Polimyaljiya Romatika Güncel Bilgiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Polimyaljiya Romatika Güncel Bilgiler"

Transkript

1 Polimyaljiya Romatika Güncel Bilgiler Dr. İlker YAĞCI 15 Mart 2014-Uludağ 02/05/2014 1

2 Tanım 50 yaş üstü Omuz ve pelvik kuşakta ağrı EHA kısıtlılık Sabah tutukluğu Proksimal eklemlerde ve ekstraartiküler sinovyal yapılarda sinovitin eşlik edebildiği İzole ya da DHA ile beraber görülebilen inflamatuvar hastalık 02/05/2014 2

3 Tarihçe 1888 de Bruce senile romatik gut periartiküler fibrozit peri-ekstraarticüler romatizma periarthrosis humeroscapularis yaşlanmaya bağlı myalji pseudopolyarthrite rhizomielique 1957 de Barber PMR 02/05/2014 3

4 PMR de Literatür yılları arasında Pubmed veri tabanı 835 yazı 128 tanesi yalnızca DHA ile ilgili PMR için katkısı sınırlı PMR ile doğrudan ilgili 415 yazı 173 adet çalışma 115 adet derleme veya kılavuz 94 adet olgu sunumu 22 adet editöre mektup 11 olgu serisi 02/05/2014 4

5 PMR de Literatür 2013-bugüne kadar 50 yazı 36 adet derleme-olgu Leflunomid ile ilgili olgu serisi Tocilizumab ile ilgili 3 olgu 14 adet orijinal araştırma 2 tanesi patogenez ve epidemiyoloji 12 tanesi tanı ve takip yöntemleri ile ilgili Tedavi ile ilgili çalışma sayısı 02/05/2014 5

6 PMR- Çözülmemiş Sorunlar Tanım kliniğe bağlı Diagnostik bir test yok Tedavi amacı henüz tanımlanmamış Klinik seyir çok değişken Atak veya relaps için uzlaşılan bir tanım yok Tedavi için konsensus yok 02/05/2014 6

7 PMR-Sık Görülen Sorunlar En az iki haftadır devam eden sabah tutukluğu Omuz ve/veya pelvik kuşak ağrısı (omuz %70-95, kalça %50 sıklıkta) Proksimal eklemlerde sinovit, bisesps tendiniti, subdeltoid ve subakromial bursit Yukarıdaki nedenlerle eklem hareket açıklığında azalma Uyku bozukluğu, gece ağrısı, yorgunluk Ekstremite distalinde tutulum: karpal tünel sendromu, el dorsumunda ödem, çoğunlukla el bileği, dizler ve metakarpofalengeal eklemlerde eroziv olmayan artrit Düşük dereceli ateş, anoreksi, kilo kaybı Polimyaljik Sendrom 02/05/2014 7

8 PMR yi Taklit Edebilen Hastalıklar Romatizmal hastalıklar Geç başlangıçlı romatoid artrit Remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema (RS3PE) Geç başlangıçlı spondilartropati Geç başlangıçlı sistemik lupus eritematozus Polimiyozit Vaskülit Pseudogut Fibromiyalji Enfeksiyonlar: viral veya bakteriyel enfeksiyonlar özellikle infektif endokardit Hematolojik maligniteler (Multiple myeloma,lenfoma, lösemi, miyelodisplazi Solid tümörler (Kolon, mide, pankreas, renal hücreli karrsinom, prostat, over) Hipotirioidizm 02/05/2014 8

9 Ağrı Tipi Klinik Bulgular Laboratuar Olası Tanı İnflamatuar İnflamatuar 50 yaş üstü Omuz ve pelvik kuşakta ağrı EHA kısıtlılık Sabah tutukluğu >45 dk Eşlik eden periferik eklem tutulumu AFR yüksekliği Radyolojik lezyonlar Anti CCP AFR PMR DHA İnflamatuar Eller ve ayaklarda ödem RS3PE İnflamatuar Multiorgan tutulumu Organ disfonksiyon bulguları (ör proteinüri) Otoantikorlar İnflamatuar Kas ağrısı Kas enzimleri Otoantikorlar İnflamatuar Genel düşkünlük Ateş Üfürüm Belirgin AFR Hematüri Kan kültüründe üreme Bakteriyel serolojik testlerin pozitifliği RA SPA Diğer Kristal depo hst. KDH, lupus, vaskülit İnflamatuar myopatiler Endokardit Bruselloz 02/05/2014 9

