Deneysel Hematoloji Kongresi & EBMT Highlight 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deneysel Hematoloji Kongresi & EBMT Highlight 2014"

Transkript

1

2 Değerli Meslektaşlarım, Deneysel Hematoloji Derneği olarak; Ülkemizde desteklenmesi ve bir disiplin altında yürütülmesinde yarar gördüğümüz, Deneysel ve Klinik araştırmalar, Faz ve Gözlem çalışmalarının sunulacağı, bu çalışmalarda karşılaşılan problemlerin ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir kongre ve çalıştay yapmayı planlamış bulunmaktayız Nisan 2014 Tarihinde, Kapadokya'da yapılacak olan toplantıda, Hematoloji, Onkoloji, Genetik, Biyoloji ve diğer temel bilimler alanında faaliyet gösteren bilim insanlarımızın katılarak, araştırmalarını sunmalarını bekliyoruz. EBMT 2014 Kongre başlıklarının da sunulacağı bu kongremizde; Kapadokya nın otantik ve farklı atmosferini de görme ve yaşama fırsatını da sunacağız. Tüm meslektaşlarımızın bu güzel, zengin içerikli toplantımıza katılmalarını ve bilimsel faaliyetlerini paylaşmalarını bekliyoruz. Saygılarımızla. Prof. Dr. Ali Ünal Kongre Başkanı 1

3 YÖNETİM KURULU OSMAN İLHAN (Onursal Başkan) ALİ ÜNAL (Dernek Başkanı) ALİ UĞUR ÜRAL (İkinci Başkan) GÜRAY SAYDAM (Genel Sekreter) YUSUF BARAN (Araştırma Sekreteri) LEYLAGÜL KAYNAR (Sayman) EMİN KAYA (Üye) İLHAMİ KİKİ (Üye) MEHMET ŞENCAN (Üye) MEHMET YILMAZ (Üye) İRFAN KUKU (Üye) HASAN KAYA (Üye) 2

4 BİLİMSEL KURUL ALİ ÜNAL İLHAMİ KİKİ MELİH AKTAN ALİ UĞUR URAL İRFAN KUKU METİN AYTEKİN BİRKAN YAKAN İSMAİL SARI MUNİS DÜNDAR BURHAN FERHANOĞLU İSMET AYDOĞDU MUSTAFA ÇETİN BÜLENT ESER GÜRAY SAYDAM OLGUN KONTAŞ CAN BOĞA HAKAN ÖZDOĞU ÖZLEM CANÖZ EKREM ÜNAL HALİT CANATAN OSMAN İLHAN EMİN KAYA HASAN KAYA UMBERTO GALDERİSİ ERCÜMENT OVALI LEYLAGÜL KAYNAR SAİM ÖZDAMAR ERDAL KARAÖZ MEHMET ALİ ÖZCAN SELİM YAVUZ FAHRİ ŞAHİN MEHMET ŞENCAN SERDAR BEDİ OMAY FERİT AVCU MEHMET TURGUT SERVET ÖZCAN FEVZİ ALTUNTAŞ SERDAL KORKMAZ TÜRKAN PATIROĞLU İBRAHİM HAZNEDAROĞLU SİBEL KABUKÇU HACIOĞLU YAVUZ KÖKER MEHMET YILMAZ YUSUF BARAN YUSUF ÖZKUL

5 İÇİNDEKİLER P:1 - AKUT VE KRONİK LÖSEMİLER MİRNA-17 OTOFAJİYİ İNDÜKLEYEREK ZOLEDRONİK ASİTLE TEDAVİ EDİLMİŞ KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HÜCRELERİNİN PROLİFERASYONUNU BASKILAR... 4 P:2 - AKUT VE KRONİK LÖSEMİLER RESVERATROL KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HÜCRELERİNDE MİR AİLESİNİ HEDEFLEYEREK APOPTOZU REGÜLE EDER... 5 P:3 - KÖK HÜCRE ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILMIŞ APLASTİK ANEMİ OLGUSUNDA GELİŞEN MEMBRANÖZ NEFROPATİ... 6 P:4 - MULTİPLE MYELOMA MYELOMATÖZ PLEVRAL EFFÜZYON : OLGU SUNUMU... 7 P:5 - AKUT VE KRONİK LÖSEMİLER PRİAPİZM İLE PREZENTE OLAN KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ:... 8 P:6 - AKUT VE KRONİK LÖSEMİLER NADİR GÖRÜLEN BİR MYELOPROLİFERATİF HASTALIK: KRONİK NÖTROFİLİK LÖSEMİ... 9 P:7 - KANSERDE HEDEF MOLEKÜL SAPTANMASI MYELOFİBROZİS TANILI OLGUDA RUXOLİTİNİB DENEYİMİ: P:8 - AKUT VE KRONİK LÖSEMİLER SAFRA KESESİNİN İZOLE GRANÜLOSİTİK SARKOMU P:9 - AKUT VE KRONİK LÖSEMİLER MATRA ARACILI MİR-150 NİN TRANSFEKSİYONU İLE İNSAN AKUT MYELOİD LÖSEMİ HÜCRELERİNDE RESVERATROL ÜN MDM2, RUNX3, RB GEN EKSPRESYONU ÜZERİNE ETKİSİ P:10 - AKUT VE KRONİK LÖSEMİLER PONATİNİB VE ORİGANUM SİPYLEUM KOMBİNASYONUNUN KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HÜCRELERİ ÜZERİNE SİNERJİSTİK ETKİLERİ P:11 - AKUT VE KRONİK LÖSEMİLER - BCR-ABL SİNYAL AĞININ SHP2 SH2 DOMAİNLERİNİN YÜKSEK SPESİFİTELİ MONOBODY PROTEİNLERİ İLE İNHİBİSYONUNUN İNCELENMESİ P:12 - KÖK HÜCRE - AML'DE ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI VİTİLİGODA GERİLEME P:13 - NON-HODGKİN LENFOMALAR - SİSTEMİK MASTOSİTOZDA OSTEOSKLEROZ P:14 - AKUT VE KRONİK LÖSEMİLER - NADİR BİR OLGU: KMML SEYRİNDE CİLT TUTULUMU P:15 - LÖSEMİLERDE İLAÇ DİRENCİ VE DİRENCE KARŞI YÖNTEMLER BCL-XL C-TERMİNAL SEGMENTİ BAX IN MİTOKONDRİDEN RETROTRANSLOKASYONUNA ARACILIK EDEREK BAX IN HÜCRE İÇERİSİNDEKİ REGÜLASYONUNU SAĞLAR P:16 - TROMBOSİTOEPENİNİN VE TEDAVİSİNİN MOLEKÜLER ESASLARI - THROMBOTİC THROMBOCYTOPENİC PURPURA PRESENTİNG WİTH PATHOLOGİC FRACTURE: A CASE REPORT P:17 - AKUT VE KRONİK LÖSEMİLER - KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HASTALARINDA BİYOAKTİF SFİNGOLİPİDLERİN GEN EKSPRESYON PROFİLLERİ P:18 - MULTİPLE MYELOMA PUNİCA GRANATUM EKSTRESİNİN MULTİPLE MYELOMA HÜCRELERİ ÜZERİNE APOPTOTİK ETKİLERİ P:19 - HODGKİN LENFOMA - HODGKİN LENFOMALI OLGUDA ESANSİYEL TROMBOSİTOZ GELİŞİMİ. 25 P:20 - MULTİPLE MYELOMA - HIZLI PROGRESYON GÖSTEREN MULTİPL PLAZMOSİTOM P:21 - TROMBOSİTOEPENİNİN VE TEDAVİSİNİN MOLEKÜLER ESASLARI - PRİMARY MYELOFİBROSİS SUCCESSFULLY TREATED WİTH ALPHA BETA DEPLETED FULL MATCH ALLOGENEİC STEM CELL TRANSPLANTATİON AFTER REDUCED İNTENSİTY CONDİTİONİNG P:22 - TROMBOSİTOEPENİNİN VE TEDAVİSİNİN MOLEKÜLER ESASLARI - A RARE DİSEASE İN DİFFERENTİAL DİAGNOSİS OF IMMUNE THROMBOCYTOPENİC PURPURA: BERNARD SOULİER SYNDROME

