Türkiye de Servikal Kanser Tarama Programları: Dün, Bugün, Yarın

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Servikal Kanser Tarama Programları: Dün, Bugün, Yarın"

Transkript

1 Türkiye de Servikal Kanser Tarama Programları: Dün, Bugün, Yarın 3 Nisan 2014 Prof. Dr. Kunter YÜCE Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Ünitesi BaĢkanı Türk Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği BaĢkanı

2 Dünyada Kadınlarda En Sık Görülen Kanserler (1000 de Her yıl Görülen Yeni Kanser) Breast Colon/ Rectum Cervix uteri Lung Stomach Corpus uteri Liver Ovary Thyroid N-H lymphoma Oesophagus Leukaemia Pancreas Brain, Nerv. S Kidney Melanoma of skin Lip, oral cavity Bladder Gallbladder Multiple myeloma Other pharynx Hodgkin's disease Nasopharynx Larynx Colon/Rect. Cervix uteri Stomach Ovary Oesophagus Pancreas Leukaemia N-H lymphoma Brain, Nerv. S Corpus uteri Gallbladder 570 (472) 529 (493) 514 (386) Breast Lung Liver 67 Kanser Tipine Göre Ölen Kadın Sayısı (1000 de Her Yıl Görülen Ölüm) (1151) 275 (273) IARC, Globocan 2008

3 Dünyada Kadınlarda En Sık Görülen Kanserler (1000 de Her yıl Görülen Yeni Kanser) Gelişmiş Gelişmekte Olan Breast 692 Colon/Rect Cervix Uteri Lung Stomach Corpus Utery Liver Ovary Thyroid N-H lymphoma Oesophagus Leukaemia Pancreas Brain, Nervous S. Kidney Melanoma of skin Lip, Oral cavity % IARC, Globocan 2008

4 15/ Tahmini yaģ standartize oranlar (dünya) de

5 GLOBOCAN 2008

6 Avrupa da en sık kanserler: kadınlar insidans 7 mortalite 7 IARC, Globocan 2008

7 Avrupa da Kanser insidansı ve Mortalitesi (Kadınlar, yaş) Breast Cervix uteri Thyroid Melanoma of skin Ovary Colorectum Hodgkin lymphoma Brain, nervous system 2.7 Non-Hodgkin lymphoma 2.3 Lung Insidans 29.9 Mortalite Breast Cervix uteri 2.4 Brain, nervous system 1.4 Lung 1.3 Colorectum 1.2 Ovary 1.2 Stomach 1.2 Leukaemia 1.1 Melanoma of skin 0.6 Non-Hodgkin lymphoma Annual age specific rates per 100,000 women (15-44 yrs) IARC, Globocan 2008

8 Avrupa da Servikal Kanser Insidansı 15 y üstü kadınlar 325 milyon Yeni Vaka/yıl: 54,323 Ölüm/yıl : 25,102 IARC, Globocan 2008 Romania Macedonia, TFYR Bulgaria Lithuania Serbia Republic of Moldova Hungary Slovakia Estonia Ukraine Czech Republic Slovenia Russian Federation Belarus Latvia Poland Portugal Montenegro Denmark Ireland Bosnia & Herzegovina Croatia Belgium Norway Austria Sweden United Kingdom France Albania Germany Italy Spain Luxembourg Iceland Netherlands Switzerland Greece Finland Malta Türkiye Age-standardized incidence rate per 100,000 and year

9 Tarama Testi Servikal Kanser Taramasında Avrupa Kalite Güvencesi Standartları 2.basım: (The Second Edition of the European Guidelines for Quality Assurance in Cervical Cancer Screening) servikal kanser taramasında hedeflenecek yaģ grubu veya Servikal kanser öncüleri için: Pap smear taraması (servikal sitoloji) 20 yaģından önce baģlanmamalı 30 yaģından sonraya kalmamalı

10 Arbyn M, Obstet Gynecol, 2008 Sıvı bazlı sitoloji vs Konvansiyonel Pap

11 Üzerinde UzlaĢılan Politika: Sitoloji temelli servikal kanser taraması, AB nde bir halk sağlığı politikası olarak yaygın biçimde kabul görmüģtür. 15 üye ülkede toplum tabanlı programlar sürdürülmekte ya da kurulmaktadır. Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Macaristan, Ġrlanda, Ġtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Ġspanya, Ġsveç, Ġngiltere