10 Ağrı Tipi Klinik Bulgular Laboratuar Kemik Mekanikinflamatuar Mekanik Genel sağlık bozukluğu Belirgin inflamatuar semptomlar PSA Elektroforez Tümör belirteçleri Normal Radyolojik bulgular Kemik metastazı olan kanser (meme, prostat) Myeloma Omuz problemleri Kalça problemleri Mekanik Uyku bozukluğu, hassas noktalar FMS Mekanik Yaygın ağrı Artralji-myalji Endokrin bozukluk Vitamin D eksikliği Hipotiroidizm Hipertiroidizm Hiper PTH Mekanik Yaygın ağrı Artralji-myalji İlaç toksitesi Statinler, PPİ Mekanik Yaygın ağrı Artralji-myalji Rijidite Yürüyüş bozukluğu Tremor Ekstrapiramidal sendromlar 02/05/

11 Polimyaljik Sendrom Ön Planda Tedavi öncesi Yaş <60 Yavaş başlangıç Omuz tutulumunun olmaması Sistemik tutulum çok AFR yüksekliğinin olmaması/az olması Periferik artrit Tedavi sırası GK tedaviye yetersiz yanıt Steroide bağımlılık Relapsın fazla olması 2 yıldan uzun tedavi 02/05/

12 Remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema 1. Her iki elde çukurlaşan tarzda ödem 2. Ani başlangıçlı poliartrit 3. Yaşın 50 üzerinde olması 4. RF negatifliği olması 02/05/

13 RS3PE ve PMR RS3PE ile PMR li hastalar arasında demografik, klinik ve immunolojik bir fark gözlenmemiştir RS3PE yi PMR ile RA arasında ara bir form? RS3PE ile PMR aynı hastalığın farklı klinik görünümleri? Soriano A, Landolfi R, Manna R. Polymyalgia rheumatica in Best Pract Res Clin Rheumatol. 2012;26(1): PMR ve RS3PE hastalarında aktive T supresör hücrelerinin azalması ile Th1 hücrelerinin artması ortak özellik her iki hastalıkta da IL-6 seviyeleri yüksek proksimal ve distal sinovit bulgularının benzer olduğu gösterilmiştir Oide T, Ohara S, Oguchi K, Maruyama M, Yazawa M, Inoue K et al. Remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema (RS3PE) syndrome in Nagano, Japan: 02/05/2014 Clin Exp Rheumatol. 2004;22(1):

14 Minimal Tetkik Tam kan, AFR Serum ve idrar elektrolitleri, üre, kreatinin KCFT Kan ve idrarda P, Ca, ALP, D vit, PTH Serum protein elektroforez TFT Eğer şüpheleniyorsa kas enzimleri ANA, anti-ccp İdrarda protein Ağrılı eklemlerin görüntülenmesi, göğüs grafisi, sintigrafi Duruma göre ek tetkikler 02/05/

15 Umut Veren Tetkik Anti ferritin antikor PMR ve DHA yüksek İnsan ferritin ağır zincirine yada staf epidermidis homolog peptidine karşı gelişen antikor Tedavi öncesi sensitivite PMR ve DHA için %92 Hastalık alevlenmesinde %65 Lupusta %29 RA da %3 Geç başlangıçlı RA %0 B hücreli lenfoma %6.5 Kan donörlerinde %1 IL-6 seviyesinin yüksekliğinin steroide dirençli hastaları gösterebilir Baerlecken NT, Linnemann A, Gross WL, et al. Association of ferritin autoantibodies with giant cell arteritis/polymyalgia rheumatica. Ann Rheum Dis2012;6: /05/