6 P:23 - AKUT VE KRONİK LÖSEMİLER - KLL HASTALARINDA İLK TANIDA DÜŞÜK PLAZMA DİCKKOPF-1 DÜZEYLERİ ARTMIŞ MORTALİTE İLE İLİŞKİLİDİR P:24 - KÖK HÜCRE - BK VİRUS İN ALLOGENEİC AND AUTOLOGOUS BONE MARROW TRANSPLANTATİON: SİNGLE CENTRE EXPERİENCE OF TURGUT OZAL MEDİCAL CENTER P:25 - KÖK HÜCRE - İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ CMV VİREMİSİ DENEYİMİ P:26 - MULTİPLE MYELOMA - MULTİPLE MİYELOM HASTALARINDA DEK EKSPRESYONUNUN BELİRLENMESİ P:27 - KÖK HÜCRE - EXPERİENCE OF BK VİRUS İN ALLOGENEİC AND AUTOLOGOUS BONE MARROW TRANSPLANTATİON P:28 - KANSERDE HEDEF MOLEKÜL SAPTANMASI - KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONUNDA YÜKSEK VE DÜŞÜK DOZ SİKLOFOSFAMİD İN ETKİNLİĞİNİN VE YAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI P:29 - KANSERDE HEDEF MOLEKÜL SAPTANMASI - HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ VE SOLİD TM.LÜ HASTALARDA KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONUNDA, PLERİXAFOR UN (MOZOBİL) ETKİNLİĞİ P:30 - MULTİPLE MYELOMA - PREVALENCE OF MONOCLONAL GAMMOPATHY OF UNDETERMINED SIGNIFICANCE AND SMOLDERING MYELOMA IN HIGH RISK PATIENTS WITH ELEVATED ESR AND OLDER THAN 50 YEARS P:31 - AKUT VE KRONİK LÖSEMİLER - ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI GELİŞEN HASTALARDA İMMÜN YAPILANMA İLE LENFOİD HÜCRE ALT GRUPLARININ DAĞILIMI P:32 - AKUT VE KRONİK LÖSEMİLER - KRONİK MYELOİD LÖSEMİ DE IMATİNİB, NİLOTİNİB VE DASATİNİB İN VEGF VE VEGFR-1 DÜZEYİNE ETKİLERİ P:33 - HODGKİN LENFOMA - IMMUN TROMBOSİTOPENİK PURPURALI VE SPLENEKTOMİLİ OLGUDA HODGKİN LENFOMA SAPTANMASI P:34 - KÖK HÜCRE - ALERJİK RİNİT MODELİ OLUŞTURULAN FARELERDE MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN AKCİĞER VE NAZAL HİSTOPATOLOJİ VE SİTOKİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ P:35 - KÖK HÜCRE - DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN BRONŞİOLİTİS OBLİTERANS TEDAVİSİNDE MEZENKİMAL KÖK HÜCRENİN YERİ P:36 - AKUT VE KRONİK LÖSEMİLER - FİSETİN, HESPERETİN VE VİTEKSİN İN KRONİK MYLEOİD LÖSEMİ HÜCRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ P:37 - İNVİTRO LÖSEMİ LENFOMA MODELLERİ - POTANSİYEL BİR ANTİKARSİNOJENİK AJAN OLAN KL- 21 İN KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ HÜCRELERİ ÜZERİNE ANTİPROLİFERATİF VE APOPTOTİK ETKİLERİ P:38 - MULTİPLE MYELOMA - GOSİPOL'ÜN MULTİPL MYELOM HÜCRELERİ ÜZERİNE SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİNİN MOLEKÜLER DÜZEYDE BELİRLENMESİ P:39 - MULTİPLE MYELOMA - APİGENİN İN MULTİPLE MİYELOM HÜCRELERİ ÜZERİNE SİTOTOKSİK ETKİLERİ P:40 - LÖSEMİLERDE İLAÇ DİRENCİ VE DİRENCE KARŞI YÖNTEMLER - APİGENİN İLE MUAMELE EDİLEN İMATİNİB DUYARLI VE İMATİNİB DİRENÇLİ KRONİK MYELOİD LÖSEMİ HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYONUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN SAPTANMASI P:41 - LÖSEMİLERDE İLAÇ DİRENCİ VE DİRENCE KARŞI YÖNTEMLER - İMATİNİB DUYARLI VE İMATİNİB DİRENÇLİ KRONİK MYELOİD LÖSEMİ HÜCRELERİ ÜZERİNDE APİGENİN İN ETKİLERİ P:42 - AKUT VE KRONİK LÖSEMİLER - FİSETİN, HESPERETİN VE VİTEKSİN İN AKUT PREMİYELOSİTİK LÖSEMİ HÜCRELERİ ÜZERİNE SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİ

7 P:43 - AKUT VE KRONİK LÖSEMİLER - FLUDARABİN İN KAFEİK ASİT FENETİL ESTER VEYA GOSİPOL İLE KOMBİNASYONUNUN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ HÜCRELERİ ÜZERİNE SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİNİN MOLEKÜLER DÜZEYDE BELİRLENMESİ P:44 - AKUT VE KRONİK LÖSEMİLER - RİNOSEREBRAL MUKORMİKOZİS GELİŞEN BİR AKUT PROMYELOSİTİK LÖSEMİ OLGUSU P:45 - NON-HODGKİN LENFOMALAR - MANTLE HÜCRELİ LENFOMADA FLOW SİTOMETRİ İLE YENİ BİR DİAGNOSTİK SKORLAMA SİSTEMİ P:46 - DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE HEMATOLOJİDE ARAŞTIRMALAR,SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ - TÜM VÜCUT IŞINLAMASINA MARUZ KALMIŞ RAT BÖBREKLERİNDE PYCNOGENOLÜN RADYOKORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI P:47 - LABRATUVAR ESASLARI,STANDARDİZASYON,KORUNMA VE KALİBRASYON - THE ROLE OF PLASMA EXCHANGE İN HYPERBİLİRUBİNEMİA: FROM A DİFFERENT PERSPECTİVE P:48 - BİR HEMATOLOJİ ARAŞTIRMA LAORATUVARI:NE NEDİR? NE İŞE YARAR? - EFFECT OF GLYCEMİC CONTROL ON THROMBOCYTE ACTİVATİON MARKERS İN PATİENTS WİTH TYPE 2 DİABETES MELLİTUS P:49 - LABRATUVAR ESASLARI,STANDARDİZASYON,KORUNMA VE KALİBRASYON - IS THERE A LİNK BETWEEN NEUTROPHİL/LYMPHOCYTE RATİO AND PATİENT COMPLİANCE WİTH GLUTEN FREE DİET İN CELİAC DİSEASE?