12 AB nde Ülkelerin Program Uygulama Durumu: Ülke çapında toplum tabanlı programlar uygulayan devletler: BirleĢik Krallık, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Ġrlanda, Ġspanya, Ġsveç, Ġtalya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, (30-60 yaģ arası kadınların % 22 si kapsanmıģtır) Ġrlanda ve Portekiz de ülke çapında toplum tabanlı servikal tarama programları halihazırda planlanmaktadır (% 3 kapsanmıģtır) Ġtalya ve Polonya da ülke çapında toplum tabanlı servikal tarama programları yeni hizmete sunulmaktadır (% 20 kapsanmıģtır) Romanya da ülke çapında toplum tabanlı bir servikal tarama programının pilot çalıģması ve planlaması halihazırda yapılmaktadır (% 3 kapsanmıģtır) Ülke çapında toplum tabanlı olmayan programlar uygulayan devletler: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg (30-60 yaģ arası kadınların % 41 i kapsanmıģtır)

13 TARAMANIN BAġLANGIÇ VE BĠTĠġ YAġLARI TARAMA SIKLIĞI

14 Tarama Sıklığı Tarama Sıklığı - Ġnsidans DüĢüĢü ĠliĢkisi YaĢ Kümülatif insidans düģüģü (%) Smear Sayısı Yılda bir Yılda bir Yılda bir Yılda bir Yılda bir Yılda bir Yılda bir Yılda IARC bir

15 American Cancer Society: Ġlk cinsel iliģkiye baģlandıktan 3 yıl sonra baģlanmalı (en geç 21 yaģ) 30 yaģa kadar konvansiyonel yöntemle yılda bir, sıvı bazlı sitolojiyle 2 yılda bir 30 yaģ ve üzerinde 3 kez üstüste normal sonuç varsa tarama aralığı 2-3 yıla çıkarılabilir 70 yaģ ve üzerinde 3 veya daha fazla normal sonucu olanlar ve son 10 yıl içinde anormal test sonucu olmayanlarda tarama sonlandırılabilir Serviks kanseri öyküsü olanlar ve/veya immün supresyonu olanlarda taramaya devam edilmelidir Benign nedenlerle histerektomi yapılanlarda tarama gerekmez CIN 2,3 öyküsü olanlar veya histerektomi öncesi CIN 2,3 olmadığı dökümante edilmemiģ olanlarda 3 kez üstüste normal sonuç elde edilene kadar tarama sürdürülmelidir Smith RA et al, CA Cancer J Clin 2003

16 DSÖ Servikal Kanser Tarama Önerileri 25 yaģın altında taramayın 65 yaģın üzerinde taramayın Yıllık tarama hiçbir yaģta yapmayın Kaynaklar elveriyorsa sitoloji yapın 50 yaģın üzerinde 5 yıllık interval uygun Arbyn, M. et. al Europian Guidelines for Quality Assurance in Cervical Cancer Screening Annals of Oncol. 21:

17 NCCN Tarama Programı 2012 Özet Populasyon Tarama yöntemi <21 y Tarama gerekmez y Sadece Pap smear / 3 yıl y HPV+Pap smear / 5 yıl (öncelikli) Sadece Pap smear / 3 yıl >65 y Bir önceki smear (-) ise tarama gerekmez Histerektomi sonrası Tarama gerekmez HPV aşısı sonrası Aşılanmamışlarla aynı

18 Tarama BaĢlangıcı: Neden 21 yaģ? Daha önce başlandığında regrese olacak lezyonlar için overtreatment söz konusu olacaktır

19 AB tarama sıklığı 1 yıllık ara 6 ülke Avusturya, Almanya, Yunanistan, Lüksemburg, Çek Cumh, Slovak Cumh 2 yılık ara 1 ülke Bulgaristan 3 yıllık ara 14 ülke 9 ülke tüm populasyon Belçika, Fransa, Macaristan, Ġtalya, Latvia, Litvanya, Polonya, Slovenya 5 ülke bazı yaģ ve bölgelerde 5 yıllık ara Danimarka, Ġrlanda, Ġspanya, Ġsveç, Ġngiltere 5 yıllık ara 4 ülke Estonya, Finlandiya, Hollanda, Romanya