16 Bird (1979) Chuang (1982) Healey (1984) Başlangıç yaşı 65 yaş üstü 50 yaş üstü 50 yaş üstü ESH mm/saat >40 >40 >40 Klinik görünüm Bilateral omuzlarda ağrı/tutukluk En az bir aydır boyun/gövde, omuzlar /üst ekstremite proksimali, kalça/uyluk proksimali bölgelerinden en az iki tanesinde ağrı/tutukluk En az bir aydır boyun omuzlar, pelvik kuşak bölgelerinden en az iki tanesinde ağrı Sabah tutukluğu süresi >1 saat - >1 saat Ayırıcı tanı - DHA dışında diğer nedenler dışlanmalı Diğer nedenler dışlanmalı Steroide yanıt mg/ gün steroid Konstitüsyonel semptomlar Kilo kaybı/depresyon - - kullanmına hızlı yanıt Diğer semptomlar Bilateral kolda hassasiyet - - Süre 2 hafta - - Tanı için gerekli olanlar 3 ve daha fazla kriterin Yukarıdakilerin hepsi Yukarıdakilerin hepsi 02/05/2014 pozitif olması 16

17 02/05/

18 2012 PMR Kriterleri PMR sınıflandırma kriterlerinde mutlak olması gereken koşullar: yaş 50 bilateral omuz ağrısı anormal ESH veya CRP Bu koşullar sağlandıktan sonra US yok iken 4 US kullanıldığında 5 skor PMR 02/05/

19 US kullanılmadığında US kullanıldığında Sabah tutukluğunun 45 dakikadan fazla olması 2 2 Kalça ağrısı veya eklem hareket açıklığı 1 1 kısıtlanması RF ve anti-ccp negatifliği 2 2 Diğer eklem tutulumunun olmaması 1 1 En az bir omuzda subdeltoid bursit ve /veya biseps tenosinoviti, ve/veya glenohumeral sinovit (posterior veya aksiler) ile en az bir kalçada sinovit ve/veya trokanterik bursit - 1 Her iki omuzda subdeltoid bursit, biseps tenosinoviti, veya glenohumeral sinovit /05/

20 02/05/

21 Görüntülemenin Artan Önemi PMR nin bir kas hastalığından ziyade yaygın tenosinovit ve bursitler ile seyretmesi artık kabul edilen temel özellik US, MR, PET temel yöntemler Omuzda subdeltoid bursit, glenohumeral sinovit, biseps tendiniti, kalça da ise sinovit ve bursit ön planda değerlendirilen patolojiler 02/05/

22 US US nin MR baz alındığında sensitivite ve spesifisiteleri Bursit için %93,7/100 Glenohumeral sinovit %78,3/93,3 Biseps tenosinoviti için %100/100 Cantini F, Salvarani C, Olivieri I, Niccoli L, Padula A, Macchioni L, et al. Shoulder ultrasonography in the diagnosis of polymyalgia rheumatica: a case-control study. The Journal of Rheumatology 2001;28:

23 US Kalça tutulumu için sensitivite ve spesifisite Kalça sinoviti %53/100 Trokanterik bursit için %100/100 İliopsoas bursit %60/100 İskiyogluteal bursit için %80/100 Cantini F, Niccoli L, Nannini C, Padula A, Olivieri I, Boiardi L, et al. Inflammatory changes of hip synovial structures in polymyalgia rheumatica. Clinical and Experimental Rheumatology 2005;23:462 8.

24 MR PMR li hastaların el MRG bulguları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, el tutulumundan bağımsız olarak özellikle ekstansör tenosinovitin kontrol grubuna göre daha sık PMR-ilişkili boyun ağrısının nedeni: C5-7 seviyelerinde servikal interspinöz bursada sıvı artışı 02/05/

25 PET 18F deoksiglukoz (FDG) tutulumunun DHA hastalarında %76,9, PMR de % 75, kontrol grubunda ise %22,7 %31,4 hastada vasküler ve %93,7 hastada omuz, %51,4 hastada spinöz çıkıntılarda tutulum PET ile ilgili çalışmalardan elde edilen çıkarım; PMR de aksiyal tutulumun olabilmesi Bu tutulum servikal, lomber vertebralarda ve sternoklavikular eklemlerde olabilmekte 02/05/

26 Remisyon ve Relaps EULAR tarafından önerilen remisyon kriterlerinde Ağrının VAS ile ölçümü ESH veya CRP Sabah tutukluğu Üst ekstremite elevasyonu Hekimin global değerlendirmesi 02/05/

