Kök Hücre Nakli: Temel prensipler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kök Hücre Nakli: Temel prensipler"

Transkript

1 Kök Hücre Nakli: Temel prensipler Doç. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Nakli Merkezi

2 KÖK HÜCRE Farklı hücre tiplerine dönüşebilme ve kendisini yenileyebilme gücüne sahip hücrelerdir İhtiyaç olduğu zaman kendilerinden sonraki hücrelere farklılaşarak, hücrelerin gelişimini, olgunlaşmasını ve çoğalmasını sağlarlar

3 Kök Hücre = CD34+ hücre Kök hücreler yüzeyinde belli bir protein eksprese etmektedirler: CD34 CD34+ hücreler akım sitometrik yöntem kullanılarak ölçülebilir Çok kısa zaman dilimi içinde kök hücreyi tespit etmek için kullanılan indirekt bir teknik Birkaç saat zama alır

4 Hematopoetik kök hücre nakli Tarihçe

5 Hematopoetik Kök Hücre Nakli Hayalden gerçeğe :Nostalji İlk kez II. Dünya Savaşı esnasında 350 R maruz kalmış köpeklere sağlıklı köpeklerden kemik iliği infüzyonu 1957 Thomas ve Ferrebee, hematolojik maligniteli 6 hastada ışınlama sonrası iv sağlıklı kişilerden kemik iliği infüzyonu Rekers PF, ve ark, Arch Surg 1950; 60:

6 Hematopoetik Kök Hücre Nakli Hayalden gerçeğe :Nostalji 1959 Thomas ve ark Terminal lösemili kadın hastaya 850R ışınlamayı takiben ikizinden kemik iliği infüze etti, Hasta hızla iyileşti ve 4 ayda remisyon gözlendi 1972 Thomas ve ark Ciddi aplastik anemide ilk allojenik kemik iliği nakli sonuçunu yayımladı 1975 Thomas ve ark AA li 4 hastada allojeneik kemik iliği nakil sonuçları yayımlandı 2 si uzun dönem yaşadı Donell E. Thomas

7 The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1990 E. Donnall Thomas Fred Hutchinson Cancer Research Center Seattle, WA, USA

8 Hematopoetik Kök Hücre Kaynakları

9 Hematopoetik Kök Hücre Kaynakları Kemik iliği Periferik Kan Kordon kanı

10 Kemik İliği Kaynaklı Kök Hücre Toplama (KI >MNH %1-4) Alıcının kilogramı başına ~10-20 ml ilik materyali alınır.

11 VERİCİDEN AMELİYATHANEDE KEMİK İLİĞİ TOPLANMASI

12 Kemik İliği Kaynaklı Kök Hücre Toplama Amaç: 2-3 x 108 çekirdekli hücre/kg >2 x 106 CD34+ hücre/kg Kemik İliği harvest 10 ml x aspirasyon

13 Periferik Kök Hücre Toplama Çekirdekli hücrelerin %0.05

14 Periferik Kök Hücre Mobilizasyonu PKH Normal KT G-CSF Narayanasami U et al. Blood 2001; 98: KT + GCSF

15 Kordon Kanı Kök Hücre Toplama Çekirdekli hücrelerin %0.3

16 Kord kanı Kök hücreden zengin bir kaynak Miktar az ( cc): toplam kök hücre sayısı/kg başına sınırlı Kök hücreler PK veya Kİ ne göre daha az 50 kg kadar bireyler (çocuk) için yeterli Graft yetmezliği ve engraftman gecikmesi Proliferasyon hızı yüksek Düşük miktarda kök hücre tolere edilebilir 2 x106 CD34+ hücre/kg 2 x107 NC/kg

17 Kordon Kanının İşlenmesi İnfeksiyöz tarama: Sifilis, HIV, HBV, HCV ve CMV taraması yapılmalı Hacim: Toplanan kord kanın hacmi kayıt edilmeli (ortalama 120 cc) Hücre sayısı: MNH (>2x107 /kg) ve CD34+ hücre (>2x106 /kg) sayılmalı HLA tiplemesi yapılmalı Class I serolojik, Class II ise DNA (PCR-SSO veya PCR-SSP)