20 AB taramada en düģük yaģ 20 yaģtan önce 3 ülke Avusturya, Lüksemburg, Slovak Cumh 20 yaģ 4 ülke Almanya, Yunanistan, Latvia, Slovenya 23 yaģ 2 ülke Danimarka, Ġsveç 25 yaģ 10 ülke Belçika, Çek Cumh, Fransa, Macaristan, Ġrlanda, Ġtalya, Polonya, Portekiz, Romanya, Ġngiltere 30 yaģ 5 ülke Estonya,Finlandiya,Litvanya,Hollanda,Ġspanya

21 AB taramada en ileri yaģ yaģ 9 ülke Danimarka, Estonya, Finlandiya, Ġrlanda, Litvanya, Hollanda, Polonya, Ġspanya, Ġsveç yaģ 9 ülke Belçika, Bulgaristan, Fransa, Macaristan, Ġtalya, Portekiz,Romanya, Slovenya, Ġngiltere yaģ 2 ülke Çek Cumh, Latvia Üst limit yok 5 ülke Avusturya, Almanya, Yunanistan, Lüksemburg, Slovak Cumh

22

23 TÜRKĠYE Erkek Kadın Toplam Nüfus en sık kanser Erkek Kadın Toplam Akciğer Meme Akciğer Mide Kolorektal Meme Mesane Mide Mide Prostat Uterus Kolorektal Kolorektal Over Mesane

24 Türkiye de servikal kanser Yeni tanı Ölüm 556 / <9.3 <32,6 <16.1 <87,3 <26,2 Parkin DM, Lancet Oncology; Globocan 2002 İnsidans 4.2/

25 Türkiye de kanser insidans ve mortalitesi (tüm kadınlar) Incidence Mortality 9 th 12 th IARC, Globocan 2008

26 Türk Servikal Kanser ve Servikal Sitoloji AraĢtırma Grubu 2009 Anormal smear 1.76 % ASC-US 1.07 % ASC-H 0.07 % AGC 0.07 % LGSIL 0.3 % HGSIL 0.17 % Invaziv Kanser % Total smear: 140, merkez

27 HPV rolü Tüm kanserlerde % 5.2 sorumlu Servikal kanserde ~ % 100 sorumlu Prevalans bölgelere göre değişken: Normal sitolojili kadınlarda % Parkin DM, Eur J Cancer 2001 Walboomers JM, J Pathol 1999 de Sanjose S, Lancet Infect Dis 2007

28 Türkiye de HPV prevalans çalışmaları HPV prevalans (%) HPV tesbit Olgu Normal Anormal metodu Sayısı Overal Yazar ve yıl sitoloji sitoloji Inal MM, 2007 HC-II Tuncer ZS, 2006 HC-II 1032 NA NA 4.0 Özcelik B, 2003 HC-I 230 NA NA 6.1 Seckin S, 1996 PCR 134 NA NA 2.2 Safi Z, 2002 PCR 60 NA NA 3.3 Dursun P, 2009 PCR Yüce K, 2012 PCR Türkiye de yayınlanmış verilere göre HPV prevalansı HPV tesbit metodu Olgu sayısı HPV positif olgu sayısı HPV prevalans (%) HC PCR Overal

29 Asian Pac J Cancer Prev. 2011;12(9): Türkiye de ilk genital siğil verisi n= 4,013,084 >30 yaģ Sayı: Prevalans: 154 / (26-326) Rekürens Oranı: % 15 - % 37

30 İlişki Oranı Etken ve Kanser İlişkisi HPV ve Serviks kanseri Sigara içme ve AC kanseri HBV ve KC kanseri Alkol ve oral kanser ETS ve AC kanseri Risk Faktörü Prevalansı

31 Bütün servikal kanser olguları herhangibir HPV persistansı ile ilişkilidir Dünyanın belli bölgelerinde HPV genotiplerinin bilinmesi hayati önem taşır Walboomers JM, J Pathol 1999 Cuzick J, Vaccine 2008 Koutsky LA, N Engl J Med 2002

32 Yüzde

33 Türkiye Hacettepe olgu HPV 39 % HPV 68 % 0.9 HPV 51 % 0.9 HPV 35 % 0.9 HPV 59 % Usubütün A,Alemany L,Küçükali T,Ayhan A,Yüce K et al. Int J Gynecol Pathol 2009;28:541

34 1945 George Nicolas Papanicolau Herbert Frederick Traut

35 Servikal kanserde sitolojik tarama insidans ve hastalıktan ölümü azaltmakta çok etkilidir

36 Servikal kanser önlenmesi Pap smear tarama Brazil UK Bosch,

37 Organize sitolojik tarama Yüksek-orta gelirli ülkelerde yararlı - mantıklı DüĢük gelirli ülkelerde? sorunlar: teknik insan kaynakları parasal