27 Polimyaljiya Romatika Aktivite Skoru (PMR-AS) CRP (mg/dl) + Hastanın ağrısının VAS ile değerlendirilmesi (0-10) + Hekimin global değerlendirmesi (0-10) + (Sabah tutuluğu dakikax0.1) + Üst ekstremitelerin elevasyonu (0= omuzun üstüne kaldırabilir, 1=omuz hizasına kadar kaldırabilir, 2= omuz hizasının altında kalır, 3= hiç hareket yapamaz). Bu skora göre <1,5 remisyon 1,5-7 düşük hastalık aktivitesi 7-17 orta hastalık aktivitesi >17 yüksek hastalık aktivitesi 02/05/

28 Tedavi-Steroidler-Hangisi? 02/05/

29 Steroidler-Başlangıç Dozu-BSR Önerisi 3 hafta 15 mg/gün prednisolon veya eşdeğeri Sonraki üç hafta 12,5 mg/gün 4-6 hafta 10 mg/gün Atak olmaz ise her 4-8 haftada 1 mg doz azaltılması OP profilaksisi Dasgupta B, Borg FA, Hassan N, Barraclough K, Bourke B, Fulcher J, et al. BSR and BHPR guidelines for the management of polymyalgia rheumatica. Rheumatology (Oxford) 2010;49: /05/

30 Steroidler-Başlangıç Dozu Klinisyenler arasında belirgin farklılıklar olabilir. Fransa da yapılmış bir çalışmada Fransız romatologların BSR tarafından önerilen 15 mg/gün başlangıç prednizon dozundan daha yüksek dozlar ile tedaviye başladıklarını göstermiştir Hastaların %45 i en az 25 mg/gün başlangıç dozları ile tedaviye başlamaktadır Ornetti P, Guillibert-Karras C, Garrot JF, Gros F, Gérard N, Julien L et al. Study of professional practices among rheumatologists in Burgundy: initial corticotherapy in polymyalgia rheumatica. Clin Rheumatol. 2011;30(1): /05/

31 Steroide Yanıt 60 hastada 12,5 mg/gün prednizon ile tedaviye başlanmış, hastaların 47 si remisyona girmiştir. Steroide verilen iyi yanıt hastalık süresi, sabah tutukluğu süresi, yorgunluk, ateş, kilo kaybı, periferik artrit, karpal tünel sendromu, tenosinovit ve akut faz reaktan seviyelerinden bağımsız İki grup arasında tek farkın cevap vermeyenlerde yüksek vücut ağırlığı olduğu gösterilmiştir. Cimmino MA, Parodi M, Montecucco C, Caporali R. The correct prednisone starting dose in polymyalgia rheumatica is related to body weight but not to disease severity. BMC Musculoskelet Disord. 2011;12(1):94. 02/05/

32 Steroid-Doz Azaltma ve Tedavi Süresi PMR de remisyon sonrası her 2-3 haftada bir %10 doz azaltılarak 10 mg/gün seviyesine gelinir. Bu aşamadan sonra her ay 1 mg azaltılarak tedavi en az 1-2 yıl sürdürülür Hızlı doz azaltılması: relaps riski Doz yavaş azaltılsa bile 1/3 relaps %50 en az bir kez relaps 02/05/

33 Steroid-Farklı Uygulama Şekilleri Üç haftada bir 120 mg i.m. MP ve 15 mg başlangıç dozlu oral uygulama Intramüsküler uygulama oral prednisolon ile benzer etkinliktedir (%60.6 OP ve %66.6 i.m. MP) Daha az y.e Hafif vakalarda, yaşlılarda, daha az kümülatif doz istendiğinde uygulanabilir Daha az yan etki gözlenir Dasgupta B, Dolan AL, Panayi GS, Fernandes L. An initially double-blind controlled 96 week trial of depot methylprednisolone against oral prednisolone in the treatment of polymyalgia rheumatica. Br J Rheumatol 1998; 37: /05/

34 Steroid-Farklı Uygulama Şekilleri 20 hastaya 40 mg 6-metilprednisolon ia Haftalık bilateral omuz KS enjeksiyonu Toplam 4 enjeksiyon Hastaların %50 sinde 14 aylık semptomsuz süre sağlanabilmiş 5 hastada remisyon olmamış Yan etki yok Salvarani C, Cantini F, Olivieri I et al. Corticosteroid injections in polymyalgia rheumatica: a double-blind, prospective, randomized, placebo controlled study. J Rheumatol 2000; 27: /05/

