 Haziran 2014 Konuşma Özetleri ve Bildiriler BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Uzm. Dr. Ayşe Bozkurt Turhan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim

Detaylı

Akut Menenjit Sendromu

Akut Menenjit Sendromu .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Ak lc Antibiyotik Kullan m ve Eriflkinde Toplumdan Edinilmifl Enfeksiyonlar Sempozyum Dizisi No: 31 Kas m 2002; s. 141-151 Akut Menenjit Sendromu

Detaylı

UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ

UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ ENFK.LS.06 / 20.12.2011 ANTİBİYOTİK TEDAVİ SEÇİMİ KEMİK Osteomyelit; mikrobiyolojik tanı gereklidir. Kan kültürü

Detaylı

UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ ENF.RH.01 / 07.04.2015 / REV.NO:00 / REV.TAR:--

UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ ENF.RH.01 / 07.04.2015 / REV.NO:00 / REV.TAR:-- T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ ENF.RH.01 / 07.04.2015 / REV.NO:00 / REV.TAR:-- ANTİBİYOTİK TEDAVİ SEÇİMİ KEMİK Osteomyelit; mikrobiyolojik

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu testte toplam 100 soru vardır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile

Detaylı

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR Deri insan vücudunun en büyük organıdır. İç organlar ile dış çevre arasında bir bariyer işlevi görür. Dış ortamda bulunan birçok mikroorganizma ve toksinle sürekli ilişki

Detaylı

Đlk yayın tarihi: 01.05.2007 Rev No : 00 Rev Tarihi : Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): ÇSH Anabilim Dalı, Çocuk Đmmünoloji Bilim Dalı Sayfa 1 / 25

Đlk yayın tarihi: 01.05.2007 Rev No : 00 Rev Tarihi : Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): ÇSH Anabilim Dalı, Çocuk Đmmünoloji Bilim Dalı Sayfa 1 / 25 ĐMMÜN YETMEZLĐK HASTALIKLARI FR-HYE-04-424-01 ĐMMÜN YETMEZLĐK HASTALIKLARI Bağışıklık sistemi hücrelerinin kökeni, kemik iliğinin kök hücre adı verilen ve farklı yönde gelişme yeteneği olan hücrelerdir.

Detaylı

AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER

AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 151 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.151-164 AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER Prof. Dr.

Detaylı

2 3 PATOLOJİ PATOLOJİ

2 3 PATOLOJİ PATOLOJİ 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

DÖNEM VI DAHİLİYE STAJI SINAV SORULARI MART 2013

DÖNEM VI DAHİLİYE STAJI SINAV SORULARI MART 2013 DÖNEM VI DAHİLİYE STAJI SINAV SORULARI MART 2013 1.Romatoloji polikliniğine, 28 yaşında bayan hasta güneşe çıkmakla olan yüzde hızlı gelişen ciddi kızarıklık, el eklemlerinde 2 aydır devam eden ağrı ve

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2012-04 - TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Foramen ovale aşağıdaki hangi iki boşluğu birbirine bağlar? A) Fossa cranii media - Fossa pterygopalatina B) Fossa

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol 1 Transplant Alıcılarında Viral Enfeksiyonlar Viral infeksiyonlar İmmünsüpresif ilaçlar Greft rejeksiyonunun

Detaylı

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Klimik Dergisi Cilt 21, Özel Say 2, 2008, s: 3-10 3 Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Selda Say n-kutlu 1, smail

Detaylı

NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ * Referanslar verilmeye devam edilmektedir. 1. Ayak bileğinin inversiyon tarzı burkulmalarında en sık aşağıdaki bağlardan hangisi hasar görür? A) Ligamentum

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI 18/10/2012 ADI: SOYADI: NUMARASI: 1- Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan

Detaylı

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر 1. Aşağıda verilen açıklıkların hangisinden sadece sinir geçer? A) Foramen rotundum B) Foramen ovale C) Foramen jugulare D) Foramen spinosum

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

Uz. Dr. Nur Benzonana

Uz. Dr. Nur Benzonana Uz. Dr. Nur Benzonana İshal 36 saatte 6 sıvı dışkılama veya Arka arkaya 2gün, 24 saatte 3 forme olmayan dışkılama veya 48 saatten uzun bir sürede 8 forme olmayan dışkılama Sağlık Hizmetleri ile İlişkili

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Pulmonary

Detaylı