38 Pap smear ile toplum bazlı tarama programı Türkiye de uygulanabilir mi?

39 Türkiye de tarama sorunları Eğitim Aile ve kadınlar Smear alacak personel Patolog, Sitopatolog ve Sitoteknisyen Kolposkopist Sağlıklı kadınlara ulaģma zorluğu Smear değerlendirme merkezleri kurulması Smear lerin merkezlere ulaģtırılması Yeterli sitopatolog Smear sonuçlarının değerlendirilmesi ve toplanması Uygun çağırı sistemi kurulması Pozitif sonuçlu kadınların takip ve tedavisi Hükümetin yaklaģımı Fiyat

40 Genel sorunlar Büyük ülke / Dağ köyleri Kalabalık nüfus Zor kış şartları Çok değişik kültürel ve ekonomik yapı Ġnsan kaynakları Aile hekimleri Jinekolog Patolog

41 Türkiye, uzaydan Ġstanbul Ankara Nüfus: 74 milyon Kadınlar: yaģ: 18 milyon yaģ: 13 milyon

42 Kabüllenme?

43 EĞĠTĠM VE ĠLETĠġĠM Toplum liderleri: Köy ağaları Ġmamlar Köy öğretmenleri

44 Hedef Populasyon (30-65 yaģ)

45 Genç eriģkinler Seksüel Aktif Orta Doğu verileri % + Seks Yazar Ülke Grup Erkek Kadın Aras Türkiye Kolej % 61 % 18 Gökergin Türkiye Kolej % 37 Mohammed Ġran yaģ % 28 - Simbar Ġran Kolej % 16 % 0.6 Adib Lübnan Ordu % 50 -

46 Türkiye de ilk evlenme yaşı ,7 17,9 18,2 19,0 19,5 20,

47 Türk kadınlarında ilk evlenme yaşı düşük 20.0 Türkiye (ABD 25.0 ) 19.4 kırsal kesim 18.0 doğu bölgesi Erken evlilik = erken seks yaşı = aktif metaplazi anında HPV alınması The Hacettepe Institute of Population Studies. Demographic and Health Surveys 2003 Pixley E, J Reprod Med 1976

48 Türkiye de adolesan gelinler ,0 15,7 14,6 13,5 12,9 12,

49 Adolesan gelinler ÇalıĢmada yaģ % Sayı (000)

50 Personel Jinekolog Üniversite 404 Sağlık Bakanlığı Özel Aile Hekimi 843 Ebe

51 PATOLOG SAYISI patolog 22 sitopatolog smear / gün 220 gün x 25= smear / yıl patolog x = smear / yıl populasyon: 13 milyon

52 Sitolojik smear fiyat Muayene : 40 TL= 22.2 $ Smear : 5 TL= 2.7 $ Patoloji : 10 TL= 5.5 $ Total 55 TL 30.4 $ yaģ 18 milyon x 55 TL= 990 milyon TL yaģ 13 milyon x 55 TL= 715 milyon TL Sağlık Bakanlığı bütçesi= 9 milyar TL

53 Ulusal Kanser Kontrol Programı Türkiye Kanser kayıt Önleme Tarama Ücretsiz davetle Cancer Early Detection, Screening and Education Centers (KETEM) Populasyon bazlı + Oportunistik Tedavi Ücretsiz Palyatif Bakım

54 Servikal Kanser Güncel Tarama Programı Tarama Testi: Hedef YaĢ Grubu: Tarama Ġntervali: Pap smear yaģ 5 yıl KETEM lerle populasyon bazlı tarama (ücretsiz) + Oportunistik tarama

55 Kapsam Oranı % 20

56 Sitoloji Tabanlı Taramanın Sorunları CIN2+ lezyonlar için tek bir Pap-test in sensitivitesi çok düģüktür. Pap-test in yanlıģ negatiflik oranı çok yüksektir. Pap-test in tekrarlanabilirliği düģüktür. Pap-test servikal adenokarsinom tanısı koymada yetersizdir.