35 Steroidler-Yan Etki Yan etkilerin en aza indirilmesi için en düşük doz Steroid ile ilgili yan etkilerin hastaların %65 inde Bu yan etkiler kümülatif doz ve tedavi süresi ile bağıntılı Hoes JN, Jacobs JW, Verstappen SM, Bijlsma JW, Van der Heijden GJ. Adverse events of low- to mediumdose oral glucocorticoids in inflammatory diseases: a meta-analysis. Ann Rheum Dis. 2009;68(12): /05/

36 İki yıllık retrospektif çalışmada 222 PMR nedeni ile steroid tedavisi altındaki hastanın 95 inde en az bir yan etki bildirilmiştir Doksan beş hastanın 55 inde osteoporoz gelişmiş 31 tanesinde frajilite kırığı 27 hastada hipertansiyon 11 hastada diyabet 9 hastada myokard infarktüsü 3 hastada inme Steroidler-Yan Etki 2 hastada periferik arter hastalığı Mazzantini M, Torre C, Miccoli M, Baggiani A, Talarico R, Bombardieri S et al. Adverse Events During Longterm Low-dose Glucocorticoid Treatment of Polymyalgia Rheumatica: A Retrospective Study. J Rheumatol. 2012;39(3): /05/

37 Steroidlerin kardiyovasküler hastalıklarda risk artışı yarattığına dair inanış yanlış olabilir. Yapılan bir çalışmada 364 PMR hastası ortalama 7,6 yıl takip edilmiş miyokard enfarktüsü, kalp yetmezliği, periferik vasküler hastalık ve serbrovasküler olay riskinde artış yaratmadığı, hatta bir koruyucu etkinin olabileceği bildirilmiştir Maradit Kremers H, Reinalda MS, Crowson CS, Davis JM 3rd, Hunder GG, Gabriel SE. Glucocorticoids and cardiovascular and cerebrovascular events in polymyalgia rheumatica. Arthritis Rheum. 2007;57(2): /05/

38 Steroidler ve OP Osteoporoz major komplikasyon PMR de steroid yan etkisinin dışında osteoporoza eğilim olduğunu destekleyen çalışmalar da mevcuttur Kemik rezorpsiyon belirteçlerinin arttığı, formasyon belirteçlerinin ise azaldığı gösterilmiştir PMR de osteoprotegenin (OPG) ve srankl düzeyi artmış olarak bulunmuş ve bu durumun kemik döngüsünü bozabileceği iddia edilmiştir 02/05/

39 Profilaksi-2010 ACR Önerileri Kalsiyum ve D vitamini steroid ile beraber başlanmalıdır Hastalarda osteoporoz risk faktörleri sorgulanmalı ve kemik mineral yoğunluğu ölçülmelidir Postmenapozal steroid kullanan kadınlar ve 50 yaş üzeri steroid alan hastalar kırık için yüksek risk altındadır Bu hatalarda kırıkları önlemek için diğer osteoporoz ilaçlarının kullanılması da düşünülmelidir 02/05/

40 Metotreksat Steroid dışında en fazla kullanılan ajan MTX ile yapılmış iki adet randomize kontrollü çalışma Steroid kullanımına eklenen 10 mg/hafta MTX kullanımı steroid tedavisinin bırakılma süresini kısalttığı relapsları azalttığı ve kümülatif steroid dozunu düşürdüğü gösterilmiştir yan etkiler ise her iki grupta benzerdir Caporali R, Cimmino MA, Ferraccioli G, Gerli R, Klersy C, Salvarani C et al. Prednisone plus methotrexate for polymyalgia rheumatica: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Ann Intern Med. 2004;141(7): /05/

41 Cimmino ve ark. yaptığı çalışmada ise MTX ile tedavi edilen hastalarda yalnız steroid kullananlara göre inflamasyonda hafif derecede bir azalma saptanmıştır Her iki grupta benzer oranda steroid yan etkileri izlenmiştir MTX kullanan hastalarda %30,8, kontrol grubunda %44,4 relaps saptanmıştır Cimmino MA, Salvarani C, Macchioni P, Gerli R, Bartoloni Bocci E, Montecucco C et al. Long-term follow-up of polymyalgia rheumatica patients treated with methotrexate and steroids. Clin Exp Rheumatol. 2008;26(3): /05/