8 P:1 - AKUT VE KRONİK LÖSEMİLER MİRNA-17 OTOFAJİYİ İNDÜKLEYEREK ZOLEDRONİK ASİTLE TEDAVİ EDİLMİŞ KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HÜCRELERİNİN PROLİFERASYONUNU BASKILAR Yazarlar: Cansu Çalışkan1, Bakiye Göker2, Çağla Kayabaşı2, Burçin Tezcanlı Kaymaz2, Sunde Yılmaz Süslüer2, Tuğçe Balcı2, Fahri Şahin3, Güray Saydam3, Cumhur Gündüz2, Çığır Biray Avcı2, 1EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, TIBBİ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI, İZMİR 2EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, TIBBİ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI, İZMİR 3EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, HEMATOLOJİ BİLİM DALI, İZMİR Kronik miyeloid lösemi (KML), spesifik bir kromozom anomalisi ile tanımlanan primitif pluripotent kök hücrenin klonal bir hastalığıdır. Vakaların %90 dan fazlasında Bcr-Abl onkoproteini kodlayan resiprokal bir translokasyon (9;22) sonucu Philadelphia kromozomu oluşur. Metastatik kemik hastalığı tedavisi için FDA onaylı üçüncü kuşak bifosfonatlardan bir tanesi çeşitli kanserlerde antikanser aktivitesi gösteren azot içerikli zoledronik asittir (ZA). (ZA) osteoklast apoptozunu meydana getiren kemik rezorbsiyonunun kuvvetli bir inhibitörüdür. Otofaji, hücresel komponentlerin lizozomal mekanizma tarafından degrade edilmesini sağlayan, genetik olarak kontrol edilen fizyolojik bir işlemdir. Otofaji eksikliğinde ubikitinlenmiş proteinlerin ve deforme organellerin birikmesi, hücresel dejenerasyona neden olmaktadır. Katlanmamış ve yanlış katlanmış proteinlerin birikimi kanser hücrelerinde endoplazmik retikulum (ER) stresine yol açabilir. Çeşitli insan kanserlerinde, ER homeostazının korunması için otofaji ve katlanmamış protein yanıtı (UPR) gibi hücresel stres cevaplarını içeren sinyal transdüksiyon yolakları aktive edilir. Çalışmamızın amacı lösemi genetiği ile ilişkili olan mirna ların, zoledronik asit muamelesi sonrası ekspresyonlarındaki değişikliklerin incelenmesi ve ekspresyonlarında anlamlı değişimler tespit edilen mirna ların hedef genleri belirlenerek, zoledronik asit tedavisinde hangi moleküler mekanizmaların çalıştığını araştırmaktır. Bu hedef genlerin, hücre içi ve hücre dışı sinyallere yanıt olarak apoptoz ve otofajinin moleküler mekanizma ve anahtar regülatörler bileşenlerini kodlayan genler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmamızda K562 hücrelerine karşı ZA nın sitotoksik ve apoptotik etkileri araştırılmıştır. K562 hücreleri hücre kültüründe 24, 48, 72 saat boyunca uygun doz aralıklarında ZA ile muamele edildi. ZA nın K562 hücreleri üzerindeki zaman ve doz bağımlı sitotoksisitesi WST-1 testi ile belirlendirildi. Etken maddenin (ZA) IC50 dozunun apoptoz üzerine etkisi ApoDIRECT testi ile, mirna ve gen ekspresyonu üzerine etkisi RT-qPCR kullanılarak gerçekleştirildi. Ekspresyon sonuçları miscript mirna PCR Array Data Analysis ve RT2ProfilerTM PCR Array Data Analysis kullanılarak değerlendirildi. Zoledronik asidin zaman ve doz bağımlı IC50 dozu (24.saat) 60?M olarak belirlendi. Sonuçlar ZA verilmemiş kontrol hücreleri ile karşılaştırıldığında, ZA nin IC50 dozunun 2.3 kat apoptoza neden olduğunu ve mir-17-5p ve mir-20a-5p yi sırasıyla 3,14 ve 4,61 kat aşağı regüle ettiğini gösterdi. Ayrıca mir-17&mir-20a nın hedef genleri olan APP ve BCL2 nin sırasıyla 7,67 kat yukarı regüle ve 3,16 kat aşağı regüle olduğu bulundu. Bu sonuçlar ZA nın K562 hücrelerinde otofajiye neden olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda ER stresi sonucu tetiklenen otafajide görevli MTOR un 4,46 kat aşağı regüle olması K562 hücrelerini otofajiye götürmüştür. BAX, BAD ve CASP8 genlerinin sırasıyla 4,14, 3,91 ve 7,16 kat yukarı regüle olması K562 hücrelerinde apoptoza neden olmuştur.bu bulgular otofajinin düzenlenmesinde, pro-apoptatik proteinlerin otofajiye neden olmasında, ER stresi bağımlı otofajide ve apoptoz ile otofaji arasındaki yakın ilişkide zoledronik asidin KML prognozunda ki önemini göstermektedir.anahtar Sözcükler: kronik miyeloid lösemi, mir-17, zoledronik asit 4

9 P:2 - AKUT VE KRONİK LÖSEMİLER RESVERATROL KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HÜCRELERİNDE MİR -181 AİLESİNİ HEDEFLEYEREK APOPTOZU REGÜLE EDER Yazarlar: Zeynep Mutlu1, Cansu Çalışkan1, Bakiye Göker1, Sunde Yılmaz Süslüer1, Çağla Kayabaşı1, Besra Özmen Yelken1, Fahri Şahin2, Güray Saydam2, Cumhur Gündüz1, Çığır Biray Avcı1, 1EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, TIBBİ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI, İZMİR 2EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, HEMATOLOJİ BİLİM DALI, İZMİR Kronik miyeloid lösemi (KML) 22. kromozom üzerindeki (BCR) geni ile 9. kromozom üzerinde bulunan Abelson(ABL) geni arasındaki resiprokal translokasyondan t(9,22) (q34;q11) kaynaklanan Philadelphia kromozomunun oluşumuyla sonuçlanan, hematopoetik malign bir hastalıktır. Philadelphia kromozomu, tirozin kinaz aktivitesine sahip lösemi oluşumuna neden olan BCR-ABL füzyon proteinini kodlar. Resveratrol lösemi hücreleri üzerinde apoptotik ve büyümeyi inhibe edici etkileri olan doğal olarak oluşan bir fitoaleksindir. MikroRNA lar normal hematopoeziste önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada KML hücrelerinde resveratrolün sitotiksik ve apoptotik etkileri, KML prognozuyla ilişkili mirna ların ifade seviyeleri sorgulanarak araştırılması amaçlanmıştır. K562 hücreleri 72 saat boyunca resveratrol IC50 (100?M) dozu ile muamele edilmiştir. WST-1 analizi ile resveratrol sitotoksititesi doğrulanmıştır. Apoptozis AnnexinV ve ApoDIRECT In Situ DNA Fragmentation Assay Kiti kullanılarak araştırılmıştır. RT-qPCR mirna ekspresyon analizi için kullanılmıştır ve mirna ekspresyon seviyeleri miscript mirna PCR Array kiti kullanılarak belirlenmiştir. Log2 transformasyonu uygulanmıştır. Resveratrol ile müamele edilmiş K562 hücrelerinde, mir-181 ailesinin ekspresyon seviyesi, kontrol hücrelerine göre belirgin bir şekilde artmıştır. Resveratrol kontrol hücrelerine göre, mir-181a, mir- 181b, mir-181c ve 181d ifadelerini sırasıyla 8.96, 6.42, ve kat arttırmıştır. Resveratrol apoptoz indüksiyonu yoluyla K562 hücrelerinde tümör baskılayıcı mir-181 ailesini regüle eder ve bu etki, kronik miyeloid lösemi prognozunun alternatif tespiti için de kullanılabilir. Anahtar Sözcükler: kronik miyeloid lösemi, mir-181 resverratrol 5

10 P:3 - KÖK HÜCRE ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILMIŞ APLASTİK ANEMİ OLGUSUNDA GELİŞEN MEMBRANÖZ NEFROPATİ Yazarlar: Ajda Ersoy Güneş1, A. Furkan Tamer2, Asu Fergün Yılmaz1, Melda Cömert1, Sait Şen3, Murat Tombuloğlu1, 1EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HEMATOLOJİ BİLİM DALI 2EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI 3EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ BİLİM DALI Giriş:Nefrotik sendrom, (NS) allojenik kök hücre naklinin (AKHN) nadir bir komplikasyonudur. AKHN sonrası gelişen nefrotik sendromda en sık membranöz glomerulonefrit görülmektedir ve kronik graft versus host hastalığı (GVHH) ile ilişkili düşünülmektedir. (1,2) Literatürdeki olguların çogunda tanı anında kronik GVHD bulgusu da mevcut.(3,4) Burada 36 yaşında aplastik anemi tanılı tam uyumlu kız kardeş donöründen allojenik kök hücre nakli yapıldıktan sonra takibinde immunsupresif tedavileri kesildikten sonra GVHH bulguları eşlik etmeden membranöz glomerulnefrit gelişen olgu sunulmaktadır. Olgu: 36 yaş kadın hasta aplastik anemi tanısı ile verilen siklosporin, steroid ve ATG tedavilerine yanıt alınamaması nedeniyle HLA tam uyumlu kız kardeş donöründen allojenik kök hücre nakli yapıldı. Hazırlık rejimi olarak fludarabin, siklofosfamid, GVHH profilaksisi için siklosporin, metotreksat kullanıldı.akhn sonrası nötrofil ve trombosit engrafmaları +9. ve +11. günde gerçekleşti. Takibinde GVHH bulgusu olmayan hastanın siklosporin tedavisi 1. yılın sonunda kesildi. İmmunsupresif tedavi kesildikten 2 ay sonra hasta alt ekstremitelerde ödem şikayeti ile başvurdu. Laboratuvar tetkiklerinde hipoalbuminemi, hiperlipidemi, 24 saatlik idrarda 5,9 g/dl proteinüri saptandı. Hepatit B and C serolojisi, ANA, ANCA negatif,,kompleman C3 and C4 düzeyleri normal saptandı. Toraks ve Batın BT de bulgu saptanmadı. GVHH ile ilişkili klinik ve labratuvar bulgusu olmayan hastaya perkutanöz renal biyopsi yapıldı. Böbrek biyopsinde glomerüllerde bowman mesafesi daralmıştı, bazal membran kalınlaşması farkedildi. Glomerül ve bazı tubul bazal membranlarının C4D ile boyanması pozitif, immünfloresan boyama ile IgG nin membranöz ve granüler olarak +2 pozitif boyandığı görüldü. Sonuç membranöz glomerülonefrit olarak değerlendirildi. Tedavi olarak 1mg/kg/gün prednizon, diüretik ve anjiotensin II reseptör blokeri başlandı. Tedavinin 4. ayında ödemleri geriledi, proteinürisi düzeldi, steroid tedavisi azaltılarak kesildi.hasta tedavisiz kliniğimizde 1 yıldır izlenmektedir. Tartışma: Kronik renal yetmezlik AKHN hastalarının %20 ile 60 ında görülebilir. (5) AKHN sonrası geç renal disfonksiyon genellikle idiyopatik ya da sekonder trombotik mikroanjiopati, nefrotik sendrom, GVHH, kalsinörin toksisitesi nedeniyle oluşur. Membranöz glomerülonefrit, NS gelişen hastalarda en sık görülen renal patolojidir. GVHH ile ilişkili MG patogenezi tam anlaşılamamıştır, ancak GVHH, nonmyeloablatif rejimleri, immünsupresif tedavi kesilmesi ve periferik kan kök hücre nakli MG gelişimi için risk faktörleri olarak düşünülmektedir. (6) Steroid ve siklosporin en çok kullanılan tedavi ajanlarıdır, ancak tedavi başarısızlığı ve ilerleyici böbrek fonksiyonlarının bozulması vakaların yaklaşık beşte birinde oluşabilir. Bizim düşüncemize göre hastadaki membranöz glomerülonefrit tablosu hastada gerçekleşen olası kronik GVHD ile ilişikiliydi. Sonuç olarak AKHN sonrası GVHH bulgusu olmasa bile hipoalbuminemi, proteinüri gelişen hastalarda GVHH ile ilişkili glomerulonefrit akla gelmelidir. Anahtar Sözcükler: aplastik anemi, graft versus host hastalığı, glomerulonefrit 6