57 CIN2+ lezyonlar için tek bir Paptest in sensitivitesi çok düģüktür Tek bir Pap-test in sensitivitesi %50-60 tır Nanda K, et al, systematic review, Ann Intern Med. 2000;132(10): Sık tekrar edilmesi gerekir 3 kez negatif sonuç alınmaksızın tarama aralığı 3 yıla çıkarılırsa servikal kanser risk, 3 kat artar. Kitchener HC, Castle PE, Cox JT. Chapter 7: Achievements and limitations of cervical cytology screening. Vaccine 2006;24:S63-70

58 Pap-test in yanlıģ negatiflik oranı çok yüksektir 2275 servikal kanser vakasının tarama öyküsü Tarama Öyküsü (%) Ġtalyan Verisi₁ Kaiser Verisi₂ Ġsviçre Verisi₃ Taranmadı %62 %56 %64 Normal Sitoloji %14 %32 %24 Anormal sitoloji & Yetersiz takip %24 %13 %7 n=262 n=833 n= Amadori A, et al. Int J Gyn Can 1998, 8; Leyden WA, et al. J Nat Can Ins 2005, 97; Andrae B, et al. JNCI 2008, 100;

59 Castle PE et al. ATHENA study Lancet Oncol 12: Pap-test in tekrarlanabilirliği düģüktür Ġnter-observer ve inter-laboratuar variabilitesi yüksektir. Bu variabilite klinik tutarlılığı azaltır. Eğitim farkı arttıkça variabilite daha da belirginleģir. Bu durum özellikle taramanın yeni baģlatılacağı yerler için önemli.

60 Pap-test in tekrarlanabilirliği düşüktür Oran (%) Lab A Lab B Lab C Lab D Normal 96,2 94,6 91,8 90,1 Anormal 3,8 5,2 8,1 9,9 ASC-US/LSIL 2,1 1,1 1,2 2,3 CIN2+ lezyonlar için Sitolojinin Sensitivitesi 42,0 51,0 60,5 73,0 Wright TC et al. Insights from ATHENA. 2013

61 Pap-test servikal adenokarsinom tanısı koymada yetersizdir Sitoloji tabanlı etkin taramalara rağmen servikal adenokarsinom insidansı artmaktadır Ault KA et al Int J Can. 128, AIS özellikle <40 yaş grubunda artmaktadır Saslow D et al CA Can J Clin. 62(3): SCC lerin %70 i HPV16/18 e bağlıyken adenokarsinomların %85-90 ı bu tiplerle ilişkilidir. Katki HA et al. Lancet Oncol 2011;12:

62 Pap-test servikal adenokarsinom tanısı koymada yetersizdir Histoloji (n) Sitoloji Sensitivite HPV CIN3 (254) AIS (16) Adenoca ve Adenosq ca (1) SCC (3) %52 %92 %63* %88 %100 %100 %100 %100 *%25 %%25 fark Castle PE et al. ATHENA study Lancet Oncol 12:880-90

63 HPV ve Sitoloji Sensitivite ve Spesifisite Sensitivite Spesifisite Sitoloji % 53 % 97 HPV testi % 96 % 92

64 Niye HPV Testi Negatif HPV testi sonrası CIN 2 + lezyon riski en az 5-6 yıl çok düģüktür. HPV-bazlı tarama, invaziv servikal kanseri önlemede sitolojiden daha etkindir. High-grade lezyonları daha erken tanır, ve daha uzun düģük riskli bir peryot sağlar. Ama genç yaģlarda uygun değildir.

65 Yeni düģünce Tarama programına HPV- DNA tesbit testlerini sokmak Proflaktik HPV aģılarına geçmek

66 Sitolojiye Ek HPV ile Tarama (>30 y) Sitoloji Negatif Sitoloji ASC-US HPV (-) HPV (+) Rutin Tarama >3 Yıl Aralarla Her İki Test 12 ay Her İki Test (-) Sitoloji (-) HPV (+) Sitoloji Anormal HPV (+/-) ASCCP Önerilerine Göre Yönet Rutin 3 Yıl Aralarla Kolposkopi Wright TC, Am J Obstet Gynecol, 2007

67 HPV-Bazlı Tarama Programı önerilen algoritma Sitoloji ile birlikte yaģ arası kadınlar HPV DNA Test negatif Normal 5-7 yıl çağırı Sitoloji-negatif HPV-negatif Normal 5-yıl çağrı Normal veya Borderline HPV Testi & Sitoloji 6-12 ay positif Sitoloji HPV+ / Sitologji< orta HPV- / Sitoloji Borderline HPV Testi & Sitoloji 6-12 ay anormal Kolposkopi Sitoloji > orta Kolposkopi In EUROGIN 2008 roadmap on cervical cancer prevention, Int J Cancer 2009 Adapted from Cuzick J, Arbyn M, Sankaranarayanan R, Tsu V, Ronco G, Mayrand MH, Dillner J, Meijer CJ. Overview of human papillomavirus-based and other novel options for cervical cancer screening in developed and developing countries. Vaccine 2008;26(Suppl 10):K29 K41.