42 23 hastalık olgu serisi (14 tanesi PMR) 02/05/

43 Biyolojikler-İnfliksimab 51 hastalık randomize plasebo kontrollü çalışmada infliksimabın predinizon tedavisine eklenmesinin etkisi araştırılmıştır Çalışmada eklenen infliksimabın PMR tedavisine bir yararı olmadığı varsa bile çok küçük olduğu bildirilmiştir İnfliksimab kullanımı DHA için de araştırılmış ancak çok etkin bulunmamıştır Salvarani C, Macchioni P, Manzini C, Paolazzi G, Trotta A, Manganelli P et al. Infliximab plus prednisone or placebo plus prednisone for the initial treatment of polymyalgia rheumatica: a randomized trial. Ann Intern Med. 2007;146(9): Hoffman GS, Cid MC, Rendt-Zagar KE, Merkel PA, Weyand CM, Stone JH et al. Infliximab for maintenance of glucocorticosteroid-induced remission of giant cell arteritis. A randomized trial. Ann Intern Med 2007, 9: /05/

44 Biyolojikler-Etanersept 20 hasta üzerinde randomize kontrollü çalışmada steroid tedavisi almayan hastalarda etanerseptin hastalık aktivitesini azalttığını ancak bu etkinin orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Buna karşılık diyabetli hastalar üzerinde yapılan başka bir çalışmada etanerseptin steroid tedavisinden ayırma üzerine olumlu etkisinin olabileceğinden bahsetmektedir. Steroid tedavisine dirençli 6 hastalık bir seride etanerseptin faydalı olabileceği bildirilmiştir Kreiner F, Galbo H. Effect of etanercept in polymyalgia rheumatica: arandomized controlled trial. Arthritis Res Ther. 2010;12(5):R176. Corrao S, Pistone G, Scaglione R, Colomba D, Calvo L, Licata G. Fast recovery with etanercept in patients affected by polymyalgia rheumatica and decompensated diabetes: a case-series study. Clin Rheumatol. 2009;28(1): Catanoso MG, Macchioni P, Boiardi L, Pipitone N, Salvarani C. Treatment of refractory polymyalgia rheumatica with etanercept: an open pilot study. Arthritis Rheum. 2007;57(8): /05/

45 Tüm bu bulgular incelendiğinde anti TNF, PMR tedavisinde başarılı görünmemektedir Bu nedenle hastalık patogenezinde sorumlu diğer sitokinlere yoğunlaşmak gerekmektedir. 02/05/

46 IL-6 Blokörü IL-6 antagonistleri ile ilgili bir çalışma yok Toplam 9 hastalık 4 olgu sunumu Tüm hastalarda klinik remisyon KS kullanmayan üç hastada hiç KS başlanmasına gerek kalmamış Christidis D, Jain S, Das GB. Successful use of tocilizumab in polymyalgic onset biopsy positive GCA with large vessel involvement. BMJ Case Rep 2011;2011. Hagihara K, Kawase I, Tanaka T, Kishimoto T. Tocilizumab ameliorates clinical symptoms in polymyalgia rheumatica. J Rheumatol 2010;37: Seitz M, Reichenbach S, Bonel HM, Adler S, Wermelinger F, Villiger PM. Rapid induction of remission in large vessel vasculitis by IL-6 blockade. A case series. Swiss Med Wkly 2011;141:w Unizony S, Arias-Urdaneta L, Miloslavsky E, Arvikar S, Khosroshahi A, Keroack B, Stone J, Stone J. Tocilizumab for the treatment of large-vessel vasculitis (giant cell arteritis, takayasu arteritis) and polymyalgia rheumatica. Arthritis Care 02/05/ Res(Hoboken) 2012.