18 Kordon Kanının Saklanması Bilgisayarlı kademeli dondurucuda dondurulup -196 C de sıvı azot tankına aktarılır En uzun 10 yıl saklanılmış kord kanın başarılı bir şekilde nakilde kullanıldığı bildirilmiştir

19 Kord Kanı Graft rejeksiyon ve GVHH gelişme riski daha düşüktür Kısmi HLA match (4/6) durumu tolere edilebilir Donor bulmayı ve donor havuzu oluşturmayı kolaylaştırmakta Allojeneik (kardeş veya akraba dışı) veya Otolog amaçlı uygulanabilir Akraba dışı kordon kanı ile akraba dışı donörden Kİ/PK KHT yapılması arasında sağ kalım açısından anlamlı fark bulunamamıştır Özellikle pediatrik yaş grubunda, kordon kanı ile KHT, "akraba dışı" donörden yapılan Kİ/PK KHT'ye iyi bir alternatif olabilir

20 CD34 Dozu Otolog KHT > 2 x106 CD34+ hücre/kg Allojeneik KHT > 5 X106 CD34+ hücre/kg Kord Kanı KHT > 2 x106 CD34+ hücre/kg Hematopoetik yapılanma

21 Hematopoetik kök hücre Nakli

22 Hematopoetik kök hücre nakli tipleri Hazırlık rejimi Kaynak Kemik İliği Myeloablatif Periferik Kan Azaltılmış yoğunluk Kord Kanı Verici Allojeneik Akraba Akraba dışı Otolog Singeneik Nonmyeloablatif

23 Allojeneik kök hücre nakli HLA uyumlu sağlıklı vericiden alınan hematopoetik kök hücrelerin Belirli bir hazırlama rejimi ile myeloablatif / tümöroablatif hale getirilmiş alıcıya verilmesi ve Alıcıda vericinin hematoimmünopoetik sisteminin yapılandırılmasıdır

24 ALLOJENEİK NAKİL AKIŞ ŞEMASI KÖK HÜCRE İNFÜZYONU TRANSPLANT ÖNCESİ HAZIRLAYICI REJİM Busulfan **** PROFİLAKSİ ve Destek Cy ** Eritrosit ve Trombosit TRANSFÜZYONLARI

25 TRANSPLANT TİPLERİ Allogenik Transplant CD34+ MYELOABLASYON & İMMÜNOSÜPRESYON Engraftment HLA uygunluk gerekir (HLA- A, B, DR)= 6/6 Kardeş-akraba (Matched Sibling) Uyumlu Akraba dışı (Matched Unrelated) Kemik iliği bankalarından taranan 8 milyon verici ŞİFA MORTALİTE FAZLA, ANCAK KÜR ORANI YÜKSEK (GVTE)

26 Allojeneik KHT komplikasyonları Erken (<100 gün ) İnfeksiyonlar: Geç (>100gün ) İnfeksiyonlar: bakteriyel, fungal, HSV, CMV varicella zoster, kapsüllü bakteriler Akut GVHH: Deri, karaciğer, barsak Kronik GVHH: Artrit, hepatit, malabsorbsiyon, sikleroderma, sikka sendromu, liken, pulmoner hastalık, ciddi efüzyonlar Hemoraji Kronik pulmoner hastalık Graft yetersizliği, aplastik anemi Oto-immün yetmezlik Hemorajik sistit Katarak İntertisyel pnönoni İnfertilite VOD, kardiak yetmezik İkincil maligniteler

27 Allogeneik Transplantasyon Avantajları Graft Vs Tumor (+) Malign hücrelere karşı verici immün cevabı Potansiyel KÜR Dezavantajları Yüksek Mortalite GVHH ( ) Infeksiyonlar profilaktik antibiyotik, antifungal immunsupresif tedavi Graft Rejeksiyonu 1% veya az <60 yaş

28 Otolog Kök Hücre Nakli AMAÇ Kemoterapi ve Radyoterapiye duyarlı tümörlerde kemik iliği aplazisine yol açabilecek kadar yüksek dozda KT ± RT uygulayabilmek.