68 HPV-Bazlı Primer Tarama Programı Yeni programın baģlaması 2013 Faz III Tüm kapsama 3-4 milyon Kasım 2015 Birinci tarama turunun tamamlanması Kasım 2016 Faz I 1 milyon 2013) Faz II kapsama 2+ milyon - Kasım2014) Faz IV Tüm KETEM ler tam kapasite ulusal HPV tarama servisi mill 3 mill 6 mill 9-10 mill HPV primer tarama testi ile taranacak kümülatif kadın sayısı 15 mill

69 Yeni Türk Servikal Kanser Kontrol Stratejisi HPV PREKANSER 15 y. 30 y 45 y KANSER 60 y Geçerli strateji Servikal sitoloji Gelecek HPV aşı HPV DNA Test 1 HPV DNA Test 2 Tarama devam edecek!!!

70 teşekkürler

HPV testi ve/veya Sitoloji ile Servikal Kanser Taraması. Doç Dr. Murat GULTEKIN THSK, Kanser Daire Başkanı 0 532 256 0951 mrtgultekin@yahoo.

HPV testi ve/veya Sitoloji ile Servikal Kanser Taraması. Doç Dr. Murat GULTEKIN THSK, Kanser Daire Başkanı 0 532 256 0951 mrtgultekin@yahoo. HPV testi ve/veya Sitoloji ile Servikal Kanser Taraması Doç Dr. Murat GULTEKIN THSK, Kanser Daire Başkanı 0 532 256 0951 mrtgultekin@yahoo.com Her yıl, 530.000 yeni servikal kanser vakasına tanı konuyor

Detaylı

Serviks kanseri: Önleme ve Tarama. Dr. Nejat Özgül Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Serviks kanseri: Önleme ve Tarama. Dr. Nejat Özgül Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Serviks kanseri: Önleme ve Tarama Dr. Nejat Özgül Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Gebeliğe Bağlı Komplikasyonlar & Servikal Kanser Gebeliğe Bağlı Komplikasyonlar Servikal

Detaylı

PAP SMEAR: NE ZAMAN? NASIL? K MDEN? Konu Yazarı Doç.Dr. Hakan Ozan

PAP SMEAR: NE ZAMAN? NASIL? K MDEN? Konu Yazarı Doç.Dr. Hakan Ozan Konu Yazarı Doç.Dr. Hakan Ozan Yazı ma adresi Uluda Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Do um ABD,Görükle BURSA PAP SMEAR: NE ZAMAN? NASIL? K MDEN? Hakan Ozan: Pap smear ne zaman? nasıl? kimden?

Detaylı

Servikal örneklerde human papillomavirus sıklığı ve genotip dağılımı

Servikal örneklerde human papillomavirus sıklığı ve genotip dağılımı Araştırma: Servikal örneklerde human papillomavirus sıklığı ve genotip dağılımı Duygu Fındık 1, Hatice Türk Dağı 1, Uğur Arslan 1, Yücel Fındık 2 1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji,

Detaylı

Prof. Dr. Hüsnü Gökaslan Marmara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Jinekolojik Onkoloji

Prof. Dr. Hüsnü Gökaslan Marmara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Jinekolojik Onkoloji ANORMAL SERVİKAL HİSTOLOJİYE YAKLAŞIM Prof. Dr. Hüsnü Gökaslan Marmara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Page 1 Prof.Dr. Funda Eren,MÜTF Patoloji A:D Prof.Dr.

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Kayseri 2

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Kayseri 2 SERVİKS KANSERİ İÇİN RİSKİ OLAN KADINLARDA HPV TİPLENDİRMESİ VE HPV SIKLIĞININ RİSK FAKTÖRLERİ VE SERVİKAL SMEARLE İLİŞKİSİ Dr. Celalettin Ero lu, 1 Dr. Recep Ke li, 2 Dr. Mehmet Ali Eryılmaz, 3 Dr. Ya

Detaylı

ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU

ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU Gülben ÇALIġKAN, Osman ÇELĠK, Hande ERDOĞAN, M. Hande GÖLGELĠ, Alper KAVALCI Danışmanlar: Prof.Dr. Ali