11 P:4 - MULTİPLE MYELOMA MYELOMATÖZ PLEVRAL EFFÜZYON : OLGU SUNUMU Yazarlar: Ayşe Oruç Uysal1, Ajda Ersoy Güneş2, Nur Akad Soyer1, Filiz Vural1, 1EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HEMATOLOJİ BİLİM DALI 2EGE ÜNİVERSİTE TIP FAKÜLTESİ HEMATOLOJİ BİLİM DALI Giriş: Multipl myelom, (MM) tüm hematolojik malignitelerin %10 unu oluşturan plazma hücrelerin habis hastalığıdır. Plevral effüzyon myelomlu hastaların %6 sında görülür. Multipl myelomda plevral effüzyonun nedeni kardiak tutuluma bağlı konjestif kalp yetmezliği, nefrotik sendrom, böbrek yetmezliği, amiloidozis, pulmoner emboli ve myelomatöz tutulumdur. Myelomatöz plevral effüzyon bu nedenlerin %1 ni oluşturur. Hastalığın ileri evresinde görülür ve kötü prognoz göstergesidir. Burada 37 yaşında tanıdan 11 ay sonra tedavi altında myelomatöz plevral effüzyon gelişen bir olgu sunulmaktadır. Olgu: 37 yaşında bayan hasta, Şubat 2013 te sol gözde şişlik ve görme bozukluğu ile başvurduğu merkezde çekilen MR da retroorbital kitle tespit edildi. Yapılan eksizyonel biyopside plazmositom ile uyumlu saptandı. Serum protein elektroforezinde beta bölgesinde monoklonal bant, serum immunfiksasyon elektroforezinde IgA lambda monoklonal gammopati saptanması üzerine yapılan kemik iliği biyopsisinde %80 atipik plazma hücre infiltrasyonu olan hastaya Evre IIIA multipl myelom tanısı kondu. Sol orbitaya yönelik radyoterapi uygulandı. 2 kür VAD tedavisi sonrası yeterli yanıt alınamayan hastada bortezomib, siklofosfamid kemoterapisi başlandı. ancak grade 4 periferik nöropati gelişmesi nedeniyle, lenalidomide ve deksametazon kemoterapisine geçildi. Takibinde ani nefes darlığı gelişmesi üzerine çekilen akciğer grafisinde sağ hemotoraksı tamamen kaplayan plevral effüzyon saptandı. Pulmoner emboli için toraks BT anjio çekildi ve emboli saptanmadı. Göğüs cerrahisi tarafında acil toraks tüpü takıldı. Hemorajik vasıfta drene edilen sıvıya ait yaymada atipik plazma hücreleri saptandı. Plevral sıvı immunelektroforezde IgA lambda monoklonal gammopati saptandı. Hastaya 1 kür sisplatin, sitarabin, deksametazon tedavisi verildi. 3. günde toraks tüpünden sıvı drenajı olmayan hastaya göğüs cerrahisi tarafından bleomisin ile plöredez yapıldı. Hasta kliniğimizde takip edilmektedir. Tartışma: Myelomatoz plevral effüzyon multipl myelom ilişkili plevral effüzyonların %1 ni oluşturur. Myelomatöz plevra sıvısı tanısı; plevra sıvısı elektroforezinde monoklonal proteinlerin gösterilmesi, plevra sıvısında atipik plazma hücrelerinin belirlenmesi, plevra biyopsisi ile histolojik kanıtların gösterilmesi ile yapılmaktadır.plevral effüzyon gelişimi sonrası ortalama yaşam süresi 4 aydır. Yeni tedavi ajanları ve kök hücre transplantasyonu içeren tedavi yaklaşımları düşünülmelidir. Son dönemde bortezomibin intravenöz ve intraplevral birlikte kullanılması deneyimleri bu uygulamanın yan etkisi az ve etkili bir yöntem olduğunu göstermiştir. Anahtar Sözcükler: multipl myelom, plevral effüzyon 7

12 P:5 - AKUT VE KRONİK LÖSEMİLER PRİAPİZM İLE PREZENTE OLAN KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ: Yazarlar: Hasan Ergenc1, Hasan Ergenc2, Demet Cekdemir3, Deniz Gören Şahin4, Hava Üsküdar Teke4, Ali Tamer1, Ali Tamer5, Eren Gündüz4, Olga Meltem Akay Yanar4, 1SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI AD 2SAKARYA 3ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ HASTANESİ, KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON MERKEZİ 4ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, İÇ HASTALIKLARI AD, HEMATOLOJİ BD Giriş: Kronik Miyeloid Lösemi (KML), miyeloid öncül hücrelerin anormal klonal çoğalması ile karakterize bir kök hücre hastalığıdır. Kemik iliğinde aşırı miyeloid hiperplazi, cevre kanında olgun miyeloid hucrelerden oluşan yüksek lökosit sayısı (bazofili ile birlikte) ve splenomegali ile karakterizedir. Tanı anında hastalar priapizm ile prezente olabilirler. Priapizm geleneksel olarak idiopatik veya sekonder bir nedene bağlanmaktadır. Priapizm yaklaşık %20 si hematolojik hastalıklar ile ilişkilidir. Biz bu olguda priapizm ile prezente olan KML tanılı bir olguyu sunmayı amaçladık. Olgu: 18 yaşında erkek hasta, ereksiyon ve skrotal ağrı şikayeti ile acil servise başvurdu. Hastanın yaklaşık 72 saattir ağrılı ereksiyon öyküsü mevcuttu. Özgeçmişinde özellik olmayan hastanın, fizik muayenesinde hepatomegali, splenomegali ve priapizm saptandı. Hastanın yapılan tetkiklerinde WBC: /mm3, Hemoglobin: 6 g/dl, Hemotokrit: 18,9 %, Nötrofil %84 K/Ul, Trombosit: mm3, LDH: 1009 U/L saptandı. Yapılan Periferik yaymada Lökositoz, %50 nötrofil, %40 metamyelosit, %6 lenfosit, %4 monosit, kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi, KML ile uyumlu idi. Sitogenetik analizde karyotip 45~46,XY, t(9;22)(q34;q11)[cp5] saptandı. JAK2 mutasyonu saptanmadı. Hastaya hidrasyon, Hidroksiüre 4 gr/gün ve Allopürinol 300 mg/gün tedavisi başlandı. Tedaviye rağmen, WBC: /mm3 e yükseldi ve ağrılı ereksiyonda gerileme olmadı. Hastaya erektil disfonksiyon gelişmemesi için, acilen lökoferez tedavisi planlandı. Ph (+) saptanması üzerine İmatinib tedavisi başlandı. İzlemde klinik ve laboratuar bulguları düzelen hasta imatinib tedavisine devam etmektedir. Tartışma: Priapizmle prezente olan KML olgularında, lökosit sayısı /mm3 ün üzerinde olduğunda, erektil disfonksiyonun gelişmemesi için acilen lökoferez tedavisi uygulaması önem arzetmektedir. Anahtar Sözcükler: kml, priapizm 8