29 Kök Hücre Mobilizasyonu ve Yüksek Doz Kemoterapi Akış Şeması Mobilizasyon Rejimi Zaman Kök Hücre Yüksek Doz KriyoAferezi prezervasyon Kemoterapi OPKH Nakli

30 TRANSPLANT TİPLERİ Otolog Transplant CD34+ KRİYOPREZERVASYON CD34+ SİTOREDÜKSİYON & MOBİLİZASYON MYELOABLATİF KT ŞİFA Kişinin kendinden kendine nakil Kemik İliği ablasyonu nedeni ile ulaşılamayan terapötik dozlara ulaşma imkanı verir. Hastalığa yenik düşmüş immünite mevcut, Graft versus tümör etkisi yok

31 Otolog Kök Hücre Transplantasyonu Avantajları Düşük mortalite <1% Rejeksiyon (-) GVHH (-) Daha az enfeksiyon 70 yaş ve ilerisi Dezavantajları Düşük kür oranı Graft Vs Tumor (-) Tümör kontaminasyonu

32 Hemopoetik kök hücre nakli Eğilimler

33 Allojeneik Transplant: Alıcı Yaşı Eğilimi Transplant, % yrs yrs yrs yrs >60 yrs NATIONAL MARROW DONOR PROGRAM 2005

34 Allogeneik Transplant: >20yaş, CIBMTR Verici Tipi Eğilimi Akraba Akraba dışı Transplant NATIONAL MARROW DONOR PROGRAM 2005

35 Allogeneik Transplant: 20yaş, CIBMTR Verici Tipi ve Kök Hücre Kaynağı Eğilimi Akraba Akraba dışı Kİ veya PK Akraba dışı Kord kanı Transplant NATIONAL MARROW DONOR PROGRAM 2005

36 Hemopoetik kök hücre nakli Endikasyonlar

37 TRANSPLANTASYON ENDİKASYONLARI KUZEY AMERİKA-2005 NATIONAL MARROW DONOR PROGRAM 2005

38 HASTALIK Akut lösemi (tiplendirilmemiş) AML ALL Undiferansiye akut lösemi Bifenotipik akut lösemi Sekonder akut lösemi Kronik lösemi (tiplendirilmemiş) KML KLL KPL Lenfoma (tiplendirilmemiş) NHL Hodgkin L Plazma hücre hastalıkları (tiplendirilmemiş) Multiple myeloma Plazma hücreli lösemi Plazmasitoma Amiloidozis Diğer solid tümorler Meme Kanseri MDS veya MPS (tiplendirilmemiş) Myelodisplastik sendrom Myeloproliferatif sendrom MDS & MPS Aplastik anemi Immun yetmezlikler Diğer kalıtsal bozukluklar Oto-immun hastalıklar Hemoglobinopatiler Kodlanmayan bilinmeyen TOTAL Hasta İşlem EBMT 2005

39 Standart Tedavide Otolog Transplantasyon Non-Hodgkin Lenfoma Relaps veya bir kısım refrakter NHL %60-65 uzun süreli yaşam PARMA Çalışması CUP Çalışması

40 Standart Tedavide Otolog Transplantasyon Hodgkin Hastalığı Relaps ve refrakter hastalıkta FFTF; % 33 & % 55 Primer refrakter: Relaps : Yuen AR, Blood 1997, 89: Schmitz N. Lancet :

41 Standart Tedavide Otolog Transplantasyon Multiple Myeloma Yaşam süresini 3-5 yıl uzatmakta NEJM: 348/1875,2003

42 Standart Tedavide Allogenik Transplantasyon Tam remisyonda canlı hasta % Akut Myeloid Lösemi (AML) Donor yok Donor Orta Risk % % % % Tam remisyonda canlı hasta % 100 İyi Risk 100 P=.51 P= Yıl Kötü/çok kötü Risk % 43.4% % 18.4% Bilinmeyen Risk P= Yıl P= Suciu S, et al, Blood. 2003;102:1232.

43 Standart Tedavide Allogenik Transplantasyon Akut Lenfoblastik Lösemi Yaşam < 60 yaş hastalar Uzun dönem sonuçları yüz güldürücü değil ( 30-40% OS) 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 1. Tam cevap (n = 192) 50% 50% 40% 40% 2. Tam cevap (n = 188) 30% 20% 30% 20% p-value < % 10% 0% 0% NATIONAL MARROW DONOR PROGRAM 2005

44 Standart Tedavide Allogenik Transplantasyon Aplastik Anemi Toplam Yaşam <20 yaş başarı 1.0 >40 yaş başarı Yıllar 4 5

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F.