Detaylı

Servikal Kanserden Korunma, Erken Tanı-Tarama Yöntemleri ve Ebe/Hemşirenin Rolü

Servikal Kanserden Korunma, Erken Tanı-Tarama Yöntemleri ve Ebe/Hemşirenin Rolü Servikal Kanserden Korunma, Erken Tanı-Tarama Yöntemleri ve Ebe/Hemşirenin Rolü Cervical Cancer Prevention, Early Diagnosis-Screening Methods and Midwives / Nurses Role (Derleme) Ar. Gör. Ayla KANBUR*,

Detaylı

Kanserlerin toplumdaki dağılımının belirlenmesi ve insidansın tahmininde KETEM kayıtlarının katkısı: Konya örneği

Kanserlerin toplumdaki dağılımının belirlenmesi ve insidansın tahmininde KETEM kayıtlarının katkısı: Konya örneği Araştırma: Kanserlerin toplumdaki dağılımının belirlenmesi ve insidansın tahmininde KETEM kayıtlarının katkısı: Konya örneği Said Bodur 1, Mehmet Ali Eryılmaz 2, Seher Civcik 2, Yasemin Durduran 1 1 Konya

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. A.Murat TUNCER

ÖNSÖZ. Prof. Dr. A.Murat TUNCER EL KĠTABI ÖNSÖZ Kanserin artan önemi ve maliyeti, kanserin önlenmesi, erken tanı ve tarama faaliyetlerinin önemini ön plana çıkartmaktadır. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi, ülkemizde ortaya çıkan

Detaylı

Türkiye de Kanser Taramalarında Yeni Stratejiler

Türkiye de Kanser Taramalarında Yeni Stratejiler Türkiye de Kanser Taramalarında Yeni Stratejiler Sunum Planı A Türkiye de Kanser 2-5 B Kanser Taraması 6-31 B1 - AB de Durum 6-8 B2 - Ülkemizdeki Durum 9-17 B3 - İhtiyaçlar 18-24 B4-2013 de Yapacaklarımız

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

PAP Smear ile Servikal Kanser Taramas SCREENING SERVICAL CANCER WITH PAP SMEAR. Key words: PAP smear, cervical cancer, screening

PAP Smear ile Servikal Kanser Taramas SCREENING SERVICAL CANCER WITH PAP SMEAR. Key words: PAP smear, cervical cancer, screening Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 105-110 Sürekli T p E itimi PAP Smear ile Servikal Kanser Taramas SCREENING SERVICAL CANCER WITH PAP SMEAR Hüsnü Gökaslan 1, Elif Esra Uyar 2 Özet Serviks kanseri kad nlarda

Detaylı

Prof.Dr. Ay e AKIN Ba kent Üniversitesi Kad n-çocuk Sa l ve Aile Planlamas Ara t rma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Prof.Dr. Ay e AKIN Ba kent Üniversitesi Kad n-çocuk Sa l ve Aile Planlamas Ara t rma ve Uygulama Merkezi Müdürü 1 Önsöz Dünyada tüm ölüm nedenleri arasnda ikinci srada bulunan kanserlerin, 2030 ylna kadar hzla artarak birinci sraya yükselecei öngörülmektedir. Morbidite ve mortalitesinin yüksek olmas nedeniyle kanserler

Detaylı

HPV - GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ ve KORUNMA. Prof.Dr.Saffet Dilek Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

HPV - GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ ve KORUNMA. Prof.Dr.Saffet Dilek Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. HPV - GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ ve KORUNMA Prof.Dr.Saffet Dilek Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Sununun Ana Hatları HPV nedir? HPV enfeksiyonunun epidemiyolojisi HPV ilişkili

Detaylı

Profilaktik HPV aşıları: güncel yaklaşımlar

Profilaktik HPV aşıları: güncel yaklaşımlar DERLEME Gülhane Tıp Dergisi 2010; 52: 148-156 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2010 Profilaktik HPV aşıları: güncel yaklaşımlar Murat Dede (*) ÖZET Yüksek riskli human papilloma virus (HPV) ile servikal kanser

Detaylı

TÜRKİYE DE MEME KANSERİ TARAMA VE KAYIT PROGRAMLARI

TÜRKİYE DE MEME KANSERİ TARAMA VE KAYIT PROGRAMLARI TÜRKİYE DE MEME KANSERİ TARAMA VE KAYIT PROGRAMLARI Prof.Dr.Vahit Özmen İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Ulusal Kanser Danışma Kurulu Üyesi 2 Nisan 2009 - ANKARA DÜNYADA MEME KANSERİ