47 Sonuç Tanı için spesifik bir test yok Tanıda görüntüleme yöntemleri önemini artırmaktadır Takiplerde standardize değerlendirme yöntemlerinin kullanılması remisyon ve relaps kararları ile tedaviye yanıtsızlığın değerlendirilmesi açısından önem taşır Tedavide ilk seçenek steroidlerdir Steroide cevapsızlık, steroid yan etkileri durumlarında MTX kullanımı düşünülmelidir Biyolojik ajanların kullanımı ile bilgiler çelişkilidir IL-6 antagonistlerinin ve leflunomid için RKÇ ihtiyaç vardır 02/05/

48 02/05/

İleri Yaşta Artrit: Romatoid Artrit ve Ayırıcı Tanısı

İleri Yaşta Artrit: Romatoid Artrit ve Ayırıcı Tanısı Derleme / Review DO I: 10.4274/tftr.09475 Türk Fiz T p Re hab Derg 2013;59:242-9 Turk J Phys Med Re hab 2013;59:242-9 İleri Yaşta Artrit: Romatoid Artrit ve Ayırıcı Tanısı Arthritis at Advanced Age: Rheumatoid

Detaylı

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları DERLEME/REVIEW Tuberk Toraks 2012; 60(4): 393-400 Geliş Tarihi/Received: 01/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/03/2012 Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı

Detaylı

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi: Dr. Refik Demirtunç ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME Dr. Semiha Ayaydın Kaplan

Detaylı

Bel a r lar. Moderatör: Yeflim Gökçe Kutsal 1 Panelistler : Fatma nan c 1, Kader Karl O uz 2, Ahmet Alanay 3, Selçuk Palao lu 4

Bel a r lar. Moderatör: Yeflim Gökçe Kutsal 1 Panelistler : Fatma nan c 1, Kader Karl O uz 2, Ahmet Alanay 3, Selçuk Palao lu 4 PANEL Hacettepe T p Dergisi 2008; 39:180-193 Bel a r lar Moderatör: Yeflim Gökçe Kutsal 1 Panelistler : Fatma nan c 1, Kader Karl O uz 2, Ahmet Alanay 3, Selçuk Palao lu 4 1 Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Poster Bildiriler / Poster Presentations

Poster Bildiriler / Poster Presentations Poster Bildiriler PP-01 PP-02 ENTEROPATIK ARTRITE EŞLIK EDEN OSTEOMALAZI OLGUSU Meryem Dedeoğlu, Yeşim Garip, Hatice Bodur Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye Giriş: Osteomalazi; kemik

Detaylı

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN 314 Akut Romatizmal Ateş Nurşen DÜZGÜN Akut Romatizmal Ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu akut faringeal infeksiyona gecikmiş bir tepki sonucu gelişen; kalp, eklemler,santral

Detaylı

Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri

Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri Görgün AKPEK University of Maryland School of Medicine, ABD Bölüm I. Kronik Graft-versus-Host Hastalığı (kgvhd) Graft-versus-Host

Detaylı

Ülseratif kolit kolonun kronik, tekrarlayan, kontrolsüz

Ülseratif kolit kolonun kronik, tekrarlayan, kontrolsüz güncel gastroenteroloji 16/2 Ülseratif Kolitte Güncel Tedavi Muhsin KAYA, Nazım EKİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Diyarbakır Ülseratif kolit kolonun kronik, tekrarlayan,

Detaylı

Romatoid Artritli Kadın Hastalarda Seksüel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi

Romatoid Artritli Kadın Hastalarda Seksüel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi 36 Ori ji nal Ma ka le / Ori gi nal Ar tic le DO I: 10.4274/tftr.67044 Romatoid Artritli Kadın Hastalarda Seksüel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi Evaluation of Sexual Dysfunction in Females With Rheumatoid

Detaylı

Türkiye Psoriasis Tedavi Kılavuzu-2012

Türkiye Psoriasis Tedavi Kılavuzu-2012 1 Turkish Guideline for the Treatment of Psoriasis-2012 Sibel Alper, Melih Akyol*, Nilgün Atakan**, Emel Bülbül Başkan***, Mehmet Ali Gürer****, Erol Koç*****, Nahide Onsun******, Güzin Özarmağan*******,

Detaylı

1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ROMATİZMAL HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE SIKLIKLA KULLANILAN BİTKİLER VE BİTKİSEL ÜRÜNLER Hazırlayan Dilvin Şerife Güneş Danışman Prof. Dr. Müberra KOŞAR Farmakognozi