13 P:6 - AKUT VE KRONİK LÖSEMİLER NADİR GÖRÜLEN BİR MYELOPROLİFERATİF HASTALIK: KRONİK NÖTROFİLİK LÖSEMİ Yazarlar: Aysel Toçoğlu1, Demet Cekdemir2, Hasan Ergenc1, Ahmet Nalbant1, Cengiz Karacaer1, Ali Tamer1, 1SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI AD 2ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ HASTANESİ, KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ Giriş: Kronik Nötrofilik Lösemi (KNL), periferik kanda süregelen nötrofili ve splenomegali ile karakterize oldukça nadir BCR-ABL1 negatif bir myeloproliferatif hastalıktır. İnsidansı, yılda de 0,01dir. Çoğu olgu tanı sırasında asemptomatiktir. En sık başlangıç semptomu halsizliktir. Diğer bildirilen semptomlar kilo kaybı, gece terlemeleri, splenomegali, kemik ağrıları ve ekimozlardır. Biz bu olguda nadir görülen, Myeloproliferatif bir hastalık olan, Kronik Nötrofilik Lösemi tanısı koyduğumuz bir olguyu sunmayı amaçladık. Olgu: 84 yaşında erkek olgu; halsizlik, ayakta ağrı ve şişlik şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenede hepatomegali ve splenomegali dışında özellik saptanmadı. Laboratuar incelemesinde; Lökosit sayısı /mm3, Hemoglobin 10.9g/dl, Trombosit sayısı /mm3, Ferritin: 1576ng/ml, B12:1075pg/ml, Folik Asit: 2.7ng/ml bulundu. Periferik yaymada lökosit ve band formlarında artış, %80 nötrofil, %8myelosit- metamyelosit,, %8 lenfosit, %4 monosit saptandı. Philedelphia kromozomu ve JAK2 (p.v617f9) mutasyonu negatif olarak saptandı. Konvansiyonel sitogenetik analizde karyotip 46,XY, +8. Trizomi 8 tespit edildi. Kemik iliği aspirasyonu, hipersellüler özellikte olup myeloid seride belirgin artış (daha çok parçalı formlar) dikkati çekmiştir. Eritroid ve Megakaryositer seri belirgin olarak azalmıştır. Kemik iliği biyopsisinde megakaryositer seride dismegakaryopoez (mikromegakaryosit, multiplseperenukleus) saptanmış olup KML başta olmak üzere kronik myeloproliferatif hastalık lehine değerlendirilmiştir. Periferik yayma, kemik iliği, fizik muayene bulguları beraber değerlendirildiğinde, ayrıca, Philadelphia ve BCR-ABL1 füzyon yokluğu, polisitemia vera, esansiyel trombositemi ve primer myelofibroz kanıtı yokluğu, miyelodisplastik sendromun dışlanması ile Kronik Nötrofilik Lösemi tanısı konuldu ve Hidroksiürea tedavisine başlandı. Tartışma: Olguların çoğunda prognoz kötü olup 40 olguluk seride, ortanca yaşam süresi 23.5 ay (1-106) bildirilmiştir. KNL de tedavide; splenik radyasyon ve splenektomiyi, Hidroksiüre, Busulfan, 6-Tioguanin, Kladribin, düşük doz Ara-C gibi sitoredüktif ajanlar ve İnterferon alfa ile tedaviyi, Akut Myelositer Lösemi tipi indüksiyon kemoterapisini ve Allojeneik Kök Hücre Naklini (AKİT) içerir. Olgumuz, ileri yaş olduğu için, kemik iliği transplantasyonu planlanmadı, Hidroksiüre tedavisi başlandı. Tanıdan 7 ay sonra olgu kaybedildi. Nadir görülen bir hastalık olan KNL de uygun olan hastalarda, hızlıca AKİT planlanmalıdır. Anahtar Sözcükler: kronik nötrofilik lösemi 9

14 P:7 - KANSERDE HEDEF MOLEKÜL SAPTANMASI MYELOFİBROZİS TANILI OLGUDA RUXOLİTİNİB DENEYİMİ: Yazarlar: Demet Cekdemir1, Cengiz Karacaer2, Hasan Ergenc2, Aysel Toçoğlu2, Aysel Toçoğlu2, Sümeyye Korkmaz2, Seyyid Bilal Açıkgöz2, Ali Tamer2, 1ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ HASTANESİ, KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU MERKEZİ 2SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI AD Giriş: Kronik Myeloproliferatif bir hastalık olan Myelofibrozis, kemik iliğinde fibrozis ve ekstrameduller hematopoezis ile karakterizedir. Kemik iliği fibrozisi sonucu belirgin splenomegali, hepatomegali, lenfadenomegali, progressif anemi ve konstutisyonel semptomların görüldüğü ekstramedüller hematopoez olur. Myelofibrozis tanılı, JAK2V617F mutasyonu pozitif olan, Allojeneik Kök Hücre Naklini (AKİT) planladığımız ve ruxolitinib tedavisi verdiğimiz olgumuzda, kısa dönem sonuçlarımızı sunmak istedik. Olgu: 58 yaşında erkek olgu, halsizlik, karın ağrısı şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenede hepatomegali ve splenomegali dışında özellik saptanmadı. Laboratuar incelemesinde; Lökosit sayısı /mm3, Hemoglobin 9.6 g/dl, Hct: 30.6 %, Trombosit sayısı /mm3, MCV: 99, Ferritin: 61 ng/ml, B12: 691 pg/ml, Folik Asit: 4.3 ng/ml bulundu. Periferik yaymada lökositoz, nötrofili, eritrositlerde anizositoz, makrositoz, gözyaşı eritrositler ve trombositoz saptandı. Kemik iliği aspirasyonu, hipersellüler, megakaryopoez artmış, dismegakaryopoez ve dev trombosit kümeleri izlendi. Kemik iliği biyopsisinde megakaryositer seride megakaryositlerde artış, dismegakaryopoez (mikromegakaryosit, multipl sepere nukleus) saptanmış olup retiküler lif derecesi 4/4 olarak izlendi. Konvansiyonel sitogenetik analizde Karyotip 44-45,XY,-21[cp4]/46,XY[12] olarak tespit edildi. JAK2 tirozin kinaz mutasyonu (JAK2V617F) pozitifdi. Batın ultrasonografisinde, hepatomegali (166 mm), splenomegali (203 mm) saptandı. Primer myelofibrozis tanısı konulan olguya, Hidroksiürea tedavisine başlandı. Genç olması nedeniyle AKİT planlandı. HLA doku tipi tayini hasta ve üç kardeşine yapıldı ve iki kardeş uyumlu saptandı. Nakil öncesinde olguya Ruksolitinib tedavisi verilmesi planlandı. Ruxolitinib tedavisi öncesinde Lökosit sayısı 9590 /mm3, Hemoglobin 10,1 g/dl, Hct: 28,6 %, Trombosit sayısı /mm3, MCV: 97 fl bulunmuştur. Tedavinin birinci ayında Lökosit sayısı /mm3, Hemoglobin 9.92 g/dl, Hct: 29,4 %, Trombosit sayısı /mm3, MCV: 99,3 fl saptandı. Tedavinin ikinci ayında Lökosit sayısı /mm3, Hemoglobin 11,6 g/dl, Hct: 33,8 %, Trombosit sayısı /mm3, MCV: 97,2 fl idi. İkinci ayın sonunda yapılan ultrasonografide karaciğer 180 mm ve dalak 176 mm olarak ölçüldü. Konstutisyonel semptomlarında gerileme ve iki ayda vücut ağırlığında 4 kilogram artış olan olgunun ruxolitinib tedavisi devam etmektedir. Tartışma: JAK2 tirozin kinaz mutasyonu (JAK2V617F) pozitif Myelofibrozis olgularında, Ruxolitinib tedavisi etkin olduğu bilinmektedir. Türkiye de 71 hastada, Ruxolitinib tedavisi kullanılmaktadır. İki aylık izlemde, klinik ve laboratuvar bulgularında düzelme, kan transfüzyon ihtiyacında azalma, dalak boyutunda küçülme olan olgumuzu sunmak istedik Anahtar Sözcükler: myelofibrozis, ruxolitinib 10

15

16 P:8 - AKUT VE KRONİK LÖSEMİLER SAFRA KESESİNİN İZOLE GRANÜLOSİTİK SARKOMU Yazarlar: Tunzala Guliyeva Yavuz, Melda Comert, Mine Hekimgil, Gülay Alp Ahmet Çoker, Güray Saydam 1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları AD, İzmir, Türkiye 2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hematoloji BD, İzmir, Türkiye 3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Patoloji AD, İzmir, Türkiye 4 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi AD, İzmir, Türkiye Giriş : Granülositik sarkom (myeloid sarkom, ekstramedullar myeloid tümör (EMMT), kloroma ) myelomonositik serisinin olgunlaşmamış hücrelerden oluşan ekstramedüller nadir bir tümördür. Granulositik sarkom henüz AML tanısı almamış bir hastada hastalığın ilk işareti olarak ortaya çıkabileceği gibi izole olarak da prezente olabilir. Kemik iliği tutulumu olmadan safra kesesinde izole granülositik sarkom saptanan bir olgu sunulmaktadır. Olgu : 67 yaşında bayan hastaya, ara ara karın ağrı şikayetleri nedeniyle çekilen Batın USG-de safra kesesinde çamur ve taş saptanarak genel cerrahi tarafınca laparoskopik kolesistektomi uygulanmış. Kese boynunda 1,1x0,6 cm'lik bir alanın solid ve sert palpe edilen bir odak içerdiği görüldü. Kese boynunda tanımlanan kitleden alınan örneklerde mukozayı destrükte etmiş ve serozaya kadar ilerlemiş diffüz blastik hücre infiltrasyonu, MPO (+), CD68 (KP1)(+), CD33 (+)saptanarak granülositik sarkom raporlanmıştır. Ki67 %75 saptanmıştır. Tetkiklerinde lökosit 9450/mm3, nötrofil 7260/mm3, Hg 12.8 g/dl, trombosit /mm3 saptandı. Yapılan kemik iliği biyopsisinde iliğe ait hücre serileri normal dağılımda bulunmuş, dismegakaryopoez granülositer ve eritroid seri hücreleri normal morfolojide olup, blastik hücreler %2 dolayında saptanmıştır. Hastaya radyoterapi planlandı. Tartışma: Granülositik sarkom erkek ve kadınlarda eşit derecede, 2-81 yaş arası ortalama 48 yaş civarı saptanmaktadır. Bu tümörler akut non-lenfoid lösemilerin %3-8-inde saptanmaktadır. Çoğunlukla akut/kronik myeloid lösemi, myelodisplastik sendrom, kronik myeloproliferatif neoplazm ile birlikte görülebilmektedir. Henüz AML tanısı almamış bir hastada hastalığın ilk işareti olarak ortaya çıkabileceği gibi izole granulositik sarkom olarak da prezente ola bilir. Nadir saptanması nedeniyle optimal tedavi konusunda geniş prospektif randomize çalışmalar mevcut değil. Optimal tedavi ve takip için daha fazla olgulara ihtiyaç var.en sık cilt, lenf nodları,santral sinir sistemi ve reproduktif organ tutulumu görülür. Bizim hastamızda safra kesesi tutulumu saptanmış olup granülositik sarkomun nadir bir prezentasyon şeklidir. Anahtar Sözcükler: myeloid sarkom, granülositik, akut myeloid lösemi 12

17 P:9 - AKUT VE KRONİK LÖSEMİLER MATRA ARACILI MİR-150 NİN TRANSFEKSİYONU İLE İNSAN AKUT MYELOİD LÖSEMİ HÜCRELERİNDE RESVERATROL ÜN MDM2, RUNX3, RB GEN EKSPRESYONU ÜZERİNE ETKİSİ Yazarlar: Tuğçe Balcı1, Sunde Yılmaz Süslüer2, Çağla Kayabaşı1, Besra Özmen Yelken1, Bakiye Göker1, Cansu Çalışkan1, Zeynep Mutlu1, Çığır Biray Avcı1, Güray Saydam3, Cumhur Gündüz1, 1EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2SUNDE YILMAZ SÜSLÜER 3İZMİR, EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, HEMATOLOJİ BİLİM DALI Akut myeloid lösemi (AML), kemik iliği ve kanda myeloid blastların çoğalması ve olgunlaşmasının durması ile karakterize olan hematopoetik malignitelerin heterojen bir grubudur. Görülme sıklığı yaşla birlikte artan AML, yaygın olarak erişkinlerde rastlanmaktadır. Çeşitli bileşimler geleneksel ve alternatif ilaçlarda kullanılmaktadır. Özellikle üzüm, kırmızı şarap ve fıstıkta bulunan polifenolik bileşim olan Resveratrol, çeşitli solid ve hematolojik kanser hücre hatlarında apoptozu indüklediği ve hücre çoğalmasını inhibe ettiği rapor edilmiştir. mirna lar gen ekspresyonunun regülasyonunda, hücre çoğalmasında, gelişiminde, apoptoz ve hematopoeziste rol alan tek zincirli, protein kodlamayan küçük RNA lardır. Son yıllarda; Magnet assisted transfection (MATRA), non-viral transfeksiyon metodlarında oldukça etkilidir. Çalışmamızda; HL-60 hücrelerinde MDM2, RUNX3, RB gen ekspresyon seviyeleri ve apoptoz üzerine resveratrolün etkisini değerlendirmeyi amaçladık. HL-60 hücrelerindeki Resveratrolün sitotoksisitesi zamana ve doza bağımlı olarak XTT ile değerlendirildi. 48. Saatte real-time qrt-pcr (TaqMan) ile MDM2, RUNX3, RB gen ekspresyon seviyeleri ve FACS ile ApoDIRECT kullanılarak apoptoz üzerine Resveratrol, mir-150 ve Resveratrol ile kombinasyonunun etkisi değerlendirildi. GAPDH, housekeeping gen olarak kullanıldı. Hl-60 hücrelerinde Resveratrolün IC50 dozu, 5 µm olarak saptandı. 48.saatte; kontrol hücreleriyle karşılaştırıldığında; HL-60 hücrelerinde mir-150 nin 6,4 kat ve mir150-resveratrolün 7 kat, resveratrolün 4,5 kat apoptozu indüklediği tespit edilmiştir. Kontrol hücrelerine göre çeşitli kombinasyonlarda; MDM2,Runx3,RB gen ekspresyonlarının sırasıyla (mir-150) 9,42-1,3-1,4 (mir150- resveratrol) 12,95-6,1-1,07 (resveratrol) 2,8 kat azaldığı RB gen ekspresyonunun ise resveratrol ile 1,4 kat arttığı tespit edilmiştir. mir-150 nin transfeksiyonu ve resveratrol kombinasyonları ile tedaviyi takiben gen ekspresyon değişimleri ve resveratrolun apoptotik etkiyi indüklemeleri; bu bulguların lösemi hücrelerinde etkili olabileceğini göstermektedir. Anahtar Sözcükler: magnet assisted transfection (matra), mir-150, resveratrol 13