Detaylı

İnsan Papilloma Virüsü Human Papillomavirus

İnsan Papilloma Virüsü Human Papillomavirus DERLEME / REVIEW Kafkas J Med Sci 2013; 3(3):136 144 doi: 10.5505/kjms.2013.52724 İnsan Papilloma Virüsü Human Papillomavirus Gülçin Alp Avcı 1, Gülendam Bozdayı 2 1 Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

YENİ VE EN YENİ AŞILAR: HPV, ZOSTER, DNA AŞILARI, ŞARBON AŞISI

YENİ VE EN YENİ AŞILAR: HPV, ZOSTER, DNA AŞILARI, ŞARBON AŞISI YENİ VE EN YENİ AŞILAR: HPV, ZOSTER, DNA AŞILARI, ŞARBON AŞISI Prof. Dr. Ayşe ERBAY Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı HPV AŞILARI İnsan papillomavirüsü HPV, küre

Detaylı

ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) ANORMAL PAP SMEAR SONUCU YÖNET M NDE KOLPOSKOP, YÜKSEK R SKL HPV-DNA VE H STOPATOLOJ K NCELEMEN N ÖNEM Vugar BAYRAMOV 1, Yavuz Emre fiükür 2, Sevgi TEZCAN 2 1 Merkezi

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI DEĞERLENDİRME RAPORLARI KOLOREKTAL KANSER TARAMALARI

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI DEĞERLENDİRME RAPORLARI KOLOREKTAL KANSER TARAMALARI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI DEĞERLENDİRME RAPORLARI KONU: ALT KONU: KOLOREKTAL KANSER TARAMALARI TARAMA PROGRAMLARI 1 1.GİRİŞ Dünya çapında her yıl yaklaşık bir milyon kolorektal

Detaylı

KANSER İSTATİSTİKLERİ

KANSER İSTATİSTİKLERİ 1 KANSER İSTATİSTİKLERİ Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biridir. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk sağlığı sorunudur. Tanı olanaklarının gelişmesi ve

Detaylı

Tütünün Vergilendirilmesi ve Yasa Dışı Ticaret

Tütünün Vergilendirilmesi ve Yasa Dışı Ticaret Toolkit 2012 TK Email Ne basit, deǧil mi? TOBTAXY (Making Tobacco Tax Trendy) Tütünün Vergilendirilmesi ve Yasa Dışı Ticaret Bu yayın, Sağlık Programı kapsamında Avrupa Birliği nden fon alan TobTaxy -

Detaylı

SERVİKAL SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİNDE YÜKSEK RİSKLİ İNSAN PAPİLLOMA VİRUS TİPLERİNE AİT E6/E7 mrna LARININ TİCARİ OTOMATİZE BİR NASBA SİSTEMİYLE ARAŞTIRILMASI

SERVİKAL SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİNDE YÜKSEK RİSKLİ İNSAN PAPİLLOMA VİRUS TİPLERİNE AİT E6/E7 mrna LARININ TİCARİ OTOMATİZE BİR NASBA SİSTEMİYLE ARAŞTIRILMASI Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2009; 43: 463-469 SERVİKAL SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİNDE YÜKSEK RİSKLİ İNSAN PAPİLLOMA VİRUS TİPLERİNE AİT E6/E7 mrna LARININ TİCARİ OTOMATİZE BİR NASBA SİSTEMİYLE

Detaylı

TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ

TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 Ankara - 2014 1 ÖNSÖZ Sağlık Teknolojisi Değerlendirme, sağlık hizmetlerinde kullanılan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ:OP. DR.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ:OP. DR. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ:OP. DR. NİMET GÖKER SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİLERDE TANI YÖNTEMLERİNİN VE

Detaylı

ULUSAL KANSER PROGRAMI 2009-2015

ULUSAL KANSER PROGRAMI 2009-2015 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KANSERLE SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL KANSER PROGRAMI 2009-2015 Editör Murat Tuncer Yardımcı Editörler Nejat Özgül Emire Özen Olcayto Murat Gültekin Bengü Erdin ISBN 978-975-590-285-2

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR-PROGRAMLAR VE KANSER KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-ANKARA I İÇİNDEKİLER Sayfa No KISALTMALAR III TABLO ŞEKİL GRAFİK DİZİNİ IV ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Detaylı