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. Aydın, F.Özdemir, M. Yılmaz 2, S.S. Kartı 2, M. Sönmez 2, H. Kavgacı, E. Ovalı 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı 2

Detaylı

Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu Konuşma Metinleri Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Naklinin İmmünobiyolojisi Emin Kansu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Ankara Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Detaylı

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Dr. Sevgi Kalayoğlu-Beşışık İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Hematoloji BD, İstanbul Hematopoetik kök hücre transplantasyonu (HKHT) çok yüksek

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM

KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM C.Ü. Hemşirelik Dergisi 2008, 12(3) KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM Sevgi SUN KAPUCU *, Yasemin KARACA** ÖZ Hematopoietik kök hücre nakli ve bununla ilişkili olarak kullanılan yüksek

Detaylı

KÖK HÜCRE VE KORDON KANI

KÖK HÜCRE VE KORDON KANI KÖK HÜCRE VE KORDON KANI Doç Dr. Mehmet Ertem Yakın zamana kadar doğumdan sonra kullanılmayıp atılan kordon kanını son zamanlarda ilgi çekici kılan temel faktör hematopoetik kök hücre kaynağı olarak transplantasyon

Detaylı

Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre

Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre Konuşma Metinleri Multiple Miyelomda Allojeneik Kök Hücre Transplantasyonu Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı, Antalya Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre transplantasyonu

Detaylı

HASTALARINDA AŞILANMAA

HASTALARINDA AŞILANMAA HEMATOPOETİK K KÖK K K HÜCRE H NAKİL HASTALARINDA AŞILANMAA İmmun yetmezlik gruplarında aşıa şılanma İmmun yetmezlik grubu aşılanma açısından heterojen bir gruptur. Sekonder İmmün Yetmezliği Primer İmmün

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı BİLDİRİ ÖZETLERİ Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S000 AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ METİL PREDNİZOLON TEDAVİSİNİN SERUM LEPTİN DÜZEY- LERİNE ETKİSİ VE LEPTİN GEN POLİMORFİZMİ: Betül Tavil, Günay

Detaylı

Poster MULTİPL MYELOM HASTALA- RINDA 13. KROMOZOM DELESYONLARININ FISH YÖN- TEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Poster

Poster MULTİPL MYELOM HASTALA- RINDA 13. KROMOZOM DELESYONLARININ FISH YÖN- TEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Poster relerinin kemik iliğini infiltre etmesi, paraproteinlerin kanda ve idrarda artışı görülür. Gelişen osteoporoza bağlı kemik ağrıları veya kırıkları, eritrosit sedimantasyon hızında belirgin artma, serum

Detaylı

Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu

Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu Van Tıp Dergisi: 5 (3): 183-187, 1998 Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu İmdat Dilek*, Önder Arslan**, Günhan Gürman** Özet: Kemik iliği transplantasyonu

Detaylı

Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) malign

Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) malign HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI GEÇ YAN ETKİLER Musa Karakükçü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) malign ve benign hematolojik hastalıklarda yaygın kullanılan

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar

Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol 1 Transplant Alıcılarında Viral Enfeksiyonlar Viral infeksiyonlar İmmünsüpresif ilaçlar Greft rejeksiyonunun

Detaylı

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma, lenfatik

Detaylı

4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi 4 th National Bone Marrow Transplantation & Stem Cell Therapies Congress

4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi 4 th National Bone Marrow Transplantation & Stem Cell Therapies Congress 4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi 4 th National Bone Marrow Transplantation & Stem Cell Therapies Congress KONUŞMA METİNLERİ Lecture Notes 1-4 Mart 2007 - Uludağ,

Detaylı

TALASEM DE TRANSPLANTASYONDA DÜNYA VE ÜLKE VER LER

TALASEM DE TRANSPLANTASYONDA DÜNYA VE ÜLKE VER LER 5. Uluslararası Talasemi Yazokulu 5th International Thalassemia Summerschool TALASEM DE TRANSPLANTASYONDA DÜNYA VE ÜLKE VER LER Prof.Dr.S. Sema ANAK stanbul Üniv. stanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S000 AKUT LÖSEM L HASTALARDA YÜKSEK DOZ MET L PREDN ZOLON TEDAV S N N SERUM LEPT N DÜZEY- LER NE ETK S VE LEPT N GEN POL MORF ZM : Betül Tavil, Günay Balta, 2 Eser Lay

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonların Yönetimi Management of Viral Infections in Allogenic Hematopoietic

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ Giriş Çocuk ve adolesanlarda akut miyeloid lösemi (AML) lösemilerin %15-20 sini oluşturur. İnsidansı her yıl milyonda 5-7 dir. İki yaş insidansın

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir kullanıma hazır enjektör, 1.0 ml'de 30 milyon ünite

Detaylı

DAMLA. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni

DAMLA. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1996/ SAYI 3 HIV/ AIDS ve Kan Transfüzyonu Prof. Dr. Enver Tali Çetin AIDS Savaşım Derneği Başkanı Ülkemizde Sağlık Bakanlığının ve Hükümet dışı

Detaylı

IMF_B06_Kök Hücre Naklini Anlamak. Kök Hücre Naklini Anlamak

IMF_B06_Kök Hücre Naklini Anlamak. Kök Hücre Naklini Anlamak Kök Hücre Naklini Anlamak MİYELOM HASTA KILAVUZU TEST SONUÇLARINIZI ANLAMAK Değerli hasta ve hasta yakınlarımız; bu kitapçıklar sizlere Hematoloji Uzmanlık Derneği tarafından hastalığınız sürecinde karşınıza

Detaylı

ULUSAL İLİK DONÖR PROGRAMI HASTA HAKLARI BÜROSU. Nakil Süreci. Kemik İliği Ve Kordon Kanı Nakline Giriş. 1.888.999.6743 I marrow.

ULUSAL İLİK DONÖR PROGRAMI HASTA HAKLARI BÜROSU. Nakil Süreci. Kemik İliği Ve Kordon Kanı Nakline Giriş. 1.888.999.6743 I marrow. ULUSAL İLİK DONÖR PROGRAMI HASTA HAKLARI BÜROSU Nakil Süreci Kemik İliği Ve Kordon Kanı Nakline Giriş 1 İçindekiler: Ulusal Kemik İliği Donör Programı 2 Giriş 4 Potansiyel tedaviler 4 Seçenekleriniz hakkında

Detaylı

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 SUNUM PLANI KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN HAZIRLANMASI KAN TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI KAN TRANFÜZYONU KOMPLİKASYONLARI -ERKEN/GEÇ -İMMUNOLOJİK/NON-İMMUNOLOJİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ADANA ERĠġKĠN KEMĠK ĠLĠĞĠ NAKĠL MERKEZĠ

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ADANA ERĠġKĠN KEMĠK ĠLĠĞĠ NAKĠL MERKEZĠ BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ADANA ERĠġKĠN KEMĠK ĠLĠĞĠ NAKĠL MERKEZĠ Yeniden BaĢlamak Ġçin TEDAVĠ VE HASTALIK CĠNSELLĠK VE DOĞURGANLIĞI NASIL ETKĠLER? EL KĠTABI (Bu kitapçık kemik iliği nakli öncesi kemoterapi

Detaylı

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler 30 Mayıs 1 Haziran 2014 Konuşma Özetleri ve Bildiriler BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Uzm. Dr. Ayşe Bozkurt Turhan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz 2. Bilimsel Kurul 3. Bilimsel Program 4. Konuşma Özetleri 8. Poster Bildiriler 64. İndeks 91

İÇİNDEKİLER. Önsöz 2. Bilimsel Kurul 3. Bilimsel Program 4. Konuşma Özetleri 8. Poster Bildiriler 64. İndeks 91 İÇİNDEKİLER Önsöz 2 Bilimsel Kurul 3 Bilimsel Program 4 Konuşma Özetleri 8 Poster Bildiriler 64 İndeks 91 ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, III. ULUSAL LENFOMA-MYELOMA KONGRESİ NE HOŞGELDİNİZ Lenfoproliferatif

Detaylı