18 P:10 - AKUT VE KRONİK LÖSEMİLER PONATİNİB VE ORİGANUM SİPYLEUM KOMBİNASYONUNUN KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HÜCRELERİ ÜZERİNE SİNERJİSTİK ETKİLERİ Yazarlar: Çağla Kayabaşı1, Sunde Yılmaz Süslüer1, Tuğçe Balcı1, Bakiye Göker1, Cansu Çalışkan1, Besra Özmen Yelken1, Güray Saydam2, Çığır Biray Avcı1, Cumhur Gündüz1, 1EGE ÜNİVERSİTESİ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2EGE ÜNİVERSİTESİ HEMATOLOJİ BİLİM DALI Kronik myeloid lösemi (KML), primitif pluripotent kök hücrenin klonal hastalığıdır. Olguların %90'dan fazlasında t(9;22) sonucu oluşan Philadelphia kromozomu gözlenmekte ve lösemik fenotipin gelişmesinden sorumlu BCR-ABL füzyon proteini oluşmaktadır. Çoklu hedefli ATP-yarışmalı tirozin kinaz inhibitörü olan ponatinib, hem yabanıl tip, hem de T315I mutant BCR-ABL inhibisyonuna ek olarak FGFR, KIT, VEGFR, PDGFR gibi kinazların aktivitesini de inhibe etmektedir. Türkiye ye özgü endemik bitki olan Origanum sipyleum, geniş çaplı antibakteriyal aktivitesi ve antioksidant kapasitesi nedeniyle halk arasında tıbbi çay olarak kullanılmaktadır. O. Sipyleum um ana fenolik bileşenleri apigenin, kafeik asit, karvakrol, hesperidin, naringenin, rosmarinik asit, rutin ve viteksindir. Çalışmamızda K562 kronik miyeloid lösemi hücre hattına ponatinib ve Origanum sipyleum methanol ekstresi (OSM) ayrı ayrı ve kombine olarak uygulanmasıyla gözlenen sitotoksik ve apoptotik değişimleri değerlendirmeyi amaçladık. Ayrıca ponatinib-osm kombinasyonunun hücre döngüsü ile ilişkili genlerin düzenlenmesi üzerine etkisini değerlendirmeyi hedefledik. K562 hücreleri hücre kültüründe OSM ve ponatinibin uygun doz aralıklarında ayrı ayrı ve muamele edildi ve sitotoksisitesi WST-1 testi ile değerlendirildi. Ponatinib ile OSM (p-osm) kombinasyonunun sinerjistik/antagonistik ya da aditif olup olmadığını belirlemek amacıyla ponatinib ve OSM nin uygun dozları tek başlarına ve birlikte uygulandı. Elde edilen veriler CalcuSyn izobologram analizi ile değerlendirildi. Kombine dozların apoptotik etkileri ApoDIRECT ile flow sitometride, gen ifadesi üzerine etkileri gerçek zamanlı kantitatif PCR ile belirlendi. K562 hücrelerinde ponatinib ve OSM için IC50 dozları sırasıyla 87,13 nm and 205,75?g/ml olarak hesaplandı. İzobologram analizi ile p-osm için CI değeri olarak hesaplandı ve sinerjistik etki gösterdikleri belirlendi 751 (ED50 115,02?g/ml OSM, 16,73 nm ponatinib). K562 hücrelerinde OSM tek başına apoptozu indükleyemezken, p-osm nin apoptozu ponatinibe göre 1,5 daha fazla arttırdığı belirlendi. Etken madde uygulanmamış kontrol hücreleriyle karşılaştırıldığında; p-osm siklind1 ifadesini 2,74 kat baskılamış, TGF?2 ifadesini 4,26 kat arttırmış, OSM ise p21 ifadesini 2,6 kat arttırmıştır. Sonuç olarak, ponatinibin Origanum sipyleum ile kombine olarak kullanılmasının kronik miyeloid lösemi hücre proliferasyonun baskılanması ve apoptoz uyarımı üzerinde daha etkili olduğu gösterilmiştir. Anahtar Sözcükler: kronik miyeloid lösemi, ponatinib, origanum sipyleum 14

19 P:11 - AKUT VE KRONİK LÖSEMİLER - BCR-ABL SİNYAL AĞININ SHP2 SH2 DOMAİNLERİNİN YÜKSEK SPESİFİTELİ MONOBODY PROTEİNLERİ İLE İNHİBİSYONUNUN İNCELENMESİ Yazarlar: Emel Basak Gencer2*, Fern Sha1*, Sandrine Georgeon2, Akiko Koide1, Shohei Koide1 and Oliver Hantschel2 1Department of Biochemistry and Molecular Biology, The University of Chicago, Chicago, IL, USA. 2Swiss Institute for Experimental Cancer Research (ISREC), School of Life Sciences, École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne, Switzerland. Kronik miyeloid lösemi (KML), kromozomal bir translokasyonun sebep olduğu ve bu olayın bir sonucu olarak füzyon bir onkoprotein olan Bcr-Abl in ekspresyonu ile karakterize edilen bir hematopoietik kök hücre hastalığıdır. Bu kontrolsüz olarak sentezlenen ve agresif aktivite gösteren tirozin kinaz enzimi, insanlarda KML nin başlıca sebebi olup, hücre içinde diğer proteinlerle etkileşerek büyük bir protein kompleksi oluşturur. Bu protein kompleksinin bir birleşeni de Src homoloji 2 (SH2) domain-içeren fosfataz 2 (SHP2) proteinidir. Genel kanının aksine SHP2 proteini onkojenik bir tirozin fosfataz olarak tanımlanmıştır ve sahip olduğu N- ve C-terminal SH2 domaini ile Bcr-Abl bağımlı sinyal yolağında önemli bir noktada bulunur. Ayrıca ekspresyonu, hücre için Bcr-Abl bağımlı transformasyonda gereklidir. Ancak SHP2 nin kesin sinyal ileti mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır. Biz bu çalışmada, SHP2 proteininin her iki SH2 domainine yüksek afinite ve özgünlük ile bağlanan ve monobody olarak adlandırılan proteinleri geliştirdik. SH2 domainleri türler arasında korunmuş bir protein domaini olup, proteinlerdeki fosforillenmis tirozin reziduelerine bağlanırlar ve sinyal ileti yolağında çok önemli bir rol oynarlar. Çalışmamızda hedefe yönelik olarak tasarlanan monobodyler, SHP2 proteininin N- ve C-terminal SH2 domainlerini hedef almaktadır. Hücre içi ekspresyon analizi ve interaktome deneyleri monobodylerin sadece tasarlandıkları SH2 domainlerine monospesifik bir şekilde bağlandıklarını göstermiştir. SHP2 nin SH2 domainleri ile monobodyler arasindaki bağlanma yapısını ve mekanizmasını çözmek için yapılan kristal yapı analizi sonucunda monobodylerin SH2 domainlerin fosfopeptit bağlanma bölgesini işgal ettiklerini ve bu sebepten ötürü monobodylerin SH2/fosfo-tirozin etkileşiminde bir kompetitör olarak kullanılabileceğini ortaya çıkarmıştır. Monobodyler hücre içinde eksprese edildiğinde ise SHP2 N-SH2 domainin, önemli bir üst interaktör olan ve fosforillenmis tirozin rezidüesi aracılığıyla etkileşimde bulunduğu Gab2 adaptör proteini ile olan etkileşimini bozmuştur, ki bu da bize monobodylerin py-sh2 etkileşimini inhibe ederek SHP2 yi Bcr-Abl protein kompleksinden kopardığını göstermektedir. N-SH2 yada C-SH2 domainlerinden herhangi birinin monobodyler ile bloke edilmesi, SHP2 nin aktivitesi için kritik öneme sahip olan iki tirozin rezidüesinin fosforilasyonun inhibisyonu için yeterlidir. Bu sonuç, SHP2 nin artık Bcr-Abl kompleksinde yer almadığını ve dolayısıyla Bcr-Abl tarafından fosforillenemediğini ortaya koymaktadır. Ancak N-SH2 yi ya da C-SH2 yi hedeflemek, SHP2 sinyal yolağında belirgin farklılıklara sebep olmuştur. Daha açık bir şekilde söylemek gerekirse, SHP2 nin alt hedefleri olan paxillin, STAT5 ve ERK fosforilasyonunda farklı etkiler doğurmuştur. Sonuçlarımız, Bcr-Abl sinyal yolağında önemli bir role sahip olan SHP2 proteininin SH2 domainlerinin farklı fonksiyonlarını ve hiyerarşik yapısını ortaya çıkarmıştır. Bu potansiyel protein inhibitörleri, SH2 domainlere fosfo-tirozinlerden daha yüksek bir afinite ile bağlanmaktadırlar. Bu da bize monobodylerin, diğer bir deyişle küçük protein inhibitörlerinin, kanser hücrelerinde potansiyel ve spesifik olarak protein-protein etkileşimlerinde antagonist olarak kullanılabilirliğini göstermiştir. Anahtar Sözcükler: kronik myeloid losemi, shp2, sh2 domain, monobody, proteomiks 15

20 P:12 - KÖK HÜCRE - AML'DE ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI VİTİLİGODA GERİLEME Yazarlar: Afaq Ahmadova1, Melda Cömert2, Fahri Sahin2, Güray Saydam2, 1EGE ÜNİVERSİTESİ, İÇ HASTALIKLARI ABD 2EGE ÜNİVERSİTESİ, HEMATOLOJİ AD Giriş: Vitiligo, melanositlerin sayı ve işlev kaybı ile karakterize bir pigment hastalığıdır. Etiyolojisinde basta otoimmünite rol oynamaktadır ancak bir çok neden suçlanmaktadır. Allogeneik kök hücre nakli (AKHN) komplikasyonu olarak vitiligo geliştiğini gösteren yayınlar bulunmaktadır. Akut myeloid lösemi (AML) tanılı ve ek olarak bilinen vitiligosu olan ve allojenik kök hücre nakli sonrasi vitiligo deri lezyonlarinda belirgin azalma gözlenen bir olgu sunulmaktadır. Olgu: 40 yaşında bayan hasta Şubat 2013 te dilde yara çıkması üzerine başvurdu. Hastanın özgeçmişinde hipotiroidi ve vitiligo mevcuttu. Yapılan tetkikler sonucu AML tanisi alan hasta ve 7+3 kemoterapisi ile remisyona girdi. 1 kür HDAC sonrası temmuz 2013 te hastaya BUCY protokolü ile AKHN yapıldı. Siklosporin başlandı. Takibinde oral aft dışında graft versus hastalığı bulgusu saptanmadı. Düzenli kontrollere gelen hastanın vitiligo deri lezyonlarının gerilediği gözlendi. Tiroid hormon replasmanı ile ötroid durumda takip edilmektedir. Tartisma : Çalışmalarda AKHN sonrası gelişen vitiligodan AKHN e ait komplikasyon olarak bahsedilmektedir. Özellikle de kronik GVHD ile vitiligo birlikteliği görülmüştür. Bizim hastamızda vitiligo gerileme göstermiştir. Bu durum AKHN nin otoimmün hastalıklar üzerine olan etkisinden mi yoksa verilen immunsupresif tedaviye mi bağlı açıklanamamıştır. Anahtar Sözcükler: allogeneik kök hücre nakli, vitiligo 16

Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler

Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler Poster Bildiriler Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler Abstract:0320 [P-001] FİSETİN, HESPERETİN VE VİTEKSİN İN KRONİK MYLEOİD LÖSEMİ HÜCRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Aysun

Detaylı

Poster MULTİPL MYELOM HASTALA- RINDA 13. KROMOZOM DELESYONLARININ FISH YÖN- TEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Poster

Poster MULTİPL MYELOM HASTALA- RINDA 13. KROMOZOM DELESYONLARININ FISH YÖN- TEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Poster relerinin kemik iliğini infiltre etmesi, paraproteinlerin kanda ve idrarda artışı görülür. Gelişen osteoporoza bağlı kemik ağrıları veya kırıkları, eritrosit sedimantasyon hızında belirgin artma, serum

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı BİLDİRİ ÖZETLERİ Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S000 AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ METİL PREDNİZOLON TEDAVİSİNİN SERUM LEPTİN DÜZEY- LERİNE ETKİSİ VE LEPTİN GEN POLİMORFİZMİ: Betül Tavil, Günay

Detaylı

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Poster Bildiriler Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Abstract:0039 P001 TEDAVİ ALMIŞ KANSERLİ ÇOCUKLARDA BAZAL VE İNDÜKLENMİŞ DNA ZİNCİR KIRIKLARI SIKLIĞI, DNA ONARIM

Detaylı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Akut Lösemiler Bildiri: 73 Poster No: P000 ADOLESAN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİSİNDE İNDÜKSİYONDA YÜKSEK DOZ STEROİD KULLANIMI İLE ARTMIŞ SAĞKALIM: Şule Ünal, Aytemiz Gürgey, Selin Elmas, Sevgi Yetgin, Murat

Detaylı

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Poster Bildiriler Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Bildiri: 0280 Poster No: P001 İNSÜLİN BENZERİ BÜYÜME FAKTÖRÜ BAĞLANMA PROTEİNİ 3 PROMOTOR HİPERMETİLASYONU, KRONİK

Detaylı

ÇOCUKLARDA GÜNLÜK TEK DOZ ORAL DEMİR TEDAVİ SİNİN ET- KİNLİĞİ:

ÇOCUKLARDA GÜNLÜK TEK DOZ ORAL DEMİR TEDAVİ SİNİN ET- KİNLİĞİ: kapsamına alındı. Hastaların dosya ve kayıtları incelenerek, yaş, cinsiyet, klinik teşhis, yapılan tedavi, Hb, Hct, eritrosit sayısı kaydedildi. Eritrosit indeksleri (MCV, MCH, MCHC) ilgili formüller yardımı

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Poster Bildirileri Akut Lösemiler Bildiri: 49 Poster No: P00 YAŞLI (60 YAŞ ÜZERİ) AKUT MİYELOBLASTİK LÖSE- MİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ SİTOZİN ARABİNO- ZİD İLE İDAME TEDAVİSİ Zahit Bolaman, Gürhan Kadıköylü,

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NON-HODGKIN LENFOMALI HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI ( 3 AY) CD 4, CD 8, CD 20, CD 25, CD 56 ve AKUT FAZ REAKTANLARI (C-Reaktif

Detaylı

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F.

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. Aydın, F.Özdemir, M. Yılmaz 2, S.S. Kartı 2, M. Sönmez 2, H. Kavgacı, E. Ovalı 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı 2

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI İNSAN KRONİK MYELOBLASTİK LÖSEMİ HÜCRE DİZİSİ K562 DE İMATİNİBİN VE SİLİMARİNİN BCR-ABL1, GRB2, GAB2, AKT ve ERK GEN İFADELENMELERİNE

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S000 AKUT LÖSEM L HASTALARDA YÜKSEK DOZ MET L PREDN ZOLON TEDAV S N N SERUM LEPT N DÜZEY- LER NE ETK S VE LEPT N GEN POL MORF ZM : Betül Tavil, Günay Balta, 2 Eser Lay

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Journal of Turkish Pediatric Hematology Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Cilt 3 Sayı 2 Haziran 2009 7. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ 24-27 Mayıs 2009 ANKARA ÖNSÖZ

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ 11. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu ve Yurtdışı Konuşmacı Metinleri 08-11 Ekim 2008 Sheraton Otel Çeşme, İzmir Türk Hematoloji Derneği Organizasyon

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Poster Bildirileri Akut Lösemiler Bildiri: 55 Poster No: P22 AKUT LENFOBLAST K LÖSEM L YA LI HASTADA 6-MERKAPTOPÜR N TEK BA INA REM SYON SA - LAR MI? smet Aydo du, Kadir Acar, Nilgün Göveç, 2 Mehmet Ali

Detaylı

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır.

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 06.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Non-Hodgkin Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder.

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ Giriş Çocuk ve adolesanlarda akut miyeloid lösemi (AML) lösemilerin %15-20 sini oluşturur. İnsidansı her yıl milyonda 5-7 dir. İki yaş insidansın

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1 TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 1 Dr. Teoman Soysal 1 - Dr. Ahmet Emre E kazan 2 1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz 2. Bilimsel Kurul 3. Bilimsel Program 4. Konuşma Özetleri 8. Poster Bildiriler 64. İndeks 91

İÇİNDEKİLER. Önsöz 2. Bilimsel Kurul 3. Bilimsel Program 4. Konuşma Özetleri 8. Poster Bildiriler 64. İndeks 91 İÇİNDEKİLER Önsöz 2 Bilimsel Kurul 3 Bilimsel Program 4 Konuşma Özetleri 8 Poster Bildiriler 64 İndeks 91 ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, III. ULUSAL LENFOMA-MYELOMA KONGRESİ NE HOŞGELDİNİZ Lenfoproliferatif

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SERUM TNF-ALFA, IL-6, IL1Ra DÜZEYLERİNİN VE CTLA-4 GEN POLİMORFİZMİNİN TEDAVİ YANITI,

Detaylı

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır.

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 30.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Miyeloma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Bu kitapçık

Detaylı

KURULLAR & KOMİTELER..3 KURS PROGRAMI 4 BİLİMSEL PROGRAM.5-8 SÖZEL BİLDİRİLER.9-28 POSTER BİLDİRİLER..29-106. Alerji ve İnflamasyon 29-32

KURULLAR & KOMİTELER..3 KURS PROGRAMI 4 BİLİMSEL PROGRAM.5-8 SÖZEL BİLDİRİLER.9-28 POSTER BİLDİRİLER..29-106. Alerji ve İnflamasyon 29-32 1 İÇİNDEKİLER KURULLAR & KOMİTELER..3 KURS PROGRAMI 4 BİLİMSEL PROGRAM.5-8 SÖZEL BİLDİRİLER.9-28 POSTER BİLDİRİLER..29-106 Alerji ve İnflamasyon 29-32 Doğal immünite.33-40 Edinsel immünite...41-43 Enfeksiyon

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir kullanıma hazır enjektör, 1.0 ml'de 30 milyon ünite

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA PTEN GEN MUTASYONLARININ TANIMLANMASI MERİÇ TUĞBA AKGÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ Biyoloji Anabilim Dalı Haziran-2012 KONYA Her Hakkı

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Uzm. Dr.

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Uzm. Dr. T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Uzm. Dr. Müferet ERGÜVEN AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLGULARINDA GEN MUTASYONLARI VE HASTALIK

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Üroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Reşit Tokuç LOKALİZE PROSTAT ADENOKARSİNOMUNDA VEGF, E-CADHERİN VE BIM EKSPRESYONLARININ PROGNOSTİK

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 16 Poster Presentations P-001 [Kabul:Poster] [Acil Pediatri] Sabiha Şahin Çocuklarda karbonmonoksit zehirlenmelerinde laktat düzeylerinin Prognostik eğeri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TF Çocuk Sağlığı

Detaylı