Detaylı

Romatizmal Hastalıklarda Osteoporozun Etiyopatogenezi

Romatizmal Hastalıklarda Osteoporozun Etiyopatogenezi Derleme / Review 319 DO I: 10.4274/tftr.48264 Etiopathogenesis of Osteoporosis in Rheumatic Diseases Dilşad SİNDEL, Sina ESMAEİLZADEH, Ekin İlke ŞEN İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör (Adalimumab 40 mg/0.8 ml)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HUMIRA enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) UYARI Diğer TNF antagonistlerinde olduğu gibi, HUMIRA kullanan hastalarda

Detaylı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Diyarbakır, Türkiye

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Diyarbakır, Türkiye 346 Dicle Tıp Dergisi / Dicle F. Medical C. Çevik Journal ve ark. Romatoid artritte kardiyak sempatovagal aktivite Cilt / Vol 37, No 4, 346-352 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Romatoid artritli hastalarda

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

Gebelikte Romatoid Artrit Tedavisi: Derleme DERLEME. Rheumatoid Arthritis Treatment during Pregnancy: Review. Mehtap Bozkurt Demet Uçar

Gebelikte Romatoid Artrit Tedavisi: Derleme DERLEME. Rheumatoid Arthritis Treatment during Pregnancy: Review. Mehtap Bozkurt Demet Uçar ERLEME Gebelikte Romatoid Artrit Tedavisi: erleme Mehtap Bozkurt emet Uçar iyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği. iyarbakır ÖZET Yetişkinlerin yaklaşık %1-2 sini

Detaylı

Akut Solunum Yetmezliğinde Kortikosteroid Tedavi

Akut Solunum Yetmezliğinde Kortikosteroid Tedavi Akut Solunum Yetmezliğinde Kortikosteroid Tedavi Tülay YARKIN* * SSK Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi, İSTANBUL Corticosteroid Treatment in

Detaylı

Difüz interstisyel akciğer hastalıklarında tedavi

Difüz interstisyel akciğer hastalıklarında tedavi Difüz interstisyel akciğer hastalıklarında tedavi Oya KAYACAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara. ÖZET Difüz interstisyel akciğer hastalıkları çeşitli nedenlere

Detaylı

JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT. Özgür KASAPÇOPUR

JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT. Özgür KASAPÇOPUR JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT Özgür KASAPÇOPUR JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT Jüvenil idyopatik artrit (JİA) çocukluk çağında ortaya çıkan, süregen, yangısal kökenli bir hastalıklar grubudur. Hastalık daha çok bir

Detaylı

KRONİK HEPATİT C VİRUS ENFEKSİYONU OLAN HEMODİYALİZ HASTALARININ TEDAVİSİ

KRONİK HEPATİT C VİRUS ENFEKSİYONU OLAN HEMODİYALİZ HASTALARININ TEDAVİSİ Derleme Yazı/Review Article Mikrobiyol Bul 2008; 42: 525-534 KRONİK HEPATİT C VİRUS ENFEKSİYONU OLAN HEMODİYALİZ HASTALARININ TEDAVİSİ TREATMENT OF CHRONIC HEPATITIS C VIRUS INFECTION IN HEMODIALYSIS PATIENTS

Detaylı

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU TEMD Obezite, Dislipidemi, Hipertansiyon Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 2015 - ANKARA OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Detaylı

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Ersin Akarsu Hulusi Atmaca Mustafa Kemal Balcı

Detaylı

HİPOFİZ HASTALIKLARI TANI, TEDAVİ ve İZLEM KILAVUZU

HİPOFİZ HASTALIKLARI TANI, TEDAVİ ve İZLEM KILAVUZU HİPOFİZ HASTALIKLARI TANI, TEDAVİ ve İZLEM KILAVUZU HAZIRLAYAN TEMD HİPOFİZ ÇALIŞMA GRUBU (Soyad alfabetik sırasına göre) Ferihan Aral Fahri Bayram Erol Bolu Zeynep Cantürk Abdurrahman Çömlekçi Selçuk

Detaylı

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Spondilartropatiler Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Doç.Dr. Ümit Dündar Kocatepe Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Spondilartropatiler (SpA) ortak genetik, epidemiolojik,

Detaylı

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı pulmoner arteriyel hipertansiyon

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı pulmoner arteriyel hipertansiyon 57 Bağ dokusu hastalıklarına bağlı pulmoner arteriyel hipertansiyon Pulmonary arterial hypertension related to connective tissue diseases Özlem Pehlivan, Murat İnanç İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RONİX 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı